KUNTAJAKOSELVITYS PORIN SEUDULLA Myyttejä ja faktoja selvitysalueelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTAJAKOSELVITYS PORIN SEUDULLA Myyttejä ja faktoja selvitysalueelta"

Transkriptio

1 KUNTAJAKOSELVITYS PORIN SEUDULLA Myyttejä ja faktoja selvitysalueelta

2 MIKSI KUNTAUUDISTUS? I. Hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointipalvelujen turvaaminen luvuilla II. Porin seudun elinvoiman ja toimintakyvyn vahvistaminen alueiden välisessä kilpailussa III. Kestävä talous

3 PORIN SEUDUN KUNTAJAKO- SELVITYS Porin seudun vapaaehtoinen kuntajakoselvitys käynnistyi elokuussa 2013: selvitys jakautui selvitysvaiheeseen (10 kuntaa) ja yhdistymissopimuksen laadintavaiheeseen (6 kuntaa). Ulkopuolisena selvitysmiehenä FCG Oy kehitysjohtaja Jarmo Asikaisen johdolla sekä sihteeristö Porista. Laaja-alainen organisoituminen: poliittinen ohjausryhmä, työvaliokunta ja toimialakohtaiset viranhaltijavetoiset ryhmät Riittävästi faktatietoista pohjaa päätöksenteon tueksi: kaikki selvittämisen arvoiset asiat on selvitetty (työryhmien raportit ja tausta-aineistot, FCG Oy:n raportit, analyysit eri toimialoilta, tilastoanalyysit, muu aineisto jne.) Porin seudun kuntajakoselvitys päättyy yhdistymissopimuksen käsittelyyn kuuden kunnan valtuustossa Uusi kunta olisi toteutuessaan: asukasta (52,7 % Satakunnan asukasluvusta) työpaikkaa (50,3 % Satakunnan työpaikoista) yritystä (49,5 % Satakunnan yrityksistä)

4 Yhdistymissopimuksen sisältö teemoittain Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Elinvoima Yhdistymissopimus sisältää kuusi viereisessä kuviossa olevaa teemaa Johtaminen ja organisaatio Talous Ja em. lisäksi Uuden kunnan perustamiseen, Uuden kunnan valmisteluun ja yhdistymisen muihin järjestelyihin liittyvät luvut Henkilöstö Yhdistymis- sopimus Osallisuus Palvelut

5 Yhdistymissopimuksen teemojen ydinsisältö Uuden kunnan perustaminen (s. 3): Uuden kunnan nimi Pori ja vaakuna Porin vaakuna. Uusi kunta aloittaa Yhdistymissopimus on voimassa Uuden kunnan yhdistymisen tavoitteet (s. 3-4): Uuden kunnan tavoitetila ja visio sekä uuden kunnan neljä keskeistä tavoitetta (työpaikkojen lisääminen, asukasluvun kasvuun vaikuttaminen, aluekeskusten kehittäminen ja tuloksellinen edunajaminen Elinvoima (s. 4-6): Uuden kunnan sisäinen ja ulkoinen elinvoima, Uuden kunnan tavoitteiden konkretisointi Talous (s. 7): Uuden kunnan taloudenhoidon periaatteet: ylijäämäinen talous, velkaantumisen hillintä, talouden tasapainottaminen ja tuottavuuden lisääminen sekä yhdistymisavustuksen käyttö Palvelut (s. 7-11): Aluekeskukset ja lähipalvelualueet, palvelusuunnitelma ohjaavassa merkityksessä osansa taloussuunnitteluprosessia, lähipalvelut (kiinteät toimipisteet, liikkuvat, kotiin tarjottavat ja omatoimipalvelut), palveluiden järjestämisen periaatteet toimialoittain (varhaiskasvatus ja koulutuspalvelut, kulttuuri, liikunta- ja nuorisotyö, tekniset ja ympäristöhallinto, sosiaali- ja terveyspalvelut), aluekeskuksissa tuotettavat palvelut. Osallisuus ja lähivaikuttaminen (s. 12): Alue- ja asukasraadit, kuntalaistoiminnan tukeminen Johtaminen ja organisaatio (s ): Yhdistymishallitus määrittelee Henkilöstö (s. 13): Henkilöstöohjelman laadinnan yhteydessä määritellään toimintaperiaatteet Uuden kunnan valmistelu (14-16): Yhdistymishallitus (22 jäsentä), puheenjohtajisto, yhdistymishallituksen toimivalta, taloudenhoito ennen yhdistymistä ja yhdistymisen muut järjestelyt

6 Yhdistymissopimuksen käsittely välisenä aikana AJANKOHTA TYÖVAIHE TOIMIJA Pe klo 8.00 Yhdistymissopimuksen viimeistely. Yhdistymissopimuksen ja taustamateriaalin lähettäminen kuntiin Valtuustojen ja kunnanhallitusten sekä henkilöstön ym. tilaisuudet kunnassa Viikko 8 Kuntalaistiedote yhdistymissopimuksesta joka talouteen (8-sivuinen esite) Viikko 9-10 Kuntalaistilaisuudet kunnissa: 24.2 Pori, 25.2 Pomarkku, 26.2 Ulvila, 3.3 Nakkila, 4.3 Kokemäki ja 5.3 Luvia Viimeistään Huomautusten jättöaika kunnanhallituksen ehdotuksesta yhdistymisesitykseksi Ohjausryhmä Valtuustot ja Kunnanhallitukset Viestintäryhmä Kunnanhallitukset Kuntalaiset ja muut asianosaiset Ma (viimeistään) Ma Kunnanhallituksen lausunto huomautuksista ja ehdotus valtuustolle Kunnanvaltuuston käsittely; esitys kuntien yhdistymisestä, yhdistymissopimus ja selvitys Kunnanhallitukset Kunnanvaltuustot

7 MUUTAMIA MYYTTEJÄ JA FAKTOJA?

8 MYYTTI VAI FAKTA? Kuntaliitoksista ei ole mitään hyötyä eikä se tuo edes säästöjä

9 Kuntaliitosten hyödyt ja haitat pähkinänkuoressa Argumentteja puolesta: Uusi alku yhteiselle tekemiselle Yhdessä vahvempia Alueen kokonaisetu Edunajaminen, kova vaikuttaminen Omaehtoinen ja ennakoiva vaikuttaminen tulevaisuuteen Uudistuminen ja uusiutuminen Ulkoisen elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen Kasvumahdollisuuksien täysmääräinen hyödyntäminen, kasvuun panostaminen Tulevien sukupolvien etu Argumentteja vastaan: Luottamuspula Useilla toteutuneilla kuntaliitoksilla negatiivinen kaiku ja epäonnistumisen leima: huonot kokemukset ylikorostuvat, hyvistä vaietaan! Liikaa ratkaisematta avoimia kysymyksiä kansallisella tasolla, jotka vaikuttavat suoraan ja välillisesti kuntiin ( Soteratkaisu pitää katsoa ensin ) Aikataulut koetaan epärealistisina Pienet kunnat kärsivät yhdistymisissä, palvelut heikkenevät ja keskittyvät keskuskaupunkeihin Liian paljon päätöksiä olettamusten varassa, suuri epävarmuus ratkaisujen syyja seuraussuhteista Päätösvalta häviää kunnan päätöselimissä Erilaiset kunnallispoliittiset kulttuurit

10 TUNTEET

11 KUNTALIITOSTEN HYÖDYT JA HAITAT TUTKIMUSTEN PERUSTEELLA 1. Kuntaliitosten hyödyllisyydestä tai haitoista ei ole yhtenäistä tutkimuksellista näyttöä suuntaan tai toiseen: tulokset ovat täysin riippuvaisia valitusta näkökulmasta 2. Kuntaliitoksista ei ole juurikaan taloudellista hyötyä lyhyellä aikavälillä fuusiokustannusten vuoksi, vaan taloudelliset hyödyt tulevat esiin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 3. Kuntien optimikoosta ei ole palvelukustannusten näkökulmasta yhtenäistä tutkimuksellista näyttöä, vaan optimikoko on riippuvainen siitä, onko kyse pääomavaltaisesta vai työvoimavaltaisesta palvelusta (U-käyrä) 4. Kuntaliitosten hyötyjen ja haittojen todentamisessa on poikkeuksellisen paljon tapauskohtaista hajontaa: tunteet, luottamus, poliittiset voimasuhteet, yhdistyvien kuntien koko, olemassa olevat yhteistyörakenteet, aikaisempi yhteistyö jne.

12 MYYTTI VAI FAKTA? Pieniä kuntia tarvitaan maksumieheksi Porin velkoihin

13 Kuntakonsernin tunnuslukuja 15 suurimmassa kaupungissa vuonna 2013 Kaupunki* Lainakunta /as. Rahavarat /as. Omavaraisuusaste % Kertynyt yli-/alijäämä /as. Helsinki , Espoo ,1 733 Tampere , Vantaa , Oulu , Turku ,3 322 Jyväskylä Kuopio ,7-979 Lahti ,2-37 Kouvola ,1-463 Pori ,6 203 Joensuu ,5-293 Lappeenranta ,9-227 Hämeenlinna ,9-431 Vaasa , Manner-Suomen kuntakonsernien keskiarvot: Lainat keskiarvo 6611 euroa per asukas Rahavarat keskiarvo 1599 euroa per asukas Omavaraisuusaste keskiarvo 43,5 % Kertynyt ylijäämä keskiarvo 947 euroa per asukas

14 KUNTIEN TASETARKASTELUA 2013 Porilla on asukasta kohden eniten kunta- ja konsernilainaa asukasta kohden. Porilla on eniten nettovarallisuutta: Porin nettovarallisuus on lähes kaksi kertaa suurempi kuin Ulvilan ja 3,6 kertaa suurempi kuin esimerkiksi Luvian Porilla on eniten sijoituksia asukasta kohden: Porilla on sijoituksia asukasta kohden 2,7 kertaa enemmän kuin Ulvilassa ja 8 kertaa enemmän kuin Luvialla KUNTA LAINAT /ASUKAS NETTO- VARALLISUUS /ASUKAS SIJOITUKSET /ASUKAS Kokemäki Luvia Nakkila Pomarkku Pori Ulvila Lähde: Tilastokeskus, kuntien tilinpäätökset

15 MYYTTI VAI FAKTA? Kunta se ja se ei ole kiinteä osa Porin toiminnallista aluetta

16 Noin ihmistä ja puolet yrityksistä sekä työpaikoista sijaitsee 30 kilometrin kehän sisällä Porin seudulla

17 Kaupunkiseudun yhteiset ja erilliset markkinat Erilliset verotusmarkkinat Yhteiset työmarkkinat Yhteiset vetovoimamarkkinat Yhteiset asiointimarkkinat Seudun asukkaille yhteiset asuntomarkkinat - kunnille erilliset Toisiinsa kytkeytyvät päätöksentekomarkkinat Yhteiset seudulliset järjestelyt ja rakenteet Osaksi yhteiset palvelumarkkinat Osaksi yhteiset kaavoitusmarkkinat Lähde: mukaillen Arto Koski

18 MYYTTI VAI FAKTA? Palvelut karkaavat pois pienestä kunnasta viimeistään yhdistymissopimuksen päättyessä ja kaikki palvelut keskitetään Poriin

19 Aluekeskukset palvelukeskittyminä Aluekeskuksilla tarkoitetaan nykyisiä tai entisiä kuntakeskuksia. Lähipalvelualueella tarkoitetaan aluejakoa, joka määritellään erikseen palvelusuunni-telman laatimisen yhtey-dessä Neliö kartassa kuvaa sekä aluekeskuksia että mitä kunnallisia peruspalve-luita niissä tuotetaan tällä hetkellä Aluekeskuksissa tuotetaan useita palveluita (esim. sivu 11 luettelo)

20 Kriittiset kysymykset 1) Onko kunnalla paremmat toiminnalliset ja taloudelliset edellytyksen vastata palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta a) itsenäisenä kuntana vai osana isompaa kokonaisuutta ja b) millaiset edellytykset ovat itsenäisenä kuntana tai osana isompaa kokonaisuutta lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä? 2) Paranevatko alueen asukkaiden palvelut ja elinolosuhteet jatkossa itsenäisenä kuntana vai osana isompaa kokonaisuutta? 3) Miten seudulliset yhteistoimintarakenteet ja järjestelyt muuttuvat, kun kunnan asemassa tapahtuu muutoksia?

21 Sopimusyhteistyö kaavoitus- ja mittaustöissä KARMA-yhteistyö Joukkoliikennesuunnitelma Karhukunnat Joukkoliikennelautakunta Porin kaupungin hankintayksikkö Porin jätehuolto Prizztech Oy Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (sote-palvelut) Porin perusturvan yhteistoiminta-alue Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö Porin oikeusaputoimisto Osaava Satakunta -verkosto Porin seudun jätelautakunta Sosiaalipäivystys Porin ympäristövirasto (jäteneuvontapalvelut) Satakunnan sovittelutoimisto Harjavalta Kokemäki Lavia Porin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue Satakunnan pelastuslaitos Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (ympäristöterveydenhuollon palvelut) Länsirannikon koulutus Oy WinNova Ulvila Siikainen Pomarkku Pori Nakkila Luvia Merikarvia Euran maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue Porin seudun yhteistoiminta-alue (eläinlääkintäpalvelut) Porin seudun kansalaisopisto Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu) Satakirjastot Merikarvia-Siikaisten kansalaisopisto Porin ympäristövirasto (ympäristönsuojelupalvelut) Leonsata-verkosto Satakunnan sairaanhoitopiiri Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Otsolan kansalaisopisto Satakunnan työterveyspalvelut Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä KuntaPro Oy Satakunnan ammattikorkeakoulu Rakennus- ja ympäristövalvonta

22 MYYTTI VAI FAKTA? Kuntien henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuoja on kohtuuton ja se pitää perua

23 Trendi ilman tuottavuuden muutosta Trendi Porin selvitysalue_ Henkilöstö* Muutos** Ammattiryhmä Mukana mm.: Tarpeen laskenta perustuu Toimistotyö Hallinto- ja tukipalvelut Ruokapalvelu Siivous ja kiinteistönhuolto Tekninen- ja ympäristöala Kulttuuri ja vapaa-aika Sosiaaliala Henkilöstötarpeen muutos ja eläköityminen (1) Sihteerit, osastosiht, tekstinkäsittelijät, palkanlaskijat, kassanhoitajat, vahtimest., vastaanoton hoitajat, puhelinvaihteenhoitajat yms % Johtajat, talousjohtajat, kamreerit, kirjanpitäjät, henkilöstöjohtajat, tietohallinto, viestintä, kääntäjät yms % Ravintola- ja suurtalousesimiehet, kokit, keittäjät, kylmäköt, kettiöapulaiset yms Päivähoidossa olevien, koululaisten sekä vanhusten palveluiden asiakkaiden määrän ennakoitu kehitys huomioiden ateriasuoritteiden painoarvot % Siivoojat, siivoustyönjohtajat, kiinteistöhuoltomiehet, vahtimestarit yms % Tekn. asiantuntijat, rakennusalan työntekijät, puistotyöntekijät, varasto,- korjaus- ja huoltohenkilöstö, kuljettajat yms.. Koko väestömäärän kehitys Koko väestömäärän kehitys Eläköityvät*** % Kirjasto- ja museoalan henkilöstö, liikunnanohjaajat, nuorisoohjaajat yms % Sosiaalityöntekijät, sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat, askarteluohjaajat yms % Lääkärit Sairaanhoitajat Ylilääkärit, erikoislääkärit, hammaslääkärit ja muut lääkärit perusterveydenhuollossa % Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, toiminta- ym. terapeutit, Painoarvolla 75 % väestön ikäluokittainen kehitys ja perusterveydenhoidon ikäluokittaiset avohoitokäynnit ja % kätilöt ja hammashoitajat painoarvolla 25 % vanhusten määrän kehitys Terveydenhuollon muu henkilöstö Psykologit, laboratoriohoitajat, proviisorit, farmaseutit, sairaankuljettajat, lääkintävahtimestarit, puheterapeutit, välinehuoltajat yms % Perus- ja lähihoitajat Perus- ja lähihoitajat Vanhusten määrän kehitys % Kodinhoitajat ja avustajat Mm. kodinhoitajat, henkilökohtaiset avustajat, kouluavustajat (omaishoitajat ovat kokonaismäärässä, mutta ei poistumassa) Henkilökohtaiset avustajat: painoarvolla 50 % vanhusten määrän ja 50 % väestön kokonaismäärän kehitys. Kodinhoitajissa 100 % vanhusten määrän kehitys % Opettajat Opettajat, rehtorit, opinto-ohjaajat yms vuotiaiden määrän kehitys % Päivähoito- ja esiopetus Kodinhoitajat ja avustajat 1-6 -vuotiaiden määrän kehitys % Yhteensä % *arvioitu vakuutettujen määrän perusteella ** Henkilöstömäärän laskennallinen muutos *** Kevan ennuste, näytetään vain vähintään 8 henkilön ryhmistä, Yhteensä luvussa ovat mukana kuitenkin kaikki henkilöstöryhmät

24 Henkilöstötarpeen muutos ja eläköityminen (2) Tuottavuus +0,5 % vuodessa Porin selvitysalue_ Henkilöstö* Muutos** Ammattiryhmä Mukana mm.: Tarpeen laskenta perustuu Toimistotyö Hallinto- ja tukipalvelut Ruokapalvelu Siivous ja kiinteistönhuolto Tekninen- ja ympäristöala Kulttuuri ja vapaa-aika Sosiaaliala Lääkärit Sairaanhoitajat Terveydenhuollon muu henkilöstö Sihteerit, osastosiht, tekstinkäsittelijät, palkanlaskijat, kassanhoitajat, vahtimest., vastaanoton hoitajat, puhelinvaihteenhoitajat yms % Johtajat, talousjohtajat, kamreerit, kirjanpitäjät, henkilöstöjohtajat, tietohallinto, viestintä, kääntäjät yms % Ravintola- ja suurtalousesimiehet, kokit, keittäjät, kylmäköt, kettiöapulaiset yms Päivähoidossa olevien, koululaisten sekä vanhusten palveluiden asiakkaiden määrän ennakoitu kehitys huomioiden ateriasuoritteiden painoarvot % Siivoojat, siivoustyönjohtajat, kiinteistöhuoltomiehet, vahtimestarit yms % Tekn. asiantuntijat, rakennusalan työntekijät, puistotyöntekijät, varasto,- korjaus- ja huoltohenkilöstö, kuljettajat yms % Kirjasto- ja museoalan henkilöstö, liikunnanohjaajat, nuorisoohjaajat yms % Sosiaalityöntekijät, sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat, askarteluohjaajat yms % Ylilääkärit, erikoislääkärit, hammaslääkärit ja muut lääkärit perusterveydenhuollossa % Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, toiminta- ym. terapeutit, % kätilöt ja hammashoitajat perusterveydenhoidon ikäluokittaiset avohoitokäynnit ja Psykologit, laboratoriohoitajat, proviisorit, farmaseutit, sairaankuljettajat, lääkintävahtimestarit, puheterapeutit, välinehuoltajat yms % Perus- ja lähihoitajat Perus- ja lähihoitajat Vanhusten määrän kehitys % Kodinhoitajat ja avustajat Mm. kodinhoitajat, henkilökohtaiset avustajat, kouluavustajat (omaishoitajat ovat kokonaismäärässä, mutta ei poistumassa) Koko väestömäärän kehitys Koko väestömäärän kehitys Painoarvolla 75 % väestön ikäluokittainen kehitys ja painoarvolla 25 % vanhusten määrän kehitys Henkilökohtaiset avustajat: painoarvolla 50 % vanhusten määrän ja 50 % väestön kokonaismäärän kehitys. Kodinhoitajissa 100 % vanhusten määrän kehitys. Tuottavuus +0,5 %/v Eläköityvät*** % Opettajat Opettajat, rehtorit, opinto-ohjaajat yms vuotiaiden määrän kehitys % Päivähoito- ja esiopetus Kodinhoitajat ja avustajat 1-6 -vuotiaiden määrän kehitys % Yhteensä % *arvioitu vakuutettujen määrän perusteella ** Henkilöstömäärän laskennallinen muutos *** Kevan ennuste, näytetään vain vähintään 8 henkilön ryhmistä, Yhteensä luvussa ovat mukana kuitenkin kaikki henkilöstöryhmät

25 Henkilöstötarpeen muutos ja eläköityminen Porin selvitysalue_ Tulo vanhusten hoidon palvelujen piiriin myöhentyy 75 vuodesta vuonna vuoteen vuonna 2029, Tuottavuus + 0,5 %/vuosi

26 MYYTTI VAI FAKTA? Pieni kunta hukkuu isoon kaupunkiin. Identiteetti, vaikutusmahdollisuudet ja yhteisöllisyys katoaa

27 Osallisuus ja lähivaikuttaminen uudessa kunnassa Alueraadit: nimetään aluekeskuksiin kolmikantaperiaatteella, nimetään toiminnasta vastaavat viranhaltijat, toteuttavat edunvalvontaa oman alueensa osalta ja osallistuvat omaa aluetta koskevaan suunnitteluun Asukasraadit: määräaikaiset asukasraadit, toimivat tarvelähtöisesti, raatiin valitaan vapaaehtoiseksi ilmoittautuneita kuntalaisia Kuntalaistoiminnan tukeminen: esim. toiminta-avustukset

28 On olemassa viisi muuttujaa, jotka ovat absoluuttisen kriittisiä kun puhumme muutoksista ja uudistuksista. Nämä ovat tärkeysjärjestyksessä: ihmiset, ihmiset, ihmiset, ihmiset ja ihmiset - Mukaillen Patton

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

Kotkan kaupungin taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri FCG

Kotkan kaupungin taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri FCG Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotkan kaupungin taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri FCG 13.10.2014 Page 1 Taseen alijäämän

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti - selvityshenkilön raportti Pentti Meklin selvityshenkilö Kuru 2014/13.2.2015 Sisällys sivu 1. JOHDANTO 5 1.1. Selvityksen tausta 5 1.2. Selvitystyön toteuttaminen 6 2. KUNNAT ALUEENA ELÄMISEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) 15.9.2014 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2013-2015

Taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Kuntien yhdistyminen. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju

Kuntien yhdistyminen. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Kuntien yhdistyminen Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Savonlinnan seudun kuntavisio Savonlinnan seudun kuntarakennevisio tulevaisuudessa on muodostaa vahva Saimaan saaristokaupunki, joka kokoaa saaristomaisen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu... Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...porin kaupungin viestintä Tilinpäätöksen painatus...porin

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot