ALUETILASTO 2011 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ VÄESTÖRAKENTEESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUETILASTO 2011 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ VÄESTÖRAKENTEESTA"

Transkriptio

1 ALUETILASTO 2011 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ VÄESTÖRAKENTEESTA Nettokustannukset Väestörakenne vuonna 2011 Väestöennusteet vuosille 2020 ja 2030 Sairaanhoitopiirin toimisto 2013

2 2 SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Sairaanhoitopiirin toimisto Tietosisällöstä 3 Sivu Kartta sairaanhoitopiirin alueesta jäsenkunnittain ja terveyskeskusalueittain vuonna Terveydenhuollon rakennekaavio 6 Kuntien nettokustannukset terveydenhuollon toimintaan 7 - Kuviot 8 - Taulukot 20 Väestörakenne vuonna Väestöennusteet vuosille 2020 ja Sisällysluettelo 74

3 3 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Sairaanhoitopiirin toimisto TIETOSISÄLLÖSTÄ KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET ERIKOISSAIRAANHOITOON JA PERUSTERVEYDENHUOLTOON Aluetilasto sisältää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja terveyskeskusalueiden terveydenhuollon palvelujen käyttöön perustuvia kuntien nettokustannustietoja (kuntalaskutustietoja). Nettokustannuksista on vähennetty potilasmaksut ja muut tulot. Tiedot esitetään sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa aikasarjoina ja myös asukaslukuun suhteutettuna. Erikoissairaanhoidon tiedot perustuvat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilinpäätöstietoihin ja perusterveydenhuollon kunnittaiset tiedot perustuvat toisaalta terveyskeskuksille lähetettyyn erilliseen kyselyyn ja toisaalta Tilastokeskuksen Kuntien taloustilaston tietoihin. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ja terveyskeskusalueet esitetään karttakuviossa, joka kuvaa vuoden 2011 tilannetta. Tilaston käytettävyyden parantamiseksi myös tiedot vuosilta on ryhmitelty vuoden 2011 terveyskeskusaluerakenteiden mukaisesti. Useat perusterveydenhuollon kuntayhtymät ja terveyskeskukset muodostivat vuoden 2011 alusta lukien Jyväskylän yhteistoiminta-alueen (JYTE) sekä Keski-Suomen seututerveyskeskuksen. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KSSHP) tuottaa pääosin jäsenkuntiensa ja niiden terveyskeskuksien tarvitsemat erikoissairaanhoidon palvelut. KSSHP:n tiedot esitetään eriteltynä somaattiseen hoitoon ja psykiatriseen hoitoon. Psykiatria sisältää tässä sairaanhoitopiirin psykiatrian koko toimialueen eli aikuispsykiatrian (ml. yleissairaalapsykiatria) sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian. KSSHP:n tiedot on eritelty lisäksi sairaanhoitopiirin omaan toimintaan ja ostopalveluihin. Sairaanhoitopiirin ostopalvelut ovat suurimmaksi osaksi erityistason hoitoja yliopistosairaaloissa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kunnittaiset tiedot sisältävät hoitopalvelujen laskutuksen lisäksi kalliitten hoitojen tasaukseen ja erityisvelvoitteisiin liittyvät maksut. Aikasarjoissa vuoden 2011 lukujen vertailua aikaisempiin vuosiin vaikeuttaa osaltaan perusterveydenhuollosta sairaanhoitopiirin psykiatriaan siirretty psykiatrian avohoitotoiminta (aikuispsykiatrian avohoito ja palveluasuminen JYTE-kunnista ja Seututerveyskeskuksen kunnista lukuun ottamatta Keuruuta). Siten osa aikaisemmin perusterveydenhuoltoon kirjatuista kustannuksista siirtyi vuonna 2011 erikoissairaanhoidon kustannuksiksi. Perusterveydenhuollon tiedoissa esitetään terveyskeskuksien kunnille tuottamien perusterveydenhuollon palvelujen nettokustannukset, joista on eritelty psykiatrian

4 4 avohoitopalvelut (mielenterveystoimistot, asuntolat ja muu psykiatrinen avohoitotoiminta). Ne esitetään omana taulukkona samoin kuin pitkäaikaispotilaiden tiedot. Lisäksi esitetään terveyskeskuksien suoraan (muualta kuin Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä) hankkimien erikoissairaanhoidon palvelujen kustannukset. Terveyskeskukset ovat ostaneet näitä palveluja yksityisiltä palvelujentuottajilta sekä aluesairaaloista. Terveyskeskuksien hankkimat palvelut aluesairaaloista on eritelty sairaaloittain. Keski-Suomen alueella erikoissairaanhoidon palveluja tuottaa Jämsän kaupungissa toimiva Jokilaakson aluesairaala (Jokilaakson Terveys Oy). Lisäksi Ähtärin aluesairaalasta (Etelä-Pohjanmaan shp) ja Mäntän aluesairaalasta (Pirkanmaan shp) on ostettu erikoissairaanhoidon palveluja. Terveydenhuollon rakennekaavioon on nimetty jäsenkunnille palveluja tuottavat sairaanhoitopiirin sairaalat (Keskussairaala erikoisaloittain), ulkopuoliset sairaalat sekä terveyskeskusalueet. KESKI-SUOMEN KUNTIEN VÄESTÖRAKENNE JA ENNUSTETTU VÄESTÖMUUTOS Väestötiedoista esitetään ikäryhmittäisiä osuuksia kunnittain ja terveyskeskusalueittain ja aikasarjat. Lisäksi esitetään Tilastokeskuksen tietoihin perustuvat väestöennusteet vuosille 2020 ja 2030 ikäryhmittäin ja kunnittain. Ennuste perustuu vuoteen 2011 saakka tapahtuneeseen alueelliseen väestökehitykseen. Väestöennusteessa käytetään seuraavia ikäryhmiä: 0-14 vuotiaat, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, ja yli 75 vuotiaat. Tilastokeskus: Väestöennuste kuvaa tulevaa väestönkehitystä. Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Niitä laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen. Laskelmat ilmaisevat lähinnä sen, mihin väestökehitys johtaa, jos se jatkuu nykyisen kaltaisena. Niitä ei siis tule tulkita vääjäämättä toteutuvana kehityksenä Aluetilastoon liittyviin tiedusteluihin ja kommentteihin vastaa tilaston koonnut ja muokannut suunnittelija Markku Harvisalo, puh. (014) ja sähköposti:

5 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue ja jäsenkunnat terveyskeskusalueittain 5 KSSHP Keski-Suomen keskussairaala Kangasvuoren sairaala (psykiatria) PIHTIPUDAS KINNULA KIVIJÄVI VIITASAARI KYYJÄRVI KANNONKOSKI KARSTULA ÄÄNEKOSKI SAARIJÄRVI MULTIA UURAINEN KONNEVESI TERVEYSKESKUSALUEET Wiitaunioni (Viitasaari, Pihtipudas) Kinnulan terveyskeskus Saarikka (Saarijärven ja Karstulan seudun SOTE kuntayhtymä) Äänekosken terveyskeskus Juurikkaniemen sairaala (psykiatria) KEURUU PETÄJÄVESI LAUKAA JYVÄSKYLÄ HANKASALMI Jyväskylän yhteistoimintaalue MUURAME TOIVAKKA Keski-Suomen seututerveyskeskus JÄMSÄ LUHANKA JOUTSA Jämsän ja Kuhmoisten yhteistoiminta-alue KUHMOINEN

6 TERVEYDENHUOLLON RAKENNEKAAVIO KESKI-SUOMESSA 6 ERIKOISSAIRAANHOITO TERVEYDENHUOLTO Yleissairaudet Ulkopuoliset Psykiatria Ulkopuoliset Psykiatrian avohoito (terveyskeskus) -Jokilaakson sairaala Muut sairaanhoitopiirit: -Yliopistosairaalat -Keskussairaalat -Ähtärin aluesairaala -Mäntän aluesairaala KSSHP -Niuvanniemen sairaala -Vanhan Vaasan sairaala KSSHP Keski-Suomen keskussairaala ERIKOISALAT: Kirurgia Naistentaudit ja synnytykset Silmätaudit Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Hammas-, suu- ja leukakirurgia Kangasvuoren sairaala Sisätaudit Lastentaudit, lastenneur. Ihotaudit Syöpätaudit ja sädehoito Neurologia Keuhkosairaudet Kuntoutustoiminta Anestesia,leikkaushoito Päivystysalue (pth+esh) Juurikkaniemen sairaala Yleissairaalapsykiatria Lasten- ja nuorisopsyk. PERUSTERVEYDENHUOLTO Keski-Suomen seututerveyskeskus KSSHP:n liikelaitos Jyväskylän yhteistoiminta-alue Jämsän ja Kuhmoisten yhteistoiminta-alue Saarikka (Saarijärven ja Karstulan seudun yhteistoiminta-alue) Wiitaunioni (Viitasaari, Pihtipudas) ja Kinnulan terveyskeskus Äänekosken terveyskeskus

7 7 KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAAN

8 8 Kuvio 1.1. Kuntien nettokustannukset erikoissairaanhoidon toimintaan asukasta kohti vuonna 2011 (euroa / asukas) kunnittain ja terveyskeskusalueittain Muurame Multia Toivakka Uurainen Petäjävesi Laukaa Jämsä Kuhmoinen Jyväskylä Karstula Saarijärvi Konnevesi Keuruu Kinnula Kannonkoski Äänekoski Viitasaari Pihtipudas Joutsa Hankasalmi Kyyjärvi Kivijärvi Luhanka Jämsän seutu Jyväskylän yta K-S seututk Saarikka JÄSENKUNNAT 980 Sisältää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin oman toiminnan ja kauttalaskutuksen, terveyskeskusten suorat ostot aluesairaaloista, yksityisiltä ja valtion mielisairaaloista / MH

9 Kuvio 1.2. Kuntien nettokustannukset perusterveydenhuollon toimintaan asukasta kohti vuonna 2011 (euroa / asukas) lajiteltuna kunnittain ja terveyskeskusalueittain Toivakka Uurainen Laukaa Jyväskylä Muurame Kannonkoski Kyyjärvi Äänekoski Petäjävesi Saarijärvi Multia Karstula Kivijärvi Jämsä Kinnula Hankasalmi Keuruu Pihtipudas Joutsa Viitasaari Konnevesi Kuhmoinen Luhanka Jyväskylän yta K-S seututk Saarikka Jämsän seutu JÄSENKUNNAT 674 Sisältää myös terveyskeskuksille kuuluvan psykiatrian avohoidon / MH

10 Kuvio 1.3. Kuntien nettokustannukset terveydenhuollon toimintaan yhteensä (esh ja pth yht) asukasta kohti vuonna 2011 (euroa / asukas) lajiteltuna kunnittain ja terveyskeskusalueittain Toivakka Uurainen Muurame Laukaa Jyväskylä Multia Petäjävesi Kannonkoski Saarijärvi Äänekoski Jämsä Karstula Kyyjärvi Kinnula Keuruu Pihtipudas Hankasalmi Joutsa Kivijärvi Viitasaari Konnevesi Kuhmoinen Luhanka Jyväskylän yta K-S seututk Saarikka Jämsän seutu JÄSENKUNNAT / MH

11 Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Kuvio 1.4. Kuntien nettokustannukset asukasta kohti terveydenhuollon toimintaan vuonna 2011 somaattisessa ja psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa (sisältää KSSHP:n ja kaikki ostopalvelut) sekä perusterveydenhuollossa (terveyskeskukset) Jyväskylän yta Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen K-S seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula Pihtipudas Viitasaari Äänekoski JÄSENKUNNAT Somaattinen ESH Psykiatrinen ESH Perusterveydenhuolto / MH

12 Kuvio 1.5. Kuntien nettokustannukset asukasta kohti vuonna Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) erikoissairaanhoidon palveluihin (oma toiminta ja ostot) ja terveyskeskusten ostamiin esh:n palveluihin sekä perusterveydenhuollon palveluihin Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yta Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen K-S seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula Pihtipudas Viitasaari Äänekoski JÄSENKUNNAT KSSHP:n esh Terv.kesk. suorat ostot Perusterveydenhuolto Aluesairaalat Valtion mielisair / MH

13 Kuvio 1.6. Kuntien nettokustannusten prosenttiosuudet Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) omaan toimintaan ja KSSHP:n ulkopuolelta ostettuihin erikoissairaanhoidon palveluihin vuonna % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 13 Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen 59,0 % 59,1 % 57,9 % Jyväskylän yta Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen 86,1 % 84,9 % 86,1 % 86,8 % 88,1 % K-S seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka 83,9 % 88,0 % 81,8 % 86,9 % 84,2 % 72,5 % 84,4 % 83,0 % 83,8 % Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi 80,8 % 83,2 % 82,0 % 79,6 % 80,9 % 80,1 % Kinnula 83,2 % Pihtipudas 73,0 % Viitasaari 81,5 % Äänekoski 78,3 % JÄSENKUNNAT 81,9 % "KSSHP:n ostopalvelut;esh" sisältää KeskiSuomen sairaanhoitopiirin ostamat erikoissairaanhoidon palvelut (lähinnä yliopistosairaaloista) "Terveyskeskusten suorat ostot; esh" sisältää muualta kuin KSSHP:stä tai sen kautta ostetut palvelut (aluesairaaloista, yksityisiltä, valtion ms) KSSHP:n oma toiminta; esh KSSHP:n ostopalvelut; esh Terveyskeskusten suorat ostot; esh

14 KUVIO 2.1. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen terveydenhuollon toimintaan perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa vuosina vuoden 2011 rahanarvossa (1000 euroa) Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito 1000 euroa v rahassa Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ muutos edel.vuodesta muutos-% 2,2 % 0,3 % 2,4 % -1,1 % 3,0 % Erikoissairaanhoito sisältää sekä KSSHP:n tuottamat että perusterveydenhuollon muualta hankkimat erikoissairaanhoidon palvelut (suorat ostot mm. aluesairaaloista ja yksityisiltä). Se sisältää myös vuonna 2011 alkaen perusterveydenhuollosta sairaanhoitopiiriin siirtynyttä psykiatrian avohoitotoimintaa yhteensä n. 15 miljoonaa euroa (aikuispsykiatrian avohoito ja palveluasuminen JYTE-kunnista ja Seututerveyskeskuksen kunnista pl.keuruu). Erikoissairaanhoidon vuosi 2009 sisältää ylijäämää n. 8,2 miljoonaa euroa / MH

15 KUVIO 2.2. Kuntien nettokustannuksien suhteelliset osuudet terveydenhuollon toimintaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä (erikoissairaanhoito) ja perusterveydenhuollossa eriteltynä omaan toimintaan ja erikoissairaanhoidon ostopalveluihin vuonna 2011 (1000 euroa) 15 KSSHP:n oma toiminta, esh+sos; ; 48 % KSSHP:n ostot (kaikki), esh; ; 8 % Perusterveydenhuolto; ; 41 % Perusterveydenhuollon suorat esh ostot (aluesair ja yksit.,valtion ms); ; 3 % / MH

16 KUVIO 2.3. Jäsenkuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon toimintaan vuosina vuoden 2011 rahanarvossa ja muutos edellisestä vuodesta (1000 euroa) KSSHP:n ostopalvelut yht (kaikki) KSSHP, oma toiminta Vuosi 2009 sisältää ylijäämän, 8,2 miljoonaa euroa euroa v rahassa KSSHP, oma toiminta KSSHP:n ostopalvelut yht KSSHP YHTEENSÄ muutos edel.vuodesta muutos-% 2,7 % 1,4 % 6,5 % -3,0 % 6,8 % / MH

17 KUVIO 2.4. Jäsenkuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin somaattiseen hoitoon vuosina vuoden 2011 rahanarvossa ; oma toiminta ja ostopalvelut (1000 euroa) KSSHP:n somaattinen hoito; ostopalvelut KSSHP:n somaattinen hoito; oma toiminta '1000 euroa v rahassa KSSHP:n somaattinen hoito; oma toiminta KSSHP:n somaattinen hoito; ostopalvelut KSSHP:n SOMAATTINEN YHTEENSÄ muutos edel.vuodesta muutos-% 5,7 % 1,7 % 4,4 % -1,8 % 2,5 % / MH

18 KUVIO 2.5. Kuntien nettokustannukset psykiatrian toimintaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ja ulkopuolella vuosina vuoden 2011 rahanarvossa ja muutos edellisestä vuodesta (1000 euroa) KSSHP:n psyk. ostot, esh Valtion mielisairaalat Perusterveydenh. (tk) psyk.avohoito (mtt, asuntolat, päiväsair.) KSSHP:n psyk.esh, oma toiminta 1000 euroa v rahassa KSSHP:n psyk.esh, oma toiminta Perusterveydenh. (tk) psyk.avohoito (mtt, asuntolat, päiväsair.) Valtion mielisairaalat KSSHP:n psyk. ostot, esh YHTEENSÄ muutos edell.vuodesta Perusterveydenhuollon psykiatrian avohoitotoiminta sisältää v psykiatriset palvelukodit (Jyväskylä). Vuoden 2011 alusta KSSHP:n psyk.esh sisältää perusterveydenhuollosta sairaanhoitopiiriin siirtynyttä psykiatrian avohoitotoimintaa n.15 milj. euroa. / MH

19 KUVIO 2.6. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen terveydenhuollon toimintaan (esh+pth) vuosina vuoden 2011 rahanarvossa ja muutos edellisestä vuodesta (1000 euroa) euroa v rahassa Terveydenhuolto yhteensä muutos edel.vuodesta muutos edel.vuodesta % 2,2 % 0,3 % 2,4 % -1,1 % 3,0 % kyseisen vuoden rahassa / MH

20 KSSHP TAULUKKO 1.1. Kuntien nettokustannukset terveydenhuollon toimintaan kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuonna 2011 asukasta kohti erikseen perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon eriteltynä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) omana toimintana ja ulkopuolella tuotettuihin palveluihin. (euroa / asukas) KSSHP:n esh KSSHP:n ulkopuolella tuotetut Erikoissairaan- Perusterveyden- Kaikki oma toiminta YHTEENSÄ josta hoito (edelliset huolto 3) yhteensä KSSHP ostot Aluesairaalat 1) TK ostot 2) Valtion yhteensä) (terveyskeskus) muista shp:tä yksit. ja shpt mielisair. 20 Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yhteistoiminta-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututerveyskeskus Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula Pihtipudas Viitasaari Äänekoski JÄSENKUNNAT ) Aluesairaalat sisältävät KSSHP:n ostoja Jokilaakson aluesairaalasta 3,3 milj.euroa. 2) Sisältää muuten terveyskeskusten ostot yksityisiltä palveluntuottajilta paitsi Jämsä ostanut Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä 1,8 milj. eurolla. 3) Perusterveydenhuollon tietolähde on Tilastokeskus / Sotka -tilastotietokanta.

21 KSSHP TAULUKKO 1.2. Kuntien nettokustannukset terveydenhuollon toimintaan kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuonna 2011 erikseen perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon eriteltynä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) omana toimintana ja ulkopuolella tuotettuihin palveluihin. (1000 euroa) KSSHP:n esh KSSHP:n ulkopuolella tuotetut Erikoissairaan- Perusterveyden- Kaikki oma toiminta YHTEENSÄ josta hoito (edelliset huolto 3) yhteensä KSSHP ostot Aluesairaalat 1) TK ostot 2) Valtion yhteensä) (terveyskeskus) muista shp:tä yksit. ja shpt mielisair. Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yhteistoiminta-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututerveyskeskus Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula Pihtipudas Viitasaari Äänekoski JÄSENKUNNAT ) Aluesairaalat sisältävät KSSHP:n ostoja Jokilaakson aluesairaalasta 3,3 milj.euroa. 2) Sisältää muuten terveyskeskusten ostot yksityisiltä palveluntuottajilta paitsi Jämsä ostanut Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä 1,8 milj. eurolla. 3) Perusterveydenhuollon tietolähde on Tilastokeskus / Sotka -tilastotietokanta. 21

22 KSSHP 22 TAULUKKO 1.3. Kuntien nettokustannukset asukasta kohti erikoissairaanhoidossa; oma toiminta ja ostopalvelut vuosina (euroa) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari Äänekoski tk KESKI-SUOMI Erikoissairaanhoito sisältää sekä KSSHP:n tuottamat että perusterveydenhuollon muualta hankkimat erikoissairaanhoidon palvelut (suorat ostot mm. aluesairaaloista ja yksityisiltä). Ei sisällä perusterveydenhuollon psykiatrian avohoitoa.

23 KSSHP 23 TAULUKKO 1.4. Kuntien nettokustannukset asukasta kohti perusterveydenhuollossa; oma toiminta ja ostopalvelut vuosina (euroa) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari Äänekoski tk KESKI-SUOMI Perusterveydenhuolto sisältää myös psykiatrian avohoidon. Vuonna 2011 perusterveydenhuollosta siirtyi sairaanhoitopiirin toiminnaksi psykiatrian avohoitotoimintaa, (JYTE-kuntien aikuispsykiatrian avohoito ja palveluasuminen), mikä on huomioitava vertailussa.

24 KSSHP 24 TAULUKKO 1.5. Kuntien nettokustannukset asukasta kohti terveydenhuoltoon (erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa yhteensä) vuosina (euroa) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari Äänekoski tk KESKI-SUOMI

25 KSSHP 25 TAULUKKO 1.6. Kuntien nettokustannukset terveydenhuollon toimintaan kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuonna 2011 asukasta kohti erikseen somaattisessa ja psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa sekä perusterveydenhuollossa (euroa / asukas) Somaattinen Psykiatria 2) Erikoissairaan- Perusterveyden- Kaikki erikois- (koko psyk hoito (edelliset huolto 3) yhteensä sairaanhoito 1) hoito) yhteensä) (terveyskeskus) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yta Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen K-S seututerveyskeskus Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula Pihtipudas Viitasaari Äänekoski JÄSENKUNNAT ) Somaattinen erikoissairaanhoito sisältää KSSHP:n palvelut ja terveyskeskuksien suorat esh:n ostot. 2) Psykiatria sisältää KSSHP:n psykiatrian, valtion mielisairaalat ja perusterveydenhuollon yksiköissä tuotetun psykiatrian avohoidon (mielenterveystoimistot, päiväsairaalat, asuntolat ). 3) Perusterveydenhuolto ei sisällä tässä terveyskeskusten itse tuottamia psykiatrisia palveluja.

26 KSSHP 26 TAULUKKO 1.7. Kuntien nettokustannukset terveydenhuollon toimintaan kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuonna 2011 erikseen somaattisessa ja psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa (1000 euroa) Somaattinen Psykiatria 2) Erikoissairaan- Perusterveyden- Kaikki erikois- (koko psyk hoito (edelliset huolto 3) yhteensä sairaanhoito 1) hoito) yhteensä) (terveyskeskus) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yta Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen K-S seututerveyskeskus Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula Pihtipudas Viitasaari Äänekoski JÄSENKUNNAT ) Somaattinen erikoissairaanhoito sisältää KSSHP:n palvelut ja terveyskeskuksien suorat esh:n ostot. 2) Psykiatria sisältää KSSHP:n psykiatrian, valtion mielisairaalat ja perusterveydenhuollon yksiköissä tuotetun psykiatrian avohoidon (mielenterveystoimistot, päiväsairaalat, asuntolat ). 3) Perusterveydenhuolto ei sisällä tässä terveyskeskusten itse tuottamia psykiatrisia palveluja.

27 KSSHP 27 TAULUKKO 1.8. Kuntien nettokustannukset asukasta kohti psykiatrisessa avo- ja laitoshoidossa oma toiminta ja ostopalvelut vuosina (euroa) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari Äänekoski tk KESKI-SUOMI Luvut sisältävät kaikki psykiatrisen hoidon kuntakohtaiset nettokustannukset sairaanhoitopiirin psykiatrisessa toiminnassa (aikuispsykiatria ja lasten- ja nuorisopsykiatria), ja hoito valtion mielisairaaloissa ja perusterveydenhuollon psykiatrian avohoidossa

28 KSSHP 28 TAULUKKO 1.9. Kuntien nettokustannukset psykiatrisen avo- ja laitoshoidon toimintaan, oma toiminta ja ostopalvelut vuosina (1000 euroa) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari tk Äänekoski tk KESKI-SUOMI Luvut sisältävät kaikki psykiatrisen hoidon kuntakohtaiset nettokustannukset sairaanhoitopiirin psykiatrisessa toiminnassa (aikuispsykiatria ja lasten- ja nuorisopsykiatria), ja hoidon valtion mielisairaaloissa ja perusterveydenhuollon psykiatrian avohoidossa

29 KSSHP 29 TAULUKKO 2.0. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimintaan yhteensä vuosina (1000 euroa) Sisältää shp:n erikoissairaanhoidon oman toiminnan ja ostopalvelut Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari tk Äänekoski tk KESKI-SUOMI Sisältää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin oman toiminnan ja ostopalvelut mukaan lukien ostot Jokilaakson aluesairaalasta ja Valtion mielisairaaloista sekä päihdepalveluista. Taulukko sisältää hoitopalvelujen, kalliin hoidon tasauksen ja erityisvelvoitteiden kustannukset eli tilasto on kuntien KSSHP:n erikoissairaanhoitoon maksaman lopullisen laskutuksen mukainen.

30 KSSHP 30 TAULUKKO 2.1. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin somaattiseen erikoissairaanhoitoon, oma toiminta vuosina (1000 euroa) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari Äänekoski tk KESKI-SUOMI * Keskussairaalan nettokustannuksiin sisältyy oma toiminta, kalliin hoidon tasaus ja eritysvelvoitteet

31 KSSHP 31 TAULUKKO 2.2. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatriseen erikoissairaanhoitoon, oma toiminta vuosina (1000 euroa) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari tk Äänekoski tk KESKI-SUOMI Sisältää KSSHP:n psykiatrisen toimialueen tiedot (aikuispsykiatria, lasten- ja nuorisopsykiatria) JYTEN ja Keski-Suomen seututerveyskeskusten kuntien (pl.keuruu) psykiatrian avohoitopalvelut tuotettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimintana vuodesta 2011 alkaen.

32 KSSHP 32 TAULUKKO 2.3. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omaan toimintaan vuosina (1000 euroa) Somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon oma toiminta yhteensä Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari tk Äänekoski tk KESKI-SUOMI Sisältää oman toiminnan palvelujen myynnin, erityisvelvoitteet ja kalliin hoidon tasauksen.

33 KSSHP 33 TAULUKKO 2.4. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon ostopalveluihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatriset yksiköt Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi 0 2 Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari tk Äänekoski tk KESKI-SUOMI Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostot Valtion mielisairaaloista vähennetty, kts. taulukko 2.5.

34 KSSHP 34 TAULUKKO 2.5. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostot Valtion mielisairaaloista (Vanhan Vaasan ja Niuvanniemen sairaalat) Jämsän seutu 15 Jämsä 15 Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu 6 Konnevesi Laukaa 107 Luhanka Multia Petäjävesi 204 Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk 393 Viitasaari tk Äänekoski tk KESKI-SUOMI

35 KSSHP 35 TAULUKKO 2.6. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostamien Jokilaakson aluesairaalan erikoissairaanhoidon palvelujen nettokustannukset kunnittain vuosina (1000 euroa) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen 1 1 Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari tk Äänekoski tk KESKI-SUOMI Jämsä ja Kuhmoinen ovat ostaneet suoraan Jokilaakson sairaalasta kts. taulukko

36 KSSHP 36 TAULUKKO 2.7. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostopalveluihin vuosina (1000 euroa) Somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon ostopalvelut yhteensä Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari tk Äänekoski tk KESKI-SUOMI Sisältää KSSHP:n kaikki ostot (myös Jokilaakson aluesairaalasta ja Valtion mielisairaaloista).

37 KSSHP 37 TAULUKKO 2.8. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostopalvelut jäsenkunnittain muissa sairaanhoitopiireissä ja sairaaloissa vuonna 2011 (kauttalaskutus) YHTEENSÄ Pohjois- Muu Helsingin Jokilaakson Pirkan- NiuvanniemeEtelä- Vanha Invalidi- Päijät- Tays Varsinais- Pohjois- Käpylän Savon shp sairaala shp sairaala maan shp sairaala Pohjanm. Vaasa säätiö Hämeen Sydän- Suomen Pohjanm. kuntoutus- KYS HYKS TAYS shp shp keskus Oy shp TYKS shp OYS keskus Jäsenkunnat yht Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi Kuhmoinen Kyyjärvi Laukaa Luhanka Multia Muurame Petäjävesi Pihtipudas Saarijärvi Toivakka Uurainen Viitasaari Äänekoski KSSHP:n hoidon ostopalveluista on aikasarjatietoja toisissa taulukoissa. Myös Jokilaakson sairaalaa ja Valtion mielisairaaloita koskevissa taulukoissa. Sarake "Muu sairaala" sisältää psykiatrian ostopalveluja 3,5 miljoonaa euroa. (jatkuu seur.sivu)

38 KSSHP 38 TAULUKKO 2.8. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostopalvelut jäsenkunnittain muissa sairaanhoitopiireissä ja sairaaloissa vuonna 2011 (kauttalaskutus) jatkoa Etelä- Lapin Cordia Pohjois- Vaasan Kanta- Keski- Satakun- Etelä- Itä Kainuun Länsi- Kymen- Ahvenan- Mehiläinen Savon Karjalan Hämeen Pohjanm. nan Karjalan Savon Pohjan laakson maan Oy shp shp shp shp shp shp shp shp shp shp shp shp shp Jäsenkunnat yht Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi Kuhmoinen Kyyjärvi Laukaa Luhanka Multia Muurame Petäjävesi Pihtipudas Saarijärvi Toivakka Uurainen Viitasaari Äänekoski KSSHP:n hoidon ostopalveluista on aikasarjatietoja toisissa taulukoissa. Myös Jokilaakson sairaalaa ja Valtion mielisairaaloita koskevissa taulukoissa.

39 KSSHP 39 TAULUKKO 3.1. Kuntien nettokustannukset aluesairaaloiden toimintaan sairaaloittain vuosina (1000 euroa) LAITOS Jokilaakson sairaala Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari tk Äänekoski tk KESKI-SUOMI Sisältää myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostamat palvelut kts. taulukko 2.6

40 KSSHP 40 TAULUKKO 3.2. Kuntien nettokustannukset aluesairaaloiden toimintaan sairaaloittain vuosina (1000 euroa) LAITOS Ähtärin aluesairaala Jämsän seutu 5 Jämsä 5 Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi 9 Jyväskylä Muurame Uurainen 8 1 Keski-Suomen seututk Joutsa 8 19 Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi 5 11 Toivakka 19 2 Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari tk Äänekoski tk KESKI-SUOMI Terveyskeskuksien suoraan ostamat palvelut

ALUETILASTO 2010 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ SAIRASTAVUUDESTA 2010

ALUETILASTO 2010 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ SAIRASTAVUUDESTA 2010 www.ksshp.fi ALUETILASTO 2010 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA 2005-2010 SEKÄ SAIRASTAVUUDESTA 2010 Nettokustannukset sivut 9-53 Kansantauti-

Lisätiedot

ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA

ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirin toimisto 2008 www.ksshp.fi ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA 2002-2007 Tietosisällöstä

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Hoitopalvelujen myyntitulot eli laskutus kunnilta sisältävät: Erikoissairaanhoidon palvelut, joihin kuuluvat omana toimintana tuotetut palvelut ja hoito muissa

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Toteumatiedot vuodelta 2017 eivät ole vielä valmiit, joulukuun laskutuksesta esitetään vielä ennustetieto joka voi kuntakohtaisesti vielä muuttua.

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Ennuste jäsenkunnittain laaditaan kuukausittain ja julkaistaan sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Ennusteen julkaisemisen ajankohta on noin 20. päivä.

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

ALUETILASTO 2008 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA

ALUETILASTO 2008 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirin toimisto 2009 www.ksshp.fi ALUETILASTO 2008 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA 2003-2008 Tietosisällöstä

Lisätiedot

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Tapas-seminaari 19.4.2011 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit 2015-2017 Sopimusohjausneuvottelu 23.9.2014 Seututerveyskeskus ja Pohjoinen Keski-Suomi Talousjohtaja Aija Suntioinen Taustaa ja ohje

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen ja eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2015 Pirjo Häkkinen 23.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2015 Tilastoraportti 6/2017 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2015, sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio 2016 Sopimusohjausneuvottelut 23.-24.9.2015 Kuluvan vuoden PALVELUJEN KÄYTTÖ, KUSTANNUKSET JA ENNUSTE Palvelujen käyttö 1-8/2015 (Kaikki asiakkaat

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit 2015-2017 Sopimusohjausneuvottelu 24.9.2014 Jyväskylän yhteistoiminta-alue Talousjohtaja Aija Suntioinen Taustaa ja ohje suunnittelulle

Lisätiedot

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Katsaus SOTE-valmisteluun Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän valmistelu kuntien yhteistyönä Kuntien päätöksenteko

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä 18.5.2014 Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä Jyväskylässä 20.5. 2014 vastuualuejohtaja Ari Kukka, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous 2018-2020 Sopimusohjausneuvottelut 19.9.2017 Pohjoinen Keski-Suomi 20.9.2017 Jyväskylän yhteistoiminta-alue ja Muurame 20.9.2017 Keski-Suomen Seututerveyskeskus Talousjohtaja

Lisätiedot

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 213 käytettävissä olevista tiedoista Laatija kunnanjohtaja elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman laadinnan yhteydessä Kunnan väestön jakautuminen

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Kokous 8.4.2015 Työryhmä Raija Kolehmainen, Matti Mäkinen, Reijo Räsänen, Marja Heikkilä

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous 27.1.2015 Ari Hirvensalo Talousjohtaja 27.1.2015 2 27.1.2015 3 27.1.2015 7 Reunaehtoja: Sote-laki hyväksytään maaliskuussa SHP:n toiminta lakkaa 31.12.2016

Lisätiedot

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi Maatalous Keski-Suomessa Juha Lappalainen MTK Keski- 1 AgriInfo Maatilojen rahavirta Tuottajaliitto KESKI-SUOMI, 2010 MAATILOJEN TULOT (brutto, ei sis. alv) yhteensä 273,17 milj. ( 7 %) * Osuus koko maan

Lisätiedot

MUUTAMA HUOMIO LASKELMISTA TUOREIN TRENDILASKELMA POVAA MAAKUNTAAN AIEMPAA HITAAM- PAA VÄESTÖNKASVUA

MUUTAMA HUOMIO LASKELMISTA TUOREIN TRENDILASKELMA POVAA MAAKUNTAAN AIEMPAA HITAAM- PAA VÄESTÖNKASVUA TUOREIN TRENDILASKELMA POVAA MAAKUNTAAN AIEMPAA HITAAM- PAA Tilastokeskus laatii noin kolme vuoden välein ns. trendilaskelman. Laskelmassa arvioidaan väestönkehitystä noin 30 vuotta eteenpäin. Tuoreimman

Lisätiedot

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA 27.1.2017 Kirsi Mukkala TILASTOJA KESKI-SUOMESTA Tietojen lähteenä: Tilastokeskus 1 VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Maakuntien väestömuutos 2016, % (palkin perässä maakunnan väestömäärä 31.12.2016, ennakko) Uusimaa

Lisätiedot

VÄESTÖENNUSTE

VÄESTÖENNUSTE VÄESTÖENNUSTE 2012-2040 KEHITTÄMIS- JA RAHOITUSOSASTO/ Kaupunki- ja taloussuunnittelu 10 / 2012 Alkusanat Tilastokeskus on julkaissut väestöennusteen joka kolmas vuosi. Tilastokeskuksen väestöennusteet

Lisätiedot

Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla

Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla 42. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 16.-17.3.2016 Vantaa Maire Matsinen Hygieniahoitaja Keski-Suomen keskussairaala

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

KOHTI PAREMPAA KUNTOUTUMISTA!

KOHTI PAREMPAA KUNTOUTUMISTA! KOHTI PAREMPAA KUNTOUTUMISTA! Moniammatillinen näkökulma kuntoutussuunnitelmassa Terveyssosiaalityön palvelut lakkautettu - Äänekoskelta - Äänekoski, Suolahti, Sumiainen - Jämsästä - Jämsä, Jämsänkoski,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012

Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012 Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012 Keski-Suomen liiton tilaisuus 27.9.2012 Jyväskylän kaupunki Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

PSYKIATRIA ÄÄNEKOSKIESH2014

PSYKIATRIA ÄÄNEKOSKIESH2014 PSYKIATRIA ÄÄNEKOSKIESH2014 PSYKIATRIANOSUUS KOKONAISLASKUTUKSESTA F00-F99PSYKIATRIA PSYKIATRIANPOTILAIDENOSUUS POTILASPOPULAATIOSTA SUKUPUOLI IKÄ 0to105 1,39% 18,42% 3,47% 17,79% Hankasalmi Joutsa Jyväskylä

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoimintaalueen, Keski Suomen seututerveyskeskuksen ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämistä valmisteleva

Lisätiedot

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.% Dialyysi,ostopalv Hammas-ja suurair.- Ihotaudit-ostopalvelu Keuhkosairaudet- Kirurgia-ostopalvelu Korva-,Nenä-,kurkkus- Kuntoutus-ostopalvelut Lastenpsykiatria- Lastentaudit-ostopalvelu Naistentautien-ostopalvelu

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Ajatuksia sopimusohjauksen kehittämiseksi Keski- Suomessa. Asko Rytkönen kehittämispäällikkö Ksshp Kuntien kuulemistilaisuus

Ajatuksia sopimusohjauksen kehittämiseksi Keski- Suomessa. Asko Rytkönen kehittämispäällikkö Ksshp Kuntien kuulemistilaisuus Ajatuksia sopimusohjauksen kehittämiseksi Keski- Suomessa Asko Rytkönen kehittämispäällikkö Ksshp Kuntien kuulemistilaisuus 10.01.2014 Sopimusohjauksen käsite Suomessa Sopimusohjauksen toteuttamisesta

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017

KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017 KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017 Keski-Suomen maakunnan väestörakenne ja väestöennuste vuodesta 2014 vuosiin 2030 ja 2040. Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot Keski-Suomen maakunnassa vuonna

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 5.10.2016 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

KSSHP:n toiminnallinen tilannekuva, suunnitteilla olevat merkittävät muutokset ja yhteistyökysymykset maakunnassa

KSSHP:n toiminnallinen tilannekuva, suunnitteilla olevat merkittävät muutokset ja yhteistyökysymykset maakunnassa KSSHP:n toiminnallinen tilannekuva, suunnitteilla olevat merkittävät muutokset ja yhteistyökysymykset maakunnassa Vesa Kataja Johtajaylilääkäri 26-04-2016 HOITOON PÄÄSY LÄHETTEET - ulkoiset Lähetteiden

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202 Erikoissairaanhoidon avo- ja päikikäyttö Erikoisala Sairaalatyyppi Potilaat Käynnit avodrgt Kustannus sisätaudit keskussairaala 2 176 7 703 4 034,75 2 376 421 sisätaudit aluesairaala 10 213 16 547 7 064,99

Lisätiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Sote - Tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Joensuu 17.11.2017 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL 17.11.2017 Sairaaloiden tuottavuus

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 30.4.2009 tilanne 1 Yleistä 30.4.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito hanke. Asiakasraati

Kukoistava kotihoito hanke. Asiakasraati Kukoistava kotihoito hanke Asiakasraati 31.5.217 STM:n kärkihankkeet Enemmän terveyttä ja hyvinvointia Palvelut asiakaslähtöisiksi Osatyökykyisille tie työelämään Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2011 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jokilaakson sairaala, Jämsä Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 9 Keski-Suomi 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 9.1. KESKI-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 17 kpl Keski-Suomi

Lisätiedot

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto 1 2 Sisällys 1. Vammaispalveluiden indikaattorit... 3 2. Kelan etuisuudet / 1000 asukasta... 8 3. laitos 2013...

Lisätiedot

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Mitä suomalaiset sairastavat? Suomessa suurta alueellista vaihtelua Sairastavuudessa Kuolleisuudessa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOHALLINNON ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Alueellinen tietohallintostrategia

Lisätiedot

Hyvis nyt ja tulevaisuudessa. Sirpa Sundgren Projektikoordinaattori, TtM KSSHP, Tietohallinto sirpa.sundgren@ksshp.fi

Hyvis nyt ja tulevaisuudessa. Sirpa Sundgren Projektikoordinaattori, TtM KSSHP, Tietohallinto sirpa.sundgren@ksshp.fi Hyvis nyt ja tulevaisuudessa Sirpa Sundgren Projektikoordinaattori, TtM KSSHP, Tietohallinto sirpa.sundgren@ksshp.fi Hyvis nyt: 1,2 milj. kansalaista Hyvis Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella Tällä

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ MARRASKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.11.2012 Julkaisuvapaa perjantaina 21.12.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työttömyys jatkaa kasvuaan. Keski-Suomessa oli työ- ja

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.1.2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.2.2015 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo

Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo 2018 päättyvät käyttöoikeussopimukset Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo Kausi- ja vuoromerkintä KÄYTTÖ-615246 Keuruun palvelutaksi Ky - 31.12.2017 Keuruu - Vilppula M 5:30 6:35 M-L Vilppula

Lisätiedot

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Vanhuspalvelulain seurantaindikaattoreiden toteutuminen Keski-Suomessa 2013 Â ; THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005-2013 Suluissa

Lisätiedot

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet Forssan seudun terveydenhuollon ky. Suoritteet TAMMELAN KUNTA Vuoden 2009 tarjouksen liite Mielenterveystyö Avohoito HOITOPÄIVÄT* 2006 2007 2008 2008 Tarjous 2006 2007 2008 2008 Tarjous sopimus (1-6) 2009

Lisätiedot

Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen

Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen Hankekunnat Kokonaispinta-ala 687,76 km² - maa 571,73 km² - sisävesi 116,3 km² Väkiluku 5 329 - väestötiheys 9,32 as/km² Ikäjakauma

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 11.10.2011 Kuntaliiton maakuntakierros MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET maakuntajohtaja Anita Mikkonen 1 Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2001-2010 1200

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Länsi-Uudenmaan kuntakierros, Lohja 24.11.2011 Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Kehitystrendejä Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Näkökulmat Katsaus talouden kehitykseen viime vuosina Toiminnan ja talouden kehys ja kehykseen

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 31.1.2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito -hanke. Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä Pilotointi ja juurruttaminen

Kukoistava kotihoito -hanke. Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä Pilotointi ja juurruttaminen Kukoistava kotihoito -hanke Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä Pilotointi ja juurruttaminen Kehittämistyö Keski-Suomessa Keski-Suomessa on pitkät perinteet tehdä yhteistyötä

Lisätiedot

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n)

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n) Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat 2006 2008, koko maa (n) 3800 3700 3664 3600 3500 3493 3400 3300 koko maa 3200 3177 3100 3000 2900 2006 2007 2008 Ensimmäistä kertaa sijoitetut 2006 2008 ikäryhmien

Lisätiedot

Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa

Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa Länsi-Suomen liittojen yhteistyöfoorumi Silja Ässämäki 22.10.2015 silja.assamaki@jkl.fi p. 050 5685831 Keski-Suomen kunnat ja SOTE-rakenteet 2015

Lisätiedot

Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri

Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Keski-Suomen maakuntavaltuusto Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen Kuntauudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

Hyvis-sähköiset asiointipalvelut. Sirpa Sundgren Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Tietohallinto Projektikoordinaattori, TtM sirpa.sundgren@ksshp.

Hyvis-sähköiset asiointipalvelut. Sirpa Sundgren Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Tietohallinto Projektikoordinaattori, TtM sirpa.sundgren@ksshp. Hyvis-sähköiset asiointipalvelut Sirpa Sundgren Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Tietohallinto Projektikoordinaattori, TtM sirpa.sundgren@ksshp.fi Hyviksen nykyiset yhteistyökumppanit ESSHP, ISSHP, Eksote,

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2011 Jokilaakson sairaala (poissuljettu Keski-Suomen shp:n jonossa olevat) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

maatilojen suorat tuet

maatilojen suorat tuet TOIMEKSIANTO Johtoryhmän evästykset Maakuntapalveluista laaditaan ehdotus 9.6. mennessä Hankitaan asiantuntijapalveluna tukea maakuntakonsernin suunnitteluun ja tiedolla johtamisen - tiekartan hahmotteluun

Lisätiedot

Kuntien omistajaohjaus kuntayhtymissä. Puheenvuoro tiistaina 4.11.2014 sotetilaisuudessa Laajavuoressa Matti Mäkinen kunnanjohtaja Hankasalmen kunta

Kuntien omistajaohjaus kuntayhtymissä. Puheenvuoro tiistaina 4.11.2014 sotetilaisuudessa Laajavuoressa Matti Mäkinen kunnanjohtaja Hankasalmen kunta Kuntien omistajaohjaus kuntayhtymissä Puheenvuoro tiistaina 4.11.2014 sotetilaisuudessa Laajavuoressa Matti Mäkinen kunnanjohtaja Hankasalmen kunta Kuntien omistajaohjaus lienee aivan auki Palvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010 Aki Lindén, toimitusjohtaja 1 Suomen sairaalat ja niiden hallinnollinen asema: Ennen sairaanhoitopiiriuudistusta Suomessa oli

Lisätiedot

Tilinpäätös Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja

Tilinpäätös Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja Tilinpäätös 2016 Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja Kasvu ja kehityspanostukset ovat vaikuttaneet myönteisesti elinkeinoelämän arvioon kunnan toiminnasta! Esimerkiksi esityksen nimi,

Lisätiedot

Elämän ILON Viikot - Hyvä käytäntö henkisen hyvinvoinnin tukemiseksi työpaikalla

Elämän ILON Viikot - Hyvä käytäntö henkisen hyvinvoinnin tukemiseksi työpaikalla Elämän ILON Viikot - Hyvä käytäntö henkisen hyvinvoinnin tukemiseksi työpaikalla ENWHP Verkostotapaaminen 8.12.2010 Hotel GLO, Espoo Sello Maria Hallman-Keiskoski TtL,Ylihoitaja, terveyden edistäminen

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.10.2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.11.2015 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Kokemuksia alueellisesta rekisterinpidosta

Kokemuksia alueellisesta rekisterinpidosta Kokemuksia alueellisesta rekisterinpidosta 29.5.2013 Jarmo J Koski Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) Terveydenhuoltolaki 9 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen kunnallisen perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Lausuntoyhteenvetoa Keski-Suomi (21 kuntaa) Maakunnallinen seurantaryhmä 4.11.2014 Silja Ässämäki

Lausuntoyhteenvetoa Keski-Suomi (21 kuntaa) Maakunnallinen seurantaryhmä 4.11.2014 Silja Ässämäki Lausuntoyhteenvetoa Keski-Suomi (21 kuntaa) Maakunnallinen seurantaryhmä Silja Ässämäki HL 18.8.2014 Kysymys 8. 5 :ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ HELMIKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 29.2.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.3.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa Raili Haaki 25.11.2009 Perustietoa Koskesta Lakisääteistä toimintaa, Laki voimaan v.2002 Koske on maakunnallinen organisaatio, verkosto ja koordinaattori

Lisätiedot

Keski Suomen aikuispsykiatrian kokonaissuunnitelma

Keski Suomen aikuispsykiatrian kokonaissuunnitelma 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Keski Suomen Keski Suomen aikuispsykiatrian sairaanhoitopiirin kokonaissuunnitelmahanke valtuusto 8.6.2007 Keski Suomen aikuispsykiatrian kokonaissuunnitelma Keski Suomen

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Psykiatria Uuteen sairaalaan Soten hengessä 2017-> 2020 Tarja Saharinen ylihoitaja, KSSHP psykiatria

Psykiatria Uuteen sairaalaan Soten hengessä 2017-> 2020 Tarja Saharinen ylihoitaja, KSSHP psykiatria Psykiatria Uuteen sairaalaan Soten hengessä 2017-> 2020 Tarja Saharinen ylihoitaja, KSSHP psykiatria 28.3.2017 Mielenterveys- ja päihdeasiakkaat SOTEn pyrkimyksenä on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE Keksi-Suomen Vammais-Kaste /PL

VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE Keksi-Suomen Vammais-Kaste /PL VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE 2010-2012 Keksi-Suomen Vammais-Kaste 2011-2012/PL Vaikeavammaisten maakunnallisia tukipalveluja pohtivan työryhmäkehitysvammaisten erityispalvelujen rakenne maakunnassamme

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ ELOKUU 2015 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 31.8.2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.9.2015 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot