Digitalisoitumisen vaikutukset liiketoimintaan ja johtamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digitalisoitumisen vaikutukset liiketoimintaan ja johtamiseen"

Transkriptio

1 Kari Neilimo vuorineuvos, taloustiet. tri Digitalisoitumisen vaikutukset liiketoimintaan ja johtamiseen 14/9/2012

2 Yritysten muuttuva toimintaympäristö ja liiketoiminnan uusi logiikka - haasteita yritysten johtamiselle ja liiketoimintamalleille / 2

3 Mikä on uuden talouden pelkistetty sanoma yritystoiminnalle ja julkisen sektorin organisaatioille? 1. Uusi maailma perustuu aineettomien tuotannontekijäin varaan yhä enemmän. Osaaminen ja tiedolla johtaminen korostuvat 2. Positiivinen erilaisuus syntyy asiakkaiden näkökulmasta asiakaslähtöinen liiketoiminta-ajattelu dominoi 3. Digitalisaatio lävistää yritykset. Julkisen sektorin ja kotitaloudet tietoa, informaatiota ja liiketoimintamalleja 4. Kokonaisuudet ja yksityiskohdat on hallittava samanaikaisesti - liiketoiminta verkottuu arvoketjuiksi 5. Liike-toimintamalleilla kilpailu kuten myös liiketoimintaosaamisen merkityksen kasvu korostuvat uuden talouden maailmassa johdon tehtävänä on rakentaa kilpailuetua tuottavia liiketoimintamalleja / 3

4 Mitä liiketoimintaympäristössä tapahtuu luvulla proaktiivinen vs. reaktiivinen liiketoiminta-ajattelu? Globalisaatio ja kansainvälistyminen Yritysten liittoutuminen ja verkostoituminen Yritysten yhteiskuntavastuun merkityksen kasvu Pitkien arvoketjujen johtaminen Kilpailun kiristyminen - hinnat - verkosto - nopeus Asiakaskäyttäytymisen pirstaloituminen, customer insight, asiakaslähtöisyys liiketoiminnan driverina Toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet Markkinoiden alueellinen keskittyminen ja liikkuvuuden lisääntyminen Teknologian ja tiedon hyödyntäminen / 4

5 Moniulotteinen kilpailuareena haastaa osaamisen ja tiedolla johtamisen yritystoiminnassa Moniulotteinen kilpailuareenan laajennus tuo mukanaan kyvykkyyshaasteen: prosessien, työkalujen, osaamisen ja henkilöstön on skaalauduttava jopa moninkertaisiksi ja lisäksi muututtava tukemaan kansainvälistä liiketoimintaa Liiketoimintamalli linkittää kilpailuareenat ja kyvykkyydet. Eri kilpailuareenoilla asemoidutaan eri tavoin ja niille tarvitaan omat kilpailuetunsa, resurssinsa ja kyvykkyytensä. Liiketoimintamalli summaa kilpailuedut, resurssit ja kyvykkyydet yhdeksi johdettavaksi kokonaisuudeksi / 5

6 Kilpailuareenan uudistaminen tiedolla johtamisen korostuminen tehokkaassa liiketoimintamallissa? Yrityksellä pitää olla hallussaan tiedollinen resurssi: asiakkaat ja asiakastieto asiakkaiden käyttäytymisestä sekä tietoa toiminnallisten prosessin tehokkuudesta ja yrityksen kilpailu- ja toimintaympäristöstä Yrityksen on luotava myös kyvykkyys hyödyntää ja analysoida tietoa, sekä omattava uskallusta investoida tiedolla johtamisen kehittämiseen Asiakaslähtöisyys yhdistyy modernissa liiketoimintaosaamismallissa toiminnalliseen tehokkuuteen Liiketoiminnan verkottuminen, arvoketjuistuminen, lisää liiketoimintaympäristön tiedontarvetta johtamisessa / 6

7 Uuden liiketoimintamallin kehittämisen johtaminen asiakaslähtöisyys, tiedolla johtaminen ja digitaalisuus pitkässä arvoketjumallissa Case S-ryhmä / 7

8 Analyysiä ja kokemuksia toimintamallin uudistamisen lähtökohtatilanteesta kokemuksia arvoketjumallin implementoinnista v Case S-ryhmä Toimintokokonaisuudet pilkkoutuivat erillisiksi palasiksi - osaoptimointi tyypillistä Tieto ei kulkenut eri organisaatioyksiköiden välillä riittävästi Toimintokokonaisuuden sisällä roolit olivat epäselviä ja toiminnoissa oli päällekkäisyyksiä erityisesti palvelu- ja tukitoimintojen kentissä Yhteistyökumppaneita ei ymmärretty osaksi samaa arvoketjua, vaan pikemminkin vastapuoliksi / 8

9 Tavoiteltavan toimintamallin keskeisiksi ominaisuuksiksi asetettiin v Koko arvoketjun ohjaus kokonaisoptimaalisesti vs. nykyinen suboptimointi Asiakkuushallintaan ja asiakastietoon perustuvien johtamismallien rakentaminen Customer insight ja Datawarehouse Monikanavainen arvoketjujärjestelmä digitaalisuus mukaan Keskitettyjen tukipalvelujen kehittäminen liiketoiminnan tueksi arvoketjun prosessien tehokkuuden lisääminen IT-arkkitehtuurin ja tiedolla johtamisen suuntaaminen tukemaan liiketoimintojen sekä palvelu- ja tukitoimintojen johtamista / 9

10 Arvoketjumallilla toimivaa kauppayritystä integroivia tekijöitä liitettiin toimintamallin uudistamiseen Vahva yhteinen tahtotila ja arvot Yhteiset johtamismallit ja käsitteistö Avainasiakkuuksien ja yhteistyökumppanuuksien hallinta Kokonaisuutta korostavat johtamis- ja kannustinjärjestelmät Prosessiajattelu koko arvoketjussa Osaamisen hallinta ja parhaiden käytäntöjen jakaminen; osaamiskeskukset Jaetut palvelut Yhtenäiset/yhteiset IT alustat / 10

11 Kauppayrityksen asiakaslähtöinen toimintamalli = toiminnan koko arvoketjun asiakaslähtöinen johtaminen Arvoketjun toiminnan tarkastelu asiakastarpeista lähtien Tuotanto Hankinta Logistiikka Prosessin omistaja Palveluyksiköt Asiakkaat Arvoketjuprosessin luonti ja johtaminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen, rekrytointi ja allokinti 1.Prosessitoimijoiden yhteistyön kehittäminen 2. Saatavuushallinta 3.Valikoimahallinta 4.Hintahallinta 5. Tilahallinta 6.Asiakashallinta

12 Arvoketjun prosessinomistajan ja hänen tehtäviensä määrittely todellinen johtamisinnovaatio Toimija 1 Toimija 2 Toimija 3 Toimija 4 Toimija 5 Osaprosessi Osaprosessi Osaprosessi Osaprosessi Osaprosessi Prosessin omistaja Vastaa: kokonaisprosessin toimivuudesta ja suorituskyvystä yhdessä toimijoiden kanssa suorituskykytavoitteiden asettamisesta rajapintojen toimivuudesta Toimipaikka Päivittäinen asiakaspalvelu Vastaa: toimipaikan toiminnasta ja tuloksesta funktion resursseista ja osaamisesta prosessille asetettujen suorituskykytavoitteiden täyttymisestä omalta osalta / 12

13 Johtaminen muuttui uuden toimintamallin myötä, mutta kohtasi lisää uudenlaisia haasteita / 14

14 Case Yle moderni julkisen palvelun mediayritys. Asiakaslähtöisyys, digitalisaatio, monikanavaisuus ja tiedolla johtamisen uudet johtamismallit

15 Yle analysoi laajasti toimintaympäristönsä muutosvoimia strategiatyönsä yhteydessä Toimialan ja toimintaympäristön globalisaatio. Uusien palvelualustojen käyttöönotto, erityisesti laajakaistainen internet. Arjen muuttuvat käytännöt. Ajankäytön ja liikkuvuuden muutos. Yleisöjen fragmentoituminen sekä kuuntelu-ja katselukäyttäymisen (arvoperusteinen) muutos. Viestinnän ansaintalogiikan rakennemuutos (erityisesti mainonta)

16 YLE - skenaariot Broadcasting mallin rinnalla massaräätälöity sisältö ja monikanavajakelu & tilauspohjaisuus, SAAN MYÖS ITSE VALITA Haluttu positio Vahva arvoperusteinen täyden palvelun toimeksianto yhteiskunnalta C 2010 Julkisen palvelun A YLE 2006 Mediapalveluiden rooli yleisöille rooli D B Markkinalähtöisyys, heikko julkinen ohjaus, YLE ei ainoa julkisen palvelun tuottaja Laajalle yleisölle suunnatut sisällöt, broadcasting toimintamalli ja lineaarinen kulutus, MINULLE VALITAAN

17 YLEn työkulttuuri (strategiasta 2007) TOSISSAAN, EI VAKAVISSAAN Ilo tarttuu Anna aikaa Raada rennosti YLEstä, perkele! AINA NÄLKÄ Anna tilaa oppimiselle Hakeudu oudoille alueille Yhdessä oppii enemmän Viljele oppimaasi S I ENTÄ MUUTA? Keskustele ja ymmärrä Kunnioita asiakasta yksilönä Yllätä S Ilo Riski Asiakas Ä L Päämäärä T Vastuu Ö Kunnioitus MIKÄ ON MUN DUUNI? Panosta paukut päätehtävääsi Tee se, mitä päätetään Porukalla paremmin HOIDETAAN HOMMAT Toimi johdonmukaisesti Keskity asioihin, joihin voit vaikuttaa Ota vastuu - älä syytä muita Nosta kissa pöydälle SAA MOKATA Uskalla Ilman tietoisia riskejä ei ole voittoja REILU MEININKI Ole oikeudenmukanen Pidä muut ajantasalla myös ikävistä asioista Kuuntele Epäonnistumisesta oppii Kannusta ja kiitä 17

18 Asiakaslähtöisten palvelutoimeksiantojen kautta tarjontaa koordinoidaan täyden palvelun kokonaisuudeksi 1. Korkeatasoisia rikastuttavia ohjelmia hakevat asiakkaat, asiaa ja sivistävää ohjelmistoa perinteisiltä kanavilta arvostavat yleisöt 2. Ajan tasalla pitävää luotettavaa tiedonvälitystä hakevat, läsnäoloa suomalaiseen arkeen reaaliaikaisesti odottavat asiakkaat 3. Virikkeistä ajanvietettä, osallistavaa, yhteisöllistä populaarikulttuuria myös kansainväl. - etsivät asiakkaat, nuoret ja lapsiyleisöt (strategiasta 2005/06) YLE tarjoaa laadukkaita ja elämyksellisiä kotimaisia ja suomalaisille yleisöille valittuja kansainvälisiä ohjelmia. Kanavaprofiilit YLEN RADIO 1 TV 1 RADIO PEILI YLE tarjoaa luotettavaa ja riippumatonta tiedonvälitystä koko Suomesta ja maailmasta. RADIO SUOMI YLE tarjoaa erottuvaa populaarikulttuuria, virikkeistä ajanvietettä ja viihdettä. TV 2 Uusi YLE.FI/ uutiset ja urheilu YleX YLE TEEMA YLE Areena ELÄVÄ ARKISTO ELÄVÄ ARKISTO

19 Yhtiörakenne : B. STRATEGIAN SISÄLTÖ Asiakasryhmät 2. Strategiset olettamat Julkaisut 3. Strategian painopisteet YLE24 -Prosessimaisuus Svenska sisällöt Sisällöt -sarja- ja projektimaisuus 4. Yhtiörakenne ja resurssit Integroitu tuotanto Projektituotanto 5. Strategiset mittarit Yhtiömatriisit

20

21 KIITOS. KYSYMYKSIÄ?

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Hyvä johtaja, johtamisosaaminen ja johtajuus

Hyvä johtaja, johtamisosaaminen ja johtajuus Kymenlaakson kauppakamari Johtamisseminaari Suunta 2011 Hamina Kari Neilimo vuorineuvos, taloustiet.tri Hyvä johtaja, johtamisosaaminen ja johtajuus Runo Johtajasta Tuossa on luonne, laivan keulassa kyllä,

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vilppula Falun Västerås Helsinki Göteborg Tukholma Toimipaikat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernilla on lisäksi yksiköt Ukrainassa ja Intiassa Helsingborg Sisältö 2009

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo 1 2011 lyhyesti 2 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Liiketoimintojen

Lisätiedot

Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille

Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Asta Seppinen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot