Valtipa-yhteistyöryhmän kokous. Aika klo Maa- ja metsätalousministeriö, MMM, Mariankatu 23, kokoushuone Kartano

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtipa-yhteistyöryhmän kokous. Aika klo Maa- ja metsätalousministeriö, MMM, Mariankatu 23, kokoushuone Kartano"

Transkriptio

1 Valtiokonttori Pöytäkirja VM043:00/ 1 (5) Valtion IT-palvelukeskus 6/ Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö Valtioneuvoston tietopalvelujen yhteistyöryhmä Valtipa-yhteistyöryhmän kokous Aika klo Paikka Osallistujat Maa- ja metsätalousministeriö, MMM, Mariankatu 23, kokoushuone Kartano Kaija Koskinen YM Päivi Happonen Kansallisarkisto Marjatta Lahin OM Aulikki Pakanen PLM (kohta 1-3) Anna-Maija Marttila VM Tarja Kaira-Hiekkavuo OPM, Manu Herna SM Anne Miettinen LVM Johanna Hartman STM, Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö OKV (kohdat 1-5) Marja Oksa-Pallasvuo eduskunta Kimmo Hanhimäki TPK Anna-Maija Karjalainen (kohta 1-3) VK/VIP Anne Kauhanen-Simanainen VK/VIP asiantuntija Päivi Laakso VK/VIP asiantuntija Puheenjohtaja Hannele Anttila MMM Sihteeri Maija Jussilainen VNTHY/ Valtiokonttori 1 Kokouksen avaus Osallistujien esittäytyminen siirrettiin kohdan 3 jälkeen. Anne Kauhanen-Simanainen ja Päivi Laakso ovat VIP:n uudet johtava tietoasiantuntijat. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja on HARE:ssa, 3 Valtion IT-palvelukeskus (VIP) esittely Toimialajohtaja Anna-Maija Karjalainen esitteli Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP/Valtiokonttori) toimintamallia (mm. työnjako ValtIT:n kanssa), Suomi.fi portaalin kehittämishanketta, VIP:n palveluita ja hankkeita ja ValtIT:n kärkihankkeita. Esittelykalvot ovat liitteenä 1.

2 Valtiokonttori Pöytäkirja VM043:00/ 2 (5) Palvelujen ylläpidon ja kehittämisen hankkeiden osalta keskusteltiin valtioneuvostolle suunnitellusta työryhmäratkaisusta VATRY:stä. VATRY ja VN-viestintäratkaisu (sähköposti, videoneuvottelyt jne.) on tarkoitus koordinoida keskenään. HARE uudistamisen esiselvitysraporttiin odotetaan vielä viimeisiä lausuntoja, mm. omistajuuskysymykseen. Uusi omistaja päättää hankkeen jatkon käynnistämisestä. VIP vastaa nykyisen HARE:n kevyestä toiminnallisuuden ja käyttöliittymän uusimisesta. ValtIT-kärkihankkeet liittyvät perustietotekniikka-palveluihin (viestintäratkaisu, työasemapalvelut ja käyttäjätuki sekä käyttöpalvelut, valtion yhteinen turvallinen tietoliikenneratkaisu, tunnistamiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan ja tietoturvallisuuteen (tietoturvapalvelut, VIRTU- virkamiehen tunnistaminen, VETUMA- kansalaisten tunnistaminen ja maksaminen) ja tietojärjestemiin ja sähköistä asiointia edistäviin palveluihin (asiointitili, integraatiopalvelu ja VALDA-dokumenttien ja asianhallinnan kokonaisratkaisu). VIP:n vastuulle siirtyy myös eräitä muita hankkeita ja palveluita (henkilöstön rekrytointipalvelu HELI, tilaustenhallinta TILHA, matkanhallinta TRAVEL/M2, laskujen sähköinen kierrätys ja arkistointipalvelu Rondo). Keskustelussa todettiin mm. että, - Valtipaa lähellä olevat asiat ovat sisällönhallinta ja tiedon hallinnan sektori, jonka resursseja on vahvistettu. Valtipan koordinointipalvelun sijoituskysymys on edelleen avoinna, Valtipan troikka jatkaa neuvotteluja. - Myös tietopalveluita koskee tilaaja-tuottaja malli: strategia tulee ValtIT:ltä, ministeriöt ja hallinnonalan virastot ovat tilaajia (asiakkaita), VIP on palvelujen tuottajan roolissa. - ministeriöissä tunnetaan huolta resurssien riittävyydestä myös valtioneuvoston tarpeisiin. Anna- Maija Karjalainen totesi, että valtioneuvoston IT on VIP:n myötä saanut lisäresursseja ja lisärekrytointeja on tulossa edelleen. 4 VIP:n asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset, erityisesti Valtipa Maija Jussilainen esitteli touko-kesäkuussa tehdyn VIP:n asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Valtipa-koordinointia koskevilta osilta. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat Senaattorissa Valtipa-verkoston sivuilla, liitteenä yhteenveto Valtipan osalta. Valtipa-koordinointi sai kyselyssä Lomake.fi ja Vetuma-palveluiden ohella parhaat pisteet. Tiedonkulku Valtipan ja sidosryhmien välillä vaatii kehittämistä. Erillishankkeiden hallinnoinnin tapa muuttuu tilaaja-tuottaja-mallin mukaiseksi: VIP (VNTHY) ei rahoita enää Valtipan hankkeita, vaan tilaaja (mm. ministeriöt) maksavat. Keskustelussa tuotiin esille mm. että - Verkoston tiedon kulku on koko verkoston vastuulla. - Valtipa-koordinoinnin sijaintipaikkaan pitäisi saada ratkaisu. - Tiedon hallinnan näkökulman nostaminen esille on tärkeää ja ajankohtaista, esim. STM:ssä on tiedon hallintaa lähdetty kehittämään. Kokonaisarkkitehtuuri on tärkeää, tietotekniikan ehdoilla ei enää voi edetä. Tiedon hallinnan merkitys nousee, kun asiaa viedään eteenpäin käyttäjien näkökulmasta. 5 Keskeiset hankkeet: tietoarkkitehtuuri ja VN-asiasanaston ontologisointi Tietoarkkitehtuuri projektia esitteli Anne Kauhanen-Simanainen, esittelykalvot liitteenä. Tietoarkkitehtuuri on osa valtion kokonaisarkkitehtuuri hanketta (VALTASA, VM125:05/2007) ja kattaa myös valtioneuvoston tietoarkkitehtuurin. Tehtäväluokitus on osa tietoarkkitehtuuria. VM käynnistää syksyllä 2009 tietohallinnon lainsäädännön uudistamishankkeen osana SADe-ohjelmaa, tehtävänä mm. toimivaltakysymykset.

3 Valtiokonttori Pöytäkirja VM043:00/ 3 (5) VN-asiasanaston ontologisointi hankkeen tilannetta esitteli Päivi Laakso. Työntekijäksi saataneen harjoittelija FinnOnto-hankkeesta, TKK:lta. Harjoittelija on käytettävissä vuoden 2010 alusta, käytännön järjestelyitä selvitetään. Arkkitehtuurikokonaisuudessa selvitetään ontologioiden käyttöönottoa. ValtIT rahoittaa tietyltä osuudelta FinnOnto-hanketta. Kyseessä on tutkimushanke, jota myös Tekes rahoittaa. 6 Muu Valtipan syksyn toiminta 7 Ilmoitusasiat Puheenjohtaja alusti keskustelun. Todettiin, että Valtipan rooli ja työskentelytavat vaativat uudelleenarviointia. Valtipa-yhteistyöryhmän toimikausi päättyy vuoden 2010 lopussa. Toimintatapoja ja yhteistyötä muiden tieto- ja viestintäammattilaisten kanssa on syytä kehittää. Tietopalvelujen yhteisessä intressissä olevien hankkeiden tilaamisen tavat muuttuvat: onko MAHTI-organisaatio esimerkkinä tilaamisen tavasta eli ministeriöt tekevät sopimuksia VIP:n kanssa? Miten koordinaatiopalvelu tilataan menettely on sopimatta. Asiakirjahallinnan ryhmän käynnistäminen on vielä avoinna. Pyydettiin ministeriöitä harkitsemaan, mitkä ministeriöt ovat valmiita troikka-tyyppiseen valmistelu/vetovastuuseen. Asiaan palataan seuraavassa Valtipa-yhteistyöryhmän kokouksessa. Ryhmän on tarkoitus koota kaikkia asiakirjahallinnan tehtävissä toimivia, organisoida vierailuja, osaamisen kehittämiseen liittyviä tilaisuuksia, ad hoc työryhmiä tarpeen mukaan. Päivi Laakso on VIP:n tarjoama koordinointiresurssi. Keskusteltiin puheenjohtajuuden kestosta: vuoden vai puolen vuoden puheenjohtajuus, mikä vaikuttaa troikan/ideointiryhmän kokoonpanoon. Pekka Kuittinen esitteli Senaattorin hyödyntämistä Valtipa-työskentelyssä. Valtipa-verkostoon kuuluvien yhteystiedot ovat Senaattorissa, tarkoitus on, että kukin ylläpitää itse tietojaan. Luetteloa voidaan käyttää hyväksi sähköpostijakelulistojen sijasta. Todettiin, että Senaattorin mahdollisuuksia kannattaa käyttää hyväksi Valtipan toiminnassa, toimintatapoja on syytä uudistaa. Senaattorin toimitus esittelee mielellään Senaattoria myös ministeriöiden tietopalveluissa. Syksyn kokousten teema-ehdotuksia: o tietoarkkitehtuuri (joka kokouksessa) o kirjasto-tietopalvelujen linjaukset (Iokakuu) o arkistolaitoksen meneillään olevat kehittämishankkeet (joulukuu) o sosiaalinen media, kansalaisten osallistuminen (uusi teknologia omassa toiminnassa, missä vaiheessa asiat pitäisi ottaa asiankäsittelyn piiriin, Senaattorissa on elementtejä sosiaalisesta mediasta, tiedon jakamisen kulttuurin aikaan saaminen haaste, miten ministeriöissä on otettu käyttöön sosiaalisen median välineitä, Suomi.fi:n piirissä kokeiltu sosiaalista mediaa) o alueellistamiskysymykset (joulukuu?) o STM:n tiedon hallinnan selvitys hanke asetettaneen syyskuussa (loka-marraskuu) o tietopalvelujen tilastointiohjeet (joulukuu) o ValtIT:n toiminnan esittely (Yrjö Bensonin aikataulun mukaisesti) o tilakysymykset, remontit, muutot (esim. VM:n Mariankadun tiloihin on tarkoitus siirtää hallinnolliset osastot, remontti 2011 valmis, tavoitteena innovatiivinen tietotyön työympäristö ja toimintatavat). - johtavana asiantuntijana /tietoarkkitehtuuri on aloittanut yhteiskuntatieteiden maisteri Päivi Laakso ja määräaikaisena johtavana tietoasiantuntijana valtiotieteiden maisteri Anne-Kauhanen- Simanainen ( asti), tehtävänä valtion tietoarkkitehtuuri-projektipäällikkyys - LVM:n tietopalvelussa haettavana informaatikon määräaikainen virkasuhde Kyseessä on sijaisuus. Hakuaika päättyy klo

4 Valtiokonttori Pöytäkirja VM043:00/ 4 (5) - LVM:n määräaikaisen suunnittelijan virkaan valittu Benjamin Allemand. - LVM:n tietopalvelupäällikkö Anne Miettinen siirtyy ministeriössä toisiin tehtäviin neuvottelevaksi virkamieheksi (tehtävänä hallinnonalan T& K koordinaatio). Tietopalvelupäällikön virka täytetään syksyn aikana. - Valtipan ja Valtin kesäseminaari , aiheena kokonaisarkkitehtuuri, osallistujia 28 henkilöä, sekä tietopalveluista että tietohallinnoista, muistio tilaisuudesta Senaattorissa; traditiota jatkettaneen. - Valtin kokousaineistot löytyvät osoitteesta: Avautuu valtioneuvoston verkossa. - Senaattorin ylläpitäjien, toimitusneuvoston, ministeriöiden intranetvastaavien ja Senaattorin toimituksen tapaaminen klo Mariankatu 9, YK-krs. - Senaattorin tukiklinikka valtipalaisille klo 9-11, VN:n linna, Snellmaninkatu 1, kh. Tiimi - Valtipa-yhteistyöryhmän lounastapaamiset käynnistyvät: joka kuukauden ensimmäinen perjantai klo ravintola Rodolfo, Kirkkokatu 5, ensimmäinen tapaaminen valtioneuvoston 200-vuotisjuhlia: Säätytalolla pääministerin kahvitilaisuus - IFLA:n konferenssi Italiassa, Milanossa, ks. IFLA:n GovernmentLibraries Sectionin pienimuotoinen mid-term konferenssi on huhtikuussa 2010 Barcelonassa, aiheena Guidelines for GovLibs, success stories, seuraava IFLA:n konferenssi on Göteborgissa, vuoden 2011 konferenssi Puerto Ricossa ja vuoden 2012 konferenssi Helsingissä! - arkistolaitoksen opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteeisiin: - Maija Jussilaisen artikkeli Yhteinen ongelma motivoi kollektiiviseen tiedonmuodostukseen aina moniammatillinen asiantuntijatyö ei suju. Tietoasiantuntija 3/2009, Hilkka Huuskonen PLM:stä siirtynyt eläkkeelle. - SM:ssä tulee haettavaksi tietopalvelusihteerin virka, tehtävänä HARE, asiankäsittely- ja koulutustehtävät, sunnuntain Helsingin Sanomissa ilmoitus. - LVM:n Etelä-Esplanadin puoleiset toiminnot muuttavat remontin vuoksi väistötiloihin Yliopistonkatu 5:een (Heimolan talo) lokakuun alussa. 8 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Liitteet Jakelu

5 Valtiokonttori Pöytäkirja VM043:00/ 5 (5) Tiedoksi

6 Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen

7 Sisältö > VIP:n toimintamalli > VIP:n palvelut - tilanne Valtioneuvoston IT palvelut Suomi.fi ValtIT kärkihankkeet Valtiokonttorin sisältä siirtyvät yhteiset järjestelmät > Haasteet

8 Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli

9 VIP palveluintegraattorina Asiakas ja VIP sopivat palveluista VIP vastaa asiakkaalle palveluista ASIAKAS ASIAKAS ASIAKAS ASIAKAS VIP hankkii palvelut pääosin IT-alan palveluyrityksiltä yhteistyössä Hanselin kanssa. Toimittaja tuottaa palvelun tai osan siitä TOIMITTAJA ASIAKAS ASIAKAS ASIAKAS ASIAKAS VIP TOIMITTAJA ASIAKAS ASIAKAS TOIMITTAJA ASIAKAS VIP on osaava IT-palvelutalo, joka tarjoaa sujuvaa ja laadukasta palvelua helpottamaan asiakkaan arkea. TOIMITTAJA

10 ValtIT:n ja VIP:n työnjako Johtaminen Valtion IT-toiminnan johtaminen Tuotanto Tuotantoonsiirto Esitutkimu s Päätös Projektin hallinta Kehittämisen ohjaaminen Palvelun hallinta Määrittely Kilpailutus Toteutus Käyttöönotot Tuotanto ja ylläpito Palvelutason hallinta Palvelun markkinointi Valtion IT-toiminnan johtamisyksikön vastuulla Valtion IT-palvelukeskuksen vastuulla 5

11 VIP neuvottelukunnalta strateginen ohjaus VM Tulosohjaus ja -raportointi Valtion yhteisen ITtoiminnan ohjaus VK VIP Tulossopimus Tulosraportointi Tulossopimus/ raportointi VIP neuvottelukunta Tilaaja/ tuottajaohjaus. strateginen ohjaus Valtioneuvoston IT:n kehityshankkeet ja raportointi ValtIT- kehityshankkeet ja raportointi

12 Henkilöstö > Valtioneuvoston IT (VNTHY) siirtyi kokonaisuudessaan eli 40 henkilöä > Virkasiirroilla on siirtyi kevään aikana 20 henkilöä > Kesällä rekrytoitiin ulkoisella hakuprosessilla 13 henkilöä (hakijoita oli 700) > Lappeenrannassa on tällä hetkellä 7 henkilöä

13 Valtioneuvoston IT palvelut ja hankkeet

14 Valtioneuvoston IT-palvelut 1/2 Palvelu Valtioneuvoston tele- ja tietoliikennepalvelut Käyttöpalvelut Infra- ja teknologiapalvelut Käyttäjän tukipalvelut Palvelukokonaisuuden sisältö vaihdeverkkopalvelut, IP-puhelut, VNverkkopalvelut, sähköpostin välityspalvelut, nimipalvelut, lähiverkkopalvelut, Virve-palvelut sekä turvalliset etäyhteyspalvelut palvelinten käyttöpalvelut, sovellusvalvontapalvelut, terminaalipalvelut (Citrix) sekä keskitetty varmistuspalvelu Infra- ja teknologiapalvelut pääsynhallintajärjestelmän palvelut (PHS), turvasuodatus-palvelut sekä työasemaverkon infrapalvelut työasemaympäristön elinkaaripalvelut, älypuhelimien etätyöpalvelut, VN IT:n palvelupisteen palvelut sekä Brysselin etätoimipistepalvelut

15 Valtioneuvoston IT-palvelut 2/2 Palvelu Asiantuntijapalvelut Valtioneuvoston tietohallintopalvelut Järjestelmäpalvelut Viestintäpalvelut Palvelukokonaisuuden sisältö tietojärjestelmien hankintaan ja käyttöönottoon liittyvät projektipalvelut, hankintapalvelut, tietoturvapalvelut sekä asiakaskohtaiset tietohallinnon asiantuntijapalvelut IT-analyytikkopalveluiden järjestäminen, tietohallintosuunnittelu sekä valtioneuvoston IT- ja tietopalvelu-alueiden yhteistyöverkostojen koordinointipalvelut valtioneuvoston yhteiset tai eräiden ministeriöiden vastuulla olevien tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia tietojärjestelmiä ovat mm. EUTORI, PTJ, Budjettijärjestelmä, Valdo, Senaattori, valtioneuvoston työryhmätila, Mahti, Hatika, julkaisujärjestelmät sekä EU-asiakirjojen jakelujärjestelmä sähköpostipalvelut, tietojärjestelmien tekstiviestienvälityspalvelut sekä sähköpostiviestien suojauspalvelu etätoimipistepalvelut

16 Palvelujen ylläpidon ja kehittämisen hankkeet > Käyttö- ja käyttäjäpalvelujen kilpailuttaminen sekä palvelujen laajentaminen uusiin asiakasministeriöihin > Toimisto-, sähköposti- ja käyttöjärjestelmäympäristöjen sekä työasemavakioiden (Office2007-Exchange2007-Windows7) kehittämispolun suunnittelu ja toimeenpano > Valtioneuvoston yhteiskäyttöisen työryhmäjärjestelmän (VATRY) määrittely ja toteuttaminen > Budjetti- ja kehysjärjestelmän määrittely ja toteutuksen suunnittelu ja toimeenpano (yt VM/BO). > Documentum prosessijärjestelmien versionnoston sekä EUTORI ja PTJ-järjestelmien uusiminen (yt. VNK). > Valtioneuvoston hankerekisterin (HARE) uudistuksen suunnittelu ja toteuttaminen > VM:n eräiden osastojen substanssijärjestelmien sukupolvenvaihtojen suunnittelu ja toteuttaminen > VM:n kampushankkeen tietotekniikan toteuttamiseen osallistuminen

17 Suomi.fi portaalin kehittämishanke

18 Suomi.fi -portaalin kehittämishanke > Käyttöliittymät ja hakupalvelu muutetaan asiointipainotteisiksi, kansalaisille tarkoitettuja asiointipalveluja korostaviksi. > Lisätään kuntavalintamahdollisuus ja kyseisen kunnan vastaava(t) aihesivu(t). Kuntien yksittäisiä asiointipalveluja tallennetaan Lomake.fi -alustalle. > Esiselvitys valmistumassa julkisten palvelujen karttapalvelun liittämiseksi osaksi Suomi.fi -portaalia. Ideana toteuttaa karttasovellus, joka sisältää sekä kunnan tuottamien palvelujen toimipaikat että valtionhallinnon virastojen palvelupisteet

19 ValtIT kärkihankkeet

20 Perustietotekniikkapalvelut Tunnistaminen ja käyttöoikeuksien Hallinta, tietoturvallisuus Tietojärjestelmät ja sähköistä asiointia edistävät palvelut Tietoturvapalvelut Rakas virkamies, Kirjoitan sinulle nyt ensimmäistä, mutta en varmaankaan viimeistä kertaa. Valtion yhteinen turvallinen tietoliikenneratkaisu (VY-verkko)

21 Tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta ja tietoturvallisuus

22 Tietoturvapalvelut > VIP-tietoturvapalvelu auttaa valtionhallinnon organisaatioita kehittämään tietoturvallisuuttaan. > Palveluiden tuottamisessa keskitytään aluksi asiantuntijapalveluihin, joilla edesautetaan organisaatiota saavuttamaan tietoturvatasojen sekä ICTvarautumisen edellyttämä kypsyystaso vuosien aikana - Tietoturva-arviointipalvelu - Tietoturva-konsultointipalvelu. > Asiantuntijapalveluiden ohella kehitetään lisäksi työkaluja, joiden avulla organisaation tietoturvatyötä voidaan tehostaa, esimerkiksi: Työkalupakki oppimateriaalien ja hyvien käytäntöjen jakamiseen Riskien- ja verkostonhallinta Tietoturvallisuuden raportointi ja mittaaminen

23 VETUMA, kansalaisen verkkotunnistamisen ja maksamisen palvelu WWW-yhteys Asiointi palvelut / kunta kansalaiset VETUMA Asiointi palvelut / valtio VTJ väestötiedot Verkkomaksaminen verkkopankit Luottokunta Maksun palautus TUPAS2 pankkitunnistus verkkopankkitunnukset VRK:n kansalaisvarmenne tunnistus ja allekirjoitus Sirukortti Mobiili Käyttäjä tunnus + salasana VETUMA Käyttäjärekisteri

24 VETUMA > Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisesti koko julkishallinnolle > Sähköisen allekirjoituksen tekeminen kansalaisvarmenteen avulla sekä tunnistamisen verkkopankkitunnuksilla (TUPAS). > Valmiiksi neuvotellut puitesopimukset palvelun toimittajan, pankkien, mobiilioperaattorien ja Väestörekisterikeskuksen (VRK) kanssa. > VETUMA on tuotannossa ja kilpailutus käynnissä. Päätökset toimittajasta syyskuun aikana. > Noin 60 asiakasta käyttää palveluissaan VETUMAa.

25 VIRTU-virkamiehen tunnistaminen > Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto, jonka avulla käyttäjäorganisaatiot ja palveluntarjoajat voivat hoitaa virkamiesten käyttäjätunnistautumisen palveluun. > Virtu-palvelun rakentaminen loppusuoralla, syksyllä 2009 odotetaan saatavan ensimmäiset virastot mukaan. > Valtiokonttorin hallinnon ohjauksen Rondon ja Travelin odottavat ensimmäisiä virastoja federoidun kirjautumisen piiriin. > Virtu-operaattori ja kotiorganisaatiot auditoidaan tietoturvatasovaatimuksien mukaisesti ennen palvelun alkamista.

26 Tietojärjestelmät ja sähköistä asiointia edistävät palvelut

27 VALDA > Dokumenttien-, sisällön- ja asianhallinnan yhteiskäyttöinen tietojärjestelmäratkaisu. > Tarkoitettu jokaiselle valtionhallinnon organisaatiolle sekä sen oman asiakirjallisen tiedon että dokumenttien sähköiseen käsittelyyn ja säilyttämiseen (tietosisältö ei ole yhteistä). > 2010 alusta voidaan korvata toimintansa aloittavien aluehallintovirastojen nykyiset palvelut (eams ja diaari) > mennessä toteutetaan ja otetaan käyttöön dokumenttien laatiminen ja niiden käsittely.

28 Integraatiopalvelu > Integraatioratkaisu valtionhallinnon asiakkaille siirtääkseen tietoja (sanomia) omien tietojärjestelmiensä ja muiden organisaatioiden tietojärjestelmien välillä. > Turvallinen, varma ja tehokas tapa järjestää sanomaliikenne organisaation ja sen sidosryhmien välillä. > Pilotointi syksyn aikana ja valmis tuotantokäyttöön 2010 alkaen

29

30 Rakas virkamies, Asiointitili Kirjoitan sinulle nyt ensimmäistä, mutta en varmaankaan viimeistä kertaa > Julkishallinnon sähköisten palvelujen tarjoaminen yhdestä paikasta asiakkaille. Korvaa perinteisen postin tiedoksiantokanavana. > Sisältää sähköiset tavoitettavuustiedot ja tiedon kysymisen viranomaiselta. > Kansalaiset tunnistautuvat asiointitilille VETUMApalvelun avulla. Tunnistus.fi palveluun rakennetaan federaatio. > Kilpailutus käynnissä, päätökset toimittajasta syyskuun aikana. > Hankkeessa yhteistyökumppaneina TEM, KELA, VRK ja maistraatit, Oulun ja Vantaan kaupungit. > Tulee tuotantokäyttöön 10/

31 Perustietotekniikkapalvelut

32 VY-verkko Valtion verkkokokonaisuus Korkeampi varautumisen aste Suuremmat kustannukset Matalampi varautumisen aste Pienemmät kustannukset Virastojen liittymäverkot Hallinta- ja palvelupiste Puolustusvoimat Turvallisuudesta vastaavat viranomaiset Julkiset verkot, Internet Puolustusvoimat Valtion yhteiset palvelut Turvallisuudesta vastaavat viranomaiset henkeä Muu valtionhallinto henkeä

33 VY-verkko Valtion yhteinen tietoliikenneratkaisu > Toimipisteet liitetään toisiinsa ja yhteisiin palveluihin yhteisen, turvallisen ja varmennetun Kytkentäytimen avulla. > Parantaa tietoturvaa ja kustannustehokkuutta > Hallinta- ja palvelupiste huolehtii kytkentäytimen kautta virastoille järjestettävistä tietoliikennepalveluista. > Kytkentäydin on rakenteilla ja tulee tuotantokäyttöön 2010 alusta. Palvelut viimeistelty ja toimitus vastaanotettu kokonaisuudessaan

34 Esiselvitysvaiheessa olevat Valtion yhteinen viestintäratkaisu > Kattaa valtion yhteisen sähköpostin, kalenterin, pikaviesti-, läsnäolo- ja puhelin- sekä videoneuvottelumahdollisuudet. > Esiselvitys valmistuu syyskuussa. Palvelu tulee käyttöön vuonna Valtion yhteiset työasemapalvelut > Vakioidut työasemapalvelut > Esiselvitys alkamassa lokakuussa. > Palvelut ovat käytettävissä vuonna Käyttöpalvelut > Esiselvitys 2010 > Palvelut käytössä 2012 jälkeen

35 Valtiokonttorin sisältä siirtyvät yhteiset järjestelmät

36 VIP:lle siirtyvät hankkeet ja palvelut > Vuoden 2010 alusta siirrettäviä palveluita henkilöstön rekrytointipalvelu (HELI) tilaustenhallinta (TILHA) matkanhallinta (TRAVEL /M2) Laskujen sähköinen kierrätys ja arkistointipalvelu (Rondo) Palvelut tulevat virastoille maksulliseksi

37 Haasteet

38 Haasteet syyskuussa 2009 > Useita hankkeita tiukalla aikataululla valmistumassa > Toimintotapojen yhdenmukaistaminen olemassa olevien hyvien käytäntöjen mukaisesti > Palveluiden tuotteistaminen ja hinnoittelu > Kustannustehokkuus > Asiakasodotuksiin vastaaminen > Yksi VIP (karjalaisittain miusta myöksi)

39 Kiitos

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > VIP:n palvelut Valtioneuvoston IT palvelut Suomi.fi ValtIT kärkihankkeet Valtiokonttorin sisältä siirtyvät yhteiset

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Sisältö Valtion IT palvelukeskuksen henkilöstö Palveluiden tilannekatsaus Tulevaisuus Valtion IT-palvelukeskuksen henkilöstö Valtion IT-palvelukeskuksen

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus

Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus VIP-yleiskuvaus 1 (9) 29.10.2008 Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus Yleistä Valtion IT-palvelukeskus vastaa valtion yhteisten tai yhtenäistettyjen IT-palveluiden kehittämisestä ja palvelutuotannosta.

Lisätiedot

Ajankohtaista Virtu-palvelussa

Ajankohtaista Virtu-palvelussa Ajankohtaista Virtu-palvelussa Haka- ja Virtu -seminaari 9.2.2011 Tapani Puisto, Valtion IT-palvelukeskus Keitä olemme? Mikä on Valtion IT-palvelukeskus? Mitä palveluja tarjoamme? - Valtion IT-palvelukeskus

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

VALTASA-hanke Valtionhallinnon yhteinen ICTarkkitehtuuri. VITKO neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT

VALTASA-hanke Valtionhallinnon yhteinen ICTarkkitehtuuri. VITKO neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT VALTASA-hanke Valtionhallinnon yhteinen ICTarkkitehtuuri (työversio 31.12.2009) VITKO 11.2.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kuvaustasot VALTASA-hankkeen

Lisätiedot

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö VETUMA v. 2.0 palvelun yleiskuva kansalaiset WWW-yhteys VETUMA Asiointi palvelut / kunta Asiointi palvelut /

Lisätiedot

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Valtiovarainministeriö Neuvotteleva virkamies Riku Jylhänkangas Sisällysluettelo Kansalaisten asiointitilin toteuttaminen Asiointitilin toiminta Asiointitili

Lisätiedot

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus. Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT)

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus. Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT) VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT) VETUMA-palvelu WWW-yhteys Asiointi palvelut / kunta kansalaiset VETUMA

Lisätiedot

TORI-palvelut. Palvelukarttaluonnos

TORI-palvelut. Palvelukarttaluonnos TORI-palvelut Palvelukarttaluonnos Palvelukartan taustoja Palvelukartta on kuvaus palvelukokonaisuuksista, jotka eivät sellaisenaan ole asiakkaille tuotteistettavia palveluja Asiakkaille hinnoiteltavat

Lisätiedot

3 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja - Asiakirja Haressa 1541

3 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja - Asiakirja Haressa  1541 Pöytäkirja 21.04.2009 VN:n metatietoryhmän 21.4.2009 kokouspöytäkirja (3. kokous) Aika 21.4.2009 13:00 15.00 Paikka Osallistujat VN:n linna, Snellmaninkatu 1, kh. Konselji Anttila, Hannele, Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä VAHVA. Suvi Albert, hankepäällikkö. 1 #VNvahva #digivn. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.

Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä VAHVA. Suvi Albert, hankepäällikkö. 1 #VNvahva #digivn. I Valtioneuvoston kanslia I vnk. Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä VAHVA Suvi Albert, hankepäällikkö 1 #VNvahva #digivn Asianhallinta valtioneuvostossa Valtioneuvostossa on käytössä noin 15 erillistä asianhallintajärjestelmää,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 28.1.2014 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Asiantunti, lainsäädäntöasiat Antti Ristimäki Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto-

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015 Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa @kimmomakinen 29.9.2015 Uusi toimintamalli Asiointipalvelu - Asiointipalvelu pyytää kansalaisesta ajantasaisia henkilötietoja Kunta X asiointipalvelu

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Julkisen hallinnon ICT Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Sisällysluettelo Julkishallinnon ICT:n tunnuslukuja Valtion IT hallintotapa Valtion tietohallinto IT-strategia 2006-2011 Julkisen hallinnon ICT-menestystarinoita

Lisätiedot

MUISTIO Valtioneuvoston tietohallintoyksikön palvelut ovat:

MUISTIO Valtioneuvoston tietohallintoyksikön palvelut ovat: MUISTIO 005:00/2004 20.04.2004 TIETOHALLINNON MENETTELYTAVAT -TYÖRYHMÄ Aika 13.4.2004 klo 14.00 16.00 Paikka Mariankatu 9, nh YK1 Läsnä Juhani Turunen Katrina Harjuhahto-Madetoja Kari Kujanen OM Sauli

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Valtion ICT 2010-2013

Valtion ICT 2010-2013 Valtion ICT 2010-2013 Valtion IT-johtaja Yrjö Benson www.valtit.fi Sisällysluettelo Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskuntakehityksen

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden yhteydenotto-osoitteet asiantuntijoille

Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden yhteydenotto-osoitteet asiantuntijoille Valtiokonttori Yhteystietolista 1 (6) Valtion IT-palvelukeskuksen palveluiden yhteydenotto-osoitteet asiantuntijoille Loppukäyttäjät ottavat yhteyttä organisaation omaan tukeen tai toimittajan tarjoamaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 11.5 2016 Päivi Nurminen, VNK Esityksen agenda: Taustaa: Miksi uusi hanketietopalvelu? Tavoitteet Mikä tulee muuttumaan?

Lisätiedot

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi PoC arkkitehtuuri Asiointipalvelu Elisa MSSP VTJ Mobile Login

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Hallinnon kehittämisosasto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT Marja-Leena Viitala

PÖYTÄKIRJA Hallinnon kehittämisosasto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT Marja-Leena Viitala VALTIOVARAINMINISTERIÖ PÖYTÄKIRJA Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT Marja-Leena Viitala 4.6.2009 VALTION IT-JOHTORYHMÄ Aika ke 6.5.2009 klo 14-16 Paikka Ilmatieteen laitos, Nordicum. Osallistujat:

Lisätiedot

Valtioneuvoston yhteinen virtuaalityöpöytä Kampus

Valtioneuvoston yhteinen virtuaalityöpöytä Kampus Valtioneuvoston yhteinen virtuaalityöpöytä Kampus Yksikön päällikkö Miia Roukus 1 Kampuksen suunnittelun lähtökohdat Kampus korvaa nykyiset erilliset ministeriöiden intranetit ja Senaattoripalvelun. Kampus

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö 13.9.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Valtipa-yhteistyöryhmän kokous. Aika klo Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, nh 229a. Puheenjohtaja Manu Herna SM

Valtipa-yhteistyöryhmän kokous. Aika klo Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, nh 229a. Puheenjohtaja Manu Herna SM Valtiokonttori Pöytäkirja VM043:00/ 1 (5) Valtion IT-palvelukeskus 4/2009 2008 Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö Valtioneuvoston tietopalvelujen yhteistyöryhmä 22.4.2008 Valtipa-yhteistyöryhmän kokous

Lisätiedot

Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa. VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ Finlandia-talo

Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa. VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ Finlandia-talo Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ 16.11.2017 Finlandia-talo Julkisen sektorin kansalaisille ja yrityksille tarjoama palvelu. Keskitetty maksamisen palvelu verkkokauppaan

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö 13.9.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

PLM, Eteläinen Makasiinikatu 8, kokoushuone Neuvosto

PLM, Eteläinen Makasiinikatu 8, kokoushuone Neuvosto VALTIOVARAINMINISTERIÖ PÖYTÄKIRJA Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö Johanna Silvola 18.12.2006 Valtipa valtioneuvoston tietopalvelujen yhteistyöverkosto YHTEISTYÖVERKOSTON KOKOUS Aika 12.12.2006, klo

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. neuvotteleva virkamies Marjukka Ala-Harja VM/ValtIT

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. neuvotteleva virkamies Marjukka Ala-Harja VM/ValtIT Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma neuvotteleva virkamies Marjukka Ala-Harja VM/ValtIT Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Kertakirjautumisella irti salasanojen ryteiköstä

Kertakirjautumisella irti salasanojen ryteiköstä Virtuttaako? Kertakirjautumisella irti salasanojen ryteiköstä Johtava asiantuntija Jouko Junttila Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Mikä on Kertakirjautumisratkaisu Virtu?

Lisätiedot

Valtioneuvoston hallintoyksikön (VNHY) toiminnan esittely I Osastopäällikkö Janne Kerkelä

Valtioneuvoston hallintoyksikön (VNHY) toiminnan esittely I Osastopäällikkö Janne Kerkelä Valtioneuvoston hallintoyksikön (VNHY) toiminnan esittely 6.4.2017 I Osastopäällikkö Janne Kerkelä Valtioneuvoston hallintoyksikkö merkittävä organisaatiomuutos valtioneuvostossa Ministeriöiden yhteisten

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Valtioneuvoston tietopalvelujen yhteistyöryhmän (Valtipa) kokous

Valtioneuvoston tietopalvelujen yhteistyöryhmän (Valtipa) kokous Pöytäkirja 1 (13) RO/Aulikki Pakanen 2.11.2012 Valtioneuvoston tietopalvelujen yhteistyöryhmän (Valtipa) kokous Aika 27.9.2012 klo 13-15.30 Paikka Läsnä Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu Hurmalainen

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

VRK palvelualustana. Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä Lea Krohns ja Janne Viskari

VRK palvelualustana. Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä Lea Krohns ja Janne Viskari VRK palvelualustana Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä 28.9.2017 Lea Krohns ja Janne Viskari VRK strategia 2016-2020 Väestörekisterikeskuksen visio Digitalisoimme yhteiskuntaa yhdessä onnistumme.

Lisätiedot

Valtioneuvoston tietosisältöjen semanttinen yhteentoimivuus

Valtioneuvoston tietosisältöjen semanttinen yhteentoimivuus Valtioneuvoston tietosisältöjen semanttinen yhteentoimivuus Maija Jussilainen tietoasiantuntija Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö Valtiovarainministeriö maija.jussilainen@vm.fi 09-1603 4935 0400-415

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? 5.12.2006 Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Tavoitteena yhtenäinen toiminnan ja

Lisätiedot

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi Nimeämispyyntö 1 (2) VM/2155/00.01.00.01/2016 Liite 1 Liite 2 25.01.2017 Julkinen JulkICT Kimmo Rousku Nimeämispyyntö Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristöön (VAHTIsihteeristö)

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Raportti VM125:00/2007 07.10.2010 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Taustaa Ohjausryhmän työskentelyn päättäminen Valtioneuvosto teki yleisistunnossaan 15.6.2006 periaatepäätöksen

Lisätiedot

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima

Lisätiedot

VIRTU ja tietoturvatasot

VIRTU ja tietoturvatasot 1 VIRTU ja tietoturvatasot VIRTU/HAKA seminaari 3.2.2010 Erja Kinnunen VK/VIP VIPin palvelut Tietoturvallisuuden viitekehys valtionhallinnossa Ei tietoturvallisuutta koskevaa erillislakia Valtioneuvoston

Lisätiedot

Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa. Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö

Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa. Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö 28.11.2014 Sisältö XBRL Tulorekisteri Kansallinen palveluarkkitehtuuri palveluväylä palvelunäkymät tunnistus roolien ja valtuutusten

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet

Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet Julkisen hallinnon rakenne ja työnjako muuttuu olennaisesti. Valtionhallinnon jako keskus, alue ja paikallishallintoon päättyy. Lapin aluehallintovirasto, johtaja

Lisätiedot

26.10.2011 AYJ/JM. SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut

26.10.2011 AYJ/JM. SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut 26.10.2011 AYJ/JM SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut Kilpailutusmateriaali Materiaali löytyy soveltuvin osin (tarjouspyyntö sekä kysymykset ja vastaukset) osoitteesta: https://confluence.csc.fi/display/oppija/kilpailutukset

Lisätiedot

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö 1 Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 29.5.2007 Riitta Alkula 2 Esityksen sisältö Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila Arkkitehtuurimäärittelyt Määrittelyjen

Lisätiedot

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus ValtioExpo 19.05.2015 Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri - Suuntaviivat

Lisätiedot

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa Harri Karhunen, kehittämispäällikkö Itä-Suomen Aluehallintovirasto, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.5.2011 1 Maistraatit

Lisätiedot

Loppuyhteenveto. Valtorin asiakaspäivä Toimitusjohtaja Kari Pessi

Loppuyhteenveto. Valtorin asiakaspäivä Toimitusjohtaja Kari Pessi Loppuyhteenveto Valtorin asiakaspäivä Toimitusjohtaja Kari Pessi Anna-Maija Karjalainen: Useiden ict-strategioiden yhdistäminen Sähköisestä asioinnista tulee tehdä ensisijainen asiointitapa. Digitalisointia

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

VETUMA. VErkkoTUnnistus ja MAksaminen. julkishallinnon verkkopalveluihin. B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu.

VETUMA. VErkkoTUnnistus ja MAksaminen. julkishallinnon verkkopalveluihin. B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu. VETUMA VErkkoTUnnistus ja MAksaminen julkishallinnon verkkopalveluihin B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu.com VETUMAn käyttö tunnistuspalveluna Sähköinen asiointipalvelu Kansalainen?

Lisätiedot

ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö

ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö Valtion IT palvelut ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006 Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö 16.11.2006 1 Valtion IT toiminnan johtamis

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari 14.11.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Perustuu ICT2015 työryhmän raporttiin 21 polkua kitkattomaan Suomeen

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot

SADe ohjelma ja oppijan verkkopalvelukokonaisuus. Korkeakoulujen IT-päivät Joensuu, Tommi Oikarinen, VM, KuntaIT

SADe ohjelma ja oppijan verkkopalvelukokonaisuus. Korkeakoulujen IT-päivät Joensuu, Tommi Oikarinen, VM, KuntaIT SADe ohjelma ja oppijan verkkopalvelukokonaisuus Korkeakoulujen IT-päivät Joensuu, 13.10.2010 Tommi Oikarinen, VM, KuntaIT Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe) Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 23.3.2017 Digikuntakokeilun tukiryhmä Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Digitalisaatio ja julkinen hallinto strateginen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä. ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari

Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä. ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari 8.10.2014 Neljä kansallista strategiaa Asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisstrategia

Lisätiedot

UM, Merikasarminkatu 5 F, neuvotteluhuone Raportti

UM, Merikasarminkatu 5 F, neuvotteluhuone Raportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ PÖYTÄKIRJA Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö Johanna Silvola 19.1.2007 Valtipa valtioneuvoston tietopalvelujen yhteistyöryhmä HAREnro VM013:00/2005 VALTIPA KOKOUS Aika 16.1.2007,

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Valtipa-yhteistyöryhmän kokous. Aika klo

Valtipa-yhteistyöryhmän kokous. Aika klo Valtiokonttori Pöytäkirja VM043:00/ 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 2008 Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö Valtioneuvoston tietopalvelujen yhteistyöryhmä 12.2.2009 Valtipa-yhteistyöryhmän kokous Aika

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Asettamispäätös 1 (5) VM130:01/2015 12.5.2016 JulkICT-osasto JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Tausta Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta

Lisätiedot

-luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

-luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Asiantuntija, lainsäädäntöasiat Antti Ristimäki Muistio -luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Valtorin palvelut. Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Valtio Expo 2014

Valtorin palvelut. Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Valtio Expo 2014 Valtorin palvelut Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Valtorin palvelut Pääte- ja käyttäjätukipalvelut Tietoliikennepalvelut Viestintätekniset

Lisätiedot

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Valtiokonttorista asiantuntija-apua talouden, hallinnon, IT-palvelujen ja vakuuttamisen asioihin Valtiokonttori tarjoaa

Lisätiedot

Kansallinen tunnistusratkaisu. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö

Kansallinen tunnistusratkaisu. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö Kansallinen tunnistusratkaisu Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö Mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa? Kykyä vastata kansallisesti tulevaisuuden haasteisiin digitalisoituvassa maailmassa

Lisätiedot

Valtion yhteiset infrastruktuuripalvelut. Tuomo Pigg Neuvotteleva virkamies JulkICT-toiminto 11.12.2012

Valtion yhteiset infrastruktuuripalvelut. Tuomo Pigg Neuvotteleva virkamies JulkICT-toiminto 11.12.2012 Valtion yhteiset infrastruktuuripalvelut Tuomo Pigg Neuvotteleva virkamies JulkICT-toiminto 11.12.2012 Esityksen sisältö 1. Tietoliikennepalvelut 2. Konesali- ja kapasiteettipalvelut 3. Viestintäpalvelut

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 9.2.2012 Visio 2015 Paikkatietoinfrastruktuuri on parantanut palvelun ja päätöksenteon laatua

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Valtipan toiminta- ja taloussuunnitelma 2009

Valtipan toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 Muistio VM043:00/2008 Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö Jussilainen Maija 25.8.2008 Valtipan toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 Painopiste: Asiakirjahallinto Yhteisten palvelujen ja tietojärjestelmien

Lisätiedot

LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU. Kimmo Manni

LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU. Kimmo Manni LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU Kimmo Manni SUOMEN ERILLISVERKOT OY:N PERINTEISET TOIMINNOT - Viranomaisradioverkko VIRVEn operaattori - Yksittäisten turvallisuusviranomaisten erillisjärjestelmien

Lisätiedot

Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi

Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi 27.3.2017 Johanna Tulander-Välkki www.omahäme.fi Valtakunnallisen ict-palvelukeskuksen palvelutarjooma ennen 2019 Keskitytään kolmeen palvelukokonaisuuteen

Lisätiedot

VALTION TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

VALTION TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN VALTION TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN HTV- ja tuottavuuskyselyn tuloksista ja kehittämistoimenpiteistä Maileena Tervaportti, apulaisjohtaja Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö Taloushallinnon

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Valtipa-yhteistyöryhmän kokous. Aika klo Maa- ja metsätalousministeriö, MMM, Mariankatu 23, kokoushuone Kartano

Valtipa-yhteistyöryhmän kokous. Aika klo Maa- ja metsätalousministeriö, MMM, Mariankatu 23, kokoushuone Kartano Valtiokonttori Pöytäkirja VM043:00/ 1 (5) Valtion IT-palvelukeskus 7/2009 2008 Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö Valtioneuvoston tietopalvelujen yhteistyöryhmä Valtipa-yhteistyöryhmän kokous Aika 13.10.2009

Lisätiedot

Ajankohtaista Tunnistamisesta ja Katsopalvelusta. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä

Ajankohtaista Tunnistamisesta ja Katsopalvelusta. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Ajankohtaista Tunnistamisesta ja Katsopalvelusta Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä AIHEET Suomi.fi tunnistaminen ja Veron palvelut Suomi.fi Asiointivaltuudet ja Veron palvelut Katso-palvelun

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

TORI-siirtojen tilannekatsaus. TORI-hankkeen ohjausryhmä

TORI-siirtojen tilannekatsaus. TORI-hankkeen ohjausryhmä TORI-siirtojen tilannekatsaus TORI-hankkeen ohjausryhmä 2.9.2015 Siirtojen kokonaistilanne 1.6.2015 Työntekijät Yht n.1000 Sopimukset M Yht n. 250 M 250 50 132 618 37 163 Siirretty TORI Siirrettävä TORI

Lisätiedot

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko tiistai Sähköisen asioinnin tietoturvaseminaari

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko tiistai Sähköisen asioinnin tietoturvaseminaari Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko tiistai 3.10.2017 Sähköisen asioinnin 3.10.2017 Aku Hilve, Kimmo Rousku valtiovarainministeriö ja Kimmo Janhunen Oikeusrekisterikeskus Koko viikon

Lisätiedot

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Toimintaedellytysten turvaaja uusi Valtion lupa ja valvontavirasto 1 Ydinviestit Valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtäviä kootaan uudenlaiseen, monialaiseen virastoon. Viraston toimialat ovat varhaiskasvatus,

Lisätiedot

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Muistio -luonnos- 10.12.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmähankkeen tilannekatsaus. Kiekun infotilaisuus Valtiokonttori Lasse Skog

Kieku-tietojärjestelmähankkeen tilannekatsaus. Kiekun infotilaisuus Valtiokonttori Lasse Skog Kieku-tietojärjestelmähankkeen tilannekatsaus Kiekun infotilaisuus Valtiokonttori Sisältö Kiekun aikatauluraami Tilannekatsaus hankkeeseen Tehtäväkierto- ja virkajärjestelymahdollisuus Kiekun aikatauluraami

Lisätiedot

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Kansalaisen yleisneuvontapalvelu hankkeen aloitusseminaari 16.10.2012, Helsinki Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi MIKÄ ON SADE-OHJELMA? 2 1 Julkishallinnon ensimmäinen

Lisätiedot