Toiminnanohjausjärjestelmä Autokal II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnanohjausjärjestelmä Autokal II. 13.8.2014 www.javerdel.fi"

Transkriptio

1 Toiminnanohjausjärjestelmä Autokal II 1

2 Mistä on kyse? ERP Henkilö- ja koneresurssit, tilaukset, ajot, varaukset, hinnat, toteumat, laskutus, asiakkaat, yhteyshenkilöt, työmaat Autokal II on selainpohjainen toiminnanohjausjärjestelmä, jossa Ylläpidetään asiakkaiden, yhteyshenkilöiden, työmaiden, kaluston, työntekijöiden ja muiden resurssien perustiedot Hallitaan ja hinnoitellaan tilaukset, laskutettavat ja ei-laskutettavat resurssivaraukset, ohjeet ja ajojärjestelyn toimeksiannot työntekijöille Mobiililaajennuksella hoidetaan varausten ja ajojärjestelyssä tapahtuvien muutosten välitys työntekijöille, työntekijöiden kuittaukset, tuntikirjaukset, asiakashyväksyntä Toimitusten sulkeminen ja laskutus: reaaliaikaiset kertymät, asiakkaiden hyväksyntä kertymille, alv-koodisto ja työmaatiedot. Laskutusvalmiiden tilausten sähköinen siirto ulkopuoliseen laskutusohjelmaan, sisältäen verkkolaskustandardin tietuekentät Usean toimintayksikön kustannuspaikkakäsittely ja käyttöoikeustasot, jälkilaskenta, raportointi Exceliin Perustoiminnoiltaan yksinkertainen mutta ominaisuuksiltaan monipuolinen Myydään kiinteällä kuukausiveloituksella palveluntarjoajan konesalista. Asiakkaana tarvitset vain internet yhteyden ja päätelaitteen. 2

3 Autokal Standard ja Autokal Mobile ERP Tilaukset, ajot, varaukset, hinnat, toteumat, laskutus, asiakkaat etc. Töiden jako ja aikataulumuutokset puhelimitse kuljettajille Kuljettaja 1 Kuljettaja 2 Ajojärjestelijä Toteutumatiedot ja kuittaukset paperilähetteillä Kuljettaja 3 Autokal Standard Ajojärjestelijä käsittelee Autokal Standardissa tilauksen, luo ajot ja varaukset, hinnoittelun, kiinnittää resurssit ja muuttaa niitä tarvittaessa. Töiden jako ja muutosten viestittäminen tapahtuu pääasiassa puhelimitse. Kuljettajat kirjaavat tunnit lähetteille, jotka palautetaan toimistolle. Tunnit kirjataan järjestelmään, ajot käsitellään laskutusvalmiuden mukaisesti ja lähetetään sähköisesti laskutukseen. Siirto laskutukseen joko kerralla tai jatkuvana, osissa laskutettavana tilauksena. 3

4 Autokal Standard ja Autokal Mobile Ajojärjestelijä ERP Tilaukset, ajot, varaukset, hinnat, toteumat, laskutus, asiakkaat etc. Töiden jako sähköisesti, muutosten hallinta, statukset Tuntikirjaukset, asiakashyväksyntä, siirtotunnit Kuljettaja 1 Kuljettaja 3 Kuljettaja 2 Autokal Mobile laajennusosa Standardiin Ajojärjestelijä käsittelee tilauksen, luo ajot ja varaukset, hinnoittee ja resurssoi työt kuten Standard-versiossa. Töiden jako, vastaanottokuittaukset ja muutosilmoitukset tapahtuvat sähköisesti kuljettajien päätelaitteisiin. Ajojärjestelijä näkee töiden statukset Autokalista. Kuljettajat kirjaavat toteutumatunnit reaaliaikaisena mobiilisovelluksen kautta. Asiakashyväksyntä tehdään työmaalla sähköisesti, jolloin niille saadaan välitön laskutuslupa. Asiakkaan sähköpostiin lähetetään sähköinen konetyöilmoitus. Ajojärjestelijä voi kaikissa vaiheissa ohittaa mobiiliprosessit ja tehdä tarvittaessa muutoksia tai hyväksymisiä suoraan ajoihin. 4

5 Toimialaan räätälöity ERP heti käyttöön! Nopea käyttöönotto, perustietojen tallennus listoille Koneet, työntekijät, muut resurssit, asiakkaat, yhteyshenkilöt Asiakkaat, luototietojen hallinta ja tiedon reaaliaikainen jakelu, yhteyshenkilöt, työmaat Kirjanpidon tilinumerot, alv koodit, kustannuspaikat Tuontimahdollisuus vanhasta järjestelmästä Excel-listoilla Laskutusaineiston siirtotiedosto; tietuemääritykset olemassa olevaan laskutusohjelmaan tehtävä tarvittaessa. Tikon yhteys on valmiina. 5

6 Käyttäjälähtöinen toimintatapa Ohjelman käyttö Järjestelmä on suunniteltu ohjaamaan käyttäjää mahdollisimman hyvin siten, ettei käyttäjän tarvitse tietää eikä välittää taustalle tallennetuista perustiedoista. Ohjelmasta taloushallintoon automaattisesti siirtyvien tietojen vuoksi Admin käyttäjän on oltava hyvin perillä yrityksen taloushallinnosta. Tilausten vastaanotossa, kalenterin käytössä ja mobiilisovelluksen kehittämisessä on koko ajan ollut useita loppukäyttäjiä mukana. Vaikka ohjelmisto tosiasiassa on erityisesti johdon ja hallinnon työkalu, saavat myös loppukäyttäjät siitä niin paljon hyötyä, että käyttöönoton motivointi on helppoa. Käyttöönottovaiheessa pakollisten tallennettavien tietojen määrä saattaa pelästyttää, mutta jo muutaman viikon käytön jälkeen ohjelmaan kertyvä tietovarasto nopeuttaa ja helpottaa toimintaa. ERP Tilaukset, ajot, varaukset, hinnat, toteumat, laskutus, asiakkaat etc. Autokal Mobile Mobiili käyttöliittymä on suunniteltu toimimaan älypuhelimella, mutta on käytettävissä myös tabletilla tai tietokoneella. Liittymän toimintamalli on virheiden minimoimiseksi mahdollisimman pitkälle yksinkertaistettu. Mobiilia ja perinteistä paperimallia voidaan kaikissa vaiheissa käyttää rinnakkain. 6

7 Toimialaan räätälöity ERP heti käyttöön! Reaaliaikainen tiedon jakaminen ->ajojärjestelyn tehostaminen Selkeä visuaalinen kalenterinäyttö helpottaa ajojärjestelyn / käyttöasteen suunnittelua. Ajan tasainen ajokalenteri ajasta ja paikasta riippumatta kenen tahansa katsottavissa, ajojärjestelijän vaihto lennossa helppoa. Käyttö- ja katseluoikeuksien toisistaan riippumaton jako usean ajojärjestelypisteen välillä Kaikki resurssivaraukset kalenterille, riippumatta miten laskutetaan. Alihankinta ja eilaskutettavien töiden huomiointi urakoissa. Varausten kokonaiskuva koko ajan näytöllä, useassa paikassa yhtä aikaa (esim huolto). Kaikkien tilaukseen liittyvien asioiden kirjaus yhteen paikkaan, missä ne ovat kaikkien nähtävissä ja käytettävissä muuttumattomana läpi koko toimintoketjun. Kuljettajaohjeet, lisävarusteet, laskutusohjeet Kaikki tiedot helposti muutettavissa laskutukseen asti. Perustiedot säilyvät tilauksella vaikka kone / kuljettaja muuttuu. Kirjatusta tilauksesta lähetettävissä asiakkaan sähköpostiin automaattinen tilausvahvistus. 7

8 Toimialaan räätälöity ERP heti käyttöön! Kaikki tunnit laskutukseen, laskutuksen kiertonopeuden kasvattaminen, kustannusten ja päällekkäisen työn minimointi Kaikki tilauksen tiedot kerralla yhteen paikkaan, myös tilauksen liitännäiset, apukoneet, lisäkulut kirjataan samaan paikkaan, jolloin kaikki tilauksen kulkuun liittyvä kaikkien osapuolten tiedossa reaaliaikaisesti. Tiedot seuraavat muuttumattomina laskutusvaiheeseen saakka, jolloin normityöt saadaan laskutukseen ilman jälkikäsittelyä. Varsinkin koneen / kuljettajan muuttuessa muut tiedot säilyvät ja kulkevat virheettömästi varauksen mukana. Toteutuneet tunnit kirjataan työmaalla mobiilin kautta välittömästi ja hyväksytetään asiakkaalla. Asiakkalle tiedot hyväksyttäväksi SMS viestillä. Hyväksytyistä tunneista sähköpostiin sähköinen konetyöilmoitus. Kertymien kirjaukset automaattisesti kustannuspaikoille. Urakkatöiden käsittely. Siirto- ja erikoiskustannusten ositus. Urakkatöiden työnkulku esimiehelle tarkistusta varten. 8

9 Toimialaan räätälöity ERP heti käyttöön! Resurssivarausten kirjaus tilauksille Tilauksen perustiedot; asiakas, työmaa, yhteyshenkilö, sekä laskun otsikkotiedot Samalle tilaukselle 1-n kpl ajoja eli konevarauksia Yhdelle ajolle 0-n kpl kuljettajavarauksia Kaikki varaukset joko voidaan tehdä joko laskutettavina (oma rivi laskulle) tai eilaskutettavina (urakka, oma työ), jolloin varaus käytettävissä tilauksen kustannuslaskennassa. 9

10 Toimialaan räätälöity ERP heti käyttöön! Kuljettajien ja koneiden varausten selkeä visuaalinen kalenteri 2 erillistä, identtisesti toimivaa kalenteria, koneet / työntekijät. Vapaat ja varatut resurssit selkeästi näkyvissä. Varauksia voidaan tehdä tilauksille tai kalenteritietona muu varaus (huolto, katsastus, vuosiloma ) Sallii myös päällekkäiset varaukset, selkeästi näkyvissä (tuplarivi) Tilauspalkin väri kertoo ajon statuksen, tarjous/tilaus/käynnissä/valmis/ laskutettu 10

11 Toimialaan räätälöity ERP heti käyttöön! Kuljettajan työlista yhteys kentältä ajojärjestelijään koko ajan Ohjeistus ja työmaatietojen lähetys ajojärjestelystä työntekijän mobiilipäätteeseen. Työmaiden sijainnit näkyvät mobiilipäätteen kartalla. Vähentää virheellisiä tulkintoja ja ajotoimiston puhelinliikennettä. Kuljettaja voi kuitata saamansa tiedon haluamanaan aikana, eikä hänen tarvitse keskeyttää käynnissä olevaa työtehtävää uusien ohjeiden kirjaamiseksi. Reaaliaikaisesti kirjattavat toteutumatiedot voidaan raportoida palkkahallinnon käyttöön. Työntekijän henkilökohtainen tuntihistoria säilyy mobiilissa 20 päivää, jolloin se on työntekijän käytettävissä palkkatietojen tarkistuksessa. Varsinkin periodityössä reaaliaikainen työntekijöiden tuntikertymä on erityisen tarpeellinen. 11

12 Toimialaan räätälöity ERP heti käyttöön! Asiakas ja työmaatietojen hallinnointi Asiakas- ja työmaakohtaiset, muistettavat erityistiedot kirjattavissa kaikkien käytettäväksi. Asiakkaan riskiluokituksen kirjaus ja hälytys milloin luottoluokitus ei riittävä. Riskiluokka ja siihen liittyvät tiedot sekä asiakas- työmaakohtaiset kirjatut lisätiedot näkyvät kaikkien kyseisen asiakkaan tai työmaan tilausten dialogilla. Jälkilaskenta ja raportointi Sisäisen laskutuksen toteutus omakustannushinnoin Kaikki kirjatut varaukset ja toteutumat liitännäistietoineen raportoitavissa, mm. yksikköhintaraportti, asiakas- ja konekohtainen myynti Kaikki perustiedot raportoitavissa Exceliin Kaikki tehdyt työt jäljitettävissä nopeasti ja helposti jälkikäteen Toimintatapojen yhtenäistäminen ERP järjestelmällä vakiinnutetaan yhtenäiset toimintatavat ja keskitetään kaikille yhteiset tietovarastot. Helpottaa töiden organisointia, uusien työntekijöiden koulutusta, uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja toiminnan seurantaa. 12

13 Autokal Mobile 13

14 Varauksien vastaanottaminen Kuljettajat Varaus kirjataan Autokal Standardiin ja ajojärjestellään Tieto uudesta varauksesta kuljettajalle tekstiviestillä. Tekstiviestin linkistä aukeavat varauksen tiedot Hyväksyminen siirtää varauksen ajankohtaisiin varauksiin Hylkääminen poistaa varauksen näkyviltä Ajojärjestelijä voi pakottaa hyväksymisen, jolloin varaus palautuu kuljettajalle. Avaamalla suoraan mobiilisivuston ja valitsemalla Tarjotut varaukset, näkyy listaus jonka kautta saa varausten tiedot auki.

15 Toteutumien kirjaaminen Kuljettajat Jos toteutumien lisääminen on mahdollista, on nappi näkyvillä. Toteutumat on kirjattava viimeistään seuraavana päivänä. Siirtoaika yhteensä kirjataan ajolle toimistolla. Siirtoaika työmaalle tulee automaattisesti ajon ensimmäiselle kirjaukselle.. Viimeinen toteutuma lisää kuljettajalle siirtoajan pois työmaalta. Kuljettajat eivät voi muokata tai poistaa toteutumia. Muutokset tehtävä toimistolla. Varauksen tiedoissa listattuna aina kaikki kuljettajan omat toteutumat, myös siirtoajat.

16 Toteutumien hyväksyttäminen Kuljettajat Napista saat auki lisätyt toteutumat joita ei ole vielä lähetetty asiakkaalle hyväksyttäväksi. Hyväksyttäväksi lähtee kaikki ajon lisätyt toteutumat jotka asiakas hyväksyy, eli myös koneen ja muiden kuljettajien tunnit. SMS asiakkaalle. Hyväksyntä vaatii PIN:in asiakkaalta. Hylkääminen ei vaadi PIN:iä. Hylkääminen ei poista toteutumia.

17 Teknologia, SaaS-palvelu, käyttöönotto 17

18 Teknologia: infrastruktuuri ja sovellus Infrastruktuuri (HA) ja varusohjelmistot Sovelluspalvelin (64 bit), SQL klusteri aktiivipassiivi (64 bit) Windows Server 2012 Standard, SQL Server 2012 Standard SharePoint Server 2010 Standard IIS 7.5 /IIS 8,.NET framework 4.0 (ASP.NET 4.5 MVC), HTML5/CSS3 Active Directory Domain Services NServiceBus ESB v.3.3.3, Windows MSMQ JavedelSMS service, Operator SMS Service Center (Sonera) Sovellusohjelmisto Pääkäyttäjät ja ajojärjestelijät: SharePoint Server 2010 Std, businesslogiikka asp.net, tietokanta SQL Server, asynkroninen viestintä ESB-ratkaisulla (NServiceBus-framework) Kuljettajat: mobiilioptimoitu selainliittymä (JQuery Mobile) 18

19 SaaS-palveluna Javerdelin konesalista Asiakkaalle dedikoitu web-palvelin, taustalla järeä tietokantaklusteri SQL Server 2012 DataCenter. Klusteri AlwaysOn-teknologialla toteutettu. Virtualisointi Hyper-V Ympäristön valvonta 24/7, varmistukset, versiohistoria, SSL sertifikaatti, vikatilanteiden korjaus, päivitykset, Windows Server ja SQL Server lisenssit, SAN-tallennuskapasiteetti Sovelluksen tukipalvelut: sovellusasiantuntija ja admin-tuki 2 tuntia kuukaudessa. Kaikki yllä kuvatut kokonaisuudet kuuluvat palvelun hintaan, kuukausihinta muodostuu SaaS-palvelusta ja käyttäjäkohtaisesta maksusta 19

20 Kiitos! SaaS -palvelu Javerdel Oy Olli Saarela Gsm www: Suunnittelu ja käyttöönottokonsultointi N Consult Oy Tanja Nieminen Gsm

Autokal II 14.1.2015. N Consult Oy Y-tunnus 0577033-8 e-mail: nc@nconsult.fi Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh 040-5533784 TOIMINNOT.

Autokal II 14.1.2015. N Consult Oy Y-tunnus 0577033-8 e-mail: nc@nconsult.fi Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh 040-5533784 TOIMINNOT. AUTOKAL II Autokal II on kaluston ja työntekijöiden sekä näihin liittyvien varausten ja toteutumien hallintajärjestelmä. Se sisältää koko logistisen ketjun varauksen kirjauksesta ja todentamisesta kentällä

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

RESERVATION. Asiakaslähtöiset hankkeet 1. Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander. Raportti Huhtikuu 2013

RESERVATION. Asiakaslähtöiset hankkeet 1. Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander. Raportti Huhtikuu 2013 RESERVATION Asiakaslähtöiset hankkeet 1 Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander Raportti Huhtikuu 2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Luonnontieteiden ala 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 JÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto Sähköinen taloushallinto OHJELMISTO Sähköiset varaosaluettelot Sähköinen työinformaatio AutoFutur Pro Sähköiset hinnastot Yhteydet omiin jälleenmyyjiin Sähköiset tilausjärjestelmät AutoFutur Pro OHJELMISTO

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Peruskäyttäjät...3 Pääkäyttäjät...7 Tuntinetin käyttö ja perusasetukset...7 Tuntinetin maksullisten lisäominaisuuksien hallinta...8 Käyttäjien ja yksiköiden

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti Muista ottaa Nova mukaan Sisältö Nova-4Field... 1 Sisältö... 2 Nova myyjän taskussa... 3 Saavutettavat aikasäästöt... 3 Reaaliaikaisuus... 4 Laskutuskierron nopeutuminen...

Lisätiedot

Olemme tehneet yhteistyötä asianajotoimistojen kanssa jo yli 20 vuotta. A&M Juristi on alusta pitäen suunniteltu selainkäyttöliittymälle.

Olemme tehneet yhteistyötä asianajotoimistojen kanssa jo yli 20 vuotta. A&M Juristi on alusta pitäen suunniteltu selainkäyttöliittymälle. A&M Juristi Ohjelmiston esittely A&M Juristi on asianajotoimistoille räätälöity selaimella käytettävä ohjelmisto toimeksiantoihin liittyvien tietojen keruu-, raportointi- ja laskutusjärjestelmäksi. Ohjelmisto

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

valu hukkaan Sivu 10 Haluatko saada firmasta paremman tuoton? Sivu 14 Tuloksen tekemiseen vaikuttaa suoraan yrityksen kyky hallita omia rutiinejaan.

valu hukkaan Sivu 10 Haluatko saada firmasta paremman tuoton? Sivu 14 Tuloksen tekemiseen vaikuttaa suoraan yrityksen kyky hallita omia rutiinejaan. TOUKOKUU 2013 Ecom asiakaslehti nro. 1 Tuloksen tekemiseen vaikuttaa suoraan yrityksen kyky hallita omia rutiinejaan. Sivu 2 SähköJusalla työ ei valu hukkaan Sivu 10 Haluatko saada firmasta paremman tuoton?

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan TOIMINNANOHJAUS Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan 2 Haluan järjestelmän, joka auttaa yritystäni toimimaan kuten minä haluan. Se onnistuu Microsoft Dynamics NAVilla Integroitu

Lisätiedot

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE Oona Lod Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Liiketalous Taloushallinto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous Taloushallinto

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011 HSK Sähkö laskee tarjoukset tarkalla työkalulla s.4 Asentajan UUSI tehotyökalu Asentajan Mobiili s. 6 Rindessolla on laskutus ajan tasalla s. 8 Tutkitusti toimiva

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

LVIS-Maailma. Spaa Oy Ville Ranne. Kuopion Putki & Säätö Oy:ssä. Adminet kulkee mukana missä tahansa s.4. Adminetillä säästöä 30 000 /v! s.

LVIS-Maailma. Spaa Oy Ville Ranne. Kuopion Putki & Säätö Oy:ssä. Adminet kulkee mukana missä tahansa s.4. Adminetillä säästöä 30 000 /v! s. Admicom -asiakaslehti 3/2010 Spaa Oy Ville Ranne Adminet kulkee mukana missä tahansa s.4 Kuopion Putki & Säätö Oy:ssä Adminetillä säästöä 30 000 /v! s.8 Adminetillä palkkojen maksu on helppoa ja nopeaa

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Päivitetty 14.5.2010 Moniyritys- ja monimyymälä ohjeisiin on tehty lisäyksiä 6.5.2010 päivättyyn ohjeeseen, muuten sisältö on ennallaan.

Lisätiedot

ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013

ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013 ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013 11 30 160 3.500 10.000 95 % 1.400.000 3.800.000 Yli 50 % vuotta työntekijää tilitoimistoa asiakasta käyttäjää pääkäyttäjistä suosittelee vientiä

Lisätiedot

Sari Walldén & Sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntija tietotekniikan kehittäjänä (SoteATK3) koulutuksen osallistujat

Sari Walldén & Sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntija tietotekniikan kehittäjänä (SoteATK3) koulutuksen osallistujat Sari Walldén & Sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntija tietotekniikan kehittäjänä (SoteATK3) koulutuksen osallistujat Opas tietotekniikan käytön helpottamiseksi sosiaali ja terveydenhuollon ympäristössä

Lisätiedot

Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi. Digineuvos - hanketyökalu

Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi. Digineuvos - hanketyökalu Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi Digineuvos - hanketyökalu 1 Digiteekki Oy Verkkopalveluiden suunnittelu ja -toteutus Tietotekniikkakoulutus Hankkeiden hallinta Kahden hengen

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot

Sisällys. BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2. Copyright Casamedia Ky. BillCen ohjeistus - 1 - Casamedia Ky Keskuskatu 9, 38700 Kankaanpää

Sisällys. BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2. Copyright Casamedia Ky. BillCen ohjeistus - 1 - Casamedia Ky Keskuskatu 9, 38700 Kankaanpää - 1 - Sisällys BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2 1.1 JOHDANTO 3 1.15 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 4 1.2 DEMON ASENTAMINEN TIETOKONEESEEN 6 1.3 OHJELMAN ASENTAMINEN WINDOWS 3.X:ssä 6 1.31 OHJELMAN ASENTAMINEN WINDOWS

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 HSK Sähkö Oy Arki pyörii Adminetillä, henkilöstö keskittyy kasvuun Paratec Oy Enemmän rahaa vähemmällä työllä PeLVI Oy Jos jokin menee pieleen, hälytyskellot

Lisätiedot