Tietokonevälitteistä konsultaatiota

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietokonevälitteistä konsultaatiota"

Transkriptio

1 Tietokonevälitteinen konsultaatio hammaslääkärin vastaanotolla EINO IGNATIUS, KARI MÄKELÄ, SAMI PERÄLÄ Hammaslääketieteessäkin diagnoosin ja hoitosuunnitelman tekemisessä joudutaan aika ajoin turvautumaan erikoishammaslääkärin tai kokeneemman kollegan apuun. Potilas lähetetään tarvittaessa erikoissairaanhoitoon keskussairaalaan tai yliopistolliseen sairaalaan suusairauksien yksikköön. Haja-asutusalueilla etäisyydet erikoishammaslääkäripalveluihin ovat usein pitkät ja potilaan matkakustannukset suuret. Monesti riittää konsultaatiokäynti erikoishammaslääkärin luona, joka antaa hammaslääkärille jatkohoito-ohjeet hoidon toteuttamiseksi potilaan omassa hammashoitolassa. Hyväksytty julkaistavaksi Tietokonevälitteistä konsultaatiota on käytetty menestyksellisesti lääketieteen useilla eri osaalueilla (1, 2). Seinäjoen terveyskeskuksen Kärjen hammashoitolassa lähdettiin kehittämään konsultaatioväylää, joka helpottaisi ja nopeuttaisi etenkin oikomispotilaiden hoidon ohjausta, koska konsultaatiokäyntijonot erikoishammaslääkärille olivat pitkiä. Hoidon järkevä ajoitus vaarantui, ja hoidot uhkasivat venyä tarpeettoman pitkiksi. Uudessa konsultaatiojärjestelmässä oikomispotilaiden diagnoosit ja hoitosuunnitelmat teki entisen käytännön mukaisesti erikoishammaslääkäri kipsimallien ja röntgenkuvien perusteella, mutta kontrollikäyntejä spesialistin luona korvattiin tietokonevälitteisellä konsultaatiolla. Myös potilaiden seulomisessa ja hoidon järkevän alkamisajankohdan arvioimisessa käytettiin tietokonevälitteistä konsultaatiota. Järjestelmä on edullinen hankkia ja helppo käyttää. Dokumenttien arkistointi on yksinkertaista. Mallia on kokeiltu kolmen vuoden ajan mm. oikomishoidossa ja kirurgiassa. Siitä on tullut vakituinen apu diagnosoinnissa, hoidon suunnittelussa ja dokumentoinnissa. Laitteisto Seinäjoen seudun terveyskeskuksen hammashuoltoon kuuluu kahdeksan hammashoitolaa, ja jokaisessa hammashoitolassa on tietoliikenneverkkoon yhdistetty työasema. Tietokoneverkko rakentuu Ethernet-runkoverkosta ja parikaapeliverkosta. Palvelimet ja työasemat on liitetty verkkoon moniporttitoistimilla. Sivutoimipisteisiin on rakennettu tietoliikenneyhteydet yleistä puhelinverkkoa käyttäen kiinteillä modeemi/siltaratkaisuilla ja DSL (Digital Subscriber Line) -yhteyksillä (3) (kuva 1). Internet-liikennettä valvoo palomuuriohjelmisto. Potilaskortisto muuttui artikkelia kirjoitettaessa digitaaliseen muotoon (Effica ). Artikkelin konsultaatiot tehtiin vielä potilaskansioiden ollessa käytössä. Digitaalinen hammaskuvauslaite (Planmeca Dixi ) on käytössä Kärjen hammashoitolassa. Kallolateraalija panoraamatomografiakuvat otetaan perinteisellä menetelmällä Seinäjoen terveyskeskuksen röntgenosastolla. Käyttöjärjestelmänä hoitoloissa on Windows NT. Sähköpostiohjelmana on joko Microsoft Exchange tai Microsoft Outlook. Tietokonevälitteisessä konsultaatiossa käytetään tavallista sähköpostiohjelmaa, joka on salattu (PGP, Pretty Good Privacy). Digitaaliseen valokuvaukseen sopii periaatteessa mikä tahansa digitaalikamera, jossa on riittävän hyvät lähikuvausominaisuudet. Kokemuksemme mukaan kuvantarkkuus 1172 x 1104 pikseliä on riittävä. Windows NT - käyttöjärjestelmä ei tue USB-liitäntää, joka on useimmiten käytetty väylä kuvien siirrossa kameralta tietokoneelle. Kärjen hammashoitolassa kameraksi valittiin helppokäyttöinen ja suurinäyttöinen (2,5" LCD-näyttö) Sony Mavica FD-90 (1,6 megapikseliä), jossa kuvat tallentuvat 3 1/2-levykkeelle. 864 Suomen Hammaslääkärilehti 16/2003

2 HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖ Palomuuri on ohjelma, jonka tarkoitus on rajoittaa pääsyä tietokoneeseen sisälle verkon kautta ja toisaalta myös tietokoneesta ulos verkkoon. Palomuuri antaa oikein käytettynä erinomaisen suojan estämällä tietokoneen portteja näkymästä verkossa. Avoimina olevat portit tarkoittavat sitä, että tietokoneessa on jokin Internetiä hyödyntävä sovellus päällä, johon on mahdollista ottaa yhteyttä verkosta käsin. Palomuuri ei kuitenkaan korvaa ajan tasalla pidettyä virustorjuntaa. Se ei estä tietokoneen sisältämien tiedostojen vahingoittumista tai tuhoutumista eikä virusten leviämistä. Palomuuriohjelmistoja on markkinoilla useita, eräs eniten käytetyistä ilmaisista (freeware) ohjelmista on ZoneAlarm (8). Lisätietoja saa Internetistä osoitteesta www. zonelabs.com Yhdelle levykkeelle mahtuu 4 5 kuvaa erotuskyvyn ollessa 1172 x 1104 pikseliä ( kilotavua/jpegkuva). Kuvat voidaan siirtää tietokoneen kovalevylle, ja alkuperäinen levyke voidaan säilyttää potilaskansion välissä. Kuva 1. Konsultaation kulku. Salaus Tietosuoja ei saa olla esteenä tiedon siirrolle (4). Potilaalta on kysyttävä aina lupa tietojen siirtoon. Lähes aina se saadaan, koska potilas haluaa parasta mahdollista hoitoa. Hammaslääketieteellisessä konsultaatiossa tietosuoja on varmistettu salauksella. Tämän lisäksi lähetettävästä materiaalista poistetaan kaikki henkilöä identifioivat tunnistetiedot. Suukuvista ammattilainenkaan harvoin pystyy tunnistamaan henkilöä (5). PGP on Philip R. Zimmermanin vuonna 1991 julkaisema ilmainen (freeware) salausohjelma, joka yhdisti ensimmäistä kertaa sähköpostin salauksessa aiemmin käytetyt menetelmät yhdeksi toimivaksi ratkaisuksi. PGP:stä on tullut de facto -standardi sähköpostin suojaamiseen, ja se onkin tällä hetkellä maailman suosituin ja yksi turvallisimmista menetelmistä (6). PGPsalauksessa käytetty epäsymmetrinen salaus perustuu avainparin käyttöön yhden avaimen sijasta (kuva 2). Jokaisella käyttäjällä on oma julkinen avain (public key), jonka hän voi julkistaa missä tahansa vaarantamatta salausta. Julkisen avaimen lisäksi jokaisella käyttäjällä on oma yksityinen avain (private key), jonka sisällön vain avaimen omistavan henkilön tulisi tietää. Lähetettäessä viestiä lähettäjä salaa viestin käyttäen kohdehenkilön julkista avainta, joka on saatavilla kenelle tahansa. Viestin purkaminen takaisin selkokieleksi onnistuu vain käyttämällä avainparin julkisen avaimen yksityistä vastakappaletta, eli ainoastaan viestin oikea vastaanottaja pystyy purkamaan viestin onnistuneesti. Palomuuri Digitaalinen valokuvaaminen Harvalla hammaslääkärillä on syvällisempää koulutusta tai kokemusta valokuvauksesta puhumattakaan lähikuvauksesta. Jotta hammaslääkäri ylipäätään innostuisi valokuvaamaan potilaitaan, tulisi kuvaamisen olla mahdollisimman yksinkertaista ja nopeaa. Uudet digitaalikamerat loistavine lähikuvausominaisuuksineen ja valovoimaisine linsseineen ovat tuoneet kliinisen valokuvaamisen kaikkien hammaslääkäreiden ulottuville. Pienellä perehdytyksellä kuka tahansa meistä onnistuu ottamaan kohtalaisia kuvia potilaansa suun alueelta. Parhaimmillaan (kameran asetukset valmiina muistissa ja valaistusolosuhteet vastaanotolla riittävät) valokuvaamiseen ei kulu aikaa paria minuuttia kauempaa. Valokuvia otetaan tarvittava määrä riippuen konsultoitavasta asiasta. Esimerkiksi oikomispotilaan konsultaatiossa otetaan yleensä kuvat keskipurennasta edestä ja molemmilta sivuilta. Ylipurennan arviointia voidaan helpottaa kuvaan asetetulla mittanauhalla. Lisäksi otetaan kuvat ylä- ja alahammaskaaresta. Apuna käytetään tarvittaessa erimuotoisia suupeilejä, esimerkiksi Ortomat Herpolan suupeilit numero 2B, children 3B ja adult 3B. Kasvokuva edestä ja profiilikuva ovat usein tarpeellisia. Näistä kuvista tulee kuvankäsittelyohjelmalla peittää potilaan silmien seutu mustalla palkilla, jotta potilaan tunnistaminen salauksen pettäessä olisi mahdotonta. Mikäli käytössä ei ole digitaaliröntgenlaitteistoa, voidaan panoraamatomografia-, kallolateraali- ja hammaskuvat valokuvata suoraan valotaululta. Suomen Hammaslääkärilehti 16/

3 Näiden kuvien tarkkuus riittää useimmiten hoidon suunnitteluun mutta ei röntgenkuvien diagnostiikkaan. Valokuvat lisätään sähköpostiviestiin liitetiedostoiksi. Valokuvat nimetään potilaan syntymäajan mukaan, ja kuviin lisätään järjestysnumero sekä tallennusmuoto ( _1.jpg). Koekäytössämme on ollut uudempia digitaalikameroita mm. Canon Power- Shot G3 (4,0 megapikseliä), Nikon Coolpix 995 (3,34 megapikseliä), Nikon Coolpix 4500 (4,0 megapikseliä) ja Olympus Camedia C-4000 (4,0 megapikseliä). Nikonit ja Canon tallentavat kuvat CompactFlash -muistikortille ja Olympus puolestaan SmartMedia TM -kortille. Kuvat siirretään tietokoneelle USB-väylää pitkin. Ne soveltuvat hyvin suun valokuvaamiseen. Esimerkkikuvia on nähtävillä osoitteessa hammaslaakari/eino.ignatius/ Konsultaatio Sähköpostiviestissä näkyy aina automaattisesti lähettäjä ja lähetysaika. Viestin aiheeksi laitetaan potilaan syntymäaika ( järjestysnumero, konsu) helpottamaan sen myöhempää etsimistä kiintolevyn arkistokansiosta. Konsultoijalla ja vastaajalla tulee olla kuvien katseluohjelma, jolla kuvat aukeavat oikean kokoisina ja oikeassa järjestyksessä. Seinäjoella ohjelmaksi valittiin ACDSee 3.1, joka helpottaa kuvien nimeämistä uudelleen sekä arkistointia kiintolevylle ja jonka avulla kuvia on helppo etsiä suurestakin aineistosta kuvan nimen, kuvaamisajankohdan tai kuvaan lisätyn seliteosan (esim. diagnoosinumeron) perusteella. Vastaus kirjoitetaan alkuperäiseen konsultaatioon jatkoksi ja palautetaan lähettäjälle salattuna. Vastaukseen voi liittää kuvia ja piirroksia esimerkiksi oikomiskojeiden tai proteettisten töiden valmistamista varten. Kuvat ja piirrokset on helppo valokuvata samalla kameralla ja liittää kuvat liitetiedostoiksi. Arkistointi Kuva 2. PGP -salauksen periaate. (Lähde: PGP- (freeware) ohjelman ohjekirja Internet-sivulta.) Konsultaatiovastaus kopioidaan samalle 3 1/2-levykkeelle, jossa alkuperäiset potilaskuvat sijaitsevat, ja levykettä säilytetään potilaskansion välissä. Tämä taltiointi on tilapäinen ratkaisu kunnes siirrytään digitaaliseen potilastietojärjestelmään. Digitaalisessa potilaskansiossa dokumentti liitetään osaksi sairaskertomusta. Tietokoneen kiintolevylle voidaan luoda kansio, jonne konsultaatiovastaukset siirretään. Kuvien katseluja arkistointiohjelmalla on helppo etsiä myöhemmin kuvia potilaan tunnistetietojen avulla (kuva 3). Kansio voidaan säännöllisin väliajoin varmuuskopioida terveyskeskuksen palvelimelle, ulkopuoliselle kiintolevylle tai CDlevylle. Pohdintaa Tietokonevälitteisestä konsultaatiosta on tullut arkipäivää Seinäjoen terveyskeskuksen Kärjen hammashoitolassa. Konsultaatiopyynnön ehtii yleensä kirjoittaa potilasvaihdon aikana. Mikäli aikataulu on tiukka, tehdään pyynnöt päivän päätteeksi. Koska konsultaatiopyynnön rakentaminen on kirjoittamisen lisäksi vain kuvien siirtämistä sähköpostin liitetiedostoksi (salaus tapahtuu vain nappia painamalla), se ei kestä tavallisen lähetteen kirjoittamista kauempaa. Viimeisen puolentoista vuoden aikana on Kärjen hammashoitolasta lähetetty 119 konsultaatiopyyntöä ja - vastausta. Konsultaatiovastaus on saatu yleensä seuraavana tai sitä seuraavana päivänä. Vuonna 2001 konsultaatiokäyntijono oikomishoitolaan oli noin kaksi kuukautta. Vähentyneiden resurssien vuoksi hoitosuunnitelmat 866 Suomen Hammaslääkärilehti 16/2003

4 HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖ saattoivat viipyä yli kuusi kuukautta lähettämisestä. Oikomispotilaiden hoitoon pääsy on nopeutunut ja hoitokäynnit oikomishoitolassa vähentyneet. Välikipsimallien ottaminen on vähentynyt ja hammashuoltajien työaikaa on säästynyt. Konsultaatiot Seinäjoen keskussairaalan suusairauksien poliklinikalle (oikomishoito ja kirurgia) ovat helpottaneet terveyskeskushammaslääkärin työtä, ja muutamissa tapauksissa on vältytty potilaan lähettämiseltä sairaalaan. Digitaalisissa potilaskortisto-ohjelmissa (mm. Effica ) on kehitteillä elektronisia lähetejärjestelmiä, joihin voidaan liittää valo- ja röntgenkuvia. Kaikkien digitaalisten röntgenlaitteiden ohjelmissa on myös mahdollisuus lisätä valokuvia. Valokuvien arkistointi (esim. Medimaker )- ja kuvankäsittelyohjelmia integroidaan tulevaisuudessa potilaskortisto-ohjelmiin. Tämä tulee helpottamaan ja nopeuttamaan tietokonevälitteistä konsultaatiota ja arkistointia entisestään. Uusia sovellutuksia mm. videoneuvottelun hyödyntämisestä hammaslääketieteellisessä konsultaatiossa ja koulutuksessa tutkitaan Turun yliopistollisen keskussairaalan suusairauksien klinikalla ja Seinäjoen uudessa Terveysteknologiakeskuksessa, MediWestissä. Investointien vaikuttavuutta, tehokkuutta ja riskejä tullaan jatkossa selvittämään telelääketieteen arviointimallia hyväksi käyttäen (7). Computeraided dental consultation Computer-aided consultancy has been successfully utilised in several fields of medicine. In odontology it is also occasionally necessary to consult a specialist or more experienced colleague for diagnosis and treatment planning. Kuva 3. Näkymä kuvankatseluohjelmasta tietokoneen ruudulla. When necessary, patients are referred for special health-care services at a central hospital or the oro-dental unit of a university hospital. In sparsely populated areas the distances to specialist dental services are frequently long and the patient s travelling expenses high. Often a consultancy visit to a specialist, who will then give instructions for follow-up treatment in the patient s own dental clinic, is enough. The dental clinic of Seinäjoki Health Care Centre at Kärki has utilised computer aided consultancy, which is inexpensive and easy to use. The patient is photographed with a digital camera suitable for close zooming until a sufficient number of clinical photographs or digital images of x- ray films are obtained. The consultation is sent via using PGP encryption with the photographs as attachements. This meth- Suomen Hammaslääkärilehti 16/

5 od has been in use for three years in orthodontics and oral surgery. It has become a routing feature and aid in patient diagnostics, tratment planning and treatment. Kirjallisuus: 1. Kortelainen S. Telematiikan hyödyntäminen suun terveydenhuollossa. Kansallisen telelääketieteen seminaarin kongressiabstraktit. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri julkaisuja 2002, C: Kallio J. Suun terveydenhuollon tietoverkot. Kansallisen telelääketieteen seminaarin kongressiabstraktit. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri julkaisuja 2002, C: Hakala J. Telelääketieteen mahdollisuudet perusterveydenhuollossa. Diplomityö, Teknillinen Korkeakoulu Ruohonen M. Tietoturva. Docendo Finland Oy Rosberg J. Tietoturva sähköpostiliikenteessä, Suom Hammaslääkäril 2000; 14: Network Associates. How PGP Works. Luettavissa www-muodossa < 7. Stakes raportit/ FinOHTA. Sosiaalija terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen/ Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön wwwsivusto. Telelääketieteen arviointimalli ja suunnitelma mallin testaamiseksi viidellä erikoisalalla. Luettavissa www-muodossa <http://www. stakes.fi/finohta/raportit/004/ index02.html> 8. ZoneLabs -kotisivut. ZoneAlarm - palomuuriohjelma. Luettavissa wwwmuodossa <http://www.zonelabs. com> Eino Ignatius erikoistuva hammaslääkäri, kliininen hammashoito TYKS suusairauksien klinikka sekä Seinäjoen terveyskeskus Kari Mäkelä telelääketieteen professori Tampereen teknillinen yliopisto sekä Seinäjoen keskussairaala Sami Perälä tietoyhteyskoordinaattori LifeIT Oyj 868 Suomen Hammaslääkärilehti 16/2003

Videoneuvottelu. erikoishammaslääkärikoulutuksessa ja etäopetuksessa

Videoneuvottelu. erikoishammaslääkärikoulutuksessa ja etäopetuksessa Videoneuvottelu erikoishammaslääkärikoulutuksessa ja etäopetuksessa EINO IGNATIUS, KARI MÄKELÄ, RISTO-PEKKA HAPPONEN, SANTERI HALLIKAINEN, SAMI PERÄLÄ Erikoishammaslääkäripalvelut ovat jakautuneet maassamme

Lisätiedot

Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen. Teemu Kolari

Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen. Teemu Kolari Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen Teemu Kolari Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä Teemu Kolari Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

ESISELVITYS POTILASASIAKIRJOJEN SKANNAUKSESTA

ESISELVITYS POTILASASIAKIRJOJEN SKANNAUKSESTA Opinnäytetyö (AMK) Tietotekniikka Hyvinvointiteknologia 2013 Jukka Aaltonen ESISELVITYS POTILASASIAKIRJOJEN SKANNAUKSESTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Tanja Ranta. Internetissä toimivat digitaalikuvatuotteita tuottavat yritykset

Tanja Ranta. Internetissä toimivat digitaalikuvatuotteita tuottavat yritykset 1 Tanja Ranta Internetissä toimivat digitaalikuvatuotteita tuottavat yritykset Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TIETOPALVELUIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

PK-YRITYKSEN TIETOPALVELUIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Pekka Mäkitalo PK-YRITYKSEN TIETOPALVELUIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Esimerkkinä Meriter Oy Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

v.3.12c Käyttöohjeet

v.3.12c Käyttöohjeet v.3.12c Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 Mitä sähköposti on...4 1.2 Sähköpostin edut ja haitat...4 1.3 Sähköpostin tietoturvallisuus...5 2. PEGASUS MAIL -SÄHKÖPOSTIOHJELMA...7 2.1 Pegasus

Lisätiedot

PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET

PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET Artturi Mäkinen PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET Opinnäytetyö Tietotekniikka Kesäkuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Artturi Mäkinen Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

Grandparents & Grandchildren Project Handbook to surf the Internet

Grandparents & Grandchildren Project Handbook to surf the Internet The materials and documents have been developed in the framework of a project financed by the European Community. The contents of the documents do not necessarily reflect the opinion of the EU Commission.

Lisätiedot

Jari Pukki YRITYKSEN OFFSITE-VARMUUSKOPIOINTI

Jari Pukki YRITYKSEN OFFSITE-VARMUUSKOPIOINTI Jari Pukki YRITYKSEN OFFSITE-VARMUUSKOPIOINTI YRITYKSEN OFFSITE-VARMUUSKOPIOINTI Jari Pukki Opinnäytetyö Kevät 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun

Lisätiedot

Toni Korpela PORTFOLIO 1 (45) 0302574 S142S03 15.8.2005. E-Business Systems 1 Portfolio Kevät 2005

Toni Korpela PORTFOLIO 1 (45) 0302574 S142S03 15.8.2005. E-Business Systems 1 Portfolio Kevät 2005 Toni Korpela PORTFOLIO 1 (45) E-Business Systems 1 Portfolio Kevät 2005 Toni Korpela PORTFOLIO 2 (45) 01) Planning the DotCom Business (1) ja (2) 1.1 i Tehtävänanto: Vertaa online-kirjakauppoja www.amazon.com

Lisätiedot

VARMUUSKOPIOINTIJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE

VARMUUSKOPIOINTIJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE VARMUUSKOPIOINTIJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Opinnäytetyö Tero Muraja Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Hyvinvointiteknologian

Lisätiedot

Diabeetikoiden silmänpohjien kuvaaminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä Selvitys MediMaker-ohjelmiston käytön nykytilasta

Diabeetikoiden silmänpohjien kuvaaminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä Selvitys MediMaker-ohjelmiston käytön nykytilasta Diabeetikoiden silmänpohjien kuvaaminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä Selvitys MediMaker-ohjelmiston käytön nykytilasta Versio 1.1 Päivi Röppänen Tuula Tuomainen Savonia-ammattikorkeakoulu, Savonia

Lisätiedot

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 Luento 17: Tietoturvakertaus Mitä tentissä pitää osata? Esimerkkitenttikysymyksiä Tekijät: Antti Virtanen, Timo Lehtonen, Matti Kujala, Kirsti Ala-Mutka,

Lisätiedot

Useamman SSID:n langaton verkko ja Radius-palvelin Toteutus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä

Useamman SSID:n langaton verkko ja Radius-palvelin Toteutus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä Toteutus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Tietotekniikan ko. Riihimäki, Jesse Koskelainen OPINNÄYTETYÖ Tietotekniikan koulutusohjelma Riihimäki Työn nimi Useamman

Lisätiedot

JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ

JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ Diplomityö Aihe ja tarkastaja hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.12.2010

Lisätiedot

KIRKON SOPIMUSVALTUUSKUNNAN TOIMISTON INTERNET SIVUT

KIRKON SOPIMUSVALTUUSKUNNAN TOIMISTON INTERNET SIVUT KIRKON SOPIMUSVALTUUSKUNNAN TOIMISTON INTERNET SIVUT Heikki Salden Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kirstinkadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ KIRSTINKADUN

Lisätiedot

Rajaton hoito II Tornionlaakso

Rajaton hoito II Tornionlaakso Rajaton hoito II Tornionlaakso Sisältö YHTEENVETO... 4 JOHDANTO... 6 Viitteet 6 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN OSARAPORTTI... 7 Hankkeen osanottajat ja työprosessi 7 Työprosessin arviointi 7 Ohjausryhmä ja ulkoinen

Lisätiedot

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax.

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. PRIMUS W4 Käyttöönotto-opas StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. (06) 320 2599 PRIMUS W4 Sivu 1/36 Primuksen kä yttö ö nöttö-öpäs SISÄLLYS 1 Käyttöönotto ja

Lisätiedot

Aleksi Erkkilä YRITYKSEN TIETOVERKON PARANTAMINEN

Aleksi Erkkilä YRITYKSEN TIETOVERKON PARANTAMINEN Aleksi Erkkilä YRITYKSEN TIETOVERKON PARANTAMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 Yksikkö Aika Ylivieskan Yksikkö 02.03.2009 05.05.2009 Koulutusohjelma

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

TIETOKANTAKÄYTTÄJÄN AUTENTIKOINNIN JA AUKTORISOINNIN HALLINNOINTI ACTIVE DIRECTORY -YMPÄRISTÖSSÄ

TIETOKANTAKÄYTTÄJÄN AUTENTIKOINNIN JA AUKTORISOINNIN HALLINNOINTI ACTIVE DIRECTORY -YMPÄRISTÖSSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOTEKNIIKAN OSASTO TIETOKANTAKÄYTTÄJÄN AUTENTIKOINNIN JA AUKTORISOINNIN HALLINNOINTI ACTIVE DIRECTORY -YMPÄRISTÖSSÄ Diplomityön aihe on hyväksytty Tietotekniikan

Lisätiedot

Ville-Pekka Kuha MICROSOFT LYNC SERVER 2013 -PALVELINYMPÄRISTÖN KÄYTTÖÖNOTTO

Ville-Pekka Kuha MICROSOFT LYNC SERVER 2013 -PALVELINYMPÄRISTÖN KÄYTTÖÖNOTTO Ville-Pekka Kuha MICROSOFT LYNC SERVER 2013 -PALVELINYMPÄRISTÖN KÄYTTÖÖNOTTO MICROSOFT LYNC SERVER 2013 -PALVELINYMPÄRISTÖN KÄYTTÖÖNOTTO Ville-Pekka Kuha Opinnäytetyö Syksy 2013 Tietotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUS JA -MAHDOLLISUUDET

KÄYTTÖOIKEUS JA -MAHDOLLISUUDET 3 KÄYTTÖOIKEUS JA -MAHDOLLISUUDET Olet saanut käyttöoikeuden ATK-keskuksen ylläpitämiin tutkimuksen ja henkilökunnan palvelinkoneisiin, joiden käyttöjärjestelmänä on Unix. Tervetuloa ATK-keskuksen asiakkaaksi!

Lisätiedot

Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa

Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa Yleisradio Oy Radio Suomi - Advanced Multimedia Center Kalevi Virtanen Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa Raportti on syntynyt kouluttautumisloman turvin Porissa

Lisätiedot

Taloushallinnon tietojärjestelmän käyttöönotto Case: Nummelan Tilipalvelu

Taloushallinnon tietojärjestelmän käyttöönotto Case: Nummelan Tilipalvelu Taloushallinnon tietojärjestelmän käyttöönotto Case: Nummelan Tilipalvelu Nevalainen, Raija 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää TALOUSHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYT- TÖÖNOTTO CASE:

Lisätiedot

PC-KOVTTnjfl H*- PC-kayttajat ry:n jasenlehti 2/96. Suojaa sahkopostisi. Purkkilaitteistoa uusittu. Linux CD-ROM-jasentarjous!

PC-KOVTTnjfl H*- PC-kayttajat ry:n jasenlehti 2/96. Suojaa sahkopostisi. Purkkilaitteistoa uusittu. Linux CD-ROM-jasentarjous! PC-KOVTTnjfl PC-kayttajat ry:n jasenlehti 2/96 H*- Suojaa sahkopostisi Purkkilaitteistoa uusittu Linux CD-ROM-jasentarjous! Tee omat kotisivusi PCUF:aan Tietokonevirukset PC-KAYTTAJA 2/96 PC-KAYTTAJA 2/96

Lisätiedot

LANGATON LÄHIVERKKO SATELLIITTIPOHJAISELLA INTERNET-YHTEYDELLÄ CASE FINN-IRISH BATTALION, CAMP IDA, LIBANON

LANGATON LÄHIVERKKO SATELLIITTIPOHJAISELLA INTERNET-YHTEYDELLÄ CASE FINN-IRISH BATTALION, CAMP IDA, LIBANON Jani Anttila LANGATON LÄHIVERKKO SATELLIITTIPOHJAISELLA INTERNET-YHTEYDELLÄ CASE FINN-IRISH BATTALION, CAMP IDA, LIBANON Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1.12.2006 31.1.2008

LOPPURAPORTTI 1.12.2006 31.1.2008 HAMMASLÄÄKÄRIN ETÄKONSULTAATIO ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA - TELEHAMMAS LOPPURAPORTTI 1.12.2006 31.1.2008 Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry Sisältö 1. Taustatiedot... 1 2. Yhteenveto Telehammas

Lisätiedot

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja INSINÖÖRITYÖ Mika Huurre Tietotekniikan koulutusohjelma Tiedonhallintatekniikka Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Tietotekniikan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN TIEDON- VARMENNUS

HENKILÖKOHTAINEN TIEDON- VARMENNUS Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Janne Aavasalo HENKILÖKOHTAINEN TIEDON- VARMENNUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittely Tietoliikenne Elokuu

Lisätiedot