Autokal II N Consult Oy Y-tunnus Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh TOIMINNOT.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autokal II 14.1.2015. N Consult Oy Y-tunnus 0577033-8 e-mail: nc@nconsult.fi Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh 040-5533784 TOIMINNOT."

Transkriptio

1 AUTOKAL II Autokal II on kaluston ja työntekijöiden sekä näihin liittyvien varausten ja toteutumien hallintajärjestelmä. Se sisältää koko logistisen ketjun varauksen kirjauksesta ja todentamisesta kentällä kirjattavien toteutumien kautta laskutustietoihin. Ohjelma on perustoiminnoiltaan yksinkertainen mutta ominaisuuksiltaan monipuolinen tuotannonhallintajärjestelmä. Ohjelma toimii internet-selaimella ajasta ja paikasta riippumatta. Näyttö on optimoitu tietokoneruudulle, mutta kalenteria pystyy käyttämään tabletilla tai rajoitetusti jopa älypuhelimella. Ohjelma myydään kiinteällä kuukausiveloituksella SaaS palveluna palveluntarjoajan konesalista. Perustiedot on siirrettävissä asiakkaan olemassa olevista rekistereistä. Asiakkaana tarvitset vain nettiyhteyden ja päätelaitteen. Ohjelmisto koostuu kalenterin ja perustiedot sisältävästä Standard osiosta ja erillisestä mobiililaajennuksesta. Standardia voidaan käyttää sekä mobiilin kanssa että ilman. Ohjelma tukee erityisesti toimitusvarmuutta ja seurantaa. Se on rakennettu käyttäjälähtöisesti siten, että siitä on välitöntä hyötyä organisaation kaikilla tasoilla ja se on siksi helppo ottaa käyttöön. Peruskäyttöön riittää noin tunnin käyttökoulutus. Ohjelma perustuu resurssi-, asiakas- ja työmaa- ja tilaustietojen hallintaan. Tiedot ovat yhdellä kirjauksella - käyttöoikeuksien puitteissa - kaikkien tarvitsijoiden käytettävissä toimitusketjun alusta loppuun. Ohjelmisto on rakennettu Mikrosoftin Sharepoint Services alustalle. Ohjelmiston tietovarasto on siten käytettävissä myös Sharepoint dokumentinhallinnassa.

2 TOIMINNOT Perustiedot Ohjelmassa hallitaan asiakkaiden, yhteyshenkilöiden, työmaiden, kaluston, työntekijöiden ja muiden resurssien rekisterit ja perustiedot. Tiedot tallennetaan perustietolistoilla. Kalustosta katsastus-, varuste- ja hallintotiedot listoilla ja kaikista lisätiedot linkitettävissä liitetiedostoina. Ohjelmaan kirjataan ja siellä hallitaan yrityksen tilauskanta ja resurssivaraukset, sekä hoidetaan varausten ajojärjestely. Kirjatut tiedot säilyvät kannassa ja niitä voidaan jälkikäteen hakea useilla eri hakukriteereillä. Ohjelman listoille voidaan linkittää muuta tietoa liitetiedostoina. Asiakkaisiin ja työmaisiin linkitetyt tiedot (tarjoukset) saa helposti näkyviin tilausdialogiin, jolloin tilauksen hinnoittelu aiemmin tehdyn tarjouksen mukaan onnistuu helposti. Tilaus, ajo, varauskalenteri Tilauksille syötetään pakollisina tietoina asiakas, yhteyshenkilö ja työmaa. Jos asiakas ja työmaa on aiemmin perustettu, kopioituvat näiden työnumero, vero-, yhteyshenkilö-, osoiteym. perustiedot tilaukselle oletusarvoina. Näin tietoja ei tarvitse joka kerta hakea uudelleen, vaan tilausketjun kirjaus nopeutuu ja tiedot ovat helposti löydettävissä. Työmaan perustiedot voidaan syöttää valmiiksi esim. sitovan yleistarjouksen yhteydessä, jolloin ne ovat valmiiksi käytettävissä kun asiakas ensimmäisen kerran tilaa. Tilaukselle voidaan kirjata myyjä. Lisäksi käytössä on kirjanpidon seurantaa varten erillinen projektinumero. Yhdelle tilaukselle voidaan kirjata yksi tai useampia ajoja. Yhdelle ajolle voidaan kirjata yksi kone ja yksi tai useampia työntekijävarauksia. Yksi tilaus on kerralla laskutettava yksikkö, millä on oltava sama laskutusasiakas, verokanta ja työmaa. Tilaus voidaan siirtää laskulle kerralla tai pitkä, jatkuva tilaus myös osissa. Tilausikkunassa näkyy mitä tilauksen eri ajoista on aiemmin laskutettu. Tilaus = laskutettava yksikkö -> 1-n Ajoa -> 0 tai 1 Konevarausta -> 0-n Työntekijävarausta -> 0-n Muuta resurssivarausta (ei varauskalenteria) Sekä laskutettavat että ei-laskutettavat resurssivaraukset voidaan kirjata ajolle ja sitä kautta näkyviin varauskalenterille. Ohjelmassa on kaksi erillistä päivä- ja viikkokalenterinäyttöä yhtäaikaisesti tai erikseen varattavien resurssityyppien (esim. kuljettaja + kone) varauksista. Lisäksi ajoille voidaan etukäteen varata tai toteutumana syöttää ns. muu resurssi tyyppisiä laskutettavia tuotteita, millä ei ole varastosaldoa eikä kalenteria, kuten ylitöitä, lupamaksuja, vakuutuksia. Vakuutus- tai muita prosenttiperusteisia lisämaksuja varten ohjelmassa on prosenttituote, jossa rivin arvo lasketaan edellisten rivien arvoista määriteltynä prosenttimääränä. Mikä tahansa muu resurssi tyyppinen tuote, myös prosenttituote, voidaan määritellä automaattituotteeksi, jolloin se lisätään automaattisesti kaikkiin laskuihin. Kun tilaus ja sen varaukset on kirjattu, voidaan ohjelmasta lähettää automaattinen tilausvahvistus asiakkaan yhteyshenkilön tietoihin tallennettuun sähköpostiosoitteeseen. Tilausvahvistuspohja ja sen liitteeksi mahdollisesti lähetettävät tilausehdot ovat Word pohjana yrityskohtaisesti itse muokattavissa. Tilausvahvistuspohjalle voidaan esim. kirjata

3 mahdolliset lisäveloitukset, vastuuehdot ja vastaavat muuttumattomat perustiedot. Lähetysvaiheessa tilauksen tietoja voidaan muokata ja lisätä. Tilausvahvistuksen vastaanottajaksi voidaan lisätä ja vaihtaa muita kuin ohjelmaan tallennettuja sähköpostiosoitteita. Tilausvahvistus voidaan lähettää asiakkaan lisäksi tiedoksi esim. esimiehelle. Varausten tila (prospekti /tarjous/ tilaus/ odottaa kuljettajan hyväksyntää /käynnissä/ valmis/ laskutettu) osoitetaan kalenterilla eri väreillä. Kirjattavia varauksia voivat olla esim. laskutettavat tilaukset, koneiden huollot ja katsastukset, työntekijöiden loma- ja sairaspäivät. Muut varaukset toimivat ainoastaan kalenterimerkintöinä, ne eivät ohjelmallisesti siirry minnekään. Viemällä hiiri kalenterilla tilauspalkin päälle pikanäkymässä näkyvät varauksen perustiedot. Kalenterin pikanäkymä ei sisällä varauksen hinta- tai muita yksityiskohtaisia tietoja, joten kalenterin näkymäoikeudet voidaan antaa esim. kuljettajien tai huollon käyttöön. Kaikki tilauksen tiedot saa näkyviin avaamalla kalenterilta erillinen tilauskohtainen dialogi-ikkuna. Kalenterin pikanäkymä Tilausdialogilla näkyy yhdessä näkymässä asiakkaalle ja työmaalle tallennetut perus- ja huomautustiedot sekä linkit näihin tietoihin ja mahdollisesti tallennettuihin työmaa- tai asiakaskohtaisiin tarjouksiin tai muihin liitetietoihin. Dialogissa näkyy tilauksen laskulle siirtyvät perustiedot, tilauksen ajot ja varaukset ja niille jo kirjatut toteutumat laskutus statuksineen. Esim. työmaakohtaisen hinnaston saa auki suoraan tilausdialogilta, mikä tehostaa laskutusta.

4 Tilauskohtainen dialogi -ikkuna Resurssit voidaan jaotella kalenterilla yrityskohtaisesti tallennettaviin kone- tai muihin tyyppeihin. Kalenterinäkymään voidaan rajata vain tietyntyyppiset koneet. Kalenterinäkymässä näkyy tilauksen nimi. Oletuksena tilauksen nimeksi tulee asiakkaan nimi + työmaan nimi, mutta se voidaan helposti muuttaa sellaiseksi, että se mahdollisimman helposti kertoo ajojärjestelijälle mistä varauksesta on kysymys. Käyttäjätasot Käyttöoikeudet, resurssit, laskutus ja jälkilaskenta hoidetaan kustannuspaikkakohtaisesti. Yhdelle käyttäjälle voidaan antaa käyttöoikeudet yhteen tai useampaan kustannuspaikkaan. Käyttöoikeustaso määrittelee mitä käyttäjä näillä kustannuspaikoilla saa tehdä. Käyttöoikeustasoina ovat ajojärjestelijä, laskuttaja, huolto, esimies, management ja admin. Kustannuspaikkoina voi olla esim. yrityksen toimipisteet tai toiminnot, kuten nostot, kuljetukset, asennukset. Käyttöoikeustasojen ja kustannuspaikkaoikeuksien lisäksi voidaan erikseen antaa rajoitetut varauspäiväkirjan katseluoikeudet ilman hinta- ja muita tilauksen erityistietoja. Päiväkirjaoikeuksilla näkyy vain em. kalenterin pikanäkymätiedot. Mahdollista on esim. projektikohtaisesti antaa tietyn projektin varauskalenterin katseluoikeudet myös asiakkaalle. Asiakas, yhteyshenkilö ja työmaarekisterit ovat kaikkien kustannuspaikkojen yhteisiä. Asiakastai yhteyshenkilökohtaiset työmaakäytäntö-, luotto-, laskutus- ja muut kirjattavat erityistiedot ovat näin automaattisesti kaikkien käytettävissä. Tilaukseen liittyvät varaukset, ohjeet, hinnoittelu- ja lisätiedot ovat käyttöoikeuksien puitteissa yhdellä kirjauksella ajasta ja paikasta riippumatta välittömästi kaikkien luettavissa; ajojärjestely, huolto, työntekijät, taloushallinto, johto.

5 Tietojen muutokset Kaikkia tietoja voidaan muokata joustavasti. Varauksen resurssien ja aikataulujen muutokset ovat yksinkertaisia. Kone- ja kuljettajavaraus tehdään oletusarvoisesti samalla kirjauksella, mutta niiden muokkaus tapahtuu toisistaan riippumatta. Konevaraus voidaan tehdä esim. ajalle ma-pe ja samalla kirjauksella varata sille yksi kuljettaja koko ajalle. Tilanteen muuttuessa voidaan konevarausta muuttamatta lyhentää alkuperäinen kuljettajavaraus ajalle ma-ke ja lisätä koneelle toinen kuljettajavaraus ajalle to-pe. Koneen varauskalenterilla näkyy ketkä kuljettajat varaukseen liittyvät. Vastaavasti kuljettajien varauskalenterilla näkyy mitkä konevaraukset kuljettajaan liittyvät. Kummankin kalenterin varauspalkilla näkyy sama tilauksen nimi ja ajon tilan osoittava väri. Mobiililaajennus Varaustiedot voidaan lähettää työntekijän mobiilipäätteeseen. Mobiilipäätteenä voi toimia esim. älypuhelin. Työntekijälle voidaan lähettää valinnainen herätetieto uudesta varauksesta tekstiviestillä. Työntekijä kuittaa varauksen hyväksytyksi tai hylätyksi. Työntekijän hyväksymisvaiheen tila näytetään ajojärjestelykalenterissa väreillä (odottaa hyväksyntää / hyväksytty / hylätty). Työntekijä kirjaa omat toteutumatietonsa mobiilipäätteellä, mistä ne kopioituvat koneen toteutumatietoihin. Jotta järjestelmän reaaliaikaisuus toteutuu, on toteutumat kirjattava mobiilijärjestelmään viimeistään seuraavana päivänä. Toimistojärjestelmään niitä voidaan kirjata myöhemminkin. Asiakkaalle lähetetään tekstiviestinä hyväksyttäväksi koonti koneelle kerääntyneistä, yhden tai useamman kuljettajan kirjaamista laskutettavista toteutumatiedoista. Toteutumat voidaan lähettää asiakkaalle hyväksyttäväksi missä tahansa aikajaksossa ja niitä voidaan ajolle lisätä niin kauan että ajojärjestelijä tai laskuttaja merkitsee ajon valmiiksi. Asiakkaan saama koontiviesti sisältää kuljettajalle annettavan pin-koodin, jolla kuljettaja kirjaa toteutumat hyväksytyiksi. Hyväksymismenettelyssä mobiilisovellus voidaan haluttaessa ohittaa. Omissa töissä hyväksynnän voi tehdä oma työnjohtaja tai hyväksyminen voidaan tehdä ajotoimistolla ohjelmallisesti. Sekä asiakkaan hyväksymät että hyväksyntää vielä odottavat toteutumatiedot ovat välittömästi laskutuksen, palkanlaskennan ja jälkilaskennan käytettävissä. Lokitietoihin jää merkintä siitä mihin numeroon ja milloin toteutumien hyväksymistekstiviesti on lähetetty. Työntekijä voi seurata omia avoimia varauksiaan ja jo kirjattuja toteutumatietoja 3 viikkoa taaksepäin mobiilipäätteeltä omaa palkkaseurantaa varten. Kaikki mobiilijärjestelmän vaiheet on mahdollista ohittaa ja kirjata ohjelmaan perinteisellä puhelin- / paperimenettelyllä. Menettelytapoja voidaan myös vapaasti käyttää ristiin. Osa työntekijöistä voi käyttää mobiilia ja osa perinteistä paperia. Keikat voidaan lähettää tiedoksi mobiiliin mutta kirjata toteutumat paperille. Osalle asiakkaista voidaan soveltaa mobiilikuittausta ja osalle paperia. Laskutus Ohjelma sisältää kaikki laskutuksen tarvitsemat tiedot, mutta se ei tee varsinaista myyntilaskua, eikä myöskään sisällä myyntireskontraa. Nämä ohjelmat yrityksillä yleisesti on jo olemassa joko itsellä tai tilitoimistolla, ja niissä valmiiksi rakennetut liityntätoiminnot edelleen kirjanpitoon. Autokaliin on siksi rakennettu vain laskutuksen sähköinen

6 liityntärajapinta. Laskutiedot luetaan Autokalin tekemästä siirtotiedostosta ulkopuoliseen laskutus- / reskontraohjelmaan, mistä ne siirretään kirjanpitoon. Valmiiden laskurivien siirto sähköisessä ascii muodossa on toteutettu useiden tilitoimistojen käyttämään Aditron Tikon laskutus- / kirjanpitosovellukseen sekä Sonet -laskutusohjelmaan. Siirtotiedosto sisältää verkkolaskustandardin mukaiset perustiedot. Se on muokattavissa myös muihin taloushallinnon ohjelmistoihin. Useissa taloushallinnon ohjelmissa on valmiiksi rakennettu ulkoisten tietojen luku -ominaisuus, jolloin varsinaista räätälöintiä ei tarvita, ainoastaan tietosisältöjen määritys. Siirrossa on huomioitava yrityksen käytössä olevat ja mahdollisesti toivottavat uudet kustannuspaikka- ja muut seurannat. Laskutuksen siirto-ominaisuus on selvitettävä ohjelma- ja yrityskohtaisesti ja siihen voidaan tarjota konsultointia. Ohjelma sisältää myynnin arvonlisäverokoodien (max 7) joustavan, selkokielisen, tilauskohtaisen hallinnan perustuen asiakkaalle tallennettaviin oletusarvoihin. Myyntilaskulle voidaan automaattisesti siirtää asiakkaan / työmaan perustietoihin tallennettu ostotilausnumero, työmaan työnumero, viite-kenttänä työmaan yhteyshenkilön nimi ja työmaan osoite, sekä työmaan työmaa-avain. Kaikki nämä tiedot kirjataan vain yhteen kertaan, käytettäessä samaa työmaata ne siirtyvät automaattisesti kaikille tämän työmaan tilauksille ja sieltä myyntilaskuille. Raportointi ja jälkilaskenta Raportointi ja jälkilaskenta voidaan tehdä veloitushinnan ja omakustannushinnan mukaan. Raportointiin voidaan ottaa mukaan sekä laskutettavat että ei laskutettavat toteutumat. Esim. urakkahintaiselle tilaukselle voidaan kirjata laskutettavaksi muuksi resurssiksi urakkahinta ja todelliset konevaraukset ja niiden toteutumat yksikköhintoineen eilaskutettavina varauksina siten, että ne muodostavat jälkilaskennassa tilauksen kulut. Laskutuksen yksikköhintaraportti halutulta aikaväliltä, halutuilta konetyypeiltä on käyttäjien itse tulostettavissa käyttöoikeuksien puitteissa. Varausten ja toteutumien kaikki tiedot sisältävä listaus on siirrettävissä Excel taulukkoon omia raportteja varten. Usein tarvittavat raportit voidaan kustomoida valmiiksi Sharepointissa. Ohjelmiston asiakas-, yhteyshenkilö-, työmaa-, kone- ja työntekijärekisteri ovat samoin kaikki siirrettävissä Exceliin. Työntekijöiden varaus- ja toteutumatiedot raportoitavissa Exceliin palkanmaksua varten. Ohjelman avulla saatavia tietoja esim. o tunnit tai eurot / asiakas / työmaa / yhteyshenkilö / työntekijä o toteutuneet laskutus- ja / tai muut tunnit ja/tai eurot per kone tai työntekijä / aikajakso o keskimääräiset yksikköhinnat halutulta aikaväliltä koneittain ja konetyypeittäin o toteutunut laskutus vs. toteutuneet kustannukset / tilaus (projekti) o verottajan kuukausi-ilmoituksessa vaadittavat toteutuneet työntekijätiedot työmaittain o työntekijän varaukset ja niihin liittyvät toteutumat halutulta aikaväliltä laskutettavat ja ei laskutettavat (esim. lomat) palkanlaskennan raportointia varten. Tarjoukset, luottotiedot, muut asiakas ja työmaakohtaiset tiedot Asiakkaan ja työmaan tietoihin voidaan linkittää liitetiedostona esim. tarjous. Tilausikkunasta voidaan suoraan avata sekä asiakkaan että työmaan tietoikkuna ja sitä kautta aiemmin tehty tarjous.

7 Asiakkaan luottotietojen kirjaaminen antaa hälytyksen tallennettaessa uutta tilausta maksukäyttäytymiseltään riskialttiille asiakkaalle. Asiakas- ja työmaatietoihin on tallennettavissa muitakin, kaikkien kyseisen asiakkaan tilauksien dialogeissa näkyviä tietoja kaikkien asianosaisten käytettäväksi. Esimerkiksi työmaan erityiset lupa- työturva- tai laskutuskäytännöt tai asiakkaan pyytämät raportointitiedot. Muita ominaisuuksia Konekohtaisesti voidaan tallentaa varausten oletushinta ja raporteille tulostuva omakustannushinta. Ohjelma ei suoraan tue asiakas- ja konekohtaisia hinnastoja (=hae hintaa varaukselle listalta), koska tällaisten yleistarjousten hallinnointi olisi erittäin työlästä. Asiakas- tai työmaakohtaisesti voidaan tallentaa linkki asiakas- / työmaakohtaiseen tarjoukseen (Word, pdf, Excel,.), mikä on avattavissa tilausdialogilta. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuuden ( lakimuutos) työntekijätietojen raportointi asiakkaalle Excel taulukkona. Veronumero, työnantajan tiedot ja muut ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot kirjattavissa työntekijärekisteriin ja raportoitavissa asiakkaille työmaakohtaisesti. Työmaan ja sieltä tilauksen tietoihin on mahdollista tallentaa myyntilaskulle siirtyvät ostotilausnumero ja työmaa-avain. Ohjelman listojen muutoksista voidaan automatisoida hälytysviestejä käyttäjien sähköpostiin. Esim. talousjohtajalle tieto uudesta asiakkaasta tai huoltopäällikölle viesti konetietojen muutoksesta. Lokitiedot; kaikilta listoita on löydettävissä kuka tiedot on tallentanut ja kuka viimeksi muokannut. Autokaliin voidaan rakentaa liityntäpintoja yrityksen dokumentinhallintaan, jolloin ohjelman asiakas-, yhteyshenkilö-, työntekijä-, kone-, työmaa- ja muut rekisterit ovat myös muiden ohjelmien käytössä. Laajennusmahdollisuuksina esimerkiksi MFilesin dokumentinhallinta, mihin voidaan metatietoineen tallentaa vaikka tarjouskanta ja koneisiin ja työntekijöihin liittyvät dokumentit, sekä laatujärjestelmän dokumentit ja ohjeet. OHJELMASTA SAATAVIA VÄLITTÖMIÄ KUSTANNUSHYÖTYJÄ Reaaliaikainen varaustietojen jakaminen Reaaliaikainen varaus- ja toteutumatieto on ohjelman web- käyttöliittymän kautta jaettavissa visuaalisesti helppolukuisena tietona paikasta riippumatta kaikille. Kalenteripalkille saadaan näkyviin haluttu tilauksen nimitieto, oletuksena asiakkaan nimi, työmaan nimi (osoitetieto) sekä varauksen alku- ja loppuaika. Selkeä jaettu kalenterinäyttö helpottaa resurssien käyttöasteen etukäteissuunnittelua ja seurantaa ja tuo sitä kautta selviä kustannussäästöjä. Mitä useampi henkilö osallistuu saman asian käsittelyyn, mitä useampi yksikkö käsittelee samaa resurssivarastoa ja mitä kauempana käsittelijät fyysisesti ovat toisistaan, sitä suurempi hyöty reaaliaikaisen tiedon paikasta riippumattomalla jakamisella on saavutettavissa.

8 Varaustietojen kirjaus- ja katseluoikeus voidaan toisistaan riippumatta jakaa kustannuspaikkakohtaisesti (toimipiste-, konetyyppi- tai muu haluttu jako). Usean toimipisteen ympäristössä voidaan esimerkiksi eri toimipisteiden ajojärjestelijöille antaa oikeus katsella toisen toimipisteen varauksia mutta ei tehdä varauksia vieraan toimipisteen resursseille. Jos annetaan oikeus tehdä myös varauksia vieraan kustannuspaikan resursseille, toteutumatiedoista voidaan helposti poimia näiden vieraiden yksiköiden käyttö ja hoitaa sisäinen laskutus esimerkiksi omakustannushinnoilla kuukausittain. Varausten liitännäistietojen kertakirjaus koko toimitusketjun käytettäväksi Kaikki tilaukseen liittyvät työt ja niiden lisätiedot, riippumatta siitä onko kysymys omasta vai vieraasta resurssista voidaan kirjata selkeästi näkyviin sekä toimitusseurantaa, laskutusta että jälkilaskentaa varten. Ohjelman tarjoaa keinon varmistaa, että kaikki toimituksen liitännäisasiat tulevat toimituksen yhteydessä huomioitua. Ajolle voidaan kirjata ulkopuolisia resurssivarauksia, ajo-ohjeita sekä vapaata hinnoittelu- ja muuta lisätietoa. Samaa tietoa käyttäen voidaan varmistaa, että liitännäiskustannukset tulevat myös laskutettua. Kun myynnillä on selkeä paikka mihin lisätiedot voidaan jo sopimusvaiheessa yhteiseen käyttöön kirjata, missä ne säilyvät läpi toimitus- ja laskutusketjun ja mistä ne voidaan myös koska tahansa tarkistaa tai muuttaa, ei myynnin tarvitse enää ottaa kantaan tavanomaisten toimitusten laskutukseen. Laskutuksen kierto nopeutuu ja myynnin aikaa säästyy seuraaville tai käynnissä oleville töille. Kun alihankintatyöt ja urakkaan kuuluvat myös ei laskutettavat työt kirjataan samalle tilaukselle, voidaan jälkiseurannassa välittömästi poimia huonokatteelliset tai katteettomat työt ja puuttua hinnoitteluun ja/tai kustannuksiin. Automaattinen tilausvahvistus Ohjelmasta voidaan lähettää tilausvahvistus asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiin yhdellä painalluksella. Näin voidaan varmistaa tilauksen tietojen oikeellisuus ennen työtehtävän aloittamista ja korjata mahdolliset väärinymmärrykset etukäteen. Tilausvahvistuksen yhteydessä tulee myös varmistettua laskutettava asiakas mikä erityisesti rakennusalan pitkissä alihankintaketjuissa ei useinkaan ole itsestään selvä asia. Kirjallisella tilausvahvistuksella todennetaan puhelimitse tehty suullinen sopimus ehtoineen. Varaustietojen lähetys työntekijöille virheettömästi Varaustietojen lähetys työntekijän mobiilipäätteeseen vähentää ajojärjestelyn ja kuljettajien välistä puhelinliikennettä ja virheellisiä tulkintoja. Osoite- ja yhteyshenkilötiedot siirtyvät kuljettajalle virheettömästi ja ne ovat mobiilipäätteellä käytettävissä puhelinnumero- ja karttalinkkinä. Virheetön tilaustieto vähentää harhaan ajoja ja muita virheellisestä toiminnasta aiheutuvia välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Välillisinä kustannuksia esimerkiksi myöhästymiset, myöhästymisestä päivän aikana syntyvät kertautumiset ja niistä aiheutuvat asiakaskustannukset ja badwill ovat usein piileviä mutta välittömiä kustannuksia huomattavasti merkittävämpiä.

9 Työntekijä voi tutkia ja kuitata työmääräyksensä hänelle sopivana aikana eikä hänen tarvitse keskeyttää käynnissä olevaa työtehtäväänsä uusien puhelinohjeiden kirjaamiseksi. Konetöissä tällä on merkitystä myös työturvallisuudelle. Toteutumatietojen välitön kirjaus järjestelmään Mobiililaajennuksen avulla toteutumatiedot kentältä ovat välittömästi työaikaseurannan ja laskutuksen käytettävissä. Asiakas voi hyväksyä toteutumat paikasta riippumatta. Toteutumatiedot ovat välittömästi laskutettavissa. Työntekijöiden tuntiseurannassa on reaaliaikaiset kertymätiedot, mikä tieto tarvitaan työntekijäresurssien tasaisen käytön varmistamiseksi. Varsinkin periodityössä voidaan oikea-aikaisella tiedolla vähentää tilanteita, jossa osalle työntekijöistä tulee yli- ja osalle alitunteja. Palkka- ja laskutustietojen moninkertainen tallennustyö, kohdistaminen ja epäselvyyksien tulkinta jäävät pois. Toteutumat kohdistuvat automaattisesti oikealle tilaukselle ja oikealle työntekijälle. Laskutuksen kiertonopeus kasvaa toimintatavasta riippuen keskimäärin noin viikolla. Mitä kauempana työntekijät toimivat, sitä suurempi hyöty saadaan paperittomasta toteutumakirjauksesta. Mobiilijärjestelmään kirjattavat työtunnit säilyvät järjestelmässä työntekijöiden itse tarkistettavissa. Toteutumatuntien Excel siirrolla tunneista saadaan halutun lainen yhteenveto palkanlaskennan käyttöön. Palkanlaskenta-aika nopeutuu ja virheet vähenevät. Asiakas- ja työmaatietojen hallinta Taloushallinto ja myynti voivat kirjata ohjelmaan asiakas- ja työmaakohtaisia huomautustietoja, jotka näkyvät reaaliaikaisesti tilausten vastanottajilla. Mahdollistaa esimerkiksi maksuhäiriötietojen välittömän jakamisen ja antaa sitä kautta mahdollisuuden luottoriskien minimoimiseen. Samoin on mahdollista asiakas- tai työmaakohtaisten erityispiirteiden tai hinnoittelutietojen kirjaaminen ajojärjestelyn ja laskutuksen käyttöön. Ohjelma huomauttaa, kun uutta tilausta kirjaa asiakkaalle jonka riskiluokitus on alhainen. Varsinkin, jos ajojärjestelyä hoitaa useampi henkilö, voidaan näin varmistaa asiakkaita koskevan tärkeän tiedon jakaminen kaikille. Tarjoukset voidaan linkittää asiakkaaseen ja / tai työmaahan, jolloin tilausten hinnoitteluvaiheessa tarjous löytyy helposti tilausikkunasta. Vanhojen toteutumien etsintä, koneet / kuljettajat / asiakkaat Säännöllisesti tulee eteen tilanteita jolloin syystä tai toisesta pitää tietää mikä kone tai kuka työntekijä on ollut suorittamassa tiettyä työtä tiettyyn aikaan. Ajokalenterin hakutoiminnoilla kaikki syötettävät tiedot toimivat hakukriteereinä. Vanhojen tietojen etsintä on helppoa eikä vie turhaa aikaa. Toimintatapojen yhtenäistäminen

10 Ohjelma pakottaa kaikki työntekijät tekemään tietyt perustoiminnot samalla, yhteisellä tavalla. Helpottaa sijaisuuksia, uusien työntekijöiden kouluttamista, tiedon jakamista ja seurantaa. Yhtenäisen ERP -ohjelmiston avulla johto voi ohjata menettelytapoja haluamaansa suuntaan ja helposti seurata niiden toteutumista. Seurantatiedot myynnin kohdentamiseen ja asiakaspalveluun Ohjelmasta saa jälkikäteen raportoitua kaiken mitä sinne syötetään. Myynti voi helposti seurata toteutuneita laskutustietoja asiakas-, työmaa-, yhteyshenkilö- ja konekohtaisesti ja kaikilla näiden tietojen yhdistelmillä. Myös asiakkaille on usein hyötyä siitä, että heidän käyttönsä pystytään raportoimaan selkeästi. Rakentamisen ilmoitusvelvollisuuden vaatimien työntekijätietojen lisäys ohjelmistoon mahdollistaa näiden raporttien tulostamisen asiakkaalle myös jälkikäteen, milloin asiakkaan oma työmaakirjanpito ei ole ollut riittävää.

11 OHJELMAN PERUSTIEDOT, TALLENNUSIKKUNAT Perustiedot voidaan ohjelman käyttöönottovaiheessa tuoda valmiilta Excel listoilta tai ne voidaan syöttää ohjelmallisesti. Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia. Kaikki ohjelman perustiedot voidaan listata ja siirtää muokattavaksi mm. Exceliin käyttöoikeuksien puitteissa. Ajoneuvon perustiedot

12 Työntekijän perustiedot

13 Työmaan perustiedot Asiakkaan yhteyshenkilön perustiedot

14 Asiakkaan perustiedot

15 Muut tallennettavat perustiedot, listat ja pohjat

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Käyttöohje Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Sisällys 1 Kilometrien syöttö...2 1.1 Uusien kilometrien syöttö kun ajetaan Profiilin autoilla...2 1.1.1 Normaali

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI JOHDON RAPORTOINTI OHJELMA Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen laskennan

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Nykytilanne ja jatkosuunnitelmat Juho Ajo Kiekun kustannuslaskennan ratkaisun sisältö: tilanne 2.9.2013 Meno- ja tulokirjaukset siirretään esijärjestelmistä

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä. Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä. Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut Sähköiset palvelusetelit Kaikki Oulun hyvinvointipalvelujen palvelusetelit

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja jakotavan määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Automaattinen jako 5.2.

Lisätiedot

Comgate Oy. Winres-ohjelmien uudet ominaisuudet

Comgate Oy. Winres-ohjelmien uudet ominaisuudet Comgate Oy Winres-ohjelmien uudet ominaisuudet 1 Summan valinta maksulomakkeella Lomake näyttää voimassa olevat laskut ja niiden summat Haluttu summa valitaan maksettavaksi klikkaamalla 2 Näytä vain tuoreet

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo: RAPORTIT Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Rekisteristä löytyvät raporttipohjat Normaalit Valmiit Kiinteät raportit ja työkalut 3. Uuden raportin luominen 4. Osoitetarrat ja sähköpostin lähettäminen suoraan

Lisätiedot

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013 Atean eshop on markkinoiden edistynein hankintajärjestelmä, joka tukee ja nopeuttaa yritysten it-hankintaprosessia. Lisenssiasiakkaille eshop tarjoaa ohjelmisto-omaisuuden hallintatyökalut. eshop lisenssiopas

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja käyttöönoton määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Jatkuva

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella.

ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella. Sivu 1(7) Sopimuslaskutus ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella. Sopimus Kullekin asiakkaalle

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle http://verkkokauppa.sejo.fi/ Olet saanut sähköpostilla käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääset kirjautumaan verkkokauppaamme.

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus... 4 Asetukset... 4 Päivittäminen versiosta 1.X.X versioon 2.X.X... 4 Toimitustavat... 5 Tilauksen käsittely...6

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki Kaukoputken käyttöohje http://kaukoputki.kaukokiito.fi Opastus ja tuki Sähköiset palvelut 010 510 1700 sahkoisetpalvelut@kaukokiito.fi Versio 2.0/11.3.2016/VV Rekisteröityminen Aloita rekisteröityminen

Lisätiedot

Provianet Events ominaisuudet

Provianet Events ominaisuudet Provianet 2017 Provianet Events ominaisuudet Käytettävyys Responsiivinen toteutus, toimii myös mobiililaitteilla Käyttäjäkohtaiset oikeudet Projektien/tapahtumien luonti ja hallinta Projektin tai tapahtuman

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Korvaavuus

SA / Opiskelijat / Korvaavuus SA / Opiskelijat / Korvaavuus Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuuden yhteydessä sinun

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti 1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on

Lisätiedot

Netvisor matkalaskuliittymä

Netvisor matkalaskuliittymä Päiväys: 20.2.2017 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Matkalaskun kululajit... 3 1.3 Laskentakohteet... 4

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Jäsentiedot MyLCI - Käyttäjäohje Versio 1.1 4.4.2016 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla, sähköisesti tai muullakaan

Lisätiedot

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Pardco Group Oy Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Asennus- ja asetusohjeet Pardco Group Oy 9/6/2013 Sisältö Yleistä moduulista... 2 Moduulin asennus... 2 Asetukset... 2 Trustpoint Invoice

Lisätiedot

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla OHJEITA RAPORTOINTIIN 6 Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla Versio 1.0.2/17.6.2013 Valtiokonttori Ohje 2 (9) Sisällysluettelo 1 Tulossopimuksen laadintapohja... 3 2 Tulostavoiteasiakirjan

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin

Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin Työntekijätiedot Urakkatiedot Verohallinto 2 Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Työntekijätietojen ilmoittaminen

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki Anu Husu 19.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Rekisteröityminen laskun lähettäjän web-sovelluksen käyttäjäksi... 3 3 Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Portaalin käyttöohje palveluntuottajille

Portaalin käyttöohje palveluntuottajille Portaalin käyttöohje palveluntuottajille 2 Sisältö 1 Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen... 3 1.1 Sisäänkirjautuminen palveluseteliportaaliin... 3 1.2 Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen...

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Taustaa Lääkelainsäädännön eläinlääkintään liittyvät lait ja asetukset muuttuivat vuonna 2014. Eläinlääkärillä on mahdollisuus luovuttaa lääkkeitä varalle

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin 19.2.2013 Kuva: Sanna Waris egradu Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön egradu-järjestelmän. Kyseessä on lopputöiden

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

Osto- ja myyntiprosessi

Osto- ja myyntiprosessi Osto- ja myyntiprosessi Microsoft Dynamics NAV 1 Harjoitus käy läpi oston ja myynnin perusprosessit Maalitölkit ostetaan ja myydään sellaisenaan eteenpäin = jälleenmyynti Viedään prosessit läpi NAVilla

Lisätiedot

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille Sisältö 1. Palvelun yleiskuvaus... 3 2. Tarjouspyynnön lähettäminen FarmiDiili sovelluksella... 5 3. Tarjouksen saaminen ja sen jälkeen

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot

NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot Markkinointi & tiedottaminen Henkilöryhmät ja rajatut käyttöoikeudet esim. ohjaajille Liikuntasetelien

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Elisa efax. Käyttöohje

Elisa efax. Käyttöohje Elisa efax Käyttöohje 1 Sisällysluettelo 1 Ohjeen käyttötarkoitus... 2 2 efax palvelun käytön aloittaminen... 2 3 Faksin lähettäminen... 3 4 Faksin vastaanottaminen... 4 5 Kuittaukset ja raportit... 4

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Business Online Korttipalvelu

Business Online Korttipalvelu Business Online Korttipalvelu Yleistä Business Online sopimuksen Korttimoduulissa voit katsoa yrityksesi korttisopimuksia ja korttien tietoja. Osio sisältää lisäksi käyttövaltuuksien hallinnan. Kun korttimoduuli

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

- Tervetuloa käyttäjäksi

- Tervetuloa käyttäjäksi - Tervetuloa käyttäjäksi Lyhyesti Tiimalasin perusideana on kirjata tehtyä työtä yhteen tai useampaan tehtävään. Heti kirjautumisen jälkeen näet viimeisimmän tehtävän ja voit jatkaa sen tekemistä. Etusivulla

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

Miten tarkistan onko yrityksen kanssa tehty puitesopimus?

Miten tarkistan onko yrityksen kanssa tehty puitesopimus? Miten tarkistan onko yrityksen kanssa tehty puitesopimus? 1. Kirjaudu normaaleilla tunnuksillasi Wilmaan (https://wilma.sedu.fi linkki löytyy myös intrasta) 2. Avaa Yritykset välilehti 3. Voit etsiä yritystä

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Eltel työmaan päätoteuttaja. Ohjeistus alihankkijoille

Eltel työmaan päätoteuttaja. Ohjeistus alihankkijoille Alihankkija, jolta Eltel Networks Oy / Eltel Networks Pohjoinen Oy tilaa työtä tulisi, täyttääkseen veroviranomaisten vaatimat raportointi vaateet, toimia seuraavalla tavalla. 1. Käydä ilmaiseksi rekisteröitymässä

Lisätiedot

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Sisältö 1 Palvelun kuvaus...1 1.1 Koska käyttää mitäkin sisältötyyppiä?...1 1.1.1 Ajankohtaista...1 1.1.2 Tarjoukset...1 1.1.3 Ilmoitukset...1 1.2 Käyttäjätunnukset...1

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI 1 OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen -ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

SAP NAVIGOINTI. Yleistä SAPista JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

SAP NAVIGOINTI. Yleistä SAPista JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yleistä SAPista - Yritys = 2100 Jyväskylän yliopisto - Tyks-ryhmä = Tiedekunta - Tulosyksikkö = Laitos - Kustannuspaikka = Laitos (ent. VA) - Transaktiokoodi/tekninen nimi = alfanumeerinen tunniste joka

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot