Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, Espoo Puhelin (09)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610"

Transkriptio

1 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, Espoo Puhelin (09) Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST ANTENNIJÄRJESTELMÄN TALOVERKON KUNNOSTUS LAADITTU (Korvaa kortin ST, laadittu ) ANTENNIJÄRJESTELMÄN TALOVERKON KUNNOSTUS SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1.1 Kunnostuksen tarkoitus 1.2 Kuka tekee antenniverkkojen kunnostuksia? 1.3 ST-kortin liittyminen muihin ST-kortteihin 2 MÄÄRITELMÄT 3 KUNNOSTUKSEN PERIAATTEET 3.1 Suositeltava tavoitetaso 3.2 Kunnostuksen toteutus Taajuusalueen laajentaminen Vaimennusten pienentäminen Passiivisten rakenneosien uusiminen Antennirasioiden uusiminen Vaimennusten tasaaminen erityyppisiä rasioita ketjuttamalla Antennirasioiden lisääminen ketjuverkkoon Liitäntäjohtojen uusiminen Kaapelit Liittimet Aktiivisten laitteiden lisäys tai uusiminen Sähkönliitännät Potentiaalintasaukset ja maadoitukset Piirustukset ja muut asiakirjat 4 KUNNOSTUKSEN TYYPPIRATKAISUT 4.1 Taloverkon kunnostus kerrostalossa 4.2 Taloverkon kunnostus rivitalossa 5 VIITTEET JA MUUTA KIRJALLISUUTTA 1 JOHDANTO Uudet digitaaliset palvelut maanpäällisistä verkoista, satelliiteista ja kaapeliverkoista edellyttävät antennijärjestelmien taloverkoilta ajanmukaista toimivuutta ja välityskykyä. Taloverkkojen rakentamisessa ryhdyttiin vasta 1990-luvulla varautumaan nykyisenlaiseen palvelujen tarjontaan ja joukkoviestintään. Vanhemmissa taloverkoissa näiden palvelujen välittäminen ei usein onnistukaan verkkoa kunnostamatta. 1.1 Kunnostuksen tarkoitus Kunnostuksen tarkoituksena on taloverkon saattaminen sellaiseksi, että siinä voidaan välittää analogisia ja digitaalisia televisio- ja radiopalveluja. Palvelut voidaan vastaanottaa maanpäällisistä lähettimistä, satelliiteista tai kaapeli-tv-verkosta. Satelliittipalveluiden suorajakelua kunnostus ei yleensä mahdollista. Tämän ST-kortin tarkoitus on antaa yleiset perustiedot ja ohjeet taloverkon kunnostuksesta. ST-kortti on tarkoitettu suunnittelijoille, urakoitsijoille, taloyhtiöille, rakennuttajille ja muillekin antenniverkkojen kunnostuksesta tietoa tarvitseville. 1.2 Kuka tekee antenniverkkojen kunnostuksia? Kunnostusten tekeminen edellyttää erityisammattitaitoa, johon kuuluu vanhojen rakenneosien ja materiaalien tunteminen sekä erilaisten kenttätutkimusten hallitseminen. Antennijärjestelmien kunnostuksia, kuntotutkimuksia, suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa suorittavat Viestintäviraston rekisteröimät teleurakoitsijat. Tarkempia tietoja Viestintäviraston rekisteröimistä STUL-teleurakoitsijoista saa osoitteesta ja Viestintäviraston rekisteröimistä SANT-jäsenliikkeistä saa osoitteesta 1.3 ST-kortin liittyminen muihin ST-kortteihin Tämän ST-kortin aihepiiriin kuuluvia asioita on käsitelty lisäksi seuraavissa ST-korteissa: ST Liite yhteisantennijärjestelmän tai sen osien suunnittelua ja rakentamista koskevaan tilaukseen/sopimukseen. Sähkötieto ry, 1997 ST Pientalon antennijärjestelmän suunnittelu ja toteutus. Sähkötieto ry, 1998

2 ST St St St St ST ST ST Yhteisantennijärjestelmät. Tekninen suunnitteluohje. Sähkötieto ry, 2003 Yhteisantennijärjestelmät. Tekniikka. Sähkötieto ry, 2003 Yhteisantennijärjestelmät. Asennusohje. Sähkötieto ry, 2003 Yhteisantennijärjestelmät. Maadoitus ja potentiaalintasaus. Sähkötieto ry, 2003 Yhteisantennijärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto. Sähkötieto ry, 2003 Yhteisantennijärjestelmät. Tarkastus- ja mittauspöytäkirja. Sähkötieto ry, 1994 Asuinkiinteistön tietoverkko. Yleiskuvaus, Sähkötieto ry, 2001 Antennijärjestelmän kuntotutkimusohje, Sähkötieto ry, 2001 Jaotin Passiivinen rakenneosa, joka jakaa signaalin useaan useimmiten yhtä suureen lähtöön Ketjuverkko Taloverkko, jonka haaroihin on kytketty useita antennirasioita (huoneistoja) peräkkäin, ketjuun. Ketju 800 Ketjuverkko, jonka taajuusalue on 5 (47) 862 MHz ja vaimennus enintään 50 db / 862 MHz. Mahdollistaa maanpäällisten digi-tv-palvelujen välittämisen. Kunnostus Toimenpide, jossa oleva antennijärjestelmä saatetaan käytön kannalta riittävään kuntoon. Kuntoarvio Kuntoarvio muodostaa pääosin silmämääräiseen havainnointiin perustuvan selvityksen antennijärjestelmän kunnosta ja korjaustarpeista, ehdotuksen korjausohjelmasta sekä alustavan kustannusarvion korjauksista. 2 MÄÄRITELMÄT Aktiivinen rakenneosa Aktiivisissa rakenneosissa signaalia käsitellään ja muokataan sähköisesti. Taloverkoissa aktiivisia rakenneosia ovat mm. vahvistimet. Antennirasia Taloverkkoon kuuluva liitäntärasia, johon liitetään vastaanottimet tai muut päätelaitteet. Antenniverkko Kiinteistön sisäinen televisio- ja radiopalvelujen jakeluun tarkoitettu verkko. Antenniverkko käsittää talojakamoon sijoitetut aktiiviset ja passiiviset rakenneosat, nousukaapeloinnit, huoneistojakamoihin sijoitetut passiiviset rakenneosat sekä huoneistokaapeloinnit antennirasioineen. Useamman rakennuksen antenniverkkoon kuuluvat lisäksi rakennusten väliset kaapeloinnit vahvistimineen. Antenniverkko voi muodostaa itsenäisen järjestelmän tai se voi olla liitettynä johonkin alueelliseen antennijärjestelmään, esimerkiksi kaapeli-tv-verkkoon. Digiradio, DAB Maanpäällisen jakelun digitaalinen radiojärjestelmä. Digi-tv, DVB Digitaalisen television jakelujärjestelmä. Kaapeli-tv-verkoille (DVB-C), satelliiteille (DVB-S) ja maanpäällisen jakelun (DVB-T) verkoille on omat versionsa. Digi-tv-palvelut Digi-tv:ssa on peruspalvelujen, tv-ohjelmat, lisäksi lukuisia lisäpalveluja. Haaroitin Passiivinen rakenneosa, jossa tuleva signaali haaroitetaan siten, että läpimenevä signaali vaimenee vähemmän kuin haaroihin menevät. Läpimenevä lähtö voi olla myös päätetty haaroittimen sisällä. Huoneistoverkko Taloverkon osa, joka koostuu huoneistojakamosta (tähtipisteestä), kaapeloinneista ja antennirasioista. Kuntotutkimus Kuntotutkimus tarkoittaa rakennuksen, rakennelman tai kiinteistöön kuuluvien laitejärjestelmien yksityiskohtaista tutkintaa korjaustarpeiden täsmentämiseksi yleensä kyseisen asian kuntotutkimusohjeen mukaisesti. Kuntotutkimus antaa täsmällisemmät tiedot joko kuntoarvion tai muun tarpeen perusteella havaitusta korjaustarpeesta. Kuntotutkimuksessa käytetään silmämääräisen arvioinnin lisäksi soveltuvin osin mittauksia ja testauksia. Antennijärjestelmän laitteistojen ja -laitteiden tekninen käyttöikä arvioidaan ja laite- tai järjestelmätoiminnot testataan. Maanpäälliset lähetykset, terrestrinen jakelu Langaton jakelujärjestelmä, joka perustuu maan pinnalla sijaitseviin lähettimiin. Paluusuunta, -kanavat Kaksisuuntaisessa verkossa jakelusuunnalle vastakkainen signaalien siirtosuunta. Passiivinen rakenneosa Passiivisissa rakenneosissa signaalia ei käsitellä eikä muokata sähköisesti. Jakoverkossa passiivisia rakenneosia ovat mm. jaottimet, haaroittimet ja antennirasiat. Päävahvistin Antennijärjestelmän osa, jossa jaettavat signaalit muokataan siirtoa varten ja jossa muuten laajakaistaisen järjestelmän signaaleja käsitellään myös kanavakohtaisina. Remodulointi Satelliittikanavat muutetaan sellaisiksi, että niitä voidaan vastaanottaa tavallisella tv-vastaanottimella. Suorajakelu Yhteisellä satelliittiantennilla vastaanotetut palvelut välitetään suoraan huoneistoihin taajuusalueella MHz. Katsojatalouksilla on kullakin oma huoneistokohtainen satelliittivastaanotin, jolla voidaan valita kaikista satelliitin kanavista. 2

3 Taloverkko Rakennuksen sisäinen verkko, jolla palvelut välitetään huoneistoihin. Taloverkko käsittää vahvistimen, tähtipisteen, koaksiaalikaapelit, haaroittimet ja antennirasiat. Transmodulointi Satelliittien digi-tv-palvelut (DVB-S) muutetaan sellaisiksi, että niitä voidaan vastaanottaa kaapelijärjestelmän (DVB-C) mukaisella digi-tv-vastaanottimella. Voidaan käyttää taloverkoissa, joissa satelliittipalvelujen suorajakelu ei ole mahdollinen. Kanavaniput voidaan sijoittaa esimerkiksi taajuusalueelle MHz. Tavoitetaso Tavoitetaso kuvaa niitä antennijärjestelmän laatuominaisuuksia, joihin korjauksella tai muutoksella pyritään. Tähti 800 Taloverkko, jossa huoneistoverkot on liitetty erillisillä johdoilla samaan tähtipisteeseen, talojakamoon. Taajuusalue on MHz ja vaimennus enintään 40 db / 862 MHz. Mahdollistaa maanpäällisten digi-tv-palvelujen välittämisen. Tähti 2000 Kuten Tähti 800, mutta taajuusalue on MHz ja vaimennus enintään 53 db / 2150 MHz. Mahdollistaa myös satelliittipalvelujen suorajakelun. Tähtipiste Tähtipiste on tähtiverkon kohta, johon huoneistoverkot on liitetty erillisillä kaapeleilla. Tähtipiste sijaitsee yleensä talojakamossa ja koostuu aktiivisista ja passiivisista rakenneosista, sähkönliitännästä sekä potentiaalintasauksesta. Tähtiverkko Taloverkko, jossa huoneistot on kytketty erillisillä kaapeleilla yhteiseen jakopisteeseen, tähtipisteeseen. Uusiminen Toimenpide, jossa antennijärjestelmä tai merkittävän monet sen osista korvataan uusilla. 3 KUNNOSTUKSEN PERIAATTEET 3.1 Suositeltava tavoitetaso Tavoitetasona kunnostuksessa on suorituskykyluokka Ketju 800. Tällaisen taloverkon välityskyky on mitoitettu taajuusalueelle 5 (47) 862 MHz, jolloin sillä voidaan välittää maanpäällisistä lähettimistä, satelliiteista tai kaapeli-tv-verkosta vastaanotettuja palveluja. Satelliittipalveluiden suorajakelu ei kunnostetuissa taloverkoissa yleensä ole mahdollinen. Kunnostukselle asetettu tavoitetaso ja yksilöidyt korjaustarpeet ilmenevät tehdystä kuntotutkimuksesta. Sähkötieto ry on julkaissut ST-kortteina ohjeet sekä puhelinsisäjohtoverkon että antenniverkon kuntotutkimuksesta. Ohjeissa kuvataan hyvä kuntotutkimustapa, jonka tuloksena kuntotutkimuksen tilaaja (esim. taloyhtiö) saa selvityksen lähtötilanteesta ja tavoitetasovaihtoehdoista sekä ehdotuksen suositeltavasta tavoitetasosta. Ohjeet helpottavat tilaajaa tekemään päätöksen tavoitetasoista ja sen edellyttämistä uusimis- tai kunnostustoimenpiteistä. Jos päätös verkon uusimisesta tai kunnostuksesta tehdään, tilaaja voi pyytää tarjouksia uusimistai kunnostustyön suorittajilta siten, että sama tavoitetaso sitoo kaikkia tarjoajia. Kukin tarjoaja voi tarjota haluamansa teknisen ratkaisun, jolla tavoitetaso on mahdollista saavuttaa. 3.2 Kunnostuksen toteutus Taajuusalueen laajentaminen Aiemmin taloverkoissa riitti suppeampi taajuusalue, kun vastaanotetut UHF-kanavat voitiin siirtää kanavanvaihtimilla VHF-alueelle. Digi-tv-kanavilla tätä menetelmää ei voida enää käyttää. Digi-tv:n 8 MHz:n kanavia ei ole mahdollista sijoittaa VHF-alueen kanavarasteriin. Suoraan vaihtavien kanavanvaihtimien käytön esteenä ovat myös niiden harhatoistot, jolloin ne varaavat yhden kanavan välittämiseen 2 3 kanavaa. Myöskään nykyiset välitaajuuden kautta vaihtavat kanavanvaihtimet eivät yleensä sovellu digitaalisen signaalin käsittelyyn niiden oskillaattoreiden suuren vaihekohinan johdosta. Digi-tv:n palvelutiedot, SI-taulukot, sisältävät tietoa myös kanavista ja niiden keskitaajuuksista, jolloin kanavien muuttaminen uudelle taajuudella saattaa vaikeuttaa esimerkiksi ohjelmaoppaan, EPG:n, toimintaa. UHF-alueen käyttöä edellyttää myös se, että maanpäällisen verkon (DVB-T) digitaalivastaanottimissa, digisovittimissa, ei ole VHF-alueen vastaanottoa. Näistä seikoista johtuen palvelut joudutaan välittämään taloverkoissa alueella MHz. Vanhojen taloverkkojen vaimennukset tällä taajuusalueella ovat usein niin suuret, etteivät ne kunnostamatta pysty digi-tv-palveluja välittämään Vaimennusten pienentäminen Vanhoissa verkoissa vaimennukset koostuvat pitkistä kaapeleista ja jopa ketjutetusta antennirasiasta. Verkon kokonaisvaimennus voi tällöin olla yli 60 db / 862 MHz. Vaimennuksia pienennetään ketjutuksia lyhentämällä ja uusimalla passiivisia rakenneosia, kuten jaottimia, haaroittimia ja antennirasioita. Kaapeleita uusitaan kuntotutkimuksen perusteella. Kunnostuksen tavoitetasona on Ketju 800 -luokitus, missä verkon vaimennus saa olla enintään 50 db/862 MHz. Suunnitteluarvoksi suositellaan 45 db/ 862 MHz, jolloin verkko taajuusvasteen aaltoilusta huolimatta paremmin täyttää kaikissa antennirasioissa Ketju 800 -vaatimuksen. Suuret taloverkot voidaan vaimennusten pienentämiseksi jakaa useampaan osaan, joita syötetään omalla vahvistimella. Verkon puolittamisella voidaan vaimennusta pienentää 4 db. 3

4 SAT= satelliitti- tai multimedialiitin TV R TV R SAT TV R A B C C A. Asennettu 1974 B. Asennettu C. Asennettu 1986 Uusitaan aina Suositellaan uusittavaksi Nykyisen standardin mukainen Kuva 1. Käytössä olevien antennirasioiden rakenteita ja liitäntäjohtoja Passiivisten rakenneosien uusiminen Taloverkoissa ei edellisinä vuosikymmeninä yleensä välitetty UHF-kanavia. Siitä johtuen passiivisten rakenneosien, kuten jaottimien ja haaroittimien, taajuusalue saattaa olla vain / 300 / 400 MHz. Vanhimmat rakenneosat ovat myös rakenteeltaan avoimia ja epäsovitettuja. Tästä syystä ne eivät ole toimivuudeltaan ja häiriönsiedoltaan käyttökelpoisia kunnostettavissa verkoissa. Passiivisten rakenneosien uusiminen onkin kunnostuksen perustehtäviä. Standardissa jaottimet ja haaroittimet on jaettu kolmeen laatuluokkaan, joista luokassa 3 ei eräille suoritusarvoille vaatimuksia ole määritelty. Tästä johtuen uusittavien jaottimien ja haaroittimien tulee olla vähintään standardissa, SFS-EN , kuvatun laatuluokka 2:n mukaisia /1/. Rakenneosien suojausvaimennuksen tulee olla vähintään 75 db. Standardi SFS-EN , luokka B /2/. Kunnostuksessa on huomioitava vanhoihin kaapeleihin sopivien vaihtoliittimien tarve ja saatavuus Antennirasioiden uusiminen Vuoteen 1975 asti asennettiin antennirasioita, joissa liittimet eivät olleet koaksiaalisia, kuva 1A. Tällaiset rasiat uusitaan aina kunnostuksessa. Vuosina asennetuissa antennirasioissa sekä tv- että radioliitin ovat koaksiaalisia naarasliittimiä, kuvassa 1B. Sen jälkeen rasian rakenne muuttui uuden standardin mukaiseksi, missä tv-liitin on uros ja radioliitin naaras. Tästä johtuen nykyisen standardin mukaiset liitäntäjohdot eivät ole kytkettävissä vanhempien rasioiden tv-liitäntään ilman sovitinta. Näistä rasioista puuttuu myös eräs nykyisten standardien vaatima ominaisuus eli suuntaavuus, jolla parannetaan oleellisesti ketjuverkkojen taajuusvastetta ja toimivuutta. Taloverkon häiriöiden sieto ja häiritsevyys myös paranevat uusien rasioiden paremman suojausvaimennuksen ansioista. Näistä seikoista johtuen suositellaan vuosina asennettujen antennirasioiden uusimista. Antennirasioiden suojausvaimennuksen tulee olla vähintään 75 db /2/ Vaimennusten tasaaminen erityyppisiä rasioita ketjuttamalla Joskus ketjutuksien lyhentämistä halutaan siirtää myöhempään ajankohtaan. Tällöin pitkän ketjun vaimennuksia voidaan porrastaa ja rasioiden signaalitasoja tasata valitsemalla rasiat, joiden perusvaimennukset ovat esimerkiksi 23, 13 ja 10 db. Rasioiden valinnassa on huomioitava, että saavutetaan vaadittu erotusvaimennus kahden huoneiston välillä ja ettei analogisten kanavien tasoero ylitä 15 db:ä Antennirasioiden lisääminen ketjuverkkoon Antennirasioita voidaan ketjuverkkoon lisätä vain rajallisesti ja tapauskohtaisesti Liitäntäjohtojen uusiminen Uudet radio- ja tv-palvelut sekä muu jatkuvasti lisääntyvä tietoliikenne edellyttävät entistä tehokkaampaa suojautumista ulkopuolelta tuleville häiriöille. Vaikka kunnostetun taloverkon häiriöiden sieto onkin riittävä, niin liitäntäjohtojen huonosta suojausvaimennuksesta johtuen häiriöt saattavat päästä vastaanottimiin. Liitäntäjohdot uusitaan kunnostuksessa standardin SFS-EN mukaisiksi /1/. Liitäntäjohtojen suojausvaimennuksen tulee olla vähintään 75 db /2/ Kaapelit Kaapeleita uusitaan kuntotutkimuksen perusteella. Taloverkkoihin asennettiin vuoteen 1975 asti ominaisimpedanssiltaan 60 ohmin kaapeleita. Tyypillisin esimerkki tällaisista kaapeleista on AJS 60-5, jonka vaimennus on noin 30 db /100 m / 862 MHz. 60 ohmin kaapeleiden liittämisestä 75 ohmin rakenneosiin aiheutuva epäsovitus ei kuitenkaan estä näiden kaapeleiden hyödyntämistä. Vanhoihin kaapeleihin sopivien liittimien saatavuus on selvitettävä ennen kunnostusta. Uusittujen kaapeleiden tulee olla standardisarjan SFS-EN mukaisia /3/. 4

5 3.2.9 Liittimet Vanhimmat jatko- ja vaihtoliittimet ovat rakenteeltaan avoimia ja usein myös käytössä hapettuneita ja syöpyneitä sekä sovitukseltaan epämääräisiä, joten ne aina uusitaan kunnostuksessa. Jatkoliittimet yleensäkin on pyrittävä korvaamaan yhtenäisellä kaapelilla erityisesti kosteissa ja märissä tiloissa sekä ulkoseinällä. Liittimet ovat yleisin yksittäinen vikakohta taloverkoissa, joten niiden käyttäminen on pyrittävä minimoimaan. Liittimien suojausvaimennuksen tulee olla vähintään 75 db /2/ Aktiivisten laitteiden lisäys tai uusiminen Digi-tv-palvelujen kolmen kanavanipun välittäminen taloverkossa vaatii vahvistimien lisäämistä näille kanaville. Monesti nykyisiin päävahvistimiin ei ole enää saatavissa täydennys- tai varasosia, eikä niihin tilan puutteesta tai laitteiden yhteensopimattomuudesta johtuen ole enää muutenkaan mahdollista lisätä uusia palveluja. Noin vuotta vanhemmat vahvistinlaitteistot alkavat olla tekniikaltaan ja toimivuudeltaan vanhentuneita, joten ne suositellaan uusittavaksi kokonaisuudessaan. Päävahvistimen uusimisessa kannattaa harkita analogisten kanavien UHF/VHF-vaihtimien korvaamista UHF-vahvistimilla sen jälkeen, kun taloverkko on kunnostettu. Toisaalta analogisten kanavien vaihtimet ja vahvistimet kannattaisi jättää käyttöön toistaiseksi, jolloin vältytään välittömiltä nauhureiden ja vastaanottimien virityksiltä. Päävahvistimen rakenneosien tulee olla standardin SFS-EN mukaisia /4/. Muiden aktiivisten rakenneosien tulee olla standardin SFS-EN mukaisia /5/ Sähkönliitännät Vahvistimien asennuspohjissa olevien pistorasioiden suojakoskettimet on tavallisuudesta poiketen yleensä yhdistetty kotelon runkoon ja erillinen suojajohdin on yhdistetty antennijärjestelmän maadoitukseen. Kaikkien liitäntöjen ja pistorasioiden kunto ja käytettävyys tarkistetaan. Vahvistinkaapeissa vielä käytössä olevat tavalliset, 0-luokan pistorasiat uusitaan tarvittaessa käyttöolosuhteiden edellyttämiksi suojakosketinpistorasioiksi. Aiemmin vahvistimet oli liitetty esimerkiksi valaistustms. ryhmään. Toimintavarmuuden takaamiseksi vahvistinlaitteistot suositellaan liitettäväksi sähköverkkoon omana ryhmänään Potentiaalintasaukset ja maadoitukset Potentiaalintasaus- ja maadoitusjohtimet liitettiin aiemmin yleisesti vesijohtoon. Sen jälkeen kiinteistössä on ehkä tehty putkistoremontteja, jolloin tuloputkikin on saatettu vaihtaa muoviseksi. Potentiaalintasaukset ja maadoitukset sekä niiden kunto ja käytettävyys on tarkistettava. Jakamoilta maadoitusten kokoojakiskolle asennetun johtimen on oltava vähintään 4mm 2 Cu. Eristetyn johtimen väri on kelta-vihreäraitainen (kevi). Potentiaalintasausten ja maadoitusten tulee olla standardin SFS-EN mukaisia /6/. Mastorakenteen maadoitusjohtimen on oltava vähintään 6mm 2 Cu. Eristetyn johtimen väri on kelta-vihreäraitainen (kevi) Piirustukset ja muut asiakirjat Kunnostustöiden valmistuttua mittauspöytäkirjat ja taloverkon piirustukset täydennetään asennuksia vastaaviksi ja luovutetaan kiinteistön edustajalle. 4 KUNNOSTUKSEN TYYPPIRATKAISUT 4.1 Taloverkon kunnostus kerrostalossa Kerrostalossa 40 huoneistoa on jaettu neljään ketjutettuun haaraan, joissa kussakin on 10 rasiaa. Rasioiden perusvaimennus on 23 db. Taloverkon kaapeli on tyypiltään AJS 60-5, jonka vaimennus on noin 30 db/100m/862 MHz. Taloverkon maksimivaimennus tarkasteltavassa haarassa on noin 58 db / 862 MHz. Kunnostuksessa taloverkko jaettiin kahdeksaan haaraan, joissa kussakin on viisi rasiaa ketjutettuna. Antennirasioiden perusvaimennus on 14 db. Jaottimen ja ensimmäisten rasioiden välinen kaapeli uusittiin. Uusitun kaapelin pituus on 26 m ja vaimennus 20 db / 100 m / 862 MHz. Kunnostetun taloverkon maksimivaimennus tarkasteltavassa haarassa on noin 40 db / 862 MHZ. 4.2 Taloverkon kunnostus rivitalossa Rivitalon 14:ssä asunnossa on yhteensä 28 rasiaa, jotka on jaettu neljään seitsemän antennirasian ketjuun. Rasioiden perusvaimennus on 22 db. Sisäkaapeli on AJS 60-5, jonka vaimennus on 30 db / 100 m / 862 MHz, ja ulkokaapeli MCUM 1,1 / 7,3, jonka vaimennus on 18 db / 100 m / 862 MHz. Taloverkon maksimivaimennus tarkasteltavassa haarassa on noin 60 db / 862 MHz. Kunnostuksessa taloverkko jaettiin kahdeksaan haaraan, joissa kussakin on kolme tai neljä rasiaa ketjutettuna. Uusien antennirasioiden perusvaimennus on 14 db. Uusittujen kaapeleiden vaimennus on 7 db / 100 m/862 MHz. Kunnostetun taloverkon maksimivaimennus tarkasteltavassa haarassa on noin 41 db / 862 MHz, ja ellei kaapelia A uusita, niin vaimennus on noin 44 db. 5

6 5 VIITTEET JA MUUTA KIRJALLISUUTTA /1/ SFS-EN Yhteisantennilaitteet. Passiiviset koaksiaaliset komponentit /2/ SFS-EN Yhteisantennilaitteet. Laitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus /3/ SFS-EN Standardisarja yhteisantennijärjestelmien kaapeleista /4/ SFS-EN Yhteisantennilaitteet. Päävahvistimet /5/ SFS-EN Yhteisantennilaitteet. Aktiiviset komponentit /6/ SFS-EN Yhteisantennijärjestelmät. Turvallisuusvaatimukset Viestintävirasto 21 D / 2003 M Viestintäviraston määräys kiinteistön sisäisestä yhteisantenniverkosta ja -järjestelmästä Soveltamisohje, GFI 9405 Kaapelitelevisio- ja yhteisantennijärjestelmien rakentaminen ja ylläpito Asuinkiinteistön tietoverkko-opas. Suomen Kiinteistöliitto ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry, Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry ST-käsikirja 12. Antennijärjestelmät, Sähkötieto ry Yhteisantenniopas. Kiinteistöjen antenniverkkojen valmius digi-tv-aikakauteen, Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry ja Digita Oy Sähköremontti. Rakennusten perusparannus ja korjaus, Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Jaotin (4) 26 m 12 m 10 m 12m a kok = kokonaisvaimennus, db a j = jakovaimennus, db a k = kaapelivaimennus = l x l = kaapelin pituus, m = kaapelin vaimennus, db/100m n r = antennirasioiden lukumäärä, kpl a r = rasiavaimennus, läpimeno-, db = rasian perusvaimennus, db a p Kokonaisvaimennus, a kok = a j + a k + (n r -1) x a r + a p, (db/862 MHz) = a j + l x + (n r -1) x a r + a p, a kok = 8dB + 60m x 30dB/100m + (10-1) x 1dB + 23db = 58 db/862 MHz Kuva 2. Kunnostettava taloverkko Jaotin (8) 12 db 26 m. Uusi kaapeli 20dB /100m /862MHz 12 m 12m. Vanha kaapeli, 30 db /100m/862 MHz, Kuva 3. Kunnostettu taloverkko Antennirasiat uusittu, perusvaimennus 14dB, rasiavaimennus 1,5 db/862 MHz Kokonaisvaimennus, a kok = a j + (l 1 x 1 + l 2 x 2 ) + (n r -1) x a r + a p (db/862 MHz): a kok = 12dB+(26m x 20dB/100m+12m x 30dB/100m)+(5-1) x 1,4dB+14dB = 40,4 db/862 MHz 6

7 Kaapelit: A = 18dB /100m/ 862 MHz B = 30dB /100m/ 862 MHz B, 70 m / AJS 60-5 A MCUM 1,1/7,3 Kokonaisvaimennus, a kok = a j + a k1 + a j2 + a k2 + (n r -1) x a r + a p (db/862 MHz) Kokonaisvaimennus asunnossa 14: a kok = 4dB + 30m x 18 db/100m + 4 db + 70m x 30 db/100m + (7-1) x 1,2 db + 22 db 64 db / 862 MHz Kuva 4. Kunnostettava rivitalon verkko Uusittu kaapeli A m, uusi kaapeli 45 m, uusi kaapeli / 7dB /100m / 862 MHz Kokonaisvaimennus, a kok = a j1 + a k1 + a j2 + a k2 + a k3 + (n r -1) x a r + a p (db/862 MHz) Kokonaisvaimennus asunnossa 14: a kok = 4 db + 30 m x 7 db / 100 m + 8 db + 45 m x 7 db / 100 m + 25 m x 30 db / 100 m + (3-1) x 1,2 db + 14 db; a kok 41 db Ellei kaapelia A uusita, niin on kokonaisvaimennus: a kok2 = m x (18-7) db / 100 m = 44,3 44 db Kuva 5. Kunnostettu rivitalon verkko Kortin käsikirjoittaja: Veikko Naskali, Miniami Oy 7

Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 1 !"#$$!"%$$$& % '#$$& ( )*+,!!"- )*+./ 0+-12& 3-""'1552'-25 6+--'2!7 2',222&!!323"!2""7'2,2!!!3!!2

Lisätiedot

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 1 (8) Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

YHTEISANTENNIOPAS TÄHTI 2000 JA 800 KETJU 800. Kiinteistöjen antenniverkkojen valmius digi-tv-aikakauteen

YHTEISANTENNIOPAS TÄHTI 2000 JA 800 KETJU 800. Kiinteistöjen antenniverkkojen valmius digi-tv-aikakauteen YHTEISANTENNIOPAS TÄHTI 2000 JA 800 KETJU 800 Kiinteistöjen antenniverkkojen valmius digi-tv-aikakauteen Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry OPPAAN TARKOITUS Tämän oppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 1 !"#$% &&! '()*)+,,-!.!/## +! &# 0 2 1222 122 $!3!/ %!!.! 53 5#. /##.# &&!$.$..! %5 $.!6 /.&%%5

Lisätiedot

Antenniverkon rakenne ja mittausvaatimuksiin tarkennuksia Viestintäviraston määräys 65 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista täsmentyy

Antenniverkon rakenne ja mittausvaatimuksiin tarkennuksia Viestintäviraston määräys 65 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista täsmentyy Antenniverkon rakenne ja mittausvaatimuksiin tarkennuksia Viestintäviraston määräys 65 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista täsmentyy Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto

Lisätiedot

Antenniurakoinnin tilannekatsaus

Antenniurakoinnin tilannekatsaus Antenniurakoinnin tilannekatsaus Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Kuka on antenniurakoitsija? Antenniurakoitsijalta vaadittava pätevyys Määräys 65

Lisätiedot

Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin 28.4.2010 Tauno Hovatta 1 Maanpäällisen tv-jakelun verkkotoimiluvat Valtakunnallisen F-kanavanipun ja alueellisen HD3-kanavanipun toimiluvat Anvia Oyj:lle (8.4.2010/LVM)

Lisätiedot

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta:

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: 1) Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 :n 1 momentissa tarkoitetut, verkon sijaintikunnassa

Lisätiedot

ANTENNITEKNIIKKAA. TV lähetteen siirtämiseen on kolme siirtotietä: DVB-S ( Satelliitti ) DVB-T ( Maanpäällinen ) DVB-C ( kaapelijakelu )

ANTENNITEKNIIKKAA. TV lähetteen siirtämiseen on kolme siirtotietä: DVB-S ( Satelliitti ) DVB-T ( Maanpäällinen ) DVB-C ( kaapelijakelu ) ANTENNITEKNIIKKAA H. Honkanen TV lähetteen siirtämiseen on kolme siirtotietä: DVB-S ( Satelliitti ) DVB-T ( Maanpäällinen ) DVB-C ( kaapelijakelu ) Kuva 1: TV lähetteen siirtotiet DVB = Digital Video Broadcasting

Lisätiedot

Määräys 65 TVantennivastaanoton. vaatimukset. Antennialan tekniikkapäivä Yrjö Hämäläinen

Määräys 65 TVantennivastaanoton. vaatimukset. Antennialan tekniikkapäivä Yrjö Hämäläinen Määräys 65 TVantennivastaanoton vaatimukset Antennialan tekniikkapäivä 31.10.2013 Yrjö Hämäläinen Miksi uudet vaatimukset on annettu? Aiemmin ei ole ollut vähimmäisvaatimuksia» Ongelmatilanteissa asiakkaita

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä?

Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä? Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä? Pauli Suikkanen Elisa Oyj 1 Määräys velvoittaa Määräystä sovelletaan vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinkiinteistön,

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

DIGITAALISTEN TELEVISIOLÄHETYSTEN VÄLITTÄMINEN KIINTEISTÖN SISÄISISSÄ YHTEISANTENNIJÄRJESTELMISSÄ

DIGITAALISTEN TELEVISIOLÄHETYSTEN VÄLITTÄMINEN KIINTEISTÖN SISÄISISSÄ YHTEISANTENNIJÄRJESTELMISSÄ Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 27.6.2005 30/9223/2005 Jakelussa mainituille Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject DIGITAALISTEN TELEVISIOLÄHETYSTEN VÄLITTÄMINEN KIINTEISTÖN SISÄISISSÄ YHTEISANTENNIJÄRJESTELMISSÄ

Lisätiedot

JULKISHALLINNON LAITOSTEN SIIRTYMINEN DIGI-TV - AIKAAN

JULKISHALLINNON LAITOSTEN SIIRTYMINEN DIGI-TV - AIKAAN NSS ry 9.12.2005, tark. 2.1.2006 1(23) JULKISHALLINNON LAITOSTEN SIIRTYMINEN DIGI-TV - AIKAAN 2.1.2006 Suomen Kuntaliitto Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit Suomen sairaalatekniikan yhdistys

Lisätiedot

Viestintäviraston määräys 65, kiinteistön sisäverkosta ja teleurakoinnista tekeillä

Viestintäviraston määräys 65, kiinteistön sisäverkosta ja teleurakoinnista tekeillä Viestintäviraston määräys 65, kiinteistön sisäverkosta ja teleurakoinnista tekeillä Tauno Hovatta, toiminnanjohtaja Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi (Lähde: Viestintäviraston infokalvot,

Lisätiedot

Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin HMB 6. SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX

Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin HMB 6. SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX I. Käyttötarkoitus Päävahvistin on valmistettu kansainvälisten laatustandardien mukaisesti ja se täyttää

Lisätiedot

Mike Antila ANTENNIJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN PARANTAMINEN

Mike Antila ANTENNIJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN PARANTAMINEN Mike Antila ANTENNIJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN PARANTAMINEN Sähkötekniikan koulutusohjelma 2014 ANTENNIJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN PARANTAMINEN Antila, Mike Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

Antenniverkon selvitys ja mittaus

Antenniverkon selvitys ja mittaus Antenniverkon selvitys ja mittaus Juho Pirttinen Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma Sähkötekniikan

Lisätiedot

Pientalon tv-vastaanottoantennin on täytettävä uudet vaatimukset (Viestintävirasto M65)

Pientalon tv-vastaanottoantennin on täytettävä uudet vaatimukset (Viestintävirasto M65) Pientalon tv-vastaanottoantennin on täytettävä uudet vaatimukset (Viestintävirasto M65) Viestintäviraston määräys 65 "kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista" tuli voimaan 1.1.2014. Siinä on myös

Lisätiedot

Asennustoiminnan kehitysnäkymät

Asennustoiminnan kehitysnäkymät Asennustoiminnan kehitysnäkymät Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Teleasennussektorit Asennustoiminnan eri osa alueet Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen

Lisätiedot

Kiinteistöjen telejärjestelmiä

Kiinteistöjen telejärjestelmiä Kiinteistöjen telejärjestelmiä Tapio Kallasjoki 2014 Seuraava materiaali perustuu pääosin sähköurakoitsijaliiton ST-kortteihin ja sähkötekniset tietojärjestelmät kirjasarjaan sekä antennialan järjestöjen

Lisätiedot

Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M. Antennialan tekniikkapäivä

Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M. Antennialan tekniikkapäivä Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M Antennialan tekniikkapäivä 30.10.2014 Esityksen sisältö Määräykseen ehdotetut keskeiset muutokset Määräyksen lausuntokierros ja voimaantulo Mistä saa lisätietoja määräyksestä?

Lisätiedot

LAADUKKAAN ANTENNIASENNUKSEN PERUSTEET

LAADUKKAAN ANTENNIASENNUKSEN PERUSTEET 9.8.2006 1(12) LAADUKKAAN ANTENNIASENNUKSEN PERUSTEET Sisältö 1. Miten antenniurakoitsija voi varmistua, että asiakas on tyytyväinen antennijärjestelmän toimitukseen ja toteutus täyttää määräykset?...2

Lisätiedot

Television antenniverkon muutokset Mitä isännöitsijöiltä ja taloyhtiöiltä edellytetään?

Television antenniverkon muutokset Mitä isännöitsijöiltä ja taloyhtiöiltä edellytetään? Television antenniverkon muutokset Mitä isännöitsijöiltä ja taloyhtiöiltä edellytetään? Radioverkkojen erityisasiantuntija Kari Kangas, Viestintävirasto TV muuttuu Television käytettävissä oleva taajuusalue

Lisätiedot

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi www.sant.fi 1 Jäseninä: Satelliitti- ja antenniliitto SANT toimii n. 100 antennialan yrityksen edunvalvojana ja yhteenliittymänä Antenniurakointiliikkeitä Antennialan laitevalmistajia ja maahantuojia Antennitarvikkeiden

Lisätiedot

jakoverkon passi vit

jakoverkon passi vit jakoverkon passiivit dktcomega DKTCOMEGA kehittää koaksiaalisia ja optisia tuotteita laajakaistaverkkojen ammattilaisille. Yritys on perustettu 1977 ja sillä on kolmenkymmenenvuoden kokemus koaksiaali

Lisätiedot

Pikaopas ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

Pikaopas ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Sisältö JOHDANTO...3 Saatavat palvelut...3 Määräykset ohjaavat rakentamista...3 KAAPELOINTI ON PALVELUJEN KIVIJALKA...4 MONIPALVELUVERKON RAKENNE...4 Talojakamo ja

Lisätiedot

Määräys. Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla: 1 Soveltamisala

Määräys. Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla: 1 Soveltamisala 1 (5) Määräys METALLIJOHTIMISTEN TILAAJAYHTEYKSIEN JA NIIHIN KYTKETTYJEN VIESTINTÄVERKKOLAITTEIDEN TEKNISISTÄ OMINAISUUKSISTA Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2010 Viestintävirasto on määrännyt

Lisätiedot

PIENTALON ANTENNIOPAS

PIENTALON ANTENNIOPAS PIENTALON ANTENNIOPAS Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry PIENTALON ANTENNIOPAS SISÄLTÖ TAVOITE....................... 3 1 ANTENNIJÄRJESTELMILLÄ SAATAVAT PALVELUT.......... 3 2 PIENTALON ANTENNIJÄRJESTELMÄ..............

Lisätiedot

Antennitelevisioverkon muutokset. Radiotaajuuspäivä 18.2.2016 Markus Mettälä Päällikkö, Kiinteät radioverkot

Antennitelevisioverkon muutokset. Radiotaajuuspäivä 18.2.2016 Markus Mettälä Päällikkö, Kiinteät radioverkot Antennitelevisioverkon muutokset Radiotaajuuspäivä 18.2.2016 Markus Mettälä Päällikkö, Kiinteät radioverkot Antennitelevision muutokset 2015... 31.12.2016 2017...2026 UHF-alueen TV:n taajuusmuutokset 2015-2016

Lisätiedot

MONIKANAVAISET OHJELMOITAVAT VAHVISTIMET

MONIKANAVAISET OHJELMOITAVAT VAHVISTIMET DIGITAALIAJAN RATKAISUT DVB-T - Tuotteet PROFILER-SARJA MONIKANAVAISET OHJELMOITAVAT VAHVISTIMET Selektiivisesti vahvistetut kanavaniput digitaalisille ja analogisille signaaleille. Helposti ohjelmointipyörällä

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS

ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry KUSTANTAJA Sähköinfo Oy Harakantie 18 02600 Espoo JULKAISIJAT

Lisätiedot

Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014

Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014 Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014 Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Vanhan antenni ja sisäjohtoverkon uudistus määräyksen

Lisätiedot

jakoverkon passi vit

jakoverkon passi vit jakoverkon passiivit dktcomega DKTCOMEGA kehittää koaksiaalisia ja optisia tuotteita laajakaistaverkkojen ammattilaisille. Yritys on perustettu 1977 ja sillä on kolmenkymmenenvuoden kokemus koaksiaali

Lisätiedot

29.6.2007 MÄÄRÄYKSEN 21 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN MÄÄRÄYS KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YH- TEISANTENNIVERKOSTA JA - JÄRJESTELMÄSTÄ MPS 21

29.6.2007 MÄÄRÄYKSEN 21 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN MÄÄRÄYS KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YH- TEISANTENNIVERKOSTA JA - JÄRJESTELMÄSTÄ MPS 21 29.6.2007 MÄÄRÄYKSEN 21 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN MÄÄRÄYS KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YH- TEISANTENNIVERKOSTA JA - JÄRJESTELMÄSTÄ MPS 21 Viestintävirasto MPS 21 1 (9) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

16.6.2008 MÄÄRÄYKSEN 21 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN MÄÄRÄYS KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YH- TEISANTENNIVERKOSTA JA - JÄRJESTELMÄSTÄ MPS 21

16.6.2008 MÄÄRÄYKSEN 21 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN MÄÄRÄYS KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YH- TEISANTENNIVERKOSTA JA - JÄRJESTELMÄSTÄ MPS 21 16.6.2008 MÄÄRÄYKSEN 21 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN MÄÄRÄYS KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YH- TEISANTENNIVERKOSTA JA - JÄRJESTELMÄSTÄ MPS 21 Viestintävirasto MPS 21 1 (9) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (18) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

Antennitarvikkeet. Antennit haaroittimet jaottimet kaapelit liittimet vahvistimet

Antennitarvikkeet. Antennit haaroittimet jaottimet kaapelit liittimet vahvistimet Antennitarvikkeet Antennit haaroittimet jaottimet kaapelit liittimet vahvistimet Antennit ULA-antenni Tilausnro: A100194/SSTL-koodi 75 001 02 ULA- radioantenni vaaka- ja pystypolarisaatio vastaanotolla,

Lisätiedot

DigiTV Lehdistömateriaali

DigiTV Lehdistömateriaali DigiTV Lehdistömateriaali Antennilla edullisesti ja vaivattomasti digiaikaan Antennivastaanotto on erinomainen vaihtoehto television digiaikaan siirtymisessä. Antenni on nykyaikainen vastaanottoratkaisu,

Lisätiedot

Tuotesivu TV-Antennipaketti 12V 1S #201/ 1P #204

Tuotesivu TV-Antennipaketti 12V 1S #201/ 1P #204 Tuotesivu TV-Antennipaketti 12V 1S #201/ 1P #204 Ammattiliikkeen suunnittelema 12 V akulla toimiva TV-antennipaketti. Soveltuu uudiskohteisiin 2-10 katselupisteelle. Tuotepakkauksen sisältö: 1 kpl VHF-

Lisätiedot

DNA Welho 7.3.2012 / Hki

DNA Welho 7.3.2012 / Hki DNA Welho 7.3.2012 / Hki Tiitus Ranta Myyntijohtaja, Kiinteistötuotemyynti tiitus.ranta@dna.fi GSM 044 044 5045 Agenda: Sisäverkot, niiden saneeraus ja huomioitavat seikat Taloyhtiölaajakaista mikä se

Lisätiedot

Tuotesivu Lisäyspaketti HD #302

Tuotesivu Lisäyspaketti HD #302 Tuotesivu Lisäyspaketti HD #302 Ammattiliikkeen suunnittelema TV-antennipaketti, jolla lisäät HD-teräväpiirtokanavat omakotitalon tai kesämökin antennijärjestelmään. Tuotepakkauksen sisältö: 1 kpl VHF

Lisätiedot

Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola

Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Optisen liityntäverkon maadoitukset Optinen liityntäverkko alkaa teleyrityksen laitetilasta ja päättyy asiakaskiinteistön talojakamoon Valokaapelissa

Lisätiedot

Antennitarvikkeet. Antennit haaroittimet jaottimet kaapelit liittimet vahvistimet

Antennitarvikkeet. Antennit haaroittimet jaottimet kaapelit liittimet vahvistimet Antennitarvikkeet Antennit haaroittimet jaottimet kaapelit liittimet vahvistimet Antennit ULA-antenni Tilausnro: A100193/SSTL-koodi 75 001 02 ULA- radioantenni vaaka- ja pystypolarisaatio vastaanotolla

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (17) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä x. päivänä yykuuta 20xx. Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (17) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Viestintävirasto 65/2013 M 1 (14) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä x päivänä kesäkuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ 700 MHz:n taajuusmuutosten tilannekatsaus

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ 700 MHz:n taajuusmuutosten tilannekatsaus ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ 700 MHz:n taajuusmuutosten tilannekatsaus 29.10.2015, Hyvinkää Markus Mettälä Radioverkkoasiantuntija Viestintävirasto Antennitelevision muutokset 2015... 31.12.2016 9.1.2017...2020...2026

Lisätiedot

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry sant@sant.fi www.sant.fi 12.11.2009 Satelliitti-

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN Suomen Isännöintiliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Viestintävirasto 2

Lisätiedot

DIGISIIRTYMÄN 2017 HAASTEET ANTENNIASENNUSALALLE

DIGISIIRTYMÄN 2017 HAASTEET ANTENNIASENNUSALALLE DIGISIIRTYMÄN 2017 HAASTEET ANTENNIASENNUSALALLE Antennilla on useita eri käyttötarpeita ANVIA TV Kesäpäivä 31.5.2013 DGISIIRTYMÄN 2017 HAASTEET Martti Kemppi 1 Tässä esityksessä keskityn lähinnä RF tekniikan

Lisätiedot

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN KUITUVERKON SUORITUSKYKYARVOJEN MERKITYS JA MITTAUS 8.11.2017 LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN VILLE REINIKAINEN Sisältö Suorituskykyarvojen ja liittimien puhtauden merkitys käytännössä Mittauksen,

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Viestintävirasto 65/2013 M 1 (14) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

ÄHTÄRI LEHTIMÄKI SOINI

ÄHTÄRI LEHTIMÄKI SOINI ÄHTÄRI LEHTIMÄKI SOINI 30.5.2017 Digita lyhyesti Osaamisemme pohjautuu pitkään kokemukseen radiotaajuuksien, suurten tehojen ja korkeiden mastojen hyödyntämisestä. Palvelumme: Välitämme parhaat sisällöt

Lisätiedot

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 19.2.2014 1 Tilaisuuden ohjelma 1. Tilaisuuden avaus 2. Kunnanjohtajan puheenvuoro 3. Puhelinpalvelujen toimivuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET VERKKOON LIITTYMISSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET VERKKOON LIITTYMISSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET VERKKOON LIITTYMISSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.6.2012 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä...3 2. Kaapeliverkon rakentaminen...3 3. Kiinteistön kytkentä...3 4. Liittyjän oikeudet

Lisätiedot

17. Viestintä TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin. 720571 IP-pakkaus 5 120 mm 80 mm 20 mm 0,027 Kg

17. Viestintä TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin. 720571 IP-pakkaus 5 120 mm 80 mm 20 mm 0,027 Kg 17. Viestintä TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin 17.1 TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin Asennetaan antennijohtoon 75 Ohm 720571 IP-pakkaus 5 120 mm 80 mm

Lisätiedot

Häiriötön antennijakelu. Oikeiden teknisten ratkaisujen merkitys Pentti Lindfors

Häiriötön antennijakelu. Oikeiden teknisten ratkaisujen merkitys Pentti Lindfors Häiriötön antennijakelu Oikeiden teknisten ratkaisujen merkitys Pentti Lindfors Nyt uutta: TV-jakelun monioperaattoriympäristö Viime vuoden syksyyn saakka (Anvian SveaTV-verkkoa ja DVB-H verkkoa lukuun

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset. 2.12.2014 DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset. 2.12.2014 DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj 1 Taustaa Matkaviestinyhteydet ovat keskeisessä asemassa kuluttajien ja yritysten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

DVB-T2 -siirtymä ja UHFalueen taajuusmuutokset. Kari Kangas Erityisasiantuntija, kiinteät radioverkot, taajuushallinto Viestintävirasto

DVB-T2 -siirtymä ja UHFalueen taajuusmuutokset. Kari Kangas Erityisasiantuntija, kiinteät radioverkot, taajuushallinto Viestintävirasto DVB-T2 -siirtymä ja UHFalueen taajuusmuutokset Kari Kangas Erityisasiantuntija, kiinteät radioverkot, taajuushallinto Viestintävirasto TV muuttuu Teknologiasiirtymä: DVB-T => DVB-T2 - antenniverkossa MEPG-2

Lisätiedot

Antennitelevision näkyvyyden turvaaminen. Keskustelutilaisuudet Ähtärissä ja Lehtimäellä alueiden tv-vastaanoton ongelmista

Antennitelevision näkyvyyden turvaaminen. Keskustelutilaisuudet Ähtärissä ja Lehtimäellä alueiden tv-vastaanoton ongelmista Antennitelevision näkyvyyden turvaaminen Keskustelutilaisuudet Ähtärissä ja Lehtimäellä 30.5.2017 alueiden tv-vastaanoton ongelmista Tilaisuuden ohjelma 1. Miten varmistetaan hyvä tv-vastaanotto» Hyvä

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ Kuva 1 Ville Ranta ville.p.j@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 20.4.2016 Sisällysluettelo 1. Digitaalitelevisio... 1 1.1. Maanpäällisten digitaalilähetysten standardit eri maissa...

Lisätiedot

SISÄPEITTOANTENNIVERKKO

SISÄPEITTOANTENNIVERKKO SISÄPEITTOANTENNIVERKKO RF-komponentit Antennikaapelointi Antennit Orbis Oy - Sisäpeittoantenniverkot, 2015 1 Järjestelmäkuvaus Combiner-toteutus Hybrid-toteutus 2G 2G Operaatttori 2 Virve Hybrid 3x3 tai

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat Harri Mutanen ORBIS OY Perustettu 1949 Suomalainen perheyritys Maahantuonti ja oma valmistus Työntekijöitä 50 Liikevaihto 7,8 MEUR (2015) Toimipisteet Vantaa,

Lisätiedot

Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet. Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi

Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet. Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi Seti Oy:n tele- ja turva-alan sertifiointipalvelut ammattilaisille Teleurakointialan

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE helmikuu 2007

JÄSENTIEDOTE helmikuu 2007 1. Puheenjohtajan sanomaa 2. Uuden toiminnanjohtajan esittäytyminen 3. Uudet jäsenet 4. Tiedotusyhteistyö Viestintäviraston kanssa 5. Julkishallinnon laitosten siirtyminen digi-tv aikaan -ohjeen päivitys

Lisätiedot

SATELCOM OY DI Leif Saarela. Esiselvitys

SATELCOM OY DI Leif Saarela. Esiselvitys SATELCOM OY DI Leif Saarela Esiselvitys Tuulivoimapuiston televisiovastaanotolle mahdollisesti aiheutuvien häiriöiden minimointi Salo-Ylikoski-alueella 27.4.2017 Selvitystyö Ilmatar Kauhava Oy Tuuliveikot

Lisätiedot

dktcomega VERSIO 2.2 Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. DKTCOMEGA ei ole vastuussa paino -tai kirjoitusvirheistä.

dktcomega VERSIO 2.2 Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. DKTCOMEGA ei ole vastuussa paino -tai kirjoitusvirheistä. pientalovahvistimet dktcomega DKTCOMEGA kehittää koaksiaalisia ja optisia tuotteita laajakaistaverkkojen ammattilaisille. Yritys on perustettu 1977 ja sillä on kolmenkymmenenvuoden kokemus koaksiaali laajakaistaverkoista.

Lisätiedot

800 MHz LTE-verkkojen

800 MHz LTE-verkkojen 800 MHz LTE-verkkojen käyttöönotto ja tvvastaanoton varmistaminen Heidi Himmanen Päällikkö, Taajuusvalvonta Antennialan tekniikkapäivä 29.10.2015 Esityksen sisältö 800 MHz operaattoreiden velvoitteet ja

Lisätiedot

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Veijo Happonen DAXTUM OY Gsm: 040-5254232, e-mail: veijo.happonen@daxtum.com BAFF / Automaatio Talotekniikassa LUENNON SISÄLTÖ

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tv-kuvat kuntoon Vuorentaustassa Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Vuorentaustan omakotiyhdistyksen kokous 20.2.2014 Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Antenni-tv:n vastaanotto

Lisätiedot

Television ja radion tulevaisuus. Suvi Juurakko

Television ja radion tulevaisuus. Suvi Juurakko Television ja radion tulevaisuus Suvi Juurakko Television ja radion tulevaisuus - uudet teknologiat Joukkoviestinnän linjaukset ja suunnat» Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma (VNS 4/2012 vp

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Digi-TV-toistin DVB-T ja DVB-H signaaleille

KÄYTTÖOHJE. Digi-TV-toistin DVB-T ja DVB-H signaaleille SMART progap-6 Digi-TV-toistin DVB-T ja DVB-H signaaleille KÄYTTÖOHJE RF-Tuote Oy, Telakkatie 25 25570 Teijo FINLAND puh. 02-7366360, fax. 02-7366355 e-mail. info@rf-tuote.fi www.rf-tuote.fi I. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Uudet teknologiat ja perinteinen antennivastaanotto

Uudet teknologiat ja perinteinen antennivastaanotto Uudet teknologiat ja perinteinen antennivastaanotto Antennialan tekniikkapäivä 8.11.2012 Kari Kangas Taajuuksien käyttö tehostuu Radioympäristö muuttuu Taajuuksien käyttö tehostuu - tv vastaanotolle uusia

Lisätiedot

LexCom Home - joustava kodin kaapelointijärjestelmä

LexCom Home - joustava kodin kaapelointijärjestelmä LexCom Home - joustava kodin kaapelointijärjestelmä Uutta joustavuutta kodin toimintoihin LexCom Home on nykyaikainen kokonaisratkaisu kodin heikkovirtakaapelointien ja -asennusten toteuttamiseksi. Lex-

Lisätiedot

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta

Lisätiedot

14.1.2008 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25

14.1.2008 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25 14.1.2008 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25 Viestintävirasto MPS 25 1 (8) 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA... 2 1.2 MUUT ASIAAN LIITTYVÄT

Lisätiedot

PIENTALON ANTENNIOPAS

PIENTALON ANTENNIOPAS PIENTALON ANTENNIOPAS Uusi toimilupakausi 2017 2027 Kuva: Martti Kemppi Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry 6/2017 2 SISÄLTÖ OPPAAN TARKOITUS ----------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas Pientalorakentajan tietoliikenneopas Sisällysluettelo Pientalojen kehittyvät viestintä palvelut.. 3 Sonera Kotikuitu -palvelu... 3 Liityntäverkon talokaapeli... 4 Toimenpiteet ennen kaivutöiden aloittamista...

Lisätiedot

Ohjelmoitava yhteisantennijärjestelmien antennivahvistin WWK-9NG. AnviaTV Oy Yrittäjäntie 15, 6010 Seinäjoki,

Ohjelmoitava yhteisantennijärjestelmien antennivahvistin WWK-9NG. AnviaTV Oy Yrittäjäntie 15, 6010 Seinäjoki, Ohjelmoitava yhteisantennijärjestelmien antennivahvistin WWK-9NG KÄYTTÖ -JA ASENNUSOHJE Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa... 2 1.1. Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaiteiden hävittäminen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE helmikuu 2009

JÄSENTIEDOTE helmikuu 2009 1(5) 1. Puheenjohtajan sanomaa 2. Antennialan työt kotitalousvähennyksen piirissä 3. SANT:n henkilökortti uudistui 4. Maanpäällisen verkon HD-toimilupien haku käynnissä 5. DigitaPRO toiminta käynnistymässä

Lisätiedot

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright

Lisätiedot

17. Viestintä TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin. 720571 IP-pakkaus 5 120 mm 80 mm 20 mm 0,027 Kg

17. Viestintä TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin. 720571 IP-pakkaus 5 120 mm 80 mm 20 mm 0,027 Kg 17. Viestintä TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin 17.1 TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin Asennetaan antennijohtoon 75 Ohm 720571 IP-pakkaus 5 120 mm 80 mm

Lisätiedot

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas Pientalorakentajan tietoliikenneopas Pientalojen kehittyvät viestintäpalvelut Eri laajakaistatekniikat ovat kehittyneet ja tulevat kehittymään voimakkaasti. Valokaapeliin perustuvilla laajakaistatoteutuksilla

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

Laajakaistaratkaisut asuinkiinteistöissä

Laajakaistaratkaisut asuinkiinteistöissä asuinkiinteistöissä taloyhtiöissä seminaari 6.10.2005 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL - www.stul.fi 1 Hankitaanko taloyhtiöön yhteinen laajakaistajärjestelmä

Lisätiedot

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST ASUINKIINTEISTÖN PUHELIN- SISÄJOHTOVERKON

Lisätiedot

nykyään käytetään esim. kaapelitelevisioverkoissa radio- ja TVohjelmien

nykyään käytetään esim. kaapelitelevisioverkoissa radio- ja TVohjelmien 2.1.8. TAAJUUSJAKOKANAVOINTI (FDM) kanavointi eli multipleksointi tarkoittaa usean signaalin siirtoa samalla siirtoyhteydellä käyttäjien kannalta samanaikaisesti analogisten verkkojen siirtojärjestelmät

Lisätiedot

700 MHz:n taajuusmuutos. Sant tekniikkapäivät

700 MHz:n taajuusmuutos. Sant tekniikkapäivät 700 MHz:n taajuusmuutos Sant tekniikkapäivät Aiheita 700MHz taajuusmuutokset Kokemukset Pohjois-Suomesta Suunnitelmat vuodelle 2016 700 MHz taajuusmuutos pähkinänkuoressa UHF-yläkaista, nk. 700 MHz taajuusalue,

Lisätiedot

Lisää laatua ja vauhtia optisiin sisäverkkoihin. Teknisiä suunnittelu-, konsultointi- ja projektinhoitopalveluja vuodesta 1973

Lisää laatua ja vauhtia optisiin sisäverkkoihin. Teknisiä suunnittelu-, konsultointi- ja projektinhoitopalveluja vuodesta 1973 Teknisiä suunnittelu-, konsultointi- ja projektinhoitopalveluja vuodesta 1973 Lisää laatua ja vauhtia optisiin sisäverkkoihin 8.11.2017 CTS Engtec Oy Kouvola Espoo Oulu Pietari KYSELY KUITUVERKKOJEN TARKASTUKSIEN

Lisätiedot

Suunta-antennin valinta

Suunta-antennin valinta Lähtötiedot Ennen antennin valintaa selvitettävä seuraavat asiat: Tukiaseman sijainti ja etäisyys Millä taajuuskaistalla 4G data liikkuu (800, 1 800, 2 100, 2 600 MHz) Maasto- ja rakennusesteet Antennin

Lisätiedot

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset 1 28.10.2014 versio 1.0 DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset 1 Taustaa Viime vuosina muuttuneet rakennusmääräykset

Lisätiedot

Maadoittaminen ja suojajohtimet

Maadoittaminen ja suojajohtimet Maadoittaminen ja suojajohtimet Tapio Kallasjoki 2/2016 Standardisarjan SFS 6000 ohjeita Kun sähköliittymää syötetään verkosta, joka sisältää PEN-johtimen on liittymään tehtävä maadoitus, jossa on maadoituselektrodi

Lisätiedot