VASEMMISTOLIITON VEROMALLI VEROT MAKSUKYVYN MUKAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASEMMISTOLIITON VEROMALLI VEROT MAKSUKYVYN MUKAAN"

Transkriptio

1 VASEMMISTOLIITON VEROMALLI VEROT MAKSUKYVYN MUKAAN Valtionvarainministeriön luvut ns. kestävyysvajeesta ovat liioiteltuja. Todellinen vaje on todennäköisesti puolet ministeriön laskelmista, kuten esimerkiksi Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos on laskenut. Hallitukset ovat kahdeksan vuoden aikana alentaneet tuloveroja hyvätuloisia suosivalla tavalla yli kuudella miljardilla, vaikka jo aiemmat hallitukset laskivat tuloveroja. Tämä on synnyttänyt valtion talouteen vajeen ja heikentänyt perusturvaa ja julkisia palveluita. Verojen alentamista on perusteltu väittämällä veronalennusten rahoittavan itsensä. Tutkimukset ja todellisuus eivät tue väitettä. Suhdanteet ovat seuranneet globaalitaloutta. Leikkauksia ei ole pakko tehdä, kunhan veropohjaa laajennetaan ja veronkierto laitetaan kuriin. Päinvastoin, esimerkiksi terveyspalveluita, sosiaaliturvaa ja raideliikennettä on parannettava ja ikääntyvälle väestölle tarjottava inhimilliset vanhuspalvelut. Samalla työllistetään kipeästi tarvittavia palvelualojen työntekijöitä. Suurituloisille suunnatut veronalennukset eivät ole talouspoliittisesti järkeviä. Pienituloisten saamat lisärahat sen sijaan menevät suoraan kiertoon työllisyyttä parantamaan. Vasemmisto haluaa, että pienituloisillakin on mahdollisuus ostaa työllistäviä ja ympäristöystävällisiä palveluita esimerkiksi suutareilta tai parturikampaajilta ja käydä kahvilassa tai konsertissa. Jotta hinnat eivät nouse pienituloisten ulottumattomiin, ei arvonlisäveroja pidä nostaa. Hyvinvointivaltion uudelleenrakentaminen ja sen rahoittaminen on kiinni poliittisesta tahdosta. Verotuksen progressiota on palautettava siten, että veroja maksetaan maksukyvyn mukaan, eivätkä verot nouse kohtuuttoman suuriksi kenellekään. VASEMMISTON LÄHTÖKOHDAT VEROTUKSESSA Rahoittaa nykyistä paremmat palvelut veropohjaa laajentamalla. Luoda sosiaalista oikeudenmukaisuutta tuloeroja vähentämällä. Tukea työllisyyden paranemista. Edistää ympäristön hyvinvointia.

2 VEROPOHJAN LAAJENTAMINEN Vasemmisto haluaa verottaa pääoma-, palkka-, eläke- ja tukituloja tasavertaisesti. Pääomatuloja saavien suosiminen on lopetettava. Kaikkia tuloja on verotettava yhdessä yhden progressiivisen tuloveroasteikon mukaan, myös kaikkia listaamattomista yrityksistä saatavia osinkotuloja. Tuloverotuksen alaraja on nostettava euroon vuodessa, jolloin pienituloisten toimeentulo paranee. Arvonlisäverojen korotuksista on luovuttava, koska pieni- ja keskituloiset maksavat niitä suhteellisesti suurituloisia enemmän. ALV:n eri tasoja on käytettävä tukemaan ympäristöystävällistä ja työllistävää elinkeinotoimintaa. Varallisuusveron palauttaminen progressiivisempana laajentaa veropohjaa sosiaalisesti kestävällä tavalla. Vasemmisto ei hyväksy suurten perintöjen ja lahjojen verotuksen keventämistä. Kela-maksun palauttaminen ja yhteisöveron tason säilyttäminen tuovat talouteen kaivattua pelivaraa. Suomen yhteisövero on kansainvälisessä vertailussa alhainen ja Euroopassakin keskitasoa. Harmaa talous on kitkettävä. Se aiheuttaa työttömyyttä ja 4-5 miljardin vuosittaiset veromenetykset. Laajamittainen järjestelmällinen harmaa talous lopetetaan tiukalla tilaajavastuulla, valvonnalla ja kovemmilla sanktioilla. Varovaisen arvion mukaan harmaata taloutta kitkemällä voidaan vaalikaudella saada puolen miljardin verotulojen kasvu. Ydinvoimaloiden polttoainetta ja päästökaupan luomia ansaitsemattomia voittoja on verotettava. Windfall-vero ei kohdistu sähkön hintaan, vaan päästökaupan luomiin sähköyhtiöiden ansiottomiin jättivoittoihin. SÄÄSTÖKOHTEITA LÖYTYY HYVINVOINTIPALVELUIDEN ULKOPUOLELTA Lisää rahaa palveluihin saadaan leikkaamalla yritystukia, jotka usein kohdentuvat huonosti, eivätkä luo Suomeen työllisyyttä. Yritystukia leikkaamalla ja uudelleen kohdentamalla voidaan säästää vuosittain useita satoja miljoonia. Asehankintojen raju kustannusnousu on taitettava. Vasemmisto ei hyväksy Natooperaatioiden vaatimia kalliita asejärjestelmiä, joiden hyöty maanpuolustuksessa on kyseenalainen. Pelkästään rynnäkköaseet Horneteihin maksavat lähes miljardin. Armeijan määrärahojen ns. superindeksistä, jossa inflaation päälle annetaan vielä 2 % ylimääräistä, on luovuttava. Valtionyhtiöiden myynti ei ole säästökohde, hyvin tuottavat valtionyhtiöt ovat tulevaisuudessa tärkeitä. Uusia pitää perustaa esimerkiksi kaivosteollisuuteen. Ratainvestoinnit tehdään verovaroin ja tarvittaessa osin velaksi. Investointivelka ei ole ongelma, kuten nykyinen syömävelka.

3 Vapaaehtoisten eläkevakuutusten verotuki on poistettava. Ihmisten on voitava luottaa eläkejärjestelmään, eikä verovaroin pidä tukea eläkkeeksi nimettyä sijoitustoimintaa. MAAILMANLAAJUISET HAASTEET Suomen on siirryttävä jarruttajasta edelläkävijäksi globaalitalouden hallinnassa. Globaalikapitalismi vie demokraattisilta valtioilta mahdollisuuden toimia ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin eteen. Kansainvälinen vasemmisto toimii tärkeiden pitkän tähtäimen muutosten eteen, joiden vaikutusta ei ole laskettu mukaan tähän ohjelmaan. Verokilpailu synnyttää kierteen, jossa kaikki valtiot häviävät. Sen sijaan, että Suomestakin on tehty veroparatiisia mahdollistamalla veronkierto ja rahanpesu hallintarekistereillä, joiden avulla voi sijoittaa nimettömänä ja jättää verot maksamatta, on vaadittava veroparatiisien sulkemista vaikka pakottein. Suomen on vaadittava hiiliveroja ja hiilitulleja. Tullien avulla eurooppalainen ja sen ulkopuolinen teollisuus ovat tasa-arvoisessa asemassa ja kaikkien kannattaa toimia ilmastonmuutosta vastaan. Rahoitusmarkkinaverolla tuodaan finanssibisnes verotuksen piiriin, josta se on vapautettu. Veron tärkeimpänä tehtävänä on estää vahingollinen keinottelu, jolloin sen on oltava riittävän suuri, esimerkiksi 0,1 %. Ei voida odottaa, että kaikki maailman taloudet olisivat mukana, ensi vaiheessa vero on säädettävä EU:n alueelle. VASEMMISTON ESITYS Laskelmassa ovat mukana sekä kunnat että valtio. Kunnille aiheutuva menetys korvataan täysimääräisesti ja niiden valtionosuuksia lisätään. Työnantajien Kela-maksun palautus Pääomatuloverotuksen progressio Harmaan talouden kitkeminen Kaikkien osinkotulojen verottaminen Windfall-vero ansaitsemattomille voitoille Rahoitusmarkkinavero alkuvaiheessa, pörssivero 0,1 % Pankkivero Ydinvoimaloiden polttoaineen vero (mukana OL3) Varallisuusveron palauttaminen Pakkausvero Jätevero, yksityisten kaatopaikkojen vero kunnallisten tasolle Vapaaehtoisten eläkevakuutusten vähennysoikeuden poisto Tuloverotuksen alarajan nosto ja progression lisäys (kuvat alla) Yhteensä

4 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Palkat nyt Palkat Vasemmisto Palkasta suoraan perittävät sotu-maksut mukana. Vuoden 2011 veroperusteilla. Perusvähennyksen yläraja Kunnallisverotuksen eläketulo-, ansiotulo- ja opintorahavähennykset poistettu. Perusvähennyksen alenema 30 %. Valtion tuloveroasteikon ylin veroprosentti 35 %. 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Eläkkeet nyt Etuudet nyt Eläkkeet ja etuudet Vasemmisto

5 KÄTEEN JÄÄVÄT TULOT ESIMERKKITAPAUKSISSA: Vuositulot Kuukausitulot Käteen jäävä kuukausitulo Työtön Eläkeläinen Pätkätyöläinen Siivooja Nuoriso-ohjaaja Sairaanhoitaja Myyntineuvottelija Ylilääkäri Johtaja

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavan kasvupoliittiset tavoitteet 1 2. Verotuksen yhteys julkisen

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

Rami. press. Työllisyydestä. Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia

Rami. press. Työllisyydestä. Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset kevät 2013 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia Kuljetuskaluston

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

Kannattaako työnteko? Laskelmia verotuksen ja sosiaalietujen vaikutuksesta kotitalouksien käytettävissä oleviin tulohin

Kannattaako työnteko? Laskelmia verotuksen ja sosiaalietujen vaikutuksesta kotitalouksien käytettävissä oleviin tulohin Kansantaloudellinen aikakauskirja - 90. vsk-4/1994 Kannattaako työnteko? Laskelmia verotuksen ja sosiaalietujen vaikutuksesta kotitalouksien käytettävissä oleviin tulohin MATTI VIREN 1 Laskelmien tarkoituksesta

Lisätiedot

Eurooppa on yhteinen kotimme

Eurooppa on yhteinen kotimme Eurooppa on yhteinen kotimme EU 2014 2019 2 3 Laitetaan eurooppalainen koti kuntoon! Hyvä lukija Euroopassa kääntyy uusi lehti vuonna 2014, kun suomalaiset ja muut EU-kansalaiset valitsevat uudet edustajansa

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011 Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä ja menestyvä Suomi. Suomea kehitetään pohjoismaisena

Lisätiedot

Kannustava, tyollistava ja vihrea verotus ei toteudu populismilla

Kannustava, tyollistava ja vihrea verotus ei toteudu populismilla Kansanedustaja Sampsa Kataja Kokoomus Kannustava, tyollistava ja vihrea verotus ei toteudu populismilla Verotus ja sen rakenne on yhteiskunnan parhaita keinoja vaikuttaa hyvinvointiin, tyollisyyteen, kasvuun

Lisätiedot

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas Hanna Arvela Pieni veronkiertoopas Verosuunnittelua, joksi veronkiertoa virallisesti nimitetään, voi harjoittaa Suomessa laillisesti. Tämä opas kertoo lukijalleen kädestä pitäen, miten välttyä ansiotuloverotukselta

Lisätiedot

Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset

Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset Metallityöväen Liiton 21. liittokokous Metallityöväen Työttömyyskassan varsinainen edustajiston kokous Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset Metallityöväen Liitto ry Metallityöväen

Lisätiedot

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti 51/2010 Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 51/2010 Verotus VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Oikea palkka KYMMENEN TOTUUTTA TULOEROISTA. Lauri Tähtinen Antti Törmänen

Oikea palkka KYMMENEN TOTUUTTA TULOEROISTA. Lauri Tähtinen Antti Törmänen Oikea palkka KYMMENEN TOTUUTTA TULOEROISTA Lauri Tähtinen Antti Törmänen Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Kannen kuva: Tuomo Kostet Painopaikka: Unigrafia, Helsinki 2013

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.)

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) Raportteja 30 Helsinki 2015 Raportteja 30 ISBN 978 952 209 138 3 (painettu) ISBN 978 952 209 139 0 (pdf) ISSN 1795 2832 (painettu)

Lisätiedot

Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.fi

Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.fi 1 2 3 Suomen Yrittäjien Yrittäjän ääni -kampanja kerää yrittäjien viestejä päättäjille. Luovutimme kaikki 5. marraskuuta mennessä tulleet vastaukset eduskuntaryhmien puheenjohtajille 7. marraskuuta 2014.

Lisätiedot

Vaaliteema 2012. Hei vaan kaikille,

Vaaliteema 2012. Hei vaan kaikille, Vaaliteema 2012 Hei vaan kaikille, nimeni on Belle Selene Xia (ehdokasnumero: 713) ja olen Perussuomalaisten ehdokkaana tämän vuoden kunnallisvaaleissa. Uskon vahvaan talouteen ja haluan olla mukana kehittämässä

Lisätiedot

Ensinnäkin serkkuni on Armas Hursti Hyvinkäältä, isäni oli

Ensinnäkin serkkuni on Armas Hursti Hyvinkäältä, isäni oli TAIDEMAALARILIITON VAALIKYSYMYKSET EDUSKUNTAVAALEISSA 2015 1. Kuvataiteilijoista vain n. 7% saa vuosittain apurahaa. Kun taiteilija saa apurahaa, hän on vakuutettu Melassa, maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa.

Lisätiedot

Working Paper Vapaaehtoinen eläkesäästäminen tulevaisuudessa. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Vapaaehtoinen eläkesäästäminen tulevaisuudessa. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Lassila,

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

Perintövero. on hyvä veromuoto. Veronmaksajat eivät pidä perintöverosta. Kun Talous & Yhteiskunta. Suomen perintöverotusta voisi kuitenkin uudistaa

Perintövero. on hyvä veromuoto. Veronmaksajat eivät pidä perintöverosta. Kun Talous & Yhteiskunta. Suomen perintöverotusta voisi kuitenkin uudistaa Perintövero on hyvä veromuoto Suomen perintöverotusta voisi kuitenkin uudistaa Monet haluaisivat poistaa perintöveron tai ainakin keventää sitä. Perintöverolle on kuitenkin edelleen olemassa hyviä perusteita.

Lisätiedot

Kuinka verotus vaikuttaa työllisyyteen? Katsaus taloustieteelliseen tutkimukseen*

Kuinka verotus vaikuttaa työllisyyteen? Katsaus taloustieteelliseen tutkimukseen* Kansantaloudellinen aikakauskirja 100. vsk. 3/2004 ESITELMIÄ Kuinka verotus vaikuttaa työllisyyteen? Katsaus taloustieteelliseen tutkimukseen* Erkki Koskela Professori Helsingin yliopisto Roope Uusitalo

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

Jatkuvien veronkiristysten sijaan kansa haluaa tehokkuutta julkiseen sektoriin

Jatkuvien veronkiristysten sijaan kansa haluaa tehokkuutta julkiseen sektoriin 5 Verotaakka tapissa Jatkuvien veronkiristysten sijaan kansa haluaa tehokkuutta julkiseen sektoriin Sarianna Toivonen Suomalaiset eivät ole valmiita lisäämään verotaakkaansa. 65 prosenttia kansasta ilmoittaa,

Lisätiedot

Rivi Esittäjä Muutos Muutettava teksti Lyhyt perustelu (sihteeristön lyhentämiä) HYV/ HYL/ MUUT/ÄÄN:JAA/ÄÄN:EI

Rivi Esittäjä Muutos Muutettava teksti Lyhyt perustelu (sihteeristön lyhentämiä) HYV/ HYL/ MUUT/ÄÄN:JAA/ÄÄN:EI Rivi Esittäjä Muutos Muutettava teksti Lyhyt perustelu (sihteeristön lyhentämiä) HYV/ HYL/ MUUT/ÄÄN:JAA/ÄÄN:EI 7 Vauhkonen Muutetaan otsikko muotoon: Vihreä tehtävä 2014-2018 Yhteiskunta on näennäinen

Lisätiedot

Järjestöjen hallitusohjelmasuositukset

Järjestöjen hallitusohjelmasuositukset maailmantalouden tekijät Järjestöjen hallitusohjelmasuositukset Kasvava eriarvoisuus on aikamme suurimpia maailmanlaajuisia haasteita. Vaikka tuloihin perustuva absoluuttinen köyhyys on vähentynyt, tulo-

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot