Norvestian sijoitusbarometri 2013 Raportti. Norvestian sijoitusbarometri 2013 ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Norvestian sijoitusbarometri 2013 Raportti. Norvestian sijoitusbarometri 2013 (220103842)"

Transkriptio

1 Norvestian sijoitusbarometri 2013 Raportti Norvestian sijoitusbarometri 2013 ( )

2 Taustaa Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tavoite on kartoittaa kuluttajien näkemykset koskien erilaisia väittämiä sijoittamisesta nykymarkkinoilla. Seurantatutkimus vuodelle 2011 &. Tiedonkeruu Kohderyhmä Suomalaiset +25v., valtakunnallisesti edustava, iän, sukupuolen ja alueen mukaan. Tiedonkeräysmenetelmä Online tutkimus, TNS Gallup Forum Paneeli -tutkimus. Vastanneiden määrä 1483 vastausta. Raportointi Tulokset on raportoitu total- tasolla sekä määritellyillä taustoilla: alue, ikäryhmä ja tuloluokka. 2

3 Tutkimuslomake ja taustajakaumat 3

4 Tutkimuslomake 1/3

5 Tutkimuslomake 2/3

6 Tutkimuslomake 3/3

7 Taustajakaumat Total N 100 % 1483 Sukupuoli N Nainen % Mies % Ikä N % 25-35v % 36-55v % Yli 55v % Asuinkunta N % Kaupunkimaiset kunnat % Taajaan asutut kunnan % Maaseutumaiset kunnat % Tulot N % Pienituloiset ( ) % Keskituloiset ( ) % Suurituloiset (Yli ) %

8 Yhteenveto Talouden vakaus koetaan tällä hetkellä aiempia vuosia heikommaksi, keskiarvollisesti laskua on tapahtunut noin kymmenyksen verran. Kokonaistasolla sijoitustuotteiden yksinkertaisuudessa ja ymmärrettävyydessä ei ole tapahtunut muutosta, tulos on linjassa edellisvuosien kanssa. Pienituloiset tosin erottuvat kokonaistuloksesta heikoimmilla arvioilla. Säästöjen sijoittamisessa on selkeä linjaus: en sijoita lainkaan on noussut joka vuosi. Samalla tavalla on sijoittamisen harkitseminen (muu kuin kiinteä omaisuus) tasaisessa laskussa. On kuitenkin huomioitava että kysymyksessä esteestä mainitaan kasvavana syynä rahan puute, finanssimaailman epävakaus taas ei mietitytä yhtä paljon kuin aiempina vuosina. Kuitenkin sijoitusympäristöä on kuvattu negatiiviseksi ja epävarmaksi. Sijoittamisen harkitsemista kannustavat ylimääräinen raha, eläkepäivät ja talouskasvusta hyötyminen, samat top3 tekijää kuin aiemmin. Eri sijoitustahoista pankki koetaan yhä selkeästi luotettavimmaksi sijoitusasioiden hoitajaksi. Osinkotulojen saajia kuvaillaan sanoilla, järkevä, kärsivällinen, säästeliäs ja onnekas. Osinkoverotuksesta päätettäessä luottamus on suurin Kokoomuksen suuntaan. Vastaajat näkevät että keskiverto suomalaisyrityksen tulisi olla suomen kansalaisten omistuksessa. Jos tavoitteena olisi saada suomalaiset laajemmin mukaan omistamaan suomalaisyrityksiä, kuluttajat haluaisivat kuulla enemmän pienten osinkotulojen verovapaudesta sekä enemmän koulutusta ja julkista puhetta.

9 Tulokset 9

10 Sijoittaminen ja oma talous Kuinka samaa tai eri mieltä olet väittämän kanssa Total (n=1483) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tiedän paljon taloudesta ja sijoittamisesta Talouteni on vakaalla pohjalla Tarjolla olevat sijoitustuotteet ovat mielestäni yksinkertaisia ja ymmärrettäviä = täysin samaa mieltä =täysin eri mieltä

11 Sijoittaminen ja oma talous N= Q1_1. Tiedän paljon taloudesta ja sijoittamisesta 2,52 2,64 2,4 2,6 2,56 2,52 2,39 2,22 2,51 2,73 2,59 Q1_2. Talouteni on vakaalla pohjalla 3,35 3,18 3,16 3,69 3,33 3,41 3,35 2,68 3,35 3,58 3,49 Q1_3. Tarjolla olevat sijoitustuotteet ovat mielestäni yksinkertaisia ja ymmärrettäviä 2,19 2,27 2,09 2,27 2,21 2,23 2,08 1,94 2,21 2,32 2,21 Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnat kunnat kunnat Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Keskiarvot: Asteikko 1-5, jossa 5=paras arvo ja 1=heikoin arvo Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

12 Säästöjen sijoittaminen Sijoitan säästöjäni Total (n=1483) % Talletuksiin Rahastoihin Vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen Suoraan osakkeisiin En sijoita lainkaan

13 Säästöjen sijoittaminen Sijoitan säästöjäni N= suoraan osakkeisiin 20% 12% 18% 27% 22% 15% 16% 9% 17% 28% 21% rahastoihin 34% 31% 34% 37% 35% 34% 30% 15% 37% 43% 31% talletuksiin 38% 43% 28% 47% 39% 34% 36% 24% 41% 42% 43% vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen 19% 18% 24% 12% 20% 17% 17% 5% 17% 26% 23% en sijoita lainkaan 39% 42% 43% 33% 37% 43% 44% 65% 38% 28% 37% Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnat kunnan kunnat Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Keskiarvot: Asteikko 1-5, jossa 5=paras arvo ja 1=heikoin arvo Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

14 Sijoitettu varallisuus Kuinka suuri on sijoittamasi varallisuus? Total (n=901) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Yli Eos/Ei halua vastata

15 Sijoitettu varallisuus Kuinka suuri on sijoittamasi varallisuus? N= euroa 12% 24% 11% 6% 13% 8% 8% 12% 11% 12% 11% euroa 29% 30% 36% 22% 29% 30% 33% 27% 33% 30% 29% euroa 38% 33% 33% 47% 37% 45% 39% 42% 42% 38% 37% euroa - 8% 2% 7% 13% 9% 8% 8% 2% 6% 12% 11% En osaa sanoa / En halua vastata 12% 11% 13% 11% 13% 9% 12% 16% 8% 7% 12% Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnat kunnan kunnat Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

16 Kokemukset sijoittamisesta Kuinka moni seuraavista tapauksista on käynyt toteen kohdallasi? Total (n=1483) makuuttanut rahaa tililläni turhaan ärsyyntynyt sijoitustuotteiden monimutkaisuudesta menettänyt rahaa sijoituksessa miettinyt, myytiinkö minulle tosiaan paras sijoitusvaihtoehto ansainnut rahaa sijoittamalla hyvien neuvojen ansiosta käsitellyt talousasioitani verkkokeskusteluissa

17 Kokemukset sijoittamisesta Kuinka moni seuraavista tapauksista on käynyt toteen kohdallasi?olen joskus... N= menettänyt rahaa sijoituksessa 31% 26% 30% 36% 33% 32% 25% 25% 30% 37% 32% ansainnut rahaa sijoittamalla hyvien neuvojen ansiosta 18% 16% 16% 23% 19% 15% 18% 11% 18% 22% 18% miettinyt, myytiinkö minulle tosiaan paras sijoitusvaihtoehto 23% 20% 23% 25% 25% 23% 16% 17% 25% 25% 23% makuuttanut rahaa tililläni turhaan 45% 46% 43% 46% 46% 41% 42% 32% 45% 50% 46% ärsyyntynyt sijoitustuotteiden monimutkaisuudesta 39% 36% 43% 37% 39% 36% 41% 29% 39% 42% 36% käsitellyt talousasioitani verkkokeskusteluissa 3% 5% 3% 2% 3% 3% 2% 5% 2% 3% 2% Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnat kunnan kunnat Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

18 Sijoittamisen harkitseminen Voisitko harkita tällä hetkellä sijoittamista (muuhun kuin kiinteään omaisuuteen)? Total (n=1483) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 34 Kyllä Ei En osaa sanoa

19 Sijoittamisen esteet Miksi sijoittaminen juuri nyt ei ole vaihtoehto? Total (n=737) Minulla ei ole tarpeeksi rahaa Finanssimaailman epävakaus mietityttää En luota siihen, että sijoituspalvelun tarjoaja ajaa täysin minun etuani Minua ei kiinnosta Haluan pitää rahani aina heti valmiina tilillä Tarjolla olevat vaihtoehdot ovat hämmentäviä ja vaikeaselkoisia Koen liian vaivalloiseksi

20 Sijoittamisen harkitseminen Voisitko harkita tällä hetkellä sijoittamista (muuhun kuin kiinteään omaisuuteen)? N= Kyllä 34% 41% 34% 29% 37% 28% 26% 17% 31% 44% 35% Ei 50% 46% 50% 51% 47% 56% 55% 65% 52% 41% 48% En osaa sanoa 17% 13% 16% 20% 16% 16% 19% 19% 17% 15% 17% TOTAL Miksi sijoittaminen juuri nyt ei ole vaihtoehto? N= Minua ei kiinnosta 25% 36% 26% 18% 25% 29% 21% 28% 22% 23% 24% Koen liian vaivalloiseksi 15% 20% 14% 14% 16% 15% 12% 12% 12% 18% 17% Minulla ei ole tarpeeksi rahaa 70% 80% 73% 59% 69% 72% 70% 82% 69% 64% 65% Tarjolla olevat vaihtoehdot ovat hämmentäviä ja vaikeaselkoisia 20% 19% 22% 17% 19% 20% 21% 17% 19% 18% 23% En luota siihen, että sijoituspalvelun tarjoaja ajaa täysin minun etuani 28% 34% 28% 25% 29% 27% 27% 27% 28% 24% 28% Finanssimaailman epävakaus mietityttää 32% 30% 29% 36% 32% 28% 34% 28% 27% 37% 40% Haluan pitää rahani aina heti valmiina tilillä 26% 34% 22% 25% 27% 24% 23% 27% 23% 27% 24% Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnat kunnan kunnat Keskituloiset Suurituloiset Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnat kunnan kunnat Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

21 Peruste sijoittamiselle Mitkä seuraavista saisivat sinut harkitsemaan sijoittamista? Total (n=498) Onpa jotain sukanvarressa eläkepäiviä varten Haluan hyötyä talouskasvusta Minulla on ylimääräistä rahaa, jota on turha pitää tilillä Minulle on tarjolla sellainen palveluntarjoaja, johon voin luottaa täysin Toiveeni on jättää perinnöksi pitkäaikaisia sijoituksia Rikastuakseni nopeasti Aion pyrkiä ammattimaiseksi sijoittajaksi

22 Peruste sijoittamiselle Mitkä seuraavista saisivat sinut harkitsemaan sijoittamista? N= Haluan hyötyä talouskasvusta 59% 65% 54% 62% 64% 36% 56% 69% 57% 61% 50% Minulle on tarjolla sellainen palveluntarjoaja, johon voin luottaa täysin 29% 27% 30% 28% 28% 36% 23% 27% 32% 28% 22% Minulla on ylimääräistä rahaa, jota on turha pitää tilillä 57% 63% 54% 56% 56% 61% 55% 49% 54% 60% 63% Rikastuakseni nopeasti 12% 20% 13% 3% 13% 7% 7% 26% 7% 13% 10% Aion pyrkiä ammattimaiseksi sijoittajaksi 3% 2% 3% 3% 2% 5% - 4% 3% 3% 1% Onpa jotain sukanvarressa eläkepäiviä varten 62% 56% 73% 49% 59% 78% 59% 40% 65% 62% 61% Toiveeni on jättää perinnöksi pitkäaikaisia sijoituksia 15% 5% 14% 26% 14% 19% 16% 18% 17% 15% 14% Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnat kunnan kunnat Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

23 Sijoitustahojen luotettavuus Kuinka luotettavina pitäisit seuraavia tahoja sijoitusasioittesi hoitajana? Total (n=1483) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Pankki, joka tarjoaa erilaisia sijoitustuotteita Listattu osakeyhtiö, jonka osakkeita hankit Rahastoyhtiö, joka tarjoaa rahastojaan = erittäin luotettava = ei lainkaan luotettava

24 Sijoitustahojen luotettavuus Kuinka luotettavina pitäisit seuraavia tahoja sijoitusasioittesi hoitajana? N= Pankki, joka tarjoaa erilaisia sijoitustuotteita 3,30 3,21 3,34 3,3 3,28 3,38 3,32 3,1 3,33 3,38 3,30 Listattu osakeyhtiö, jonka osakkeita hankit 2,80 2,95 2,79 2,74 2,83 2,81 2,69 2,66 2,74 2,95 2,81 Rahastoyhtiö, joka tarjoaa rahastojaan 2,63 2,71 2,69 2,51 2,65 2,66 2,57 2,57 2,63 2,69 2,60 Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnat kunnan kunnat Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Keskiarvot: Asteikko 1-5, jossa 5=paras arvo ja 1=heikoin arvo Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

25 Luotettavin sijoitustaho Keneen luotat eniten, kun harkitset vaihtoehtoja rahojesi tallettamiseen tai sijoittamiseen? Total (n=1483) Pankit ja sijoitusyhtiöt Perhe ja tuttavat Verkkokeskustelut Media Luotan vain itseeni Joku muu En osaa sanoa

26 Luotettavin sijoitustaho Keneen luotat eniten, kun harkitset vaihtoehtoja rahojesi tallettamiseen tai sijoittamiseen? N= Pankit ja sijoitusyhtiöt 43% 34% 43% 48% 41% 49% 45% 44% 43% 44% 41% Perhe ja tuttavat 10% 17% 11% 6% 11% 6% 12% 10% 11% 10% 10% Verkkokeskustelut 1% 4% 1% % 2% - - 2% % 1% % Media 2% 2% 2% 2% 2% 4% 1% 2% 1% 3% 2% Luotan vain itseeni 26% 23% 24% 31% 27% 23% 27% 21% 27% 27% 31% Joku muu 3% 3% 4% 2% 4% 1% 1% 2% 4% 3% 3% En osaa sanoa 15% 16% 16% 11% 14% 17% 14% 19% 14% 12% 13% Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnat kunnan kunnat Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

27 Arviot sijoitusympäristöstä Minkälainen sijoitusympäristö on mielestäsi tällä hetkellä? Valitse kunkin väittämän kohdalla mielestäsi kuvaavampi vaihtoehto. Total (n=1483) Laskeva/negatiivinen - nouseva/positiivinen 2011 Epävarma - vakaa 2011 Korkea riskitaso - matala riskitaso 2011 Epätuottoisa - tuottoisa 2011 Monimutkainen - yksinkertainen 2011 Säästeliäs - ahne

28 Arviot sijoitusympäristöstä Minkälainen sijoitusympäristö on mielestäsi tällä hetkellä? N= Nouseva/positiivinen 28% 35% 25% 27% 30% 23% 25% 17% 28% 33% 24% Laskeva/negatiivinen 72% 65% 75% 73% 70% 77% 75% 83% 72% 67% 76% Vakaa 11% 14% 8% 12% 11% 9% 10% 10% 11% 11% 8% Epävarma 89% 86% 92% 88% 89% 91% 90% 90% 89% 89% 92% Matala riskitaso 20% 27% 15% 22% 22% 16% 16% 21% 22% 18% 13% Korkea riskitaso 80% 73% 85% 78% 78% 84% 84% 79% 78% 82% 87% Tuottoisa 22% 30% 22% 16% 24% 19% 17% 15% 22% 25% 21% Epätuottoisa 78% 70% 78% 84% 76% 81% 83% 85% 78% 75% 79% Yksinkertainen 16% 15% 15% 18% 17% 15% 13% 16% 15% 16% 13% Monimutkainen 84% 85% 85% 82% 83% 85% 87% 84% 85% 84% 87% Ahne 55% 48% 57% 55% 53% 55% 61% 58% 56% 50% 62% Säästeliäs 45% 52% 43% 45% 47% 45% 39% 42% 44% 50% 38% Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnat kunnan kunnat Keskituloiset Suurituloiset TOTAL

29 Tiedätkö, mikä tällä hetkellä on veroprosentti osinkotuloille kun yksityishenkilö sijoittaa pörssiin? Total (n=968) 24, 24,5 25, 25,5 26, 26,5 27, 27,5 28, Total 26,6 Nainen 26,3 Mies 26, v 25, v 26,4 Yli 55 v 27,6

30 Osinkoveron prosentti Mikä olisi sinun mielestäsi oikeudenmukainen osinkoveron prosentti kussakin tapauksessa? Total (n=1483) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % 59% 33% 6% 3% 38% 53% 43% 16% 37% 2% 12% 42% 13% 30% 8% 2% % % 1% % %%% 1% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Hitsari, kuukausipalkka 2500 euroa, on sijoittanut omaan työpaikkaansa, joka on suomalaisen raskaan teollisuuden yhtiö. Hän saa osinkoja 150 euroa vuodessa. Mikä on oikeudenmukainen veroprosentti? Työpaikkansa johtoportaaseen kuuluva henkilö on jo pitkään sijoittanut laajasti ympäri pörssiä. Hän saa osinkoja 8000 euroa vuodessa. Mikä on oikeudenmukainen veroprosentti? Yksityisyrittäjä omistaa kaksi kolmasosaa omasta yrityksestään ja haluaa maksaa itselleen osinkoina 1500 euroa. Mikä on oikeudenmukainen veroprosentti? Suursijoittaja, jolla ei ole palkkatuloja, saa osinkoja euroa. Mikä on oikeudenmukainen veroprosentti?

31 Osinkotulojen verotus Osa Suomen yrityksistä on listautunut pörssiin. Nämä ovat tyypillisesti suuria toimijoita. Toisessa päässä taas ovat pienemmät yritykset, jotka eivät ole listautuneita pörssiin ja joita kutsutaan listaamattomiksi. Miten näistä kahdesta saatavia osinkotuloja tulisi mielestäsi verottaa suhteessa toisiinsa? Total (n=1483) Pörssiyrityksistä saatuja osinkoja tulee verottaa enemmän kuin listaamattomista saatavia 26 Listaamattomista saatuja osinkoja tulee verottaa enemmän kuin pörssiyrityksistä saatavia 3 Kumpaakin pitää verottaa yhtä paljon 45 En osaa/halua ottaa kantaa

32 Osinkotulojen verotus Osa Suomen yrityksistä on listautunut pörssiin. Nämä ovat tyypillisesti suuria toimijoita. Toisessa päässä taas ovat pienemmät yritykset, jotka eivät ole listautuneita pörssiin ja joita kutsutaan listaamattomiksi. Miten näistä kahdesta eri yritystyypistä saatavia osinkotuloja tulisi mielestäsi verottaa suhteessa toisiinsa? N= Pörssiyrityksistä saatuja osinkoja tulee verottaa enemmän kuin listaamattomista saatavia. 26% 28% 26% 25% 25% 27% 31% 28% 29% 24% Listaamattomista saatuja osinkoja tulee verottaa enemmän kuin pörssiyrityksistä saatavia. 3% 4% 2% 3% 2% 3% 3% 1% 2% 3% Kumpaakin pitää verottaa yhtä paljon. 45% 43% 44% 47% 47% 41% 42% 41% 44% 51% En osaa/halua ottaa kantaa. 26% 25% 28% 25% 26% 30% 24% 30% 25% 22% Ikä Asuinkunta Tuloluokat Millä keinoin varaudut tai aiot varautua Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset eläkepäiviisi taloudellisesti? TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnat kunnan kunnat Keskituloiset Suurituloiset Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

33 Osinkotulojen saaja Kuvittele eteesi mielestäsi tyypillinen osinkotulojen saaja. Millaisia määreitä liittäisit häneen? Total (n=1483) Kärsivällinen Kärsimätön 6 49 Isänmaallinen Epäisänmaallinen 3 7 Järkevä Hölmö 1 55 Itsekäs Epäitsekäs 2 29 Säästeliäs Tuhlaaja 2 45 Onnekas Epäonnekas 1 41 Ahkera Laiska 4 16 Mukava Inhottava

34 Osinkotulojen saaja Kuvittele eteesi mielestäsi tyypillinen osinkotulojen saaja. Millaisia määreitä liittäisit häneen? Kuvittele eteesi mielestäsi tyypillinen osinkotulojen saaja. Millaisia määreitä liittäisit häneen? N= Kärsivällinen 49% 44% 49% 52% 49% 46% 51% 46% 48% 52% Kärsimätön 6% 8% 6% 6% 7% 4% 6% 7% 8% 5% Isänmaallinen 3% 3% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 4% Epäisänmaallinen 7% 5% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 8% 7% Järkevä 55% 49% 53% 62% 56% 57% 52% 51% 55% 59% Hölmö 1% % 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% Itsekäs 29% 25% 32% 28% 28% 33% 31% 27% 30% 29% Epäitsekäs 2% 4% 2% 2% 3% 2% 2% 4% 1% 3% Säästeliäs 45% 43% 44% 48% 44% 46% 46% 40% 47% 47% Tuhlaaja 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 1% 2% Onnekas 41% 43% 43% 38% 40% 48% 39% 48% 39% 38% Epäonnekas 1% 2% % 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Ahkera 16% 14% 15% 19% 17% 13% 17% 13% 19% 15% Laiska 4% 4% 5% 3% 4% 5% 5% 6% 4% 4% Mukava 2% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 4% 2% 2% Inhottava 4% 6% 4% 2% 4% 2% 5% 5% 3% 4% Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnat kunnan kunnat Keskituloiset Suurituloiset

35 Suomalaisyritykset, maininnat yhteensä Kuvittele tilanne, jossa sinulle ilmestyy lampun henki kädessään 1000 setelinippu sekä ohjeistus: "sinulla on minuutti aikaa sijoittaa nämä varat kolmeen valitsemaasi suomalaisyritykseen. Jos et sijoita, rahat katoavat ainiaaksi. Mitkä kolme yritystä nimeät?

36 Suomalaisyritykset, 1,2,3 maininta Kuvittele tilanne, jossa sinulle ilmestyy lampun henki kädessään 1000 setelinippu sekä ohjeistus: "sinulla on minuutti aikaa sijoittaa nämä varat kolmeen valitsemaasi suomalaisyritykseen. Jos et sijoita, rahat katoavat ainiaaksi. Mitkä kolme yritystä nimeät?

37 Suomalaisyritysten omistus Suomen suurimmat yritykset ovat pörssissä ja siten kuka tahansa voi niitä omistaa. Keiden omistuksessa keskiverto suomalaisyrityksen tulisi mielestäsi olla? Valitse kolme mielestäsi tärkeintä ryhmää. Total (n=1483) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Suomen kansalaisten 60 Yrityksen työntekijöiden 40 Yrityksen johdon 29 Suomen valtion 21 Eläkevakuutusyhtiöiden 16 Suurten ulkomaisten sijoittajien 3 Ulkomaisten piensijoittajien 3

38 Suomalaisyritysten omistus Suomen suurimmat yritykset ovat pörssissä ja siten kuka tahansa voi niitä omistaa. Keiden omistuksessa keskiverto suomalaisyrityksen tulisi mielestäsi olla? Valitse kolme mielestäsi tärkeintä ryhmää. Suomen suurimmat yritykset ovat pörssissä ja siten kuka tahansa voi niitä omistaa. Keiden omistuksessa keskiverto suomalaisyrityksen tulisi mielestäsi olla? Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunki maiset kunnat Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset kunnat N= Yrityksen johdon 29% 38% 32% 18% 28% 35% 25% 27% 26% 31% Yrityksen työntekijöiden 40% 37% 42% 40% 41% 44% 35% 45% 39% 39% Suomen kansalaisten 60% 47% 60% 68% 59% 56% 69% 60% 57% 64% Suomen valtion 21% 27% 18% 22% 22% 18% 20% 23% 22% 18% Ulkomaisten piensijoittajien 3% 4% 3% 2% 4% % 1% 1% 2% 5% Suurten ulkomaisten sijoittajien 3% 6% 3% 2% 4% 1% 1% 2% 3% 5% Eläkevakuutusyhtiöiden 16% 8% 13% 26% 17% 16% 15% 12% 20% 16% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

39 Puoluekanta osinkoverotukseen liitettynä Osinkoveroista nousee aika ajoin jupakkaa. Minkä puolueen kantoihin luottaisit lähtökohtaisesti eniten kun päätetään osinkoverotuksesta? Puolueen ei tarvitse välttämättä olla se, jota äänestäisit vaaleissa. Total (n=1483) % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Kokoomus 18 Keskusta 13 Perussuomalaiset 10 SDP 9 Vasemmistoliitto 5 Vihreät RKP 3 2 Kristillisdemokraatit Jokin muu puolue 1 1 En osaa sanoa 37

40 Puoluekanta osinkoverotukseen liitettynä Osinkoveroista nousee aika ajoin jupakkaa. Minkä puolueen kantoihin luottaisit lähtökohtaisesti eniten kun päätetään osinkoverotuksesta? Puolueen ei tarvitse välttämättä olla se, jota äänestäisit vaaleissa. Osinkoveroista nousee aika ajoin jupakkaa. Minkä puolueen kantoihin luottaisit lähtökohtaisesti eniten kun päätetään osinkoverotuksesta? Puolueen ei tarvitse välttämättä olla se, jota äänestäisit vaaleissa. Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunki maiset kunnat Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset kunnat N= Keskusta 13% 10% 11% 19% 10% 18% 20% 16% 16% 11% Kokoomus 18% 16% 14% 23% 19% 14% 14% 13% 12% 25% Kristillisdemokraatit 1% % % 2% 1% % 2% 2% 1% 1% Perussuomalaiset 10% 9% 13% 8% 10% 10% 11% 19% 10% 8% RKP 2% 5% 2% 2% 3% 1% 1% 3% 2% 3% SDP 9% 7% 7% 13% 10% 7% 7% 9% 10% 8% Vasemmistoliitto 5% 5% 4% 7% 6% 3% 3% 4% 7% 5% Vihreät 3% 2% 4% 2% 3% 3% 3% 1% 2% 3% Jokin muu puolue 1% 4% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% % En osaa sanoa 37% 42% 45% 24% 36% 42% 39% 33% 37% 35% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

41 Suomalaiset omistamaan suomalaisyrityksiä Jos tavoitteena olisi saada suomalaiset laajemmin mukaan omistamaan suomalaisyrityksiä, mistä seuraavista ehdotuksista haluaisit kuulla lisää? Total (n=1483) Pienet osinkotulot (esim. 500 asti) tehtäisiin verovapaiksi Enemmän koulutusta ja julkista puhetta % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Enemmän tavallisten ihmisten onnistuneita sijoitustarinoita esiin Osa työntekijöiden palkoista maksettaisiin yrityksen osakkeina Valtio lahjoittaa jokaiselle vastasyntyneelle salkullisen suomalaista elinkeinoelämää ja kasvuyrityksiä Mielestäni tämä ei ole tavoittelemisen arvoinen asia Jokaisen lottokupongin kääntöpuolella olisi mahdollisuus sijoittaa sama summa johonkin vähemmän riskialttiiseen Ylioppilaslahjana annetuista osakkeista saisi alennusta Kaveripiireille suunnattuja kimppasijoituspiirejä 8 Sijoittaminen mahdolliseksi R-kioskilla 4

42 Suomalaiset omistamaan suomalaisyrityksiä Jos tavoitteena olisi saada suomalaiset laajemmin mukaan omistamaan suomalaisyrityksiä, mistä seuraavista ehdotuksista haluaisit kuulla lisää? Osinkoveroista nousee aika ajoin jupakkaa. Minkä puolueen kantoihin luottaisit lähtökohtaisesti eniten kun päätetään osinkoverotuksesta? Puolueen ei tarvitse välttämättä olla se, jota äänestäisit vaaleissa. Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunki maiset kunnat Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset kunnat N= Enemmän koulutusta ja julkista puhetta 40% 40% 38% 43% 42% 37% 36% 43% 40% 41% Valtio lahjoittaa jokaiselle vastasyntyneelle salkullisen suomalaista elinkeinoelämää ja kasvuyrityksiä 19% 28% 18% 15% 18% 20% 19% 19% 16% 20% Sijoittaminen mahdolliseksi R-kioskilla 4% 2% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 5% 3% Kaveripiireille suunnattuja kimppasijoituspiirejä 8% 7% 9% 6% 8% 8% 7% 9% 7% 7% Pienet osinkotulot tehtäisiin verovapaiksi 74% 72% 72% 79% 75% 75% 72% 73% 75% 77% Enemmän tavallisten ihmisten onnistuneita sijoitustarinoita esiin 29% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset 28% 28% 31% 28% 33% 27% 24% 29% 30% Osa työntekijöiden palkoista maksettaisiin yrityksen osakkeina 21% 24% 20% 22% 22% 18% 20% 24% 19% 24% Jokaisen lottokupongin kääntöpuolella olisi mahdollisuus sijoittaa sama summa johonkin vähemmän riskialttiiseen 12% 14% 11% 12% 13% 10% 10% 16% 12% 10% Ylioppilaslahjana annetuista osakkeista saisi alennusta 11% 13% 9% 12% 9% 17% 12% 9% 9% 12% Mielestäni tämä ei ole tavoittelemisen arvoinen asia 12% 12% 13% 12% 11% 15% 17% 14% 15% 9% Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

43 Luottamusväli 43

Kasvata eurosta. isompi sijoittamalla

Kasvata eurosta. isompi sijoittamalla Kasvata eurosta isompi sijoittamalla TEKSTI Minna Lyhty KUVAT Minna Lyhty, Fotolia Onko sinulla iso palkka? Jos on, siitä on helppo ottaa osa syrjään ja sijoittaa se. Vai onko palkkasi pieni? Silloin sijoittaminen

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto Kevät ,, Työmarkkinailmastotutkimus SISÄLLYS TYÖMARKKINAPOLIITTINEN MIELIPIDEILMASTO KEVÄT... Tarvitaanko ammatillista järjestäytymistä?... Järjestäytyminen on kansalaisten

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille

Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille Lauantai 5. lokakuuta uusisuomi.fi Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille Getty Images Asuntolainojen suuruuden rajoittaminen saa laajan tuen suomalaisilta. Uuden Suomen ja Hypon Taloustutkimuksella

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyvää sijoitusaikaa Käytä notkahdus hyödyksesi Pitkän aikavälin investointi Hyvin hajautetun osakesalkun omistajana voit suhtautua

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi!

Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi! Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi! Hyvä tietää säästämisestä Olipa tavoitteenasi oma asunto tai jokin pienempi hankinta, ennakkosäästäminen helpottaa tavoitteen saavuttamista.

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opinnäytetyö / AMK Liiketalouden koulutusohjelma Kansainvälistyvä liiketoiminta ja yrittäjyys 2012 Pia-Marja Kunnari YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opas alkavalle yrittäjälle OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

- Suomalaiset arvostavat ahkeruutta, mutta ovat huonoja jakamaan

- Suomalaiset arvostavat ahkeruutta, mutta ovat huonoja jakamaan Ilkka Haavisto TYÖLLE AHNEET - Suomalaiset arvostavat ahkeruutta, mutta ovat huonoja jakamaan YHTEENVETO Suomalaiset määrittelevät itsensä työkeskeisiksi, kun heiltä kysytään millaisia suomalaiset ovat.

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

Nuoren osakesijoittaminen

Nuoren osakesijoittaminen Nuoren osakesijoittaminen 2009 Jussi Aamuvuori Sisällys Lukijalle... 3 NUORTEN RAHANKÄYTTÖ... 4 Mistä saa rahat säästämiseen?... 4 Esimerkkejä tuhlaamisesta... 5 Miten säästää arjessa... 6 MATKA OSAKESÄÄSTÄJÄKSI...

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) vaalit 2008 18.9.2008. Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen.

Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) vaalit 2008 18.9.2008. Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen. Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) Vaalit 2008 /YLE:n vaalikoneen kysymykset VASTAUKSIA YLEN VAALIKONEESEEN, versio 16.9.2008 pohdintaa 17.9.2008 pohdintaa Lukuintoa tarvitaan Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen.

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot