Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla"

Transkriptio

1 Julkaistavissa.. klo. Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Suomalaisista noin neljännes ( %) sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän vasemmistoon ja noin kolmannes ( %) oikeistoon, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Neljännes ( %) arvioi sijoittuvansa ulottuvuudelle vasemmiston ja oikeiston väliin keskelle. Puolueiden välisiä eroja on perinteisesti havainnollistettu vasemmiston ja oikeiston käsitteillä. Jako oikeistoon ja vasemmistoon vaikuttaa edelleenkin puolueiden välisen kilpailun taustalla. Vasemmisto korostaa perinteisesti valtion ja julkishallinnon roolia, oikeisto vapaita markkinoita ja yksilön valinnanvapautta talouden perustalla. Yleispuolueilla on kuitenkin ollut pyrkimystä hakeutua kannoissaan kansalaisten enemmistön kantoja myötäilevään keskusta-asetelmaan. Toinen keskeinen jakolinja kulkee arvoliberalismin ja -konservatismin välillä. Tällöin korostetaan muita kuin taloudellisia tekijöitä. Arvoliberalismi tähdentää ajattelun, ilmaisun ja elämäntapojen valinnan vapautta, arvokonservatismi perinteisiä ihanteita ja yhtenäisiä käyttäytymismalleja, perinteisten arvojen noudattamista. Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin sijoittamaan itsensä viisiportaiselle ( ) vasemmisto-oikeisto-akselille, joista edustivat suuntautumista vasemmalle ja suuntautumista oikealle. Vastaavasti arvoliberaaleiksi itsensä mieltävät valitsivat asteikolta luvut ja arvokonservatiivit luvut. Kokoomus on oikeistopuolue; keskusta ja perussuomalaiset keskustaoikeistolaisia; vasemmistoliitto, SDP ja vihreät vasemmistopuolueita Pääpuolueiden kannattajat eroavat merkittävästi sijoittumisessa vasemmisto oikeistoulottuvuudelle. Kolmen puolueen kohdalla kannattajien enemmistö suuntautuu vasemmalle. Nämä ovat vasemmistoliiton, SDP:n ja vihreiden tukijat. Kokoomuksen kannattajat suuntautuvat selkeästi oikealle. Perussuomalaisten kannattajista kaksi viidestä on keskellä ja kolmasosa oikealla. Keskustan tukijoista lähes joka toinen sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän oikealle ja kaksi viidestä keskelle. Kiteytyksenä puolueiden kannattajien kannoista voidaan sanoa, että kokoomus on oikeistopuolue. Keskusta ja perussuomalaiset ovat keskusta oikeistolaisia puolueita. Vasemmistoliitto, SDP ja vihreät ovat vasemmistopuolueita.

2 Puolueiden kannattajien sijoittuminen vasemmisto-oikeisto-ulottuvuudelle prosenttilukujen valossa. Vasemmalle Keskelle Oikealle % % % KOK SDP PS KESK VAS VIHR Iän mukaisista eroista on syytä todeta, että nuorten -vuotiaiden keskuudessa on keskimäärää enemmän vasemmistoon itsensä sijoittavia ( %). Nuorista alle viidennes ( %) samaistuu enemmän tai vähemmän oikeistoon. Eniten oikeistoon itsensä sijoittavia löytyy keski-ikäisten parista ( %). Oikeistolaisuus kasvaa selvästi tulojen kasvun myötä. Tulonsaajaryhmistä ainoastaan alle euroa vuodessa ansaitsevat sijoittivat itsensä keskimääräistä enemmän vasemmalle. Vihreitä ja vasemmistoliittoa kannattavat ovat arvoliberaaleimpia Arvoliberaalisuus arvokonservatiivisuus-ulottuvuudella vajaa kolmannes ( %) sijoittaa itsensä arvoliberalismin puolelle ja neljännes ( %) arvioi olevansa enemmänkin arvokonservatiivi. Kolmannes ( %) väestöstä sijoittuu keskelle, ei ole arvoliberaali eikä -konservatiivi. Vihreiden ( %) ja vasemmistoliiton ( %) kannattajat ovat selkeimmin arvoliberaaleja. Perussuomalaisten ( %) ja kokoomuksen ( %) kannattajista enemmän sijoittuu arvokonservatiiveihin kuin keskelle tai arvoliberaaleihin. Keskustan ( %) ja SDP:n ( %) kannattajista suurempi osa sijoittuu keskelle kuin muiden puolueiden kannattajista. Puolueiden kannattajien sijoittuminen arvoliberaalisuus arvonkonservatiivisuusulottuvuudelle prosenttilukujen valossa: Arvoliberaaleja Keskelle Arvokonservatiiveja % % % KOK SDP PS KESK VAS VIHR Ikä on yhteydessä sijoittumiseen arvoliberaali arvokonservatiivi-ulottuvuudelle. Arvoliberaaliksi tunnustautuvien osuus lisääntyy suoraviivaisesti nuorimman ikäluokan

3 suuntaan. Nuorimmista -vuotiaista enemmän kuin kaksi viidestä ( %) pitää itseään arvoliberaaleina. Ikääntyneiden keskuudesta näitä löytyy vain vajaa viidennes ( %). Ikääntyneistä arvokonservatiiveiksi itsensä luokittelee yli kolmannes ( %). Merkillepantava osa ikääntyneimmistä kuitenkin sanoo, että ei pysty sijoittamaan enemmän arvoliberaaliksi kuin -konservatiiviksikaan. Tämä johtunee siitä, että jossain asioissa voi olla liberaali, toisissa konservatiivi. Ammattitaustan mukaan eniten arvokonservatiiveja löytyy eläkeläisten keskuudesta. Eniten arvoliberaaleiksi tunnustautuvia on ylempien toimihenkilöiden ja opiskelijoiden parissa. KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla... Haastatteluja tehtiin yhteensä.. Vastaajat edustavat maamme vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuunottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, - Kuvio &. MITEN SIJOITTAA ITSENSÄ VASEMMISTO- OIKEISTO -ULOTTUVUUDELLA SEKÄ ARVO- LIBERAALI-ARVOKONSERVATIIVI -ASTEI- KOLLA (asteikot -, %). [keskiarvo =,] [eos = %] VASEMMISTO OIKEISTO ARVOLIBERAALI ARVOKONSERVATIIVI [keskiarvo =,] [eos = %] Kunnallisalan kehittämissäätiö

4 Kuvio &k. MITEN SIJOITTAA ITSENSÄ VASEMMISTO-OIKEISTO -ULOTTU- VUUDELLA SEKÄ ARVOLIBERAALI-ARVOKONSERVATIIVI -ASTEI- KOLLA (asteikot -, keskiarvot; akselien leikkauspiste = asteikkojen neutraali keskipiste). Arvoliberaali - arvokonservatiivi ARVOLIBERAALI Vihr Vasl Sdp Vasemmisto - oikeisto Koko väestö VASEMMISTO Peruss Kesk Kok OIKEISTO ARVOKONSERVATIIVI Kunnallisalan kehittämissäätiö

5 Kuvio &k. MITEN SIJOITTAA ITSENSÄ VASEMMISTO-OIKEISTO -ULOTTU- VUUDELLA SEKÄ ARVOLIBERAALI-ARVOKONSERVATIIVI -ASTEI- KOLLA (asteikot -, keskiarvot; akselien leikkauspiste = asteikkojen neutraali keskipiste). Arvoliberaali - arvokonservatiivi ARVOLIBERAALI -v. Vasemmisto - oikeisto VASEMMISTO -v. Naiset Miehet -v. Yli v. -v. OIKEISTO ARVOKONSERVATIIVI Kunnallisalan kehittämissäätiö

6 Kuvio xe. MITEN SIJOITTAA ITSENSÄ VASEMMISTO - OIKEISTO -ULOTTUVUUDELLA (keskiarvojen poikkeamat asteikon - neutraalista arvosta). VASEMMISTO OIKEISTO Kaikki, Nainen Mies,, Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Peruskoulutus Muu koulutus Akateeminen Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Työtön SAK Akava STTK Pääkaupunkiseutu Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu Maaseutumainen -, -, -, -, -, -,,,,,,,,,,,,,,,,, Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi,,,, Alle Yli -,,,,, KOK SDP PS KESK VASL VIHR Muut yht. Ei osaa sanoa -, -, -,,,,,, Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka -,,, - -, - -,,, Kunnallisalan kehittämissäätiö

7 Kuvio xe. MITEN SIJOITTAA ITSENSÄ ARVOLIBERAALI-ARVOKON- SERVATIIVI -ASTEIKOLLA (keskiarvojen poikkeamat asteikon - neutraalista arvosta). ARVOLIBERAALI ARVOKONSERVATIIVI Kaikki -, Nainen Mies -, -, Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta -, -, -,,, Peruskoulutus Muu koulutus Akateeminen -, -, -, Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Työtön -, -, -, -, -,,, SAK Akava STTK -, -,, Pääkaupunkiseutu Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu Maaseutumainen -, -, -,, Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi -, -, -, -, Alle Yli -, -, -,,, KOK SDP PS KESK VASL VIHR Muut yht. Ei osaa sanoa -, -, -, -,,,,, Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka -, -, -, - -, - -,,, Kunnallisalan kehittämissäätiö

8 Kuvio p. MITEN SIJOITTAA ITSENSÄ VASEMMISTO - OIKEISTO -ULOTTUUDELLA ASTEIKOLLA - (%). VASEM- MISTOON EI OSAA SANOA OIKEIS- TOON Kaikki Nainen Mies Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Peruskoulutus Muu koulutus Akateeminen Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Työtön SAK Akava STTK Pääkaupunkiseutu Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu Maaseutumainen Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Alle Yli KOK SDP PS KESK VASL VIHR Muut yht. Ei osaa sanoa Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka Kunnallisalan kehittämissäätiö

9 Kuvio p. MITEN ARVOLIBERAALINA TAI ARVOKONSERVATIIVINA PITÄÄ ITSEÄÄN ASTEIKOLLA - (%). ARVOLIBE- RAALINA EI OSAA SANOA ARVOKONSER- VATIIVINA Kaikki Nainen Mies Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Peruskoulutus Muu koulutus Akateeminen Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Työtön SAK Akava STTK Pääkaupunkiseutu Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu Maaseutumainen Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Alle Yli KOK SDP PS KESK VASL VIHR Muut yht. Ei osaa sanoa Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka Kunnallisalan kehittämissäätiö

Ilmapuntari 2015: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan

Ilmapuntari 2015: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan Ilmapuntari 5: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan Puolue on eduskuntavaaleissa tärkeämpi kuin ehdokas. Enemmistö suomalaisista (6 %) ilmoittaa valinnan tapahtuvan

Lisätiedot

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto Kevät ,, Työmarkkinailmastotutkimus SISÄLLYS TYÖMARKKINAPOLIITTINEN MIELIPIDEILMASTO KEVÄT... Tarvitaanko ammatillista järjestäytymistä?... Järjestäytyminen on kansalaisten

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

KEN ON MAASSA JÄMÄKIN?

KEN ON MAASSA JÄMÄKIN? KEN ON MAASSA JÄMÄKIN? EVAn Arvo- ja asennetutkimus 2015 Matti Apunen Ilkka Haavisto Johanna Sipola Sarianna Toivonen EVA Raportti 1/2015 ISSN 2342-8082 (painettu) ISSN 2342-8090 (pdf) Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Mitä tietokirjailija tienaa?

Mitä tietokirjailija tienaa? TURUN YLIOPISTO BID INNOVAATIOT JA YRITYSKEHITYS Mitä tietokirjailija tienaa? Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012 Mikko Grönlund LOKAKUU 2013 BID Innovaatiot ja yrityskehitys/turun

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela

Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Johdanto Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jossa selvitettiin kansalaisten alkoholin käyttöä ja kohtuullista juomista.

Lisätiedot

tarvitaanko jo kovempia lääkkeitä?

tarvitaanko jo kovempia lääkkeitä? 4 Vai tarvitaanko jo kovempia lääkkeitä? Työn lisääminen on kansan mielestä avain talouden uuteen nousuun Johanna Sipola Kansa on valmis lisäämään tehdyn työn määrää kovinkin keinoin, jotta hyvinvointivaltio

Lisätiedot

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista

Lisätiedot

Haastattelut tehtiin 21.11. 11.12.2011. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Haastattelut tehtiin 21.11. 11.12.2011. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. 1 SAATTEEKSI Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa on selvitetty kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä puolustusvoimauudistuksesta.

Lisätiedot

NELJÄS SUOMI. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014. Ilkka Haavisto

NELJÄS SUOMI. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014. Ilkka Haavisto NELJÄS SUOMI EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014 Ilkka Haavisto Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-603-0 ISBN 978-951-628-604-7

Lisätiedot

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista tutkimus Sakarias Sokka, Anita Kangas, Hannu Itkonen, Pertti Matilainen & Petteri Räisänen Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Hyvinvointia myös kulttuurija

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 7/2012. AV-sisältöpalvelut Suomessa

MARKKINAKATSAUS 7/2012. AV-sisältöpalvelut Suomessa MARKKINAKATSAUS 7/2012 AV-sisältöpalvelut Suomessa Televisio ja videosisältöjen katselu 2012 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

Työ, muutos ja jaksaminen

Työ, muutos ja jaksaminen Työ, muutos ja jaksaminen YHL:n jäsenkysely 2014 Työ, muutos ja jaksaminen. YHL:n jäsenkysely 2014 Satu Henttonen, Saija Kyllönen, Tomi Rosti & Antti Sadinmaa Taitto & kannen kuva: Antti Sadinmaa Yliopistojen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tutkimuksia MAGDALENA JAAKKOLA. Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta. Asennemuutokset 1987 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tutkimuksia MAGDALENA JAAKKOLA. Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta. Asennemuutokset 1987 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tutkimuksia 1 MAGDALENA JAAKKOLA Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta Asennemuutokset 1987 2007 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Elina Stenvall, p. (09) 310

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla

Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Nordlund, Marika Stenberg, Lea Lempola, Hanna-Mari Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta www.ikateknologia.fi Sisällys Lukijalle... Tietoteknologian

Lisätiedot

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI PÄIVI BERG Nuoria liikkeellä! Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI & Päivi Berg Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Nuoria liikkeellä!

Lisätiedot

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Timo Cantell, Tanssin Tiedotuskeskus ja Taiteen keskustoimikunta Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-46-5 ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti. Internetin käyttäjien osuus

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internet vuorovaikutuksen välineenä Jo joka toinen suomalainen käyttää internetiä useasti päivässä Korjattu.. klo. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Työterveyshuoltokysely

Työterveyshuoltokysely Työterveyshuoltokysely 3 Sisällys Esipuhe................................... 5 Yhteenveto............................... 6 1. Taustatiedot.............................. 7 2. Yrittäjät..................................

Lisätiedot

Reija Lilja ja Eija Savaja

Reija Lilja ja Eija Savaja SUKUPUOLTEN VÄLINEN PALKKAUKSELLINEN TASA-ARVO YKSITYISILLÄ PALVELUALOILLA Reija Lilja ja Eija Savaja Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla Selvitys miesten ja naisten

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma EVAn Suomi, EU ja maailma -asennetutkimus 2004 Kai Torvi www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI?

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI? PERHEBAROMETRI 1 PIRJO PAAJANEN Perhebarometri MIKÄ ON MINUN PERHEENI? SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ VUOSILTA JA Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30/ 2 PERHEBAROMETRI Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Vaikuttava osa Nuorisobarometri 2013 VAIKUTTAVA OSA Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Sami Myllyniemi Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö Nuorisoasiain

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot