Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien vanhuspalvelulaitosten inventaario

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien vanhuspalvelulaitosten inventaario"

Transkriptio

1 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien vanhuspalvelulaitosten inventaario Heinäkuu 2013 Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Arkkitehtuurin laitos SOTERA Instituutti Maria Klemetz, tutkija, arkkitehti Erkki Vauramo, tutkija, professori (h.c.) 1

2 Sisällysluettelo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien vanhuspalvelulaitosten inventaario... 1 Sisällysluettelo... 2 Esipuhe Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kunnat ja palvelut Väestöennuste Palvelut ja palvelutarve Keski-Suomen sairaanhoitopiiri THL:n potilas- ja asukaslaskennan valossa Hoidon kesto Hoitoon tai hoivaan tulosyy Dementia - suurin resurssien kuluttaja Käynnit palvelurakennuksissa Leivonmäki Laukaa Konnevesi Hankasalmi Muurame Luhanka Joutsa Toivakka Äänekoski Äänekosken terveyskeskus ja palveluasumista Äänekoski, vanhusten palveluasuminen Äänekoski Konginkankaan vanhainkoti ja palvelutalo Äänekoski Suolahden vanhainkoti Tupasvilla Äänekoski - Sumiainen Keuruu Uurainen Petäjävesi Wiitaunioni Viitasaaren terveyskeskus Pihtiputaan terveyskeskus Pihtipudas - Palvelukeskus Sopukka Kinnula Vanhainkoti Kotipiha Saarikka Kivijärvi - Terveyskeskus ja palvelutalo Kivijärvi - Palvelukoti Wallesmanni Saarijärvi - Terveyskeskuksen vuodeosasto Saarijärvi Peltoahon palvelukoti Karstula - Terveysasema Karstula-Uusjokelan palvelukeskus Kyyjärvi - Vanhainkoti Kiviranta Inventaarioon liittyviä yleisiä havaintoja

3 4.1 Alueella on merkittävä ylikapasiteetti Palvelujen sijainti yhdyskuntarakenteessa Terveyskeskukset rakennuksena ja vuodeosastot Vanhainkodit Kalustus ja käytettävyys Ruokailu Dementiaa sairastava vaatii tutun ympäristön Uudisrakentamisessa kelvotonta tilankäyttöä Avioparin on voitava asua yhdessä Ahdas tila ja pakkomakuu huonontavat kuntoa Tarvitaan Sote-uudistus ja rakennemuutos Mallia uudistetusta järjestelmästä Tarvitaan uusi alueellinen kuntoutusjärjestelmä Terveyskeskussairaalasta kuntouttava lähisairaala Kuntoutussairaalan huoneeseen mallia hotellihuoneesta Vanhusten asunnot ovat kuntien keskustatoiminta Palvelukortteli toimiva ratkaisu ikäihmisille Vanhukset takaisin itsenäiseen elämään Tarvitaan uutta taloudellista ajattelua Keski-Suomen maakunta investoi pitkäaikaiseen hoitoon Arvio vanhushoidon vaatimista investointikustannuksista Johtopäätökset

4 Esipuhe Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Aalto-yliopiston Sotera-instituutin välillä käynnistyi vuonna 2008 kehitysyhteistyö, jota on jatkunut nyt kuusi vuotta. Tehtävät ovat liittyneet läheisesti keskussairaalan kehittämiseen. Sairaanhoitopiirille kuuluu myös vastuu ikääntyvien asukkaiden kriisien jälkeisestä kuntoutuksesta. Valtakunnallisissa suosituksissa tavoitteena on pääosin lopettaa nykyinen terveyskeskusten pitkäaikainen vuodeosastohoito ja vanhainkotien laitoshoito. Tämä edellyttää Sote-uudistuksen osana kuntoutuksen uudelleenjärjestämistä. Osana uuden keskussairaalan kehittämistä ovat kuntoutuksen uudet ratkaisut. Tarkoituksenmukainen rakenne on kuntoutuksen osaamiskeskuksen sijaitseminen keskitetysti Jyväskylässä ja toteutus järjestäminen hajautettuna sairaanhoitopiirissä paikallisesti lähipalveluna. Kehittämistyötä varten tarvitaan tieto sairaanhoitopiirin terveyskeskusten ja vanhusten laitospalvelujen rakennusten käytettävyydestä ja modernisointimahdollisuuksista. Jyväskylän kaupungin laitosten tilanne tunnettiin hyvin, joten ne rajattiin pois projektista. Tästä työstä tehtiin sopimus Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Aalto-yliopiston Sotera-instituutin kesken helmikuussa Sovittu projekti sisälsi katsauksen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien vanhushuoltoon tilastojen valossa sekä tutustumiskäynnit vanhainkodeissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla. Joitakin palveluasuntoja liitettiin kuntien toivomuksesta mukaan. Tilojen ja rakennusten kunnon yksityiskohtainen arviointi rajattiin pois sekä aikataulu- että kustannussyistä. Päähuomio kiinnitettiin yksikön toimivuuteen ja tilojen tarkoituksenmukaisuuteen. Toistuvia havaintoja, jotka johtuvat vanhentuneesta rakennustavasta, ei kaikkien kohteiden osalta kirjoitettu auki. Tehtävää varten Sotera nimesi projektiryhmän, johon kuuluivat professori Erkki Vauramo vastuullisena osaprojektin johtajana ja arkkitehti Maria Klemetz rakennusten asiantuntijana. Tutustumiskäynnit tehtiin maalis-huhtikuussa 2012 kolmena kahden päivän matkana, jotka sairaanhoitopiiri oli ohjelmoinut. Esitämme parhaat kiitokset käyntiemme kohteina olleiden laitosten henkilökunnalle miellyttävistä ja avartavista keskusteluista sekä hyvistä kahvituksista. Tulokset esitetään seuraavassa raportissa. Kohteet esitellään käyntijärjestyksessä. Espoossa elokuussa 2013 Maria Klemetz Erkki Vauramo Yhteystiedot: 4

5 1 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 1.1 Kunnat ja palvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiiri koostuu 21 kunnasta, joissa oli yhteensä asukkaita vuonna On todennäköistä, että rakenne muuttuu lähivuosina, koska kuntarakenne- tai terveyspalvelurakenneuudistus vie kohti isompia palvelukokonaisuuksia. Kuva 1. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kunnat vuonna 2013 Tavoitteena on tarkastella ikääntymisen vaikutusta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vanhuspalvelujärjestelmään ja arvioida siitä syntyviä vaatimuksia palvelurakenteeseen. Vanhusten palvelut järjestetään kunnallisesti joko yhden kunnan tai kuntien yhteistyöelimen toimesta. Perusterveydenhuolto on jo nyt ryhmittynyt kuntia suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Seututerveyskeskus käsittää Joutsan, Keuruun, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien perusterveydenhoidon. Seututerveyskeskus toimii Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liikelaitoksena, ja sen omia päätöksentekoelimiä ovat järjestämistoimikunta ja johtokunta. Järjestämistoimikunnan keskeise- 5

6 nä tehtävänä on palvelujen järjestämisvastuusta huolehtiminen sekä kuntalaisten että kuntapäättäjien näkökulmasta. Wiitaunioni on Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan yhteinen nimitys palvelutuotannon ja hallinnon yhteistyölle. Kinnula on jossakin määrin mukana toiminnassa. Perusturvaliikelaitos Saarikka vastaa Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien sekä Saarijärven kaupungin yhteensä noin asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta. Itsenäisiä palvelutuottajia ovat Konnevesi, Hankasalmi, Jyväskylä, Kinnula, Muurame, Uurainen ja Äänekoski. 1.2 Väestöennuste Aluksi tarkastelemme Keski-Suomen sairaanhoitopiirin väestöennustetta vuosille , taulukko 1. Taulukko 1. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kunnittainen väestöennuste Ikäryhmittäinen väestöennuste Keski Suomen SHP Joutsa Karstula Keuruu Kinnula Kivijärv i Kyyjärvi Kaikki Ikäryhmittäinen Luhankmvespudajärvkinesaarkoski Muura Petäjä Pihti Saari Toivak Uura Viita Ääne Laukaa Multia väestöennuste Kaikki Hankasalmi Jyväskylä Kannonkoski Konnevesi Tulevaisuusennakoinnissa lähteenä käytettiin Tilastokeskuksen väestöennustetta 9/2009 että THL:n Hilmolaskentatietoja vuosilta 2010 ja Tarkasteluvuosiksi valittiin 2013 tai viimeinen saatavissa oleva vuosi, 2025 ja

7 Vuosi 2040 on hyvä tarkasteluvuosi, koska hoivarakennuksen elinikä on noin 40 vuotta. Siihen sisältyy peruskorjaus noin 20 vuoden kohdalla. Vuonna 2013 valmistunut laitos on peruskorjauksen tarpeessa vuonna 2033 ja elinkaarensa päässä Jos rakennuksen suunnittelu vie muutaman vuoden, ovat nyt aloitettavat uudet rakennukset käytössä vielä Muutos nykyhetkestä sinne on todennäköisesti yhtä iso kuin muutos vuodesta 1986 tähän päivään. Siksi vanhuspalvelujen suunnittelussa on mahdollista ja tavoiteltavaa nähdä noin 25 vuotta eteenpäin. Väestöennusteesta nähdään, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on kasvava alue. Väestön kasvua tapahtuu kaikissa ikäluokissa, mutta tarkasteluaikana se on suurinta yli 75-vuotiaiden ikäluokissa, jotka kasvavat noin asukkaalla kaksinkertaiseksi (98 %) eli asukkaasta :een. Työssäkäyvä väestö (15-64-vuotiaat) vähenee koko piirissä vuoteen 2025 mennessä noin 3,3 %, mutta kasvaa sen jälkeen nykytasoon. Työssäkäyvän väestön kasvua on vain kuudessa Jyväskylän ympärillä olevassa kunnassa (vihreä). Koko piirin osalta vuotiaiden asukkaiden määrä laskee noin asukkaalla vuoteen 2025 mennessä. Tämä merkitsee kiristyvää kuntataloutta. Seuraavaksi tarkastelemme taulukossa 2 väestön muutosta kunnittain. Veronmaksukykyä voidaan karkeasti arvioida ikärakenteen perusteella olettamalla, että opiskelijat ja eläkeläiset maksavat puolet työikäisen aikuisen maksamasta verosta. Taulukko 2 on tehty tällä olettamuksella. Taulukko 2. Väestöennuste kunnittain ja sen vaikutus verotuloihin Väestön muutos % Keski-Suomen SHP Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi Kyyjärvi Laukaa Luhanka Multia Muurame Petäjävesi Pihtipudas Saarijärvi Toivakka Uurainen Viitasaari Äänekoski Veronmaksukyky 2040 Taulukosta 2 näemme, että useissa kunnissa verotulot vähenevät merkittävästi väestön vähenemisen vuoksi. Vaikka koko piirissä väestö kasvaa yhteensä 8 %, lisääntyy veronmaksukyky vähemmän, koska väestön lisäys kohdistuu opiskelijoihin ja ikääntyvään väestöön. Sekä Jyväskylässä että muutamassa 7

8 lähikunnassa on väestön kasvua, mutta se ei riitä rahoittamaan nykyistä määrää sosiaali- ja terveyspalveluja. Johtopäätös väestöennusteesta on, että verotulojen kasvua on vähän. Siksi maakunnalla (sairaanhoitopiirillä) on varaa enintään nykyisen kokoiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilökuntaan. Tämä henkilökunta joutuu hoitamaan kaksinkertaisen määrän vanhuksia. 1.3 Palvelut ja palvelutarve Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin palvelurakennetta kunnittain Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen (THL) vuoden 2010 potilas- ja asiakaslaskennan valossa. Taulukkoon 3 on merkitty nykytilanne laitostyypeittäin. Rinnalle on otettu Ikäihmisten laatusuosituksen mukainen mitoitus. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistamassa uusia määrällisiä tavoitteita vanhusten palveluille. Siksi taulukkoon on laskettu laitoshoidon (1 % yli 75-vuotiaista) ja palveluasumisen (9 % yli 75- vuotiaista) paikkamäärät. Taulukko 3. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kunnittainen palvelurakenne ja Ikäihmisten laatusuosituksen mukainen tarve vuoden 2011 väestöllä laskettuna Väestö Tehostettu Tavallinen Vanhainkoti palveluasunto palveluasunto Tk Vuodeosasto Palveluasuntoja Laitoksia1 9% yli 75 % yli 75 v. v. Ylimäärä Tilanne Kaikki yhteensä Hankasalmi Hankasalmi Joutsa Joutsa Jyväskylä Jyväskylä Kannonkoski Kannonkoski Karstula Karstula Keuruu Keuruu Kinnula Kinnula Kivijärvi Kivijärvi Konnevesi Konnevesi Kyyjärvi Kyyjärvi Laukaa Laukaa Luhanka Luhanka Multia Multia Muurame Muurame Petäjävesi Petäjävesi Pihtipudas Pihtipudas Saarijärvi Saarijärvi Toivakka Toivakka Uurainen Uurainen Viitasaari Viitasaari Äänekoski Äänekoski SHP yhteenveto Keski Suomen SHP Hoivapaikkamäärien tarvearvio tehdään tällä hetkellä yli 75-vuotiaiden määrän pohjalta. Kun vanhojen ihmisten määrä kasvaa, tarvitaan enemmän palveluja. Toisaalta vanhukset elävät terveitä vuosia hyvin toimintakykyisinä. Vuoden 2011 potilaslaskennan mukaan eriasteisia hoitopaikkoja oli yhteensä Ikäihmisten laatusuosituksen mukainen paikkamäärä vuoden 2013 väestöllä laskettuna olisi nyt paikkaa. Sairaanhoitopiirillä on nyt yli suositustason. Luku on pienentynyt vuoden 2010 tasosta

9 Suuri ikäluokka ei kuole samanlaisena 5-7 vuoden piikkinä kuin se syntyi. Ikäluokasta on jo nyt kuollut merkittävä osuus. Jäljellä olevien henkilöiden kuolema hajaantuu syntymistä pidemmälle ajanjaksolle. Kun katsotaan väestöennusteesta kuolemien lukumäärän kasvua, voidaan tästä arvioida suuren ikäluokan edellyttämä hoidon lisätarve. Toisaalta palvelutarve kasvaa viimeisen elinvuoden aikana. Oikeampi tulevan tarpeen arvio lähtee kuolemien lukumäärän kasvusta, ei ikääntyvän väestön kasvusta. Seuraavassa taulukossa 4 on tarkasteltu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin väestön kuolemien kehitystä ja arvioitu palvelutarpeen kasvua tältä pohjalta. Kuolleet 2013 merkitsee väestöennusteen mukaista kuolemien määrää vuonna 2013 ja vastaavasti vuosina 2025 sekä Sarake Muutos % merkitsee kuolemien %- muutosta vuosien 2013 ja 2040 välillä. Sarake Laatu 2013 merkitsee Ikäihmisten laatusuosituksen mukaista paikkamäärää vuonna Tämä on Kun nykytilanne taulukosta 3 on paikkaa, on paikkojen ylimäärä paikkaa. Palvelurakenne on erittäin laitosvoittoinen. Ikärakenne Tarve 1 merkitsee väestönennusteen mukaisen vanhusten määrän kasvun pohjalta arvioitua paikkamäärää vuonna 2040, joka on eriasteista paikkaa. Tarve 2 merkitsee kuolemien määrään perustuvaa tarvetta vuoteen 2040 mennessä, yhteensä Kahden arviointimenettelyn eroa yhteensä paikkaa vuonna 2040 vertaillaan sarakkeessa Tarve 1 Tarve 2. Taulukko 4. Ikärakenteen muutokseen ja kuolemien määrän muutokseen perustuvat tarvearviot hoitopaikoista vuodelle 2040 Kuolleet 2013 Kuolleet 2025 Kuolleet 2040 Muutos % 2040/2013 Laatu 2013 Ikärakenne Tarve 1 Kuolemat Tarve 2 Tarve1 tarve 2 Keski Suomen SHP Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi Kyyjärvi Laukaa Luhanka Multia Muurame Petäjävesi Pihtipudas Saarijärvi Toivakka Uurainen Viitasaari Äänekoski

10 Kuten taulukosta 4 ilmenee, vuonna 2040 ikärakennemallilla laskettu tarve on paikkaa eli samaa suuruusluokkaa kuin tämänhetkinen laitosmäärä. Kuolemien määrään perustuva tarvearvion on pienempi 3 038, eroa on paikkaa. Tarkastelun perusteella sairaanhoitopiirin parhailla käytännöillä selvitään suuren ikäluokan kuolemisesta ilman erityisiä lisäresursseja. 2 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri THL:n potilas- ja asukaslaskennan valossa Vuosittain THL kerää vuoden viimeisenä päivänä jokaisesta sairaala- tai asumispalvelun piirissä olevasta henkilöstä tiedot. Järjestelmää kutsutaan potilas- ja asiakaslaskennaksi tai lyhyemmin laskennaksi. Tässä yhteydessä hyödynnetään laskennasta vain hoidonkestotietoja ja laitokseen tulosyitä. Seuraavassa tarkastellaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vanhusten palvelujärjestelmän ominaisuuksia. Tulokset ovat laskentapäivältä , joka on viimeinen saatavissa oleva vuosi. 2.1 Hoidon kesto Taulukot 2. ja 3. esittävät hoidon kestoa laskentapäivään ja palveluun tulon syytä. Hoitopäiväkustannukset on laskettu Kuntaliiton kanssa tarkistelulla tavalla. Kun keskihinta kunnissa vaihtelee, voidaan arvio haluttaessa tarkistaa paikallista tasoa vastaavaksi. Taulukoissa hoitoaikaluokka vrk merkitsee, että tähän ryhmään kuuluvan henkilön hoidon kesto on yli 10 vrk, mutta alle 29 vrk. Heitä on ollut yhteensä 16 henkilöä. Aika hoidon alusta on keskimäärin 17 vrk. Yhteensä heidän hoitoonsa on käytetty 268 hoitopäivää. Jos vanhainkodin hoitopäivän hinta on 130 euroa, on 268 hoitopäivää maksanut euroa ja keskimäärin potilasta kohti euroa. Tarkastelutapa antaa kuvan siitä, miten paljon keskeneräinen hoito on maksanut tarkastelupäivään mennessä Taulukkoihin on merkitty kaksi rajaa punaisella. Euroopan Unionin terveysministeriö DG SANCO terveyspoliittisessa valmistelutyössä on esitetty tavoite, jonka mukaan kenenkään ei pitäisi olla laitosjärjestelmässä yli kahta vuotta. Rajaa ei ole merkitty tavalliseen palveluasunnon kohdalle. Useat jäsenvaltiot ovat rajoittaneet sairaaloiden vuodeosastohoidon 30 vuorokauteen, koska pidempiaikainen vuodelepo aiheuttaa vanhuksille toimintakyvyn menetystä. Myös tämä raja on merkitty terveyskeskuksen kohdalla. 10

11 Taulukko 5A. Laskenta , Keski-Suomen shp, vanhainkodit, tehostettu palveluasunto ja tavallinen palveluasunto, hoitoaika jakson alusta ja kustannusvaikutukset KSSHP, Vanhainkodit, laskenta Jakson kesto alusta vrk Jakson kesto alusta, luokka Luku määrä Lkm % Keski ikä Jakson hinta (130 /vrk) Kertynyt kustanus Yhteensä KSSHP, Tehostettu palveluasunto, laskenta Jakson kesto alusta vrk Jakson kesto alusta, luokka Luku määrä Lkm % Keski ikä Jakson hinta (130 /vrk) Kertynyt kustanus Yhteensä KSSHP, Vanhusten tavallinen palveluasunto, laskenta Hoitopäiviä alusta Hp % Hoitopäiviä alusta Hp % Hoitopäiviä alusta Hp % Jakson kesto alusta vrk Jakson kesto alusta, luokka Luku määrä Lkm % Keski ikä Jakson hinta (90 /vrk) Kertynyt kustanus Yhteensä

12 Taulukko 5B. Laskenta , Keski-Suomen shp, aikuisten tavallinen palveluasunto, lyhytaikainen ja pitkäaikainen terveyskeskusten vuodeosasto ja kaikki laitokset yhteensä, hoitoaika jakson alusta ja sen kustannusvaikutukset KSSHP, Aikuisten tavallinen palveluasunto, laskenta Jakson kesto alusta vrk Jakson kesto alusta, luokka Luku määrä Lkm % Keski ikä Jakson hinta (90 /vrk) Kertynyt kustanus Yhteensä KSSHP, Tk vuodeosasto, lyhytaikainen, laskenta Jakson kesto alusta vrk Jakson kesto alusta, luokka Luku määrä Lkm % Keski ikä Jakson hinta (230 /vrk) Kertynyt kustanus Yhteensä KSSHP, Tk vuodeosasto, pitkäaikainen, laskenta Jakson kesto alusta vrk Jakson kesto alusta, luokka Luku määrä Lkm % Keski ikä Jakson hinta (230 /vrk) Kertynyt kustanus Yhteensä KSSHP, Kaikkiyksiköt yhteensä, laskenta Hoitopäiviä alusta Hp % Hoitopäiviä alusta Hp % Hoitopäiviä alusta Hp % Hoitopäiviä alusta Hp % Jakson kesto alusta vrk Jakson kesto alusta, luokka Luku määrä Lkm % Keski ikä Jakson hinta (126 /vrk) Kertynyt kustanus Yhteensä Punainen alue

13 Yhteensä palveluissa olevien henkilöiden keskeneräisen hoidon arvo on noin 314 miljoonaa euroa. He olivat olleet järjestelmässä laskentahetkeen yhteensä 1,6 vuotta. Ne, yhteensä 1073 vanhusta eli 26 %, jotka olivat olleet laitoksessa yli kaksi vuotta eli punaisella alueella, olivat olleet siellä yhteensä 4,7 vuotta. Heidän keskeneräinen hoitonsa oli maksanut 230 miljoonaa euroa eli 74 % kaikista resursseista. Kyseessä on ryhmä, jonka palveluihin tulosyihin on erikseen puututtava. Vaikka tavallinen palveluasunto on halpa, niin ne kymmenen vanhusta, jotka ovat asuneet siellä vähän yli 20 vuotta, ovat maksaneet keskimäärin euroa, yhteensä 6,7 miljoonaa euroa. Terveyskeskusten vuodeosastoilla alle kuukauden kestoisiin jaksoihin oli laskentapäivänä käytetty 467 sairaansijaa ja hoitopäivää eli hoitoaika oli keskimäärin 8,6 vrk. Tämän ryhmän potilaiden keski-ikä oli 77 vuotta. Heistä 181 oli Jyväskylän kaupungin terveyskeskuksessa ja 285 muualla maakunnassa. Vuositasolla tämä merkitsee noin hoitojaksoa. Nämä jaksot ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vanhushuollon ydin. Terveyskeskussairaalan yli kuukauden kestäviä jaksoja tuotettiin yhteensä 405 sairaansijalla. Tältä osin sairaalan asemaa tulee jatkossa perusteellisesti harkita. 2.2 Hoitoon tai hoivaan tulosyy Vanhuksella on usein monia diagnooseja, kuten verenpainetta, rytmihäiriötä, nivelkipuja ja sokeritasapainon ongelmia. Jossakin vaiheessa syntyy kriisi, joka aiheuttaa laitoshoidon. Siksi laitokseen tulosyy kuvaa paremmin palvelujärjestelmän tarvetta kuin diagnoosi. Taulukko 6A. Keski-Suomen shp, hoivaan tulon syyt , vanhainkoti KSSHP, Vanhainkodit, laskenta Hoitopäiviä alusta Hp % Jakson kesto alusta vrk Jakson hinta (130 /vrk) Tulosyy Lukumäärä Lkm % Keski ikä Kertynyt kustanus 24 Dementia Som.sairauden tutkim. + hoi Itsensä huolehtimisen vajav Liikkumiskyvyn va javuudet Muistamattomuus Yksinäi syys,turva ttomuus Viestimikyvyn va javuudet Omaisten avun puute x Muut hermostolliset syyt Tarkoituksenmuk hoitop puut Muu psykiatr. sairaus/oire Sekavuus Hoitajan loma x Muut ps yyk. sosiaaliset syy Asumisongelmat Kuntoutus Yhteensä Vanhainkodit merkitsevät 23 % koko sairaanhoitopiirin kustannuksista. Keski-Suomen vanhainkodeissa on poikkeavan paljon sairauden hoitoa (17 %) koko maahan verrattuna (8 %). Hoito-aika on 20 % koko maata lyhyempi. 13

14 Taulukko 6B. Keski-Suomen shp, hoivaan tulon syyt , tehostettu palveluasunto Pysyväispäätös % Kertynyt kustannus Lukumäärmäärä Luku Hoitopäi Hoito Keski Hoitoi Jakson hinta Kustan Tehostettu palveluasunto % viä alusta aika ikä suus % (130 /vrk) M nus % 24 Dementia , Itsensä huolehtimisen vajav , Liikkumiskyvyn vajavuudet , Som.sairauden tutkim. + hoi , Muu psykiatr. sairaus/oire , Viestimikyvyn vajavuudet , Muistamattomuus , Asumisongelmat , Yksinäisyys,turvattomuus , x Muut psyyk. sosiaaliset syy , Omaisten avun puute , Tarkoituksenmuk hoitop puut , Kotiin annettav palvel puut , Päihdeongelma , Hoitajan loma , Sekavuus , Yhteensä , Tehostettu palveluasunto käyttää noin 52 % kaikista vanhushuollon resursseista. Järjestelmä on keskeinen jatkossakin. Tulosyyrakenne muistuttaa maan keskitasoa. Taulukko 6C. Keski-Suomen shp, hoivaan tulon syyt , tavallinen palveluasunto Pysyväispäätös % Kertynyt kustannus Lukumäärmäärä Luku Hoitopäi Hoito Keski Hoitoi Jakson hinta Kustan Tavallinen palveluasunto % viä alusta aika ikä suus % (90 /vrk) M nus % 11 Itsensä huolehtimisen vajav , Dementia , Liikkumiskyvyn vajavuudet , Muu psykiatr. sairaus/oire , Asumisongelmat , Viestimikyvyn vajavuudet , Yksinäisyys,turvattomuus , x Muut psyyk. sosiaaliset syy , Muistamattomuus , Som.sairauden tutkim. + hoi , Omaisten avun puute Päihdeongelma Kotiin annettav palvel puut x Muut hermostolliset syyt , Sekavuus Hoitajan loma Yhteensä , Tavallinen palveluasunto, jossa ei ole yön aikaista valvontaa, edustaa useissa maissa noin puolta koko vanhuspalvelujen kokonaismäärästä. Keski-Suomessa osa-alueen kustannukset ovat vain noin 11 % koko palvelujen määrästä. Tulosyyrakenne muistuttaa maan keskitasoa. 14

15 Taulukko 6D. Keski-Suomen shp, hoivaan tulon syyt , keski-ikäisten tavallinen palveluasunto Pysyväispäätös % Kertynyt kustannus Tavallinen aikuisten Lukumäärmäärä Luku Hoitopäi Hoito Keski Hoitoi Jakson hinta Kustan palveluasunto % viä alusta aika ikä suus % (90 /vrk) M nus % 12 Liikkumiskyvyn vajavuudet , Itsensä huolehtimisen vajav , Päihdeongelma , Kotiin annettav palvel puut , Dementia , Viestimikyvyn vajavuudet Tarkoituksenmuk hoitop puut Muu psykiatr. sairaus/oire , x Muut psyyk. sosiaaliset syy , Muistamattomuus , Asumisongelmat Yksinäisyys,turvattomuus x Muut hermostolliset syyt , Yhteensä , THL on halunnut eriyttää keski-ikäisen väestön palveluasumisen ensimmäistä kertaa omaksi yksiköksi vuoden 2011 laskennassa. Sen kustannukset ovat vain 4 % keskeneräisen hoidon kokonaiskustannuksista. Taulukko 6E. Keski-Suomen shp, hoivaan tulon syyt , terveyskeskuksen vuodeosasto lyhytaikainen hoito Pysyväispäätös % Kertynyt kustannus Terveysleskuksen Lukumäärmäärä Luku Hoitopäi Hoito Keski Hoitoi Jakson hinta Kustan vuodeosasto, lyhytaikainen % viä alusta aika ikä suus % (230 /vrk) M nus % 6 Som.sairauden tutkim. + hoi , Dementia , Itsensä huolehtimisen vajav , Tapaturma , Muu psykiatr. sairaus/oire , Liikkumiskyvyn vajavuudet Kuntoutus , x Muut psyyk. sosiaaliset syy Sekavuus Hoitajan loma Ei tietoa Yhteensä , Taulukko 6F. Keski-Suomen shp, hoivaan tulon syyt , terveyskeskuksen vuodeosasto pitkäaikainen hoito Pysyväispäätös % Kertynyt kustannus Terveyskeskusen Lukumäärmäärä Luku Hoitopäi Hoito Keski Hoitoi Jakson hinta Kustan vuodeosasto, pitkäaikainen % viä alusta aika ikä suus % (230 /vrk) M nus % 24 Dementia , Som.sairauden tutkim. + hoi , Itsensä huolehtimisen vajav , Kuntoutus Tapaturma , Muu psykiatr. sairaus/oire Omaisten avun puute Yhteensä , Terveyskeskussairaala edustaa kokonaisuutena 9 % keskeneräisen hoidon arvosta, josta lyhytaikainen hoito edustaa noin 0,7 % keskeneräisen hoidon kokonaiskustannuksista. Somaattisen sairauden tutkimus ja hoito edustavat lyhytaikaisessa hoitopäivien käytössä 61 % koko käytöstä, kun koko maan keskiarvo on 49 %. Terveyskeskussairaala on aktiivisempi koko maan tasoon verrattuna. 15

16 Terveyskeskussairaaloiden 872 sairaansijasta 487 eli 56 % käytettiin alle kuukauden mittaisiin jaksoihin. Luku vastaa noin 1,7ss/1000 asukasta. Sillä on merkitystä myös keskussairaalan suunnittelun kannalta. Kun tarkastelemme terveyskeskuksen vuodeosastolle tulosyitä, on 872:sta vain 452 sisällä sairauden vuoksi. Muut ovat erilaisia toimintakyky- tai palveluorganisaatioon liittyviä ongelmia. Näiden henkilöiden kunto voi huonontua ja hoidon pitkittyessä ilmeisesti huononee vuodeosastolla. He selviäisivät paremmin kevennetyssä palvelumuodossa, esimerkiksi palveluasunnoissa. Taulukko 6. A-F yhteensä. Keski-Suomen shp, hoivaan tulon syyt , kaikki yksiköt yhteensä Pysyväispäätös % Kertynyt kustannus Keski Suomen shp, kaikki Lukumäärmäärä Luku Hoitopäi Hoito Keski Hoitoi Jakson hinta Kustan järjestelmät yhteensä % viä alusta aika ikä suus % (126 /vrk) M nus % 24 Dementia , Itsensä huolehtimisen vajav , Liikkumiskyvyn vajavuudet , Som.sairauden tutkim. + hoi Muu psykiatr. sairaus/oire , Viestimikyvyn vajavuudet , Muistamattomuus , Asumisongelmat , Yksinäisyys,turvattomuus , x Muut psyyk. sosiaaliset syy , Päihdeongelma , Omaisten avun puute , Kotiin annettav palvel puut , Tarkoituksenmuk hoitop puut , x Muut hermostolliset syyt , Sekavuus , Hoitajan loma , Kuntoutus , Tapaturma , Ei tietoa Yhteensä , Dementian hoito ja kotona pärjäämättömyys muodostavat Keski-Suomessa kuten muuallakin vanhushuollon perusongelman. Vuodelepo ei paranna, mutta synnyttää helposti HAD-tilan eli sairaalahoitoon liittyvän toimintakyvyttömyyden. (HAD = Hospital Acquired Disability tai Hospitalization Associated Disability). Vain viisi henkilöä oli tietoisessa kuntoutuksessa Keski-Suomen vanhuspalvelujärjestelmässä. Luku osoittaa kuntoutuksen asemaa nykyisen hoitojärjestelmän keinovalikoimassa. 2.3 Dementia - suurin resurssien kuluttaja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin dementian hoidon jakaantumista eri järjestelmien kesken voidaan tarkastella taulukossa 7. Tulosyyllä dementia järjestelmässä oli sisällä eli 47 % kaikista vanhuksista. He olivat keski-iältään 84 vuotta. Heidän keskeneräinen hoitonsa oli maksanut mennessä yhteensä 150 miljoonaa euroa eli 43 % kaikista kustannuksista. 16

17 Taulukko 7. Tulosyy dementia, kustannukset osuus K-S shp:n kuntien palvelutuotannossa Keski Suomen shp, Lkm % yksikön kaikista Hp alusta Hp % yksikön kaikista Lukumäärä Hoitoaika vrk Ikä Hoitoisuus Pys. päät. % Hinta/ vrk Jakson hinta Kertynyt kustannus Vanhainkoti , Tehostettu palveluasunto , Taval. palveluas. Aik , Taval. palveluas. Vanh , Tk vuodeosasto lyh , Tk vuodeosasto pitkä , Yhteensä , % Keski-Suomen sairaanhoitopiirin dementian hoidon kustannuksista tullee terveyskeskussairaaloista noin 14 %. Terveyskeskuksen vuodeosaston 872 potilaasta 293 eli 33 % on sairaalassa dementian vuoksi. Tulosyistä merkittävin on dementia. WHO:n Euron Euroopan sairaaloiden hoitotiedosto antaa erinomaisen mahdollisuuden hoitojen kansainvälisiin vertailuihin. Dementian hoidon poikkeuksellisuus Suomessa tulee esiin kuviosta. Suomi on omassa kokoluokassaan muistisairaiden sairaalahoidossa. Kuva 2. Dementian sairaalahoito vrk/1000 asukasta Euroopan maissa. Suomessa lääkärit uskovat dementian paranevan vuodelevolla. Kuva 2 antaa vakavaa pohdittavaa Suomen palvelujärjestelmälle. Maassamme pidetään yllä terveyskeskusten vuodeosastoilla kallista hoitojärjestelmää, josta potilaat eivät hyödy. Päinvastoin muistisairauksissa potilaan kunto huononee vuodelevosta. Jos muistisairaat siirretään palveluasuntoihin, katoavat terveyskeskusten vuodeosastoilta potilaat ja osastoja joudutaan lakkauttamaan. Tätä jotkut kunnalliset luottamusmiehet eivät mielellään hyväksy, koska sairaalasta on tullut kunnalle statuskysymys. 17

18 3 Käynnit palvelurakennuksissa Seuraavassa on esitetty havainnot palvelurakennusten inventoinnista. Kartalla ovat paikkakuntien palveluiden keskeiset sijainnit sekä inventoitujen rakennusten sijainti suhteessa palvelukeskittymään, huomiota on kiinnitetty palvelurakennusten usein syrjäiseen sijaintiin keskustatoimintojen suhteen. 3.1 Leivonmäki Palvelukeskus Huuponhovi Leivonmäki on pieni kylämäinen paikkakunta, jonka keskustatiivistymän muodostaa tieristeys. Risteykseen sijoittuu apteekki, pari kauppaa ja joitakin muita palveluja. Palvelukeskus Huuponhovi sijaitsee kylän keskustan läheisyydessä, noin 350 m liittymästä. KESKUSTA PALVELUKESKUS Kuva 3. Palvelukeskus sijaitsee noin 350 m. palvelutiivistymäristeyksestä, Leivonmäki Huuponhovin vanhustenkeskus on valmistunut 1990-luvun alussa. Nyt noin 20 vuoden käytön jälkeen rakennus vaatii väliremonttia. Tässä yhteydessä tulisi harkita kalustuksen uusimista, tilojen väljentämistä ja toimintojen lisäämistä. Osa wc-tiloista vaatii uudelleen arviointia. Ruokasalin yhdistäminen muuhun toimintaan ja mahdollisesti toimiston uudelleenjärjestely lisäävät keskusaulan avartamismahdollisuutta ja siten keskuksen kehittymistä kylän olohuoneeksi. 18

19 Hoitojaksot olivat lyhyitä. Näissä olosuhteissa 2-hengen huoneet tuntuvat toimivan. Mikäli pitkäaikaisempia asukkaita tulee, joudutaan 2-hengen huoneet muuttamaan 1-hengen huoneiksi. Ulkotilojen käyttöä ja ulos pääsemistä tulisi lisätä. Vaikka lumen vuoksi pihasta ei saanut selvää kuvaa, vaikutti siltä, että piha-alueen kasvistoa kannattaa uudelleen arvioida ja niitten sijoittelua harkita. Laitos oli selkeästi hengeltään kuntoutusta suosiva. Ongelmaksi tuli suhde omaishoitajiin, jotka ehkä tekevät liikaa vanhuksen puolesta. Huuponhovin vanhustenkeskuksessa oli 16 ns. osastopaikkaa ja 8 Leivonmäen vanhainkotiyhdistyksen ylläpitämää asuntopaikkaa. Nämä sijaitsivat selkeästi eri siivissä. Perusrakenne oli tavanomainen, osastohuoneet olivat käytävän varrella. Ne olivat kohtuullisen tilavia. Rakennus Rakennus muodostuu kahdesta osasta, joiden välissä on sisäänkäynnit. Asuintilat sekä yhteistilat ovat perinteiset. Hoitajien tila on eristetty asukkaista lasikopilla. Asuinhuoneiden koko ja kokoonpano vaihtelee noin m 2, 1-2 henkilöä. Asukkaita on huoneisiin sijoitettuna 1-2, suuremmissa huoneissa yleensä 2 henkilöä. Kylpyhuone on joko erillinen tai sijaitsee asuinhuoneiden välillä. Vanhusten palvelujen sijainti on tällä hetkellä hivenen kylän aktiivisen palveluristeyksen ulottumattomissa (350 m). Jotta matkaa voitaisiin psykologisesti lyhentää ja palveluja hyödyntää, tulisi reitti tehdä esteettömäksi vanhuksille sekä muille kiinnostavaksi ja houkuttelevaksi (julkiset katukuntovälineet, välietappikioski tai penkit ym.). Levähdyspaikat ovat tärkeitä. Matkan pituuden takia aktivoinnin onnistumisella on riskinsä, sijainti voi olla kuitenkin liian kaukana. Paras paikka vanhusten palveluasumiselle olisi kylän risteys, jonne sen harvat palvelut ovat sijoittuneet. Vanhusten päästäminen ulos laitoksesta lukkojen takaa on varmistettava. Kuva 4. Palvelukeskus Huuponhovi, Leivonmäki asuinhuone 19

20 Kuva 5. Palvelukeskus Huuponhovi, Leivonmäki-Joutsa, asuinhuone Leivonmäki ja Huuponhovi ovat hallinnollisesti osa Joutsaa. Joutsassa oli innostunut henkilökunnan johtoporras. Kuntoutus on nostettu tärkeäksi hoivatyössä. Kalustus Kalustus on kohtalaisen kodinomaista. Palvelukeskus Huuponhovissa asukkaat olivat jalkeilla tai liikkeellä pyörätuoleineen vierailuhetkellä. Palveluasumista sisätiloissa leimaa tilapäisyyden tunne, eivätkä vanhukset ole ottaneet asuinhuoneita kodeikseen, joka näkyy oman kalustuksen puutteena. On mahdollista, että järjestelyn puute estää tämän. Omien huonekalujen ja kodinomaisen sisutuksen aikaansaaminen voi yksinäiselle vanhukselle olla liikaa, ja hän tarvitsee tässä kannustusta ja apua. Oman identiteetin luominen omilla tavaroilla on tärkeä hoivatyön väline eikä sitä pidä sivuuttaa pelkkänä estetiikkana. 3.2 Laukaa Terveyskeskus ja palvelutalo Koti-Kuusela Terveyskeskuskompleksiin on sijoitettu terveyskeskuksen lisäksi vanhusten palveluasumista Koti-Kuuselan ryhmäkodissa, päiväpalvelukeskus, työvoimatoimisto ja kehitysvammaisten asuntoja. Sijainti Terveyskeskuskompleksin sijainti on keskustan takana, varasto/teollisuusalueen ja mäen toisella puolella. Mäki estää liikuntarajoitteisten kulkemisen. Alue sijaitsee maantien vieressä mäen takana kuopassa. Matkaa keskustapalveluille on noin 600 m. Alue on tyyppiesimerkki siitä, miten mahdollisesti vaikeaksi koettavat yhdyskuntaelementit: vanhukset, kehitysvammaiset ja työttömät (työvoimatoimisto, nuorisotyöllistäminen), sijoitetaan pois näkyviltä ja erilleen kaupungista tai kyläasutuksesta, takapihamaiselle alueelle. Linjaus johtaa siihen, että alueen käytettävyys kärsii, ja alueen omat palvelut on tuotettava muusta yhteiskunnasta erillisenä palveluna. 20

Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakenne Servisstruktur för åldrande samhälle? Erkki Vauramo Aalto yliopisto Sotera instituutti Billnäs 30.1.

Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakenne Servisstruktur för åldrande samhälle? Erkki Vauramo Aalto yliopisto Sotera instituutti Billnäs 30.1. Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakenne Servisstruktur för åldrande samhälle? Erkki Vauramo Aalto yliopisto Sotera instituutti Billnäs 30.1.2014 Ikääntymistä johtaa Saksa, mutta Suomi on hetkellisesti lähellä

Lisätiedot

Miten soteuudistus toteutetaan? Rovaniemi 30.10.2015 Erkki Vauramo Professori (h.c.) Aalto-yliopisto, Sotera -instituutti

Miten soteuudistus toteutetaan? Rovaniemi 30.10.2015 Erkki Vauramo Professori (h.c.) Aalto-yliopisto, Sotera -instituutti Miten soteuudistus toteutetaan? Rovaniemi 30.10.2015 Erkki Vauramo Professori (h.c.) Aalto-yliopisto, Sotera -instituutti Tunnuslukuprojekti Osapuolet: Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon. Kanta-

Lisätiedot

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Vanhuspalvelulain seurantaindikaattoreiden toteutuminen Keski-Suomessa 2013 Â ; THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005-2013 Suluissa

Lisätiedot

Ikääntyvä yhteiskunta - siirtyminen taloajattelusta kokonaisiin kortteleihin ja kaupunginosiin nyt! Erkki Vauramo 9.4.2013 Forssa

Ikääntyvä yhteiskunta - siirtyminen taloajattelusta kokonaisiin kortteleihin ja kaupunginosiin nyt! Erkki Vauramo 9.4.2013 Forssa Ikääntyvä yhteiskunta - siirtyminen taloajattelusta kokonaisiin kortteleihin ja kaupunginosiin nyt! Erkki Vauramo 9.4.2013 Forssa Aluksi Valtiosihteeri Hetemäki 5.2.2013 Sitran hoiva forumissa: MUUTOS

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Tapas-seminaari 19.4.2011 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

KEHAS-ohjelman tilannekatsaus Keski-Suomi. Kehitysvammaisten asumisohjelman alueellinen tilaisuus 10.2.2015 Mirva Vesimäki

KEHAS-ohjelman tilannekatsaus Keski-Suomi. Kehitysvammaisten asumisohjelman alueellinen tilaisuus 10.2.2015 Mirva Vesimäki KEHAS-ohjelman tilannekatsaus Keski-Suomi Kehitysvammaisten asumisohjelman alueellinen tilaisuus 10.2.2015 Mirva Vesimäki Keski-Suomen erityispiirteet Kuntarakenne: 23 kuntaa, paljon pieniä kuntia, puolet

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 9 Keski-Suomi 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 9.1. KESKI-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 17 kpl Keski-Suomi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen nykytila

Ikäihmisten palvelujen nykytila Ikäihmisten palvelujen nykytila Leena Forma Tutkijatohtori 28.9.2015 Vanhojen ihmisten palvelujen tutkimus Tampereen yliopistossa Terveystieteiden yksikkö: Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Miten Keski-Suomi selviää ikääntyvästä väestörakenteesta?

Miten Keski-Suomi selviää ikääntyvästä väestörakenteesta? Miten Keski-Suomi selviää ikääntyvästä väestörakenteesta? Click Erkki to Vauramo edit Master subtitle style Professori Hennu Kjisik TkT, Arkkitehti 14.1.2009 Vanhus - Kaste Terveydenhuollon vaikea ongelma

Lisätiedot

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Kokous 8.4.2015 Työryhmä Raija Kolehmainen, Matti Mäkinen, Reijo Räsänen, Marja Heikkilä

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen

Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen Hankekunnat Kokonaispinta-ala 687,76 km² - maa 571,73 km² - sisävesi 116,3 km² Väkiluku 5 329 - väestötiheys 9,32 as/km² Ikäjakauma

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous 27.1.2015 Ari Hirvensalo Talousjohtaja 27.1.2015 2 27.1.2015 3 27.1.2015 7 Reunaehtoja: Sote-laki hyväksytään maaliskuussa SHP:n toiminta lakkaa 31.12.2016

Lisätiedot

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm Kansallinen Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari Nordic Healthcare Group Oy Presiksen nimi, pvm 1 YHTEENVETO 1. Katsaus perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen vuosille

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Mitä suomalaiset sairastavat? Suomessa suurta alueellista vaihtelua Sairastavuudessa Kuolleisuudessa

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoimintaalueen, Keski Suomen seututerveyskeskuksen ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämistä valmisteleva

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

13 U LVILAN VANHUSTENHUOLLON TULEVAISUUS. Antti Autio Erkki Vauramo Irma Verhe H E M A

13 U LVILAN VANHUSTENHUOLLON TULEVAISUUS. Antti Autio Erkki Vauramo Irma Verhe H E M A 13 U LVILAN VANHUSTENHUOLLON TULEVAISUUS Antti Autio Erkki Vauramo Irma Verhe H E M A Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti SOTERA ULVILAN VANHUSTENHUOLLON

Lisätiedot

Millainen vanhusten hoitokulttuuri voisi olla? Erkki Vauramo Aalto-yliopisto Sotera-instituutti Etelä-Pohjanmaan opisto 14.1.2014

Millainen vanhusten hoitokulttuuri voisi olla? Erkki Vauramo Aalto-yliopisto Sotera-instituutti Etelä-Pohjanmaan opisto 14.1.2014 Millainen vanhusten hoitokulttuuri voisi olla? Erkki Vauramo Aalto-yliopisto Sotera-instituutti Etelä-Pohjanmaan opisto 14.1.2014 MISSÄ SUOMI SIJAITSEE KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA? Henkilökunta / 1000

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Katsaus SOTE-valmisteluun Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän valmistelu kuntien yhteistyönä Kuntien päätöksenteko

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa Raili Haaki 25.11.2009 Perustietoa Koskesta Lakisääteistä toimintaa, Laki voimaan v.2002 Koske on maakunnallinen organisaatio, verkosto ja koordinaattori

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ JJ Koski SEUTUTERVEYSKESKUS JA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUE KONNEVESI MULTIA UURAINEN KEURUU LAUKAA HANKASALMI PETÄJÄVESI JYVÄSKYLÄ MUURAME

Lisätiedot

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä 18.5.2014 Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä Jyväskylässä 20.5. 2014 vastuualuejohtaja Ari Kukka, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Asumista Keski-Suomessa. Marja-Leena Saarinen 23.2.2012

Asumista Keski-Suomessa. Marja-Leena Saarinen 23.2.2012 Asumista Keski-Suomessa Marja-Leena Saarinen 23.2.2012 Metsätähden asukkaiden toiveet asumisesta Ulkopuolinen outo ihminen ei saa päästä sisälle - paitsi talonmies - paitsi nokikolari Pistokkeita myös

Lisätiedot

Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku

Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö ja Keski- Suomen Palvelurakennuttajat ovat yhteistyössä hankkeistaneet 3 uutta asuntoryhmää kehitysvammaisille. Hanketyön edellytyksenä

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Tulevaisuuden senioriasuminen Tampereella - Omassa kodissa palveluiden turvin 14.12.2005 Markku Riihimäki TULEVAISUUDEN SENIORIASUMINEN - Omassa kodissa asumisen

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT

JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT Sijoitushoitaja Elina Niskakangas 27.4.2009 1.INTERVALLI/JAKSOHOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

Lisätiedot

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva)

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen erityispätevyys K SSHP, Päivystysalue Ensihoidon

Lisätiedot

Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa

Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa Länsi-Suomen liittojen yhteistyöfoorumi Silja Ässämäki 22.10.2015 silja.assamaki@jkl.fi p. 050 5685831 Keski-Suomen kunnat ja SOTE-rakenteet 2015

Lisätiedot

Ympärivuorokautista apua tarvitsevan iäkkään palvelutarpeet

Ympärivuorokautista apua tarvitsevan iäkkään palvelutarpeet Ympärivuorokautista apua tarvitsevan iäkkään palvelutarpeet Harriet Finne-Soveri, ikäihmisten palvelut - yksikön päällikkö 2010-05-20 Esityksen nimi / Tekijä 1 Sisältö Miten näemme palvelut ja niiden tarpeen

Lisätiedot

Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen 22.9.2014 Hannu Heikkilä Ylilääkäri, Fysiatria ja

Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen 22.9.2014 Hannu Heikkilä Ylilääkäri, Fysiatria ja Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen 22.9.2014 Hannu Heikkilä Ylilääkäri, Fysiatria ja Kuntoutus SATSHP Monialainen kuntoutusselvitys teemat Kuntoutusosaamiseen

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET 1 Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 213, SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Sisällys 1. Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen... 3 2. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen... 5 3. Vanhainkotihoito...

Lisätiedot

PALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNEMUUTOS JA UUDET TOIMINTATAVAT

PALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNEMUUTOS JA UUDET TOIMINTATAVAT PALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNEMUUTOS JA UUDET TOIMINTATAVAT 18.5.2010 PARETO-hankkeen esittely Antti Autio Arkkitehti SAFA Projektipäällikkö, PARETO-hanke HEMA-instituutti, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

Lisätiedot

17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT

17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT Finnwell-ohjelma TAPPO-projekti 2009 17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT Antti Alho Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Sara Viitala Finnwell-ohjelma Terveydenhuollon alueellisten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2015 kokonaisvuokra 12,66 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran)

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2015 kokonaisvuokra 12,66 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran) Pertlk 9.12.2014 Liite 1/2014 PALVELUASUMISEN VUOKRAT 1.3.2015 ALKAEN RYHMÄKODIT: Pehtoori ryhmäkodin kokonaisneliöt 304 m2, josta Asukkaiden käytössä 287 m2 Henkilökunnan tiloja 12 m2 (vähennetty) Tilakeskuksen

Lisätiedot

LONKKAMURTUMIEN (YLI 65V) KESKITETTY KUNTOUTUS

LONKKAMURTUMIEN (YLI 65V) KESKITETTY KUNTOUTUS LONKKAMURTUMIEN (YLI 65V) KESKITETTY KUNTOUTUS PILOTTI 1-8/2015 SATU AUVINEN KUNTOUTUSYLILÄÄKÄRI KESKI-SUOMEN SHP LONKKAMURTUMAT TAUSTAA 2014 300-350 lonkkamurtumaa/ vuosi/ KSSHP Yli 75 v lähes 70% Ortopedialta

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 28.9.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut tilanne ja kehitysnäkymät

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut tilanne ja kehitysnäkymät Sosiaali- ja terveyimen palvelut tilanne ja kehitysnäkymät Sosiaali- ja terveyspalvelut ryhmä Palvelujen nykytila, organisointi, palveluverkot ja henkilöstö Perveydenhuollon osalta selvitysalueen kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta projektijohtaja Jorma Teittinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Palvelurakenneselvityksen loppuseminaari,

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Seminaari 27.8.2014 Johdanto Terveyskeskussairaaloiden rooli on muuttunut koko maassa. Tavoitteena

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus

Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus 29.0.205 Simo Tarvainen pelastusjohtaja .Helsinki 2.Länsi-Uusimaa 3.Keski-Uusimaa 4.Itä-Uusimaa 5.Varsinais-Suomi 6.Kanta-Häme 7.Päijät-Häme 8.Kymenlaakso

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Kuntoutuminen koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa

Kuntoutuminen koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Kuntoutuminen koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Harriet Finne-Soveri LT, ylilääkäri ja RAI projektipäällikkö, Stakes Tiedosta hyvinvointia 2 Kuntoutuminen -mitäse on? toimintakyvyn

Lisätiedot

Ryhmäkoti Männikkö. Kangasniemi 2.2.2015 1

Ryhmäkoti Männikkö. Kangasniemi 2.2.2015 1 Ryhmäkoti Männikkö Kangasniemi 1 Kangasniemen kunta/ perusturvapalvelut Kangasniemen kunta on perustettu v. 1867 Kangasniemen kunnan väkiluku väestörekisterikeskuksen mukaan on 5694 henkilöä 31.12.2014.

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Emme ole yksin. Harriet Finne-Soveri. Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL

Emme ole yksin. Harriet Finne-Soveri. Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL Emme ole yksin Harriet Finne-Soveri Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL Tervetuloa 23. kansalliseen RAI seminaariin Tervetuloa Hoitajat, lääkärit, geronomit, sosionomit, fysio-ja toimintaterapeutit,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Käytännön esimerkki; Kunta ja palvelutarpeen arviointi tietokannat vertailun apuvälineenä

Käytännön esimerkki; Kunta ja palvelutarpeen arviointi tietokannat vertailun apuvälineenä Käytännön esimerkki; Kunta ja palvelutarpeen arviointi tietokannat vertailun apuvälineenä RAI- seminaari.9. Paasitorni, Helsinki Rauha Heikkilä 5.. Esityksen nimi / Tekijä 1 sisältö Kunta -vertailutietokanta

Lisätiedot

Kuntien omistajaohjaus kuntayhtymissä. Puheenvuoro tiistaina 4.11.2014 sotetilaisuudessa Laajavuoressa Matti Mäkinen kunnanjohtaja Hankasalmen kunta

Kuntien omistajaohjaus kuntayhtymissä. Puheenvuoro tiistaina 4.11.2014 sotetilaisuudessa Laajavuoressa Matti Mäkinen kunnanjohtaja Hankasalmen kunta Kuntien omistajaohjaus kuntayhtymissä Puheenvuoro tiistaina 4.11.2014 sotetilaisuudessa Laajavuoressa Matti Mäkinen kunnanjohtaja Hankasalmen kunta Kuntien omistajaohjaus lienee aivan auki Palvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Lähipalvelut ja palveluverkko työryhmä. Riitta Pylvänen 26.11.2014

Lähipalvelut ja palveluverkko työryhmä. Riitta Pylvänen 26.11.2014 Lähipalvelut ja palveluverkko työryhmä Riitta Pylvänen 26.11.2014 SOTE-ALUE Järjestämisvastuu Kunnat päättävät Valtio ohjaa TUOTANTO-ALUE Tuotantovastuu Keski-Suomen SOTE 2020-hanke selvittää Kunnat päättävät

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Miksi vammaisten perhehoitoa ja koordinointia tulee kehittää? Vammaisten ihmisoikeudet

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 28 Suun terveydenhuollon hoitotakuukysely maaliskuussa 28, vastanneet terveyskeskukset

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA KESKI-SUOMEN HIIHTO RY MATTI HARJU 14.11.2013 LÄHDE: KESKI-SUOMEN HIIHDON HISTORIAT, HIIHTOKALENTERIT, HAASTATTELUT KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA - 30-LUVULLA SUOJELUSKUNTAVIESTIT PAIKKAKUNNALTA

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön liikkuvuuden haasteet ja mahdollisuudet. Hallintoylihoitaja Kaija Heikura 12.11.2015

Hoitohenkilöstön liikkuvuuden haasteet ja mahdollisuudet. Hallintoylihoitaja Kaija Heikura 12.11.2015 Hoitohenkilöstön liikkuvuuden haasteet ja mahdollisuudet Hallintoylihoitaja Kaija Heikura 12.11.2015 Jutun juoni Hoitohenkilöstön liikkuvuuden turvaaminen ja kehittäminen on välttämätöntä, koska työvoimapoistuma

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kiitos veteraanit! palveluaktiviteetti 107-G piirin käytännön toteutus

Kiitos veteraanit! palveluaktiviteetti 107-G piirin käytännön toteutus palveluaktiviteetti 107-G piirin käytännön toteutus Kiitos veteraanit -toimikunta Piirikoordinaattori: Jaakko Harjumäki, jaakko.harjumäki@lions.fi, 040 164 9030 PDG: Toivo Lehtinen, toivo.lehtinen@pp.inet.fi,

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi Maatalous Keski-Suomessa Juha Lappalainen MTK Keski- 1 AgriInfo Maatilojen rahavirta Tuottajaliitto KESKI-SUOMI, 2010 MAATILOJEN TULOT (brutto, ei sis. alv) yhteensä 273,17 milj. ( 7 %) * Osuus koko maan

Lisätiedot