Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 21.2.2013"

Transkriptio

1 Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn tulokset

2 KALVOSARJAN SISÄLTÖ YHTEENVETO PERUSTIETOJA KYSELYSTÄ JA VASTAAJISTA LIIKKUMINEN JA LIIKENNEKÄYTTÄYTYMINEN Eri kulkutapojen käytön useus Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä havaitut rikkomukset KOETTU LIIKENNETURVALLISUUS JA RISKIRYHMÄT Koettu liikenneturvallisuus Riskialttiiksi koetut liikkujaryhmät ja perusteluja Riskialttiiksi koetut kulkutavat ja perusteluja TYYTYVÄISYYS LIIKENNEOLOSUHTEISIIN KULKUTAVOITTAIN

3 YHTEENVETO 1/3 Liikkuminen: Ylä-Pirkanmaalla liikutaan keskimääräistä enemmän autolla, mikä heijastuu myös autoliikenteen onnettomuuksien määrään. Asukaskyselyyn vastanneista noin 70 prosenttia ilmoitti liikkuvansa autolla (kuljettajana) päivittäin. Ainoastaan Orivedellä autoillaan maltillisemmin. Noin joka kolmas vastaajista ilmoitti liikkuvansa päivittäin kävellen, sen sijaan pyöräily on vähäistä. Vain reilu kymmenes vastaajista ilmoitti pyöräilevänsä päivittäin (kyselyn ajankohta saattaa olla osasyynä). Joka viides vastaaja ilmoitti että ei pyöräile koskaan. Joukkoliikenteen käyttö on vähäistä, suurelta osin heikon tai heikoksi koetun palvelutarjonnan vuoksi. Suurin tyytymättömyys liittyy ilta- ja viikonloppuajan tarjontaan ja kuntien välisiin yhteyspuutteisiin. Turvalaitteet: Heijastimenkäyttö on kohtuullisella tasolla ja lähellä koko maan tasoa Pyöräilykypärän käytössä parannettavaa. Paras tilanne on Orivedellä ja heikoin Mänttä-Vilppulassa ja Virroilla. Turvavyön käytössä parannettavaa, niin autolla kuin linja-autolla/koulutaksilla matkustettaessa. Seudun tulokset heikompia kuin maassa keskimäärin. Hands free -laitteen käyttö hyvin vähäistä.

4 YHTEENVETO 2/3 Yleisimmät ja vakavimmiksi koetut liikennerikkomukset: (kuntien välillä ei suuria eroja) Yleisimmät rikkomukset: - Nopeusrajoituksia ei noudateta - Matkapuhelimeen puhuminen autolla ajaessa ilman hands-free laitetta - Suojatiesääntöjä ei noudateta/kunnioiteta Vakavimmiksi koetut rikkomukset Nopeusrajoituksia ei noudateta Vaaralliset ohitukset ja kaistanvaihdot, liian pienet turvavälit Suojatiesääntöjä ei noudateta/kunnioiteta Vastaajista 75 % on sitä mieltä syynä rikkomusten taustalla on välinpitämättömyys, kiire, kokemattomuus tai liikennesääntöjen osaamisen puutteet. Viidennes on sitä mieltä että syynä on valvonnan vähäisyys. eli 95 % on sitä mieltä että ongelma on korvien välissä! Seudun liikenneturvallisuuden tila saa yllättävän hyvän arvosanan (3,3). Parhaan arvosanan liikenneturvallisuustilanteelle antavat nuoret ja iäkkäät (>75v.), jotka itse kuuluvat keskeisiin riskiryhmiin. Kuntien väliset erot hyvin pieniä. Heikoin arvosana (3.2) annetaan Juupajoella ja Ruovedellä.

5 YHTEENVETO 3/3 Riskialteimmiksi liikkujaryhmiksi koetaan alakoululaiset ja vuotiaat. Nämä ikäryhmät nousevat selvästi yli muiden. Alakoululaiset eivät onnettomuuksien kautta tarkasteltuna ole riskiryhmä. Vastausten taustalla on koettu turvattomuus. Nuorten osalta asukkaiden huoli osuu yksiin myös onnettomuustilastojen kanssa, nuorten onnettomuusriski on selvästi muita ikäryhmiä korkeampi. Kuntien välillä ei ole suuria eroja kärkikaksikon osalta Virroilla vuotiaat on koettu kaikista riskialteimmaksi ryhmäksi. Ruovedellä myös iäkkäät on nostettu kärkiryhmien joukkoon. Riskialteimmiksi kulkutavoiksi koetaan auto, mopoauto ja mopo. Myös pyöräily nousee aika korkealle vastaajien kokemassa riskialttiudessa. Tulos poikkeuksellinen. Henkilöautoa ei ole nostettu turvattomien kulkutapojen joukkoon kovinkaan monessa asukaskyselyssä muualla Suomessa. Kuntien välillä ei ole suuria eroja, auto koetaan riskialteimmaksi kaikissa kunnissa Ruovedellä mopo on nostettu toiseksi riskialteimmaksi kulkutavaksi ohi mopoauton. Liikenneolosuhteet: Eri kulkutapojen välisessä vertailussa tyytyväisimpiä ollaan autoilun liikenneolosuhteisiin. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet saavat myös kohtuullisen arvosanan. Tyytymättömimpiä ollaan joukkoliikenteen olosuhteisiin. Ruovedellä ja Juupajoella ollaan keskimäärin tyytymättömämpiä liikenneolosuhteisiin kuin muissa kunnissa. Mänttä-Vilppulassa ja Orivedellä ollaan puolestaan keskimääräistä tyytyväisempiä.

6 Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma PERUSTIETOJA KYSELYSTÄ JA VASTAAJISTA

7 PERUSTIETOJA KYSELYSTÄ Kysely toteutettiin välisenä aikana. Kyselyyn oli mahdollista vastata internetissä ja paperilomakkeella. Kyselystä tiedotettiin paikallismediassa, kuntien www-sivuilla ja erittäin laajalla sidosryhmäjakelulla (kaksi kertaa). Määräaikaan mennessä kyselyyn saatiin yhteensä 876 vastausta. Kaikista seudun kunnista saatiin riittävästi vastauksia. Lasten, nuorten ja yli 65-vuotiaiden vastauksia saatiin kohtuullisesti (koko seudulta). Kaikissa kunnissa vastaajista noin 60 prosenttia oli naisia. Reilu 60 prosenttia vastaajista ilmoitti kuuluvansa ryhmään työssäkäyvä. Yli 90 prosenttia vastaajista ilmoitti omistavansa toimivan polkupyörän. Henkilöauto on pääsääntöisesti käytössä 82 prosentilla vastaajista. Voimassa oleva joukkoliikennelippu löytyy 5 prosentilla vastaajista.

8 Vastausmäärä ja sukupuolijakauma Mies Nainen Ei tietoa Yhteensä %-osuus Juupajoki % Mänttä-Vilppula % Orivesi % Ruovesi % Virrat % Koko seutu % %-osuus 40 % 59 % 1 % 100 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Asukaskyselyn vastausten sukupuolijakauma Ei tietoa Nainen Mies

9 alle alle alle alle alle alle % 0 % 3 % 2 % 0 % 2 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 0 % 2 % 0 % 3 % 5 % 4 % 4 % 3 % 0 % 1 % 0 % 1 % 4 % 1 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % 0 % 3 % 4 % 2 % 2 % 2 % 4 % 5 % 5 % 7 % 7 % 7 % 8 % 8 % 9 % 10 % 9 % 9 % 11 % 12 % 14 % 14 % 15 % 16 % 17 % 18 % 18 % 19 % 22 % 22 % 21 % 22 % 20 % 21 % 21 % 24 % 23 % 25 % 25 % 27 % 29 % Vastausmäärä ja ikäjakauma alle Ei tietoa Yhteensä %-osuus Juupajoki % Mänttä-Vilppula % Orivesi % Ruovesi % Virrat % Koko seutu % %-osuus 0 % 3 % 3 % 2 % 5 % 1 % 8 % 17 % 22 % 19 % 7 % 2 % 9 % 100 % 30 % Asukaskyselyn vastausten ikäjakauma kunnittain 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Juupajoki Mänttä-Vilppula Orivesi Ruovesi Virrat Koko seutu

10 Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKKUMINEN JA LIIKENNEKÄYTTÄYTYMINEN

11 Eri kulkutapojen käytön useus seudulla

12 Eri kulkutapojen käytön useus kunnittain

13 Turvalaitteiden käytön useus seudulla Turvavyön käyttö koko maassa: - etupenkillä taajamissa 90 % - etupenkillä taajaman ulkopuolella 94 % - takapenkillä 87 % Koko maa 56 % Koko maa 46 % Koko maa 37 % Huom! Mopo/moottoripyörä kysymykseen on valittu vain ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet joskus liikkuvansa näillä kulkutavoilla. Näitä henkilöitä on hyvin vähän (38 kpl).

14 Turvalaitteiden käytön useus kunnittain Koko maa 37 % Koko maa 46 % Koko maa 56 % Turvavyön käyttö koko maassa: - etupenkillä taajamissa 90 % - etupenkillä taajaman ulkopuolella 94 % - takapenkillä 87 % Huom! Mopo/moottoripyörä kysymykseen on valittu vain ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet joskus liikkuvansa näillä kulkutavoilla. Näitä henkilöitä on hyvin vähän (38 kpl).

15 Vastaajien liikenteessä havaitsemat yleisimmät rikkomukset

16 Vastaajien liikenteessä havaitsemat yleisimmät rikkomukset kunnittain = yleisin = toiseksi yleisin Yleisimmät vastaajien havaitsemat rikkomukset kunnittain, vastausten jakauma (%) = muut yleiseksi koetut = vakavin = toiseksi vakavin Vakavimmat vastaajien havaitsemat rikkomukset kunnittain, vastausten jakauma (%) = muut vakavana pidetyt Juupajoki Mänttä- Vilppula Orivesi Ruovesi Virrat Koko seutu Nopeusrajoituksia ei noudateta 22 % 19 % 17 % 24 % 19 % 20 % Matkapuhelimeen puhuminen autolla ajettaessa ilman hands freetä 15 % 16 % 13 % 14 % 14 % 14 % Autoilijat eivät anna tietä suojatielle pyrkivälle tai sillä kävelevälle 8 % 12 % 15 % 14 % 15 % 14 % Autoilijat eivät käytä vilkkua 9 % 11 % 14 % 11 % 14 % 12 % Autoilijoiden varomattomat tai piittaamattomat ohitukset ja kaistanvaihdot, liian lyhyet turvavälit 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % Jalankulkijat ylittävät tien muussa kohdassa kuin suojatietä pitkin (vaikka suojatie olisi) 11 % 7 % 8 % 10 % 7 % 8 % Mopoilijoiden liikennesäännöistä piittaamaton käyttäytyminen ajoradalla tai piha-alueilla 3 % 3 % 4 % 3 % 5 % 4 % Autoilijat eivät kääntyessään risteyksessä väistä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä 2 % 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % Turvavyötä ei käytetä (kuljettaja tai joku matkustajista on ilman turvavyötä) 3 % 2 % 3 % 2 % 4 % 3 % Pyöräilijät eivät tunne auton ja pyörän keskinäisiä väistämissääntöjä 2 % 3 % 2 % 1 % 2 % 2 % Autoilijat eivät tunne auton ja pyörän keskinäisiä väistämissääntöjä 3 % 2 % 3 % 2 % 1 % 2 % Mopoilijat ajavat jalkakäytävällä tai pyörätiellä, jossa mopolla ajaminen on kiellettyä 3 % 2 % 1 % 0 % 2 % 2 % Jalankulkijat tai pyöräilijät eivät noudata liikennevaloja (kulkevat päin punaista) 1 % 3 % 1 % 0 % 0 % 1 % Pyöräilijät ajavat liian lujaa ja liian läheltä jalankulkijoita ohittaessaan (ei käytetä soittokelloa) 3 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Autoilijat eivät käytä ajovaloja 2 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % Maistissa ajaminen, rattijuoppous, tankojuoppous 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Autoilijat eivät noudata liikennevaloja (ajetaan päin punaisia) 1 % 1 % 0 % 1 % 0 % 1 % N= Mänttä- Koko Juupajoki Vilppula Orivesi Ruovesi Virrat seutu Nopeusrajoituksia ei noudateta 26 % 22 % 21 % 25 % 21 % 22 %

17 Vastaajien liikenteessä havaitsemat vakavimmat rikkomukset

18 Turvavyötä ei käytetä (kuljettaja tai joku matkustajista on ilman turvavyötä) 3 % 2 % 3 % 2 % 4 % 3 % Pyöräilijät eivät tunne auton ja pyörän keskinäisiä väistämissääntöjä 2 % 3 % 2 % 1 % 2 % 2 % Autoilijat eivät tunne auton ja pyörän keskinäisiä väistämissääntöjä 3 % 2 % 3 % 2 % 1 % 2 % Vastaajien liikenteessä havaitsemat vakavimmat rikkomukset kunnittain Mopoilijat ajavat jalkakäytävällä tai pyörätiellä, jossa mopolla ajaminen on kiellettyä 3 % 2 % 1 % 0 % 2 % 2 % Jalankulkijat tai pyöräilijät eivät noudata liikennevaloja (kulkevat päin punaista) 1 % 3 % 1 % 0 % 0 % 1 % Pyöräilijät ajavat liian lujaa ja liian läheltä jalankulkijoita ohittaessaan (ei käytetä soittokelloa) 3 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Autoilijat eivät käytä ajovaloja 2 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % Maistissa ajaminen, rattijuoppous, tankojuoppous 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Autoilijat eivät noudata liikennevaloja (ajetaan päin punaisia) 1 % 1 % 0 % 1 % 0 % 1 % N= = vakavin = toiseksi vakavin Vakavimmat vastaajien havaitsemat rikkomukset kunnittain, vastausten jakauma (%) = muut vakavana pidetyt Juupajoki Mänttä- Vilppula Orivesi Ruovesi Virrat Koko seutu Nopeusrajoituksia ei noudateta 26 % 22 % 21 % 25 % 21 % 22 % Autoilijoiden varomattomat tai piittaamattomat ohitukset ja kaistanvaihdot, liian lyhyet turvavälit 18 % 13 % 15 % 16 % 15 % 15 % Autoilijat eivät anna tietä suojatielle pyrkivälle tai sillä kävelevälle 9 % 11 % 11 % 14 % 9 % 11 % Autoilijat eivät käytä vilkkua 4 % 7 % 9 % 8 % 10 % 8 % Matkapuhelimeen puhuminen autolla ajettaessa ilman hands freetä 13 % 8 % 7 % 7 % 9 % 8 % Mopoilijoiden liikennesäännöistä piittaamaton käyttäytyminen ajoradalla tai piha-alueilla 4 % 5 % 5 % 5 % 7 % 5 % Jalankulkijat ylittävät tien muussa kohdassa kuin suojatietä pitkin (vaikka suojatie olisi) 3 % 5 % 6 % 5 % 5 % 5 % Turvavyötä ei käytetä (kuljettaja tai joku matkustajista on ilman turvavyötä) 4 % 6 % 4 % 5 % 6 % 5 % Maistissa ajaminen, rattijuoppous, tankojuoppous 5 % 5 % 6 % 4 % 5 % 5 % Autoilijat eivät kääntyessään risteyksessä väistä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä 3 % 6 % 4 % 2 % 4 % 4 % Autoilijat eivät noudata liikennevaloja (ajetaan päin punaisia) 2 % 2 % 2 % 3 % 1 % 2 % Pyöräilijät eivät tunne auton ja pyörän keskinäisiä väistämissääntöjä 3 % 3 % 2 % 0 % 2 % 2 % Mopoilijat ajavat jalkakäytävällä tai pyörätiellä, jossa mopolla ajaminen on kiellettyä 3 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % Autoilijat eivät tunne auton ja pyörän keskinäisiä väistämissääntöjä 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % Jalankulkijat tai pyöräilijät eivät noudata liikennevaloja (kulkevat päin punaista) 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % Autoilijat eivät käytä ajovaloja 2 % 2 % 2 % 0 % 0 % 1 % Pyöräilijät ajavat liian lujaa ja liian läheltä jalankulkijoita ohittaessaan (ei käytetä soittokelloa) 3 % 1 % 2 % 0 % 1 % 1 % N=

19 Vastaajien näkemys syistä liikennerikkomusten taustalla

20 Arvosana 1-10 omalle liikennekäyttäytymiselle

21 Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma KOETTU LIIKENNETURVALLISUUS JA RISKIRYHMÄT

22 Koettu liikenneturvallisuuden tila 1/2

23 Koettu liikenneturvallisuuden tila 2/2

24 Riskialteimmiksi koetut liikkujaryhmät

25 Riskialteimmiksi koetut liikkujaryhmät - perusteluja Ryhmä (top 4) Esille tuotuja perusteluja Alakoululaiset - Kevyen liikenteen väylän puuttuminen, turvaton koulutie - Autoilijoiden välinpitämättömyys: ylinopeus, suojateitä ei huomioida - Kokemattomuus ja puutteet liikenteen havainnoinnissa - Eivät osaa liikennesääntöjä Nuoret aikuiset ( vuotiaat) - Hurjastelu, halu näyttää kavereille, kokeilun halu - Piittaamattomuus muusta liikenteestä - Kokemattomuus: liikennesäännöt ja auton käsittelytaidot - Päihteiden käyttö - kuolemattomuus Iäkkäät (yli 65-vuotiaat) - Aistien heikkeneminen, reagointikyvyn lasku - Liikkumisen hidastuminen - Ajoneuvon hallinta heikentynyt - Muiden liikkujien piittaamattomuus - Turvaton liikenneympäristö, kevyen liikenteen väylien ja suojateiden puuttuminen Yläkoululaiset (luokka-asteella 7-9 olevat) - Piittaamattomuus liikennesäännöistä ja muista liikkujista - Mopoilu: ajo kevyen liikenteen väylillä, ylinopeudet - Näyttämisen halu, ryhmäpaine

26 Riskialteimmiksi koetut kulkutavat

27 Riskialteimmiksi koetut kulkutavat - perusteluja Ryhmä (top 5) Esille tuotuja perusteluja Auto (henkilö- ja pakettiautot) - Suuri määrä liikenteessä, yleisin kulkumuoto - Ei huomioida talvikeliä - Päihteet - Välinpitämättömyys liikennesäännöistä, ylinopeudet - Kuskien taidot vaihtelevat paljon Mopoauto - Kokemattomat ja nuoret kuskit - Näyttämisen halu, ryhmäpaine - Autontapainen kulkuneuvo, luo virheellisen kuvan turvallisuudesta - Vaikea erottaa henkilöautosta, yllättää muut tienkäyttäjät - Hidas verrattuna muuhun liikenteeseen Mopo - Tietämättömyys ja piittaamattomuus liikennesäännöistä - Autoilijat eivät huomioi liikenteessä - Viritetyt mopot - Kokemattomuus - Ylinopeudet ja kaahaaminen - Riskin otto Pyöräily - Pyöräteiden puuttuminen, pyöräily muun liikenteen seassa - Kova vauhti ja lähes äänetön kulkumuoto, muiden tielläliikkujien vaikea havaita - Pyörien ja autojen välisiä väistämissääntöjä ei tunneta puolin eikä toisin - Puutteet talvikunnossapidossa, liukkaus ja lumi

28 Riskialteimmaksi koetut liikkujaryhmät ja kulkutavat kunnittain Riskialteimmaksi koetut liikkujaryhmät kunnittain, vastausten jakauma (%) Riskialteimmaksi koetut kulkutavat kunnittain, vastausten jakauma (%) Juupajoki Mänttä- Vilppula Orivesi Ruovesi Virrat Koko seutu Alakoululaiset (luokka-asteella 1-6 olevat) 49 % 31 % 38 % 33 % 26 % 33 % Nuoret aikuiset (18 24-vuotiaat) 20 % 24 % 31 % 25 % 45 % 31 % Iäkkäät (yli 65-vuotiaat) 15 % 13 % 8 % 23 % 17 % 15 % Yläkoululaiset (luokka-asteella 7-9 olevat) 7 % 12 % 10 % 9 % 4 % 8 % Alle kouluikäiset 7 % 12 % 6 % 4 % 2 % 6 % Lukiolaiset, ammattikoululaiset 0 % 6 % 3 % 2 % 2 % 3 % Aikuiset (yli 24-vuotiaat) 0 % 4 % 2 % 1 % 1 % 2 % Liikkumisesteiset/-rajoitteiset 2 % 0 % 2 % 3 % 2 % 2 % N= = riskialtein = toiseksi riskialtein = muut riskialteiksi koetut Juupajoki Mänttä- Vilppula Orivesi Ruovesi Virrat Koko seutu Auto (henkilö- ja pakettiautot) 24 % 26 % 27 % 33 % 32 % 29 % Mopoauto 19 % 20 % 22 % 14 % 26 % 21 % Mopo 15 % 20 % 17 % 25 % 15 % 19 % Pyöräily 17 % 20 % 17 % 15 % 14 % 17 % Kävely 15 % 8 % 9 % 9 % 6 % 8 % Moottoripyörä 10 % 5 % 7 % 4 % 6 % 6 % Joukkoliikenne (linja-auto, juna) 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % N= = riskialtein = toiseksi riskialtein = muut riskialteiksi koetut

29 Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma TYYTYVÄISYYS LIIKENNEOLOSUHTEISIIN

30 Tyytyväisyys jalankulun olosuhteisiin koko seutu

31 Tyytyväisyys pyöräilyn olosuhteisiin koko seutu

32 Tyytyväisyys joukkoliikenteen olosuhteisiin koko seutu

33 Tyytyväisyys autoilun olosuhteisiin koko seutu

34 Tyytyväisyys liikenneolosuhteisiin kunnittain (yleisarvosana)

35 Tyytyväisyys liikenneolosuhteisiin kunnittain = koko seutua korkeampi keskiarvo = koko seutua alhaisempi keskiarvo Tyytyväisyys jalankulun olosuhteisiin (keskiarvo asteikkolla: 1=erittäin tyytymätön...5=erittäin tyytyväinen) Juupajoki Mänttä- Vilppula Orivesi Ruovesi Virrat Koko seutu Kävelyolosuhteet taajama-alueilla/keskustoissa 3,4 3,8 3,6 3,4 3,5 3,6 Lähipalveluiden saavutettavuus kävellen 3,1 3,8 3,6 3,4 3,5 3,6 Jalankulkuväylien valaistus 3,1 3,3 3,4 3,1 3,3 3,3 Kävely-ympäristön viihtyisyys ja houkuttelevuus 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 Kävelyreittien kattavuus ja jatkuvuus 2,6 3,5 3,3 3,0 3,2 3,2 Tietöiden aikaiset liikennejärjestelyt 3,1 3,2 3,0 3,1 3,2 3,1 Jalkakäytävien ja autoteiden risteämiskohdat 2,9 3,3 3,2 2,8 3,1 3,1 Jalankulkuväylien kunto ja esteettömyys 3,2 3,1 3,1 2,9 3,0 3,1 Eri kohteiden opastus/viitoitus 2,8 3,0 3,1 3,0 3,1 3,1 Jalankulkuväylien kunnossapito talvella 3,0 3,1 3,1 2,8 2,6 2,9 Yleisarvosana jalankulun olosuhteille 3,0 3,4 3,3 3,1 3,2 3,2 Tyytyväisyys pyöräilyn olosuhteisiin (keskiarvo asteikkolla: 1=erittäin tyytymätön...5=erittäin tyytyväinen) Juupajoki Mänttä- Vilppula Orivesi Ruovesi Virrat Koko seutu Lähipalveluiden saavutettavuus pyöräillen 3,6 4,0 3,8 3,6 3,7 3,8 Pyöräilyn sujuvuus taajama-alueilla/keskustoissa 3,5 3,5 3,5 3,1 3,2 3,3 Pyöräpysäköintimahdollisuudet muualla 3,1 3,4 3,2 3,1 3,2 3,2 Pyöräväylien valaistus 3,0 3,1 3,3 3,1 3,1 3,2 Pyöräilyreittien kattavuus ja jatkuvuus 2,7 3,5 3,3 2,7 3,0 3,1 Pyöräpysäköintimahdollisuudet joukkoliikenneasemilla 2,9 3,1 3,1 2,9 3,1 3,1 Pyöräteiden ja autoteiden risteämiskohdat 3,1 3,2 3,1 2,8 2,9 3,0 Eri kohteiden opastus/viitoitus 2,8 3,0 3,1 2,9 3,0 3,0 Tietöiden aikaiset liikennejärjestelyt 2,9 3,1 3,0 2,8 3,0 3,0 Pyöräväylien kunto (päällysteen kunto, yms.) 2,9 2,6 2,9 2,7 2,8 2,8 Pyöräväylien kunnossapito talvella 2,8 2,9 2,8 2,6 2,4 2,7 Pyöräilyreitti-informaatio 2,1 2,5 2,6 2,2 2,3 2,4 Yleisarvosana pyöräilyn olosuhteille 3,0 3,2 3,2 2,9 3,0 3,1

36 Tyytyväisyys liikenneolosuhteisiin kunnittain = koko seutua korkeampi keskiarvo = koko seutua alhaisempi keskiarvo Tyytyväisyys joukkoliikenteen olosuhteisiin (keskiarvo asteikkolla: 1=erittäin tyytymätön...5=erittäin tyytyväinen) Juupajoki Mänttä- Vilppula Orivesi Ruovesi Virrat Koko seutu Jalankulku- ja pyöräily-yhteydet pysäkeille 2,8 3,0 3,3 2,9 2,9 3,0 Esteettömyys kulkuneuvossa ja pysäkillä tai asemalla 2,9 3,0 3,3 2,7 2,8 3,0 Liityntäpysäköintimahdollisuudet (auto/pyörä) 2,7 2,8 3,1 2,5 2,6 2,7 Pysäkkien laatutaso (kunto, siisteys, informaatio, jne.) 2,6 2,7 3,0 2,4 2,7 2,7 Informaatio (reitit, hinnat, aikataulut, lipputyypit, jne.) 2,3 2,6 3,0 2,4 2,6 2,7 Lippujärjestelmä (lippuvaihtoehdot, selkeys) 2,4 2,7 2,9 2,6 2,5 2,6 Vuorotarjonta ja yhteydet pääkaupunkiseudulle 2,4 2,5 3,1 2,4 2,4 2,6 Joukkoliikennelippujen hinnat 2,4 2,6 2,6 2,5 2,3 2,5 Aikataulut ja vuoroväli ruuhka-aikoina 2,2 2,5 2,9 2,0 2,2 2,4 Vuorotarjonta ja yhteydet naapurikuntiin 2,4 2,4 2,8 1,9 2,0 2,3 Vuorotarjonta ja yhteydet kunnan sisällä 2,2 2,3 2,6 1,9 1,9 2,2 Aikataulut ja vuoroväli iltaisin ja viikonloppuina 2,1 2,1 2,4 1,6 1,8 2,0 Yleisarvosana joukkoliikenteen olosuhteille 2,4 2,5 2,9 2,1 2,3 2,5 Tyytyväisyys autoilun olosuhteisiin (keskiarvo asteikkolla: 1=erittäin tyytymätön...5=erittäin tyytyväinen) Juupajoki Mänttä- Vilppula Orivesi Ruovesi Virrat Koko seutu Nopeusrajoitukset taajamien ulkopuolella 3,2 3,3 3,5 3,4 3,6 3,5 Nopeusrajoitukset taajamissa 3,3 3,4 3,6 3,6 3,4 3,5 Liikenteen sujuvuus 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 Teiden ja katujen valaistus 3,0 3,3 3,5 3,2 3,4 3,3 Liittymäjärjestelyt (selkeys, loogisuus, näkemät, jne.) 3,3 3,3 3,3 2,9 3,2 3,2 Pysäköintijärjestelyt taajama-alueilla 3,5 3,3 3,3 3,0 2,9 3,2 Tietöiden aikaiset liikennejärjestelyt 3,1 3,3 3,2 2,9 3,2 3,2 Riista-aitojen määrä, varoitusmerkkien sijainti, jne. 3,1 3,1 3,5 2,8 3,1 3,1 Liikennevalo-ohjauksen toimivuus 2,9 3,5 2,8 2,8 2,5 3,0 Koulujen saattoliikennejärjestelyt 3,0 2,9 2,7 2,7 2,8 2,8 Teiden ja katujen kunto ja kunnossapidon taso 2,7 2,7 3,1 2,7 2,6 2,8 Yleisarvosana autoilun olosuhteille 3,2 3,3 3,4 3,1 3,2 3,3

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 2/2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja Vastausmäärät ja vastaajien taustatietoja Liikkuminen ja liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Kalvosarjan sisältö. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO

Kalvosarjan sisältö. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 Kalvosarjan sisältö YHTEENVETO Yhden sivun yhteenveto Kolmen sivun yhteenveto ASUKASKYSELYYN VASTANNEIDEN TAUSTATIETOJA

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat

Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenranta Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 948 vastausta. Kaikista

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Taustatiedot 700 600 N 6, M 32% Vastaajien määrä kunnittain Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Teuva. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto Teuva. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto Teuva Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 23.8.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 15.5.-11.6.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 441 vastausta. Kaikista

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat

Asukaskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 948 vastausta. Kaikista

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Lemi Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 948

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Isojoki. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto Isojoki. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto Isojoki Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 23.8.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 15.5.-11.6.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 441 vastausta. Kaikista

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä

Lisätiedot

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kysely kuntalaisille 1. Ikä o Alle 7 o 7-16 o 17-18 o 19-25 o 26 65 o Yli 65 2. Kotikunta o Kemijärvi o Pelkosenniemi

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Kurikka. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto Kurikka. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto Kurikka Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 19.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 15.5.-11.6.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 441 vastausta. Kaikista

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Luumäki. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Luumäki. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Luumäki Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

KYMENLAAKSON KEVENNETTY LIIKKUMISTUTKIMUS 2019 MUU KYMENLAAKSO (IITTI, PYHTÄÄ, VIROLAHTI, MIEHIKKÄLÄ)

KYMENLAAKSON KEVENNETTY LIIKKUMISTUTKIMUS 2019 MUU KYMENLAAKSO (IITTI, PYHTÄÄ, VIROLAHTI, MIEHIKKÄLÄ) KYMENLAAKSON KEVENNETTY LIIKKUMISTUTKIMUS 2019 MUU KYMENLAAKSO (IITTI, PYHTÄÄ, VIROLAHTI, MIEHIKKÄLÄ) 7.10.2019 SISÄLLYS Kyselyn toteutus ja tulokset Otos ja vastausmäärät alueittain Liikkumisen tunnuslukuja

Lisätiedot

KYMENLAAKSON KEVENNETTY LIIKKUMISTUTKIMUS 2019 KOUVOLA

KYMENLAAKSON KEVENNETTY LIIKKUMISTUTKIMUS 2019 KOUVOLA KYMENLAAKSON KEVENNETTY LIIKKUMISTUTKIMUS 2019 KOUVOLA 7.10.2019 SISÄLLYS Kyselyn toteutus ja tulokset Otos ja vastausmäärät alueittain Liikkumisen tunnuslukuja (matkojen pituudet, tarkoitus ja kulkutapa)

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT 1. Lähtökohdat Päivämäärä 06/06/2013 Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO 1 TAUSTAA JA VASTAAJAMÄÄRÄ Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen liittyvä asukaskysely järjestettiin 11.4. 22.5.2011 välisenä aikana. Kyselyyn oli mahdollista

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Kurikka. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto Kurikka. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto Kurikka Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 30.8.2017 Taustatiedot Kunta Koulu 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Alakoulu yht. 7. lk 8. lk 9. lk Yläkoulu yht. YHT. Isojoki Isojoen

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

FORSSAN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSAN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Asukaskysely Forssan seudulla on käynnistynyt liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen yhteistyössä kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Liikenneturvan

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 KYSELYTULOKSET. Heinävesi

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 KYSELYTULOKSET. Heinävesi KYSELYTULOKSET Heinävesi Asukaskyselyn tulokset 391 VASTAAJAA 149 242 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 72 83 80 46 1 10 29 20 4 11 28 7 alle 7 7-11 12-14 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 yli

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

42 %:lla vastaajista koulu- tai työmatkan pituus yhteen suuntaan on 1-3 km (kuva 1).

42 %:lla vastaajista koulu- tai työmatkan pituus yhteen suuntaan on 1-3 km (kuva 1). KANKAANPÄÄ, ASUKASKYSELYN VASTAUKSIA 8/2017 Tausta Kysely toteutettiin 13.2.-12.3.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin 193 vastausta, joista miehiä oli 33 % ja naisia 67 %. Vastaajista 63 % asui taajama-alueella

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta. Alakoululaisten kyselyyn saatiin yhteensä 393 vastausta

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Joroinen Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin tuloksia

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Joroinen Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin tuloksia FI-00180 Helsinki puh. (09) 720 642 0 fax (09) 720 642 60 www.linea.fi Y-tunnus: 1639698-6 kaup. rek. 802.664 Kotipaikka: Helsinki Joroinen Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 KYSELYTULOKSET. Joroinen

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 KYSELYTULOKSET. Joroinen KYSELYTULOKSET Joroinen Asukaskyselyn tulokset 391 VASTAAJAA 149 242 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 72 83 80 46 1 10 29 20 4 11 28 7 alle 7 7-11 12-14 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 yli

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Lappeenranta Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö Joulukuu 2016 Asukaskyselyn tulokset Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Teuva. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto Teuva. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto Teuva Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 30.8.2017 Taustatiedot Kunta Koulu 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Alakoulu yht. 7. lk 8. lk 9. lk Yläkoulu yht. YHT. Isojoki Isojoen

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Loviisassa

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Loviisassa Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Loviisassa 28.6.2018 Kyselyn tausta ja vastaukset Kysely toteutettiin sekä suomeksi että ruotsiksi osana Loviisan liikenneturvallisuustoimija -hanketta. Kyselyn

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Asukaskyselyn analyysi 15.6.2016 ASUKASKYSELYN PERUSTIEDOT Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 830 vastausta (karttavastauksia n. 1 400 kpl), vastausmäärä

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Merijärvi

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Merijärvi Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Merijärvi Kyselyyn vastasi sähköisesti 34 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 2 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 KYSELYTULOKSET. Varkaus

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 KYSELYTULOKSET. Varkaus KYSELYTULOKSET Varkaus Asukaskyselyn tulokset 391 VASTAAJAA 149 242 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 72 83 80 46 1 10 29 20 4 11 28 7 alle 7 7-11 12-14 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 yli

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu koululaiskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat

Lappeenrannan seutu koululaiskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Lappeenrannan seutu koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 17 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 4 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 167 asukkaista. Tämä on 2,1 % kunnan

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Heinävesi Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin tuloksia

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Heinävesi Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin tuloksia FI-00180 Helsinki puh. (09) 720 642 0 fax (09) 720 642 60 www.linea.fi Y-tunnus: 1639698-6 kaup. rek. 802.664 Kotipaikka: Helsinki Heinävesi Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011 Kaupungin eri osien asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista sekä asukasyhteistyöstä on

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Isojoki. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto Isojoki. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto Isojoki Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 30.8.2017 Taustatiedot Kunta Koulu 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Alakoulu yht. 7. lk 8. lk 9. lk Yläkoulu yht. YHT. Isojoki Isojoen

Lisätiedot

Aluenopeusrajoituksen muutos ja liikenteen rauhoittamistoimenpiteet Viinikassan Nekalassa, yms-kyselyn vastausten koonti

Aluenopeusrajoituksen muutos ja liikenteen rauhoittamistoimenpiteet Viinikassan Nekalassa, yms-kyselyn vastausten koonti 1 Aluenopeusrajoituksen muutos ja liikenteen rauhoittamistoimenpiteet Viinikassan Nekalassa, yms-kyselyn vastausten koonti (vastauksia yhteensä 485 kpl) Vastaajien määrä, ikä ja sukupuoli Vastaajien ikä/sukupuoli

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 80 Kalajoen asukkaista. Tämä on

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Raumalla

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Raumalla Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Raumalla 26.10.2018 Kyselyn tausta ja vastaukset Rauman kaupungin suojatiekäyttäytymisen kysely toteutettiin 1.-21.10.2018 välisenä aikana. Kyselyllä kartoitettiin:

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Varkaus Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin tuloksia

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Varkaus Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin tuloksia FI-00180 Helsinki puh. (09) 720 642 0 fax (09) 720 642 60 www.linea.fi Y-tunnus: 1639698-6 kaup. rek. 802.664 Kotipaikka: Helsinki Varkaus Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

SUOJATIEKÄYTTÄYTYMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ, KERAVALLA JA TUUSULASSA KYSELYTUTKIMUS

SUOJATIEKÄYTTÄYTYMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ, KERAVALLA JA TUUSULASSA KYSELYTUTKIMUS SUOJATIEKÄYTTÄYTYMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ, KERAVALLA JA TUUSULASSA KYSELYTUTKIMUS TAUSTATIEDOT Toukokuussa 2017 toteutetulla kyselyllä kartoitettiin suojatiekäyttäytymiseen liittyviä ongelmia Järvenpään, Keravan

Lisätiedot

Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla

Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Noora Airaksinen / Sito 4.9.2012 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Laaditaan Ely-keskuksen

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa

Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa OIKEAT VASTAUKSET JALANKULKIJA: jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuva ja potkukelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin

Lisätiedot

Imatran liikkumiskysely Toteutus ja päätulokset

Imatran liikkumiskysely Toteutus ja päätulokset 1 Imatran liikkumiskysely 2017 Toteutus ja päätulokset 2 Sisällys Tiivistelmä tuloksista 3 Tutkimuksen toteutus lyhyesti 6 Liikkuminen arkipäivisin syksyllä (matkapäiväkirja) 12 Liikkumisen kausivaihtelu

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskysely

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskysely LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskysely 9.6.2015 Taustatiedot Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 911 vastausta (kaikki eivät vastanneet

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Pyöräilijä liikenteessä

Pyöräilijä liikenteessä Pyöräilijä liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7 PL 29 00421 Helsinki puhelin:

Lisätiedot

Aluenopeusrajoituksen muutos ja liikenteen rauhoittamistoimenpiteet Kissanmaalla, Takahuhdissa, yms-kyselyn vastausten koonti

Aluenopeusrajoituksen muutos ja liikenteen rauhoittamistoimenpiteet Kissanmaalla, Takahuhdissa, yms-kyselyn vastausten koonti 1 Aluenopeusrajoituksen muutos ja liikenteen rauhoittamistoimenpiteet Kissanmaalla, Takahuhdissa, yms-kyselyn vastausten koonti (vastauksia yhteensä 504 kpl) Vastaajien määrä, ikä ja sukupuoli 160 Vastaajien

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Koulukysely

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Koulukysely LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Koulukysely 9.6.2015 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 4. 22.5.2015 (3 vk) ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä

Lisätiedot

Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen. Satu Tuomikoski

Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen. Satu Tuomikoski Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen Satu Tuomikoski satu.tuomikoski@liikenneturva.fi 2 Lasten liikenneturvallisuus on aikuisten vastuulla 3 NOLLAVISIO Ihminen tekee liikenteessä

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Sievi

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Sievi Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Sievi Kyselyyn vastasi sähköisesti 25 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 2 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut vastaukset

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia

Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia 29.6.2012 JOENSUUN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN STRATEGIA Sisältö Työn tausta ja suunnitteluprosessi Työn tavoitteet Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimintaympäristö

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 KYSELYTULOKSET. Pieksämäki

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 KYSELYTULOKSET. Pieksämäki KYSELYTULOKSET Pieksämäki Asukaskyselyn tulokset 391 VASTAAJAA 149 242 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 72 83 80 46 1 10 29 20 4 11 28 7 alle 7 7-11 12-14 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 yli

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Näin meillä seminaari 16.9.2014 Leena Pöysti Liikennekäyttäytymisen seuranta Seurantajärjestelmän tietoja kerätään tarkkailemalla ja automaattisilla

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. A. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? B. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO on.

HÄTÄTILANTEET. A. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? B. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO on. HÄTÄTILANTEET A. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO on. C. Kuka auttaa hätänumerossa? 1. 2. 3. 4.

Lisätiedot

Asukaskysely Ylöjärven kävely- ja pyöräilyolosuhteista

Asukaskysely Ylöjärven kävely- ja pyöräilyolosuhteista Asukaskysely Ylöjärven kävely- ja pyöräilyolosuhteista 1. Vastaajan sukupuoli 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 Mies Nainen 2. Vastaajan asuinalue 0 10 20 30 40 50 60 70

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite III Päättäjäkyselyn tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite III Päättäjäkyselyn tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite III Päättäjäkyselyn tulokset Vastaajien jakautuminen 33 vastaajaa 23 kaupunginvaltuutettua 10 muuta luottamushenkilöä Eri lautakuntien edustus Lasten

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5 Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys 2011 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet

Lisätiedot

Aluenopeusrajoituksen muutos ja liikenteen rauhoittamistoimenpiteet Kaukajärvellä ja Vehmaisissa-kyselyn vastausten koonti

Aluenopeusrajoituksen muutos ja liikenteen rauhoittamistoimenpiteet Kaukajärvellä ja Vehmaisissa-kyselyn vastausten koonti 1 Aluenopeusrajoituksen muutos ja liikenteen rauhoittamistoimenpiteet Kaukajärvellä ja Vehmaisissa-kyselyn vastausten koonti (vastauksia yhteensä n.791kpl) Vastaajien määrä, ikä ja sukupuoli Vastaajan

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE V Liikenneympäristön kehittämiskohteet

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE V Liikenneympäristön kehittämiskohteet Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma LIITE V Liikenneympäristön kehittämiskohteet Koonti Liitteeseen on koottu asukaskyselyn karttavastauksista eniten vastauksia saaneet kasaumakohteet (vähintään

Lisätiedot

Kaupunkipyörien asiakaskysely 2018

Kaupunkipyörien asiakaskysely 2018 Kaupunkipyörien asiakaskysely 2018 24.9.7.10. 7 935 vastaajaa Tarja Jääskeläinen Tutkimusmetodologia Tutkimus toteutettiin nettikyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysely lähetettiin kaikille

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Orivedellä

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Orivedellä Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuustyö Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Orivedellä Liikenneturvallisuuskoordinaattori, Juha Heltimo, Strafica Oy Kyselyn tausta ja vastaukset Kysely toteutettiin

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET

ASUKASKYSELYN TULOKSET ASUKASKYSELYN TULOKSET 1 TAUSTAA JA VASTAAJAMÄÄRÄ Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen liittyvä asukaskysely järjestettiin 7.10.-13.11.2009 välisenä aikana. Kyselyyn oli mahdollista

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Jyväskylässä

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Jyväskylässä Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Jyväskylässä 15.6.2018 Kyselyn tausta ja vastaukset Kysely toteutettiin Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimija -hankkeen osana. Kyselyn tehtiin nettikyselynä 7.

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Porin pyöräonnettomuusselvityksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tapahtumapaikka...5 3. Väistämisvelvollisuus...6 4.

Lisätiedot

SEUTUKORTTI 52 % (51-53 %) 90 % 26 % (44 %) 91 % (89 %, henkilöautojen etuistuimilla) (88 % takaistuimilla, taajamissa) 55 % (50 %) LIITE 1.

SEUTUKORTTI 52 % (51-53 %) 90 % 26 % (44 %) 91 % (89 %, henkilöautojen etuistuimilla) (88 % takaistuimilla, taajamissa) 55 % (50 %) LIITE 1. VAKKA-SUOMEN SEUTU SEUTUKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE 1/2 LIITE 1. Liikenteen henkilövahinko-onnettomuuksien määrän kehitys Vakka-Suomen seudulla Liikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden

Lisätiedot

Lempäälän peruskoulut

Lempäälän peruskoulut Lempäälän peruskoulut Liikkuminen koulumatkalla kouluittain Kulkutapa syksyllä ennen lunta ja pakkasta (kpl) Kulkutapa talvella (kpl) Kulkutapa syksyllä ennen lunta ja pakkasta (%) Kulkutapa talvella (%)

Lisätiedot

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Marko Kelkka Uudenmaan ELY-keskus LINTU-seminaari 2.2.2011 Helsinki Lähtökohdat Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta ja sen seuranta Riikka Rajamäki 14.11.2017 Tampere Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Koulumatkabarometri 2018 Esittelyaineisto

Koulumatkabarometri 2018 Esittelyaineisto Koulumatkabarometri 2018 Esittelyaineisto MIKÄ KOULUMATKABAROMETRI? Koulumatkabarometri on 4.-6. -luokan oppilaille suunnattu koulumatkaliikkumista kartoittava kyselytutkimus. Kysely toteutetaan kahden

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot