Norvestia Sijoitusbarometri 2012 Raportti. Norvestia Sijoitusbarometri 2012 ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Norvestia Sijoitusbarometri 2012 Raportti. Norvestia Sijoitusbarometri 2012 (220102517)"

Transkriptio

1 Norvestia Sijoitusbarometri 2012 Raportti Norvestia Sijoitusbarometri 2012 ( )

2 Taustaa Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tavoite on kartoittaa kuluttajien näkemykset koskien erilaisia väittämiä sijoittamisesta nykymarkkinoilla. Seurantatutkimus vuodelle. Tiedonkeruu Kohderyhmä Suomalaiset +25v., valtakunnallisesti edustava, iän, sukupuolen ja alueen mukaan. Tiedonkeräysmenetelmä Online tutkimus, TNS Gallup Forum Paneeli -tutkimus. Vastanneiden määrä 1462 vastausta. Raportointi Tulokset on raportoitu total- tasolla sekä määritellyillä taustoilla: alue, ikäryhmä ja tuloluokka. 2

3 Tutkimuslomake ja taustajakaumat 3

4 Tutkimuslomake 1/2

5 Tutkimuslomake 2/2

6 Taustajakaumat Total N 100 % 1462 Sukupuoli N % Nainen % Mies % Ikä N % 25-35v % 36-55v % Yli 55v % Asuinkunta N % Kaupunkimaiset % Taajaan asutut kunnan % Maaseutumaiset % Tulot N % Pienituloiset ( ) % Keskituloiset ( ) % Suurituloiset (Yli ) %

7 Yhteenveto Vertailtaessa vuoden tuloksiin ei muutoksia ole tapahtunut koskien miten ymmärrettäviksi eri sijoitustuotteet koetaan, yhä erittäin vahva rintama (91%) kokee haasteita. Naiset ja nuorempi ikäluokka kokivat eniten haasteita. Säästöjä sijoitetaan yhä eniten talletuksiin, on kuitenkin huomioitava että päätään on hivenen nostanut En sijoita lainkaan väittämä. Voidaan sanoa että sijoittamisen aloittaminen on kahden tekijän kauppa, itse aloittanut / pankki on suositellut rahastoja. Erityisesti 25-34v. ovat pankin suosittelun kokeneita. Kokemukset sijoittamisesta paljastavat pienellä tasolla tyytymättömyyden aiheeseen, koetaan että ollaan menetetty rahaa sekä että ei olla ansaittu rahaa sijoittamalla. Sijoittamisen esteet ovat pääsääntöisesti pysyneet ennallaan, yhä koetaan että ei ole tarpeeksi rahaa tai että epävakaus mietityttää. Sijoittamisen harkitsemista kannustavat ylimääräinen raha, eläkepäivät, merkittävä perintö tai lahja sekä talouskasvusta hyötyminen. Eri sijoitustahoista pankki koetaan selkeästi luotettavimmaksi. Salkunhoitajat eivät saa luottamusta (50%). Sijoitusympäristössä ei yllättäen koeta mitään suurempia muutoksia, tulos on negatiivinen mutta uutisointi vakuuksista ym. ei näytä vaikuttaneen oleellisesti. Euron ei uskota hajoavan (69%) ja ansaitsemaa eläkettä uskotaan että tullaan nostamaan (63%). Euron mahdolliseen hajoamiseen ei nähdä varautumisen syytä (59%), tosin (26%) on sitä mieltä että haluaisi varautua mutta ei tiedä miten. Veromuutosten vaikutuksista ei kunnolla osata sanoa (32%), samalla (20%) toteaa että verotus ei vaikuta mitenkään sijoittamiseen.

8 Tulokset 8

9 Sijoittaminen ja oma talous Kuinka samaa tai eri mieltä olet väittämän kanssa Total (n=1462) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tiedän paljon taloudesta ja sijoittamisesta Talouteni on vakaalla pohjalla Tarjolla olevat sijoitustuotteet ovat mielestäni yksinkertaisia ja ymmärrettäviä = täysin samaa mieltä =täysin eri mieltä

10 Sijoittaminen ja oma talous Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v N= Q1_1. Tiedän paljon taloudesta ja sijoittamisesta 2,59 2,39 2,49 2,83 2,66 2,52 2,37 2,39 2,43 2,81 2,48 Q1_2. Talouteni on vakaalla pohjalla 3,49 3,33 3,38 3,75 3,54 3,36 3,4 2,89 3,38 3,79 3,46 Q1_3. Tarjolla olevat sijoitustuotteet ovat mielestäni yksinkertaisia 2,21 2,21 2,15 2,31 2,24 2,31 1,99 2,11 2,13 2,34 ja ymmärrettäviä 2,20 Kaupunki maiset Taajaan asutut Maaseutu maiset Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Keskiarvot: Asteikko 1-5, jossa 5=paras arvo ja 1=heikoin arvo Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

11 Säästöjen sijoittaminen Sijoitan säästöjäni Total (n=1462) % Talletuksiin Rahastoihin Vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen Suoraan osakkeisiin En sijoita lainkaan

12 Säästöjen sijoittaminen Q2A. Sijoitan säästöjäni Ikä Asuinkunta Bruttotulot Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienitulois TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset et kunnan Keskituloi set Suuritulois et N= suoraan osakkeisiin 21% 12% 20% 26% 23% 19% 14% 10% 14% 30% 21% rahastoihin 31% 31% 30% 35% 33% 32% 24% 20% 30% 38% 33% talletuksiin 43% 35% 39% 54% 43% 47% 42% 34% 42% 47% 42% vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen 23% 22% 28% 16% 23% 27% 21% 10% 19% 31% 22% en sijoita lainkaan 37% 45% 40% 29% 36% 36% 42% 56% 40% 28% 34% TOTAL Keskiarvot: Asteikko 1-5, jossa 5=paras arvo ja 1=heikoin arvo Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

13 Sijoitettu varallisuus Kuinka suuri on sijoittamasi varallisuus? Total (n=924) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Yli Eos/Ei halua vastata

14 Sijoitettu varallisuus Kuinka suuri on sijoittamasi varallisuus? Ikä Asuinkunta Bruttotulot Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienitulois TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset et kunnan Keskituloi set Suuritulois et N= euroa 11% 18% 13% 8% 11% 11% 13% 14% 14% 10% 12% euroa 29% 43% 32% 19% 27% 38% 29% 30% 32% 28% 32% euroa 37% 25% 34% 46% 37% 33% 42% 40% 39% 37% 35% euroa - 11% 6% 8% 16% 13% 6% 4% 4% 6% 16% 8% En osaa sanoa / En halua vastata 12% 8% 13% 12% 12% 11% 13% 12% 9% 8% 13% TOTAL Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

15 Sijoittamisen aloittaminen Kuinka aloitit sijoittamisen (esim. pörssiosakkeisiin tai rahastoihin)? Total (n=924) 30% 29% 5% 5% 5% 3% 1% 22% Ostin itse pörssiosakkeita tai rahasto-osuuksia tms. Pankissa suositeltiin sijoittamaan rahastoon Puhelinosuustodistukseni vaihdettiin osakkeiksi Sain lahjaksi Sain perinnöksi Työnantaja järjesti henkilöstöannin Sain osakkeita yrityksen kanta-asiakasohjelman kautta Muulla tapaa

16 Sijoittamisen aloittaminen Kuinka aloitit sijoittamisen (esim. pörssiosakkeisiin tai rahastoihin)? Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset N= Työnantaja järjesti henkilöstöannin 3% 1% 3% 3% 4% 2% % 1% 1% 4% Puhelinosuustodistukseni vaihdettiin osakkeiksi 5% 1% 6% 6% 6% 5% 2% 5% 4% 6% Sain osakkeita yrityksen kanta-asiakasohjelman kautta 1% % 2% 1% 2% % 1% 1% 2% 1% Sain perinnöksi 5% 5% 4% 5% 5% 2% 4% 9% 3% 5% Sain lahjaksi 5% 6% 6% 3% 5% 5% 4% 3% 5% 5% Pankissa suositeltiin sijoittamaan rahastoon 29% 41% 26% 29% 28% 36% 29% 31% 35% 26% Ostin itse pörssiosakkeita tai rahasto-osuuksia tms. 30% 19% 29% 35% 31% 29% 24% 23% 25% 35% Muulla tapaa 22% 26% 23% 17% 19% 21% 34% 27% 25% 19% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

17 Kokemukset sijoittamisesta Kuinka moni seuraavista tapauksista on käynyt toteen kohdallasi? Total (n=1462) makuuttanut rahaa tililläni turhaan ärsyyntynyt sijoitustuotteiden monimutkaisuudesta menettänyt rahaa sijoituksessa miettinyt, myytiinkö minulle tosiaan paras sijoitusvaihtoehto ansainnut rahaa sijoittamalla hyvien neuvojen ansiosta käsitellyt talousasioitani verkkokeskusteluissa

18 Kokemukset sijoittamisesta Kuinka moni seuraavista tapauksista on käynyt toteen kohdallasi?olen joskus... N= menettänyt rahaa sijoituksessa 32% 20% 30% 41% 33% 29% 28% 25% 27% 37% 30% ansainnut rahaa sijoittamalla hyvien neuvojen ansiosta 18% 12% 15% 25% 19% 18% 13% 12% 15% 22% 21% miettinyt, myytiinkö minulle tosiaan paras sijoitusvaihtoehto 23% 16% 23% 26% 23% 25% 18% 19% 20% 25% 27% makuuttanut rahaa tililläni turhaan 46% 43% 43% 51% 48% 43% 36% 40% 43% 48% 47% ärsyyntynyt sijoitustuotteiden monimutkaisuudesta 36% 40% 38% 31% 36% 38% 34% 28% 34% 40% 44% käsitellyt talousasioitani verkkokeskusteluissa 2% 4% 3% 1% 3% 2% % 4% 2% 3% 2% Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnan Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

19 Sijoittamisen harkitseminen Voisitko harkita tällä hetkellä sijoittamista (muuhun kuin kiinteään omaisuuteen)? Total (n=1462) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kyllä Ei En osaa sanoa

20 Sijoittamisen esteet Miksi sijoittaminen juuri nyt ei ole vaihtoehto? Total (n=705) Minulla ei ole tarpeeksi rahaa Finanssimaailman epävakaus mietityttää En luota siihen, että sijoituspalvelun tarjoaja ajaa täysin minun etuani Minua ei kiinnosta Haluan pitää rahani aina heti valmiina tilillä Tarjolla olevat vaihtoehdot ovat hämmentäviä ja vaikeaselkoisia Koen liian vaivalloiseksi

21 Sijoittamisen harkitseminen Q4A> Voisitko harkita tällä hetkellä sijoittamista (muuhun kuin kiinteään omaisuuteen)? Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset N= Kyllä 35% 36% 34% 36% 38% 30% 25% 20% 29% 45% 36% Ei 48% 48% 50% 46% 45% 53% 56% 61% 53% 41% 45% En osaa sanoa 17% 16% 16% 18% 16% 17% 20% 19% 18% 14% 19% Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset TOTAL Q4B. Miksi sijoittaminen juuri nyt ei ole vaihtoehto? Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset N= Minua ei kiinnosta 24% 27% 26% 19% 25% 21% 22% 18% 24% 24% 26% Koen liian vaivalloiseksi 17% 31% 18% 10% 19% 19% 11% 10% 19% 18% 14% Minulla ei ole tarpeeksi rahaa 65% 77% 69% 53% 65% 62% 69% 74% 68% 61% 66% Tarjolla olevat vaihtoehdot ovat hämmentäviä ja vaikeaselkoisia 23% 40% 21% 17% 23% 22% 21% 23% 23% 22% 20% En luota siihen, että sijoituspalvelun tarjoaja ajaa täysin minun etuani 28% 41% 26% 25% 30% 27% 22% 24% 29% 28% 26% Finanssimaailman epävakaus mietityttää 40% 41% 37% 44% 41% 39% 34% 28% 37% 46% 39% Haluan pitää rahani aina heti valmiina tilillä 24% 19% 25% 25% 25% 25% 20% 24% 23% 23% 19% Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

22 Peruste sijoittamiselle Mitkä seuraavista saisivat sinut harkitsemaan sijoittamista? Total (n=511) Minulla on ylimääräistä rahaa, jota on turha pitää tilillä Onpa jotain sukanvarressa eläkepäiviä varten Haluan hyötyä talouskasvusta Minulle on tarjolla sellainen palveluntarjoaja, johon voin luottaa täysin Toiveeni on jättää perinnöksi pitkäaikaisia sijoituksia Rikastuakseni nopeasti Aion pyrkiä ammattimaiseksi sijoittajaksi Jos saisin merkittävän perinnön tai lahjan Jos luottamani pankkihenkilö suosittelisi sijoittamaan esim. rahastoon Jos saisin osakkeita edullisemmin jonkun yrityksen kantaasiakasohjelman kautta Jos työnantaja järjestäisi henkilöstöannin missä voisin ostaa edullisemmin oman yrityksen osakkeita

23 Peruste sijoittamiselle Q4C. Mitkä seuraavista saisivat sinut harkitsemaan sijoittamista? N= Haluan hyötyä talouskasvusta 50% 51% 53% 46% 51% 40% 53% 40% 43% 55% 60% Minulle on tarjolla sellainen palveluntarjoaja, johon voin luottaa täysin 22% 22% 24% 19% 21% 26% 28% 22% 28% 19% 23% Minulla on ylimääräistä rahaa, jota on turha pitää tilillä 63% 71% 59% 65% 64% 61% 60% 71% 61% 63% 57% Rikastuakseni nopeasti 10% 21% 10% 3% 9% 11% 12% 7% 7% 11% 13% Aion pyrkiä ammattimaiseksi sijoittajaksi 1% 1% 2% 1% 1% 5% - 2% 1% 2% 2% Onpa jotain sukanvarressa eläkepäiviä varten 61% 64% 70% 45% 60% 68% 57% 60% 60% 61% 66% Toiveeni on jättää perinnöksi pitkäaikaisia sijoituksia 14% 6% 11% 22% 13% 21% 14% 9% 14% 16% 17% Jos työnantaja järjestäisi henkilöstöannin missä voisin ostaa edullisemmin oman yrityksen osakkeita 10% 14% 13% 3% 9% 11% 9% 9% 4% 12%, Jos saisin osakkeita edullisemmin jonkun yrityksen kanta-asiakasohjelman kautta 20% 20% 12% 18% 15% 12% 22% 11% 19% 17%, Jos saisin merkittävän perinnön tai lahjan 51% 68% 57% 32% 51% 50% 53% 51% 46% 52%, Jos luottamani pankkihenkilö suosittelisi sijoittamaan esim. rahastoon 21% 31% 18% 21% 19% 34% 21% 18% 27% 19% Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnan Keskituloiset Suurituloiset TOTAL, Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

24 Sijoitustahojen luotettavuus Kuinka luotettavina pitäisit seuraavia tahoja sijoitusasioittesi hoitajana? Total (n=1462) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Pankki, joka tarjoaa erilaisia sijoitustuotteita Listattu osakeyhtiö, jonka osakkeita hankit Rahastoyhtiö, joka tarjoaa rahastojaan = erittäin luotettava = ei lainkaan luotettava

25 Sijoitustahojen luotettavuus Kuinka luotettavina pitäisit seuraavia tahoja sijoitusasioittesi hoitajana? N= Pankki, joka tarjoaa erilaisia sijoitustuotteita 3,30 3,37 3,35 3,2 3,27 3,32 3,42 3,21 3,34 3,32 3,41 Listattu osakeyhtiö, jonka osakkeita hankit 2,81 2,9 2,83 2,74 2,82 2,8 2,76 2,66 2,72 2,95 2,82 Rahastoyhtiö, joka tarjoaa rahastojaan 2,60 2,79 2,64 2,44 2,61 2,56 2,58 2,62 2,55 2,64 2,63 Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnan Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Keskiarvot: Asteikko 1-5, jossa 5=paras arvo ja 1=heikoin arvo Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

26 Luotettavin sijoitustaho Keneen luotat eniten, kun harkitset vaihtoehtoja rahojesi tallettamiseen tai sijoittamiseen? Total (n=1462) Pankit ja sijoitusyhtiöt Perhe ja tuttavat Verkkokeskustelut 0 0 Media 2 2 Luotan vain itseeni Joku muu 3 2 En osaa sanoa

27 Luotettavin sijoitustaho Q6> Keneen luotat eniten, kun harkitset vaihtoehtoja rahojesi tallettamiseen tai sijoittamiseen? Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset N= Pankit ja sijoitusyhtiöt 41% 42% 43% 38% 40% 49% 42% 40% 44% 41% 47% Perhe ja tuttavat 10% 17% 10% 6% 10% 11% 9% 7% 9% 11% 11% Verkkokeskustelut % 1% % % 1% - - 1% % % % Media 2% % 2% 3% 2% 1% 1% % 2% 3% 2% Luotan vain itseeni 31% 20% 28% 40% 31% 23% 33% 26% 29% 33% 24% Joku muu 3% 2% 3% 2% 3% 3% 1% 2% 2% 3% 2% En osaa sanoa 13% 18% 14% 11% 13% 13% 14% 24% 14% 9% 13% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

28 Arviot sijoitusympäristöstä Minkälainen sijoitusympäristö on mielestäsi tällä hetkellä? Valitse kunkin väittämän kohdalla mielestäsi kuvaavampi vaihtoehto. Total (n=1462) Laskeva/negatiivinen - nouseva/positiivinen Epävarma - vakaa Korkea riskitaso - matala riskitaso Epätuottoisa - tuottoisa Monimutkainen - yksinkertainen Säästeliäs - ahne

29 Arviot sijoitusympäristöstä <Q7_1> Minkälainen sijoitusympäristö on mielestäsi tällä hetkellä? Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset N= Nouseva/positiivinen 24% 32% 23% 24% 25% 25% 23% 22% 23% 27% 23% Laskeva/negatiivinen 76% 68% 77% 76% 75% 75% 77% 78% 77% 73% 77% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset TOTAL Vakaa 8% 6% 8% 8% 8% 9% 6% 10% 9% 5% 10% Epävarma 92% 94% 92% 92% 92% 91% 94% 90% 91% 95% 90% Matala riskitaso 13% 12% 12% 15% 12% 16% 13% 18% 13% 11% 13% Korkea riskitaso 87% 88% 88% 85% 88% 84% 87% 82% 87% 89% 87% Tuottoisa 21% 33% 20% 17% 21% 22% 25% 18% 18% 26% 21% Epätuottoisa 79% 67% 80% 83% 79% 78% 75% 82% 82% 74% 79% Yksinkertainen 13% 9% 11% 17% 13% 16% 7% 13% 15% 11% 12% Monimutkainen 87% 91% 89% 83% 87% 84% 93% 87% 85% 89% 88% Ahne 62% 62% 62% 63% 60% 66% 68% 62% 63% 61% 63% Säästeliäs 38% 38% 38% 37% 40% 34% 32% 38% 37% 39% 37%

30 Väittämät, uskotko että Uskotko että Total (n=1462) Euro tulee hajoamaan kyllä 31 ei 69 Poliitikot tekevät oikeita päätöksiä euron suhteen kyllä ei Yksityinen sijoitusmaailma tekee oikeita päätöksiä kyllä ei Tulet nostamaan ansaitsemaasi eläkettä kyllä ei

31 Väittämät, uskotko että Uskotko että... Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutum aiset N= Euro tulee hajoamaan 31% 27% 34% 30% 28% 36% 39% 40% 31% 26% Poliitikot tekevät oikeita päätöksiä euron suhteen 44% 43% 43% 45% 45% 43% 36% 36% 41% 49% Yksityinen sijoitusmaailma tekee oikeita päätöksiä eurokriisin lopettamiseksi 35% 37% 33% 36% 34% 36% 36% 32% 34% 37% Tulet nostamaan ansaitsemaasi eläkettä 63% 45% 56% 83% 64% 64% 59% 56% 63% 67% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

32 Varautuminen euron hajoamiseen Oletko pyrkinyt jollain tapaa varautumaan euron mahdolliseen hajoamiseen? Total (n=1462) En koe, että minun olisi varauduttava 59 Haluaisin varautua, mutten tiedä miten 26 Kyllä, olen investoinut kiinteään omaisuuteen 13 Kyllä, olen säästänyt ylimääräistä varallisuutta 9 Kyllä, olen löytänyt jonkin muun hyvän keinon 2 Kyllä, olen ostanut ulkomaan valuuttaa

33 Varautuminen euron hajoamiseen N= Kyllä, olen säästänyt ylimääräistä varallisuutta 9% 9% 6% 14% 10% 7% 8% 9% 11% 9% Kyllä, olen investoinut kiinteään omaisuuteen 13% 11% 11% 16% 13% 14% 10% 9% 9% 17% Kyllä, olen ostanut ulkomaan valuuttaa 1% 1% 1% 2% 1% % 1% % % 2% Kyllä, olen löytänyt jonkin muun hyvän keinon 2% 2% 2% 3% 3% 1% 2% 4% 2% 2% Haluaisin varautua, mutten tiedä miten 26% 27% 26% 24% 25% 32% 26% 28% 28% 23% En koe, että minun olisi varauduttava 59% 58% 61% 55% 60% 54% 60% 58% 60% 57% Ikä Asuinkunta Tuloluokat Oletko pyrkinyt jollain tapaa varautumaan euron mahdolliseen Kaupunki Taajaan Maaseutu Pienituloiset hajoamiseen? TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v maiset asutut maiset kunnan Keskituloiset Suurituloiset

34 Varautuminen eläkepäiville Millä keinoin varaudut tai aiot varautua eläkepäivillesi taloudellisesti? Total (n=1462) En koe, että minun on erikseen varauduttava 30 Aion sijoittaa varojani pitkäjänteisesti 30 Aion säästää rahaa tilille 28 Aion kasata kiinteää omaisuutta 24 Haluaisin varautua, mutten tiedä miten

35 Varautuminen eläkepäiville Millä keinoin varaudut tai aiot varautua eläkepäiviisi taloudellisesti? TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset N= Aion säästää rahaa tilille 28% 37% 26% 26% 27% 31% 26% 28% 30% 26% Aion sijoittaa varojani pitkäjänteisesti 30% 31% 34% 24% 32% 31% 22% 18% 25% 39% Aion kasata kiinteää omaisuutta 24% 33% 27% 16% 26% 24% 20% 13% 20% 33% Haluaisin varautua, mutten tiedä miten 16% 18% 18% 11% 14% 22% 19% 21% 18% 11% En koe, että minun on erikseen varauduttava 30% 21% 24% 45% 31% 25% 34% 40% 32% 25% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

36 Luottaminen salkunhoitajaan Mikä saisi sinut luottamaan salkunhoitajaan, joka tarjoutuu hoitamaan sijoituksiasi? Total (n=1462) Minua ei saa luottamaan salkunhoitajiin. 50 Hän tarjoaa sopimusta, jossa hänen etunsa on aina suoraan kytketty minun etuihini. 22 Hän kertoo sijoittavansa sellaisiin kohteisiin, joilla uskon itsekin olevan hyvät tulevaisuudennäkymät. 16 Meillä on hyvät puhevälit ja tapaammekin silloin tällöin. 8 Hän näyttää tilastoja, joista käy ilmi hänen onnistuneen sijoituksissa menneisyydessä. 3 Hän kertoo edustavansa suurta ja maineikasta toimijaa

37 Luottaminen salkunhoitajaan Mikä saisi sinut luottamaan salkunhoitajaan, joka tarjoutuu hoitamaan sijoituksiasi? TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset N= Meillä on hyvät puhevälit ja tapaammekin silloin tällöin. 8% 8% 7% 10% 8% 9% 7% 6% 7% 9% Hän näyttää tilastoja, joista käy ilmi hänen onnistuneen sijoituksissa menneisyydessä. 3% 6% 3% 1% 3% 3% 3% 4% 3% 4% Hän kertoo edustavansa suurta ja maineikasta toimijaa. 1% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Hän tarjoaa sopimusta, jossa hänen etunsa on aina suoraan kytketty minun etuihini. 22% 32% 26% 10% 23% 23% 17% 15% 22% 25% Hän kertoo sijoittavansa sellaisiin kohteisiin, joilla uskon itsekin olevan hyvät 12% 17% 17% 16% 17% 15% 15% 16% 16% tulevaisuudennäkymät. 16% Minua ei saa luottamaan salkunhoitajiin. 50% 40% 46% 60% 49% 47% 58% 59% 51% 44% Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

38 Veromuutosten vaikutus sijoittamiseen Mikä näistä veromuutoksista vaikuttaisi eniten päätökseesi sijoittaa tai olla sijoittamatta? Total (n=1462) Verotus ei vaikuta mitenkään 20 Sijoittaessa syntyvien tappioiden vähennysoikeus verotuksessa muista tuloista Pitkään, esim. yli 5 vuotta, omistettujen sijoitusten myyntivoiton veron poistaminen kokonaan Pienten pörssiosinkojen veron poistaminen kokonaan esim euroon vuodessa saakka Omaisuuden myyntivoitosta perityn veron alentaminen 8 Pörssiosakkeista saatujen osinkojen verojen alentaminen Pörssin ulkopuolisiin, listaamattomiin kasvuyhtiöihin sijoittaville annettava veroetu, esim. mahdollisuus 2 1 En osaa sanoa

39 Veromuutosten vaikutus sijoittamiseen Mikä näistä veromuutoksista vaikuttaisi eniten päätökseesi sijoittaa tai olla sijoittamatta? TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Ikä Asuinkunta Tuloluokat Kaupunki maiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset N= Omaisuuden myyntivoitosta perityn veron alentaminen 8% 6% 10% 7% 8% 9% 7% 7% 8% 9% Pitkään, esim. yli 5 vuotta, omistettujen sijoitusten myyntivoiton veron poistaminen 10% 13% 14% 13% 14% 10% 8% 12% 16% kokonaan 13% Pörssiosakkeista saatujen osinkojen verojen alentaminen 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 3% Pienten pörssiosinkojen veron poistaminen kokonaan esim euroon vuodessa saakka 11% 12% 10% 14% 11% 10% 13% 12% 12% 11% Pörssin ulkopuolisiin, listaamattomiin kasvuyhtiöihin sijoittaville annettava veroetu, esim. mahdollisuus vähentää osa sijoitetusta 3% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 2% summasta muista verotettavista pääomatuloista 1% Sijoittaessa syntyvien tappioiden vähennysoikeus verotuksessa muista tuloista 13% 11% 12% 15% 14% 11% 8% 9% 11% 17% Verotus ei vaikuta mitenkään 20% 18% 20% 20% 20% 18% 19% 20% 20% 19% En osaa sanoa 32% 38% 33% 26% 29% 34% 38% 42% 35% 24% Heikompi kuin kokonaistulos Samaa tasoa kuin kokonaistulos Parempi kuin kokonaistulos

40 Harkitsisitko sijoittamista, mikäli olisi olemassa sellainen tapa sijoittaa, joka on tunnetusti pystynyt pankkitilejä parempaan tuottoon, jossa riski on hyvin matala ja jossa sijoituksia hoitavan tahon etu on takuuvarmasti aina myös sinun etusi? Harkitsisitko sijoittamista, mikäli olisi olemassa sellainen tapa sijoittaa, joka on tunnetusti pystynyt pankkitilejä parempaan tuottoon, jossa riski on hyvin matala ja jossa sijoituksia hoitavan tahon etu on takuuvarmasti aina myös sinun etusi? Ikä Asuinkunta Tuloluokat TOTAL 25-35v 36-55v Yli 55v Kaupunkim aiset Taajaan asutut kunnan Maaseutu maiset N= Kyllä 79% 85% 79% 77% 80% 81% 73% 71% 78% 85% Ei 21% 15% 21% 23% 20% 19% 27% 29% 22% 15% Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset

41 Luottamusväli 41

Sijoitusbarometri

Sijoitusbarometri Sijoitusbarometri 2011 23.8.2011 Copyright TNS 2011 Sisällys sivu Taustaa 3 Tutkimuslomake ja taustajakaumat 4 Yhteenveto 8 Tulokset 10 Taustaa Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tavoite on kartoittaa kuluttajien

Lisätiedot

Norvestian Sijoitusbarometri Raportti. Norvestian Sijoitusbarometri 2016

Norvestian Sijoitusbarometri Raportti. Norvestian Sijoitusbarometri 2016 Raportti Taustaa Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tavoite on kartoittaa kuluttajien näkemykset koskien erilaisia väittämiä sijoittamisesta nykymarkkinoilla. Seurantatutkimus vuosille 2011-2015. Tiedonkeruu

Lisätiedot

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1% 2% 23% 25% 24% 21% 26% 24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1% 2% 23% 25% 24% 21% 26% 24% Lehdistötiedote 18.4.2012 Kuvio 1. Puolet sijoittajista ilmoittaa kokevansa stressiä säästöjensä ajattelemisesta Minkä verran säästöjesi sijoittamiseen liittyvät ajatukset aiheuttavat sinulle stressiä?

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Seppo Honkapohja* *Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa SP:n kantaa. I. Eläkejärjestelmät: kansantaloudellisia

Lisätiedot

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi?

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Sijoitusvakuutus Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Mandatum Lifen Sijoitusvakuutus sopii hyvin sekä omasta että läheisten taloudellisesta turvasta huolehtimiseen, kertyneiden varojen pitkäaikaiseen

Lisätiedot

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 Säästöpankin vuotuinen tutkimus suomalaisten säästämisestä ja sijoittamisesta. Tutkimustulokset julkaistavissa kansainvälisenä Säästäväisyyspäivänä 31.10.2016 klo 9.30 HYVÄÄ KANSAINVÄLISTÄ

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN Tässä esityksessä oleva veroinformaatio sisältää yleistä informaatiota 1.1.2016 voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus- ja verotuskäytännöstä. Se ei ole täydellinen

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Finland ZA4980 Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Finland FLASH EUROBAROMETER Questionnaire D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] [1]

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä.

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Säästösopimus Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Sijoittaminen on järkevä tapa vaurastua Mandatum Lifen Säästösopimus on aktiiviseen säästämiseen ja sijoittamiseen sopiva kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

Suomalaiset ja alkoholi: kansalaisten alkoholiin liittämiä käsityksiä. Sakari Nurmela

Suomalaiset ja alkoholi: kansalaisten alkoholiin liittämiä käsityksiä. Sakari Nurmela : kansalaisten alkoholiin liittämiä käsityksiä Sakari Nurmela TNS 20 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastasi henkilöä 1. 1..20 välisenä aikana. Haastateltu joukko

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa Arvopaperin aamu / Pasi Poikkeus 19.8.2014 1 Olemme osa Sampo-konsernia Pääset sijoittamaan kohteisiin, joita yleensä tarjotaan vain suursijoittajille. MIKSI MANDATUM LIFE? Maailman suurin varainhoitotalo

Lisätiedot

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 01 Tutkimusraportti 6.11. 01 Merja Lintunen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS REILUN KAUPAN BRÄNDI- JA KAMPANJATUTKIMUS 014 Tutkimuslaitos Taloustutkimus Oy Tutkimuslaitoksen yhteyshenkilöt

Lisätiedot

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A Rahaston minimimerkintä (A-sarja) on 5 000 euroa. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alla olevaan

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa Tuula Loikkanen Kaupan liitto Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi 24.11.2015 Tutkimuksen taustaa: tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Lisätiedot

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TALENTUM HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Terhi Majasalmi ISBN: 978-952-14-1884-6 ISBN:978-952-14-1883-9 Ulkoasu: Lapine Oy Paino: BALTO print 2012

Lisätiedot

Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin

Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin Olli Toivonen / WWF Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin Think If Laboratories / WWF Suomi Kestävällä kalalla -hanke 1 Kohderyhmä

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

ZA4982. Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4982. Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4982 Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area [KAIKILLE] C1. Yleisesti ottaen,

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Taloyhtiön hallitustyö N 3563 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Vastaajat Sukupuoli Asema Rooli Asema Muu 4 % Nainen Puheenjoht 35 % aja 31 % Mies Hallituksen 65 % jäsen 65

Lisätiedot

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Kuinka usein olette käyttäneet internettiä viimeisen

Lisätiedot

OP-Pohjola Taloustaidot 2012

OP-Pohjola Taloustaidot 2012 OP-Pohjola Taloustaidot 0 Sisältö Johdanto s.3 Taustajakaumat s. Yhteenveto tutkimustuloksista s. Raha- ja talousasioiden tunteminen ja seuraaminen s. Tietolähteet suunnittelun tukena s. Oman talouden

Lisätiedot

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Tampereen Osakesäästäjät 18.5.2016 Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Suomalaisilla on realistinen käsitys lakisääteisen eläkkeen riittävyydestä Miten hyvin uskot lakisääteisen eläkkeesi aikanaan

Lisätiedot

Kehysriihen 2013 veromuutosten tulonjakovaikutukset

Kehysriihen 2013 veromuutosten tulonjakovaikutukset 1 Kehysriihen 2013 veromuutosten tulonjakovaikutukset Muistio 5.4.2013 (päivitetty 9.4.2013) Marja Riihelä ja Heikki Viitamäki 1 Aluksi Muistiossa tarkastellaan vuoden 2013 kehysriihessä päätettyjen veromuutosten

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Sijoitusten hoitopalvelu

Sijoitusten hoitopalvelu Sijoitusten hoitopalvelu Vaurastuminen kuuluu kaikille, oma salkunhoitaja jokaiselle. Aktiivista huolenpitoa sijoituksillesi Sijoitusten hoitopalvelu tarjoaa sinulle uudenlaista varojen hoitoa, olitpa

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

Kuluttajatutkimusraportti

Kuluttajatutkimusraportti Kuluttajatutkimusraportti Ympäristömerkintä kodin sisustus-, remontointi- ja rakennustarviketuoteryhmässä kuluttajien asenteet ja tietämys Tammikuu 2014 Johdanto Tässä raportissa on esitetty graafisesti

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Tervetuloa webinaariin! Rahastosäästämisen ABC webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle rahastosäästämisen perusteet. Tämän esityksen aikana opit opit kuinka rahastot rakennettu ja

Lisätiedot

Suhtautuminen itseohjautuviin autoihin. Liikenneturva ja Kantar TNS Oy 2016

Suhtautuminen itseohjautuviin autoihin. Liikenneturva ja Kantar TNS Oy 2016 Suhtautuminen itseohjautuviin autoihin Liikenneturva ja Kantar TNS Oy 1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liikenteestä. Kantar

Lisätiedot

Metsätalouden kannattavuuden mittaus - järkeä. Helsinki 5.11.2015

Metsätalouden kannattavuuden mittaus - järkeä. Helsinki 5.11.2015 Metsätalouden kannattavuuden mittaus - järkeä Helsinki 5.11.2015 Metsä historiallisesti vakaa sijoituskohde 1 8.12.2014 Vakautta ja turvallisuutta Viimeisen sadan vuoden aikana: Valuutta vaihtunut kerran.

Lisätiedot

MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI

MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI Merkintäaika 7. 18.3.2016 Merkitsijä Merkitsijän nimi Katuosoite Kansalaisuus Henkilö-/Y-tunnus Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

ZA5217. Flash Eurobarometer 281 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism, Autumn 2009) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5217. Flash Eurobarometer 281 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism, Autumn 2009) Country Specific Questionnaire Finland ZA5217 Flash Eurobarometer 281 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism, Autumn 2009) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 281 TOURISM D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY MERKITSE SOPIVIN] [1]

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA

VEROILLA JA VAROILLA VEROILLA JA VAROILLA LÄHITAPIOLAN SELVITYS TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN TULEVAISUUDESTA SUOMESSA Melina Mäntylä & Juha Vekkilä 27.5.2015 TUTKIMUSKOKONAISUUDESTA YLEISESTI Tutkimuksella haluttiin tuoda

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Kuluttajakysely sähkölaskusta

Kuluttajakysely sähkölaskusta Kuluttajakysely sähkölaskusta 1.10.2014 1 Johdanto Kyselyn on toteuttanut YouGov Finland Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään kertomaan tuloksia mahdollisesti julkistettaessa).

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policyfif D Minkä

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

VEROTUS - KOKOOMA. APV-sijoitustutkinnot materiaali. Atso Andersén 2017 Tekijänoikeudet Atso Andersén

VEROTUS - KOKOOMA. APV-sijoitustutkinnot materiaali. Atso Andersén 2017 Tekijänoikeudet Atso Andersén VEROTUS - KOKOOMA APV-sijoitustutkinnot materiaali Atso Andersén 2017 Tekijänoikeudet Atso Andersén Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 VEROTUKSEEN LIITTYVÄ TUTKINTOMATERIAALI... 4 2 1 Johdanto Tähän monisteeseen

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Elämäni. Palvelutalo

Elämäni. Palvelutalo My Financial Future EUROOPAN UNIONIN LAIT Suomalainen yhteiskunta Vakuutukset Alzheimer Terveys Koti Elämäni Vanhemmat Koulutus Lapset Tahtoni Odottamaton Pankkilainat Lait Isovanhemmat Palvelutalo Palveluseteli

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015

Luomun kuluttajabarometri 2015 Luomun Pasi Saarnivaara 25.9.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy / Luomun Luomun kiinnostavuus Kuinka paljon sinua kiinnostaa? TOTAL 2015 (n=00) TOTAL 20 (n=43) 0% 20% 40% 60% 80% 0% Luomu eli luonnonmukainen

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

Selvitys 2016: kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergian käytöstä ja hankinnasta.

Selvitys 2016: kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergian käytöstä ja hankinnasta. Selvitys 2016: kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergian käytöstä ja hankinnasta www.retuhanke.fi Taustat Vastaavaa tutkimusta ei ole tehty Tilaajana Ekokumppanit Oy, toteuttajana TAMK / Proakatemia Tietoa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

Kahden lausekkeen merkittyä yhtäsuuruutta sanotaan yhtälöksi.

Kahden lausekkeen merkittyä yhtäsuuruutta sanotaan yhtälöksi. 10.1 Yleistä Kahden lausekkeen merkittyä yhtäsuuruutta sanotaan yhtälöksi. Esimerkkejä: 2x 8 = 12 A = πr 2 5 + 7 = 12 Yhtälöissä voi olla yksi tai useampi muuttuja Tuntematonta muuttujaa merkitään usein

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

HAKEMUS MINI-DTS:ään 3.-30.7.2016 Luentojakso 3.-10.7. & aktio 18.-30.7.2016

HAKEMUS MINI-DTS:ään 3.-30.7.2016 Luentojakso 3.-10.7. & aktio 18.-30.7.2016 Toimisto täyttää: Hakemus vastaanotettu: 20 Hakija 18 v Ilmoittautumismaksu maksettu: 20 Suosituskirje1 vastaanotettu: 20 Suosituskirje2 vastaanotettu: 20 Hakemus valmis: 20 HAKEMUS MINI-DTS:ään

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Finland ZA5222 Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 287 INFLUENZA Q1. Aiotteko ottaa kausi influenssarokotuksen tänä vuonna? Kyllä, olen jo ottanut rokotuksen...

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä?

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20090303 08:56:10 TYÖ 2410.11 TAULUKKO 7012 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot