ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS"

Transkriptio

1 ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry

2 KUSTANTAJA Sähköinfo Oy Harakantie Espoo JULKAISIJAT Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry ISBN KIRJAPAINO Painokurki Oy ESPOO 2001

3 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO NYKYTILANNE KONSULTTIEN TULOKSET JA TILANNEKARTOITUS. 5 3 UUDET VIESTINTÄPALVELUT JA LIITYNTÄTEKNIIKAT UUDET PALVELUT Laajakaistaiset internet-palvelut Digi-tv-palvelut Muut palvelut LIITYNTÄTEKNIIKAT Laajakaistaiset internet-liityntätekniikat Digi-tv-lähetysten vastaanotto ASUINKIINTEISTÖN VALMIUDET UUSIEN PALVELUJEN JAKELUUN OLEMASSA OLEVIEN VERKKOJEN SOVELTUVUUDEN SELVITTÄMINEN KUNTOTUTKIMUKSET ASUINKIINTEISTÖN TIETOVERKON PERUSLÄHTÖKOHDAT SAATAVAT PALVELUT KAAPELOINNIN TEKNINEN ELINIKÄ VERKON AVOIMUUS KAAPELOINNIN RAKENNE JA SUORITUSKYKY TIETOVERKON KAAPELOINTI Perusmalli Aluekaapelointi TIETOVERKON SUORITUSKYKY TILAT JA JOHTOTIET JAKAMOT Talojakamo Huoneistojakamo JOHTOTIET TILOJEN LUKITUS JA KULKUOIKEUDET DOKUMENTOINTI LIITÄNTÄRASIAT VERKON TOTEUTTAJAT TIETOVERKON UUSIMISEN KUSTANNUKSET LÄHIVERKKO JA ANTENNIVERKKO SAMANAIKAISESTI LÄHIVERKKO ERIKSEEN ANTENNIVERKKO ERIKSEEN

4 JOHTOTIEKUSTANNUKSET ANTENNIVERKON KUNNOSTUSKUSTANNUKSET KIINTEISTÖN HALLINNASSA OLEVAN VERKON YLLÄPITO TIETOVERKKOHANKKEIDEN RAHOITTAMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖT Rahastointi Asuintalovaraus Laina ASUINVUOKRATALO TOIMITILAKIINTEISTÖT PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO-OSAKEYHTIÖISSÄ Hallitus valmistelee Hallituksen esitys Yhtiökokouksen koolle kutsuminen Päätöksenteko yhtiökokouksessa PERUSPARANNUKSET Ajankohdan tavanmukainen vaatimustaso Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus Hyvitys osakkaalle Maksullisista erillispalveluista päättäminen Kaapelitelevisiosta ja satelliittiantennista päättäminen PÄÄTÖKSENTEKO ASUINVUOKRATALOISSA PÄÄTÖKSENTEKO TOIMITILAKIINTEISTÖISSÄ Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö TIETOVERKON OMISTUSOIKEUDEN RAJAPINNAT TEKIJÄNOIKEUDELLISET KORVAUKSET LIITE 1: TIETOTEKNISIÄ KÄSITTEITÄ LIITE 2: TIETOVERKON SUORITUSKYKY LIITE 3: TILOJEN JA JOHTOTEIDEN VAATIMUKSET

5 3 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa yleiset perustiedot kiinteistöjen tietoverkkojen hankintaan liittyvästä päätöksenteosta sekä asuinkiinteistön tietoverkosta, joka mahdollistaa laajakaistaisten internet-palvelujen ja digi-tv-palvelujen jakelun rakennuksessa. Oppaassa tarkoitettu rakennus voi olla kerrostalo, rivitalo tai pientalo ja tietoverkko voi käsittää myös useamman rakennuksen. Tietoverkko koostuu parikaapeloinnista ja antenniverkon kaapeloinnista sekä sovellusten vaatimista laitteista. Opas on tarkoitettu taloyhtiöiden isännöitsijöille, hallituksen jäsenille ja rakennuttajille. Opas soveltuu kuitenkin muillekin, jotka tarvitsevat tietoa laajakaistaisten internet-palvelujen ja digi-tv-palvelujen jakelusta asuinrakennuksessa. Oppaan tiedot on tarkoitettu käytettäväksi sekä uudisrakentamisessa että olevien rakennusten kiinteisiin kaapelointeihin ja johtoteihin kohdistuvissa perusparannuksissa. Oppaan päätöksentekoon ja rahoitukseen liittyvät osuudet on valmisteltu Suomen Kiinteistöliiton projektissa Tiedonsiirto ja tietoverkot rakennuksissa. Kiinteistöliiton hankkeeseen ovat osallistuneet myös Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ja Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI. Konsultteina projektissa toimivat VTT Rakennustekniikka (Oulu), EPStar Oy ja Elektronisen kaupan instituutti (EKI). Tekniset osuudet on puolestaan valmisteltu projektissa, johon ovat osallistuneet Sähköinfo Oy, Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry, TEKES, Sähkötieto ry, Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry, Digita Oy, Ensto Busch-Jaeger Oy, NK Cables Oy ja Primatel Oy. Konsultteina teknisten osuuksien laadinnassa toimivat Pekka Koivisto Oy ja Miniami Oy. 2 NYKYTILANNE Tavallisella lankapuhelimella ja tv-vastaanottimella saatavat palvelut ovat olleet pitkään lähes ainoat asuinkiinteistöissä saatavat viestintäpalvelut. Puhelinverkko mahdollistaa tavallisten puhelujen lisäksi internet-yhteyden joko modeemin tai ISDN-yhteyden avulla. Televisiolla puolestaan on ollut mahdollista vastaanottaa ohjelmia maanpäällisistä lähettimistä, kaapelitv-verkosta tai satelliiteista.

6 4 Internet on viimeisen vuosikymmenen aikana lisännyt voimakkaasti suosiotaan ja sen tarjoamat palvelut monipuolistuvat jatkuvasti. Internetistä onkin hyvää vauhtia kehittymässä yleinen monipalveluverkko, joka korvaa kokonaan perinteisen puhelinverkon. Internet-liittymäksi ei enää tällöin riitä perinteinen puhelinverkon liittymä, vaan tarvitaan entistä nopeampaa yhteyttä eli laajakaistaista liittymää. Myös tv- ja radiolähetyksissä siirryttiin Suomessa uuteen aikakauteen, kun digitaaliset televisiolähetykset aloitettiin Digi-tv-palvelujen vastaanotto vaatii ns. digiboksin tai digitaalivastaanottimen, mutta edellyttää tämän lisäksi myös riittävän suorituskykyistä antenniverkkoa. Internet-palveluja ja digi-tv-palveluja tarjoavia operaattoreita kutsutaan viestintäpalvelun tarjoajiksi. Näiden palvelujen saamiseksi kiinteistöön tarvitaan tiettyä tekniikkaa, jota kutsutaan liityntätekniikaksi. Liityntätekniikoita on useita ja niiden tarjoajia kutsutaan verkkopalvelun tarjoajiksi. Viestintäpalvelun tarjoaja voi olla sama tai eri kuin verkkopalvelujen tarjoaja. Asuinkiinteistöissä on jo nykyään, ja tulevaisuudessa yhä enemmän, tarvetta myös muihin viestintäpalveluihin, jotka liittyvät esimerkiksi rakennusautomaatioon ja turvallisuustekniikkaan. Myös kodinkoneet tulevat yhä älykkäämmiksi ja uutena piirteenä niihin tulee liitäntämahdollisuus tietoverkkoon. Tässä oppaassa kuvattu tietoverkko on tarkoitettu pääasiassa seuraavien palvelujen jakeluun asuinkiinteistöissä: laajakaistaiset internet-palvelut analogiset ja digitaaliset tv- ja radiolähetykset rakennusautomaation ja turvallisuustekniikan sovellukset. Perinteiset puhelinpalvelut ja ISDN-palvelut ovat tietoverkossa luonnollisesti myös mahdollisia. Kiinteistöjen kannalta tietotekniikan kehitys asettaa haasteita kiinteistöjen teknisen kehityksen ylläpitämiseksi etenkin erilaisten tietoteknisten ratkaisujen osalta, kun yhä useammat kiinteistöjen käyttäjät haluavat nopeita verkkoyhteyksiä. Varsinkin toimitilojen käyttäjien vaatimukset tietoteknisiin valmiuksiin ovat lisääntyneet, mutta sama suuntaus on nähtävissä myös asuinkiinteistöissä. Olemassa olevassa kiinteistökannassa tarvitaan yleensä muutoksia, jotta nykyaikaiset tietotekniset valmiudet voidaan järjestää. Kiinteistön ikä, varustetaso ja sijainti vaikuttavat paljon siihen millaisia tietoteknisiä ratkaisuja kiinteistössä on mahdollista toteuttaa ja millaisiksi kustannukset muodostu-

7 5 vat. Myös kiinteistön käyttäjien tarpeet vaikuttavat siihen, millaisia uudistuksia on mielekästä lähteä toteuttamaan. Kun kiinteistöissä harkitaan tietoteknisten valmiuksien parantamista, voidaan peruslähtökohtana pitää sitä, että tietoverkon tulee soveltua laajakaistaisten internet-palvelujen ja digi-tv-palvelujen jakeluun, kaapeloinnin tavoitteellisen teknisen eliniän tulee olla vähintään 15 vuotta ja kiinteistön verkon tulee olla avoin valtuutettujen teleurakoitsijoiden väliselle kilpailulle sekä viestintäpalvelun tarjoajien väliselle kilpailulle. Suunnittelussa on hyvä ottaa esille käyttäjien tarpeet, sillä kaapeloinnin avulla voidaan saada kiinteistöön laajakaistaisten internet-palvelujen ja analogisten sekä digitalisten radio- ja tv-lähetysten lisäksi myös turvallisuustekniikan ja kiinteistöautomaation erilaisia sovelluksia. Tällä hetkellä yleisimmin kysytyt asiat liittyvät internet-yhteyksien hankintaan sekä digi-tv-palveluihin. Tämä opas on laadittu mm. kiinteistöjen valintoja helpottamaan. Kiinteistöliiton projektissa on tutkittu asuinkiinteistöjen ja liiketilojen tietoliikennevalmiuksia ja -tarpeita, joitakin teknisiä vaihtoehtoja, lainsäädäntökysymyksiä ja tulevaisuuden asumisen tietoteknisiä näkymiä. Tavoitteena on ollut antaa eväitä kiinteistöjen tietoteknisten valmiuksien parantamiseen ja kehittämiseen. 2.1 KONSULTTIEN TULOKSET JA TILANNEKARTOITUS Konsulttien tekemien selvitysten pohjalta hankkeessa on selvitetty tämän hetkinen tilanne kiinteistöihin liittyvän tietoteknisen tietoverkkokehityksen, tiedon siirron ja elektronisen kaupan alueella. VTT ja Epstar Oy ovat tehneet alan tilannekartoituksen, jonka pääpaino on ollut asuinsektorilla. Tilannekartoituksessa on selvitetty käynnissä olevat tutkimukset ja kehityshankkeet, teknologiset ratkaisut ja tulevaisuuden näkymät kiinteistöjen näkökulmasta, pelin osapuolet (palvelujen ja teknologian tarjoajat), näiden näkemykset ja aikomukset sekä kiinteistöjen nykytila ja nykyiset palvelut. Elektronisen kaupan instituutti (EKI) puolestaan on tarkastellut lähinnä kiinteistön, sen omistajan ja erilaisten kiinteistöpalveluyritysten asemaa elektronisessa liiketoiminnassa. Kiinteistön käyttötarkoitus jakaa tarkastelun kahteen osaan. Toimitilakiinteistöjen käyttäjät, omistajat ja huollosta ja valvonnasta vastaavat tahot hyötyvät useimmiten kiinteistön tieto- ja viestintäteknisen tason korottamisesta uusia vaatimuksia vastaavaksi. Kaikki osapuolet ovat usein myös valmiita osallistumaan kustannuksiin, jotta muutokset saadaan toteutettua ajallaan. Kun kaikki osapuolet uskovat voittavansa ta-

8 6 loudellisesti tietoverkkoihin tehtävistä investoinneista, vain heikentyvä talouden tila ja siten mahdollinen ylitarjonta hidastavat uudistusten toteuttamista toimitilakiinteistöissä. Tehdyssä tutkimuksessa paneuduttiin erityisesti asuinkiinteistöjen tietoverkkoja tiedonsiirtoratkaisujen liiketoimintaan liittyviin kysymyksiin. Ensimmäiseksi selvitettiin loppukäyttäjien eli asukkaiden mahdollisuuksia ja tarpeita hankkia ja käyttää tietoverkkoratkaisujen tuottamia palveluja. Tätä varten kerättiin aineistoa sekä kotitalouksien ajankäytöstä että käytettävissä olevista tuloista. Tarkemmat tulokset tutkimuksista on haettavissa osoitteesta Yleisenä huomiona voitaneen todeta, että niillä kotitalouksilla, joilla on aikaa käyttää erityisesti viihdepalveluja, on suurimmat rajoitteet käytettävissä olevissa tuloissa ja päinvastoin. Toisena kysymyksenä tarkasteltiin, kenelle asuinkiinteistöjen tietoverkkoinvestoinnit synnyttävät liiketoimintaa. Tämä osuus sisälsi selvityksen, minkä tyyppisiä palveluja erilaiset kotitaloudet tulevaisuudessa käyttävät verkon yli (tulokset keväällä 2001 järjestetystä work-shopista asiantuntijoille) ja mikä on omistajan ja erilaisten kiinteistöpalveluyritysten asema asukkaille ja kiinteistölle tuotettavien sähköisten palvelujen ympärille rakentuvassa liiketoiminnassa. 3 UUDET VIESTINTÄPALVELUT JA LIITYNTÄTEKNIIKAT 3. 1 UUDET PALVELUT Laajakaistaiset internet-palvelut Internetin yhteydessä laajakaistaisuus tarkoittaa nopeaa yhteyttä. Laajakaistaiset internet-liittymät mahdollistavat nopeat ja kiinteät yhteydet. Nopeus tarkoittaa, että tiimalasin tuijotteluun kuluu aikaa vain 1/40 modeemiyhteyteen verrattuna. Yhteyden kiinteys puolestaan tarkoittaa, että yhteys internet-palvelimeen on auki jatkuvasti eikä soittoa tarvita yhteyden avaamiseksi. Kiinteistön tietoverkon avulla perheestä voi useampi käyttäjä yhden sijasta olla samanaikaisesti internet-yhteydessä. Normaali lankapuhelimen käyttö on myös samanaikaisesti mahdollista Digi-tv-palvelut Digi-tv on digitaalisista tv-palveluista käytettävä lyhenne. Suomessa digitv-lähetysten jakeluverkkoa ylläpitää Digita Oy. Jakeluverkossa jaetaan kanavanippuja, joiden yhteinen kanavamäärä oli 12 syksyllä Toimilupaehtojen mukaisesti jakeluverkko peittää 70 % väestöstä vuoden 2001

9 7 loppuun mennessä ja vuonna 2006 lähes koko väestön. Myös kaapelitv-verkoissa ja satelliiteilla jaetaan digitaalisia palveluja. Digi-tv:ssä kuvan ja äänen laatu on parempi kuin analogisessa järjestelmässä. Digitaalitekniikan ansiosta maastoheijastuksien aiheuttamat häiriöt ja haamukuvat poistuvat. Kuva on täydellinen myös näkyvyysalueen reunamilla. Äänen laatu on nykyisten CD-levyjen tasoinen. Digitaalisen television kuvasuhde on analogisen 4:3-suhteen sijaan 16:9. Kuvasuhde vastaa suunnilleen nykyisin elokuvateattereissa käytössä olevaa kuvasuhdetta. Se on television nykyistä 4:3-suhdetta parempi siksi, että se vastaa ihmisen luonnollista näkökenttää. Digitaalisen lähetysverkon kautta voidaan välittää kuvan ja äänen lisäksi myös dataa. Tällöin paluukanavan avulla voidaan rakentaa vuorovaikutteisia palveluita ja hyödyntää internet-palveluita Muut palvelut Rakennusautomaation ja turvallisuustekniikan sovellukset ovat vasta tulossa kiinteistöihin, mutta jo lähitulevaisuudessa ne ovat mukana uusissa kiinteistöissä. Esimerkkeinä näistä sovelluksista voidaan mainita videovalvonta- ja rikosilmoitusjärjestelmät. 3.2 LIITYNTÄTEKNIIKAT Liityntätekniikalla tarkoitetaan sitä tekniikkaa, jonka avulla laajakaistaiset internet-palvelut tai digi-tv-palvelut saadaan kiinteistöön. Liityntätekniikoita on useita. Tämän oppaan mukainen tietoverkko kykenee jakelemaan kiinteistöissä laajakaistaiset internet-palvelut ja digi-tv-palvelut liityntätekniikasta riippumatta. Puhelinverkon modeemiyhteydet ja ISDN-yhteydet eivät mahdollista laajakaistaisia internet-palveluja Laajakaistaiset internet-liityntätekniikat Laajakaistaisia internet-liityntätekniikoita ovat parikaapeli ja xdsl valokaapeli kaapeli-tv-verkko langattomat lähiverkot kiinteä liityntäverkon radiojärjestelmä digitaalisten tv-ohjelmien jakeluverkko satelliitit.

10 Digi-tv-lähetysten vastaanotto Asuinkiinteistön antenniverkossa jaeltavat palvelut voidaan vastaanottaa seuraavilla eri tekniikoilla: Maanpäällisten lähetysten vastaanotto pientalon antennijärjestelmällä tai kerrostalon yhteisantennijärjestelmällä. Satelliittilähetysten vastaanotto pientalon satelliittiantennijärjestelmällä tai kerrostalon yhteisantennijärjestelmällä. Maanpäällisten lähetysten ja satelliittilähetysten sekä mahdollisesti muiden palvelujen vastaanotto kaapeli-tv-liittymän kautta. Kuva 1. Esimerkkejä liityntätekniikoista. Kiinteistö voi myös valita eri liityntätekniikoiden yhdistelmiä. 4 ASUINKIINTEISTÖN VALMIUDET UUSIEN PALVELUJEN JAKELUUN 4.1 OLEMASSA OLEVIEN VERKKOJEN SOVELTUVUUDEN SELVITTÄMINEN Laajakaistaisten internet-palvelujen ja digi-tv-palvelujen jakelu asuinkiinteistössä edellyttää riittävän suorituskykyistä kiinteistön sisäistä tietoverkkoa. Palvelujen joustavan käytön ja mukavuuden edellytyksenä on lisäksi, että huoneistoissa on riittävästi ja oikeissa paikoissa liitäntärasioita, joiden kautta palvelut saadaan käyttöön.

11 9 Tavanomainen puhelinsisäjohtoverkko on suunniteltu vain puhelimen käyttöä varten ja se on useimmiten sekä suorituskyvyltään että liitäntärasioiden määrältään riittämätön laajakaistaisten internet-palvelujen jakeluun. Uudisrakennuksissa onkin jo yleistynyt käytäntö, jonka mukaan rakennukseen asennetaan laajakaistaiseen siirtoon tarkoitettu parikaapelointi. Myös uudet digitaaliset tv- ja radiopalvelut maanpäällisistä lähetys- ja kaapeliverkoista sekä satelliiteista vaativat kiinteistön antenniverkolta entistä parempaa välityskykyä ja toimivuutta. Yhä tärkeämpää on, että antenniverkot suunnitellaan, rakennetaan, uudistetaan ja kunnostetaan kykeneviksi välittämään näitä uusia palveluja. Uudisrakennuksen tai kokonaan uusittavan kohteen antenniverkko on suunniteltava siten, että se valmistuttuaan täyttää voimassa olevat määräykset ja tekniset vaatimukset. Verkon on myös mahdollisimman hyvin sovelluttava ennakoitavissa oleviin palveluihin. Kun asuinkiinteistössä ilmenee tarve näiden uusien palvelujen jakeluun, on syytä selvittää sekä puhelinsisäjohtoverkon että antenniverkon soveltuvuus tähän. Kuntotutkimukset tarjoavat tähän hyvän mahdollisuuden. Kuntotutkimus voidaan tehdä tarpeen mukaan joko erikseen tai yhdessä puhelinsisäjohtoverkolle ja antenniverkolle. 4.2 KUNTOTUTKIMUKSET Kuntotutkimuksen tarkoitus on kiinteistöön kuuluvan puhelinsisäjohtoverkon tai antenniverkon yksityiskohtainen tutkinta elinkaaren vaiheen ja uusimistai kunnostustarpeiden täsmentämiseksi. Sähkötieto ry on julkaissut ST-kortteina ohjeet sekä puhelinsisäjohtoverkon (ST 98.11) että antenniverkon (ST 98.10) kuntotutkimuksesta. Ohjeissa kuvataan hyvä kuntotutkimustapa, jonka tuloksena kuntotutkimuksen tilaaja (esim. taloyhtiö) saa selvityksen lähtötilanteesta ja tavoitetasovaihtoehdoista sekä ehdotuksen suositeltavasta tavoitetasosta. Tilaaja saa myös tiedot tavoitetason edellyttämistä toimenpiteistä ja niiden kustannuksista sekä siitä, mitä palveluja tavoitetason mukainen verkko mahdollistaa. Ohjeet helpottavat tilaajaa tekemään päätöksen tavoitetasosta ja sen edellyttämistä uusimis- tai kunnostustoimenpiteistä. Jos päätös verkon uusimisesta tai kunnostuksesta tehdään, tilaaja voi pyytää tarjouksia uusimis- tai kunnostustyön suorittajilta siten, että sama tavoitetaso sitoo kaikkia tarjoajia; kukin tarjoaja voi tarjota haluamansa teknisen ratkaisun, jolla tavoitetaso on mahdollista saavuttaa.

12 10 5 ASUINKIINTEISTÖN TIETOVERKON PERUSLÄHTÖKOHDAT Peruslähtökohtina tässä oppaassa määritellylle tietoverkolle ja sen kaapeloinnille ovat seuraavat asiat: Tietoverkon tulee soveltua laajakaistaisten internet-palvelujen ja digitv-palvelujen jakeluun kiinteistössä. Kaapeloinnin tavoitteellisen teknisen eliniän tulee olla vähintään 15 vuotta. Kiinteistön verkon tulee olla avoin valtuutettujen teleurakoitsijoiden väliselle kilpailulle sekä viestintäpalvelun tarjoajien väliselle kilpailulle. Yllämainitut peruslähtökohdat vaikuttavat kaapeloinnin rakenteeseen ja kokoonpanoon, vaadittavaan suorituskykyyn ja määriteltäviin rajapintoihin. Niitä verkkoratkaisuja ja kaapelointivaihtoehtoja, jotka eivät täytä peruslähtökohtien edellytyksiä, ei tässä oppaassa esitetä. 5.1 SAATAVAT PALVELUT Laajakaistaiset internet-palvelut ja digi-tv-palvelut ovat tärkeimmät palvelut, jotka asettavat tietoverkon rakennetta ja suorituskykyä koskevat vaatimukset. Laajakaistaisuudella tarkoitetaan tässä oppaassa vähintään 500 kbit/s siirtonopeutta. Myös rakennusautomaation ja turvallisuustekniikan sovellukset asettavat lisävaatimuksia lähinnä verkon rakenteelle ja kokoonpanolle. Verkko, joka soveltuu edellä mainittujen uusien palvelujen jakeluun, soveltuu luonnollisesti myös perinteisten puhelinpalvelujen sekä analogisten tv- ja radiopalvelujen jakeluun. 5.2 KAAPELOINNIN TEKNINEN ELINIKÄ Elinikävaatimus 15 vuotta asettaa vaatimukset niille tekniikoille, joilla palvelut asuinkiinteistöissä jaellaan. Tietoverkon eliniän kannalta kaapelointi johtoteineen on ratkaisevassa asemassa. On aivan varmaa, että Internetissä käytettävät siirtonopeudet kasvavat jatkuvasti. Tämän vuoksi kaapeloinnin tulee olla suorituskyvyltään sellainen, että se soveltuu yhä suurempiin siirtonopeuksiin. Myös johtoteissä tulee olla laajennusvaraa mahdollisia tulevia kaapelointilaajennuksia varten.

13 VERKON AVOIMUUS Verkon avoimuuden periaate antaa taloyhtiölle ja asukkaille mahdollisuuden kilpailuttaa teleurakoitsijoita ja viestintäpalvelun tarjoajia. Tämä mahdollistaa teknisesti ja taloudellisesti optimaalisen verkko- ja palveluratkaisun niin taloyhtiön kuin jokaisen asukkaankin kannalta. Verkon avoimuus sisältää kolme näkökohtaa: Taloyhtiön tulee voida valita valtuutettu teleurakoitsija, joka rakentaa ja ylläpitää verkon. Asukkaiden tulee voida valita viestintäpalvelun tarjoaja useamman tarjoajan joukosta. Tällöin esimerkiksi jopa samassa perheessä voi olla eri internet-palvelun tarjoajien asiakkaita. Verkon tulee olla riippumaton siitä liityntätekniikasta, jolla kiinteistö liittyy laajakaistaisiin Internet-palveluihin tai digi-tv-palveluihin. Viestintäpalvelun tarjoaja voi samalla tarjota myös liityntätekniikan eli toimia verkkopalvelun tarjoajana, mutta verkkopalvelun tarjoaja voi olla myös eri kuin viestintäpalvelun tarjoaja. Kuvassa 2 on esitetty verkon toteutuksen ja siinä jaettavien palvelujen kannalta keskeisimmät osapuolet ja elementit. Kuvan 2 mukaisessa esimerkissä on neljä viestintäpalvelun tarjoajaa, kolme verkkopalvelun tarjoajaa ja viisi asiakasta. Kuva 2. Verkon ja sen palvelujen eri osapuolet ja elementit.

14 12 6 KAAPELOINNIN RAKENNE JA SUORITUSKYKY 6.1 TIETOVERKON KAAPELOINTI Toimitilakiinteistöissä jo pitkään käytössä ollut yleiskaapelointi tarjoaa myös asuinkiinteistöjen kaapeloinnille oivallisen mallin. Kun tämän kaapeloinnin rinnalle samoihin johtoteihin ja samoja jakamotiloja käyttäen asennetaan lisäksi antenniverkon kaapelointi, saadaan aikaan kaapelointi, joka soveltuu laajakaistaisten internet-palvelujen, digi-tv-palvelujen ja lukuisien muiden palvelujen jakeluun. Tällaisesta ns. SOHO-kaapeloinnista (SOHO = Small Office, Home Office) on myös kansainvälinen standardi valmisteilla. Asuinkiinteistön tietoverkon kaapelointi on kaapelointimuodoltaan tähtimäinen. Tähtimäisessä kaapeloinnissa talojakamosta asennetaan jokaiseen huoneistoon omat kaapelit ja huoneiston huoneistojakamosta jokaiselle liitäntärasialle omat kaapelit. Käytettävät kaapelityypit ovat parikaapeli ja koaksiaalikaapeli Perusmalli Sovellettaessa edellä kuvattuja periaatteita asuinkiinteistön tietoverkon kaapelointiin, voidaan esim. asuinkerrostalon kaapeloinnin perusmallina käyttää kuvan 3 mukaista esimerkkiä. Kaapelointiperiaate on tällöin seuraava: Talojakamosta jokaiseen huoneistoon asennetaan kolme 4-parista parikaapelia ja yksi koaksiaalikaapeli. Kaksi 4-parista kaapelia on tarkoitettu internet- ja puhelinsovelluksiin ja yksi 4-parinen kaapeli on tarkoitettu rakennusautomaation ja turvallisuustekniikan sovelluksiin. Koaksiaalikaapeli on tarkoitettu antenniverkkoa varten. Huoneistojakamosta liitäntärasioihin asennetaan 4-pariset kaapelit ja koaksiaalikaapelit kohdan 7 määrittelyjen mukaisesti Aluekaapelointi Jos kiinteistöön kuuluu useampi kuin yksi rakennus, yhdistetään nämä toisiinsa aluekaapeloinnilla. Tällöin jonkin rakennuksen talojakamo toimii samalla aluejakamona. Aluejakamon ja muiden rakennusten talojakamoiden välille asennetaan aluekaapelit. Aluekaapelit voivat olla metallijohtimisia kaapeleita tai valokaapeleita. Kaapelit asennetaan suoraan maahan tai kanavaputkiin.

15 TIETOVERKON SUORITUSKYKY Kytkentäinen Ethernet-tekniikka on luontevin ja teknisesti paras tapa jakaa Internet-palvelut asuinkiinteistössä. Myös etäisyydet asuinrakennuksen sisällä ovat sellaiset, että enimmäisetäisyys 100 m riittää lähes poikkeuksetta. Ethernet-tekniikkaan kuuluva ns. VLAN-tekniikka mahdollistaa myös sen, että asuinkiinteistössä voi olla useamman internet-palvelun tarjoajan asiakkaita. Tämä on mahdollista jopa saman huoneiston sisällä. Määriteltäessä suorituskykyä parikaapeloinnille voidaan lähtökohtana pitää 100 Mbit/s Ethernet-lähiverkkotekniikan vaatimaa suorituskykyä. Tämä tarkoittaa nykypäivän minimitasona kaapelointiluokkaa D (100 MHz) sekä nousukaapeloinnin että huoneistokaapeloinnin osalta. Luokkaa D voidaan kuitenkin pitää minimitasona vain nykypäivän tarpeita varten, sillä siirtonopeudet kasvavat jatkuvasti. Siksi suositeltava suorituskyky onkin luokan E (250 MHz) mukainen suorituskyky, joka mahdollistaa vaivattoman siirtymisen Gigabit Ethernet -lähiverkon siirtotekniikkaan. Antenniverkossa ensisijaisesti suositeltava suorituskyky on Tähti Tällainen antenniverkko on mitoitettu taajuusalueelle MHz. Se kykenee välittämään kaikki tiedossa olevat tv- ja-radiopalvelut. Ellei huoneisto- Kuva 3. Esimerkki asuinkerrostalon tietoverkosta ja sen kaapeloinnista.

16 14 kohtaiseen satelliittisuorajakeluun ole tarvetta, riittää suorituskykyluokka Tähti 800, joka on mitoitettu taajuusalueelle MHz. Alla on lueteltu näiden kahden suorituskykyluokan mahdollistamat palvelut. Palvelut Tähti 2000 Tähti 800 Analogiset tv-ja-radiopalvelut kyllä kyllä Maanpäälliset digi-tv-palvelut kyllä kyllä Satelliittien digi-tv-palvelut suorajakeluna kyllä ei Kaapeli-tv-palvelut kyllä kyllä Digiradio kyllä kyllä Huoneistokohtaiset palvelut kyllä kyllä Taloyhtiön omat kanavat kyllä kyllä Tähti verkon etuna ketjuverkkoon ovat toimintavarmuus, satelliittien suorajakelu, paremmat huoneistokohtaiset laajennusmahdollisuudet, tietoturvallisuus ja edullisemmat ylläpitokustannukset. Liitteessä 2 on esitetty sekä parikaapeloinnin että antenniverkon suorituskykyä koskevat yksityiskohtaisemmat vaatimukset. 7 TILAT JA JOHTOTIET Kaapeloinnin vaatimat tilat ja johtotiet ovat elinkaaren kannalta kaapeloinnin pitkäikäisimmät ja kustannuksiltaan merkittävimmät elementit. Niiden suunnittelussa, sijoituksessa ja mitoituksessa tulisi ottaa huomioon nykytarpeiden lisäksi myös tulevat muutos- ja laajennustarpeet. 7.1 JAKAMOT Asuinkiinteistön tietoverkon kaapeloinnin tilavarauksien kannalta tärkeimmät jakamot ovat talojakamo ja huoneistojakamo. Useamman rakennuksen ollessa kyseessä aluejakamo voidaan sijoittaa jonkin talojakamon yhteyteen. Suurissa rakennuksissa voidaan tarvita useampi kuin yksi talojakamo. Pientalossa talojakamo ja huoneistojakamo sulautuvat yhteen.

17 Talojakamo Talojakamo toimii rakennuksen tilana, johon päätetään verkkopalvelun tarjoajien kaapelit ja kiinteistön tietoverkon kaapelointi. Talojakamoon sijoitetaan myös palvelujen jakelun vaatimia laitteita. Talojakamon tulee olla lukittava, kuiva, pölytön ja tasalämpöinen tila. Talojakamoon sijoitetaan seuraavat laitteet: verkkopalvelun tarjoajien kaapelipäätteet asuinkiinteistön parikaapeloinnin päätteet internet-palvelujen vaatimat laitteet, kuten esim. xdsl-verkkopäätteet, reitittimet ja Ethernet-kytkimet antenniverkon tähtipiste vahvistimineen. Talojakamon tarvittava koko riippuu mm. huoneistojen lukumäärästä. Liitteessä 3 on esitetty yksityiskohtaisemmat talojakamoa koskevat vaatimukset Huoneistojakamo Huoneistojakamo on huoneiston piste, johon päätetään talojakamosta tulevat kaapelit ja huoneistokaapelointi. Huoneistojakamoon sijoitetaan myös huoneistokaapeloinnin laitteet, kuten esim. Ethernet-kytkin ja antenniverkon haaroitin. Huoneistojakamo sijoitetaan asunnossa mahdollisimman lähelle ryhmäkeskusta. Huoneistojakamon kaapelipäätteet ja laitteet mahtuvat Kuva 4. Esimerkki huoneistojakamosta ja huoneistokaapeloinnista.

18 16 yleensä seinälle kiinnitettävään tai seinään upotettavaan pieneen kaappiin. Kuvassa 4 on periaatteellinen esimerkki huoneistojakamosta ja huoneistokaapeloinnista. Liitteessä 3 on esitetty yksityiskohtaisemmat huoneistojakamoa koskevat vaatimukset. 7.2 JOHTOTIET Nousukaapelointi ja huoneistokaapelointi vaativat omat johtotiensä, joihin kaapelit asennetaan. Parikaapelointi ja antenniverkon kaapelointi käyttävät samoja johtoteitä. Johtotiet tulee mitoittaa siten, että ne mahdollistavat tarvittaessa myös tulevat kaapeloinnin laajennukset. Myös antennien syöttökaapelit ja mahdolliset antenniverkon tähtipisteitä yhdistävät kaapelit tarvitsevat omat johtotiensä. Liitteessä 3 on esitetty yksityiskohtaisemmat johtoteitä koskevat vaatimukset. 7.3 TILOJEN LUKITUS JA KULKUOIKEUDET Talojakamon ja muiden yhteisten teletilojen (esim. nousukuilut) lukituksessa noudatetaan Viestintäviraston (aiemmin Telehallintokeskus, THK) määräystä THK 25B/97Msekä suositusta Rakennusten teletilojen lukitus Asiattomien pääsy teletiloihin on oltava estetty. Teletiloina käytetyt komerot, huoneet sekä yleisiin tiloihin asennetut pinta-asennetut kotelot ja kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät muut kotelot ja rasiat on lukittava avaimella, kortilla tai muulla vastaavalla tavalla avattavalla lukolla. Talojakamon ja sinne vievien kulkuväylien lukitus on järjestettävä niin, että liittymiä kiinteistöön toimittavien teleyritysten henkilökunta pääsee tarvittaessa viivytyksettä jakamoon. 7.4 DOKUMENTOINTI Kiinteistön tietoverkon dokumentointi tehdään ST-kortin ST (Sähkötieto ry) mukaisesti. Dokumentoinnin piiriin kuuluvat talojakamon laitteet, nousukaapelointi, huoneistojakamo ja huoneistokaapelointi.

19 17 8 LIITÄNTÄRASIAT Liitäntärasian kautta päätelaitteet liitetään huoneistokaapelointiin. Tietoverkon päätelaitteita ovat PC:t, tulostimet, puhelimet, faksit, jne. Antenniverkon päätelaitteita ovat televisiovastaanottimet, videonauhurit, satelliittivastaanottimet, digiboxit jne. Liitäntärasioiden sijoittelu ja tiheys vaikuttavat keskeisesti palvelujen saatavuuden helppouteen ja mukavuuteen. Liitäntärasioita suositellaan asennettavaksi seuraavasti: Jokaista huonetta kohden asennetaan vähintään kaksi tietoverkon liitäntärasiaa (yksi kaksoisrasia) ja yksi antenniverkon liitäntärasia. Tietoverkon ja antenniverkon liitäntärasiat tulisi sijoittaa vierekkäin. Rakennusautomaation ja turvallisuustekniikan sovelluksia varten tulisi ainakin putkitus ja kaksi kojerasiaa asentaa jo alkuvaiheessa vähintään yhteen huoneeseen. Tällaista valmiutta voidaan pitää minimivaatimuksena. Päätelaitteiden vaatima sähkönsyöttö tulee myös ottaa huomioon asentamalla sähköpistorasioita riittävästi huoneistoverkon liitäntärasioiden läheisyyteen. 9 VERKON TOTEUTTAJAT Asuinkiinteistön tietoverkon suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Viestintäviraston (aiemmin Telehallintokeskus, THK) valtuuttama teleurakoitsija. Uudisrakennushankkeissa suunnittelun hoitaa tyypillisesti rakennushankkeen sähkösuunnittelija. Viestintävirasto on määritellyt kolme teleurakointiluokkaa, jotka ovat TP, valtuutus puhelinsisäjohtoverkkojen ja yleiskaapelointien urakointiin ja ylläpitoon TA, valtuutus yhteisantennijärjestelmien urakointiin ja ylläpitoon TY, valtuutus puhelinsisäjohtoverkkojen ja yhteisantennijärjestelmien urakointiin ja ylläpitoon. Urakointiluokka TY antaa valtuudet kaikkiin tämän oppaan mukaisen tietoverkon urakointi- ja ylläpitotöihin sähköpätevyyksiä vaativia töitä lukuun ottamatta.

20 18 Tarkempia tietoja Viestintäviraston valtuuttamista STUL-teleurakoitsijoista saa osoitteesta ja Viestintäviraston valtuuttamista SANT-jäsenliikkeistä saa osoitteesta Teleurakoitsija tekee myös tarvittavat määrittelyt verkon aktiivilaitteisiin sen mahdollistamiseksi, että eri viestintäpalvelun tarjoajien palvelut ovat mahdollisia talon asukkaille. Tämän vuoksi teleurakoitsijalta edellytetään riittävää kokemusta ja asiantuntemusta tietoliikennetekniikasta mm. lähiverkkotekniikan alueelta. Talon asukkaat tekevät kukin erikseen liittymäsopimuksen valitsemansa viestintäpalvelun tarjoajan kanssa. Taloyhtiö tekee lisäksi verkkopalvelun tarjoajien kanssa sopimuksen liityntäverkon päättämisestä talojakamoon. 10 TIETOVERKON UUSIMISEN KUSTANNUKSET Tietoverkon kustannukset määräytyvät aina tapauskohtaisesti. Kokonaiskustannukset riippuvat luonnollisesti hyvin paljon rakennuksen koosta, asuntojen lukumäärästä ja huoneistokaapeloinnin varustetasosta. Myös rakennuksen iällä on usein suuri merkitys, koska vanhemmissa rakennuksissa ei ole useinkaan valmiita johtoteitä käytettävissä nousukaapelointiin. Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. seuraavat: käytettävät johtotievaihtoehdot olevien talojakamotilojen käytettävyys huoneistojakamon sijoittelu työskentelyn yhtäjaksoisuus tarvittavat sähköasennustyöt. Tapauskohtaiset kustannukset on mahdollista selvittää teettämällä puhelinsisäjohtoverkon ja antenniverkon kuntotutkimus. Sähkötieto ry on julkaissut ohjeet hyvästä kuntotutkimustavasta ja raportointimenettelystä ST-kortteina ST ja ST Seuraavassa on esimerkkejä puhelinsisäjohtoverkon ja antenniverkon uusimisen kustannuksista. Hinnat eivät sisällä johtotiekustannuksia, liittymän tarjoajan mahdollisia liittymämaksuja eikä huoneiston päätelaitekustannuksia (esim. digiboksi). Hintoihin sisältyy arvonlisävero.

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Oulu 22.9.2015 Historiaa Päätöksenteko Laajakaistalle asettavat rajoitukset Hankinnan ja käytön rahoitus Laajakaistavastike Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Korjausrakentamisen tupailta 18.1.2012 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin alueyhdistys 9300

Lisätiedot

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön

Lisätiedot

Vastikkeet taloyhtiössä

Vastikkeet taloyhtiössä Vastikkeet taloyhtiössä Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto OSAKKEENOMISTAJAN VASTIKKEENMAKSUVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiön erityispiirre Asoy:ssä pääasiallinen tulolähde Keskeinen

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari SISÄLTÖ Kokouskutsu ja yhtiökokouspäätökset Päätöksentekomenettely Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 1 (8) Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut Taloyhtiötapahtuma 2016 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKO RYHMÄKORJAUSHANKKEISSA. Marina Furuhjelm, Lakimies OTM gsm ,

PÄÄTÖKSENTEKO RYHMÄKORJAUSHANKKEISSA. Marina Furuhjelm, Lakimies OTM gsm , PÄÄTÖKSENTEKO RYHMÄKORJAUSHANKKEISSA Marina Furuhjelm, Lakimies OTM gsm +358 50 597 5976, Twitter: @FuruhjelmMarina Yhtiökokous Yhtiökokous yleistoimivaltainen elin Yhtiökokous päättää laajemmista remonteista

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaushanketta koskevassa yhtiökokouspäätöksessä

Taloyhtiön korjaushanketta koskevassa yhtiökokouspäätöksessä 4 Hankeosuussuoritusten KERääminen osakkailta Taloyhtiön korjaushanketta koskevassa yhtiökokouspäätöksessä osakkaille annetaan usein vastaanottaminen on Hankeosuussuoritusten mahdollisuus suorittaa kerralla

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Kuinka hyvin hallituksissa tiedetään, mitä asukkaat odottavat ja tarvitsevat? Tehdäänkö päätöksiä tämän tiedon

Lisätiedot

DigiTV Lehdistömateriaali

DigiTV Lehdistömateriaali DigiTV Lehdistömateriaali Antennilla edullisesti ja vaivattomasti digiaikaan Antennivastaanotto on erinomainen vaihtoehto television digiaikaan siirtymisessä. Antenni on nykyaikainen vastaanottoratkaisu,

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa.

1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa. ASUNTO OY KAARENHALTIA Sivu 1 (11) YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (11) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (11) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (11) 48 Kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset 2013 HEL 2013-002428 T 00 01 05 Päätös Hallituksen ja tilintarkastajien valinta Konsernijaosto

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.11.2016 15:37:34 Y-tunnus: 0160494-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0160494-9 Nimi: Asunto Oy Kotkan Lemminkäisenkatu 11 Sisältö:

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen Ilari Rautanen 24.11.2016 Strategia = Pidemmän ajan tavoitteet ja niiden toteutussuunnitelma Taloyhtiöt suurten haasteiden edessä Rakennuskanta ikääntyy,

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

Taloyhtiön yhtiökokous

Taloyhtiön yhtiökokous Taloyhtiön yhtiökokous Lakimies Simo Vihemäki 16.2.2016 Sisältö Kokouksen valmistelu Kokouskutsu Kokouksen toimihenkilöt Kokouksen kulku Asiamies ja avustaja Äänioikeus kokouksessa Osakkaan esteellisyys

Lisätiedot

Antenniurakoinnin tilannekatsaus

Antenniurakoinnin tilannekatsaus Antenniurakoinnin tilannekatsaus Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Kuka on antenniurakoitsija? Antenniurakoitsijalta vaadittava pätevyys Määräys 65

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Tuloutusopas. Taloyhtiön remonttien vaikutus verotukseen

Tuloutusopas. Taloyhtiön remonttien vaikutus verotukseen Tuloutusopas Taloyhtiön remonttien vaikutus verotukseen Sisältö 1. Miten kirjanpito huomioidaan hankesuunnittelussa? 2. Miten remontin kulut tulisi kirjata? 3. Miten osakkaiden maksusuoritukset tulisi

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen. Antennialan tekniikkapäivä

Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen. Antennialan tekniikkapäivä Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen Antennialan tekniikkapäivä 31.10.2013 Esityksen sisältö Uuden määräyksen tarkoitus Soveltamisala ja siirtymäsäännökset uudis- ja korjausrakennushankkeissa

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

ASUNTO-OY REVONTULENTIE 4 1 (5) Yhtiökokouksen 10.11.2016 hyväksymä versio HOITOMENOJEN TALOUSARVIO AJALLE 1.7.2016-30.6.2017 ================================================== KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta

Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta Talosaneerauspäivä 8.11.2013, Oulu Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry Oulu, 52 v. Pasi Orava N. 15 v. vuokranantajakokemus Suomen

Lisätiedot

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin 1. Mihin valokuitua tarvitaan 2. Valokuitu vs kilpailevat teknologiat 3.

Lisätiedot

VANHENTUNUT LUKITUS JA KADONNEET AVAIMET OVAT RISKI

VANHENTUNUT LUKITUS JA KADONNEET AVAIMET OVAT RISKI VANHENTUNUT LUKITUS JA KADONNEET AVAIMET OVAT RISKI R LUKITUSTURVALLISUUS ON KOKONAISUUS Lukitusturvallisuus on kokonaisuus, joka sisältää avainturvallisuuden, tuotteet, sarjoituksen, ylläpidon ja huollon.

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 08.06.2016 12:52:34 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Opintoristeily Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry Perusparannus- ja korjaushankkeen rahoitus

Opintoristeily Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry Perusparannus- ja korjaushankkeen rahoitus Opintoristeily 3.9.2016 Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry Perusparannus- ja korjaushankkeen rahoitus Tom Lönnroth Suomen Hypoteekkiyhdistys Sisältö 1. Hypo - Asuntorahoittamisen erikoisliike

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Lausunnossa tuli kiinnittää erityistä huomiota yhdistyslainsäädäntöön, asuntoosakeyhtiölainsäädäntöön,

Lausunnossa tuli kiinnittää erityistä huomiota yhdistyslainsäädäntöön, asuntoosakeyhtiölainsäädäntöön, SUOSITUS 1 (3) 13.12.2010 Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenyhdistyksille Edustautuminen jäsenyhdistyksen kokouksissa 1. Taustaa Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenyhdistyksissä on omaksuttu erilaisia käytäntöjä

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Hissin jälkiasennuksesta päättäminen ja kustannusten jako huoneistojen kesken. Pekka Luoto Toiminnanjohtaja Pohjois Suomen Kiinteistöyhdistys

Hissin jälkiasennuksesta päättäminen ja kustannusten jako huoneistojen kesken. Pekka Luoto Toiminnanjohtaja Pohjois Suomen Kiinteistöyhdistys Hissin jälkiasennuksesta päättäminen ja kustannusten jako huoneistojen kesken Pekka Luoto Toiminnanjohtaja Pohjois Suomen Kiinteistöyhdistys Asunto osakeyhtiölain uudistus 1.7.2010 Ennen asunto osakeyhtiölainmuutosta

Lisätiedot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Asunto-osakeyhtiö Töölö-Hesperia Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika: Maanantai 9.5.2016 klo 17:00 Paikka: Minervaskolan, Apollonkatu 12 Esityslista 1. Kokouksen avaus, puheenjohtajan ja sihteerin

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Riihimäki 28.2.2017 Asianajaja, varatuomari Erkki Pusa Asianajotoimisto Erkki Pusa Ky Taloyhtiön taloudenpito kokonaisuus, jonka tarkoituksena on huolehtia taloyhtiön

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Kuulemistilaisuus 23.5.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman. Suomi on pitkään ollut edelläkävijä

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie 7-9 31.05.2012 08:24:48 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.05.2012 Toiminimi: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot