Autokal II N Consult Oy Y-tunnus Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh TOIMINNOT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autokal II 14.1.2015. N Consult Oy Y-tunnus 0577033-8 e-mail: nc@nconsult.fi Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh 040-5533784 TOIMINNOT."

Transkriptio

1 AUTOKAL II Autokal II on kaluston ja työntekijöiden sekä näihin liittyvien varausten ja toteutumien hallintajärjestelmä. Se sisältää koko logistisen ketjun varauksen kirjauksesta ja todentamisesta kentällä kirjattavien toteutumien kautta laskutustietoihin. Ohjelma on perustoiminnoiltaan yksinkertainen mutta ominaisuuksiltaan monipuolinen tuotannonhallintajärjestelmä. Ohjelma toimii internet-selaimella ajasta ja paikasta riippumatta. Näyttö on optimoitu tietokoneruudulle, mutta kalenteria pystyy käyttämään tabletilla tai rajoitetusti jopa älypuhelimella. Ohjelma myydään kiinteällä kuukausiveloituksella SaaS palveluna palveluntarjoajan konesalista. Perustiedot on siirrettävissä asiakkaan olemassa olevista rekistereistä. Asiakkaana tarvitset vain nettiyhteyden ja päätelaitteen. Ohjelmisto koostuu kalenterin ja perustiedot sisältävästä Standard osiosta ja erillisestä mobiililaajennuksesta. Standardia voidaan käyttää sekä mobiilin kanssa että ilman. Ohjelma tukee erityisesti toimitusvarmuutta ja seurantaa. Se on rakennettu käyttäjälähtöisesti siten, että siitä on välitöntä hyötyä organisaation kaikilla tasoilla ja se on siksi helppo ottaa käyttöön. Peruskäyttöön riittää noin tunnin käyttökoulutus. Ohjelma perustuu resurssi-, asiakas- ja työmaa- ja tilaustietojen hallintaan. Tiedot ovat yhdellä kirjauksella - käyttöoikeuksien puitteissa - kaikkien tarvitsijoiden käytettävissä toimitusketjun alusta loppuun. Ohjelmisto on rakennettu Mikrosoftin Sharepoint Services alustalle. Ohjelmiston tietovarasto on siten käytettävissä myös Sharepoint dokumentinhallinnassa.

2 TOIMINNOT Perustiedot Ohjelmassa hallitaan asiakkaiden, yhteyshenkilöiden, työmaiden, kaluston, työntekijöiden ja muiden resurssien rekisterit ja perustiedot. Tiedot tallennetaan perustietolistoilla. Kalustosta katsastus-, varuste- ja hallintotiedot listoilla ja kaikista lisätiedot linkitettävissä liitetiedostoina. Ohjelmaan kirjataan ja siellä hallitaan yrityksen tilauskanta ja resurssivaraukset, sekä hoidetaan varausten ajojärjestely. Kirjatut tiedot säilyvät kannassa ja niitä voidaan jälkikäteen hakea useilla eri hakukriteereillä. Ohjelman listoille voidaan linkittää muuta tietoa liitetiedostoina. Asiakkaisiin ja työmaisiin linkitetyt tiedot (tarjoukset) saa helposti näkyviin tilausdialogiin, jolloin tilauksen hinnoittelu aiemmin tehdyn tarjouksen mukaan onnistuu helposti. Tilaus, ajo, varauskalenteri Tilauksille syötetään pakollisina tietoina asiakas, yhteyshenkilö ja työmaa. Jos asiakas ja työmaa on aiemmin perustettu, kopioituvat näiden työnumero, vero-, yhteyshenkilö-, osoiteym. perustiedot tilaukselle oletusarvoina. Näin tietoja ei tarvitse joka kerta hakea uudelleen, vaan tilausketjun kirjaus nopeutuu ja tiedot ovat helposti löydettävissä. Työmaan perustiedot voidaan syöttää valmiiksi esim. sitovan yleistarjouksen yhteydessä, jolloin ne ovat valmiiksi käytettävissä kun asiakas ensimmäisen kerran tilaa. Tilaukselle voidaan kirjata myyjä. Lisäksi käytössä on kirjanpidon seurantaa varten erillinen projektinumero. Yhdelle tilaukselle voidaan kirjata yksi tai useampia ajoja. Yhdelle ajolle voidaan kirjata yksi kone ja yksi tai useampia työntekijävarauksia. Yksi tilaus on kerralla laskutettava yksikkö, millä on oltava sama laskutusasiakas, verokanta ja työmaa. Tilaus voidaan siirtää laskulle kerralla tai pitkä, jatkuva tilaus myös osissa. Tilausikkunassa näkyy mitä tilauksen eri ajoista on aiemmin laskutettu. Tilaus = laskutettava yksikkö -> 1-n Ajoa -> 0 tai 1 Konevarausta -> 0-n Työntekijävarausta -> 0-n Muuta resurssivarausta (ei varauskalenteria) Sekä laskutettavat että ei-laskutettavat resurssivaraukset voidaan kirjata ajolle ja sitä kautta näkyviin varauskalenterille. Ohjelmassa on kaksi erillistä päivä- ja viikkokalenterinäyttöä yhtäaikaisesti tai erikseen varattavien resurssityyppien (esim. kuljettaja + kone) varauksista. Lisäksi ajoille voidaan etukäteen varata tai toteutumana syöttää ns. muu resurssi tyyppisiä laskutettavia tuotteita, millä ei ole varastosaldoa eikä kalenteria, kuten ylitöitä, lupamaksuja, vakuutuksia. Vakuutus- tai muita prosenttiperusteisia lisämaksuja varten ohjelmassa on prosenttituote, jossa rivin arvo lasketaan edellisten rivien arvoista määriteltynä prosenttimääränä. Mikä tahansa muu resurssi tyyppinen tuote, myös prosenttituote, voidaan määritellä automaattituotteeksi, jolloin se lisätään automaattisesti kaikkiin laskuihin. Kun tilaus ja sen varaukset on kirjattu, voidaan ohjelmasta lähettää automaattinen tilausvahvistus asiakkaan yhteyshenkilön tietoihin tallennettuun sähköpostiosoitteeseen. Tilausvahvistuspohja ja sen liitteeksi mahdollisesti lähetettävät tilausehdot ovat Word pohjana yrityskohtaisesti itse muokattavissa. Tilausvahvistuspohjalle voidaan esim. kirjata

3 mahdolliset lisäveloitukset, vastuuehdot ja vastaavat muuttumattomat perustiedot. Lähetysvaiheessa tilauksen tietoja voidaan muokata ja lisätä. Tilausvahvistuksen vastaanottajaksi voidaan lisätä ja vaihtaa muita kuin ohjelmaan tallennettuja sähköpostiosoitteita. Tilausvahvistus voidaan lähettää asiakkaan lisäksi tiedoksi esim. esimiehelle. Varausten tila (prospekti /tarjous/ tilaus/ odottaa kuljettajan hyväksyntää /käynnissä/ valmis/ laskutettu) osoitetaan kalenterilla eri väreillä. Kirjattavia varauksia voivat olla esim. laskutettavat tilaukset, koneiden huollot ja katsastukset, työntekijöiden loma- ja sairaspäivät. Muut varaukset toimivat ainoastaan kalenterimerkintöinä, ne eivät ohjelmallisesti siirry minnekään. Viemällä hiiri kalenterilla tilauspalkin päälle pikanäkymässä näkyvät varauksen perustiedot. Kalenterin pikanäkymä ei sisällä varauksen hinta- tai muita yksityiskohtaisia tietoja, joten kalenterin näkymäoikeudet voidaan antaa esim. kuljettajien tai huollon käyttöön. Kaikki tilauksen tiedot saa näkyviin avaamalla kalenterilta erillinen tilauskohtainen dialogi-ikkuna. Kalenterin pikanäkymä Tilausdialogilla näkyy yhdessä näkymässä asiakkaalle ja työmaalle tallennetut perus- ja huomautustiedot sekä linkit näihin tietoihin ja mahdollisesti tallennettuihin työmaa- tai asiakaskohtaisiin tarjouksiin tai muihin liitetietoihin. Dialogissa näkyy tilauksen laskulle siirtyvät perustiedot, tilauksen ajot ja varaukset ja niille jo kirjatut toteutumat laskutus statuksineen. Esim. työmaakohtaisen hinnaston saa auki suoraan tilausdialogilta, mikä tehostaa laskutusta.

4 Tilauskohtainen dialogi -ikkuna Resurssit voidaan jaotella kalenterilla yrityskohtaisesti tallennettaviin kone- tai muihin tyyppeihin. Kalenterinäkymään voidaan rajata vain tietyntyyppiset koneet. Kalenterinäkymässä näkyy tilauksen nimi. Oletuksena tilauksen nimeksi tulee asiakkaan nimi + työmaan nimi, mutta se voidaan helposti muuttaa sellaiseksi, että se mahdollisimman helposti kertoo ajojärjestelijälle mistä varauksesta on kysymys. Käyttäjätasot Käyttöoikeudet, resurssit, laskutus ja jälkilaskenta hoidetaan kustannuspaikkakohtaisesti. Yhdelle käyttäjälle voidaan antaa käyttöoikeudet yhteen tai useampaan kustannuspaikkaan. Käyttöoikeustaso määrittelee mitä käyttäjä näillä kustannuspaikoilla saa tehdä. Käyttöoikeustasoina ovat ajojärjestelijä, laskuttaja, huolto, esimies, management ja admin. Kustannuspaikkoina voi olla esim. yrityksen toimipisteet tai toiminnot, kuten nostot, kuljetukset, asennukset. Käyttöoikeustasojen ja kustannuspaikkaoikeuksien lisäksi voidaan erikseen antaa rajoitetut varauspäiväkirjan katseluoikeudet ilman hinta- ja muita tilauksen erityistietoja. Päiväkirjaoikeuksilla näkyy vain em. kalenterin pikanäkymätiedot. Mahdollista on esim. projektikohtaisesti antaa tietyn projektin varauskalenterin katseluoikeudet myös asiakkaalle. Asiakas, yhteyshenkilö ja työmaarekisterit ovat kaikkien kustannuspaikkojen yhteisiä. Asiakastai yhteyshenkilökohtaiset työmaakäytäntö-, luotto-, laskutus- ja muut kirjattavat erityistiedot ovat näin automaattisesti kaikkien käytettävissä. Tilaukseen liittyvät varaukset, ohjeet, hinnoittelu- ja lisätiedot ovat käyttöoikeuksien puitteissa yhdellä kirjauksella ajasta ja paikasta riippumatta välittömästi kaikkien luettavissa; ajojärjestely, huolto, työntekijät, taloushallinto, johto.

5 Tietojen muutokset Kaikkia tietoja voidaan muokata joustavasti. Varauksen resurssien ja aikataulujen muutokset ovat yksinkertaisia. Kone- ja kuljettajavaraus tehdään oletusarvoisesti samalla kirjauksella, mutta niiden muokkaus tapahtuu toisistaan riippumatta. Konevaraus voidaan tehdä esim. ajalle ma-pe ja samalla kirjauksella varata sille yksi kuljettaja koko ajalle. Tilanteen muuttuessa voidaan konevarausta muuttamatta lyhentää alkuperäinen kuljettajavaraus ajalle ma-ke ja lisätä koneelle toinen kuljettajavaraus ajalle to-pe. Koneen varauskalenterilla näkyy ketkä kuljettajat varaukseen liittyvät. Vastaavasti kuljettajien varauskalenterilla näkyy mitkä konevaraukset kuljettajaan liittyvät. Kummankin kalenterin varauspalkilla näkyy sama tilauksen nimi ja ajon tilan osoittava väri. Mobiililaajennus Varaustiedot voidaan lähettää työntekijän mobiilipäätteeseen. Mobiilipäätteenä voi toimia esim. älypuhelin. Työntekijälle voidaan lähettää valinnainen herätetieto uudesta varauksesta tekstiviestillä. Työntekijä kuittaa varauksen hyväksytyksi tai hylätyksi. Työntekijän hyväksymisvaiheen tila näytetään ajojärjestelykalenterissa väreillä (odottaa hyväksyntää / hyväksytty / hylätty). Työntekijä kirjaa omat toteutumatietonsa mobiilipäätteellä, mistä ne kopioituvat koneen toteutumatietoihin. Jotta järjestelmän reaaliaikaisuus toteutuu, on toteutumat kirjattava mobiilijärjestelmään viimeistään seuraavana päivänä. Toimistojärjestelmään niitä voidaan kirjata myöhemminkin. Asiakkaalle lähetetään tekstiviestinä hyväksyttäväksi koonti koneelle kerääntyneistä, yhden tai useamman kuljettajan kirjaamista laskutettavista toteutumatiedoista. Toteutumat voidaan lähettää asiakkaalle hyväksyttäväksi missä tahansa aikajaksossa ja niitä voidaan ajolle lisätä niin kauan että ajojärjestelijä tai laskuttaja merkitsee ajon valmiiksi. Asiakkaan saama koontiviesti sisältää kuljettajalle annettavan pin-koodin, jolla kuljettaja kirjaa toteutumat hyväksytyiksi. Hyväksymismenettelyssä mobiilisovellus voidaan haluttaessa ohittaa. Omissa töissä hyväksynnän voi tehdä oma työnjohtaja tai hyväksyminen voidaan tehdä ajotoimistolla ohjelmallisesti. Sekä asiakkaan hyväksymät että hyväksyntää vielä odottavat toteutumatiedot ovat välittömästi laskutuksen, palkanlaskennan ja jälkilaskennan käytettävissä. Lokitietoihin jää merkintä siitä mihin numeroon ja milloin toteutumien hyväksymistekstiviesti on lähetetty. Työntekijä voi seurata omia avoimia varauksiaan ja jo kirjattuja toteutumatietoja 3 viikkoa taaksepäin mobiilipäätteeltä omaa palkkaseurantaa varten. Kaikki mobiilijärjestelmän vaiheet on mahdollista ohittaa ja kirjata ohjelmaan perinteisellä puhelin- / paperimenettelyllä. Menettelytapoja voidaan myös vapaasti käyttää ristiin. Osa työntekijöistä voi käyttää mobiilia ja osa perinteistä paperia. Keikat voidaan lähettää tiedoksi mobiiliin mutta kirjata toteutumat paperille. Osalle asiakkaista voidaan soveltaa mobiilikuittausta ja osalle paperia. Laskutus Ohjelma sisältää kaikki laskutuksen tarvitsemat tiedot, mutta se ei tee varsinaista myyntilaskua, eikä myöskään sisällä myyntireskontraa. Nämä ohjelmat yrityksillä yleisesti on jo olemassa joko itsellä tai tilitoimistolla, ja niissä valmiiksi rakennetut liityntätoiminnot edelleen kirjanpitoon. Autokaliin on siksi rakennettu vain laskutuksen sähköinen

6 liityntärajapinta. Laskutiedot luetaan Autokalin tekemästä siirtotiedostosta ulkopuoliseen laskutus- / reskontraohjelmaan, mistä ne siirretään kirjanpitoon. Valmiiden laskurivien siirto sähköisessä ascii muodossa on toteutettu useiden tilitoimistojen käyttämään Aditron Tikon laskutus- / kirjanpitosovellukseen sekä Sonet -laskutusohjelmaan. Siirtotiedosto sisältää verkkolaskustandardin mukaiset perustiedot. Se on muokattavissa myös muihin taloushallinnon ohjelmistoihin. Useissa taloushallinnon ohjelmissa on valmiiksi rakennettu ulkoisten tietojen luku -ominaisuus, jolloin varsinaista räätälöintiä ei tarvita, ainoastaan tietosisältöjen määritys. Siirrossa on huomioitava yrityksen käytössä olevat ja mahdollisesti toivottavat uudet kustannuspaikka- ja muut seurannat. Laskutuksen siirto-ominaisuus on selvitettävä ohjelma- ja yrityskohtaisesti ja siihen voidaan tarjota konsultointia. Ohjelma sisältää myynnin arvonlisäverokoodien (max 7) joustavan, selkokielisen, tilauskohtaisen hallinnan perustuen asiakkaalle tallennettaviin oletusarvoihin. Myyntilaskulle voidaan automaattisesti siirtää asiakkaan / työmaan perustietoihin tallennettu ostotilausnumero, työmaan työnumero, viite-kenttänä työmaan yhteyshenkilön nimi ja työmaan osoite, sekä työmaan työmaa-avain. Kaikki nämä tiedot kirjataan vain yhteen kertaan, käytettäessä samaa työmaata ne siirtyvät automaattisesti kaikille tämän työmaan tilauksille ja sieltä myyntilaskuille. Raportointi ja jälkilaskenta Raportointi ja jälkilaskenta voidaan tehdä veloitushinnan ja omakustannushinnan mukaan. Raportointiin voidaan ottaa mukaan sekä laskutettavat että ei laskutettavat toteutumat. Esim. urakkahintaiselle tilaukselle voidaan kirjata laskutettavaksi muuksi resurssiksi urakkahinta ja todelliset konevaraukset ja niiden toteutumat yksikköhintoineen eilaskutettavina varauksina siten, että ne muodostavat jälkilaskennassa tilauksen kulut. Laskutuksen yksikköhintaraportti halutulta aikaväliltä, halutuilta konetyypeiltä on käyttäjien itse tulostettavissa käyttöoikeuksien puitteissa. Varausten ja toteutumien kaikki tiedot sisältävä listaus on siirrettävissä Excel taulukkoon omia raportteja varten. Usein tarvittavat raportit voidaan kustomoida valmiiksi Sharepointissa. Ohjelmiston asiakas-, yhteyshenkilö-, työmaa-, kone- ja työntekijärekisteri ovat samoin kaikki siirrettävissä Exceliin. Työntekijöiden varaus- ja toteutumatiedot raportoitavissa Exceliin palkanmaksua varten. Ohjelman avulla saatavia tietoja esim. o tunnit tai eurot / asiakas / työmaa / yhteyshenkilö / työntekijä o toteutuneet laskutus- ja / tai muut tunnit ja/tai eurot per kone tai työntekijä / aikajakso o keskimääräiset yksikköhinnat halutulta aikaväliltä koneittain ja konetyypeittäin o toteutunut laskutus vs. toteutuneet kustannukset / tilaus (projekti) o verottajan kuukausi-ilmoituksessa vaadittavat toteutuneet työntekijätiedot työmaittain o työntekijän varaukset ja niihin liittyvät toteutumat halutulta aikaväliltä laskutettavat ja ei laskutettavat (esim. lomat) palkanlaskennan raportointia varten. Tarjoukset, luottotiedot, muut asiakas ja työmaakohtaiset tiedot Asiakkaan ja työmaan tietoihin voidaan linkittää liitetiedostona esim. tarjous. Tilausikkunasta voidaan suoraan avata sekä asiakkaan että työmaan tietoikkuna ja sitä kautta aiemmin tehty tarjous.

7 Asiakkaan luottotietojen kirjaaminen antaa hälytyksen tallennettaessa uutta tilausta maksukäyttäytymiseltään riskialttiille asiakkaalle. Asiakas- ja työmaatietoihin on tallennettavissa muitakin, kaikkien kyseisen asiakkaan tilauksien dialogeissa näkyviä tietoja kaikkien asianosaisten käytettäväksi. Esimerkiksi työmaan erityiset lupa- työturva- tai laskutuskäytännöt tai asiakkaan pyytämät raportointitiedot. Muita ominaisuuksia Konekohtaisesti voidaan tallentaa varausten oletushinta ja raporteille tulostuva omakustannushinta. Ohjelma ei suoraan tue asiakas- ja konekohtaisia hinnastoja (=hae hintaa varaukselle listalta), koska tällaisten yleistarjousten hallinnointi olisi erittäin työlästä. Asiakas- tai työmaakohtaisesti voidaan tallentaa linkki asiakas- / työmaakohtaiseen tarjoukseen (Word, pdf, Excel,.), mikä on avattavissa tilausdialogilta. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuuden ( lakimuutos) työntekijätietojen raportointi asiakkaalle Excel taulukkona. Veronumero, työnantajan tiedot ja muut ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot kirjattavissa työntekijärekisteriin ja raportoitavissa asiakkaille työmaakohtaisesti. Työmaan ja sieltä tilauksen tietoihin on mahdollista tallentaa myyntilaskulle siirtyvät ostotilausnumero ja työmaa-avain. Ohjelman listojen muutoksista voidaan automatisoida hälytysviestejä käyttäjien sähköpostiin. Esim. talousjohtajalle tieto uudesta asiakkaasta tai huoltopäällikölle viesti konetietojen muutoksesta. Lokitiedot; kaikilta listoita on löydettävissä kuka tiedot on tallentanut ja kuka viimeksi muokannut. Autokaliin voidaan rakentaa liityntäpintoja yrityksen dokumentinhallintaan, jolloin ohjelman asiakas-, yhteyshenkilö-, työntekijä-, kone-, työmaa- ja muut rekisterit ovat myös muiden ohjelmien käytössä. Laajennusmahdollisuuksina esimerkiksi MFilesin dokumentinhallinta, mihin voidaan metatietoineen tallentaa vaikka tarjouskanta ja koneisiin ja työntekijöihin liittyvät dokumentit, sekä laatujärjestelmän dokumentit ja ohjeet. OHJELMASTA SAATAVIA VÄLITTÖMIÄ KUSTANNUSHYÖTYJÄ Reaaliaikainen varaustietojen jakaminen Reaaliaikainen varaus- ja toteutumatieto on ohjelman web- käyttöliittymän kautta jaettavissa visuaalisesti helppolukuisena tietona paikasta riippumatta kaikille. Kalenteripalkille saadaan näkyviin haluttu tilauksen nimitieto, oletuksena asiakkaan nimi, työmaan nimi (osoitetieto) sekä varauksen alku- ja loppuaika. Selkeä jaettu kalenterinäyttö helpottaa resurssien käyttöasteen etukäteissuunnittelua ja seurantaa ja tuo sitä kautta selviä kustannussäästöjä. Mitä useampi henkilö osallistuu saman asian käsittelyyn, mitä useampi yksikkö käsittelee samaa resurssivarastoa ja mitä kauempana käsittelijät fyysisesti ovat toisistaan, sitä suurempi hyöty reaaliaikaisen tiedon paikasta riippumattomalla jakamisella on saavutettavissa.

8 Varaustietojen kirjaus- ja katseluoikeus voidaan toisistaan riippumatta jakaa kustannuspaikkakohtaisesti (toimipiste-, konetyyppi- tai muu haluttu jako). Usean toimipisteen ympäristössä voidaan esimerkiksi eri toimipisteiden ajojärjestelijöille antaa oikeus katsella toisen toimipisteen varauksia mutta ei tehdä varauksia vieraan toimipisteen resursseille. Jos annetaan oikeus tehdä myös varauksia vieraan kustannuspaikan resursseille, toteutumatiedoista voidaan helposti poimia näiden vieraiden yksiköiden käyttö ja hoitaa sisäinen laskutus esimerkiksi omakustannushinnoilla kuukausittain. Varausten liitännäistietojen kertakirjaus koko toimitusketjun käytettäväksi Kaikki tilaukseen liittyvät työt ja niiden lisätiedot, riippumatta siitä onko kysymys omasta vai vieraasta resurssista voidaan kirjata selkeästi näkyviin sekä toimitusseurantaa, laskutusta että jälkilaskentaa varten. Ohjelman tarjoaa keinon varmistaa, että kaikki toimituksen liitännäisasiat tulevat toimituksen yhteydessä huomioitua. Ajolle voidaan kirjata ulkopuolisia resurssivarauksia, ajo-ohjeita sekä vapaata hinnoittelu- ja muuta lisätietoa. Samaa tietoa käyttäen voidaan varmistaa, että liitännäiskustannukset tulevat myös laskutettua. Kun myynnillä on selkeä paikka mihin lisätiedot voidaan jo sopimusvaiheessa yhteiseen käyttöön kirjata, missä ne säilyvät läpi toimitus- ja laskutusketjun ja mistä ne voidaan myös koska tahansa tarkistaa tai muuttaa, ei myynnin tarvitse enää ottaa kantaan tavanomaisten toimitusten laskutukseen. Laskutuksen kierto nopeutuu ja myynnin aikaa säästyy seuraaville tai käynnissä oleville töille. Kun alihankintatyöt ja urakkaan kuuluvat myös ei laskutettavat työt kirjataan samalle tilaukselle, voidaan jälkiseurannassa välittömästi poimia huonokatteelliset tai katteettomat työt ja puuttua hinnoitteluun ja/tai kustannuksiin. Automaattinen tilausvahvistus Ohjelmasta voidaan lähettää tilausvahvistus asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiin yhdellä painalluksella. Näin voidaan varmistaa tilauksen tietojen oikeellisuus ennen työtehtävän aloittamista ja korjata mahdolliset väärinymmärrykset etukäteen. Tilausvahvistuksen yhteydessä tulee myös varmistettua laskutettava asiakas mikä erityisesti rakennusalan pitkissä alihankintaketjuissa ei useinkaan ole itsestään selvä asia. Kirjallisella tilausvahvistuksella todennetaan puhelimitse tehty suullinen sopimus ehtoineen. Varaustietojen lähetys työntekijöille virheettömästi Varaustietojen lähetys työntekijän mobiilipäätteeseen vähentää ajojärjestelyn ja kuljettajien välistä puhelinliikennettä ja virheellisiä tulkintoja. Osoite- ja yhteyshenkilötiedot siirtyvät kuljettajalle virheettömästi ja ne ovat mobiilipäätteellä käytettävissä puhelinnumero- ja karttalinkkinä. Virheetön tilaustieto vähentää harhaan ajoja ja muita virheellisestä toiminnasta aiheutuvia välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Välillisinä kustannuksia esimerkiksi myöhästymiset, myöhästymisestä päivän aikana syntyvät kertautumiset ja niistä aiheutuvat asiakaskustannukset ja badwill ovat usein piileviä mutta välittömiä kustannuksia huomattavasti merkittävämpiä.

9 Työntekijä voi tutkia ja kuitata työmääräyksensä hänelle sopivana aikana eikä hänen tarvitse keskeyttää käynnissä olevaa työtehtäväänsä uusien puhelinohjeiden kirjaamiseksi. Konetöissä tällä on merkitystä myös työturvallisuudelle. Toteutumatietojen välitön kirjaus järjestelmään Mobiililaajennuksen avulla toteutumatiedot kentältä ovat välittömästi työaikaseurannan ja laskutuksen käytettävissä. Asiakas voi hyväksyä toteutumat paikasta riippumatta. Toteutumatiedot ovat välittömästi laskutettavissa. Työntekijöiden tuntiseurannassa on reaaliaikaiset kertymätiedot, mikä tieto tarvitaan työntekijäresurssien tasaisen käytön varmistamiseksi. Varsinkin periodityössä voidaan oikea-aikaisella tiedolla vähentää tilanteita, jossa osalle työntekijöistä tulee yli- ja osalle alitunteja. Palkka- ja laskutustietojen moninkertainen tallennustyö, kohdistaminen ja epäselvyyksien tulkinta jäävät pois. Toteutumat kohdistuvat automaattisesti oikealle tilaukselle ja oikealle työntekijälle. Laskutuksen kiertonopeus kasvaa toimintatavasta riippuen keskimäärin noin viikolla. Mitä kauempana työntekijät toimivat, sitä suurempi hyöty saadaan paperittomasta toteutumakirjauksesta. Mobiilijärjestelmään kirjattavat työtunnit säilyvät järjestelmässä työntekijöiden itse tarkistettavissa. Toteutumatuntien Excel siirrolla tunneista saadaan halutun lainen yhteenveto palkanlaskennan käyttöön. Palkanlaskenta-aika nopeutuu ja virheet vähenevät. Asiakas- ja työmaatietojen hallinta Taloushallinto ja myynti voivat kirjata ohjelmaan asiakas- ja työmaakohtaisia huomautustietoja, jotka näkyvät reaaliaikaisesti tilausten vastanottajilla. Mahdollistaa esimerkiksi maksuhäiriötietojen välittömän jakamisen ja antaa sitä kautta mahdollisuuden luottoriskien minimoimiseen. Samoin on mahdollista asiakas- tai työmaakohtaisten erityispiirteiden tai hinnoittelutietojen kirjaaminen ajojärjestelyn ja laskutuksen käyttöön. Ohjelma huomauttaa, kun uutta tilausta kirjaa asiakkaalle jonka riskiluokitus on alhainen. Varsinkin, jos ajojärjestelyä hoitaa useampi henkilö, voidaan näin varmistaa asiakkaita koskevan tärkeän tiedon jakaminen kaikille. Tarjoukset voidaan linkittää asiakkaaseen ja / tai työmaahan, jolloin tilausten hinnoitteluvaiheessa tarjous löytyy helposti tilausikkunasta. Vanhojen toteutumien etsintä, koneet / kuljettajat / asiakkaat Säännöllisesti tulee eteen tilanteita jolloin syystä tai toisesta pitää tietää mikä kone tai kuka työntekijä on ollut suorittamassa tiettyä työtä tiettyyn aikaan. Ajokalenterin hakutoiminnoilla kaikki syötettävät tiedot toimivat hakukriteereinä. Vanhojen tietojen etsintä on helppoa eikä vie turhaa aikaa. Toimintatapojen yhtenäistäminen

10 Ohjelma pakottaa kaikki työntekijät tekemään tietyt perustoiminnot samalla, yhteisellä tavalla. Helpottaa sijaisuuksia, uusien työntekijöiden kouluttamista, tiedon jakamista ja seurantaa. Yhtenäisen ERP -ohjelmiston avulla johto voi ohjata menettelytapoja haluamaansa suuntaan ja helposti seurata niiden toteutumista. Seurantatiedot myynnin kohdentamiseen ja asiakaspalveluun Ohjelmasta saa jälkikäteen raportoitua kaiken mitä sinne syötetään. Myynti voi helposti seurata toteutuneita laskutustietoja asiakas-, työmaa-, yhteyshenkilö- ja konekohtaisesti ja kaikilla näiden tietojen yhdistelmillä. Myös asiakkaille on usein hyötyä siitä, että heidän käyttönsä pystytään raportoimaan selkeästi. Rakentamisen ilmoitusvelvollisuuden vaatimien työntekijätietojen lisäys ohjelmistoon mahdollistaa näiden raporttien tulostamisen asiakkaalle myös jälkikäteen, milloin asiakkaan oma työmaakirjanpito ei ole ollut riittävää.

11 OHJELMAN PERUSTIEDOT, TALLENNUSIKKUNAT Perustiedot voidaan ohjelman käyttöönottovaiheessa tuoda valmiilta Excel listoilta tai ne voidaan syöttää ohjelmallisesti. Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia. Kaikki ohjelman perustiedot voidaan listata ja siirtää muokattavaksi mm. Exceliin käyttöoikeuksien puitteissa. Ajoneuvon perustiedot

12 Työntekijän perustiedot

13 Työmaan perustiedot Asiakkaan yhteyshenkilön perustiedot

14 Asiakkaan perustiedot

15 Muut tallennettavat perustiedot, listat ja pohjat

Toiminnanohjausjärjestelmä Autokal II. 13.8.2014 www.javerdel.fi

Toiminnanohjausjärjestelmä Autokal II. 13.8.2014 www.javerdel.fi Toiminnanohjausjärjestelmä Autokal II www.javerdel.fi 1 Mistä on kyse? ERP Henkilö- ja koneresurssit, tilaukset, ajot, varaukset, hinnat, toteumat, laskutus, asiakkaat, yhteyshenkilöt, työmaat Autokal

Lisätiedot

Autokal II 14.1.2015. www.javerdel.fi

Autokal II 14.1.2015. www.javerdel.fi Autokal II 1 Mistä on kyse? ERP Henkilö- ja koneresurssit, tilaukset, ajot, varaukset, hinnat, toteumat, laskutus, asiakkaat, yhteyshenkilöt, työmaat Autokal II on selainpohjainen toiminnanohjausjärjestelmä,

Lisätiedot

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti Muista ottaa Nova mukaan Sisältö Nova-4Field... 1 Sisältö... 2 Nova myyjän taskussa... 3 Saavutettavat aikasäästöt... 3 Reaaliaikaisuus... 4 Laskutuskierron nopeutuminen...

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Visma Liikkuvan työn ratkaisut Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Lakimuutos veromenettelyyn, voimaan 1.7.2014 Koskettavat yhteisiä työmaita, joissa

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus. Moderni työkalu työn hallintaan

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus. Moderni työkalu työn hallintaan Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus Moderni työkalu työn hallintaan Visma Työnohjaus on selainkäyttöinen ratkaisu töiden ja niiden sisältämien tehtävien hallintaan, aikataulutukseen ja seurantaan.

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille ProTieto Oy Verottajan ilmoitus Käyttöohje alihankkijoille Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Rekisteröityminen... 2 3. Kirjautuminen... 2 4. Web-liittymä... 3 4.1 Yrityksen tiedot... 3 4.2 Omat suomalaiset työntekijät...

Lisätiedot

Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut. TaikaTapahtumat -käyttöohje

Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut. TaikaTapahtumat -käyttöohje Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut TaikaTapahtumat -käyttöohje Laskutus tapahtumahallinnassa Ennen laskutusta varmista että osallistujat on kohdistettu asiakashallintaan

Lisätiedot

NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta

NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta NTG Projektinhallinta - Yleistä NTG Projektinhallinta on palvelimella sijaitseva järjestelmä, jota

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

HRMobi Esimies. HRMobi Esimiestoimintojen KÄYTTÖOHJE

HRMobi Esimies. HRMobi Esimiestoimintojen KÄYTTÖOHJE HRMobi Esimies HRMobi Esimiestoimintojen KÄYTTÖOHJE HRMobi -esimies HRMobi -esimiesliittymä älypuhelimiin, tabletteihin ja selaimiin. Esimies näkee helposti työntekijöiden työvuorot puhelimessaan. Esimies

Lisätiedot

Työt - Ohje Pääurakoitsijalle Työntekijän Ilmoittamiseen Verottajaa Varten

Työt - Ohje Pääurakoitsijalle Työntekijän Ilmoittamiseen Verottajaa Varten Työt - Ohje Pääurakoitsijalle Työntekijän Ilmoittamiseen Verottajaa Varten Verottajan ilmoitus on Työt-sovelluksen rinnalla toimiva web-liittymä, jonka avulla voidaan luoda raportteja verottajan vaatimista

Lisätiedot

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä kumppaniyritykset Toimittajayritykset kumppaniyritykset Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä Henkilöt Ajoneuvot Portti Vieraat Kulkulupahakemukset Perehdytysilmoittautumiset Ajolupahakemukset

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFrame Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFramen ansiosta työtehtävämme pysyvät ajan tasalla, ja se auttaa minua koordinoimaan tehtäviä. Pystymme kirjaamaan tehdyt tunnit laskutusta varten niin, että

Lisätiedot

Jotta tuotelaskutusta voidaan käyttää, tulee lippukunnan perustiedoissa olla tuotemyynnin tilitiedot ja sähköposti merkattuna.

Jotta tuotelaskutusta voidaan käyttää, tulee lippukunnan perustiedoissa olla tuotemyynnin tilitiedot ja sähköposti merkattuna. 18.5.2017 vj Oikeus: lippukunnanjohtaja taloudenhoitaja KEVYT TUOTEPALIKKA Kevyt tuotepalikka on luotu organisaatioille avuksi erilaisten tuotteiden ja palveluiden laskuttamista varten. Se ei ole tilausjärjestelmä,

Lisätiedot

ASIO Tilavarausohjelmisto / Peruskäytön ohje

ASIO Tilavarausohjelmisto / Peruskäytön ohje ASIO Tilavarausohjelmisto / Peruskäytön ohje Asio Tilavarausohjelmiston perustoimintojen esittely Sisällys 1. Johdanto 2. Käyttöoikeudet ja roolit 3. Toimintotasot 4. Kalenterityypit 5. Käyttötyypit 6.

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmän perusominaisuuksia. Käyttäjäprofiilit Pääkäyttäjä Työntekijä Asiakas Laskuttaja

Toiminnanohjausjärjestelmän perusominaisuuksia. Käyttäjäprofiilit Pääkäyttäjä Työntekijä Asiakas Laskuttaja Toiminnanohjausjärjestelmän perusominaisuuksia Käyttäjäprofiilit Pääkäyttäjä Työntekijä Asiakas Laskuttaja Pääkäyttäjä Perusasetusten hallinta o Kalustoryhmien hallinta o Kaluston yhteystietojen hallinta

Lisätiedot

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Käyttöohje Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Sisällys 1 Kilometrien syöttö...2 1.1 Uusien kilometrien syöttö kun ajetaan Profiilin autoilla...2 1.1.1 Normaali

Lisätiedot

Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla!

Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! MaaRaksa auttaa yritystä: Parantamaan kannattavuutta tuomalla tehdyt työt ja tarvikkeet laskutukseen Säästämään aikaa poistamalla moneen kertaan samojen

Lisätiedot

TEBOIL Korttiextranetin käyttöohje

TEBOIL Korttiextranetin käyttöohje TEBOIL Korttiextranetin käyttöohje Sisällysluettelo I. Sisällysluettelo... 1 II. Esittely... 4 III. Käyttäjätietojen hallinta... 5 Sisäänkirjautuminen... 5 Unohtunut salasana... 6 Salasanan vaihtaminen...

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Severa 3 ominaisuudet

Severa 3 ominaisuudet Severa 3 ominaisuudet Halusimme ennen kaikkea Internet-pohjaisen ja helppokäyttöisen järjestelmän. Tarvitsimme myös hyviä raportointiominaisuuksia, jotta voisimme tehostaa päivittäisiä toimintojamme. Severan

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Modernit sähköiset työvälineet mahdollistavat uuden tavan tehdä asioita ja seurata

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi Visma Econet Pro Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet Oppaan päiväys: 19.11.2013. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet -infolinen tai osoitteen www.visma.fi/helpdesk kautta

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

Käyttöönoton vaiheet. Työmaarekisteri & laskupoimuri

Käyttöönoton vaiheet. Työmaarekisteri & laskupoimuri Käyttöönoton vaiheet Työmaarekisteri & laskupoimuri Laskupoimuri pähkinänkuoressa Verkkolasku Rakennustyön laskuosoite Poimuri Työn tilaajan oma sähköinen laskutusosoite Asiakkaan taloushallinnon järjestelmä

Lisätiedot

TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04

TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04 TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04 Mikä on TYVI? TYVI-operaattorit TYVI on lyhenne joka tulee sanoista Tiedot Yritykseltä VIranomaisille. Järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2005

Lisätiedot

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys Laskutuspalvelun kautta voit tehdä ja lähettää e-laskuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille. Voit katsella ja tulostaa lähetettyjä e-laskuja sekä kopioida vanhan

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

NOPSA TM järjestelmä. Kulunvalvonta Käyttöohje, konttori. Käyttötuki: LogiNets Oy. All rights reserved.

NOPSA TM järjestelmä. Kulunvalvonta Käyttöohje, konttori.  Käyttötuki: LogiNets Oy. All rights reserved. NOPSA TM järjestelmä Kulunvalvonta Käyttöohje, konttori www.loginets.com/nopsa Käyttötuki: +358 50 570 6252 Sisältö 1. Aloitusnäkymä s. 4 2. Läsnäolojen seuranta ja AVI s. 5 3. Tuntikirjaukset 4. Projektit

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

Fivaldi laskutusliittymä

Fivaldi laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Asiakastietojen määrittely

Lisätiedot

Työt - Ohje Aliurakoitsijalle Työntekijän Ilmoittamiseen Verottajaa Varten Ilman Ajokirjauksia

Työt - Ohje Aliurakoitsijalle Työntekijän Ilmoittamiseen Verottajaa Varten Ilman Ajokirjauksia Työt - Ohje Aliurakoitsijalle Työntekijän Ilmoittamiseen Verottajaa Varten Ilman Ajokirjauksia Tämä ohje on urakoitsijoille jotka EIVÄT TEE AJOKIRJAUKSIA Työt-palvelulla. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä

Lisätiedot

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus.

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Laskutus Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Voit tulostaa jokaisen tilauksen osalta mm. seuraavat asiakirjat: tarjous, tilausvahvistus, lähete, tarrat lähetykselle,

Lisätiedot

Kenttävaraus. Ohjelmistoratkaisu urheiluseurojen ja hallien kenttien ja tilojen nettipohjaiselle varaustoiminnalle

Kenttävaraus. Ohjelmistoratkaisu urheiluseurojen ja hallien kenttien ja tilojen nettipohjaiselle varaustoiminnalle Kenttävaraus Ohjelmistoratkaisu urheiluseurojen ja hallien kenttien ja tilojen nettipohjaiselle varaustoiminnalle Kenttävaraus Kenttävuorojen ja tilojen varaaminen joukkueille Monipuoliset varauskalenterit

Lisätiedot

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja SFS ONLINE palvelu verkkokaupassa helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja S F S O N L I N E Kestotilaajien OnLine -palvelu SFS-verkkokaupassa SFS ONLINE -palvelu perustuu standardien kestotilaukseen

Lisätiedot

TIETOTOIMISTO.FI Projekti

TIETOTOIMISTO.FI Projekti TIETOTOIMISTO.FI Projekti Ohjelmiston esittely TIETOTOIMISTO.FI - Projekti on insinööri- ja suunnittelutoimistoille räätälöity selaimella käytettävä ohjelmisto tuntikirjaukseen, projektiseurantaan ja laskutukseen.

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2014 2 (17) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 5 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 6 4.1 Käyttäjäroolit... 6 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT 1 Sisältö Yleistä... 2 Käyttäjät... 3 Näkymät... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Etusivu -näkymä... 5 Ikonien selitykset...

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Verokannat... 2 2.1 Eu-tavaraoston verokannat... 2 2.2 Eu-palvelujen ostojen

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore

Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore 2 Osta turvallisesti verkosta Webstore LUOTETTAVASTI YHDELLÄ KLIKKAUKSELLA VALITSE NOPEASTI TARVITSEMASI

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 Henkilölista -palvelu 1 Sisältö 1. Veronumerolaki ja raportointi... 2 2. Henkilölista-palvelun sisältö... 2 2.1. Palvelun käyttötarkoitus ja hyödyt...

Lisätiedot

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti Päivitetty 17.1.2014 JETI pikaohje Ennakkosuunnitelman luonti 1/5 Uuden ennakkosuunnitelman luonti Voit luoda uuden ennakkosuunnitelman kahdella tavalla: 1. Joko luomalla uuden ennakkosuunnitelman tyhjältä

Lisätiedot

Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA

Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA Luku T Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Arvonlisäveron muutos 1.7.2010 2 Veromuutoksen vaikutus Tk-Pesussa 2 Välilaskutuksen rajaukset 3 Arvonlisäveroprosentin

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI JOHDON RAPORTOINTI OHJELMA Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen laskennan

Lisätiedot

Asiakkaiden maksujen kirjaaminen

Asiakkaiden maksujen kirjaaminen 1 Asiakkaiden maksujen kirjaaminen Odoo ssa maksusuoritus voi joko olla linkattu laskuun, tai se voidaan luoda ( tai tuoda toisesta järjestelmästä) itsenäisenä tietona ja kohdistaa laskuun myöhemmässä

Lisätiedot

Työmaarekisteri ja työmaaavain. Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014

Työmaarekisteri ja työmaaavain. Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014 Työmaarekisteri ja työmaaavain Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014 Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena on tehostaa verotulojen

Lisätiedot

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus...

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus... 1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2 1.1 Kirjautuminen... 2 1.2 Käyttöliittymä... 2 2 Uuden varauksen tekeminen... 3 2.1 Normaali varaus... 3 2.2 Alustava Varaus... 5 2.2.1 Alustavan varauksen muuttaminen

Lisätiedot

Teamex ja taloushallinto

Teamex ja taloushallinto Tuotantotalous Tuotantotalous Tuoterakenteet, tuoterakenteet, hinnoittelu, tuotantobudjetti telu, Myynti Myynti Tarjoukset, sopimukset, tarjoukset, sopimukset tilaukset tilaukset Tuotanto Tuotanto Kuormitus,

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

Leimaus.com - Palvelukuvaus Karsoft Consulting 2006

Leimaus.com - Palvelukuvaus Karsoft Consulting 2006 Leimaus.com - Palvelukuvaus Karsoft Consulting 2006 Karsoft Consulting http://www.karsoft.fi Sivu 1/5 Yleisesti Leimaus.com on työajan suunnittelun ja seurannan verkkopalvelu, jonka avulla ylläpidät myös

Lisätiedot

TaikaLaskut. pikaohje

TaikaLaskut. pikaohje TaikaLaskut pikaohje Laskutus Laskut sivulla voi lisätä / muuttaa / käsitellä laskuja. Uusi lasku lisätään Lisää uusi -linkistä. Laskuja voi hakea erilaisilla kriteereillä: Näytä: kaikki, avoimet, lähetetyt,

Lisätiedot

! "" "#$% $ #!&' ()))! *+,

!  #$% $ #!&' ()))! *+, ! "" "$% $!&' ()))! *+, -.%/0 "$% $ 8&' 9! ()))! YLEISESTI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Toimintaperiaatteet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Respa tilanvaraussovellus

Respa tilanvaraussovellus 1 Respa tilanvaraussovellus Selainkäyttöistä Respa -tilanvaraussovellusta voidaan käyttää esim. kokous- ja liikuntatilojen varausten tekemiseen. Sovellus toimii kaikilla yleisesti käytössä olevilla www-selaimilla.

Lisätiedot

Tarjous sidonnaisuuspalvelusta

Tarjous sidonnaisuuspalvelusta 2017 Tarjous sidonnaisuuspalvelusta Jyrki Autio 2 Tarjous Sidonnaisuuspalvelu.fi TARJOUS SIDONNAISUUSPALVELUSTA Tarjous Kuntalain 810/2015, 84 S:n tarkoittaman sidonnaisuusrekisterin ylläpidosta. 1. ASIAKKAAN

Lisätiedot

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana Aloitussivu näyttää seuraavalta. Sen kautta voi siirtyä haluttuihin toimintoihin. JÄSENREKISTERIN SELAUS/MUOKKAAMINEN

Lisätiedot

kellokortti.fi Tehokkuutta työajanseurantaan

kellokortti.fi Tehokkuutta työajanseurantaan kellokortti.fi Tehokkuutta työajanseurantaan NYKYAIKAINEN RATKAISU TYÖAJAN- SEURANTAAN JA PROJEKTIKOHDISTUKSEEN Kellokortti.fi tuo työtuntien seurannan nykyaikaan. Sen avulla työtunnit voidaan kirjata

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

Miles ERP. Kuljetusyrityksen toiminnanohjaus. Copyright Macons Oy

Miles ERP. Kuljetusyrityksen toiminnanohjaus. Copyright Macons Oy Miles ERP Kuljetusyrityksen toiminnanohjaus Copyright Macons Oy Yleistä Arkkitehtuuri Ohjelmisto vaatii toimiakseen Windows käyttöjärjestelmällä varustetun tietokoneen. Järjestelmä on toteutettu.net teknologialla

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2013 2 (16) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 4 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 5 4.1 Käyttäjäroolit... 5 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Varausjärjestelmän käyttöopas

Varausjärjestelmän käyttöopas Varausjärjestelmän käyttöopas 2 1. Tunnukset ja kirjautuminen Rekisteröityminen käyttäjäksi Varausjärjestelmä löytyy Messuperhosen kotisivulta osoitteesta http://www.messuperhonen.fi/ajanvaraus/ Käyttäjäksi

Lisätiedot

Visma Fivaldi

Visma Fivaldi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on

Lisätiedot

Titta-palvelun käyttöohje

Titta-palvelun käyttöohje LUONNOS 2 (12) Sisällysluettelo 1 Rekisteröityminen... 4 2 Kirjautuminen... 5 2.1 Unohtunut salasana... 5 2.2 Unohtunut käyttäjätunnus... 6 3 Etusivu... 6 4 Käyttäjätoiminnot... 6 4.1 Salasanan vaihtaminen...

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

Uusien työntekijöiden perehdytys

Uusien työntekijöiden perehdytys Uusien työntekijöiden perehdytys ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Heidi Hakkarainen, Protacon Solutions Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 Perehdytysprosessi Uuden henkilön lisääminen Kokonaisuuden hahmottaminen

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje https://senaatti.ryhti.fi RYHTI - tuki Puh. 010 759 2300 (ma-pe 07.00-17.00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa oikeus. Prosessivalikosta

Lisätiedot

myclub koulutus - kevät 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä

myclub koulutus - kevät 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä myclub koulutus - kevät 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä Sisältö Mitä myclub tekee? Edellytykset Joukkueen jäsenrekisteri Tapahtumien hallinta ja ilmoittautumiset

Lisätiedot

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa 4. heinäuuta 2014 Tämän materiaalin tarkoitus Tässä ohjeessa opastetaan vaiheittain kuinka veroviranomaisen 1.7.2014

Lisätiedot

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Nykytilanne ja jatkosuunnitelmat Juho Ajo Kiekun kustannuslaskennan ratkaisun sisältö: tilanne 2.9.2013 Meno- ja tulokirjaukset siirretään esijärjestelmistä

Lisätiedot

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10 Plusseminaari 15.11.2012 UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10 Page 1 ASP Uuden yrityksen perustaminen Asetusten kopiointi valitusta yrityksestä Aikaisemmin samasta kannasta kuin mistä otettiin käyttäjien

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Käyttöohje

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Käyttöohje Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(14) Muutoshistoria Version Date Author Description 0.10 1.12.2003 Miikka Lötjönen First incomplete draft 0.20 6.2.2004

Lisätiedot

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10.1. PERIAATE CRM asiakashallintajärjestelmästä voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää ryhmäsähköpostia sekä exportata (viedä) hakutuloksia

Lisätiedot

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki Kaukoputken käyttöohje http://kaukoputki.kaukokiito.fi Opastus ja tuki Sähköiset palvelut 010 510 1700 sahkoisetpalvelut@kaukokiito.fi Versio 1.1/8.2.2013/VV Rekisteröityminen Aloita rekisteröityminen

Lisätiedot

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN Organisaatiot kuten eläinsuojeluyhdistykset kirjautuvat KIRJAUTUMINEN ORGANISAATIOT-osiosta: http://www.turvasiru.fi/pet/turvasiru.jsp Organisaatioiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 1 / 18 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 ETSIMINEN TUOTTEEN LYHENTEEN AVULLA...9 ETSIMINEN TUOTEKOODIN OSAN

Lisätiedot

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Jäsenrekisteriin kirjautuminen Avaa internet ja kirjoita selaimen osoitekenttään: https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana, ja paina Sisäänkirjaus. Kirjauduttua avautuu

Lisätiedot

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2 Sivu 1/6 Sisällysluettelo 1. Kaupan asetukset... 2 1.1. Maksunvälittäjän valinta ja käyttöönotto... 2 1.2. Kaupan tiedot... 3 1.3. Postitus ja toimitusmaksut... 3 1.4. Verot... 4 1.5. Kaupan valuutta ja

Lisätiedot

Taloushallinto. Ominaisuuksia:

Taloushallinto. Ominaisuuksia: Taloushallinto Ominaisuuksia: * Kuitin/lähetteen kirjoitus myös A4-tulosteena * Laskun tulostus asiakkaalle mukaan * Integroitu varastonhallintaan (nimikkeiden saldot) * Alennusten laskenta rivistä tai

Lisätiedot

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT Tietojen ilmoittaminen Veronumero.fi-palveluun vie muutaman minuutin. Se ei maksa mitään, mutta merkitsee suuria asioita yrityksesi tulevaisuudelle. Ilmoitusmenettely on

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

1PROJEKTISEURANTA. Henkilökohtaisten palkkalajien syöttö projektiin

1PROJEKTISEURANTA. Henkilökohtaisten palkkalajien syöttö projektiin 1PROJEKTISEURANTA Henkilökohtaisten palkkalajien syöttö projektiin 1 1 Henkilökohtainen palkkalajien syöttötaulu Ecomin projektiseurannassa on erillinen toiminta, jonka avulla palkansaajat voivat syöttää

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

VARAUSJÄRJESTELMÄ 2.8

VARAUSJÄRJESTELMÄ 2.8 VARAUSJÄRJESTELMÄ Vapauttaa yrityksen tärkeät resurssit tehokkaaseen käyttöön. Voi toimia julkisena tai yrityksen sisäisenä varauspalveluna. Helppo ylläpitää sekä yrityksen nettisivujen kautta toimivaa

Lisätiedot