Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, Espoo Puhelin (09)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610"

Transkriptio

1 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, Espoo Puhelin (09) Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST ASUINKIINTEISTÖN PUHELIN- SISÄJOHTOVERKON KUNTO- TUTKIMUSOHJE LAADITTU (Korvaa kortin ST laadittu ) ASUINKIINTEISTÖN PUHELINSISÄJOHTOVERKON KUNTOTUTKIMUSOHJE SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1.1 Soveltamisala 1.2 Liittyminen muihin ST-kortteihin 2 LAIT, ASETUKSET, MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT JA OHJEET 2.1 Lait, asetukset ja määräykset 2.2 Standardit 2.3 Ohjeet 3 MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET 3.1 Määritelmät 3.2 Lyhenteet 4 KUNTOTUTKIMUKSEN VAIHEET JA MENETELMÄT 4.1 Kuntotutkimuksen vaiheet 4.2 Kuntotutkimuksen menetelmät 4.3 Kuntoluokitus Puhelinsisäjohtoverkon kuntoluokitus Jakamotilojen kuntoluokitus 4.4 Tulosten esittäminen 5 LÄHTÖTIETOJEN KARTOITUS JA KUNTOTUTKIMUSSUUNNITELMAN LAADINTA 5.1 Lähtötietojen kartoitus 5.2 Kuntotutkimussuunnitelman laadinta 6 KUNTOTUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 6.1 Jakamo- ja muut teletilat 6.2 Johtotiet 6.3 Verkon toiminnalliset osat ja komponentit Perinteinen puhelinsisäjohtoverkko Yleiskaapelointi 6.4 Verkon mitoitus Perinteinen puhelinsisäjohtoverkko Yleiskaapelointi 6.5 Verkon suorituskyky ja verkolla saatavat palvelut Perinteisen puhelinkaapeleilla toteutetun puhelinsisäjohtoverkon laajakaistaisuus Yleiskaapeloinnin suorituskyky 6.6 Verkon asiakirjat 6.7 Hoitosopimus 7 SUOSITELTAVA TAVOITETASO JA TARVITTAVAT TOIMENPITEET 7.1 Tavoitetaso 7.2 Suositeltavan tavoitetason edellyttämät toimenpiteet ja niiden kustannukset Toimenpiteet Kustannukset 8 KIRJALLISUUTTA JA MUITA JULKAISUJA 1 Johdanto 1.1 Soveltamisala Tässä ST-kortissa annetaan ohjeet puhelinsisäjohtoverkon kuntotutkimuksesta asuinkiinteistöissä sekä määritellään puhelinsisäjohtoverkon ja jakamotilojen kuntoluokat. Tämän ST-kortin puhelinsisäjohtoverkkoa koskevat kuntotutkimusohjeet koskevat puhelinkaapeleilla toteutettuja perinteisiä puhelinsisäjohtoverkkoja, jotka on toteutettu erillisinä verkkoina osittain tai kokonaan yleiskaapelointijärjestelmällä toteutettuja puhelinsisäjohtoverkkoja. Toimitilakiinteistöjen yleiskaapelointia ja puhelinsisäjohtoverkkoa koskevat kuntotutkimusohjeet on esitetty ST-kortissa Ohjeessa kuvataan puhelinsisäjohtoverkon hyvä kuntotutkimustapa siten, että kuntotutkimuksen tuloksena sen tilaaja saa selvityksen puhelinsisäjohtoverkon kunnosta ja ehdotuksen tavoitetasosta. Puhelinsisäjohtoverkon kunnon määrittelyssä käytettävä kuntoluokitus on viisiportainen ja jakamoiden osalta käytetään kolmiportaista luokitusta. Tilaaja saa myös tiedot tavoitetason edellyttämistä toimenpiteistä ja niiden kustannuksista sekä siitä, mitä tietoliikennesovelluksia (mm. laajakaistaiset internetliittymät) tavoitetason mukainen puhelinsisäjohtoverkko mahdollistaa. Ohje helpottaa tilaajaa tekemään päätöksen tavoitetasosta ja sen edellyttämistä kunnostus- tai uusimistoimenpiteistä. Jos päätös puhelinsisäjohtoverkon kunnostuksesta tai uusimisesta tehdään, tilaaja voi pyytää tarjouksia kunnostus- tai uusimistyön suorittajilta siten, että sama tavoitetaso sitoo kaikkia tarjoajia; kukin tarjoaja voi tarjota haluamansa teknisen ratkaisun, jolla tavoitetaso on mahdollista saavuttaa. 1.2 Liittyminen muihin ST-kortteihin Tämän ST-kortin soveltamisalaan kuuluvien kuntotutkimusten tulokset esitetään seuraavan ST-kortin mukaisella lomakkeella: ST Puhelinsisäjohtoverkon kuntotutkimuspöytäkirja, Sähkötieto ry, 2007.

2 Tässä ST-kortissa määritellyt puhelinsisäjohtoverkon laajakaistaisuuden mittaukset tehdään seuraavan ST-kortin mukaisesti: ST Puhelinsisäjohtoverkon laajakaistaisen suorituskyvyn mittaamisohje, Sähkötieto ry, Tämän ST-kortin aihepiiriin kuuluvia asioita on käsitelty lisäksi seuraavissa ST-korteissa: ST Puhelinsisäjohtoverkot. Tekninen suunnitteluohje, Sähkötieto ry, ST Puhelinsisäjohtoverkot. Asennusohje, Sähkötieto ry, ST Toimitilakiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmät. Suunnitteluohje, Sähkötieto ry, ST Kotien yleiskaapelointijärjestelmät. Suunnitteluohje, Sähkötieto, ST Yleiskaapelointijärjestelmät. Asennusohje, Sähkötieto ry, ST Tietojärjestelmien yleiskaapelointi. Tarkastuspöytäkirja, Sähkötieto ry, ST Yleiskaapelointijärjestelmät. Testausohje, Sähkötieto, ST Asuinkiinteistön viestintäverkot. Yleiskuvaus, Sähkötieto ry, ST Asuinkiinteistön viestintäverkot. Asennusohjeet, Sähkötieto ry, ST Asuinkiinteistön viestintäverkot. Mittaukset, tarkastukset ja dokumentointi, Sähkötieto ry, ST Asuinkiinteistön viestintäverkot. Talojakamo ja nousukaapelointi, Sähkötieto ry, ST Asuinkiinteistön viestintäverkot. Huoneistojakamo ja huoneistokaapelointi, ry, ST Kiinteistön tietoliikenneverkon hoitosopimus, KITISE Etulehti, Sähkötieto ry, ST Kiinteistön tietoliikenneverkon hoitosopimus, Sähkötieto ry, ST Yleiset sopimusehdot kiinteistön tietoliikenneverkon hoidosta, KITISE 2004, Sähkötieto ry, Lait, asetukset, määräykset, standardit ja ohjeet 2.1 Lait, asetukset ja määräykset Viestintämarkkinalaki (393/2003) Viestintäviraston määräys puhelinsisäjohtoverkoista 25 E / 2007 M. 2.2 Standardit EN Information technology Generic cabling systems Part 1: General requirements. Standardi on suomennettu ja julkaistaan standardina SFS-EN vuoden 2007 aikana. EN : Information technology Generic cabling systems Part 2: Office premises. Standardi on suomennettu ja julkaistaan standardina SFS-EN vuoden 2007 aikana. EN Information technology Generic cabling systems Part 4: Homes. Standardi on suomennettu ja julkaistaan standardina SFS-EN vuoden 2007 aikana. 2.3 Ohjeet Viestintäviraston suositus 306/2006 S: Kiinteistön teletilojen lukitus. Viestintäviraston suositus 307/2007 S: Kiinteistön sisäisen viestintäverkon suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito. ST-kortit (katso kohta 1.2). 3 Määritelmät ja lyhenteet 3.1 Määritelmät Asuinkiinteistö Kiinteistö, jonka pääasiallinen käyttötarkoitus on asuminen. Ethernet Katso: Lähiverkko. HomePNA, HPNA Kiinteistön sisäinen digitaalinen tiedonsiirtotekniikka, joka hyödyntää olemassa olevaa puhelinsisäjohtoverkkoa (HomePNA, HPNA = Home Phoneline Networking Alliance). Tyypillinen nopeus on 1 Mbit/s. HomePNA on väistyvää tekniikkaa, jota on käytetty kiinteistökohtaisen xdsl-liittymän jakamiseen kiinteistössä. Internet Maailmanlaajuinen TCP/IP-yhteyskäytäntöjä käyttävä avoin tietoverkko. Internet on kehitetty Yhdysvaltojen puolustusministeriön ARPANET-verkon pohjalta. TCP/IP on lyhenne sanoista Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Lyhenteellä viitataan IP-osoitteita hyödyntävään pakettivälitteiseen tiedonsiirtoon. IP-osoite Internetiin kytketyn tietojenkäsittely- tai tiedonsiirtolaitteen tai verkkoliittymän yksilöivä numeerinen tunnus. IP on lyhenne englannin sanoista Internet Protocol. Kategoria Yleiskaapeloinnissa käytettävä kaapeleiden ja liittämistarvikkeiden suorituskykyluokitus. Parikaapeloinnissa kategorian 5 ylärajataajuus on 100 MHz ja kategorian 6 ylärajataajuus on 250 MHz. Kategoriasta käytetään usein lyhennettä cat, esim. cat 6. Kunnostus Toimenpide, jossa yleiskaapelointijärjestelmä tai puhelinsisäjohtoverkko saatetaan käytön kannalta riittävään kuntoon. Kuntotutkimus Kiinteistöön kuuluvan yleiskaapelointijärjestelmän tai puhelinsisäjohtoverkon yksityiskohtainen tutkinta elinkaaren vaiheen tai korjaustarpeiden täsmentämiseksi. Lähiverkko Alueellisesti rajatun pienehkön alueen sisäinen tietoliikenneverkko, joka on tavallisesti yhden organisaation tai 2

3 yhteisön käytössä ja jolla on suuri tiedonsiirtokapasiteetti. Lähiverkosta käytetään usein lyhennettä LAN (Local Area Network). Yleisin lähiverkkotekniikka on Ethernet, joka on standardoitu nopeuksille 10 ja 100 Mbit/s sekä 1 ja 10 Gbit/s. Luokka Yleiskaapeloinnissa käytettävä kaapeloinnin suorituskykyluokitus. Parikaapeloinnissa luokan D ylärajataajuus on 100 MHz ja luokan E ylärajataajuus on 250 MHz. Luokka eroaa kategoriasta siinä, että se koskee asennettua kaapelointia, johon vaikuttaa myös asennustyön laatu, kun taas kategoria koskee vain komponentteja (kaapelit ja liittämistarvikkeet). Puhelinsisäjohtoverkko Puhelinkaapeloinnilla tai yleiskaapeloinnilla toteutettu kiinteistön sisäinen viestintäverkko, jonka johtoja käytetään päätelaitteiden liittämiseen yleiseen kiinteään puhelinverkkoon. Toimitilakiinteistö Kiinteistö, jota käytetään pääasiassa aineettomien tai aineellisten hyödykkeiden tuotantoon. Toimitilat voidaan jaotella liiketiloihin, toimistotiloihin, tuotannollisiin tiloihin, palvelutiloihin ja varastotiloihin. Uusiminen Toimenpide, jossa yleiskaapelointijärjestelmä tai puhelinsisäjohtoverkko kokonaan tai merkittävän monet sen osista korvataan uusilla. Yleiskaapelointi Määrämuotoinen tietoliikennekaapelointijärjestelmä, joka tukee suurta joukkoa sovelluksia. Sovelluskohtaiset laitteet eivät ole osa yleiskaapelointia. Yleiskaapelointi voidaan asentaa tietämättä ennalta sovelluksista. 3.2 Lyhenteet IPTV Internet Protocol Television. Televisio-ohjelmien jakelu internet-protokollaan (IP) perustuvissa verkoissa. xdsl Yleisnimitys parikaapelin (puhelinkaapelin) käyttöön perustuville digitaalisille liityntätekniikoille (DSL= Digital Subscriber Line). Kirjaimen x paikalla oleva kirjain määrittelee tekniikan tarkemmin. Yleisimpiä ovat ADSL, ADSL2, ADSL2+, HDSL, SHDSL, VDSL ja VDSL2. 4 Kuntotutkimuksen vaiheet ja menetelmät 4.1 Kuntotutkimuksen vaiheet Kuntotutkimuksen vaiheet voidaan kuvata kuvan 1 mukaisella kulkukaaviolla. Kuntotutkimus saa aina alkunsa puhelinsisäjohtoverkon omistajan tai käyttäjien tarpeesta. Puhelinsisäjohtoverkon kuntotutkimukselle asuinkiinteistössä tällainen tarve voi syntyä esimerkiksi silloin, kun taloyhtiön asukkaat haluavat nopeampia laajakaistaisia internet-palveluja ja taloyhtiö päättää selvittää olemassa olevan puhelinsisäjohtoverkon soveltuvuuden tähän tarkoitukseen. Kuntotutkimuksen tarpeen voivat kaikenlaisissa kiinteistöissä synnyttää myös verkon toiminnassa havaitut puutteet, jotka voivat johtua esimerkiksi verkon korkeasta iästä. Usein kuntotutkimus kannattaa ajoittaa ainakin kiinteistön muun peruskorjauksen yhteyteen. Tarve johtaa kuntotutkimusta koskevaan tarjouspyyntöön, jonka tilaaja lähettää useammalle kuntotutkijalle voidakseen vertailla eri tarjousvaihtoehtoja ja valitakseen niistä itselleen sopivan. Tutkimuksessa käytettävät menetelmät on kuvattu kohdassa 4.2 ja tulosten esittäminen kohdassa 4.4. Tulosten esittämisessä käytetään puhelinsisäjohtoverkon ja jakamoiden kuntoluokitusta, jotka on määritelty kohdassa 4.3. Tarjousta ja mahdollista tilattua kuntotutkimusta varten tulee kuntotutkijalla olla riittävät lähtötiedot tutkimuksen kohteena olevasta puhelinsisäjohtoverkosta. Lähtötietoina VLAN Virtual LAN. Virtuaaliset lähiverkot ovat lähiverkkoon määriteltäviä toisistaan riippumattomia ryhmiä, jotka liikennöivät saman fyysisen verkon kautta. VoD Video on Demand. Tilausvideopalvelu. Asiakas voi tilata esim. elokuvan katseltavakseen haluamanaan ajankohtana laajakaistaliittymänsä kautta. VoIP Voice over Internet Protocol. Puheensiirto internet-protokollaan (IP) perustuvissa verkoissa. TARVE LÄHTÖTIETOJEN KARTOITUS KUNTOTUTKIMUS- SUUNNITELMAN LAADINTA TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN - Kaapeloinnin tai verkon asiakirjat - Korjaus- ja ylläpitohistoria - Aiemmin tehdyt kuntoarviot tai -tutkimukset - Käyttäjä- ja asukaskyselyt - Tilaajan kanssa sovitaan kuntotutkimuksen laajuus - Asiakirjojen perusteella - Silmämääräisesti - Testauksin ja mittauksin WLAN Wireless LAN. Langaton lähiverkko. Yleisimmät nopeudet ovat 11 ja 54 Mbit/s. TAVOITETASO- JA TOIMENPIDESUOSITUKSET Kuva 1. Kuntotutkimuksen kulkukaavio. 3

4 ovat mm. verkon asiakirjat, korjaus- ja ylläpitotiedot, mahdolliset aiemmat kuntoarviot tai tutkimukset sekä käyttäjiltä kyselemällä saadut tiedot. Lähtötietojen kartoitus on tarkemmin kuvattu tämän ST-kortin kohdassa 5. Kuntotutkimusta koskevan tilauksen saatuaan tai toimeksiantosopimuksen tilaajan kanssa tehtyään tulee kuntotutkijan laatia kuntotutkimussuunnitelma eli työsuunnitelma kuntotutkimuksen suorittamisesta. Tämä tehdään yhteistyössä tilaajan kanssa. Kuntotutkimussuunnitelman laatiminen on tarkemmin kuvattu tämän ST-kortin kohdassa 5. Varsinainen kuntotutkimus tehdään tämän ST-kortin kohdan 6 mukaisesti. Kun kuntotutkimuksen tulokset ovat valmiina ja kuntotutkija on ne analysoinut, hän laatii tilaajalle raportin kuntotutkimuksen tuloksista kuntoluokkineen ja tekee ehdotuksen tavoitetasosta. Ehdotuksen tulee sisältää myös tiedot tavoitetason edellyttämistä toimenpiteistä ja arvio niiden kustannuksista. Tavoitetasoa koskevat asiat on kuvattu tämän ST-kortin kohdassa Kuntotutkimuksen menetelmät Kuntotutkimuksen menetelmät ovat asiakirjojen tutkiminen silmämääräinen tarkastus mittaukset. Verkon asiakirjoja tutkimalla saadaan tietoa verkon rakenteesta, käytetyistä komponenteista (kaapelit ja liittämistarvikkeet) ja johtoteistä. Silmämääräisellä tarkastuksella saadaan tietoa verkon asennuksesta, komponenttien kunnosta, johtoteiden kunnosta ja täyttöasteesta, jakamotilojen kunnosta ja riittävyydestä sekä siitä, onko verkko sitä koskevien asiakirjojen mukainen. Mittauksilla saadaan tietoa laajakaistaisten internet-liittymien edellyttämistä verkon siirtoteknisistä ominaisuuksista. Tärkein tällainen ominaisuus on verkolla saavutettava siirtonopeus. Tämä on eräs keskeinen kuntoluokituksen peruste. Perinteisen puhelinsisäjohtoverkon laajakaistaisen suorituskyvyn mittaukset suoritetaan ST-kortin mukaisesti ja mittaustulokset esitetään erillisellä liitteellä, joka on esitetty ST-kortissa Yleiskaapelointijärjestelmän suorituskyky mitataan ST-kortin mukaisesti ja tulokset esitetään ST-kortin mukaisella lomakkeella. 4.3 Kuntoluokitus Puhelinsisäjohtoverkon ja jakamotilojen kunto ilmoitetaan kuntoluokituksia käyttäen. Luokitus helpottaa kuntotutkimustulosten esittämistä ja tekee mahdolliseksi vertailla keskenään eritasoisia verkkoja. Luokitus toimii työkaluna sekä tilaajalle että kuntotutkijalle Puhelinsisäjohtoverkon kuntoluokitus Luokka 1 Vanha (ikä yli 30 vuotta) puhelinsisäjohtoverkko, jonka kuntoa ei ole tarkemmin selvitetty. Soveltuu perustelepalveluihin (perinteinen puhelinverkkoyhteys) ja mahdollisesti peruslaajakaistayhteyksiin alle 4 Mbit/s:n nopeuksilla. Jakamotilat ovat luokkaa 1 tai 2 ja asuinhuoneistoissa on yleensä yksi perinteinen puhelinsisäjohtoverkon pistorasia. Luokka 2 Puhelinsisäjohtoverkko, jonka kuntoa ei ole mitattu, mutta silmämääräisen ja kokemukseen perustuvan tarkastelun perusteella (verkon komponentit, kaapelit, kytkentäkomponentit) se mahdollistaa perustelepalveluiden lisäksi yleiset xdsl-tekniikoihin perustuvat laajakaistapalvelut, joissa nopeus verkosta liittymän suuntaan on 4 12 Mbit/s. Jakamotilat ovat luokkaa 1 tai 2 ja asuinhuoneistoissa on yleensä vähintään kaksi erillistä yhteyttä (2-paria) talojakamoon. Perinteisiä puhelinsisäjohtoverkon pistorasioita on asuinhuoneistoissa kaksi tai enemmän. Luokka 3 Puhelinsisäjohtoverkko, jonka kunto ja laajakaistakelpoisuus on mittausten perusteella todettu soveltuvan perustelepalveluiden lisäksi myös laajakaistaisempiin xdsl-palveluihin, joissa nopeus verkosta liittymän suuntaan on yli 12 Mbit/s. Verkon laajakaistainen suorituskyky on mitattu ja dokumentoitu ST-korttien ja mukaisesti. Jakamotilat ovat luokkaa 1 tai 2 ja asuinhuoneistoista on yleensä vähintään kaksi erillistä yhteyttä (2-paria) talojakamoon. Perinteisiä puhelinsisäjohtoverkon pistorasioita on asuinhuoneistoissa kaksi tai enemmän. Luokka 4 (100 M-verkko) Yleiskaapelointijärjestelmä, joka soveltuu tele- ja laajakaistapalveluihin (vähintään 100 Mbit/s) sekä Ethernetlähiverkkokäyttöön (vähintään 100 Mbit/s). Standardien ja sovittujen määrittelyjen mukaan mitatun verkon luokka, vähintään D, ilmoitetaan. Nousu- ja/tai aluekaapelointi on toteutettu siten, että talo- ja/tai aluejakamosta kuhunkin asuinhuoneistoon on asennettu vähintään yksi, vähintään luokan D mukainen kaapeloinnin siirtotie. Kuituvarausta tai -yhteyttä yleisen verkon liityntäpisteenä toimivasta talojakamosta asuinhuoneistoihin ei ole. Erillistä kotijakamoa ja kotikaapelointia ei asuinhuoneistoissa ole tai kotikaapelointi on hyvin suppea. Jakamotilat ovat luokkaa 2 tai 3. Luokka 5 (Giga-verkko) (tavoitetaso) Yleiskaapelointijärjestelmä, joka soveltuu tele- ja laajakaistapalveluihin (vähintään 1000 Mbit/s) sekä Ethernetlähiverkkokäyttöön (vähintään 1000 Mbit/s). Standardien ja sovittujen määritysten mukaan mitatun parikaapeloinnin (nousukaapelointi ja kotikaapelointi) luokka, vähintään E, ilmoitetaan (E, Ea, F tai Fa). Nousu- ja/tai aluekaapelointi on toteutettu siten, että talo- ja/tai aluejakamosta kuhunkin asuinhuoneistoon on asennettu vähintään yksi, vähintään luokan E mukainen kaapeloinnin siirtotie sekä analogisia puhelinpalveluja tukeva parikaapeli (vähintään 2 paria / koti). Lisäksi kuhunkin asuntoon on yleisen verkon liityntäpisteenä toimivasta talojakamosta asennettu ja päätetty vähintään neljä kategorian OS1 tai OS2 mukaista yksimuotokuitua. Optisen kaapeloinnin luokka on kaapeloinnin pituuden mukaan OF-300, OF-500 tai OF Kaikissa huoneistoissa on asianmukainen kotijakamo ja kotikaapelointi on toteutettu vähintään kahdella kategorian 6 4

5 Kotijakamot ja kotikaapeloinnit Kotijakamot ja kotikaapeloinnit TO TO = tietoliikennerasia Kuva 2. Esimerkki tavoitetason mukaisesta kuntoluokan 5 yleiskaapelointijärjestelmästä kahden asuinkerrostalon tapauksessa. Esimerkissä on oletettu, että etäisyydet talojakamosta koteihin ovat enintään 90 m kummassakin rakennuksessa. Alue- jakamo/ Talojakamo 1 Nousukaapelointi Talo- Nousukaapelointi jakamo 2 Aluekaapelointi Liityntäverkon kaapeli(t) Optinen aluekaapelointi: EN , luokka OF-300, OF-500 tai OF x OS2 / koti + 6 x OS2 Puhelinaluekaapelointi: VMOHBU, 2 paria / koti Optinen nousukaapelointi: EN , luokka OF x OS2 / koti Puhelinnousukaapelointi: EN , luokka E 1 x Cat 6 / koti Luokan E nousukaapelointi: EN , luokka E 1 x Cat 6 / koti Kotikaapelointi: EN , luokka E 2 x Cat 6 / huone Etäisyydet talojakamoista koteihin enintään 90 m kummassakin rakennuksessa kaapelilla/asuinhuone siten, että luokan E vaatimukset toteutuvat. Kaikki jakamotilat ovat luokkaa 3. Kuvassa 2 on esimerkki tavoitetason mukaisesta kuntoluokan 5 yleiskaapelointijärjestelmästä Jakamotilojen kuntoluokitus Luokka 1 = huono kunto ja varustus Kytkentätekniikka on puutteellinen (ruuviliitinrimat, joiden kunto huono). Tilat ovat ahtaat ja likaiset. Dokumentointi on puutteellinen. Sähköistys, potentiaalintasaus ja maadoitus ovat puutteellisia. Lukitus on puutteellinen. Ilmanvaihto on huono. Luokka 2 = soveltuva nykyisiin tarpeisiin Kytkentätekniikka on kunnossa (hyvät ruuviliitin- tai hahloliitinrimat). Tilat ovat riittävät puhelinsisäjohto- ja antennijärjestelmän tarpeisiin ja ne ovat siistissä kunnossa. Dokumentointi on kunnossa (ajan tasalla, helposti käytettävissä ja ylläpidettävissä). Sähköistys ja potentiaalintasauskisko ovat kunnossa. Lukitus on toteutettu Viestintäviraston suosituksen 306/2006S mukaisesti. Ilmanvaihto on riittävä nykyiset tarpeet huomioon ottaen. Luokka 3 = hyvä nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin (tavoitetaso) Vähintään luokan 1 varustus sekä lisäksi: Hyvä kytkentätekniikka (erotusrimat) Tilavaraukset useamman (vähintään 3) operaattorin tietoliikennelaitteille, antennijärjestelmän laitteille yms. Lukitus on toteutettu viestintäviraston suosituksen 306/2006S mukaisesti. Ilmastointi on toteutettu koneellisesti huomioiden aktiivilaitteiden optimaalinen toimintalämpötila sekä tulevaisuuden tarpeet. Asianmukainen kotijakamo (hyvä nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin) (tavoitetaso) Asianmukaiset päätepaneelit pari- ja kuitukaapeleille. Tilat ovat riittävät myös tietoverkon aktiivilaitteille sekä antenniverkon tähtipisteelle. Dokumentointi on kunnossa (ajan tasalla, helposti käytettävissä ja ylläpidettävissä). Sähköistys (vähintään kaksi pistorasiaa) ja potentiaalintasauskisko on kunnossa. Hyvin tuulettuva. 4.4 Tulosten esittäminen Puhelinsisäjohtoverkon kuntotutkimuksen tulokset esitetään ST-kortin mukaisella pöytäkirjalomakkeella. Lomakkeessa esitetään seuraavat tiedot: kohteen tiedot ja kuntotutkijan tiedot puhelinsisäjohtoverkon kuntoluokka (1 5) ja jakamotilojen kuntoluokka (1 3) suositeltava tavoitetaso sekä sillä saatavat palvelut, tavoitetason edellyttämät toimenpiteet ja toimenpiteiden kustannusarvio kuntotutkimustulokset eriteltyinä: jakamo- ja muiden teletilojen kuntotutkimustulokset johtoteiden kuntotutkimustulokset verkon toiminnallisten osien ja komponenttien kuntotutkimustulokset verkon mitoitus, suorituskyky ja verkolla saatavat palvelut 5

6 verkon asiakirjojen tilanne hoitosopimusta ja sen noudattamista koskevat tiedot mittaustulokset liitteenä. 5 Lähtötietojen kartoitus ja kuntotutkimussuunnitelman laadinta 5.1 Lähtötietojen kartoitus Kuntotutkimuksen lähtötietoina ovat asiakirjat korjaus- ja ylläpitohistoria aiemmin tehdyt kuntoarviot tai -tutkimukset asukaskyselyt. Puhelinsisäjohtoverkosta tulisi olla Viestintäviraston määräyksen 25 E/2007 M mukaiset asiakirjat. Mikäli verkon asiakirjat on sen korjaus- ja ylläpitotoimien yhteydessä päivitetty, niin kuin aina tulisi tehdä, sisältyy korjaus- ja ylläpitohistoria niihin. Muussa tapauksessa korjaukseen ja ylläpitoon liittyvät tiedot tulee pyrkiä selvittämään erikseen. Jos puhelinsisäjohtoverkko kuuluu ylläpito- tai hoitosopimuksen piiriin, kyseiseen sopimukseen on myös syytä tutustua. On mahdollista, että verkolle on jo aiemmin tehty kuntoarvio tai -tutkimus. Tässä tapauksessa niistä saatu tieto tulee hyödyntää. Asukas- tai käyttäjäkyselyt ovat usein arvokas lisä kuntotutkimuksen lähtötietoina. Asuinkiinteistössä voidaan kysellä asukkailta tietoja puhelinsisäjohtoverkon mahdollisista ongelmista. Kysely voidaan tehdä kyselylomakkeella tai vapaamuotoisesti. Tärkeintä on, että saadaan mahdollisimman paljon tietoa kaapeloinnin tai verkon kunnosta ja toimivuudesta. Mittausten kannalta tärkeimmät ja välttämättömät asiakirjat ovat puhelinsisäjohtoverkon piirustukset, joista selviävät verkon rakenne, rakenneosat ja niiden sijainti sekä talojakamon ja huoneistojen välisten parien kytkennät. Mikäli tarvittavia asiakirjoja ei ole tai mittauksen edellyttämät kytkentätiedot eivät niistä luotettavasti selviä, on verkon selvitys ennen mittauksia tai mittausten yhteydessä välttämätön. 5.2 Kuntotutkimussuunnitelman laadinta Kuntotutkimussuunnitelma tulee laatia, jotta varmistettaisiin se, että kaikki kuntotutkimukseen kuuluvat tehtävät tulevat suoritetuiksi ja että pysyttäisiin sovitussa aikataulussa. Kuntotutkimussuunnitelma on ennen kaikkea työsuunnitelma kuntotutkimuksen suorittamisesta. Kuntotutkimussuunnitelmasta on hyötyä sekä kuntotutkijalle että tilaajalle. Kuntotutkijalle se on muistilista suoritettavista tehtävistä ja aikataulusta. Tilaaja puolestaan saa kuntotutkimussuunnitelman perusteella etukäteen tietoja siitä, mitä töitä kiinteistössä tehdään ja milloin ne tehdään. Näin esimerkiksi toimitilojen työntekijät ja asuinkiinteistöjen asukkaat voivat varautua kuntotutkimukseen ja sen aiheuttamat häiriöt ovat vähäisemmät. Kuntotutkimussuunnitelma onkin syytä laatia yhteistyössä tilaajan kanssa. Tämä on omiaan lisäämään tilaajan ja kuntotutkijan välistä luottamusta ja avoimuuden ilmapiiriä. Kuntotutkimussuunnitelmasta tulee ilmetä kaikki kohdassa 6 mainitut tehtävät sekä niiden aikataulu. Kuntotutkimussuunnitelma voidaan jäsennellä esimerkiksi aikataulun mukaisesti tai käytettävien menetelmien perusteella: asiakirjojen perusteella tehtävä tarkastelu ja siinä selvitettävät asiat silmämääräiset tarkastukset ja niiden aikataulu mittaukset ja testaukset, niissä tarvittavat laitteet, mittausten näytteenottotasot sekä mittaus- ja testausaikataulu. 6 Kuntotutkimuksen suorittaminen 6.1 Jakamo- ja muut teletilat Puhelinsisäjohtoverkon teletiloja ovat aluejakamo talojakamot kotijakamot vaihdehuone tai muu telelaitehuone (yleensä vain toimitilakiinteistöissä) nousukomerot nousurasiat jakorasiat. Näistä tiloista selvitetään silmämääräisesti tarkastamalla seuraavat asiat: tilan riittävyys tilan tarkoituksenmukaisuus, kunto ja varusteet tilan ovien ja kansien kunto tilan siisteys tilan lukitus. Lisäksi selvitetään talojakamoon tulevien liityntäverkon kaapeleiden tyypit, pari- ja kuitumäärät sekä teleyritykset, jotka nämä kaapelit omistavat kiinteistöön saatavissa olevien laajakaistaliittymien tyypit, nopeudet ja kyseisiä liittymiä tarjoavat teleyritykset. Taulukossa 1 on esitetty teletiloja koskevan kuntotutkimuksen osan tehtävät ja arviointiperusteet. 6.2 Johtotiet Puhelinsisäjohtoverkon johtoteitä ovat nousukaapeloinnin johtotiet huoneistokaapeloinnin johtotiet. Johtoteistä selvitetään silmämääräisesti tarkastamalla johtoteiden täyttöaste johtoteiden kunto. Taulukossa 2 on esitetty johtoteitä koskevan kuntotutkimuksen osan tehtävät ja arviointiperusteet. 6

7 Taulukko 1. Kuntotutkimukseen kuuluvat tehtävät teletilojen osalta. Tutkimuksen kohde Tilan riittävyys Arviointiperusteet Talojakamo Talojakamon tilan riittävyys laajakaistayhteyksien vaatimille aktiivilaitteille. Tällaisia laitteita ovat esim. optiset verkkopäätteet (ONU), reitittimet, Ethernet-kytkimet ja DSLkeskittimet (DSLAM). Tilan riittävyys useamman kuin yhden teleyrityksen laitteille. Tilan riittävyys muille telejärjestelmille, kuten antennijärjestelmän päävahvistimelle ja tähtipisteelle. Työskentelytilan riittävyys talojakamossa. Asiakirjojen, työvälineiden ja tarvikkeiden säilyttämiseen tarvittavan tilan riittävyys. Muut teletilat Tilan riittävyys muutoksia ja lisäyksiä varten. Työskentelytilan riittävyys. Tilan tarkoituksenmukaisuus, kunto ja varusteet Tilan ovien ja kansien kunto Tilan siisteys Tilan lukitus ja kulkujärjestely Talojakamoon tulevat liityntäverkon kaapelit Kiinteistöön saatavissa olevat laajakaistaliittymät Tilan sijainti ja rakenne verkon ominaisuuksien, ylläpitotöiden ja tietoturvallisuuden kannalta. Tilan mahdollinen muu käyttö ja siitä aiheutuvat riskit. Valaistus, sähköpistorasiat ja kalustus, jos niitä on ja jos niitä tarvitaan. Ilmanvaihto ja mahdollinen jäähdytys. Rakenteiden ja niiden pintojen kunto ja soveltuvuus käyttötarkoitukseen. Asiakirjojen asianmukainen säilytystila talojakamossa tai muussa tilassa, josta ne ovat helposti saatavissa. Ovien ja kansien avautuminen ja sulkeutuminen sekä tiiviys. Murtolujuus ottaen huomioon tilan muu rakenne ja lukitustapa. Pintojen ja mahdollisten tunnuskilpien ja muiden merkintöjen kunto. Yleinen siisteys, roskat, pöly, asiaankuulumattomat esineet ja materiaalit. Viestintäviraston määräyksen 25 E/2007 M ja suosituksen 306/2006S mukaisuus: Asiattomien pääsy sisäjohtoverkon teletiloihin on oltava estetty. Sisäjohtoverkon teletiloina käytetyt komerot, huoneet sekä yleisiin tiloihin asennetut pinta-asennetut kotelot ja kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät muut kotelot ja rasiat on lukittava avaimella, kortilla tai muulla luotettavalla tavalla. Talojakamon sekä siihen vievien kulkuväylien lukitus on järjestettävä niin, että sellaisten verkon palveluja kiinteistöön toimittavien teleyritysten ja -urakoitsijoiden henkilökunta, jolla on kiinteistön omistajan tai haltijan antama oikeutus, pääsee tarvittaessa viivytyksettä talojakamoon. Puhelinkaapeleiden tyypit, parimäärät ja omistava teleyritys. Optisten kaapeleiden tyypit, kuitumäärät ja omistava(t) teleyritys/-yritykset. Saatavuuskysely teleyrityksiltä (internetistä tai puhelimella). Teleyrityksen nimi (paikkakunnasta riippuen 1 3 vakiintunutta teleyritystä). Liittymätyyppi ja nopeus. Taulukko 2. Kuntotutkimukseen kuuluvat tehtävät johtoteiden osalta. Tutkimuksen kohde Täyttöaste Tutkittavat asiat ja arviointiperusteet Nousukaapeloinnin johtotiet Täyttöprosentti. Käytöstä poistettujen kaapeleiden osuus. Huoneistokaapeloinnin johtotiet Kunto Kaapelihyllyjen kunto, puhtaus ja kiinnitykset. Putkituksien materiaalit sekä niiden uudelleenkäyttömahdollisuus. 6.3 Verkon toiminnalliset osat ja komponentit Perinteinen puhelinsisäjohtoverkko Puhelinsisäjohtoverkon toiminnallisia osia ja komponentteja ovat kaapelit jatkokset talojakamon kaapelipäätteet muut kaapelipäätteet puhelinpistorasiat potentiaalintasaus. Taulukossa 3 on esitetty puhelinsisäjohtoverkon toiminnallisia osia ja komponentteja koskevan kuntotutkimuksen osan tehtävät, menetelmät ja arviointiperusteet Yleiskaapelointi Alue-, nousu- ja kotikaapeloinnin toiminnallisia osia ja komponentteja ovat kaapelit jakamoiden liittämistarvikkeet kaapit ja telineet tietoliikennerasiat potentiaalintasaus. 7

8 Taulukko 3. Kuntotutkimukseen kuuluvat tehtävät puhelinsisäjohtoverkon toiminnallisten osien ja komponenttien osalta. Tutkimuksen kohde Kaapelit Jatkokset Talojakamon päätteet Muut päätteet Puhelinpistorasiat Potentiaalintasaus Tutkittavat asiat Asiakirjojen perusteella Puhelinkaapelityypit ja parimäärät. Puhelinkaapeleiden jatkostyypit. Puhelinkaapeleiden liitintyyppi. Puhelinkaapeleiden liitintyypit. Sijoitus ja lukumäärä. Talojakamon potentiaalintasauksen kytkentä. Silmämääräisesti Puhelinkaapelityypit ja parimäärät. Kaapeleiden kunto: vaipan eheys, painumat, jyrkät taivutukset, puristumat, kiinnitykset. Kaapeleiden merkinnät. Puhelinkaapeleiden jatkostyyppi, jatkoksen suojan tai kotelon kunto. Liitintyyppi. Liitosten ja ristikytkennän kunto. Mahdolliset ylijännitesuojat. Päätteiden merkinnät. Liitosten kunto. Sijoitus ja lukumäärä. Pistorasioiden tyyppi ja kunto. Talojakamon potentiaalintasauksen kytkentä ja potentiaalintasausjohtim(i)en materiaalin poikkipinta-ala. Potentiaalintasauksen liitoksien kunto. Taulukko 4. Kuntotutkimukseen kuuluvat tehtävät yleiskaapeloinnin toiminnallisten osien ja komponenttien osalta. Tutkimuksen kohde Aluekaapelit Nousukaapelit Kotikaapelit Alue-, talo- ja kotijakamon liittämistarvikkeet Jakamoiden kaapit ja telineet Tutkittavat asiat Asiakirjojen perusteella Parikaapelityypit ja parimäärät. Optisten kaapeleiden tyypit, kuitutyypit ja kuitumäärät. Parikaapeloinnin kytkentäpaneelien tai -rimojen ja liittimien tyypit. Parikaapeloinnin kytkentäkaapeleiden tyypit. Optisen kaapeloinnin kytkentäpaneelien ja liittimien tyypit ja kuitujen päättämistapa. Optisen kaapeloinnin kytkentäkaapeleiden tyypit. Kaappien ja telineiden tyypit ja koot. Kaappien ja telineiden sijoittelu ja kalustus sekä niiden tarkoituksenmukaisuus. Silmämääräisesti Parikaapelityypit ja parimäärät. Valokaapelityypit, kuitutyypit ja kuitumäärät. Kaapeleiden kunto: vaipan eheys, painumat, jyrkät taivutukset, puristumat, kiinnitykset. Kaapeleiden merkinnät. Parikaapeloinnin kytkentäpaneelien tai -rimojen ja liittimien tyypit sekä niiden kunto. Parikaapeloinnin kytkentäkaapeleiden tyypit, kunto ja hallittavuus. Optisen kaapeloinnin kytkentäpaneelien ja liittimien tyypit ja niiden kunto sekä kuitujen päättämistapa. Optisen kaapeloinnin kytkentäkaapeleiden tyypit, kunto ja hallittavuus. Kytkentäpaneeleiden ja niiden liittimien merkinnät. Kaappien ja telineiden tyypit, koot ja sijoittelu. Kaappien ja telineiden sijoittelu ja kalustus sekä niiden tarkoituksenmukaisuus. Kaappien ja telineiden merkinnät. Tietoliikennerasiat Tietoliikennerasioiden liittimien tyypit. Tietoliikennerasioiden liittimien tyypit ja merkinnät. Tietoliikennerasioiden kunto ja niiden sijoituspaikkojen tarkoituksenmukaisuus. Potentiaalintasaus Kaapeleiden potentiaalintasaus telineeseen. Telineen potentiaalintasaus kiinteistön maadoitusjärjestelmään. Kaapeleiden potentiaalintasaus telineeseen ja sen kunto. Telineen potentiaalintasaus kiinteistön maadoitusjärjestelmään ja sen kunto. Taulukossa 4 on esitetty yleiskaapeloinnin toiminnallisia osia ja komponentteja koskevan kuntotutkimuksen osan tehtävät, menetelmät ja arviointiperusteet. 6.4 Verkon mitoitus Perinteinen puhelinsisäjohtoverkko Taulukossa 5 on esitetty verkon mitoitusta koskevan kuntotutkimuksen osan tehtävät, menetelmät ja arviointiperusteet. 8

9 Taulukko 5. Kuntotutkimukseen kuuluvat tehtävät puhelinsisäjohtoverkon mitoituksen osalta. Tutkimuksen kohde Talojakamosta asuntoihin kytkettyjen parien lukumäärä. Talojakamosta väestösuojaan kytkettyjen parien lukumäärä. Talojakamoon tulevat valvonta- ja hälytysyhteydet ja parimäärät (vain erikseen sovittaessa). Puhelinkaapeloinnin vapaa kapasiteetti verkon eri osissa: Nousukaapelointi Huoneistokaapelointi Talojakamon päätteet Muut päätteet Menetelmä ja arviointiperuste Asiakirjojen perusteella. Silmämääräinen tarkastus. Asiakirjojen perusteella. Silmämääräinen tarkastus. Asiakirjojen perusteella. Silmämääräinen tarkastus. Asiakirjojen perusteella. Silmämääräinen tarkastus. Taulukko 6. Kuntotutkimukseen kuuluvat tehtävät yleiskaapeloinnin mitoituksen osalta. Tutkimuksen kohde Aluejakamosta talojakamoihin lähtevien parikaapeleiden pituudet, tyypit ja parimäärät. Aluejakamosta talojakamoihin lähtevien optisten kaapeleiden pituudet, tyypit, kuitutyypit ja kuitumäärät. Talojakamosta kotijakamoihin lähtevien parikaapeleiden pituudet, tyypit ja parimäärät. Talojakamosta kotijakamoihin lähtevien optisten kaapeleiden pituudet, tyypit, kuitutyypit ja kuitumäärät. Kotijakamosta tietoliikennerasioihin lähtevien parikaapeleiden pituudet, tyypit ja parimäärät. Laitteisiin kytkemättömien aluekaapeloinnin parien määrä aluejakamossa. Laitteisiin kytkemättömien aluekaapeloinnin optisten kuitujen määrä ja tyypit aluejakamossa. Laitteisiin kytkemättömien nousukaapeloinnin parien määrä talojakamossa. Laitteisiin kytkemättömien nousukaapeloinnin optisten kuitujen määrä ja tyypit talojakamossa. Menetelmä ja arviointiperuste Asiakirjojen perusteella sekä silmämääräisesti tarkastamalla. Asiakirjojen perusteella sekä silmämääräisesti tarkastamalla Yleiskaapelointi Taulukossa 6 on esitetty alue-, nousu- ja kotikaapeloinnin mitoitusta koskevan kuntotutkimuksen osan tehtävät, menetelmät ja arviointiperusteet. 6.5 Verkon suorituskyky ja verkolla saatavat palvelut Perinteisen puhelinkaapeleilla toteutetun puhelinsisäjohtoverkon laajakaistaisuus Perinteisen puhelinkaapeleilla toteutetun puhelinsisäjohtoverkon laajakaistaisuus (siirtotekninen suorituskyky) ja verkolla saatavat palvelut selvitetään ensisijaisesti mittauksin. Mittaukset tehdään ST-kortin mukaisesti ja mittaustulokset kirjataan ST-kortin mukaiselle lomakkeelle. Ellei mittauksia tehdä, verkon siirtotekninen suorituskyky ja verkolla saatavat palvelut arvioidaan käytettyjen komponenttien, asennuksen laadun ja kaapelointietäisyyksien perusteella. Tällöin kuntoluokka voi olla ainoastaan joko 1 tai 2, koska kuntoluokka 3 edellyttää mittauksia. Taulukossa 7 on esitetty verkon suorituskyvyn arviointiperusteet kaapelityypin perusteella, jos verkossa ei ole fyysisiä vaurioita. Jos verkossa on fyysisiä vaurioita tai heikkoja liitoksia, sen suorituskyky on alempi kuin kaapelityypin perusteella voidaan päätellä. On kuitenkin huomattava, että taulukon 7 mukaiset arvioidut siirtonopeudet ovat vain suuntaa-antavia. Siksi on ehdottomasti suositeltavaa, että verkon suorituskyky mitataan ST-korttien ja mukaisesti. Ellei mittauksia tehdä, on kuntoluokka tämän ST-kortin kohdan mukaisesti enintään Yleiskaapeloinnin suorituskyky Yleiskaapeloinnin suorituskyky mitataan ST-kortin mukaisesti ja tulokset esitetään ST-kortin mukaisella lomakkeella. Sovellettavat näytteenottotasot sovitaan tilaajan kanssa. Koska näytteenoton laajuudella on vaikutus kuntotutkimuksen kustannuksiin, on se syytä sopia tilaajan kanssa jo tarjous-/tilausvaiheessa. 6.6 Verkon asiakirjat Puhelinsisäjohtoverkon asiakirjoista tarkistetaan silmämääräisesti seuraavat asiat: viestintäviraston määräyksen 25 E/2007 M mukaisuus asiakirjojen ajantasaisuus asiakirjojen kunto ja säilytys. 6.7 Hoitosopimus Mikäli puhelinsisäjohtoverkosta on tehty hoitosopimus, selvitetään siitä seuraavat asiat: hoitosopimuksen sisältö ja asianmukaisuus (ST-kortit 42.00, ja 42.02). hoitosopimuksen aikana esiin tulleet viat, puutteet yms., elleivät ne tutkimuksessa jo muuten ole tulleet esiin hoitosopimuksen noudattamisessa esiin tulleet puutteet. 9

10 Taulukko 7. Puhelinsisäjohtoverkon suorituskyvyn arviointi kaapelityypin perusteella, jos verkossa ei ole fyysisiä vaurioita tai vikoja. Kaapelityyppi Verkon suorituskyky Verkolla saatavat palvelut Sisäkaapelit PuLS tai vastaava, lyijyvaippa, johtimissa paperi- tai punoseriste Heikko Analoginen puhelin ja ISDN ADSL/ADSL2+: Mbit/s KL, kierretyt parit ilman vaippaa Heikko Analoginen puhelin ja ISDN ADSL/ADSL2+: Mbit/s MS, parit ilman parikiertoa, ns. lapamato Heikko Analoginen puhelin ja ISDN ADSL/ADSL2+: Mbit/s MMS Tyydyttävä Analoginen puhelin ja ISDN ADSL/ADSL2+: 256 kbit/s 12 Mbit/s VDSL: 10 Mbit/s VDSL2 1) MHS Hyvä Analoginen puhelin ja ISDN ADSL/ADSL2+: 256 kbit/s 24 Mbit/s VDSL: 10 Mbit/s VDSL2 1) Ulkokaapelit LU, LVJ Heikko Analoginen puhelin ja ISDN ADSL/ADSL2+: Mbit/s MOHBU, MOPU Tyydyttävä Analoginen puhelin ja ISDN ADSL/ADSL2+: 256 kbit/s 12 Mbit/s EoVDSL: 10 Mbit/s VMOHBU, VMHBU, VMOPU, 4-kierrerakenne Tyydyttävä Analoginen puhelin ja ISDN ADSL/ADSL2+: 256 kbit/s 12 Mbit/s VDSL: 10 Mbit/s VDSL2 1) VMOHBU, VMHBU, VMOPU, parirakenne Hyvä Analoginen puhelin ja ISDN ADSL/ADSL2+: 256 kbit/s 24 Mbit/s VDSL: 10 Mbit/s VDSL2 1) 1) VDSL2 on uutta tekniikkaa, josta ei ole vielä juurikaan kokemusta. Teoreettinen maksiminopeus on 100 Mbit/s. Sisäverkoilla saavutettavat VDSL2-nopeudet ovat vaikeasti arvioitavissa ja voivat jäädä huomattavasti pienemmiksi vanhemmissa verkoissa. Mittaus on ainoa keino VDSL2- kelpoisuuden toteamiseen. Mittausmenetelmä ohjeistetaan, kun VDSL2-tekniikkaa ja VDSL2-mittalaitteita on laajemmin markkinoilla. 7 Suositeltava tavoitetaso ja tarvittavat toimenpiteet 7.1 Tavoitetaso Asuinkiinteistöissä puhelinsisäjohtoverkon tavoitetaso on tämän ST-kortin kohdan mukainen kuntoluokka Suositeltavan tavoitetason edellyttämät toimenpiteet ja niiden kustannukset Kuntotutkijan tulee esittää tilaajalle suositeltavan tavoitetason edellyttämät toimenpiteet ja niiden kustannukset Toimenpiteet Tarvittavat toimenpiteet riippuvat kuntotutkimuksen tuloksista eli puhelinsisäjohtoverkon nykytilasta. Toimenpidevaatimuksiin tulee sisällyttää seuraavat asiat: teletilat (talojakamo) sekä niiden varustus asennuksineen teleyritysten kaapeleiden sisääntulo nousukaapeloinnin johtotiet nousukaapeloinnin kaapelit ja niiden asennus nousukaapeloinnin liittämistarvikkeet ja niiden asennus huoneistokaapeloinnin tai kerroskaapeloinnin kaapelit ja niiden asennus huoneistokaapeloinnin tai kerroskaapeloinnin liittämistarvikkeet ja niiden asennus huoneistojakamo (asuinkiinteistössä) liitäntärasiat sekä niiden sijoittelu ja asennus 10

11 verkon testaus verkon dokumentointi verkon ylläpito. Tarkemmat yksityiskohdat on esitetty soveltuvin osin STkorteissa ST Asuinkiinteistön tietoverkko Yleiskuvaus sekä Viestintäviraston määräyksessä 25 E / 2007 M Kustannukset Puhelinsisäjohtoverkon uusimisen tai kunnostuksen kustannukset määräytyvät aina tapauskohtaisesti. Kokonaiskustannukset riippuvat luonnollisesti hyvin paljon rakennuksen koosta, asuntojen tai työpisteiden lukumäärästä ja huoneisto- tai kerroskaapeloinnin varustetasosta. Myös rakennuksen iällä on usein suuri merkitys, koska vanhemmissa rakennuksissa ei ole useinkaan valmiita johtoteitä käytettävissä nousukaapelointiin. Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. seuraavat: käytettävät johtotievaihtoehdot nykyisten talojakamotilojen käytettävyys huoneistojakamon sijoittelu (asuinkiinteistöissä) mahdollisuus tehdä työ yhtäjaksoisesti tarvittavat sähköasennustyöt. Kuntotutkijan tulee ottaa kaikki kustannuksiin vaikuttavat tekijät riittävästi huomioon ja antaa tämän perusteella tilaajalle kustannusarvio tavoitetason saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden kustannuksista. 8 Kirjallisuutta ja muita julkaisuja ST-käsikirja 16, Yleiskaapelointijärjestelmät, Sähkötieto ry, 2008 Laajakaistaratkaisut taloyhtiössä, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, 2005 ST-ohjeisto 9, Taloyhtiön laajakaistajärjestelmän suunnittelu ja hankinta, Sähkötieto ry, 2006 Käsikirjoituksen laatija: Pekka Koivisto, Pekka Koivisto Oy 11

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN JA PUHELINSISÄJOHTOVERKON KUNTOTUTKIMUSOHJE

YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN JA PUHELINSISÄJOHTOVERKON KUNTOTUTKIMUSOHJE Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST YLEISKAAPELOINTI- JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Pikaopas ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

Pikaopas ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Sisältö JOHDANTO...3 Saatavat palvelut...3 Määräykset ohjaavat rakentamista...3 KAAPELOINTI ON PALVELUJEN KIVIJALKA...4 MONIPALVELUVERKON RAKENNE...4 Talojakamo ja

Lisätiedot

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry sant@sant.fi www.sant.fi 12.11.2009 Satelliitti-

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008

Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 1 (10) Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla:

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA

MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA 7.5.2009 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25 Viestintävirasto MPS 25 1 (10) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA... 2

Lisätiedot

14.1.2008 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25

14.1.2008 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25 14.1.2008 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25 Viestintävirasto MPS 25 1 (8) 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA... 2 1.2 MUUT ASIAAN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat Harri Mutanen ORBIS OY Perustettu 1949 Suomalainen perheyritys Maahantuonti ja oma valmistus Työntekijöitä 50 Liikevaihto 7,8 MEUR (2015) Toimipisteet Vantaa,

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 1 (8) Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Lähiverkkojen rakentaminen

Lähiverkkojen rakentaminen Lähiverkkojen rakentaminen TIESÄHKÖ OY Kaapelointiesimerkkejä 1. Toimitilakiinteistö, jossa on useita yrityksiä/organisaatioita Näille sivuille olemme koonneet periaatteita ja esimerkkejä määräyksen 65

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TELETILOJEN LUKITUS

KIINTEISTÖN TELETILOJEN LUKITUS 16.6.2005 KIINTEISTÖN TELETILOJEN LUKITUS Viestintäviraston suosituksia Viestintävirasto 306/2005 S SUOSITUS Viestintävirasto 306/2005 S 1 (8) ESIPUHE Tämä suositus on tarkoitettu ensisijaisesti kiinteistön

Lisätiedot

Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät. Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka

Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät. Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka Sisällys Yleiskaapeloinnin perusajatus Yleiskaapeloinnin standardit Yleiskaapeloinnin rakenne ja osat: toimitilakiinteistöissä

Lisätiedot

Laajakaistaratkaisut asuinkiinteistöissä

Laajakaistaratkaisut asuinkiinteistöissä asuinkiinteistöissä taloyhtiöissä seminaari 6.10.2005 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL - www.stul.fi 1 Hankitaanko taloyhtiöön yhteinen laajakaistajärjestelmä

Lisätiedot

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST PUHELINSISÄJOHTOVERKON LAAJAKAISTAISEN

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 1 !"#$% &&! '()*)+,,-!.!/## +! &# 0 2 1222 122 $!3!/ %!!.! 53 5#. /##.# &&!$.$..! %5 $.!6 /.&%%5

Lisätiedot

Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014

Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014 Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014 Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Vanhan antenni ja sisäjohtoverkon uudistus määräyksen

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry JulkaisIjat

Lisätiedot

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Veijo Happonen DAXTUM OY Gsm: 040-5254232, e-mail: veijo.happonen@daxtum.com BAFF / Automaatio Talotekniikassa LUENNON SISÄLTÖ

Lisätiedot

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN KUITUVERKON SUORITUSKYKYARVOJEN MERKITYS JA MITTAUS 8.11.2017 LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN VILLE REINIKAINEN Sisältö Suorituskykyarvojen ja liittimien puhtauden merkitys käytännössä Mittauksen,

Lisätiedot

Asennustoiminnan kehitysnäkymät

Asennustoiminnan kehitysnäkymät Asennustoiminnan kehitysnäkymät Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Teleasennussektorit Asennustoiminnan eri osa alueet Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen

Lisätiedot

Sisäverkkomääräys 65 B/2016 M. Jorma Harle, viestintäverkkoasiantuntija Laatua asuinkiinteistöjen kuitusisäverkkoihin

Sisäverkkomääräys 65 B/2016 M. Jorma Harle, viestintäverkkoasiantuntija Laatua asuinkiinteistöjen kuitusisäverkkoihin Sisäverkkomääräys 65 B/2016 M Jorma Harle, viestintäverkkoasiantuntija Laatua asuinkiinteistöjen kuitusisäverkkoihin 8.11.2017 Sisältö Mikä on sisäverkko? Määräyksen M65 yleisiä periaatteita Sisäverkko

Lisätiedot

Optinen kiinteistökaapelointi. Eino Jauhiainen

Optinen kiinteistökaapelointi. Eino Jauhiainen Optinen kiinteistökaapelointi Eino Jauhiainen Perustietoa yhtiöstä Nestor Cables Oy valmistaa ja myy sekä optisia että kuparijohtimisia tietoliikenne-, teollisuus- ja erikoiskaapeleita ja valokaapelitarvikkeita

Lisätiedot

Kiinteistöjen laitetilojen lukitus. Viestintäviraston suosituksia

Kiinteistöjen laitetilojen lukitus. Viestintäviraston suosituksia Suositus 1 (8) Kiinteistöjen laitetilojen lukitus n suosituksia Suositus 2 (8) Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Johdanto... 3 3 Lukituksen suunnittelu... 4 4 Talojakamon lukituksen vaihtoehtoja... 5 5 Muiden yhteisten

Lisätiedot

Laajakaistayhteyksien toteutus asuinkiinteistöissä

Laajakaistayhteyksien toteutus asuinkiinteistöissä Laajakaistayhteyksien toteutus asuinkiinteistöissä Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL - www.stul.fi

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Tärkeintä valokuituverkon kytkennöissä on aina puhtaus. Yleisin verkon vikatilanne on likainen liitin.

Tärkeintä valokuituverkon kytkennöissä on aina puhtaus. Yleisin verkon vikatilanne on likainen liitin. KUITU KOTIIN Nykyaikainen tiedonsiirto asuinkiinteistöissä edellyttää ohjeistusten mukaisten sisäverkkojen rakentamista valokuitukaapelien avulla. Viestintäviraston määräys M65 sisältää viimeisimmät ohjeet

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN Suomen Isännöintiliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Viestintävirasto 2

Lisätiedot

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Sivu 1/5 Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Laskelma HomePNA-tekniikkaa hyödyntävästä kiinteästä laajakaistaisesta internet-ratkaisusta taloyhtiöille. Ympäristönä voi olla erityyppiset

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 17.10.2014 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 1 (110) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 3 1 Muutokset... 3 2 Muutoshistoria...

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Viestintävirasto 65/2013 M 1 (14) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä x päivänä kesäkuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Viestintävirasto 65/2013 M 1 (14) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö

Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö Valokuitu kirkkaasti paras kiinteistöyhteys Soneran Laajakaista- ja tv-palvelut VTS Tampere 25.11.2014 Jukka Harju Sisältö Miksi valokuituyhteys on kirkkaasti

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 17.12.2014 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 1 (111) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 3 1 Keskeiset muutokset...

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (17) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä x. päivänä yykuuta 20xx. Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola

Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Optisen liityntäverkon maadoitukset Optinen liityntäverkko alkaa teleyrityksen laitetilasta ja päättyy asiakaskiinteistön talojakamoon Valokaapelissa

Lisätiedot

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) -palvelu liittää yrityksen yhden toimipisteen Internetiin. sisältää reitittimen ja Internet-yhteyden sekä näiden ylläpidon ja huoltopalvelut. Palvelu tarjoaa kiinteän kaksisuuntaisen

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (17) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön

Lisätiedot

Taloyhtiön huippunopeat laajakaistayhteydet

Taloyhtiön huippunopeat laajakaistayhteydet Taloyhtiön huippunopeat laajakaistayhteydet Matti Joutkoski,, Wintel Finland Oy 1.9.2005 ftp://ftp.wintel.fi/docs/laajakaista/laajakaista.pdf Wintel Finland Oy Tietotekniikan maahantuoja Erikoistunut tietoliikenne-

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 12.7.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 (98) Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä?

Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä? Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä? Pauli Suikkanen Elisa Oyj 1 Määräys velvoittaa Määräystä sovelletaan vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinkiinteistön,

Lisätiedot

TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI

TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI H. Honkanen KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ Määritelmiä Bittivirhesuhde ( BER ) Ilmaisee virheellisten bittien määrän koko bittimäärän suhteen Kanava Yleiskaapelointijärjestelmän

Lisätiedot

Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet. Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi

Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet. Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi Seti Oy:n tele- ja turva-alan sertifiointipalvelut ammattilaisille Teleurakointialan

Lisätiedot

Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen. Antennialan tekniikkapäivä

Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen. Antennialan tekniikkapäivä Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen Antennialan tekniikkapäivä 31.10.2013 Esityksen sisältö Uuden määräyksen tarkoitus Soveltamisala ja siirtymäsäännökset uudis- ja korjausrakennushankkeissa

Lisätiedot

Viranomaisnäkökulma. Kansallinen yhteistyö, määräykset ja ohjeet sekä markkinakehitys. Klaus Nieminen

Viranomaisnäkökulma. Kansallinen yhteistyö, määräykset ja ohjeet sekä markkinakehitys. Klaus Nieminen Viranomaisnäkökulma Kansallinen yhteistyö, määräykset ja ohjeet sekä markkinakehitys Klaus Nieminen 8.4.2008 Esityksen sisältö markkinakehitys valokaapeliverkojen vuokratuotteet (FTTH) työryhmä laajakaistan

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (18) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

PIENTALORAKENTAJAN TIETOLIIKENNEOPAS. Avaimet huippunopeisiin yhteyksiin

PIENTALORAKENTAJAN TIETOLIIKENNEOPAS. Avaimet huippunopeisiin yhteyksiin PIENTALORAKENTAJAN TIETOLIIKENNEOPAS Avaimet huippunopeisiin yhteyksiin SISÄLLYS Nopeat yhteydet pientaloihin...3 Telia Kotikuitu...3 Liityntäverkon talokaapeli...4 Ennen kaivuutöiden aloittamista...4

Lisätiedot

Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M. Antennialan tekniikkapäivä

Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M. Antennialan tekniikkapäivä Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M Antennialan tekniikkapäivä 30.10.2014 Esityksen sisältö Määräykseen ehdotetut keskeiset muutokset Määräyksen lausuntokierros ja voimaantulo Mistä saa lisätietoja määräyksestä?

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS

ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry KUSTANTAJA Sähköinfo Oy Harakantie 18 02600 Espoo JULKAISIJAT

Lisätiedot

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas Pientalorakentajan tietoliikenneopas Sisällysluettelo Pientalojen kehittyvät viestintä palvelut.. 3 Sonera Kotikuitu -palvelu... 3 Liityntäverkon talokaapeli... 4 Toimenpiteet ennen kaivutöiden aloittamista...

Lisätiedot

Antti Vähälummukka 2010

Antti Vähälummukka 2010 Antti Vähälummukka 2010 Koaksiaalikaapeli Paksu ethernet, 10Base5 o Noin 10mm paksu kaapeli o Tyyppimerkintä RG-8 o Maksimipituus 500m Ohut ethernet, 10Base2 o Noin 6 mm paksu kaapeli o Tyyppimerkintä

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta

Lisätiedot

Taloyhtiön huippunopeat Laajakaistayhteydet

Taloyhtiön huippunopeat Laajakaistayhteydet Taloyhtiön huippunopeat Laajakaistayhteydet Microdata Finland Oy 1.1.2008 http://www.homepna.fi/docs/laajakaista/laajakaista.pdfhomepna pdf Microdata Finland Oy Tietoliikennetuotteiden maahantuoja Erikoistunut

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

Sisäverkon kaapelointi

Sisäverkon kaapelointi Sisäverkon kaapelointi Kaapeli sisälle ja ulos Useista rakennuksista koostuvien kiinteistöjen kaapelivalinta on erityisen haasteellista, kun tarvitaan oikeanlaiset kaapelit kolmelle verkolle ja kahteen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua Kartoitus Suunnittelu Asennus Käyttöönotto, mittaukset ja hyväksynnät KAIKKI KERRALLA OIKEIN Apunasi projektin jokaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Taloyhtiön Laajakaistaliittymät

Taloyhtiön Laajakaistaliittymät Taloyhtiön Laajakaistaliittymät Matti Joutkoski Wintel Finland Oy 1.9.2003 ftp://ftp.wintel wintel.fi/docs/laajakaista/laajakaista. /laajakaista/laajakaista.pdf Wintel Finland Oy Tietotekniikan maahantuoja

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 1 !"#$$!"%$$$& % '#$$& ( )*+,!!"- )*+./ 0+-12& 3-""'1552'-25 6+--'2!7 2',222&!!323"!2""7'2,2!!!3!!2

Lisätiedot

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS TIEDOTE 1 (5) DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS Kohderyhmä dna Laajakaista soveltuu yksittäisen PC:n liikennöimiseen internetiin. Tyypillisin käyttäjäryhmä yksityistaloudet. Pääasiallinen käyttötarkoitus Yksityishenkilön

Lisätiedot

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas Pientalorakentajan tietoliikenneopas Pientalojen kehittyvät viestintäpalvelut Eri laajakaistatekniikat ovat kehittyneet ja tulevat kehittymään voimakkaasti. Valokaapeliin perustuvilla laajakaistatoteutuksilla

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

RAKENTEIDEN JA ILMANVAIHDON KATSASTUSMALLIT. Sisäilmastoseminaari Koponen Risse, Pipatti Pasi, Korpi Anne Senaatti-kiinteistöt

RAKENTEIDEN JA ILMANVAIHDON KATSASTUSMALLIT. Sisäilmastoseminaari Koponen Risse, Pipatti Pasi, Korpi Anne Senaatti-kiinteistöt RAKENTEIDEN JA ILMANVAIHDON KATSASTUSMALLIT Sisäilmastoseminaari 2017 Koponen Risse, Pipatti Pasi, Korpi Anne Senaatti-kiinteistöt YLEISTÄ KATSASTUKSESTA Katsastus on rakenteiden ja ilmanvaihdon sisäilmapainotteinen

Lisätiedot

Taloyhtiön edulliset Laajakaistayhteydet

Taloyhtiön edulliset Laajakaistayhteydet Taloyhtiön edulliset Laajakaistayhteydet Matti Joutkoski, Wintel Finland Oy 9.2.2004 ftp://ftp.wintel.fi/docs/laajakaista/laajakaista.pdf Wintel Finland Oy Tietotekniikan maahantuoja Erikoistunut tietoliikenne-

Lisätiedot

TUKKUTASON LAAJAKAISTAPALVELUN OPERAATTORIHINNASTO 1.2.2013

TUKKUTASON LAAJAKAISTAPALVELUN OPERAATTORIHINNASTO 1.2.2013 Sivu 1/5 TUKKUTASON LAAJAKAISTAPALVELUN OPERAATTORIHINNASTO 1.2.2013 Blue Lake Communication Oy (myöhemmin BLC) tarjoaa toiselle teleyritykselle (myöhemmin Operaattoriasiakas) tuotteita ja palveluja HMV

Lisätiedot

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Tapio Kallioja toimitusjohtaja, CMD, 7.6.2004 Maanpäällinen digitaalinen televisio Lisää myyntiä Kustannussäästöjä Uusia palveluja Digitaalinen lähetysverkko Vaihe

Lisätiedot

Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin 28.4.2010 Tauno Hovatta 1 Maanpäällisen tv-jakelun verkkotoimiluvat Valtakunnallisen F-kanavanipun ja alueellisen HD3-kanavanipun toimiluvat Anvia Oyj:lle (8.4.2010/LVM)

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Tietokone kytketään huoneistossa olevaan ATK-rasiaan

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA.

Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA. 1 (6) Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET...

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET... KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 Sisällysluettelo 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... 4 4 MUUT TUOTTEET JA VELOITUKSET... 5 2 Lounea Kiinteiden

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 29.6.2016 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 1 (119) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 3 1 Keskeiset muutokset...

Lisätiedot

1(5) OHJE PIENTALON RAKENTAJALLE PIENTALON KUITULIITTYMÄ

1(5) OHJE PIENTALON RAKENTAJALLE PIENTALON KUITULIITTYMÄ 1(5) PIENTALON KUITULIITTYMÄ YLEISTÄ Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n (Myöhemmin PHPOY) kuituliittymä on kuluttajille suunnattu kiinteähintainen liityntä nykyaikaiseen optiseen kuituverkkoon. Kuituverkon kautta

Lisätiedot

Nexans seuraa kotiin saakka

Nexans seuraa kotiin saakka www.nexans.fi Kuitua kotiin kaivataan Nexans seuraa kotiin saakka Viime vuosina Nexans on ollut mukana rakentamassa infrastruktuuria uusia tiedonsiirtoväyliä varten mm. kaupunkiverkkojen muodossa. Nyt

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU

PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU 24.06.2009 1(6) PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU 24.06.2009 1 24.06.2009 2(6) 1. YLEISTÄ... 3 2. ADSL -LIITTYMÄ... 3 3. VERKKOJEN YHTEEN LIITTÄMINEN... 3 4. PÄÄTELAITTEET...

Lisätiedot

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST ANTENNIJÄRJESTELMÄN TALOVERKON

Lisätiedot

DNA Welho 7.3.2012 / Hki

DNA Welho 7.3.2012 / Hki DNA Welho 7.3.2012 / Hki Tiitus Ranta Myyntijohtaja, Kiinteistötuotemyynti tiitus.ranta@dna.fi GSM 044 044 5045 Agenda: Sisäverkot, niiden saneeraus ja huomioitavat seikat Taloyhtiölaajakaista mikä se

Lisätiedot

Antenniurakoinnin tilannekatsaus

Antenniurakoinnin tilannekatsaus Antenniurakoinnin tilannekatsaus Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Kuka on antenniurakoitsija? Antenniurakoitsijalta vaadittava pätevyys Määräys 65

Lisätiedot

Kiinteistöjen telejärjestelmiä

Kiinteistöjen telejärjestelmiä Kiinteistöjen telejärjestelmiä Tapio Kallasjoki 2014 Seuraava materiaali perustuu pääosin sähköurakoitsijaliiton ST-kortteihin ja sähkötekniset tietojärjestelmät kirjasarjaan sekä antennialan järjestöjen

Lisätiedot

TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI

TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI H. Honkanen KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ Määritelmiä Bittivirhesuhde ( BER ) Ilmaisee virheellisten bittien määrän koko bittimäärän suhteen Kanava Yleiskaapelointijärjestelmän

Lisätiedot

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas Pientalorakentajan tietoliikenneopas Sisällysluettelo Pientalojen kehittyvät viestintä palvelut.. 3 Sonera Kotikuitu -palvelu... 3 Liityntäverkon talokaapeli... 4 Toimenpiteet ennen kaivutöiden aloittamista...

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET...

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET... KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 Sisällysluettelo 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... 4 4 MUUT TUOTTEET JA VELOITUKSET... 5 2 Lounea Kiinteiden

Lisätiedot

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014. Sivu 1/11

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014. Sivu 1/11 Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014 Sivu 1/11 Sivu 2/11 1. Analoginen 2-johtiminen tilaajayhteys, tavanomainen laatu... 3 1.1 Tuotekuvaus... 3 1.2 Hinnat...

Lisätiedot

OPERAATTORITUOTTEET 1.6.2014 TILAAJAYHTEYSHINNASTO

OPERAATTORITUOTTEET 1.6.2014 TILAAJAYHTEYSHINNASTO OPERAATTORITUOTTEET 1.6.2014 TILAAJAYHTEYSHINNASTO YLEISTÄ Tilaajayhteys (Cu) Kiinteä yhteys (Cu) Yhdysjohto (Cu) Kaikki tässä hinnastossa (alv 0%) esitetyt tuotteet ovat analogisilla kuparipareilla tai

Lisätiedot

Loppuraportti toimivuuden häiriötilanteesta

Loppuraportti toimivuuden häiriötilanteesta 1(6) Loppuraportti toimivuuden häiriötilanteesta Teleyrityksen tiedot Määräys 66 - Liite 3 Täytetty lomake toimitetaan osoitteeseen viat@ficora.fi Teleyrityksen nimi: Tapauksesta lisätietoja antavan henkilön

Lisätiedot

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ Kaapelointi / Torstai iltapäivä (12.00-16.00) 1. Tehtävän kuvaus Torstain tehtävässä on tarkoitus asentaa työpisteeseen standardin

Lisätiedot

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen Pääjakamon kytkentärimapaikka Voimassa alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1(1) PÄÄJAKAMON KYTKENTÄRIMAPAIKKA... 1 1 TUOTEKUVAUS... 1 2 KATEGORIAT... 1 3 HINNOITTELU... 1 4 TOIMITUSPROSESSI... 1 4.1 ASIAKASPALVELU...1

Lisätiedot

Määräys. Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla: 1 Soveltamisala

Määräys. Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla: 1 Soveltamisala 1 (5) Määräys METALLIJOHTIMISTEN TILAAJAYHTEYKSIEN JA NIIHIN KYTKETTYJEN VIESTINTÄVERKKOLAITTEIDEN TEKNISISTÄ OMINAISUUKSISTA Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2010 Viestintävirasto on määrännyt

Lisätiedot

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting. Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi Orbionin esittely Pohjoismainen, riippumaton, tietoliikennealan

Lisätiedot

Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä

Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Oy Nylund-Group Ab, Tietoverkot ja Valaistus Masalantie 375 02430 MASALA

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN TIETOLIIKENNERATKAISUJA

KIINTEISTÖJEN TIETOLIIKENNERATKAISUJA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikka Opinnäytetyö KIINTEISTÖJEN TIETOLIIKENNERATKAISUJA Työn ohjaaja: Yliopettaja Mauri Inha Tampere 12/2010 ii TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TeleWell TW-EA515 (b)

TeleWell TW-EA515 (b) TeleWell TW-EA515 (b) ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA515 (b) Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta seuraten. Laajennetun

Lisätiedot