Norvestia Sijoitusbarometri 2012 Raportti. Norvestia Sijoitusbarometri 2012 ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Norvestia Sijoitusbarometri 2012 Raportti. Norvestia Sijoitusbarometri 2012 (220102517)"

Transkriptio

1 Norvestia Sijoitusbarometri 2012 Raportti Norvestia Sijoitusbarometri 2012 ( )

2 Taustaa Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tavoite on kartoittaa kuluttajien näkemykset koskien erilaisia väittämiä sijoittamisesta nykymarkkinoilla. Seurantatutkimus vuodelle. Tiedonkeruu Kohderyhmä Suomalaiset +25v., valtakunnallisesti edustava, iän, sukupuolen ja alueen mukaan. Tiedonkeräysmenetelmä Online tutkimus, TNS Gallup Forum Paneeli -tutkimus. Vastanneiden määrä 1462 vastausta. Raportointi Tulokset on raportoitu total- tasolla sekä määritellyillä taustoilla: alue, ikäryhmä ja tuloluokka. 2

3 Tutkimuslomake ja taustajakaumat 3

4 Tutkimuslomake 1/2

5 Tutkimuslomake 2/2

6 Taustajakaumat Total N 100 % 1462 Sukupuoli N % Nainen % Mies % Ikä N % 25-35v % 36-55v % Yli 55v % Asuinkunta N % Kaupunkimaiset % Taajaan asutut kunnan % Maaseutumaiset % Tulot N % Pienituloiset ( ) % Keskituloiset ( ) % Suurituloiset (Yli ) %

7 Yhteenveto Vertailtaessa vuoden tuloksiin ei muutoksia ole tapahtunut koskien miten ymmärrettäviksi eri sijoitustuotteet koetaan, yhä erittäin vahva rintama (91%) kokee haasteita. Naiset ja nuorempi ikäluokka kokivat eniten haasteita. Säästöjä sijoitetaan yhä eniten talletuksiin, on kuitenkin huomioitava että päätään on hivenen nostanut En sijoita lainkaan väittämä. Voidaan sanoa että sijoittamisen aloittaminen on kahden tekijän kauppa, itse aloittanut / pankki on suositellut rahastoja. Erityisesti 25-34v. ovat pankin suosittelun kokeneita. Kokemukset sijoittamisesta paljastavat pienellä tasolla tyytymättömyyden aiheeseen, koetaan että ollaan menetetty rahaa sekä että ei olla ansaittu rahaa sijoittamalla. Sijoittamisen esteet ovat pääsääntöisesti pysyneet ennallaan, yhä koetaan että ei ole tarpeeksi rahaa tai että epävakaus mietityttää. Sijoittamisen harkitsemista kannustavat ylimääräinen raha, eläkepäivät, merkittävä perintö tai lahja sekä talouskasvusta hyötyminen. Eri sijoitustahoista pankki koetaan selkeästi luotettavimmaksi. Salkunhoitajat eivät saa luottamusta (50%). Sijoitusympäristössä ei yllättäen koeta mitään suurempia muutoksia, tulos on negatiivinen mutta uutisointi vakuuksista ym. ei näytä vaikuttaneen oleellisesti. Euron ei uskota hajoavan (69%) ja ansaitsemaa eläkettä uskotaan että tullaan nostamaan (63%). Euron mahdolliseen hajoamiseen ei nähdä varautumisen syytä (59%), tosin (26%) on sitä mieltä että haluaisi varautua mutta ei tiedä miten. Veromuutosten vaikutuksista ei kunnolla osata sanoa (32%), samalla (20%) toteaa että verotus ei vaikuta mitenkään sijoittamiseen.

8 Tulokset 8

9 Sijoittaminen ja oma talous Kuinka samaa tai eri mieltä olet väittämän kanssa Total (n=1462) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tiedän paljon taloudesta ja sijoittamisesta Talouteni on vakaalla pohjalla Tarjolla olevat sijoitustuotteet ovat mielestäni yksinkertaisia ja ymmärrettäviä = täysin samaa mieltä =täysin eri mieltä

10 Sijoittaminen ja oma talous Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v N= Q1_1. Tiedän paljon taloudesta ja sijoittamisesta 2,59 2,39 2,49 2,83 2,66 2,52 2,37 2,39 2,43 2,81 2,48 Q1_2. Talouteni on vakaalla pohjalla 3,49 3,33 3,38 3,75 3,54 3,36 3,4 2,89 3,38 3,79 3,46 Q1_3. Tarjolla olevat sijoitustuotteet ovat mielestäni yksinkertaisia 2,21 2,21 2,15 2,31 2,24 2,31 1,99 2,11 2,13 2,34 ja ymmärrettäviä 2,20 Kaupunki maiset Taajaan asutut Maaseutu maiset Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Keskiarvot: Asteikko 1-5, jossa 5=paras arvo ja 1=heikoin arvo Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

11 Säästöjen sijoittaminen Sijoitan säästöjäni Total (n=1462) % Talletuksiin Rahastoihin Vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen Suoraan osakkeisiin En sijoita lainkaan

12 Säästöjen sijoittaminen Q2A. Sijoitan säästöjäni Ikä Asuinkunta Bruttotulot Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienitulois TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset et kunnan Keskituloi set Suuritulois et N= suoraan osakkeisiin 21% 12% 20% 26% 23% 19% 14% 10% 14% 30% 21% rahastoihin 31% 31% 30% 35% 33% 32% 24% 20% 30% 38% 33% talletuksiin 43% 35% 39% 54% 43% 47% 42% 34% 42% 47% 42% vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen 23% 22% 28% 16% 23% 27% 21% 10% 19% 31% 22% en sijoita lainkaan 37% 45% 40% 29% 36% 36% 42% 56% 40% 28% 34% TOTAL Keskiarvot: Asteikko 1-5, jossa 5=paras arvo ja 1=heikoin arvo Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

13 Sijoitettu varallisuus Kuinka suuri on sijoittamasi varallisuus? Total (n=924) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Yli Eos/Ei halua vastata

14 Sijoitettu varallisuus Kuinka suuri on sijoittamasi varallisuus? Ikä Asuinkunta Bruttotulot Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienitulois TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset et kunnan Keskituloi set Suuritulois et N= euroa 11% 18% 13% 8% 11% 11% 13% 14% 14% 10% 12% euroa 29% 43% 32% 19% 27% 38% 29% 30% 32% 28% 32% euroa 37% 25% 34% 46% 37% 33% 42% 40% 39% 37% 35% euroa - 11% 6% 8% 16% 13% 6% 4% 4% 6% 16% 8% En osaa sanoa / En halua vastata 12% 8% 13% 12% 12% 11% 13% 12% 9% 8% 13% TOTAL Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

15 Sijoittamisen aloittaminen Kuinka aloitit sijoittamisen (esim. pörssiosakkeisiin tai rahastoihin)? Total (n=924) 30% 29% 5% 5% 5% 3% 1% 22% Ostin itse pörssiosakkeita tai rahasto-osuuksia tms. Pankissa suositeltiin sijoittamaan rahastoon Puhelinosuustodistukseni vaihdettiin osakkeiksi Sain lahjaksi Sain perinnöksi Työnantaja järjesti henkilöstöannin Sain osakkeita yrityksen kanta-asiakasohjelman kautta Muulla tapaa

16 Sijoittamisen aloittaminen Kuinka aloitit sijoittamisen (esim. pörssiosakkeisiin tai rahastoihin)? Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset N= Työnantaja järjesti henkilöstöannin 3% 1% 3% 3% 4% 2% % 1% 1% 4% Puhelinosuustodistukseni vaihdettiin osakkeiksi 5% 1% 6% 6% 6% 5% 2% 5% 4% 6% Sain osakkeita yrityksen kanta-asiakasohjelman kautta 1% % 2% 1% 2% % 1% 1% 2% 1% Sain perinnöksi 5% 5% 4% 5% 5% 2% 4% 9% 3% 5% Sain lahjaksi 5% 6% 6% 3% 5% 5% 4% 3% 5% 5% Pankissa suositeltiin sijoittamaan rahastoon 29% 41% 26% 29% 28% 36% 29% 31% 35% 26% Ostin itse pörssiosakkeita tai rahasto-osuuksia tms. 30% 19% 29% 35% 31% 29% 24% 23% 25% 35% Muulla tapaa 22% 26% 23% 17% 19% 21% 34% 27% 25% 19% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

17 Kokemukset sijoittamisesta Kuinka moni seuraavista tapauksista on käynyt toteen kohdallasi? Total (n=1462) makuuttanut rahaa tililläni turhaan ärsyyntynyt sijoitustuotteiden monimutkaisuudesta menettänyt rahaa sijoituksessa miettinyt, myytiinkö minulle tosiaan paras sijoitusvaihtoehto ansainnut rahaa sijoittamalla hyvien neuvojen ansiosta käsitellyt talousasioitani verkkokeskusteluissa

18 Kokemukset sijoittamisesta Kuinka moni seuraavista tapauksista on käynyt toteen kohdallasi?olen joskus... N= menettänyt rahaa sijoituksessa 32% 20% 30% 41% 33% 29% 28% 25% 27% 37% 30% ansainnut rahaa sijoittamalla hyvien neuvojen ansiosta 18% 12% 15% 25% 19% 18% 13% 12% 15% 22% 21% miettinyt, myytiinkö minulle tosiaan paras sijoitusvaihtoehto 23% 16% 23% 26% 23% 25% 18% 19% 20% 25% 27% makuuttanut rahaa tililläni turhaan 46% 43% 43% 51% 48% 43% 36% 40% 43% 48% 47% ärsyyntynyt sijoitustuotteiden monimutkaisuudesta 36% 40% 38% 31% 36% 38% 34% 28% 34% 40% 44% käsitellyt talousasioitani verkkokeskusteluissa 2% 4% 3% 1% 3% 2% % 4% 2% 3% 2% Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnan Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

19 Sijoittamisen harkitseminen Voisitko harkita tällä hetkellä sijoittamista (muuhun kuin kiinteään omaisuuteen)? Total (n=1462) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kyllä Ei En osaa sanoa

20 Sijoittamisen esteet Miksi sijoittaminen juuri nyt ei ole vaihtoehto? Total (n=705) Minulla ei ole tarpeeksi rahaa Finanssimaailman epävakaus mietityttää En luota siihen, että sijoituspalvelun tarjoaja ajaa täysin minun etuani Minua ei kiinnosta Haluan pitää rahani aina heti valmiina tilillä Tarjolla olevat vaihtoehdot ovat hämmentäviä ja vaikeaselkoisia Koen liian vaivalloiseksi

21 Sijoittamisen harkitseminen Q4A> Voisitko harkita tällä hetkellä sijoittamista (muuhun kuin kiinteään omaisuuteen)? Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset N= Kyllä 35% 36% 34% 36% 38% 30% 25% 20% 29% 45% 36% Ei 48% 48% 50% 46% 45% 53% 56% 61% 53% 41% 45% En osaa sanoa 17% 16% 16% 18% 16% 17% 20% 19% 18% 14% 19% Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset TOTAL Q4B. Miksi sijoittaminen juuri nyt ei ole vaihtoehto? Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset N= Minua ei kiinnosta 24% 27% 26% 19% 25% 21% 22% 18% 24% 24% 26% Koen liian vaivalloiseksi 17% 31% 18% 10% 19% 19% 11% 10% 19% 18% 14% Minulla ei ole tarpeeksi rahaa 65% 77% 69% 53% 65% 62% 69% 74% 68% 61% 66% Tarjolla olevat vaihtoehdot ovat hämmentäviä ja vaikeaselkoisia 23% 40% 21% 17% 23% 22% 21% 23% 23% 22% 20% En luota siihen, että sijoituspalvelun tarjoaja ajaa täysin minun etuani 28% 41% 26% 25% 30% 27% 22% 24% 29% 28% 26% Finanssimaailman epävakaus mietityttää 40% 41% 37% 44% 41% 39% 34% 28% 37% 46% 39% Haluan pitää rahani aina heti valmiina tilillä 24% 19% 25% 25% 25% 25% 20% 24% 23% 23% 19% Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

22 Peruste sijoittamiselle Mitkä seuraavista saisivat sinut harkitsemaan sijoittamista? Total (n=511) Minulla on ylimääräistä rahaa, jota on turha pitää tilillä Onpa jotain sukanvarressa eläkepäiviä varten Haluan hyötyä talouskasvusta Minulle on tarjolla sellainen palveluntarjoaja, johon voin luottaa täysin Toiveeni on jättää perinnöksi pitkäaikaisia sijoituksia Rikastuakseni nopeasti Aion pyrkiä ammattimaiseksi sijoittajaksi Jos saisin merkittävän perinnön tai lahjan Jos luottamani pankkihenkilö suosittelisi sijoittamaan esim. rahastoon Jos saisin osakkeita edullisemmin jonkun yrityksen kantaasiakasohjelman kautta Jos työnantaja järjestäisi henkilöstöannin missä voisin ostaa edullisemmin oman yrityksen osakkeita

23 Peruste sijoittamiselle Q4C. Mitkä seuraavista saisivat sinut harkitsemaan sijoittamista? N= Haluan hyötyä talouskasvusta 50% 51% 53% 46% 51% 40% 53% 40% 43% 55% 60% Minulle on tarjolla sellainen palveluntarjoaja, johon voin luottaa täysin 22% 22% 24% 19% 21% 26% 28% 22% 28% 19% 23% Minulla on ylimääräistä rahaa, jota on turha pitää tilillä 63% 71% 59% 65% 64% 61% 60% 71% 61% 63% 57% Rikastuakseni nopeasti 10% 21% 10% 3% 9% 11% 12% 7% 7% 11% 13% Aion pyrkiä ammattimaiseksi sijoittajaksi 1% 1% 2% 1% 1% 5% - 2% 1% 2% 2% Onpa jotain sukanvarressa eläkepäiviä varten 61% 64% 70% 45% 60% 68% 57% 60% 60% 61% 66% Toiveeni on jättää perinnöksi pitkäaikaisia sijoituksia 14% 6% 11% 22% 13% 21% 14% 9% 14% 16% 17% Jos työnantaja järjestäisi henkilöstöannin missä voisin ostaa edullisemmin oman yrityksen osakkeita 10% 14% 13% 3% 9% 11% 9% 9% 4% 12%, Jos saisin osakkeita edullisemmin jonkun yrityksen kanta-asiakasohjelman kautta 20% 20% 12% 18% 15% 12% 22% 11% 19% 17%, Jos saisin merkittävän perinnön tai lahjan 51% 68% 57% 32% 51% 50% 53% 51% 46% 52%, Jos luottamani pankkihenkilö suosittelisi sijoittamaan esim. rahastoon 21% 31% 18% 21% 19% 34% 21% 18% 27% 19% Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnan Keskituloiset Suurituloiset TOTAL, Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

24 Sijoitustahojen luotettavuus Kuinka luotettavina pitäisit seuraavia tahoja sijoitusasioittesi hoitajana? Total (n=1462) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Pankki, joka tarjoaa erilaisia sijoitustuotteita Listattu osakeyhtiö, jonka osakkeita hankit Rahastoyhtiö, joka tarjoaa rahastojaan = erittäin luotettava = ei lainkaan luotettava

25 Sijoitustahojen luotettavuus Kuinka luotettavina pitäisit seuraavia tahoja sijoitusasioittesi hoitajana? N= Pankki, joka tarjoaa erilaisia sijoitustuotteita 3,30 3,37 3,35 3,2 3,27 3,32 3,42 3,21 3,34 3,32 3,41 Listattu osakeyhtiö, jonka osakkeita hankit 2,81 2,9 2,83 2,74 2,82 2,8 2,76 2,66 2,72 2,95 2,82 Rahastoyhtiö, joka tarjoaa rahastojaan 2,60 2,79 2,64 2,44 2,61 2,56 2,58 2,62 2,55 2,64 2,63 Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnan Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Keskiarvot: Asteikko 1-5, jossa 5=paras arvo ja 1=heikoin arvo Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

26 Luotettavin sijoitustaho Keneen luotat eniten, kun harkitset vaihtoehtoja rahojesi tallettamiseen tai sijoittamiseen? Total (n=1462) Pankit ja sijoitusyhtiöt Perhe ja tuttavat Verkkokeskustelut 0 0 Media 2 2 Luotan vain itseeni Joku muu 3 2 En osaa sanoa

27 Luotettavin sijoitustaho Q6> Keneen luotat eniten, kun harkitset vaihtoehtoja rahojesi tallettamiseen tai sijoittamiseen? Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset N= Pankit ja sijoitusyhtiöt 41% 42% 43% 38% 40% 49% 42% 40% 44% 41% 47% Perhe ja tuttavat 10% 17% 10% 6% 10% 11% 9% 7% 9% 11% 11% Verkkokeskustelut % 1% % % 1% - - 1% % % % Media 2% % 2% 3% 2% 1% 1% % 2% 3% 2% Luotan vain itseeni 31% 20% 28% 40% 31% 23% 33% 26% 29% 33% 24% Joku muu 3% 2% 3% 2% 3% 3% 1% 2% 2% 3% 2% En osaa sanoa 13% 18% 14% 11% 13% 13% 14% 24% 14% 9% 13% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

28 Arviot sijoitusympäristöstä Minkälainen sijoitusympäristö on mielestäsi tällä hetkellä? Valitse kunkin väittämän kohdalla mielestäsi kuvaavampi vaihtoehto. Total (n=1462) Laskeva/negatiivinen - nouseva/positiivinen Epävarma - vakaa Korkea riskitaso - matala riskitaso Epätuottoisa - tuottoisa Monimutkainen - yksinkertainen Säästeliäs - ahne

29 Arviot sijoitusympäristöstä <Q7_1> Minkälainen sijoitusympäristö on mielestäsi tällä hetkellä? Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset N= Nouseva/positiivinen 24% 32% 23% 24% 25% 25% 23% 22% 23% 27% 23% Laskeva/negatiivinen 76% 68% 77% 76% 75% 75% 77% 78% 77% 73% 77% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Vakaa 8% 6% 8% 8% 8% 9% 6% 10% 9% 5% 10% Epävarma 92% 94% 92% 92% 92% 91% 94% 90% 91% 95% 90% Matala riskitaso 13% 12% 12% 15% 12% 16% 13% 18% 13% 11% 13% Korkea riskitaso 87% 88% 88% 85% 88% 84% 87% 82% 87% 89% 87% Tuottoisa 21% 33% 20% 17% 21% 22% 25% 18% 18% 26% 21% Epätuottoisa 79% 67% 80% 83% 79% 78% 75% 82% 82% 74% 79% Yksinkertainen 13% 9% 11% 17% 13% 16% 7% 13% 15% 11% 12% Monimutkainen 87% 91% 89% 83% 87% 84% 93% 87% 85% 89% 88% Ahne 62% 62% 62% 63% 60% 66% 68% 62% 63% 61% 63% Säästeliäs 38% 38% 38% 37% 40% 34% 32% 38% 37% 39% 37%

30 Väittämät, uskotko että Uskotko että Total (n=1462) Euro tulee hajoamaan kyllä 31 ei 69 Poliitikot tekevät oikeita päätöksiä euron suhteen kyllä ei Yksityinen sijoitusmaailma tekee oikeita päätöksiä kyllä ei Tulet nostamaan ansaitsemaasi eläkettä kyllä ei

31 Väittämät, uskotko että Uskotko että... Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutum aiset N= Euro tulee hajoamaan 31% 27% 34% 30% 28% 36% 39% 40% 31% 26% Poliitikot tekevät oikeita päätöksiä euron suhteen 44% 43% 43% 45% 45% 43% 36% 36% 41% 49% Yksityinen sijoitusmaailma tekee oikeita päätöksiä eurokriisin lopettamiseksi 35% 37% 33% 36% 34% 36% 36% 32% 34% 37% Tulet nostamaan ansaitsemaasi eläkettä 63% 45% 56% 83% 64% 64% 59% 56% 63% 67% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

32 Varautuminen euron hajoamiseen Oletko pyrkinyt jollain tapaa varautumaan euron mahdolliseen hajoamiseen? Total (n=1462) En koe, että minun olisi varauduttava 59 Haluaisin varautua, mutten tiedä miten 26 Kyllä, olen investoinut kiinteään omaisuuteen 13 Kyllä, olen säästänyt ylimääräistä varallisuutta 9 Kyllä, olen löytänyt jonkin muun hyvän keinon 2 Kyllä, olen ostanut ulkomaan valuuttaa

33 Varautuminen euron hajoamiseen N= Kyllä, olen säästänyt ylimääräistä varallisuutta 9% 9% 6% 14% 10% 7% 8% 9% 11% 9% Kyllä, olen investoinut kiinteään omaisuuteen 13% 11% 11% 16% 13% 14% 10% 9% 9% 17% Kyllä, olen ostanut ulkomaan valuuttaa 1% 1% 1% 2% 1% % 1% % % 2% Kyllä, olen löytänyt jonkin muun hyvän keinon 2% 2% 2% 3% 3% 1% 2% 4% 2% 2% Haluaisin varautua, mutten tiedä miten 26% 27% 26% 24% 25% 32% 26% 28% 28% 23% En koe, että minun olisi varauduttava 59% 58% 61% 55% 60% 54% 60% 58% 60% 57% Ikä Asuinkunta Tuloluokat Oletko pyrkinyt jollain tapaa varautumaan euron mahdolliseen Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset hajoamiseen? TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnan Keskituloiset Suurituloiset

34 Varautuminen eläkepäiville Millä keinoin varaudut tai aiot varautua eläkepäivillesi taloudellisesti? Total (n=1462) En koe, että minun on erikseen varauduttava 30 Aion sijoittaa varojani pitkäjänteisesti 30 Aion säästää rahaa tilille 28 Aion kasata kiinteää omaisuutta 24 Haluaisin varautua, mutten tiedä miten

35 Varautuminen eläkepäiville Millä keinoin varaudut tai aiot varautua eläkepäiviisi taloudellisesti? TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset N= Aion säästää rahaa tilille 28% 37% 26% 26% 27% 31% 26% 28% 30% 26% Aion sijoittaa varojani pitkäjänteisesti 30% 31% 34% 24% 32% 31% 22% 18% 25% 39% Aion kasata kiinteää omaisuutta 24% 33% 27% 16% 26% 24% 20% 13% 20% 33% Haluaisin varautua, mutten tiedä miten 16% 18% 18% 11% 14% 22% 19% 21% 18% 11% En koe, että minun on erikseen varauduttava 30% 21% 24% 45% 31% 25% 34% 40% 32% 25% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

36 Luottaminen salkunhoitajaan Mikä saisi sinut luottamaan salkunhoitajaan, joka tarjoutuu hoitamaan sijoituksiasi? Total (n=1462) Minua ei saa luottamaan salkunhoitajiin. 50 Hän tarjoaa sopimusta, jossa hänen etunsa on aina suoraan kytketty minun etuihini. 22 Hän kertoo sijoittavansa sellaisiin kohteisiin, joilla uskon itsekin olevan hyvät tulevaisuudennäkymät. 16 Meillä on hyvät puhevälit ja tapaammekin silloin tällöin. 8 Hän näyttää tilastoja, joista käy ilmi hänen onnistuneen sijoituksissa menneisyydessä. 3 Hän kertoo edustavansa suurta ja maineikasta toimijaa

37 Luottaminen salkunhoitajaan Mikä saisi sinut luottamaan salkunhoitajaan, joka tarjoutuu hoitamaan sijoituksiasi? TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset N= Meillä on hyvät puhevälit ja tapaammekin silloin tällöin. 8% 8% 7% 10% 8% 9% 7% 6% 7% 9% Hän näyttää tilastoja, joista käy ilmi hänen onnistuneen sijoituksissa menneisyydessä. 3% 6% 3% 1% 3% 3% 3% 4% 3% 4% Hän kertoo edustavansa suurta ja maineikasta toimijaa. 1% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Hän tarjoaa sopimusta, jossa hänen etunsa on aina suoraan kytketty minun etuihini. 22% 32% 26% 10% 23% 23% 17% 15% 22% 25% Hän kertoo sijoittavansa sellaisiin kohteisiin, joilla uskon itsekin olevan hyvät 12% 17% 17% 16% 17% 15% 15% 16% 16% tulevaisuudennäkymät. 16% Minua ei saa luottamaan salkunhoitajiin. 50% 40% 46% 60% 49% 47% 58% 59% 51% 44% Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

38 Veromuutosten vaikutus sijoittamiseen Mikä näistä veromuutoksista vaikuttaisi eniten päätökseesi sijoittaa tai olla sijoittamatta? Total (n=1462) Verotus ei vaikuta mitenkään 20 Sijoittaessa syntyvien tappioiden vähennysoikeus verotuksessa muista tuloista Pitkään, esim. yli 5 vuotta, omistettujen sijoitusten myyntivoiton veron poistaminen kokonaan Pienten pörssiosinkojen veron poistaminen kokonaan esim euroon vuodessa saakka Omaisuuden myyntivoitosta perityn veron alentaminen 8 Pörssiosakkeista saatujen osinkojen verojen alentaminen Pörssin ulkopuolisiin, listaamattomiin kasvuyhtiöihin sijoittaville annettava veroetu, esim. mahdollisuus 2 1 En osaa sanoa

39 Veromuutosten vaikutus sijoittamiseen Mikä näistä veromuutoksista vaikuttaisi eniten päätökseesi sijoittaa tai olla sijoittamatta? TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki maiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset N= Omaisuuden myyntivoitosta perityn veron alentaminen 8% 6% 10% 7% 8% 9% 7% 7% 8% 9% Pitkään, esim. yli 5 vuotta, omistettujen sijoitusten myyntivoiton veron poistaminen 10% 13% 14% 13% 14% 10% 8% 12% 16% kokonaan 13% Pörssiosakkeista saatujen osinkojen verojen alentaminen 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 3% Pienten pörssiosinkojen veron poistaminen kokonaan esim euroon vuodessa saakka 11% 12% 10% 14% 11% 10% 13% 12% 12% 11% Pörssin ulkopuolisiin, listaamattomiin kasvuyhtiöihin sijoittaville annettava veroetu, esim. mahdollisuus vähentää osa sijoitetusta 3% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 2% summasta muista verotettavista pääomatuloista 1% Sijoittaessa syntyvien tappioiden vähennysoikeus verotuksessa muista tuloista 13% 11% 12% 15% 14% 11% 8% 9% 11% 17% Verotus ei vaikuta mitenkään 20% 18% 20% 20% 20% 18% 19% 20% 20% 19% En osaa sanoa 32% 38% 33% 26% 29% 34% 38% 42% 35% 24% Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

40 Harkitsisitko sijoittamista, mikäli olisi olemassa sellainen tapa sijoittaa, joka on tunnetusti pystynyt pankkitilejä parempaan tuottoon, jossa riski on hyvin matala ja jossa sijoituksia hoitavan tahon etu on takuuvarmasti aina myös sinun etusi? Harkitsisitko sijoittamista, mikäli olisi olemassa sellainen tapa sijoittaa, joka on tunnetusti pystynyt pankkitilejä parempaan tuottoon, jossa riski on hyvin matala ja jossa sijoituksia hoitavan tahon etu on takuuvarmasti aina myös sinun etusi? Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset N= Kyllä 79% 85% 79% 77% 80% 81% 73% 71% 78% 85% Ei 21% 15% 21% 23% 20% 19% 27% 29% 22% 15% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset

41 Luottamusväli 41

Norvestian sijoitusbarometri 2013 Raportti. Norvestian sijoitusbarometri 2013 (220103842)

Norvestian sijoitusbarometri 2013 Raportti. Norvestian sijoitusbarometri 2013 (220103842) Norvestian sijoitusbarometri 2013 Raportti Norvestian sijoitusbarometri 2013 (220103842) Taustaa Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tavoite on kartoittaa kuluttajien näkemykset koskien erilaisia väittämiä

Lisätiedot

Sijoittajan sielunelämää

Sijoittajan sielunelämää Sijoittajan sielunelämää Suomalaisten asenteita sijoittamiseen ja säästämiseen 15 Sisällys 1. Johdanto s. 5 2. Minustako sijoittaja? s. 7 3. Miksi en sijoittaisi? s. 12 4. Miten suomalainen sijoittaa?

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2012

Säästöpankin Säästämisbarometri 2012 Säästöpankin Säästämisbarometri 2012 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 190 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin Turkuun vuonna 1822. Säästöpankit perustettiin

Lisätiedot

Lapselle säästäminen lapsiperheissä

Lapselle säästäminen lapsiperheissä Lapselle säästäminen lapsiperheissä Laurell, Marika 2011 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Lapselle säästäminen lapsiperheissä Marika Laurell Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Elokuu, 2011

Lisätiedot

ELÄKESÄÄSTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MITÄ LAKI PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISESTÄ TUO TULLESSAAN?

ELÄKESÄÄSTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MITÄ LAKI PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISESTÄ TUO TULLESSAAN? Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus 26.11.2009 ELÄKESÄÄSTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MITÄ LAKI PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISESTÄ TUO TULLESSAAN? Kandidaatintutkielma Marjo

Lisätiedot

5.5.2009. Säästäminen ja luotonkäyttö

5.5.2009. Säästäminen ja luotonkäyttö ..009 Säästäminen ja luotonkäyttö Kevät 009 Toukokuu 009 Sisältö Sivu JOHDANTO SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN. Nykyiset säästämis- ja sijoituskohteet. Säästö- ja sijoitusaikeet. Säästö- ja sijoituskohteen

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Kasvata eurosta. isompi sijoittamalla

Kasvata eurosta. isompi sijoittamalla Kasvata eurosta isompi sijoittamalla TEKSTI Minna Lyhty KUVAT Minna Lyhty, Fotolia Onko sinulla iso palkka? Jos on, siitä on helppo ottaa osa syrjään ja sijoittaa se. Vai onko palkkasi pieni? Silloin sijoittaminen

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE

Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Liiketoiminnan koulutusohjelma 2013 PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Österman, Mikko Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa Pörssisäätiön Pääomamarkkinatyöryhmä 2010 2011 Jukka Ruuska, pj Philip Aminoff Piia-Noora Kauppi

Lisätiedot

Osakkeet. Osakkeet OPAS

Osakkeet. Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #1 Osakkeet OPAS # 1 BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Osakkeet 8 21 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Osta halvalla, myy kalliilla katso miten 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

PANKIN SIJOITUSTUOTTEIDEN RISKI JA TUOTTO Case: Pankin X sijoitustuotteet

PANKIN SIJOITUSTUOTTEIDEN RISKI JA TUOTTO Case: Pankin X sijoitustuotteet Tuomas Paananen PANKIN SIJOITUSTUOTTEIDEN RISKI JA TUOTTO Case: Pankin X sijoitustuotteet Opinnäytetyö Liiketalous Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 26.11.2010 Tekijä(t) Tuomas Paananen

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA

ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

9.5.2007. Säästäminen ja luotonkäyttö

9.5.2007. Säästäminen ja luotonkäyttö 9.. Kevät Sisältö Sivu JOHDANTO SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN. Nykyiset säästämis- ja sijoituskohteet. Säästö- ja sijoitusaikeet. Säästö- ja sijoituskohteen valintakriteerit LUOTONOTTO. Nykyiset luottomuodot.

Lisätiedot

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Anu Rinkinen SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Opinnäytetyö 2010 ABSTRACT Anu Rinkinen Finnish Funds as Investments,

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Pankkisäästämisen tuotteet ja Nordean henkilöasiakkaiden säästäminen

Pankkisäästämisen tuotteet ja Nordean henkilöasiakkaiden säästäminen Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Maarit Koskela Pankkisäästämisen tuotteet ja Nordean henkilöasiakkaiden säästäminen Työn ohjaaja Eeva Piirainen Tampere 12/2009

Lisätiedot

NUORET NYKYPÄIVÄN SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSMAAILMASSA CASE: POHJOLAN OSUUSPANKKI

NUORET NYKYPÄIVÄN SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSMAAILMASSA CASE: POHJOLAN OSUUSPANKKI OPINNÄYTETYÖ PIA-SOFIA LEHTONIEMI KRISTIAN MÄNNISTÖ 2012 NUORET NYKYPÄIVÄN SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSMAAILMASSA CASE: POHJOLAN OSUUSPANKKI Liiketalouden koulutusohjelma ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Yhteiskuntatieteiden,

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Sisältö 1. Sijoitusrahaston määritelmä 2. Rahastojen hinnoittelu & kustannukset 3. Rahastotyypit 4. Säästäminen ja rahastot 5. Rahastot Nordnetin palvelussa 6. Verotus Sijoitusrahaston

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Sampo Pankin Sijoittajatutkimus 2010

Sampo Pankin Sijoittajatutkimus 2010 24.11. 2010 Sampo Pankin Sijoittajatutkimus 2010 Sampo Pankin TNS Gallupilla teettämän Sijoittajatutkimuksen mukaan suomalaiset ovat hyvin turvallisuushakuisia sijoittajia, jotka haluavat mieluiten säästää

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Kirjoita paperille kaksi kysymystä neljän ensimmäisen kerran asioista, joista haluaisit kysyä. Osakesalkun muodostamisen lähtökohdat Tee sijoitussuunnitelma!!!

Lisätiedot

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus .. Nuorten rahankäyttötutkimus Kevät Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO PANKKI- JA TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN JA TUNTEMISEN TÄRKEYS RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, KOHTEET JA ASUNNON RAHOITTAMINEN. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA. Vakuutustutkimus 2014

TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA. Vakuutustutkimus 2014 TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA Vakuutustutkimus 0 9..0 Tulevaisuuden turvaa vakuuttamalla Sisällysluettelo Johdanto.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... Mielipiteet vakuutuksista ja

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyvää sijoitusaikaa Käytä notkahdus hyödyksesi Pitkän aikavälin investointi Hyvin hajautetun osakesalkun omistajana voit suhtautua

Lisätiedot