YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN JA PUHELINSISÄJOHTOVERKON KUNTOTUTKIMUSOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN JA PUHELINSISÄJOHTOVERKON KUNTOTUTKIMUSOHJE"

Transkriptio

1 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, Espoo Puhelin (09) Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST YLEISKAAPELOINTI- JÄRJESTELMÄN JA PUHELIN- SISÄJOHTOVERKON KUNTOTUTKIMUSOHJE LAADITTU (Korvaa ST-kortit ja 98.12) YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN JA PUHELINSISÄJOHTOVERKON KUNTOTUTKIMUSOHJE SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1.1 Soveltamisala 1.2 Liittyminen muihin ST-kortteihin 2 LAIT, ASETUKSET, MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT JA OHJEET 2.1 Lait, asetukset ja määräykset 2.2 Standardit 2.3 Ohjeet 3 MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET 3.1 Määritelmät 3.2 Lyhenteet 4 KUNTOTUTKIMUKSEN VAIHEET JA MENETELMÄT 4.1 Kuntotutkimuksen vaiheet 4.2 Kuntotutkimuksen menetelmät 4.3 Tulosten esittäminen 5 LÄHTÖTIETOJEN KARTOITUS JA KUNTO- TUTKIMUSSUUNNITELMAN LAADINTA 5.1 Lähtötietojen kartoitus 5.2 Kuntotutkimussuunnitelman laadinta 6.2 Suositeltava tavoitetaso Toimitilakiinteistöt Asuinkiinteistöt 6.3 Suositeltavan tavoitetason edellyttämät toimenpiteet ja niiden kustannukset 7 PUHELINSISÄJOHTOVERKON KUNTO- TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN, TAVOITE- TASO JA SUOSITELTAVAT TOIMET 7.1 Kuntotutkimuksen suorittaminen Teletilat Johtotiet Verkon toiminnalliset osat ja komponentit Verkon mitoitus, suorituskyky ja verkolla saatavat palvelut Verkon asiakirjat Hoitosopimus 7.2 Suositeltava tavoitetaso Asuinkiinteistöt Toimitilakiinteistöt 7.3 Suositeltavan tavoitetason edellyttämät toimenpiteet ja niiden kustannukset 6 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN KUNTO- TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN, TAVOITE- TASO JA SUOSITELTAVAT TOIMET 6.1 Kuntotutkimuksen suorittaminen Jakamotilat Kaapeloinnin johtotiet Kaapeloinnin toiminnalliset osat ja komponentit Kaapeloinnin mitoitus, suorituskyky ja kaapeloinnin tukemat sovellukset Kaapeloinnin asiakirjat Ylläpitosopimus

2 1 JOHDANTO 1.1 Soveltamisala Tämän ST-kortin tarkoitus on antaa ohjeet seuraavien viestintäverkkojen kuntotutkimuksesta toimitila- ja asuinkiinteistössä. Yleiskaapelointijärjestelmä Yleiskaapelointijärjestelmään kuuluvia osajärjestelmiä ovat alue-, nousu- ja kerroskaapelointi (tai huoneistokaapelointi). Puhelinsisäjohtoverkko Tämän kortin puhelinsisäjohtoverkkoa koskevat kuntotutkimusohjeet painottuvat perinteisiin puhelinsisäjohtoverkkoihin, jotka on toteutettu erillisinä verkkoina. Jos puhelinsisäjohtoverkko on osittain tai kokonaan toteutettu yleiskaapelointijärjestelmällä, sovelletaan tämän kortin yleiskaapelointijärjestelmää koskevia kuntotutkimusohjeita. Ohjeessa kuvataan näiden kahden viestintäverkon hyvä kuntotutkimustapa siten, että kuntotutkimuksen tuloksena sen tilaaja saa selvityksen lähtötilanteesta ja tavoitetasovaihtoehdoista sekä ehdotuksen suositeltavasta tavoitetasosta. Tilaaja saa myös tiedot tavoitetason edellyttämistä toimenpiteistä ja niiden kustannuksista sekä siitä, mitä tietoliikennesovelluksia tavoitetason mukainen yleiskaapelointi tai puhelinsisäjohtoverkko mahdollistaa. Ohje helpottaa tilaajaa tekemään päätöksen tavoitetasosta ja sen edellyttämistä kunnostus- tai uusimistoimenpiteistä. Jos päätös yleiskaapeloinnin tai puhelinsisäjohtoverkon kunnostuksesta tai uusimisesta tehdään, tilaaja voi pyytää tarjouksia kunnostus- tai uusimistyön suorittajilta siten, että sama tavoitetaso sitoo kaikkia tarjoajia; kukin tarjoaja voi tarjota haluamansa teknisen ratkaisun, jolla tavoitetaso on mahdollista saavuttaa. Ohjeen sisältö on jäsennelty siten, että ohjeen alkuosa sisältää sekä yleiskaapeloinnin että puhelinsisäjohtoverkon kuntotutkimusta koskevia yhteisiä ohjeita ja loppuosa sisältää erikseen ohjeet yleiskaapeloinnin kuntotutkimuksesta ja puhelinsisäjohtoverkon kuntotutkimuksesta. 1.2 Liittyminen muihin ST-kortteihin Tämän kortin soveltamisalaan kuuluvien kuntotutkimusten tulokset esitetään seuraavien ST-korttien lomakkeilla: ST Puhelinsisäjohtoverkon kuntotutkimuslomake, Sähkötieto ry, 2004 ST Yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimuslomake, Sähkötieto ry, Tämän kortin aihepiiriin kuuluvia asioita on käsitelty lisäksi seuraavissa korteissa: ST Yleiskaapelointijärjestelmät. Suunnitteluohje, Sähkötieto ry, 2003 ST Yleiskaapelointijärjestelmät. Asennusohje, Sähkötieto ry, 2003 ST Yleiskaapelointijärjestelmät. Testausohje, Sähkötieto ry, 2003 ST Tarkastuspöytäkirja. Tietojärjestelmien yleiskaapelointi, Sähkötieto ry, 2002 ST Yleiskaapeloinnin dokumentointi, Sähkötieto ry, 2003 ST Puhelinsisäjohtoverkot. Tekninen suunnittelu- ja asennusohje, Sähkötieto ry, 1999 ST Kiinteistön tietoliikenneverkon hoitosopimus, KITISE 2004, etulehti, Sähkötieto ry, 2004 ST Kiinteistön tietoliikenneverkon hoitosopimus, Sähkötieto ry, 2004 ST Yleiset sopimusehdot kiinteistön tietoliikenneverkon hoidosta, KITISE 2004, Sähkötieto ry, 2004 ST Väestönsuojien sähköistys, Sähkötieto ry, 1998 ST Asuinkiinteistön tietoverkko. Yleiskuvaus, Sähkötieto ry, 2001 ST Asuinkiinteistön tietoverkko. Asennusohjeet, Sähkötieto ry, 2002 ST Asuinkiinteistön tietoverkko. Mittaukset, tarkastukset ja dokumentointi, Sähkötieto ry, 2002 ST Asuinkiinteistön tietoverkko. Talojakamo ja nousukaapelointi, Sähkötieto ry, 2002 ST Asuinkiinteistön tietoverkko. Huoneistojakamo ja huoneistokaapelointi, Sähkötieto ry, 2002 ST Asuinkiinteistön tietoverkko. Tarjouspyynnön lähtötietolomake, Sähkötieto ry, LAIT, ASETUKSET, MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT JA OHJEET 2.1 Lait, asetukset ja määräykset Viestintämarkkinalaki (393/2003). Viestintäviraston määräys puhelinsisäjohtoverkoista 25 D/2003 M. 2.2 Standardit SFS-EN Tietotekniikka. Yleiskaapelointijärjestelmät. Osa 1: Yleiset vaatimukset ja vaatimukset toimistotiloissa. SFS-EN Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Osa 1: Spesifiointi ja laadunvarmistus. SFS-EN Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Osa 2: Asennuksen suunnittelu ja asennuskäytännöt sisätiloissa. SFS-EN Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Osa 3: Asennuksen suunnittelu ja asennuskäytännöt ulkotiloissa. SFS-EN Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Asennetun kaapeloinnin testaus. 2

3 2.3 Ohjeet Viestintäviraston suositus 306/2003 S: Kiinteistön teletilojen lukitus. Viestintäviraston suositus 307/2003 S: Kiinteistön sisäisen viestintäverkon suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito. ST-kortit (katso kohta 1.2). 3 MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET 3.1 Määritelmät Asuinkiinteistö Kiinteistö, jonka pääasiallinen käyttötarkoitus on asuminen. Kategoria Yleiskaapeloinnin parikaapeloinnissa käytettävä kaapeleiden ja liittämistarvikkeiden siirtoteknisen suorituskyvyn mitta. Yleisimmät kategoriat ovat 5 ja 6. Kategorian 5 ylärajataajuus on 100 MHz ja kategorian 6 ylärajataajuus 250 MHz. Kategoriasta käytetään usein lyhennettä cat tai Cat, esim. Cat 6. Kunnostus Toimenpide, jossa yleiskaapelointijärjestelmä tai puhelinsisäjohtoverkko saatetaan käytön kannalta riittävään kuntoon. Kuntotutkimus Kiinteistöön kuuluvan yleiskaapelointijärjestelmän tai puhelinsisäjohtoverkon yksityiskohtainen tutkinta elinkaaren vaiheen tai korjaustarpeiden täsmentämiseksi. Luokka Yleiskaapeloinnin parikaapeloinnissa käytettävä kaapeloinnin siirtoteknisen suorituskyvyn mitta, joka ilmoitetaan kirjaimin. Yleisimmät luokat ovat D ja E. Luokan D ylärajataajuus on 100 MHz ja luokan E ylärajataajuus 250 MHz. Luokka eroaa kategoriasta siinä, että se koskee asennettua kaapelointia, johon vaikuttaa myös asennustyön laatu, kun taas kategoria koskee vain komponentteja (kaapelit ja liittämistarvikkeet). Puhelinsisäjohtoverkko Puhelinkaapeloinnilla tai yleiskaapeloinnilla toteutettu kiinteistön sisäinen viestintäverkko, jonka johtoja käytetään päätelaitteiden liittämiseen yleiseen kiinteään puhelinverkkoon. Uusiminen Toimenpide, jossa yleiskaapelointijärjestelmä tai puhelinsisäjohtoverkko kokonaan tai merkittävän monet sen osista korvataan uusilla. Yleiskaapelointi Määrämuotoinen tietoliikennekaapelointijärjestelmä, joka tukee suurta joukkoa sovelluksia. Sovelluskohtaiset laitteet eivät ole osa yleiskaapelointia. Yleiskaapelointi voidaan asentaa tietämättä ennalta sovelluksista. 3.2 Lyhenteet ADSL Perinteisen puhelinkaapelin käyttöön perustuva nopea digitaalinen siirtotekniikka (ADSL = Asymmeteric Digital Subscriber Line), jota käytetään liityntäverkossa. Siirtonopeus on tyypillisesti 256 kbit/s...2 Mbit/s. Saavutettava yhteyden pituus riippuu nopeudesta ja verkon kunnosta. ADSL-liittymä voi olla kiinteistökohtainen tai huoneistokohtainen. EoVDSL Perinteisen puhelinkaapelin käyttöön perustuva Ethernet-lähiverkkotekniikka (EoVDSL = Ethernet over VDSL). Tekniikka soveltuu sekä liityntäverkkoon että kiinteistön puhelinsisäjohtoverkkoon. Siirtonopeus on 10 Mbit/s. HomePNA, HPNA Kiinteistön sisäinen digitaalinen tiedonsiirtotekniikka, joka hyödyntää olemassa olevaa puhelinsisäjohtoverkkoa (HomePNA, HPNA = Home Phoneline Networking Alliance). Tyypillinen nopeus on 1 Mbit/s. HomePNA:ta käytetään yleensä kiinteistökohtaisen ADSL-liittymän jakamiseen kiinteistössä. LRE Eräs EoVDSL-tekniikan kaupallinen nimitys (LRE = Long Reach Ethernet). VDSL ADSL:ää nopeampi perinteisen puhelinkaapelin käyttöön perustuva digitaalinen siirtotekniikka (VDSL = Very high speed Digital Subscriber Line). VDSL mahdollistaa yli 10 Mbit/s siirtonopeuden. VoIP Teknologia puhelujen siirtämiseksi Internetin tai lähiverkon välityksellä pakettikytkentäisesti. Tunnetaan myös nimellä internet-puhelu. (VoIP = Voice over Internet Protocol). Toimitilakiinteistö Kiinteistö, jota käytetään pääasiassa aineettomien tai aineellisten hyödykkeiden tuotantoon. Toimitilat voidaan jaotella liike-, toimisto-, palvelu- ja varastotiloihin sekä tuotannollisiin tiloihin. 3

4 4 KUNTOTUTKIMUKSEN VAIHEET JA MENETELMÄT 4.1 Kuntotutkimuksen vaiheet Kuntotutkimuksen vaiheet voidaan kuvata kuvan 1 mukaisella kulkukaaviolla. Kuntotutkimus saa aina alkunsa yleiskaapeloinnin tai puhelinsisäjohtoverkon omistajan tai käyttäjien tarpeesta. Yleiskaapeloinnin kuntotutkimukselle toimitilakiinteistössä tällainen tarve voi syntyä esimerkiksi lähiverkkoa uusittaessa, lähiverkon nopeutta nostettaessa, otettaessa käyttöön VoIP-palveluja tai toimitilan vuokralaisen vaihtuessa. Puhelinsisäjohtoverkon kuntotutkimukselle asuinkiinteistössä tällainen tarve voi syntyä esimerkiksi silloin, kun taloyhtiön asukkaat haluavat laajakaistaisia internet-palveluja ja taloyhtiö päättää selvittää olemassa olevan puhelinsisäjohtoverkon soveltuvuuden tähän tarkoitukseen. Kuntotutkimusta voidaan tarvita myös, jos kaapeloinnin tai verkon toiminnassa havaitaan esimerkiksi verkon korkeasta iästä johtuvia puutteita. Usein kuntotutkimus kannattaa tehdä ainakin kiinteistön muun peruskorjauksen yhteydessä. Kuntotutkimuksen tarve johtaa tarjouspyyntöön, jonka tilaaja lähettää useammalle kuntotutkijalle voidakseen vertailla eri tarjousvaihtoehtoja ja valitakseen niistä itselleen sopivan. Tutkimuksessa käytettävät menetelmät on kuvattu kohdassa 4.2 ja tulosten esittäminen kohdassa 4.3. Tarjousta ja mahdollisesti tilattua kuntotutkimusta varten tulee kuntotutkijalla olla tutkimuksen kohteena olevasta yleiskaapelointijärjestelmästä tai puhelinsisäjohtoverkosta riittävät lähtötiedot: kaapeloinnin tai verkon asiakirjat korjaus- ja ylläpitotiedot mahdolliset aiemmat kuntoarviot tai tutkimukset käyttäjiltä kyselemällä saadut tiedot. Lähtötietojen kartoitus on tarkemmin kuvattu tämän ST-kortin kohdassa 5. Kuntotutkimusta koskevan tilauksen saatuaan tai toimeksiantosopimuksen tilaajan kanssa tehtyään tulee kuntotutkijan laatia kuntotutkimussuunnitelma eli työsuunnitelma kuntotutkimuksen suorittamisesta. Tämä tehdään yhteistyössä tilaajan kanssa. Kuntotutkimussuunnitelman laatiminen on tarkemmin kuvattu kohdassa 5. Varsinainen kuntotutkimus yleiskaapelointijärjestelmälle tehdään kohdan 6.1 mukaisesti ja puhelinsisäjohtoverkolle kohdan 7.1 mukaisesti. Kun kuntotutkimuksen tulokset ovat valmiina ja kuntotutkija on ne analysoinut, hän laatii tilaajalle esityksen tavoitetasovaihtoehdoista ja tekee ehdotuksen suositeltavasta tavoitetasosta. Ehdotuksen tulee sisältää myös tiedot tavoitetason edellyttämistä toimenpiteistä ja näiden kustannuksista. Tavoitetasoa koskevat asiat on kuvattu kohdissa 6.2 ja 6.3 (yleiskaapelointi) sekä 7.2 ja 7.3 (puhelinsisäjohtoverkko). Kuva 1. Kuntotutkimuksen kulkukaavio 4

5 4.2 Kuntotutkimuksen menetelmät Kuntotutkimuksen menetelmät ovat asiakirjojen tutkiminen silmämääräinen tarkastus mittaukset ja testaukset (ei yleensä koske puhelinsisäjohtoverkon kuntotutkimusta). Kaapeloinnin tai verkon asiakirjoja tutkimalla saadaan tietoa kaapeloinnin tai verkon rakenteesta, käytetyistä komponenteista (kaapelit ja liittämistarvikkeet) ja johtoteistä. Silmämääräisellä tarkastuksella saadaan tietoa kaapeloinnin tai verkon asennuksesta, komponenttien kunnosta, johtoteiden kunnosta ja täyttöasteesta, jakamotilojen kunnosta ja riittävyydestä sekä siitä, onko kaapelointi tai verkko sitä koskevien asiakirjojen mukainen. Mittauksilla ja testauksilla saadaan tietoa kaapeloinnin siirtoteknisestä siirtokyvystä, kaapeleiden kunnosta sekä jatkosten ja liitosten kunnosta. Mittauksissa käytetään yleiskaapeloinnin kenttätesteriä. Mittaukset suoritetaan ST-kortin mukaisesti ja tulokset esitetään kyseisen kortin lomakkeella. 4.3 Tulosten esittäminen Yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimuksen tulokset esitetään ST-kortin kuntotutkimuslomakkeella. Lomakkeessa esitetään seuraavat tiedot: kohteen tiedot jakamotilojen kuntotutkimustulokset johtoteiden kuntotutkimustulokset kaapeloinnin toiminnallisten osien ja komponenttien kuntotutkimustulokset kaapeloinnin mitoitus, suorituskyky ja kaapeloinnin tukemat sovellukset kaapeloinnin asiakirjojen tilanne ylläpitosopimusta ja sen noudattamista koskevat tiedot suositeltava tavoitetaso sekä sen tukemat sovellukset, sen edellyttämät toimenpiteet ja toimenpiteiden kustannusarvio liitteenä mittaustulokset ST lomakkeella. Puhelinsisäjohtoverkon kuntotutkimuksen tulokset esitetään ST-kortin kuntotutkimuslomakkeella. Lomakkeessa esitetään seuraavat tiedot: kohteen tiedot kuntotutkimustulokset teletiloista johtoteistä verkon toiminnallisista osista ja komponenteista verkon mitoitus, suorituskyky ja verkolla saatavat palvelut verkon asiakirjojen tilanne hoitosopimusta ja sen noudattamista koskevat tiedot suositeltava tavoitetaso sekä sillä saatavat palvelut, sen edellyttämät toimenpiteet ja toimenpiteiden kustannusarvio. 5 LÄHTÖTIETOJEN KARTOITUS JA KUNTOTUTKIMUS- SUUNNITELMAN LAADINTA 5.1 Lähtötietojen kartoitus Lähtötietoina kuntotutkimukselle ovat asiakirjat korjaus- ja ylläpitohistoria aiemmin tehdyt kuntoarviot tai -tutkimukset käyttäjä- ja asukaskyselyt. Yleiskaapelointijärjestelmästä tulisi olla ST-kortin mukaiset ja puhelinsisäjohtoverkosta Viestintäviraston määräyksen 25 D/2003 M mukaiset asiakirjat. Mikäli kaapeloinnin tai verkon asiakirjat on sen korjausja ylläpitotoimien yhteydessä päivitetty niin kuin aina tulisi tehdä sisältyy korjaus- ja ylläpitohistoria niihin. Muussa tapauksessa korjaukseen ja ylläpitoon liittyvät tiedot tulee pyrkiä selvittämään erikseen. Jos yleiskaapelointijärjestelmä tai puhelinsisäjohtoverkko kuuluu ylläpito- tai hoitosopimuksen piiriin, kyseiseen sopimukseen on myös syytä tutustua. On mahdollista, että kaapeloinnille tai verkolle on jo aiemmin tehty kuntoarvio tai -tutkimus. Tässä tapauksessa niistä saatu tieto tulee hyödyntää. Käyttäjä- tai asukaskyselyt ovat usein arvokas lisä kuntotutkimuksen lähtötietoina. Esimerkiksi toimitilakiinteistössä yleiskaapelointijärjestelmän käyttäjiltä voidaan kysellä tietoja havaituista ongelmista, puutteista ja vioista. Vastaavasti voidaan asuinkiinteistössä kysellä asukkailta tietoja puhelinsisäjohtoverkon mahdollisista ongelmista. Kysely voidaan tehdä kyselylomakkeella tai vapaamuotoisesti. Tärkeintä on, että saadaan mahdollisimman paljon tietoa kaapeloinnin tai verkon kunnosta ja toimivuudesta. 5.2 Kuntotutkimussuunnitelman laadinta Kuntotutkimussuunnitelma tulee laatia sen varmistamiseksi, että kaikki kuntotutkimukseen kuuluvat tehtävät tulevat suoritetuksi ja että pysytään sovitussa aikataulussa. Kuntotutkimussuunnitelma on ennen kaikkea työsuunnitelma kuntotutkimuksen suorittamisesta. Kuntotutkimussuunnitelmasta on hyötyä sekä kuntotutkijalle että tilaajalle. Kuntotutkijalle se on työkalu ja muistilista suoritettavista tehtävistä ja aikataulusta. Tilaaja puolestaan saa kuntotutkimussuunnitelman perusteella etukäteen tietoja siitä, mitä töitä kiinteistössä tehdään ja milloin nämä tehdään. Näin esimerkiksi toimitilojen työntekijät ja asuinkiinteistöjen asukkaat voivat varautua kuntotutkimukseen ja sen aiheuttamat häiriöt ovat vähäisemmät. Kuntotutkimussuunnitelma onkin syytä laatia yhteistyössä tilaajan kanssa. Tämä on omiaan lisäämään tilaajan ja kuntotutkijan välistä luottamusta ja avoimuuden ilmapiiriä. 5

6 Kuntotutkimussuunnitelmasta tulee ilmetä kaikki kohdassa 6 mainitut tehtävät sekä niiden aikataulu. Kuntotutkimussuunnitelma voidaan jäsennellä esimerkiksi aikataulun mukaisesti tai käytettävien menetelmien perusteella: asiakirjojen perusteella tehtävä tarkastelu ja siinä selvitettävät asiat silmämääräiset tarkastukset ja niiden aikataulu mittaukset ja testaukset ja niissä tarvittavat laitteet sekä mittaus- ja testausaikataulu. 6 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN, TAVOITETASO JA SUOSITELTAVAT TOIMET 6.1 Kuntotutkimuksen suorittaminen Yleiskaapelointijärjestelmän osajärjestelmät ovat aluekaapelointi nousukaapelointi kerroskaapelointi. Kuntotutkimus voidaan suorittaa joko kaikkien kolmen tai vain yhden tai kahden osajärjestelmän osalta Jakamotilat Alue-, talo- ja kerrosjakamotilasta selvitetään silmämääräisesti tarkastamalla tilan riittävyys tarkoituksenmukaisuus, kunto ja varusteet ovien kunto siisteys lukitus. Taulukossa 1 on esitetty jakamotiloja koskevan kuntotutkimuksen osan tehtävät ja arviointiperusteet Kaapeloinnin johtotiet Alue-, nousu- ja kerroskaapeloinnin johtoteistä selvitetään silmämääräisesti tarkastamalla johtoteiden täyttöaste johtoteiden kunto johtoteiden sisääntuonti jakamoon. Taulukossa 2 on esitetty kaapeloinnin johtoteitä koskevan kuntotutkimuksen osan tehtävät ja arviointiperusteet Kaapeloinnin toiminnalliset osat ja komponentit Alue-, nousu- ja kerroskaapeloinnin toiminnallisia osia ja komponentteja ovat kaapelit jakamoiden liittämistarvikkeet kaapit ja telineet työpisterasiat ja keskityskohdat maadoitus. Taulukossa 3 on esitetty kaapeloinnin toiminnallisia osia ja komponentteja koskevan kuntotutkimuksen osan tehtävät, menetelmät ja arviointiperusteet Kaapeloinnin mitoitus, suorituskyky ja kaapeloinnin tukemat sovellukset Taulukossa 4 (sivu 8) on esitetty alue-, nousu- ja kerroskaapeloinnin mitoitusta, suorituskykyä ja tuettuja sovelluksia koskevan kuntotutkimuksen osan tehtävät, menetelmät ja arviointiperusteet. Taulukko 1. Kuntotutkimukseen kuuluvat tehtävät jakamotilojen osalta Tutkimuksen kohde Tilan riittävyys Tilan tarkoituksenmukaisuus, kunto ja varusteet Tilan ovien kunto Tilan siisteys Tilan lukitus Arviointiperusteet Tilan riittävyys nykyisen kaapeloinnin ja käytettävien sovellusten vaatimien laitteiden sijoittelun kannalta: kaapit ja telineet. Tilan riittävyys muutoksia ja lisäyksiä varten. Tilan riittävyys työskentelyn kannalta. Työskentelytila kaappien ja telineiden takana. Tilan riittävyys siellä säilytettäville asiakirjoille, työvälineille ja tarvikkeille. Tilan sijainti ja rakenne kaapeloinnin ominaisuuksien, ylläpitotöiden ja tietoturvallisuuden kannalta. Tilan mahdollinen muu käyttö ja siitä aiheutuvat riskit. Valaistus, sähköpistorasiat ja muu mahdollinen kalustus. Rakenteiden ja niiden pintojen kunto ja soveltuvuus käyttötarkoitukseen. Asiakirjojen asianmukainen säilytystila jakamossa. Ovien avautuminen ja sulkeutuminen sekä tiiviys. Murtolujuus ottaen huomioon tilan muu rakenne ja lukitustapa. Pintojen ja mahdollisten tunnuskilpien ja muiden merkintöjen kunto. Yleinen siisteys, roskat, pöly, asiaankuulumattomat esineet ja materiaalit. Puhelinsisäjohtoverkkoa koskevan määräyksen Vivi 25 D/2003 M vaatimusten mukaisuus. 6

7 Taulukko 2. Kuntotutkimukseen kuuluvat tehtävät kaapeloinnin johtoteiden osalta Tutkimuksen kohde Täyttöaste Tutkittavat asiat ja arviointiperusteet Ulkokaapelointi Täyttöprosentti. Käytöstä poistettujen kaapeleiden osuus. Sisäkaapelointi Kunto Kanavaputkituksen kunto. Alue- ja nousukaapeleiden kaapelihyllyjen kunto, puhtaus ja kiinnitykset. Kerroskaapeleiden kaapelihyllyjen, ripustuskiskojen ja johtokanavien kunto, puhtaus ja kiinnitykset. Johtoteiden sisääntuonti jakamoon Alue- tai talojakamo: Yleisen verkon kaapeleiden sisääntuonti ja läpivienti: kunto ja tarkoituksenmukaisuus. Alue- ja talojakamo: Aluekaapeleiden johtoteiden sisääntuonti ja läpivienti: kunto ja tarkoituksenmukaisuus. Talo- ja kerrosjakamo: Nousukaapeleiden johtoteiden sisääntuonti ja läpivienti: kunto ja tarkoituksenmukaisuus. Kerrosjakamo: Kerroskaapeleiden johtoteiden sisääntuonti ja läpivienti: kunto ja tarkoituksenmukaisuus. Taulukko 3. Kuntotutkimukseen kuuluvat tehtävät kaapeloinnin toiminnallisten osien ja komponenttien osalta Tutkimuksen kohde Aluekaapelit Nousukaapelit Kerroskaapelit Alue-, talo- ja kerrosjakamon liittämistarvikkeet Jakamoiden kaapit ja telineet Työpisterasiat ja keskityskohdat Maadoitus Tutkittavat asiat Asiakirjojen perusteella Parikaapelityypit ja parimäärät. Optisten kaapeleiden tyypit, kuitutyypit ja kuitumäärät. Parikaapeloinnin kytkentäpaneelien tai -rimojen ja liittimien tyypit. Parikaapeloinnin kytkentäkaapeleiden tyypit. Optisen kaapeloinnin kytkentäpaneelien ja liittimien tyypit ja kuitujen päättämistapa. Optisen kaapeloinnin kytkentäkaapeleiden tyypit. Kaappien ja telineiden tyypit ja koot. Kaappien ja telineiden sijoittelu ja kalustus sekä niiden tarkoituksenmukaisuus. Työpisterasioiden ja keskityskohtien liittimien tyypit. Kaapeleiden maadoitus telineeseen. Telineen maadoitus kiinteistön maadoitusjärjestelmään. Silmämääräisesti Parikaapelityypit ja parimäärät. Valokaapelityypit, kuitutyypit ja kuitumäärät. Kaapeleiden kunto: vaipan eheys, painumat, jyrkät taivutukset, puristumat, kiinnitykset. Kaapeleiden merkinnät. Parikaapeloinnin kytkentäpaneelien tai -rimojen ja liittimien tyypit sekä niiden kunto. Parikaapeloinnin kytkentäkaapeleiden tyypit, kunto ja hallittavuus. Optisen kaapeloinnin kytkentäpaneelien ja liittimien tyypit ja niiden kunto sekä kuitujen päättämistapa. Optisen kaapeloinnin kytkentäkaapeleiden tyypit, kunto ja hallittavuus. Kytkentäpaneeleiden ja niiden liittimien merkinnät. Kaappien ja telineiden tyypit, koot ja sijoittelu. Kaappien ja telineiden sijoittelu ja kalustus sekä niiden tarkoituksenmukaisuus. Kaappien ja telineiden merkinnät. Työpisterasioiden ja keskityskohtien liittimien tyypit ja merkinnät. Työpisterasioiden ja keskityskohtien kunto ja niiden sijoituspaikkojen tarkoituksenmukaisuus. Kaapeleiden maadoitus telineeseen ja sen kunto. Telineen maadoitus kiinteistön maadoitusjärjestelmään ja sen kunto. 7

8 Taulukko 4. Kuntotutkimukseen kuuluvat tehtävät kaapeloinnin mitoituksen, suorituskyvyn ja tuettujen sovellusten osalta Tutkimuksen kohde Yleisen verkon liittymien tyypit. Aluejakamosta talojakamoihin lähtevien parikaapeleiden pituudet, tyypit ja parimäärät. Aluejakamosta talojakamoihin lähtevien optisten kaapeleiden pituudet, tyypit, kuitutyypit ja kuitumäärät. Talojakamosta kerrosjakamoihin lähtevien parikaapeleiden pituudet, tyypit ja parimäärät. Talojakamosta kerrosjakamoihin lähtevien optisten kaapeleiden pituudet, tyypit, kuitutyypit ja kuitumäärät. Kerrosjakamosta työpisterasioihin lähtevien parikaapeleiden pituudet, tyypit ja parimäärät. Kerrosjakamosta työpisterasioihin lähtevien optisten kaapeleiden pituudet, tyypit, kuitutyypit ja kuitumäärät. Laitteisiin kytkemättömien aluekaapeloinnin parien määrä aluejakamossa. Laitteisiin kytkemättömien aluekaapeloinnin optisten kuitujen määrä ja tyypit aluejakamossa. Laitteisiin kytkemättömien nousukaapeloinnin parien määrä talojakamossa. Laitteisiin kytkemättömien nousukaapeloinnin optisten kuitujen määrä ja tyypit talojakamossa. Laitteisiin kytkemättömien kerroskaapeloinnin parien määrä kerrosjakamossa. Laitteisiin kytkemättömien kerroskaapeloinnin optisten kuitujen määrä ja tyypit kerrosjakamossa. Aluekaapeloinnin siirtotekninen suorituskyky optisen kaapeloinnin osalta. Nousukaapeloinnin siirtotekninen suorituskyky optisen kaapeloinnin osalta. Optisen kaapeloinnin tukemat sovellukset. Kerroskaapeloinnin siirtotekninen suorituskyky parikaapeloinnin osalta. Parikaapeloinnin tukemat sovellukset. Menetelmä ja arviointiperuste Asiakirjojen perusteella. Asiakirjojen perusteella sekä silmämääräisesti tarkastamalla. Asiakirjojen perusteella sekä silmämääräisesti tarkastamalla. Asiakirjojen perusteella. Siirtokyky arvioidaan käytettyjen komponenttien, asennuksen laadun ja kaapelointietäisyyksien perusteella. Ilmoitetaan optisen kaapeloinnin luokka ja kuitukategoria standardin EN (2002) mukaisesti. Optisen kaapeloinnin luokat ovat OF-300, OF-500 ja OF-2000 ja kuitukategoriat ovat OM1, OM2, OM3 ja OS1. Testaus näytteenottoperiaatteella (vaimennus, 850 nm ja 1300/1310 nm). Näytteiden määrä 10 %. Alle kahdenkymmenen kuidun kaapeloinnissa kaikki kuidut. Mukaan tulee sisällyttää 3 pisintä kaapelointia. Pituuksien ja kuitukategorioiden mukaan: Standardin EN liite E tai ST-kortin ST taulukko 7. Asiakirjojen perusteella. Siirtokyky arvioidaan käytettyjen komponenttien, asennuksen laadun ja kaapelointietäisyyksien perusteella. Siirtokykyluokat standardin EN (2002) mukaan: Luokka D (100 MHz), Cat 5 * Luokka E (250 MHz), Cat 6. * Testaus näytteenottoperiaatteella (kaikki standardien vaatimat testit). Näytteiden määrä 10 %. Alle kahdenkymmenen parin kaapeloinnissa kaikki. Mukaan tulee sisällyttää 3 pisintä kaapelointia. Siirtoteknisen suorituskyvyn perusteella: Luokka D: 100Base-T, 1000Base-T. Luokka E: 1000Base-T ja 1000Base-TX. Tarkempia tietoja standardin EN liitteessä E tai ST-kortin taulukossa 6. Huom.: Ylempi luokka tukee myös kaikkien alempien luokkien palveluja. * Mainittu luokka on saavutettavissa kyseisen kategorian kaapeleilla ja liittämistarvikkeilla, mikäli asennustyö on tehty ohjeiden mukaisesti ja huolella. 8

9 Taulukosta 5 käyvät ilmi parikaapeloinnin tukemat lähiverkkosovellukset, kun tiedetään parikaapeloinnin luokka. Taulukosta 6 käyvät ilmi optisen kaapeloinnin tukemat lähiverkkosovellukset, kun tiedetään optisen kaapeloinnin luokka ja kuitukategoria. Taulukkoa 5 voidaan käyttää myös vaadittavan kuitukategorian määrittelemiseen, kun tiedetään kaapeloinnin pituus (luokka) ja tuettavaksi haluttu sovellus Ylläpitosopimus Mikäli yleiskaapeloinnista on olemassa ylläpitosopimus, selvitetään siitä ylläpitosopimuksen sisältö ja asianmukaisuus ylläpitosopimuksen aikana esiin tulleet viat, puutteet yms., ellei niitä ole tutkimuksessa jo todettu ylläpitosopimuksen noudattamisessa esiin tulleet puutteet Kaapeloinnin asiakirjat Yleiskaapeloinnin asiakirjoista tarkistetaan silmämääräisesti asiakirjojen riittävyys (katso kohta 5) asiakirjojen ajantasaisuus asiakirjojen kunto ja säilytys. Taulukko 5. Parikaapeloinnin tukemat lähiverkkosovellukset Sovellus Standardi tai muu spesifikaatio Sovelluksen yleinen nimitys Luokka D (100 MHz), toteutuu kategorian 5 komponenteilla CSMA/CD 100Base-TX ISO/IEC Fast Ethernet Token Ring 100 Mbit/s ISO/IEC t High Speed Token Ring CSMA/CD 1000Base-T ISO/IEC Gigabit Ethernet Token Ring 16 Mbit/s ISO/IEC TP-PMD ISO/IEC FCD Twisted Pair Physical Medium Dependent ATM LAN 155,52 Mbit/s ATM Forum af-phy ATM-155/Category 5 Luokka E (250 MHz), toteutuu kategorian 6 komponenteilla CSMA/CD 1000Base-TX TIA/EIA-854 Gigabit Ethernet ATM LAN 1,2 Gbit/s ATM Forum af-phy ATM-1200/Category 6 Taulukko 6. Optisen kaapeloinnin tukemat yleisimmät lähiverkkosovellukset Sovellus Kategoria OM1 Kategoria OM2 Kategoria OM3 Kategoria OS1 850 nm 1300 nm 850 nm 1300 nm 850 nm 1300 nm 1310 nm 1550 nm 10Base-FL & FB OF-2000 OF-2000 OF Base-FX OF-2000 OF-2000 OF-2000 ATM 155 OF-500 OF-2000 OF-500 OF-2000 OF-500 OF-2000 OF-2000 ATM 622 OF-300 OF-500 OF-300 OF-500 OF-300 OF-500 OF Base-SX OF-300 OF-500 OF Base-LX OF-500 OF-500 OF-500 OF GBase-SR/SW OF GBase-LR/LW OF GBase-ER/EW OF GBase-LX4/LW4 OF-300 OF-300 OF-300 OF

10 6.2 Suositeltava tavoitetaso Toimitilakiinteistöt Toimitilakiinteistöissä yleiskaapelointijärjestelmän tavoitetasot eri osajärjestelmissä ovat: Taso 1 (minimi) Gigabit Ethernet kaikissa osajärjestelmissä Aluekaapeloinnissa luokan OF-300, OF-500 tai OF-2000 optinen kaapelointi, joka tukee Gigabit-Ethernet-lähiverkkoa. Aluekaapeloinnin kuitumäärät: 12 OS OM1. Nousukaapeloinnissa luokan OF-300 optinen kaapelointi, joka tukee Gigabit-Ethernet-lähiverkkoa. Nousukaapeloinnin kuitumäärät: 12 OS1+ 12 OM1. Kerroskaapeloinnissa luokan E parikaapelointi. Kaksi kaksiosaista työpisterasiaa työpistetilaa kohti. Taso 2 (suositus) 10 Gbit/s Ethernet alue- ja nousukaapeloinnissa ja Gigabit-Ethernet kerroskaapeloinnissa Aluekaapeloinnissa luokan OF-300, OF-500 tai OF-2000 optinen kaapelointi, joka tukee 10 Gbit/s Ethernet -lähiverkkoa. Aluekaapeloinnin kuitumäärät: 12 OS OM3. Nousukaapeloinnissa luokan OF-300 optinen kaapelointi, tukee 10 Gbit/s Ethernet -lähiverkkoa. Nousukaapeloinnin kuitumäärät: 12 OS OM3. Kerroskaapeloinnissa luokan E parikaapelointi. Kaksi kaksiosaista työpisterasiaa työpistetilaa kohti. Johtotie- ja tilavaraus optista työpisterasiaa varten Asuinkiinteistöt Asuinkiinteistöissä yleiskaapelointijärjestelmän tavoitetasot eri osajärjestelmissä ovat: Taso 1 (minimi), Fast Ethernet Aluekaapeloinnissa kaapelointi, joka tukee vähintään 100 Mbit/s Ethernet -lähiverkkoa: Etäisyydet alle 90 m: kaapelointi neljällä kategorian 5 kaapelilla. Etäisyydet yli 90 m: optinen kaapelointi 4 OS1 (yli 300 m) tai 4 OM1 (alle 300 m) etäisyyden mukaan. Nousukaapelointi, joka tukee vähintään 100 Mbit/s Ethernet -lähiverkkoa. Yksi kategorian 5 kaapeli huoneistoa kohti. Ei erillistä huoneistokaapelointia. Nousukaapelointi päättyy huoneistossa olevaan liitäntärasiaan. Taso 2 (suositus), Gigabit Ethernet Aluekaapeloinnissa kaapelointi, joka tukee Gigabit-Ethernet-lähiverkkoa: Etäisyydet alle 90 m: kaapelointi neljällä kategorian 6 kaapelilla. Etäisyydet yli 90 m: optinen kaapelointi 4 OS1 (yli 300 m) tai 4 OM3 (alle 300 m) etäisyyden mukaan. Nousukaapelointi, joka tukee Gigabit-Ethernet-lähiverkkoa. Kaksi kategorian 6 kaapelia huoneistoa kohti. Huoneistokaapelointi kahdella kategorian 6 kaapelilla huonetta kohti. 6.3 Suositeltavan tavoitetason edellyttämät toimenpiteet ja niiden kustannukset Kuntotutkijan tulee esittää tilaajalle suositeltavan tavoitetason edellyttämät toimenpiteet ja niiden kustannukset. Toimenpiteet Tarvittavat toimenpiteet riippuvat kuntotutkimuksen tuloksista eli yleiskaapelointijärjestelmän nykytilasta. Toimenpidevaatimuksiin tulee sisällyttää jakamotilat sekä niiden varustus asennuksineen verkkopalvelun tarjoajien kaapeleiden sisääntulo nousukaapeloinnin johtotiet aluekaapeloinnin kaapelit ja niiden asennus aluekaapeloinnin liittämistarvikkeet ja niiden asennus nousukaapeloinnin kaapelit ja niiden asennus nousukaapeloinnin liittämistarvikkeet ja niiden asennus kerros- tai huoneistokaapeloinnin kaapelit ja niiden asennus kerros- tai huoneistokaapeloinnin liittämistarvikkeet ja niiden asennus kaapeloinnin testaus kaapeloinnin dokumentointi kaapeloinnin ylläpito. Yleiskaapelointijärjestelmän suunnitteluohjeet on esitetty ST-kortissa Kustannukset Yleiskaapelointijärjestelmän uusimisen tai kunnostuksen kustannukset määräytyvät aina tapauskohtaisesti. Kokonaiskustannukset riippuvat luonnollisesti hyvin paljon rakennuksen koosta ja tietoliikennerasioiden lukumäärästä. Myös rakennuksen iällä sekä käytettävissä olevilla tiloilla ja johtoteillä on usein suuri merkitys. Kuntotutkijan tulee ottaa kaikki kustannuksiin vaikuttavat tekijät riittävästi huomioon ja antaa tämän perusteella tilaajalle arvio tavoitetason saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden kustannuksista. 10

11 7 PUHELINSISÄJOHTOVERKON KUNTOTUTKIMUKSEN SUORIT- TAMINEN, TAVOITETASO JA SUOSITELTAVAT TOIMET 7.1 Kuntotutkimuksen suorittaminen Teletilat Puhelinsisäjohtoverkon teletiloja ovat talojakamo vaihdehuone tai muu telelaitehuone (yleensä vain toimitilakiinteistöissä) nousukomerot nousurasiat jakorasiat. Näistä tiloista selvitetään silmämääräisesti tarkastamalla tilan riittävyys tarkoituksenmukaisuus, kunto ja varusteet ovien ja kansien kunto siisteys lukitus. Taulukossa 7 on esitetty teletiloja koskevan kuntotutkimuksen tehtävät ja arviointiperusteet Johtotiet Puhelinsisäjohtoverkon johtoteitä ovat nousukaapeloinnin johtotiet kerroskaapeloinnin johtotiet. Johtoteistä selvitetään silmämääräisesti tarkastamalla täyttöaste kunto. Taulukossa 8 on esitetty johtoteitä koskevan kuntotutkimuksen tehtävät ja arviointiperusteet Verkon toiminnalliset osat ja komponentit Puhelinsisäjohtoverkon toiminnallisia osia ja komponentteja ovat kaapelit jatkokset talojakamon kaapelipäätteet muut kaapelipäätteet puhelinpistorasiat maadoitus. Taulukossa 9 on esitetty verkon toiminnallisia osia ja komponentteja koskevan kuntotutkimuksen tehtävät, menetelmät ja arviointiperusteet. Taulukko 7. Kuntotutkimukseen kuuluvat tehtävät teletilojen osalta Tutkimuksen kohde Tilan riittävyys Tilan tarkoituksenmukaisuus, kunto ja varusteet Tilan ovien ja kansien kunto Tilan siisteys Tilan lukitus Arviointiperusteet Talojakamo Talojakamon tilan riittävyys laajakaistayhteyksien vaatimien aktiivilaitteiden sijoittamisen kannalta. Tällaisia laitteita ovat esim. xdsl-reitittimet sekä HomePNA- ja Ethernet-kytkimet. Työskentelytilan riittävyys talojakamossa. Asiakirjojen, työvälineiden ja tarvikkeiden säilyttämiseen tarvittavan tilan riittävyys. Muut teletilat Tilan riittävyys muutoksia ja lisäyksiä varten. Työskentelytilan riittävyys. Tilan sijainti ja rakenne verkon ominaisuuksien, ylläpitotöiden ja tietoturvallisuuden kannalta. Tilan mahdollinen muu käyttö ja siitä aiheutuvat riskit. Valaistus ja sähköpistorasiat sekä kalustus jos sellaista on ja tarvitaan. Rakenteiden ja niiden pintojen kunto ja soveltuvuus käyttötarkoitukseen. Asiakirjojen asianmukainen säilytystila talojakamossa tai muussa tilassa, josta ne on helposti saatavissa. Ovien ja kansien avautuminen ja sulkeutuminen sekä tiiviys. Murtolujuus ottaen huomioon tilan muu rakenne ja lukitustapa. Pintojen ja mahdollisten tunnuskilpien ja muiden merkintöjen kunto. Yleinen siisteys, roskat, pöly, asiaankuulumattomat esineet ja materiaalit. Määräyksen Vivi 25 D/2003 M vaatimusten mukaisuus: Asiattomien pääsyn puhelinsisäjohtoverkon teletiloihin on oltava estetty. Puhelinsisäjohtoverkon teletiloina käytetyt komerot, huoneet sekä yleisiin tiloihin pinta-asennetut kotelot ja kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät muut kotelot ja rasiat on lukittava avaimella, kortilla tai muulla luotettavalla tavalla. Talojakamon sekä siihen vievien kulkuväylien lukitus on järjestettävä niin, että sellaisten verkon palveluja kiinteistöön toimittavien teleyritysten ja -urakoitsijoiden henkilökunta, joilla on kiinteistön omistajan tai haltijan antama oikeutus, pääsee tarvittaessa viivytyksettä talojakamoon. 11

12 7.1.4 Verkon mitoitus, suorituskyky ja verkolla saatavat palvelut Taulukossa 10 on esitetty verkon mitoitusta koskevan kuntotutkimuksen tehtävät, menetelmät ja arviointiperusteet. Taulukossa 11 on esitetty verkon suorituskyvyn arviointiperusteet kaapelityypeittäin, edellyttäen ettei verkossa ole fyysisiä vaurioita. Jos verkossa on fyysisiä vaurioita tai heikkoja liitoksia, sen suorituskyky on alempi kuin kaapelityypin perusteella voidaan päätellä. Verkon siirtotekninen suorituskyky ja verkolla saatavat palvelut arvioidaan käytettyjen komponenttien, asennuksen laadun ja kaapelointietäisyyksien perusteella. Taulukko 8. Kuntotutkimukseen kuuluvat tehtävät johtoteiden osalta Tutkimuksen kohde Täyttöaste Kunto Tutkittavat asiat ja arviointiperusteet Nousukaapeloinnin johtotiet Täyttöprosentti. Käytöstä poistettujen kaapeleiden osuus. Kerroskaapeloinnin johtotiet Putkituksien materiaalit ja mahdollisuus uudelleenkäyttöön. Taulukko 9. Kuntotutkimukseen kuuluvat tehtävät toiminnallisten osien ja komponenttien osalta Tutkimuksen kohde Tutkittavat asiat Asiakirjojen perusteella Silmämääräisesti Kaapelit Kaapelityypit ja parimäärät. Kaapelityypit ja parimäärät. Kaapeleiden kunto: vaipan eheys, painumat, jyrkät taivutukset, puristumat, kiinnitykset. Kaapeleiden merkinnät. Jatkokset Jatkostyyppi. Jatkostyyppi, jatkoksen suojan tai kotelon kunto. Talojakamon päätteet Liitintyypit. Liitintyyppi. Liitosten ja ristikytkennän kunto. Mahdolliset ylijännitesuojat. Päätteiden merkinnät. Muut päätteet Liitintyypit. Liitosten kunto. Kaapelihyllyjen kunto, puhtaus ja kiinnitykset. Puhelinpistorasiat Sijoitus ja lukumäärä. Sijoitus ja lukumäärä. Pistorasioiden tyyppi ja kunto. Maadoitus Talojakamon maadoituksen kytkentä. Talojakamon maadoituksen kytkentä. Maadoituksen liitoksien kunto. Taulukko 10. Kuntotutkimukseen kuuluvat tehtävät verkon mitoituksen osalta Tutkimuksen kohde Talojakamosta asuntoihin kytkettyjen parien lukumäärä Talojakamosta työpisteisiin kytkettyjen parien lukumäärä Talojakamosta väestösuojaan kytkettyjen parien lukumäärä Talojakamoon tulevat valvonta- ja hälytysyhteydet ja parimäärät Vapaa kapasiteetti verkon eri osissa: Nousukaapelointi Kerroskaapelointi Talojakamon päätteet Muut päätteet Menetelmä ja arviointiperuste Asiakirjojen perusteella. Silmämääräinen tarkastus. Asiakirjojen perusteella. Silmämääräinen tarkastus. Asiakirjojen perusteella. Silmämääräinen tarkastus. Asiakirjojen perusteella. Silmämääräinen tarkastus. Asiakirjojen perusteella. Silmämääräinen tarkastus. 12

13 Taulukko 11. Puhelinsisäjohtoverkon suorituskyvyn arviointi kaapelityypin perusteella, jos verkossa ei ole fyysisiä vaurioita tai vikoja Kaapelityyppi Verkon suorituskyky Verkolla saatavat palvelut Sisäkaapelit Lyijyvaippa, johtimissa paperi- tai punoseriste Heikko Analoginen puhelin ISDN, ADSL suurin varauksin HomePNA suurin varauksin KL, kierretyt parit ilman vaippaa Heikko Analoginen puhelin ISDN, ADSL suurin varauksin HomePNA suurin varauksin MS, parit ilman parikiertoa, ns. lapamato Heikko Analoginen puhelin ISDN, ADSL suurin varauksin HomePNA suurin varauksin MMS Tyydyttävä Analoginen puhelin ISDN, ADSL pienin varauksin HomePNA pienin varauksin EoVDSL (LRE) pienin varauksin MHS Hyvä Analoginen puhelin ISDN, ADSL HomePNA EoVDSL (LRE) Ulkokaapelit LVJ Heikko Analoginen puhelin ISDN, ADSL suurin varauksin HomePNA suurin varauksin MOHBU, MOPU Tyydyttävä Analoginen puhelin ISDN, ADSL pienin varauksin HomePNA pienin varauksien EoVDSL (LRE) pienin varauksin VMOHBU, VMHBU, VMOPU, 4-kierrerakenne Tyydyttävä Analoginen puhelin I ISDN, ADSL pienin varauksin HomePNA pienin varauksien EoVDSL (LRE) pienin varauksin VMOHBU, VMHBU, VMOPU, parirakenne Hyvä Analoginen puhelin ISDN, ADSL HomePNA EoVDSL (LRE) Verkon asiakirjat Puhelinsisäjohtoverkon asiakirjoista tarkistetaan silmämääräisesti Viestintäviraston määräyksen 25 D/2003 M mukaisuus asiakirjojen ajantasaisuus asiakirjojen kunto ja säilytys Hoitosopimus Mikäli puhelinsisäjohtoverkosta on tehty hoitosopimus, selvitetään siitä hoitosopimuksen sisältö ja asianmukaisuus (ST-kortit 42.00, ja 42.02) hoitosopimuksen aikana esiin tulleet viat, puutteet yms., elleivät ne tutkimuksessa jo muuten ole tulleet esiin hoitosopimuksen noudattamisessa esiin tulleet puutteet. 13

14 7.2 Suositeltava tavoitetaso Asuinkiinteistöt Asuinkiinteistöissä puhelinsisäjohtoverkon tavoitetasot ovat: Taso 1 (minimi) Puhelinsisäjohtoverkon teletilojen lukituksen, verkon asiakirjojen ja talojakamon maadoituksen saattaminen Viestintäviraston määräyksen 25 D/2003 M mukaiseen kuntoon sekä talojakamon varustaminen valaistuksella ja kaksiosaisella sähköpistorasialla, jota syötetään omana ryhmänään. Taso 2 (suositus) Kohdassa esitetyn asuinkiinteistön yleiskaapelointia koskevan tavoitetason 1 tai 2 mukainen yleiskaapelointi. Tätä vaihtoehtoa suositellaan varsinkin silloin, jos kiinteistöön on tulossa perusparannus (esim. julkisivu-, putki- tai sähköremontti) Toimitilakiinteistöt Toimitilakiinteistöissä, joissa on yleiskaapelointi, riittää pelkän puhelinsisäjohtoverkon tavoitetasoksi Viestintäviraston määräyksen 25 D/2003 M minimivaatimukset täyttävä puhelinsisäjohtoverkko. Tämä verkko voi olla kaapeloinniltaan myös osa yleiskaapelointia. Tällöinkin kerroskaapeloinnin tavoitetaso on luokka E. Ellei toimitilakiinteistössä ole yleiskaapelointia, suositellaan sellaisen rakentamista kohdassa esitettyjä tavoitetasoja noudattaen. 7.3 Suositeltavan tavoitetason edellyttämät toimenpiteet ja niiden kustannukset Kuntotutkijan tulee esittää tilaajalle suositeltavan tavoitetason edellyttämät toimenpiteet ja niiden kustannukset. nousukaapeloinnin liittämistarvikkeet ja niiden asennus huoneistokaapeloinnin tai kerroskaapeloinnin kaapelit ja niiden asennus huoneistokaapeloinnin tai kerroskaapeloinnin liittämistarvikkeet ja niiden asennus huoneistojakamo (asuinkiinteistössä) liitäntärasiat sekä niiden sijoittelu ja asennus verkon testaus verkon dokumentointi verkon ylläpito. Tarkemmat yksityiskohdat on esitetty soveltuvin osin ST-kortissa Asuinkiinteistön tietoverkko. Yleiskuvaus ST-kortissa Yleiskaapelointijärjestelmät. Tekninen suunnittelu- ja asennusohje Viestintäviraston määräyksessä 25 D/2003 M. Kustannukset Puhelinsisäjohtoverkon uusimisen tai kunnostuksen kustannukset määräytyvät aina tapauskohtaisesti. Kokonaiskustannukset riippuvat luonnollisesti hyvin paljon rakennuksen koosta, asuntojen tai työpisteiden lukumäärästä ja huoneisto- tai kerroskaapeloinnin varustetasosta. Myös rakennuksen iällä on usein suuri merkitys, koska vanhemmissa rakennuksissa ei ole useinkaan valmiita johtoteitä käytettävissä nousukaapelointiin. Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. käytettävät johtotievaihtoehdot nykyisten talojakamotilojen käytettävyys huoneistojakamon sijoittelu (asuinkiinteistöissä ) mahdollisuus tehdä työ yhtäjaksoisesti tarvittavat sähköasennustyöt. Kuntotutkijan tulee ottaa kaikki kustannuksiin vaikuttavat tekijät riittävästi huomioon ja antaa tämän perusteella tilaajalle arvio tavoitetason saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden kustannuksista. Toimenpiteet Tarvittavat toimenpiteet riippuvat kuntotutkimuksen tuloksista eli puhelinsisäjohtoverkon nykytilasta. Toimenpidevaatimuksiin tulee sisällyttää teletilat (talojakamo) sekä niiden varustus asennuksineen verkkopalvelun tarjoajien kaapeleiden sisääntulo nousukaapeloinnin johtotiet nousukaapeloinnin kaapelit ja niiden asennus Kortin käsikirjoittaja: Pekka Koivisto, Pekka Koivisto Oy 14

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST ASUINKIINTEISTÖN PUHELIN- SISÄJOHTOVERKON

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry sant@sant.fi www.sant.fi 12.11.2009 Satelliitti-

Lisätiedot

Pikaopas ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

Pikaopas ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Sisältö JOHDANTO...3 Saatavat palvelut...3 Määräykset ohjaavat rakentamista...3 KAAPELOINTI ON PALVELUJEN KIVIJALKA...4 MONIPALVELUVERKON RAKENNE...4 Talojakamo ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat Harri Mutanen ORBIS OY Perustettu 1949 Suomalainen perheyritys Maahantuonti ja oma valmistus Työntekijöitä 50 Liikevaihto 7,8 MEUR (2015) Toimipisteet Vantaa,

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008

Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 1 (10) Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TELETILOJEN LUKITUS

KIINTEISTÖN TELETILOJEN LUKITUS 16.6.2005 KIINTEISTÖN TELETILOJEN LUKITUS Viestintäviraston suosituksia Viestintävirasto 306/2005 S SUOSITUS Viestintävirasto 306/2005 S 1 (8) ESIPUHE Tämä suositus on tarkoitettu ensisijaisesti kiinteistön

Lisätiedot

14.1.2008 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25

14.1.2008 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25 14.1.2008 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25 Viestintävirasto MPS 25 1 (8) 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA... 2 1.2 MUUT ASIAAN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät. Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka

Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät. Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka Sisällys Yleiskaapeloinnin perusajatus Yleiskaapeloinnin standardit Yleiskaapeloinnin rakenne ja osat: toimitilakiinteistöissä

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA

MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA 7.5.2009 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25 Viestintävirasto MPS 25 1 (10) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA... 2

Lisätiedot

Optinen kiinteistökaapelointi. Eino Jauhiainen

Optinen kiinteistökaapelointi. Eino Jauhiainen Optinen kiinteistökaapelointi Eino Jauhiainen Perustietoa yhtiöstä Nestor Cables Oy valmistaa ja myy sekä optisia että kuparijohtimisia tietoliikenne-, teollisuus- ja erikoiskaapeleita ja valokaapelitarvikkeita

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 1 (8) Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Antti Vähälummukka 2010

Antti Vähälummukka 2010 Antti Vähälummukka 2010 Koaksiaalikaapeli Paksu ethernet, 10Base5 o Noin 10mm paksu kaapeli o Tyyppimerkintä RG-8 o Maksimipituus 500m Ohut ethernet, 10Base2 o Noin 6 mm paksu kaapeli o Tyyppimerkintä

Lisätiedot

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN KUITUVERKON SUORITUSKYKYARVOJEN MERKITYS JA MITTAUS 8.11.2017 LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN VILLE REINIKAINEN Sisältö Suorituskykyarvojen ja liittimien puhtauden merkitys käytännössä Mittauksen,

Lisätiedot

Lähiverkkojen rakentaminen

Lähiverkkojen rakentaminen Lähiverkkojen rakentaminen TIESÄHKÖ OY Kaapelointiesimerkkejä 1. Toimitilakiinteistö, jossa on useita yrityksiä/organisaatioita Näille sivuille olemme koonneet periaatteita ja esimerkkejä määräyksen 65

Lisätiedot

Kiinteistöjen laitetilojen lukitus. Viestintäviraston suosituksia

Kiinteistöjen laitetilojen lukitus. Viestintäviraston suosituksia Suositus 1 (8) Kiinteistöjen laitetilojen lukitus n suosituksia Suositus 2 (8) Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Johdanto... 3 3 Lukituksen suunnittelu... 4 4 Talojakamon lukituksen vaihtoehtoja... 5 5 Muiden yhteisten

Lisätiedot

Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014

Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014 Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014 Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Vanhan antenni ja sisäjohtoverkon uudistus määräyksen

Lisätiedot

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön

Lisätiedot

Sisäverkkomääräys 65 B/2016 M. Jorma Harle, viestintäverkkoasiantuntija Laatua asuinkiinteistöjen kuitusisäverkkoihin

Sisäverkkomääräys 65 B/2016 M. Jorma Harle, viestintäverkkoasiantuntija Laatua asuinkiinteistöjen kuitusisäverkkoihin Sisäverkkomääräys 65 B/2016 M Jorma Harle, viestintäverkkoasiantuntija Laatua asuinkiinteistöjen kuitusisäverkkoihin 8.11.2017 Sisältö Mikä on sisäverkko? Määräyksen M65 yleisiä periaatteita Sisäverkko

Lisätiedot

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Sivu 1/5 Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Laskelma HomePNA-tekniikkaa hyödyntävästä kiinteästä laajakaistaisesta internet-ratkaisusta taloyhtiöille. Ympäristönä voi olla erityyppiset

Lisätiedot

Laajakaistaratkaisut asuinkiinteistöissä

Laajakaistaratkaisut asuinkiinteistöissä asuinkiinteistöissä taloyhtiöissä seminaari 6.10.2005 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL - www.stul.fi 1 Hankitaanko taloyhtiöön yhteinen laajakaistajärjestelmä

Lisätiedot

Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola

Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Optisen liityntäverkon maadoitukset Optinen liityntäverkko alkaa teleyrityksen laitetilasta ja päättyy asiakaskiinteistön talojakamoon Valokaapelissa

Lisätiedot

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Veijo Happonen DAXTUM OY Gsm: 040-5254232, e-mail: veijo.happonen@daxtum.com BAFF / Automaatio Talotekniikassa LUENNON SISÄLTÖ

Lisätiedot

Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä?

Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä? Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä? Pauli Suikkanen Elisa Oyj 1 Määräys velvoittaa Määräystä sovelletaan vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinkiinteistön,

Lisätiedot

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ Kaapelointi / Torstai iltapäivä (12.00-16.00) 1. Tehtävän kuvaus Torstain tehtävässä on tarkoitus asentaa työpisteeseen standardin

Lisätiedot

TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI

TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI H. Honkanen KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ Määritelmiä Bittivirhesuhde ( BER ) Ilmaisee virheellisten bittien määrän koko bittimäärän suhteen Kanava Yleiskaapelointijärjestelmän

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST PUHELINSISÄJOHTOVERKON LAAJAKAISTAISEN

Lisätiedot

Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä

Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Oy Nylund-Group Ab, Tietoverkot ja Valaistus Masalantie 375 02430 MASALA

Lisätiedot

TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI

TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI H. Honkanen KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ Määritelmiä Bittivirhesuhde ( BER ) Ilmaisee virheellisten bittien määrän koko bittimäärän suhteen Kanava Yleiskaapelointijärjestelmän

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Verkkojen rakentaminen. Lähiverkkojen rakentaminen

Verkkojen rakentaminen. Lähiverkkojen rakentaminen Lähiverkkojen rakentaminen 6 Verkkojen rakentaminen TIETOSÄHKÖ OY Ahertajankatu 2, 04440 Järvenpää puh. (09) 292 5020 e-mail: sales@tietosahko.fi www.tietosahko.fi 41 YLEISKAAPELOINTI - RAKENNE 6.1 Tämän

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

Tärkeintä valokuituverkon kytkennöissä on aina puhtaus. Yleisin verkon vikatilanne on likainen liitin.

Tärkeintä valokuituverkon kytkennöissä on aina puhtaus. Yleisin verkon vikatilanne on likainen liitin. KUITU KOTIIN Nykyaikainen tiedonsiirto asuinkiinteistöissä edellyttää ohjeistusten mukaisten sisäverkkojen rakentamista valokuitukaapelien avulla. Viestintäviraston määräys M65 sisältää viimeisimmät ohjeet

Lisätiedot

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas Pientalorakentajan tietoliikenneopas Sisällysluettelo Pientalojen kehittyvät viestintä palvelut.. 3 Sonera Kotikuitu -palvelu... 3 Liityntäverkon talokaapeli... 4 Toimenpiteet ennen kaivutöiden aloittamista...

Lisätiedot

TOIMITILAKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS

TOIMITILAKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS TOIMITILAKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry TOIMITILAKIINTEISTÖJEN TIETOVERKK VERKKO-OP OPAS SISÄLLYSLUETTELO OPPAAN TARKOITUS... 1 1 JOHDANTO... 1 2 KÄSITTEITÄ JA

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 1 !"#$% &&! '()*)+,,-!.!/## +! &# 0 2 1222 122 $!3!/ %!!.! 53 5#. /##.# &&!$.$..! %5 $.!6 /.&%%5

Lisätiedot

Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen. Antennialan tekniikkapäivä

Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen. Antennialan tekniikkapäivä Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen Antennialan tekniikkapäivä 31.10.2013 Esityksen sisältö Uuden määräyksen tarkoitus Soveltamisala ja siirtymäsäännökset uudis- ja korjausrakennushankkeissa

Lisätiedot

Asennustoiminnan kehitysnäkymät

Asennustoiminnan kehitysnäkymät Asennustoiminnan kehitysnäkymät Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Teleasennussektorit Asennustoiminnan eri osa alueet Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Viestintävirasto 65/2013 M 1 (14) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä x päivänä kesäkuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 12.7.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 (98) Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

PIENTALORAKENTAJAN TIETOLIIKENNEOPAS. Avaimet huippunopeisiin yhteyksiin

PIENTALORAKENTAJAN TIETOLIIKENNEOPAS. Avaimet huippunopeisiin yhteyksiin PIENTALORAKENTAJAN TIETOLIIKENNEOPAS Avaimet huippunopeisiin yhteyksiin SISÄLLYS Nopeat yhteydet pientaloihin...3 Telia Kotikuitu...3 Liityntäverkon talokaapeli...4 Ennen kaivuutöiden aloittamista...4

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Viestintävirasto 65/2013 M 1 (14) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry JulkaisIjat

Lisätiedot

Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M. Antennialan tekniikkapäivä

Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M. Antennialan tekniikkapäivä Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M Antennialan tekniikkapäivä 30.10.2014 Esityksen sisältö Määräykseen ehdotetut keskeiset muutokset Määräyksen lausuntokierros ja voimaantulo Mistä saa lisätietoja määräyksestä?

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS

ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry KUSTANTAJA Sähköinfo Oy Harakantie 18 02600 Espoo JULKAISIJAT

Lisätiedot

Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet. Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi

Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet. Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi Seti Oy:n tele- ja turva-alan sertifiointipalvelut ammattilaisille Teleurakointialan

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 17.10.2014 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 1 (110) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 3 1 Muutokset... 3 2 Muutoshistoria...

Lisätiedot

Nexans seuraa kotiin saakka

Nexans seuraa kotiin saakka www.nexans.fi Kuitua kotiin kaivataan Nexans seuraa kotiin saakka Viime vuosina Nexans on ollut mukana rakentamassa infrastruktuuria uusia tiedonsiirtoväyliä varten mm. kaupunkiverkkojen muodossa. Nyt

Lisätiedot

Suurin sallittu vetovoima Pienin sallittu taivutussäde vedon aikana ja lopullisessa asennuksessa Pienin sallittu asennuslämpötila

Suurin sallittu vetovoima Pienin sallittu taivutussäde vedon aikana ja lopullisessa asennuksessa Pienin sallittu asennuslämpötila OHJEITA ASENNUKSEEN Yleiskaapelointi täyttää standardin vaatimukset ja toimii luotettavasti vain, jos oikean suunnittelun ja oikeiden komponenttivalintojen lisäksi se on myös asennettu huolella ja ammattitaidolla.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua Kartoitus Suunnittelu Asennus Käyttöönotto, mittaukset ja hyväksynnät KAIKKI KERRALLA OIKEIN Apunasi projektin jokaisessa vaiheessa

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Määräys. Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla: 1 Soveltamisala

Määräys. Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla: 1 Soveltamisala 1 (5) Määräys METALLIJOHTIMISTEN TILAAJAYHTEYKSIEN JA NIIHIN KYTKETTYJEN VIESTINTÄVERKKOLAITTEIDEN TEKNISISTÄ OMINAISUUKSISTA Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2010 Viestintävirasto on määrännyt

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 17.12.2014 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 1 (111) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 3 1 Keskeiset muutokset...

Lisätiedot

Taloyhtiön Laajakaistaliittymät

Taloyhtiön Laajakaistaliittymät Taloyhtiön Laajakaistaliittymät Matti Joutkoski Wintel Finland Oy 1.9.2003 ftp://ftp.wintel wintel.fi/docs/laajakaista/laajakaista. /laajakaista/laajakaista.pdf Wintel Finland Oy Tietotekniikan maahantuoja

Lisätiedot

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) -palvelu liittää yrityksen yhden toimipisteen Internetiin. sisältää reitittimen ja Internet-yhteyden sekä näiden ylläpidon ja huoltopalvelut. Palvelu tarjoaa kiinteän kaksisuuntaisen

Lisätiedot

Kiinteistöjen telejärjestelmiä

Kiinteistöjen telejärjestelmiä Kiinteistöjen telejärjestelmiä Tapio Kallasjoki 2014 Seuraava materiaali perustuu pääosin sähköurakoitsijaliiton ST-kortteihin ja sähkötekniset tietojärjestelmät kirjasarjaan sekä antennialan järjestöjen

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN Suomen Isännöintiliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Viestintävirasto 2

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (17) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä x. päivänä yykuuta 20xx. Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas Pientalorakentajan tietoliikenneopas Pientalojen kehittyvät viestintäpalvelut Eri laajakaistatekniikat ovat kehittyneet ja tulevat kehittymään voimakkaasti. Valokaapeliin perustuvilla laajakaistatoteutuksilla

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET...

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET... KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 Sisällysluettelo 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... 4 4 MUUT TUOTTEET JA VELOITUKSET... 5 2 Lounea Kiinteiden

Lisätiedot

Sisäverkon kaapelointi

Sisäverkon kaapelointi Sisäverkon kaapelointi Kaapeli sisälle ja ulos Useista rakennuksista koostuvien kiinteistöjen kaapelivalinta on erityisen haasteellista, kun tarvitaan oikeanlaiset kaapelit kolmelle verkolle ja kahteen

Lisätiedot

LAAJAKAISTAVERKOT ASUINKIINTEISTÖISSÄ Kiinteiden verkkojen urakointi

LAAJAKAISTAVERKOT ASUINKIINTEISTÖISSÄ Kiinteiden verkkojen urakointi LAAJAKAISTAVERKOT ASUINKIINTEISTÖISSÄ Kiinteiden verkkojen urakointi LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Pekka Poutanen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (17) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

Parikaapelit CATx / RJ45

Parikaapelit CATx / RJ45 Parikaapelit CATx / RJ45 Parikaapeli on yleinen kaapelityyppi, jossa käytetään toistensa ympäri kierrettyjä johdinpareja häiriöiden vähentämiseksi. Parien kierto on tyypillisesti kolme kierrosta tuumalla.

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 Vasteaika... 4 2.4 IP- osoitteet...

Lisätiedot

Linux. Alkutarkistukset

Linux. Alkutarkistukset Linux Alkutarkistukset Kytkentäkaapeli Kytkentäkaapelia voidaan nimittää myös esim. CAT 5 kaapeliksi tai verkkokaapeliksi. Kytkentäkaapeli ei yleensä kuulu vakiona uuden mikron tai verkkokortin varustuksiin.

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen Pääjakamon kytkentärimapaikka Voimassa alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1(1) PÄÄJAKAMON KYTKENTÄRIMAPAIKKA... 1 1 TUOTEKUVAUS... 1 2 KATEGORIAT... 1 3 HINNOITTELU... 1 4 TOIMITUSPROSESSI... 1 4.1 ASIAKASPALVELU...1

Lisätiedot

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting. Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi Orbionin esittely Pohjoismainen, riippumaton, tietoliikennealan

Lisätiedot

Taloyhtiön edulliset Laajakaistayhteydet

Taloyhtiön edulliset Laajakaistayhteydet Taloyhtiön edulliset Laajakaistayhteydet Matti Joutkoski, Wintel Finland Oy 9.2.2004 ftp://ftp.wintel.fi/docs/laajakaista/laajakaista.pdf Wintel Finland Oy Tietotekniikan maahantuoja Erikoistunut tietoliikenne-

Lisätiedot

AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010

AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010 AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010 Avainturvallisuus on tärkeä osa lukituksella aikaansaatua suojausta. Avainturvallisuus muodostuu avainhallinnasta ja säilytyksestä, valitusta avainturvallisuustasosta sekä avaimen

Lisätiedot

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014. Sivu 1/11

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014. Sivu 1/11 Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014 Sivu 1/11 Sivu 2/11 1. Analoginen 2-johtiminen tilaajayhteys, tavanomainen laatu... 3 1.1 Tuotekuvaus... 3 1.2 Hinnat...

Lisätiedot

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST ANTENNIJÄRJESTELMÄN TALOVERKON

Lisätiedot

Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö

Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö Valokuitu kirkkaasti paras kiinteistöyhteys Soneran Laajakaista- ja tv-palvelut VTS Tampere 25.11.2014 Jukka Harju Sisältö Miksi valokuituyhteys on kirkkaasti

Lisätiedot

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas Pientalorakentajan tietoliikenneopas Sisällysluettelo Pientalojen kehittyvät viestintä palvelut.. 3 Sonera Kotikuitu -palvelu... 3 Liityntäverkon talokaapeli... 4 Toimenpiteet ennen kaivutöiden aloittamista...

Lisätiedot

Laajakaistayhteyksien toteutus asuinkiinteistöissä

Laajakaistayhteyksien toteutus asuinkiinteistöissä Laajakaistayhteyksien toteutus asuinkiinteistöissä Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL - www.stul.fi

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET...

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 Sisällysluettelo 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... 4 4 MUUT TUOTTEET JA VELOITUKSET... 5 2 Lounea Kiinteiden

Lisätiedot

VASO-ASUKKAAN OPAS. DNA Kiinteistölaajakaista

VASO-ASUKKAAN OPAS. DNA Kiinteistölaajakaista VASO-ASUKKAAN OPAS DNA Kiinteistölaajakaista 1 Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon, olet tehnyt hyvän valinnan muuttaessasi Vason asuntoon.tämä on opas laajakaistan käyttöönottoon ja

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

VALMISKAAPELITUOTTEET

VALMISKAAPELITUOTTEET VALMISKAAPELITUOTTEET Kuitu kotiin Laajakaistaverkot Orbis Oy - Valmiskaapelituotteet 2015 1 Orbiksen osaaminen Orbiksella on yli 25 vuoden kokemus valokuitutuotteiden valmistamisesta ja tuotteitamme käyttävät

Lisätiedot

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Jaakko Vihola Tampereen teknillinen yliopisto Esityksen sisältö 1. Kiinteistön elinkaari 2. Suunnitelmallinen

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET...

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET... KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 Sisällysluettelo 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... 4 4 MUUT TUOTTEET JA VELOITUKSET... 5 2 Lounea Kiinteiden

Lisätiedot

OPERAATTORITUOTTEET 1.6.2014 TILAAJAYHTEYSHINNASTO

OPERAATTORITUOTTEET 1.6.2014 TILAAJAYHTEYSHINNASTO OPERAATTORITUOTTEET 1.6.2014 TILAAJAYHTEYSHINNASTO YLEISTÄ Tilaajayhteys (Cu) Kiinteä yhteys (Cu) Yhdysjohto (Cu) Kaikki tässä hinnastossa (alv 0%) esitetyt tuotteet ovat analogisilla kuparipareilla tai

Lisätiedot

Taloyhtiön huippunopeat Laajakaistayhteydet

Taloyhtiön huippunopeat Laajakaistayhteydet Taloyhtiön huippunopeat Laajakaistayhteydet Microdata Finland Oy 1.1.2008 http://www.homepna.fi/docs/laajakaista/laajakaista.pdfhomepna pdf Microdata Finland Oy Tietoliikennetuotteiden maahantuoja Erikoistunut

Lisätiedot

1(5) OHJE PIENTALON RAKENTAJALLE PIENTALON KUITULIITTYMÄ

1(5) OHJE PIENTALON RAKENTAJALLE PIENTALON KUITULIITTYMÄ 1(5) PIENTALON KUITULIITTYMÄ YLEISTÄ Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n (Myöhemmin PHPOY) kuituliittymä on kuluttajille suunnattu kiinteähintainen liityntä nykyaikaiseen optiseen kuituverkkoon. Kuituverkon kautta

Lisätiedot

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS TIEDOTE 1 (5) DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS Kohderyhmä dna Laajakaista soveltuu yksittäisen PC:n liikennöimiseen internetiin. Tyypillisin käyttäjäryhmä yksityistaloudet. Pääasiallinen käyttötarkoitus Yksityishenkilön

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA.

Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA. 1 (6) Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on

Lisätiedot

Taloyhtiön huippunopeat laajakaistayhteydet

Taloyhtiön huippunopeat laajakaistayhteydet Taloyhtiön huippunopeat laajakaistayhteydet Matti Joutkoski,, Wintel Finland Oy 1.9.2005 ftp://ftp.wintel.fi/docs/laajakaista/laajakaista.pdf Wintel Finland Oy Tietotekniikan maahantuoja Erikoistunut tietoliikenne-

Lisätiedot

Ristikytkentäjärjestelmä NC-1000

Ristikytkentäjärjestelmä NC-1000 SM_23082012 1/6 Ristikytkentäjärjestelmä NC-1000 Käyttö ja ominaisuudet: - ETSI-mitoitukseen perustuva modulaarinen valokaapeleiden ristikytkentäjärjestelmä suuriin ja suurehkoihin laitetiloihin - Järjestelmä

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (18) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

ESITYSTEKNIIKAN JA KULUTUSELEKTRONIIKAN LAITTEIDEN JA NIIHIN LIITTYVIEN PALVELUJEN HANKINTA

ESITYSTEKNIIKAN JA KULUTUSELEKTRONIIKAN LAITTEIDEN JA NIIHIN LIITTYVIEN PALVELUJEN HANKINTA LISÄTIETO 16.1.2009 ESITYSTEKNIIKAN JA KULUTUSELEKTRONIIKAN LAITTEIDEN JA NIIHIN LIITTYVIEN PALVELUJEN HANKINTA TRE: 11590/02.07.01/2008 1. Kysymys: Tarjouspyyntönne liite 1 (Kohta 1. AV LAITTEET JA VALKOKANKAAT,

Lisätiedot