PENTAX Q_FIN.book Page 0 Thursday, September 1, :54 PM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PENTAX Q_FIN.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 12:54 PM"

Transkriptio

1 PENTAX Q_FIN.book Page 0 Thursday, September 1, :54 PM Onnittelut tämän PENTAX Q -digitaalikameran hankkimisesta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki kameran ominaisuudet ja toiminnot. Säilytä käyttöopas huolellisesti, koska sen avulla opit parhaiten tuntemaan kaikki kameran käyttömahdollisuudet. Käytettävät objektiivit Tämän kameran kanssa käytetään Q-kiinnityksellä kiinnitettäviä objektiiveja. Tekijänoikeudet PENTAX Q -digitaalikameralla otettuja kuvia, jotka on tarkoitettu muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön, ei saa käyttää ilman tekijänoikeuslain mukaista lupaa. Ota huomioon, että myös kuvattaessa omaksi iloksi on olemassa tapauksia, joissa kuvausoikeuksia on rajoitettu. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi mielenosoitusten, performanssiesitysten tai näyttelyesineiden kuvaaminen. Tekijänoikeuksien alaisia kuvia ei myöskään saa käyttää muissa yhteyksissä kuin tekijänoikeusasetuksessa mainituissa tapauksissa. Tämä tulee ottaa huomioon kuvia käytettäessä. Tavaramerkit PENTAX ja smc PENTAX ovat HOYA CORPORATIONin tavaramerkkejä. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Windows Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS ja QuickTime ovat Apple Inc.:in rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki. Tässä tuotteessa käytetään DNG-teknologiaa Adobe Systems Incorporated in lisenssillä. DNG-logo on Adobe Systems Incorporated in joko rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tuotemerkit ja -nimet ovat ne omistavien yhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä asiakirjassa TM- ja -merkintöjä ei aina käytetä viitattaessa näihin tuotemerkkeihin tai -nimiin. Tämä tuote tukee PRINT Image Matching III tekniikkaa. PRINT Image Matching - yhteensopivat digitaaliset stillkamerat, tulostimet ja ohjelmat auttavat valokuvaajia tuottamaan kuvia, jotka vastaavat paremmin heidän toiveitaan. Kaikkia toimintoja ei voida käyttää tulostimissa, jotka eivät ole PRINT Image Matching III -yhteensopivia. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. PRINT Image Matching on Seiko Epson Corporationin tuotemerkki. PRINT Image Matching -logo on Seiko Epson Corporationin tuotemerkki.

2 PENTAX Q_FIN.book Page 1 Thursday, September 1, :54 PM Kameran käyttäjille Älä käytä tai säilytä tätä laitetta voimakasta sähkömagneettista säteilyä tai magneettisia kenttiä tuottavan laitteen lähettyvillä. Voimakkaat staattiset lataukset tai magneettiset kentät, joita tuottavat esimerkiksi radiolähettimet, voivat häiritä näytön toimintaa, vaurioittaa tallennettuja tietoja tai vaikuttaa kameran sisäisiin virtapiireihin ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Kamerassa käytetty nestekidenäyttö on valmistettu käyttäen erittäin korkeaa tarkkuutta vaativaa tekniikkaa. Vaikka kameran pikseleistä vähintään 99,99 % toimii, ota huomioon, että pikseleistä enintään 0,01 % saattaa jäädä syttymättä tai syttyä silloin, kun ei pitäisi. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta kuvan laatuun. Tämän käyttöoppaan kuvat ja näytössä näkyvät kuvat voivat olla erilaisia varsinaisessa tuotteessa. Tässä oppaassa yleistermillä tietokone(et) viitataan tästä eteenpäin joko Windows- tai Macintosh -tietokoneeseen. Tässä oppaassa termillä akku tarkoitetaan mitä tahansa tämän kameran ja sen lisälaitteiden kanssa käytettävää akkutyyppiä. 1 Kameran turvallinen käyttö Olemme kiinnittäneet paljon huomiota tämän kameran turvallisuuteen. Kun käytät kameraa, kehotamme sinua kiinnittämään erityistä huomiota seuraavilla symboleilla merkittyihin asioihin. Vaara Varoitus Tämä symboli ilmaisee, että tämän seikan huomiotta jättäminen voi aiheuttaa merkittäviä henkilövammoja. Tämä symboli ilmaisee, että tämän seikan huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vähäisiä tai jonkinasteisia henkilövammoja tai aineellisia menetyksiä. Tietoja kamerasta Vaara Älä pura kameraa tai tee siihen muutoksia. Kameran sisällä on jännitteisiä osia, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun. Jos kameran sisäosia paljastuu kameran putoamisen tai muun vaurion seurauksena, älä koske paljastuneisiin osiin. Voit saada sähköiskun. Älä suuntaa kameraa aurinkoa tai muuta voimakasta valonlähdettä kohti ottaessasi kuvia. Älä jätä kameraa suoraan auringonvaloon ilman objektin suojusta, sillä kameraan voi tulla toimintahäiriöitä tai se voi syttyä palamaan. Älä katso objektiivin läpi sen ollessa suunnattuna aurinkoon, sillä se saattaa johtaa näkökyvyn menettämiseen tai sen vahingoittumiseen.

3 PENTAX Q_FIN.book Page 2 Thursday, September 1, :54 PM 2 Jos havaitset käytön aikana jotakin normaalista poikkeavaa, kuten savua tai outoa hajua, lopeta käyttö välittömästi, poista akku tai irrota verkkolaite ja ota yhteyttä lähimpään PENTAX-huoltoon. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä pidä sormeasi salamavalon päällä sen välähtäessä. Kuumentunut salamavalo voi aiheuttaa palovamman. Älä peitä salamavaloa kankaalla sen välähtäessä. Salamavalo voi värjäytyä. Eräät kameran osat kuumentuvat käytön aikana, minkä vuoksi iholle voi tulla lieviä palovammoja, jos näistä osista pidetään kiinni pitkän aikaa. Jos kameran näyttö vahingoittuu, varo lasinsirpaleita. Huolehdi myös, etteivät nestekiteet pääse iholle, silmiin tai suuhun. Yksilöllisistä ominaisuuksistasi tai fyysisestä kunnostasi riippuen kameran käyttö saattaa aiheuttaa kutinaa, ihottumaa tai rakkuloita. Mikäli tavallisuudesta poikkeavia oireita ilmaantuu, lopeta kameran käyttö heti ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Tietoja akkulaturista ja verkkolaitteesta Vaara Kamerassa on käytettävä teho- ja jännitearvoiltaan oikeaa, erityisesti tälle kameralle tarkoitettua akkulaturia. Muunlaisen akkulaturin käyttäminen tai akkulaturin käyttäminen vääränlaisessa sähköverkossa voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai kameran rikkoutumisen. Akkulaturin käyttöjännitealue on V AC. Älä pura kameraa tai tee siihen muutoksia. Se saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos laitteesta tulee savua tai outoa hajua tai jos tapahtuu jotain muuta epätavallista, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään PENTAX-huoltoon. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos laitteen sisään pääsee vettä, ota yhteyttä PENTAX-huoltoon. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos akkulaturia tai verkkolaitetta käytettäessä nousee ukkonen, irrota virtajohto pistorasiasta ja lopeta laitteen käyttäminen. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen, tulipalon tai sähköiskun. Jos virtajohdon pistokkeeseen kertyy pölyä, pyyhi pistoke. Pöly voi aiheuttaa tulipalon. Välttääksesi vaaran käytä vain CSA/UL-hyväksyttyjä virtajohtoja, joissa johdon tyyppi on vähintään SPT-2, johdin vähintään 18 AWG:n kuparia, toisessa päässä valettu urosliitin (NEMA-määritysten mukainen) ja toisessa valettu naarasliitin (ei-teollisten IEC-määritysten mukainen) tai vastaava. Varoitus Älä aseta tai pudota raskaita esineitä verkkovirtajohdon päälle tai väännä johtoa, jotta se ei vaurioidu. Jos verkkovirtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä PENTAX-huoltoon. Älä koske verkkovirtajohdon liittimiin tai saata niitä oikosulkuun, kun virtajohto on kytketty pistorasiaan. Älä käsittele virtajohdon liitintä märin käsin. Se voi aiheuttaa sähköiskun. Älä pudota kameraa tai kohdista siihen iskua. Laite voi vaurioitua. Älä lataa akkulaturilla muita kuin ladattavia D-LI68-litium-ioniakkuja. Muuntyyppisien akkujen lataaminen voi aiheuttaa räjähdyksen, ylikuumenemisen tai akkulaturin vaurioitumisen.

4 PENTAX Q_FIN.book Page 3 Thursday, September 1, :54 PM Tietoja ladattavasta litium-ioniakusta 3 Vaara Jos akusta vuotanutta ainetta joutuu silmiin, älä hiero niitä. Huuhtele silmiä puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin. Varoitus Käytä ainoastaan tälle kameralle tarkoitettua akkua. Muuntyyppisien akkujen käyttäminen voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Älä pura akkua. Akun purkaminen voi aiheuttaa räjähdyksen tai akun sisällä olevien aineiden vuotamisen. Poista akku kamerasta heti, jos se kuumenee tai alkaa savuta. Varo, ettet polta itseäsi. Älä anna rautalankojen, hiuspinnien tai muiden metalliesineiden koskettaa akun napoja (+ ja -). Älä saata akkua oikosulkuun tai hävitä sitä polttamalla. Akku voi räjähtää tai aiheuttaa tulipalon. Jos akusta vuotanutta ainetta joutuu iholle tai vaatteille, se saattaa ärsyttää ihoa. Pese altistuneet ihon alueet huolellisesti vedellä. Varo-ohjeet D-LI68-akun käytöstä: KÄYTÄ VAIN TÄLLE AKULLE TARKOITETTUA AKKULATURIA. - ÄLÄ SYTYTÄ AKKUA PALAMAAN. - ÄLÄ PURA AKKUA. - ÄLÄ SAATA AKKUA OIKOSULKUUN. - SUOJAA AKKU KORKEILTA LÄMPÖTILOILTA (140 F/60 C). Säilytä kamera ja sen lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta Vaara Älä sijoita kameraa ja lisälaitteita paikkaan, josta pienet lapset voivat saada ne käsiinsä. 1. Tuote voi aiheuttaa merkittäviä henkilövammoja laitehäiriön tai väärän käytön seurauksena. 2. Hihnan kiertäminen kaulan ympärille voi aiheuttaa tukehtumisen vaaran. 3. Säilytä kameran pienet varusteet kuten akku tai SD-muistikortit poissa lasten ulottuvilta, jotta lapset eivät pääse laittamaan niitä suuhunsa. Jos kameran varuste nielaistaan vahingossa, lääkäriin on hakeuduttava heti.

5 PENTAX Q_FIN.book Page 4 Thursday, September 1, :54 PM 4 Varotoimenpiteet käytön aikana Ennen kameran käyttämistä Ota kameran mukana toimitettava kansainvälinen luettelo huoltopisteistä (Worldwide Service Network) mukaan matkalle. Siitä on hyötyä, jos ulkomailla tulee kameraongelmia. Jos kameraa ei ole käytetty pitkään aikaan, varmista, että se toimii edelleen normaalisti, etenkin ennen kuin aiot ottaa tärkeitä kuvia (kuten häissä tai matkalla). Tallennettujen tietojen säilymistä ei voida taata, jos tietojen tallentaminen, toistaminen, siirtäminen tietokoneeseen tai muu vastaava toimenpide ei onnistu kameran, tallennusvälineen (SD-muistikortin) tai muun välineen vian vuoksi. Akkua ja akkulaturia koskevia tietoja Täyteen ladatun akun varastointi saattaa heikentää akun suorituskykyä. Vältä akun säilyttämistä kuumassa paikassa. Jos jätät akun paikalleen kameraan eikä kameraa käytetä pitkään aikaan, akun lataus syväpurkautuu ja sen käyttöikä lyhenee. On suositeltavaa ladata akku päivää ennen käyttöä tai käyttöpäivänä. Kameran mukana toimitettu virtajohto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan D-BC68P-akkulaturin kanssa. Älä käytä sitä muiden laitteiden kanssa. Kameran kuljettamiseen ja käyttöön liittyviä huomautuksia Älä altista kameraa korkeille lämpötiloille tai kosteudelle. Älä jätä kameraa autoon, sillä auton sisälämpötila voi kohota hyvin korkeaksi. Suojaa kamera voimakkaalta tärinältä, iskuilta tai paineelta. Suojaa kamera pehmusteella moottoripyörän, auton tai laivan aiheuttamalta tärinältä. Kameran käyttölämpötila-alue on 0 40 C ( F). Kameran näyttö voi muuttua mustaksi korkeassa lämpötilassa, mutta palautuu normaaliksi lämpötilan laskiessa. Näyttö saattaa toimia normaalia hitaammin kylmässä. Tämä johtuu nestekiteiden ominaisuuksista, eikä kyseessä ole toimintahäiriö. Äkilliset lämpötilanvaihtelut voivat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä kameran sisä- ja ulkopinnoille. Pane kamera laukkuun tai muovipussiin ja ota se esiin vasta sen jälkeen, kun kameran ja ympäristön lämpötilaero on tasoittunut. Varmista, ettei kamera joudu kosketuksiin roskien, kuran, hiekan, pölyn, veden, myrkyllisien kaasujen tai suolojen kanssa, koska ne saattavat aiheuttaa kameran rikkoutumisen. Pyyhi kamera kuivaksi sade- tai vesipisaroista. Älä paina näyttöä voimakkaasti. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai näytön rikkoutumisen. Jos käytät jalustaa, älä kiristä jalustan kiinnitysruuvia liian tiukalle.

6 PENTAX Q_FIN.book Page 5 Thursday, September 1, :54 PM Kameran puhdistaminen 5 Kameraa ei saa puhdistaa orgaanisilla liuottimilla kuten tinnerillä, alkoholilla tai bensiinillä. Poista objektiiviin tai etsimeen kerääntynyt pöly linssiharjalla. Älä käytä puhdistukseen paineilmaa, koska se voi vahingoittaa objektiivia. Puhdistuta herkkä CMOS-kenno PENTAX-huollossa. (Puhdistus on maksullinen toimenpide.) Kameran varastointi Älä säilytä kameraa kyllästysaineiden tai kemikaalien läheisyydessä. Säilytys korkeassa lämpötilassa ja kosteassa paikassa voi aiheuttaa homekasvuston ilmaantumista kameraan. Poista kamera kotelosta ja säilytä sitä kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Vältä kameran käyttöä tai säilytystä paikoissa, joissa se voi joutua alttiiksi staattiselle sähkölle tai sähköisille häiriöille. Vältä kameran käyttämistä tai säilyttämistä suorassa auringonvalossa tai paikoissa, joissa se joutuu alttiiksi nopeille lämpötilanvaihteluille tai tiivistyvälle kosteudelle. Huippusuorituskyvyn ylläpitämiseksi suosittelemme, että kamera tarkistetaan säännöllisesti vuoden parin välein. Muita huomautuksia SD-muistikortissa on kirjoitussuojauskytkin. Uusien tietojen tallentaminen, olemassa olevien tietojen poistaminen tai kortin alustaminen joko kamerassa tai tietokoneessa voidaan estää Kirjoitussuojauskytkin asettamalla kytkin LOCK-asentoon. Jos SD-muistikortti poistetaan kamerasta heti käytön jälkeen, muistikortti voi olla kuuma. Älä poista SD-muistikorttia kamerasta tai katkaise kamerasta virtaa muistikortin tietojen tallentamisen tai lukemisen aikana. Tämä voi aiheuttaa tietojen menettämisen tai muistikortin vaurioitumisen. Älä taivuta SD-muistikorttia tai kohdista siihen voimakkaita iskuja. Suojaa kortti kosteudelta ja korkeilta lämpötiloilta. Älä poista SD-muistikorttia alustamisen aikana. Kortti voi vaurioitua käyttökelvottomaksi. SD-muistikortilla olevat tiedot saattavat tyhjentyä seuraavissa tilanteissa. Emme vastaa kadonneista tiedoista mikäli 1. käyttäjä käsittelee SD-muistikorttia väärin. 2. SD-muistikortti joutuu alttiiksi staattiselle sähkölle tai sähköisille häiriöille. 3. SD-muistikorttia ei ole käytetty pitkään aikaan. 4. SD-muistikortti tai akku poistetaan kortin tietojen tallentamisen tai lukemisen aikana. Jos SD-muistikorttia ei käytetä pitkään aikaan, kortilla olevia tietoja ei ehkä pystytä lukemaan. Muista tehdä tärkeistä tiedoista varmuuskopio tietokoneelle säännöllisin väliajoin.

7 PENTAX Q_FIN.book Page 6 Thursday, September 1, :54 PM 6 Alusta uudet SD-muistikortit. Alusta myös muissa kameroissa käytetyt SD-muistikortit. Huomioi, että SD-muistikortille tallennettujen tietojen poistaminen tai kortin alustaminen ei täysin poista alkuperäisiä tietoja. Poistetut tiedostot voidaan joskus palauttaa kaupallisesti saatavilla olevan ohjelmiston avulla. Jos aiot heittää SD-muistikorttisi pois tai myydä sen, sinun tulee varmistaa, että kortti on täysin tyhjä tai itse kortti tuhotaan, mikäli se sisältää henkilökohtaisia tai arkaluontoisia tietoja. Kameran omistaja on aina itse vastuussa SD-muistikortille tallennetuista tiedoista. Tuotteen rekisteröinti Pyydämme rekisteröimään kamerasi sen mukana toimitetun CD-ROM-levyn ohjeiden mukaisesti tai PENTAXin verkkosivustossa. Näin voimme palvella sinua paremmin. Katso lisätietoja kohdasta s.220. Kiitos yhteistyöstäsi.

8 PENTAX Q_FIN.book Page 7 Thursday, September 1, :54 PM Sisällysluettelo 7 Kameran turvallinen käyttö... 1 Varotoimenpiteet käytön aikana... 4 Sisällysluettelo... 7 Käyttöoppaan rakenne Ennen kameran käyttöä 15 Pakkauksen sisällön tarkastaminen Kameran osien nimet ja toiminta Kuvaustila Katselutila Näyttö Toimintoasetuksien muuttaminen Toimintopainikkeiden käyttäminen Ohjauspaneelin käyttäminen Valikoiden käyttäminen Aloittaminen 35 Hihnan kiinnittäminen Akun asettaminen Akun lataaminen Akun asettaminen paikalleen ja poistaminen Akun varaustilan ilmaisin Keskimääräinen kuvantallennuskapasiteetti ja katseluaika (täyteen ladattua akkua käytettäessä) Verkkolaitteen käyttäminen (lisävaruste) SD-muistikortin asettaminen/poistaminen Muistikortti Objektiivin kiinnittäminen Kameran kytkeminen päälle ja pois päältä Aloitusasetukset Näyttökielen asettaminen Päivämäärän ja kellonajan asettaminen... 50

9 PENTAX Q_FIN.book Page 8 Thursday, September 1, :54 PM 8 Perustoiminnot 53 Kuvauksen perustoiminnot Kuvaaminen kameran valitsemilla asetuksilla Zoomobjektiivin käyttäminen Yhdysrakenteisen salaman käyttö Salamakuvauksen tilan asettaminen Salamakuvaus Kuvien katselu Kuvien katseleminen Yksittäisen kuvan poistaminen Kuvaustoiminnot 63 Kuvaustoimintojen käyttäminen Suuntapainikkeiden asetuskohdat Tallennustila-valikon asetukset Video-valikon asetukset Muokatut asetukset -valikon asetukset Sopivan tallennustilan valitseminen Auto Picture -tilat Scene-tilat Pehmennyksen hallinta -tila Valotustilat Valotuksen asettaminen Herkkyyden asettaminen Valotustilan muuttaminen Valotuksen säätäminen Valotuksen lukitseminen ennen kuvan ottamista (AE-lukitus) Mittaustavan valitseminen Kuvan kohinan poistaminen (kohinanpoisto) Tarkentaminen Tarkennustavan määrittäminen Autom. tarkennustavan määrittäminen Tarkennus d/i-painikkeen avulla Tarkennuksen lukitseminen (Tarkennuksen lukitus) Tarkennuksen säätäminen käsin (manuaalitarkennus) Syvyysterävyyden tarkistaminen (Esikatselu) Esikatselutoiminnon määrittäminen vihreään painikkeeseen Esikatselun näyttäminen... 98

10 PENTAX Q_FIN.book Page 9 Thursday, September 1, :54 PM Kuvanvakaajatoiminnon käyttö laukaisutärähdyksen estämiseksi...99 Kuvaaminen kuvanvakaajatoiminnon avulla Vitkalaukaisimen käyttäminen Kuvaaminen kauko-ohjainta käyttämällä (lisävaruste) Yhtäjaksoinen kuvaaminen Jatkuva kuvaus Sarjakuvaus Monivalotus Liikkuvan kuvan tallentaminen Liik. kuv. tallennuksen asetusten muuttaminen Liikkuvan kuvan tallentaminen Liikkuvan kuvan toistaminen Liikkuvan kuvan muokkaaminen Kuvausasetukset Tiedostomuodon asettaminen Tiedostomuoto Kuvasuhde JPEG tallennetut pikselit JPEG-laatu Väriavaruus Valkotasapainon asettaminen Valkotasapainon säätäminen manuaalisesti Valkotasapainon hienosäätö Kirkkauden säätäminen Kirkkaan alueen korjaus Varjon korjaus HDR-kuvaus Kuvan viimeistelysävyn asetus Mukautetun kuvan luominen Digitaalisuotimen asettaminen Usein käytettyjen toimintojen tallentaminen pikavalitsimeen Smart Effect -asetukset Kameran asetusten tallentaminen Vihreän painikkeen ja e-valitsimen toimintojen määrittäminen Vihreän painikkeen toiminnon määrittäminen E-valitsimen toiminnon määrittäminen e-tilassa Vihreän painikkeen toiminnon määrittäminen a-tilassa Objektiivin toimintojen määrittäminen Neutraalisuotimen asetus Linssivääristymän korjaus

11 PENTAX Q_FIN.book Page 10 Thursday, September 1, :54 PM 10 Katselutoiminnot 155 Katselutoimintojen käyttäminen Katselutilan valikon toiminnot Katselu-valikon asetukset Katselun näyttötavan määrittäminen Kuvien suurentaminen Useiden kuvien näyttäminen Monikuvanäkymä Kuvien näyttäminen kansio kerrallaan Kuvien näyttäminen kuvauspäivämäärän perusteella (kalenterinäkymä) Kuvien vertaileminen Useiden kuvien yhdistäminen (Luettelo) Kuvien katselu yhtäjaksoisesti Diaesitysnäkymän Diaesityksen aloittaminen Käännettyjen kuvien näyttäminen Useiden kuvien poistaminen Valittujen kuvien poistaminen Kansion poistaminen Kaikkien kuvien poistaminen Kameran liittäminen AV-laitteeseen Kameran kytkeminen video- tai HDMI-liitäntään Video-/HDMI-lähtösignaalin esitysmuodon valitseminen Kuvien muokkaaminen 175 Kuvakoon muuttaminen Tallennettavien pikselien määrän muuttaminen (Muuta kokoa) Kuvan osan rajaaminen (Rajaus) Kuvien käsitteleminen Kuvien käsitteleminen digitaalisuotimilla Punasilmäisyyden muokkaaminen RAW-kuvien kehittäminen Yhden RAW-kuvan kehittäminen Useiden RAW-kuvien kehittäminen

12 PENTAX Q_FIN.book Page 11 Thursday, September 1, :54 PM Lisäasetuksien muuttaminen Asetusvalikon käyttäminen Asetusvalikossa määritettävät asetukset Kameran asetukset Äänitehosteiden, päivämäärän ja kellonajan sekä näyttökielen asettaminen Näytön ja valikkonäkymän määrittäminen Kameraan tallennettavien asetuksien valitseminen (muisti) Valikoiden oletusarvojen palauttaminen Kameran versiotietojen tarkistaminen Tiedostojen hallinta-asetukset SD-muistikortin alustaminen Kuvien suojaaminen poistamiselta (suojaus) Kansioiden nimeämisjärjestelmän muuttaminen Tiedostonumerointiasetuksen valitseminen Uusien kansioiden luominen DPOF-asetusten määrittäminen Kytkeminen tietokoneeseen 213 Kameralla otettujen kuvien muokkaaminen tietokoneella Kuvien tallentaminen tietokoneelle USB-yhteystilan asettaminen Kameran kytkeminen tietokoneeseen Kameran mukana toimitettavien ohjelmien käyttäminen Ohjelmiston asentaminen SILKYPIX Developer Studio -näkymä Salaman käyttäminen 221 Yhdysrakenteisen salaman käyttäminen Salaman ominaisuudet eri valotustiloissa Hitaan synkronoinnin käyttäminen Suljinverhon synkronoinnin käyttäminen Etäisyys ja aukko yhdysrakenteista salamaa käytettäessä Objektiivien yhteensopivuus sisäänrakennetun salaman kanssa Ulkoisen salaman (lisävaruste) käyttäminen P-TTL-tilan käyttäminen Ulkoisen salaman kytkeminen erillisellä jatkojohdolla

13 PENTAX Q_FIN.book Page 12 Thursday, September 1, :54 PM 12 Liite 229 Oletusasetukset Eri objektiiviyhdistelmien mahdollistamat toiminnot CMOS-kennon puhdistaminen Pölyn irrottaminen ravistamalla CMOS-kennoa (pölynpoisto) Lisävarusteet Virheilmoitukset Vianetsintä Tekniset tiedot Luettelo TAKUUEHDOT

14 PENTAX Q_FIN.book Page 13 Thursday, September 1, :54 PM Käyttöoppaan rakenne Tämä käyttöopas sisältää seuraavat luvut. 1 Ennen kameran käyttöä Kameran mukana toimitetut lisävarusteet ja eri osien nimet ja toiminnot. 2 Aloittaminen Kameran ostamisen jälkeen, ennen kuvien ottamista suoritettavat toimenpiteet. Lue tämä osio ja noudata sen ohjeita. 3 Perustoiminnot Kuvaamiseen ja kuvien katseluun liittyvät toimenpiteet. 4 Kuvaustoiminnot Kuvaamiseen liittyvät toiminnot. 5 Kuvausasetukset Kuvausasetusten, kuten tiedostomuodon, muuttamiseen liittyvät toimenpiteet. 6 Katselutoiminnot Kuvien katseluun ja poistamiseen ja suojaamiseen liittyvät toimenpiteet. 7 Kuvien muokkaaminen Kuvien käsittelyyn ja RAW-muodossa otettujen kuvien kehittämiseen liittyvät toimenpiteet. 8 Lisäasetuksien muuttaminen Kameran yleisiin asetuksiin ja tiedostojen hallintaan, kuten näytön asetuksien muuttamiseen ja kuvakansioiden nimeämisjärjestelmiin, liittyvät toimenpiteet. 9 Kytkeminen tietokoneeseen Kameran kytkeminen tietokoneeseen. Tähän lukuun sisältyvät ohjelmien asennusohjeet ja siinä kerrotaan yleisesti kameran mukana toimitetusta ohjelmistosta. 10 Salaman käyttäminen Yhdysrakenteisen salaman ja ulkoisien salamalaitteiden käyttäminen. 11 Liite Tietoja vianetsinnästä ja erikseen myytävistä lisävarusteista sekä yhteystietoja

15 PENTAX Q_FIN.book Page 14 Thursday, September 1, :54 PM 14 Tässä käyttöoppaassa käytettyjen symbolien merkitys on selitetty alla. 1 Viittaa sivunumeroon, jossa on toimintoon liittyviä lisätietoja. Tarkoittaa hyödyllisiä tietoja. Viittaa kameran käyttämiseen liittyviin varotoimiin.

16 PENTAX Q_FIN.book Page 15 Thursday, September 1, :54 PM 1 Ennen kameran käyttöä Tarkista pakkauksen sisältö, kameran osien nimet ja toiminta ennen kameran käyttöä. Pakkauksen sisällön tarkastaminen...16 Kameran osien nimet ja toiminta...17 Toimintoasetuksien muuttaminen...30

17 PENTAX Q_FIN.book Page 16 Thursday, September 1, :54 PM 16 Pakkauksen sisällön tarkastaminen 1 Kameran pakkauksen mukana toimitetaan seuraavat varusteet. Tarkista, että kaikki varusteet ovat mukana pakkauksessa. Ennen kameran käyttöä Varustekengän suojus FK (asennettu kameraan) Rungon suojus (asennettu kameraan) USB-kaapeli I-USB7 Hihna O-ST115 Ladattava litium-ioniakku D-LI68 Akkulaturi D-BC68P Virtajohto Ohjelmisto (CD-ROM-levy) S-SW115 Käyttöopas (tämä opas) Pikaopas Lisätietoja erikseen myytävistä lisävarusteista on kohdassa s.238.

18 PENTAX Q_FIN.book Page 17 Thursday, September 1, :54 PM Kameran osien nimet ja toiminta 17 Kaiutin AF-apuvalo/ Ajastimen merkkivalo Kantohihnan kiinnityslenkki Kauko-ohjaimen vastaanotin Muistikortin suojaluukku Mikrofonit Objektiivin kiinnityskohdistin (punainen piste) Yhdysrakenteinen salama Objektiivitietoliitännät CMOS-kenno 1 Ennen kameran käyttöä Varustekenkä Kauko-ohjaimen vastaanotin Kantohihnan kiinnityslenkki Muistikortin merkkivalo Akkutilan kansi Näyttö HDMI-liitin (D-tyyppi) Liitäntäkaapelin suojakansi Liitäntöjen suojaluukku Jalustakierre PC/AV-liitäntä

19 PENTAX Q_FIN.book Page 18 Thursday, September 1, :54 PM 18 Kuvaustila Tästä näet mitkä osat toimivat kuvaamisen aikana ja miten. 1 Ennen kameran käyttöä Jokaisen osan tehdasasetus esitellään tässä, mutta joillakin osilla on useita tehtäviä ja ne toimivat eri tavoin valitusta asetuksesta riippuen a b c d

20 PENTAX Q_FIN.book Page 19 Thursday, September 1, :54 PM 1 E-valitsin Asettaa suljinajan, aukon ja valotuskorjauksen arvot (s.79). Voit vaihtaa valikkoa, kun valikkonäyttö on näkyvissä (s.32). Voit vaihtaa asetuksia, kun ohjauspaneeli on näkyvissä (s.32). 2 Tilanvalitsin Muuttaa kuvaustilaa (s.70). 3 Laukaisin Ota kuvat laukaisinta painamalla (s.55). 4 Pikavalitsin Voit tallentaa omat kuvausasetuksesi ja käyttää niitä myöhemmin. (s.142) 5 Objektiivin vapautuspainike Irrota objektiivi painamalla tätä painiketta (s.46). 6 Q-painike Siirtyy katselutilaan (s.61). 7 Salaman nostokytkin Nosta yhdysrakenteinen salama ylös painiketta painamalla (s.59). 8 Virtakytkin Paina kytkeäksesi kameran virran päälle ja pois (s.47). 9 mc -painike Paina asettaaksesi valotuskorjauksen ja aukon arvot. (s.80, s.81) 0 d/i (Helppokuvaus/ poista) -painike Voit määrittää tällä painikkeella kytkettävän toiminnon (s.148). a 4-painike Kun ohjauspaneeli tai valikkonäyttö ilmestyy näkyviin, vahvista kohteen valinta tällä painikkeella. b Nelitoimisäädin (2345) Näyttää herkkyyden/ valkotasapainon/salamatilan/ kuvaustavan asetusvalikon (s.64). Kun ohjauspaneeli tai valikkonäyttö ilmestyy näkyviin, siirrä kohdistinta tai muuta valikkokohtia tällä. c d 3-painike Näyttää [A Tallennustila 1] - valikon (s.65). Paina tätä painiketta valikon ollessa näkyvissä palataksesi edelliselle näytölle. (s.32) M-painike Vaihtaa näytön esitystapaa (s.22) Ennen kameran käyttöä

21 PENTAX Q_FIN.book Page 20 Thursday, September 1, :54 PM 20 Katselutila Tästä näet mitkä osat toimivat katselun aikana ja miten. 1 Ennen kameran käyttöä

22 PENTAX Q_FIN.book Page 21 Thursday, September 1, :54 PM 1 E-valitsin Voit tällä painikkeella suurentaa kuvaa (s.159) tai tuoda näyttöön samanaikaisesti useita kuvia (s.160). 2 Laukaisin Siirry kuvaustilaan painamalla laukaisin puoliväliin. 3 Q-painike Kytkee kameran kuvaustilaan. 4 Virtakytkin Paina kytkeäksesi kameran virran päälle ja pois (s.47). 5 mc-painike Jos edellisen otetun kuvan tiedostomuoto on JPEG ja sen tiedot ovat edelleen puskurimuistissa, voit tallentaa kyseisen kuvan RAW-muodossa painamalla tätä painiketta (s.61). 6 d/i (Helppokuvaus/ poista) -painike Paina poistaaksesi kuvia tai muuttaaksesi asetuksia, esim. palauttaaksesi arvot alkuperäisasetuksiin. (s.62, s.148) 7 4-painike Vahvistaa valikossa tai katselunäkymässä valitun asetuksen. 8 Nelitoimisäädin (2345) Voit tällä siirtää kohdistinta tai muuttaa kohtia valikoissa ja katselunäytössä. Voit näyttää katselutilan valikon painamalla nelitoimisäädintä (3) (s.156) painike Näyttää [Q Katselu 1]-valikon (s.157). 0 M-painike Vaihtaa näytön esitystapaa (s.25) Ennen kameran käyttöä Viittaukset painikkeiden nimiin Tässä käyttöoppaassa nelitoimisäätimen painikkeisiin viitataan seuraavasti:

23 PENTAX Q_FIN.book Page 22 Thursday, September 1, :54 PM 22 Näyttö Erilaisia tietoja näytetään näytössä kameran tilasta riippuen. 1 Näytön kirkkautta ja väriä voidaan säätää (s.200). Ennen kameran käyttöä Kuvaustila Käytössä olevat kuvausasetukset näkyvät näytöllä kuvauksen aikana. Voit vaihtaa näytön esitystapaa painamalla M-painiketta. M Mukautettu kuva Kirkas M M 1/ 2000 F [ 37] [ 37] Normaali näyttö Ohjauspaneeli Näyttö pois päältä

24 PENTAX Q_FIN.book Page 23 Thursday, September 1, :54 PM Normaali näyttö (Tässä osiossa esitetyt kohteet eivät välttämättä vastaa kaikilta osin lopullista tuotetta. Kameran varsinainen näyttö voi olla erilainen.) EV 001/999 1/ 2000 F [ 37] Kuvaustila (s.70) 2 Salamakuvauksen tila (s.57) 3 Kuvaustapa (s.64) 4 Valkotasapaino (s.128) 5 Kuvanmuokkaus (s.135) 6 Sarjakuvaus (s.107)/ HDR-kuvaus (s.134)/ Digitaalisuodin (s.139) 7 Autom. valotusmittaus (s.87) 8 Kuvanvakaaja (s.99)/ Liik. kuv. kuvanvakaaja (s.113) 9 Akun varaus (s.39) 10 Tarkennusrenkaan kääntäminen \-tilassa (s.96) 11 Neutraalisuodin (s.152) 1/ 2000 F [ 37] 12 Monivalotuksen kuvien lukumäärä 13 Monivalotus (s.110) 14 Automaattitarkennuksen tarkennuskehys (s.55) 15 Histogrammi (s.28) 16 AE-lukitus (s.85) 17 Suljinaika (s.79) 18 Aukkoarvo (s.79) 19 Valotuksen korjauksen palkki (s.82) 20 Herkkyys (s.77) 21 Kuvantallennuskapasiteetti 22 Kasvontunnistuskehys (kun [Autom. tarkennustapa] asetuksena on [Kasvontunnistus]) (s.90) 23 1 Ennen kameran käyttöä * Ilmaisin 14 näkyy valkoisena. Kun kohteeseen on tarkennettu, näkyy vihreä kehys. Ilmaisin näkyy punaisena, jos kohteeseen tarkentaminen ei onnistunut. Ilmaisin ei näy, jos [Tarkennustapa] on \. * Ilmaisimessa 22 näytetään enintään 12 kasvontunnistuskehystä kun [Autom. tarkennustapa] asetuksena on [Kasvontunnistus]. Kasvontunnistuksen pääkehys näkyy keltaisena ja muut kehykset valkoisina.

25 PENTAX Q_FIN.book Page 24 Thursday, September 1, :54 PM 24 Ohjauspaneeli Ohjauspaneeli voidaan näyttää ja asetuksia muuttaa painamalla kuvaustilassa M-painiketta. 1 Ennen kameran käyttöä A-tila Mukautettu kuva Kirkas C-tila Mukautettu kuva Kirkas [65535] [65535] Toiminnon nimi 2 Asetus 3 Mukautettu kuva (s.135)/ H-tila (s.72) 4 Digitaalisuodin (s.139) 5 HDR-kuvaus (s.134) 6 Kirkkauskorjaus (s.132) 7 Varjon korjaus (s.133) 8 Autom. valotusmittaus (s.87) 9 Tarkennustapa (s.89) 10 Autom. tarkennustapa (s.90) 11 Neutraalisuodin (s.152) 12 Kuvanvakaaja (s.99)/ Liik. kuv. kuvanvakaaja (s.113) 13 Kuvasuhde (s.125) 14 Tiedostomuoto (s.125) 15 JPEG tall. pikselit (s.126)/ Liik. kuv. tall. pikselit (s.112) 16 JPEG-kuvan laatu (s.127) 17 Ääni (s.112) 18 Nykyinen päivämäärä ja kellonaika (s.50) 19 Kuvantallennuskapasiteetti Et voi valita asetuksia, joita ei voi muuttaa kameran asetuksista johtuen. Jos mitään valintoja ei tehdä ohjauspaneelissa 30 sekunnin aikana, normaali näyttö tulee takaisin näkyviin. H (Scene)-tila tulee näkyviin, kun tilanvalitsimen asetuksena on H (s.74). Katso Katselutilan näyttötavan määrittäminen (s.198) saadaksesi kuvaustilan näyttöä koskevia lisätietoja.

26 PENTAX Q_FIN.book Page 25 Thursday, September 1, :54 PM Katselutila 25 Kamera vaihtaa näytetyn tiedon tyyppiä, kun M-painiketta painetaan toiston aikana. Normaali näyttö Histogramminäkymä Yksityiskohtaisien tietojen näkymä Näkymä ilman tietoja Tallennettu kuva, tiedostomuoto ja opastusilmaisimet näytetään. Otettu kuva ja histogrammi (kirkkaus/rgb) näytetään. Toiminto ei ole käytettävissä liikkuvan kuvan toiston aikana (s.26). Tarkat tiedot kuvien tallennusasetuksista ja - ajankohdasta näytetään (s.27). Ainoastaan otettu kuva näkyy näytössä. 1 Ennen kameran käyttöä M / 2000 F / 2000 F Normaali näyttö M 1/ 2000 F / 2000 F Histogramminäkymä M Näkymä ilman tietoja M / 2000 F ±0 ±0 1/ 2000 G1A1 F ±0 G1A1 50mm ±0 05/05/ :30 AM ±0 50mm ±0 05/05/ :30 AM ±0 Yksityiskohtaisien tietojen näkymä Kun katselutila kytketään, näytettävä tietotyyppi on sama kuin edellisellä katselukerralla. Jos [Katselutietojen näyttö] -asetuksena on P (pois päältä) [Muisti] (s.202) [A Tallennustila 3] -valikossa, normaali näyttö näytetään aina ensin, kun kameraan kytketään virta.

27 PENTAX Q_FIN.book Page 26 Thursday, September 1, :54 PM 26 1 Ennen kameran käyttöä Histogramminäyttö Kamerassa on kaksi histogramminäyttöä. Kirkkaushistogrammi näyttää kirkkaustasojen jakauman ja RGB-histogrammi värien sävyjakaumat. Histogrammien välillä voidaan siirtyä nelitoimisäätimellä (23) / 2000 F Kirkkaushistogrammi / 2000 F RGB-histogrammi Histogrammi (kirkkaus) 2 Suojausasetus 3 Kansionumero-tiedostonumero 4 Tallenna RAW-tiedostodata 5 Siirry RGB-histogrammiin/ kirkkaushistogrammiin 6 Tiedostomuoto 7 Suljinaika 8 Aukkoarvo 9 Herkkyys 10 Histogrammi (R) 11 Histogrammi (G) 12 Histogrammi (B) * Ilmaisin 2 näytetään vain suojatuille kuville. * Ilmaisin 4 näytetään vain, jos edellisen otetun kuvan tiedostomuoto on JPEG ja kuva voidaan tallentaa myös RAW-muodossa (s.61). Kirkkaat (ylivalottuneet) alueet vilkkuvat punaisina ja tummat (alivalottuneet) alueet keltaisina, jos [Q Katselu 1]-valikon [Kirkas/tumma alue] (s.158) - kohdan asetus on O (päällä). Tämä ei koske RGB-histogramminäyttöä ja yksityiskohtaisten tietojen näyttöä.

28 PENTAX Q_FIN.book Page 27 Thursday, September 1, :54 PM Yksityiskohtaisien tietojen näkymä 27 Valokuva 1/ 2000 F2.8 G1A1 05/05/2011 Video 1/ 125 F8.0 G1A1 05/05/ ±0 ±0 ±0 50mm ±0 10:30 AM ±0 10'10" :30 AM ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1 Otettu kuva 2 Kuvaustila (s.70) 3 Suojausasetus (s.207) 4 Kansionumero-tiedostonumero (s.208) 5 Kuvaustapa (s.64) 6 HDR-kuvaus (s.134)/ monivalotus (s.110) 7 Autom. tarkennustapa (s.90) 8 Autom. valotusmittaus (s.87) 9 Salamakuvauksen tila (s.57) 10 Salamavalon valotuksen korjaus (s.58) 11 Neutraalisuodin (s.152) 12 Suljinaika (s.79) 13 Aukkoarvo (s.79) 14 Herkkyys (s.77) 15 Valotuksen korjaus (s.81) 16 Valkotasapaino (s.128) 17 Valkotasapainon hienosäätö (s.131) Kirkkauskorjaus (s.132) 19 Varjon korjaus (s.133) 20 Vääristymän korjaus (s.153) 21 Kuvanvakaaja (s.99)/ Liik. kuv. kuvanvakaaja (s.113) 22 Tiedostomuoto (s.125) 23 JPEG tall. pikselit (s.126)/ Liik. kuv. tall. pikselit (s.112) 24 JPEG-kuvan laatu (s.127) 25 Väriavaruus (s.127) 26 Objektiivin polttoväli 27 Digitaalisuodin (s.139) 28 Kuvan viimeistelysävy (s.135) 29 Mukautetut kuvaparametrit (s.136) 30 Kuvauksen päiväys ja kellonaika 31 DPOF-asetus (s.209) 32 Ääni (s.112) 33 Tallennusaika 1 Ennen kameran käyttöä * Ilmaisimet 9 ja 10 näytetään vain niissä kuvissa, joissa on käytetty salamaa. * Ilmaisimet 6, 11, 17, 18, 19, 20, 26, 27 ja 31 näytetään vain niissä kuvissa, joissa on käytetty niitä vastaavia toimintoja. * Ilmaisimia 23 ja 24 ei näytetä RAW-kuvissa.

29 PENTAX Q_FIN.book Page 28 Thursday, September 1, :54 PM 28 Histogrammin käyttö 1 Ennen kameran käyttöä Histogrammi näyttää kirkkauden jakauman kuvassa. Vaakasuora akseli on kirkkausakseli (tumma vasemmassa ja kirkas oikeassa päässä) ja pystyakseli ilmaisee pikselien määrän. Histogrammin muoto ennen ja jälkeen kuvan ottamisen osoittaa, ovatko kuvan valotus ja kontrasti oikein, ja sen avulla voit päättää, onko valotusta säädettävä tai otatko kuvan uudelleen. Pikselimäärä (Tumma) Kirkkaus (Kirkas) Tummatkohdat Kirkkaat kohdat 1Valotuksen säätäminen (s.81) 1Kirkkauden säätäminen (s.132) Kirkkaus Kun kirkkaus on oikea eli kuvassa ei ole yli- tai alivalottuneita kohtia, kaavion korkein kohta on keskellä. Jos kuva on alivalottunut, korkein kohta on vasemmalla puolella, ja jos se on ylivalottunut, korkein kohta on oikealla puolella. Tumma (alivalottunut) kuva Kuva, jossa on vain vähän kirkkaita tai tummia alueita Kirkas (ylivalottunut) kuva Jos kuva on alivalottunut, vasemmanpuoleinen osa jää pois (tummat (alivalottuneet) alueet, joissa yksityiskohtia ei näy) ja jos kuva on ylivalottunut, oikeanpuoleinen osa jää pois (kirkkaat (ylivalottuneet) alueet, joissa yksityiskohtia ei näy). Tämä kamera voidaan asettaa varoittamaan kirkkaista/tummista alueista sen ollessa kuvaus- tai katselutilassa. 1Kuvien katseleminen (s.61) 1Katselun näyttötavan määrittäminen (s.158) 1Katselutilan näyttötavan määrittäminen (s.198) 1Pikakatselunäkymän asetuksien määrittäminen (s.199)

30 PENTAX Q_FIN.book Page 29 Thursday, September 1, :54 PM 29 Väritasapaino Värivoimakkuuden jakautuminen näytetään kunkin värin osalta RGB-histogrammissa. Kuvioiden oikea puoli näyttää samanlaiselta kuvissa, joissa valkotasapaino on säädetty hyvin. Jos vain yksi väri on toispuoleisesti vasemmalla, kyseinen väri on liian voimakas. 1Valkotasapainon asettaminen (s.128) Opastusilmaisimet Seuraavat näytössä näkyvät ilmaisimet osoittavat painikkeet ja e-valitsimen, joita voidaan käyttää sillä hetkellä. Esimerkki) 2 Nelitoimisäädin (2) Laukaisin 1 Ennen kameran käyttöä 3 Nelitoimisäädin (3) 3-painike 4 Nelitoimisäädin (4) M-painike 5 Nelitoimisäädin (5) d/ Helppokuvaus/poista -painike 4-painike E-valitsin mc-painike Näytössä näkyvä kuva voi poiketa otetusta kuvasta, jos kohteen kirkkaus tai kontrasti on hyvin pieni tai suuri. Jos valonlähteessä tapahtuu muutoksia kuvauksen aikana, kuva saattaa vilkkua. Voit vähentää vilkkumista asettamalla virrantaajuuden [R Asetus 1]- valikon kohdassa [Vilkkumisen väh.] (s.190) alueellasi käytetylle tasolle. Jos kameran asentoa muutetaan nopeasti, kuvan kirkkaus voi muuttua. Odota ennen kuvan ottamista, että kirkkaus palautuu normaaliksi. Pimeässä kuvattaessa näytössä olevassa kuvassa voi näkyä kohinaa. Jos kuvaamista jatketaan pitkään, kameran sisälämpötila voi nousta, mikä voi heikentää kuvanlaatua. On suositeltavaa sammuttaa kamera, jos et ole ottamassa kuvaa. Voit estää kuvanlaadun muutokset antamalla kameran jäähtyä riittävän pitkään valotettavien kuvien ottamisen ja videoleikkeiden tallentamisen välillä. Mitä suurempi herkkyysasetus on valittu, sitä enemmän näytön kuvassa ja/tai tallennetussa kuvassa voi näkyä kohinaa ja värien vääristymistä. Kuvia ei voi näyttää näytöllä silloin, kun tietoja tallennetaan SD-muistikortille.

31 PENTAX Q_FIN.book Page 30 Thursday, September 1, :54 PM 30 Toimintoasetuksien muuttaminen 1 Ennen kameran käyttöä Toimintoasetuksia voidaan muuttaa suoraan toimintopainikkeilla, ohjauspaneelista käsin tai valikoiden kautta. Tässä osiossa kuvataan toimintoasetuksien määrittämisen perusperiaatteet. Toimintopainikkeiden käyttäminen Voit määrittää herkkyyden, valkotasapainon, salamatilan ja kuvaustavan kuvaustilassa painamalla nelitoimisäädintä (2345). (s.64) Seuraavassa on kuvattu esimerkkinä [Salamatila]-asetuksen määrittäminen. 1 Paina nelitoimisäädintä (4) kameran ollessa kuvaustilassa. Salamatilan asetukset -näkymä tulee näkyviin. 2 Valitse salamakuvauksen tila painamalla nelitoimisäädintä (45). Autom. välähdys 0.0 MENU Peruuta OK OK 3 Paina 4-painiketta. Kameralla voidaan ottaa kuva.

32 PENTAX Q_FIN.book Page 31 Thursday, September 1, :54 PM Ohjauspaneelin käyttäminen Kuvaamisen aikana käytössä olevat asetukset voidaan tarkistaa näytöstä. Voit myös vaihtaa ohjauspaneelin ja muuttaa asetuksia. Seuraavassa on kuvattu esimerkkinä [JPEG-laatu]- asetuksen määrittäminen. 1 Paina M-painiketta kuvaustilassa. Ohjauspaneeli tulee näyttöön Ennen kameran käyttöä 2 Valitse nelitoimisäätimellä (2345) kohde, jonka asetuksia haluat muuttaa. Et voi valita sellaisia asetuksia, jotka eivät ole vaihdettavissa kameran nykyisten asetuksien vuoksi. Mukautettu kuva Kirkas [ 37] 3 Paina 4-painiketta. Valitsemasi kohdan asetusnäyttö ilmestyy näkyviin. JPEG-laatu [ 37] 4 Valitse asetusarvo nelitoimisäätimellä (45). JPEG-laatu 128 MENU Peruuta OK OK

33 PENTAX Q_FIN.book Page 32 Thursday, September 1, :54 PM 32 5 Paina 4-painiketta. Kamera palaa ohjauspaneelinäyttöön ja kuva voidaan ottaa. 1 Ennen kameran käyttöä Voit muuttaa asetuksia myös e-valitsimella sen jälkeen, kun olet kohdan 2 mukaisesti valinnut asetuksen, jota haluat muuttaa. Yksityiskohtaisia asetuksia, kuten parametreja voidaan muuttaa 4-painikkeen painamisen jälkeen. Valikoiden käyttäminen Tässä osiossa kuvataan seuraavien valikoiden toiminta: [A Tallennustila], [C Video], [Q Katselu], [R Asetus] ja [A Mukauta asetus]. Seuraavassa on kuvattu esimerkkinä [A Tallennustila 2] -valikon [ISO-kohinanpoisto] -asetuksen määrittäminen. 1 Paina 3-painiketta kuvaustilassa. [A Tallennustila 1] -valikko avautuu näyttöön. Alla luetellut valikot näkyvät seuraavissa tilanteissa: Kun tilanvalitsin on C-asennossa Katselutilassa [C Video 1]-valikko [Q Katselu 1]-valikko 2 Paina nelitoimisäädintä (5). Näytettävä valikko vaihtuu jokaisella nelitoimisäätimen (5) painalluksella seuraavassa järjestyksessä: [A Tallennustila 2], [A Tallennustila 3], [C Video 1], [Q Katselu 1]... [A Tallennustila 1]. Voit myös vaihtaa valikkoa e-valitsimella Mukautettu kuva Digitaalisuodin Kuvanottoasetukset Tarkennusasetukset Autom.valot.mitt. Neutraalisuodin MENU Poistu

34 PENTAX Q_FIN.book Page 33 Thursday, September 1, :54 PM 3 Valitse kohde nelitoimisäätimellä (23). 4 Paina nelitoimisäädintä (5). Käytettävissä olevat asetukset näkyvät ponnahdusvalikossa tai alivalikossa HDR-kuvaus Monivalotus Sarjakuvaus Dyn. alueen asetus ISO-kohinanpoisto Vääristymän korjaus MENU Poistu HDR-kuvaus Monivalotus Sarjakuvaus Dyn. alueen asetus ISO-kohinanpoisto Vääristymän korjaus MENU Poistu 33 1 Ennen kameran käyttöä 5 Valitse asetus nelitoimisäätimellä (23). Paina 3-painiketta sulkeaksesi ponnahdusvalikon tai palataksesi edelliselle näytölle HDR-kuvaus Monivalotus Sarjakuvaus Dyn. alueen asetus ISO-kohinanpoisto Vääristymän korjaus MENU Peruuta OK OK 6 Paina 4-painiketta. Asetus tallennetaan. Mikäli alivalikko näytetään, paina 3-painiketta. Määritä seuraavaksi muiden kohteiden asetukset. 7 Paina 3-painiketta. Ennen valikon avaamista näkyvissä ollut näkymä avautuu.

35 PENTAX Q_FIN.book Page 34 Thursday, September 1, :54 PM 34 Jos kameran virta katkaistaan väärällä tavalla (esimerkiksi poistamalla akku kameran virran ollessa kytkettynä), asetukset eivät tallennu, vaikka 3-painiketta painetaan ja valikkonäyttö suljetaan. 1 Ennen kameran käyttöä Voit valita, näytetäänkö ensimmäisenä edellisen kerran näytetty valikon välilehti, vai näytetäänkö ensimmäisenä aina [A Tallennustila 1] -valikko (s.199). Seuraavilla sivuilla on tarkempia tietoja kustakin valikon kohteesta: - [A Tallennustila]-valikko 1 s.65 - [C Video]-valikko 1s.67 - [Q Katselu]-valikko 1s [R Asetus]-valikko 1s [A Mukauta asetus]-valikko 1s.68 Jotkut kuvaustoiminnot voidaan tallentaa pikavalitsimeen ja ladata valitsimen avulla (s.142).

36 PENTAX Q_FIN.book Page 35 Thursday, September 1, :54 PM 2 Aloittaminen Tässä luvussa kerrotaan, mitä sinun on kameran ostamisen jälkeen tehtävä, ennen kuin alat ottaa kuvia. Lue nämä ohjeet ja noudata niitä. Hihnan kiinnittäminen...36 Akun asettaminen...37 SD-muistikortin asettaminen/poistaminen Muistikortti...43 Objektiivin kiinnittäminen...45 Kameran kytkeminen päälle ja pois päältä...47 Aloitusasetukset...48

37 PENTAX Q_FIN.book Page 36 Thursday, September 1, :54 PM 36 Hihnan kiinnittäminen 1 Pujota hihnan pää kiinnityslenkin läpi ja lukitse hihna pujottamalla se soljen sisään. 2 Aloittaminen 2 Kiinnitä hihnan toinen pää samalla tavalla.

38 PENTAX Q_FIN.book Page 37 Thursday, September 1, :54 PM Akun asettaminen 37 Aseta akku kameraan. Käytä ladattavaa D-LI68 -litium-ioniakkua, joka on erityisesti kehitetty PENTAX Q -kameralle. Akun lataaminen Lataa akku, kun sitä käytetään ensimmäisen kerran, kun akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, tai kun [Akku tyhjä] -ilmoitus näkyy näytössä. 1 Kytke virtajohto akkulaturiin. 2 Aloittaminen 2 Liitä virtajohto pistorasiaan. Merkkivalo Akkulaturi Virtajohto 3 Aseta akku akkulaturiin siten, että kameran oman akun 2-merkintä on ylöspäin. Merkkivalo syttyy, kun akku latautuu ja sammuu, kun akku on latautunut täyteen.

39 PENTAX Q_FIN.book Page 38 Thursday, September 1, :54 PM 38 4 Irrota akku laturista, kun akku on latautunut täyteen. 2 Aloittaminen Älä käytä kameran mukana toimitettua akkulaturia (BC68P) muiden kuin ladattavien D- LI68-litium-ioniakkujen lataamiseen. Muiden akkujen lataaminen saattaa aiheuttaa laturin vahingoittumisen tai ylikuumenemisen. Vaihda akku uuteen seuraavissa tapauksissa: - Jos merkkivalo vilkkuu tai ei syty, vaikka akku on asetettu laturiin oikealla tavalla - Jos akku tyhjenee nopeammin, vaikka se on ladattu (akun käyttöikä saattaa olla päättynyt) Enimmäislatausaika on noin 115 minuuttia (lämpötilasta ja akun jäljellä olevasta latauksesta riippuen). Lataa akku 0 40 C:n lämpötilassa. Akun asettaminen paikalleen ja poistaminen Aseta akku akkutilaan oikein päin. Jos akku asetetaan väärin, sitä ei ehkä voida enää irrottaa. Pyyhi akun navat pehmeällä liinalla ennen paikalleen asettamista. Älä avaa akkutilan kantta tai poista akkua, kun kameran virta on kytkettynä. Ole varovainen, koska kamera tai akku saattaa kuumentua, jos kameraa käytetään yhtäjaksoisesti pitkän aikaa. Poista akku kamerasta, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan, koska akku saattaa vuotaa. Päivämäärä ja aika on ehkä asetettava uudelleen, jos kamera on ilman akkua pidempään. Jos näin käy, noudata kohdassa Päivämäärän ja kellonajan asettaminen (s.50) annettuja ohjeita asettaaksesi ne uudelleen. 1 Liu uta akkutilan kantta nuolen suuntaan ja avaa sitten kansi nostamalla (1 2). 1 2

40 PENTAX Q_FIN.book Page 39 Thursday, September 1, :54 PM 39 2 Aseta akku 2-merkintä objektiiviin päin. Irrota akku työntämällä lukitusvipua sormella nuolen (3) suuntaan. Akku nousee hieman ylöspäin. Irrota akku. 3 Sulje akkutilan kansi ja liu uta sitä sitten nuolen suuntaan (4 5) Aloittaminen 4 Akun varaustilan ilmaisin Voit tarkistaa akun jäljellä olevan varauksen näytössä olevasta ilmaisimesta. Näyttö w (vihreä) x (vihreä) y (keltainen) z (punainen) [Akku tyhjä] Akku on täynnä. Akku on lähes täynnä. Akun varaustila Akun varaus on vähenemässä. Akku on lähes tyhjä. Kun tämä ilmoitus on tullut näkyviin, kameran virta katkeaa. y tai z (punainen) -ilmaisin saattaa näkyä näytössä, vaikka paristoissa on riittävästi virtaa, mikäli kameraa käytetään kylmissä olosuhteissa tai jos sillä otetaan useita kuvasarjoja peräkkäin pitkiä aikoja. Mikäli näin tapahtuu, katkaise kameran virta ja kytke sitten virta uudelleen. Jos näytössä näkyy w (vihreä) -ilmaisin, kameran käyttämistä voidaan jatkaa.

41 PENTAX Q_FIN.book Page 40 Thursday, September 1, :54 PM 40 Keskimääräinen kuvantallennuskapasiteetti ja katseluaika (täyteen ladattua akkua käytettäessä) 2 Akku Lämpötila Tavallinen kuvaus Salamakuvaus 50 %:n käyttö 100 %:n käyttö Katseluaika Aloittaminen D-LI68 23 C 250 kuvaa 230 kuvaa 210 kuvaa 160 minuuttia Kuvien tallennuskapasiteetti (normaali tallennus, salamaa käytetty 50 %:ssa kuvista) perustuu CIPA-standardien mukaisiin mittausolosuhteisiin. Muut tiedot perustuvat omiin mittausolosuhteisiimme. Kameraa käytettäessä suorituskyky saattaa erota yllä esitetyistä tuloksista kuvaustilasta ja -olosuhteista riippuen. Paristojen suorituskyky heikkenee väliaikaisesti alhaisessa lämpötilassa. Kun käytät kameraa kylmässä, varaa mukaan ylimääräisiä paristoja ja pidä ne lämpiminä taskussasi. Paristojen suorituskyky palautuu ennalleen, kun ne viedään takaisin huoneenlämpöön. Kun matkustat ulkomailla, otat kuvia kylmässä tai aiot ottaa paljon kuvia, pidä mukana vara-akkuja. Verkkolaitteen käyttäminen (lisävaruste) Suosittelemme, että käytät K-AC115-verkkolaitetta (lisävaruste), jos käytät näyttöä pitkän aikaa yhtäjaksoisesti tai kun kytket kameran tietokoneeseen tai AV-laitteeseen. 1 Varmista, että kameran virta on katkaistu. 2 Avaa akkutilan kansi. Katso vaihe 1 kohdasta s.38. Irrota akku, jos se on asetettu kameraan.

42 PENTAX Q_FIN.book Page 41 Thursday, September 1, :54 PM 41 3 Vedä liitäntäkaapelin suojakansi (1) akkukotelon pohjan puolelle ja aseta tasavirtaliitin akkukoteloon. Irrota tasavirtaliitin työntämällä akun lukitusvipua sormella nuolen (2) suuntaan. Tasavirtaliitin nousee hieman ylöspäin, minkä jälkeen se voidaan irrottaa Sulje akkutilan kansi. Vedä liitäntäkaapeli ulos liitäntäkaapelin kansiosasta. Aloittaminen 5 Kytke tasavirtaliitin ja verkkolaite. 6 Kytke verkkolaite verkkojohtoon.

43 PENTAX Q_FIN.book Page 42 Thursday, September 1, :54 PM 42 7 Liitä virtajohto pistorasiaan. 2 Aloittaminen Varmista ennen verkkolaitteen liittämistä tai irrottamista, että virta on katkaistu kamerasta. Varmista, että liittimet ovat kunnolla kiinni. Jos virta katkeaa kameran lukiessa SD-muistikortin tietoja, muistikortti ja tallennetut tiedot voivat vaurioitua. Kytkentäkaapeli on akkutilan kannen ulkopuolella, kun verkkolaite on käytössä. Huomaa, ettet tällöin voi esimerkiksi asettaa kameraa suorana pöydälle. Aseta liitäntäkaapelin suojakansi takaisin alkuperäiseen asentoonsa, kun olet irrottanut tasavirtaliittimen. Lue K-AC115-verkkolaitesarjan mukana toimitettu käyttöopas ennen verkkolaitteen käyttöä.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Onnittelut tämän PENTAX Q10 -digitaalikameran hankkimisesta. Ennen kameran

Lisätiedot

Digitaalijärjestelmäkamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalijärjestelmäkamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalijärjestelmäkamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua PENTAX A -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigikameran

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigikameran FIN Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigikameran hankinnasta. Lue tämä Pikaopas ennen kameran ensimmäistä käyttökertaa, jotta saisit yleiskäsityksen kameran perustoiminnoista. Lisätietoa kameran toiminnoista

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä

Lisätiedot

Digitaalijärjestelmäkamera K-50. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalijärjestelmäkamera K-50. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalijärjestelmäkamera K-50 Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Kiitämme PENTAX K-50 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Pentax_K-01_QSG_FIN.book Page 0 Wednesday, February 15, 2012 10:55 AM. Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta.

Pentax_K-01_QSG_FIN.book Page 0 Wednesday, February 15, 2012 10:55 AM. Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Pentax_K-01_QSG_FIN.book Page 0 Wednesday, February 15, 2012 10:55 AM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Käyttäessäsi tätä kameraa ensimmäistä kertaa on suositeltavaa, että

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

Pentax_Q_QSG_FIN.book Page 0 Wednesday, August 24, 2011 9:05 AM. Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta.

Pentax_Q_QSG_FIN.book Page 0 Wednesday, August 24, 2011 9:05 AM. Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Pentax_Q_QSG_FIN.book Page 0 Wednesday, August 24, 2011 9:05 AM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Käyttäessäsi tätä kameraa ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa, että luet

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Kiitos, että hankit PENTAX MX-1 -kameran. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa

Lisätiedot

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digikameran hankinnasta.

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digikameran hankinnasta. FIN Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digikameran hankinnasta. Lue tämä Pikaopas ennen kameran ensimmäistä käyttökertaa, jotta saisit yleiskäsityksen kameran perustoiminnoista. Lisätietoa kameran toiminnoista

Lisätiedot

e_kb474.book Page 0 Tuesday, October 27, 2009 3:50 PM

e_kb474.book Page 0 Tuesday, October 27, 2009 3:50 PM e_kb474.book Page 0 Tuesday, October 27, 2009 3:50 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX Q -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digikameran hankinnasta.

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digikameran hankinnasta. FIN Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digikameran hankinnasta. Lue tämä Pikaopas ennen kameran ensimmäistä käyttökertaa, jotta saisit yleiskäsityksen kameran perustoiminnoista. Lisätietoa kameran toiminnoista

Lisätiedot

e_kb489.book Page 0 Tuesday, August 11, 2009 4:28 PM

e_kb489.book Page 0 Tuesday, August 11, 2009 4:28 PM e_kb489.book Page 0 Tuesday, August 11, 2009 4:28 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigikameran

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigikameran FIN Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigikameran hankinnasta. Lue tämä Pikaopas ennen kameran ensimmäistä käyttökertaa, jotta saisit yleiskäsityksen kameran perustoiminnoista. Lisätietoa kameran toiminnoista

Lisätiedot

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä

Lisätiedot

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digikameran hankinnasta.

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digikameran hankinnasta. FIN Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digikameran hankinnasta. Lue tämä Pikaopas ennen kameran ensimmäistä käyttökertaa, jotta saisit yleiskäsityksen kameran perustoiminnoista. Lisätietoa kameran toiminnoista

Lisätiedot

Optio I-10_QSG.book Page 0 Thursday, January 28, 2010 12:34 PM. Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta.

Optio I-10_QSG.book Page 0 Thursday, January 28, 2010 12:34 PM. Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Optio I-10_QSG.book Page 0 Thursday, January 28, 2010 12:34 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Käyttäessäsi tätä kameraa ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa, että luet

Lisätiedot

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigikameran

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigikameran FIN Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigikameran hankinnasta. Lue tämä Pikaopas ennen kameran ensimmäistä käyttökertaa, jotta saisit yleiskäsityksen kameran perustoiminnoista. Lisätietoa kameran toiminnoista

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tässä esitteessä on kuvattu tämän laiteohjelmapäivityksen sisältämät 3Dtoiminnot. Lisätietoja on Käyttöoppaassa ja mukana toimitetun CD-ROMlevyn α Käsikirjassa. 2010 Sony Corporation

Lisätiedot

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta.

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. QSG_P80.book Page 0 Wednesday, August 12, 2009 3:45 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Käyttäessäsi tätä kameraa ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa, että luet tämän

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

e_kb471.book Page 0 Wednesday, July 30, 2008 2:53 PM

e_kb471.book Page 0 Wednesday, July 30, 2008 2:53 PM e_kb471.book Page 0 Wednesday, July 30, 2008 2:53 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:56 PM

e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:56 PM e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:56 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran hankinnasta. Käyttäessäsi tätä kameraa ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa, että luet tämän pikaoppaan jotta saat käsityksen kameran perustoiminnoista.

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

PENTAX Q7 Käyttöopas. Esittely 1. Aloittaminen. Kuvaaminen. Katselu. Asetukset. Liite. Digitaalikamera

PENTAX Q7 Käyttöopas. Esittely 1. Aloittaminen. Kuvaaminen. Katselu. Asetukset. Liite. Digitaalikamera Esittely 1 Digitaalikamera PENTAX Q7 Käyttöopas Aloittaminen Kuvaaminen Katselu Asetukset Liite 2 3 4 5 6 Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Lisätiedot

Esittely 1. Aloittaminen. Kuvaaminen. Katselu. Käyttöopas. Asetukset. Liite. Digitaalikamera

Esittely 1. Aloittaminen. Kuvaaminen. Katselu. Käyttöopas. Asetukset. Liite. Digitaalikamera Esittely 1 Digitaalikamera Käyttöopas Aloittaminen Kuvaaminen Katselu Asetukset Liite 2 3 4 5 6 Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Pakkauksen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta.

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. PENTAX WG-10 on vesitiivis sekä iskuilta ja pölyltä suojattu alla olevien tietojen mukaisesti, joten sitä voidaan käyttää monenlaisissa

Lisätiedot

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30W -digikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta.

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. FIN Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Optio WG-2 GPS / Optio WG-2 on vesitiivis sekä iskuilta ja pölyltä suojattu alla olevien tietojen mukaisesti, joten sitä voidaan käyttää

Lisätiedot

e_kb442.book Page 0 Monday, February 18, 2008 10:05 AM

e_kb442.book Page 0 Monday, February 18, 2008 10:05 AM e_kb442.book Page 0 Monday, February 18, 2008 10:05 AM Kiitos, että olet hankkinut PENTAX u -digitaalikameran. Ennen kameran käyttöä Sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit PictBridge Tuotteen rekisteröinti

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit PictBridge Tuotteen rekisteröinti e_kb456.book Page 0 Monday, February 4, 2008 1:48 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Tuotemerkit Kameran käyttäjille PictBridge Tuotteen rekisteröinti

Tekijänoikeudet Tuotemerkit Kameran käyttäjille PictBridge Tuotteen rekisteröinti e_kb455.book Page 0 Wednesday, September 19, 2007 2:02 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30 -digikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta.

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. OptioWG-1_QSG_FIN.book Page 0 Friday, March 11, 2011 8:32 AM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Optio WG-1 GPS / Optio WG-1 on vesitiivis sekä iskuilta ja pölyltä suojattu

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PENTAX K-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2332654

Käyttöoppaasi. PENTAX K-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2332654 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PENTAX K-M. Löydät kysymyksiisi vastaukset PENTAX K-M käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

e_kb464_84percent.book Page 0 Friday, October 10, 2008 8:43 AM

e_kb464_84percent.book Page 0 Friday, October 10, 2008 8:43 AM e_kb464_84percent.book Page 0 Friday, October 10, 2008 8:43 AM Kiitos, että olet hankkinut PENTAX e -digitaalikameran. Ennen kameran käyttöä Sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas. 9232492 1. painos

Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas. 9232492 1. painos Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas 9232492 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote PD-2 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt e_kb466.book Page 0 Friday, February 29, 2008 2:13 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta.

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. OptioW90_QSG_FIN.book Page 0 Friday, February 19, 2010 9:20 AM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Optio W90 on vesitiivis sekä iskuilta ja pölyltä suojattu alla olevien tietojen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöoppaan yleisesittely

Käyttöoppaan yleisesittely e_kb435.book Page 1 Thursday, February 1, 2007 9:01 AM Käyttöoppaan yleisesittely Perehtyäksesi kameran toimintatapaan tutustu lukuihin Aloitus ja Kameran ominaisuudet käyttäessäsi Optio T30-kameraa. Lisätietoja

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-20 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

Keskikoon digitaalijärjestelmäkamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Keskikoon digitaalijärjestelmäkamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Keskikoon digitaalijärjestelmäkamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Kiitos siitä, että olet hankkinut PENTAX 645Z:n, joka

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-4 GPS/RICOH WG-4 -digikameran hankinnasta. Tämä kamera on vesitiivis sekä iskuilta ja pölyltä suojattu alla olevien tietojen mukaisesti,

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

e_kb477.book Page 0 Monday, January 26, 2009 4:30 PM

e_kb477.book Page 0 Monday, January 26, 2009 4:30 PM e_kb477.book Page 0 Monday, January 26, 2009 4:30 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

e_kb445.book Page 0 Tuesday, February 26, 2008 2:07 PM

e_kb445.book Page 0 Tuesday, February 26, 2008 2:07 PM e_kb445.book Page 0 Tuesday, February 26, 2008 2:07 PM Kiitos, että olet hankkinut PENTAX x -digitaalikameran. Ennen kameran käyttöä Sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä

Lisätiedot

Pikaopas CD480/CD485

Pikaopas CD480/CD485 Pikaopas CD480/CD485 Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD485) Tukiasema (CD480) Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin

Lisätiedot

Tämä käyttöopas koskee Optio WG-1 GPS- ja Optio WG-1 -kameramalleja. Oppaan kuvat ovat Optio WG-1 GPS -mallista.

Tämä käyttöopas koskee Optio WG-1 GPS- ja Optio WG-1 -kameramalleja. Oppaan kuvat ovat Optio WG-1 GPS -mallista. OptioWG1_OPM_FIN.book Page 0 Friday, March 11, 2011 11:34 AM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt

Lisätiedot

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta.

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. QSG_WS80.book Page 0 Friday, August 14, 2009 11:17 AM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Tämän kameran vedenpitävä ja pölyä kestävä rakenne täyttää JIS-8 standardin vedenpitävyyden

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema Pikaopas SE888 Pakkauksen sisältö Tukiasema Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten

Lisätiedot

OptioW90_OPM_FIN.book Page 0 Friday, February 19, 2010 2:28 PM

OptioW90_OPM_FIN.book Page 0 Friday, February 19, 2010 2:28 PM OptioW90_OPM_FIN.book Page 0 Friday, February 19, 2010 2:28 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Metal ActionCam Käyttöohje

Metal ActionCam Käyttöohje Metal ActionCam Käyttöohje Tärkeimpiä ominaisuuksia Taskuun mahtuva digivideokamera muistikorttitallennuksella. Täysi tuki AVI-videoformaatille. Toimii myös web-kamerana. Korkeatasoinen kuvanlaatu, myös

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Käytön aloittaminen. Nokia N95-1. 9205530 1. painos FI

Käytön aloittaminen. Nokia N95-1. 9205530 1. painos FI Käytön aloittaminen Nokia N95-1 9205530 1. painos FI Näppäimet ja osat (tietokonetila) Mallinumero: Nokia N95-1. Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N95. 1 Virtanäppäin 2 Valintanäppäimet ja, joilla valitaan

Lisätiedot

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MAAILMAN PIENIN VIDEOKAMERA PIKAOHJE Copyright 2009 Bat. Power Oy www.batpower.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Versio 1.0 JOHDANTO Kiitos kun ostit MiniDV MD80

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan.

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Digikamera Käynnistysopas Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-5 GPS -digikameran hankinnasta. Tässä

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia Extra Power DC-11- / DC-11K -lisävirtalaitteen (jäljempänä DC-11) avulla voit

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA LD-1W http://fi.yourpdfguides.com/dref/825070

Käyttöoppaasi. NOKIA LD-1W http://fi.yourpdfguides.com/dref/825070 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NOKIA LD-1W. Löydät kysymyksiisi vastaukset NOKIA LD-1W käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet Käyttöohje Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kameran osat ja painikkeet 1 1. Laukaisin 8. Mikro USB -portti 2. Mikrofoni

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

Pikaopas XL370/XL375

Pikaopas XL370/XL375 Pikaopas XL370/XL375 Pakkauksen sisältö Tukiasema (XL375) Tukiasema (XL370) Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Aloittaminen 1 Digikamera RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Käyttöopas Yleiset toiminnot Kuvaaminen Kuvien katselu ja poisto Muokkaaminen ja tulostaminen 2 3 4 5 Asetukset 6 Kytkeminen tietokoneeseen 7 Liite 8

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet. Versio 3.00

Uudet ominaisuudet. Versio 3.00 Uudet ominaisuudet Versio 3.00 Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia.

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

PENTAX. Esittely. Aloittaminen. Kuvaaminen. Katselu. Käyttöopas. Asetukset. Liite. Digitaalijärjestelmäkamera

PENTAX. Esittely. Aloittaminen. Kuvaaminen. Katselu. Käyttöopas. Asetukset. Liite. Digitaalijärjestelmäkamera Digitaalijärjestelmäkamera PENTAX Käyttöopas Esittely Aloittaminen Kuvaaminen Katselu Asetukset Liite 1 2 3 4 5 6 Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

e_kb459.book Page 0 Friday, June 22, 2007 2:40 PM

e_kb459.book Page 0 Friday, June 22, 2007 2:40 PM e_kb459.book Page 0 Friday, June 22, 2007 2:40 PM Kiitos siitä, että olet hankkinut PENTAX s -digitaalikameran. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot