Valtion yhteinen tietoliikenneratkaisu VY-verkko yhdistää turvallisesti käyttäjät ja palvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion yhteinen tietoliikenneratkaisu VY-verkko yhdistää turvallisesti käyttäjät ja palvelut"

Transkriptio

1 Valtion yhteinen tietoliikenneratkaisu VY-verkko yhdistää turvallisesti käyttäjät ja palvelut Lasse Melkko Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus

2 Taustaa Palvelut Palvelupisteet Miten pääsee mukaan? VY-verkko VIP:n tietoliikennepalveluna Hinnoitteluperiaatteet 2

3 Taustaa Mikä VY-verkko on? Valtion verkkokokonaisuus Edut virastolle Turvallisuus ja toimintavarmuus 3

4 Valtion yhteinen turvallinen tietoliikenneratkaisu VY-verkko tarjoaa kaikille valtion virastoille nopean, luotettavan ja turvallisen tavan kytkeytyä valtion yhteisiin palveluihin, toisiinsa sekä ulkoisiin palveluihin, kuten internetiin. VY-verkko muodostaa siihen liittyneiden virastojen välisen valtion sisäisen intranetin. Toimipisteet liitetään toisiinsa ja yhteisiin palveluihin yhteisen, turvallisen ja varmennetun Kytkentäytimen avulla Keskitetty tietoturva tarjoaa palomuurit, palvelunestohyökkäysten ja virusten torjunnan, roskapostisuodatuksen sekä haittaliikenteen havaitsemis- ja estojärjestelmän VIP-asiantuntijapalvelupiste kokoaa valtion yhteisten palveluiden ja tietoliikenteen ongelmanselvityksen yhteen pisteeseen Toimipistekohtaiset liittymäverkot hankitaan Hansel puitesopimuksella. 4

5 Valtion verkkokokonaisuus

6 VY-verkon yleisarkkitehtuuri

7 Edut virastoille Tietoliikenteen kokonaiskustannusten aleneminen Päällekkäisten ratkaisujen karsiminen, erityisesti Internet- ja palvelutaloliittymien sekä tietoturvapalveluiden osalta tuo valtion tasolla kustannussäästöjä Hallinnan ja valvonnan keskittäminen vapauttaa tietoliikenteen hallinnointiin ja erityisesti ongelmien selvittelyyn tarvittavaa henkilötyötä muuhun käyttöön. Joustavuutta verkkomuutoksiin Yhteisten palvelujen käyttöönotto yksinkertaistuu ja organisaatiomuutosten aiheuttamat verkkomuutokset ovat joustavampia. 7

8 Edut virastoille Tietoturvallisuuden hallinta helpottuu Kytkentäydintä ja sen arkkitehtuurin mukaan määriteltyjä toimipisteliittymiä hyväksikäyttävä verkko tarjoaa viestinvälitykselle suojaustason III mukaisen valtion hallinnon sisäisen ympäristön Tietoturvan osalta hallittu verkkokokonaisuus helpottaa myös virastoilta vaadittavan tietoturvallisuuden tason saavuttamista. Parempi palvelutaso valtaosalle käyttäjistä Suuruuden ekonomiaa hyödyntämällä voidaan tietoliikenteen palvelutasoa parantaa valtaosalle käyttäjistä. 8

9 Turvallisuus ja toimintavarmuus Käytettävissä aina ilman katkoja Kytkentäydin ja siihen liittyvien palveluiden yhteydet on maantieteellisesti hajautettu ja varmennettu. Varautumiseen liittyvät seikat on otettu vahvasti huomioon Toimii tietoturvataso- ja varautumismallin korotetulla tasolla Palvelun saatavuus on varmistettu myös normaaliolojen häiriötilanteissa Liikenne pysyy Suomen rajojen sisällä ja palvelu hoidetaan suomalaisella henkilöstöllä Palvelun toimittajan vaihtamisen sujuvuus on otettu huomioon Palvelun tietoturvaa auditoidaan vuosittain. 9

10 Turvallisuus ja toimintavarmuus Tekninen tietoturva Asiakkaiden liikenne omissa virtuaaliverkoissaan Palomuurit ja haittaliikenteen esto kaikissa rajapinnoissa Haittaohjelmien aiheuttamia ongelmia suojataan tunkeutumisen estojärjestelmällä Internet-liittymät on hajautettu eri palveluntarjoajille Palvelunestohyökkäysten torjuminen jo ISP:n verkossa Kytkentäytimen sisäinen nimipalvelu, aikapalvelu ja sähköpostin välitys toimii Internetistä riippumatta Sähköpostin ja selainliikenteen välityksessä haittaohjelmien ja roskapostin suodatus. 10

11 Palvelut Peruspalvelut Liityntäpalvelut Internet-palvelut Palvelupisteet VIP-asiantuntijapalvelupiste VIPPA Tietoliikenteen hallinta- ja palvelupiste HAPPI Sähköpostinvälityksen ja haittaohjelmasuodatuksen palvelupiste SÄPPI 11

12 Peruspalvelut Kytkentäydin - maantieteellisesti hajautettu, nopea ja turvallinen tietoliikenteen solmupiste Kytkeytyminen monipuolisesti nopeilla yhteyksillä VPN/VLANrajapinnalla L2- tai L3-tasolla Verkkojen osittaminen tai yhdistäminen virtuaaliverkoiksi tehdään kytkentäytimen reunalla Palomuurit, liikenteen suodatus ja tunkeutumisen esto kaikkien rajapintojen välillä Liikenne välitetään muuttamattomana kytkentäytimen läpi SLA-taso vastaa mm. VoIP-liikenteen vaatimuksia Käytettävissä: laatuluokitus, osoitemuunnokset, IPv6, multicast. Infrastruktuuripalvelut Sisäinen ja julkinen nimipalvelu, aikapalvelu, sähköpostin välitys. 12

13 Liityntäpalvelut Asiakasverkot Palvelutalot Asiakasvirastot liittyvät yleensä asiakasverkkoina MPLS/VPNrajapinnalla jonkin verkkopalveluoperaattorin runkoverkon välityksellä Kytkentäytimessä on suurimpien operaattoreiden runkosolmut Myös fyysinen liityntä on myös mahdollinen Liikennettä suodatetaan ja rajoitetaan kytkentäytimen reunalla. Palvelutalot liittyvät vastaavasti operaattoriyhteyksillä mutta myös fyysinen liityntä on mahdollinen Kytkentäytimen rajapinnassa on aina palomuuri ja tunkeutumisenestojärjestelmä. 13

14 Internet-palvelut Varmennettu ja turvallinen Internet-yhteys Kaksi toisiaan varmistavaa operaattoria Liikenteen suodatus ja tunkeutumisen esto sekä palvelunestohyökkäysten torjunta SMTP- ja selainliikenteen välitys (IRHS) SMTP-viestinvälitys toimii myös kun VY-verkon ulkoiset yhteydet ovat estyneet Turvallinen, täyttää valtionhallinnon tietoturvataso- ja varautumisvaatimukset Räätälöitävissä asiakaskohtaisesti Valtion sisäinen liikenne keskitetään VY-verkon sisälle, ulkoyhteyksille TLS-salaus käyttöönotettavissa Kirjekuorisalaus otettavissa käyttöön viestikohtaisesti 14

15 Internet-palvelut SMTP/HTTP-haittaohjelma- ja SMTP-roskapostinsuodatus (IRHS) Räätälöitävissä monipuolisesti ja asiakaskohtaisesti Mainepohjainen suodatus kehittyy ja mukautuu uusiin uhkatyyppeihin Valtion yhteinen tietoliikenneratkaisu (VYVI) käyttää IRHS-palvelua internet-postin välitykseen ja suodattamiseen 15

16 Kytkentäydin: arkkitehtuuri 16

17 Palvelupisteet Keskitetty tietoliikenteen ongelmanselvitys vakioidulla palvelutasolla VIP-palvelupiste on asiakkaan pääkäyttäjien yhteydenottopiste Vianselvitys ja muutospyynnöt ohjataan edelleen toimittajien ITIL-pohjaisille palveluprosesseille. Valtion IT-palvelukeskus vastaa muutospyyntöjen asiatarkastuksesta sekä tietoturvavaltuuttamisesta Vikatilanteiden selvitys delegoidaan tarvittaessa myös kolmansille osapuolille HAPPI = Tietoliikenteen hallinta- ja palvelupiste (TeliaSonera), SÄPPI = sähköpostin- ja selailuliikenteen palvelupiste (Elisa) 17

18 Miten pääsee mukaan? Koko valtio VY-verkon piiriin 2014 Käyttöönotto Käyttöönottojen tila 18

19 Käyttöönoton kulku 19

20 Käyttöönotto Vaatimukset käyttöönoton aloittamiselle Vähintään aloitettu perustason tietoturva-auditointi Palvelusopimus Perustiedoilla täytetty asiakaskortti Käyttöönottoprojektin kulku Käynnistyy aloituspalaverilla jossa tarkennetaan projektisuunnitelma, lyödään lukkoon tavoitteet ja hyväksymiskriteerit Käydään läpi asiakaskortin tiedot ja sovitaan jatkosta Projektipäällikkö tulee TeliasSoneralta ja hän vastaa projektin etenemisestä sekä hallitsee resursseja Tietoliikennetilaukset saadaan usein liikkeelle jo aloituspalaverin jälkeen 20

21 Käyttöönottojen tila VY-verkko Liittymisprojektien tilamatriisi / JTP (T) (R) VIRASTOT VNV UM OM SM PLM VM OKM MMM LVM TEM STM YM EK VNK VTV TPK UPI OM HA OTTK (RP) % 1 Käyttöönotto valmis SM HA PH RVL (R) HÄKE (R) HALTIK (P) MIGRI (R) PEO (R) Käyttöönottoprojekti aloitettu Sopimusneuvottelut käynnissä (1/2012) (1/2012) 45% (1/2012) (1/2012) 6 Siirtyminen täyteen palveluun PLM HA PV (T) PHRAKL (T) Suunniteltu Ei etene suunnitellusti 100% 2 T Täyden palvelun asiakas VM HA VERO (R) TULLI (R) AVI (RT) TK (R) PALKEET (T) VK (T) VRK (T) VATT (T) ÅLAND R Rajoitetun palvelun asiakas P Palveluntarjoaja 100% 85% 95% 100% 90% 5% 9 OKM HA OPH NBA ARKISTO FNG SA (R) CIMO TKT SLHK KOTUS KAVA (R) CELIA (R) NRL (R) YTL (R) VIEI (R) VET OPTUM (R) (KIEKU) (LOMA) (LOMA) (LOMA) (LOMA) (LOMA) (LOMA) MMM HA MML (R) MTT (R) METLA (T) EVIRA (R) RKTL (T) MAVI (R+) TIKE (RP) GDL (T) MK (T) METSÄ (T) % 80% 0% 100% 100% 10 LVM HA LIVI FMI TRAFI VIVI TEM HA ELY (RT) VTT GTK (T) PRH (T) TEKES (T) TUKES (T) MIKES (T) KUVI (T) KIVI (T) EMV (T) KTK (T) MEK (T) HVK (R) MOL (P) % 95% 0% 95% 100% 100% 100% 100% 13 STM HA THL STUK FIMEA (R) VALVIRA (T) Suunnitellut käyttöönotot (toteutunut/suunnitelma) 10% 70% 4 Vuosi (to / su) Yhteensä YM HA SYKE (P) ARA Täysi Asiakkaat 19 1 / Käyttäjät % 2 Rajoitettu Asiakkaat 15 1 / 19+ Käyttäjät Lopullinen käyttäjämääärä86108 Yhteensä Asiakkaat 34 2 / % 31 % 40 % Käyttäjät

22 VIP tietoliikennepalveluna Tuotteistettu palvelu Hinnoittelu 22

23 VIP tietoliikennepalveluna: hinnoittelun perusteet Omakustannusperiaate Hinnoittelu sama riippumatta koska palvelu otetaan käyttöön Yksinkertainen ja läpinäkyvä Käydään läpi kunkin asiakkaan kanssa erikseen VY-verkon käyttökustannukset eivät kata Toimipisteiden liittämistä operaattoriverkkoon (Hansel) Asiakkaan omien järjestelmien saattamista toimimaan palveluntarjoajan VY-verkkoyhteydellä VIP:n muiden palveluiden palvelumaksuja 23

24 Yhteyshenkilöt Vastuualue Nimi Puhelin Asiakasvastaavat VM, VNK, OKV Pekka Nykänen UM, TEM, STM Mika Sormunen OKM, SM, EK, TPK Heli Parkkonen MMM, YM Laura Salmi LVM, OM, PLM Risto-Matti Helminen VY-verkko Kari Likovuori Tietoturvapalvelut Kimmo Rousku Erja Kinnunen Sähköposti 24

25 Valtion IT-palvelukeskus Osaava IT-palveluintegraattori. Sujuvaa ja laadukasta palvelutoimintaa. Helpotamme asiakkaan arkea. Kysymyksiä Kommentteja Kiitos! <http://www.valtiokonttori.fi/vip/vy-verkko>

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

Valtion yhteiset infrastruktuuripalvelut. Tuomo Pigg Neuvotteleva virkamies JulkICT-toiminto 11.12.2012

Valtion yhteiset infrastruktuuripalvelut. Tuomo Pigg Neuvotteleva virkamies JulkICT-toiminto 11.12.2012 Valtion yhteiset infrastruktuuripalvelut Tuomo Pigg Neuvotteleva virkamies JulkICT-toiminto 11.12.2012 Esityksen sisältö 1. Tietoliikennepalvelut 2. Konesali- ja kapasiteettipalvelut 3. Viestintäpalvelut

Lisätiedot

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Tietoliikenneyhteydet 1 (36) Liittymismallit KanTa-palveluihin LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KunTo Tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtion IT-palvelukeskukset

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtion IT-palvelukeskukset Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtion IT-palvelukeskukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 3/2013 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 3/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Valtion konesalija. kapasiteettipalvelustrategia 15/2014. ICT-toiminta

Valtion konesalija. kapasiteettipalvelustrategia 15/2014. ICT-toiminta Valtion konesalija kapasiteettipalvelustrategia 15/2014 ICT-toiminta Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelustrategia Valtiovarainministeriön julkaisuja 15/2014 IICT-toiminta 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25)

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25) Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005 Sivu 1 (25) Johdanto Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyöhankkeena on lähtenyt liikkeelle yhteinen verkkotunnistautumis-

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT Suomen Kiinteistöliitto ry ja Sähköinfo Oy Julkinen, huhtikuu 2003 Projektiryhmä Nimi: Tapio Raaska Jari Sassi Risto Riihimäki Jouni Paju Tehtävä: projektipäällikkö

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT Yrityksille Ota käyttöösi nykyaikaiset tietoliikenne-, viestintä- ja ICT-ratkaisut. Ota avuksesi monipuoliset asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut. Me mitoitamme ne teidän tarpeisiinne

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

YHTEISPALVELUN LAAJENTAMISHANKE Etäpalveluprojektin loppuraportti

YHTEISPALVELUN LAAJENTAMISHANKE Etäpalveluprojektin loppuraportti YHTEISPALVELUN LAAJENTAMISHANKE Etäpalveluprojektin loppuraportti LIITE 1 Pilottiympäristöjen palvelut LIITE 1 Pilottiympäristöjen palvelut SISÄLLYS 1 JÄRJESTELMIEN PILOTOINNIN LÄHTÖKOHDAT JA REUNAEHDOT...

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Joulukuu 2013 Johdanto Yritysten toiminta nojaa nykyään hyvin toimiviin ja turvallisiin tietojärjestelmiin. Kuitenkin neljä viidestä tietoturvatarkastuskohteesta

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Taloushallinto- ja oikeusyksikkö Suunnitelma 12.9.2014 Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma 1. Taloushallintostrategian taustaa Valtion taloushallinnon

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 Toinen väliraportti Sisällysluettelo Tämän raportin yhteyshenkilöt ovat: Janne Vesa Management Consulting Tel: + [358] 207 603 512 janne.vesa@kpmg.fi Heikki

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällys Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Visio 2015 ja Strategiset linjaukset Johtajan katsaus Direktörens översikt Organisaatio HALTIK Suomen

Lisätiedot

TORI - Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset, osa 3

TORI - Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset, osa 3 12.12.2013 (päivitetty 29.1.2014) TORI - Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset, osa 3 Tästä listasta löytyy vastauksia ensimmäisten siirtoprojektien aikana siirtyvää henkilöstöä askarruttaviin kysymyksiin.

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16 1 BUSINESS NETWORKS Nordic LAN & WAN Communication Oy Nordic LAN & WAN Communication Oy Poliisin tietohallintokeskus PTHK on valinnut in sisäasiainministeriön runkoverkon valtakunnalliseksi tietoturva-

Lisätiedot

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 10.12.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 4 4 Suositukset...

Lisätiedot

BusinessWeb Kotisivupalvelu

BusinessWeb Kotisivupalvelu DataInfo Oy BusinessWeb Kotisivupalvelu Palvelukuvaus 26.1.2012 Sisältö Johdanto... 4 Palveluiden käyttötarkoitus... 4 Palveluiden kokoonpanot... 5 Peruspalvelun kokoonpanot... 5 Kotisivupalvelu BusinessWeb

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot