Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, Espoo Puhelin (09)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610"

Transkriptio

1 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, Espoo Puhelin (09) Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST ANTENNIJÄRJESTELMÄN TALOVERKON KUNNOSTUS LAADITTU (Korvaa kortin ST, laadittu ) ANTENNIJÄRJESTELMÄN TALOVERKON KUNNOSTUS SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1.1 Kunnostuksen tarkoitus 1.2 Kuka tekee antenniverkkojen kunnostuksia? 1.3 ST-kortin liittyminen muihin ST-kortteihin 2 MÄÄRITELMÄT 3 KUNNOSTUKSEN PERIAATTEET 3.1 Suositeltava tavoitetaso 3.2 Kunnostuksen toteutus Taajuusalueen laajentaminen Vaimennusten pienentäminen Passiivisten rakenneosien uusiminen Antennirasioiden uusiminen Vaimennusten tasaaminen erityyppisiä rasioita ketjuttamalla Antennirasioiden lisääminen ketjuverkkoon Liitäntäjohtojen uusiminen Kaapelit Liittimet Aktiivisten laitteiden lisäys tai uusiminen Sähkönliitännät Potentiaalintasaukset ja maadoitukset Piirustukset ja muut asiakirjat 4 KUNNOSTUKSEN TYYPPIRATKAISUT 4.1 Taloverkon kunnostus kerrostalossa 4.2 Taloverkon kunnostus rivitalossa 5 VIITTEET JA MUUTA KIRJALLISUUTTA 1 JOHDANTO Uudet digitaaliset palvelut maanpäällisistä verkoista, satelliiteista ja kaapeliverkoista edellyttävät antennijärjestelmien taloverkoilta ajanmukaista toimivuutta ja välityskykyä. Taloverkkojen rakentamisessa ryhdyttiin vasta 1990-luvulla varautumaan nykyisenlaiseen palvelujen tarjontaan ja joukkoviestintään. Vanhemmissa taloverkoissa näiden palvelujen välittäminen ei usein onnistukaan verkkoa kunnostamatta. 1.1 Kunnostuksen tarkoitus Kunnostuksen tarkoituksena on taloverkon saattaminen sellaiseksi, että siinä voidaan välittää analogisia ja digitaalisia televisio- ja radiopalveluja. Palvelut voidaan vastaanottaa maanpäällisistä lähettimistä, satelliiteista tai kaapeli-tv-verkosta. Satelliittipalveluiden suorajakelua kunnostus ei yleensä mahdollista. Tämän ST-kortin tarkoitus on antaa yleiset perustiedot ja ohjeet taloverkon kunnostuksesta. ST-kortti on tarkoitettu suunnittelijoille, urakoitsijoille, taloyhtiöille, rakennuttajille ja muillekin antenniverkkojen kunnostuksesta tietoa tarvitseville. 1.2 Kuka tekee antenniverkkojen kunnostuksia? Kunnostusten tekeminen edellyttää erityisammattitaitoa, johon kuuluu vanhojen rakenneosien ja materiaalien tunteminen sekä erilaisten kenttätutkimusten hallitseminen. Antennijärjestelmien kunnostuksia, kuntotutkimuksia, suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa suorittavat Viestintäviraston rekisteröimät teleurakoitsijat. Tarkempia tietoja Viestintäviraston rekisteröimistä STUL-teleurakoitsijoista saa osoitteesta ja Viestintäviraston rekisteröimistä SANT-jäsenliikkeistä saa osoitteesta 1.3 ST-kortin liittyminen muihin ST-kortteihin Tämän ST-kortin aihepiiriin kuuluvia asioita on käsitelty lisäksi seuraavissa ST-korteissa: ST Liite yhteisantennijärjestelmän tai sen osien suunnittelua ja rakentamista koskevaan tilaukseen/sopimukseen. Sähkötieto ry, 1997 ST Pientalon antennijärjestelmän suunnittelu ja toteutus. Sähkötieto ry, 1998

2 ST St St St St ST ST ST Yhteisantennijärjestelmät. Tekninen suunnitteluohje. Sähkötieto ry, 2003 Yhteisantennijärjestelmät. Tekniikka. Sähkötieto ry, 2003 Yhteisantennijärjestelmät. Asennusohje. Sähkötieto ry, 2003 Yhteisantennijärjestelmät. Maadoitus ja potentiaalintasaus. Sähkötieto ry, 2003 Yhteisantennijärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto. Sähkötieto ry, 2003 Yhteisantennijärjestelmät. Tarkastus- ja mittauspöytäkirja. Sähkötieto ry, 1994 Asuinkiinteistön tietoverkko. Yleiskuvaus, Sähkötieto ry, 2001 Antennijärjestelmän kuntotutkimusohje, Sähkötieto ry, 2001 Jaotin Passiivinen rakenneosa, joka jakaa signaalin useaan useimmiten yhtä suureen lähtöön Ketjuverkko Taloverkko, jonka haaroihin on kytketty useita antennirasioita (huoneistoja) peräkkäin, ketjuun. Ketju 800 Ketjuverkko, jonka taajuusalue on 5 (47) 862 MHz ja vaimennus enintään 50 db / 862 MHz. Mahdollistaa maanpäällisten digi-tv-palvelujen välittämisen. Kunnostus Toimenpide, jossa oleva antennijärjestelmä saatetaan käytön kannalta riittävään kuntoon. Kuntoarvio Kuntoarvio muodostaa pääosin silmämääräiseen havainnointiin perustuvan selvityksen antennijärjestelmän kunnosta ja korjaustarpeista, ehdotuksen korjausohjelmasta sekä alustavan kustannusarvion korjauksista. 2 MÄÄRITELMÄT Aktiivinen rakenneosa Aktiivisissa rakenneosissa signaalia käsitellään ja muokataan sähköisesti. Taloverkoissa aktiivisia rakenneosia ovat mm. vahvistimet. Antennirasia Taloverkkoon kuuluva liitäntärasia, johon liitetään vastaanottimet tai muut päätelaitteet. Antenniverkko Kiinteistön sisäinen televisio- ja radiopalvelujen jakeluun tarkoitettu verkko. Antenniverkko käsittää talojakamoon sijoitetut aktiiviset ja passiiviset rakenneosat, nousukaapeloinnit, huoneistojakamoihin sijoitetut passiiviset rakenneosat sekä huoneistokaapeloinnit antennirasioineen. Useamman rakennuksen antenniverkkoon kuuluvat lisäksi rakennusten väliset kaapeloinnit vahvistimineen. Antenniverkko voi muodostaa itsenäisen järjestelmän tai se voi olla liitettynä johonkin alueelliseen antennijärjestelmään, esimerkiksi kaapeli-tv-verkkoon. Digiradio, DAB Maanpäällisen jakelun digitaalinen radiojärjestelmä. Digi-tv, DVB Digitaalisen television jakelujärjestelmä. Kaapeli-tv-verkoille (DVB-C), satelliiteille (DVB-S) ja maanpäällisen jakelun (DVB-T) verkoille on omat versionsa. Digi-tv-palvelut Digi-tv:ssa on peruspalvelujen, tv-ohjelmat, lisäksi lukuisia lisäpalveluja. Haaroitin Passiivinen rakenneosa, jossa tuleva signaali haaroitetaan siten, että läpimenevä signaali vaimenee vähemmän kuin haaroihin menevät. Läpimenevä lähtö voi olla myös päätetty haaroittimen sisällä. Huoneistoverkko Taloverkon osa, joka koostuu huoneistojakamosta (tähtipisteestä), kaapeloinneista ja antennirasioista. Kuntotutkimus Kuntotutkimus tarkoittaa rakennuksen, rakennelman tai kiinteistöön kuuluvien laitejärjestelmien yksityiskohtaista tutkintaa korjaustarpeiden täsmentämiseksi yleensä kyseisen asian kuntotutkimusohjeen mukaisesti. Kuntotutkimus antaa täsmällisemmät tiedot joko kuntoarvion tai muun tarpeen perusteella havaitusta korjaustarpeesta. Kuntotutkimuksessa käytetään silmämääräisen arvioinnin lisäksi soveltuvin osin mittauksia ja testauksia. Antennijärjestelmän laitteistojen ja -laitteiden tekninen käyttöikä arvioidaan ja laite- tai järjestelmätoiminnot testataan. Maanpäälliset lähetykset, terrestrinen jakelu Langaton jakelujärjestelmä, joka perustuu maan pinnalla sijaitseviin lähettimiin. Paluusuunta, -kanavat Kaksisuuntaisessa verkossa jakelusuunnalle vastakkainen signaalien siirtosuunta. Passiivinen rakenneosa Passiivisissa rakenneosissa signaalia ei käsitellä eikä muokata sähköisesti. Jakoverkossa passiivisia rakenneosia ovat mm. jaottimet, haaroittimet ja antennirasiat. Päävahvistin Antennijärjestelmän osa, jossa jaettavat signaalit muokataan siirtoa varten ja jossa muuten laajakaistaisen järjestelmän signaaleja käsitellään myös kanavakohtaisina. Remodulointi Satelliittikanavat muutetaan sellaisiksi, että niitä voidaan vastaanottaa tavallisella tv-vastaanottimella. Suorajakelu Yhteisellä satelliittiantennilla vastaanotetut palvelut välitetään suoraan huoneistoihin taajuusalueella MHz. Katsojatalouksilla on kullakin oma huoneistokohtainen satelliittivastaanotin, jolla voidaan valita kaikista satelliitin kanavista. 2

3 Taloverkko Rakennuksen sisäinen verkko, jolla palvelut välitetään huoneistoihin. Taloverkko käsittää vahvistimen, tähtipisteen, koaksiaalikaapelit, haaroittimet ja antennirasiat. Transmodulointi Satelliittien digi-tv-palvelut (DVB-S) muutetaan sellaisiksi, että niitä voidaan vastaanottaa kaapelijärjestelmän (DVB-C) mukaisella digi-tv-vastaanottimella. Voidaan käyttää taloverkoissa, joissa satelliittipalvelujen suorajakelu ei ole mahdollinen. Kanavaniput voidaan sijoittaa esimerkiksi taajuusalueelle MHz. Tavoitetaso Tavoitetaso kuvaa niitä antennijärjestelmän laatuominaisuuksia, joihin korjauksella tai muutoksella pyritään. Tähti 800 Taloverkko, jossa huoneistoverkot on liitetty erillisillä johdoilla samaan tähtipisteeseen, talojakamoon. Taajuusalue on MHz ja vaimennus enintään 40 db / 862 MHz. Mahdollistaa maanpäällisten digi-tv-palvelujen välittämisen. Tähti 2000 Kuten Tähti 800, mutta taajuusalue on MHz ja vaimennus enintään 53 db / 2150 MHz. Mahdollistaa myös satelliittipalvelujen suorajakelun. Tähtipiste Tähtipiste on tähtiverkon kohta, johon huoneistoverkot on liitetty erillisillä kaapeleilla. Tähtipiste sijaitsee yleensä talojakamossa ja koostuu aktiivisista ja passiivisista rakenneosista, sähkönliitännästä sekä potentiaalintasauksesta. Tähtiverkko Taloverkko, jossa huoneistot on kytketty erillisillä kaapeleilla yhteiseen jakopisteeseen, tähtipisteeseen. Uusiminen Toimenpide, jossa antennijärjestelmä tai merkittävän monet sen osista korvataan uusilla. 3 KUNNOSTUKSEN PERIAATTEET 3.1 Suositeltava tavoitetaso Tavoitetasona kunnostuksessa on suorituskykyluokka Ketju 800. Tällaisen taloverkon välityskyky on mitoitettu taajuusalueelle 5 (47) 862 MHz, jolloin sillä voidaan välittää maanpäällisistä lähettimistä, satelliiteista tai kaapeli-tv-verkosta vastaanotettuja palveluja. Satelliittipalveluiden suorajakelu ei kunnostetuissa taloverkoissa yleensä ole mahdollinen. Kunnostukselle asetettu tavoitetaso ja yksilöidyt korjaustarpeet ilmenevät tehdystä kuntotutkimuksesta. Sähkötieto ry on julkaissut ST-kortteina ohjeet sekä puhelinsisäjohtoverkon että antenniverkon kuntotutkimuksesta. Ohjeissa kuvataan hyvä kuntotutkimustapa, jonka tuloksena kuntotutkimuksen tilaaja (esim. taloyhtiö) saa selvityksen lähtötilanteesta ja tavoitetasovaihtoehdoista sekä ehdotuksen suositeltavasta tavoitetasosta. Ohjeet helpottavat tilaajaa tekemään päätöksen tavoitetasoista ja sen edellyttämistä uusimis- tai kunnostustoimenpiteistä. Jos päätös verkon uusimisesta tai kunnostuksesta tehdään, tilaaja voi pyytää tarjouksia uusimistai kunnostustyön suorittajilta siten, että sama tavoitetaso sitoo kaikkia tarjoajia. Kukin tarjoaja voi tarjota haluamansa teknisen ratkaisun, jolla tavoitetaso on mahdollista saavuttaa. 3.2 Kunnostuksen toteutus Taajuusalueen laajentaminen Aiemmin taloverkoissa riitti suppeampi taajuusalue, kun vastaanotetut UHF-kanavat voitiin siirtää kanavanvaihtimilla VHF-alueelle. Digi-tv-kanavilla tätä menetelmää ei voida enää käyttää. Digi-tv:n 8 MHz:n kanavia ei ole mahdollista sijoittaa VHF-alueen kanavarasteriin. Suoraan vaihtavien kanavanvaihtimien käytön esteenä ovat myös niiden harhatoistot, jolloin ne varaavat yhden kanavan välittämiseen 2 3 kanavaa. Myöskään nykyiset välitaajuuden kautta vaihtavat kanavanvaihtimet eivät yleensä sovellu digitaalisen signaalin käsittelyyn niiden oskillaattoreiden suuren vaihekohinan johdosta. Digi-tv:n palvelutiedot, SI-taulukot, sisältävät tietoa myös kanavista ja niiden keskitaajuuksista, jolloin kanavien muuttaminen uudelle taajuudella saattaa vaikeuttaa esimerkiksi ohjelmaoppaan, EPG:n, toimintaa. UHF-alueen käyttöä edellyttää myös se, että maanpäällisen verkon (DVB-T) digitaalivastaanottimissa, digisovittimissa, ei ole VHF-alueen vastaanottoa. Näistä seikoista johtuen palvelut joudutaan välittämään taloverkoissa alueella MHz. Vanhojen taloverkkojen vaimennukset tällä taajuusalueella ovat usein niin suuret, etteivät ne kunnostamatta pysty digi-tv-palveluja välittämään Vaimennusten pienentäminen Vanhoissa verkoissa vaimennukset koostuvat pitkistä kaapeleista ja jopa ketjutetusta antennirasiasta. Verkon kokonaisvaimennus voi tällöin olla yli 60 db / 862 MHz. Vaimennuksia pienennetään ketjutuksia lyhentämällä ja uusimalla passiivisia rakenneosia, kuten jaottimia, haaroittimia ja antennirasioita. Kaapeleita uusitaan kuntotutkimuksen perusteella. Kunnostuksen tavoitetasona on Ketju 800 -luokitus, missä verkon vaimennus saa olla enintään 50 db/862 MHz. Suunnitteluarvoksi suositellaan 45 db/ 862 MHz, jolloin verkko taajuusvasteen aaltoilusta huolimatta paremmin täyttää kaikissa antennirasioissa Ketju 800 -vaatimuksen. Suuret taloverkot voidaan vaimennusten pienentämiseksi jakaa useampaan osaan, joita syötetään omalla vahvistimella. Verkon puolittamisella voidaan vaimennusta pienentää 4 db. 3

4 SAT= satelliitti- tai multimedialiitin TV R TV R SAT TV R A B C C A. Asennettu 1974 B. Asennettu C. Asennettu 1986 Uusitaan aina Suositellaan uusittavaksi Nykyisen standardin mukainen Kuva 1. Käytössä olevien antennirasioiden rakenteita ja liitäntäjohtoja Passiivisten rakenneosien uusiminen Taloverkoissa ei edellisinä vuosikymmeninä yleensä välitetty UHF-kanavia. Siitä johtuen passiivisten rakenneosien, kuten jaottimien ja haaroittimien, taajuusalue saattaa olla vain / 300 / 400 MHz. Vanhimmat rakenneosat ovat myös rakenteeltaan avoimia ja epäsovitettuja. Tästä syystä ne eivät ole toimivuudeltaan ja häiriönsiedoltaan käyttökelpoisia kunnostettavissa verkoissa. Passiivisten rakenneosien uusiminen onkin kunnostuksen perustehtäviä. Standardissa jaottimet ja haaroittimet on jaettu kolmeen laatuluokkaan, joista luokassa 3 ei eräille suoritusarvoille vaatimuksia ole määritelty. Tästä johtuen uusittavien jaottimien ja haaroittimien tulee olla vähintään standardissa, SFS-EN , kuvatun laatuluokka 2:n mukaisia /1/. Rakenneosien suojausvaimennuksen tulee olla vähintään 75 db. Standardi SFS-EN , luokka B /2/. Kunnostuksessa on huomioitava vanhoihin kaapeleihin sopivien vaihtoliittimien tarve ja saatavuus Antennirasioiden uusiminen Vuoteen 1975 asti asennettiin antennirasioita, joissa liittimet eivät olleet koaksiaalisia, kuva 1A. Tällaiset rasiat uusitaan aina kunnostuksessa. Vuosina asennetuissa antennirasioissa sekä tv- että radioliitin ovat koaksiaalisia naarasliittimiä, kuvassa 1B. Sen jälkeen rasian rakenne muuttui uuden standardin mukaiseksi, missä tv-liitin on uros ja radioliitin naaras. Tästä johtuen nykyisen standardin mukaiset liitäntäjohdot eivät ole kytkettävissä vanhempien rasioiden tv-liitäntään ilman sovitinta. Näistä rasioista puuttuu myös eräs nykyisten standardien vaatima ominaisuus eli suuntaavuus, jolla parannetaan oleellisesti ketjuverkkojen taajuusvastetta ja toimivuutta. Taloverkon häiriöiden sieto ja häiritsevyys myös paranevat uusien rasioiden paremman suojausvaimennuksen ansioista. Näistä seikoista johtuen suositellaan vuosina asennettujen antennirasioiden uusimista. Antennirasioiden suojausvaimennuksen tulee olla vähintään 75 db /2/ Vaimennusten tasaaminen erityyppisiä rasioita ketjuttamalla Joskus ketjutuksien lyhentämistä halutaan siirtää myöhempään ajankohtaan. Tällöin pitkän ketjun vaimennuksia voidaan porrastaa ja rasioiden signaalitasoja tasata valitsemalla rasiat, joiden perusvaimennukset ovat esimerkiksi 23, 13 ja 10 db. Rasioiden valinnassa on huomioitava, että saavutetaan vaadittu erotusvaimennus kahden huoneiston välillä ja ettei analogisten kanavien tasoero ylitä 15 db:ä Antennirasioiden lisääminen ketjuverkkoon Antennirasioita voidaan ketjuverkkoon lisätä vain rajallisesti ja tapauskohtaisesti Liitäntäjohtojen uusiminen Uudet radio- ja tv-palvelut sekä muu jatkuvasti lisääntyvä tietoliikenne edellyttävät entistä tehokkaampaa suojautumista ulkopuolelta tuleville häiriöille. Vaikka kunnostetun taloverkon häiriöiden sieto onkin riittävä, niin liitäntäjohtojen huonosta suojausvaimennuksesta johtuen häiriöt saattavat päästä vastaanottimiin. Liitäntäjohdot uusitaan kunnostuksessa standardin SFS-EN mukaisiksi /1/. Liitäntäjohtojen suojausvaimennuksen tulee olla vähintään 75 db /2/ Kaapelit Kaapeleita uusitaan kuntotutkimuksen perusteella. Taloverkkoihin asennettiin vuoteen 1975 asti ominaisimpedanssiltaan 60 ohmin kaapeleita. Tyypillisin esimerkki tällaisista kaapeleista on AJS 60-5, jonka vaimennus on noin 30 db /100 m / 862 MHz. 60 ohmin kaapeleiden liittämisestä 75 ohmin rakenneosiin aiheutuva epäsovitus ei kuitenkaan estä näiden kaapeleiden hyödyntämistä. Vanhoihin kaapeleihin sopivien liittimien saatavuus on selvitettävä ennen kunnostusta. Uusittujen kaapeleiden tulee olla standardisarjan SFS-EN mukaisia /3/. 4

5 3.2.9 Liittimet Vanhimmat jatko- ja vaihtoliittimet ovat rakenteeltaan avoimia ja usein myös käytössä hapettuneita ja syöpyneitä sekä sovitukseltaan epämääräisiä, joten ne aina uusitaan kunnostuksessa. Jatkoliittimet yleensäkin on pyrittävä korvaamaan yhtenäisellä kaapelilla erityisesti kosteissa ja märissä tiloissa sekä ulkoseinällä. Liittimet ovat yleisin yksittäinen vikakohta taloverkoissa, joten niiden käyttäminen on pyrittävä minimoimaan. Liittimien suojausvaimennuksen tulee olla vähintään 75 db /2/ Aktiivisten laitteiden lisäys tai uusiminen Digi-tv-palvelujen kolmen kanavanipun välittäminen taloverkossa vaatii vahvistimien lisäämistä näille kanaville. Monesti nykyisiin päävahvistimiin ei ole enää saatavissa täydennys- tai varasosia, eikä niihin tilan puutteesta tai laitteiden yhteensopimattomuudesta johtuen ole enää muutenkaan mahdollista lisätä uusia palveluja. Noin vuotta vanhemmat vahvistinlaitteistot alkavat olla tekniikaltaan ja toimivuudeltaan vanhentuneita, joten ne suositellaan uusittavaksi kokonaisuudessaan. Päävahvistimen uusimisessa kannattaa harkita analogisten kanavien UHF/VHF-vaihtimien korvaamista UHF-vahvistimilla sen jälkeen, kun taloverkko on kunnostettu. Toisaalta analogisten kanavien vaihtimet ja vahvistimet kannattaisi jättää käyttöön toistaiseksi, jolloin vältytään välittömiltä nauhureiden ja vastaanottimien virityksiltä. Päävahvistimen rakenneosien tulee olla standardin SFS-EN mukaisia /4/. Muiden aktiivisten rakenneosien tulee olla standardin SFS-EN mukaisia /5/ Sähkönliitännät Vahvistimien asennuspohjissa olevien pistorasioiden suojakoskettimet on tavallisuudesta poiketen yleensä yhdistetty kotelon runkoon ja erillinen suojajohdin on yhdistetty antennijärjestelmän maadoitukseen. Kaikkien liitäntöjen ja pistorasioiden kunto ja käytettävyys tarkistetaan. Vahvistinkaapeissa vielä käytössä olevat tavalliset, 0-luokan pistorasiat uusitaan tarvittaessa käyttöolosuhteiden edellyttämiksi suojakosketinpistorasioiksi. Aiemmin vahvistimet oli liitetty esimerkiksi valaistustms. ryhmään. Toimintavarmuuden takaamiseksi vahvistinlaitteistot suositellaan liitettäväksi sähköverkkoon omana ryhmänään Potentiaalintasaukset ja maadoitukset Potentiaalintasaus- ja maadoitusjohtimet liitettiin aiemmin yleisesti vesijohtoon. Sen jälkeen kiinteistössä on ehkä tehty putkistoremontteja, jolloin tuloputkikin on saatettu vaihtaa muoviseksi. Potentiaalintasaukset ja maadoitukset sekä niiden kunto ja käytettävyys on tarkistettava. Jakamoilta maadoitusten kokoojakiskolle asennetun johtimen on oltava vähintään 4mm 2 Cu. Eristetyn johtimen väri on kelta-vihreäraitainen (kevi). Potentiaalintasausten ja maadoitusten tulee olla standardin SFS-EN mukaisia /6/. Mastorakenteen maadoitusjohtimen on oltava vähintään 6mm 2 Cu. Eristetyn johtimen väri on kelta-vihreäraitainen (kevi) Piirustukset ja muut asiakirjat Kunnostustöiden valmistuttua mittauspöytäkirjat ja taloverkon piirustukset täydennetään asennuksia vastaaviksi ja luovutetaan kiinteistön edustajalle. 4 KUNNOSTUKSEN TYYPPIRATKAISUT 4.1 Taloverkon kunnostus kerrostalossa Kerrostalossa 40 huoneistoa on jaettu neljään ketjutettuun haaraan, joissa kussakin on 10 rasiaa. Rasioiden perusvaimennus on 23 db. Taloverkon kaapeli on tyypiltään AJS 60-5, jonka vaimennus on noin 30 db/100m/862 MHz. Taloverkon maksimivaimennus tarkasteltavassa haarassa on noin 58 db / 862 MHz. Kunnostuksessa taloverkko jaettiin kahdeksaan haaraan, joissa kussakin on viisi rasiaa ketjutettuna. Antennirasioiden perusvaimennus on 14 db. Jaottimen ja ensimmäisten rasioiden välinen kaapeli uusittiin. Uusitun kaapelin pituus on 26 m ja vaimennus 20 db / 100 m / 862 MHz. Kunnostetun taloverkon maksimivaimennus tarkasteltavassa haarassa on noin 40 db / 862 MHZ. 4.2 Taloverkon kunnostus rivitalossa Rivitalon 14:ssä asunnossa on yhteensä 28 rasiaa, jotka on jaettu neljään seitsemän antennirasian ketjuun. Rasioiden perusvaimennus on 22 db. Sisäkaapeli on AJS 60-5, jonka vaimennus on 30 db / 100 m / 862 MHz, ja ulkokaapeli MCUM 1,1 / 7,3, jonka vaimennus on 18 db / 100 m / 862 MHz. Taloverkon maksimivaimennus tarkasteltavassa haarassa on noin 60 db / 862 MHz. Kunnostuksessa taloverkko jaettiin kahdeksaan haaraan, joissa kussakin on kolme tai neljä rasiaa ketjutettuna. Uusien antennirasioiden perusvaimennus on 14 db. Uusittujen kaapeleiden vaimennus on 7 db / 100 m/862 MHz. Kunnostetun taloverkon maksimivaimennus tarkasteltavassa haarassa on noin 41 db / 862 MHz, ja ellei kaapelia A uusita, niin vaimennus on noin 44 db. 5

6 5 VIITTEET JA MUUTA KIRJALLISUUTTA /1/ SFS-EN Yhteisantennilaitteet. Passiiviset koaksiaaliset komponentit /2/ SFS-EN Yhteisantennilaitteet. Laitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus /3/ SFS-EN Standardisarja yhteisantennijärjestelmien kaapeleista /4/ SFS-EN Yhteisantennilaitteet. Päävahvistimet /5/ SFS-EN Yhteisantennilaitteet. Aktiiviset komponentit /6/ SFS-EN Yhteisantennijärjestelmät. Turvallisuusvaatimukset Viestintävirasto 21 D / 2003 M Viestintäviraston määräys kiinteistön sisäisestä yhteisantenniverkosta ja -järjestelmästä Soveltamisohje, GFI 9405 Kaapelitelevisio- ja yhteisantennijärjestelmien rakentaminen ja ylläpito Asuinkiinteistön tietoverkko-opas. Suomen Kiinteistöliitto ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry, Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry ST-käsikirja 12. Antennijärjestelmät, Sähkötieto ry Yhteisantenniopas. Kiinteistöjen antenniverkkojen valmius digi-tv-aikakauteen, Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry ja Digita Oy Sähköremontti. Rakennusten perusparannus ja korjaus, Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Jaotin (4) 26 m 12 m 10 m 12m a kok = kokonaisvaimennus, db a j = jakovaimennus, db a k = kaapelivaimennus = l x l = kaapelin pituus, m = kaapelin vaimennus, db/100m n r = antennirasioiden lukumäärä, kpl a r = rasiavaimennus, läpimeno-, db = rasian perusvaimennus, db a p Kokonaisvaimennus, a kok = a j + a k + (n r -1) x a r + a p, (db/862 MHz) = a j + l x + (n r -1) x a r + a p, a kok = 8dB + 60m x 30dB/100m + (10-1) x 1dB + 23db = 58 db/862 MHz Kuva 2. Kunnostettava taloverkko Jaotin (8) 12 db 26 m. Uusi kaapeli 20dB /100m /862MHz 12 m 12m. Vanha kaapeli, 30 db /100m/862 MHz, Kuva 3. Kunnostettu taloverkko Antennirasiat uusittu, perusvaimennus 14dB, rasiavaimennus 1,5 db/862 MHz Kokonaisvaimennus, a kok = a j + (l 1 x 1 + l 2 x 2 ) + (n r -1) x a r + a p (db/862 MHz): a kok = 12dB+(26m x 20dB/100m+12m x 30dB/100m)+(5-1) x 1,4dB+14dB = 40,4 db/862 MHz 6

7 Kaapelit: A = 18dB /100m/ 862 MHz B = 30dB /100m/ 862 MHz B, 70 m / AJS 60-5 A MCUM 1,1/7,3 Kokonaisvaimennus, a kok = a j + a k1 + a j2 + a k2 + (n r -1) x a r + a p (db/862 MHz) Kokonaisvaimennus asunnossa 14: a kok = 4dB + 30m x 18 db/100m + 4 db + 70m x 30 db/100m + (7-1) x 1,2 db + 22 db 64 db / 862 MHz Kuva 4. Kunnostettava rivitalon verkko Uusittu kaapeli A m, uusi kaapeli 45 m, uusi kaapeli / 7dB /100m / 862 MHz Kokonaisvaimennus, a kok = a j1 + a k1 + a j2 + a k2 + a k3 + (n r -1) x a r + a p (db/862 MHz) Kokonaisvaimennus asunnossa 14: a kok = 4 db + 30 m x 7 db / 100 m + 8 db + 45 m x 7 db / 100 m + 25 m x 30 db / 100 m + (3-1) x 1,2 db + 14 db; a kok 41 db Ellei kaapelia A uusita, niin on kokonaisvaimennus: a kok2 = m x (18-7) db / 100 m = 44,3 44 db Kuva 5. Kunnostettu rivitalon verkko Kortin käsikirjoittaja: Veikko Naskali, Miniami Oy 7

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 1 (8) Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

Antenniurakoinnin tilannekatsaus

Antenniurakoinnin tilannekatsaus Antenniurakoinnin tilannekatsaus Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Kuka on antenniurakoitsija? Antenniurakoitsijalta vaadittava pätevyys Määräys 65

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

JULKISHALLINNON LAITOSTEN SIIRTYMINEN DIGI-TV - AIKAAN

JULKISHALLINNON LAITOSTEN SIIRTYMINEN DIGI-TV - AIKAAN NSS ry 9.12.2005, tark. 2.1.2006 1(23) JULKISHALLINNON LAITOSTEN SIIRTYMINEN DIGI-TV - AIKAAN 2.1.2006 Suomen Kuntaliitto Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit Suomen sairaalatekniikan yhdistys

Lisätiedot

Mike Antila ANTENNIJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN PARANTAMINEN

Mike Antila ANTENNIJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN PARANTAMINEN Mike Antila ANTENNIJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN PARANTAMINEN Sähkötekniikan koulutusohjelma 2014 ANTENNIJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN PARANTAMINEN Antila, Mike Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M. Antennialan tekniikkapäivä

Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M. Antennialan tekniikkapäivä Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M Antennialan tekniikkapäivä 30.10.2014 Esityksen sisältö Määräykseen ehdotetut keskeiset muutokset Määräyksen lausuntokierros ja voimaantulo Mistä saa lisätietoja määräyksestä?

Lisätiedot

Antennitelevisioverkon muutokset. Radiotaajuuspäivä 18.2.2016 Markus Mettälä Päällikkö, Kiinteät radioverkot

Antennitelevisioverkon muutokset. Radiotaajuuspäivä 18.2.2016 Markus Mettälä Päällikkö, Kiinteät radioverkot Antennitelevisioverkon muutokset Radiotaajuuspäivä 18.2.2016 Markus Mettälä Päällikkö, Kiinteät radioverkot Antennitelevision muutokset 2015... 31.12.2016 2017...2026 UHF-alueen TV:n taajuusmuutokset 2015-2016

Lisätiedot

LAADUKKAAN ANTENNIASENNUKSEN PERUSTEET

LAADUKKAAN ANTENNIASENNUKSEN PERUSTEET 9.8.2006 1(12) LAADUKKAAN ANTENNIASENNUKSEN PERUSTEET Sisältö 1. Miten antenniurakoitsija voi varmistua, että asiakas on tyytyväinen antennijärjestelmän toimitukseen ja toteutus täyttää määräykset?...2

Lisätiedot

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 19.2.2014 1 Tilaisuuden ohjelma 1. Tilaisuuden avaus 2. Kunnanjohtajan puheenvuoro 3. Puhelinpalvelujen toimivuuden

Lisätiedot

DigiTV Lehdistömateriaali

DigiTV Lehdistömateriaali DigiTV Lehdistömateriaali Antennilla edullisesti ja vaivattomasti digiaikaan Antennivastaanotto on erinomainen vaihtoehto television digiaikaan siirtymisessä. Antenni on nykyaikainen vastaanottoratkaisu,

Lisätiedot

800 MHz LTE-verkkojen

800 MHz LTE-verkkojen 800 MHz LTE-verkkojen käyttöönotto ja tvvastaanoton varmistaminen Heidi Himmanen Päällikkö, Taajuusvalvonta Antennialan tekniikkapäivä 29.10.2015 Esityksen sisältö 800 MHz operaattoreiden velvoitteet ja

Lisätiedot

Tuotesivu Lisäyspaketti HD #302

Tuotesivu Lisäyspaketti HD #302 Tuotesivu Lisäyspaketti HD #302 Ammattiliikkeen suunnittelema TV-antennipaketti, jolla lisäät HD-teräväpiirtokanavat omakotitalon tai kesämökin antennijärjestelmään. Tuotepakkauksen sisältö: 1 kpl VHF

Lisätiedot

Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet. Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi

Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet. Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi Seti Oy:n tele- ja turva-alan sertifiointipalvelut ammattilaisille Teleurakointialan

Lisätiedot

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ Kuva 1 Ville Ranta ville.p.j@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 20.4.2016 Sisällysluettelo 1. Digitaalitelevisio... 1 1.1. Maanpäällisten digitaalilähetysten standardit eri maissa...

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (18) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

Tuotesivu TV-Antennipaketti 12V 1S #201/ 1P #204

Tuotesivu TV-Antennipaketti 12V 1S #201/ 1P #204 Tuotesivu TV-Antennipaketti 12V 1S #201/ 1P #204 Ammattiliikkeen suunnittelema 12 V akulla toimiva TV-antennipaketti. Soveltuu uudiskohteisiin 2-10 katselupisteelle. Tuotepakkauksen sisältö: 1 kpl VHF-

Lisätiedot

DVB-T2 -siirtymä ja UHFalueen taajuusmuutokset. Kari Kangas Erityisasiantuntija, kiinteät radioverkot, taajuushallinto Viestintävirasto

DVB-T2 -siirtymä ja UHFalueen taajuusmuutokset. Kari Kangas Erityisasiantuntija, kiinteät radioverkot, taajuushallinto Viestintävirasto DVB-T2 -siirtymä ja UHFalueen taajuusmuutokset Kari Kangas Erityisasiantuntija, kiinteät radioverkot, taajuushallinto Viestintävirasto TV muuttuu Teknologiasiirtymä: DVB-T => DVB-T2 - antenniverkossa MEPG-2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Digi-TV-toistin DVB-T ja DVB-H signaaleille

KÄYTTÖOHJE. Digi-TV-toistin DVB-T ja DVB-H signaaleille SMART progap-6 Digi-TV-toistin DVB-T ja DVB-H signaaleille KÄYTTÖOHJE RF-Tuote Oy, Telakkatie 25 25570 Teijo FINLAND puh. 02-7366360, fax. 02-7366355 e-mail. info@rf-tuote.fi www.rf-tuote.fi I. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Antennitarvikkeet. Antennit haaroittimet jaottimet kaapelit liittimet vahvistimet

Antennitarvikkeet. Antennit haaroittimet jaottimet kaapelit liittimet vahvistimet Antennitarvikkeet Antennit haaroittimet jaottimet kaapelit liittimet vahvistimet Antennit ULA-antenni Tilausnro: A100193/SSTL-koodi 75 001 02 ULA- radioantenni vaaka- ja pystypolarisaatio vastaanotolla

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

700 MHz:n taajuusmuutos. Sant tekniikkapäivät

700 MHz:n taajuusmuutos. Sant tekniikkapäivät 700 MHz:n taajuusmuutos Sant tekniikkapäivät Aiheita 700MHz taajuusmuutokset Kokemukset Pohjois-Suomesta Suunnitelmat vuodelle 2016 700 MHz taajuusmuutos pähkinänkuoressa UHF-yläkaista, nk. 700 MHz taajuusalue,

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset 1 28.10.2014 versio 1.0 DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset 1 Taustaa Viime vuosina muuttuneet rakennusmääräykset

Lisätiedot

Suunta-antennin valinta

Suunta-antennin valinta Lähtötiedot Ennen antennin valintaa selvitettävä seuraavat asiat: Tukiaseman sijainti ja etäisyys Millä taajuuskaistalla 4G data liikkuu (800, 1 800, 2 100, 2 600 MHz) Maasto- ja rakennusesteet Antennin

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Pakkauksen sisältö Tarkista pakkauksen sisältö ennen kuin luet käyttöohjeet. Sinun tulisi löytää pakkauksesta seuraavat osat: 1. Lähetin

Lisätiedot

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi.

Lisätiedot

Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä. pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340

Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä. pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340 Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340 1 SISÄLTÖ DNA lyhyesti Taajuusmuutos ja T2-siirtymä Yle HD:n siirtovelvoite Yhteenveto 2 DNA LYHYESTI

Lisätiedot

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maaret Suomi, viestintämarkkinat-yksikkö, viestintäpolitiikan osasto Taustaa maanpäällisen televisiotoiminnan toimilupamallista

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Kuulemistilaisuus 23.5.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman. Suomi on pitkään ollut edelläkävijä

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

Sisäverkon peittotuotteet

Sisäverkon peittotuotteet Sisäverkon peittotuotteet Laatuantennin sisäverkon peittotuotteilla voitte helposti parantaa kuuluvuutta tai nostaa mobiililaajakaistan nopeutta. Ulkoantennin avulla hitaasti toimivan laajakaistaliittymän

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

Digitaalinen Televisio

Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio 1. Lähetystekniikka ja standardit 2. MHP 3. Interaktiivinen Televisio 4. Vastaanottimet 5. Tulevaisuuden trendit Lähetystekniikka ja standardit DVB = Digital

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2016

Radioamatöörikurssi 2016 Radioamatöörikurssi 2016 Häiriöt Ukkossuojaus Harhalähetteet 22.11.2016 Tatu, OH2EAT 1 / 16 Häiriöt Ei-toivottu signaali jossain Yleinen ongelma radioamatöörille sekä lähetyksessä että vastaanotossa 2

Lisätiedot

Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen. Antennialan tekniikkapäivä

Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen. Antennialan tekniikkapäivä Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen Antennialan tekniikkapäivä 31.10.2013 Esityksen sisältö Uuden määräyksen tarkoitus Soveltamisala ja siirtymäsäännökset uudis- ja korjausrakennushankkeissa

Lisätiedot

CAVEL CAVEL DKTCOMEGA:n tehtävä

CAVEL CAVEL DKTCOMEGA:n tehtävä koaksiaalikaapelit Italiana Conduttori Srl on valmistanut koaksiaalikaapeleita CAVEL tuotemerkillä vuodesta 1968 alkaen. Näiden vuosien aikana yritys on jatkuvasti kasvanut. CAVEL on tunnettu ja saanut

Lisätiedot

RADIOTAAJUUSPÄIVÄ 2014. Tuulivoimapuistojen vaikutus radiojärjestelmiin

RADIOTAAJUUSPÄIVÄ 2014. Tuulivoimapuistojen vaikutus radiojärjestelmiin RADIOTAAJUUSPÄIVÄ 2014 Tuulivoimapuistojen vaikutus radiojärjestelmiin Tuulivoimapuistot ja suunnitelmat Lähde: Suomen Tuulivoimayhdistys ry Radiotaajuuspäivä 2014, Heidi Himmanen 20.11.2014 2 Tuulivoimalan

Lisätiedot

MyTheatre asennus ja kanavien haku

MyTheatre asennus ja kanavien haku 25.10.2006 MyTheatre asennus ja kanavien haku Talletettuasi asennusohjelman koneellesi, käynnistä asennus kaksoisklikkaamalla tiedostoa Artec Driverpack by Toptronics.exe Valitse Seuraava Varmista, että

Lisätiedot

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt.

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010 Antti Kohtala Liikenne- ja viestintäministeriö antti.kohtala@lvm.fi Antennialan tekniikkapäivä 12.11.2009, Hyvinkää, Rantasipi Televisiotaajuudet

Lisätiedot

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas Pientalorakentajan tietoliikenneopas Sisällysluettelo Pientalojen kehittyvät viestintä palvelut.. 3 Sonera Kotikuitu -palvelu... 3 Liityntäverkon talokaapeli... 4 Toimenpiteet ennen kaivutöiden aloittamista...

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Kuunnellanko mittalaitteilla?

Kuunnellanko mittalaitteilla? Kuunnellanko mittalaitteilla? Ilpo J Leppänen (IJL) 6.8.2011 Jo kauan sitten on esitetty kritiikkiä esim. hifi-laitteiden osalta sen johdosta, että mittauksissa hyvänä pidetty laite ei ole kuullostanut

Lisätiedot

1. Kysymys: Omistatko jo "digiboksin"?

1. Kysymys: Omistatko jo digiboksin? DIGITV-VALMIUS VALMIUS ON VIELÄ KOVIN MONELLA HANKKIMATTA, MUTTA En;54 kpl 36,0 % 1. Kysymys: Omistatko jo "digiboksin"? Kyllä;96 kpl 64,0 % Ensimmäisellä kysymyksellä tiedustelimme, että onko vastaajalla

Lisätiedot

Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2

Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen esite Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 www.heating.danfoss.com Tekninen esite Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 Käyttöesimerkkejä

Lisätiedot

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02258-06 1 (2) Tilaaja IVK-Tuote Oy Helmintie 8-10 2 Jyväskylä Tilaus Tuomas Veijalainen, 9.1.2006 Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija

Lisätiedot

SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW

SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW SDR-Ohjelmistoradio Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW SDR-vastaanotin Ohjelmistoradiolla tarkoitetaan yleensä ohjelmistolla määritettyä radiota,

Lisätiedot

Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ. Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013

Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ. Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013 1 (6) Viestintävirasto 2 A/2013 M Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen Jatkohanke. Palauteseminaari 27.10.

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen Jatkohanke. Palauteseminaari 27.10. Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden Jatkohanke Palauteseminaari 27.10.2015 Markku Rantama Rantama Consulting kuntotutkimus, toimintakaavio Mistä syntyy tarve tehdä IV-kuntotutkimus?

Lisätiedot

remontin teko on mukavaa ja nopeaa

remontin teko on mukavaa ja nopeaa PINTA-ASENNUSKALUSTEET remontin teko on mukavaa ja nopeaa VALINTATAULUKKO OTEO KOJERUNGOILLE Toiminto Kivi Koottu Irrallinen Koottu Kytkimet 10 AX - 250 V~ Vaihtokytkin 860 01 (1) 861 01 (1) 862 01 Kaksinapainen

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

Tv-jakeluverkot mitä säädellään ja miksi

Tv-jakeluverkot mitä säädellään ja miksi Tv-jakeluverkot mitä säädellään ja miksi Antennialan tekniikkapäivä 18.11.2010 Kari Kangas, radioverkkojen erityisasiantuntija Viestintävirasto Sisältöä Eri viranomaisten roolit valtioneuvosto liikenne-

Lisätiedot

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo 1 (5) AS OY JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 11.2.2015 kello 17:00 19.04 Paikka: Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, 02200 Espoo, Oraclen talo Paikalla: Jukka Tana puheenjohtaja Heikki Haavisto Henri

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

KYMP OY. Tukkutason siirtoyhteyspalvelut

KYMP OY. Tukkutason siirtoyhteyspalvelut KYMP OY Tukkutason siirtoyhteyspalvelut 2 (12) Sisältö 1. SIIRTOYHTEYSTUOTTEET... 3 1.1. TOIMITETTAVAT SIIRTOYHTEYSTUOTTEET:... 3 2. TUOTTEIDEN YLEISET OMINAISUUDET... 4 2.1 ASENNUKSEN TOIMITUSAIKA...

Lisätiedot

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Oulu 22.9.2015 Historiaa Päätöksenteko Laajakaistalle asettavat rajoitukset Hankinnan ja käytön rahoitus Laajakaistavastike Kiinteistöliitto

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus

EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus Ympäristön häiriöt Laite toimii suunnitellusti Syntyvät häiriöt Sisäiset häiriöt EMC Directive Article 4 1. Equipment must be constructed

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 15.12.2009 Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014

Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014 Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014 Viranomaisverkkojen tarpeet Harri Hilden Virveverkko Oy Suomen Erillisverkot -konserni Konsernin emoyhtiö Suomen Erillisverkot Oy on Suomen valtion kokonaan

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Nivos Energia Oy. Verkkoon liittymissopimuksen yleiset sopimusehdot

Nivos Energia Oy. Verkkoon liittymissopimuksen yleiset sopimusehdot Nivos Energia Oy Verkkoon liittymissopimuksen yleiset sopimusehdot 2 1. Yleistä Nämä yleiset sopimusehdot ovat liittymissopimuksen osa, jolla sopimuksen osapuolet, sopimuksen kohteena olevan kiin-teistön,

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

LABORATORIOTYÖ 2 (8 h) LIITE 2/1 WLAN-ANTENNIEN TUTKIMINEN JA AALTOJOHTOMITTAUKSET

LABORATORIOTYÖ 2 (8 h) LIITE 2/1 WLAN-ANTENNIEN TUTKIMINEN JA AALTOJOHTOMITTAUKSET LABORATORIOTYÖ 2 (8 h) LIITE 2/1 WLAN-ANTENNIEN TUTKIMINEN JA AALTOJOHTOMITTAUKSET LABORATORIOTYÖ 2 (8 h) LIITE 2/2 1 TYÖN KUVAUS Työssä tutustutaan antennien ominaisuuksiin rakentamalla ja mittaamalla

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 FI Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuus 4 Kierrätys 4 2 SDV6222 -laite 5 Yleiskuvaus 5 3 Aloitus 5 Asentaminen

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6. energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.2011 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Projektin lähtökohdat Tulokset ja johtopäätökset Esimerkkikohteet

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Hyvin suunniteltu on melkein tehty Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän

Lisätiedot

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin Voimassa 1.9.2016 alkaen toistaiseksi. Hinnat koskevat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n verkkoa ja palveluita. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Hintamuutokset ilmoitetaan osoitteessa www.ksvv.fi.

Lisätiedot

Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat

Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat Radiotie Suomi Oy Jouni Pekonen Ficora - työpaja Sisäantenniverkot osana rakennuksen telesuunnittelua Miten varmistamme puhe- ja datapalvelut

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU 83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset email: ari.asp@tut.fi Huone: TG 212 puh 3115 3811 1. ESISELOSTUS Vastaanottimen yleisiä

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen aluekarttojen uusinta sekä leikkipaikkojen info -kylttien valmistus ja asennus.

Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen aluekarttojen uusinta sekä leikkipaikkojen info -kylttien valmistus ja asennus. Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen aluekarttojen uusinta sekä leikkipaikkojen info -kylttien valmistus ja asennus. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/39247401.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy TDF Entertainment on osa kansainvälistä TDF-konsernia Liikevaihto: 1,63 mrd eur (FY 2009) Työntekijöitä: 5050 Omistus: Texas

Lisätiedot

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin HINNASTO Voimassa 1.9.2016 alkaen toistaiseksi. Hinnat koskevat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n verkkoa ja palveluita. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Hintamuutokset ilmoitetaan osoitteessa www.ksvv.fi.

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot