e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, :56 PM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:56 PM"

Transkriptio

1 e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, :56 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki kameran ominaisuudet ja toiminnot. Säilytä käyttöopas huolellisesti, koska sen avulla opit parhaiten tuntemaan kaikki kameran käyttömahdollisuudet. Tekijänoikeudet PENTAX -digitaalikameralla otettuja kuvia, jotka on tarkoitettu muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön, ei saa käyttää ilman tekijänoikeuslain mukaista lupaa. Ota huomioon, että myös kuvattaessa omaksi iloksi on olemassa tapauksia, joissa kuvausoikeuksia on rajoitettu. Tällaisia ovat mielenosoitusten, performanssiesitysten tai näyttelyesineiden kuvaaminen. Tekijänoikeuksien alaisia kuvia ei myöskään saa käyttää muissa yhteyksissä kuin tekijänoikeusasetuksessa mainituissa tapauksissa. Tämä tulee ottaa huomioon kuvia käytettäessä. Tavaramerkit PENTAX, Optio ja smc PENTAX ovat HOYA CORPORATIONIN tuotemerkkejä. SDHC logo on tuotemerkki ACD Systems Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. ACDSee ja ACDSee logo ovat ACD Systems Ltd:n tuotemerkkejä Kanada, USA:ssa, Euroopassa, Japanissa ja muissa maissa. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Windows Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tämä tuote tukee PRINT Image Matching III tekniikkaa. PRINT Image Matching yhteensopivat digitaaliset stillkamerat, tulostimet ja ohjelmat auttavat valokuvaajia tuottamaan kuvia, jotka vastaavat paremmin heidän toiveitaan. Kaikkia toimintoja ei voida käyttää tulostimissa, jotka eivät ole PRINT Image Matching III yhteensopivia. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. PRINT Image Matching on Seiko Epson Corporationin tuotemerkki. PRINT Image Matching- logo on Seiko Epson Corporationin tuotemerkki. Kaikki muut tuotteet tai tuotenimet ovat näitä tuotteita valmistavien yhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tuotteen rekisteröinti Voidaksemme palvella Sinua paremmin, pyydämme, että täytät tuoterekisteröintikortin, jonka löydät kameran mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä tai PENTAX:in verkkosivulta. Kiitos yhteistyöstä. Saat lisätietoja sivulta Kytkeminen tietokoneeseen (s.219).

2 e_kb490.book Page 1 Tuesday, August 18, :56 PM Kameran käyttäjille Älä käytä tai säilytä tätä laitetta voimakasta sähkömagneettista säteilyä tai magneettikenttiä muodostavien laitteiden läheisyydessä. Vahvat staattisen sähkön varaukset tai esimerkiksi radiolähettimien muodostamat magneettikentät voivat häiritä kameran näytön toimintaa, vaurioittaa tallennettuja tietoja tai vaikuttaa kameran sisäisiin piireihin ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Kamerassa käytetty nestekidenäyttö on valmistettu käyttäen erittäin korkeaa tarkkuutta vaativaa tekniikkaa. Vaikka kameran pikseleistä vähintään 99,99 % toimii, ota huomioon, että pikseleistä enintään 0,01 % saattaa jäädä syttymättä tai syttyä silloin kun ei pitäisi. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta kuvan laatuun. Jos osoitat kameralla kirkkaaseen kohteeseen, näyttöön voi ilmestyä valojuova. Tämä ilmiö tunnetaan nimellä häntiminen; kyseessä ei ole kameran toimintavirhe. Tämän käyttöoppaan kuvat ja kameran näyttö voivat olla erilaisia varsinaisessa tuotteessa. Tässä käyttöoppaassa sekä SD- ja SDHC-muistikortteja kutsutaan tästä eteenpäin SD-muistikortiksi. Tässä oppaassa yleistermillä tietokone(et) viitataan tästä eteenpäin joko Windows- tai Macintosh -tietokoneeseen. Kameran turvallinen käyttö Olemme kiinnittäneet paljon huomiota tämän kameran turvallisuuteen. Kun käytät kameraa, kehotamme sinua kiinnittämään erityistä huomiota seuraavilla symboleilla merkittyihin asioihin. Vaara Varoitus Tietoja kamerasta Vaara Tämä symboli ilmaisee, että tämän seikan huomiotta jättäminen voi aiheuttaa merkittäviä henkilövammoja. Tämä symboli ilmaisee, että tämän seikan huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vähäisiä tai jonkinasteisia henkilövammoja tai aineellisia menetyksiä. Älä pura kameraa tai tee siihen muutoksia. Kameran sisällä on jännitteisiä osia, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun. Jos kameran sisäosia paljastuu kameran putoamisen tai muun vaurion seurauksena, älä koske paljastuneisiin osiin. Voit saada sähköiskun. Myös kameran hihnan kiertäminen kaulaan on vaarallista. Huolehdi siitä, että pikkulapset eivät voi kiertää hihnaa kaulansa ympärille. 1

3 e_kb490.book Page 2 Tuesday, August 18, :56 PM Jos havaitset käytön aikana jotakin normaalista poikkeavaa, kuten savua tai outoa hajua, lopeta laitteen käyttäminen välittömästi, irrota akku tai verkkolaite ja ota yhteyttä lähimpään PENTAX-huoltoon. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Varoitus Älä pidä sormeasi salamavalon päällä sen välähtäessä. Kuumentunut salamavalo voi aiheuttaa palovamman. Älä peitä salamavaloa kankaalla sen välähtäessä. Salamavalo voi värjäytyä. Eräät kameran osat kuumentuvat käytön aikana, minkä vuoksi iholle voi tulla lieviä palovammoja, jos näistä osista pidetään kiinni pitkän aikaa. Jos kameran näyttö vaurioituu, varo lasinsirpaleita. Huolehdi myös, etteivät nestekiteet pääse iholle, silmiin tai suuhun. Yksilöllisistä ominaisuuksistasi tai fyysisestä kunnostasi riippuen kameran käyttö saattaa aiheuttaa kutinaa, ihottumaa tai rakkuloita. Mikäli tavallisuudesta poikkeavia oireita ilmaantuu, lopeta kameran käyttö heti ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Tietoja akkulaturista ja verkkolaitteesta Vaara Kamerassa on käytettävä teho- ja jännitearvoiltaan oikeaa, erityisesti tälle kameralle tarkoitettua akkulaturia. Muunlaisen akkulaturin käyttäminen tai akkulaturin käyttäminen vääränlaisessa sähköverkossa voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai kameran rikkoutumisen. Akkulaturin käyttöjännitealue on V AC. Älä pura kameraa tai tee siihen muutoksia. Nämä toimenpiteet saattavat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos laitteesta tulee savua tai outoa hajua, tai jos tapahtuu jotain muuta epätavallista, lopeta laitteen käyttäminen välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään PENTAX-huoltoon. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos laitteen sisään pääsee vettä, ota yhteyttä PENTAX-huoltoon. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos akkulaturia käytettäessä nousee ukkonen, irrota virtajohto pistorasiasta ja lopeta laitteen käyttäminen. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen, tulipalon tai sähköiskun. Jos virtajohdon pistokkeeseen kertyy pölyä, pyyhi pistoke. Pöly voi aiheuttaa tulipalon. 2

4 e_kb490.book Page 3 Tuesday, August 18, :56 PM Varoitus Älä aseta tai pudota raskaita esineitä verkkovirtajohdon päälle tai väännä johtoa, jotta se ei vaurioidu. Jos verkkovirtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä PENTAX-huoltoon. Älä koske verkkovirtajohdon liittimiin tai saata niitä oikosulkuun, kun virtajohto on kytketty pistorasiaan. Älä kytke virtajohtoa märin käsin. Se voi aiheuttaa sähköiskun. Älä pudota kameraa tai kohdista siihen iskua. Laite voi vaurioitua. Älä lataa akkulaturilla muita kuin ladattavia D-LI88-litium-ioniakkuja. Muun tyyppisten akkujen lataaminen voi aiheuttaa ylikuumenemista, räjähdyksen tai vaurioittaa akkulaturia. Välttääksesi vaaran käytä vain CSA/UL-hyväksyttyjä virtajohtoja; johdon tyyppi vähintään SPT-2, johdin vähintään 18 AWG:n kuparia, toisessa päässä valettu urosliitin (NEMA-määritysten mukainen) ja toisessa valettu naarasliitin (ei-teollisten IEC-määritysten mukainen) tai vastaava. Akkua koskevia tietoja Vaara Säilytä akku pikkulasten ulottumattomissa. Akun laittaminen suuhun voi aiheuttaa sähköiskun. Jos akusta vuotanutta ainetta joutuu silmiin, älä hiero niitä. Huuhtele silmiä puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin. Varoitus Käytä ainoastaan tälle kameralle tarkoitettua akkua. Muuntyyppisien akkujen käyttäminen voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Älä pura akkua. Akun purkaminen voi aiheuttaa räjähdyksen tai akun sisällä olevien aineiden vuotamisen. Akku on asennettava kameraan plus- ja miinusnavat (+ ja -) oikein päin. Akun asettaminen kameraan väärinpäin voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Poista akku kamerasta heti, jos se kuumenee tai alkaa savuta. Varo, ettet polta itseäsi. Älä anna rautalankojen, hiuspinnien tai muiden metalliesineiden koskettaa akun napoja (+ ja -). Älä saata akkua oikosulkuun tai hävitä sitä polttamalla. Akku voi räjähtää tai aiheuttaa tulipalon. 3

5 e_kb490.book Page 4 Tuesday, August 18, :56 PM Jos akusta vuotanutta ainetta joutuu iholle tai vaatteille, pese nämä alueet huolellisesti vedellä. Varo-ohjeet D-LI88-akun käytöstä: - AKKU SAATTAA RÄJÄHTÄÄ TAI SYTTYÄ TULEEN, MIKÄLI SITÄ KÄSITELLÄÄN VÄÄRIN. - ÄLÄ KOSKAAN PURA TAI HÄVITÄ AKKUA POLTTAMALLA. - ÄLÄ LATAA PAITSI TIETYISSÄ LATAUSOLOSUHTEISSA. - ÄLÄ KUUMENNA YLI 60 C:N TAI OIKOSULJE. - ÄLÄ MURSKAA TAI MUUTA. SD-muistikorttia koskevia tietoja Vaara Säilytä SD-muistikortit poissa lasten ulottuvilta, jotta lapset eivät pääse laittamaan niitä suuhunsa. Jos muistikortti nielaistaan vahingossa, lääkäriin on hakeuduttava heti. Varotoimenpiteet käytön aikana Ennen kameran käyttämistä Ota kameran pakkauksessa oleva huoltotoimipisteiden luettelo (Worldwide Service Network) mukaan matkustaessasi. Siitä on hyötyä, jos kameran käytössä tulee ongelmia ulkomailla ollessasi. Jos kameraa ei ole käytetty pitkään aikaan, varmista, että se toimii edelleen normaalisti, etenkin ennen kuin aiot ottaa tärkeitä kuvia (kuten häissä tai matkalla). Kuvien ja äänien säilymistä ei voida taata, jos tietojen tallentaminen, toistaminen, siirtäminen tietokoneeseen tai muu vastaava toimenpide ei onnistu kameran, tallennusvälineen (SD-muistikortin) tai muun välineen vian vuoksi. Akkua ja akkulaturia koskevia tietoja Täyteen ladatun akun varastointi saattaa heikentää akun suorituskykyä. Vältä akun säilyttämistä kuumassa paikassa. Jos akku jätetään paikalleen kameraan eikä kameraa käytetä pitkään aikaan, akku purkautuu tyhjäksi, mikä lyhentää akun käyttöikää. On suositeltavaa ladata akku päivää ennen käyttöä tai käyttöpäivänä. Kameran mukana toimitettu virtajohto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan D-BC88-akkulaturin kanssa. Älä käytä sitä muiden laitteiden kanssa. 4

6 e_kb490.book Page 5 Tuesday, August 18, :56 PM Kameran kuljettamiseen ja käyttöön liittyviä huomautuksia Älä altista kameraa korkeille lämpötiloille tai kosteudelle. Älä jätä kameraa autoon, sillä auton sisälämpötila voi kohota hyvin korkeaksi. Älä altista kameraa voimakkaalle tärinälle, iskuille tai paineelle. Suojaa kamera pehmusteella moottoripyörän, auton tai laivan aiheuttamalta tärinältä. Kameran käyttölämpötila-alue on 0 40 C ( F). Kameran näyttö voi muuttua mustaksi korkeassa lämpötilassa, mutta palautuu normaaliksi lämpötilan laskiessa. Näyttö saattaa toimia normaalia hitaammin kylmässä. Tämä johtuu nestekiteiden ominaisuuksista, eikä kyseessä ole toimintahäiriö. Äkilliset lämpötilanvaihtelut voivat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä kameran sisä- ja ulkopinnoille. Aseta kamera laukkuun tai muovipussiin ja ota se esiin vasta sen jälkeen, kun lämpötilaero on tasoittunut. Varmista, ettei kamera joudu kosketuksiin roskien, kuran, hiekan, pölyn, veden, myrkyllisien kaasujen tai suolojen kanssa, koska ne saattavat aiheuttaa kameran rikkoutumisen. Pyyhi kamera kuivaksi sade- tai vesipisaroista. Älä paina näyttöä voimakkaasti. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai näytön rikkoutumisen. Varo istuutumasta, kun kamera on takataskussasi, ettei kameran kuori tai näyttö vahingoitu. Jos käytät jalustaa, älä kiristä jalustan kiinnitysruuvia liian tiukalle. Tämän kameran objektiivia ei voi vaihtaa eikä irrottaa. Vedenpitävä ja pölynkestävä Tämän kameran vedenpitävä ja pölyä kestävä rakenne täyttää JIS-8 standardin vedenpitävyyden osalta ja JIS-6 standardin pölynkeston osalta (vastaa IP68-standardia). Voit kuvata tällä kameralla jopa kaksi tuntia veden alla enintään 1,5 metrin syvyydessä; tämän lisäksi voit kuvata myös pölyisissä tai likaisissa paikoissa, esimerkiksi uimarannalla. Objektiivi on suojattu lasilla vesitiiviyden varmistamiseksi. Koska lika ja vesi lasissa vaikuttavat otettujen kuvien laatuun, lasi on pidettävä puhtaana. Jos jätät kameran hiekkarannalle, sen käyttölämpötila saattaa nousta liian suureksi tai hiekka saattaa tukkia sen kaiuttimen tai mikrofonin. 5

7 e_kb490.book Page 6 Tuesday, August 18, :56 PM Kamera uppoaa, jos se putoaa veteen. Muista sen vuoksi kiinnittää hihna kameraan ja pujottaa hihna ranteeseesi, kun käytät kameraa vedessä tai veden läheisyydessä. Tarkista, että akku-/kortti-/liitintilan kansi on kunnolla kiinni, ennen kuin käytät kameraa ympäristössä, jossa se saattaa kastua tai likaantua, kuten veden alla tai uimarannalla. Kameran sisään joutunut vesi, hiekka tai lika saattaa aiheuttaa kamerassa toimintahäiriön. Pyyhi vesi ja lika pois kuivalla liinalla mahdollisimman pian kameran käyttämisen jälkeen. Vältä akku-/kortti-/liitintilan kannen avaamista uimarannalla tai merellä/ järvellä. Odota, kunnes kamera on täysin kuiva, ennen kuin vaihdat akun tai SD-muistikortin. Vältä akun tai kortin vaihtamista paikassa, jossa kamera saattaa kastua tai likaantua, ja tarkista, että kätesi ovat kuivat. Jos kamera on hyvin likainen tai jos sitä on käytetty merellä/järvellä, varmista, että siitä on katkaistu virta, ja että akku-/kortti-/liitintilan kansi on kunnolla kiinni, ennen kuin huuhtelet sen juoksevan veden alla tai upotat sen hetkeksi (2 3 minuutiksi) vesiastiaan. Älä puhdista kameraa saippuaisella vedellä, miedoilla puhdistusaineilla tai alkoholilla, koska se saattaa heikentää kameran vedenpitävyyttä. Pyyhi lika tai hiekka pois vesitiiviistä tiivisteestä tai tiivisteen kosketuspinnasta. Kameran vesitiiviys voi heiketä, jos tiiviste irtoaa tai jos siihen tai kosketuspintaan tulee murtumia tai lommoja. Jos kameraan tulee tällaisia vaurioita, ota yhteyttä lähimpään PENTAX-huoltokeskukseen. Kameran vesitiiviyden varmistamiseksi suosittelemme vaihtamaan vesitiiviin tiivisteen kerran vuodessa. Ota yhteyttä lähimpään PENTAXhuoltokeskukseen ja tilaa tiivisteen vaihto. (Tiivisteen vaihtaminen saattaa olla maksullista.) Älä anna kameraan kohdistua suuria tärähdyksiä, iskuja tai painetta, koska se saattaa vaurioittaa kameraa, aiheuttaa toimintahäiriöitä tai heikentää kameran vedenpitävyyttä. Mikäli kameraan kohdistuu suuria tärähdyksiä, iskuja tai painetta, vie kamerasi lähimpään PENTAX-huoltoon ja tarkistuta kameran toiminta. Vältä aurinkovoiteen tai -öljyn joutumista kameran pinnalle, koska kameran pinnan väri saattaa muuttua. Jos kameran pinnalle joutuu öljyä, pese se välittömästi lämpimällä vedellä. Kameran lisävarusteet eivät ole vesitiiviitä. Kameran puhdistaminen Kameraa ei saa puhdistaa orgaanisilla liuottimilla kuten tinnerillä, alkoholilla tai bensiinillä. 6

8 e_kb490.book Page 7 Tuesday, August 18, :56 PM Poista objektiiviin tai etsimeen kerääntynyt pöly linssiharjalla. Älä käytä puhdistukseen paineilmaa, koska se voi vahingoittaa objektiivia. Kameran varastointi Älä säilytä kameraa kyllästysaineiden tai kemikaalien läheisyydessä. Säilytys korkeassa lämpötilassa ja kosteassa paikassa voi aiheuttaa homekasvuston ilmaantumista kameraan. Poista kamera kotelosta ja säilytä sitä kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Muita huomautuksia Huippusuorituskyvyn ylläpitämiseksi suosittelemme, että kamera tarkistetaan säännöllisesti vuoden parin välein. Lisätietoja SD-muistikortin käyttämisestä on kohdassa Varotoimet käytettäessä SD-muistikorttia (s.43). Huomaa, että SD-muistikortille tallennettujen tietojen poistaminen tai muistikortin alustaminen kameralla tai tietokoneella ei välttämättä poista kaikkia tietoja niin, että niitä ei voida palauttaa normaalisti saatavana olevilla palautussovelluksilla. Vastuu kameralla tallennettujen tietojen käsittelemisestä ja hallinnasta on kameran omistajalla. 7

9 e_kb490.book Page 8 Tuesday, August 18, :56 PM Muistiinpanoja 8

10 e_kb490.book Page 9 Tuesday, August 18, :56 PM Sisällysluettelo Kameran turvallinen käyttö...1 Varotoimenpiteet käytön aikana...4 Sisällysluettelo...9 Käyttöoppaan rakenne...15 Kameran ominaisuudet...16 Pakkauksen sisällön tarkastaminen...21 Osien nimet...22 Käytössä tarvittavien osien nimet...23 Näytön merkinnät...24 Aloittaminen 33 Hihnan kiinnittäminen...34 Virran kytkeminen kameraan...35 Akun lataaminen...35 Akun asentaminen...36 Verkkolaitteen käyttäminen...39 SD-muistikortin asettaminen...41 SD-muistikortille tallennettavien kuvien lukumäärä...44 Kameran kytkeminen päälle ja pois päältä...45 Kameran käynnistäminen katselutilassa...46 Alkuperäisasetukset...47 Näyttökielen asettaminen...47 Päiväyksen ja kellonajan asettaminen...51 Yleiset toiminnot 55 Painiketoimintojen käyttäminen...56 A -tila...56 Q-tila...58 Siirtyminen A -tilasta Q -tilaan...60 Kameratoimintojen asetukset...61 Valikkojen käyttö...61 Valikkoluettelo...64 Kuvaaminen 69 Valokuvien ottaminen...70 Kuvaaminen...70 Kuvaustavan asettaminen...73 Kasvontunnistustoiminnon käyttö

11 e_kb490.book Page 10 Tuesday, August 18, :56 PM Kuvaaminen automaattiasetuksilla (Auto Picture-tapa)...78 Kuvien ottaminen muokatuilla asetuksilla (Ohjelmoitu valotus)...79 Kuvaaminen peruskuvaustavassa (Helppokuvaustapa)...80 Zoomin käyttö...82 Vedenalaisten kuvien ottaminen (Vedenalainen kuvaustila/ vedenalainen liikkuvan kuvan kuvausohjelma)...84 Kuvien ottaminen heikosti valaistuista kohteista (Yökuvaus/ Yömuotokuva/Digital SR/Ilotulitus/Kynttilänvalotapa)...87 Ihmisten kuvaaminen (Muotokuvaus /Puolivartalokuva/ Luonnollinen ihonväri)...88 Lasten kuvaaminen (Lapset-tapa)...90 Lemmikin kuvaaminen (Lemmikkikuvaus)...91 Urheilu- ja vapaa-ajan tapahtumien kuvaaminen (Surffaus & Lumi Urheilukuvaus)...92 Kuvaaminen sisätiloissa (Juhlien kuvaus)...93 Kuvien kehystäminen (Kehyksenlisäystapa)...94 Vitkalaukaisimen käyttö...96 Jatkuva kuvaus (Jatkuva kuvaus Purskekuvaustapa)...98 Kuvien ottaminen tietyin väliajoin (Jaksottaiskuvaus) Digitaalisen laajakulmatoiminnon käyttäminen (Digitaalinen laajakulmatapa) Panoraamakuvien ottaminen (Digitaalinen panoraamatila) Kuvaustoimintojen asettaminen Salamakuvaustavan valitseminen Tarkennustavan valinta Tallennettavien pikseleiden lukumäärän valitseminen Valotuksen asettaminen (Valotuksen korjaus) Kirkkauden korjaus (Dyn. Alueasetus) Valkotasapainon säätäminen Automaattisen valotusmittauksen asettaminen Herkkyyden asettaminen Räpäytyksen havaitsemisen asettaminen Tärinänvähennyksen asettaminen Pikakatseluajan asettaminen Kuvan terävyyden asettaminen (Terävyys) Värikylläisyyden asettaminen (Värikylläisyys) Kuvan kontrastin asettaminen (Kontrasti) Päiväyksen merkitsemistoiminnon asettaminen Tietyn toiminnon käynnistäminen Liikkuvan kuvan tallennus Liikkuvan kuvan tallennus Tallennettavien pikseleiden ja kuvataajuuden valitseminen liikkuviin kuviin

12 e_kb490.book Page 11 Tuesday, August 18, :56 PM Movie SR (Liikkuvan kuvan kuvanvakaaja) -toiminnon asettaminen Liikkuvan kuvan tallentaminen tietyllä porrastuksella otetuista kuvista (Liikkuvan kuvan jaksottaiskuvaus) Asetusten tallentaminen (Muisti) Kuvien katselu ja poisto 141 Kuvien katseleminen Valokuvien katseleminen Liikkuvan kuvan katselu Useiden kuvien näyttö Katselutoiminnon käyttö Diaesitys Kuvan kääntö Zoomtoisto Tuo kohteen kasvot lähemmäksi automaattisesti (Kasvojen näyttö lähikuvana) Kuvien ja äänitiedostojen poistaminen Yhden kuvan poistaminen Valittujen kuvien ja äänitiedostojen poistaminen Kaikkien kuvien tai äänitiedostojen poistaminen Poistettujen kuvien palauttaminen Kuvien ja äänitiedostojen suojaaminen poistolta (Suojaa) Kameran liittäminen AV-laitteisiin Kuvien muokkaaminen ja tulostaminen 169 Kuvien muokkaaminen Kuvakoon muuttaminen (Koon muuttaminen) Kuvien rajaaminen Kuvien käsittely siten, että kasvot näyttävät pienemmiltä Digitaalisuotimien käyttö Suotimet Punasilmäisyyden vähennys Kehyksen lisääminen (Kehyksen lisääminen) Liikkuvien kuvien muokkaus Kuva- ja äänitiedostojen kopiointi Tulostuspalveluasetusten teko (DPOF) Yhden kuvan tulostaminen Kaikkien kuvien tulostaminen

13 e_kb490.book Page 12 Tuesday, August 18, :56 PM Äänen tallentaminen ja toistaminen 191 Äänen tallentaminen Äänentallennustoiminnon asettaminen Äänen tallentaminen Äänen toistaminen Äänen (Äänimuistion) lisääminen kuviin Äänimuistion tallentaminen Äänimuistion toisto Asetukset 199 Kameran asetukset SD-muistikortin alustaminen Ääniasetusten muuttaminen Päiväyksen ja kellonajan muuttaminen Maailmanajan asettaminen Näyttökielen muuttaminen Kieli Kansion nimeämistavan muuttaminen Videon lähtösignaalin esitysmuodon muuttaminen Kameran näytön kirkkauden säätäminen Virransäästötoiminnon käyttäminen Automaattisen virrankatkaisun asettaminen Käynnistysnäytön muuttaminen CCD-kennon viallisien pikseleiden korjaaminen (Pikselikartoitus) Oletusasetusten palauttaminen (Palauta) Kellotoiminnon käyttö Ajan näyttö Hälytyksen asettaminen Kytkeminen tietokoneeseen Tietokoneen asetukset Kameran mukana tulevat ohjelmat Järjestelmävaatimukset Ohjelmiston asentaminen USB-liitäntätilan määritys Kytkeminen Windows-tietokoneeseen Kameran kytkeminen Windows-tietokoneeseen Kuvien siirtäminen Kameran irrottaminen Windows-tietokoneesta ACDSee for PENTAX 3.0 -ohjelman käynnistäminen Kuvien katselu Lisätietoja ACDSee for PENTAX 3.0 -ohjelman käytöstä

14 e_kb490.book Page 13 Tuesday, August 18, :56 PM Kytkeminen Macintosh-tietokoneeseen Kameran kytkeminen Macintosh-tietokoneeseen Kuvien siirtäminen Kameran irrottaminen Macintosh-tietokoneesta ACDSee 2 for Mac -ohjelman käynnistäminen Kuvien katselu Lisätietoja ACDSee 2 for Mac -ohjelman käytöstä Liite 241 Kussakin kuvaustavassa käytettävissä olevat toiminnot Ilmoitukset Vianetsintä Oletusasetukset Maailmanajan kaupunkien luettelo Lisävarusteet Tekniset tiedot TAKUUEHDOT Hakemisto

15 e_kb490.book Page 14 Tuesday, August 18, :56 PM Tässä oppaassa nelitoimisäätimen käyttö esitellään alla olevien kaltaisilla kuvilla. 2tai 4tai 5tai 3tai Tässä käyttöoppaassa käytettyjen symbolien merkitys on selitetty alla. 1 Viittaa sivunumeroon, jossa on toimintoon liittyvä selitys. Viittaa hyödyllisiin tietoihin. Viittaa varotoimiin, joihin on syytä ryhtyä kameraa käytettäessä. A -tila Q -tila Tässä tilassa otetaan kuvia ja tallennetaan liikkuvaa kuvaa. Tässä käyttöoppaassa kuvien tallennustapaa kutsutaan nimellä Valokuvien tallennustapa, liikkuvan kuvan tallennustapaa kutsutaan C -tilaksi. Tässä tilassa voit katsella valokuvia ja toistaa liikkuvaa kuvaa ja äänitiedostoja. 14

16 e_kb490.book Page 15 Tuesday, August 18, :56 PM Käyttöoppaan rakenne Tämä käyttöopas sisältää seuraavat luvut: 1 Aloittaminen Tässä luvussa kerrotaan, mitä sinun on kameran ostamisen jälkeen tehtävä ennen kuin alat ottaa kuvia. Lue tämä luku ja noudata ohjeita. 2 Yleiset toiminnot Tässä luvussa kerrotaan yleisistä toiminnoista, kuten painikkeiden toiminnoista ja valikoiden käytöstä. Katso lisätietoja alla olevista vastaavista luvuista. 3 Kuvaaminen Tässä luvussa kerrotaan eri tavoista, joilla kuvia otetaan, ja kuinka niihin liittyviä toimintoja asetetaan. 4 Kuvien katselu ja poisto Tässä luvussa kerrotaan valokuvien ja liikkuvan kuvan katselemisesta kameran tai television avulla sekä kuvien poistamisesta kamerasta. 5 Kuvien muokkaaminen ja tulostaminen Tässä luvussa kerrotaan kuvien erilaisista tulostustavoista ja kuinka kuvia voidaan muokata kamerassa. 6 Äänen tallentaminen ja toistaminen Tässä luvussa kerrotaan äänitiedostojen tallentamisesta, äänen (ääniviestin) lisäämisestä kuvaan ja niiden toistamisesta. 7 Asetukset Tässä luvussa kerrotaan kameraan liittyvien toimintojen asettamisesta. 8 Kytkeminen tietokoneeseen Tässä luvussa kerrotaan kameran kytkemisestä tietokoneeseen. Tähän lukuun sisältyvät ohjelmien asennusohjeet ja siinä kerrotaan yleisesti kameran mukana toimitetusta ohjelmistosta. 9 Liite Tässä luvussa kerrotaan vianmäärityksestä ja kameran lisävarusteista

17 e_kb490.book Page 16 Tuesday, August 18, :56 PM Kameran ominaisuudet Tavanomaisen valokuvaamistoiminnan lisäksi Optio WS80 -kamerassa on lukuisia eri kuvausohjelmia eri tilanteita varten. Tässä luvussa kerrotaan, kuinka voit saada kameran tärkeimmistä ominaisuuksista parhaan hyödyn. Tutustumalla kameran tärkeimpiin ominaisuuksiin ja toimintoihin opit hyödyntämään kameraasi parhaalla mahdollisella tavalla. Unohda huolet kameran kastumisesta! Optio WS80 on vesitiivis ja pölyltä suojattu kamera. Objektiivin suojuslasin vesitiiviin päällysteen ansiosta voit ottaa valokuvia veden alla 1,5 metrin (4.9 ft.) syvyydessä kahden tunnin ajan. Päällysteen ansiosta kameraan voi myös kohdistua vesisuihkuja ja sitä voidaan käyttää paikoissa, joissa se on alttiina pölylle ja lialle kuten rannalla, keittiössä, työpajassa jne. Koska paristo-/kortti-/liitintilan kannessa on lukitusjärjestelmä, joka pitää kannen tiukasti lukittuna, voit käyttää kameraa huoletta veden alla tietäen, että myös akku ja kortti ovat suojassa. Voit ottaa kuvia snorklatessa (s.84) Voit ottaa kuvia uima-altaassa, joessa tai järvessä Voit ottaa kuvia ulkona ilman huolta kameran likaantumisesta. Nopea pyyhkäisy kostealla liinalla riittää! 16

18 e_kb490.book Page 17 Tuesday, August 18, :56 PM Helppokäyttöiset kuvaus- ja katselutoiminnot! Optio WS80:n käyttäjäystävällisen suunnittelun ansiosta kameraa on helppo käyttää vain muutamalla painikkeella. Valitsemalla halutun kuvakkeen voit valita kuvaustilan (s.73) ja tilanteeseen sopivat asetukset tai katselutilan (s.147, s.170) sekä käyttää erilaisia katselu- ja muokkaustoimintoja. Näytön ohjeiden avulla voit tarkistaa kussakin tilassa käytettävissä olevat toiminnot ja niiden käyttötavan. Kuvaustavan opas näkyy kuvaustapavalikossa ja katselutilan opas katselutilan valikossa muutaman sekunnin ajan tilan valitsemisen jälkeen (s.73, s.147). Helppokuvaustavassa voit ottaa kuvia helposti vakioasetuksilla (s.80). Soveltuu erinomaisen hyvin muotokuvien ottamiseen! Optio WS80 on varustettu kasvontunnistustoiminnolla, joka tunnistaa kuvassa olevat kasvot ja säätää tarkennuksen ja valotuksen automaattisesti kasvojen mukaisesti. Se voi tunnistaa kuvasta jopa 32 henkilön kasvot (*), minkä ansiosta toiminto mahdollistaa myös täydellisien ryhmäkuvien ottamisen. Kamera laukeaa automaattisesti, kun ihmiset hymyilevät. Mikäli joku räpäyttää silmiä, ohjelma huomauttaa siitä, minkä ansiosta voit ottaa uusia kuvia, kunnes kuva on täydellinen. Kamerassa on myös toiminto, jonka avulla voit suurentaa kunkin ihmisen kasvot peräjälkeen katselun aikana ja tarkistaa heidän kasvonilmeensä. * Näytöllä voidaan näyttää jopa 31 kasvontunnistusruutua (jopa 30 ruutua Puolivartalokuva-tilassa). 17

19 e_kb490.book Page 18 Tuesday, August 18, :56 PM Kasvontunnistustoiminto (s.75) Voit näillä kuvausohjelmilla ottaa upeita kuvia ihmisistä (s.88) Voit suurentaa henkilöiden kasvoja, mikä helpottaa kuvien tarkistamista katselun aikana (s.155) Lisää kuviisi erilaisia kehyksiä! Optio WS80:lla kuvatessasi voit valita haluamasi kehyksen laajasta hauskojen kehysten valikoimasta ja luoda näyttäviä kehystettyjä kuvia (s.94). Voit myös lisätä kehyksen jo ottamiisi kuviin ja säätää kohteen sijaintia tai pienentää tai suurentaa sen kokoa kuvassa siten, että se vastaa kehyksen muotoa ja kokoa. Nyt sinun ei tarvitse olla huolissasi siitä, että kehyksen sisällä oleva kuva ei sovi kehyksen sisään (s.179). Korista kuvasi kehyksellä Voit esittää kuvia ja äänitiedostoja kalenterin muodossa! Optio WS80 tarjoaa mahdollisuuden näyttää tallennettuja kuvia ja äänitiedostoja kalenterimuodossa päiväyksen perusteella (s.146). Näin voit löytää nopeasti kuvan ja äänitiedoston, jonka haluat toistaa. 18

20 e_kb490.book Page 19 Tuesday, August 18, :56 PM Edistykselliset liikkuvan kuvan tallennustoiminnot Optio WS80:n kuvanvakautustoiminto (Movie SR) vähentää kameran tärinää liikkuvan kuvan tallennuksen aikana (s.134). Tämän toiminnon avulla voit myös tallentaa liikkuvaa kuvaa pikselin (16:9) HDTV-tilassa (*) (s.133). * AV-laitteistoon kytketyn kameran kuvatiedostot toistetaan tavallisella resoluutiolla. Jos haluat katsoa liikkuvaa kuvaa HDTV-resoluutiossa, siirrä tiedostot tietokoneelle toistettaviksi. Voit kameralla kuvata lapsistasi tai lemmikeistäsi hauskoja elokuvia, jotka toimivat visuaalisena päiväkirjana heidän kehityksestään (s.130). Täydellisen kokoinen kuljetettavaksi minne tahansa! Pienikokoinen ja tyylikäs Optio WS80 on helppo sujauttaa laukun taskuun tai ripustaa kaulaan, joten voit pitää sitä aina mukanasi kuten matkapuhelinta. Kamerassa on lisäksi kätevä kello, josta voit tarkistaa kellonajan. Voit myös asettaa hälytysäänen soimaan haluttuna kellon aikana (s.216). 19

21 e_kb490.book Page 20 Tuesday, August 18, :56 PM Kamerassa on joukko toimintoja, joiden avulla voit käsitellä kuvia ilman tietokonetta! Optio WS80-kamerassa on valikoima toimintoja, joiden avulla voit katsella ja muokata kuvia ilman tietokonetta. Stillkuvien ja liikkuvien kuvien ottamiseen ja muokkaamiseen riittää pelkkä kamera. (s.170) Sinun ei myöskään tarvitse enää pelätä sitä, että poistaisit kuvia vahingossa, sillä Optio WS80:llä voit palauttaa ne takaisin (s.162). Voit muuttaa kokoa (s.170), rajata (s.171) ja käyttää punasilmäisyyden vähennystoimintoa (s.178) katsellessasi kuvaa katselutilassa. Voit jakaa liikkuvan kuvan kahdeksi tai valita tallennetusta liikkuvasta kuvasta ruudun ja tallentaa sen valokuvaksi (s.183). 20

22 e_kb490.book Page 21 Tuesday, August 18, :56 PM Pakkauksen sisällön tarkastaminen Kamera Optio WS80 Hihna O-ST51 (*) Ohjelmisto (CD-ROM-levy) S-SW87 USB-kaapeli I-USB7 (*) I-AVC7-AV-kaapeli (*) Ladattava litium-ioniakku D-LI88 (*) Akkulaturi D-BC88 (*) Virtajohto Pikaopas Käyttöopas (tämä opas) Tähdellä (*) merkittyjä tarvikkeita on saatavana myös lisävarusteina. Akkulaturia ja virtajohtoa ei myydä erikseen, vaan ne myydään vain yhdessä (akkulaturisarja K-BC88). Muut lisävarusteet on esitetty kohdassa Lisävarusteet (s.256). 21

23 e_kb490.book Page 22 Tuesday, August 18, :56 PM Osien nimet Edestä Vitkalaukaisimen merkkivalo Salama Objektiivi (varustettu kiinteällä suojalasilla) Mikrofoni Jalustakierre Akku-/kortti-/liitintilan kansi Akku-/kortti-/liitintilan kannen lukitsinvipu Akun lukitusvipu PC/AV-liitäntä Takaa Kaiutin Virtakytkin Laukaisin Kantohihnan kiinnityslenkki Display 22

24 e_kb490.book Page 23 Tuesday, August 18, :56 PM Käytössä tarvittavien osien nimet Virtakytkin Laukaisin Zoom-keinuvipu Q-painike 3-painike I-painike Nelitoimisäädin 4/W-painike Helppokuvaus/i-painike Katso painikkeiden toimintojen selitykset kohdasta Painiketoimintojen käyttäminen (s.56 - s.59). 23

25 e_kb490.book Page 24 Tuesday, August 18, :56 PM Näytön merkinnät Näyttö A -tilassa Näytössä näkyvät mm. kuvaustavan mukaiset kuvausolosuhteet. Näytön tiedot vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä joka kerran, kun painat 4/W-painiketta: Tavallinen näyttö, Histogrammi + Info, ja Ei tietoja. Tavallinen näyttö Histogrammi + Info OK 10M /08/ :25 OK OK Ei tietoja Kun tallennustilan asetukseksi on valittu 9 (Helppokuvaus)-tila, ruutu on oikealla olevan kuvan mukainen. Et voi muuttaa ruudussa näkyviä tietoja painamalla 4/Wpainiketta (s.80)

26 e_kb490.book Page 25 Tuesday, August 18, :56 PM Tavallinen näyttö valokuvien tallennustilassa /250 F /08/ : Kuvaustila (s.73) 2 Kasvontunnistuksen kuvake (s.75) 3 Dyn. Alueasetus (s.116) 4 Kameran tärähtämisen varoitus (s.123) 5 Suljinaika 6 Aukko 7 Salamakuvauksen tila (s.108) 8 Käyttötapa (s.96, s.98, s.100) 9 Tarkennustila (s.110) 10 Digitaalisen/älykkään zoomin kuvake (s.82) 11 Muistin tila (s.45) 12 Jäljellä oleva kuvientallennuskapasiteetti 13 Akun varaustilan ilmaisin (s.38) 14 Tarkennuskehys (s.70) 15 Päivämäärä ja kellonaika (s.51) 16 Valotuksen korjaus (s.115) 17 Päiväyksen merkinnän asetus (s.127) 18 Maailmanajan asetus (s.204) * 3 riippuu [A Tallennustila]-valikon [Dyn. Alueasetus] -asetuksesta. P Jos [Kirkkauskorjaus] -asetukseksi on valittu O Q Jos [Varjon korjaus] -asetukseksi on valittu O O Jos [Kirkkauskorjaus] ja [Varjon korjaus] -asetukseksi on valittu O Jos sekä [Kirkkauskorjaus]- että [Varjon korjaus] -asetuksen tilaksi on valittu P (pois käytöstä), kohdassa 3 ei näy mitään. 25

27 e_kb490.book Page 26 Tuesday, August 18, :56 PM * 4 vaihtelee seuraavista olosuhteista riippuen: f Jos laukaisin painetaan puoliväliin, kun [A Tallennustila]-valikon [Tärinänvähennys] -toiminnon tilaksi on valittu P (pois käytöstä) ja kamera voi tärähtää helposti. M Jos [Tärinänvähennys] -asetukseksi on valittu O * 5 ja 6 ilmestyvät näyttöön vain kun laukaisin painetaan puoliväliin. * Kohdassa 9, q ilmestyy näkyviin, mikäli tarkennustilaksi on valittu = ja Auto-makro-toiminto on otettu käyttöön (s.110). * Jotkut ilmoitukset eivät ehkä ilmesty näyttöön valitusta kuvaustavasta riippuen. 26

28 e_kb490.book Page 27 Tuesday, August 18, :56 PM Histogrammi + Info/ Ei tietoja-näyttö valokuvien tallennustilassa A1 A18 ja B1 ilmestyvät näkyviin mikäli valitset vaihtoehdon Histogram + Info. Jos valitset vaihtoehdon Ei tietoja, vain B1 ilmestyy näkyviin. A5 A6 A7 A8 A9 A1 A2 A3 B1 A4 B2 B3 1/250 F M 200 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Kuvaustila (s.73) A17 Kasvontunnistuksen kuvake (s.75) Dyn. Alueasetus (s.116) Kameran tärähdysvaroitus (s.123) Salamakuvaustapa (s.108) Käyttötapa (s.96, s.98, s.100) Tarkennustapa (s.110) Digitaalisen/älykkään zoomin kuvake (s.82) A9 Muistin tila (s.45) A10 Jäljellä oleva kuvien tallennusmäärä A18 A11 Akun varaustilan ilmaisin (s.38) A12 Tallenn. piks. (s.113) A13 Valkotasapaino (s.118) A14 Automaattinen valotuksen mittaus (s.120) A15 Herkkyys (s.121) A16 Histogrammi (s.31) A17 Valotuksen korjaus (s.115) A18 Päiväyksen merkinnän asetus (s.127) B1 Tarkennuskehys (s.70) B2 Suljinaika B3 Aukko 27

29 e_kb490.book Page 28 Tuesday, August 18, :56 PM * A3 riippuu [A Tallennustila]-valikon [Dyn. Alueasetus] -asetuksesta. P Jos [Kirkkauskorjaus] -asetukseksi on valittu O Q Jos [Varjon korjaus] -asetukseksi on valittu O O Jos [Kirkkauskorjaus] ja [Varjon korjaus] -asetukseksi on valittu O Jos sekä [Kirkkauskorjaus]- että [Varjon korjaus] -asetuksen tilaksi on valittu P (pois käytöstä), kohdassa 3 ei näy mitään. * A4 vaihtelee seuraavista olosuhteista riippuen: f Jos laukaisin painetaan puoliväliin, kun [A Tallennustila]-valikon [Tärinänvähennys] -toiminnon tilaksi on valittu P (pois käytöstä) ja kamera voi tärähtää helposti. M Jos [Tärinänvähennys] -asetukseksi on valittu O * B2 ja B3 ilmestyvät näyttöön vain kun laukaisin painetaan puoliväliin. * Kun kuvaustapa on b (Auto Picture) ja mikäli painat sulkimen puoliväliin, kameran automaattisesti valitseman kuvaustavan tiedot ilmestyvät näkyviin vaihtoehdon A1 mukaisesti, vaikka asetuksena on Ei tietoja (s.78). * Jotkut ilmoitukset eivät ehkä ilmesty näyttöön valitusta kuvaustavasta riippuen. 28

30 e_kb490.book Page 29 Tuesday, August 18, :56 PM Näyttö Q -tilassa Näytössä näkyvät katselutilassa olevan kuvan kuvaustiedot. Näytön tiedot vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä joka kerran, kun painat 4/W-painiketta: Tavallinen näyttö, Histogrammi + Info ja Ei tietoja. Tavallinen näyttö /08/2009 Muokkaa 14:25 OK Histogrammi + Info OK 10M 200 1/250 F3.5 08/08/2009 Muokkaa 14:25 OK Ei tietoja Muokkaa 29

31 e_kb490.book Page 30 Tuesday, August 18, :56 PM Tavallinen näyttö/ Histogrammi + Info katselutilassa (Kaikki tässä esitetyt kohteet ovat tässä esillä opastustarkoituksessa.) Näytössä näkyy erilaisia tietoja, kuten kuvausolot. A1 A11 näkyvät kun Tavallinen näyttö tai Histogrammi + Info on valittu. B1 B7 näkyy vain, kun Histogrammi + Info on valittu. A3 A2 A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 A4 10M 200 1/250 F3.5 A /08/2009 Muokkaa 14:25 A6 A7 A8 A9 B7 A10 A11 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Kasvontunnistuksen kuvake (s.75) Katselutila Q : Valokuva (s.142) K : Liikkuva kuva (s.143) L :Ääni(s.194) Suojauskuvake (s.163) Äänimuistion kuvake (s.197) Muistin tila (s.45) Kansion numero (s.208) Tiedoston numero Akun varaustilan ilmaisin (s.38) A9 Äänenvoimakkuuden kuvake A10 Tallennuksen päivämäärä ja aika (s.51) A11 Nelitoimisäätimen käyttöohje B1 Tallennettavien pikselien määrä (s.113) B2 Valkotasapaino (s.118) B3 Autom. valotusmittaus (s.120) B4 Herkkyys (s.121) B5 Suljinaika B6 Aukko B7 Histogrammi (s.31) * A1 ilmestyy näkyviin vain mikäli kasvontunnistustoiminto on ollut käytössä kuvattaessa. * Normaalinäytössä A8 ja A10 häviävät näytöstä, mikäli mitään toimintoja ei tehdä kahden sekunnin kuluessa. 30

32 e_kb490.book Page 31 Tuesday, August 18, :56 PM * A9 ilmestyy näkyviin vain kun äänenvoimakkuutta säädetään liikkuvan kuvan, äänitiedostojen tai ääniviestin toiston aikana (s.143, s.194, s.197). * A11 ilmestyy näkyviin myös kun vaihtoehto Ei tietoja on valittu, mutta häviää näytöltä, mikäli mitään toimintoja ei tehdä kahden sekunnin aikana. Mikäli mitään toimintoja ei tehdä kahden sekunnin aikana asetuksilla Tavallinen näyttö tai Histogrammi + Info, vain vaihtoehto Muokkaa häviää näytöltä. Opastemerkinnät Kunkin valittavan painiketoiminnon opas näkyy näytössä käytön aikana seuraavasti. 2 Nelitoimisäädin (2) Zoom-keinuvipu 3 Nelitoimisäädin (3) OK 4/W-painike 4 Nelitoimisäädin (4) SHUTTER Laukaisin 5 Nelitoimisäädin (5) X, i Helppokuvaus/i-painike MENU 3-painike I, J I-painike Histogrammin käyttö Histogrammi ilmaisee valotuksen jakautumisen kuvassa. Vaakasuora akseli on kirkkausakseli (tumma vasemmassa ja kirkas oikeassa päässä) ja pystyakseli ilmaisee pikselien määrän. Histogrammin muoto ennen Kirkkaus ja jälkeen kuvan ottamisen (Tumma) (Kirkas) osoittaa, ovatko kuvan valotus ja kontrasti oikein ja sen avulla voit päättää, tarvitsetko valotuksen korjausta tai otatko kuvan uudelleen. Pikselien määrä Valotuksen asettaminen (Valotuksen korjaus) 1s

33 e_kb490.book Page 32 Tuesday, August 18, :56 PM Kirkkaus Jos kirkkaus on oikea, kaavion korkein kohta on keskellä. Jos kuva on liian tumma, korkein kohta on vasemmalla puolella, ja jos se on liian kirkas, korkein kohta on oikealla puolella. Tumma kuva Oikein valotettu kuva Kirkas kuva Jos kuva on liian tumma, osa vasemmasta alueesta jää pois (tummat alueet) ja jos kuva on liian kirkas, osa oikeasta alueesta jää pois (kirkkaat alueet). Kontrastin ymmärtäminen Kuvissa, joiden kontrasti on tasapainoinen, kaavion korkein kohta nousee asteittain. Kuvissa, joissa kontrastierot ovat suuret tai keskitason kirkkaus on vähäinen, kaavion keskikohta laskee. 32

34 e_kb490.book Page 33 Tuesday, August 18, :56 PM 1 Aloittaminen Hihnan kiinnittäminen Virran kytkeminen kameraan SD-muistikortin asettaminen Kameran kytkeminen päälle ja pois päältä Alkuperäisasetukset... 47

35 e_kb490.book Page 34 Tuesday, August 18, :56 PM Hihnan kiinnittäminen 1 Kiinnitä kameran mukana tullut hihna (O-ST51) kameraan. Aloittaminen Työnnä hihnan kapea pää hihnan kiinnityssilmukan läpi. 2 Työnnä hihnan toinen pää lenkin läpi ja vedä kireäksi. 34

36 e_kb490.book Page 35 Tuesday, August 18, :56 PM Virran kytkeminen kameraan Akun lataaminen Lataa uudelleenladattava litium-ioniakku (D-LI88) kameran mukana toimitetulla akkulaturilla (D-BC88), ennen kuin käytät akkua kamerassa ensimmäisen kerran tai sen oltua pitkän aikaa käyttämättömänä tai kun ilmoitus [Akku tyhjä] tulee näkyviin. Latauksen merkkivalo Latautumisen aikana: palaa Lataus valmis: sammuu 1Aloittaminen 3 2 Pistorasiaan Akku Akkulaturi 1 Virtajohto 1 Liitä virtajohto akkulaturiin. 2 Kytke virtajohto pistorasiaan. 3 Aseta akku laturiin niin, että PENTAX-logo on ylöspäin. Latauksen merkkivalo palaa akun latautumisen aikana ja sammuu, kun lataus on suoritettu loppuun. 4 Kun akku on latautunut, poista se laturista. 35

37 e_kb490.book Page 36 Tuesday, August 18, :56 PM 1 Aloittaminen Älä käytä kameran mukana toimitettua akkulaturia (D-BC88) muiden kuin ladattavien D-LI88-litium-ioniakkujen lataamiseen, koska laturi saattaa ylikuumentua tai vahingoittua. Akun käyttöikä on lopussa, kun se alkaa tyhjentyä nopeasti lataamisen jälkeen. Vaihda akku uuteen. Jos akku on laitettu laturiin oikein, mutta latauksen merkkivalo ei syty, akku saattaa olla viallinen. Vaihda akku uuteen. Akun lataaminen täyteen kestää enintään noin 120 minuuttia. Akun lataukseen sopivan ympäristön lämpötila on 0 40 C. (Latausaika riippuu ympäristön lämpötilasta ja latausoloista.) Akun asentaminen Käytä kameran mukana toimitettua ladattavaa D-LI88-litium-ionakkua. Lataa akku, ennen kuin käytät sitä kamerassa ensimmäisen kerran Akku-/kortti-/liitintilan kannen lukitsinvipu 4 Akku-/kortti-/ liitintilan kansi Akku Akun lukitusvipu 1 Sulje akku-/kortti-/liitintilan kansi. Paina akku-/kortti-/liitintilan lukitusvipua suuntaan 1 ja liu uta kantta suuntaan 2, avaa suuntaan 3. 36

38 e_kb490.book Page 37 Tuesday, August 18, :56 PM 2 Paina akun lukitusvipua suuntaan 4 ja aseta akku siten, että PENTAX-logo osoittaa kohti objektiivia. Kohdista akussa olevat merkit akkutilan sisällä olevien merkkien kanssa ja työnnä akkua, kunnes se lukittuu paikalleen. Varmista, että olet asettanut akun siten, että PENTAX-logo osoittaa kohti objektiivia. Mikäli akkua ei ole asetettu oikein, seurauksena saattaa olla toimintahäiriö. 3 Sulje akku-/kortti-/liitintilan kansi. Liu uta akku-/kortti-/liitintilan kantta vastakkaiseen suuntaan 2. Kansi on kunnolla kiinni, mikäli kuulet napsahduksen. 1Aloittaminen Akun poistaminen 1 Sulje akku-/kortti-/liitintilan kansi. 2 Paina akun lukitusvipua suuntaan 4. Akku vapautuu. Varo tiputtamasta akkua poistaessasi sitä. Tämä kamera toimii litium-ioniakulla D-LI88. Toisen tyyppisen akun käyttö saattaa vahingoittaa kameraa ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Aseta akku paikalleen oikein. Väärin asennettu akku voi aiheuttaa kameran toimintahäiriöitä. Älä poista akkua silloin, kun kameraan on kytketty virta. Älä käytä liikaa voimaa liu uttaessasi akku-/kortti-/liitintilan kantta auki tai sulkiessasi sitä, koska kameran vesitiivis kuori saattaa irrota. Mikäli vesitiivis kuori ei ole oikeassa asennossa, kamera ei ole vesitiivis. Mikäli akku-/kortti-/liitintilan kansi ei lukitu kunnolla, kun suljet sen, kameran sisään saattaa päästä vettä, hiekkaa tai likaa. Vältä akun vaihtoa tilanteissa, joissa kamera voi kastua tai likaantua, ja varmista, että kamera ja kätesi ovat täysin kuivat. Jos akku varastoidaan yli 6 kuukauden ajaksi, lataa akkua 30 minuutin ajan akkulaturilla ja varastoi akku kamerasta erillään. Lataa akku uudelleen 6 12 kuukauden välein. Paras varastointilämpötila on alle huoneenlämmön. Vältä akun säilyttämistä kuumassa paikassa. Jos akku on poissa kamerasta pitkiä aikoja, päiväys ja kellonaika saattavat nollautua. Ole varovainen, koska akku saattaa kuumentua jos kameraa käytetään jatkuvasti pitkän aikaa. 37

39 e_kb490.book Page 38 Tuesday, August 18, :56 PM Kuvantallennustila, liikkuvan kuvan tallennusaika, äänen tallennusaika ja toistoaika (23 C:ssa, näyttö päällä ja käytössä täyteen ladattu akku) 1 Aloittaminen Kuvantallennuskap asiteetti *1 (salamaa käytetty 50%:ssa kuvista) Liikkuvan kuvan tallennusaika *2 Äänen tallennusaika *2 Katseluaika *2 Noin 200 kuvaa Noin 70 min Noin 270 min Noin 240 min *1 Tallennusmäärä ilmaisee CIPA-standardin mukaisessa testaustilanteessa otettujen kuvien lukumäärän. Todellinen määrä saattaa vaihdella kuvausolosuhteista riippuen. (Mittausolosuhteet: näyttö on päällä, 50%:ssa kuvista käytetään salamaa, lämpötila 23 celsiusasteessa.) *2 Perustuu tehtaalla suoritettuun testiin. Akun teho saattaa heiketä väliaikaisesti, kun lämpötila laskee. Muista ottaa vara-akku mukaan, kun matkustat ulkomaille tai kylmille seuduille tai kun aiot ottaa paljon kuvia. Akun varaustilan ilmaisin Voit tarkistaa akun varaustilan näytössä olevasta ilmaisimesta. Näyttö (vihreä) (vihreä) (keltainen) (punainen) [Akku tyhjä] Akun jäljellä oleva varaus Jäljellä on riittävästi virtaa. Akun varaus on vähenemässä. Akun varaus on jo hyvin heikko. Akun varaus on lopussa. Kun tämä ilmoitus on tullut näkyviin, kameran virta katkeaa. 38

40 e_kb490.book Page 39 Tuesday, August 18, :56 PM Verkkolaitteen käyttäminen Käytä lisävarusteena saatavaa K-AC88-verkkolaitesarjaa, jos aiot käyttää kameraa pitkän aikaa tai liittää kameran tietokoneeseen. 6 Virtajohto 3 4 1Aloittaminen Verkkolaite Verkkolaite 5 4 Verkkolaitteen liitin Varmista, että virta on katkaistu kamerasta, ja avaa akku-/kortti-/liitintilan kansi. 2 Irrota akku. Katso akku-/kortti-/liitintilan avaus-/sulkemisohjeet ja akun irrotusohjeet kohdista s.36 s Kytke tasavirtaliitin kuvan osoittamalla tavalla pitäen akun lukitusvipu alas painettuna. Varmista, että tasavirtaliitin lukkiutuu paikoilleen. Akku-/kortti-/liitintilan kansi ei sulkeudu, mikäli tasavirtaliitin on kiinnitettynä. Jätä kansi auki, kun käytät verkkolaitetta äläkä yritä sulkea kantta. 4 Liitä verkkolaitteen liitin tasavirtaliittimen verkkovirtaliitäntään. 5 Kytke virtajohto verkkolaitteeseen. 6 Kytke virtajohto pistorasiaan. 39

41 e_kb490.book Page 40 Tuesday, August 18, :56 PM 1 Aloittaminen Varmista, että virta on katkaistu kamerasta ennen verkkolaitteen liittämistä tai irrottamista. Varmista, että virtajohto ja tasavirtaliitin, jolla kytket verkkolaitteen kameraan, ovat kunnolla kiinni. Tietoja saattaa hävitä, jos jompikumpi johto irtoaa, kun tietoja tallennetaan SD-muistikorttiin tai sisäiseen muistiin. Älä käytä liikaa voimaa liu uttaessasi akku-/kortti-/liitintilan kantta auki tai sulkiessasi sitä, koska kameran vesitiivis kuori saattaa irrota. Mikäli vesitiivis kuori ei ole oikeassa asennossa, kamera ei ole vesitiivis. Käytä verkkolaitetta varoen välttääksesi tulipalon tai sähköiskun. Lue Tietoja akkulaturista ja verkkolaitteesta (s.2), ennen kuin käytät verkkolaitetta. Lue K-AC88-verkkolaitesarjan mukana toimitettu käyttöopas ennen verkkolaitteen käyttöä. Kun kytket kameran verkkolaitteeseen, et voi asettaa kameraa pystyasentoon pöydälle, koska tasavirtaliittimen johto tulee ulos kameran pohjasta. 40

42 e_kb490.book Page 41 Tuesday, August 18, :56 PM SD-muistikortin asettaminen Tässä kamerassa käytetään joko SD- tai SDHC -muistikorttia. (Jatkossa molemmista korteista käytetään nimitystä SD-muistikortti.) Kuva- ja äänitiedostot tallennetaan SD-muistikortille, mikäli kortti on asetettu paikalleen. Mikäli kortti ei ole paikallaan, ne tallennetaan kameran sisäiseen muistiin (s.45). Alusta tässä kamerassa käyttämättömät SD-muistikortit tai muistikortit, joita on käytetty toisessa kamerassa tai digitaalilaitteissa. Katso alustusohjeet kohdasta SD-muistikortin alustaminen (s.200). Varmista, että kameran virta on sammutettu, ennen kuin asetat tai irrotat SD-muistikortin. Älä käytä liikaa voimaa liu uttaessasi akku-/kortti-/liitintilan kantta auki tai sulkiessasi sitä, koska kameran vesitiivis kuori saattaa irrota. Mikäli vesitiivis kuori ei ole oikeassa asennossa, kamera ei ole vesitiivis. Vältä SD-muistikortin vaihtoa tilanteissa, joissa kamera voi kastua tai likaantua, ja varmista, että kamera ja kätesi ovat täysin kuivat. 1Aloittaminen Valokuvien tallennuskapasiteetti vaihtelee SD-muistikortin kapasiteetin ja valitun pikselimäärän ja laatutason mukaan (s.44). Vitkalaukaisimen merkkivalo vilkkuu, kun kamera tallentaa muistikorttiin tai lukee sitä. Tietojen varmuustallennus Kamera ei ehkä kykene käyttämään sisäisessä muistissa olevia tietoja mikäli kameraan tulee toimintahäiriö. Tallenna tärkeät tiedot tietokoneelle tai muuhun muistivälineeseen. 41

43 e_kb490.book Page 42 Tuesday, August 18, :56 PM Aloittaminen SD-muistikortin paikka Akku-/kortti-/ liitintilan kansi SD-muistikortti 1 Sulje akku-/kortti-/liitintilan kansi. Paina akku-/kortti-/liitintilan lukitusvipua suuntaan 1 ja liu uta kantta suuntaan 2, avaa suuntaan 3. 2 Työnnä SD-muistikortti korttitilaan siten, että tarra on kameran etuseinää kohti (objektiivinpuoleista seinää kohti). Työnnä korttia, kunnes se napsahtaa paikalleen. Jos kortti ei ole täysin paikallaan, tiedot eivät ehkä tallennu oikein. 3 Sulje akku-/kortti-/liitintilan kansi. Liu uta akku-/kortti-/liitintilan kantta vastakkaiseen suuntaan 2. Kansi on kunnolla kiinni, mikäli kuulet napsahduksen. SD-muistikortin poistaminen 1 Sulje akku-/kortti-/liitintilan kansi. 2 Irrota SD-muistikortti painamalla sitä korttitilaan päin. Vedä kortti ulos. Mikäli akku-/kortti-/liitintilan kansi ei lukitu kunnolla, kun suljet sen, kameran sisään saattaa päästä vettä, hiekkaa tai likaa. 42

44 e_kb490.book Page 43 Tuesday, August 18, :56 PM Varotoimet käytettäessä SD-muistikorttia SD-muistikortissa on kirjoitussuojauskytkin. Kytkimen asettaminen LOCK-asentoon estää uusien tietojen tallentamisen, olemassa olevien tietojen poistamisen tai kortin alustamisen joko kamerassa tai tietokoneessa. r ilmestyy näyttöön, kun muistikortti on kirjoitussuojattu. Kirjoitussuojauskytkin Ole varovainen poistaessasi SD-muistikorttia heti kameran käyttämisen jälkeen, sillä kortti voi olla kuuma. Älä poista SD-muistikorttia tai katkaise kamerasta virtaa, kun korttiin tallennetaan tietoja, kuvia toistetaan tai kamera on liitetty USB-kaapelilla tietokoneeseen: kortin poistaminen saattaa aiheuttaa tietojen menettämisen tai muistikortin vaurioitumisen. Älä taivuta SD-muistikorttia äläkä kohdista siihen voimakkaita iskuja. Estä kortin kastuminen ja säilytä sitä viileässä. Älä poista SD-muistikorttia alustamisen aikana, koska tällöin kortti saattaa vahingoittua käyttökelvottomaksi. SD-muistikortilla olevat tiedot saattavat tyhjentyä seuraavissa tilanteissa. Emme vastaa kadonneista tiedoista. (1) kun käyttäjä käsittelee SD-muistikorttia väärin. (2) kun SD-muistikortti joutuu alttiiksi staattiselle sähkölle tai sähköisille häiriöille. (3) kun SD-muistikorttia ei ole käytetty pitkään aikaan. (4) SD-muistikortti poistetaan tai virtalähde irrotetaan kortin tietojen tallentamisen tai lukemisen aikana. Jos muistikorttia ei käytetä pitkään aikaan, sillä olevia tietoja ei ehkä pystytä lukemaan. Muista varmuuskopioida tärkeät tiedot tietokoneella säännöllisin väliajoin. Vältä kortin käyttöä tai säilytystä paikoissa, joissa se voi joutua alttiiksi staattiselle sähkölle tai sähköisille häiriöille. Vältä kortin käyttämistä tai säilyttämistä suorassa auringonvalossa tai paikoissa, joissa se joutuu alttiiksi nopeille lämpötilanvaihteluille tai tiivistyvälle kosteudelle. Kun käytetään SD-muistikorttia, jonka tallennusnopeus on hidas, tallennus saattaa keskeytyä liikkuvia kuvia tallennettaessa, vaikka muistitilaa on riittävästi, tai tallennuksen ja toiston toimiminen saattaa kestää kauan. Muista alustaa käyttämättömät SD-muistikortit tai muistikortit, joita on käytetty toisessa kamerassa. Katso ohjeet kohdasta SD-muistikortin alustaminen (s.200). Ota huomioon, että kortin alustaminen ei välttämättä hävitä tietoja niin, ettei niitä voida palauttaa jollakin yleisellä kaupallisella ohjelmalla. Yleisesti myynnissä on ohjelmia, joilla voidaan tuhota tiedostot täydellisesti. Jos aiot hävittää SD-korttisi, antaa tai myydä sen, varmista, että kaikki kortilla olevat tiedot on hävitetty täydellisesti tai, että tuhoat itse kortin, mikäli sillä on henkilökohtaisia tai arkaluontoisia tietoja. Joka tapauksessa olet itse vastuussa SD-kortilla olevista tiedoista. 1Aloittaminen 43