Videoneuvottelu. erikoishammaslääkärikoulutuksessa ja etäopetuksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Videoneuvottelu. erikoishammaslääkärikoulutuksessa ja etäopetuksessa"

Transkriptio

1 Videoneuvottelu erikoishammaslääkärikoulutuksessa ja etäopetuksessa EINO IGNATIUS, KARI MÄKELÄ, RISTO-PEKKA HAPPONEN, SANTERI HALLIKAINEN, SAMI PERÄLÄ Erikoishammaslääkäripalvelut ovat jakautuneet maassamme epätasaisesti. Pienet kaupungit ja haja-asutusalueet ovat osin vailla näitä palveluita. Turun yliopiston erikoishammaslääkärikoulutusta on hajautettu siten, että Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) suusairauksien klinikan ohella koulutusta tapahtuu eri terveyskeskuksissa ja sairaaloissa Länsi-Suomen läänin alueella. Koulutettavien työskentely yliopistopaikkakuntien ulkopuolisissa terveydenhuollon yksiköissä asettaa uudenlaisia vaatimuksia sekä koulutuksen että kliinisen työn ohjaamisen toteuttamiselle. Videoneuvottelusta on kehitetty työkalua erikoishammaslääkärikoulutuksen etäopiskeluun ja hoitokonsultaatioon osana Turun yliopiston hammasklinikan IDUT-projektia. Videoneuvottelutekniikkaa voidaan käyttää koulutuksissa, potilaskonsultaatioissa, erilaisissa neuvotteluissa tai muissa tilanteissa, joissa on tärkeää saada kahdensuuntainen ääni- ja kuvayhteys (1 5). Videoneuvottelutekniikka poistaa etäisyyden ja luo reaaliaikaisen näkö- ja keskusteluyhteyden kahden tai useamman keskustelijan välillä. Videoneuvottelua on käytetty hammaslääketieteessä muutamissa maissa koulutuksessa ja konsultaatiossa lupaavin tuloksin (6 10). Audiovisuaaliset apuvälineet muodostavat keskeisen osan luennon sisällöstä, ja niiden luotettavuuden takaaminen sekä kuvan laadun varmistaminen on etäkoulutuksessa tärkeää. Laitteistolle voidaan asettaa käyttötarkoituksesta riippuen tietyt vähimmäisvaatimukset (11 14). Videoneuvottelu vähentää matkustamisen tarvetta ja tuo säästöjä matkakuluihin (3, 8, 11). Se mahdollistaa asiantuntijapalvelut pienillekin paikkakunnille ja lisää alueellista tasaarvoa (1 3, 5, 11 16). Tieto- ja viestintätekniikan nopea kehittyminen on erityisesti kuluvalla vuosikymmenellä johtanut maailmanlaajuiseen verkottumiseen ja sen mukanaan tuomaan uudenlaiseen viestintäkulttuuriin. Kyseessä on monitahoinen yhteiskunnallinen kehitysvaihe, jossa maanviljelysyhteiskunnan ja teollisuusyhteiskunnan perustalle on rakentunut tai rakentumassa globaalisti verkostoituva tieto- ja viestintäyhteiskunta (1). Internet protocol (IP) -teknologian soveltaminen äänen ja kuvan reaaliaikaiseen siirtoon muuttaa aikaisemmin totuttua viestintää. Päätelaitteina voidaan käyttää esimerkiksi videoneuvottelutekniikkaa, joka toimii myös digitaalisessa puhelinverkossa. Lähtökohtana omalle työllemme oli erikoishammaslääkäripalveluiden puute erityisesti haja-asutusalueilla. Hajautetun erikoishammaslääkärikoulutuksen järjestämistä Länsi-Suomen läänin alueella oli tarve tehostaa. Pyrittiin etsimään niitä koulutuksen teknisiä apuvälineitä, jotka mahdollistaisivat osan hammaslääketieteellisestä opetuksesta etäpaikkakunnilla. Turun yliopiston erikoishammaslääkärikoulutusta on hajautettu siten, että Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) suusairauksien klinikan ohella koulutusta tapahtuu eri terveyskeskuksissa ja sairaaloissa Länsi-Suomen läänin alueella. Teoriaa Toteutus Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) suusairauksien klinikassa on aloitettu luentojen ja seminaarien lähettäminen videoneuvottelua apuna käyttäen muissa yksiköissä toimiville erikoistuville hammaslääkäreille (kuva 1) (17). Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) suusairauksien klinikan ja Seinäjoen terveyskeskuksen hammashuollon välillä on lisäksi aloitettu videoneuvottelutekniikkaan tukeutuva potilaskonsultaatio. Turun ulkopuolisissa etäkoulutuspisteissä (Tampere, Vaasa, Seinäjoki, Jyväskylä ja Pori) opiskeli syksyllä 2003 yhteensä yhdeksän erikoistuvaa hammaslääkäriä. Näistä viisi oli oikomishoidon, yksi suu- ja leukakirurgian ja kolme kliinisen hammashoidon erikoistumiskoulutuksessa. Koulutusohjelman 958 Suomen Hammaslääkärilehti 17/2004

2 TEKNINEN RAPORTTI mukaisesti luennot pidettiin pääasiassa perjantaisin, jolloin etäopiskelijat osallistuivat samanaikaisesti omilla paikkakunnillaan luentojen kuuntelemiseen. Yhteisluentoja oli mm. sisätaudeista, korvataudeista, purentafysiologiasta sekä suu- ja leukakirurgiasta. Suu- ja leukakirurgian viikkoseminaareja oli mahdollisuus seurata etäkoulutuspaikkakunnilla tiistai-iltapäivinä. Kouluttajina toimivat erikoisalojen professorit ja apulaisopettajat. Etäpaikkakunnilta oli mahdollisuus esittää kysymyksiä tai kommentteja reaaliajassa. Luentojen lopuksi käytiin yleensä keskustelua, johon myös etäopiskelijat osallistuivat. Videoneuvottelulaitteessa (koodekki) tapahtuu kuvan, äänen ja datan käsittely. Koodekki on myös digitaalinen signaalin muuntamisyksikkö. Monitorina voidaan käyttää esimerkiksi televisiota, tietokonemonitoria tai dataprojektoria. Videoneuvottelulaitteistossa voi olla kiinteä mikrofoni, laitteiston oma langallinen mikrofoni tai langaton mikrofoni. Äänentoisto tapahtuu television kaiuttimien kautta tai erillisillä aktiivi- tai passiivikaiuttimilla. Toimintoja ohjataan yleensä kaukoohjaimella. PC-pohjaisia videoneuvottelulaitteita ohjataan hiirellä. Videoneuvottelulaitteisto, toimintojen ohjaus sekä kameraohjaukset konfiguroidaan eli ohjelmoidaan kauko-ohjaimella. Nykyaikaisilla videoneuvottelulaitteistoilla voidaan ohjata myös vastapuolen kameratoimintoja. Videoneuvottelulaitteistoon liitettäviä kuvalähteitä voivat olla esimerkiksi dokumenttikamera, erilaiset lisäkamerat tai tietokone. Käytössämme on ollut neljä eri videoneuvottelulaitteistoa: Polycom Viewstation 512, Polycom ViewStation FX (kuva 2), Tandberg 880 ja Polycom ViaVideo (kuva 3). Kolme Kuva1. Kaavakuva etäopetuksen teknisestä järjestelystä. ensin mainittua voivat käyttää siirtotienään sekä digitaalista puhelinverkkoa (Integrated Services Digital Network, ISDN) että tietoverkkoa (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP). ViaVideo on tietoverkkopohjainen henkilökohtainen videoneuvottelulaitteisto, joka liitetään tietokoneen USB-porttiin (Universal Serial Bus). Laitteistoja ja siirtomenetelmiä valittaessa huomioitiin aikaisemmissa tutkimuksissa (11 14) havaitut vähimmäisvaatimukset tämänkaltaisille Laitteisto Kuva2. Polycom ViewStation FX. Suomen Hammaslääkärilehti 17/

3 Kuva 3. Via- Video hammaslääkärin työasemalla. sovellutuksille. Videoneuvottelun siirtotienä TCP/IP-verkko on syrjäyttämässä ISDN:n, vaikka tällä hetkellä ISDN on yleisempi siirtotietekniikka. TCP/IP-verkon käyttämisen ongelmia ovat verkon kapasiteettivaatimukset sekä palomuurit. Palomuurien läpäiseminen vaatii asiantuntemusta ja sairaalaympäristössä aina ATK-palvelujen turvallisuudesta vastaavan henkilön luvan. ISDN-verkon tietosuojaus on normaalin puhelinverkon kaltainen eli suojattu. Tietoverkon tietosuojaus ei normaalisti ole kattava, vaan tieto täytyy tarvittaessa suojata joko VPN-tunneloinnin (Virtual Private Network) avulla tai käyttää suljettua tietoverkkoa. Tunnelointi ei hidasta yhteyksiä. Kuvausmenetelmät Luentoja välitetään luentosalista pääkameralla, jolloin luennoitsija ja tarvittaessa yleisö näkyvät kuvassa. Luennoitsijan tietokone, jolta luennon diat esitetään PowerPoint -muodossa, on kytketty dataheittimen lisäksi myös videoneuvottelulaitteistoon. Näin luentoa seuraavat etäopiskelijat näkevät diaesityksen omissa vastaanottimissaan. Erilaisia kuvakulmia pystytään tallentamaan kameran muistiin, mikä helpottaa neuvottelun ohjausta. Lähikameraa käytetään potilasdemonstraatioissa ja -konsultaatioissa kasvojen, purennan, hampaiston ja pehmytkudosten kuvaamiseen. Lisäkamerana lähikuvauksessa toimii mikä tahansa digitaalikamera, jossa on riittävät lähikuvausominaisuudet ja videoliitäntä. Koekäytössämme oli Sony Mavica FD-90, Nikon Coolpix 995 sekä Canon Powershot G5 -digitaalikamerat sekä langaton intraoraalikamera System lab. RF Scope ss-24. Kaikki kamerat toimivat hyvin. Sekä Nikonissa että Canonissa nestekidenäyttö tosin kytkeytyy pois päältä yhdistettäessä kamera videoliitäntään. Tämä hieman hankaloittaa elävän lähikuvan välittämistä, koska kuvaa täytyy seurata televisioruudulta kameran näytön sijaan. Monitorina toimi tavallinen televisiovastaanotin. Videoneuvotteluun voidaan lisätä valo- ja röntgenkuvia. Pysäytyskuvilla tarkennetaan yksityiskohtia. Dokumenttikameralla voidaan välittää kalvoja, paperitulosteita, röntgenkuvia tai esineitä, esimerkiksi kipsimalleja. Videoneuvottelun aikana voidaan myös katsella videonauhoitteita tai DVD-tallenteita (Digital Versatile Disc). Pohdintaa Toistaiseksi suurin hyöty videoneuvottelutekniikalla saavutetaan välittämällä luentoja ja seminaareja etäpaikkakunnille. Ajan tehokas hyödyntäminen sekä säästöt matka- ja majoituskustannuksissa ovat huomattavat, kun esimerkiksi erikoistuvan hammaslääkärin ei tarvitse lähteä Vaasasta Turkuun kuuntelemaan iltapäivän luentoja. Näin erikoistuva hammaslääkäri voi tehdä normaalisti omassa yksikössään potilastöitä aamupäivän. Videovälitteiset potilaskonsultaatiot terveyskeskuksista keskussairaaloihin ja yliopistosairaaloihin tulevat lisääntymään. Tämä vähentää potilaiden lähettämistä pitkien matkojen päähän ja tuo säästöjä matkakustannuksissa sekä vähentää töistä poissaoloja. Videoneuvottelu tulee lisäämään luennoitsijoiden saatavuutta ja mahdollistaa yhteisluennot esimerkiksi kaikille erikoistuville hammaslääkäreille eri puolille Suomea. Näitä erikoiskoulutukseen liittyviä opetustapahtumia voidaan hyödyntää myös alueellisessa täydennyskoulutuksessa. Myös kansainvälisten luentojen ja luennoitsijoiden saatavuus helpottuu. Videoneuvottelu antaa uusia mahdollisuuksia lisäksi hammaslääketieteen perus- ja täydennyskoulutuksessa (kuva 4). Videoneuvottelulaitteita on käytetty Seinäjoen terveyskeskuksessa toukokuusta TYKS:n suusairauksien klinikalla tekniikka otettiin käyttöön syyskuussa 2002 ja TAYS:n suusairauksien klinikalla syyskuussa Yhteydet on muodostettu Seinäjoella sekä puhelinverkkoa (3 x ISDN) että 960 Suomen Hammaslääkärilehti 17/2004

4 TEKNINEN RAPORTTI Kuva 4. Videoneuvotteluluento erikoistuvien hammaslääkäreiden seminaarissa. tietoliikenneverkkoa ja yliopistosairaaloissa ainoastaan tietoliikenneverkkoa pitkin siirtonopeuksien vaihdellessa laitteistoista ja etäpaikkakunnista riippuen 384 kbs ja 2 Mbs välillä. Alimmatkin siirtonopeudet riittivät siirtämään elävää kuvaa tarkasti. Vähintään 384 kbs siirtonopeus olisi suositeltavaa käytettäessä tietoverkkoa, jotta kuvassa ei esiintyisi häiriöitä. Turun yliopiston erikoishammaslääkärikoulutuksen etäopetus käynnistyi ensimmäiseksi suu- ja leukakirurgian alalla, mutta myöhemmin sitä on käytetty myös muiden kliinisten erikoisalojen koulutuksessa. Joulukuussa 2003 välitettiin luentoja Turusta Tampereelle, Vaasaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään 1 3 päivänä viikossa. Tekniikkaa käyttöön otettaessa syyskuussa 2002 yhteydet toimivat sairaalan sisällä moitteettomasti. Palomuurien läpäiseminen tuotti aluksi ongelmia muodostettaessa yhteyksiä sairaalan ulkopuolelle. Ensimmäisten luentojen aikana esiintyi satunnaisia käyttökatkoksia, jotka johtuivat virheellisistä teknisistä asetuksista. Ongelmat saatiin kuitenkin pian korjattua, ja yhteydet ovat tämän jälkeen toimineet moitteetta. Tekninen tukihenkilö on ollut suureksi avuksi laitteiden toimintakuntoon saattamisessa, koska luennoitsijoille ei ole annettu riittävää käyttökoulutusta. Osa erikoistujista tosin hallitsee tekniikan jo hyvin. Yhteyksien ylläpidossa opetustapahtuman aikana on hyödynnetty Vaasan keskussairaalan videoneuvotteluosaamista ja -tekniikkaa. Vaasan ja Uumajan sairaaloiden leukakirurgian klinikat ovat vuodesta 1999 lähtien tehneet antoisaa yhteistyötä ja toteuttaneet mm. hankkeen Ortognaattisen kirurgian auditointi telelääketieteellisen tekniikan avulla. Useat etäpaikkakunnat ovat voineet muodostaa samanaikaisen videoneuvotteluyhteyden ottamalla yhteyden Vaasan keskussairaalan videoneuvottelusiltaan. Neuvotteluiden tukena näytettiin digitaalisia valo- ja röntgenkuvia, jotka oli tallennettu tietokoneelle (18). ViaVideon käyttö kliinisessä potilastyössä on rajallista kameran heikon optiikan vuoksi, sen sijaan se on käyttökelpoinen apuväline etäopiskelussa ja luentojen seuraamisessa. Kehittyneimmissä videoneuvottelulaitteissa (mm. Polycom ViewStation FX, Tandberg 880) on lisäksi streaming - ominaisuus, joka mahdollistaa esityksen seuraamisen tietokoneen ruudulta Internetin välityksellä ilman videoneuvottelulaitteistoa. Myös Microsoftin ilmaiseksi jakama pienimuotoinen videoneuvotteluohjelma NetMeeting toimi kohtuullisesti luentojen seuraamisessa. Näiden ansiosta luentoja voi seurata ilman videoneuvottelulaitteistoa omalta tietokoneelta, mikäli verkkoyhteys on riittävä. Johtopäätökset Videoneuvottelu on yksi telelääketieteen nopeimmin kehittyvistä osa-alueista ja se avaa uusia näkymiä tulevaisuuden terveydenhuoltoon. Videoneuvottelua on pitkään käytetty lääkäreiden jatko- ja täydennyskoulutuksessa. Esimerkiksi Seinäjoen keskussairaalassa seurattiin vuonna 2002 yli 400 luentoa videoneuvottelulaitteiston välityksellä osana erikoislääkärikoulutusta (19). Videoneuvottelusta kehitetään työkalua erikoishammaslääkärikoulutuksen etäopetukseen, mikä toivottavasti lisää kiinnostusta koulutusvirkojen perustamiseen pienissä kaupungeissa ja haja-asutusalueilla. Koulutuksen myötä myös hoitopalveluja saataisiin lisää näille paikkakunnille. Tämän työn aikana havaittiin, että videoneuvottelu soveltuu hyvin erikoishammaslääkärikoulutuksen etäopetukseen. Suomen Hammaslääkärilehti 17/

5 Videoconferencing as a teaching tool in specialist education in dentistry Specialist odontology services are available unevenly in Finland. Some smaller towns and sparsely populated regions lack some of these services. The training for odontologist undergoing specialist training at Turku University Hospital odontological clinic has been distributed in such a way that part of the training takes place in several Health Care Centres and Hospitals in the county of West-Finland. This type of distributed training programme places new demands on the teaching methods employed. Videoconferencing technology is being actively developed as a new tool in odontology specialist training, distance learning and clinical consultation. This development work is being carried out as part of the Finnish IDUT-project. Preliminary results have been very encouraging. Both ISDN digital phone networking and TCP/IP internet networking were utilised for the videoconferencing sessions. In addition to standard audiovisual equipment utilised during videoconferencing, wireless intraoral camera technology was also used. Despite some initial technical problems, the technology utilised was shown to be suitable for the purpose of odontology training. Further development work will be carried out with new types of audiovisual aids and camera technology in the near future. It is expected that videoconferencing technology can significantly improve distributed odontology specialist training in Finland in the near future. Kirjallisuus 1. Lehtinen E. Verkkopedagogiikka. Oy Edita Ab Ahonen M. Videoneuvottelujärjestelmien käyttö opetuksessa. KAMU: Etäopetus multimediaverkossa. Ryhmä 3:n raportti, Luettavissa www-muodossa < matriisi.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/video.htm> 3. Smith AC, Youngberry K, Christie F, Isles A, McCrossin R, Williams M, Van der Westhuyzen J, Wootton R. The family costs of attending hospital outpatient appointments via videoconference and in person. J Telemed Telecare 2003; 9 Suppl 2: Gruppen LD, Hutchinson SP, Gordon PJ, Roser S. An evaluation of the efficacy of interactive videoconferencing in residency and continuing education. Acad Med 1996; 71: Chen JW, Hobdell MH, Dunn K, Johnson KA, Zhang J. Teledentistry and its use in dental education. J Am Dent Assoc 2003; 134; Eaton KA, Francis CA, Odell EW, Reynolds PA, Mason RD. Participating dentists assessment of the pilot regional online videoconferencing in dentistry (PROVIDENT) project. Br Dent J 2001; 191(6): Odell EW, Francis CA, Eaton KA, Reynolds PA, Mason RD. A study of videoconferencing for postgraduate continuing education in dentistry in the UK the teachers view. Eur J Dent Educ 2001; 5(3): Scuffham PA, Steed M. An economic evaluation of the Highlands and Islands teledentistry project. J Telemed Telecare 2002; 8(3): Cook J, Mullings C, Vowles R, Ireland R, Stephens C. Online orthodontic advice: a protocol for a pilot teledentistry system. J Telemed Telecare 2001; 7(6): Chen RS, Chen SK. Teledentistry using videoconferencing and a DI- COM image management system. J Telemed Telecare 2002; 8: Granlund H, Kumpula P, Perälä S, Tuomiranta M. Videoetäopetus ihotautilääkärien täydennyskoulutuksessa. Suom Lääkäril 2001, 45: Syrjäpalo K, Vuokila-Oikkonen P, Kuusimäki M-L. Kokemuksia telepsykiatrisesta yhteistyöstä Pohjois- Suomessa. Suom Lääkäril 2004, 8: Aarnio P, Mattila MAK (toim.). Telelääketiede. Recallmed. Klaukkala Lamminen H, Semberg V, Ruohonen K, Roine R. Telelääketieteellisten hankkeiden tulokset. Duodecim 2001; 117: Smith AC, Youngberry K, Mill J, Kimble R, Wootton R. A review of three years experience using and videoconferencing for the delivery of post-acute burns care to children in Queensland. Burns 2004; 30(3): Dillon E, Loermans J. Telehealth in Western Australia: the challenge of evaluation. J Telemed Telecare 2003; 9 Suppl 2: Hallikainen S. Videoneuvottelu ja etäopetus IDUT-projektissa. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu Ignatius E, Mäkelä K, Perälä S. Tietokonevälitteinen konsultaatio hammaslääkärin vastaanotolla. Suom Hammaslääkäril 2003; 16: Perälä S, Ignatius E, Paavola T, Mäkelä K. Videoconferencing in medical education at Seinäjoki Central Hospital from year 1999 to 2003 a retrospective study. Conference abstract. Medical Technology Seminar III, Seinäjoki Eino Ignatius erikoistuva hammaslääkäri (kliininen hammashoito) TYKS ja TAYS, suusairauksien klinikka/ Seinäjoen terveyskeskus Kari Mäkelä telelääketieteen professori Tampereen teknillinen yliopisto sekä Seinäjoen keskussairaala Risto-Pekka Happonen ylilääkäri TYKS, suusairauksien klinikka Santeri Hallikainen ATK-suunnittelija TYKS Sami Perälä teknologia-asiantuntija LifeIT Oyj Hyväksytty julkaistavaksi Suomen Hammaslääkärilehti 17/2004

Sami Perälä, Eptek ry sami.perala@lifeit.com. Eino Ignatius, Tampereen yliopistollinen sairaala / Suusairauksien klinikka ja Seinäjoen terveyskeskus

Sami Perälä, Eptek ry sami.perala@lifeit.com. Eino Ignatius, Tampereen yliopistollinen sairaala / Suusairauksien klinikka ja Seinäjoen terveyskeskus Sami Perälä, Eptek ry sami.perala@lifeit.com Eino Ignatius, Tampereen yliopistollinen sairaala / Suusairauksien klinikka ja Seinäjoen terveyskeskus Matti Rekiaro, Seinäjoen keskussairaala / Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Tietokonevälitteistä konsultaatiota

Tietokonevälitteistä konsultaatiota Tietokonevälitteinen konsultaatio hammaslääkärin vastaanotolla EINO IGNATIUS, KARI MÄKELÄ, SAMI PERÄLÄ Hammaslääketieteessäkin diagnoosin ja hoitosuunnitelman tekemisessä joudutaan aika ajoin turvautumaan

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus

Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus 22.5.2012 / Hajautetun koulutuksen suunnittelija Maiju Toivonen, KM Lääketieteellinen tiedekunta TIEDEKUNNAN LÄÄKÄRIKOULUTUKSEN ALUEELLINEN

Lisätiedot

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Terveydenhuollon 29. ATK-päivät Jyväskylä 25-27.5.2003 Verkostoitumisen

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Liisa Lehto SKKY:n kevätkoulutuspäivät Koulutusmallien kuvaus Kirjallisuushaun perusteella( CINAHL, Cohrane, Medline, Scopus tietokannat) on hyvin vähän raportoitu

Lisätiedot

Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007

Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007 Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari Kuopio 29.8.2007 Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007 Risto-Pekka Happonen Selvitysmies Taustaa selvitystyölle

Lisätiedot

Videoneuvottelu Kari Tuononen Verkkopedagogiikan asiantuntija Opetusteknologiakeskus

Videoneuvottelu Kari Tuononen Verkkopedagogiikan asiantuntija  Opetusteknologiakeskus Videoneuvottelu Kari Tuononen kari.tuononen@helsinki.fi Verkkopedagogiikan asiantuntija http://ok.helsinki.fi/videoneuvottelu Opetusteknologiakeskus Videoteknologia määrittelyä a) Videoneuvottelu -> videoneuvotteluteknologiat

Lisätiedot

Kiitän mielenkiinnostanne ratkaisujamme kohtaan. Tarjoamme Teille tilaisuuden tulla tutustumaan eri vaihtoehtoihin luoksemme!

Kiitän mielenkiinnostanne ratkaisujamme kohtaan. Tarjoamme Teille tilaisuuden tulla tutustumaan eri vaihtoehtoihin luoksemme! XENEX TELECOM OY TARJOUS Jari Sikanen PL 9 04301 Tuusula 15.8.2002 HELSINGIN YLIOPISTO Timo Harmo Tarjous no. 150802helsinki Viite: Tarjouspyyntönne 15.8.2002 puhelimitse VIDEONEUVOTTELULAITTEET & PALVELUT

Lisätiedot

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Etäopetuksen määritelmät Etäopetus tarkoittaa opetusta, jossa oppilas ja opettaja ovat

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

HealthPresence etätutkimusyksikkö

HealthPresence etätutkimusyksikkö Global Technology Services Integrated Communications Services Terveydenhuollon ATK-päivät HealthPresence etätutkimusyksikkö Sami Kuronen, IT arkkitehti/global SME Merkittävimmät haasteet terveydenhuollon

Lisätiedot

Videoteknologia tulevaisuuden haasteiden edessä

Videoteknologia tulevaisuuden haasteiden edessä Videoteknologia tulevaisuuden haasteiden edessä TieVie-seminaari 11.12.2006 Kari Tuononen kari.tuononen@helsinki.fi Verkkopedagogiikan asiantuntija Pohdi Miten tulevaisuudessa voisit hyödyntää videoteknologiaa

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

JOHDANTO. www.scansatel.fi. Scansatel on Cisco Tandbergin sertifioitu TelePresencevideoneuvottelujärjestelmien

JOHDANTO. www.scansatel.fi. Scansatel on Cisco Tandbergin sertifioitu TelePresencevideoneuvottelujärjestelmien SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Videoneuvottelu uusi tapa kommunikoida 3. TelePresencen tuomat mahdollisuudet 4. TelePresence ratkaisun osat 5. Toimintaympäristö 6. Huoneen varustaminen 7. Yhteystiedot JOHDANTO

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Video-opetuksena järjestetty koulutus

Video-opetuksena järjestetty koulutus valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus Video-opetuksena järjestetty koulutus Case-esittely SVY-päivät 2005 Markku Närhi, Jyväskylän yliopisto mtnarhi@cc.jyu.fi Yhteistä koulutusta

Lisätiedot

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa.

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa. NetMeeting NetMeeting on ilmainen pienimuotoinen videoneuvottelu- ja ryhmätyöohjelmisto, joka mahdollistaa virtuaalikokousten pitämisen Internetissä tai Intranetissä. NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY T304/A01/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address

Lisätiedot

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu Internet-asetukset 2(22) Sisällysluettelo 1 INTERNET-ASETUKSET MICROSOFT WINDOWS 95/98... 3 1.1 MODEEMIN ASENNUS... 3 1.2 APN:N ASETTAMINEN... 3 1.3

Lisätiedot

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut ATK Päivät 2006 Mikkeli KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut 29.-30.5. 2006 Stefan Lindqvist HCIS Sales Specialist Health Care Information Systems Kodak Health Group 3/24/2013 1 Arkistoinnin haasteita

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003. Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö

TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003. Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003 Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö Mitä on etähallinta? Jotain muuta kuin laitteen välittömässä läheisyydessä tapahtuvaa

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

Using Webcasting to Enhance University Level Education

Using Webcasting to Enhance University Level Education Using Webcasting to Enhance University Level Education Case study: Mikkeli Business Campus By: Marco Villarreal Sisällys Tutkimuksen tarkoitus ja laajuus Case-tilanteen esittely Trendejä etäopetuksessa

Lisätiedot

Crossroads - kertomus DImuuntokoulutuksen. koulutusteknologian tantereella. TieVie koulutus

Crossroads - kertomus DImuuntokoulutuksen. koulutusteknologian tantereella. TieVie koulutus Crossroads - kertomus DImuuntokoulutuksen taipaleesta koulutusteknologian tantereella TieVie koulutus 24.9.2004 Tietoteollisuusalan DImuuntokoulutus (DIMK) käynnistettiin osana Tietoteollisuusohjelmaa

Lisätiedot

Videoneuvottelu. Johdanto. Järjestelmät. Telepresensce. Laitteisto. Ryhmäneuvottelut

Videoneuvottelu. Johdanto. Järjestelmät. Telepresensce. Laitteisto. Ryhmäneuvottelut Videoneuvottelu Johdanto Johdanto Standardit Tuotteet Internet-puhelut Videoneuvottelua voidaan käyttää + Audio-visuaalinen kommunikointi + Dokumenttien jakaminen: teksti, taulukot ja kuvat Useita etuja

Lisätiedot

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä ma 13.12. klo 16-18 sali TB220 TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä Tilaisuus verkkotekniikasta kiinnostuneille Joulukuu 2010 Matti Tiainen matti.tiainen@tut.fi Mitähän ihmettä tuokin kurssi pitää sisällään?

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS Anne Mohn Suunnittelija (ma), TtM, sh, th Potilasohjaus symposium 17.10.2016 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT: Selvittää

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Älykäs sairaala kokonaisuus palveluna

Älykäs sairaala kokonaisuus palveluna Älykäs sairaala kokonaisuus palveluna Fujitsun tieto- ja viestintätekniikkaratkaisu terveydenhuoltoon Kari Aho Pirjo Nissinen-Kiviranta Ville Westerholm Kehityspäällikkö Toimialajohtaja Ratkaisukonsultti

Lisätiedot

Kaukosäätimen käyttö. 5 Numeronäppäimet yhteydenottoa ja kameran muistipaikkoja varten. Kaukosäätimen opas, MR 2002 1 YLEISESITTELY

Kaukosäätimen käyttö. 5 Numeronäppäimet yhteydenottoa ja kameran muistipaikkoja varten. Kaukosäätimen opas, MR 2002 1 YLEISESITTELY Kaukosäätimen käyttö Tämä opas selvittää kaukosäätimen avulla ohjattavia toimintoja. Mukaan on otettu arkisessa käytössä tarvittavat ominaisuudet, koneen asetuksia muokkaavat toiminnot on jätetty käsittelemättä.

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Success Factors of the Finnish Mobile Services Market

Success Factors of the Finnish Mobile Services Market Success Factors of the Finnish Mobile Services Market Jukka Leinonen Product management & development Integrated Enterprise Services Suomalaisen mobiilimarkkinan perinteiset vahvuudet Vahva ekosysteemi

Lisätiedot

!?)&/&8-"1)#)7#-2-> ! 2-77""8"'+'0%/+-1#""8"'+'0%2/&-1#""8"'+'0%#)&##-8- !?)&/&8-"1)#)17+'%#-7&> ! 1$4##;*""##4($0%7&8+**)70%2-*8+*)0%#&"'+'%1$4##$6$

!?)&/&8-1)#)7#-2-> ! 2-778'+'0%/+-1#8'+'0%2/&-1#8'+'0%#)&##-8- !?)&/&8-1)#)17+'%#-7&> ! 1$4##;*##4($0%7&8+**)70%2-*8+*)0%#&'+'%1$4##$6$ Johdanto (luennon sisältö) Mitä on multimedia?!!"#$%&'%()*#"(+,"-.! ($$/"#+*($0%1&(2&'+'#"#0%342+/(+,"-!!)*#"(+,"-56$/6+7#+*($#! 6-#1)8-5-"1-"'+'%(+,"-0%#-/8"##-8-#%#+1'&*&9"-#0% *)&1"##+*)0%2-*8+*)'*--#)0%

Lisätiedot

Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft

Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft 5.6.2013 Etäterveydenhuolto terveyspalveluiden tuottamista ja terveyteen liittyvän tiedon välittämistä tieto- ja viestintäteknologian

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

DILAPORT. Digital Language Portfolio. -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon. AMKpäivät. Kotka

DILAPORT. Digital Language Portfolio. -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon. AMKpäivät. Kotka DILAPORT Digital Language Portfolio -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon Minna Scheinin, Turun ammattikorkeakoulu Teemat kielisalkkutyöskentelystä pedagogisia lähtökohtia kielisalkkutyöskentelyn

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla (Berliinin akuuttisairaala) www.ukb.de yli 1 000 työntekijää Saksa Terveydenhuolto on yksi

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

Operatiiviset päivät Ohjeita luennoitsijoille AV-tekniikasta

Operatiiviset päivät Ohjeita luennoitsijoille AV-tekniikasta Operatiiviset päivät 15.-17.11.2017 Ohjeita luennoitsijoille AV-tekniikasta 1. Luentosalin AV-tekniikka ja esityksen valmistelu Helsingin Messukeskuksen luentotilojen varustukseen kuuluu verkkoliittymä

Lisätiedot

TELESTE OYJ Vuosi 2007

TELESTE OYJ Vuosi 2007 TELESTE OYJ Vuosi 2007 JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Peda-forum 2017, Vaasa Kokemuksia digitaalisen opettamisen kehittämisestä Roolipeliharjoitus - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Anne-Maria Holma, Yliopistonlehtori,

Lisätiedot

Webinaarin osallistujan ohje

Webinaarin osallistujan ohje Webinaarin osallistujan ohje 9.10.2015 Webinaariohjelmisto Kiinko käyttää webinaareissaan WebEx-ohjelmistoa Se mahdollistaa tietokoneiden väliset neuvottelut, kokoukset ja koulutukset internet-yhteyden

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Netti ja virtuaaliset palvelut psykiatriassa Terveyttä Lapissa päivät Ylilääkäri Sanna Blanco Sequeiros

Netti ja virtuaaliset palvelut psykiatriassa Terveyttä Lapissa päivät Ylilääkäri Sanna Blanco Sequeiros Netti ja virtuaaliset palvelut psykiatriassa Terveyttä Lapissa päivät 8-10-2014 Ylilääkäri Sanna Blanco Sequeiros Virtuaaliset palvelujen monimuotoisuus Videovälitteinen työ Itsehoito ohjelmat Mobiilisovellutukset

Lisätiedot

Verkkokokousympäristön (Connect pro) käyttö yhteistyöoppilaitosten opetuksessa. Avoin yliopisto Lokakuu 2007 Suunnittelija Minna Vänskä

Verkkokokousympäristön (Connect pro) käyttö yhteistyöoppilaitosten opetuksessa. Avoin yliopisto Lokakuu 2007 Suunnittelija Minna Vänskä Verkkokokousympäristön (Connect pro) käyttö yhteistyöoppilaitosten opetuksessa Avoin yliopisto Lokakuu 2007 Suunnittelija Minna Vänskä Verkkokokousympäristössä opettaja voi reaaliaikaisesti mm. puhua ja

Lisätiedot

Etälääkäripalvelut kokemuksia entä tulevaisuus? Olavi Timonen LT Ylilääkäri Oulunkaaren kuntayhtymä 14.9.2010

Etälääkäripalvelut kokemuksia entä tulevaisuus? Olavi Timonen LT Ylilääkäri Oulunkaaren kuntayhtymä 14.9.2010 Etälääkäripalvelut kokemuksia entä tulevaisuus? Olavi Timonen LT Ylilääkäri Oulunkaaren kuntayhtymä 14.9.2010 Esityksen sisältö Etäkonsultaatiot Etävastaanotot Diabetes etävastaanotto Verkkopalvelut Videopuhelin

Lisätiedot

Dream Broker. Jani Heino Asiakkuusjohtaja

Dream Broker. Jani Heino Asiakkuusjohtaja Dream Broker Jani Heino Asiakkuusjohtaja Dream Broker lyhyesti Dream Broker on online-videoratkaisuja toimittava ohjelmistoyritys Tarjoamme SaaS-ohjelmiston online-videoiden tuotantoon, editointiin, hallintaan,

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Pyydettynä lausuntona valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä esitämme:

Pyydettynä lausuntona valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä esitämme: Asia: SHS Apollonian Parodontologian jaoston lausunto STM LAUSUNTOPYYNTÖ; luonnos valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä Viite: STM037:00/2017

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1.12.2006 31.1.2008

LOPPURAPORTTI 1.12.2006 31.1.2008 HAMMASLÄÄKÄRIN ETÄKONSULTAATIO ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA - TELEHAMMAS LOPPURAPORTTI 1.12.2006 31.1.2008 Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry Sisältö 1. Taustatiedot... 1 2. Yhteenveto Telehammas

Lisätiedot

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014 Virtuaaliklinikkaa 1.0 Madis Tiik 19.3.2014 Madis Tiik, MD, Phd Tartu University, medical doctor 1996 Nordic School of Public Health (Sweden) - Diploma in Public Health 2003 stonian Business School 2001-2003

Lisätiedot

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Teemu Kerola Interaktiivisen verkkomateriaalin tuotantoprosessi TKTL:llä (IVT)

Teemu Kerola Interaktiivisen verkkomateriaalin tuotantoprosessi TKTL:llä (IVT) Teemu Kerola Interaktiivisen verkkomateriaalin tuotantoprosessi TKTL:llä (IVT) Taustoja Interaktiivinen Tuotantoprosessi Protoluento Jatkohankkeet 1 Taustaa: visioita ja tavoitteita Mat-luonnont. tdk,

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut FITS- syystapaaminen Jukka Andersson Digita Oy Jukka Andersson 30.10.2003 # 1 Digitaalisen television tulevaisuuden historia Business 2.0 lehti lokakuussa

Lisätiedot

Tietoturvapäivä 7.2.2012

Tietoturvapäivä 7.2.2012 Tietoturvapäivä 7.2.2012 Esko Vainikka, yliopettaja, CISSP Tietoturvapäivä Turun ammattikorkeakoulussa Lämpimästi tervetuloa 4. Tietoturvapäivä tapahtumaan Turun ammattikorkeakoulussa Kiitokset jo etukäteen

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

How can university education answer to local needs?

How can university education answer to local needs? DEVELOPING THE TRAINING OF COMMUNITY HEALTH NURSES HUMAN RIGHT BASED APPROACH IN THE CARE OF ELDERLY IN SWAZILAND North-South-South Intensive Program in Uniswa 22.2 5.3.2010 How can university education

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä 29.5.2017 Korjattu luonnos 5.5.2017 klo 14.00 Viite STM037:00/2017 Luonnos valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä Suomen Leuka ja kasvokirurgian

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Yhteistyössä yritys ja koulu: Etäopetuksen kehittämishanke Rovaniemellä

Yhteistyössä yritys ja koulu: Etäopetuksen kehittämishanke Rovaniemellä Yhteistyössä yritys ja koulu: Etäopetuksen kehittämishanke Rovaniemellä Marja-Riitta Kotilainen, projektitutkija, Mediakasvatuksen tutkimusryhmä, Helsingin yliopisto kieltenopettaja, Saaren koulu, Rovaniemi

Lisätiedot

Java- RekryKoulutus. Module Descriptions

Java- RekryKoulutus. Module Descriptions Java- RekryKoulutus Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja

Lisätiedot

Digitaalinen teknologia kv-yhteistyössä - mahdollisuudet ja haasteet

Digitaalinen teknologia kv-yhteistyössä - mahdollisuudet ja haasteet Digitaalinen teknologia kv-yhteistyössä - mahdollisuudet ja haasteet Innokas-verkosto Tavoitteena Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen, levittäminen ja tutkiminen Suomessa yli 600 koulua Kouluja,

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Esitystavat 4K ja 8K. Mitä esitystavat 4K ja 8K ovat, milloin tulevat, vai tulevatko ja miksi. Muutama olettamus miksi. Koonnut Pekka Mielityinen 1

Esitystavat 4K ja 8K. Mitä esitystavat 4K ja 8K ovat, milloin tulevat, vai tulevatko ja miksi. Muutama olettamus miksi. Koonnut Pekka Mielityinen 1 Mitä esitystavat 4K ja 8K ovat, milloin tulevat, vai tulevatko ja miksi. Muutama olettamus miksi. Koonnut Pekka Mielityinen 1 Teräväpiirtotekniikan tarkkuus on 1080 juovaa ja 1920 pistettä juovalla Elämme

Lisätiedot

Milloin. kannattaa paaluttaa? Väitöstutkimus. Turun perustustenvahvistuksesta

Milloin. kannattaa paaluttaa? Väitöstutkimus. Turun perustustenvahvistuksesta Milloin kannattaa paaluttaa? Väitöstutkimus Turun perustustenvahvistuksesta Jouko Lehtonen 26.1.2012 Perustustenvahvistushanke; rakennuttajan näkökulmia tekniikkaan, talouteen ja projektinhallintaan Underpinning

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Kokemuksia Viron earkistosta. Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009

Kokemuksia Viron earkistosta. Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009 Kokemuksia Viron earkistosta Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009 Viron E-Terveys projekti Virossa jo käytössä olevien sovellusten käyttäminen terveydenhuollon tarpeisiin ID-korti Sähköinen

Lisätiedot

Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita?

Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Anne Pitkäranta Opetuksesta vastaava varadekaani Korva-, nenä- ja kurkkutautiopin professori Ylilääkäri, korvaklinikka

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot