ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS"

Transkriptio

1 ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry

2 KUSTANTAJA Sähköinfo Oy Harakantie Espoo JULKAISIJAT Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry ISBN KIRJAPAINO Painokurki Oy ESPOO 2001

3 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO NYKYTILANNE KONSULTTIEN TULOKSET JA TILANNEKARTOITUS. 5 3 UUDET VIESTINTÄPALVELUT JA LIITYNTÄTEKNIIKAT UUDET PALVELUT Laajakaistaiset internet-palvelut Digi-tv-palvelut Muut palvelut LIITYNTÄTEKNIIKAT Laajakaistaiset internet-liityntätekniikat Digi-tv-lähetysten vastaanotto ASUINKIINTEISTÖN VALMIUDET UUSIEN PALVELUJEN JAKELUUN OLEMASSA OLEVIEN VERKKOJEN SOVELTUVUUDEN SELVITTÄMINEN KUNTOTUTKIMUKSET ASUINKIINTEISTÖN TIETOVERKON PERUSLÄHTÖKOHDAT SAATAVAT PALVELUT KAAPELOINNIN TEKNINEN ELINIKÄ VERKON AVOIMUUS KAAPELOINNIN RAKENNE JA SUORITUSKYKY TIETOVERKON KAAPELOINTI Perusmalli Aluekaapelointi TIETOVERKON SUORITUSKYKY TILAT JA JOHTOTIET JAKAMOT Talojakamo Huoneistojakamo JOHTOTIET TILOJEN LUKITUS JA KULKUOIKEUDET DOKUMENTOINTI LIITÄNTÄRASIAT VERKON TOTEUTTAJAT TIETOVERKON UUSIMISEN KUSTANNUKSET LÄHIVERKKO JA ANTENNIVERKKO SAMANAIKAISESTI LÄHIVERKKO ERIKSEEN ANTENNIVERKKO ERIKSEEN

4 JOHTOTIEKUSTANNUKSET ANTENNIVERKON KUNNOSTUSKUSTANNUKSET KIINTEISTÖN HALLINNASSA OLEVAN VERKON YLLÄPITO TIETOVERKKOHANKKEIDEN RAHOITTAMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖT Rahastointi Asuintalovaraus Laina ASUINVUOKRATALO TOIMITILAKIINTEISTÖT PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO-OSAKEYHTIÖISSÄ Hallitus valmistelee Hallituksen esitys Yhtiökokouksen koolle kutsuminen Päätöksenteko yhtiökokouksessa PERUSPARANNUKSET Ajankohdan tavanmukainen vaatimustaso Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus Hyvitys osakkaalle Maksullisista erillispalveluista päättäminen Kaapelitelevisiosta ja satelliittiantennista päättäminen PÄÄTÖKSENTEKO ASUINVUOKRATALOISSA PÄÄTÖKSENTEKO TOIMITILAKIINTEISTÖISSÄ Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö TIETOVERKON OMISTUSOIKEUDEN RAJAPINNAT TEKIJÄNOIKEUDELLISET KORVAUKSET LIITE 1: TIETOTEKNISIÄ KÄSITTEITÄ LIITE 2: TIETOVERKON SUORITUSKYKY LIITE 3: TILOJEN JA JOHTOTEIDEN VAATIMUKSET

5 3 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa yleiset perustiedot kiinteistöjen tietoverkkojen hankintaan liittyvästä päätöksenteosta sekä asuinkiinteistön tietoverkosta, joka mahdollistaa laajakaistaisten internet-palvelujen ja digi-tv-palvelujen jakelun rakennuksessa. Oppaassa tarkoitettu rakennus voi olla kerrostalo, rivitalo tai pientalo ja tietoverkko voi käsittää myös useamman rakennuksen. Tietoverkko koostuu parikaapeloinnista ja antenniverkon kaapeloinnista sekä sovellusten vaatimista laitteista. Opas on tarkoitettu taloyhtiöiden isännöitsijöille, hallituksen jäsenille ja rakennuttajille. Opas soveltuu kuitenkin muillekin, jotka tarvitsevat tietoa laajakaistaisten internet-palvelujen ja digi-tv-palvelujen jakelusta asuinrakennuksessa. Oppaan tiedot on tarkoitettu käytettäväksi sekä uudisrakentamisessa että olevien rakennusten kiinteisiin kaapelointeihin ja johtoteihin kohdistuvissa perusparannuksissa. Oppaan päätöksentekoon ja rahoitukseen liittyvät osuudet on valmisteltu Suomen Kiinteistöliiton projektissa Tiedonsiirto ja tietoverkot rakennuksissa. Kiinteistöliiton hankkeeseen ovat osallistuneet myös Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ja Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI. Konsultteina projektissa toimivat VTT Rakennustekniikka (Oulu), EPStar Oy ja Elektronisen kaupan instituutti (EKI). Tekniset osuudet on puolestaan valmisteltu projektissa, johon ovat osallistuneet Sähköinfo Oy, Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry, TEKES, Sähkötieto ry, Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry, Digita Oy, Ensto Busch-Jaeger Oy, NK Cables Oy ja Primatel Oy. Konsultteina teknisten osuuksien laadinnassa toimivat Pekka Koivisto Oy ja Miniami Oy. 2 NYKYTILANNE Tavallisella lankapuhelimella ja tv-vastaanottimella saatavat palvelut ovat olleet pitkään lähes ainoat asuinkiinteistöissä saatavat viestintäpalvelut. Puhelinverkko mahdollistaa tavallisten puhelujen lisäksi internet-yhteyden joko modeemin tai ISDN-yhteyden avulla. Televisiolla puolestaan on ollut mahdollista vastaanottaa ohjelmia maanpäällisistä lähettimistä, kaapelitv-verkosta tai satelliiteista.

6 4 Internet on viimeisen vuosikymmenen aikana lisännyt voimakkaasti suosiotaan ja sen tarjoamat palvelut monipuolistuvat jatkuvasti. Internetistä onkin hyvää vauhtia kehittymässä yleinen monipalveluverkko, joka korvaa kokonaan perinteisen puhelinverkon. Internet-liittymäksi ei enää tällöin riitä perinteinen puhelinverkon liittymä, vaan tarvitaan entistä nopeampaa yhteyttä eli laajakaistaista liittymää. Myös tv- ja radiolähetyksissä siirryttiin Suomessa uuteen aikakauteen, kun digitaaliset televisiolähetykset aloitettiin Digi-tv-palvelujen vastaanotto vaatii ns. digiboksin tai digitaalivastaanottimen, mutta edellyttää tämän lisäksi myös riittävän suorituskykyistä antenniverkkoa. Internet-palveluja ja digi-tv-palveluja tarjoavia operaattoreita kutsutaan viestintäpalvelun tarjoajiksi. Näiden palvelujen saamiseksi kiinteistöön tarvitaan tiettyä tekniikkaa, jota kutsutaan liityntätekniikaksi. Liityntätekniikoita on useita ja niiden tarjoajia kutsutaan verkkopalvelun tarjoajiksi. Viestintäpalvelun tarjoaja voi olla sama tai eri kuin verkkopalvelujen tarjoaja. Asuinkiinteistöissä on jo nykyään, ja tulevaisuudessa yhä enemmän, tarvetta myös muihin viestintäpalveluihin, jotka liittyvät esimerkiksi rakennusautomaatioon ja turvallisuustekniikkaan. Myös kodinkoneet tulevat yhä älykkäämmiksi ja uutena piirteenä niihin tulee liitäntämahdollisuus tietoverkkoon. Tässä oppaassa kuvattu tietoverkko on tarkoitettu pääasiassa seuraavien palvelujen jakeluun asuinkiinteistöissä: laajakaistaiset internet-palvelut analogiset ja digitaaliset tv- ja radiolähetykset rakennusautomaation ja turvallisuustekniikan sovellukset. Perinteiset puhelinpalvelut ja ISDN-palvelut ovat tietoverkossa luonnollisesti myös mahdollisia. Kiinteistöjen kannalta tietotekniikan kehitys asettaa haasteita kiinteistöjen teknisen kehityksen ylläpitämiseksi etenkin erilaisten tietoteknisten ratkaisujen osalta, kun yhä useammat kiinteistöjen käyttäjät haluavat nopeita verkkoyhteyksiä. Varsinkin toimitilojen käyttäjien vaatimukset tietoteknisiin valmiuksiin ovat lisääntyneet, mutta sama suuntaus on nähtävissä myös asuinkiinteistöissä. Olemassa olevassa kiinteistökannassa tarvitaan yleensä muutoksia, jotta nykyaikaiset tietotekniset valmiudet voidaan järjestää. Kiinteistön ikä, varustetaso ja sijainti vaikuttavat paljon siihen millaisia tietoteknisiä ratkaisuja kiinteistössä on mahdollista toteuttaa ja millaisiksi kustannukset muodostu-

7 5 vat. Myös kiinteistön käyttäjien tarpeet vaikuttavat siihen, millaisia uudistuksia on mielekästä lähteä toteuttamaan. Kun kiinteistöissä harkitaan tietoteknisten valmiuksien parantamista, voidaan peruslähtökohtana pitää sitä, että tietoverkon tulee soveltua laajakaistaisten internet-palvelujen ja digi-tv-palvelujen jakeluun, kaapeloinnin tavoitteellisen teknisen eliniän tulee olla vähintään 15 vuotta ja kiinteistön verkon tulee olla avoin valtuutettujen teleurakoitsijoiden väliselle kilpailulle sekä viestintäpalvelun tarjoajien väliselle kilpailulle. Suunnittelussa on hyvä ottaa esille käyttäjien tarpeet, sillä kaapeloinnin avulla voidaan saada kiinteistöön laajakaistaisten internet-palvelujen ja analogisten sekä digitalisten radio- ja tv-lähetysten lisäksi myös turvallisuustekniikan ja kiinteistöautomaation erilaisia sovelluksia. Tällä hetkellä yleisimmin kysytyt asiat liittyvät internet-yhteyksien hankintaan sekä digi-tv-palveluihin. Tämä opas on laadittu mm. kiinteistöjen valintoja helpottamaan. Kiinteistöliiton projektissa on tutkittu asuinkiinteistöjen ja liiketilojen tietoliikennevalmiuksia ja -tarpeita, joitakin teknisiä vaihtoehtoja, lainsäädäntökysymyksiä ja tulevaisuuden asumisen tietoteknisiä näkymiä. Tavoitteena on ollut antaa eväitä kiinteistöjen tietoteknisten valmiuksien parantamiseen ja kehittämiseen. 2.1 KONSULTTIEN TULOKSET JA TILANNEKARTOITUS Konsulttien tekemien selvitysten pohjalta hankkeessa on selvitetty tämän hetkinen tilanne kiinteistöihin liittyvän tietoteknisen tietoverkkokehityksen, tiedon siirron ja elektronisen kaupan alueella. VTT ja Epstar Oy ovat tehneet alan tilannekartoituksen, jonka pääpaino on ollut asuinsektorilla. Tilannekartoituksessa on selvitetty käynnissä olevat tutkimukset ja kehityshankkeet, teknologiset ratkaisut ja tulevaisuuden näkymät kiinteistöjen näkökulmasta, pelin osapuolet (palvelujen ja teknologian tarjoajat), näiden näkemykset ja aikomukset sekä kiinteistöjen nykytila ja nykyiset palvelut. Elektronisen kaupan instituutti (EKI) puolestaan on tarkastellut lähinnä kiinteistön, sen omistajan ja erilaisten kiinteistöpalveluyritysten asemaa elektronisessa liiketoiminnassa. Kiinteistön käyttötarkoitus jakaa tarkastelun kahteen osaan. Toimitilakiinteistöjen käyttäjät, omistajat ja huollosta ja valvonnasta vastaavat tahot hyötyvät useimmiten kiinteistön tieto- ja viestintäteknisen tason korottamisesta uusia vaatimuksia vastaavaksi. Kaikki osapuolet ovat usein myös valmiita osallistumaan kustannuksiin, jotta muutokset saadaan toteutettua ajallaan. Kun kaikki osapuolet uskovat voittavansa ta-

8 6 loudellisesti tietoverkkoihin tehtävistä investoinneista, vain heikentyvä talouden tila ja siten mahdollinen ylitarjonta hidastavat uudistusten toteuttamista toimitilakiinteistöissä. Tehdyssä tutkimuksessa paneuduttiin erityisesti asuinkiinteistöjen tietoverkkoja tiedonsiirtoratkaisujen liiketoimintaan liittyviin kysymyksiin. Ensimmäiseksi selvitettiin loppukäyttäjien eli asukkaiden mahdollisuuksia ja tarpeita hankkia ja käyttää tietoverkkoratkaisujen tuottamia palveluja. Tätä varten kerättiin aineistoa sekä kotitalouksien ajankäytöstä että käytettävissä olevista tuloista. Tarkemmat tulokset tutkimuksista on haettavissa osoitteesta Yleisenä huomiona voitaneen todeta, että niillä kotitalouksilla, joilla on aikaa käyttää erityisesti viihdepalveluja, on suurimmat rajoitteet käytettävissä olevissa tuloissa ja päinvastoin. Toisena kysymyksenä tarkasteltiin, kenelle asuinkiinteistöjen tietoverkkoinvestoinnit synnyttävät liiketoimintaa. Tämä osuus sisälsi selvityksen, minkä tyyppisiä palveluja erilaiset kotitaloudet tulevaisuudessa käyttävät verkon yli (tulokset keväällä 2001 järjestetystä work-shopista asiantuntijoille) ja mikä on omistajan ja erilaisten kiinteistöpalveluyritysten asema asukkaille ja kiinteistölle tuotettavien sähköisten palvelujen ympärille rakentuvassa liiketoiminnassa. 3 UUDET VIESTINTÄPALVELUT JA LIITYNTÄTEKNIIKAT 3. 1 UUDET PALVELUT Laajakaistaiset internet-palvelut Internetin yhteydessä laajakaistaisuus tarkoittaa nopeaa yhteyttä. Laajakaistaiset internet-liittymät mahdollistavat nopeat ja kiinteät yhteydet. Nopeus tarkoittaa, että tiimalasin tuijotteluun kuluu aikaa vain 1/40 modeemiyhteyteen verrattuna. Yhteyden kiinteys puolestaan tarkoittaa, että yhteys internet-palvelimeen on auki jatkuvasti eikä soittoa tarvita yhteyden avaamiseksi. Kiinteistön tietoverkon avulla perheestä voi useampi käyttäjä yhden sijasta olla samanaikaisesti internet-yhteydessä. Normaali lankapuhelimen käyttö on myös samanaikaisesti mahdollista Digi-tv-palvelut Digi-tv on digitaalisista tv-palveluista käytettävä lyhenne. Suomessa digitv-lähetysten jakeluverkkoa ylläpitää Digita Oy. Jakeluverkossa jaetaan kanavanippuja, joiden yhteinen kanavamäärä oli 12 syksyllä Toimilupaehtojen mukaisesti jakeluverkko peittää 70 % väestöstä vuoden 2001

9 7 loppuun mennessä ja vuonna 2006 lähes koko väestön. Myös kaapelitv-verkoissa ja satelliiteilla jaetaan digitaalisia palveluja. Digi-tv:ssä kuvan ja äänen laatu on parempi kuin analogisessa järjestelmässä. Digitaalitekniikan ansiosta maastoheijastuksien aiheuttamat häiriöt ja haamukuvat poistuvat. Kuva on täydellinen myös näkyvyysalueen reunamilla. Äänen laatu on nykyisten CD-levyjen tasoinen. Digitaalisen television kuvasuhde on analogisen 4:3-suhteen sijaan 16:9. Kuvasuhde vastaa suunnilleen nykyisin elokuvateattereissa käytössä olevaa kuvasuhdetta. Se on television nykyistä 4:3-suhdetta parempi siksi, että se vastaa ihmisen luonnollista näkökenttää. Digitaalisen lähetysverkon kautta voidaan välittää kuvan ja äänen lisäksi myös dataa. Tällöin paluukanavan avulla voidaan rakentaa vuorovaikutteisia palveluita ja hyödyntää internet-palveluita Muut palvelut Rakennusautomaation ja turvallisuustekniikan sovellukset ovat vasta tulossa kiinteistöihin, mutta jo lähitulevaisuudessa ne ovat mukana uusissa kiinteistöissä. Esimerkkeinä näistä sovelluksista voidaan mainita videovalvonta- ja rikosilmoitusjärjestelmät. 3.2 LIITYNTÄTEKNIIKAT Liityntätekniikalla tarkoitetaan sitä tekniikkaa, jonka avulla laajakaistaiset internet-palvelut tai digi-tv-palvelut saadaan kiinteistöön. Liityntätekniikoita on useita. Tämän oppaan mukainen tietoverkko kykenee jakelemaan kiinteistöissä laajakaistaiset internet-palvelut ja digi-tv-palvelut liityntätekniikasta riippumatta. Puhelinverkon modeemiyhteydet ja ISDN-yhteydet eivät mahdollista laajakaistaisia internet-palveluja Laajakaistaiset internet-liityntätekniikat Laajakaistaisia internet-liityntätekniikoita ovat parikaapeli ja xdsl valokaapeli kaapeli-tv-verkko langattomat lähiverkot kiinteä liityntäverkon radiojärjestelmä digitaalisten tv-ohjelmien jakeluverkko satelliitit.

10 Digi-tv-lähetysten vastaanotto Asuinkiinteistön antenniverkossa jaeltavat palvelut voidaan vastaanottaa seuraavilla eri tekniikoilla: Maanpäällisten lähetysten vastaanotto pientalon antennijärjestelmällä tai kerrostalon yhteisantennijärjestelmällä. Satelliittilähetysten vastaanotto pientalon satelliittiantennijärjestelmällä tai kerrostalon yhteisantennijärjestelmällä. Maanpäällisten lähetysten ja satelliittilähetysten sekä mahdollisesti muiden palvelujen vastaanotto kaapeli-tv-liittymän kautta. Kuva 1. Esimerkkejä liityntätekniikoista. Kiinteistö voi myös valita eri liityntätekniikoiden yhdistelmiä. 4 ASUINKIINTEISTÖN VALMIUDET UUSIEN PALVELUJEN JAKELUUN 4.1 OLEMASSA OLEVIEN VERKKOJEN SOVELTUVUUDEN SELVITTÄMINEN Laajakaistaisten internet-palvelujen ja digi-tv-palvelujen jakelu asuinkiinteistössä edellyttää riittävän suorituskykyistä kiinteistön sisäistä tietoverkkoa. Palvelujen joustavan käytön ja mukavuuden edellytyksenä on lisäksi, että huoneistoissa on riittävästi ja oikeissa paikoissa liitäntärasioita, joiden kautta palvelut saadaan käyttöön.

11 9 Tavanomainen puhelinsisäjohtoverkko on suunniteltu vain puhelimen käyttöä varten ja se on useimmiten sekä suorituskyvyltään että liitäntärasioiden määrältään riittämätön laajakaistaisten internet-palvelujen jakeluun. Uudisrakennuksissa onkin jo yleistynyt käytäntö, jonka mukaan rakennukseen asennetaan laajakaistaiseen siirtoon tarkoitettu parikaapelointi. Myös uudet digitaaliset tv- ja radiopalvelut maanpäällisistä lähetys- ja kaapeliverkoista sekä satelliiteista vaativat kiinteistön antenniverkolta entistä parempaa välityskykyä ja toimivuutta. Yhä tärkeämpää on, että antenniverkot suunnitellaan, rakennetaan, uudistetaan ja kunnostetaan kykeneviksi välittämään näitä uusia palveluja. Uudisrakennuksen tai kokonaan uusittavan kohteen antenniverkko on suunniteltava siten, että se valmistuttuaan täyttää voimassa olevat määräykset ja tekniset vaatimukset. Verkon on myös mahdollisimman hyvin sovelluttava ennakoitavissa oleviin palveluihin. Kun asuinkiinteistössä ilmenee tarve näiden uusien palvelujen jakeluun, on syytä selvittää sekä puhelinsisäjohtoverkon että antenniverkon soveltuvuus tähän. Kuntotutkimukset tarjoavat tähän hyvän mahdollisuuden. Kuntotutkimus voidaan tehdä tarpeen mukaan joko erikseen tai yhdessä puhelinsisäjohtoverkolle ja antenniverkolle. 4.2 KUNTOTUTKIMUKSET Kuntotutkimuksen tarkoitus on kiinteistöön kuuluvan puhelinsisäjohtoverkon tai antenniverkon yksityiskohtainen tutkinta elinkaaren vaiheen ja uusimistai kunnostustarpeiden täsmentämiseksi. Sähkötieto ry on julkaissut ST-kortteina ohjeet sekä puhelinsisäjohtoverkon (ST 98.11) että antenniverkon (ST 98.10) kuntotutkimuksesta. Ohjeissa kuvataan hyvä kuntotutkimustapa, jonka tuloksena kuntotutkimuksen tilaaja (esim. taloyhtiö) saa selvityksen lähtötilanteesta ja tavoitetasovaihtoehdoista sekä ehdotuksen suositeltavasta tavoitetasosta. Tilaaja saa myös tiedot tavoitetason edellyttämistä toimenpiteistä ja niiden kustannuksista sekä siitä, mitä palveluja tavoitetason mukainen verkko mahdollistaa. Ohjeet helpottavat tilaajaa tekemään päätöksen tavoitetasosta ja sen edellyttämistä uusimis- tai kunnostustoimenpiteistä. Jos päätös verkon uusimisesta tai kunnostuksesta tehdään, tilaaja voi pyytää tarjouksia uusimis- tai kunnostustyön suorittajilta siten, että sama tavoitetaso sitoo kaikkia tarjoajia; kukin tarjoaja voi tarjota haluamansa teknisen ratkaisun, jolla tavoitetaso on mahdollista saavuttaa.

12 10 5 ASUINKIINTEISTÖN TIETOVERKON PERUSLÄHTÖKOHDAT Peruslähtökohtina tässä oppaassa määritellylle tietoverkolle ja sen kaapeloinnille ovat seuraavat asiat: Tietoverkon tulee soveltua laajakaistaisten internet-palvelujen ja digitv-palvelujen jakeluun kiinteistössä. Kaapeloinnin tavoitteellisen teknisen eliniän tulee olla vähintään 15 vuotta. Kiinteistön verkon tulee olla avoin valtuutettujen teleurakoitsijoiden väliselle kilpailulle sekä viestintäpalvelun tarjoajien väliselle kilpailulle. Yllämainitut peruslähtökohdat vaikuttavat kaapeloinnin rakenteeseen ja kokoonpanoon, vaadittavaan suorituskykyyn ja määriteltäviin rajapintoihin. Niitä verkkoratkaisuja ja kaapelointivaihtoehtoja, jotka eivät täytä peruslähtökohtien edellytyksiä, ei tässä oppaassa esitetä. 5.1 SAATAVAT PALVELUT Laajakaistaiset internet-palvelut ja digi-tv-palvelut ovat tärkeimmät palvelut, jotka asettavat tietoverkon rakennetta ja suorituskykyä koskevat vaatimukset. Laajakaistaisuudella tarkoitetaan tässä oppaassa vähintään 500 kbit/s siirtonopeutta. Myös rakennusautomaation ja turvallisuustekniikan sovellukset asettavat lisävaatimuksia lähinnä verkon rakenteelle ja kokoonpanolle. Verkko, joka soveltuu edellä mainittujen uusien palvelujen jakeluun, soveltuu luonnollisesti myös perinteisten puhelinpalvelujen sekä analogisten tv- ja radiopalvelujen jakeluun. 5.2 KAAPELOINNIN TEKNINEN ELINIKÄ Elinikävaatimus 15 vuotta asettaa vaatimukset niille tekniikoille, joilla palvelut asuinkiinteistöissä jaellaan. Tietoverkon eliniän kannalta kaapelointi johtoteineen on ratkaisevassa asemassa. On aivan varmaa, että Internetissä käytettävät siirtonopeudet kasvavat jatkuvasti. Tämän vuoksi kaapeloinnin tulee olla suorituskyvyltään sellainen, että se soveltuu yhä suurempiin siirtonopeuksiin. Myös johtoteissä tulee olla laajennusvaraa mahdollisia tulevia kaapelointilaajennuksia varten.

13 VERKON AVOIMUUS Verkon avoimuuden periaate antaa taloyhtiölle ja asukkaille mahdollisuuden kilpailuttaa teleurakoitsijoita ja viestintäpalvelun tarjoajia. Tämä mahdollistaa teknisesti ja taloudellisesti optimaalisen verkko- ja palveluratkaisun niin taloyhtiön kuin jokaisen asukkaankin kannalta. Verkon avoimuus sisältää kolme näkökohtaa: Taloyhtiön tulee voida valita valtuutettu teleurakoitsija, joka rakentaa ja ylläpitää verkon. Asukkaiden tulee voida valita viestintäpalvelun tarjoaja useamman tarjoajan joukosta. Tällöin esimerkiksi jopa samassa perheessä voi olla eri internet-palvelun tarjoajien asiakkaita. Verkon tulee olla riippumaton siitä liityntätekniikasta, jolla kiinteistö liittyy laajakaistaisiin Internet-palveluihin tai digi-tv-palveluihin. Viestintäpalvelun tarjoaja voi samalla tarjota myös liityntätekniikan eli toimia verkkopalvelun tarjoajana, mutta verkkopalvelun tarjoaja voi olla myös eri kuin viestintäpalvelun tarjoaja. Kuvassa 2 on esitetty verkon toteutuksen ja siinä jaettavien palvelujen kannalta keskeisimmät osapuolet ja elementit. Kuvan 2 mukaisessa esimerkissä on neljä viestintäpalvelun tarjoajaa, kolme verkkopalvelun tarjoajaa ja viisi asiakasta. Kuva 2. Verkon ja sen palvelujen eri osapuolet ja elementit.

14 12 6 KAAPELOINNIN RAKENNE JA SUORITUSKYKY 6.1 TIETOVERKON KAAPELOINTI Toimitilakiinteistöissä jo pitkään käytössä ollut yleiskaapelointi tarjoaa myös asuinkiinteistöjen kaapeloinnille oivallisen mallin. Kun tämän kaapeloinnin rinnalle samoihin johtoteihin ja samoja jakamotiloja käyttäen asennetaan lisäksi antenniverkon kaapelointi, saadaan aikaan kaapelointi, joka soveltuu laajakaistaisten internet-palvelujen, digi-tv-palvelujen ja lukuisien muiden palvelujen jakeluun. Tällaisesta ns. SOHO-kaapeloinnista (SOHO = Small Office, Home Office) on myös kansainvälinen standardi valmisteilla. Asuinkiinteistön tietoverkon kaapelointi on kaapelointimuodoltaan tähtimäinen. Tähtimäisessä kaapeloinnissa talojakamosta asennetaan jokaiseen huoneistoon omat kaapelit ja huoneiston huoneistojakamosta jokaiselle liitäntärasialle omat kaapelit. Käytettävät kaapelityypit ovat parikaapeli ja koaksiaalikaapeli Perusmalli Sovellettaessa edellä kuvattuja periaatteita asuinkiinteistön tietoverkon kaapelointiin, voidaan esim. asuinkerrostalon kaapeloinnin perusmallina käyttää kuvan 3 mukaista esimerkkiä. Kaapelointiperiaate on tällöin seuraava: Talojakamosta jokaiseen huoneistoon asennetaan kolme 4-parista parikaapelia ja yksi koaksiaalikaapeli. Kaksi 4-parista kaapelia on tarkoitettu internet- ja puhelinsovelluksiin ja yksi 4-parinen kaapeli on tarkoitettu rakennusautomaation ja turvallisuustekniikan sovelluksiin. Koaksiaalikaapeli on tarkoitettu antenniverkkoa varten. Huoneistojakamosta liitäntärasioihin asennetaan 4-pariset kaapelit ja koaksiaalikaapelit kohdan 7 määrittelyjen mukaisesti Aluekaapelointi Jos kiinteistöön kuuluu useampi kuin yksi rakennus, yhdistetään nämä toisiinsa aluekaapeloinnilla. Tällöin jonkin rakennuksen talojakamo toimii samalla aluejakamona. Aluejakamon ja muiden rakennusten talojakamoiden välille asennetaan aluekaapelit. Aluekaapelit voivat olla metallijohtimisia kaapeleita tai valokaapeleita. Kaapelit asennetaan suoraan maahan tai kanavaputkiin.

15 TIETOVERKON SUORITUSKYKY Kytkentäinen Ethernet-tekniikka on luontevin ja teknisesti paras tapa jakaa Internet-palvelut asuinkiinteistössä. Myös etäisyydet asuinrakennuksen sisällä ovat sellaiset, että enimmäisetäisyys 100 m riittää lähes poikkeuksetta. Ethernet-tekniikkaan kuuluva ns. VLAN-tekniikka mahdollistaa myös sen, että asuinkiinteistössä voi olla useamman internet-palvelun tarjoajan asiakkaita. Tämä on mahdollista jopa saman huoneiston sisällä. Määriteltäessä suorituskykyä parikaapeloinnille voidaan lähtökohtana pitää 100 Mbit/s Ethernet-lähiverkkotekniikan vaatimaa suorituskykyä. Tämä tarkoittaa nykypäivän minimitasona kaapelointiluokkaa D (100 MHz) sekä nousukaapeloinnin että huoneistokaapeloinnin osalta. Luokkaa D voidaan kuitenkin pitää minimitasona vain nykypäivän tarpeita varten, sillä siirtonopeudet kasvavat jatkuvasti. Siksi suositeltava suorituskyky onkin luokan E (250 MHz) mukainen suorituskyky, joka mahdollistaa vaivattoman siirtymisen Gigabit Ethernet -lähiverkon siirtotekniikkaan. Antenniverkossa ensisijaisesti suositeltava suorituskyky on Tähti Tällainen antenniverkko on mitoitettu taajuusalueelle MHz. Se kykenee välittämään kaikki tiedossa olevat tv- ja-radiopalvelut. Ellei huoneisto- Kuva 3. Esimerkki asuinkerrostalon tietoverkosta ja sen kaapeloinnista.

16 14 kohtaiseen satelliittisuorajakeluun ole tarvetta, riittää suorituskykyluokka Tähti 800, joka on mitoitettu taajuusalueelle MHz. Alla on lueteltu näiden kahden suorituskykyluokan mahdollistamat palvelut. Palvelut Tähti 2000 Tähti 800 Analogiset tv-ja-radiopalvelut kyllä kyllä Maanpäälliset digi-tv-palvelut kyllä kyllä Satelliittien digi-tv-palvelut suorajakeluna kyllä ei Kaapeli-tv-palvelut kyllä kyllä Digiradio kyllä kyllä Huoneistokohtaiset palvelut kyllä kyllä Taloyhtiön omat kanavat kyllä kyllä Tähti verkon etuna ketjuverkkoon ovat toimintavarmuus, satelliittien suorajakelu, paremmat huoneistokohtaiset laajennusmahdollisuudet, tietoturvallisuus ja edullisemmat ylläpitokustannukset. Liitteessä 2 on esitetty sekä parikaapeloinnin että antenniverkon suorituskykyä koskevat yksityiskohtaisemmat vaatimukset. 7 TILAT JA JOHTOTIET Kaapeloinnin vaatimat tilat ja johtotiet ovat elinkaaren kannalta kaapeloinnin pitkäikäisimmät ja kustannuksiltaan merkittävimmät elementit. Niiden suunnittelussa, sijoituksessa ja mitoituksessa tulisi ottaa huomioon nykytarpeiden lisäksi myös tulevat muutos- ja laajennustarpeet. 7.1 JAKAMOT Asuinkiinteistön tietoverkon kaapeloinnin tilavarauksien kannalta tärkeimmät jakamot ovat talojakamo ja huoneistojakamo. Useamman rakennuksen ollessa kyseessä aluejakamo voidaan sijoittaa jonkin talojakamon yhteyteen. Suurissa rakennuksissa voidaan tarvita useampi kuin yksi talojakamo. Pientalossa talojakamo ja huoneistojakamo sulautuvat yhteen.

17 Talojakamo Talojakamo toimii rakennuksen tilana, johon päätetään verkkopalvelun tarjoajien kaapelit ja kiinteistön tietoverkon kaapelointi. Talojakamoon sijoitetaan myös palvelujen jakelun vaatimia laitteita. Talojakamon tulee olla lukittava, kuiva, pölytön ja tasalämpöinen tila. Talojakamoon sijoitetaan seuraavat laitteet: verkkopalvelun tarjoajien kaapelipäätteet asuinkiinteistön parikaapeloinnin päätteet internet-palvelujen vaatimat laitteet, kuten esim. xdsl-verkkopäätteet, reitittimet ja Ethernet-kytkimet antenniverkon tähtipiste vahvistimineen. Talojakamon tarvittava koko riippuu mm. huoneistojen lukumäärästä. Liitteessä 3 on esitetty yksityiskohtaisemmat talojakamoa koskevat vaatimukset Huoneistojakamo Huoneistojakamo on huoneiston piste, johon päätetään talojakamosta tulevat kaapelit ja huoneistokaapelointi. Huoneistojakamoon sijoitetaan myös huoneistokaapeloinnin laitteet, kuten esim. Ethernet-kytkin ja antenniverkon haaroitin. Huoneistojakamo sijoitetaan asunnossa mahdollisimman lähelle ryhmäkeskusta. Huoneistojakamon kaapelipäätteet ja laitteet mahtuvat Kuva 4. Esimerkki huoneistojakamosta ja huoneistokaapeloinnista.

18 16 yleensä seinälle kiinnitettävään tai seinään upotettavaan pieneen kaappiin. Kuvassa 4 on periaatteellinen esimerkki huoneistojakamosta ja huoneistokaapeloinnista. Liitteessä 3 on esitetty yksityiskohtaisemmat huoneistojakamoa koskevat vaatimukset. 7.2 JOHTOTIET Nousukaapelointi ja huoneistokaapelointi vaativat omat johtotiensä, joihin kaapelit asennetaan. Parikaapelointi ja antenniverkon kaapelointi käyttävät samoja johtoteitä. Johtotiet tulee mitoittaa siten, että ne mahdollistavat tarvittaessa myös tulevat kaapeloinnin laajennukset. Myös antennien syöttökaapelit ja mahdolliset antenniverkon tähtipisteitä yhdistävät kaapelit tarvitsevat omat johtotiensä. Liitteessä 3 on esitetty yksityiskohtaisemmat johtoteitä koskevat vaatimukset. 7.3 TILOJEN LUKITUS JA KULKUOIKEUDET Talojakamon ja muiden yhteisten teletilojen (esim. nousukuilut) lukituksessa noudatetaan Viestintäviraston (aiemmin Telehallintokeskus, THK) määräystä THK 25B/97Msekä suositusta Rakennusten teletilojen lukitus Asiattomien pääsy teletiloihin on oltava estetty. Teletiloina käytetyt komerot, huoneet sekä yleisiin tiloihin asennetut pinta-asennetut kotelot ja kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät muut kotelot ja rasiat on lukittava avaimella, kortilla tai muulla vastaavalla tavalla avattavalla lukolla. Talojakamon ja sinne vievien kulkuväylien lukitus on järjestettävä niin, että liittymiä kiinteistöön toimittavien teleyritysten henkilökunta pääsee tarvittaessa viivytyksettä jakamoon. 7.4 DOKUMENTOINTI Kiinteistön tietoverkon dokumentointi tehdään ST-kortin ST (Sähkötieto ry) mukaisesti. Dokumentoinnin piiriin kuuluvat talojakamon laitteet, nousukaapelointi, huoneistojakamo ja huoneistokaapelointi.

19 17 8 LIITÄNTÄRASIAT Liitäntärasian kautta päätelaitteet liitetään huoneistokaapelointiin. Tietoverkon päätelaitteita ovat PC:t, tulostimet, puhelimet, faksit, jne. Antenniverkon päätelaitteita ovat televisiovastaanottimet, videonauhurit, satelliittivastaanottimet, digiboxit jne. Liitäntärasioiden sijoittelu ja tiheys vaikuttavat keskeisesti palvelujen saatavuuden helppouteen ja mukavuuteen. Liitäntärasioita suositellaan asennettavaksi seuraavasti: Jokaista huonetta kohden asennetaan vähintään kaksi tietoverkon liitäntärasiaa (yksi kaksoisrasia) ja yksi antenniverkon liitäntärasia. Tietoverkon ja antenniverkon liitäntärasiat tulisi sijoittaa vierekkäin. Rakennusautomaation ja turvallisuustekniikan sovelluksia varten tulisi ainakin putkitus ja kaksi kojerasiaa asentaa jo alkuvaiheessa vähintään yhteen huoneeseen. Tällaista valmiutta voidaan pitää minimivaatimuksena. Päätelaitteiden vaatima sähkönsyöttö tulee myös ottaa huomioon asentamalla sähköpistorasioita riittävästi huoneistoverkon liitäntärasioiden läheisyyteen. 9 VERKON TOTEUTTAJAT Asuinkiinteistön tietoverkon suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Viestintäviraston (aiemmin Telehallintokeskus, THK) valtuuttama teleurakoitsija. Uudisrakennushankkeissa suunnittelun hoitaa tyypillisesti rakennushankkeen sähkösuunnittelija. Viestintävirasto on määritellyt kolme teleurakointiluokkaa, jotka ovat TP, valtuutus puhelinsisäjohtoverkkojen ja yleiskaapelointien urakointiin ja ylläpitoon TA, valtuutus yhteisantennijärjestelmien urakointiin ja ylläpitoon TY, valtuutus puhelinsisäjohtoverkkojen ja yhteisantennijärjestelmien urakointiin ja ylläpitoon. Urakointiluokka TY antaa valtuudet kaikkiin tämän oppaan mukaisen tietoverkon urakointi- ja ylläpitotöihin sähköpätevyyksiä vaativia töitä lukuun ottamatta.

20 18 Tarkempia tietoja Viestintäviraston valtuuttamista STUL-teleurakoitsijoista saa osoitteesta ja Viestintäviraston valtuuttamista SANT-jäsenliikkeistä saa osoitteesta Teleurakoitsija tekee myös tarvittavat määrittelyt verkon aktiivilaitteisiin sen mahdollistamiseksi, että eri viestintäpalvelun tarjoajien palvelut ovat mahdollisia talon asukkaille. Tämän vuoksi teleurakoitsijalta edellytetään riittävää kokemusta ja asiantuntemusta tietoliikennetekniikasta mm. lähiverkkotekniikan alueelta. Talon asukkaat tekevät kukin erikseen liittymäsopimuksen valitsemansa viestintäpalvelun tarjoajan kanssa. Taloyhtiö tekee lisäksi verkkopalvelun tarjoajien kanssa sopimuksen liityntäverkon päättämisestä talojakamoon. 10 TIETOVERKON UUSIMISEN KUSTANNUKSET Tietoverkon kustannukset määräytyvät aina tapauskohtaisesti. Kokonaiskustannukset riippuvat luonnollisesti hyvin paljon rakennuksen koosta, asuntojen lukumäärästä ja huoneistokaapeloinnin varustetasosta. Myös rakennuksen iällä on usein suuri merkitys, koska vanhemmissa rakennuksissa ei ole useinkaan valmiita johtoteitä käytettävissä nousukaapelointiin. Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. seuraavat: käytettävät johtotievaihtoehdot olevien talojakamotilojen käytettävyys huoneistojakamon sijoittelu työskentelyn yhtäjaksoisuus tarvittavat sähköasennustyöt. Tapauskohtaiset kustannukset on mahdollista selvittää teettämällä puhelinsisäjohtoverkon ja antenniverkon kuntotutkimus. Sähkötieto ry on julkaissut ohjeet hyvästä kuntotutkimustavasta ja raportointimenettelystä ST-kortteina ST ja ST Seuraavassa on esimerkkejä puhelinsisäjohtoverkon ja antenniverkon uusimisen kustannuksista. Hinnat eivät sisällä johtotiekustannuksia, liittymän tarjoajan mahdollisia liittymämaksuja eikä huoneiston päätelaitekustannuksia (esim. digiboksi). Hintoihin sisältyy arvonlisävero.

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Pikaopas ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

Pikaopas ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Sisältö JOHDANTO...3 Saatavat palvelut...3 Määräykset ohjaavat rakentamista...3 KAAPELOINTI ON PALVELUJEN KIVIJALKA...4 MONIPALVELUVERKON RAKENNE...4 Talojakamo ja

Lisätiedot

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Oulu 22.9.2015 Historiaa Päätöksenteko Laajakaistalle asettavat rajoitukset Hankinnan ja käytön rahoitus Laajakaistavastike Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentaminen Mitä tarkoitetaan? Yhtiö, osakas, insinöörit, juristit AOYL:nkäsitteet: kunnossapito muutostyö

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKO JA KUSTANNUSTEN JAKAMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKO JA KUSTANNUSTEN JAKAMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKO JA KUSTANNUSTEN JAKAMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari SISÄLTÖ Pätevä päätös Kunnossapitovastuunjako, osakasmuutokset Vastikeperuste Osakkeenomistajan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TELETILOJEN LUKITUS

KIINTEISTÖN TELETILOJEN LUKITUS 16.6.2005 KIINTEISTÖN TELETILOJEN LUKITUS Viestintäviraston suosituksia Viestintävirasto 306/2005 S SUOSITUS Viestintävirasto 306/2005 S 1 (8) ESIPUHE Tämä suositus on tarkoitettu ensisijaisesti kiinteistön

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 1 !"#$$!"%$$$& % '#$$& ( )*+,!!"- )*+./ 0+-12& 3-""'1552'-25 6+--'2!7 2',222&!!323"!2""7'2,2!!!3!!2

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Asunto-osakeyhtiön toimielimet Hallituksen toiminta Kokoontuminen ja päätöksenteko

Lisätiedot

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Veijo Happonen DAXTUM OY Gsm: 040-5254232, e-mail: veijo.happonen@daxtum.com BAFF / Automaatio Talotekniikassa LUENNON SISÄLTÖ

Lisätiedot

Asennustoiminnan kehitysnäkymät

Asennustoiminnan kehitysnäkymät Asennustoiminnan kehitysnäkymät Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Teleasennussektorit Asennustoiminnan eri osa alueet Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen

Lisätiedot

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry sant@sant.fi www.sant.fi 12.11.2009 Satelliitti-

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 1 (8) Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät ut iv es yt Nä 4 HALLITUS 4.1 Hallituksen tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallinnon lisäksi yhtiön hallituksen tulee huolehtia yhtiön rakennusten

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT yhtiön juokseva hallinto laissa ei yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA

PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA SÄÄNNÖKSET TAUSTALLA KUNNOSSAPITOVASTUU Yhtiöjärjestys määräykset Yhtiöllä aina oikeus suorittaa välttämätön korjaustyö Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätty asuntoosakeyhtiölain

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA VASTUUT PUTKIREMONTISSA

PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA VASTUUT PUTKIREMONTISSA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA VASTUUT PUTKIREMONTISSA Anu Kärkkäinen vastaava lakimies Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry HANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN kuntoarvio - hallitus PTS - yhtiökokous hyväksyy asiantuntija-apu

Lisätiedot

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST ANTENNIJÄRJESTELMÄN TALOVERKON

Lisätiedot

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon ut iv es yt Nä 40 Kylppärit kuntoon 4 REMONTTITYYPPI 3: KAIKKIEN KYLPYHUONEIDEN YHTÄAIKAINEN SANEERAUS Kylpyhuoneiden käyttöikä on yleensä noin 20 25 vuotta. Yhtiössä tulee aloittaa kylpyhuonesaneerausten

Lisätiedot

Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014

Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014 Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014 Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Vanhan antenni ja sisäjohtoverkon uudistus määräyksen

Lisätiedot

Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin 28.4.2010 Tauno Hovatta 1 Maanpäällisen tv-jakelun verkkotoimiluvat Valtakunnallisen F-kanavanipun ja alueellisen HD3-kanavanipun toimiluvat Anvia Oyj:lle (8.4.2010/LVM)

Lisätiedot

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta:

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: 1) Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 :n 1 momentissa tarkoitetut, verkon sijaintikunnassa

Lisätiedot

Kiinteistöjen laitetilojen lukitus. Viestintäviraston suosituksia

Kiinteistöjen laitetilojen lukitus. Viestintäviraston suosituksia Suositus 1 (8) Kiinteistöjen laitetilojen lukitus n suosituksia Suositus 2 (8) Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Johdanto... 3 3 Lukituksen suunnittelu... 4 4 Talojakamon lukituksen vaihtoehtoja... 5 5 Muiden yhteisten

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Korjausrakentamisen tupailta 18.1.2012 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin alueyhdistys 9300

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari SISÄLTÖ Kokouskutsu ja yhtiökokouspäätökset Päätöksentekomenettely Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Vastikkeet taloyhtiössä

Vastikkeet taloyhtiössä Vastikkeet taloyhtiössä Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto OSAKKEENOMISTAJAN VASTIKKEENMAKSUVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiön erityispiirre Asoy:ssä pääasiallinen tulolähde Keskeinen

Lisätiedot

Pientalon tv-vastaanottoantennin on täytettävä uudet vaatimukset (Viestintävirasto M65)

Pientalon tv-vastaanottoantennin on täytettävä uudet vaatimukset (Viestintävirasto M65) Pientalon tv-vastaanottoantennin on täytettävä uudet vaatimukset (Viestintävirasto M65) Viestintäviraston määräys 65 "kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista" tuli voimaan 1.1.2014. Siinä on myös

Lisätiedot

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Heidi Vitikainen Lakimies Kiinteistöliitto Uusimaa Asunto-osakeyhtiön toimielimet Yhtiökokous - osakkaat päättäjinä - yleistoimivalta - valitsee hallituksen

Lisätiedot

2.1 Yhtiön suorittamaa korjaamista, kunnossapitoa ja uudistamista koskeva päätös

2.1 Yhtiön suorittamaa korjaamista, kunnossapitoa ja uudistamista koskeva päätös 2 KUNNOSSAPIDOSTA JA UUDISTUKSISTA PäättäMINEN 2.1 Yhtiön suorittamaa korjaamista, kunnossapitoa ja uudistamista koskeva päätös Asunto-osakeyhtiölaissa kiinteistön ja rakennusten korjaamista koskevat päätökset

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä Interreg III A, SVING-projekti lakimies, VT Sirkka Terho TUTKIMUKSEN KOHTEET LAINSÄÄDÄNTÖ verrataan Suomen asunto-osakeyhtiölakia ja sitä lähinnä

Lisätiedot

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 18 Asuminen on Suomessa kallista. Asunto-osakkeen ostaminen on monelle elämän suurin yksittäinen hankinta, ja oma koti on jokaiselle hyvin tärkeä. Lisäksi taloyhtiön korjaushankkeet ovat kalliita, erityisesti

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Laajakaistaratkaisut asuinkiinteistöissä

Laajakaistaratkaisut asuinkiinteistöissä asuinkiinteistöissä taloyhtiöissä seminaari 6.10.2005 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL - www.stul.fi 1 Hankitaanko taloyhtiöön yhteinen laajakaistajärjestelmä

Lisätiedot

Näytesivut. päätöksentekot. asunto-osakeyhtiössä. 2.1 Korjaamista, kunnossapitoa ja uudistamista koskeva päätös. 2.1.1 Kunnossapitopäätös

Näytesivut. päätöksentekot. asunto-osakeyhtiössä. 2.1 Korjaamista, kunnossapitoa ja uudistamista koskeva päätös. 2.1.1 Kunnossapitopäätös 2 Tava llisia päätöksentekot ila n tei ta asunto-osakeyhtiössä 2.1 Korjaamista, kunnossapitoa ja uudistamista koskeva päätös Kiinteistön ja rakennusten korjaamista, kunnossapitoa ja uudistamista koskevat

Lisätiedot

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä.

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä. 3 Huoneiston hallintaanotto 3.1 Hallintaanotto lyhyesti Huoneiston hallintaanotolla tarkoitetaan sitä, että taloyhtiö ottaa osakkaan huoneiston hallintaansa määräajaksi osakkaan tai esimerkiksi tämän vuokralaisen

Lisätiedot

Riskienhallinta taloyhtiössä

Riskienhallinta taloyhtiössä Riskienhallinta taloyhtiössä Taloyhtiö 2014 Maria Kulomäki Asunto-osakeyhtiölaki: asunto-osakeyhtiön toiminta Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta

Lisätiedot

DNA Welho 7.3.2012 / Hki

DNA Welho 7.3.2012 / Hki DNA Welho 7.3.2012 / Hki Tiitus Ranta Myyntijohtaja, Kiinteistötuotemyynti tiitus.ranta@dna.fi GSM 044 044 5045 Agenda: Sisäverkot, niiden saneeraus ja huomioitavat seikat Taloyhtiölaajakaista mikä se

Lisätiedot

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi www.sant.fi 1 Jäseninä: Satelliitti- ja antenniliitto SANT toimii n. 100 antennialan yrityksen edunvalvojana ja yhteenliittymänä Antenniurakointiliikkeitä Antennialan laitevalmistajia ja maahantuojia Antennitarvikkeiden

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry JulkaisIjat

Lisätiedot

Viestintäviraston määräys 65, kiinteistön sisäverkosta ja teleurakoinnista tekeillä

Viestintäviraston määräys 65, kiinteistön sisäverkosta ja teleurakoinnista tekeillä Viestintäviraston määräys 65, kiinteistön sisäverkosta ja teleurakoinnista tekeillä Tauno Hovatta, toiminnanjohtaja Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi (Lähde: Viestintäviraston infokalvot,

Lisätiedot

HYVITYSOSUUKSIEN HUOMIOIMINEN HANKKEEN KUSTANNUKSISSA. 4.1 Nettosäästöjen lisääminen urakan kokonaishintaan

HYVITYSOSUUKSIEN HUOMIOIMINEN HANKKEEN KUSTANNUKSISSA. 4.1 Nettosäästöjen lisääminen urakan kokonaishintaan 4 HYVITYSOSUUKSIEN HUOMIOIMINEN HANKKEEN KUSTANNUKSISSA Osakkaiden hyvitykset ovat yhtiön korjaushankkeeseen liittyviä kulueriä. Tästä syystä ne tulee huomioida koko yhtiön hanketta koskevassa vastikelaskennassa.

Lisätiedot

Autopaikkojen jako 1

Autopaikkojen jako 1 Autopaikkojen jako 1 Autopaikkojen jako 2 Autopaikkojen jako 3 Autopaikkojen jako 4 Autopaikkojen jako 5 Autopaikkojen jako 6 LÖYTYY OSOITTEESTA: http://www.taloyhtio.net/attachements/2013-11-25t10-09-3613206.pdf

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen

Lisätiedot

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Sivu 1/5 Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Laskelma HomePNA-tekniikkaa hyödyntävästä kiinteästä laajakaistaisesta internet-ratkaisusta taloyhtiöille. Ympäristönä voi olla erityyppiset

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Taloyhtiöiden hallitusforum 24.9.2011 Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Tarvitaan lisää tietoa Taloyhtiöllä

Lisätiedot

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki.

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 1 ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Turun kaupungin Varissuon kaupunginosan 37. korttelin tontin n:o

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS. Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko. www.kiinteistoliitto.fi

ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS. Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko. www.kiinteistoliitto.fi ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko KESKEISTÄ Päätöksenteko ja kustannusten jakautuminen Korjaukset Perusparannukset, uudistukset Tilaajan vastuu Tilaajavastuulaki

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut Taloyhtiötapahtuma 2016 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM

TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM Remonttien rahoittaminen ja taloudellinen hankesuunnittelu Markku Kulomäki, toimitusjohtaja SKH-Isännöinti Oy KORJATTAVAA TALOILLA RIITTÄÄ! SKH Isännöinnin taloyhtiöillä yli

Lisätiedot

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

Laajakaistayhteyksien toteutus asuinkiinteistöissä

Laajakaistayhteyksien toteutus asuinkiinteistöissä Laajakaistayhteyksien toteutus asuinkiinteistöissä Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL - www.stul.fi

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki. 1 Liite 1 Asunto Oy Helsingin Kapteenska Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS - mikä muuttui uuden lain myötä? Annika Kemppinen, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa

YHTIÖKOKOUS - mikä muuttui uuden lain myötä? Annika Kemppinen, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa YHTIÖKOKOUS - mikä muuttui uuden lain myötä? Annika Kemppinen, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa YHTIÖKOKOUKSEN PITOAIKA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Varsinainen kokous pidettävä 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Isännöintiliitto Uusi asunto-osakeyhtiölaki Tietoa taloyhtiön päättäjille Osakkaat yhtiökokoukseen.... Lisää suunnitelmallisuutta ja avoimuutta... Taloyhtiön vuoden kohokohta on yhtiökokous. Tarkoitus

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

YHTEISANTENNIOPAS TÄHTI 2000 JA 800 KETJU 800. Kiinteistöjen antenniverkkojen valmius digi-tv-aikakauteen

YHTEISANTENNIOPAS TÄHTI 2000 JA 800 KETJU 800. Kiinteistöjen antenniverkkojen valmius digi-tv-aikakauteen YHTEISANTENNIOPAS TÄHTI 2000 JA 800 KETJU 800 Kiinteistöjen antenniverkkojen valmius digi-tv-aikakauteen Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry OPPAAN TARKOITUS Tämän oppaan tarkoituksena

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKO RYHMÄKORJAUSHANKKEISSA. Marina Furuhjelm, Lakimies OTM gsm ,

PÄÄTÖKSENTEKO RYHMÄKORJAUSHANKKEISSA. Marina Furuhjelm, Lakimies OTM gsm , PÄÄTÖKSENTEKO RYHMÄKORJAUSHANKKEISSA Marina Furuhjelm, Lakimies OTM gsm +358 50 597 5976, Twitter: @FuruhjelmMarina Yhtiökokous Yhtiökokous yleistoimivaltainen elin Yhtiökokous päättää laajemmista remonteista

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi, ruotsiksi Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen Pääjakamon kytkentärimapaikka Voimassa alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1(1) PÄÄJAKAMON KYTKENTÄRIMAPAIKKA... 1 1 TUOTEKUVAUS... 1 2 KATEGORIAT... 1 3 HINNOITTELU... 1 4 TOIMITUSPROSESSI... 1 4.1 ASIAKASPALVELU...1

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

eportti - Yhtiöjärjestys

eportti - Yhtiöjärjestys Sivu 1/5 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.06.1997 Toiminimi: Asunto Oy Töölö-Hesperia Yritys- ja yhteisötunnus: 0200373-1 Kaupparekisterinumero: 75.920 Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma 8 Taloyhtiön tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma Taloyhtiön tuloslaskelman rakenne poikkeaa huomattavasti liiketoimintaa harjoittavien yritysten tuloslaskelmasta. Kiinteistön

Lisätiedot

Y-tunnus 0217266-6 Sivu 1 (7)

Y-tunnus 0217266-6 Sivu 1 (7) Sivu 1 (7) ASUNTO OY KAARENMÄKI YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenmäki ja kotipaikka Vantaa. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta 2 Toimintakertomus 2.1 Yleistä toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on täydentää tilinpäätöstä. Se antaa tilikaudesta sellaisia tietoja, jotka eivät tule tarpeeksi hyvin selville tilinpäätöksestä,

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA

PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA SÄÄNNÖKSET TAUSTALLA KUNNOSSAPITOVASTUU Yhtiöjärjestyksen määräykset Yhtiöllä aina oikeus suorittaa välttämätön korjaustyö Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätty AOYL 78 Kiinteistöliiton

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö

Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö Valokuitu kirkkaasti paras kiinteistöyhteys Soneran Laajakaista- ja tv-palvelut VTS Tampere 25.11.2014 Jukka Harju Sisältö Miksi valokuituyhteys on kirkkaasti

Lisätiedot

Osuustoiminnan perusarvoja:

Osuustoiminnan perusarvoja: Osuustoiminnan perusarvoja: omatoimisuus, omavastuisuus, demokratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus sekä eettiset arvot, kuten rehellisyys, avoimuus, yhteiskunnallinen vastuu ja muista ihmisistä

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Miten jakaa autopaikat taloyhtiössä?

Miten jakaa autopaikat taloyhtiössä? Miten jakaa autopaikat taloyhtiössä? Kiinteistömessut 14.11.2013 Kristel Pynnönen, Vanhempi lakimies Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Autopaikkojen jakamisesta Autopaikat: pihapaikat,

Lisätiedot

LexCom Home - joustava kodin kaapelointijärjestelmä

LexCom Home - joustava kodin kaapelointijärjestelmä LexCom Home - joustava kodin kaapelointijärjestelmä Uutta joustavuutta kodin toimintoihin LexCom Home on nykyaikainen kokonaisratkaisu kodin heikkovirtakaapelointien ja -asennusten toteuttamiseksi. Lex-

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 1 GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 (Yhtiökokouksen valtuutus ja hallituksen päätös 17.12.2013) Antipäätös O007, 4.2.2014 II D-lajin osake YLEISTÄ TAUSTAA Gumböle Golf Oy:n yhtiökokous teki 27.11.2013

Lisätiedot

Taloyhtiön tilojen myynti remonttien rahoittamiseksi

Taloyhtiön tilojen myynti remonttien rahoittamiseksi Taloyhtiön tilojen myynti remonttien rahoittamiseksi Taloyhtiö 2014, Messukeskus 1.4.2014 Associate Elina Skarra Lexia Asianajotoimisto Onko yhtiöllä tulossa isoja remontteja ja sitä kautta rahantarve?

Lisätiedot

Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja. tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Toiminta-ajatus

Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja. tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Toiminta-ajatus Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Toiminta-ajatus Elisa yhtiönä Elisa tarjoaa tietoliikennealan kokonaispalveluja Perustettu Helsingissä vuonna 1882

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI MENETTELYT YHTIÖKOKOUKSESSA. SKH-Isännöinti Oy 13.10.2010

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI MENETTELYT YHTIÖKOKOUKSESSA. SKH-Isännöinti Oy 13.10.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI MENETTELYT YHTIÖKOKOUKSESSA SKH-Isännöinti Oy 13.10.2010 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009 Asunto-osakeyhtiölain kokonaisuudistus Pääosin nykykäytäntö kirjattu lakiin Eriytetään

Lisätiedot

ANTENNITEKNIIKKAA. TV lähetteen siirtämiseen on kolme siirtotietä: DVB-S ( Satelliitti ) DVB-T ( Maanpäällinen ) DVB-C ( kaapelijakelu )

ANTENNITEKNIIKKAA. TV lähetteen siirtämiseen on kolme siirtotietä: DVB-S ( Satelliitti ) DVB-T ( Maanpäällinen ) DVB-C ( kaapelijakelu ) ANTENNITEKNIIKKAA H. Honkanen TV lähetteen siirtämiseen on kolme siirtotietä: DVB-S ( Satelliitti ) DVB-T ( Maanpäällinen ) DVB-C ( kaapelijakelu ) Kuva 1: TV lähetteen siirtotiet DVB = Digital Video Broadcasting

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaushanketta koskevassa yhtiökokouspäätöksessä

Taloyhtiön korjaushanketta koskevassa yhtiökokouspäätöksessä 4 Hankeosuussuoritusten KERääminen osakkailta Taloyhtiön korjaushanketta koskevassa yhtiökokouspäätöksessä osakkaille annetaan usein vastaanottaminen on Hankeosuussuoritusten mahdollisuus suorittaa kerralla

Lisätiedot

LIITE 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta

LIITE 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta SHAK.fi - isännöitsijän tehtävät Hallinnolliset tehtävät Kokoukset - Isännöitsijä hoitaa taloyhtiöiden hallituksen kokousten ja yhtiökokousten käytännön järjestelyt

Lisätiedot

MIKÄ PELASTAISI TALOYHTIÖN TALOUDEN? Markku Kulomäki, toimitusjohtaja

MIKÄ PELASTAISI TALOYHTIÖN TALOUDEN? Markku Kulomäki, toimitusjohtaja MIKÄ PELASTAISI TALOYHTIÖN TALOUDEN? Markku Kulomäki, toimitusjohtaja TOIMIVALTASUHTEET YHTIÖKOKOUS Ylin päättävä elin Yhtiöjärjestyksen ja lain mukaiset asiat Laajakantoiset asiat Hallituksen valitseminen

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat Harri Mutanen ORBIS OY Perustettu 1949 Suomalainen perheyritys Maahantuonti ja oma valmistus Työntekijöitä 50 Liikevaihto 7,8 MEUR (2015) Toimipisteet Vantaa,

Lisätiedot

Television antenniverkon muutokset Mitä isännöitsijöiltä ja taloyhtiöiltä edellytetään?

Television antenniverkon muutokset Mitä isännöitsijöiltä ja taloyhtiöiltä edellytetään? Television antenniverkon muutokset Mitä isännöitsijöiltä ja taloyhtiöiltä edellytetään? Radioverkkojen erityisasiantuntija Kari Kangas, Viestintävirasto TV muuttuu Television käytettävissä oleva taajuusalue

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta , talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta , talousarvio Isännöinti Kiinteistö Oy Siulaselkä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Kokouskutsu Varsinainen

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA Kiinteistö 2013 Jenni Hupli Kiinteistöliiton päälakimies, VT Ydinkysymysten äärellä Sitä saa, mitä tilaa Vastaako sitä, mitä on tavoiteltu/tarvitaan? Ratkaiseeko

Lisätiedot