PÖYTÄKIRJA Hallinnon kehittämisosasto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT Marja-Leena Viitala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA Hallinnon kehittämisosasto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT Marja-Leena Viitala"

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PÖYTÄKIRJA Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT Marja-Leena Viitala VALTION IT-JOHTORYHMÄ Aika ke klo Paikka Ilmatieteen laitos, Nordicum. Osallistujat: Turunen, Juhani alivaltiosihteeri valtiovarainministeriö puheenjohtaja Aaltonen, Heikki alivaltiosihteeri valtioneuvoston kanslia jäsen Aho, Matti osastopäällikkö maa- ja metsätalousministeriö jäsen Damski, Juhani johtaja Ilmatieteen laitos jäsen Haukirauma, Heikki työmarkkinaneuvos työ- ja elinkeinoministeriö jäsen Koli, Markku operaatiopäällikkö Pääesikunta jäsen Honka, Leena valtion IT-johtaja valtiovarainministeriö sihteeri Viitala, Marja-Leena projektiavustaja valtiovarainministeriö sihteeri Asiantuntijat: Ala-Harja, Marjukka neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Karjalainen, Anna-Maija johtaja Valtion IT-palvelukeskus Rissanen, Olli-Pekka erityisasiantuntija valtiovarainministeriö 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kiitti Ilmatieteen laitosta, joka oli kutsunut johtoryhmän vieraakseen. Asialista käytiin läpi. Puheenjohtaja toivotti Anna-Maija Karjalaisen uutena Valtion IT-palvelukeskuksen johtajana tervetulleeksi. 2 Edellisten kokousten ( ja ) pöytäkirjojen hyväksyminen Pöytäkirjat hyväksyttiin. 3 SADe-ohjelman asettaminen, Marjukka Ala-Harja ja Olli-Pekka Rissanen Marjukka Ala-Harja kertoi huhtikuussa asetetusta SADe-ohjelmasta liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Ehdotus ensimmäisessä vaiheessa toteutettavista palvelukokonaisuuksista on menossa talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan Tavoitteena on, että vuoteen 2013 mennessä kaikki julkishallinnon keskeiset palvelut ovat verkossa. Ohjelman toiminnallisia kokonaisuuksia ovat mm.: Sähköisen asioinnin palvelukokonaisuuksien kehittäminen. Yhteentoimivuuden kehittäminen. Valtion konsernimainen IT-toiminnan ohjaus. Valtion ja kuntien tietojärjestelmäyhteistyö. Sähköisen asioinnin tukipalvelut (mm. Suomi.fi, Yrityssuomi.fi ja asiointitili).

2 2 (3) Keskustelua: - KELA on sitoutunut siihen, että kaikki heidän palvelunsa ovat verkossa vuonna KELA on mukana SADe-ohjelman johtoryhmässä, mutta ei ole tulossa mukaan Asiointitiliin ensimmäisten joukossa. Olli-Pekka Rissanen kertoi Valtio(n hallinnon) tietohallinnon konserniohjauksesta ja sen vahvistamisesta SADe-ohjelman turvin. Valtion konsernilla tarkoitettaneen yleensä valtioneuvoston ohjauksessa olevia ministeriöitä sekä virastoja, laitoksia, talousarvion ulkopuolisia rahastoja ja liikelaitoksia. Valtion konsernitason IT-johtamisjärjestelmän periaate linjataan ministerivaliokunnassa Keskustelua: - Lainsäädännön painottaminen on tärkeää. - Yhteistoiminta sujuu, jos sitä halutaan ja ihmiset tuntevat toisensa. - VIP:in tarjoamat yhteiset palvelut yhtenä ohjauksen välineenä. Miten uudet yhteiset palvelut otetaan käyttöön? - VITKOn ja IT-johtoryhmän roolit tärkeitä, niiden tulisi ajaa konsernin etua. - Ministerivaliokuntaan menevä ohjausta koskeva esitys olisi hyvä käsitellä ensin kesäkuun IT-johtoryhmässä. -> pidettävään ministerivaliokuntaan kootaan lähinnä yleisiä tavoitteita konserninäkökulmaan. Puheenjohtaja kiitti SADe-ohjelman päivityksestä. Sovittiin, että asia on esillä seuraavassa kokouksessa. 4 Valtion IT-palvelukeskuksen tilanne, Anna-Maija Karjalainen Anna-Maija Karjalainen kertoi Valtion IT-palvelukeskuksen VIP:in tilanteesta liitteenä olevan esityksen mukaisesti. VIP toimii palveluintegraattorina, eli se hankkii palvelut asiakkaille IT-alan palveluyrityksiltä yhteistyössä Hanselin kanssa. Toiminnan johtaminen ja hakkeiden esitutkimus tehdään ValtIT:ssä, VIP vastaa jatkosta. Mm. seuraavat palvelut ovat jo siirtyneet VIP:ille: Valtioneuvoston tietohallintoyksikön (VNTHY) palvelut, VETUMA (tunnistautuminen), Integraatioratkaisu ja VALDA (dokumentinhallinta ja arkistointi). Jatkossa VIP:iin siirtyvät myös mm. asiointitili, sähköisen asioinnin alustaratkaisu ja tietoturvaan ja varautumiseen liittyvät palvelut. Valtiokonttorin palveluista VIP:iin maksullisiksi palveluiksi siirtyvät mm. HELI (rekrytointi)) ja Rondo (sähköinen laskutus). Keskustelua: - Jatkossa tulee suunnitella tarkemmin VIP/VNTHYn ja muun VIP-organisaation yhteistyötä ja tehtäviä. - Suomi.fi:n kehittäminen kuuluu SADe-ohjelmaan. - Liikenne- ja viestintäministeriön puolelta odotetaan tulevia palveluja, sillä on olemassa tahtotila ottaa kaikki yhteiset palvelut käyttöön. Puheenjohtaja kiitti esityksestä ja toivotti menestystä alkaneessa työssä. 5 Ilmatieteen laitoksen esittely, Juhani Damski Juhani Damski kertoi Ilmatieteen laitoksen toiminnasta.

3 3 (3) 6 Muut asiat Seuraavat kokoukset: ke klo 14 16, VM, Aleksanterinkatu 36 A, 6. krs., nh. Tera

4 Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe-ohjelma Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita, yhteispalvelua, puhelinpalveluja ja sähköistä asiointia kehitetään voimakkaasti Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia ja Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan toiminta SADe-hanke, syksy 2008 (loppuraportti ) Keskeisiä hallinnon kehittämishankkeita: PARAShanke, ALKU-hanke, yhteispalvelun laajentamishanke, SADe-ohjelma Peruslinjauksena monikanavainen palvelutarjonta (kts. seuraavan kalvon kuva) 2

5 Julkisen hallinnon asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Kunnan palvelupiste Valtion palvelupiste Yhteispalvelupiste Asiantuntijapalvelut Asiantuntijatyö virastossa, asiakkaan luona tai yhteispalvelupisteessä Sähköiset palvelut Verkkopalvelut (informaatiopalvelut, asiakkaan itsepalvelut, täysin automatisoidut) Puhelinpalvelut (contact center) Asiantuntemuksen syvyys 3 Suomen sijoitukset kansainvälisissä tietoyhteiskunta- ja sähköisen asioinnin vertailuissa Sijoitus EU20 (fully-online)* Accenture*** Economist***** EU20 (online sophistication)** YK**** WEF****** 4

6 Sähköisen hallinnon ja palvelujen kehittämisen ongelmia Verkkopalvelujen kehittämisessä kuntien asiakastietojärjestelmien yhteensopimattomuus on noussut suureksi haasteeksi. Tätä on jo usean vuoden ajan pyritty ratkaisemaan mm. kehittämällä tietojärjestelmien toimitusehtoja avoimien rajapintojen suuntaan sekä lukuisilla eri toimijoiden käynnistämillä ja rahoittamilla hankkeilla. Nämä eivät ole tuottaneet toivottua tulosta. Hankkeiden tulokset eivät ole levinneet laajempaan käyttöön tai hankkeet ovat jääneet kesken, koska tietojärjestelmien integraatiota ei ole voitu toteuttaa. Edellytys avoimista, standardoiduista rajapinnoista on ollut hankala sovittaa järjestelmätoimittajien liiketaloudellisiin intresseihin. Hankkeiden kalleutta ja tuloksia on kritisoitu julkisuudessa ja mm. valtiontalouden tarkastusviraston raportissa. Kuntien erilliset ja erilaiset asiakastietojärjestelmät ovat vakava este kuntien välisessä yhteistyössä ja koko julkishallinnon järjestelmien integroimisessa. Kuntien kannalta tavoitteena tulee olla se, että koko palveluprosessit ovat enenevässä määrin verkossa ja että manuaaliset tiedon haut sekä koko käsittelyprosessi mahdollisimman pitkälle automatisoidaan. Tämä edellyttää pitkälle menevää integraatiota koko julkishallinnon ja myös yksityissektorin järjestelmien kesken. 5 Julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisten ratkaisujen kehittäminen, rahoittaminen, käyttöönotto ja ylläpitäminen Valtion IT-johtamisyksikön perustaminen VM:ään 2005 Valtion IT-toiminnan yhteisten ratkaisujen kehittäminen KuntaIT-yksikön perustaminen SM:ään 2006, siirto VM:ään 2008 Kuntien tietohallintoyhteistyön vahvistaminen ja kansallisesti yhteentoimivien, asiakaslähtöisten ja tuloksellisuutta lisäävien palvelujen ja palvelukokonaisuuksien aikaansaaminen koko kuntasektorin käyttöön Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen 2009 Vastaa valtion IT-strategian mukaisesta palvelutuotannosta VM:n ohjauksessa Valtiokonttoria koskevan lain muutosesitys 2009 Valtiokonttori voi tuottaa asetuksella määrättäviä julkiselle hallinnolle tarkoitettuja sähköisiä asioinnin ja hallinnon tukipalveluja Ongelmat Ei ole toimivaltaista julkisen hallinnon yhteisiä IT-palveluja valtion ja kuntien puolesta hankkivaa, käyttöönottoa tukevaa ja ylläpitävää organisaatiota Ei ole julkisen hallinnon yhteisten ratkaisujen rahoitusmallia 6

7 Hallituksen kannanotto sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittamisesta Hallitus vauhdittaa Suomen tietoyhteiskuntakehitystä ja sähköisten asiointipalveluiden leviämistä kolmella toimintakokonaisuudella: 1. jatkamalla Arjen tietoyhteiskuntaohjelmaa 2. käynnistämällä Sähköisen asioinnin ja demokratian ohjelman sekä 3. uudelleen organisoimalla julkisten tietojärjestelmien määrittely, hankinta ja ylläpito 7 Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) Hallinto- ja kuntaministeri Kiviniemi asettanut ohjelman Toimikausi Perustuu hallituksen kannanottoon SADe-ohjelman tavoitteena on edistää sähköistä asiointia siten, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi on mahdollista vuoteen 2013 mennessä kattaen kaikki keskeiset palvelut. Kansalaisten ja yritysten palveluille luodaan yhtenäisesti asiakasrajapinnat eri tahojen tuottamiin julkisiin palveluihin. 8

8 SADe-ohjelman tehtävät (1/4) A. Sähköisen asioinnin valtakunnallisesti toteutettavien palvelukokonaisuuksien, niiden tietojärjestelmäarkkitehtuurien ja palvelusovellusten kehittäminen. Ohjelmassa kehitettävien keskeisten palvelukokonaisuuksien valintakriteerien määritteleminen (valintakriteereinä muun muassa asiakaslähtöisyys, merkittävyys asiakkaiden ja hallinnon kehittämisen kannalta, poikkihallinnollisuus, tuottavuuspotentiaali ja toteutuksen kustannustehokkuus sekä hallinnollisen taakan vähentäminen). Ehdotus ensimmäisessä vaiheessa toteutettavista palvelukokonaisuuksista talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyyn, kesäkuu Palvelukokonaisuuksien yhteisten tietojärjestelmäarkkitehtuurien kehittäminen, ottaen huomioon uudistuvan yhteispalvelun tarpeet ja yksityinen sektori palvelujen tuottajana, vuonna Kokonaisuuksiin kuuluvien palvelusovelluksien kehittäminen ja käyttöönotto, asteittain viimeistään vuonna 2013, ottaen huomioon jo käytössä ja kehitteillä olevat palvelut ja ratkaisut. 9 SADe-ohjelman palvelukokonaisuuksien valintaprosessi kerätään sovittujen kriteerien perusteella soveliaimmat palvelukokonaisuudet ensiksi toteutettaviksi palvelukokonaisuuksien tulisi muodostaa ohjelmakauden aikana verkosto, joka kattaa palvelukentän olennaisilta osiltaan kokonaisuudessaan 10

9 SADe-ohjelman palvelukokonaisuuksien valintaprosessi Palvelukokonaisuuksia hyväksytään kahdessa erässä: I erä syksyllä 2009 ja II erä tammikuussa Tammikuun päätöskierroksella voidaan hyödyntää syksyn 2009 aikana tehtyjä viranomaisten palvelujen sähköistämissuunnitelmia. Lisäksi keväällä 2009 päätetään muutamasta pilotista. Palvelukokonaisuuksien määrä ja laajuus riippuvat siitä, millaisia kriteerit täyttäviä kokonaisuuksia on ehdolla sekä siitä, miten keskitetty rahoitusmalli ja muu rahoitus ja resurssointi ja yhteistoimintamalli ovat toteutumassa. 11 Valintaprosessi voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen: Hyväksytään palvelukokonaisuuksien valintakriteerit talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa Ehdotettujen kriteerien nojalla määritellään pilotit keväällä Pyydetään ehdotukset ohjelman palvelukokonaisuuksiksi ministeriöiltä, kunnilta ja Kelalta syyskuussa Arvioidaan ehdotukset kriteereihin tukeutuen ja tehdään ehdotukset johtoryhmälle. Johtoryhmä hyväksyy kehitettävät kokonaisuudet ja asettaa klusteriryhmät. Hallinnonalat tekevät sähköisen asioinnin kehittämissuunnitelmat annettavan ohjeen mukaisesti. Kokonaisuuden hahmottamiseksi harkitaan kartoituksen tekemistä käytössä olevista sähköisistä palvelukokonaisuuksista samoja kriteereitä käyttäen. Käynnistettävissä hankekokonaisuuksissa sovelletaan yhteisiä hankehallinnan ja projektihallinnan menettelytapoja. Ohjelman jälkeen sovelletaan vastaavaa päätösmenettelyä keskitetysti kehitettävien palvelukokonaisuuksien valintaan. Tällöin JUHTA toimii ehdotuksia käsittelevänä yhteistyöryhmänä. 12

10 SADe-ohjelman palvelukokonaisuuksien kehittämisprosessi Kustakin kehitettävästä palvelukokonaisuudesta muodostetaan oma projekti ja ns. klusteriryhmä, joka koostuu palvelukokonaisuutta ohjaavien ministeriöiden edustajista toteuttavien viranomaisten (valtio, kunnat ja Kela) edustajista mahdollisesti tarvittavista yksityisen ja kolmannen sektorin edustajista. Klusteriryhmä tarkentaa palvelukokonaisuuden palvelualueet ja laajuuden sekä kehittää palveluprosesseja Klusteriryhmä tekee johtoryhmälle ehdotuksen palvelukokonaisuuden tietojärjestelmäarkkitehtuurista, joka sovitetaan yhteen kokonaisarkkitehtuurin kanssa Klusteriryhmä tekee johtoryhmälle ehdotuksen kehitettävistä palveluratkaisuista ja palvelukokonaisuuden käyttöönoton laajuudesta sekä niiden kustannusarviosta sekä mahdollisista säädösmuutostarpeista. Johtoryhmä käsittelee ehdotukset ja puoltaa päätöksiä sekä lähettää ne asiasta päättävän viranomaisen käsiteltäväksi. VM tekee päätökset keskitetyn rahoituksen myöntämisestä ja toteutuksesta, ao. ministeriö tai kunta tai muu viranomainen tekee päätökset muilta osin 13 Kevään 2009 päätökset palvelukokonaisuuspiloteista Aikataulun kiireellisyyden vuoksi tarvitaan jo keväällä 2009 ensimmäiset päätökset muutaman palvelukokonaisuuspilotin käynnistämisestä. Pilottien valinnassa yhtenä kriteerinä painottuu nopea käynnistysvalmius. Myös jo käynnissä olevien kriteerit täyttävien kehittämishankkeiden nimeäminen pilottihankkeiksi ja niiden kehittäminen ohjelman pilotteina voi tulla kysymykseen. 14

11 Ohjelman tehtävät (2/4) B. Julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen Koko julkisen hallinnon (valtio, kunnat, Kansaneläkelaitos ja muu välillinen valtionhallinto) tietojärjestelmien yhteentoimivuutta kehitetään, tarkoituksena että yhtenäisillä tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuureilla ja keskeisten palvelujen valtakunnallisilla tietojärjestelmillä alennetaan kustannuksia ja vapautetaan voimavaroja toiminnan kehittämiseen. Valtion tietojärjestelmäarkkitehtuuripäätösten siirtäminen konsernitasolle valtiovarainministeriöön ja tämän vaatimien säädösmuutosten määrittely. Kriteerien määrittely valtion tietojärjestelmähankkeiden arvioimiseksi niiden käynnistämisvaiheessa. Kriteerien määrittely niille valtion IT-hankinnoille, jotka toteutetaan jatkossa keskitetysti. Rakenteiden ja toimintamallin luominen valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden määrittelemiseksi, hankkimiseksi, käyttöön ottamiseksi ja ylläpidon järjestämiseksi. Rakenteiden luominen sisältää em. yhteisten palvelujen tuottamisen organisoinnin. Toimintamalli sisältää muun muassa menettelytavat yhteisinä toteutettavien tietojärjestelmien päätöksenteosta sekä käyttöönotosta ja sen ohjauksesta, kriteerien määrittelyn valtakunnallisesti yhteisinä keskitetyllä rahoituksella toteutettaville poikkihallinnollisille tietojärjestelmille. Toimintamalliin liittyen kehitetään rahoitusmalli, jossa yhteisten palvelujen rahoittaminen tapahtuu lähinnä määrärahasiirroin ja kuntia palvelevilta osilta määrärahasiirroin kuntien valtionosuuksista. 15 Ohjelman tehtävät (3/4) C. Sähköisen asioinnin tukipalvelut Suomi.fi ja YritysSuomi.fi -portaalien uudistaminen, vuonna 2010 Kansalaisten asiointitilin käyttöönotto, vuonna 2010 Sähköisen laskutuksen käytön laajentaminen (valtionhallinnon valmius ottaa vastaan kaikki laskut sähköisinä vuoden 2009 aikana) Selvitys julkisen hallinnon yhteisiin ajanvarausjärjestelmiin siirtymisen edellytyksistä, vuonna 2009 Selvitys kansalaisille tarkoitetun valtion ja kuntien yhteisen yleisneuvontapalvelun edellytyksistä, vuonna 2009 Videoneuvotteluyhteyksien ja etäpalvelujen käytön edistäminen, tavoitteena julkisen hallinnon kotimaan matkojen korvaaminen 20 % verkkokokouksilla vuoteen 2013 mennessä 16

12 Ohjelman tehtävät (4/4) D. Hallinnonalakohtaiset palveluiden sähköistämissuunnitelmat Ohjeet suunnitelmien tekemisestä, elokuu 2009 Suunnitelmien tekeminen, vuonna Linjausten käsittely Merkittävät kannanoton asiat linjataan toistaiseksi talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Ensivaiheessa nimettävät palvelukokonaisuudet nimetään juhannukseen mennessä Valtion konsernitason IT-johtamisjärjestelmän periaatteet ja sen vaatimat voimavarasiirrot linjataan talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa juhannukseen 2009 mennessä Samassa yhteydessä ratkaistaan valtion ja kuntien tietojärjestelmäyhteistyön käytännön toteuttamismalli 18

13 SADe-ohjelman organisointi Johtoryhmä Kaikki ministeriöt edustettuina Suomen Kuntaliiton ja kuntien edustus Sitran ja Tekesin edustus Pj Silja Hiironniemi VM Sihteeristö Tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja pysyvänä asiantuntijana Palvelukokonaisuuksien klusteriryhmät Asetetaan myöhemmin Sähköisen asioinnin tukipalvelut Nimetään vastuuhenkilö tai vastuuryhmä Julkisen hallinnon ja markkinoiden vuorovaikutus JulkIT-forum 19 Ohjelman menettelytavat SADe-ohjelman toteuttamisessa noudatetaan seuraavia hallituksen kannanotossa edellytettyjä menettelytapoja: Sähköisiä palveluja kehitetään vuorovaikutuksessa palvelujen käyttäjien kanssa huomioiden käytön helppous. Kehittämisen kaikissa vaiheissa huomioidaan kansalaisten tietosuojan toteutuminen ja sen varmistamiseksi toimitaan hyvässä yhteistyössä tietosuojavaltuutetun kanssa. Julkisen sektorin hankinnoissa hyödynnetään markkinoiden tarjoamia ratkaisuja sekä yksityisen sektorin innovaatioita. Edistetään avointien tietojärjestelmäarkkitehtuurien sekä avoimen lähdekoodin käyttöä julkisen hallinnon järjestelmissä. Sähköisten palveluiden kehittämistyössä tehdään ratkaisuja, jotka tukevat palvelujen tuottamista molemmilla kansallisilla kielillä. Menettelytapojen toteuttamiseksi laaditaan kutakin kokonaisuutta varten toimintamalli. 20

14 SADe-ohjelma osana julkisen hallinnon monikanavaista palvelutarjontaa Palvelustrategia Palvelurakenteiden ja prosessien suunnittelu Asiantuntijapalvelut Palveluiden sähköistämissuunnitelmat Yhteispalvelu Yhteinen perustietotekniikka Yhteiset tietojärjestelmät Kokonaisarkkitehtuuri Yhteentoimivuus Sähköiset palvelukokonaisuudet Asiakasrajapinta Sähköinen asiointi Järjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Toimintaarkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Neuvontapalvelu Tunnistaminen Asiointitili Suomi.fi YritysSuomi.fi Valtion konsernimainen IT-ohjaus Valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden toimintamalli JHS-suositukset VAHTI-ohjeet Säädökset 21 Kiitos! Lisätietoja valmistelusta: Yleiset kysymykset: Ylijohtaja Silja Hiironniemi, VM Pääsihteeri Ville-Veikko Ahonen, VM Sähköistä asiointia koskevat kysymykset: Neuvotteleva virkamies Marjukka Ala-Harja, VM Valtion ja kuntien yhteiset ratkaisut: IT-johtaja Antti Holmroos, VM Valtion konsernimainen IT-toiminta: Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, VM 22

15 Valtion tietohallinnon konserniohjaus (IT governance) ja sen vahvistaminen SADe - ohjelma Konserniohjauksen elementtejä HKO/O-P R Mitä on konserniohjaus? Valtio(n hallinnon) konsernilla tarkoitettaneen yleensä valtioneuvoston ohjauksessa olevia ministeriöitä sekä virastoja, laitoksia, talousarvion ulkopuolisia rahastoja ja liikelaitoksia. Välillinen valtionhallinto (Kela, Suomen Pankki, metsäkeskukset ym) eikä kunnat kuulu valtionhallinnon muodostamaan konserniin. Näin määritellyn konsernin ohjaus edellyttää laintasoista toimivaltasäännöstä. Kukin hallinnonala muodostaa oman konserninsa hallinnonalan konserni. HKO/O-P R

16 HKO/O-P R

17 Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) tilanne Valtion IT johtoryhmä Anna-Maija Karjalainen Sisältö > Toimintamalli > Organisaatio > Palvelut

18 Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP palveluintegraattorina Asiakas ja VIP sopivat palveluista VIP vastaa asiakkaalle palveluista ASIAKAS ASIAKAS ASIAKAS ASIAKAS VIP hankkii palvelut pääosin IT-alan palveluyrityksiltä yhteistyössä Hanselin kanssa. Toimittaja tuottaa palvelun tai osan siitä TOIMITTAJA ASIAKAS ASIAKAS ASIAKAS ASIAKAS VIP TOIMITTAJA ASIAKAS ASIAKAS TOIMITTAJA ASIAKAS VIP on osaava IT-palvelutalo, joka tarjoaa sujuvaa ja laadukasta palvelua helpottamaan asiakkaan arkea. TOIMITTAJA

19 VIP neuvottelukunnalta strateginen ohjaus VM Tulosohjaus ja -raportointi Valtion yhteisen ITtoiminnan ohjaus VK Tulossopimus/ raportointi VIP VIP neuvottelukunta Tilaaja/ tuottajaohjaus. strateginen ohjaus Valtioneuvoston IT:n kehityshankkeet ja raportointi ValtIT- kehityshankkeet ja raportointi ValtIT:n ja VIP:n työnjako Tulossopimus Tulosraportointi Johtaminen Valtion IT-toiminnan johtaminen Tuotanto Tuotantoonsiirto Esitutkim us Projektin hallinta Kehittämisen ohjaaminen Palvelun hallinta Määrittely Päätös Kilpailutus Toteutus Käyttöönotot Tuotanto ja ylläpito Palvelutason hallinta Palvelun markkinointi Valtion IT-toiminnan johtamisyksikön vastuulla Valtion IT-palvelukeskuksen vastuulla 6

20 Valtion IT-palvelukeskuksen organisaatio Valtiokonttorin organisaatio Hallinnon ohjaus Rahoitus Vakuutus Valtion ITpalvelukeskus Pääjohtaja Johtoryhmä Henkilöstöpalvelut Sisäinen tarkastus Valtiokonttorin palvelukeskus Yhteiset toiminnot

21 Henkilöstö > Valtioneuvoston IT (VNTHY) siirtyi kokonaisuudessaan eli 40 henkilöä > Virkasiirroilla on siirtynyt kevään aikana 20 henkilöä > Ulkoinen hakuprosessi on menossa hakijoita oli 700 > Lappeenrannassa on tällä hetkellä 3 henkilöä VIP organisaatio VIP Johto Karjalainen VNTHY VYIT Kansalaispalvelut Hallintoja tukipalvelut

22 Valtion IT-palvelukeskuksen palvelut VIP:lle siirretyt hankkeet ja palvelut > Tuotannossa olevat palvelut Valtioneuvoston IT palvelut ja hankkeet Vetuma- palvelu > Siirretyt ValtIT hankkeet Integraatioratkaisu Valtion yhteinen turvallinen tietoliikenneratkaisu (VY-verkko) Valtion dokumentin hallinta ja arkistointi (Valda) > 2009 aikana siirtyvät ValtIT- hankkeet Virtuaalinen tunnistaminen (Virtu) Asiointitili hanke Sähköisen asioinnin alustaratkaisu Hankintailmoitukset (HILMA) palvelu Tietoturvaan ja varautumiseen liittyvä tarjonta

23 Valtiokonttorilta siirtyvät palvelut > Vuoden 2010 alusta siirrettäviä palveluita henkilöstön rekrytointipalvelu (HELI) tilaustenhallinta (TILHA) matkanhallinta (TRAVEL ASP) Laskujen sähköinen kierrätys ja arkistointipalvelu (Rondo) Palvelut tulevat virastoille maksulliseksi OKA-periaatteella Tietoa VIPistä

24 Yhdessä me teemme Valtion IT-palvelukeskuksesta menestystarinan valtiokonsernille

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. neuvotteleva virkamies Marjukka Ala-Harja VM/ValtIT

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. neuvotteleva virkamies Marjukka Ala-Harja VM/ValtIT Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma neuvotteleva virkamies Marjukka Ala-Harja VM/ValtIT Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Hallinnon kehittämisosasto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT Marja-Leena Viitala

PÖYTÄKIRJA Hallinnon kehittämisosasto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT Marja-Leena Viitala VALTIOVARAINMINISTERIÖ PÖYTÄKIRJA Hallinnon kehittämisosasto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT Marja-Leena Viitala 29.4.29 VALTION IT-JOHTORYHMÄ Aika ke 25.3.29 klo 14-16 Paikka Pääesikunta,

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > VIP:n palvelut Valtioneuvoston IT palvelut Suomi.fi ValtIT kärkihankkeet Valtiokonttorin sisältä siirtyvät yhteiset

Lisätiedot

Valtion ICT 2010-2013

Valtion ICT 2010-2013 Valtion ICT 2010-2013 Valtion IT-johtaja Yrjö Benson www.valtit.fi Sisällysluettelo Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskuntakehityksen

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen. Valtion IT-johtoryhmä Ylijohtaja Silja Hiironniemi

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen. Valtion IT-johtoryhmä Ylijohtaja Silja Hiironniemi SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen Valtion IT-johtoryhmä 30.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) Hallinto- ja kuntaministeri Kiviniemi

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat Vantaalla Aviapoliksen aluetoimikunta Hakunilan aluetoimikunta Koivukylän aluetoimikunta Korson aluetoimikunta

Lisätiedot

Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä. ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari

Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä. ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari 8.10.2014 Neljä kansallista strategiaa Asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisstrategia

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Etäpalvelut suuri mahdollisuus

Etäpalvelut suuri mahdollisuus Etäpalvelut suuri mahdollisuus Tanja Rantanen, erityisasiantuntija 27.1.2011 Joensuu, Punos-hankkeen loppuseminaari Etäpalvelu luo paljon mahdollisuuksia julkishallinnolle Vähentää sekä asiakkaan että

Lisätiedot

SADe ohjelma ja oppijan verkkopalvelukokonaisuus. Korkeakoulujen IT-päivät Joensuu, Tommi Oikarinen, VM, KuntaIT

SADe ohjelma ja oppijan verkkopalvelukokonaisuus. Korkeakoulujen IT-päivät Joensuu, Tommi Oikarinen, VM, KuntaIT SADe ohjelma ja oppijan verkkopalvelukokonaisuus Korkeakoulujen IT-päivät Joensuu, 13.10.2010 Tommi Oikarinen, VM, KuntaIT Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe) Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

HE 48/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtiokonttorista. sähköisten tukipalvelujen keskitetyn tuottamisen.

HE 48/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtiokonttorista. sähköisten tukipalvelujen keskitetyn tuottamisen. HE 48/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtiokonttorista

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista SADe-ohjelma 2009-2014 hyötyjä sähköisistä palveluista NUOVE-projektin päätöstilaisuus, 30.11.2011, TEM Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Julkisen

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON JA JULKISTEN PALVELUJEN SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMISLINJAUSTEN JA KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAN VALMISTELU- HANKE

JULKISEN HALLINNON JA JULKISTEN PALVELUJEN SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMISLINJAUSTEN JA KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAN VALMISTELU- HANKE ASETTAMISPÄÄTÖS VM113:00/2008 17.9.2008 JULKISEN HALLINNON JA JULKISTEN PALVELUJEN SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMISLINJAUSTEN JA KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAN 2009 2012 VALMISTELU- HANKE Asettaminen Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Kansalaisen yleisneuvontapalvelu hankkeen aloitusseminaari 16.10.2012, Helsinki Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi MIKÄ ON SADE-OHJELMA? 2 1 Julkishallinnon ensimmäinen

Lisätiedot

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi Nimeämispyyntö 1 (2) VM/2155/00.01.00.01/2016 Liite 1 Liite 2 25.01.2017 Julkinen JulkICT Kimmo Rousku Nimeämispyyntö Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristöön (VAHTIsihteeristö)

Lisätiedot

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Asettamispäätös VM140:00/2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 28.04.2014 LUONNOS Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut kansallisen

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA 5.2.2013 O-P Rissanen 5.2.2014 Mistä palveluarkkitehtuuri koostuu? Talpol päätöksestä 19.11.2013 kansallinen palveluväylä (tiedonvälityskerros) kansallinen

Lisätiedot

Nuove-projektin päätöstilaisuus

Nuove-projektin päätöstilaisuus Nuove-projektin päätöstilaisuus 30.11.2011 Teija Felt Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet osana SADe ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet osana SADe ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet osana SADe ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden kehittäminen - rakenteistaminen ja sähköistäminen 14.2.2011

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)

Lisätiedot

Ajankohtaista Virtu-palvelussa

Ajankohtaista Virtu-palvelussa Ajankohtaista Virtu-palvelussa Haka- ja Virtu -seminaari 9.2.2011 Tapani Puisto, Valtion IT-palvelukeskus Keitä olemme? Mikä on Valtion IT-palvelukeskus? Mitä palveluja tarjoamme? - Valtion IT-palvelukeskus

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Asettamispäätös 1 (5) VM130:01/2015 12.5.2016 JulkICT-osasto JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Tausta Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta

Lisätiedot

VALTASA-hanke Valtionhallinnon yhteinen ICTarkkitehtuuri. VITKO neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT

VALTASA-hanke Valtionhallinnon yhteinen ICTarkkitehtuuri. VITKO neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT VALTASA-hanke Valtionhallinnon yhteinen ICTarkkitehtuuri (työversio 31.12.2009) VITKO 11.2.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kuvaustasot VALTASA-hankkeen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Julkisen hallinnon ICT Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Sisällysluettelo Julkishallinnon ICT:n tunnuslukuja Valtion IT hallintotapa Valtion tietohallinto IT-strategia 2006-2011 Julkisen hallinnon ICT-menestystarinoita

Lisätiedot

Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa. VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ Finlandia-talo

Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa. VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ Finlandia-talo Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ 16.11.2017 Finlandia-talo Julkisen sektorin kansalaisille ja yrityksille tarjoama palvelu. Keskitetty maksamisen palvelu verkkokauppaan

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö 13.9.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe-ohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Laadukkaita julkisen sektorin palveluita kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö 13.9.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Onnistunut julkinen hankinta? ICT- Hankintafoorumi. Timo Valli Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto

Onnistunut julkinen hankinta? ICT- Hankintafoorumi. Timo Valli Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto Onnistunut julkinen hankinta? ICT- Hankintafoorumi Timo Valli Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto JulkICT-toiminto ICT-johtaja Timo Valli Osastopäällikön sihteeri Maija Haltia Strateginen

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet 2012 11.06.2013 Valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeet KuntaIT-yksikön kehittäjäverkostotoiminnasta 2007-2008 ja kuntien

Lisätiedot

ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö

ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö Valtion IT palvelut ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006 Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö 16.11.2006 1 Valtion IT toiminnan johtamis

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? 5.12.2006 Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Tavoitteena yhtenäinen toiminnan ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 28.1.2014 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Asiantunti, lainsäädäntöasiat Antti Ristimäki Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto-

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-linjauksien vaikutukset kuntien ICT-muutoksessa

Julkisen hallinnon ICT-linjauksien vaikutukset kuntien ICT-muutoksessa Julkisen hallinnon ICT-linjauksien vaikutukset kuntien ICT-muutoksessa ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen Kuntien ICT-palvelut rakenneuudistuksessa 26.2.2015 Neljä kansallista strategiaa Asiakkuusstrategia

Lisätiedot

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Mitä on tapahtumassa julkisille asiakaspalveluille? Aikaisemmat valtion paikalliset palvelut ovat muuttumassa

Lisätiedot

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Valtiovarainministeriö Neuvotteleva virkamies Riku Jylhänkangas Sisällysluettelo Kansalaisten asiointitilin toteuttaminen Asiointitilin toiminta Asiointitili

Lisätiedot

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-infrahankinnat ELY-Infrahankinnoilla tarkoitetaan Elinkeino-,Liikenne ja Ympäristökeskusten

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJEL- MAN (SADe) TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJEL- MAN (SADe) TOTEUTTAMISSUUNNITELMA MUISTIO 1 (18) 16.6.2009 Asia SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJEL- MAN (SADe) TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2014 1. OHJELMAN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Johtaja Anita Lehikoinen 1 Tietohallintolaki OKM:n toimialalla Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Hallinnon kehittämisosasto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT Marja-Leena Viitala

PÖYTÄKIRJA Hallinnon kehittämisosasto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT Marja-Leena Viitala VALTIOVARAINMINISTERIÖ PÖYTÄKIRJA Hallinnon kehittämisosasto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT Marja-Leena Viitala 25.3.2009 VALTION IT-JOHTORYHMÄ Aika ke 25.2.2009 klo 14-16 Paikka VM, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

SADe ohjelma ja Oppijan verkkopalvelukokonaisuus ammatillisen koulutuksen näkökulmasta

SADe ohjelma ja Oppijan verkkopalvelukokonaisuus ammatillisen koulutuksen näkökulmasta SADe ohjelma ja Oppijan verkkopalvelukokonaisuus ammatillisen koulutuksen näkökulmasta Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Erja Nokkanen, OKM Esityksen sisältö Muutama sana SADe- ohjelmasta

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu Hallinto uudistuu löytyykö toimintamalleja Lapin liitto, Saariselkä 21.4.2011 Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) vastuu www.yhteispalvelu.fi -sivustosta ja yhteispalvelurekisteristä

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Asumisen ja Rakentamisen epalvelut

Asumisen ja Rakentamisen epalvelut Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Asumisen ja Rakentamisen epalvelut 1 Hallitusohjelma sekä Asumisen ja Rakentamisen epalvelut Viestintä Julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano 25.5.2011 Arja Terho Käsittely Valtioneuvostolta eduskunnalle 11/2010 Eduskunta: Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon 12/2010 Hallintovaliokunnan lausunto

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1226/2013 Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja standardit. Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö

JHS-järjestelmä ja standardit. Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö JHS-järjestelmä ja standardit Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö 9.6.2010 1 JHS-järjestelmän historiaa Valtioneuvosto päätti valtionhallinnon sisäisistä standardeista

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin tilanne Suomessa, esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista

Sähköisen asioinnin tilanne Suomessa, esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista Sähköisen asioinnin tilanne Suomessa, esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista Terveydenhuollon atk-päivät 29.5.2007 Turun messukeskus Seppo Kurkinen Neuvotteleva virkamies Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä, julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Raportti VM125:00/2007 07.10.2010 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Taustaa Ohjausryhmän työskentelyn päättäminen Valtioneuvosto teki yleisistunnossaan 15.6.2006 periaatepäätöksen

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi AUTA-hankkeen seminaari 8.2.2017 Sami Kivivasara, projektiryhmän PJ AUTA-hanke - Mitä sillä tavoitellaan? - Mihin se liittyy?

Lisätiedot

JUHTA:n syysseminaari

JUHTA:n syysseminaari JUHTA:n syysseminaari 19.9.2013 Klo 10.00 Kahvi OHJELMA Klo 10.10 JUHTA:n ja jaostojen toiminnan tavoitteet toimikaudella - ICT-johtaja, ylijohtaja Timo Valli, VM - tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Heikki

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Yrityksen asiointitili. Jarmo Kovero, Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö

Yrityksen asiointitili. Jarmo Kovero, Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö Yrityksen asiointitili Kuntamarkkinat 13.9.2012 Jarmo Kovero, Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö 1. Yrityksen asiointitilin esiselvitys 1/2 Vuonna 2010 tehtiin osana SADe- ohjelmaa laajempi esitutkimus,

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti. SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen

Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti. SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen SADe-ohjelma ja Etäpalvelutavoitteet 2010 Tavoitteena mahdollistaa kansalaisille

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Avauspuheenvuoro Kansliapäällikkö Harri Skog 1 UUSI HALLITUS JA HALLITUSOHJELMA TALOUDEN

Lisätiedot