Norvestia Sijoitusbarometri 2012 Raportti. Norvestia Sijoitusbarometri 2012 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Norvestia Sijoitusbarometri 2012 Raportti. Norvestia Sijoitusbarometri 2012 (220102517)"

Transkriptio

1 Norvestia Sijoitusbarometri 2012 Raportti Norvestia Sijoitusbarometri 2012 ( )

2 Taustaa Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tavoite on kartoittaa kuluttajien näkemykset koskien erilaisia väittämiä sijoittamisesta nykymarkkinoilla. Seurantatutkimus vuodelle. Tiedonkeruu Kohderyhmä Suomalaiset +25v., valtakunnallisesti edustava, iän, sukupuolen ja alueen mukaan. Tiedonkeräysmenetelmä Online tutkimus, TNS Gallup Forum Paneeli -tutkimus. Vastanneiden määrä 1462 vastausta. Raportointi Tulokset on raportoitu total- tasolla sekä määritellyillä taustoilla: alue, ikäryhmä ja tuloluokka. 2

3 Tutkimuslomake ja taustajakaumat 3

4 Tutkimuslomake 1/2

5 Tutkimuslomake 2/2

6 Taustajakaumat Total N 100 % 1462 Sukupuoli N % Nainen % Mies % Ikä N % 25-35v % 36-55v % Yli 55v % Asuinkunta N % Kaupunkimaiset % Taajaan asutut kunnan % Maaseutumaiset % Tulot N % Pienituloiset ( ) % Keskituloiset ( ) % Suurituloiset (Yli ) %

7 Yhteenveto Vertailtaessa vuoden tuloksiin ei muutoksia ole tapahtunut koskien miten ymmärrettäviksi eri sijoitustuotteet koetaan, yhä erittäin vahva rintama (91%) kokee haasteita. Naiset ja nuorempi ikäluokka kokivat eniten haasteita. Säästöjä sijoitetaan yhä eniten talletuksiin, on kuitenkin huomioitava että päätään on hivenen nostanut En sijoita lainkaan väittämä. Voidaan sanoa että sijoittamisen aloittaminen on kahden tekijän kauppa, itse aloittanut / pankki on suositellut rahastoja. Erityisesti 25-34v. ovat pankin suosittelun kokeneita. Kokemukset sijoittamisesta paljastavat pienellä tasolla tyytymättömyyden aiheeseen, koetaan että ollaan menetetty rahaa sekä että ei olla ansaittu rahaa sijoittamalla. Sijoittamisen esteet ovat pääsääntöisesti pysyneet ennallaan, yhä koetaan että ei ole tarpeeksi rahaa tai että epävakaus mietityttää. Sijoittamisen harkitsemista kannustavat ylimääräinen raha, eläkepäivät, merkittävä perintö tai lahja sekä talouskasvusta hyötyminen. Eri sijoitustahoista pankki koetaan selkeästi luotettavimmaksi. Salkunhoitajat eivät saa luottamusta (50%). Sijoitusympäristössä ei yllättäen koeta mitään suurempia muutoksia, tulos on negatiivinen mutta uutisointi vakuuksista ym. ei näytä vaikuttaneen oleellisesti. Euron ei uskota hajoavan (69%) ja ansaitsemaa eläkettä uskotaan että tullaan nostamaan (63%). Euron mahdolliseen hajoamiseen ei nähdä varautumisen syytä (59%), tosin (26%) on sitä mieltä että haluaisi varautua mutta ei tiedä miten. Veromuutosten vaikutuksista ei kunnolla osata sanoa (32%), samalla (20%) toteaa että verotus ei vaikuta mitenkään sijoittamiseen.

8 Tulokset 8

9 Sijoittaminen ja oma talous Kuinka samaa tai eri mieltä olet väittämän kanssa Total (n=1462) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tiedän paljon taloudesta ja sijoittamisesta Talouteni on vakaalla pohjalla Tarjolla olevat sijoitustuotteet ovat mielestäni yksinkertaisia ja ymmärrettäviä = täysin samaa mieltä =täysin eri mieltä

10 Sijoittaminen ja oma talous Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v N= Q1_1. Tiedän paljon taloudesta ja sijoittamisesta 2,59 2,39 2,49 2,83 2,66 2,52 2,37 2,39 2,43 2,81 2,48 Q1_2. Talouteni on vakaalla pohjalla 3,49 3,33 3,38 3,75 3,54 3,36 3,4 2,89 3,38 3,79 3,46 Q1_3. Tarjolla olevat sijoitustuotteet ovat mielestäni yksinkertaisia 2,21 2,21 2,15 2,31 2,24 2,31 1,99 2,11 2,13 2,34 ja ymmärrettäviä 2,20 Kaupunki maiset Taajaan asutut Maaseutu maiset Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Keskiarvot: Asteikko 1-5, jossa 5=paras arvo ja 1=heikoin arvo Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

11 Säästöjen sijoittaminen Sijoitan säästöjäni Total (n=1462) % Talletuksiin Rahastoihin Vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen Suoraan osakkeisiin En sijoita lainkaan

12 Säästöjen sijoittaminen Q2A. Sijoitan säästöjäni Ikä Asuinkunta Bruttotulot Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienitulois TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset et kunnan Keskituloi set Suuritulois et N= suoraan osakkeisiin 21% 12% 20% 26% 23% 19% 14% 10% 14% 30% 21% rahastoihin 31% 31% 30% 35% 33% 32% 24% 20% 30% 38% 33% talletuksiin 43% 35% 39% 54% 43% 47% 42% 34% 42% 47% 42% vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen 23% 22% 28% 16% 23% 27% 21% 10% 19% 31% 22% en sijoita lainkaan 37% 45% 40% 29% 36% 36% 42% 56% 40% 28% 34% TOTAL Keskiarvot: Asteikko 1-5, jossa 5=paras arvo ja 1=heikoin arvo Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

13 Sijoitettu varallisuus Kuinka suuri on sijoittamasi varallisuus? Total (n=924) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Yli Eos/Ei halua vastata

14 Sijoitettu varallisuus Kuinka suuri on sijoittamasi varallisuus? Ikä Asuinkunta Bruttotulot Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienitulois TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset et kunnan Keskituloi set Suuritulois et N= euroa 11% 18% 13% 8% 11% 11% 13% 14% 14% 10% 12% euroa 29% 43% 32% 19% 27% 38% 29% 30% 32% 28% 32% euroa 37% 25% 34% 46% 37% 33% 42% 40% 39% 37% 35% euroa - 11% 6% 8% 16% 13% 6% 4% 4% 6% 16% 8% En osaa sanoa / En halua vastata 12% 8% 13% 12% 12% 11% 13% 12% 9% 8% 13% TOTAL Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

15 Sijoittamisen aloittaminen Kuinka aloitit sijoittamisen (esim. pörssiosakkeisiin tai rahastoihin)? Total (n=924) 30% 29% 5% 5% 5% 3% 1% 22% Ostin itse pörssiosakkeita tai rahasto-osuuksia tms. Pankissa suositeltiin sijoittamaan rahastoon Puhelinosuustodistukseni vaihdettiin osakkeiksi Sain lahjaksi Sain perinnöksi Työnantaja järjesti henkilöstöannin Sain osakkeita yrityksen kanta-asiakasohjelman kautta Muulla tapaa

16 Sijoittamisen aloittaminen Kuinka aloitit sijoittamisen (esim. pörssiosakkeisiin tai rahastoihin)? Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset N= Työnantaja järjesti henkilöstöannin 3% 1% 3% 3% 4% 2% % 1% 1% 4% Puhelinosuustodistukseni vaihdettiin osakkeiksi 5% 1% 6% 6% 6% 5% 2% 5% 4% 6% Sain osakkeita yrityksen kanta-asiakasohjelman kautta 1% % 2% 1% 2% % 1% 1% 2% 1% Sain perinnöksi 5% 5% 4% 5% 5% 2% 4% 9% 3% 5% Sain lahjaksi 5% 6% 6% 3% 5% 5% 4% 3% 5% 5% Pankissa suositeltiin sijoittamaan rahastoon 29% 41% 26% 29% 28% 36% 29% 31% 35% 26% Ostin itse pörssiosakkeita tai rahasto-osuuksia tms. 30% 19% 29% 35% 31% 29% 24% 23% 25% 35% Muulla tapaa 22% 26% 23% 17% 19% 21% 34% 27% 25% 19% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

17 Kokemukset sijoittamisesta Kuinka moni seuraavista tapauksista on käynyt toteen kohdallasi? Total (n=1462) makuuttanut rahaa tililläni turhaan ärsyyntynyt sijoitustuotteiden monimutkaisuudesta menettänyt rahaa sijoituksessa miettinyt, myytiinkö minulle tosiaan paras sijoitusvaihtoehto ansainnut rahaa sijoittamalla hyvien neuvojen ansiosta käsitellyt talousasioitani verkkokeskusteluissa

18 Kokemukset sijoittamisesta Kuinka moni seuraavista tapauksista on käynyt toteen kohdallasi?olen joskus... N= menettänyt rahaa sijoituksessa 32% 20% 30% 41% 33% 29% 28% 25% 27% 37% 30% ansainnut rahaa sijoittamalla hyvien neuvojen ansiosta 18% 12% 15% 25% 19% 18% 13% 12% 15% 22% 21% miettinyt, myytiinkö minulle tosiaan paras sijoitusvaihtoehto 23% 16% 23% 26% 23% 25% 18% 19% 20% 25% 27% makuuttanut rahaa tililläni turhaan 46% 43% 43% 51% 48% 43% 36% 40% 43% 48% 47% ärsyyntynyt sijoitustuotteiden monimutkaisuudesta 36% 40% 38% 31% 36% 38% 34% 28% 34% 40% 44% käsitellyt talousasioitani verkkokeskusteluissa 2% 4% 3% 1% 3% 2% % 4% 2% 3% 2% Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnan Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

19 Sijoittamisen harkitseminen Voisitko harkita tällä hetkellä sijoittamista (muuhun kuin kiinteään omaisuuteen)? Total (n=1462) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kyllä Ei En osaa sanoa

20 Sijoittamisen esteet Miksi sijoittaminen juuri nyt ei ole vaihtoehto? Total (n=705) Minulla ei ole tarpeeksi rahaa Finanssimaailman epävakaus mietityttää En luota siihen, että sijoituspalvelun tarjoaja ajaa täysin minun etuani Minua ei kiinnosta Haluan pitää rahani aina heti valmiina tilillä Tarjolla olevat vaihtoehdot ovat hämmentäviä ja vaikeaselkoisia Koen liian vaivalloiseksi

21 Sijoittamisen harkitseminen Q4A> Voisitko harkita tällä hetkellä sijoittamista (muuhun kuin kiinteään omaisuuteen)? Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset N= Kyllä 35% 36% 34% 36% 38% 30% 25% 20% 29% 45% 36% Ei 48% 48% 50% 46% 45% 53% 56% 61% 53% 41% 45% En osaa sanoa 17% 16% 16% 18% 16% 17% 20% 19% 18% 14% 19% Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset TOTAL Q4B. Miksi sijoittaminen juuri nyt ei ole vaihtoehto? Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset N= Minua ei kiinnosta 24% 27% 26% 19% 25% 21% 22% 18% 24% 24% 26% Koen liian vaivalloiseksi 17% 31% 18% 10% 19% 19% 11% 10% 19% 18% 14% Minulla ei ole tarpeeksi rahaa 65% 77% 69% 53% 65% 62% 69% 74% 68% 61% 66% Tarjolla olevat vaihtoehdot ovat hämmentäviä ja vaikeaselkoisia 23% 40% 21% 17% 23% 22% 21% 23% 23% 22% 20% En luota siihen, että sijoituspalvelun tarjoaja ajaa täysin minun etuani 28% 41% 26% 25% 30% 27% 22% 24% 29% 28% 26% Finanssimaailman epävakaus mietityttää 40% 41% 37% 44% 41% 39% 34% 28% 37% 46% 39% Haluan pitää rahani aina heti valmiina tilillä 24% 19% 25% 25% 25% 25% 20% 24% 23% 23% 19% Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

22 Peruste sijoittamiselle Mitkä seuraavista saisivat sinut harkitsemaan sijoittamista? Total (n=511) Minulla on ylimääräistä rahaa, jota on turha pitää tilillä Onpa jotain sukanvarressa eläkepäiviä varten Haluan hyötyä talouskasvusta Minulle on tarjolla sellainen palveluntarjoaja, johon voin luottaa täysin Toiveeni on jättää perinnöksi pitkäaikaisia sijoituksia Rikastuakseni nopeasti Aion pyrkiä ammattimaiseksi sijoittajaksi Jos saisin merkittävän perinnön tai lahjan Jos luottamani pankkihenkilö suosittelisi sijoittamaan esim. rahastoon Jos saisin osakkeita edullisemmin jonkun yrityksen kantaasiakasohjelman kautta Jos työnantaja järjestäisi henkilöstöannin missä voisin ostaa edullisemmin oman yrityksen osakkeita

23 Peruste sijoittamiselle Q4C. Mitkä seuraavista saisivat sinut harkitsemaan sijoittamista? N= Haluan hyötyä talouskasvusta 50% 51% 53% 46% 51% 40% 53% 40% 43% 55% 60% Minulle on tarjolla sellainen palveluntarjoaja, johon voin luottaa täysin 22% 22% 24% 19% 21% 26% 28% 22% 28% 19% 23% Minulla on ylimääräistä rahaa, jota on turha pitää tilillä 63% 71% 59% 65% 64% 61% 60% 71% 61% 63% 57% Rikastuakseni nopeasti 10% 21% 10% 3% 9% 11% 12% 7% 7% 11% 13% Aion pyrkiä ammattimaiseksi sijoittajaksi 1% 1% 2% 1% 1% 5% - 2% 1% 2% 2% Onpa jotain sukanvarressa eläkepäiviä varten 61% 64% 70% 45% 60% 68% 57% 60% 60% 61% 66% Toiveeni on jättää perinnöksi pitkäaikaisia sijoituksia 14% 6% 11% 22% 13% 21% 14% 9% 14% 16% 17% Jos työnantaja järjestäisi henkilöstöannin missä voisin ostaa edullisemmin oman yrityksen osakkeita 10% 14% 13% 3% 9% 11% 9% 9% 4% 12%, Jos saisin osakkeita edullisemmin jonkun yrityksen kanta-asiakasohjelman kautta 20% 20% 12% 18% 15% 12% 22% 11% 19% 17%, Jos saisin merkittävän perinnön tai lahjan 51% 68% 57% 32% 51% 50% 53% 51% 46% 52%, Jos luottamani pankkihenkilö suosittelisi sijoittamaan esim. rahastoon 21% 31% 18% 21% 19% 34% 21% 18% 27% 19% Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnan Keskituloiset Suurituloiset TOTAL, Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

24 Sijoitustahojen luotettavuus Kuinka luotettavina pitäisit seuraavia tahoja sijoitusasioittesi hoitajana? Total (n=1462) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Pankki, joka tarjoaa erilaisia sijoitustuotteita Listattu osakeyhtiö, jonka osakkeita hankit Rahastoyhtiö, joka tarjoaa rahastojaan = erittäin luotettava = ei lainkaan luotettava

25 Sijoitustahojen luotettavuus Kuinka luotettavina pitäisit seuraavia tahoja sijoitusasioittesi hoitajana? N= Pankki, joka tarjoaa erilaisia sijoitustuotteita 3,30 3,37 3,35 3,2 3,27 3,32 3,42 3,21 3,34 3,32 3,41 Listattu osakeyhtiö, jonka osakkeita hankit 2,81 2,9 2,83 2,74 2,82 2,8 2,76 2,66 2,72 2,95 2,82 Rahastoyhtiö, joka tarjoaa rahastojaan 2,60 2,79 2,64 2,44 2,61 2,56 2,58 2,62 2,55 2,64 2,63 Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnan Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Keskiarvot: Asteikko 1-5, jossa 5=paras arvo ja 1=heikoin arvo Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

26 Luotettavin sijoitustaho Keneen luotat eniten, kun harkitset vaihtoehtoja rahojesi tallettamiseen tai sijoittamiseen? Total (n=1462) Pankit ja sijoitusyhtiöt Perhe ja tuttavat Verkkokeskustelut 0 0 Media 2 2 Luotan vain itseeni Joku muu 3 2 En osaa sanoa

27 Luotettavin sijoitustaho Q6> Keneen luotat eniten, kun harkitset vaihtoehtoja rahojesi tallettamiseen tai sijoittamiseen? Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset N= Pankit ja sijoitusyhtiöt 41% 42% 43% 38% 40% 49% 42% 40% 44% 41% 47% Perhe ja tuttavat 10% 17% 10% 6% 10% 11% 9% 7% 9% 11% 11% Verkkokeskustelut % 1% % % 1% - - 1% % % % Media 2% % 2% 3% 2% 1% 1% % 2% 3% 2% Luotan vain itseeni 31% 20% 28% 40% 31% 23% 33% 26% 29% 33% 24% Joku muu 3% 2% 3% 2% 3% 3% 1% 2% 2% 3% 2% En osaa sanoa 13% 18% 14% 11% 13% 13% 14% 24% 14% 9% 13% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

28 Arviot sijoitusympäristöstä Minkälainen sijoitusympäristö on mielestäsi tällä hetkellä? Valitse kunkin väittämän kohdalla mielestäsi kuvaavampi vaihtoehto. Total (n=1462) Laskeva/negatiivinen - nouseva/positiivinen Epävarma - vakaa Korkea riskitaso - matala riskitaso Epätuottoisa - tuottoisa Monimutkainen - yksinkertainen Säästeliäs - ahne

29 Arviot sijoitusympäristöstä <Q7_1> Minkälainen sijoitusympäristö on mielestäsi tällä hetkellä? Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset N= Nouseva/positiivinen 24% 32% 23% 24% 25% 25% 23% 22% 23% 27% 23% Laskeva/negatiivinen 76% 68% 77% 76% 75% 75% 77% 78% 77% 73% 77% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Vakaa 8% 6% 8% 8% 8% 9% 6% 10% 9% 5% 10% Epävarma 92% 94% 92% 92% 92% 91% 94% 90% 91% 95% 90% Matala riskitaso 13% 12% 12% 15% 12% 16% 13% 18% 13% 11% 13% Korkea riskitaso 87% 88% 88% 85% 88% 84% 87% 82% 87% 89% 87% Tuottoisa 21% 33% 20% 17% 21% 22% 25% 18% 18% 26% 21% Epätuottoisa 79% 67% 80% 83% 79% 78% 75% 82% 82% 74% 79% Yksinkertainen 13% 9% 11% 17% 13% 16% 7% 13% 15% 11% 12% Monimutkainen 87% 91% 89% 83% 87% 84% 93% 87% 85% 89% 88% Ahne 62% 62% 62% 63% 60% 66% 68% 62% 63% 61% 63% Säästeliäs 38% 38% 38% 37% 40% 34% 32% 38% 37% 39% 37%

30 Väittämät, uskotko että Uskotko että Total (n=1462) Euro tulee hajoamaan kyllä 31 ei 69 Poliitikot tekevät oikeita päätöksiä euron suhteen kyllä ei Yksityinen sijoitusmaailma tekee oikeita päätöksiä kyllä ei Tulet nostamaan ansaitsemaasi eläkettä kyllä ei

31 Väittämät, uskotko että Uskotko että... Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutum aiset N= Euro tulee hajoamaan 31% 27% 34% 30% 28% 36% 39% 40% 31% 26% Poliitikot tekevät oikeita päätöksiä euron suhteen 44% 43% 43% 45% 45% 43% 36% 36% 41% 49% Yksityinen sijoitusmaailma tekee oikeita päätöksiä eurokriisin lopettamiseksi 35% 37% 33% 36% 34% 36% 36% 32% 34% 37% Tulet nostamaan ansaitsemaasi eläkettä 63% 45% 56% 83% 64% 64% 59% 56% 63% 67% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

32 Varautuminen euron hajoamiseen Oletko pyrkinyt jollain tapaa varautumaan euron mahdolliseen hajoamiseen? Total (n=1462) En koe, että minun olisi varauduttava 59 Haluaisin varautua, mutten tiedä miten 26 Kyllä, olen investoinut kiinteään omaisuuteen 13 Kyllä, olen säästänyt ylimääräistä varallisuutta 9 Kyllä, olen löytänyt jonkin muun hyvän keinon 2 Kyllä, olen ostanut ulkomaan valuuttaa

33 Varautuminen euron hajoamiseen N= Kyllä, olen säästänyt ylimääräistä varallisuutta 9% 9% 6% 14% 10% 7% 8% 9% 11% 9% Kyllä, olen investoinut kiinteään omaisuuteen 13% 11% 11% 16% 13% 14% 10% 9% 9% 17% Kyllä, olen ostanut ulkomaan valuuttaa 1% 1% 1% 2% 1% % 1% % % 2% Kyllä, olen löytänyt jonkin muun hyvän keinon 2% 2% 2% 3% 3% 1% 2% 4% 2% 2% Haluaisin varautua, mutten tiedä miten 26% 27% 26% 24% 25% 32% 26% 28% 28% 23% En koe, että minun olisi varauduttava 59% 58% 61% 55% 60% 54% 60% 58% 60% 57% Ikä Asuinkunta Tuloluokat Oletko pyrkinyt jollain tapaa varautumaan euron mahdolliseen Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset hajoamiseen? TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnan Keskituloiset Suurituloiset

34 Varautuminen eläkepäiville Millä keinoin varaudut tai aiot varautua eläkepäivillesi taloudellisesti? Total (n=1462) En koe, että minun on erikseen varauduttava 30 Aion sijoittaa varojani pitkäjänteisesti 30 Aion säästää rahaa tilille 28 Aion kasata kiinteää omaisuutta 24 Haluaisin varautua, mutten tiedä miten

35 Varautuminen eläkepäiville Millä keinoin varaudut tai aiot varautua eläkepäiviisi taloudellisesti? TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset N= Aion säästää rahaa tilille 28% 37% 26% 26% 27% 31% 26% 28% 30% 26% Aion sijoittaa varojani pitkäjänteisesti 30% 31% 34% 24% 32% 31% 22% 18% 25% 39% Aion kasata kiinteää omaisuutta 24% 33% 27% 16% 26% 24% 20% 13% 20% 33% Haluaisin varautua, mutten tiedä miten 16% 18% 18% 11% 14% 22% 19% 21% 18% 11% En koe, että minun on erikseen varauduttava 30% 21% 24% 45% 31% 25% 34% 40% 32% 25% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

36 Luottaminen salkunhoitajaan Mikä saisi sinut luottamaan salkunhoitajaan, joka tarjoutuu hoitamaan sijoituksiasi? Total (n=1462) Minua ei saa luottamaan salkunhoitajiin. 50 Hän tarjoaa sopimusta, jossa hänen etunsa on aina suoraan kytketty minun etuihini. 22 Hän kertoo sijoittavansa sellaisiin kohteisiin, joilla uskon itsekin olevan hyvät tulevaisuudennäkymät. 16 Meillä on hyvät puhevälit ja tapaammekin silloin tällöin. 8 Hän näyttää tilastoja, joista käy ilmi hänen onnistuneen sijoituksissa menneisyydessä. 3 Hän kertoo edustavansa suurta ja maineikasta toimijaa

37 Luottaminen salkunhoitajaan Mikä saisi sinut luottamaan salkunhoitajaan, joka tarjoutuu hoitamaan sijoituksiasi? TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset N= Meillä on hyvät puhevälit ja tapaammekin silloin tällöin. 8% 8% 7% 10% 8% 9% 7% 6% 7% 9% Hän näyttää tilastoja, joista käy ilmi hänen onnistuneen sijoituksissa menneisyydessä. 3% 6% 3% 1% 3% 3% 3% 4% 3% 4% Hän kertoo edustavansa suurta ja maineikasta toimijaa. 1% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Hän tarjoaa sopimusta, jossa hänen etunsa on aina suoraan kytketty minun etuihini. 22% 32% 26% 10% 23% 23% 17% 15% 22% 25% Hän kertoo sijoittavansa sellaisiin kohteisiin, joilla uskon itsekin olevan hyvät 12% 17% 17% 16% 17% 15% 15% 16% 16% tulevaisuudennäkymät. 16% Minua ei saa luottamaan salkunhoitajiin. 50% 40% 46% 60% 49% 47% 58% 59% 51% 44% Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

38 Veromuutosten vaikutus sijoittamiseen Mikä näistä veromuutoksista vaikuttaisi eniten päätökseesi sijoittaa tai olla sijoittamatta? Total (n=1462) Verotus ei vaikuta mitenkään 20 Sijoittaessa syntyvien tappioiden vähennysoikeus verotuksessa muista tuloista Pitkään, esim. yli 5 vuotta, omistettujen sijoitusten myyntivoiton veron poistaminen kokonaan Pienten pörssiosinkojen veron poistaminen kokonaan esim euroon vuodessa saakka Omaisuuden myyntivoitosta perityn veron alentaminen 8 Pörssiosakkeista saatujen osinkojen verojen alentaminen Pörssin ulkopuolisiin, listaamattomiin kasvuyhtiöihin sijoittaville annettava veroetu, esim. mahdollisuus 2 1 En osaa sanoa

39 Veromuutosten vaikutus sijoittamiseen Mikä näistä veromuutoksista vaikuttaisi eniten päätökseesi sijoittaa tai olla sijoittamatta? TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki maiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset N= Omaisuuden myyntivoitosta perityn veron alentaminen 8% 6% 10% 7% 8% 9% 7% 7% 8% 9% Pitkään, esim. yli 5 vuotta, omistettujen sijoitusten myyntivoiton veron poistaminen 10% 13% 14% 13% 14% 10% 8% 12% 16% kokonaan 13% Pörssiosakkeista saatujen osinkojen verojen alentaminen 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 3% Pienten pörssiosinkojen veron poistaminen kokonaan esim euroon vuodessa saakka 11% 12% 10% 14% 11% 10% 13% 12% 12% 11% Pörssin ulkopuolisiin, listaamattomiin kasvuyhtiöihin sijoittaville annettava veroetu, esim. mahdollisuus vähentää osa sijoitetusta 3% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 2% summasta muista verotettavista pääomatuloista 1% Sijoittaessa syntyvien tappioiden vähennysoikeus verotuksessa muista tuloista 13% 11% 12% 15% 14% 11% 8% 9% 11% 17% Verotus ei vaikuta mitenkään 20% 18% 20% 20% 20% 18% 19% 20% 20% 19% En osaa sanoa 32% 38% 33% 26% 29% 34% 38% 42% 35% 24% Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

40 Harkitsisitko sijoittamista, mikäli olisi olemassa sellainen tapa sijoittaa, joka on tunnetusti pystynyt pankkitilejä parempaan tuottoon, jossa riski on hyvin matala ja jossa sijoituksia hoitavan tahon etu on takuuvarmasti aina myös sinun etusi? Harkitsisitko sijoittamista, mikäli olisi olemassa sellainen tapa sijoittaa, joka on tunnetusti pystynyt pankkitilejä parempaan tuottoon, jossa riski on hyvin matala ja jossa sijoituksia hoitavan tahon etu on takuuvarmasti aina myös sinun etusi? Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset N= Kyllä 79% 85% 79% 77% 80% 81% 73% 71% 78% 85% Ei 21% 15% 21% 23% 20% 19% 27% 29% 22% 15% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset

41 Luottamusväli 41

Sijoitusbarometri

Sijoitusbarometri Sijoitusbarometri 2011 23.8.2011 Copyright TNS 2011 Sisällys sivu Taustaa 3 Tutkimuslomake ja taustajakaumat 4 Yhteenveto 8 Tulokset 10 Taustaa Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tavoite on kartoittaa kuluttajien

Lisätiedot

Norvestian Sijoitusbarometri Raportti. Norvestian Sijoitusbarometri 2016

Norvestian Sijoitusbarometri Raportti. Norvestian Sijoitusbarometri 2016 Raportti Taustaa Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tavoite on kartoittaa kuluttajien näkemykset koskien erilaisia väittämiä sijoittamisesta nykymarkkinoilla. Seurantatutkimus vuosille 2011-2015. Tiedonkeruu

Lisätiedot

Norvestian sijoitusbarometri 2013 Raportti. Norvestian sijoitusbarometri 2013 (220103842)

Norvestian sijoitusbarometri 2013 Raportti. Norvestian sijoitusbarometri 2013 (220103842) Norvestian sijoitusbarometri 2013 Raportti Norvestian sijoitusbarometri 2013 (220103842) Taustaa Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tavoite on kartoittaa kuluttajien näkemykset koskien erilaisia väittämiä

Lisätiedot

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1% 2% 23% 25% 24% 21% 26% 24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1% 2% 23% 25% 24% 21% 26% 24% Lehdistötiedote 18.4.2012 Kuvio 1. Puolet sijoittajista ilmoittaa kokevansa stressiä säästöjensä ajattelemisesta Minkä verran säästöjesi sijoittamiseen liittyvät ajatukset aiheuttavat sinulle stressiä?

Lisätiedot

Kotitalouksien säästämistutkimus. julkistustilaisuus 30.5.2011

Kotitalouksien säästämistutkimus. julkistustilaisuus 30.5.2011 Kotitalouksien säästämistutkimus julkistustilaisuus 30.5.2011 Kotitalouksien säästäminen Ohjelma Säästämistutkimus Sari Lounasmeri Nuorten talousosaaminen toimijat, kanavat ja tavat Anu Raijas Sijoittajan

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS SUOMALAISISTA SIJOITTAJINA YHTEENVETO

KYSELYTUTKIMUS SUOMALAISISTA SIJOITTAJINA YHTEENVETO KYSELYTUTKIMUS SUOMALAISISTA SIJOITTAJINA YHTEENVETO 20.3.2017 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan kuluttajatutkimuksesta liittyen suomalaisiin sijoittajina. Tutkimuksen on toteuttanut

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

Sampo Pankin Sijoittajatutkimus 2010

Sampo Pankin Sijoittajatutkimus 2010 24.11. 2010 Sampo Pankin Sijoittajatutkimus 2010 Sampo Pankin TNS Gallupilla teettämän Sijoittajatutkimuksen mukaan suomalaiset ovat hyvin turvallisuushakuisia sijoittajia, jotka haluavat mieluiten säästää

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Sisältö 1. Sijoitusrahaston määritelmä 2. Rahastojen hinnoittelu & kustannukset 3. Rahastotyypit 4. Säästäminen ja rahastot 5. Rahastot Nordnetin palvelussa 6. Verotus Sijoitusrahaston

Lisätiedot

Metsän merkitys omaisuuseränä 6.11.2014 Metsäpäivä

Metsän merkitys omaisuuseränä 6.11.2014 Metsäpäivä Metsän merkitys omaisuuseränä 6..04 Metsäpäivä Johtaja Panu Kallio OP-Pohjola Metsät merkittävä osa kotitalouksien kokonaisvarallisuutta Kotitalouksien varallisuus vuonna 0 Finanssivarallisuus Pelto Asunnot

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästämisen verotus

Pitkäaikaissäästämisen verotus Pitkäaikaissäästämisen verotus Katariina Sorvanto lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Mistä on kyse? Pitkäaikaissäästämisessä tietyin ehdoin 1) Säästösumma on vähennyskelpoinen verotuksessa 2) Säästövarojen

Lisätiedot

Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään

Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään Rahastot ja elämästä nauttiminen. Elämästä nauttiminen ei ehkä ensiksi tule mieleesi, kun kuulet sanan rahasto. Säännöllinen rahastosäästäminen

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Miksi kannattaa tehdä ps. Hypo eläkesäästösopimus ennen vuoden vaihdetta?

Miksi kannattaa tehdä ps. Hypo eläkesäästösopimus ennen vuoden vaihdetta? Miksi kannattaa tehdä ps. Hypo eläkesäästösopimus ennen vuoden vaihdetta? Suomen Hypoteekkiyhdistys & Suomen AsuntoHypoPankki Oy Matti Inha, toimitusjohtaja, rahoitusneuvos 1.11.2010 Ikäsi haarukassa n.

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

TAT Case Sijoittamisen perusteet: Nuoret ja sijoittaminen. Talous tutuksi 2017 Sari Lounasmeri

TAT Case Sijoittamisen perusteet: Nuoret ja sijoittaminen. Talous tutuksi 2017 Sari Lounasmeri TAT Case Sijoittamisen perusteet: Nuoret ja sijoittaminen Talous tutuksi 2017 Sari Lounasmeri Sijoittaminen Yhteiskunnallinen merkitys Väestö ikääntyy, valtio velkaantunut Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi

Lisätiedot

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 Säästöpankin vuotuinen tutkimus suomalaisten säästämisestä ja sijoittamisesta. Tutkimustulokset julkaistavissa kansainvälisenä Säästäväisyyspäivänä 31.10.2016 klo 9.30 HYVÄÄ KANSAINVÄLISTÄ

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

23.2.2010 1(5) 1. Mitä on sidottu pitkäaikaissäästäminen (PS-säästäminen)?

23.2.2010 1(5) 1. Mitä on sidottu pitkäaikaissäästäminen (PS-säästäminen)? 23.2.2010 1(5) PS-SÄÄSTÄMINEN Sidottua pitkäaikaissäästämistä koskeva laki (PS-laki) tuli voimaan 1.1.2010. Pankit, rahastoyhtiöt ja sijoituspalveluyritykset (palveluntarjoajat) voivat ryhtyä myymään uusia

Lisätiedot

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Seppo Honkapohja* *Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa SP:n kantaa. I. Eläkejärjestelmät: kansantaloudellisia

Lisätiedot

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Merja Junnonen Tarjolla olevat tuotteet Eläkevakuutukset/säästö- ja sijoitusvakuutukset Sijoitussidonnaiset/laskuperustekorkoiset Yksilölliset

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Sisältö 1. Miksi hajauttaa sijoituksia? 2. Ajallinen hajauttaminen 3. Hajautus omaisuusluokissa 4. Toimialakohtainen hajauttaminen 5. Hajauttaminen yhtiön koon mukaan 6. Maantieteellinen

Lisätiedot

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi?

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Sijoitusvakuutus Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Mandatum Lifen Sijoitusvakuutus sopii hyvin sekä omasta että läheisten taloudellisesta turvasta huolehtimiseen, kertyneiden varojen pitkäaikaiseen

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa Sijoituspolitiikka Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa 8.11.2017 Sijoitustoiminnan perusperiaatteet 1/4 Lahden Seudun ekonomit ryn sijoitustoiminnan perusperiaatteet ovat yhdistyksen

Lisätiedot

Uudenlainen tapa sijoittaa kiinteistöihin verotehokkaasti. Sijoitusjohtaja Jussi Pekka Talsi Arvoasuntopäivä, Pörssitalo, Helsinki, 06.05.

Uudenlainen tapa sijoittaa kiinteistöihin verotehokkaasti. Sijoitusjohtaja Jussi Pekka Talsi Arvoasuntopäivä, Pörssitalo, Helsinki, 06.05. Uudenlainen tapa sijoittaa kiinteistöihin verotehokkaasti Sijoitusjohtaja Jussi Pekka Talsi Arvoasuntopäivä, Pörssitalo, Helsinki, 06.05.2015 Investium Oy Perustettu 1994 Suomen suurin ja vanhin finanssialan

Lisätiedot

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Kansalaisten ja poliittisten päättäjien näkemyksiä omaehtoisesta varautumisesta ja hyvinvointipalveluiden rahoituksesta Scandic Simonkenttä 21.1.2015

Lisätiedot

KIINTEISTÖRAHASTOT HYVÄÄ TASAISTA TUOTTOA VAIVATTA

KIINTEISTÖRAHASTOT HYVÄÄ TASAISTA TUOTTOA VAIVATTA KIINTEISTÖRAHASTOT HYVÄÄ TASAISTA TUOTTOA VAIVATTA Niko Visuri Myyntijohtaja BH Broker House Oy OHJELMA Miksi sijoittaa kiinteistöihin? Kiinteistösijoittajan haasteet Ratkaisuna kiinteistörahastot Esimerkkejä

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN Tässä esityksessä oleva veroinformaatio sisältää yleistä informaatiota 1.1.2016 voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus- ja verotuskäytännöstä. Se ei ole täydellinen

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

Panu Kalmi, Vaasan yliopisto & Olli- Pekka Ruuskanen, Tampereen yliopisto

Panu Kalmi, Vaasan yliopisto & Olli- Pekka Ruuskanen, Tampereen yliopisto Taloudellinen lukutaito Suomessa: alustavia tuloksia edustavasta otoksesta suomalaisia Panu Kalmi, Vaasan yliopisto & Olli- Pekka Ruuskanen, Tampereen yliopisto Mitä on taloudellinen lukutaito? OECD:n

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Suomen Pankkiiriliike. Yritysesittely

Suomen Pankkiiriliike. Yritysesittely Suomen Pankkiiriliike Yritysesittely Suomen Pankkiiriliike Suomen Pankkiiriliikkeen toiminta on käynnistynyt vuonna 1997 ja sen palveluksessa on valtakunnallisesti noin 80 kokenutta asiantuntijaa. Yritys

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Finland ZA4980 Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Finland FLASH EUROBAROMETER Questionnaire D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] [1]

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus verotuksesta STTK 18.8.2017 8/18/2017 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten (18-64-vuotiaiden) parissa

Lisätiedot

TALOUDEN TABUT KYSELYTUTKIMUS 8/2017

TALOUDEN TABUT KYSELYTUTKIMUS 8/2017 TALOUDEN TABUT KYSELYTUTKIMUS 8/217 KESKEISET TULOKSET S-Pankin teettämän kyselytutkimuksen mukaan raha-asiat ja erityisesti omat säästöt ja sijoitukset ovat tabu suomalaisille. Säästöistä ja sijoituksista

Lisätiedot

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Kotihoito

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Kotihoito Hämeenlinnan kotihoidon asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä Asiakastyytyväisyys 2016 - Kotihoito

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUTUTKINTO, APV1 20.11.2015

SIJOITUSPALVELUTUTKINTO, APV1 20.11.2015 SIJOITUSPALVELUTUTKINTO, APV1 20.11.2015 1 Komplementeilla tarkoitetaan toisiaan korvaavia hyödykkeitä. V Taloudellista pääomaa s. 21 & 23. 2 Hyödykemarkkinoilla vallitsee tasapaino, kun kysyntä- ja tarjontakäyrä

Lisätiedot

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n (KOVA) seminaari 11.11.2015 Tuula Tiainen, ympäristöministeriö Näkökulmia ara-vuokra-asumiseen, 2014 - Innolink Research

Lisätiedot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot ETF = Exchange-Traded Funds (Pörssinoteerattu rahasto) Rahastoyhtiön ylläpitämä, yleensä passiivinen sijoitusrahasto Seuraa tiettyä markkinaa, yleensä jotain indeksiä

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012 Kävijäprofiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5- vuotias

Lisätiedot

Mitä kotitalouden pitää tietää taloudesta? Pasi Sorjonen 12.9.2012 18.3.2013 Markets

Mitä kotitalouden pitää tietää taloudesta? Pasi Sorjonen 12.9.2012 18.3.2013 Markets Mitä kotitalouden pitää tietää taloudesta? Pasi Sorjonen 1.9.1 18.3.13 Markets OSAA TÄMÄ PÄÄSET PITKÄLLE Budjettirajoite oma talous on tasapainossa, nyt ja yli ajan Korkomatematiikka haltuun lainat, sijoitukset,

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Kirjoita paperille kaksi kysymystä neljän ensimmäisen kerran asioista, joista haluaisit kysyä. Osakesalkun muodostamisen lähtökohdat Tee sijoitussuunnitelma!!!

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Vuokratyöntekijätutkimuksen toteutus Sisältö Toisto vuoden 2007 vuokratyöntekijätutkimuksesta Aihealueet:

Lisätiedot

AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 tyisyrittäjä Ylempi korkeakoulut Muu korkeakoulut, % n(w)= 49% 492 51% 508 19% 194 24% 238 27%

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

Tässä selvityksessä keskitytään ensisijassa Suomen tuloksiin. Selvityksen lopusta löytyy lyhyt vertailu muiden Pohjoismaiden välillä.

Tässä selvityksessä keskitytään ensisijassa Suomen tuloksiin. Selvityksen lopusta löytyy lyhyt vertailu muiden Pohjoismaiden välillä. Nordnet Säästöindeksi Lehdistötiedote 3.5.2012 Suomi ja Pohjoismaat, Q1 2012 Suomalaiset suhtautuvat varovaisen luottavaisesti pörssin kehitykseen. Nordnetin tekemässä selvityksessä niukka enemmistö suomalaisista

Lisätiedot

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Kaupankäynti RBS minifutuureilla on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Haluamme tällä lyhyellä oppaalla lisätä ymmärrystä näihin

Lisätiedot

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä.

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Säästösopimus Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Sijoittaminen on järkevä tapa vaurastua Mandatum Lifen Säästösopimus on aktiiviseen säästämiseen ja sijoittamiseen sopiva kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2012

Säästöpankin Säästämisbarometri 2012 Säästöpankin Säästämisbarometri 2012 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 190 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin Turkuun vuonna 1822. Säästöpankit perustettiin

Lisätiedot

ennustaminen Sijoitusstrategiat ja suhdanteiden ja Managerial Economics Sata ikivihreää pörssivihjettä Kirjat: Miten sijoitan pörssiosakkeisiin,

ennustaminen Sijoitusstrategiat ja suhdanteiden ja Managerial Economics Sata ikivihreää pörssivihjettä Kirjat: Miten sijoitan pörssiosakkeisiin, Sijoitusstrategiat ja suhdanteiden ennustaminen Kirjat: Miten sijoitan pörssiosakkeisiin, Sata ikivihreää pörssivihjettä ja Managerial Economics Sisällys 1 Yleistä sijoittamisesta 2 Kaupankäynnin ajoitus

Lisätiedot

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE Osakerahastot Sijoitusrahasto UB Amerikka A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Danske FI76 8000 1771 0298 58 Sijoitusrahasto UB Eurooppa A Nordea FI61

Lisätiedot

Suomalaiset ja alkoholi: kansalaisten alkoholiin liittämiä käsityksiä. Sakari Nurmela

Suomalaiset ja alkoholi: kansalaisten alkoholiin liittämiä käsityksiä. Sakari Nurmela : kansalaisten alkoholiin liittämiä käsityksiä Sakari Nurmela TNS 20 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastasi henkilöä 1. 1..20 välisenä aikana. Haastateltu joukko

Lisätiedot

Sukupolvisuunnitelma verotehokas varojen siirtäminen lähimmäisilleni

Sukupolvisuunnitelma verotehokas varojen siirtäminen lähimmäisilleni Sukupolvisuunnitelma verotehokas varojen siirtäminen lähimmäisilleni Polvelta toiselle metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Jari Maijanen Danske Bank Varallisuus Elämänvaiheiden talouden tarpeet

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Osakesalkun muodostamisen lähtökohdat Tee sijoitussuunnitelma!!! 1. Minkä osuuden varallisuudestani olen valmis sijoittamaan osakkeisiin?

Lisätiedot

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE Osakerahastot Sijoitusrahasto UB Amerikka A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Danske FI76 8000 1771 0298 58 Sijoitusrahasto UB Eurooppa A Nordea FI61

Lisätiedot

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A Rahaston minimimerkintä (A-sarja) on 5 000 euroa. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alla olevaan

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Talentum 2012 Helsinki

Talentum 2012 Helsinki Talentum 2012 Helsinki Valokuvat Fadjukoff, Gardell, Saarikko, Sinkko ja Viljakainen: Timo Pyhälä Saario: Timo Pylvänäinen Liljeblom: Studio Elite Kakkonen: Tokmanni Oy:n arkisto Leporanta: Kuvamestarit

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 1-69 vuotias

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Pörssisäätiön Sijoituskoulu Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä,

Lisätiedot

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TALENTUM HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Terhi Majasalmi ISBN: 978-952-14-1884-6 ISBN:978-952-14-1883-9 Ulkoasu: Lapine Oy Paino: BALTO print 2012

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Sisältö 1. Mikä on osake? 2. Kuinka sijoitan osakkeisiin? 3. Osakesijoittamisen edut 4. Verotus 5. Nordnet osakesijoittajan tukena 6. Katsaus sijoittajan työkaluihin Mikä on osake?

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Parempi suunnitelma varoillesi

Parempi suunnitelma varoillesi Parempi suunnitelma varoillesi xx.xx.2014 Presentation name / Author 16.9.2014 2 Tapaamisessa tänään 1. Esittäytyminen 2. Oma tilanteesi 3. Omat tavoitteesi 4. Ratkaisumme sinun tarpeisiisi 5. Päätökset

Lisätiedot

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ) miten suomalaiset

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike Oy. Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit

Elina Pankkiiriliike Oy. Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit Elina Pankkiiriliike Oy Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit Aktiivinen ja turvallinen Elina Pankkiiriliike Elina Pankkiiriliike Oy aloitti toimintansa

Lisätiedot

Kehysriihen 2013 veromuutosten tulonjakovaikutukset

Kehysriihen 2013 veromuutosten tulonjakovaikutukset 1 Kehysriihen 2013 veromuutosten tulonjakovaikutukset Muistio 5.4.2013 (päivitetty 9.4.2013) Marja Riihelä ja Heikki Viitamäki 1 Aluksi Muistiossa tarkastellaan vuoden 2013 kehysriihessä päätettyjen veromuutosten

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 % vuodessa Kaksi vaihtoehtoa:

Lisätiedot

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa Arvopaperin aamu / Pasi Poikkeus 19.8.2014 1 Olemme osa Sampo-konsernia Pääset sijoittamaan kohteisiin, joita yleensä tarjotaan vain suursijoittajille. MIKSI MANDATUM LIFE? Maailman suurin varainhoitotalo

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014 Jyväskylän kaupunki 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Sampo Pankki Private Banking Tavanomaista enemmän

Sampo Pankki Private Banking Tavanomaista enemmän P R I V A T E B A N K I N G Arvopaperin Arvoasuntopäivä 12.5.2009 Sampo Pankki Private Banking Tavanomaista enemmän Markus Hollmén Mistä osista koostuu Teidän yksityispankkipalvelunne? LAKIASIAINPALVELUT

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu rahasto - siis sijoitusrahasto,

Lisätiedot

Ruokakulttuuri 2015. Hyvää Suomesta -merkin kuluttajaseuranta 2015. TNS 13.3.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto

Ruokakulttuuri 2015. Hyvää Suomesta -merkin kuluttajaseuranta 2015. TNS 13.3.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto Ruokakulttuuri 0 kuluttajaseuranta 0 TNS..0 Suomen Gallup Elintarviketieto Tutkimusaineisto ja toteutus Vastaajamäärä N= 00/00 (yhteensä 000) Kohderyhmä Koko väestö --vuotiaat, pl. Ahvenanmaa Tiedonkeräys..-..0

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

Antti Parviainen Alma Talent Helsinki 2017 Startup.indb

Antti Parviainen Alma Talent Helsinki 2017 Startup.indb Antti Parviainen Alma Talent Helsinki 2017 Copyright 2017 Alma Talent Oy ja Antti Parviainen ISBN: 978-952-14-2977-4 ISBN: 978-952-14-2978-1 (sähkökirja) ISBN: 978-952-14-2979-8 (verkkokirja) Kansi: Janne

Lisätiedot