KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007"

Transkriptio

1 KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007 YRITTÄJIEN KOULUTUSKESKUS OY YRITYSAKATEMIA

2 KOULUTUSTILAISUUDET JOHTAMINEN ESIMIESKOULUTUS 1 HAASTAVAT TILANTEET ESIMIESTYÖSSÄ 3 JOHTAMINEN JA SISÄINEN MOTIVAATIO 4 JULKISET HANKINNAT 5 KANNUSTAVAT PALKITSEMISJÄRJESTELMÄT 6 KEHITYSKESKUSTELUT OSANA ESIMIESTYÖTÄ 7 LAATUJÄRJESTELMÄ ISO 9001 STANDARDIN POHJALTA 8 MUUTOKSEN JOHTAMISEN MENESTYSTEKIJÄT 9 MYÖNTEINEN ILMAPIIRI TYÖYHTEISÖÖN 10 OSAAMISEN JOHTAMINEN 11 PROJEKTIEN TEHOKAS HALLINTA 12 SISÄINEN AUDITOINTI 14 SOPIMUSOIKEUS 15 STRATEGIAN JOHTAMINEN JA TOTEUTTAMINEN 17 TALOUDEN PERUSTEET 18 TOIMINTATAPAMUUTOKSEN JOHTAMINEN JA JALKAUTUS 20 TALOUSHALLINTO ARVONLISÄVEROTUKSEN PERUSTEET 21 AJANKOHTAINEN ARVONLISÄVEROTUS 22 ARVONLISÄVERO KIRJANPIDOSSA JA LASKUTUKSESSA 23 ARVONLISÄVEROVÄHENNYKSET 24 IFRS - PERUSKURSSI 25 INTRASTAT - SISÄKAUPAN TILASTOINTI SUOMESSA 26 KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄVEROTUS 27 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN PERUSTEET 28 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN ERITYISKYSYMYKSET 29 LIIKEKIRJANPIDON ALKEET 30 MITEN TULKITSEN TASETTA JA LUEN TULOSLASKELMAA? 31 POISTOLASKENNAN ABC 32 RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSESSÄ 33 TEHOKURSSI ARVONLISÄVEROTUKSESTA 34 TILINPÄÄTÖKSEN PERUSTEET 36 TULLIMENETTELYJEN PERUSKYSYMYKSET 37 VEROILMOITUSKOULUTUS PALKKAHALLINTO ENNAKKOPERINTÄ HENKILÖKUNTAEDUT VEROTUKSESSA 40 KANSAINVÄLISET TILANTEET PALKANLASKENNASSA JA VEROTUKSESSA 42 PALKANLASKENNAN PERUSTEET 43 PALKANLASKENNAN ONGELMATILANTEET 44 PALKKAHALLINNON RAPORTOINTIVELVOLLISUUDET 45 TYÖMATKA VEROTUKSEN KANNALTA 46 TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ 47 ASIAKASPALVELU JA VUOROVAIKUTUS ASIAKKUUDEN JOHTAMINEN JA PALVELUMALLIT 49 HAASTAVAT TILANTEET ASIAKASPALVELUTYÖSSÄ 50 HALLITSE PUHELINPERINTÄ 51 MYYNTITYÖ PUHELIMESSA 52 RATKAISUMYYNTI 53 TOIMIVA TIIMI 54 TYÖELÄMÄN VUOROVAIKUTUSTAIDOT 55 VIRTAA TYÖHÖN 56 Puh. (09) , faksi (09) tai Kurssille ilmoittautuneet saavat laskun/vahvistuksen osallistumisesta ennen tilaisuutta postitse. Kun samasta yrityksestä osallistuu useampia henkilöitä, he saavat yhteisen vahvistuskirjeen, ellei toisin ole sovittu. Kursseille tulee ilmoittautua 14 päivää ennen kurssin alkua. ERIKOISRUOKAVALIO Erikoisruokavaliota noudattavien toivomme ilmoittavan toivomuksistaan ilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään koulutustilaisuuden alkaessa. Näin voimme parhaiten toteuttaa kurssilaisten toivomukset ruokavalion suhteen! PERUUTTAMISET Estyneiden tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö. Peruutuksesta peritään toimistomaksuna 15 prosenttia kurssin hinnasta. Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin yhtä viikkoa ennen tilaisuutta, veloitetaan puolet kurssin hinnasta. Kaksi päivää ennen kurssia tehdystä peruutuksesta tai jos osallistuja ei saavu kurssille, veloitetaan koko kurssin hinta. Koulutustilaisuuden maksu laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen ennen kurssin alkua. Lasku/vahvistus on samalla sitova vahvistus kurssiosallistumiselle. Osallistumismaksuun sisältyy kurssimateriaali sekä ohjelmanmukaiset tarjoilut. Osallistumismaksu erääntyy maksettavaksi ennen kurssia. YRITTÄJIEN KOULUTUSKESKUS OY Hietalahdenranta 13, HELSINKI Puh Fax Sähköposti: Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus:

3 JOHTAMINEN ESIMIESKOULUTUS esimies tuloksentekijänä Koulutuksessa käydään läpi yleisesti esimiestyöhön vaadittavia osaamisen alueita, painottaen kuitenkin kaikessa vuorovaikutuksen merkitystä ja sen hallintaa. Koulutus ohjaa erityyppisten, vaikeidenkin vuorovaikutustilanteiden syvälliseen ymmärtämiseen ja hallintaan esimies-alaissuhteessa. Koulutuksessa käsitellään myös nykyaikaista tapaa luoda suotuisa motivaatioilmasto. Koulutuksen aikana käytetään monipuolisia oppimistapoja. Oppimismenetelminä käytetään luento-opetusta, ryhmätöitä, keskusteluja, testejä ja arvioita. Oppimisen tehostamiseksi teemme lyhyitä toimintaharjoituksia. Koulutuksen tueksi osallistujat saavat kansion, jonka sisältöä täydennetään kurssin aikana. Kurssimateriaalipaketin voi hyödyntää työssä sellaisenaan tai omien muistiinpanojen ja harjoitustehtävien avulla. Koulutus on suunnattu lähiesimiehille, tiimivalmentajille, keskijohdolle ja operatiivista vastuuta omaaville. AIKA JA PAIKKA HELSINKI to-pe Radisson SAS Seaside, Ruoholahdenranta 3 TAMPERE to-pe Holiday Inn Tampere, Yliopistonkatu 44 OULU to-pe Holiday Inn Oulu, Kirkkokatu 3 TURKU to-pe Radisson SAS Marina Palace, Linnankatu 32 HELSINKI to-pe Radisson SAS Seaside, Ruoholahdenranta 3 HELSINKI to-pe Royal Crowne Plaza, Mannerheimintie 50 Valmennuskonsultti, ryhmätyönohjaaja Jukka Kataja, Easy Living Oy 950 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounaat molempina päivinä sisältyvät hintaan. Klo , molempina päivinä PERUSKÄSITTEIDEN SELVENTÄMINEN JA ORIENTOITUMINEN Johtamisteoriat ja erilaiset esimiestyön painopistealueet Käytännön näkökulma johtamiseen ja esimiestyöhön MITEN SYNNYTETÄÄN TOIMIVA TYÖYHTEISÖ? Ryhmien ja tiimien kehittäminen ja niiden ohjaaminen Mikä tekee joukosta ryhmän ja ryhmästä tiimin? Huipputiimin ominaisuuksia (innostuneen ryhmän piirteitä ja menetelmiä innostamiseen) Visioiden, tavoitteiden, arvojen, mission ja strategioiden merkitys ja niiden käyttö esimiestyössä Tavoitteiden johtaminen visioista ja unelmista ESIMIEHEN MONET ROOLIT JA TEHTÄVÄT Hyvän esimiehen ominaisuuksia Esimiehen tehtävät ja painopisteet Mitä roolit ovat? Ongelmaroolit ja niiden hyötykäyttö? Johtajan ja esimiehen roolit tiimissä? Omat roolipainotukset ja vahvuusroolit VUOROVAIKUTTEINEN ESIMIESTYÖ Mitä on hyvä ja tuloksellinen vuorovaikutus? - Arvostus - Kuuntelu - Keskustelu - Läsnäolo - Palaute Tunnetaitojen merkitys vuorovaikutuksessa ja niiden kehittäminen Myös yrityskohtaista koulutusta, pyydä tarjous!

4 JOHTAMINEN Toimivia keinoja hyvän ja tuloksellisen vuorovaikutuksen luomiseen esimiestyössä - Palaute ja tulokselliset palautemallit - Kehityskeskustelut - Arvostava haastattelu - Dialoginen keskustelu - Kriittisen palautteen antaminen ja vastaanottaminen - Ongelmatilanteiden selvittäminen - Asenteen ja merkitysten muuttaminen OMAT JOHTAMISOMINAISUUDET JA NIIDEN HAHMOTTAMINEN Stressitekijöiden painotukset ja niiden hallinta Oma johtamiskäyttäytyminen Tärkeimmät voimavarat ja kompetenssit Oman työn suunnittelu ja ajankäyttö Omien voimavarojen kartoitus Koulutuksen jälkeen osallistujat: tunnistavat itsensä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, ymmärtävät ja hyväksyvät sekä arvostavat toisen henkilön erilaisuutta, osaavat käyttää nykyaikaisen johtamisen välineitä vuorovaikutustilanteissa, osaavat ratkaista yleisimmät ongelmatilanteet, ymmärtävät tiimien ja ryhmien kasvuun vaadittavan energian, osaavat linkittää oman johtamiskäyttäytymisensä yrityksen arvoihin ja päämääriin, tunnistavat omat roolit ja niiden kehittämissuunnat, ymmärtävät tunteiden merkityksen ja tietävät, miten tunneälyn mekanismit toimivat vuorovaikutustilanteissa. Katso tarjoukset takakannesta!

5 JOHTAMINEN HAASTAVAT TILANTEET ESIMIESTYÖSSÄ Esimiestyöhön sisältyy paljon erilaisia ja erisävyisiä vuorovaikutustilanteita, jotka joskus saattavat tuntua uuvuttavilta tai jopa mahdottomilta. Esimiehen ja keskijohdon työssä jaksamista ylläpidetään tiedostamalla omat voimavarat ja valmistautumalla erilaisiin haastaviin tilanteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi työyhteisön vuorovaikutuksen säilyttämiseen ja kehittämiseen sekä konfliktien ehkäisemiseen ja ratkomiseen. Esimiehet eivät kuitenkaan aina osaa informoida ja puhua työntekijöille asioista. Työntekijöiden purnatessa, esimiehet eivät löydä keinoja ratkaista tilannetta, vaan sulkeutuvat helposti huoneisiinsa tai vetoavat omiin kiireisiinsä. Kannustaminen ja kiitokset saattavat myös kiireen varjolla unohtua. Haastavat tilanteet esimiestyössä -koulutuksen aikana käsitellään konkreettisia asioita ja tilanteita, joita esimies joutuu päivittäisessä johtamisessa kohtaamaan. Koulutus soveltuu sekä julkisen että yksityisen sektorin esimiestehtävissä toimiville, esimiestehtävissä juuri aloittaneille tai niihin lähitulevaisuudessa siirtyville sekä ratkaisuja ongelma- ja pulmatilanteisiin tarvitseville. AIKA JA PAIKKA HELSINKI to-pe Radisson SAS Seaside, Ruoholahdenranta 3 HELSINKI to-pe Radisson SAS Seaside, Ruoholahdenranta 3 HELSINKI to-pe Royal Crowne Plaza, Mannerheimintie 50 Valmennuskonsultti, ryhmätyönohjaaja Jukka Kataja, Easy Living Oy 950 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounaat molempina päivinä sisältyvät hintaan. Klo , molempina päivinä MITÄ VIRKAA ESIMIEHELLÄ ON? Esimiestyön keskeiset tehtävät ja painopisteet Esimiehen roolit ja niihin kohdistuvat odotukset Rooliarvio Roolin muuttaminen VALMISTAUTUMINEN HAASTEELLISIIN TILANTEISIIN Tyypillisiä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa haastavia tilanteita Ennakointi Stressin kohtaaminen ja sen hallinta Harjoittelu (mielikuva, puhe) RATKAISUN AVAIMIA Konfliktit työntekijöiden välillä Konfliktit työntekijöiden ja esimiesten välillä Kriisi- ja muutostilanteet Omien epäonnistumisten myöntäminen Luvattomat poissaolot Ylentäminen ja vastuun vähentäminen Palkankorotuspyynnöt Siirrot ja työnkierto Juorut ja loukkaukset Uupuminen ja väsyminen ESIMIEHEN OMA JAKSAMINEN Sosiaalinen pääoma Työnohjaus, sparraus, koulutus Oma kunto (henkinen ja fyysinen) OMAT VOIMAVARAT JA ESIMIESPROFIILI Onnistumisen kenttä Omat taidot Kehittämiskohteet Antaa olla -alueet TULEVAISUUDEN HAASTEET Hiljainen tieto ja sen jääminen yrityksen käyttöön Asiantuntijuuden johtaminen Ikäjohtaminen miten johtaa eri-ikäisiä? Myös yrityskohtaista koulutusta, pyydä tarjous!

6 JOHTAMINEN JOHTAMINEN JA SISÄINEN MOTIVAATIO Nykyään johtajat kaikilla tasoilla puhuvat siitä, kuinka työntekijät tulisi saada mukaan. Mitä tämä mukaan saaminen oikein on? Sen ydin on motivaatio. Motivaatio on paljon muutakin kuin palkka ja muut ulkoisen motivaation keinot. Ulkoiset motiivit eivät modernissa työkulttuurissamme enää riitä tuottamaan hyvinvointia ja sitoutumista laadukkaan työn tekemiseen. Tarvitaan sisäistä motivaatiota ja yksilöllisen kokemuksen synnyttämää prosessia, joka syntyy työstä itsestään. Kun työn ilo ja innostus syntyvät työstä itsestään, työntekijän mukaan saaminen työn ja itsensä kehittämiseen on helppoa. Näin yritys saavuttaa asetetut tavoitteet. Koulutuspäivät jakautuvat siten, että ensimmäisenä päivänä annetaan motivaatioon liittyvää tietoa ja toisena päivänä harjoitellaan mielenkiintoisten tehtävien kautta motivaation syntymistä ja sen rakentamista. Koulutus on tarkoitettu esimiehille ja johtajille sekä tiimien vetäjille ja tiimin vastuuhenkilöille. Koulutuksen sisältö perustuu kirjaan TAITOLAJINA TYÖ johtaminen ja sisäinen motivaatio (EDITA 2006), jota käytetään kurssimateriaalina. Kirjan kirjoittajat: Jarmo Liukkonen, Timo Jaakkola ja Jukka Kataja. AIKA JA PAIKKA HELSINKI ti-ke Radisson SAS Seaside, Ruoholahdenranta 3 HELSINKI ti-ke Radisson SAS Plaza, Mikonkatu 23 Valmennuskonsultti, ryhmätyönohjaaja Jukka Kataja Easy Living Oy 1. päivä, klo MITÄ TARKOITAMME, KUN PUHUMME MOTIVAATIOSTA? Mistä motivaatiosta on kyse? Miten motivaatio on ymmärretty historian saatossa ja mitä se on nyt? TYÖN MERKITYS JA MOTIVAATIO Miten rakennetaan oikea työnkuva? Työn merkityksen oikea korostaminen Mielikuvien merkitys työn merkityksen löytämisessä Vahvan vision ja tulevaisuuden kuvan luominen MOTIVAATIO JA MINÄKÄSITYS Vahvan minäkäsityksen rakentaminen Itsetuntemus osana minäkäsitystä Erilaisuus > temperamentit ja roolit ITSEMÄÄRÄÄMISMOTIVAATIO Itsenäisyys motivaation perusjalkana Vaikuttaminen ilman auktoriteettia MOTIVAATION MITTAAMINEN Klo 16.OO ENSIMMÄISEN KOULUTUSPÄIVÄN PÄÄTÖS 950 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounaat molempina päivinä sisältyvät hintaan. Kahvitarjoilu klo päivä, klo KÄYTÄNNÖN JOHTAMISEN KEINOJA TUKEA SISÄISTÄ MOTIVAATIOTA Pätevyyden tukeminen Ihmisenkokoinen tavoite Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukeminen tiimityön avulla Keskustelujen käyttö työmotivaation lisääjänä - Kehityskeskustelut - Tavoitekeskustelut - Motivointikeskustelut - Vapaamuotoiset keskustelut - Arvostava keskustelu - Dialoginen keskustelu Kokemusoppiminen esimiestyön välineenä Valmennuksellinen ote motivaation lisääjänä Katso tarjoukset takakannesta!

7 JULKISET HANKINNAT Uusi hankintalaki ja sen vaikutus hankintamenettelyyn JOHTAMINEN Avoin ja tasapuolinen kilpailuttaminen avaa yrityksille ja palveluntarjoajille mahdollisuuksia tarjota tuotteitaan ja palvelujaan entistä enemmän myös julkiselle sektorille. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on perehdyttää osallistujat käytännön hankintatapausten kautta hankintaprosessiin. Toisena tavoitteena on käsitellä kesäkuussa uudistuneen lainsäädännön tuomia muutoksia. Koulutus on suunnattu kaikille, jotka haluavat menestyä julkisissa tarjouskilpailussa sekä vahvistaa tietämystään julkisten hankintojen säätelyn pääperiaatteista. AIKA JA PAIKKA HELSINKI pe Royal Crowne Plaza, Mannerheimintie 50 HELSINKI to Royal Crowne Plaza, Mannerheimintie 50 HELSINKI to Radisson SAS Seaside, Ruoholahdenranta 3 HELSINKI to Royal Crowne Plaza, Mannerheimintie 50 Lakimies, varatuomari Pauliina Karinkanta, PTC Services Oy 290 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali sekä kahvi sisältyvät hintaan. Klo Tilaisuuden avaus ja tavoitteet UUSI HANKINTALAKI JA HANKINTAMENETTELYT Uusi hankintalaki ja periaatteet Hankintamenettelyt ja ilmoitusvelvollisuus Milloin hankinta tehdään EU-laajuisena kilpailutuksena? Kansallinen kilpailutus Suorahankinnat TARJOUSPYYNNÖN SISÄLTÖ Ehdottomat vaatimukset tarjoajan ja tarjouksen osalta Vertailuperusteet HANKINTAPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN Täsmentämismahdollisuudet Tarjoajan poissulkeminen Tarjouksen hylkääminen Vertailun perustelu Päätöksestä ilmoittaminen OIKEUSTURVAKEINOT Tilaisuuden yhteenveto ja arviointi Klo KOULUTUKSEN PÄÄTÖS Myös yrityskohtaista koulutusta, pyydä tarjous!

8 JOHTAMINEN KANNUSTAVAT PALKITSEMISJÄRJESTELMÄT Puolikkaan työpäivän mittaiseksi koulutukseksi puristettu tiivistys kannustavista palkitsemisjärjestelmistä Suomessa ja maailmalla on suunnattu toimitusjohtajille sekä henkilöstö- ja taloushallinnosta vastaaville. Valitse listalta Sinulle sopiva aika ja paikka ja tule kuulemaan tuoreimpia kokemuksia siitä, mitkä ovat ne peruselementit, joiden avulla työyhteisöön rakennetaan erityisesti kassavirtatavoitteiden saavuttamiseen kytketty, pitkäjänteisesti toimiva ja oikeudenmukaiseksi koettu palkitsemisjärjestelmä. Saat eväitä myös siihen, miten olemassa olevaa palkitsemisjärjestelmää voidaan kehittää entistä toimivammaksi. AIKA JA PAIKKA HELSINKI ti Radisson SAS Royal, Runeberginkatu 2 jyväskylä* ti Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35 HELSINKI ti Radisson SAS Royal, Runeberginkatu 2 TURKU* ti Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6 TAMPERE* ti Sokos Hotel Tammer, Satakunnankatu 13 OULU* ti Sokos Hotel Arina, Pakkahuoneenkatu 16 HELSINKI ti Radisson SAS Royal, Runeberginkatu 2 Yrityssuunnittelija, LJK Riku Lehtinen, Tuloksentekijät Oy Koulutuksen aikataulu Helsingissä klo euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali sekä kahvit sisältyvät hintaan. *Koulutuksen aikataulu Tampereella, Oulussa, Turussa ja Jyväskylässä klo kurssimateriaalin jako klo KÄSITELTÄVÄT AIHEET Mitä yhteisiä piirteitä on valtaosalla tähän mennessä epäonnistuneista palkitsemisjärjestelmistä? Millaisia rakenteellisia perusominaisuuksia on suurimmalla osalla toimiviksi koetuista palkitsemisjärjestelmistä? Kuinka toimivuutta edesauttavat ominaisuudet rakennetaan osaksi palkitsemisjärjestelmiä? Miten työyhteisön tavoitteet ymmärrettävimmin ja turvallisimmin mallinnetaan palkitsemisjärjestelmien rungoksi? Kuinka tehdään silta nykyhetkestä tavoitteiden saavuttamiseen eli siihen, että ihmiset työyhteisössä saadaan ainakin palkitsemisjärjestelmien osalta toimimaan, käyttäytymään jne. halutulla tavalla? Miten mahdollinen tavoitteiden toteutumisesta seuraava palkkiokertymä jaetaan eri henkilöstöryhmien ja lopulta yksittäisten työntekijöiden kesken siten, että kannustavuus, sitouttavuus ja oikeudenmukaisuuden kokeminen kulkevat käsi kädessä? Katso tarjoukset takakannesta!

9 JOHTAMINEN KEHITYSKESKUSTELUT OSANA ESIMIESTYÖTÄ Kehityskeskustelut ovat yhä tärkeämpi osa tämän päivän esimiestyötä. Työn vaativuuden, henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi ja osaamisen kartoittaminen ovat sekä organisaation toiminnan että työntekijän toimenkuvan kehittämisen edellytyksiä. Vuorovaikutteinen kehityskeskustelu on erinomainen tilaisuus näiden asioiden päivittämiselle työyhteisössä. Kehityskeskustelulla motivoidaan esimiestä, työntekijää ja koko työyhteisöä kannustavampaan työilmapiiriin ja parempiin työsuorituksiin. Koulutus soveltuu sekä julkishallinnon että yksityisen sektorin esimiestyössä toimiville sekä kehityskeskusteluista kiinnostuneille. AIKA JA PAIKKA HELSINKI to-pe Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 HELSINKI to-pe Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 HELSINKI to-pe Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 Psykologi Seppo Heino 1. päivä, klo MIKSI KEHITYSKESKUSTELUJA? Organisaatio Työntekijä Esimies RAKENNE JA TOTEUTUS KEHITYSKESKUSTELU PALKKAKESKUSTELU Arviointi Kehittäminen TYÖSUORITUKSEN TAUSTATEKIJÖITÄ Suoritukseen vaikuttavat tekijät Avoimuus arvioinnissa Yhteinen tavoite ja laaturima ESIMIEHEN ROOLI JA KEHITYSKESKUSTELUT Auktoriteettipohja Valmentajuus VIESTINTÄ Viestinnän elementit Persoona Minäkuva Yksilölliset strategiat työssä KEHITYSKESKUSTELUN TOTEUTUS Olosuhteet Roolit Sisällöt Karikot 950 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounaat molempina päivinä sisältyvät hintaan. PALKKAKESKUSTELU Elementit Suoritusanalyysi/palaute Näkemysten yhteensovittaminen Työkentän vaativuus kehittymismahdollisuus KLO ENSIMMÄISEN KOULUTUSPÄIVÄN PÄÄTÖS klo 8.30 kahvitarjoilu 2. päivä, klo HAASTATTELUTEKNIIKKA Kysymysten asettelu Ilmiöt haastattelussa Näkemysten yhteensovittaminen HAASTATTELUTILANTEET Kehityskeskusteluihin ja muihin esimiestilanteisiin liittyvät keskustelutilanteet Keskusteluharjoitukset ja niiden arviointi ryhmän ja kouluttajan palautteilla TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN Kehittämisen tarpeet ja ongelmat Toimiva työyhteisö: epäviralliset rakenteet (valta, tunne, kommunikaatio) Työyhteisön kehittämisen työvälineet Esimiehen mahdollisuudet ja rajat Myös yrityskohtaista koulutusta, pyydä tarjous!

10 JOHTAMINEN LAATUJÄRJESTELMÄ ISO 9001 STANDARDIN POHJALTA ISO 9001 standardi antaa hyvän pohjan toiminnan laatujärjestelmän (toimintajärjestelmän) rakentamiseksi kaikenkokoisille yrityksille ja organisaatioille toimialasta riippumatta. Koulutuksessa käsittelemme ja selkeytämme ISO 9001 standardin keskeiset vaatimusalueet sekä laatujärjestelmän rakentamista ja ylläpitämistä käytännönläheisesti. Koulutus sopii hyvin laatuasioiden ja -ajattelun johdannoksi tai kertaukseksi. ISO 9001 on täysin yhteensopiva muiden johtamisjärjestelmien kanssa, kuten EFQM ja Balanced Scorecard. Kolmannen osapuolen sertifioima laatujärjestelmä perustuu ISO 9001 vaatimuksiin. Koulutus on suunnattu yrityksen johdolle ja keskijohdolle sekä kaikille toiminnan kehittämisestä vastaaville ja siihen osallistuville henkilöille. AIKA JA PAIKKA HELSINKI ke Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 TAMPERE ke Holiday Inn Tampere, Yliopistonkatu 44 HELSINKI ke Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 Liikkeenjohdon konsultti Kay Grahn 490 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounas sisältyvät hintaan. Klo ISO 9001:2000 LAADUNHALLINTASTANDARDI Kokonaisvaltaisen laadunhallinnan tarve Lähtökohta, tarkoitus ja tavoitteet, vaatimusalueet Standardin yleiset ja dokumentointia koskevat vaatimukset, laatukäsikirja JOHDON VASTUU Johdon keskeinen rooli Laatupolitiikka ja laatutavoitteet ASIAKASSUUNTAUTUNUT ORGANISAATIO Asiakastarpeiden ymmärtäminen ja määrittäminen Asiakassuuntainen laatu, asiakastyytyväisyyden seuranta TUOTTEEN TOTEUTTAMISPROSESSI JA TOIMITTAJASUHTEET Standardin vaatimusten näkökannalta HENKILÖSTÖN ROOLI LAADUN TEKIJÄNÄ Osaamisen hallinnan korostuminen Laatutavoitteiden merkitys ja läpinäkyvyys JATKUVA PARANTAMINEN Suorituskyvyn mittaaminen ja seuranta Sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset PROSESSIMAINEN TOIMINTATAPA Toiminnan johtaminen ja hallinta kokonaisina prosesseina Prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen Prosessimaisen toimintatavan johtaminen Suorituskyvyn seuranta, laatutekijät ja mittarit LAATUJÄRJESTELMÄN RAKENTAMISPROSESSI Keskeiset tekijät ja vaiheet sekä työkalut laatujärjestelmän rakentamisessa ja ylläpitämisessä Katso tarjoukset takakannesta!

11 JOHTAMINEN MUUTOKSEN JOHTAMISEN MENESTYSTEKIJÄT Kaikki kehittämistoiminta merkitsee muutosta. Muutostilanne on haaste johtamiselle. Miten esimies onnistuu motivoimaan työntekijänsä muutokseen, vähentämään työstä vieraantumista ja lisäämään siihen sitoutumista? Vuorovaikutus ja avoin ilmapiiri ovat muutoksen edellytys, eivät kuitenkaan itsestäänselvyys. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä muutoksen johtamisen menestystekijöihin, tunnistaa ja tiedostaa oman esimiesroolin merkitys muutosprosessissa ja tukea hyvää johtamistyötä etsimällä sekä välittämällä parhaita käytäntöjä haasteellisiin tilanteisiin. Koulutus soveltuu esimiestyössä toimiville, lähiesimiehille, tiiminvetäjille ja näihin tehtäviin lähitulevaisuudessa siirtyville. AIKA JA PAIKKA HELSINKI to Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 HELSINKI to Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 Psykologi Seppo Heino 490 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounas sisältyvät hintaan. Klo MUUTOKSEN JOHTAMISEN MENESTYSTEKIJÄT Muutosprosessi Muutoksen psykologiaa Yhteinen käsitys muutoksen lähtökohdista ja tavoitteista Mikä muutoksen tekee pakolliseksi, mitä mahdollisuuksia voimme hyödyntää? Johdon rooli muutoksen mannekiinina Muutosagentti Organisaation ilmapiiri; voimakenttäanalyysi muutoksesta Muutosvastarinnan ja valtapelin hallinta MUUTOS PROJEKTINA Muutoksen projektointi rakenne Johdon ja ohjausryhmän rooli Toimeksianto tavoitteet TIIMI MUUTOSTILANTEESSA Tiimin tehtävä Tavoitteet Arvot ja johtamisen pelisäännöt Tiimin roolit Viestintä ja tiimin kokoukset Osaamisen kehittäminen Yhteistyön pelisäännöt Myös yrityskohtaista koulutusta, pyydä tarjous!

12 JOHTAMINEN MYÖNTEINEN ILMAPIIRI TYÖYHTEISÖÖN Mitä esimies voi tehdä myönteisen työilmapiirin luomiseksi? Mistä hyvä henki rakentuu työpaikalle? Koulutuksessa tarkastelemme, miten myönteistä yhteistyötä tuotetaan niin erilaisten työn tilanteiden kuin yleisen vuorovaikutuksenkin tasolla. Tekemisen positiivinen henki lisää työviihtyvyyden ohella myös työn tuloksellisuutta. Koulutus on suunnattu esimiesasemassa työskenteleville. AIKA JA PAIKKA HELSINKI ke Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 HELSINKI ke Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 TAMPERE ke Sokos Hotel Tammer, Satakunnankatu 13 Psykologi Seppo Heino 490 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounas sisältyvät hintaan. Klo MITÄ MYÖNTEISYYS ON TYÖILMAPIIRIN KANNALTA? Myönteisyys ei ole mielistelyä tai ristiriidattomuutta Rakentava myönteisyys työn näkökulmasta Hyvän hengen rakennuspalikat TUNNEÄLY JA TILANNETAJU Tunnetaitojen terävöittäminen: itsetuntemus, itsehallinta ja motivoituminen sekä empatia ja sosiaaliset kyvyt Esimiehen rooli ilmapiirin luomisessa POSITIIVINEN TAPA TARTTUA HANKALIIN ASIOIHIN Korjaavan palautteen antaminen Vaikean käytöksen tai haittaavan toiminnan puheeksiotto Ihmisten välisten ristiriitojen selvittäminen: loukkaantumiset ja konfliktit Ikävien uutisten välittäminen MYÖNTEINEN TAPA RAKENTAA TYÖN ARKEA Työpaikan pelisäännöt Toimivat kokouskäytännöt Motivoivat kehityskeskustelut 10 Katso tarjoukset takakannesta!

13 JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN Osaava henkilöstö on organisaation tärkein menestystekijä tavoitteiden ja asiakastyytyväisyyden toteuttamisessa! Henkilöstössä olevan osaamisen (kompetenssi, pätevyys) hallintaan ja sen kehittämiseen tulee panostaa systemaattisesti organisaation strategian ja tavoitteiden pohjalta. Korkea osaaminen näkyy niin toiminnassa kuin tuotteiden ja palvelujen laadussa ja on tärkeimpiä kilpailutekijöitä. Kysymys on tärkeästä motivointitekijästä henkilöstön kannalta. Oikeasta kompetenssista huolehtiminen on organisaation tärkeimpiä prosesseja. Koulutus on suunnattu yrityksen johdolle, henkilöstöjohdolle ja keskijohdolle sekä kaikille toiminnan kehittämisestä vastaaville ja siihen osallistuville henkilöille. AIKA JA PAIKKA HELSINKI ke Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 HELSINKI ke Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 HELSINKI ke Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 Liikkeenjohdon konsultti Kay Grahn 490 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounas sisältyvät hintaan. Klo OSAAMISEN HALLINTA MISTÄ KYSYMYS? Miksi on tärkeää kiinnittää enemmän huomiota organisaation ja sen henkilöstön osaamiseen ja osaamisen kehittämiseen? Strategiasuunnittelussa kyky osaamisen uudistamiseen ratkaisee muutoksissa pärjäämisen IHMISET TUOTTAVAT LAADUN! Toiminnan johtamisjärjestelmät korostavat osaamisen hallintaa (ISO 9001, EFQM, BSC, IIP) Henkilöstö laadun tekijänä KUKA ON VASTUUSSA OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ? Johdon, esimiehen ja henkilön oma rooli Tulevaisuuden suuntaus ja osaamistarpeiden ennakointi OSAAMISEN JOHTAMISEN HYÖDYT Huomio henkiseen pääomaan ja sen hallintaan Mitä hyötyä henkilöille, esimiehille ja organisaatiolle? Jatkuva oppiminen, oppiva organisaatio OSAAMISEN JOHTAMISPROSESSI KÄYTÄNNÖSSÄ Lähtökohtana yrityksen/yksikön strategia, tavoitteet ja prosessit Ydinkompetenssien määrittely Osaamistarpeiden tunnistaminen, valinta ja määrittäminen Strategiset ja toiminnalliset osaamisalueet Osaamistasojen arviointitapa (mittaaminen) Tehtävä- ja henkilökohtaiset osaamisprofiilit Kehityskeskustelujen rooli osaamisen kehittämisessä Osaamisen johtamisen työkaluja Myös yrityskohtaista koulutusta, pyydä tarjous! 11

14 JOHTAMINEN PROJEKTIEN TEHOKAS HALLINTA Organisaatiot toteuttavat yhä useammin eri hankkeita projektinomaisesti sisäisinä tai asiakassuuntaisina projekteina. Projekti on tehokas ja joustava tapa suunnitella, organisoida, johtaa ja toteuttaa työtä. Projekteilla saadaan aikaan yhteistoimintaa ja tuloksia! Onnistuneeseen projektiin ovat sekä asiakkaat että henkilöstö tyytyväisiä. Kaksipäiväisessä koulutuksessamme käymme käytännönläheisesti läpi projektinmäärittelyyn, suunnitteluun ja läpiviemiseen liittyvät tärkeimmät asiat. Ohjelma koostuu luennoista, keskustelusta ja harjoituksista. Koulutus on suunnattu kaikille henkilöille (johto, esimiehet, asiantuntijat, jne.), jotka muun toimen ohessa säännöllisesti tai satunnaisesti toimivat projektin vetäjinä tai osallistuvat projektityöskentelyyn. AIKA JA PAIKKA HELSINKI to-pe Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 TAMPERE to-pe Holiday Inn Tampere, Yliopistonkatu 44 HELSINKI to-pe Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 OULU ti-ke Holiday Inn Oulu, Kirkkokatu 3 HELSINKI to-pe Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 HELSINKI to-pe Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 Liikkeenjohdon konsultti Kay Grahn 950 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounaat molempina päivinä sisältyvät hintaan. 1. päivä, klo MILLOIN PROJEKTI TOIMINTAMUODOKSI? Projektin tunnuspiirteet Miten projekti syntyy? - Projektin liiketoiminnalliset perustelut Projektiprosessi: määrittely, suunnitelma, toteutus Projektin laatu- ja menestystekijät HYVÄ PROJEKTISUUNNITELMA Miksi suunnitella? Mitä pitää huomioida projektin määrittelyssä? Määrittelyssä luodaan onnistumisen mahdollisuudet! Miten projekti organisoidaan? Tekijät ja sidosryhmät, roolit ja vastuut Projektin vaiheistus ja ositus Aikataulun aikaansaaminen Resurssi- ja kustannusarviot Kokous- ja raportointikäytäntö, kommunikointitavat Riskianalyysit, muutosten hallinta Projektin laatusuunnitelma Projektihallinnan työkaluja Klo ENSIMMÄISEN KOULUTUSPÄIVÄN PÄÄTÖS 12 Katso tarjoukset takakannesta!

15 JOHTAMINEN Kahvitarjoilu klo päivä, klo PROJEKTISUUNNITELMA JATKUU PROJEKTIN OHJAUS JA LÄPIVIEMINEN Projektipäällikön rooli ja vastuu Projektin käynnistäminen Jatkuva seuranta, suunnantarkistus ja ohjaus Tulostavoite, aika, raha, resurssit Laadun varmistaminen Kommunikoinnin tarve ja keinot, projektikokoukset Henkilöstöhallinta projektissa Alihankinnan, kumppanuuksien hallinta Muutosten hallinta Projektin päättäminen LAATUAJATTELUSTA OPPIMINEN Mitä asioita toiminnan johtamismallit (ISO 9001, BSC...) korostavat Asiakastyytyväisyyden varmistaminen projektissa Organisaation projektityömalli Projektin katselmoinnit ja auditoinnit PROJEKTISTA OPPIMINEN Projektin tyypilliset kompastuskivet Miten siirretään kokemukset ja hyvät käytännöt seuraaville projekteille? Jatkuva oppiminen ja parantaminen Myös yrityskohtaista koulutusta, pyydä tarjous! 13

16 JOHTAMINEN SISÄINEN AUDITOINTI Sisäinen auditointi (arviointi) on johdon työkalu toimintajärjestelmän toimivuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi. Auditointi on systemaattinen ja riippumaton prosessi, joka tukee liiketoiminnan tavoitteita ja antaa objektiivista ja hyödyllistä tietoa toiminnan kehittämisen kannalta. Monet organisaatiot, niin yksityiset kuin julkisetkin, käyttävät sisäistä auditointia työkaluna vaikka heillä ei ole sertifioitua laatujärjestelmää. Sisäinen auditointi on keskeinen osa sekä laatu- (ISO 9001) että ympäristö- (ISO 14001) järjestelmiä. Paneudumme koulutuksessa auditoinnin kokonaisprosessiin, auditoijan tarvitsemiin taitoihin sekä auditoinnin hyötytekijöihin. Koulutus on tarkoitettu toiminnan kehittämisestä vastaaville sekä sisäiseen auditointiin osallistuville ja siihen koulutettaville henkilöille. AIKA JA PAIKKA HELSINKI to Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 TAMPERE to Holiday Inn Tampere, Yliopistonkatu 44 HELSINKI to Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 Liikkeenjohdon konsultti Kay Grahn 490 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounas sisältyvät hintaan. Klo SISÄISEN AUDITOINNIN TARKOITUS JA TAVOITTEET Miten auditointi tukee johtamista? ISO 9001 standardi auditointimenettelyn pohjana Sisäinen auditointi vs. EFQM-itsearviointi SISÄISEN AUDITOINNIN KOKONAISPROSESSI Auditointimenettely ja auditoinnin vastuut Auditointisuunnitelman laatiminen Auditoinnin valmistelut Auditoinnin läpiviemisen avaintekijät - Avaus- ja päätöskokoukset - Asiakirjojen ja tallenteiden tarkastaminen - Henkilöiden haastattelut, kyseleminen ja kuuntelu - Havaintojen tekeminen, arviointi ja kirjaaminen Auditointihavaintojen raportointi Parantamistoimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta TOIMINTAPROSESSIEN AUDITOINTI Prosessien auditoinnin tärkeitä kysymyksiä ja alueita Liiketoimintariskien kartoittaminen ja arviointi AUDITOIJAN PÄTEVYYSKRITEERIT Mitä valmiuksia ja taitoja tarvitaan sisäisessä auditoinnissa? AUDITOINNIN HYÖDYLLISTEN TULOSTEN VARMISTAMINEN Auditointiprosessin toimivuus Sisäiset auditoinnit johdon työkaluna 14 Katso tarjoukset takakannesta!

17 SOPIMUSOIKEUS Tavara- ja palveluhankintasopimukset JOHTAMINEN Hankintasopimukset ovat oleellinen osa hankintaprosessia ja sopimusehdot tulisi huomioida hankintaprosessissa jo heti suunnitteluvaiheesta alkaen. Useilla sopimusehdoilla on suoraan vaikutusta hankinnan kohteen hintaan ja tästä syystä vähintään oleellisimmat sopimusehdot tulisi sisällyttää tarjouspyyntöön. Koulutustilaisuudessa käydään läpi case-esimerkkejä erilaisista sopimusehdoista niin kansallisten kuin kansainvälistenkin sopimusten osalta ja tehdään harjoitustyönä mm. kattavat tavara- ja palveluhankintasopimukset. Tervetuloa käytännönläheiseen koulutukseen oppimaan tärkeimmät ehdot sekä tavara- että palveluhankintasopimuksista. AIKA JA PAIKKA HELSINKI to-pe Radisson SAS Seaside, Ruoholahdenranta 3 HELSINKI to-pe Radisson SAS Seaside, Ruoholahdenranta 3 HELSINKI to-pe Radisson SAS Seaside, Ruoholahdenranta 3 Asiantuntija Annamari Kontio, PTC Services Oy 950 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounaat molempina päivinä sisältyvät hintaan. Vaihtoehtoisesti voit osallistua vain toisena päivänä hintaan 550 euroa + alv, sisältäen kuitenkin molempien päivien kurssimateriaalin! 1. päivä, klo Tavarahankinnat Sopimuksen laatimisen perusteet Sopimusoikeuden yleiset periaatteet ja erityisesti kauppalain olennaisimmat kohdat Harjoitustehtävä Reklamaation laatiminen Sopimusluonnos osana tarjouspyyntöä Sopimusehdot tarjouspyynnön osana JYSE-ehtojen läpikäyminen Tavarahankintasopimuksen pääkohdat Määritelmät Sopimuksen kohteen määrittely Sopimuksen kesto Hinnat, maksuehdot ja laskutus Vakuudet ja ennakot Toimitusehdot Hyväksyminen ja vastaanottotarkastukset Viivästyminen Takuu ja ylläpito Salassapito Vahingonkorvausvelvollisuus ja sen rajoitukset Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Sovellettava laki ja erimielisyydet Muut ehdot Harjoitustehtävä Palveluhankintasopimuksen laatiminen Klo ENSIMMÄISEN KOULUTUSPÄIVÄN PÄÄTÖS Myös yrityskohtaista koulutusta, pyydä tarjous! 15

18 JOHTAMINEN Kahvitarjoilu klo päivä, klo Palveluhankinnat Yleistä palveluhankinnoista Palveluhankintasopimuksen pääkohdat Sopimuksen kohde ja voimassaolo Palvelun sisältö ja laatutaso Palvelun laadun seuranta ja kehittäminen Palvelun tilaaminen ja toimitusaika, tilauksen muuttaminen ja peruuttaminen Palvelun hinta ja laskuttaminen Palvelun virhe, asiakasreklamaatioiden käsittely ja hinnanalennus Salassapitovelvollisuus Palveluntuottajan vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus Sopimuksen irtisanominen Sopimuksen purku Harjoitustehtävä Tavarahankintasopimuksen laatiminen Vakioehdot palveluhankintoihin VYSE 1998 ja IT 2000 ehdot IT-hankintoihin KSE-ehdot 1995 ehdot konsulttitoimintaan Harjoitustehtävä Vyse-ehdot 16 Katso tarjoukset takakannesta!

19 JOHTAMINEN STRATEGIAN JOHTAMINEN JA TOTEUTTAMINEN Strategia on organisaation keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen tietoinen valinta jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Strategiatyö on organisaation johdon keskeisin tehtävä. Mitä se sisältää ja miten se saadaan toimivaksi? Selkeä strategia auttaa yritystä toimimaan ja onnistumaan toimintaympäristössään. Käsittelemme koulutuksessa strategiatyön avaintekijöitä. Koulutus on suunnattu organisaatioiden johdolle ja keskijohdolle sekä kaikille strategiatoimintaan osallistuville henkilöille. Koulutus koostuu luennoista, esimerkeistä ja keskustelusta. AIKA JA PAIKKA HELSINKI ti Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 TAMPERE ti Holiday Inn Tampere, Yliopistonkatu 44 HELSINKI ti Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 HELSINKI ti Palace Hotel Linna, Lönnrotinkatu 29 Liikkeenjohdon konsultti Kay Grahn 490 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounas sisältyvät hintaan. Klo STRATEGIATYÖN MERKITYS ORGANISAATIOLLE Kertaus: mitä tarkoitamme strategialla, miksi sitä tarvitaan? Strategiaprosessi Yritys- (toiminnan tarkoitus) ja markkina- (kilpailu) lähtöinen strategia NYKYISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN YMMÄRTÄMINEN Toimintaympäristön analyysi, vaikutustekijöiden tunnistaminen Visio, toiminta-ajatus ja kriittiset menestystekijät Markkinat ja toimijat, kilpailutekijät Asiakas- ja tuote-/palvelusegmentointi Organisaation ydinosaaminen Liiketoimintariskien hallinta STRATEGISET VALINNAT JA NIIDEN TOTEUTTAMINEN Strategian määrittely, strategia-asiakirja Strategiset ohjelmat, tavoitteet, toimenpiteet ja seuranta Tuloskorttimallin (BSC) hyödyt strategian toteuttamisessa STRATEGIAPROSESSIN ONNISTUMISTEKIJÄT Toimiva strategiaprosessi Henkilöstön tietoisuus ja sitoutuminen (strategian läpinäkyvyys) Tiedon ja tietämyksen hallinta (business intelligence) Ajan hengessä mukana Reagointi- ja muutoskyky TULEVAISUUDEN VAIHTOEHTOJEN HAKEMINEN Erilaiset muutostrendit ja heikot signaalit yrityksen ympäristötekijöissä Skenaariotyö vaihtoehtojen hakemiseksi eri alueilla ja tasoilla Vertailut ja valinnat, mahdollisuudet ja riskit Myös yrityskohtaista koulutusta, pyydä tarjous! 17

20 JOHTAMINEN TALOUDEN PERUSTEET Tunne ja tulkitse talouden tärkeimmät tunnusluvut Tulosvastuullisissa tehtävissä työskenteleville esimiehille ja asiantuntijoille talouden ymmärtäminen on elintärkeää. Työsi helpottuu, kun voit luottaa omaan talouden tuntemukseesi esimies- ja asiantuntijataitojesi ohella. Koulutuksessa opit perusasiat yritystaloudesta, tulkitsemaan talouden tunnuslukuja ja ymmärtämään taloussanastoa. Lisäksi ymmärrät, mitä yrityksen tärkeimmät raportit kertovat ja mitä niistä tulisi nähdä. Kaikki se mitä jokaisen esimiehen ja asiantuntijan tulee tietää taloudesta. AIKA JA PAIKKA HELSINKI ke-to Radisson SAS Seaside, Ruoholahdenranta 3 HELSINKI ke-to Radisson SAS Seaside, Ruoholahdenranta 3 Taloustieteen tohtori Pekka Aho, SBB - Solutions for Business and Brains Oy 1150 euroa + alv, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus, kurssimateriaali, kahvit sekä lounaat molempina päivinä sisältyvät hintaan. 1. päivä, klo MITEN TULKITSEN TULOSLASKELMAA JA TASETTA? Kirjanpidon ja laskennan periaatteet - Miten varmistetaan raporttien oikeellisuus? - Miten havaitaan ja päästään kiinni nopeasti poikkeamiin? Yrityksen tuloksen muodostuminen Miten tilinpäätöstä luetaan mikä on tärkeää? Yrityksen varallisuuden kehittyminen TALOUDEN TÄRKEIMMÄT TUNNUSLUVUT JA NIIDEN TULKINTA Mitä tärkeimmät tunnusluvut ovat? Mitä luvut kertovat ja mitä rivien välistä voi lukea? - Miten saan oikean kuvan yrityksestä? - Miten lukuja voi laillisesti parannella? MITEN YRITYKSEMME MENESTYSTÄ ARVIOIDAAN? Miten rahoittajat ja analyytikot arvioivat yritystämme? Tilinpäätöstietojen analysointi ja vertailu Onko suorituskykymme parantunut? (Par-analyysi) Onko johto ansainnut bonuksensa? (EVA-analyysi) TALOUDEN TYÖKALUPAKIN KÄYTTÖ-OPASTUS Osallistujilla jaetaan keskeiset työkalut (Excel-pohjaiset ohjelmistot, arvo 300 ) seuraaviin käyttötarkoituksiin: Tilinpäätösanalyysi ja tunnuslukulaskenta (P-Analyzer EducationPlus) Tulosbudjetointi (Profit Pattern Analysis) Taloudellisten tavoitteiden asetanta (DuPont-kaavio) Investointien kannattavuuden laskenta kaikilla menetelmillä Taloustermien hakemisto suomi-ruotsi-englanti (sisältyy tilinpäätösanalyysiohjelmistoon) Klo ENSIMMÄISEN KOULUTUSPÄIVÄN PÄÄTÖS 18 Katso tarjoukset takakannesta!

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 21.9. 13.10.2016 Aika: 21.09.2016 klo 08:45-13.10.2016 klo 15:30 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 21. 22.9.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon ajokortti

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 16.2. 17.3.2016 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 16. 17.2.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon jatkokurssi 16. 17.3.2016, klo 08:45-15:30 Paikka: Koulutustila

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien.

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien. Mahdollista menestys koulutuksella! Kehitä itseäsi Kehitä yritystäsi Hanki kaupallinen tutkinto Pätevöidy esimiehenä Verkostoidu Menesty Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA

Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Pekka T. Järvinen, Jukka Rantala, Petri Ruotsalainen Kansi: Ea Söderberg,

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka SISÄLTÖ Henkinen valmennus mitä? (tavoitteista, keinot ym) Mitä henkinen valmennus edellyttää

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI BDO 13.5.2016 Johdanto Kiitämme mahdollisuudesta tarjota BDO:n asiantuntijuutta sekä projektikokemusta Kankaanpään kaupungille. Tässä

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

TYÖAIKAMUODON VALINTA TUKEE KUNNAN PALVELUJEN TUOTTAMISTA

TYÖAIKAMUODON VALINTA TUKEE KUNNAN PALVELUJEN TUOTTAMISTA Henkilöstöhallinnon edustajat Esimiestehtävissä toimivat, työvuorolistojen suunnittelijat ja eri alojen palkanlaskijat Koulutus perehdyttää osallistujan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Keskijohdon koulutusohjelma 1/2009

Keskijohdon koulutusohjelma 1/2009 Liiketoiminnan johtaminen Keskijohdon koulutusohjelma 1/2009 1. jakso: Liiketoiminnan perusedellytykset 19. 20.02.2009 2. jakso: Taloustietoa keskijohdolle 05. 06.05.2009 3. jakso: Organisaation toiminnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Miten kannattaa budjetoida? MITÄ OPIT? SBB - Solutions for Business and Brains Oy. Budjetoinnin käsitteitä. Perinteinen vuosibudjetointi

Miten kannattaa budjetoida? MITÄ OPIT? SBB - Solutions for Business and Brains Oy. Budjetoinnin käsitteitä. Perinteinen vuosibudjetointi Miten kannattaa budjetoida? MITÄ OPIT? Budjetoinnin käsitteitä Budjetointi pienyrityksessä Budjetointi keskisuuressa yrityksessä Perinteinen vuosibudjetointi PPA- Budjetointi Budjetointi projekteja toimittavassa

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

Keskijohdon koulutusohjelma 2008

Keskijohdon koulutusohjelma 2008 Liiketoiminnan johtaminen Keskijohdon koulutusohjelma 2008 1. jakso: Liiketoiminnan perusedellytykset 07. 09.04.2008 2. jakso: Talous 19. 22.05.2008 3. jakso: Organisointi ja johtaminen 06. 08.10.2008

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja tuottavuus Lapissa Esimiesvalmennus Koulutussuunnitelma. Tätä suunnitelmaa päivitetään valmennuksen edetessä

Työhyvinvointi ja tuottavuus Lapissa Esimiesvalmennus Koulutussuunnitelma. Tätä suunnitelmaa päivitetään valmennuksen edetessä Työhyvinvointi ja tuottavuus Lapissa Esimiesvalmennus Koulutussuunnitelma Tätä suunnitelmaa päivitetään valmennuksen edetessä SISÄLTÖ ESIMIESVALMENNUKSEN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 KOULUTUKSEN RAKENNE

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Ammatillisen koulutuksen muutoksen johtaminen Muutoksesta mahdollisuus 1 19.2.2015 Reija Lepola Reija Lepola, Kuntayhtymän johtaja, rehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 13.3.2013 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 9.15 Projektipäällikön vaatimukset ja valmiudet tiimi motivointi & kuunteleminen viestintä

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Työelämäosaamisen osatekijät

Työelämäosaamisen osatekijät Työelämäosaamisen osatekijät osaamistarpeiden ja kompetenssin kartoittaminen (case ympäristöosaaminen) Mitä on osaaminen? Mitä on työelämäosaaminen? Suoritusprosessien kautta tarkasteltuna Kehittymisprosessien

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön!

Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön! Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön! Uudista ja Uudista 2013 Intohimona työelämän laadullinen kehittäminen Irma Meretniemi www.bdmoy.com Copyright BDM Oy 2 Asiat, joista puhumme Kehityskeskustelujen

Lisätiedot

ESIMIEHEN TYÖKALUPAKKI -koulutustarjotin (jatkuva haku)

ESIMIEHEN TYÖKALUPAKKI -koulutustarjotin (jatkuva haku) ESIMIEHEN TYÖKALUPAKKI -koulutustarjotin (jatkuva haku) Pori, Rauma Nonstop AIKATAULU JA TOTEUTUS Nonstop-haku. Koulutusaika 01.01.2016-31.12.2018. OSALLISTU KOKO KOULUTUSPAKETTIIN (valitse 15 kertaa)

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULOKSIIN, jakso A

YHTEISTYÖLLÄ TULOKSIIN, jakso A Karl-Magnus Spiik Ky Henkilöstön sitouttaminen / sivu 1 YHTEISTYÖLLÄ TULOKSIIN, jakso A Käytännönläheinen valmennus yrityksen toimistohenkilöstölle kahdessa samankokoisessa ryhmässä (molemmille 2 + 1 +

Lisätiedot

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ 18.4.2013 Osaamisen johtaminen Lähtökohtia Organisaation toiminnan perusta on sille hyväksytyssä strategiassa. Osaamisen johtaminen pyrkii strategisena

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut

Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut Kaupantekoon liittyvät asiakirjat Ostaja Kysely Tarjouspyyntö Vahvistus Reklamaatio Myyjä Vastaus kyselyyn Tarjous Myynnin vahvistus Vastaus reklamaatioon Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa

Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa Käytännön keinoja Kokkolassa 1 Muutoksen hallinnan keinoja Kehittämiskohdekohtaiset toimenpiteet Muutosjohtamisen malli Koulutukset esimiehille Miten toimia

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto... 13

Sisällys. Johdanto... 13 Sisällys Johdanto... 13 1 Välittäminen on asiakaspalvelua... 17 Määrän ja laadun vuoropuhelu... 17 Asiakkaan on ymmärrettävä, mistä hän maksaa... 19 Sekä ostaja että myyjä ovat asiakkaita... 23 Asiakas

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen asiakaspalvelupisteissä pankki- ja asiakasomistajatyötä

Lisätiedot

Lisäoppia hallitustyöskentelyyn!

Lisäoppia hallitustyöskentelyyn! Lisäoppia hallitustyöskentelyyn! KURSSIESITE Tervetuloa mukaan syksyn 2016 HHJ-kurssille! Kurssi soveltuu hallitustyön aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii hallitustyötä jo tekeville tai sitä harkitseville.

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin 22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS Kurssin asema ja ajankohta; luentojen aika ja paikka Opettaja Liiketoimintaosaamisen perusteet Syksy 2016, II-periodi Ma 13.15 15 Ke 13.15 15 To 13.15

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke 2011-2014 Kaiku-hankkeiden teemapäivä / Hotelli Seurahuone Marianne Turja 4/6/2014 KEHITTÄMISHANKKEEN PÄÄKOHDAT Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointijohtaminen,

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Laboratorioalan teemapäivät

Laboratorioalan teemapäivät Laboratorioalan teemapäivät 23. 24.9.2008 www.pohto.fi Laboratorioalan teemapäivät 23. 24.9.2008 Teemapäivistä on muodostunut laboratorioalan ammattilaisten alkusyksyn kohtaamispaikka, jossa kuullaan,

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot