ALUETILASTO 2010 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ SAIRASTAVUUDESTA 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUETILASTO 2010 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ SAIRASTAVUUDESTA 2010"

Transkriptio

1 ALUETILASTO 2010 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ SAIRASTAVUUDESTA 2010 Nettokustannukset sivut 9-53 Kansantauti- ja sairastavuusindeksit Keski-Suomen kunnissa sivut Suomen sairaanhoitopiireissä sivut Väestö sivut Sairaanhoitopiirin toimisto 2012

2 2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Sairaanhoitopiirin toimisto Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2 TIETOSISÄLLÖSTÄ 5 Kartta Sairaanhoitopiirin alue ja jäsenkunnat terveyskeskusalueittain vuonna Kaavio Terveydenhuollon rakennekaavio 8 KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAAN 9 KUVIO 1.1. Kuntien nettokustannukset erikoissairaanhoidon toimintaan asukasta kohti vuonna 2010 (euroa / asukas) kunnittain ja terveyskeskusalueittain. 10 KUVIO 1.2. Kuntien nettokustannukset perusterveydenhuollon toimintaan asukasta kohti vuonna 2010 (euroa / asukas) lajiteltuna kunnittain ja terveyskeskusalueittain. 11 KUVIO 1.3. Kuntien nettokustannukset terveydenhuollon toimintaan yhteensä (esh ja pth yht) asukasta kohti vuonna 2010 (euroa / asukas) lajiteltuna kunnittain ja terveyskeskusalueittain. 12 KUVIO 1.4. Kuntien nettokustannukset asukasta kohti terveydenhuollon toimintaan vuonna 2010 somaattisessa ja psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa (sisältää KSSHP:n ja kaikki ostopalvelut) sekä perusterveydenhuollossa (terveyskeskukset). 13 KUVIO 1.5. Kuntien nettokustannukset asukasta kohti vuonna 2010 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) erikoissairaanhoidon palveluihin (oma toiminta ja ostot) ja terveyskeskusten ostamiin esh:n palveluihin sekä perusterveydenhuollon palveluihin. 14 KUVIO 1.6. Kuntien nettokustannusten prosenttiosuudet Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) omaan toimintaan ja KSSHP:n ulkopuolelta ostettuihin erikoissairaanhoidon palveluihin vuonna KUVIO 2.1. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen terveydenhuollon toimintaan perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa vuosina vuoden 2010 rahanarvossa (1000 euroa). 16 KUVIO 2.2. Kuntien nettokustannuksien suhteelliset osuudet terveydenhuollon toimintaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä (erikoissairaanhoito) ja perusterveydenhuollossa eriteltynä omaan toimintaan ja erikoissairaanhoidon ostopalveluihin vuonna KUVIO 2.3. Jäsenkuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimintaan vuosina vuoden 2010 rahanarvossa ja muutos edellisestä vuodesta (1000 euroa). 18 KUVIO 2.4. Jäsenkuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin somaattiseen hoitoon vuosina vuoden 2010 rahanarvossa ; oma toiminta ja ostopalvelut (1000 euroa). 19 KUVIO 2.5. Kuntien nettokustannukset psykiatrian toimintaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ja ulkopuolella vuosina vuoden 2010 rahanarvossa ja muutos edellisestä vuodesta (1000 euroa). 20

3 3 KUVIO 2.6. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen terveyskeskusten toimintaan vuosina vuoden 2010 rahanarvossa ja muutos edellisestä vuodesta (1000 euroa). 21 TAULUKKO 1.1. Kuntien nettokustannukset terveydenhuollon toimintaan kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuonna 2010 asukasta kohti erikseen perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon eriteltynä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) omaan toimintaan ja ulkopuolella tuotettuihin palveluihin (euroa / asukas). 22 TAULUKKO 1.2. Kuntien nettokustannukset terveydenhuollon toimintaan kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuonna 2010 erikseen perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon eriteltynä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) omana toimintana ja ulkopuolella tuotettuihin palveluihin (1000 euroa). 23 TAULUKKO 1.3. Kuntien nettokustannukset asukasta kohti erikoissairaanhoidossa; oma toiminta ja ostopalvelut vuosina (euroa). 24 TAULUKKO 1.4. Kuntien nettokustannukset asukasta kohti perusterveydenhuollossa; oma toiminta ja ostopalvelut vuosina (euroa). 25 TAULUKKO 1.5. Kuntien nettokustannukset asukasta kohti terveydenhuoltoon (erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa yhteensä) vuosina (euroa). 26 TAULUKKO 1.6. Kuntien nettokustannukset terveydenhuollon toimintaan kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuonna 2010 asukasta kohti erikseen somaattisessa ja psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa sekä perusterveydenhuollossa (euroa / asukas). 27 TAULUKKO 1.7. Kuntien nettokustannukset terveydenhuollon toimintaan kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuonna 2010 erikseen somaattisessa ja psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa (1000 euroa). 28 TAULUKKO 1.8. Kuntien nettokustannukset asukasta kohti psykiatrisessa avo- ja laitoshoidossa oma toiminta ja ostopalvelut vuosina (euroa) 29 TAULUKKO 1.9. Kuntien nettokustannukset psykiatrisen avo- ja laitoshoidon toimintaan, oma toiminta ja ostopalvelut vuosina (euroa). 30 TAULUKKO 2.0. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimintaan yhteensä vuosina (euroa). Sisältää shp:n erikoissairaanhoidon oman toiminnan ja ostopalvelut. 31 TAULUKKO 2.1. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin somaattiseen erikoissairaanhoitoon, oma toiminta vuosina (euroa). 32 TAULUKKO 2.2. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatriseen erikoissairaanhoitoon, oma toiminta vuosina (euroa). 33 TAULUKKO 2.3. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omaan toimintaan vuosina (euroa). 34 TAULUKKO 2.4. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon ostopalveluihin vuosina (euroa). 35 TAULUKKO 2.5. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostot Valtion mielisairaaloista (Vanhan Vaasan ja Niuvanniemen sairaalat) vuosina (euroa). 36 TAULUKKO 2.6. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostamien Jokilaakson aluesairaalan erikoissairaanhoidon palvelujen nettokustannukset kunnittain vuosina (euroa). 37

4 4 TAULUKKO 2.7. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostopalveluihin vuosina (euroa). 38 TAULUKKO 2.8. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostopalveluihin sairaaloittain vuonna 2010 (euroa). 39 TAULUKOT Kuntien nettokustannukset aluesairaaloiden toimintaan vuosina (euroa) sairaaloittain ja yhteensä 41 TAULUKOT Kuntien nettokustannukset valtion mielisairaaloiden toimintaan vuosina (euroa) sairaaloittain. 46 TAULUKKO 5.1. Kuntien nettokustannukset perusterveydenhuollon toimintaan vuosina (euroa). Sisältää myös psykiatrian avohoidon. 48 TAULUKKO 5.2. Kuntien nettokustannukset perusterveydenhuollon toimintaan vuosina (euroa) 49 TAULUKKO 5.3. Kuntien nettokustannukset perusterveydenhuollon psykiatrian avohoidon toimintaan vuosina (euroa) 50 TAULUKKO 5.4. Kuntien nettokustannukset pitkäaikaispotilaiden hoitoon terveyskeskuksissa vuosina (euroa). 51 TAULUKKO 5.5. Terveyskeskusten suorat erikoissairaanhoidon ostot muilta keskussairaaloilta ja yksityisiltä (muualta kuin KSSHP:stä, aluesairaaloista sekä valtion vankimielisairaaloista) vuosina (euroa) 52 TAULUKKO 6.1. Yhteenveto kuntien nettokustannuksista terveydenhuoltoon Keski-Suomessa vuonna 2010 (1000 euroa). 53 SAIRASTAVUUSINDEKSIT JA KANSANTAUTI-INDEKSIT KESKI-SUOMEN KUNNISSA VUONNA 2010 KUVIOT. Kansantauti-indeksi ja siihen sisältyvät sairausindeksit: diabetes, psykoosit, sydämen vajaatoiminta, nivelreuma, astma, verenpainetauti ja sepelvaltimotauti. Sairastavuusindeksi ja siihen sisältyvät indeksit: kuolleisuus, työkyvyttömyys ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut SAIRASTAVUUSINDEKSIT JA KANSANTAUTI-INDEKSIT SAIRAANHOITOPIIREITTÄIN VUONNA 2010; KUVIOT VÄESTÖ 82 KUVIO 3.1. Ikäryhmien osuudet alueen väestöstä kunnittain ja terveyskeskusalueittain KUVIO 3.2. Ikäryhmien ja yli 75 vuotiaiden prosenttiosuudet kunnan ja terveyskeskusalueen koko väestöstä TAULUKKO 7.1. Yli 65-vuotiaiden lukumäärät kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuosina TAULUKKO 7.2. Väestö kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuosina TAULUKKO 7.3. Ikäryhmät kunnittain ja terveyskeskusalueittain TAULUKKO 7.4 Ikäryhmien %-osuudet kunnittain ja terveyskeskusalueittain (Tilastokeskus/ Sotkanet) 88

5 5 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Sairaanhoitopiirin toimisto TIETOSISÄLLÖSTÄ KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET ERIKOISSAIRAANHOITOON JA PERUSTERVEYDENHUOLTOON Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tuotetaan vuosittain tilinpäätöstietoihin perustuva aluetilasto. Aluetilasto sisältää jäsenkuntien ja terveyskeskusalueiden terveydenhuollon palvelujen käyttöön perustuvia kuntien nettokustannustietoja (kuntalaskutustietoja), joista on vähennetty potilasmaksut ja muut tulot. Tiedot esitetään sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa aikasarjoina ja myös asukaslukuun suhteutettuna. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tiedot saadaan omista tietojärjestelmistä, mutta perusterveydenhuollon kunnittaiset laskutustiedot on hankittu erillisellä kyselyllä. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ja terveyskeskusalueet esitetään karttakuviossa, joka kuvaa vuoden 2011 tilannetta. Tilaston käytettävyyden parantamiseksi myös tiedot vuosilta on ryhmitelty vuoden 2011 alun terveyskeskusaluerakenteiden mukaisesti. Useat perusterveydenhuollon kuntayhtymät ja terveyskeskukset muodostivat vuoden 2011 alusta lukien Jyväskylän yhteistoiminta-alueen sekä Keski-Suomen seututerveyskeskuksen. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KSSHP) tuottaa pääosin jäsenkuntiensa ja niiden terveyskeskuksien tarvitsemat erikoissairaanhoidon palvelut. Aikaisemmista Aluetilastoista poiketen KSSHP:n tiedot esitetään eriteltynä somaattiseen hoitoon ja psykiatriseen hoitoon. Psykiatria sisältää tässä sairaanhoitopiirin psykiatrian koko toimialueen eli aikuispsykiatrian (ml. yleissairaalapsykiatria) sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian. KSSHP:n tiedot on eritelty lisäksi sairaanhoitopiirin omaan toimintaan ja ostopalveluihin. Sairaanhoitopiirin ostopalvelut ovat suurimmaksi osaksi erityistason hoitoja yliopistosairaaloissa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kunnittaiset tiedot sisältävät hoitopalvelujen laskutuksen lisäksi kalliitten hoitojen tasaukseen ja erityisvelvoitteisiin liittyvät maksut. Perusterveydenhuollon tiedoissa esitetään terveyskeskuksien kunnille tuottamien perusterveydenhuollon palvelujen nettokustannukset, joista on eritelty psykiatrian avohoitopalvelut (mielenterveystoimistot, asuntolat ja muu psykiatrinen avohoitotoiminta). Ne esitetään omana taulukkona samoin kuin pitkäaikaispotilaiden tiedot. Lisäksi esitetään terveyskeskuksien suoraan (muualta kuin Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä) hankkimien erikoissairaanhoidon palvelujen kustannukset. Terveyskeskukset ovat ostaneet näitä palveluja yksityisiltä palvelujentuottajilta sekä aluesairaaloista. Terveyskeskuksien hankkimat palvelut aluesairaaloista on eritelty sairaaloittain. Keski-Suomen alueella erikoissairaanhoidon palveluja tuottaa Jämsän kaupungissa toimiva Jokilaakson aluesairaala (Jokilaakson Terveys Oy). Lisäksi Ähtärin aluesairaalasta (Etelä-Pohjanmaan shp) ja Mäntän aluesairaalasta (Pirkanmaan shp) on ostettu erikoissairaanhoidon palveluja.

6 6 Terveydenhuollon rakennekaavioon on nimetty jäsenkunnille palveluja tuottavat sairaanhoitopiirin sairaalat (Keskussairaala erikoisaloittain), ulkopuoliset sairaalat sekä terveyskeskusalueet. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT KESKI-SUOMEN KUNNISSA JA SUOMEN SAIRAANHOITOPIIREISSÄ VUONNA 2010 Tässä on käytetty Kansaneläkelaitoksen (KELA) sairastavuusindeksin ja kansantauti-indeksin kuntakohtaisia tietoja Keski-Suomen kuntien tilanteen kuvaamiseksi. Koska ikä vaikuttaa suuresti sairauksien esiintyvyyteen, tässä on käytetty ikävakioituja tietoja. Näin kuntien erilainen ikärakenne ei vaikuta indeksin suuruuteen. Kuntien tiedot on suhteutettu koko maan tilanteeseen (koko maa=100). Esitetyt tiedot ovat suuntaa-antavia ja esimerkiksi sairauksien esiintyvyys perustuu erityiskorvattavan lääkityksen yleisyyteen kunnassa. Indekseistä esitetään vertailukuviot sekä Keski-Suomen kunnista että koko maan sairaanhoitopiireistä. IKÄVAKIOITU SAIRASTAVUUSINDEKSI (Kela) Indikaattori ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Tässä esitetään luvut ikävakioituna. Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Niistä kukin on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon. Lopullinen sairastavuusindeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Luku kertoo yleistilanteen kunnan tai sitä suuremman alueen sairastavuudesta. Indeksin osista kaksi eli työkyvyttömyys ja pitkäaikaissairastavuus (erityiskorvausoikeudet) ovat rekisterikantamuuttujia ja vuodesta toiseen melko stabiileja. Kuolleisuus vaihtelee etenkin pienissä kunnissa vuosittain, minkä vuoksi sitä koskevissa laskelmissa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden keskiarvoa. IKÄVAKIOITU KANSANTAUTI-INDEKSI (Kela) Kansantauti-indeksiin sisältyy seitsemän suurinta erityiskorvattavaan lääkehoitoon oikeuttavaa sairautta: diabetes, psykoosit, sydämen vajaatoiminta, nivelreuma, astma, verenpainetauti ja sepelvaltimotauti. Niistä jokaisesta on laskettu esiintyvyys ja suhteutettu se koko maan keskiarvoon (koko maa=100). Kansantauti-indeksi on näiden seitsemän indeksin keskiarvo. Tässä esitetään luvut ikävakioituna. KESKI-SUOMEN KUNTIEN VÄESTÖTIETOJA Väestötiedoista esitetään ikäryhmittäisiä osuuksia kunnittain ja terveyskeskusalueittain ja aikasarjat Aluetilastoon liittyviin tiedusteluihin ja kommentteihin vastaa tilaston koonnut ja muokannut suunnittelija Markku Harvisalo, puh. (014) ja sähköposti:

7 7 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue ja jäsenkunnat terveyskeskusalueittain KSSHP Keski-Suomen keskussairaala Kangasvuoren sairaala (psykiatria) PIHTIPUDAS KINNULA KIVIJÄVI VIITASAARI KYYJÄRVI KANNONKOSKI KARSTULA ÄÄNEKOSKI SAARIJÄRVI MULTIA UURAINEN KONNEVESI TERVEYSKESKUSALUEET Wiitaunioni (Viitasaari, Pihtipudas) Kinnulan terveyskeskus Saarikka (Saarijärven ja Karstulan seudun SOTE kuntayhtymä) Äänekosken terveyskeskus Juurikkaniemen sairaala (psykiatria) KEURUU PETÄJÄVESI LAUKAA JYVÄSKYLÄ HANKASALMI Jyväskylän yhteistoimintaalue MUURAME TOIVAKKA Keski-Suomen seututerveyskeskus JÄMSÄ LUHANKA JOUTSA Jämsän ja Kuhmoisten yhteistoiminta-alue KUHMOINEN

8 8 TERVEYDENHUOLLON RAKENNEKAAVIO KESKI-SUOMESSA ERIKOISSAIRAANHOITO TERVEYDENHUOLTO Yleissairaudet Ulkopuoliset Psykiatria Ulkopuoliset Psykiatrian avohoito (terveyskeskus) -Jokilaakson sairaala Muut sairaanhoitopiirit: -Yliopistosairaalat -Keskussairaalat -Ähtärin aluesairaala -Mäntän aluesairaala KSSHP -Niuvanniemen sairaala -Vanhan Vaasan sairaala KSSHP Keski-Suomen keskussairaala ERIKOISALAT: Kirurgia Naistentaudit ja synnytykset Silmätaudit Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Hammas-, suu- ja leukakirurgia Kangasvuoren sairaala Sisätaudit Lastentaudit, lastenneur. Ihotaudit Syöpätaudit ja sädehoito Neurologia Keuhkosairaudet Kuntoutustoiminta Anestesia,leikkaushoito Päivystysalue Juurikkaniemen sairaala Yleissairaalapsykiatria Lasten- ja nuorisopsyk. PERUSTERVEYDENHUOLTO Jyväskylän yhteistoiminta-alue Keski-Suomen seututerveyskeskus Jämsän ja Kuhmoisten yhteistoiminta-alue Saarikka (Saarijärven ja Karstulan seudun yhteistoiminta-alue) Wiitaunioni (Viitasaari, Pihtipudas) ja Kinnulan terveyskeskus Äänekosken terveyskeskus

9 9 KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAAN

10 10 Kuvio 1.1. Kuntien nettokustannukset erikoissairaanhoidon toimintaan asukasta kohti vuonna 2010 (euroa / asukas) kunnittain ja terveyskeskusalueittain Laukaa Toivakka Uurainen Muurame Jyväskylä Petäjävesi Kinnula Konnevesi Hankasalmi Karstula Jämsä Saarijärvi Multia Kannonkoski Joutsa Keuruu Kivijärvi Luhanka Kyyjärvi Äänekoski Viitasaari Pihtipudas Kuhmoinen Jyväskylän yta K-S seututk Saarikka Jämsän seutu JÄSENKUNNAT 884 Sisältää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin oman toiminnan ja kauttalaskutuksen, terveyskeskusten suorat ostot aluesairaaloista, yksityisiltä ja valtion mielisairaaloista, (ei psyk.avohoitoa, mtt...) Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010/ MH

11 11 Kuvio 1.2. Kuntien nettokustannukset perusterveydenhuollon toimintaan asukasta kohti vuonna 2010 (euroa / asukas) lajiteltuna kunnittain ja terveyskeskusalueittain Uurainen Toivakka Laukaa Muurame Jyväskylä Jämsä Kyyjärvi Petäjävesi Äänekoski Konnevesi Kannonkoski Viitasaari Kinnula Luhanka Hankasalmi Joutsa Multia Keuruu Saarijärvi Pihtipudas Karstula Kivijärvi Kuhmoinen Jyväskylän yta K-S seututk Jämsän seutu Saarikka JÄSENKUNNAT 656 Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010 / MH Sisältää myös terveyskeskuksille kuuluvan psykiatrian avohoidon

12 12 Kuvio 1.3. Kuntien nettokustannukset terveydenhuollon toimintaan yhteensä (esh ja pth yht) asukasta kohti vuonna 2010 (euroa / asukas) lajiteltuna kunnittain ja terveyskeskusalueittain Uurainen Toivakka Laukaa Muurame Jyväskylä Petäjävesi Jämsä Konnevesi Kinnula Kyyjärvi Hankasalmi Äänekoski Kannonkoski Multia Joutsa Luhanka Keuruu Saarijärvi Viitasaari Karstula Kivijärvi Pihtipudas Kuhmoinen Jyväskylän yta K-S seututk Jämsän seutu Saarikka JÄSENKUNNAT Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010 / MH

13 13 Kuvio 1.4. Kuntien nettokustannukset asukasta kohti terveydenhuollon toimintaan vuonna 2010 somaattisessa ja psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa (sisältää KSSHP:n ja kaikki ostopalvelut) sekä perusterveydenhuollossa (terveyskeskukset) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yta Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen K-S seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula Pihtipudas Viitasaari Äänekoski JÄSENKUNNAT Somaattinen ESH Psykiatrinen ESH Perusterveydenhuolto 1) Somaattinen erikoissairaanhoito sisältää KSSHP:n palvelut ja terveyskeskuksien suorat esh:n ostot. 2) Psykiatria sisältää KSSHP:n psykiatrian, valtion mielisairaalat ja perusterveydenhuollon psykiatrian avohoidon (mtt:t, päiväsairaalat, asuntolat ), Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010 / MH

14 14 Kuvio 1.5. Kuntien nettokustannukset asukasta kohti vuonna 2010 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) erikoissairaanhoidon palveluihin (oma toiminta ja ostot) ja terveyskeskusten ostamiin esh:n palveluihin sekä perusterveydenhuollon palveluihin Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yta Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen K-S seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula Pihtipudas Viitasaari Äänekoski JÄSENKUNNAT KSSHP:n esh Terv.kesk. suorat ostot Perusterveydenhuolto Aluesairaalat Valtion mielisair Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010 / MH

15 15 Kuvio 1.6. Kuntien nettokustannusten prosenttiosuudet Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) omaan toimintaan ja KSSHP:n ulkopuolelta ostettuihin erikoissairaanhoidon palveluihin vuonna % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen 55,3 % 55,5 % 53,7 % Jyväskylän yta Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen 86,0 % 82,0 % 85,9 % 89,3 % 87,7 % K-S seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka 85,1 % 87,2 % 82,0 % 83,6 % 85,9 % 89,4 % 80,9 % 87,0 % 91,7 % Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi 80,1 % 79,0 % 79,9 % 83,8 % 81,4 % 79,7 % Kinnula 76,1 % Pihtipudas 74,3 % Viitasaari 75,7 % Äänekoski 79,4 % JÄSENKUNNAT 81,2 % Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010 KSSHP:n oma toiminta; esh KSSHP:n ostopalvelut; esh Terveyskeskusten suorat ostot; esh "KSSHP:n ostopalvelut;esh" sisältää KeskiSuomen sairaanhoitopiirin ostamat erikoissairaanhoidon palvelut (lähinnä yliopistosairaaloista) "Terveyskeskusten suorat ostot; esh" sisältää muualta kuin KSSHP:stä tai sen kautta ostetut palvelut (aluesairaaloista, yksityisiltä, valtion ms)

16 16 KUVIO 2.1. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen terveydenhuollon toimintaan perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa vuosina vuoden 2010 rahanarvossa (1000 euroa) Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito '1000 euroa v rahassa Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ muutos edel.vuodesta muutos-% -0,7 % 0,6 % 2,5 % 3,3 % -1,4 % Perusterveydenhuolto sisältää myös psykiatrian avohoidon. Erikoissairaanhoito sisältää sekä KSSHP:n tuottamat että perusterveydenhuollon muualta hankkimat erikoissairaanhoidon palvelut (suorat ostot mm. aluesairaaloista ja yksityisiltä). Erikoissairaanhoidon vuosi 2009 sisältää ylijäämää n. 8,2 miljoonaa euroa Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010 / MH

17 17 KUVIO 2.2. Kuntien nettokustannuksien suhteelliset osuudet terveydenhuollon toimintaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä (erikoissairaanhoito) ja perusterveydenhuollossa eriteltynä omaan toimintaan ja erikoissairaanhoidon ostopalveluihin vuonna 2010 KSSHP:n oma toiminta, esh; ; 47 % KSSHP:n ostot (kaikki), esh; ; 7 % Perusterveydenhuollon suorat esh ostot (aluesair ja yksit.,valtion ms); ; 4 % Perusterveydenhuolto; ; 38 % Perusterveydenhuollon psyk avo; ; 4 % Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010 / MH

18 18 KUVIO 2.3. Jäsenkuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimintaan vuosina vuoden 2010 rahanarvossa ja muutos edellisestä vuodesta (1000 euroa) edellisestä vuodesta (1000 euroa) KSSHP:n ostopalvelut yht (kaikki) KSSHP, oma toiminta Vuosi 2009 sisältää ylijäämän, 8,2 miljoonaa euroa euroa v rahassa KSSHP, oma toiminta KSSHP:n ostopalvelut yht KSSHP YHTEENSÄ muutos edel.vuodesta muutos-% 2,0 % 2,7 % 1,4 % 6,5 % -2,8 % Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010 / MH

19 19 KUVIO 2.4. Jäsenkuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin somaattiseen hoitoon vuosina vuoden 2010 rahanarvossa ; oma toiminta ja ostopalvelut (1000 euroa) KSSHP:n somaattinen hoito; ostopalvelut KSSHP:n somaattinen hoito; oma toiminta '1000 euroa v rahassa KSSHP:n somaattinen hoito; oma toiminta KSSHP:n somaattinen hoito; ostopalvelut KSSHP:n SOMAATTINEN YHTEENSÄ muutos edel.vuodesta muutos-% 1,6 % 5,7 % 1,7 % 4,4 % -1,6 % Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010 / MH

20 20 KUVIO 2.5. Kuntien nettokustannukset psykiatrian toimintaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ja ulkopuolella vuosina vuoden 2010 rahanarvossa ja muutos edellisestä vuodesta (1000 euroa) KSSHP:n psyk. ostot, esh Valtion mielisairaalat Terveyskeskusten psyk.avohoito (mtt, asuntolat, päiväsair.) KSSHP:n psyk,esh, oma toiminta, '1000 euroa v rahassa KSSHP:n psyk,esh, oma toiminta, Terveyskeskusten psyk.avohoito (mtt, asuntolat, päiväsair.) Valtion mielisairaalat KSSHP:n psyk. ostot, esh YHTEENSÄ muutos edell.vuodesta Terveyskeskusten psykiatrian avohoitotoiminta sisältää v psykiatriset palvelukodit (Jyväskylä) Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010 / MH

21 21 KUVIO 2.6. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen terveyskeskusten toimintaan vuosina vuoden 2010 rahanarvossa ja muutos edellisestä vuodesta (1000 euroa) Psykiatrian avohoito, pth Perusterveyden huolto ilman psyk.avo Laukaa on siirtänyt v ja Jyväskylä v osan palveluista vanhustenpalveluihin. Jokilaakson Jokilaakson sairaalassa toinen sisätautien osasto siirrettiin v tk_vuodeosastoksi '1000 euroa v rahassa Perusterveydenhuolto ilman psyk.avo Psykiatrian avohoito, perusterveydenhuo Perusterveydenhuolto yht muutos edel.vuodesta muutos edel.vuodesta % -3,8 % -3,0 % 5,4 % 1,3 % -0,3 % Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010 / MH

22 KSSHP 22 TAULUKKO 1.1. Kuntien nettokustannukset terveydenhuollon toimintaan kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuonna 2010 asukasta kohti erikseen perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon eriteltynä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) omana toimintana ja ulkopuolella tuotettuihin palveluihin. (euroa / asukas) KSSHP:n esh KSSHP:n ulkopuolella tuotetut Erikoissairaan- Perusterveyden- Kaikki oma toiminta YHTEENSÄ josta hoito (edelliset huolto yhteensä KSSHP ostot Aluesairaalat 1) TK ostot 2) Valtion yhteensä) (terveyskeskus) muista shp:tä yksit. ja shpt mielisair.1) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yhteistoiminta-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututerveyskesku Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula Pihtipudas Viitasaari Äänekoski JÄSENKUNNAT ) Terveyskeskusten ostot sisältävät KSSHP:n ostoja Jokilaakson aluesairaalasta 1,5 milj.euroa ja valtion mielisairaaloista n. 1 milj.euroa 2) Sisältää muuten terveyskeskusten ostot yksityisiltä palveluntuottajilta paitsi Jämsä ja Kuhmoinen ostaneet Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä 1,8 milj. eurolla. Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010

23 KSSHP 23 TAULUKKO 1.2. Kuntien nettokustannukset terveydenhuollon toimintaan kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuonna 2010 erikseen perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon eriteltynä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) omana toimintana ja ulkopuolella tuotettuihin palveluihin. (1000 euroa) KSSHP:n esh KSSHP:n ulkopuolella tuotetut Erikoissairaan- Perusterveyden- Kaikki oma toiminta YHTEENSÄ josta hoito (edelliset huolto yhteensä KSSHP ostot Aluesairaalat 1) TK ostot 2) Valtion yhteensä) (terveyskeskus) muista shp:tä yksit. ja shpt mielisair.1) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yhteistoiminta-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututerveyskesku Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula Pihtipudas Viitasaari Äänekoski JÄSENKUNNAT ) Terveyskeskusten ostot sisältävät KSSHP:n ostoja Jokilaakson aluesairaalasta 1,5 milj.euroa ja valtion mielisairaaloista n. 1 milj.euroa 2) Sisältää muuten terveyskeskusten ostot yksityisiltä palveluntuottajilta paitsi Jämsä ja Kuhmoinen ostaneet Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä 1,8 milj. eurolla. Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010

24 24 KSSHP TAULUKKO 1.3. Kuntien nettokustannukset asukasta kohti erikoissairaanhoidossa; oma toiminta ja ostopalvelut vuosina (euroa) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari Äänekoski tk KESKI-SUOMI Erikoissairaanhoito sisältää sekä KSSHP:n tuottamat että perusterveydenhuollon muualta hankkimat erikoissairaanhoidon palvelut (suorat ostot mm. aluesairaaloista ja yksityisiltä). Ei sisällä perusterveydenhuollon psykiatrian avohoitoa. Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010

25 25 KSSHP TAULUKKO 1.4. Kuntien nettokustannukset asukasta kohti perusterveydenhuollossa; oma toiminta ja ostopalvelut vuosina (euroa) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari Äänekoski tk KESKI-SUOMI Perusterveydenhuolto sisältää myös psykiatrian avohoidon. Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010

26 26 KSSHP TAULUKKO 1.5. Kuntien nettokustannukset asukasta kohti terveydenhuoltoon (erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa yhteensä) vuosina (euroa) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari Äänekoski tk KESKI-SUOMI Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010

27 27 KSSHP TAULUKKO 1.6. Kuntien nettokustannukset terveydenhuollon toimintaan kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuonna 2010 asukasta kohti erikseen somaattisessa ja psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa sekä perusterveydenhuollossa (euroa / asukas) Somaattinen Psykiatria Erikoissairaan- Perusterveyden- Kaikki erikois- (koko psyk hoito (edelliset huolto (ei psykavo) yhteensä sairaanhoito hoito) yhteensä) (terveyskeskus) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yta Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen K-S seututerveyskeskus Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula Pihtipudas Viitasaari Äänekoski JÄSENKUNNAT ) Somaattinen erikoissairaanhoito sisältää KSSHP:n palvelut ja terveyskeskuksien suorat esh:n ostot. 2) Psykiatria sisältää KSSHP:n psykiatrian, valtion mielisairaalat ja perusterveydenhuollon psykiatrian avohoidon (mielenterveystoimistot, päiväsairaalat, asuntolat ). Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010

28 28 KSSHP TAULUKKO 1.7. Kuntien nettokustannukset terveydenhuollon toimintaan kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuonna 2010 erikseen somaattisessa ja psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa (1000 euroa) Somaattinen Psykiatria 2) Erikoissairaan- Perusterveyden- Kaikki erikois- (koko psyk hoito (edelliset huolto 2) yhteensä sairaanhoito hoito) yhteensä) (terveyskeskus) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yta Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen K-S seututerveyskeskus Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula Pihtipudas Viitasaari Äänekoski JÄSENKUNNAT ) Somaattinen erikoissairaanhoito sisältää KSSHP:n palvelut ja terveyskeskuksien suorat esh:n ostot. 2) Psykiatria sisältää KSSHP:n psykiatrian, valtion mielisairaalat ja perusterveydenhuollon psykiatrian avohoidon (mielenterveystoimistot, päiväsairaalat, asuntolat ). Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010

29 29 KSSHP TAULUKKO 1.8. Kuntien nettokustannukset asukasta kohti psykiatrisessa avo- ja laitoshoidossa oma toiminta ja ostopalvelut vuosina (euroa) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari Äänekoski tk KESKI-SUOMI Luvut sisältävät kaikki psykiatrisen hoidon kuntakohtaiset nettokustannukset sairaanhoitopiirin psykiatrisessa toiminnassa (aikuispsykiatria ja lasten- ja nuorisopsykiatria), ja hoito valtion mielisairaaloissa ja perusterveydenhuollon psykiatrian avohoidossa Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010

30 30 KSSHP TAULUKKO 1.9. Kuntien nettokustannukset psykiatrisen avo- ja laitoshoidon toimintaan, oma toiminta ja ostopalvelut vuosina (1000 euroa) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari Äänekoski tk KESKI-SUOMI Luvut sisältävät kaikki psykiatrisen hoidon kuntakohtaiset nettokustannukset sairaanhoitopiirin psykiatrisessa toiminnassa (aikuispsykiatria ja lasten- ja nuorisopsykiatria), ja hoidon valtion mielisairaaloissa ja perusterveydenhuollon psykiatrian avohoidossa Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010

31 31 KSSHP TAULUKKO 2.0. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimintaan yhteensä vuosina (1000 euroa) Sisältää shp:n erikoissairaanhoidon oman toiminnan ja ostopalvelut Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari Äänekoski tk KESKI-SUOMI Sisältää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin oman toiminnan ja ostopalvelut mukaan lukien ostot Jokilaakson aluesairaalasta ja Valtion mielisairaaloista. Taulukko sisältää hoitopalvelujen, kalliin hoidon tasauksen ja erityisvelvoitteiden kustannukset eli tilasto on kuntien KSSHP:n erikoissairaanhoitoon maksaman lopullisen laskutuksen mukainen. Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010

32 32 KSSHP TAULUKKO 2.1. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin somaattiseen erikoissairaanhoitoon, oma toiminta vuosina (1000 euroa) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari Äänekoski tk KESKI-SUOMI * Keskussairaalan nettokustannuksiin sisältyy oma toiminta, kalliin hoidon tasaus ja eritysvelvoitte Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010

33 33 KSSHP TAULUKKO 2.2. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatriseen erikoissairaanhoitoon, oma toiminta vuosina (1000 euroa) Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari Äänekoski tk KESKI-SUOMI Sisältää KSSHP:n psykiatrisen toimialueen tiedot (aikuispsykiatria, lasten- ja nuorisopsykiatria) Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010

34 34 KSSHP TAULUKKO 2.3. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omaan toimintaan vuosina (1000 euroa) Somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon oma toiminta yhteensä Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari Äänekoski tk KESKI-SUOMI Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010

35 35 KSSHP TAULUKKO 2.4. Kuntien nettokustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon ostopalveluihin vuosina (1000 euroa) Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatriset yksiköt Jämsän seutu Jämsä Kuhmoinen Jyväskylän yt-alue Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen 1 15 Keski-Suomen seututk Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia 2 10 Petäjävesi Toivakka 1 40 Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi 0 Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula tk Pihtipudas tk Viitasaari Äänekoski tk KESKI-SUOMI Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostot Valtion mielisairaaloista vähennetty, kts. taulukko 2.5. Sairaanhoitopiirin toimisto, Aluetilasto 2010

ALUETILASTO 2011 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ VÄESTÖRAKENTEESTA

ALUETILASTO 2011 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ VÄESTÖRAKENTEESTA www.ksshp.fi ALUETILASTO 2011 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA 2006-2011 SEKÄ VÄESTÖRAKENTEESTA Nettokustannukset Väestörakenne vuonna 2011 Väestöennusteet

Lisätiedot

ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA

ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirin toimisto 2008 www.ksshp.fi ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA 2002-2007 Tietosisällöstä

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Hoitopalvelujen myyntitulot eli laskutus kunnilta sisältävät: Erikoissairaanhoidon palvelut, joihin kuuluvat omana toimintana tuotetut palvelut ja hoito muissa

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Toteumatiedot vuodelta 2017 eivät ole vielä valmiit, joulukuun laskutuksesta esitetään vielä ennustetieto joka voi kuntakohtaisesti vielä muuttua.

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Mitä suomalaiset sairastavat? Suomessa suurta alueellista vaihtelua Sairastavuudessa Kuolleisuudessa

Lisätiedot

ALUETILASTO 2008 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA

ALUETILASTO 2008 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirin toimisto 2009 www.ksshp.fi ALUETILASTO 2008 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA 2003-2008 Tietosisällöstä

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit 2015-2017 Sopimusohjausneuvottelu 23.9.2014 Seututerveyskeskus ja Pohjoinen Keski-Suomi Talousjohtaja Aija Suntioinen Taustaa ja ohje

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Ennuste jäsenkunnittain laaditaan kuukausittain ja julkaistaan sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Ennusteen julkaisemisen ajankohta on noin 20. päivä.

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

TIETOJA KYS-ERVA-ALUEEN SAIRAANHOITOPIIREISTÄ KUVIOINA

TIETOJA KYS-ERVA-ALUEEN SAIRAANHOITOPIIREISTÄ KUVIOINA Keski-Suomen sairaanhoitopiiri TIETOJA KYS-ERVA-ALUEEN SAIRAANHOITOPIIREISTÄ KUVIOINA - Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohti sairaanhoitopiireittäin - Väestön ikärakenne

Lisätiedot

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Tapas-seminaari 19.4.2011 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen ja eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit 2015-2017 Sopimusohjausneuvottelu 24.9.2014 Jyväskylän yhteistoiminta-alue Talousjohtaja Aija Suntioinen Taustaa ja ohje suunnittelulle

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio 2016 Sopimusohjausneuvottelut 23.-24.9.2015 Kuluvan vuoden PALVELUJEN KÄYTTÖ, KUSTANNUKSET JA ENNUSTE Palvelujen käyttö 1-8/2015 (Kaikki asiakkaat

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous 2018-2020 Sopimusohjausneuvottelut 19.9.2017 Pohjoinen Keski-Suomi 20.9.2017 Jyväskylän yhteistoiminta-alue ja Muurame 20.9.2017 Keski-Suomen Seututerveyskeskus Talousjohtaja

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous 27.1.2015 Ari Hirvensalo Talousjohtaja 27.1.2015 2 27.1.2015 3 27.1.2015 7 Reunaehtoja: Sote-laki hyväksytään maaliskuussa SHP:n toiminta lakkaa 31.12.2016

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Kokous 8.4.2015 Työryhmä Raija Kolehmainen, Matti Mäkinen, Reijo Räsänen, Marja Heikkilä

Lisätiedot

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 213 käytettävissä olevista tiedoista Laatija kunnanjohtaja elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman laadinnan yhteydessä Kunnan väestön jakautuminen

Lisätiedot

Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla

Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla 42. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 16.-17.3.2016 Vantaa Maire Matsinen Hygieniahoitaja Keski-Suomen keskussairaala

Lisätiedot

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä 18.5.2014 Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä Jyväskylässä 20.5. 2014 vastuualuejohtaja Ari Kukka, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2015 Pirjo Häkkinen 23.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2015 Tilastoraportti 6/2017 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2015, sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

Ajatuksia sopimusohjauksen kehittämiseksi Keski- Suomessa. Asko Rytkönen kehittämispäällikkö Ksshp Kuntien kuulemistilaisuus

Ajatuksia sopimusohjauksen kehittämiseksi Keski- Suomessa. Asko Rytkönen kehittämispäällikkö Ksshp Kuntien kuulemistilaisuus Ajatuksia sopimusohjauksen kehittämiseksi Keski- Suomessa Asko Rytkönen kehittämispäällikkö Ksshp Kuntien kuulemistilaisuus 10.01.2014 Sopimusohjauksen käsite Suomessa Sopimusohjauksen toteuttamisesta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012

Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012 Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012 Keski-Suomen liiton tilaisuus 27.9.2012 Jyväskylän kaupunki Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

PSYKIATRIA ÄÄNEKOSKIESH2014

PSYKIATRIA ÄÄNEKOSKIESH2014 PSYKIATRIA ÄÄNEKOSKIESH2014 PSYKIATRIANOSUUS KOKONAISLASKUTUKSESTA F00-F99PSYKIATRIA PSYKIATRIANPOTILAIDENOSUUS POTILASPOPULAATIOSTA SUKUPUOLI IKÄ 0to105 1,39% 18,42% 3,47% 17,79% Hankasalmi Joutsa Jyväskylä

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoimintaalueen, Keski Suomen seututerveyskeskuksen ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämistä valmisteleva

Lisätiedot

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 9 Keski-Suomi 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 9.1. KESKI-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 17 kpl Keski-Suomi

Lisätiedot

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Katsaus SOTE-valmisteluun Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän valmistelu kuntien yhteistyönä Kuntien päätöksenteko

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2011 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jokilaakson sairaala, Jämsä Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

KOHTI PAREMPAA KUNTOUTUMISTA!

KOHTI PAREMPAA KUNTOUTUMISTA! KOHTI PAREMPAA KUNTOUTUMISTA! Moniammatillinen näkökulma kuntoutussuunnitelmassa Terveyssosiaalityön palvelut lakkautettu - Äänekoskelta - Äänekoski, Suolahti, Sumiainen - Jämsästä - Jämsä, Jämsänkoski,

Lisätiedot

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi Maatalous Keski-Suomessa Juha Lappalainen MTK Keski- 1 AgriInfo Maatilojen rahavirta Tuottajaliitto KESKI-SUOMI, 2010 MAATILOJEN TULOT (brutto, ei sis. alv) yhteensä 273,17 milj. ( 7 %) * Osuus koko maan

Lisätiedot

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202 Erikoissairaanhoidon avo- ja päikikäyttö Erikoisala Sairaalatyyppi Potilaat Käynnit avodrgt Kustannus sisätaudit keskussairaala 2 176 7 703 4 034,75 2 376 421 sisätaudit aluesairaala 10 213 16 547 7 064,99

Lisätiedot

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Vanhuspalvelulain seurantaindikaattoreiden toteutuminen Keski-Suomessa 2013 Â ; THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005-2013 Suluissa

Lisätiedot

KSSHP:n toiminnallinen tilannekuva, suunnitteilla olevat merkittävät muutokset ja yhteistyökysymykset maakunnassa

KSSHP:n toiminnallinen tilannekuva, suunnitteilla olevat merkittävät muutokset ja yhteistyökysymykset maakunnassa KSSHP:n toiminnallinen tilannekuva, suunnitteilla olevat merkittävät muutokset ja yhteistyökysymykset maakunnassa Vesa Kataja Johtajaylilääkäri 26-04-2016 HOITOON PÄÄSY LÄHETTEET - ulkoiset Lähetteiden

Lisätiedot

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA 27.1.2017 Kirsi Mukkala TILASTOJA KESKI-SUOMESTA Tietojen lähteenä: Tilastokeskus 1 VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Maakuntien väestömuutos 2016, % (palkin perässä maakunnan väestömäärä 31.12.2016, ennakko) Uusimaa

Lisätiedot

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto 1 2 Sisällys 1. Vammaispalveluiden indikaattorit... 3 2. Kelan etuisuudet / 1000 asukasta... 8 3. laitos 2013...

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017

KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017 KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017 Keski-Suomen maakunnan väestörakenne ja väestöennuste vuodesta 2014 vuosiin 2030 ja 2040. Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot Keski-Suomen maakunnassa vuonna

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2011 Jokilaakson sairaala (poissuljettu Keski-Suomen shp:n jonossa olevat) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo

Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo 2018 päättyvät käyttöoikeussopimukset Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo Kausi- ja vuoromerkintä KÄYTTÖ-615246 Keuruun palvelutaksi Ky - 31.12.2017 Keuruu - Vilppula M 5:30 6:35 M-L Vilppula

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuissosiaalityön sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista Keski- Suomessa vuonna 2014

Tilastotietoa aikuissosiaalityön sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista Keski- Suomessa vuonna 2014 Tilastotietoa aikuissosiaalityön sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista Keski- Suomessa vuonna 2014 Sisällys Tiivistelmä... 5 Johdanto... 5 Palvelun tarvetta ennakoivia tietoja... 5 Alkoholin käyttö...

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen

Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen Hankekunnat Kokonaispinta-ala 687,76 km² - maa 571,73 km² - sisävesi 116,3 km² Väkiluku 5 329 - väestötiheys 9,32 as/km² Ikäjakauma

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Kuntien omistajaohjaus kuntayhtymissä. Puheenvuoro tiistaina 4.11.2014 sotetilaisuudessa Laajavuoressa Matti Mäkinen kunnanjohtaja Hankasalmen kunta

Kuntien omistajaohjaus kuntayhtymissä. Puheenvuoro tiistaina 4.11.2014 sotetilaisuudessa Laajavuoressa Matti Mäkinen kunnanjohtaja Hankasalmen kunta Kuntien omistajaohjaus kuntayhtymissä Puheenvuoro tiistaina 4.11.2014 sotetilaisuudessa Laajavuoressa Matti Mäkinen kunnanjohtaja Hankasalmen kunta Kuntien omistajaohjaus lienee aivan auki Palvelujen järjestäminen

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 11.10.2011 Kuntaliiton maakuntakierros MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET maakuntajohtaja Anita Mikkonen 1 Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2001-2010 1200

Lisätiedot

Hyvis nyt ja tulevaisuudessa. Sirpa Sundgren Projektikoordinaattori, TtM KSSHP, Tietohallinto sirpa.sundgren@ksshp.fi

Hyvis nyt ja tulevaisuudessa. Sirpa Sundgren Projektikoordinaattori, TtM KSSHP, Tietohallinto sirpa.sundgren@ksshp.fi Hyvis nyt ja tulevaisuudessa Sirpa Sundgren Projektikoordinaattori, TtM KSSHP, Tietohallinto sirpa.sundgren@ksshp.fi Hyvis nyt: 1,2 milj. kansalaista Hyvis Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella Tällä

Lisätiedot

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet Forssan seudun terveydenhuollon ky. Suoritteet TAMMELAN KUNTA Vuoden 2009 tarjouksen liite Mielenterveystyö Avohoito HOITOPÄIVÄT* 2006 2007 2008 2008 Tarjous 2006 2007 2008 2008 Tarjous sopimus (1-6) 2009

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOHALLINNON ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Alueellinen tietohallintostrategia

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

maatilojen suorat tuet

maatilojen suorat tuet TOIMEKSIANTO Johtoryhmän evästykset Maakuntapalveluista laaditaan ehdotus 9.6. mennessä Hankitaan asiantuntijapalveluna tukea maakuntakonsernin suunnitteluun ja tiedolla johtamisen - tiekartan hahmotteluun

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010 Aki Lindén, toimitusjohtaja 1 Suomen sairaalat ja niiden hallinnollinen asema: Ennen sairaanhoitopiiriuudistusta Suomessa oli

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa

Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa Länsi-Suomen liittojen yhteistyöfoorumi Silja Ässämäki 22.10.2015 silja.assamaki@jkl.fi p. 050 5685831 Keski-Suomen kunnat ja SOTE-rakenteet 2015

Lisätiedot

Keski Suomen aikuispsykiatrian kokonaissuunnitelma

Keski Suomen aikuispsykiatrian kokonaissuunnitelma 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Keski Suomen Keski Suomen aikuispsykiatrian sairaanhoitopiirin kokonaissuunnitelmahanke valtuusto 8.6.2007 Keski Suomen aikuispsykiatrian kokonaissuunnitelma Keski Suomen

Lisätiedot

Hyvis-sähköiset asiointipalvelut. Sirpa Sundgren Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Tietohallinto Projektikoordinaattori, TtM sirpa.sundgren@ksshp.

Hyvis-sähköiset asiointipalvelut. Sirpa Sundgren Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Tietohallinto Projektikoordinaattori, TtM sirpa.sundgren@ksshp. Hyvis-sähköiset asiointipalvelut Sirpa Sundgren Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Tietohallinto Projektikoordinaattori, TtM sirpa.sundgren@ksshp.fi Hyviksen nykyiset yhteistyökumppanit ESSHP, ISSHP, Eksote,

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito -hanke. Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä Pilotointi ja juurruttaminen

Kukoistava kotihoito -hanke. Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä Pilotointi ja juurruttaminen Kukoistava kotihoito -hanke Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä Pilotointi ja juurruttaminen Kehittämistyö Keski-Suomessa Keski-Suomessa on pitkät perinteet tehdä yhteistyötä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut. Varjola /Arja Kolu

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut. Varjola /Arja Kolu Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut Varjola 27.11.2017/Arja Kolu Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Hankasalmi Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi

Lisätiedot

KEHAS-ohjelman tilannekatsaus Keski-Suomi. Kehitysvammaisten asumisohjelman alueellinen tilaisuus 10.2.2015 Mirva Vesimäki

KEHAS-ohjelman tilannekatsaus Keski-Suomi. Kehitysvammaisten asumisohjelman alueellinen tilaisuus 10.2.2015 Mirva Vesimäki KEHAS-ohjelman tilannekatsaus Keski-Suomi Kehitysvammaisten asumisohjelman alueellinen tilaisuus 10.2.2015 Mirva Vesimäki Keski-Suomen erityispiirteet Kuntarakenne: 23 kuntaa, paljon pieniä kuntia, puolet

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.% Dialyysi,ostopalv Hammas-ja suurair.- Ihotaudit-ostopalvelu Keuhkosairaudet- Kirurgia-ostopalvelu Korva-,Nenä-,kurkkus- Kuntoutus-ostopalvelut Lastenpsykiatria- Lastentaudit-ostopalvelu Naistentautien-ostopalvelu

Lisätiedot

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun Risto Miettunen Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 15.2.2015 1 15.2.2015 2 15.2.2015 3 15.2.2015 4 15.2.2015 5 Where s the beef? 15.2.2015

Lisätiedot

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa Raili Haaki 25.11.2009 Perustietoa Koskesta Lakisääteistä toimintaa, Laki voimaan v.2002 Koske on maakunnallinen organisaatio, verkosto ja koordinaattori

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE Keksi-Suomen Vammais-Kaste /PL

VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE Keksi-Suomen Vammais-Kaste /PL VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE 2010-2012 Keksi-Suomen Vammais-Kaste 2011-2012/PL Vaikeavammaisten maakunnallisia tukipalveluja pohtivan työryhmäkehitysvammaisten erityispalvelujen rakenne maakunnassamme

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

Lausuntoyhteenvetoa Keski-Suomi (21 kuntaa) Maakunnallinen seurantaryhmä 4.11.2014 Silja Ässämäki

Lausuntoyhteenvetoa Keski-Suomi (21 kuntaa) Maakunnallinen seurantaryhmä 4.11.2014 Silja Ässämäki Lausuntoyhteenvetoa Keski-Suomi (21 kuntaa) Maakunnallinen seurantaryhmä Silja Ässämäki HL 18.8.2014 Kysymys 8. 5 :ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 5.10.2016 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ MARRASKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.11.2012 Julkaisuvapaa perjantaina 21.12.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työttömyys jatkaa kasvuaan. Keski-Suomessa oli työ- ja

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito hanke. Asiakasraati

Kukoistava kotihoito hanke. Asiakasraati Kukoistava kotihoito hanke Asiakasraati 31.5.217 STM:n kärkihankkeet Enemmän terveyttä ja hyvinvointia Palvelut asiakaslähtöisiksi Osatyökykyisille tie työelämään Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Kokemuksia alueellisesta rekisterinpidosta

Kokemuksia alueellisesta rekisterinpidosta Kokemuksia alueellisesta rekisterinpidosta 29.5.2013 Jarmo J Koski Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) Terveydenhuoltolaki 9 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen kunnallisen perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Elämän ILON Viikot - Hyvä käytäntö henkisen hyvinvoinnin tukemiseksi työpaikalla

Elämän ILON Viikot - Hyvä käytäntö henkisen hyvinvoinnin tukemiseksi työpaikalla Elämän ILON Viikot - Hyvä käytäntö henkisen hyvinvoinnin tukemiseksi työpaikalla ENWHP Verkostotapaaminen 8.12.2010 Hotel GLO, Espoo Sello Maria Hallman-Keiskoski TtL,Ylihoitaja, terveyden edistäminen

Lisätiedot

Terveys, hyvinvointi ja väkivalta Keski-Suomen kunnissa. Johanna Koskenlahti. Tilastollinen selvitys

Terveys, hyvinvointi ja väkivalta Keski-Suomen kunnissa. Johanna Koskenlahti. Tilastollinen selvitys KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA 133/2014 Johanna Koskenlahti Terveys, hyvinvointi ja väkivalta Keski-Suomen kunnissa Tilastollinen selvitys KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen erityispätevyys K SSHP, Päivystysalue Ensihoidon

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna Hanketoiminta Suomen talouden kehittämisen apuna Saarijärvi 10.4.2013 Juha Lappalainen MTK 1 Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen EU-politiikka

Lisätiedot

Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja

Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa 9.11.2015 Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun tunnuslukuja Sosioekonomiset erot terveydessä ja sen taustatekijöissä ovat Kainuussa

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ HELMIKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 29.2.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.3.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Tilinpäätös Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja

Tilinpäätös Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja Tilinpäätös 2016 Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja Kasvu ja kehityspanostukset ovat vaikuttaneet myönteisesti elinkeinoelämän arvioon kunnan toiminnasta! Esimerkiksi esityksen nimi,

Lisätiedot