KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007"

Transkriptio

1 KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007 YRITTÄJIEN KOULUTUSKESKUS OY YRITYSAKATEMIA

2 KOULUTUSTILAISUUDET JOHTAMINEN ESIMIESKOULUTUS 1 HAASTAVAT TILANTEET ESIMIESTYÖSSÄ 3 JOHTAMINEN JA SISÄINEN MOTIVAATIO 4 JULKISET HANKINNAT 5 KANNUSTAVAT PALKITSEMISJÄRJESTELMÄT 6 KEHITYSKESKUSTELUT OSANA ESIMIESTYÖTÄ 7 LAATUJÄRJESTELMÄ ISO 9001 STANDARDIN POHJALTA 8 MUUTOKSEN JOHTAMISEN MENESTYSTEKIJÄT 9 MYÖNTEINEN ILMAPIIRI TYÖYHTEISÖÖN 10 OSAAMISEN JOHTAMINEN 11 PROJEKTIEN TEHOKAS HALLINTA 12 SISÄINEN AUDITOINTI 14 SOPIMUSOIKEUS 15 STRATEGIAN JOHTAMINEN JA TOTEUTTAMINEN 17 TALOUDEN PERUSTEET 18 TOIMINTATAPAMUUTOKSEN JOHTAMINEN JA JALKAUTUS 20 TALOUSHALLINTO ARVONLISÄVEROTUKSEN PERUSTEET 21 AJANKOHTAINEN ARVONLISÄVEROTUS 22 ARVONLISÄVERO KIRJANPIDOSSA JA LASKUTUKSESSA 23 ARVONLISÄVEROVÄHENNYKSET 24 IFRS - PERUSKURSSI 25 INTRASTAT - SISÄKAUPAN TILASTOINTI SUOMESSA 26 KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄVEROTUS 27 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN PERUSTEET 28 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN ERITYISKYSYMYKSET 29 LIIKEKIRJANPIDON ALKEET 30 MITEN TULKITSEN TASETTA JA LUEN TULOSLASKELMAA? 31 POISTOLASKENNAN ABC 32 RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSESSÄ 33 TEHOKURSSI ARVONLISÄVEROTUKSESTA 34 TILINPÄÄTÖKSEN PERUSTEET 36 TULLIMENETTELYJEN PERUSKYSYMYKSET 37 VEROILMOITUSKOULUTUS PALKKAHALLINTO ENNAKKOPERINTÄ HENKILÖKUNTAEDUT VEROTUKSESSA 40 KANSAINVÄLISET TILANTEET PALKANLASKENNASSA JA VEROTUKSESSA 42 PALKANLASKENNAN PERUSTEET 43 PALKANLASKENNAN ONGELMATILANTEET 44 PALKKAHALLINNON RAPORTOINTIVELVOLLISUUDET 45 TYÖMATKA VEROTUKSEN KANNALTA 46 TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ 47 ASIAKASPALVELU JA VUOROVAIKUTUS ASIAKKUUDEN JOHTAMINEN JA PALVELUMALLIT 49 HAASTAVAT TILANTEET ASIAKASPALVELUTYÖSSÄ 50 HALLITSE PUHELINPERINTÄ 51 MYYNTITYÖ PUHELIMESSA 52 RATKAISUMYYNTI 53 TOIMIVA TIIMI 54 TYÖELÄMÄN VUOROVAIKUTUSTAIDOT 55 VIRTAA TYÖHÖN 56 Puh. (09) , faksi (09) tai Kurssille ilmoittautuneet saavat laskun/vahvistuksen osallistumisesta ennen tilaisuutta postitse. Kun samasta yrityksestä osallistuu useampia henkilöitä, he saavat yhteisen vahvistuskirjeen, ellei toisin ole sovittu. Kursseille tulee ilmoittautua 14 päivää ennen kurssin alkua. ERIKOISRUOKAVALIO Erikoisruokavaliota noudattavien toivomme ilmoittavan toivomuksistaan ilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään koulutustilaisuuden alkaessa. Näin voimme parhaiten toteuttaa kurssilaisten toivomukset ruokavalion suhteen! PERUUTTAMISET Estyneiden tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö. Peruutuksesta peritään toimistomaksuna 15 prosenttia kurssin hinnasta. Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin yhtä viikkoa ennen tilaisuutta, veloitetaan puolet kurssin hinnasta. Kaksi päivää ennen kurssia tehdystä peruutuksesta tai jos osallistuja ei saavu kurssille, veloitetaan koko kurssin hinta. Koulutustilaisuuden maksu laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen ennen kurssin alkua. Lasku/vahvistus on samalla sitova vahvistus kurssiosallistumiselle. Osallistumismaksuun sisältyy kurssimateriaali sekä ohjelmanmukaiset tarjoilut. Osallistumismaksu erääntyy maksettavaksi ennen kurssia. YRITTÄJIEN KOULUTUSKESKUS OY Hietalahdenranta 13, HELSINKI Puh Fax Sähköposti: Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus:

3 JOHTAMINEN ESIMIESKOULUTUS esimies tuloksentekijänä Koulutuksessa käydään läpi yleisesti esimiestyöhön vaadittavia osaamisen alueita, painottaen kuitenkin kaikessa vuorovaikutuksen merkitystä ja sen hallintaa. Koulutus ohjaa erityyppisten, vaikeidenkin vuorovaikutustilanteiden syvälliseen ymmärtämiseen ja hallintaan esimies-alaissuhteessa. Koulutuksessa käsitellään myös nykyaikaista tapaa luoda suotuisa motivaatioilmasto. Koulutuksen aikana käytetään monipuolisia oppimistapoja. Oppimismenetelminä käytetään luento-opetusta, ryhmätöitä, keskusteluja, testejä ja arvioita. Oppimisen tehostamiseksi teemme lyhyitä toimintaharjoituksia. Koulutuksen tueksi osallistujat saavat kansion, jonka sisältöä täydennetään kurssin aikana. Kurssimateriaalipaketin voi hyödyntää työssä sellaisenaan tai omien muistiinpanojen ja harjoitustehtävien avulla. Koulutus on suunnattu lähiesimiehille, tiimivalmentajille, keskijohdolle ja operatiivista vastuuta omaaville. AIKA JA PAIKKA HELSINKI to-pe Radisson SAS Seaside, Ruoholahdenranta 3 TAMPERE to-pe Holiday Inn Tampere, Yliopistonkatu 44 OULU to-pe Holiday Inn Oulu, Kirkkokatu 3 TURKU to-pe Radisson SAS Marina Palace, Linnankatu 32 HELSINKI to-pe Radisson SAS Seaside, Ruoholahdenranta 3 HELSINKI to-pe Royal Crowne Plaza, Mannerheimintie 50 Valmennuskonsultti, ryhmätyönohjaaja Jukka Kataja, Easy Living Oy 950 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounaat molempina päivinä sisältyvät hintaan. Klo , molempina päivinä PERUSKÄSITTEIDEN SELVENTÄMINEN JA ORIENTOITUMINEN Johtamisteoriat ja erilaiset esimiestyön painopistealueet Käytännön näkökulma johtamiseen ja esimiestyöhön MITEN SYNNYTETÄÄN TOIMIVA TYÖYHTEISÖ? Ryhmien ja tiimien kehittäminen ja niiden ohjaaminen Mikä tekee joukosta ryhmän ja ryhmästä tiimin? Huipputiimin ominaisuuksia (innostuneen ryhmän piirteitä ja menetelmiä innostamiseen) Visioiden, tavoitteiden, arvojen, mission ja strategioiden merkitys ja niiden käyttö esimiestyössä Tavoitteiden johtaminen visioista ja unelmista ESIMIEHEN MONET ROOLIT JA TEHTÄVÄT Hyvän esimiehen ominaisuuksia Esimiehen tehtävät ja painopisteet Mitä roolit ovat? Ongelmaroolit ja niiden hyötykäyttö? Johtajan ja esimiehen roolit tiimissä? Omat roolipainotukset ja vahvuusroolit VUOROVAIKUTTEINEN ESIMIESTYÖ Mitä on hyvä ja tuloksellinen vuorovaikutus? - Arvostus - Kuuntelu - Keskustelu - Läsnäolo - Palaute Tunnetaitojen merkitys vuorovaikutuksessa ja niiden kehittäminen Myös yrityskohtaista koulutusta, pyydä tarjous!

4 JOHTAMINEN Toimivia keinoja hyvän ja tuloksellisen vuorovaikutuksen luomiseen esimiestyössä - Palaute ja tulokselliset palautemallit - Kehityskeskustelut - Arvostava haastattelu - Dialoginen keskustelu - Kriittisen palautteen antaminen ja vastaanottaminen - Ongelmatilanteiden selvittäminen - Asenteen ja merkitysten muuttaminen OMAT JOHTAMISOMINAISUUDET JA NIIDEN HAHMOTTAMINEN Stressitekijöiden painotukset ja niiden hallinta Oma johtamiskäyttäytyminen Tärkeimmät voimavarat ja kompetenssit Oman työn suunnittelu ja ajankäyttö Omien voimavarojen kartoitus Koulutuksen jälkeen osallistujat: tunnistavat itsensä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, ymmärtävät ja hyväksyvät sekä arvostavat toisen henkilön erilaisuutta, osaavat käyttää nykyaikaisen johtamisen välineitä vuorovaikutustilanteissa, osaavat ratkaista yleisimmät ongelmatilanteet, ymmärtävät tiimien ja ryhmien kasvuun vaadittavan energian, osaavat linkittää oman johtamiskäyttäytymisensä yrityksen arvoihin ja päämääriin, tunnistavat omat roolit ja niiden kehittämissuunnat, ymmärtävät tunteiden merkityksen ja tietävät, miten tunneälyn mekanismit toimivat vuorovaikutustilanteissa. Katso tarjoukset takakannesta!

5 JOHTAMINEN HAASTAVAT TILANTEET ESIMIESTYÖSSÄ Esimiestyöhön sisältyy paljon erilaisia ja erisävyisiä vuorovaikutustilanteita, jotka joskus saattavat tuntua uuvuttavilta tai jopa mahdottomilta. Esimiehen ja keskijohdon työssä jaksamista ylläpidetään tiedostamalla omat voimavarat ja valmistautumalla erilaisiin haastaviin tilanteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi työyhteisön vuorovaikutuksen säilyttämiseen ja kehittämiseen sekä konfliktien ehkäisemiseen ja ratkomiseen. Esimiehet eivät kuitenkaan aina osaa informoida ja puhua työntekijöille asioista. Työntekijöiden purnatessa, esimiehet eivät löydä keinoja ratkaista tilannetta, vaan sulkeutuvat helposti huoneisiinsa tai vetoavat omiin kiireisiinsä. Kannustaminen ja kiitokset saattavat myös kiireen varjolla unohtua. Haastavat tilanteet esimiestyössä -koulutuksen aikana käsitellään konkreettisia asioita ja tilanteita, joita esimies joutuu päivittäisessä johtamisessa kohtaamaan. Koulutus soveltuu sekä julkisen että yksityisen sektorin esimiestehtävissä toimiville, esimiestehtävissä juuri aloittaneille tai niihin lähitulevaisuudessa siirtyville sekä ratkaisuja ongelma- ja pulmatilanteisiin tarvitseville. AIKA JA PAIKKA HELSINKI to-pe Radisson SAS Seaside, Ruoholahdenranta 3 HELSINKI to-pe Radisson SAS Seaside, Ruoholahdenranta 3 HELSINKI to-pe Royal Crowne Plaza, Mannerheimintie 50 Valmennuskonsultti, ryhmätyönohjaaja Jukka Kataja, Easy Living Oy 950 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounaat molempina päivinä sisältyvät hintaan. Klo , molempina päivinä MITÄ VIRKAA ESIMIEHELLÄ ON? Esimiestyön keskeiset tehtävät ja painopisteet Esimiehen roolit ja niihin kohdistuvat odotukset Rooliarvio Roolin muuttaminen VALMISTAUTUMINEN HAASTEELLISIIN TILANTEISIIN Tyypillisiä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa haastavia tilanteita Ennakointi Stressin kohtaaminen ja sen hallinta Harjoittelu (mielikuva, puhe) RATKAISUN AVAIMIA Konfliktit työntekijöiden välillä Konfliktit työntekijöiden ja esimiesten välillä Kriisi- ja muutostilanteet Omien epäonnistumisten myöntäminen Luvattomat poissaolot Ylentäminen ja vastuun vähentäminen Palkankorotuspyynnöt Siirrot ja työnkierto Juorut ja loukkaukset Uupuminen ja väsyminen ESIMIEHEN OMA JAKSAMINEN Sosiaalinen pääoma Työnohjaus, sparraus, koulutus Oma kunto (henkinen ja fyysinen) OMAT VOIMAVARAT JA ESIMIESPROFIILI Onnistumisen kenttä Omat taidot Kehittämiskohteet Antaa olla -alueet TULEVAISUUDEN HAASTEET Hiljainen tieto ja sen jääminen yrityksen käyttöön Asiantuntijuuden johtaminen Ikäjohtaminen miten johtaa eri-ikäisiä? Myös yrityskohtaista koulutusta, pyydä tarjous!

6 JOHTAMINEN JOHTAMINEN JA SISÄINEN MOTIVAATIO Nykyään johtajat kaikilla tasoilla puhuvat siitä, kuinka työntekijät tulisi saada mukaan. Mitä tämä mukaan saaminen oikein on? Sen ydin on motivaatio. Motivaatio on paljon muutakin kuin palkka ja muut ulkoisen motivaation keinot. Ulkoiset motiivit eivät modernissa työkulttuurissamme enää riitä tuottamaan hyvinvointia ja sitoutumista laadukkaan työn tekemiseen. Tarvitaan sisäistä motivaatiota ja yksilöllisen kokemuksen synnyttämää prosessia, joka syntyy työstä itsestään. Kun työn ilo ja innostus syntyvät työstä itsestään, työntekijän mukaan saaminen työn ja itsensä kehittämiseen on helppoa. Näin yritys saavuttaa asetetut tavoitteet. Koulutuspäivät jakautuvat siten, että ensimmäisenä päivänä annetaan motivaatioon liittyvää tietoa ja toisena päivänä harjoitellaan mielenkiintoisten tehtävien kautta motivaation syntymistä ja sen rakentamista. Koulutus on tarkoitettu esimiehille ja johtajille sekä tiimien vetäjille ja tiimin vastuuhenkilöille. Koulutuksen sisältö perustuu kirjaan TAITOLAJINA TYÖ johtaminen ja sisäinen motivaatio (EDITA 2006), jota käytetään kurssimateriaalina. Kirjan kirjoittajat: Jarmo Liukkonen, Timo Jaakkola ja Jukka Kataja. AIKA JA PAIKKA HELSINKI ti-ke Radisson SAS Seaside, Ruoholahdenranta 3 HELSINKI ti-ke Radisson SAS Plaza, Mikonkatu 23 Valmennuskonsultti, ryhmätyönohjaaja Jukka Kataja Easy Living Oy 1. päivä, klo MITÄ TARKOITAMME, KUN PUHUMME MOTIVAATIOSTA? Mistä motivaatiosta on kyse? Miten motivaatio on ymmärretty historian saatossa ja mitä se on nyt? TYÖN MERKITYS JA MOTIVAATIO Miten rakennetaan oikea työnkuva? Työn merkityksen oikea korostaminen Mielikuvien merkitys työn merkityksen löytämisessä Vahvan vision ja tulevaisuuden kuvan luominen MOTIVAATIO JA MINÄKÄSITYS Vahvan minäkäsityksen rakentaminen Itsetuntemus osana minäkäsitystä Erilaisuus > temperamentit ja roolit ITSEMÄÄRÄÄMISMOTIVAATIO Itsenäisyys motivaation perusjalkana Vaikuttaminen ilman auktoriteettia MOTIVAATION MITTAAMINEN Klo 16.OO ENSIMMÄISEN KOULUTUSPÄIVÄN PÄÄTÖS 950 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounaat molempina päivinä sisältyvät hintaan. Kahvitarjoilu klo päivä, klo KÄYTÄNNÖN JOHTAMISEN KEINOJA TUKEA SISÄISTÄ MOTIVAATIOTA Pätevyyden tukeminen Ihmisenkokoinen tavoite Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukeminen tiimityön avulla Keskustelujen käyttö työmotivaation lisääjänä - Kehityskeskustelut - Tavoitekeskustelut - Motivointikeskustelut - Vapaamuotoiset keskustelut - Arvostava keskustelu - Dialoginen keskustelu Kokemusoppiminen esimiestyön välineenä Valmennuksellinen ote motivaation lisääjänä Katso tarjoukset takakannesta!

7 JULKISET HANKINNAT Uusi hankintalaki ja sen vaikutus hankintamenettelyyn JOHTAMINEN Avoin ja tasapuolinen kilpailuttaminen avaa yrityksille ja palveluntarjoajille mahdollisuuksia tarjota tuotteitaan ja palvelujaan entistä enemmän myös julkiselle sektorille. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on perehdyttää osallistujat käytännön hankintatapausten kautta hankintaprosessiin. Toisena tavoitteena on käsitellä kesäkuussa uudistuneen lainsäädännön tuomia muutoksia. Koulutus on suunnattu kaikille, jotka haluavat menestyä julkisissa tarjouskilpailussa sekä vahvistaa tietämystään julkisten hankintojen säätelyn pääperiaatteista. AIKA JA PAIKKA HELSINKI pe Royal Crowne Plaza, Mannerheimintie 50 HELSINKI to Royal Crowne Plaza, Mannerheimintie 50 HELSINKI to Radisson SAS Seaside, Ruoholahdenranta 3 HELSINKI to Royal Crowne Plaza, Mannerheimintie 50 Lakimies, varatuomari Pauliina Karinkanta, PTC Services Oy 290 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali sekä kahvi sisältyvät hintaan. Klo Tilaisuuden avaus ja tavoitteet UUSI HANKINTALAKI JA HANKINTAMENETTELYT Uusi hankintalaki ja periaatteet Hankintamenettelyt ja ilmoitusvelvollisuus Milloin hankinta tehdään EU-laajuisena kilpailutuksena? Kansallinen kilpailutus Suorahankinnat TARJOUSPYYNNÖN SISÄLTÖ Ehdottomat vaatimukset tarjoajan ja tarjouksen osalta Vertailuperusteet HANKINTAPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN Täsmentämismahdollisuudet Tarjoajan poissulkeminen Tarjouksen hylkääminen Vertailun perustelu Päätöksestä ilmoittaminen OIKEUSTURVAKEINOT Tilaisuuden yhteenveto ja arviointi Klo KOULUTUKSEN PÄÄTÖS Myös yrityskohtaista koulutusta, pyydä tarjous!

8 JOHTAMINEN KANNUSTAVAT PALKITSEMISJÄRJESTELMÄT Puolikkaan työpäivän mittaiseksi koulutukseksi puristettu tiivistys kannustavista palkitsemisjärjestelmistä Suomessa ja maailmalla on suunnattu toimitusjohtajille sekä henkilöstö- ja taloushallinnosta vastaaville. Valitse listalta Sinulle sopiva aika ja paikka ja tule kuulemaan tuoreimpia kokemuksia siitä, mitkä ovat ne peruselementit, joiden avulla työyhteisöön rakennetaan erityisesti kassavirtatavoitteiden saavuttamiseen kytketty, pitkäjänteisesti toimiva ja oikeudenmukaiseksi koettu palkitsemisjärjestelmä. Saat eväitä myös siihen, miten olemassa olevaa palkitsemisjärjestelmää voidaan kehittää entistä toimivammaksi. AIKA JA PAIKKA HELSINKI ti Radisson SAS Royal, Runeberginkatu 2 jyväskylä* ti Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35 HELSINKI ti Radisson SAS Royal, Runeberginkatu 2 TURKU* ti Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6 TAMPERE* ti Sokos Hotel Tammer, Satakunnankatu 13 OULU* ti Sokos Hotel Arina, Pakkahuoneenkatu 16 HELSINKI ti Radisson SAS Royal, Runeberginkatu 2 Yrityssuunnittelija, LJK Riku Lehtinen, Tuloksentekijät Oy Koulutuksen aikataulu Helsingissä klo euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali sekä kahvit sisältyvät hintaan. *Koulutuksen aikataulu Tampereella, Oulussa, Turussa ja Jyväskylässä klo kurssimateriaalin jako klo KÄSITELTÄVÄT AIHEET Mitä yhteisiä piirteitä on valtaosalla tähän mennessä epäonnistuneista palkitsemisjärjestelmistä? Millaisia rakenteellisia perusominaisuuksia on suurimmalla osalla toimiviksi koetuista palkitsemisjärjestelmistä? Kuinka toimivuutta edesauttavat ominaisuudet rakennetaan osaksi palkitsemisjärjestelmiä? Miten työyhteisön tavoitteet ymmärrettävimmin ja turvallisimmin mallinnetaan palkitsemisjärjestelmien rungoksi? Kuinka tehdään silta nykyhetkestä tavoitteiden saavuttamiseen eli siihen, että ihmiset työyhteisössä saadaan ainakin palkitsemisjärjestelmien osalta toimimaan, käyttäytymään jne. halutulla tavalla? Miten mahdollinen tavoitteiden toteutumisesta seuraava palkkiokertymä jaetaan eri henkilöstöryhmien ja lopulta yksittäisten työntekijöiden kesken siten, että kannustavuus, sitouttavuus ja oikeudenmukaisuuden kokeminen kulkevat käsi kädessä? Katso tarjoukset takakannesta!

9 JOHTAMINEN KEHITYSKESKUSTELUT OSANA ESIMIESTYÖTÄ Kehityskeskustelut ovat yhä tärkeämpi osa tämän päivän esimiestyötä. Työn vaativuuden, henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi ja osaamisen kartoittaminen ovat sekä organisaation toiminnan että työntekijän toimenkuvan kehittämisen edellytyksiä. Vuorovaikutteinen kehityskeskustelu on erinomainen tilaisuus näiden asioiden päivittämiselle työyhteisössä. Kehityskeskustelulla motivoidaan esimiestä, työntekijää ja koko työyhteisöä kannustavampaan työilmapiiriin ja parempiin työsuorituksiin. Koulutus soveltuu sekä julkishallinnon että yksityisen sektorin esimiestyössä toimiville sekä kehityskeskusteluista kiinnostuneille. AIKA JA PAIKKA HELSINKI to-pe Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 HELSINKI to-pe Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 HELSINKI to-pe Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 Psykologi Seppo Heino 1. päivä, klo MIKSI KEHITYSKESKUSTELUJA? Organisaatio Työntekijä Esimies RAKENNE JA TOTEUTUS KEHITYSKESKUSTELU PALKKAKESKUSTELU Arviointi Kehittäminen TYÖSUORITUKSEN TAUSTATEKIJÖITÄ Suoritukseen vaikuttavat tekijät Avoimuus arvioinnissa Yhteinen tavoite ja laaturima ESIMIEHEN ROOLI JA KEHITYSKESKUSTELUT Auktoriteettipohja Valmentajuus VIESTINTÄ Viestinnän elementit Persoona Minäkuva Yksilölliset strategiat työssä KEHITYSKESKUSTELUN TOTEUTUS Olosuhteet Roolit Sisällöt Karikot 950 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounaat molempina päivinä sisältyvät hintaan. PALKKAKESKUSTELU Elementit Suoritusanalyysi/palaute Näkemysten yhteensovittaminen Työkentän vaativuus kehittymismahdollisuus KLO ENSIMMÄISEN KOULUTUSPÄIVÄN PÄÄTÖS klo 8.30 kahvitarjoilu 2. päivä, klo HAASTATTELUTEKNIIKKA Kysymysten asettelu Ilmiöt haastattelussa Näkemysten yhteensovittaminen HAASTATTELUTILANTEET Kehityskeskusteluihin ja muihin esimiestilanteisiin liittyvät keskustelutilanteet Keskusteluharjoitukset ja niiden arviointi ryhmän ja kouluttajan palautteilla TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN Kehittämisen tarpeet ja ongelmat Toimiva työyhteisö: epäviralliset rakenteet (valta, tunne, kommunikaatio) Työyhteisön kehittämisen työvälineet Esimiehen mahdollisuudet ja rajat Myös yrityskohtaista koulutusta, pyydä tarjous!

10 JOHTAMINEN LAATUJÄRJESTELMÄ ISO 9001 STANDARDIN POHJALTA ISO 9001 standardi antaa hyvän pohjan toiminnan laatujärjestelmän (toimintajärjestelmän) rakentamiseksi kaikenkokoisille yrityksille ja organisaatioille toimialasta riippumatta. Koulutuksessa käsittelemme ja selkeytämme ISO 9001 standardin keskeiset vaatimusalueet sekä laatujärjestelmän rakentamista ja ylläpitämistä käytännönläheisesti. Koulutus sopii hyvin laatuasioiden ja -ajattelun johdannoksi tai kertaukseksi. ISO 9001 on täysin yhteensopiva muiden johtamisjärjestelmien kanssa, kuten EFQM ja Balanced Scorecard. Kolmannen osapuolen sertifioima laatujärjestelmä perustuu ISO 9001 vaatimuksiin. Koulutus on suunnattu yrityksen johdolle ja keskijohdolle sekä kaikille toiminnan kehittämisestä vastaaville ja siihen osallistuville henkilöille. AIKA JA PAIKKA HELSINKI ke Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 TAMPERE ke Holiday Inn Tampere, Yliopistonkatu 44 HELSINKI ke Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 Liikkeenjohdon konsultti Kay Grahn 490 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounas sisältyvät hintaan. Klo ISO 9001:2000 LAADUNHALLINTASTANDARDI Kokonaisvaltaisen laadunhallinnan tarve Lähtökohta, tarkoitus ja tavoitteet, vaatimusalueet Standardin yleiset ja dokumentointia koskevat vaatimukset, laatukäsikirja JOHDON VASTUU Johdon keskeinen rooli Laatupolitiikka ja laatutavoitteet ASIAKASSUUNTAUTUNUT ORGANISAATIO Asiakastarpeiden ymmärtäminen ja määrittäminen Asiakassuuntainen laatu, asiakastyytyväisyyden seuranta TUOTTEEN TOTEUTTAMISPROSESSI JA TOIMITTAJASUHTEET Standardin vaatimusten näkökannalta HENKILÖSTÖN ROOLI LAADUN TEKIJÄNÄ Osaamisen hallinnan korostuminen Laatutavoitteiden merkitys ja läpinäkyvyys JATKUVA PARANTAMINEN Suorituskyvyn mittaaminen ja seuranta Sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset PROSESSIMAINEN TOIMINTATAPA Toiminnan johtaminen ja hallinta kokonaisina prosesseina Prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen Prosessimaisen toimintatavan johtaminen Suorituskyvyn seuranta, laatutekijät ja mittarit LAATUJÄRJESTELMÄN RAKENTAMISPROSESSI Keskeiset tekijät ja vaiheet sekä työkalut laatujärjestelmän rakentamisessa ja ylläpitämisessä Katso tarjoukset takakannesta!

11 JOHTAMINEN MUUTOKSEN JOHTAMISEN MENESTYSTEKIJÄT Kaikki kehittämistoiminta merkitsee muutosta. Muutostilanne on haaste johtamiselle. Miten esimies onnistuu motivoimaan työntekijänsä muutokseen, vähentämään työstä vieraantumista ja lisäämään siihen sitoutumista? Vuorovaikutus ja avoin ilmapiiri ovat muutoksen edellytys, eivät kuitenkaan itsestäänselvyys. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä muutoksen johtamisen menestystekijöihin, tunnistaa ja tiedostaa oman esimiesroolin merkitys muutosprosessissa ja tukea hyvää johtamistyötä etsimällä sekä välittämällä parhaita käytäntöjä haasteellisiin tilanteisiin. Koulutus soveltuu esimiestyössä toimiville, lähiesimiehille, tiiminvetäjille ja näihin tehtäviin lähitulevaisuudessa siirtyville. AIKA JA PAIKKA HELSINKI to Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 HELSINKI to Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 Psykologi Seppo Heino 490 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounas sisältyvät hintaan. Klo MUUTOKSEN JOHTAMISEN MENESTYSTEKIJÄT Muutosprosessi Muutoksen psykologiaa Yhteinen käsitys muutoksen lähtökohdista ja tavoitteista Mikä muutoksen tekee pakolliseksi, mitä mahdollisuuksia voimme hyödyntää? Johdon rooli muutoksen mannekiinina Muutosagentti Organisaation ilmapiiri; voimakenttäanalyysi muutoksesta Muutosvastarinnan ja valtapelin hallinta MUUTOS PROJEKTINA Muutoksen projektointi rakenne Johdon ja ohjausryhmän rooli Toimeksianto tavoitteet TIIMI MUUTOSTILANTEESSA Tiimin tehtävä Tavoitteet Arvot ja johtamisen pelisäännöt Tiimin roolit Viestintä ja tiimin kokoukset Osaamisen kehittäminen Yhteistyön pelisäännöt Myös yrityskohtaista koulutusta, pyydä tarjous!

12 JOHTAMINEN MYÖNTEINEN ILMAPIIRI TYÖYHTEISÖÖN Mitä esimies voi tehdä myönteisen työilmapiirin luomiseksi? Mistä hyvä henki rakentuu työpaikalle? Koulutuksessa tarkastelemme, miten myönteistä yhteistyötä tuotetaan niin erilaisten työn tilanteiden kuin yleisen vuorovaikutuksenkin tasolla. Tekemisen positiivinen henki lisää työviihtyvyyden ohella myös työn tuloksellisuutta. Koulutus on suunnattu esimiesasemassa työskenteleville. AIKA JA PAIKKA HELSINKI ke Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 HELSINKI ke Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 TAMPERE ke Sokos Hotel Tammer, Satakunnankatu 13 Psykologi Seppo Heino 490 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounas sisältyvät hintaan. Klo MITÄ MYÖNTEISYYS ON TYÖILMAPIIRIN KANNALTA? Myönteisyys ei ole mielistelyä tai ristiriidattomuutta Rakentava myönteisyys työn näkökulmasta Hyvän hengen rakennuspalikat TUNNEÄLY JA TILANNETAJU Tunnetaitojen terävöittäminen: itsetuntemus, itsehallinta ja motivoituminen sekä empatia ja sosiaaliset kyvyt Esimiehen rooli ilmapiirin luomisessa POSITIIVINEN TAPA TARTTUA HANKALIIN ASIOIHIN Korjaavan palautteen antaminen Vaikean käytöksen tai haittaavan toiminnan puheeksiotto Ihmisten välisten ristiriitojen selvittäminen: loukkaantumiset ja konfliktit Ikävien uutisten välittäminen MYÖNTEINEN TAPA RAKENTAA TYÖN ARKEA Työpaikan pelisäännöt Toimivat kokouskäytännöt Motivoivat kehityskeskustelut 10 Katso tarjoukset takakannesta!

13 JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN Osaava henkilöstö on organisaation tärkein menestystekijä tavoitteiden ja asiakastyytyväisyyden toteuttamisessa! Henkilöstössä olevan osaamisen (kompetenssi, pätevyys) hallintaan ja sen kehittämiseen tulee panostaa systemaattisesti organisaation strategian ja tavoitteiden pohjalta. Korkea osaaminen näkyy niin toiminnassa kuin tuotteiden ja palvelujen laadussa ja on tärkeimpiä kilpailutekijöitä. Kysymys on tärkeästä motivointitekijästä henkilöstön kannalta. Oikeasta kompetenssista huolehtiminen on organisaation tärkeimpiä prosesseja. Koulutus on suunnattu yrityksen johdolle, henkilöstöjohdolle ja keskijohdolle sekä kaikille toiminnan kehittämisestä vastaaville ja siihen osallistuville henkilöille. AIKA JA PAIKKA HELSINKI ke Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 HELSINKI ke Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 HELSINKI ke Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 Liikkeenjohdon konsultti Kay Grahn 490 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounas sisältyvät hintaan. Klo OSAAMISEN HALLINTA MISTÄ KYSYMYS? Miksi on tärkeää kiinnittää enemmän huomiota organisaation ja sen henkilöstön osaamiseen ja osaamisen kehittämiseen? Strategiasuunnittelussa kyky osaamisen uudistamiseen ratkaisee muutoksissa pärjäämisen IHMISET TUOTTAVAT LAADUN! Toiminnan johtamisjärjestelmät korostavat osaamisen hallintaa (ISO 9001, EFQM, BSC, IIP) Henkilöstö laadun tekijänä KUKA ON VASTUUSSA OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ? Johdon, esimiehen ja henkilön oma rooli Tulevaisuuden suuntaus ja osaamistarpeiden ennakointi OSAAMISEN JOHTAMISEN HYÖDYT Huomio henkiseen pääomaan ja sen hallintaan Mitä hyötyä henkilöille, esimiehille ja organisaatiolle? Jatkuva oppiminen, oppiva organisaatio OSAAMISEN JOHTAMISPROSESSI KÄYTÄNNÖSSÄ Lähtökohtana yrityksen/yksikön strategia, tavoitteet ja prosessit Ydinkompetenssien määrittely Osaamistarpeiden tunnistaminen, valinta ja määrittäminen Strategiset ja toiminnalliset osaamisalueet Osaamistasojen arviointitapa (mittaaminen) Tehtävä- ja henkilökohtaiset osaamisprofiilit Kehityskeskustelujen rooli osaamisen kehittämisessä Osaamisen johtamisen työkaluja Myös yrityskohtaista koulutusta, pyydä tarjous! 11

14 JOHTAMINEN PROJEKTIEN TEHOKAS HALLINTA Organisaatiot toteuttavat yhä useammin eri hankkeita projektinomaisesti sisäisinä tai asiakassuuntaisina projekteina. Projekti on tehokas ja joustava tapa suunnitella, organisoida, johtaa ja toteuttaa työtä. Projekteilla saadaan aikaan yhteistoimintaa ja tuloksia! Onnistuneeseen projektiin ovat sekä asiakkaat että henkilöstö tyytyväisiä. Kaksipäiväisessä koulutuksessamme käymme käytännönläheisesti läpi projektinmäärittelyyn, suunnitteluun ja läpiviemiseen liittyvät tärkeimmät asiat. Ohjelma koostuu luennoista, keskustelusta ja harjoituksista. Koulutus on suunnattu kaikille henkilöille (johto, esimiehet, asiantuntijat, jne.), jotka muun toimen ohessa säännöllisesti tai satunnaisesti toimivat projektin vetäjinä tai osallistuvat projektityöskentelyyn. AIKA JA PAIKKA HELSINKI to-pe Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 TAMPERE to-pe Holiday Inn Tampere, Yliopistonkatu 44 HELSINKI to-pe Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 OULU ti-ke Holiday Inn Oulu, Kirkkokatu 3 HELSINKI to-pe Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 HELSINKI to-pe Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 Liikkeenjohdon konsultti Kay Grahn 950 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounaat molempina päivinä sisältyvät hintaan. 1. päivä, klo MILLOIN PROJEKTI TOIMINTAMUODOKSI? Projektin tunnuspiirteet Miten projekti syntyy? - Projektin liiketoiminnalliset perustelut Projektiprosessi: määrittely, suunnitelma, toteutus Projektin laatu- ja menestystekijät HYVÄ PROJEKTISUUNNITELMA Miksi suunnitella? Mitä pitää huomioida projektin määrittelyssä? Määrittelyssä luodaan onnistumisen mahdollisuudet! Miten projekti organisoidaan? Tekijät ja sidosryhmät, roolit ja vastuut Projektin vaiheistus ja ositus Aikataulun aikaansaaminen Resurssi- ja kustannusarviot Kokous- ja raportointikäytäntö, kommunikointitavat Riskianalyysit, muutosten hallinta Projektin laatusuunnitelma Projektihallinnan työkaluja Klo ENSIMMÄISEN KOULUTUSPÄIVÄN PÄÄTÖS 12 Katso tarjoukset takakannesta!

15 JOHTAMINEN Kahvitarjoilu klo päivä, klo PROJEKTISUUNNITELMA JATKUU PROJEKTIN OHJAUS JA LÄPIVIEMINEN Projektipäällikön rooli ja vastuu Projektin käynnistäminen Jatkuva seuranta, suunnantarkistus ja ohjaus Tulostavoite, aika, raha, resurssit Laadun varmistaminen Kommunikoinnin tarve ja keinot, projektikokoukset Henkilöstöhallinta projektissa Alihankinnan, kumppanuuksien hallinta Muutosten hallinta Projektin päättäminen LAATUAJATTELUSTA OPPIMINEN Mitä asioita toiminnan johtamismallit (ISO 9001, BSC...) korostavat Asiakastyytyväisyyden varmistaminen projektissa Organisaation projektityömalli Projektin katselmoinnit ja auditoinnit PROJEKTISTA OPPIMINEN Projektin tyypilliset kompastuskivet Miten siirretään kokemukset ja hyvät käytännöt seuraaville projekteille? Jatkuva oppiminen ja parantaminen Myös yrityskohtaista koulutusta, pyydä tarjous! 13

16 JOHTAMINEN SISÄINEN AUDITOINTI Sisäinen auditointi (arviointi) on johdon työkalu toimintajärjestelmän toimivuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi. Auditointi on systemaattinen ja riippumaton prosessi, joka tukee liiketoiminnan tavoitteita ja antaa objektiivista ja hyödyllistä tietoa toiminnan kehittämisen kannalta. Monet organisaatiot, niin yksityiset kuin julkisetkin, käyttävät sisäistä auditointia työkaluna vaikka heillä ei ole sertifioitua laatujärjestelmää. Sisäinen auditointi on keskeinen osa sekä laatu- (ISO 9001) että ympäristö- (ISO 14001) järjestelmiä. Paneudumme koulutuksessa auditoinnin kokonaisprosessiin, auditoijan tarvitsemiin taitoihin sekä auditoinnin hyötytekijöihin. Koulutus on tarkoitettu toiminnan kehittämisestä vastaaville sekä sisäiseen auditointiin osallistuville ja siihen koulutettaville henkilöille. AIKA JA PAIKKA HELSINKI to Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 TAMPERE to Holiday Inn Tampere, Yliopistonkatu 44 HELSINKI to Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 Liikkeenjohdon konsultti Kay Grahn 490 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounas sisältyvät hintaan. Klo SISÄISEN AUDITOINNIN TARKOITUS JA TAVOITTEET Miten auditointi tukee johtamista? ISO 9001 standardi auditointimenettelyn pohjana Sisäinen auditointi vs. EFQM-itsearviointi SISÄISEN AUDITOINNIN KOKONAISPROSESSI Auditointimenettely ja auditoinnin vastuut Auditointisuunnitelman laatiminen Auditoinnin valmistelut Auditoinnin läpiviemisen avaintekijät - Avaus- ja päätöskokoukset - Asiakirjojen ja tallenteiden tarkastaminen - Henkilöiden haastattelut, kyseleminen ja kuuntelu - Havaintojen tekeminen, arviointi ja kirjaaminen Auditointihavaintojen raportointi Parantamistoimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta TOIMINTAPROSESSIEN AUDITOINTI Prosessien auditoinnin tärkeitä kysymyksiä ja alueita Liiketoimintariskien kartoittaminen ja arviointi AUDITOIJAN PÄTEVYYSKRITEERIT Mitä valmiuksia ja taitoja tarvitaan sisäisessä auditoinnissa? AUDITOINNIN HYÖDYLLISTEN TULOSTEN VARMISTAMINEN Auditointiprosessin toimivuus Sisäiset auditoinnit johdon työkaluna 14 Katso tarjoukset takakannesta!

Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015

Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015 Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015 Sisällysluettelo Henkilöstöhallinto 4 26.2. Palkanlaskijan päivä, Oulu 5 24.3. Palkanlaskijan päivä, Kajaani 6 21.4. Vuosilomalaki käytännönläheisesti, Oulu Johtaminen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot