Vasemmiston vaihtoehto on elvytys Vasemmiston varjobudjetti 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vasemmiston vaihtoehto on elvytys Vasemmiston varjobudjetti 2015"

Transkriptio

1 Vasemmiston vaihtoehto on elvytys Vasemmiston varjobudjetti 2015 Yksityisen sektorin romahdusta ei voi korjata julkisten palvelujen alasajolla.

2 TALOUSARVIO 2015 Vasemmiston vaihtoehto Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Vasemmiston vaihtoehto on elvytys Suomessa ja koko euroalueella on käännettävä talouspolitiikan suunta leikkaavasta ja taloutta hyydyttävästä linjasta elvyttävään ja työllisyyttä parantavaan linjaan. Esitämme miljardiluokan elvytystä järkeviin investointeihin ja kansalaisten ostovoiman turvaamiseen. Verotusta on tehtävä oikeudenmukaiseksi ja torjuttava verokeinottelua ja harmaata taloutta. Työttömyys on vakava ongelma. Pelkästään pitkäaikaistyöttömyyden suorien työttömyysturvakustannusten arvioidaan olevan ensi vuonna valtiolle ja kunnille 800 miljoonaa, eli yli 2 miljoonaa euroa päivässä. Pidemmän aikavälin kustannukset ovat vielä merkittävämpiä, ellei rakenteellista työttömyyttä saada alennettua. Kaikki toimet onkin nyt suunnattava työpaikkojen luomiseen ja talouden tukemiseen. Vaikka valtion ja koko julkisen sektorin velkaantumisvauhti on huolestuttava, on sitäkin vaarallisempaa talouskasvun puuttuminen ja massatyöttömyys. Suomen luottoluokitusta laskeneen Standard & Poor sinkaan päähuomion kohteena ei ollut valtionvelka, vaan taloutemme heikot kasvunäkymät, haasteet väestörakenteessa ja talouden rakennemuutoksessa sekä vaimea ulkomainen kysyntä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli tämän vuoden syyskuussa , mikä oli enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,2 prosenttia, kun se edellisvuoden syyskuussa oli 7,6 prosenttia. Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun lopussa työtöntä työnhakijaa, mikä on enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vasemmiston vaihtoehto on oikeudenmukainen ja sosiaalinen. Ei ole mitään syytä eikä mitään tarvetta leikata opiskelijoiden, työttömien ja eläkeläisten indek-

3 2 sikorotuksia tai muutoin työttömyysturvaa eikä lapsilisiä. Esitämme oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisuuden lisäämiseen 311,3 miljoonaa euroa. Monipuolisiin inhimilliseen pääomaan investointeihin esitämme 361,3 milj. euroa. Elinkeinojen kehittämiseksi ja yhteiskunnan perusrakenteista huolehtimiseksi ehdotamme 687 milj. euroa. Pysyviä menolisäyksiä näistä on yhteensä 687 milj. euroa ja tilapäisiä menolisäyksiä 672 miljoonaa euroa. Veroja ehdotamme kannettavaksi lisää 787 miljoonaa euroa. Pysyvät menolisäykset katettaisiin veronkorotuksista ja harmaan talouden torjunnasta saatavilla pysyvillä tulolisäyksillä. Tilapäiset menolisäykset katettaisiin elvyttämällä velkarahalla. Elvyttämällä nyt turvataan myös velanmaksukyky pitkällä aikavälillä. Hallituksen leikkauslinja ei nosta Suomea lamasta Hallitus päätti keväällä lisäleikkauksista jo aiemmin päätettyjen päälle, vaikka nyt pitäisi toimia päinvastoin. Etenkin pienituloisten ostovoiman vähentäminen eläkkeistä, työttömyysturvasta ja opintotuesta leikkaamalla on vastuutonta. Hallitus päätti leikata menoja yli 3miljardia ensi vuonna, jotta velkaantuminen vähenisi 4 miljardiin. Leikkaukset johtavat kuitenkin talouden kierteen syvenemiseen ja budjettiriihessä velka-arviota nostettiinkin jo 4,5 miljardiin. Todennäköisesti velkaa joudutaan ottamaan jopa 6 miljardia, ellei ulkomainen kysyntä kasva odotettua enemmän. Se ei näytä todennäköiseltä, koska Venäjän kauppa vähenee ja EU:n talouspolitiikka ei näytä muuttuvan vielä ensi vuonna. Suomella ei ole varaa olla elvyttämättä Suomessa on välttämätöntä elvyttää ja siihen tämä vaihtoehto tähtää. Valtion velkaantuminen ei ole elvytyksen este. Valtion velkaantuminen on seurausta yksityisen sektorin romahduksesta. Sitä ei voida korjata niin, että romautetaan myös julkinen sektori. Päinvastoin, yksityinen sektori voi nousta jaloilleen vain julkisen tukemana. Kun molemmat irtisanovat ja leikkaavat samaan aikaan, on seurauksena lama. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF kehottaa tuoreessa raportissaan Euroopan

4 3 maita elvyttämään vaikka velkarahalla. IMF:n mukaan tämä maksaisi itsensä takaisin lisäämällä työllisyyttä ja talouskasvua. Matalan korkotason vallitessa velkarahan suuntaaminen elvyttäviin toimiin on järkevää. IMF laskee, että mikäli julkisia menoja lisätään yhdellä prosentilla, heti ensimmäisenä vuonna sillä saadaan 0,4 prosentin bkt:n kasvu. Neljäntenä vuonna ollaan jo 1,5 prosentin kasvussa. Euroopan komission tuoreessa ennusteessa alennettiin euroalueen ensi vuoden kasvuennustetta puolen vuoden takaisesta 1,7 prosentista 1,1 prosenttiin. Se osoittaa, että toipumista ahdingosta ei ole näköpiirissä. Suomen on saatava myös keskeiset EU-maat mukaan panostamaan yhdessä työllisyyden parantamiseen. Unionialueella puhutaan tällöin useamman sadan miljardin työllistämisohjelmasta. Suomen on oltava tässä mukana omalla työllistämisja elvytysohjelmalla. Samalla Suomen on aktiivisesti vaikutettava euroalueeseen ja ennen kaikkea sen keskeiseen maahan Saksaan. Saksan vaihtotaseen ylijäämä on lähes sata miljardia dollaria suurempi kuin ennen finanssikriisiä. Saksalla olisi varaa kasvattaa kotimaista kulutuskysyntäänsä ja investointejaan, mutta tätä ei ole tehty. Suomessa tarvitaan nyt investointeja tulevaisuuteen. On panostettava opetukseen ja tutkimukseen. On panostettava tutkimukseen, tuotekehittelyyn ja cleantechin referenssikohteisiin. Kouluja on homeessa, rautateitä elinkaarensa päässä ja asumisen hinta korkealla suurissa kaupungeissa asuntopulan takia. Nyt kannattaisi rakentaa kun rakentaminen on halpaa ja ihmisiä työttöminä. Samalla valtio ja kunnat säästäisivät samalla toisesta päästä työttömyyden kustannuksissa ja saisivat verotuloja. Pidämme välttämättömänä, että hallitus panostaa työllisyyteen jo tämän vuoden puolella uudella lisätalousarviolla. Hallituksen päätös leikata perusväylänpidosta on tässä tilanteessa yksinkertaisesti väärää politiikkaa. Hallitus kehuu lisäävänsä liikenneinvestointeihin 68 miljoonaa. Keväällä se kuitenkin päätti leikata sieltä 100 miljoonaa. Todellisuudessa hallitus siis vähentää investointeja. Vastaava kikkailu tehtiin opetukseen. Hallitus hehkuttaa 35 miljoonan lisäystä kouluihin. Keväällä se kuitenkin päätti leikata sieltä 57 miljoonaa. Kouluihin siis panostetaan leikkaamalla niiltä 22 miljoonaa! Hallitus korvaa osan lapsilisän leikkauksesta osalle perheitä kokonaan uudella verovähennyksellä. Lopputulos on monimutkainen ja osuu kipeimmin niihin pie-

5 4 nituloisimpiin, jotka eivät saa toimeentulotukea. On parempi perua lapsilisien leikkaus kokonaan. Veronkorotusten kanssa pitää olla varovainen, koska niilläkin estetään talouden elpymistä. Verotulojen turvaamiseksi ja tuloerojen kaventamiseksi on kuitenkin perusteltua nostaa suurimpien tulojen veroa. Vasemmistoliitto ehdottaakin solidaarisuusveron nostamista ja verotuksen porrastamista siten, että porrastetaan solidaarisuusvero kahteen luokkaan ( euroa ja euroa), minkä lisäksi hallituksen esittämää inflaatiokevennystä pienennetään yli euron tuloista alkaen. Palveluihin, julkisiin investointeihin ja heikompiosaisista huolehtimiseen on löydyttävä varoja. Vaadimme varallisuusveron palauttamista, koska sen haitalliset vaikutukset ovat pieniä, mutta hyvät vaikutukset merkittäviä. Lisäksi varallisuusverotus antaa mahdollisuuden seurata vaurauden kasautumista. Varallisuusvero tulisi säätää pikaisesti, josta se voitaisiin ottaa käyttöön vuodesta 2016 alkaen. Työmatkakulujen omavastuun korotuksesta on luovuttava. Pienyrittäjien ja itsensä työllistävien asemaa pitää parantaa nostamalla veronalaisen myynnin alarajaa. Samalla pienituloisten mahdollisuus ostaa työllistäviä kotimaisia palveluita paranee. Myös elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamista on harkittava. Panostamalla monipuolisesti harmaantalouden torjuntaan voidaan kasvattaa verotuloja. Vaatimus maakohtaisesta kirjanpidosta julkisissa hankinnoissa estäisi veroparatiisien käyttöä. Vasemmistoliitto ei kannata epätarkoituksenmukaisia veropäätöksiä, joiden seuraukset ovat taloudellisesti kannattamattomia, sosiaalisesti epäoikeudenmukaisia tai ympäristön kannalta onnettomia. Tällaisia ovat muun muassa hallituksen esittämä taksien verohuojennuksen poisto sekä elokuvasäätiön saaman tuen verollepano.

6 5 Vasemmiston esitykset vuoden 2015 budjettiin Oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus - ei leikata eläkeläisten, työttömien ja opiskelijoiden indeksikorotuksia eikä lapsilisiä + 160,5 - ei leikata työttömyysturvaa korotetaan takuueläkettä 10 eurolla + 12,5 - korotetaan sitä summaa, minkä työtön voi ansaita etuutta menettämättä sadalla eurolla kuukaudessa ei leikata opiskelija-asuntosäätiöiden ja YTHS:n vuokratukea korotetaan opiskelijoiden ateriatukea 50 sentillä opiskelijoiden asumislisässä korotetaan enimmäisvuokrana 10 (käteen 8 lisää) ei koroteta työmatkakulun omavastuuta 600 eurosta 750 euroon teattereiden, orkestereiden, museoiden, kulttuuriympäristön sekä järjestöjen avustuksia ei leikata saamelaisten kulttuuri- ja kielipesistä ei vähennetä vaan määrärahaa korotetaan + 0,3 - turvakoteihin ja väkivallan ehkäisyyn + 32 Edellä olevat yhteensä + 311,3 Investoinnit inhimilliseen pääomaan - kuntien valtionosuuksia korotetaan kuntien harkinnanvaraiseen valtionosuuteen varataan perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen tarkoitettua määrärahaa ei leikata nostetaan oppivelvollisuus 17. ikävuoteen yliopistoille osoitetaan lisää ammattikorkeakouluille osoitetaan lisää kirjastojen lainauskorvauksia korotetaan + 1,3 - työllistämismenoihin osoitetaan lisää Edellä olevat yhteensä + 361,30

7 6 Elinkeinojen kehittäminen ja perusrakenteiden parantaminen - perusväylänpitoon lisätään yksityisteiden kunnossapitoon lisätään väyläverkon kehittämiseen ja siltaohjelman toteuttamiseen lisätään joukkoliikenteen palvelujen ostoon lisätään elinkeinotoimintaa palvelevaan tutkimukseen ja tuotekehittelyyn sekä cleantechin referenssilaitoksiin ja laitteisiin homekoulujen korjaamiseen osoitetaan arvonlisäverollisen myynnin alarajan nostaminen 8500 eurosta euroon ja alarajahuojennuksen ylärajan nostaminen eurosta euroon (edellyttää EU:n hyväksyntää) vesien- ja ympäristönhoitoon (siirtoviemärit) + 7 Edellä olevat yhteensä Kaikki menolisäykset ja tulovähennykset yhteensä ,60 Samat esitykset ryhmiteltynä pysyviin ja tilapäisiin menolisäyksiin Pysyvät menolisäykset/tulovähennykset - ei leikata eläkeläisten, työttömien ja opiskelijoiden indeksikorotuksia eikä lapsilisiä + 160,5 - ei leikata työttömyysturvaa korotetaan takuueläkettä 10 eurolla + 12,5 - korotetaan sitä summaa, minkä työtön voi ansaita etuutta menettämättä sadalla eurolla kuukaudessa ei leikata opiskelija-asuntosäätiöiden ja YTHS:n vuokratukea korotetaan opiskelijoiden ateriatukea 50 sentillä opiskelijoiden asumislisässä korotetaan enimmäisvuokrana 10 (käteen 8 lisää) kuntien valtionosuuksia korotetaan kuntien harkinnanvaraiseen valtionosuuteen osoitetaan + 20

8 7 - perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen tarkoitettua määrärahaa ei leikata nostetaan oppivelvollisuus 17. ikävuoteen kirjastojen lainauskorvauksia korotetaan + 1,3 - joukkoliikenteen palvelujen ostoon lisätään arvonlisäverollisen myynnin alarajan nostaminen 8500 eurosta euron ja alarajahuojennuksen ylärajan nostaminen eurosta euroon (edellyttää EU:n hyväksyntää) ei koroteta työmatkakulun omavastuuta 600 eurosta 750 euroon teattereiden, orkestereiden, museoiden, kulttuuriympäristön sekä järjestöjen avustuksia ei leikata saamelaisten kulttuuri- ja kielipesistä ei vähennetä vaan määrärahaa korotetaan + 0,3 - turvakoteihin ja väkivallan ennaltaehkäisyyn + 32 Pysyvät yhteensä + 687,60 Tilapäiset menolisäykset - yliopistoille osoitetaan lisää ammattikorkeakouluille osoitetaan lisää perusväylänpitoon lisätään yksityisteiden kunnossapitoon lisätään väyläverkon kehittämiseen ja siltaohjelman toteuttamiseen lisätään elinkeinotoimintaa palvelevaan tutkimukseen ja tuotekehittelyyn sekä cleantechin referenssilaitoksiin ja laitteisiin homekoulujen korjaamiseen osoitetaan työllistämismenoihin osoitetaan lisää vesien- ja ympäristönhoitoon (siirtoviemärit) + 7 Tilapäiset yhteensä Tässä tilanteessa on järkevää kattaa veronkorotuksilla enintään pysyvät menolisäykset. Sen sijaan tilapäiset menolisäykset on perusteltua kattaa lainan lisäyksellä. Ehdotamme verojen keräämistä oikeudenmukaisemmin. Vasemmisto pitää välttämättömänä pääomatulojen ja palkkatulojen verotuksen lähentämistä asteittain. Tässä tilanteessa Suomen ja muun euroalueen tulee edistää talouden kasvua investoinnein ja välttää säästötoimilla ja veronkorotuksilla laman pitkittämistä ja syventämistä. Tästä syystä hyväksymme korkeamman lainanoton eli 740,60 milj. euroa.

9 8 Verojen lisäykset - tuloverotuksessa korotetaan ylimpien tulojen solidaarisuusveroa ja toteutetaan kahteen alimpaan tuloryhmään inflaatiotarkistus säilytetään windfall-vero (voimalaitosvero) panostetaan harmaan talouden torjuntaan 39 milj. euroa, jolloin nettotulovaikutus vuonna 2015 on otetaan uudelleen käyttöön varallisuusvero rajoitetusti verovelvollisille maksettavista osingoista ryhdytään perimään lain edellyttämä lähdevero, jollei osingon tosiasiallisesta saajasta ja hänen oikeudestaan pienempään veroon esitetä luotettavaa selvitystä maakohtaisen kirjanpidon vaatimus julkisissa hankinnoissa Verotulojen lisäys yhteensä Veronkorotusten kanssa pitää olla varovainen, koska niilläkin estetään talouden elpymistä. Verotulojen turvaamiseksi ja tuloerojen kaventamiseksi on kuitenkin perusteltua nostaa suurimpien tulojen veroa. Vasemmistoliitto ehdottaakin solidaarisuusveron nostamista ja verotuksen porrastamista siten, että porrastetaan solidaarisuusvero kahteen luokkaan ( euroa ja euroa), minkä lisäksi hallituksen esittämää inflaatiokevennystä pienennetään yli euron tuloista alkaen. Valtion tuloveroasteikko 2015 (Vasemmisto) Verotettava Veron alarajan Vero alarajan ansiotulo, kohdalla ylittävästä euroa euroa tulon osasta, % ,00 6, ,00 17, ,00 21, ,50 31, ,50 33,75 tällöin valtion tulovero eurosta on : ,00 euroa - HE: ,00 euroa - VAS: ,50 euroa tällöin valtion tulovero eurosta on : ,00 euroa - HE: ,00 euroa - VAS: ,50 euroa

10 9 Myös hallituksen velkatavoitteella voidaan päästä oikeudenmukaisempaan vaihtoehtoon Ottamatta enempää lisää velkaa voidaan silti toteuttaa hallituksen linjaa oikeudenmukaisempaa ja sosiaalisempaa politiikkaa. Tällöin ehdotetut lisämenot katettaisiin veroja korottamalla. Valtion tuloveroasteikon rajaveroasteiden korotus 1 prosenttiyksiköllä lisää verotuloja 518 miljoonalla eurolla vuoden 2015 tasossa laskettuna. Kun lisäksi peritään voimalaitosveroa 100 miljoonaa euroa, varallisuusveroa 150 miljoonaa euroa, tehostetaan harmaan talouden vastaisia toimia verotulon kasvattamiseksi 40 miljoonalla eurolla, saadaan verotuottoja yhteensä 808 milj. euroa hallituksen esitystä enemmän. Jos tästä summasta käytetään 180 milj. työtulovähennyksen korottamiseen, voidaan lisäksi - luopua indeksileikkauksista 91 milj. - luopua lapsilisän leikkaamisesta 70 milj. - luopua työttömyysturvan leikkauksesta 50 milj. - korottaa takuueläkettä 10 eurolla kuukaudessa 12,5 milj. - säilyttää perusopetusryhmien koot ennallaan 30 milj. - nostaa oppivelvollisuuden ikäraja 17 vuoteen 30 milj. - perusväylänpitoon ja väylähankkeisiin 200 milj. - opetuksen ja tutkimukseen 145 milj.

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

AINEISTOA TALOUDELLISESTA TILANTEESTA JA BUDJETTIPOLITIIKASTA

AINEISTOA TALOUDELLISESTA TILANTEESTA JA BUDJETTIPOLITIIKASTA AINEISTOA TALOUDELLISESTA TILANTEESTA JA BUDJETTIPOLITIIKASTA Taloudellinen tilanne... 1 Työllisyyskehityksestä... 2 Eurokriisi... 3 Suomen budjettipolitiikka... 7 Verotus... 9 Yhtiö- ja osinkoverotuksen

Lisätiedot

Työ, yrittäminen ja välittäminen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015

Työ, yrittäminen ja välittäminen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 Työ, yrittäminen ja välittäminen Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 11.11.2014 JOHDANTO... 3 HALLITUKSEN TALOUSPOLITIIKKA ON EPÄONNISTUNUT... 3 PERUSSUOMALAINEN

Lisätiedot

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti 1 Saatesanat Työryhmän jäsenet: Sampo Terho, MEP, talousvaliokunnan jäsen Pekka Sinisalo, kotimaanavustaja Jannica Jääskeläinen,

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto 10 Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

Suomalaiselle parempi Perussuomalaisten varjobudjetti 2012

Suomalaiselle parempi Perussuomalaisten varjobudjetti 2012 Suomalaiselle parempi Perussuomalaisten varjobudjetti 2012 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 19.10.2011 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 SUOMALAISTA ARVOPOLITIIKKAA... 5 HALLITUS OTTAA LISÄÄ

Lisätiedot

Mistä rahat kuntien palveluihin?

Mistä rahat kuntien palveluihin? Olli Savela Kirjoittaja on Tilastokeskuksen yliaktuaari ja hyvinkääläinen kaupunginvaltuutettu. Mistä rahat kuntien palveluihin? Kuntien palveluiden turvaaminen edellyttää ennen kaikkea kuntien rahoituksen

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011

Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011 Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin: 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Telefaksi: 09 160 33123 Virallinen

Lisätiedot

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu:

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen

Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen Jaakko Kiander 1 Suomen kansantalous on käynyt historiansa aikana läpi monia vaikeuksia, mutta niistä on aina selvitty.

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus 2008 Osat I ja II 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

Vihreä perustulomalli Perusturvaa ja työnteon kannattavuutta parantava sosiaaliturvan ja verotuksen uudistus

Vihreä perustulomalli Perusturvaa ja työnteon kannattavuutta parantava sosiaaliturvan ja verotuksen uudistus Perustulotyöryhmän esitys puoluevaltuuskunnalle 30.1.07: Vihreä perustulomalli Perusturvaa ja työnteon kannattavuutta parantava sosiaaliturvan ja verotuksen uudistus 1. Perustulo: Ratkaisu työelämän ja

Lisätiedot

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 PTK 29/2011 vp 29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Keskustelu 1) Pääministerin ilmoitus ajankohtaisesta taloustilanteesta... 2 Pääministerin ilmoitus PI 1/2011 vp Suullinen

Lisätiedot

Eduskuntaan Uudeltamaalta ANTERO EEROLA. Me tuemme Antero Eerolan valintaa eduskuntaan! DAN KOIVULAAKSO JANI HARTIKKA JAAKKO LAAKSO HELSINGIN TELAKAN

Eduskuntaan Uudeltamaalta ANTERO EEROLA. Me tuemme Antero Eerolan valintaa eduskuntaan! DAN KOIVULAAKSO JANI HARTIKKA JAAKKO LAAKSO HELSINGIN TELAKAN Eduskuntaan Uudeltamaalta ANTERO EEROLA 159 Vaihtoehtoja leikkauksille 2 Ei Natoa ilman ydinaseita 3 Yrityseliitti pelottelee täystuholla 3 Elvytyksellä talous käyntiin 4 Leikkuri uhkaa eläkkeitä 5 EU

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Tulevaisuuden valinta

Tulevaisuuden valinta Tulevaisuuden valinta Verot ja yhteiskuntakeskustelu vuoden 2011 eduskuntavaalien alla Ajatushautomo Lokus 1 2 3 Sisältö Johdanto...6 Luku 1. Edward Andersson Suomen voimassa oleva verojärjestelmä sekä

Lisätiedot

VASEMMISTOLIITON VEROMALLI VEROT MAKSUKYVYN MUKAAN

VASEMMISTOLIITON VEROMALLI VEROT MAKSUKYVYN MUKAAN VASEMMISTOLIITON VEROMALLI VEROT MAKSUKYVYN MUKAAN Valtionvarainministeriön luvut ns. kestävyysvajeesta ovat liioiteltuja. Todellinen vaje on todennäköisesti puolet ministeriön laskelmista, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavan kasvupoliittiset tavoitteet 1 2. Verotuksen yhteys julkisen

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriölle Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriö on varannut

Lisätiedot

TALOUS- JA VEROPOLITIIKAN LINJAT

TALOUS- JA VEROPOLITIIKAN LINJAT Talous- ja veropolitiikan linjat 2014-2019 TALOUS- JA VEROPOLITIIKAN LINJAT vaalikaudelle 2015-2019 13.11.2014 Kolme tärkeää suunnanmuutosta Talous- ja veropolitiikan suunta on uudistettava vaalikaudella

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin 2015 2018

SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin 2015 2018 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin 2015 2018 3 2014 Maaliskuu 2014 Lisätiedot: Olli Koski olli.koski@sak.fi puhelin 020 774 0150 Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 SAK:n tavoitteet valtiontalouden

Lisätiedot

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Valtioneuvoston kanslia Talousneuvosto VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Työryhmäraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2002/5 Talousneuvostolle Hyvinvointiyhteiskunta nojaa verotuksen

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot