Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta."

Transkriptio

1 FIN Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Optio WG-2 GPS / Optio WG-2 on vesitiivis sekä iskuilta ja pölyltä suojattu alla olevien tietojen mukaisesti, joten sitä voidaan käyttää monenlaisissa liikuntaharrastuksissa. Vedenpitävyys ja pölysuojaus: JIS-standardin luokan 8 mukainen vesitiiviys ja luokan 6 mukainen pölysuojaus (IP68). Iskusuojaus: täyttää Pentaxin pudotustestin (pudotus 1,5 metrin korkeudelta 5 cm:n paksuiselle vanerialustalle) ja MIL-Standard 810F Method Shock testing -standardin vaatimukset. * Vesitiiviyttä ei taata, jos kameraan kohdistuu isku tai se pudotetaan. * Kameran toimintaa ja vahingoittumattomuutta ei voida taata kaikissa olosuhteissa. 0

2 Kameran käyttäjille Älä käytä tai säilytä tätä laitetta voimakasta sähkömagneettista säteilyä tai magneettikenttiä muodostavien laitteiden läheisyydessä. Vahvat staattisen sähkön varaukset tai esimerkiksi radiolähettimien muodostamat magneettikentät voivat häiritä kameran näytön toimintaa, vaurioittaa tallennettuja tietoja tai vaikuttaa kameran sisäisiin piireihin ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Kamerassa käytetty nestekidenäyttö on valmistettu käyttämällä erittäin korkeaa tarkkuutta vaativaa tekniikkaa. Vaikka kameran pikseleistä vähintään 99,99 % toimii, ota huomioon, että pikseleistä enintään 0,01 % saattaa jäädä syttymättä tai syttyä silloin, kun ei pitäisi. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta kuvan laatuun. Kameran näytössä saattaa näkyä valokehä, kun kamera suunnataan kirkkaaseen kohteeseen Tämä ilmiö on ns. häntimisilmiö, eikä se ole vika. Tämän käyttöoppaan kuvat ja kameran näyttö voivat olla erilaisia varsinaisessa tuotteessa. SD-, SDHC- ja SDXC-muistikortteja kutsutaan tässä käyttöoppaassa yleisesti SD-muistikorteiksi. Tässä oppaassa tietokone(et) -yleistermillä viitataan tästä eteenpäin joko Windows- tai Macintosh-tietokoneeseen. Tässä oppaassa akku -termillä tarkoitetaan mitä tahansa tämän kameran ja sen lisälaitteiden kanssa käytettävää akkutyyppiä.

3 Kameran turvallinen käyttö Olemme kiinnittäneet paljon huomiota kameran turvallisuuteen. Seuraavilla symboleilla merkittyihin, tämän kameran käyttämistä koskeviin kohtiin tulee kiinnittää erityishuomiota. Vaara Varoitus Tämä symboli ilmaisee, että tämän seikan huomiotta jättäminen voi aiheuttaa merkittäviä henkilövammoja. Tämä symboli ilmaisee, että tämän seikan huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vähäisiä tai jonkinasteisia henkilövammoja tai aineellisia menetyksiä. Tietoja kamerasta Vaara Älä yritä avata kameraa tai muuttaa sen rakennetta. Kamerassa on korkea jännite, minkä vuoksi kameraa avattaessa on sähköiskun vaara. Jos kameran sisäosa esimerkiksi kameran maahan putoamisen vuoksi tulee näkyviin, älä missään tapauksessa koske kameran sisäosiin, koska tällöin on olemassa sähköiskun vaara. Myös kameran hihnan kiertäminen kaulalle on vaarallista. Erityisesti on huolehdittava, etteivät pikkulapset pääse kiertämään hihnaa kaulansa ympärille. Jos havaitset käytön aikana jotakin normaalista poikkeavaa, esim. savua tai outoa hajua, lopeta laitteen käyttäminen välittömästi, irrota akku tai verkkolaite ja ota yhteyttä lähimpään PENTAX-huoltoon. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Varoitus Älä pidä sormeasi kiinni salamassa sen välähtäessä, koska se aiheuttaa palovamman vaaran. Älä laukaise salamaa, kun se koskettaa vaatteitasi, koska se saattaa haalistaa vaatteita. Jotkut kameran osat kuumenevat käytössä, minkä vuoksi iho saattaa palaa, jos näistä osista pidetään kiinni pitkän aikaa. 1

4 Jos kameran nestekidenäyttö vaurioituu, varo lasinsirpaleita. Huolehdi myös, etteivät nestekiteitä pääse iholle, silmiin tai suuhun. Kameran käyttö saattaa aiheuttaa kutinaa, ihottumaa tai rakkuloita, jos yksilölliset ominaisuutesi altistavat niille tai fyysinen kuntosi on heikko. Mikäli tavallisuudesta poikkeavia oireita ilmaantuu, lopeta kameran käyttäminen heti ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Tietoja akkulaturista ja verkkolaitteesta Vaara Kamerassa on käytettävä teho- ja jännitearvoiltaan oikeaa, erityisesti tälle kameralle tarkoitettua akkulaturia ja verkkolaitetta. Muunlaisen akkulaturin tai verkkolaitteen käyttäminen tai niiden käyttäminen vääränlaisessa sähköverkossa voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai kameran rikkoutumisen. Akkulaturin käyttöjännitealue on V AC. Älä pura kameraa tai tee siihen muutoksia; muutoin seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteesta tulee savua tai outoa hajua tai jos tapahtuu jotain muuta epätavallista, lopeta laitteen käyttäminen välittömästi ja ota yhteyttä PENTAX-huoltoon. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos laitteen sisään pääsee vettä, ota yhteyttä PENTAX-huoltoon. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos akkulaturia tai verkkolaitetta käytettäessä nousee ukkonen, irrota virtajohto pistorasiasta ja lopeta laitteen käyttäminen. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen, tulipalon tai sähköiskun. Jos virtajohdon pistokkeeseen kertyy pölyä, pyyhi pistoke, sillä johdossa oleva pöly voi aiheuttaa tulipalon. Varoitus Älä aseta tai pudota painavia esineitä virtajohdon päälle äläkä vahingoita virtajohtoa taivuttamalla sitä liikaa. Jos virtajohto vahingoittuu, ota yhteyttä PENTAX-huoltoon. Älä oikosulje äläkä kosketa laitteen lähtöliittimiä, kun virtajohto on kytketty pistorasiaan. 2

5 Älä kytke virtajohtoa märin käsin. Muutoin voit saada sähköiskun. Älä anna minkään iskeä laitteeseen voimakkaasti äläkä anna sen pudota kovalle pinnalle. Muutoin laite voi joutua epäkuntoon. Älä lataa akkulaturilla muita kuin ladattavia D-LI92-litium-ioniakkuja. Muussa tapauksessa akku voi ylikuumentua tai räjähtää tai akkulaturiin voi tulla toimintahäiriö. Välttääksesi vaaran käytä vain CSA/UL-hyväksyttyjä virtajohtoja; johdon tyyppi vähintään SPT-2, johdin vähintään 18 AWG:n kuparia, toisessa päässä valettu urosliitin (NEMA-määritysten mukainen) ja toisessa valettu naarasliitin (ei-teollisten IEC-määritysten mukainen) tai vastaava. Akkua koskevia tietoja Vaara Säilytä akku sellaisessa paikassa, etteivät pienet lapset eivät pääse siihen käsiksi. Akun laittaminen suuhun voi aiheuttaa sähköiskun. Jos akusta vuotanutta ainetta joutuu silmiin, se saattaa aiheuttaa näön menetyksen. Huuhtele silmät puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin. Älä hankaa silmiä. Varoitus Käytä ainoastaan tälle kameralle tarkoitettua akkua. Muuntyyppisien akkujen käyttäminen voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Akkua ei saa purkaa. Akun purkaminen voi aiheuttaa räjähdyksen tai akun sisällä olevien aineiden vuotamisen. Poista akku kamerasta heti, jos se kuumentuu tai jos siitä alkaa nousta savua. Varo polttamasta itseäsi akkua poistaessasi. Älä anna rautalankojen, hiuspinnien tai muiden metalliesineiden koskettaa akun napoja (+ ja -). Älä saata akkua oikosulkuun tai hävitä sitä polttamalla. Muutoin akku voi räjähtää tai syttyä palamaan. 3

6 Jos akusta vuotanutta ainetta pääsee iholle tai vaatteisiin, se saattaa ärsyttää ihoa. Pese aineen kanssa kosketuksissa olleet ihonkohdat huolellisesti vedellä. Varo-ohjeet D-LI92-akun käytöstä: AKKU SAATTAA RÄJÄHTÄÄ TAI SYTTYÄ TULEEN, MIKÄLI SITÄ KÄSITELLÄÄN VÄÄRIN. - ÄLÄ KOSKAAN PURA TAI HÄVITÄ AKKUA POLTTAMALLA. - LATAA AKKUJA AINOASTAAN TÄSSÄ OPPAASSA KUVATUISSA LATAUSOLOSUHTEISSA. - ÄLÄ KUUMENNA YLI 60 C:N TAI AIHEUTA OIKOSULKUA. - ÄLÄ MURSKAA TAI MUUTA. Säilytä kameraa ja sen lisävarusteita poissa pienten lasten ulottuvilta Vaara Varmista, että pienet lapset eivät pääse käsiksi kameraan ja sen lisävarusteisiin. 1. Tuotteen putoaminen tai odottamattomat liikkeet voivat aiheuttaa henkilövammoja. 2. Hihnan kiertäminen kaulan ympärille voi aiheuttaa tukehtumisen. 3. Pienet lisävarusteet, esim. akku tai SD-muistikortti, ovat tarpeeksi pieniä nielaistaviksi. Mikäli sellainen nielaistaan, kyseinen henkilö on toimitettava välittömästi lääkärin hoitoon. 4

7 Varotoimenpiteet käytön aikana Ennen kameran käyttämistä Ota kameran mukana toimitettu kansainvälinen huoltopisteiden luettelo (Worldwide Service Network) mukaan matkalle. Siitä on hyötyä, jos ulkomailla tulee kameraongelmia. Jos kameraa ei ole käytetty pitkään aikaan, varmista, että se toimii edelleen normaalisti. Tämä on tärkeää etenkin silloin, kun aiot ottaa tärkeitä kuvia (esim. häissä tai matkalla). Tallenteiden säilymistä ei voida taata, jos tallentaminen, katselu, tallenteiden siirtäminen tietokoneelle tai muu vastaava toimenpide ei onnistu kameran, tallennusvälineen (SD-muistikortin) tai muun välineen vian vuoksi. Tämän kameran objektiivia ei voi vaihtaa eikä irrottaa. Akkua ja akkulaturia koskevia tietoja Akun säilyttäminen täyteen ladattuna saattaa heikentää akun toimintakykyä. Vältä akun säilyttämistä varsinkin korkeissa lämpötiloissa. Jos jätät akun paikalleen kameraan eikä kameraa käytetä pitkään aikaan, akku tyhjenee liikaa, mikä lyhentää akun käyttöikää. On suositeltavaa ladata akku päivää ennen käyttöä tai käyttöpäivänä. Kameran mukana toimitettu virtajohto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan D-BC92-akkulaturin kanssa. Älä käytä sitä muiden laitteiden kanssa. Kameran kantamista ja käyttämistä koskevat varotoimet Kameraa ei saa viedä kuumiin ja kosteisiin tiloihin. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää kulkuneuvoihin, joiden sisälämpötila saattaa kohota hyvin korkeaksi. Varmista, ettei kameraan kohdistu suuria tärähdyksiä, iskuja tai painetta, koska ne saattavat vaurioittaa kameraa, aiheuttaa toimintahäiriöitä tai heikentää kameran vedenpitävyyttä. Kuljetettaessa kameraa moottoripyörällä, autossa, laivassa tai muussa vastaavassa kulkuvälineessä kamera on suojattava tärähdyksiltä asettamalla se jonkin pehmeän esineen päälle. Mikäli kameraan kohdistuu suuria tärähdyksiä, iskuja tai painetta, toimita kamerasi lähimpään PENTAX-huoltoon ja tarkistuta sen toiminta. Kameran käyttölämpötila on C ( F). Kameran nestekidenäyttö muuttuu mustaksi korkeassa lämpötilassa, mutta palautuu normaaliksi lämpötilan laskiessa. 5

8 Nestekidenäytön vastenopeus hidastuu alhaisissa lämpötiloissa. Tämä johtuu nestekiteiden ominaisuuksista, eikä kyseessä ole kameran vika. Jos kamera on olosuhteissa, joissa lämpötila muuttuu nopeasti, kameran sisä- ja ulkopinnalle voi tiivistyä kosteutta. Säilytä tästä syystä kamera kameralaukussa tai muovipussissa ja ota se ulos sieltä vasta, kun lämpötila ei enää vaihtele. Varmista, ettei kamera joudu kosketuksiin roskien, kuran, hiekan, pölyn, veden, myrkyllisien kaasujen tai suolojen kanssa, koska ne saattavat aiheuttaa kameran rikkoutumisen. Pyyhi kamera kuivaksi sade- tai vesipisaroista. Älä paina näyttöä voimakkaasti. Muutoin näyttö voi rikkoutua tai siihen voi tulla toimintahäiriö. Varo istuutumasta, kun kamera on takataskussasi, ettei kameran kuori tai näyttö vahingoitu. Kun käytät kameran kanssa jalustaa, varo kiristämästä jalustan kiinnitysruuvia liikaa. Kameran puhdistaminen Kameraa ei saa puhdistaa orgaanisilla liuottimilla kuten tinnerillä, alkoholilla tai bensiinillä. Poista objektiiviin tai etsimeen kerääntynyt pöly linssiharjalla. Älä käytä puhdistukseen paineilmaa, koska se voi vahingoittaa objektiivia. Kameran säilyttäminen Kameraa ei saa säilyttää paikoissa, joissa käsitellään torjunta-aineita tai kemikaaleja. Kamera on syytä poistaa kotelostaan ja sijoittaa hyvin tuuletettuun paikkaan, jottei sen pintaan kerry hometta säilytyksen aikana. Vältä kameran käyttämistä tai säilyttämistä paikoissa, joissa se voi joutua alttiiksi staattiselle sähkölle tai sähköisille häiriöille. Vältä kameran käyttämistä tai säilyttämistä suorassa auringonvalossa tai paikoissa, joissa se joutuu alttiiksi nopeille lämpötilanvaihteluille tai joissa siihen voi tiivistyä kosteutta. Muut varotoimet Kamera on syytä tarkistuttaa joka vuosi tai joka toinen vuosi, jotta sen toimintakyky säilyy ennallaan. 6

9 Ota huomioon, että tietojen poistaminen tai SD-muistikortin tai kameran oman muistin alustaminen ei poista kokonaan alkuperäisiä tiedostoja. Poistetut tiedostot voidaan joskus palauttaa kaupallisten ohjelmistojen avulla. Käyttäjä on itse velvollinen huolehtimaan poistettujen tietojen tietosuojasta. SD-muistikortissa on kirjoitussuojauskytkin. Uusien tietojen tallentaminen, olemassa olevien tietojen poistaminen tai kortin alustaminen joko kameralla tai tietokoneella voidaan estää asettamalla kytkin LOCK Kirjoitussuojauskytkin (lukitus) -asentoon. r ilmestyy näyttöön, kun muistikortti on kirjoitussuojattu. Ole varovainen poistaessasi SD-muistikorttia heti kameran käyttämisen jälkeen, sillä kortti voi olla kuuma. Pidä akku-/korttitilan kansi suljettuna äläkä poista SD-muistikorttia tai katkaise virtaa kamerasta silloin, kun kortilla olevia tietoja katsellaan tai tietoja tallennetaan kortille tai kun kamera on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla, sillä muutoin tiedot saattavat tuhoutua tai muistikortti voi vahingoittua. Älä taivuta SD-muistikorttia äläkä anna minkään iskeä siihen voimalla. Estä kortin kastuminen äläkä säilytä sitä korkeassa lämpötilassa. Älä poista SD-muistikorttia alustamisen aikana, koska muutoin kortti saattaa vahingoittua käyttökelvottomaksi. SD-muistikortilla olevat tiedot saattavat tyhjentyä jäljempänä kuvatuissa tilanteissa. Kameran valmistaja ei vastaa muistikortilta kadonneista tiedoista, jos (1) käyttäjä käsittelee SD-muistikorttia väärin (2) SD-muistikortti joutuu alttiiksi staattiselle sähkölle tai sähköisille häiriöille (3) SD-muistikorttia ei ole käytetty pitkään aikaan (4) SD-muistikortti poistetaan tai virtalähde irrotetaan kortin tietojen tallentamisen tai lukemisen aikana. Jos muistikorttia ei käytetä pitkään aikaan, sillä olevia tietoja ei ehkä voi enää lukea. Muista varmuuskopioida tärkeät tiedot tietokoneelle säännöllisin väliajoin. Kun käytetään SD-muistikorttia, jonka tallennusnopeus on hidas, tallennus saattaa keskeytyä liikkuvia kuvia tallennettaessa, vaikka muistitilaa on riittävästi, tai tallennuksen ja toiston toimiminen saattaa kestää kauan. 7

10 Pakkauksen sisällön tarkastaminen Varmista, että kameran mukana on toimitettu alla luetellut osat. P Kamera (Optio WG-2 GPS / Optio WG-2 P Kiinnityslenkki (O-ST124/O-ST125) P Ohjelmisto (CD-ROM-levy) S-SW125 P USB-kaapeli (I-USB7) P Ladattava D-LI92-litium-ioniakku P Akkulaturi (D-BC92) P Virtajohto P Makrojalusta (O-MS1) P Käyttöopas O Pikaopas (tämä opas) P Lisävarusteopas GPS:lle (vain WG-2 GPS) 8

11 Osien nimet ja näytön ilmaisimet Edestä Laukaisin Virtakytkin/virran merkkivalo (vihreä) Salama Objektiivi Kaiutin Mikrofoni LED-makrovalot Takaa Liitinten kannen lukitusvipu Liitäntöjen suojaluukku PC/AV-liitäntä Kauko-ohjaimen vastaanotin Ajastimen merkkivalo / automaattisen tarkennuksen lisävalo Näyttö Kauko-ohjaimen vastaanotin Jalustakierre Akku-/korttitilan kannen lukitusvipu Paristo-/korttitilan kansi HDMI-liitäntä Akun lukitusvipu Tässä pikaoppaassa kameran nuolipainikkeet on esitetty kuten oikealla olevassa kuvassa

12 Näytön ilmaisimet Valokuvien tallennustilassa näytössä näkyvät seuraavat ilmaisimet. Normaalinäyttö stillkuvien tallennustilassa Tarkennustapa Eye-Fi-tiedonsiirron tila Jatkuva kuvaus Salamatila Kuvaustila Akun varaustila Kasvontunnistus Päiväyksen merkintäasetus Valot.korjaus Suljinaika Aukko Tärinänvähennys Muistin tila + Sisäinen muisti (ei korttia)? SD-muistikortti r Kortti on kirjoitussuojattu Akun varaustilan ilmaisin Voit tarkistaa akun varaustilan näytön [Akku tyhjä] Näyttö (vihreä) (vihreä) (keltainen) (punainen) P DATE /250 F Tarkennuskehys Päivämäärä ja Dyn. Alueasetus kellonaika Maailmanajan asetus Jäljellä oleva kuvientallennuskapasiteetti Ei kuvaketta : Kotikaupunki : Kohde -ilmaisimesta. 02/02/'12 Akun jäljellä oleva varaus Jäljellä on riittävästi virtaa. Akun varaus on vähenemässä. Akun varaus on jo hyvin heikko. Akun varaus on lopussa. Digitaalinen/älykäs zoom 14:25 Kun tämä ilmoitus on tullut näkyviin, kameran virta katkeaa. 10

13 1 Kameran valmistelu käyttöä varten Aseta kamera käyttökuntoon, ennen kuin ryhdyt käyttämään sitä. Kiinnityslenkin kiinnittäminen Kiinnitä kameran mukana toimitettava kiinnityslenkki kuvan esittämällä tavalla. Akun ja SD-muistikortin asentaminen Asenna akku ja SD-muistikortti paikoilleen kuvan osoittamalla tavalla. Paristo-/ korttitilan kansi Akku-/korttitilan kannen lukitusvipu SD-muistikortin paikka Akku SD-muistikortti Akun lukitusvipu * SD-muistikortit myydään erikseen. Akun, muistikortin ja liitintilan kannet eivät ole vesitiiviitä Varmista, että näiden kansien lukitusvivut on lukittu kunnolla paikalleen, ennen kuin kameraa käytetään olosuhteissa, joissa kamera voi kastua, esim. veden alla, rannalla tai keittiössä. Älä avaa kansia näissä olosuhteissa. Älä anna kameraan joutua vettä tai likaa akkua tai muistikorttia vaihdettaessa. Varmista, että kamera, akku, muistikortti ja omat kätesi ovat kuivat. 11

14 2 Kameran kytkeminen päälle Paina virtakytkintä. Kameran virta kytkeytyy päälle ja kamera on valmis kuvien ottamista varten. Voit kytkeä kamerasta virran painamalla virtakytkintä uudelleen. Määritä alkuasetukset. [Kieli/u]-näyttö avautuu kytkiessäsi kameraan virran ensimmäisen kerran. Valitse haluamasi kieli ja määritä sitten päiväys ja kellonaika. 1 2 Valitse haluamasi kieli painamalla nelitoimisäädintä (2345). Paina 4-painiketta. [Alkuperäisasetus] tulee näkyviin. Muistiinpanoja Jos valitsit vahingossa väärän kielen ja painoit 4-painiketta, paina nelitoimisäädintä (5), valitse haluamasi kieli nelitoimisäätimellä (2345) ja paina sitten 4-painiketta. [Alkuperäisasetus]-näyttö ilmestyy valitun kielen mukaisesti. Alkuperäisasetus Kotikaupunki Helsinki Asetukset on tehty MENU Peruuta Suomi DST OFF 12

15 3 Paina nelitoimisäädintä (3) ja siirrä kehys [W Kotikaupunki]-kohtaan. Alkuperäisasetus Kotikaupunki Helsinki Asetukset on tehty MENU Peruuta Suomi DST OFF 4 Paina nelitoimisäädintä (5). [W Kotikaupunki] -näkymä avautuu. Kotikaupunki Kaupunki Kesäaika MENU Peruuta Helsinki OK OK Valitse kaupunki painamalla nelitoimisäädintä (45). Siirrä kehys [Kesäaika]-kohtaan painamalla nelitoimisäädintä (3). Valitse nelitoimisäätimellä (45) O tai P ja paina 4-painiketta. [Alkuperäisasetus] ilmestyy uudelleen näkyviin. 8 9 Valitse nelitoimisäätimellä (3) [Asetukset on tehty] ja paina 4-painiketta. [Päiväyk. asetus] -näyttö tulee näkyviin. Paina nelitoimisäädintä (5) ja valitse [kk/pp/vv] ja valitse sitten nelitoimisäätimellä (23) päiväyksen muoto. Päiväyk. asetus Päiväyk.muoto Päiväys Aika MENU Peruuta pp/kk/vv 24h 01/01/ :00 Asetukset on tehty 13

16 Valitse nelitoimisäätimellä (5) [24h]. Valitse sen jälkeen nelitoimisäätimellä (23) [24h] (24 tunnin näyttö) tai [12h] (12 tunnin näyttö). Siirrä kehys [Päiväys]-kohtaan painamalla ensin nelitoimisäätimen kohtaa (5) ja sen jälkeen nelitoimisäätimen kohtaa (3). Valitse [01] (kuukausi), [01] (päivämäärä) tai [2012] (vuosi) nelitoimisäätimellä (5) ja määritä sen jälkeen kameraan oikea päiväys nelitoimisäätimellä (23). Siirrä kehys kohtaan [Aika] painamalla ensin nelitoimisäätimen kohtaa (5) ja sen jälkeen nelitoimisäätimen kohtaa (3). Aseta aika samalla tavalla kuin kohdassa Valitse nelitoimisäätimellä (3) [Asetukset on tehty] ja paina 4-painiketta. Päiväyk. asetus Päiväyk.muoto pp/kk/vv 24h Päiväys 01/01/2012 Aika 00:00 Asetukset on tehty MENU Peruuta SD-muistikortin alustaminen Alusta tällä kameralla käyttämättömät SD-muistikortit tai muistikortit, joita on käytetty toisessa kamerassa tai digitaalilaitteissa. Ota huomioon, että alustaminen hävittää kaikki SD-muistikortilla olevat tiedot. 14

17 3 Kuvaaminen Kohdista kamera haluamaasi kohteeseen ja paina sitten laukaisinta. Salama välähtää automaattisesti, jos ympäristön kirkkaus ei ole riittävä. 1 Sommittele aihe näytössä olevan tarkennuskehyksen avulla. 2 Voit muuttaa kuvattavaa aluetta painamalla W- tai T-painiketta. W Laajentaa kuvattavan alueen kokoa T Suurentaa kohdetta 3 4 Paina laukaisin puoliväliin. Näytössä näkyvä tarkennuskehys muuttuu vihreäksi, jos kohde on terävä. Paina laukaisin kokonaan alas. Kamera ottaa kuvan. 1/250 F

18 Salamatilan valitseminen Salamatilaksi vaihtuu jokin seuraavista tiloista joka kerta, kun painat nelitoimisäätimen painiketta (4). Automaattinen Salama pois Salama käytössä Auto + punasilm. väh Salama+punasil. väh. Muistiinpanoja Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat kuvaustilan mukaan. Käyttötavan valinta Käyttötapa muuttuu joksikin seuraavista tavoista joka kerta, kun painat nelitoimisäätimen painiketta (2). Normaali (yksi kuva) Ajastin (10 s) Kauko-ohjain (3 s) 16

19 Muistiinpanoja Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat kuvaustilan mukaan. Voit valita Z-toiminnon (2 s. ajastin) painamalla nelitoimisäädintä (3), valitsemalla g ja painamalla vielä nelitoimisäädintä (5). Voit valita h-asetuksen (0 s kauko-ohjain) painamalla nelitoimisäädintä (3), valitsemalla i ja painamalla vielä nelitoimisäädintä (5). Tarkennustavan valitseminen Tarkennustilaksi vaihtuu jokin seuraavista tiloista joka kerta, kun painat nelitoimisäätimen painiketta (5). [Normaali] Makro 1 cm:n makro Pan focus Ääretön Käsitarkennus 17

20 Kuvaustilan valitseminen Voit valita kuhunkin tilanteeseen sopivan ohjelman tallennustilan valikosta. Paina Maisema 1/2 nelitoimisäädintä (3). Valitse nelitoimisäätimellä (2345) kuvaustila ja paina sen jälkeen 4-painiketta. Sopii maisemakuvaukseen. Tehostaa taivaan ja lehvistön värejä MENU Peruuta OK OK Muistiinpanoja Kun valitset kuvaustilan, näyttöön avautuu kuvaustilan esittely. 18

21 Näytön näkymä (kuvasuhde 4:3) Kun [Tallenn. piks.] -asetukseksi on valittu [A Tallennustila]-kohdassa / 6/f/h/l/m, kuvasuhde on 4:3 ja näytön näkymä kuvaus- ja katselutilassa on alla olevan kuvan kaltainen. P 38 19

22 4 Kuvien katseleminen Voit katsella ottamiasi kuvia näytöllä. 1 Paina Q-painiketta kuvan ottamisen jälkeen. Kuva ilmestyy näyttöön Muokkaa 02/02/' / 2 14:25 Muistiinpanoja Voit näyttää edellisen tai seuraavan kuvan painamalla nelitoimisäädintä (45). Näytössä voidaan näyttää samanaikaisesti kuusi pikkukuvaa painamalla katselun aikana f-painiketta. Kuuden kuvan näkymä voidaan vaihtaa kahdentoista kuvan näkymäksi painamalla f-painiketta uudelleen Kun f-painiketta painetaan vielä uudelleen, näyttö siirtyy kansio- tai kalenterinäkymään. Kuvien poistaminen Yhden kuvan poistaminen Voit poistaa yksittäisen näytössä näkyvän kuvan. 20

23 1 2 3 Hae näytölle kuva, jonka haluat poistaa. Paina i-painiketta. Vahvistusnäyttö tulee näkyviin. Valitse nelitoimisäätimellä (2) [Poista] Poista Peruuta OK OK 4 Paina 4-painiketta. Muistiinpanoja Voit poistaa kerralla useita kuuden tai kahdentoista kuvan näkymässä valittuja kuvia. Voit poistaa kaikki kuvat yhdellä kertaa. Voit suojata tallennetut kuvat vahingossa tapahtuvalta poistolta. 21

24 Katselutilan valitseminen Voit valita haluamasi katselutilan valikosta. Paina nelitoimisäätimen kohtaa (3), kun kuva on näkyvissä katselutilassa. Diaesitys 1/2 Valitse nelitoimisäätimellä (2345) katselutila ja paina sen jälkeen 4-painiketta. Voit toistaa kuvia jatkuvasti. Voit asettaa ruutu- ja äänitehosteita MENU Peruuta OK OK Muistiinpanoja Kun valitset katselutilan, näyttöön avautuu katselutilan esittely. 22

25 Käyttöoppaassa on lisätietoja Optio WG-2 GPS / Optio WG-2 -kameran käyttämisestä tai kameran kytkemisestä tietokoneeseen. Optio WG-2 GPS / Optio WG-2 -kameran käyttöopas 23

26 Tietoja kuluttajille vanhojen laitteiden ja käytettyjen akkujen keräämisestä ja hävittämisestä 1. Euroopan Unionissa Nämä tuotteissa, pakkauksissa ja/tai mukana toimitetuissa asiakirjoissa olevat symbolit ilmaisevat, ettei käytettyjä sähkölaitteita ja elektronisia laitteita tai paristoja saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa. Käytetyt sähkölaitteet ja akut on käsiteltävä erikseen näiden tuotteiden asianmukaista käsittelyä, huoltoa ja kierrätystä koskevan lainsäädännön mukaan. Kierrättämällä nämä tuotteet oikein varmistat, että jäte käsitellään oikein, ja estät näin jätteiden virheellisestä käsittelystä mahdolliset aiheutuvat haitalliset ympäristö- ja terveysvaikutukset. Edellä olevan symbolin alla mahdollisesti oleva kemikaalisymboli ilmoittaa paristo-/ akkudirektiivin mukaan, että pariston tai akun sisältämä määrä raskasmetallia (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) ylittää paristo-/akkudirektiivin määrittämän sallitun rajan. Lisätietoja keräyspisteistä ja käytettyjen tuotteiden kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteiden keräyksestä huolehtivasta yrityksestä tai tuotteen ostopaikasta. 2. EU:n ulkopuoliset maat Nämä symbolit ovat voimassa vain Euroopan Unionin alueella. Mikäli haluat kierrättää käytetyt tuotteet, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai edustajaan ja tiedustele heiltä oikeaa kierrätystapaa. Sveitsi: Käytetyt sähkölaitteet voidaan toimittaa liikkeeseen ilmaiseksi vaikkei tilalle ostetakaan uutta tuotetta. Muut vastaanottopisteet on lueteltu verkkosivuilla tai 24

27 25

28 PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD , Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo , JAPAN (http://www.pentax.jp) PENTAX RICOH IMAGING FRANCE S.A.S. (European Headquarters) PENTAX RICOH IMAGING DEUTSCHLAND GmbH PENTAX RICOH IMAGING UK LTD. PENTAX RICOH IMAGING AMERICAS CORPORATION PENTAX RICOH IMAGING CANADA INC. 112 Quai de Bezons, B.P. 204, Argenteuil Cedex, FRANCE (HQ - (France - Julius-Vosseler-Strasse 104, Hamburg, GERMANY (http://www.pentax.de) PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K. (http://www.pentax.co.uk) th Street, Suite 2600, Denver, Colorado 80202, U.S.A. (http://www.pentaximaging.com) 1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA (http://www.pentax.ca) Focus Image Nordic Oy Pakkalankuja 7, Vantaa, FINLAND Tel Web: Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja,muotoilua ja pakkauksen sisältöä ilmoittamatta. OPWG20180/FIN Copyright PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD FOM Printed in Europe

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran hankinnasta. Käyttäessäsi tätä kameraa ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa, että luet tämän pikaoppaan jotta saat käsityksen kameran perustoiminnoista.

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Optio M90_QSG_FIN.book Page 1 Friday, May 14, 2010 1:47 PM. Digitaalikamera. Pikaopas

Optio M90_QSG_FIN.book Page 1 Friday, May 14, 2010 1:47 PM. Digitaalikamera. Pikaopas Optio M90_QSG_FIN.book Page 1 Friday, May 14, 2010 1:47 PM Digitaalikamera Pikaopas Optio M90_QSG_FIN.book Page 2 Friday, May 14, 2010 1:47 PM Optio M90_QSG_FIN.book Page 1 Friday, May 14, 2010 1:47 PM

Lisätiedot

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan.

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Digikamera Käynnistysopas Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30W -digikameran hankinnasta. Tässä käynnistysoppaassa

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ e_kb437.book Page 1 Thursday, February 22, 2007 4:18 PM KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ Olemme kiinnittäneet paljon huomiota kameran turvallisuuteen. Kun käytät kameraa, kehotamme sinua kiinnittämään erityistä

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Tuotemerkit Kameran käyttäjille PictBridge Tuotteen rekisteröinti

Tekijänoikeudet Tuotemerkit Kameran käyttäjille PictBridge Tuotteen rekisteröinti e_kb450.book Page 0 Tuesday, July 10, 2007 12:08 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Kiitoksia siitä, että olet hankkinut PENTAX digitaalikameran. Ennen kameran

Lisätiedot

e_kb464_84percent.book Page 0 Friday, October 10, 2008 8:43 AM

e_kb464_84percent.book Page 0 Friday, October 10, 2008 8:43 AM e_kb464_84percent.book Page 0 Friday, October 10, 2008 8:43 AM Kiitos, että olet hankkinut PENTAX e -digitaalikameran. Ennen kameran käyttöä Sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa. Pikaopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Pakkauksen sisällön tarkistaminen GR II Salamakenkä (kiinnitetty kameraan) Ladattava akku (DB 65) USB-muuntaja (AC-U1) g USB-kaapeli g Käsihihna Virtapistoke g

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS,

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Macintosh, Mac OS ja QuickTime ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

Käyttöopas. Ennen käytön aloittamista. Valmistelutoimet. Muut toiminnot. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Käyttöopas. Ennen käytön aloittamista. Valmistelutoimet. Muut toiminnot. Sarjanumero on kameran pohjassa. Käyttöopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Ennen käytön aloittamista Lue tämän osion ohjeet ennen käytön aloittamista. Tässä osiossa luetellaan osien nimet ja neuvotaan, miten kamera valmistellaan käyttökuntoon.

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset.

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset. SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostusasetukset/ siirtoasetukset Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja opas Kameran käyttöopas Tässä oppaassa neuvotaan kameran toiminnot

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas. Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Hakemisto

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas. Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Hakemisto DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Fi Kiitos Nikon COOLPIX S01 -digitaalikameran hankkimisesta. Saadaksesi parhaan

Lisätiedot

4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R

4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R 4-469-579-51(1) Digitaalikamera Käyttöopas DSC-RX1/RX1R Suomi VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS- OHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera

Käyttäjän opas. Digitaalikamera Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera. Siirry esittelyyn Parhaiden tulosten saaminen Dynamic Photo-ominaisuudesta napsauttamalla tätä!

Käyttäjän opas. Digitaalikamera. Siirry esittelyyn Parhaiden tulosten saaminen Dynamic Photo-ominaisuudesta napsauttamalla tätä! Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

Digitaalikamera Käyttäjän opas

Digitaalikamera Käyttäjän opas Fi Digitaalikamera Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh,

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE. DS-5000 DS-5000iD FI OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE. DS-5000 DS-5000iD FI OHJEET Johdanto Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Ota yhteys asiakastukeen, jos haluat lisätietoja tuotteiden nimistä tai mallien numeroista. Tämän asiakirjan sisällön paikkansa

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan lukeminen auttaa oppimaan kameran oikean käyttötavan. Säilytä opas huolellisesti, jotta voit käyttää

Lisätiedot