Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma"

Transkriptio

1 Raportteja Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kuopion maaseutualueet

2

3 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kuopion maaseutualueet

4 RAPORTTEJA KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA KUOPION MAASEUTUALUEET Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Kansikuva: Kartat: Painopaikka: Laura Pöllänen, Sito Oy Laura Pöllänen, Sito Oy Karttakeskus, L4356 Kopijyvä, Kuopio ISBN (painettu) ISBN (PDF) ISSN ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) URN:ISBN:

5 Sisältö Suunnittelun lähtökohdat... 5 Suunnittelualue ja suhde liikennejärjestelmään... 5 Väestö, työpaikat ja palvelut... 6 Maankäyttö ja kaavoitus... 7 Nykyinen tie- ja katuverkko sekä liikenne... 8 Liikenneturvallisuuden nykytila Liikenneonnettomuudet Kuopion maaseutualue Nilsiän alue (entinen Nilsiän kaupunki) Liikenneturvallisuuskyselyt Kuopion maaseutualueet Nilsiän alue (entinen Nilsiän kaupunki) Tavoitteet Tavoiteasettelun taustaa Valtakunnalliset tavoitteet Kestävä ja turvallinen liikkuminen Itä-Suomessa Kuopion seudun liikenneturvallisuustavoitteet Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet Suunnittelun lähtökohdat Seudulle yhteiset periaatteet Toimenpiteet Karttulan taajama Syvänniemen alue Vehmersalmen taajama Melalahden taajama Haja-asutusalue Nilsiän taajama Nilsiän haja-asutusalue Toimenpideohjelma Toimenpiteiden vaikutukset Kevyen liikenteen laatukäytävät Esteettömyys Esteettömyyden nykytila Kehittämistoimenpiteet Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma Yleistä Liikenneturvallisuustyön nykytila Liikennekasvatustyö on yhteistyötä Viisas liikkuminen osaksi liikennekasvatusta Liikenneturvallisuusryhmä ja ryhmän toimintamalli... 80

6 Palvelualueiden toimintasuunnitelmat Kaupunkiympäristön palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelut Kasvun ja oppimisen palvelualue - peruskoulut Varhaiskasvatuspalvelut Yhteistyökumppanit Markkinointi ja tiedottaminen Ensimmäiset askeleet Jatkotoimenpiteet Suunnitelman käsittely Seuranta Liitteet... 99

7 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelualue ja suhde liikennejärjestelmään Kuopion kaupunki sijaitsee keskellä Pohjois-Savon maakuntaa ja kuuluu Kuopion seutukuntaan. Suunnittelutyön aikana tapahtui kuntaliitos vuoden 2013 alussa Kuopion ja Nilsiän kaupunkien yhdistyessä. Entisten kaupunkien alueiden liikenneongelmat kartoitettiin ja liikenneympäristön parantamistoimet suunniteltiin kuitenkin omina kokonaisuuksinaan, mutta raportoitiin yhdessä tässä Kuopion kaupungin suunnitelmaraportissa. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma tehtiin alusta saakka yhtenä kokonaisuutena Suunnittelualueesta on rajattu pois Kuopion keskeinen kaupunkialue lukuun ottamatta moottoritietä ramppeineen, koska keskusta-alueen suunnittelua tehdään omana kokonaisuutenaan. Kuopio on Pohjois-Savon maakuntakeskus. Kaupungin halki kulkee koko valtakunnan toisen pohjoisetelä -suuntaisen pääväylän valtatie 5:n lisäksi valtatie 9. Kantateitä Kuopiossa on Nilsiän alueella, missä kantatie 75 kulkee Siilinjärveltä Nurmekseen. Kuopion halki kulkee pohjois-etelä -suuntaisesti savonrata, joka on tärkeä sekä henkilöliikenteen että tavaraliikenteen kannalta. Rautatieasema sijaitsee Kuopion keskustassa. Nilsiän alueen halki kulkee myös Joensuu-Kuopio-rata, jolla on merkitystä tavaraliikenteen kannalta. Vesiliikenteen osalta Kuopioon on Saimaan kanavalta syväväyläyhteys, jolla on merkitystä teollisuuden raaka-ainekuljetuksille. Muita lähinnä virkistyskäyttöön tarkoitettuja vesireittejä alueella on runsaasti. Näistä merkittävin on Heinäveden reitti. Kuopion lentoasema sijaitsee Siilinjärven Rissalassa. 5

8 Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja liikenteellinen asema. Väestö, työpaikat ja palvelut Kuopion kaupungissa asui vuoden 2013 alussa kuntaliitoksen jälkeen noin henkilöä. Yli 65 - vuotiaiden osuus väestöstä on noin 17 %. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kuopion kaupungin asukasmäärä tulee kasvamaan vuoteen 2040 mennessä noin 8000 henkilöllä. Kuopion strategian mukainen kasvutavoite vuoteen 2020 on asukasta. Kuopion alueella on työpaikkoja noin kpl. Kaupunkirakenteessa on selkeitä työpaikka-alueita, joissa sijaitsee useita yrityksiä. Näistä merkittävin on Savilahden alue, jossa sijaitsevat mm. KYS, Kuopion Yliopisto sekä Technopolis Kuopio. Muita kehittyviä työpaikka-alueita ovat Sorsasalo, Pieni Neulamäki, Matkus sekä Tahkon alue. Kuopion työssäkäyntiliikenne on esitetty kuvassa 2. Kuopion kaupungin voimakkain palvelukeskittymä on kaupungin keskusta. Kuntaliitoksien myötä kaupungin alueella on vireitä taajama-alueita kuten Karttula, Vehmersalmi, Melalahti ja Nilsiä. Huomattava alue 6

9 on myös Nilsiän Tahkon alue, joka on vilkas ympärivuotinen matkailukeskittymä majoitus- ja ravitsemispalveluineen. Kaupunkikeskuksessa sekä maaseututaajamissa olevat lähipalvelut ovat saavutettavissa hyvin myös kävellen ja pyörällä. Pidemmät ja entistä enemmän myös lyhyet matkat tehdään kuitenkin suurelta osin henkilöautolla. Kuopion kaupungissa on 38 perusopetusta antavaa koulua, joista yläkouluja on 11. Lukioita Kuopiossa on seitsemän. Muita Kuopiossa sijaitsevia oppilaitoksia ovat mm. Itä-Suomen yliopisto, Savoniaammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Sibelius-Akatemia, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopion talouskoulu ja Kuopion Hierojakoulu. Kuva 2. Kuopion työssäkäyntiliikenne vuonna Maankäyttö ja kaavoitus Kuopiossa asutuksesta suurin osa sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle, jossa kasvua ennustetaan eniten keskustaan, Saaristokaupunkiin sekä Hiltulanlahteen. Lisäksi asutuksen kannalta merkittävimpiä maaseutualueita ovat Melalahti, Vehmasmäki/Pellesmäki, Haminalahti, Kurkimäki, Vehmersalmi ja Karttula. Nilsiässä asutus on keskittynyt keskustaajamaan. Maaseutualueista ennusteen mukaan eniten kasvavat Kurkimäki, Pellesmäki/Vehmasmäki sekä Haminalahti. Kuopion kaupungin alue kuuluu Pohjois-Savon maakuntakaavaan, joka on vahvistettu Kuopiossa on useita voimassa olevia yleiskaavoja. Kaavoittamattomia alueita on Airakselassa ja Itä- Karttulassa, Vermersalmen Mustinlahdessa sekä Nilsiässä Sänkimässä ja Palonurmen alueella. Voimassa olevia asemakaavoja Kuopiossa on useita. Vireillä olevia yleiskaavoja tai muutoksia ovat keskustan osayleiskaava, Pienen Neulamäen osayleiskaava, Neulaniemen osayleiskaava, Savilahden osayleiskaava, Suovu-Palosen osayleiskaava, ranta- ja maaseutualueiden yleiskaavan tarkistus, Kallan siltojen osayleiskaava sekä Nilsiässä keskustaajaman ja Tahkon keskuksen osayleiskaava. Vireillä olevia asemakaavoja tai muutoksia on keskeisellä kaupunkialueella useita. 7

10 Nykyinen tie- ja katuverkko sekä liikenne Kuopion kaupungin alueella on maanteitä yhteensä 991 km. Tästä valtateiden osuus on noin 104 km, kantateiden noin 46 km seututeiden noin 175 km ja yhdysteiden noin 666 km (Kuva 1). Kuopion maanteistä selvästi eniten liikennettä on valtatiellä 5. Petosen ja Päivärannan välisellä moottoritieosuudella liikenne on erittäin vilkasta, yli ajoneuvoa vuorokaudessa. Myös valtatiellä 9 liikenne on melko vilkasta. Muilla maanteillä liikennemäärät ovat suurimmalla osalla teistä melko pieniä. (Kuva 3) Lähes kaikki maanteiden varsilla oleva tievalaistus sijaitsee valtateillä 5 ja 9, kantatiellä 75 sekä tiheimpien asutuskeskittymien kohdilla. Myös kevyen liikenteen väylät sijaitsevat vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilla sekä taajamien ja asutuskeskittymien kohdalla (Kuva 5). Taajamien ulkopuolisilla maanteillä nopeusrajoitus on valtateitä 5 ja 9 sekä kantatietä 75 lukuun ottamatta pääsääntöisesti 80 km/h (Kuva 6). Kaupungin kaduilla, maaseututaajamissa sekä asuinalueilla nopeusrajoitus on km/h. Taajamissa suurella osalla alueista on alhaisten nopeusrajoituksen tukena myös tasa-arvoiset tonttikatujen väliset liittymät. 8

11 Kuva 3. Kuopion maanteiden keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät. 9

12 Kuva 4. Kuopion maanteiden keskimääräiset raskaan liikenteen määrät. 10

13 Kuva 5. Maanteiden tievalaistus ja kevyen liikenteen väylät. 11

14 Kuva 6. Kuopion maanteiden nopeusrajoitukset. 12

15 Liikenneturvallisuuden nykytila Seuraavassa onnettomuustarkastelussa alueena on käytetty Kuopion aluetta ennen vuoden 2013 alussa tapahtunutta kuntaliitosta. Nilsiän alueen onnettomuudet on käsitelty omassa kohdassaan. Liikenneonnettomuudet Onnettomuustarkastelu perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin. On arvioitu, että poliisin tietoon tulee vain osa kaikista liikenneonnettomuuksista. Kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja yli puolet loukkaantumiseen johtavista onnettomuuksista tulevat poliisin tietoon, mutta pienistä omaisuusvahinkoihin johtaneista onnettomuuksista vain hyvin pieni osa päätyy tilastoihin. Onnettomuustarkastelu käsittää maanteillä, kaduilla ja yksityisteillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet, lukuun ottamatta keskeistä kaupunkialuetta. Moottoritie ramppeineen on mukana onnettomuustarkastelussa. Onnettomuusaineisto saatiin Liikenneviraston onnettomuusrekisteristä. Huomioon otettavaa on, että kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneiden onnettomuuksien sijaintitiedot ovat osittain puutteellisia. Kuopion maaseutualue Tarkastelualueella tapahtui vuosina yhteensä 805 onnettomuutta, joista maanteillä tapahtui 725 sekä kaduilla ja yksityisteillä 80. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui 157 (19,5 % kaikista onnettomuuksista), joista maanteillä tapahtui 149 sekä kaduilla ja yksityisteillä kahdeksan. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui yhteensä seitsemän, jotka kaikki tapahtuivat maanteillä. Tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli yhteensä seitsemän ja loukkaantui 212 henkilöä. Selvästi eniten kaikkia, omaisuusvahinkoon, loukkaantumiseen sekä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui valtateillä. Kantateitä Kuopion kaupungin alueella ei ole. (Taulukko 1) Taulukko 1. Tarkastelualueella vuosina tapahtuneet onnettomuudet. Omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet Alkoholionn. Yht. Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet Ilman alkoholionn. Ilman alkoholionn. Alkoholionn. Yht. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet Yht. Kaikki onnettomuudet yhteensä Ilman alkoholionn. Valtatiet Seututiet Yhdystiet Kadut ja yksityistiet Yhteensä Ilman alkoholionn. Alkoholionn. Alkoholionn. Yht. Vuosina kaikkien onnettomuuksien määrän väheneminen kääntyi vuonna 2010 nousuun. Myös henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrän väheneminen kääntyi vuonna 2010 nousuun. (Kuva 7) 13

16 Lukumäärä Omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet Kuolemaan johtaneet onnettomuudet Kuva 7. Tarkastelualueella vuosina tapahtuneet liikenneonnettomuudet. Kuljettaja oli juopunut (alkoholionnettomuudet) yhteensä 54 onnettomuudessa (6,7 %). Maanteillä tapahtuneista onnettomuuksista kuljettaja oli juopunut 50 onnettomuudessa (6,9 %) sekä kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneista onnettomuuksista neljässä onnettomuudessa (5,0 %). Alkoholionnettomuuksista henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia oli 20, joista kolme oli kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Alkoholionnettomuuksissa kuoli kolme ja loukkaantui yhteensä 19 henkilöä. Maanteistä selvästi eniten kaikkia onnettomuuksia ja henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui valtatiellä 5. Liikennemääriltään hiljaisemmilla yhdysteillä suurin osa onnettomuuksista oli yksittäisonnettomuuksia. (Kuva 8) 14

17 Kuva 8. Kuopion maanteillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet. Seuraavissa onnettomuustarkasteluissa on oletettu, että kuljettajan juopumus vaikuttaa onnettomuuksiin liikenneympäristöä enemmän. Tähän oletukseen perustuen alkoholionnettomuudet poistettiin aineistosta, jotta liikenneympäristön vaikutus onnettomuuksien tapahtumiseen saataisiin paremmin selville. Onnettomuusluokat Tarkastelualueella tapahtuneista kaikista onnettomuuksista suurin osa oli yksittäisonnettomuuksia. Yksittäisonnettomuuksia tapahtui 235, mikä oli noin 31 % kaikista onnettomuuksista. Seuraavaksi eniten tapahtui risteämis- ja peräänajo-onnettomuuksia. Onnettomuusluokan Muu onnettomuus osuus on suuri. Näin siksi, että tähän luokkaan kirjataan usein herkästi mm. erilaisia törmäämisiä tai muuten epäselviä onnettomuuksia, jotka todellisuudessa kuuluisivat muihin luokkiin. (Kuva 9 ja Taulukko 2) Myös henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista tapahtui eniten yksittäisonnettomuuksia (43 onnettomuutta). Muissa onnettomuusluokissa tapahtui 0-17 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta kussakin onnettomuusluokassa. Suhteellisesti eniten henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui jalankulkija-, polkupyörä- ja mopedionnettomuuksissa. (Kuva 9 ja Taulukko 2). Todellisuudessa näitä onnettomuuksia tapahtuu vielä huomattavasti enemmän, sillä merkittävä määrä jopa henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista (erityisesti pyöräilijät) jää poliisin tilastojen ulkopuolelle. 15

18 Lukumäärä Omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 0 Muu onn. Maanteiden sekä katujen ja yksityisteiden onnettomuuksia tarkasteltiin myös kasaumapisteittäin. Kasaumapisteessä on tapahtunut vähintään viisi onnettomuutta tai vähintään kaksi henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta tien linjaosuudella enintään 400 metrin etäisyydellä toisistaan sekä liittymässä enintään 200 metrin säteellä liittymästä. Jokaiselle kasaumapisteelle laskettiin riskiluku, jotta kasaumapisteitä voitaisiin verrata keskenään. Riskiluku on kasaumapisteessä tapahtuneiden onnettomuuksien lukumäärän summa painottaen henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kertoimella viisi ja omaisuusvahinkoon johtaneita onnettomuuksia kertoimella yksi. Kertoimilla painotettiin henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia omai- 16 Yksittäisonn. Risteämisonn. Peräänajo-onn. Hirvionn. Kääntymisonn. Ohitusonn. Kohtaamisonn. Mopedionn. Peuraonn. Polkupyöräonn. Jalankulkijaonn. Muu eläinonn Onn. lk ei tiedossa Kuva 9. Tarkastelualueen teillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet onnettomuusluokittain. Taulukko 2. Tarkastelualueen teillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet onnettomuusluokittain. Onnettomuusluokka Kaikki Henkilövahinkoon Kuolleet onnettomuudet johtaneet onnettomuudet Yksittäisonnettomuus % 1 Risteämisonnettomuus % 0 Peräänajo-onnettomuus % 0 Muu onnettomuus % 0 Hirvionnettomuus % 0 Kääntymisonnettomuus % 0 Ohitusonnettomuus % 0 Kohtaamisonnettomuus % 2 Mopedionnettomuus % 0 Peuraonnettomuus % 0 Polkupyöräonnettomuus % 0 Jalankulkijaonnettomuus % 1 Muu eläinonnettomuus % 0 Onnettomuusluokka ei tiedossa % 0 Yhteensä % 4 Hirvi-, peura- ja muut eläinonnettomuudet Tarkastelualueella tapahtui hirvi- ja peuraonnettomuuksia yhteensä 81 sekä muita eläinonnettomuuksia neljä. Yhtä lukuun ottamatta kaikki em. eläinonnettomuudet tapahtuivat maanteillä. (Kuva 8) Hirvionnettomuusmääriin ovat vaikuttaneet erityisesti hirvikannan vuosittainen vaihtelu. Hirvivaroalueiden tarkistukset on tehty ELY-keskuksen toimesta vuonna Onnettomuuksien kasaumapisteet

19 suusvahinkoon johtaneisiin onnettomuuksiin nähden. Katuverkon osalta kaikkien onnettomuuksien tapahtumapaikkaa ei voitu puutteellisten tietojen vuoksi tarkasti paikantaa. Kasaumapisteiden määrittelyssä ei ole mukana alkoholi-, hirvi- ja peuraonnettomuudet. Riskiluvuiltaan suurin onnettomuuksien kasaumapiste sijaitsi valtatien 5 Kelloniemen eritasoliittymän etelän suunnan rampin ja Kellolahdentien liittymässä (riskiluku 34). Liittymässä tapahtui 10 onnettomuutta, joista henkilövahinkoon johti kuusi (numero 1, Kuva 10 ja Taulukko 3). Taulukko 3. Kuopion teillä vuosina tapahtuneiden onnettomuuksien kasaumapisteet ja riskiluvut (aineistosta on poistettu hirvi- ja peuraonnettomuudet sekä alkoholionnettomuudet). (Kuva 10) Nro Paikka Kaikkien Henkilövahinkoon Ris- Huom. onnettomuuksien määrä johtaneiden onnettomuuksien määrä ki- luku 1 Vt 5 Kelloniemen eritasoliittymän etelän suunnan rampin ja Kellolahdentien Polkupyöräonnettomuuksia 6 kpl liittymä 2 Vt 5 Pitkälahden eritasoliittymän pohjoisen suunnan ramppien ja mt 551 Karttulantien liittymä Risteämis- ja kääntymisonnettomuuksia 15 kpl 3 Vt 5 Karjalankadun eritasoliittymä, rampin ja Karjalankadun liittymä Risteämis- ja kääntymisonnettomuuksia 12 kpl 4 Vt 5 Savilahti, Tietoteknian kohta Suistumisonnettomuuksia 9 kpl, joissa 8:ssa tien pinta jäinen 5 Vt 5 Kallantien kohdan eritasoliittymän pohjoisen suunnan rampin ja Puijonlaaksontien Risteämis- ja kääntymisonnettomuuksia 10 kpl liittymä 6 Mt 551 Karttulantien ja mt 553 Vitostien liittymä Risteämis- ja kääntymisonnettomuuksia 4 kpl, peräänajoonnettomuuksia 4 kpl 7 Vt 9 Joensuuntie, Jännevirran kohta Suistumisonnettomuuksia 4 kpl 8 Vt 5 Leväsen eritasoliittymä, ramppien ja Kolmisopentien liittymä Risteämis- ja kääntymisonnettomuuksia 3 kpl 9 Vt 5 Maxi Kodintukun kohta Suistumisonnettomuuksia 6 kpl 10 Vt 5 Bellan venetehtaan kohta Peräänajo-onnettomuuksia 5 kpl 11 Vt 5 Leväsen eritasoliittymä, ramppien ja Rauhalahdentien liittymä Risteämis- ja kääntymisonnettomuuksia 6 kpl 12 Vt 9 Joensuuntien ja mt 539 Vehmersalmentien liittymä Vt 5 Petosen eritasoliittymän ramppien, Nurmirannantien ja Petosentien liittymä Risteämis- ja kääntymisonnettomuuksia 3 kpl, suistumisonnettomuuksia 2 kpl 14 Mt 5370 Puutossalmentie Takarannantien liittymän lähellä Molemmat suistumisonnettomuuksia 15 Mt 5492 Koskenkyläntie 236:n kohdalla Molemmat suistumisonnettomuuksia 16 Vt 5 Iso-Valkeisen kohta Ohitusonnettomuuksia 2 kpl, peräänajo-onnettomuuksia 2 kpl 17 Mt 551 Karttulantie 680:n kohdalla Kaikki suistumisonnettomuuksia, 4 kpl lokakuussa 17

20 Kuva 10. Kuopion teillä vuosina tapahtuneiden onnettomuuksien kasaumapisteet ja riskiluvut (aineistosta on poistettu hirvi- ja peuraonnettomuudet sekä alkoholionnettomuudet). (Taulukko 3) Onnettomuuskustannukset Kuopiossa liikenneonnettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuneet kustannukset olivat keskimäärin 14,2 milj. vuodessa ilman keskeisellä kaupunkialueella tapahtuneiden onnettomuuksien kustannuksia. Tästä kaupungin osuudeksi on arvioitu %. Todellisuudessa onnettomuuksista aiheutuneet kustannukset ovat vielä suuremmat, koska suuri osa erityisesti kevyen liikenteen loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista ei tule poliisin tietoon ja sitä kautta viralliseen onnettomuustilastoon. Näiden tilaston ulkopuolelle jääneiden onnettomuuksien kustannukset eivät ole em. kustannuksissa mukana. Yhteenveto Kuopion kaupungin tarkastelualueesta Kuopion kaupungin alueella tapahtui onnettomuuksia vuosina yhteensä runsaat 800. Onnettomuuksissa loukkaantui 212 ja kuoli seitsemän henkilöä. Eniten onnettomuuksia tapahtui valtateillä 5 ja 9. Eniten tapahtui yksittäisonnettomuuksia. Onnettomuuksien kasaumapisteitä löytyi kaupungin alueelta yhteensä 17. Kaupungin alueella tapahtuneista poliisin tietoon tulleista liikenneonnettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuneet kustannukset olivat keskimäärin 14,2 milj. vuodessa. 18

21 Nilsiän alue (entinen Nilsiän kaupunki) Nilsiän alueella tapahtui vuosina yhteensä 248 onnettomuutta, joista maanteillä tapahtui 197 sekä kaduilla ja yksityisteillä 51. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui 57 (23,0 % kaikista onnettomuuksista), joista maanteillä tapahtui 46 sekä kaduilla ja yksityisteillä 11. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui kolme, jotka tapahtuivat maanteillä. Tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli neljä ja loukkaantui 76 henkilöä. Eniten kaikkia ja samalla myös loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui yhdysteillä. Kuolemaan johtaneita sekä omaisuusvahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui eniten kantateillä. Nilsiän kaupungin alueella ei ole lainkaan valtateitä. (Taulukko 4) Taulukko 4. Nilsiän teillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet. Omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet Alkoholionn. Yht. Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet Ilman alkoholionn. Ilman alkoholionn. Alkoholionn. Yht. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet Yht. Kaikki onnettomuudet yhteensä Ilman alkoholionn. Kantatiet Seututiet Yhdystiet Kadut ja yksityistiet Yhteensä Ilman alkoholionn. Alkoholionn. Alkoholionn. Yht. Vuosien ajanjaksona kaikkien onnettomuuksien määrä on laskenut vuosina 2009 ja 2011 edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä on pysynyt vuosittain suunnilleen samalla tasolla. (Kuva 11) Lukumäärä Omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet Kuolemaan johtaneet onnettomuudet Kuva 11. Nilsiän teillä vuosina tapahtuneet liikenneonnettomuudet. Kuljettaja oli juopunut (alkoholionnettomuudet) yhteensä 20 onnettomuudessa (8,0 %). Maanteillä tapahtuneista onnettomuuksista kuljettaja oli juopunut 16 onnettomuudessa (8,1 %) sekä kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneista onnettomuuksista neljässä onnettomuudessa (7,8 %). Alkoholionnettomuuksista henki- 19

22 lövahinkoon johtaneita onnettomuuksia oli seitsemän, jotka kaikki johtivat loukkaantumiseen. Alkoholionnettomuuksissa loukkaantui yhteensä kahdeksan henkilöä. Asukaslukuun suhteutettuna Nilsiän teillä vuosina tapahtuneissa onnettomuuksissa loukkaantui keskimäärin 2,33 ja kuoli keskimäärin 0,12 henkilöä vuodessa tuhatta asukasta kohti. Vastaavat luvut olivat vuosina Pohjois-Savossa keskimäärin 1,27 ja 0,06 ja valtakunnallisesti keskimäärin 1,52 ja 0,06. Luvuissa ovat mukana myös ne onnettomuudet, joissa kuljettaja oli juopunut. Maanteistä eniten kaikkia onnettomuuksia tapahtui kantatiellä 75 ja henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia valtatiellä 27 ja kantatiellä 58. Liikennemääriltään hiljaisemmilla yhdysteillä suurin osa onnettomuuksista oli yksittäisonnettomuuksia. (Kuva 12) Kuva 12. Nilsiän maanteillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet. Seuraavassa esitetyissä onnettomuustarkastelussa on oletettu, että kuljettajan juopumus vaikuttaa onnettomuuksiin liikenneympäristöä enemmän. Tähän oletukseen perustuen alkoholionnettomuudet poistettiin aineistosta, jotta liikenneympäristön vaikutus onnettomuuksien tapahtumiseen saataisiin paremmin selville. 20

23 Onnettomuusluokat Nilsiässä tapahtuneista kaikista onnettomuuksista selvästi suurin osa oli yksittäisonnettomuuksia. Yksittäisonnettomuuksia tapahtui 75, mikä oli noin 33 % kaikista onnettomuuksista. Onnettomuusluokan muu onnettomuus suuri osuus johtuu siitä, että kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneissa onnettomuuksissa suuri osa onnettomuuksista on kirjattu ko. luokkaan. (Kuva 13 ja Taulukko 5) Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista tapahtui eniten yksittäisonnettomuuksia (14 onnettomuutta) ja risteämisonnettomuuksia (12 onnettomuutta). Muissa onnettomuusluokissa tapahtui 0-6 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta kussakin onnettomuusluokassa. Suhteellisesti eniten henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui jalankulkija- ja polkupyöräonnettomuuksissa. (Kuva 13 ja Taulukko 5) Lukumäärä Omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 0 Muu onn. Yksittäisonnettomuus % 1 Risteämisonnettomuus % 0 Hirvionnettomuus % 0 Kohtaamisonnettomuus % 0 Muu onnettomuus % 0 Kääntymisonnettomuus % 0 Peräänajo-onnettomuus % 0 Jalankulkijaonnettomuus % 2 Ohitusonnettomuus % 1 Muu eläinonnettomuus % 0 Mopedionnettomuus % 0 Polkupyöräonnettomuus % 0 Peuraonnettomuus % 0 Onnettomuusluokka ei tiedossa % 0 Yhteensä % 4 Yksittäisonn. Risteämisonn. Hirvionn. Kohtaamisonn. Kääntymisonn. Peräänajo-onn. Jalankulkijaonn. Ohitusonn. Muu eläinonn. Mopedionn. Polkupyöräonn. Peuraonn Onn. lk ei tiedossa Kuva 13. Nilsiän teillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet onnettomuusluokittain. Taulukko 5. Nilsiän teillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet onnettomuusluokittain. Onnettomuusluokka Kaikki onnettomuudet Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet Kuolleet 21

24 Hirvi-, peura- ja muut eläinonnettomuudet Nilsiässä tapahtui hirvi- ja peuraonnettomuuksia yhteensä 30 sekä muita eläinonnettomuuksia kuusi. Kaikki em. eläinonnettomuudet tapahtuivat maanteillä. (Kuva 12) Hirvionnettomuusmääriin ovat vaikuttaneet erityisesti hirvikannan vuosittainen vaihtelu. Hirvivaroalueiden tarkistukset on tehty ELY-keskuksen toimesta vuonna Onnettomuuksien kasaumapisteet Maanteiden sekä katujen ja yksityisteiden onnettomuuksia tarkasteltiin myös kasaumapisteittäin. Kasaumapisteessä on tapahtunut vähintään viisi onnettomuutta tai vähintään kaksi henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta tien linjaosuudella enintään 400 metrin etäisyydellä toisistaan sekä liittymässä enintään 200 metrin säteellä liittymästä. Jokaiselle kasaumapisteelle laskettiin riskiluku, jotta kasaumapisteitä voitaisiin verrata keskenään. Riskiluku on kasaumapisteessä tapahtuneiden onnettomuuksien lukumäärän summa painottaen henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kertoimella viisi ja omaisuusvahinkoon johtaneita onnettomuuksia kertoimella yksi. Kertoimilla painotettiin henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia omaisuusvahinkoon johtaneisiin onnettomuuksiin nähden. Katuverkon osalta kaikkien onnettomuuksien tapahtumapaikkaa ei voitu puutteellisten tietojen vuoksi tarkasti paikantaa. Kasaumapisteiden määrittelyssä ei ole mukana alkoholi-, hirvi- ja peuraonnettomuuksia. Riskiluvuiltaan suurimmat onnettomuuksien kasaumapisteet sijaitsivat kantatien 75 (Kuopiontie, Nurmeksentie) ja maantien 569 (Juankoskentie) liittymässä sekä Nilsiäntie, Koulutien ja Pisantien liittymässä (riskiluku kummassakin 17). Kummassakin liittymässä tapahtui viisi onnettomuutta, joista henkilövahinkoon johti kolme (numerot 1 ja 2, Kuva 14 ja Taulukko 6). Taulukko 6. Nilsiän teillä vuosina tapahtuneiden onnettomuuksien kasaumapisteet ja riskiluvut (aineistosta on poistettu hirvija peuraonnettomuudet sekä alkoholionnettomuudet). (Kuva 14) Nro Paikka Kaikkien Henkilövahinkoon Riskiluku Huom. onnettomuuksien määrä johtaneiden onnettomuuksien määrä 1 Kt 75 Kuopiontien/Nurmeksentien ja mt 569 Juankoskentien liittymä Risteämis- tai kääntymisonnettomuuksia 3 kpl 2 Nilsiäntien, Koulutien ja Pisantie liittymä Risteämisonnettomuuksia 3 kpl 3 Mt 577 Varpaisjärventien, mt Risteämisonnettomuuksia 7 kpl Pajujärventien ja Nilsiäntien liittymä 4 Nilsiäntien ja Paavontien liittymä Risteämis- tai kääntymisonnettomuuksia 3 kpl 5 Mt 5701 Lastukoskentie 70 kohta Suistumisonnettomuuksia 2 kpl 6 Mt 569 Juankoskentie/Nilsiäntien ja mt Kaikki risteämisonnettomuuksia 577 Varpaisjärventien/Tiirinlahdentien liittymä 7 Mt 577 Varpaisjärventie, Tarpinen, ampumaradan liittymän kohta

25 Kuva 14. Nilsiän teillä vuosina tapahtuneiden onnettomuuksien kasaumapisteet ja riskiluvut (aineistosta on poistettu hirvi- ja peuraonnettomuudet sekä alkoholionnettomuudet). (Taulukko 6) Onnettomuuskustannukset Nilsiässä liikenneonnettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuneet kustannukset olivat keskimäärin 5,3 milj. vuodessa. Tästä kaupungin osuudeksi on arvioitu %. Todellisuudessa onnettomuuksista aiheutuneet kustannukset ovat vielä suuremmat, koska suuri osa erityisesti kevyen liikenteen loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista ei tule poliisin tietoon ja sitä kautta viralliseen onnettomuustilastoon. Näiden tilastojen ulkopuolelle jääneiden onnettomuuksien kustannukset eivät ole em. kustannuksissa mukana. 23

26 Yhteenveto Nilsiän alueesta Nilsiän alueella tapahtui onnettomuuksia vuosina yhteensä 248. Onnettomuuksissa loukkaantui 76 ja kuoli neljä henkilöä. Eniten onnettomuuksia tapahtui kantatiellä 75. Eniten tapahtui yksittäisonnettomuuksia. Kaupungin alueella tapahtuneista poliisin tietoon tulleista liikenneonnettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuneet kustannukset olivat keskimäärin 5,3 milj. vuodessa. 24

27 Liikenneturvallisuuskyselyt Liikenneturvallisuusongelmia kartoitettiin kevään ja alkukesän 2012 aikana tehdyillä asukaskyselyillä sekä loppukevään ja alkusyksyn 2012 aikana tehdyillä koululaiskyselyillä. Asukkaat vastasivat kyselyyn internetissä tai paperilomakkeilla ja koululaiset internetissä. Asukaskyselystä tiedotettiin paikallisissa lehdissä, paikallisradiossa sekä kuntien internet-sivuilla. Työn aikana pidettiin myös yleisötilaisuuksia syksyllä 2012 Vehmersalmella ja Karttulassa. Tilaisuudessa esiteltiin kyselyissä ja onnettomuusanalyyseissä esille tulleita ongelmakohteita sekä mahdollisista parantamistoimenpiteistä. Toimenpide-ehdotukset pidettiin nähtävillä kahden viikon ajan keväällä 2013 kaupungin internet-sivuilla, valtuusto-virastotalolla ja kylätaajamien kirjastoilla. Kuopion maaseutualueet Asukaskysely Asukaskyselyyn saatiin yhteensä 173 vastausta. Vastaajista 61 % oli naisia ja suurin osa (49 %) vastaajista kuului ikäluokkaan vuotta. Suurin osa (72 %) vastaajista oli työssäkäyviä, opiskelijoita tai koululaisia vastaajista oli 14 % ja eläkeläisiä 8 %. Vastaajista 84 % asui taajamassa ja 87 %:lla oli ajokortti. Vastaajat liikkuivat matkansa pääasiassa henkilöautolla joko kuljettajana tai matkustajana (Kuva 15). Kävellen Polkupyörällä Mopolla tai moottoripyörällä Henkilöautolla kuljettajana Henkilöautolla matkustajana Linjaautolla Muuten Koulu- ja/tai työmatkat 14 % 27 % 45 % 4 % 9 % 1 % Asiontimatkat 17 % 17 % 54 % 10 % 1 % 1 % Vapaa-ajan matkat 5 % 26 % 1 % 38 % 22 % 4 % 4 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 15. Vastaajien liikkuminen eri matkoilla. Vastaajista 54 % piti liikkumista Kuopiossa melko turvallisena ja alle 1 % erittäin turvallisena. Vastaajista 30 % ei pitänyt liikkumista turvallisena, mutta ei erityisen vaarallisenakaan ja 14 % piti liikkumista melko vaarallisena. Noin 2 % vastaajista piti liikkumista erittäin vaarallisena. 25

28 Kuopion suurimpina asenteisiin ja liikennesääntöihin liittyvinä ongelmina vastaajat pitivät jalankulkijan huomiotta jättämistä suojatiellä, rattijuopumusta, turvavälien unohtamista, muiden autoilijoiden huomiotta jättämistä sekä suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon ohittamista pysähtymättä. Vähiten ongelmallisina asioina pidettiin traktorirallia sekä mönkijöitä ja moottorikelkkoja liikenteessä. (Kuva 16) Ei ongelmaa Pieni ongelma Jonkin verran ongelma Melko suuri ongelma Suuri ongelma Jalankulkijaa ei 2,5 % 10,1 % huomioida suojatiellä 18,9 % 23,3 % 45,3 % Rattijuopumus 2,7 % 9,6 % 21,9 % 19,9 % 45,9 % Turvavälin 1,3 % 6,3 % unohtaminen 23,9 % 32,7 % 35,8 % Muiden autoilijoiden 3,8 % 8,1 % huomiotta jättäminen 27,5 % 21,3 % 39,4 % Suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon ohittaminen pysähtymättä Kännykkään puhuminen ajon aikana ilman hands free -laitetta 5,9 % 12,4 % 5,7 % 10,2 % 18,3 % 20,4 % 24,2 % 29,3 % 39,2 % 34,4 % Nopeusrajoituksia ei noudateta 3,0 % 8,5 % 26,1 % 33,9 % 28,5 % Vilkkua ei käytetä 2,5 % 11,2 % 33,5 % 26,1 % 26,7 % Vaaralliset ohitukset 3,8 % 11,4 % 27,8 % 31,6 % 25,3 % Mopoilijoiden kaahailu ja temppuilu 7,2 % 16,4 % 28,9 % 18,4 % 28,9 % Autojen kortteliralli 14,7 % 27,9 % 24,3 % 15,4 % 17,6 % Kiertoliittymissä väistämisvelvollisuuden noudattamatta jättäminen 11,5 % 32,4 % 31,8 % 10,8 % 13,5 % Turvavyön käyttämättä jättäminen 10,2 % 36,4 % 31,4 % 16,1 % 5,9 % Mönkijät ja moottorikelkat liikenteessä 37,4 % 35,9 % 13,7 % 6,1 % 6,9 % Traktoriralli 58,6 % 27,6 % 7,8 % 2,6 % 3,4 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 16. Asenteisiin ja liikennesääntöihin liittyvät ongelmat asukaskyselyn perusteella. 26

29 Kuopion suurimpina liikenneympäristöön liittyvinä ongelmina vastaajat pitivät näkemäesteitä (kasvillisuus, lumivallit yms.), pysäköinnin järjestämistapaa sekä kevyen liikenteen väylien puutetta, sijaintia tai heikkoa kuntoa. Vähiten ongelmallisina asioina pidettiin peuroja ja liian korkeita nopeusrajoituksia. (Kuva 17) Ei ongelmaa Pieni ongelma Jonkin verran ongelma Melko suuri ongelma Suuri ongelma Kasvillisuus/lumivallit/ muut näköesteet 5,7 % 20,4 % 34,4 % 26,1 % 13,4 % Pysäköinnin järjestämistapa 9,6 % 24,4 % 30,8 % 20,5 % 14,7 % Kevyen liikenteen väylien puute tai sijainti 16,2 % 26,0 % 26,6 % 14,3 % 16,9 % Kevyen liikenteen väylien heikko kunto 9,8 % 30,7 % 31,4 % 18,3 % 9,8 % Teiden ja katujen heikko kunto 10,6 % 30,4 % 33,5 % 16,8 % 8,7 % Kevyen liikenteen väylien liukkaus 12,0 % 31,0 % 31,6 % 15,2 % 10,1 % Teiden ja katujen liukkaus 16,5 % 30,4 % 31,6 % 10,8 % 10,8 % Heikko valaistus teillä ja kaduilla 24,4 % 35,6 % 22,5 % 10,6 % 6,9 % Suojateiden sijainnit 22,2 % 42,5 % 18,3 % 11,1 % 5,9 % Linja-autopysäkkien kunnossapito 28,0 % 36,4 % 21,0 % 8,4 % 6,3 % Hirvet 32,9 % 32,1 % 19,3 % 8,6 % 7,1 % Linja-autopysäkkien puute tai sijainti 34,3 % 33,6 % 21,7 % 4,2 % 6,3 % Liian korkeat nopeusrajoitukset 53,6 % 26,1 % 7,2 % 5,2 % 7,8 % Peurat 56,3 % 30,2 % 9,5 % 1,6 % 2,4 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 17. Liikenneympäristöön liittyvät ongelmat asukaskyselyn perusteella. Yleisesti vastaajat pitivät Kuopiossa asenteisiin ja liikennesääntöihin liittyviä ongelmia suurempina ongelmina kuin liikenneympäristöön liittyviä ongelmia. (Kuva 16 ja Kuva 17) 27

30 Turvavälineistä vastaajat käyttivät eniten moottoripyörällä ajaessa kypärää, autoillessa turvavyötä ja mopoillessa kypärää. Vähiten käytettyjä turvavälineitä olivat liukuesteet kengissä talvella ja nastarenkaat polkupyörässä talvella. Myös pyöräilykypärää ja matkapuhelimen hands free -laitetta käytetään vähän etenkin kun huomioidaan, että laki velvoittaa niiden käyttöön. (Kuva 18) Käytän aina Käytän yleensä Käytän joskus Käytän harvoin En käytä koskaan Moottoripyörällä ajaessa kypärää 96,3 % 3,7 % Autoillessa turvavöitä 95,3 % 4,7 % Mopoillessa kypärää 95,2 % 4,8 % Lapsella turvaistuinta autossa 84,5 % 4,2 % 1,4 % 9,9 % Moottorikelkalla ajaessa kypärää 80,0 % 8,0 % 12,0 % Lapsella turvaistuinta pyöräillessä 75,0 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 15,6 % Heijastinta liikkuessa pimeällä 41,1 % 34,5 % 14,9 % 6,5 % 3,0 % Pyöräillessä pimeällä valoja 52,3 % 21,1 % 6,3 % 6,3 % 14,1 % Mönkijällä ajaessa kypärää 56,0 % 12,0 % 8,0 % 8,0 % 16,0 % Aurinkolaseja kirkkaalla säällä autoillessa 33,8 % 35,0 % 15,6 % 9,4 % 6,3 % Pyöräillessä pyöräilykypärää 45,2 % 17,4 % 8,4 % 6,5 % 22,6 % Rullaluistellessa tai -hiihtäessä kypärää 48,0 % 10,0 % 6,0 % 4,0 % 32,0 % Rullaluistellessa tai -hiihtäessä polvi-, kyynär- ja rannesuojia 41,2 % 11,8 % 2,0 % 9,8 % 35,3 % Autoillessa matkapuhelimen hands free -laitetta 20,5 % 11,4 % 16,7 % 13,6 % 37,9 % Pyöräillessä talvella nastarenkaita 28,1 % 1,6 % 3,1 % 4,7 % 62,5 % Liukuesteitä kengissä talvella 5,8 % 9,7 % 5,2 % 11,0 % 68,2 % Kuva 18. Vastaajien turvavälineiden käyttäminen. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajat pitivät tärkeimpinä keinoina liikenneturvallisuuden parantamiseksi asenteiden muuttamista ja poliisin liikennevalvonnan lisäämistä. Vähiten tärkeänä keinona pidettiin nopeusrajoitusten alentamista. (Kuva 19) 28

31 Asenteiden muuttaminen 120 Poliisin liikennevalvonnan lisääminen Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen Liikennekasvatuksen lisääminen Joukkoliikenteen käytön edistäminen Talvikunnossapidon parantaminen (auraus, liukkaudentorjunta) Muu keino Tienvarsikasvillisuuden näkemäraivaukset Tievalaistuksen parantaminen tai lisääminen Liittymien näkemien parantaminen Automaattisen nopeudenvalvonnan lisääminen Hidasteiden lisääminen Nopeusrajoitusten alentaminen Vastausten lukumäärä Kuva 19. Tärkeimmät keinot liikenneturvallisuuden parantamiseksi asukaskyselyn perusteella. Suurimpina esteettömyyteen liittyvinä ongelmina vastaajat pitivät Kuopiossa huonokuntoisia kevyen liikenteen väyliä, kevyen liikenteen yhteyksien puutetta sekä puutteellista talvikunnossapitoa (Kuva 20). Koulukuljetusten suurimpina ongelmina vastaajat pitivät linja-autopysäkkien huonoa kuntoa tai katosten puuttumista, linja-autopysäkkien puutteellista talvihoitoa ja pitkiä koulukuljetusmatkoja (Kuva 21). 29

32 Huonokuntoiset kevyen liikenteen väylät (epätasaisuus, päällystevauriot tms.) 8,7 % Ei ongelmaa 24,8 % Pieni ongelma Jonkin verran ongelma 34,2 % Melko suuri ongelma 18,0 % Suuri ongelma 14,3 % Kevyen liikenteen yhteyksien puute 17,6 % 27,7 % 25,8 % 15,1 % 13,8 % Puutteellinen talvikunnossapito (hiekoitus, auraus) 13,4 % 28,0 % 37,2 % 11,0 % 10,4 % Kevyen liikenteen väylien mäkisyys 30,0 % 31,3 % 23,1 % 10,0 % 5,6 % Pääsy yksityisiin palveluihin (kaupat tms.) ei ole esteetön 38,2 % 30,6 % 19,4 % 5,6 % 6,3 % Pääsy julkisiin palveluihin ei ole esteetön (luiskien puuttuminen, portaat, painavat ovet tms.) 37,1 % 33,6 % 18,6 % 4,3 % 6,4 % Levähdyspaikkojen puute kevyen liikenteen väylillä 44,0 % 24,7 % 18,7 % 6,0 % 6,7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 20. Esteettömyyteen liittyvät ongelmat asukaskyselyn perusteella. Ei ongelmaa Pieni ongelma Jonkin verran ongelma Melko suuri ongelma Suuri ongelma Linja-autopysäkkien huono kunto tai katoksen puuttuminen 16,4 % 13,4 % 35,8 % 17,9 % 16,4 % Linja-autopysäkkien puutteellinen talvihoito 15,4 % 27,7 % 27,7 % 10,8 % 18,5 % Pitkät koulukuljetusmatkat 27,0 % 12,7 % 25,4 % 15,9 % 19,0 % Ongelmat koulujen saattoliikennejärjestelyissä 29,4 % 19,6 % 25,5 % 11,8 % 13,7 % Kiusaaminen koulukuljetusten aikana 28,3 % 32,6 % 23,9 % 15,2 % Linja-autopysäkkien huono sijainti 32,3 % 23,1 % 30,8 % 1,5 % 12,3 % Koululaiskuljettajien ylinopeus 33,3 % 25,9 % 24,1 % 5,6 % 11,1 % Muut puutteet koululaiskuljettajien käyttäytymisessä 37,3 % 35,3 % 13,7 % 5,9 % 7,8 % Kuva 21. Koulukuljetuksiin liittyvät ongelmat asukaskyselyn perusteella. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 30

33 Koululaiskysely Suunnitelman yhteydessä tehtiin myös Kuopion maaseutualueiden koululaisille liikenneturvallisuuskysely. Kyselyyn vastasi koululaisia 1-6 luokilta. Vastauksia saatiin kahdeksasta alakoulusta yhteensä 148 kpl. Kysely lähetettiin 13 kouluun. Kyselyn mukaan alakoululaiset käyttivät turvavälineistä eniten turvavyötä autossa ja kypärää mopoillessa. Myös pyöräilykypärää käytettiin paljon. Alakoululaiset (148 vastaajaa) Käytän aina Käytän yleensä Käytän harvoin En käytä koskaan Autossa turvavyötä 89 % 10 % 1 % Heijastinta pimeällä liikkuessa 65 % 27 % 7 % 1 % Mopoillessa kypärää 89 % 7 % 4 % Rullaluistellessa polvi-, kyynär- ja rannesuojia 53 % 21 % 8 % 19 % Rullaluistellessa kypärää 71 % 14 % 4 % 12 % Pyöräillessä talvella nastarenkaita 18 % 3 % 7 % 72 % Pyöräillessä pimeällä valoja 32 % 34 % 17 % 18 % Pyöräillessä pyöräilykypärää 70 % 22 % 8 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 22. Kuopion alakoululaisten turvavälineiden käyttö. Asukas- ja koululaiskyselyssä esiin nousseet ongelmakohteet Asukaskyselyssä asukkailta kysyttiin liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia kohteita. Lisäksi koululaiskyselyiden yhteydessä koululaisilta kysyttiin koulumatkan vaaranpaikkoja. Kyselyjen tulokset analysoitiin yhdessä ongelmakohdekokonaisuuden selvittämiseksi. Asukas- ja koululaiskyselyissä ongelmakohteiksi luokiteltiin sellaiset kohteet, jotka kyselyyn vastanneet mainitsivat vähintään kolme kertaa. Ongelmakohteita oli yhteensä kahdeksan. (Taulukko 7 ja Kuva 23) Eniten mainintoja kyselyissä sai maantie (Vehmasmäentie). Tie mainittiin koululaiskyselyssä yhteensä 15 kertaa. Ongelmia ovat tien kapeus ja kevyen liikenteen väylän puuttuminen. (Numero 1, Taulukko 7 ja Kuva 23) Muut kohteiden asukas- ja koululaiskyselyissä esille nousseet kohteet on esitetty oheisessa taulukossa ja kuvassa. (Taulukko 7 ja Kuva 23) 31

34 Taulukko 7. Asukas- ja koululaiskyselyissä esiin nousseet ongelmakohteet Kuopiossa. (Kuva 23) Nro Kohde Maininnat Riskiluku Ongelmat Asukaskysellaispiste) Koulu- (jos kasaumakysely 1 Mt Vehmasmäentie 15 Kapea tie, kevyen liikenteen väylä puuttuu 2 Mt 5490 Kurkimäentie 7 4 Kapea tie, paljon raskasta liikennettä, ajoneuvojen korkeat nopeudet, kevyen liikenteen väylä ja valaistus puuttuu 3 Mt 539 Vehmersalmentien, Sikoniementien ja Rötköntien liittymä 11 Huonot näkemät, ajoneuvojen korkeat nopeudet, vilkas liikenne erityisesti talvella Vaajasalon jäätien takia 9 Kapea ja mutkainen tie, kevyen liikenteen väylä puuttuu 4 Vt 9 Joensuuntie välillä Vartiala- Melalahti 5 Mt Ritisenlahti 8 Kapea ja mutkainen tie, kevyen liikenteen väylä ja valaistus puuttuu, ajoneuvojen korkeat nopeudet 6 Mt 553 Vitostien, mt 5490 Kurkimäentien ja mt Ritisenlahden liittymä 7 Kirkkotien, Laituritien ja Harjutien liittymä 8 Vt 9 Joensuuntien linjaautopysäkit Vehkalammin koulun kohdalla 6 Huonot näkemät, vilkas liikenne 4 Huonot näkemät 3 Koululaiskuljetus käyttää vt 9 varren pysäkkejä eikä käy koulun pihassa. Pysäkille johtavia portaita ei pidetä kunnossa talvella. Vt 9 nopeusrajoitus on 100 km/h bussipysäkkien kohdalla. Kuva 23. Asukas- ja koululaiskyselyissä esiin nousseet ongelmakohteet Kuopiossa. (Taulukko 7) 32

35 Yhteenveto Suunnitelman laatimisen aikana tehtyyn asukaskyselyyn saatiin 173 vastausta ja koululaiskyselyyn 148 vastausta. Kuopion suurimpina asenteisiin ja liikennesääntöihin liittyvinä ongelmina vastaajat pitivät jalankulkijan huomiotta jättämistä suojatiellä, rattijuopumusta, turvavälien unohtamista, muiden autoilijoiden huomiotta jättämistä sekä suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon ohittamista pysähtymättä. Kuopion suurimpina liikenneympäristöön liittyvinä ongelmina vastaajat pitivät näkemäesteitä, pysäköinnin järjestämistapaa sekä kevyen liikenteen väylien puutetta, sijaintia tai heikkoa kuntoa. Turvavälineistä vastaajat käyttivät eniten moottoripyörällä ajaessa kypärää, autoillessa turvavyötä ja mopoillessa kypärää. Pyöräilykypärän käyttö on vähäistä lukuun ottamatta alakoululaisia. Vastaajat pitivät tärkeimpinä keinoina liikenneturvallisuuden parantamiseksi asenteiden muuttamista ja poliisin liikennevalvonnan lisäämistä. Suurimpina esteettömyyteen liittyvinä ongelmina vastaajat pitivät Kuopiossa huonokuntoisia kevyen liikenteen väyliä, kevyen liikenteen yhteyksien puutetta sekä puutteellista talvikunnossapitoa. Koulukuljetusten suurimpina ongelmina vastaajat pitivät linja-autopysäkkien huonoa kuntoa tai katosten puuttumista, linja-autopysäkkien puutteellista talvihoitoa ja pitkiä koulukuljetusmatkoja. Suurimpana ongelmakohteena vastaajat pitivät maantietä16265 (Vehmasmäentie). Nilsiän alue (entinen Nilsiän kaupunki) Asukaskysely Asukaskyselyyn saatiin yhteensä 34 vastausta. Vastaajista 55 % oli naisia ja suurin osa (53 %) vastaajista kuului ikäluokkaan vuotta. Suurin osa (56 %) vastaajista oli työssäkäyviä ja eläkeläisiä vastaajista oli 27 %. Vastaajista 46 % asui taajamassa ja 94 %:lla oli ajokortti. Vastaajat liikkuivat matkansa pääasiassa henkilöautolla joko kuljettajana tai matkustajana (Kuva 24). Kävellen Polkupyörällä Mopolla tai moottoripyörällä Henkilöautolla kuljettajana Henkilöautolla matkustajana Linjaautolla Muuten Koulu- ja/tai työmatkat 3 % 14 % 72 % 3 % 7 % Asiontimatkat 9 % 3 % 68 % 18 % 3 % Vapaa-ajan matkat 9 % 3 % 56 % 26 % 6 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 24. Vastaajien liikkuminen eri matkoilla. Vastaajista 44 % piti liikkumista Nilsiässä melko turvallisena. Kukaan vastaajista ei pitänyt liikkumista erittäin turvallisena. Vastaajista 31 % ei pitänyt liikkumista turvallisena, muttei kovin vaarallisenakaan ja 9 % piti liikkumista melko vaarallisena. Noin 16 % vastaajista piti liikkumista erittäin vaarallisena. 33

36 Nilsiän suurimpina asenteisiin ja liikennesääntöihin liittyvinä ongelmina vastaajat pitivät kännykkään puhumista ajon aikana ilman hands free -laitetta, rattijuopumusta sekä nopeusrajoitusten noudattamatta jättämistä. Vähiten ongelmallisina asioina pidettiin traktorirallia sekä mönkijöitä ja moottorikelkkoja liikenteessä. (Kuva 25) Ei ongelmaa Pieni ongelma Jonkin verran ongelma Melko suuri ongelma Suuri ongelma Kännykkään puhuminen ajon aikana ilman hands free -laitetta 13,8 % 31,0 % 10,3 % 44,8 % Rattijuopumus 7,7 % 34,6 % 26,9 % 30,8 % Nopeusrajoituksia ei noudateta 12,1 % 30,3 % 27,3 % 30,3 % Jalankulkijaa ei 3,3 % 13,3 % huomioida suojatiellä 30,0 % 23,3 % 30,0 % Vaaralliset ohitukset 19,4 % 32,3 % 22,6 % 25,8 % Turvavälin unohtaminen 6,5 % 16,1 % 25,8 % 25,8 % 25,8 % Vilkkua ei käytetä 12,1 % 9,1 % 36,4 % 21,2 % 21,2 % Mopoilijoiden kaahailu ja temppuilu 7,1 % 21,4 % 32,1 % 14,3 % 25,0 % Suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon 3,7 % ohittaminen pysähtymättä 25,9 % 33,3 % 18,5 % 18,5 % Turvavyön käyttämättä jättäminen 12,5 % 20,8 % 37,5 % 4,2 % 25,0 % Autojen kortteliralli 7,1 % 39,3 % 17,9 % 10,7 % 25,0 % Kiertoliittymissä väistämisvelvollisuuden noudattamatta jättäminen 13,3 % 16,7 % 40,0 % 13,3 % 16,7 % Muiden autoilijoiden huomiotta jättäminen 6,1 % 27,3 % 42,4 % 12,1 % 12,1 % Mönkijät ja moottorikelkat liikenteessä 31,0 % 34,5 % 20,7 % 13,8 % Traktoriralli 53,8 % 38,5 % 3,8 % 3,8 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 25. Asenteisiin ja liikennesääntöihin liittyvät ongelmat asukaskyselyn perusteella. Nilsiän suurimpina liikenneympäristöön liittyvinä ongelmina vastaajat pitivät kevyen liikenteen väylien puutetta tai sijaintia, näkemäesteitä (kasvillisuus, lumivallit yms.) sekä teiden, katujen ja kevyen liikenteen väylien heikkoa kuntoa. Vähiten ongelmallisina asioina pidettiin peuroja ja liian korkeita nopeusrajoituksia. (Kuva 26) 34

37 Ei ongelmaa Pieni ongelma Jonkin verran ongelma Melko suuri ongelma Suuri ongelma Kevyen liikenteen väylien puute tai sijainti 13,3 % 3,3 % 20,0 % 16,7 % 46,7 % Kasvillisuus/lumivallit/ muut näköesteet 9,1 % 12,1 % 27,3 % 24,2 % 27,3 % Teiden ja katujen heikko kunto 6,1 % 21,2 % 24,2 % 21,2 % 27,3 % Kevyen liikenteen väylien heikko kunto 10,0 % 23,3 % 20,0 % 23,3 % 23,3 % Teiden ja katujen liukkaus 10,3 % 13,8 % 55,2 % 6,9 % 13,8 % Kevyen liikenteen väylien liukkaus 10,3 % 24,1 % 55,2 % 6,9 % 3,4 % Hirvet 19,4 % 32,3 % 29,0 % 12,9 % 6,5 % Heikko valaistus teillä ja kaduilla 19,4 % 45,2 % 19,4 % 9,7 % 6,5 % Linja-autopysäkkien kunnossapito 21,4 % 46,4 % 25,0 % 7,1 % Linja-autopysäkkien puute tai sijainti 32,1 % 42,9 % 14,3 % 10,7 % Suojateiden sijainnit 30,0 % 40,0 % 20,0 % 6,7 % 3,3 % Pysäköinnin järjestämistapa 35,5 % 32,3 % 22,6 % 9,7 % Liian korkeat nopeusrajoitukset 43,8 % 21,9 % 25,0 % 9,4 % Peurat 85,7 % 10,7 % 3,6 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 26. Liikenneympäristöön liittyvät ongelmat asukaskyselyn perusteella. Yleisesti vastaajat pitivät Nilsiässä asenteisiin ja liikennesääntöihin liittyviä ongelmia suurempina ongelmina kuin liikenneympäristöön liittyviä ongelmia. (Kuva 26 ja Kuva 27) 35

38 Turvavälineistä vastaajat käyttivät eniten moottorikelkalla, moottoripyörällä ja mopolla ajaessa kypärää, lapsella turvaistuinta pyöräillessä sekä autoillessa turvavyötä. Vähiten käytettyjä turvavälineitä olivat liukuesteet kengissä talvella ja nastarenkaat polkupyörässä talvella. Myös pyöräilykypärää ja matkapuhelimen hands free -laitetta käytetään vähän etenkin kun huomioidaan, että laki velvoittaa niiden käyttöön. (Kuva 27) Käytän aina Käytän yleensä Käytän joskus Käytän harvoin En käytä koskaan Moottorikelkalla ajaessa kypärää Moottoripyörällä ajaessa kypärää Mopoillessa kypärää Lapsella turvaistuinta pyöräillessä Autoillessa turvavöitä Lapsella turvaistuinta autossa Rullaluistellessa tai -hiihtäessä kypärää 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 97,1 % 93,8 % 87,5 % 2,9 % 6,3 % 12,5 % Heijastinta liikkuessa pimeällä 58,8 % 26,5 % 11,8 % 2,9 % Pyöräillessä pimeällä valoja 55,0 % 20,0 % 10,0 % 5,0 % 10,0 % Mönkijällä ajaessa kypärää 60,0 % 20,0 % 20,0 % Aurinkolaseja kirkkaalla säällä autoillessa 39,4 % 24,2 % 24,2 % 6,1 % 6,1 % Rullaluistellessa tai -hiihtäessä polvi-, kyynär- ja rannesuojia 37,5 % 25,0 % 25,0 % 12,5 % Autoillessa matkapuhelimen hands free -laitetta 25,8 % 12,9 % 9,7 % 9,7 % 41,9 % Pyöräillessä pyöräilykypärää 24,1 % 17,2 % 6,9 % 6,9 % 44,8 % Pyöräillessä talvella nastarenkaita 18,2 % 9,1 % 72,7 % Liukuesteitä kengissä talvella 5,9 % 5,9 % 8,8 % 11,8 % 67,6 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 27. Vastaajien turvavälineiden käyttäminen. Vastaajat pitivät tärkeimpinä keinoina liikenneturvallisuuden parantamiseksi kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämistä ja poliisin liikennevalvonnan lisäämistä. Vähiten tärkeänä keinona pidettiin nopeusrajoitusten alentamista. (Kuva 28) 36

39 Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen 16 Poliisin liikennevalvonnan lisääminen 15 Liikennekasvatuksen lisääminen Talvikunnossapidon parantaminen (auraus, liukkaudentorjunta) Liittymien näkemien parantaminen Asenteiden muuttaminen 10 Muu keino 6 Tienvarsikasvillisuuden näkemäraivaukset 5 Joukkoliikenteen käytön edistäminen Tievalaistuksen parantaminen tai lisääminen Automaattisen nopeudenvalvonnan lisääminen Hidasteiden lisääminen 2 Nopeusrajoitusten alentaminen Vastausten lukumäärä Kuva 28. Tärkeimmät keinot liikenneturvallisuuden parantamiseksi asukaskyselyn perusteella. Suurimpina esteettömyyteen liittyvinä ongelmina vastaajat pitivät Nilsiässä kevyen liikenteen yhteyksien puutetta, huonokuntoisia kevyen liikenteen väyliä sekä puutteellista talvikunnossapitoa (Kuva 29). Koulukuljetusten suurimpina ongelmina vastaajat pitivät pitkiä koulukuljetusmatkoja, linja-autopysäkkien puutteellista talvihoitoa ja huonoa kuntoa tai katosten puuttumista. (Kuva 30). 37

Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla

Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Noora Airaksinen / Sito 4.9.2012 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Laaditaan Ely-keskuksen

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT 1. Lähtökohdat Päivämäärä 06/06/2013 Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Teuvan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Teuvan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Teuvan onnettomuusyhteenveto 0-06 Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 5.8.07 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 0-06 Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Isojoen onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Isojoen onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Isojoen onnettomuusyhteenveto 0-06 Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma.9.07 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 0-06 Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kysely kuntalaisille 1. Ikä o Alle 7 o 7-16 o 17-18 o 19-25 o 26 65 o Yli 65 2. Kotikunta o Kemijärvi o Pelkosenniemi

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA JOENSUU

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA JOENSUU 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA HAUSJÄRVI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA HAUSJÄRVI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA NURMES

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA NURMES 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LOPPI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LOPPI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA KIURUVESI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA KIURUVESI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAPINLAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAPINLAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA ILOMANTSI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA ILOMANTSI Kunnan liikenneonnettomuustilanne v. 3-7: KUNTA ILOMANTSI.3.8 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : MAAKUNTA Kanta-Häme

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : MAAKUNTA Kanta-Häme 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA YPÄJÄ

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA YPÄJÄ LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA JOKIOINEN

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA JOKIOINEN 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA TUUSNIEMI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA TUUSNIEMI LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Iisalmen liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Iisalmen liikenneympäristön parantamissuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Iisalmen liikenneympäristön parantamissuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 15/2011 Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Kurikan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kurikan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kurikan onnettomuusyhteenveto 0-06 Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 6..07 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 0-06 Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Haukiputaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Haukiputaan liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Haukiputaan liikenneturvallisuussuunnitelma Haukiputaan liikenneturvallisuussuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Laura

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Kiuruvesi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 16/2011 Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Kiuruvesi 16/2011 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma

Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Kannen kuva: Lauri Koponen TIEH 1000214-v-09 Kuopion Liikekirjapaino Oy Kuopio 2009 Julkaisua

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 71 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoki Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoki RAPORTTEJA 71 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma

Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Kannen kuva: Laura Pöllänen TIEH xxxxxxx Kopijyvä Oy Kuopio 2009 Julkaisua saatavana: savo-karjalan.tiepiiri@tiehallinto.fi

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma RAPORTTEJA XXX 201X Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kaavi NOORA AIRAKSINEN LAURA PÖLLÄNEN Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kaavi LUONNOS 11.6.2013 NOORA AIRAKSINEN LAURA PÖLLÄNEN

Lisätiedot

Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2011 Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelma 2/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö Joulukuu 2016 Asukaskyselyn tulokset Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Rautalampi

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Rautalampi Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi RAPORTTEJA 72 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA RAUTALAMPI Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Kansikuva:

Lisätiedot

Haapajärven liikenneturvallisuussuunnitelma

Haapajärven liikenneturvallisuussuunnitelma Haapajärven liikenneturvallisuussuunnitelma Haapajärven liikenneturvallisuussuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kansikuva: Juha Vikiö Kartat: Karttakeskus, L 4356 Painopaikka:

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenneturvallisuussuunnitelma Työssä laadittiin Suunnitelman pohjalta eri tahot voivat toteuttaa jatkuvaa suunnitelmallista

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Pielavesi. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Pielavesi. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Pielavesi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 18/2011 Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Pielavesi 18/2011 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Vesannon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018

Vesannon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenneturvallisuussuunnitelma Työssä laadittiin liikenneturvallisuussuunnitelma Suunnitelman pohjalta eri tahot

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenne Hämeenlinnassa vuosina 2013-2017 Liikenne Hämeenlinnassa v. 2013-2017 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan * * * Loukkaantumiseen johtaneet (kpl) Vuosina 2013-2017 40 % kaikista

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Lapinlahti. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Lapinlahti. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Lapinlahti Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 17/2011 Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Lapinlahti 17/2011 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Juuan liikenneturvallisuussuunnitelma

Juuan liikenneturvallisuussuunnitelma Juuan liikenneturvallisuussuunnitelma Juuan liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Kannen kuva: Laura Pöllänen TIEH 1000241-v-09 Kopijyvä Oy Kuopio 2009 Julkaisua saatavana: savo-karjalan.tiepiiri@tiehallinto.fi

Lisätiedot

Mäntyharju. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Mäntyharju. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Mäntyharju Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneonnettomuuksien kehitys tienpitäjän mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 72 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi RAPORTTEJA 72 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Ilomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma

Ilomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma Ilomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma Ilomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2008 Kannen kuva: Laura Pöllänen TIEH 1000193-v-08 Kopijyvä Oy Kuopio 2008 Julkaisua saatavana:

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 1 Tieliikenneonnettomuudet Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Kärsämäen liikenneturvallisuussuunnitelma

Kärsämäen liikenneturvallisuussuunnitelma Kärsämäen liikenneturvallisuussuunnitelma Kärsämäen liikenneturvallisuussuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kansikuva: Juha Vikiö Kartat: Karttakeskus, L 4356 Painopaikka:

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12 Naantali 12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12.1.1 Liikenneturvallisuustilanne Onnettomuusmäärät Vuosina 2001-2010 Naantalissa tapahtui yhteensä 873 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi NYKYTILA Suunnittelualue Suunnittelualueena olevat Keski-Karjalan kunnat Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi sijaitsevat Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 21 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2-29 JA 25-29 8 7 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 6 5 4 3 2 1 675 584 549 581 532 587 574 475 518 488 115 127 95 111

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Jyväskylän liikenneonnettomuusraportti

Jyväskylän liikenneonnettomuusraportti Julkaistu maaliskuussa 2019 Jyväskylän liikenneonnettomuusraportti 2018 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang Salon liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 Liikenneseminaari Jaakko Klang YLEISTÄ: Mikä on liikenneturvallisuussuunnitelma? Liikenne ja infrastruktuuri 2 SUOMI (nyk. Salo) 1972 muutos 2009 asukkaita Milj.

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Kangasniemi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Kangasniemi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Kangasniemi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Pielaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2018

Pielaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 kunta liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kunta Liikenneturvallisuussuunnitelma Työssä laadittiin liikenneturvallisuussuunnitelma Suunnitelman pohjalta

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 2001-2010 JA 2006-2010 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö 1 LIIKENNEONNETTOMUUDET 3 1.1.1

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2017

Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2017 Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2017 Päivitetty13.8.2018 1 (12) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Onnettomuuksien perustiedot 2013-2017... 2 2.1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS... 2 2.2 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT ERI

Lisätiedot

Lieksan liikenneturvallisuussuunnitelma

Lieksan liikenneturvallisuussuunnitelma Lieksan liikenneturvallisuussuunnitelma Lieksan liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Kannen kuva: Laura Pöllänen TIEH 1000224-v-09 Kuopion Liikekirjapaino Oy Kuopio 2009 Julkaisua saatavana:

Lisätiedot

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 13.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 120 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 100 80 60 40 20 0 93 81 80 92 74 74 65 77 77 61

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

Juankosken liikenneturvallisuussuunnitelma

Juankosken liikenneturvallisuussuunnitelma Juankosken liikenneturvallisuussuunnitelma Juankosken liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2008 Kannen kuva: Tiehallinto TIEH 1000169-v-08 Kopijyvä Oy Kuopio 2008 Julkaisua saatavana: savo-karjalan.tiepiiri@tiehallinto.fi

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus s Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joensuun liikenneturvallisuussuunnitelma Joensuussa käynnistettiin huhtikuussa koko kaupunkia koskevan liikenneturvallisuussuunnitelman

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Kempeleen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Keiteleen liikenneturvallisuussuunnitelma 2018

Keiteleen liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 kunta liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kunta Liikenneturvallisuussuunnitelma Työssä laadittiin liikenneturvallisuussuunnitelma Suunnitelman pohjalta

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2011 tapahtui 69 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2010 luku oli 64). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 23 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA

Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ ONNETTOMUUDET KOULUMATKOJEN TURVALLISUUS AIEMMAT KYSELYT VIISAAN LIIKKUMISEN KYSELY Suunnittelualue Suunnittelualueena olevat Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 800 700 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 600 500 400 300 200 100 0 598 510 475 504 467

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2015 Tarkastelualue: KUNTA KOKKOLA Vuonna 2015

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 44 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 71). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 10 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 13 2 2.1 Liikenneturvallisuuskysely ja koetut ongelmat Suunnittelualueella liikkuvien kokemuksia liikenneturvallisuudesta ja paikallisesta liikennekulttuurista selvitettiin kaikille avoimella kyselyllä

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 1215 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 1191). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 220 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 80 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 16 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja 29

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 139 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 28 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 1 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1436 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 287 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 12 (2 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 286 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 57 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot