Organisaation tietojärjestelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Organisaation tietojärjestelmät"

Transkriptio

1 Organisaation tietojärjestelmät Yrityksen tietojenkäsittely neljä pääaluetta perinteiseen tietojenkäsittely, tietoliikenne, toimistoautomaatio ja tuotantoautomaatio 2 Perinteinen tietojenkäsittely Liiketoiminnan tapahtumien massakäsittely Laajojen numeroaineistojen käsittely Eräajo-, osituskäyttö- ja reaaliaikakäyttö Ei oikeastaan tavata enää puhtaana missään, vaan sulautunut isompiin järjestelmiin ( SAP ). 3 1

2 Tietoliikenne Yrityksen sisäinen verkko resurssien jako Ulkoiset formaalit yhteydet - OVT / EDI Mobiiliverkot, Langatttomat verkot, 4 Toimistoautomaatio Toimistoautomaatio on muuttanut muotoaan uusien teknologioiden myötä. Perustoiminnot ovat kutakuinkin samanlaisia kuinennen. viestintää ja dokumenttien hallintaa (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ym.) Sähköistä yhteistyötä (sähköposti, fax, ryhmäohjelmistot) 5 Tuotantoautomaatio & tuotannonohjaus tietotekniikan ja muiden tekniikan alojen sovellusten käyttöä tuotannon suunnittelussa, ohjauksessa ja valvonnassa. Tuotannonohjausjärjestelmät (CAD, CAP, CAM, CIM ym.) Nykyisin osa isompia järjestelmiä mm. SAP ERP 6 2

3 Yrityksen johtaminen Johdon työvälineitä ovat mm. DSS Decision Support System GDSS Group Decision Support System MIS Management Information System EIS Executive Information Systems ESS Executive Support Systems ES Expert Systems 7 DSS Decision Support System Vuorovaikutteinen tietokonepohjainen järjestelmä, joka auttaa päätöksentekijöitä hyväksikäyttämään tietoa ja malleja ongelmien ratkaisussa. jäsentymättömien ongelmien ratkaisuun korostavat joustavuutta yhdistää mallien ja analyyttisten tekniikoiden käytön traditionaalisiin tiedon saanti- ja hakutoimintoihin 8 MIS Management Information Systems Käyttää hyväkseen tarjolla olevia resursseja tuottaakseen johdolle, kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa, informaatiota kaikista relevanteista tietolähteistä niin, että johto pystyy tekemään tehokkaita ja oikea-aikaisia päätöksiä vastuualueellaan. 9 3

4 EIS Executive Information Systems Pääasiallinen tarkoitus on enemmänkin tiedon hankinta ja esittäminen, ei niinkään ongelmien ja ratkaisujen analysointi. ESS Executive Support Systems Ylimmän johdon tietojärjestelmä, joka on rakennettu tukemaan, strategisella tasolla, jäsentymätöntä päätöksentekoa kehittyneen grafiikkansa ja vuorovaikutteisuutensa avulla. 10 ES Expert Systems Asiantuntijajärjestelmät on suunniteltu erilaisten, suurta asiantuntemusta vaativien, rajoitetulla osaamisalueella olevien ongelmien ratkaisemiseen. Ongelman oltava selkeä ja sen on oltava asiantuntijoiden ratkaistavissa, siten että nämä pystyvät myös selittämään sen. 11 Asiakassuhteiden hallinta 4

5 Customer Relationship Management - CRM Tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla organisaatiot pyrkivät hoitamaan asiakassuhdetta kaikissa asiakkuuden elinkaaren vaiheissa. Periaatteessa on kyse asiakkaiden ja prosessien tuntemisesta ja heidän (asiakkaiden) tarpeisiin pohjautuvien ratkaisujen löytämisestä. 13 Asiakkuuden elinkaari - nykymalli TEKES 110/ Asiakkuuden elinkaari Jokaisessa elinkaaren vaiheessa asiakkaalla on erilaisia tarpeita ja haluja, joihin on kyettävä vastaamaan yrityksen omalla tarjonnalla. Ongelman muodostaa näiden toimintojen välinen tiedonvaihto. Yrityksessä on useita eri henkilöitä, jotka eivät välttämättä tiedä mitään, mitä yrityksen edustajat ovat asiakkaan kanssa keskustelleet. 15 5

6 Ongelmiin vastaaminen Ongelmaan on pyritty vastaamaan kokonaisvaltaisesti mm. seuraavista syistä: Yrityksen kilpailuetu, Asiakastyytyväisyyden parantaminen, Hyötyjen tavoitteleminentuotekehityksessä, Yrityksen toiminnan strateginen suuntaaminen. 16 Etuja yritykselle Säästöt liiketoimintakuluissa Liiketoiminnan voittojen kasvattaminen Pystytään vaikuttamaan tehokkaammin yrityksen strategiseen kehitykseen mutta, vain jos CRM-liiketoimintamallit ja -järjestelmät kyetään sovittamaan yhteen ja ottamaan käyttöön. 17 Asiakassuhteiden uusin vaihe Uutena ajatuksena ja lähtökohtana on, että yhtä asiakasta palvelee useita yrityksiä (Prahalad, Krishnan 2008). 18 6

7 Asiakassuhteiden uusin vaihe Esimerkki: UPS Tavaroiden nouto asiakkaan määräämänä aikana. Taustalla on resurssien dynaaminen uudelleenmääritys. Se käyttää viimeisimpiä sovelluksia rekkojen reititykseen ja mm. pyrkii eliminoimaan vasemmalle kääntymiset mahdollisimman vähiin (säästö 3 milj. kilometriä vuositasolla) UPS on kehittänyt järjestelmän, missä paketit näkyvät netissä jo ennen kuin ne on noudettu. 19 Asiakassuhteiden uusin vaihe Esimerkki: UPS UPS hyödyntää GPS järjestelmää jokaisen rekan jäljittämiseen, jolloin pakettien noutoajat tiedetään tarkasti. Lähde: Prahalad, Krishnan Asiakassuhteiden uusin vaihe Esimerkki: StumbleUpon, Digg Toisena esimerkkinä käyköön StubleUpon, missä kävijät muodostaa yhteisöjä, joista vain parhaimmat (äänestys) näkyvät aktiivisella listalla. Kolmas esimerkki on Digg, missä sivustolla näkyvät linkit on äänestetty mukaan. 21 7

8 Asiakassuhteiden uusin vaihe Tapauksissa Digg ja StumbleUpon on kysymys asiakkaiden päätäntävallasta. Rakennuspalikat, missä asiakas on keskiössä Lähde: Prahalad, Krishnan Toiminnanohjausjärjestelmä Enterprise Resource Planning ERP Pyritään integroimaan (yhdistämään) yrityksen eri toiminnot (osastot) yhteisen tietokannan tai tietokantojen välityksellä. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat teknisesti monimutkaisia ja niiden käyttöönottoon liittyy merkittäviä teknisiä riskejä. Lisäksi ne saattavat ohjata käyttäjien työtä niin, että käyttäjien vapausaste kapenee ja työt tehdään järjestelmän lähtökohdista, eikä ihmisen niin kuin olisi tarkoitus. Eli. 24 8

9 Muuta organisaatio voi joutua käyttämään rinnakkain vanhoja ja uusia järjestelmiä, jotka voivat vaatia aivan erilaiset rinnakkaiset tietotekniikka-arkkitehtuurit. korkean teknisen ja organisatorisen riskin omaava menetelmä edellyttää kaikkien mahdollisten järjestelmien korvaamista kerralla uusilla. 25 Toimitusketjun hallinta Supply Chain Management - SCM Tarkoittaa tavaroiden toimituksen ja palveluketjun optimointia. Kaikkien toimitusketjun osapuolien; toimittajien, jakelijoiden, alihankkijoiden ym. liikekumppaneiden yhdistämistä ja koko ketjun tehokasta hallinnointia. Tavoitteena on lisätä kaikkien jäsenten välistä kommunikointia ja siten alentaa kustannuksia, lisätä myyntiä ja tehostaa asiakaspalvelua. 27 9

10 Syyt SCM -järjestelmien käyttöönottoon Yritysten kansainvälistyminen: toimipisteitä ja tehtaita maantieteellisesti laajalla alueella. Tuotteiden monimutkaisuus: yrityksellä ei ole kaikkia resursseja niiden tuottamiseksi. vaatii runsaasti aikaa. ajoitusten yhteensovittaminen vaikeampaa. markkinoiden nopeat muutokset: kehitys yhä dynaamisempaa tuotteet entistä enemmän asiakasräätälöityjä. 28 Esimerkki: Wal-Mart 29 10

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008 SAP ERP Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua Arto Jormanainen 31.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmät

Lisätiedot

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä Henrik Andersson Taitto: Marianne

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu Ari-Pekka Kervinen 16.05.2014 2 Tiivistelmä Tässä tutkielmassa esitetään myyntiprosessimalli business-to-business

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Neea Salo 25.4.2014 2 Tiivistelmä Tänä päivänä organisaatiot

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Jouni Kauremaa, Jaana Auramo Teknologiakatsaus 154/2004 Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Hannu Koivisto Tarkastaja ja aihe hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.4.2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot

1 Tietojärjestelmä 1 1.1 Katso myös... 1

1 Tietojärjestelmä 1 1.1 Katso myös... 1 Sisältö 1 Tietojärjestelmä 1 1.1 Katso myös.............................................. 1 2 Tuotannonohjaus 2 2.1 Tietojärjestelmien tukema tuotannonohjaus.............................. 2 2.2 Pullonkaulat

Lisätiedot

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa VTT TIEDOTTEITA 2585 Paul Buhanist, Laura Hakala, Erkki Haramo, Katri Kallio, Kristiina Kantola, Tuukka Kostamo & Heli Talja Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa Visiot ja käytäntö VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille

Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Asta Seppinen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

Verkostojohtamisen taika

Verkostojohtamisen taika LASSE MITRONEN KTT Lasse Mitronen toimii strategisen kehityksen johtajana Kesko Oyj:ssä Verkostojohtamisen taika Asiakkaiden palveleminen ei useinkaan onnistu miltään yritykseltä pelkästään omin voimavaroin.

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate evalue Bulletin Thinking Business Lokakuu 2001 IT Value Barometer 2002 IT-kypsyys ja hyötytason mittaus Aarni Heiskanen Thinking Business Yrityksen IT-panostuksilla ja liiketoiminnan tuloksella ei ole

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot