Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys"

Transkriptio

1 Liikenneturvan selvityksiä 2/2015 Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Leena Pöysti

2

3 Leena Pöysti Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Liikenneturvan selvityksiä 2/2015 Liikenneturva Helsinki 2015

4 Kannen kuva: Aleksi Makkonen Verkkojulkaisu pdf (www.liikenneturva.fi) ISSN ISBN

5 Yli 55-vuotiaat;-tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Avainsanat: Iäkkäät, eläkeläiset, pelot, ajokortista luopuminen, ajoterveys, turvattomuus TIIVISTELMÄ Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteistyössä tekemässä kyselyssä kerättiin tietoja yli 55- vuotiaiden liikenneturvallisuuskokemuksista ja mahdollisuuksista liikenneturvallisuuden parantamiseen. Kyselyyn vastasi yhteensä 392 henkilöä. Vastaajista kaksi kolmasosaa oli naisia. Suurin osa vastaajista oli iältään vuotta. Miehistä yli 95 % oli ajokortillisia, naisista 72 %. Suurin osa vastaajista (70 %) kertoi yleensä tuntevansa olonsa turvalliseksi liikkuessaan liikenteessä. Naisista kolmannes (36 %) koki liikenteessä turvattomuutta, miehistä noin kuudennes (17 %). Turvalaitteita vastaajat käyttivät melko ahkerasti. Yli yhdeksän kymmenestä vastaajasta kertoi pyrkivänsä aina käyttämään heijastinta liikkuessaan ulkona pimeään aikaan. Turvayötä henkilöautossa käytti lähes 100 %. Jalankulkijana ollessaan liukuesteitä kengissä pyrki käyttämään liukkailla keleillä melkein seitsemän kymmenestä. Pyöräilykypärää kertoi käyttävänsä yleensä pyöräillessään noin joka toinen vastaaja. Myös pelkoja liikenteessä esiintyy, ainakin ajoittain. Tavallisimmin pelkoa herättävät hurjastelijat, rattijuopot ja väsyneet kuljettajat. Vaikka yleisesti ottaen liikenteessä liikkuvia väsyneitä kuljettajia pelätään melko usein, harva kuljettaja itse pelkää nukahtavansa rattiin. Eniten itse kuljettajana toimiessa pelätään lähellä perässä ajavia ja hirvieläimiä. Poliisia liikenteessä ei vastaajajoukossa pelätä. Iän karttuminen kasvattaa kenties aiheellisesti huolta siitä, että liikenteessä ei enää huomaa kaikkea. Samalla liikenteen nopea rytmi alkaa useammin huolestuttaa ja pelätään useammin omaa tunaroimista Oma auto ja mahdollisuus autoiluun koetaan erittäin tärkeäksi. Alle puolet kyselyyn vastanneista koki, että harrastuksiin pääsee ja palveluita pystyy hyödyntämään helposti myös ilman oman auton käyttöä. Autoilevista vastaajista noin puolet uskookin, että ajokortista luopuminen tulisi olemaan vaikeaa, jopa sellaisessa tilanteessa, että autoilu ei enää olisikaan turvallista terveysongelmien takia. Yhdeksän kymmenestä autoilevasta vastaajasta kertoo, että ajokortittomuus tai autottomuus vaikeuttaisi liikkumista ja asiointia joko merkittävästi tai ainakin jonkin verran. Noin neljä vastaajaa kymmenestä oli huolissaan siitä, että jokin seikka omassa terveydentilassa saattaa heikentää omaa liikenneturvallisuutta. Kolmannes autoilevista vastaajista kertoi jo saaneensa lääkäriltään tietoja sairauksien vaikutuksesta autoilun turvallisuuteen. Hieman alle kolmannes (29 %) ei tietoa ollut saanut, vaikka sairauksia olikin. Paremmin tietoa oli saatu lääkkeiden vaikutuksesta. Suurin osa (65 %) oli mielestään saanut lääkäriltä tai apteekista riittävästi tietoja siitä, miten eri lääkkeet vaikuttavat liikkumisen turvallisuuteen. Enemmän neuvoja tästä olisi kaivannut 13 %. Eniten lisätietoja liikenneturvallisuuteen liittyen kaivattiin yleisesti ottaen ikääntymisen vaikutuksesta sekä vinkkejä oman liikenneturvallisuuden parantamiseen. Noin neljännestä vastaajista kiinnosti tieto siitä, milloin ajokortista olisi syytä luopua. Vinkit auton hankintaan ja ajokortin uusimiseen kiinnostivat noin joka kuudetta vastaajaa. Vähiten kiinnosti pyöräilykypärän käyttö, josta vain 5 prosenttia halusi lisätietoja. Keinot, joista lisätietoja liikenteeseen liittyen haluttiin saada, olivat yleisimmin Internet-sivustot ja televisio-ohjelmat. Noin neljä kymmenestä kaipasi paperisia oppaita ja esitteitä. Internetin suosiota lisännee se, että kyselykin toteutettiin Internetissä, joten kaikille tähän kyselyyn vastanneille se on jo nyt käytössä oleva tietolähde.

6 Sisältö Johdanto... 2 Vastaajien taustatiedot... 2 Turvalaitteiden käyttö... 4 Liikenteen turvallisuuskokemukset ja pelot... 4 Autoilusta luopuminen... 9 Vaaratilanteet liikenteessä Oma terveydentila, neuvot ja opastus Yhteenveto LIITE 1 Tulostaulukko LIITE 1 Kysymykset

7 Johdanto Tämä on Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteistyössä tekemä selvitys, jolla kartoitettiin yli 55-vuotiaiden liikennekokemuksia ja mahdollisuuksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja tiedon lisäämiseksi. Liikenneturvasta mukana olivat Leena Pöysti, Nina Hedberg ja Aulikki Schrey. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:stä Margit Granberg osallistui kyselyn laadintaan ja toteutukseen. Tiedot kerättiin tammikuussa 2015 Internet-kyselyllä. Kyselyn toteutustavan takia sen tulosten ei voida katsoa edustavan kattavasti kohteena ollutta ikäryhmää. Iäkkäiden (yli 64-vuotiaiden) liikennekuolemien määrä on vähentynyt yli 40 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeisen kolmen vuoden aikana ( ) on kuollut vuosittain keskimäärin 60 ja loukkaantunut 870 iäkästä tienkäyttäjää. Ajankohtaista tietoa iäkkäiden liikenneonnettomuuksista löytyy Liikenneturvan verkkosivuilta. (http://www.liikenneturva.fi/fi/tutkittua/tilastot/ajankohtaiset-tilastot) Vastaajien taustatiedot Surveypal -ohjelmistolla toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 392 henkilöä. Kaikki vastaajat eivät halunneet tai osanneet vastata kaikkiin kysymyksiin, joten vastaajamäärä yksittäisten kysymysten osalta vaihtelee. Vastaajista kaksi kolmasosaa oli naisia. Suurin osa oli iältään vuotta. Alle 55 - vuotiaita vastaajia ei ollut yhtään. Naisten ja miesten ikäjakaumissa ei ollut eroa. Kahdeksalla vastaajasta kymmenestä oli ajokortti. Miehistä yli 95 prosenttia oli ajokortillisia, naisista 72 prosenttia. Naiset kertoivat miehiä useammin, että ovat luopuneet ajokortista, eivät aja vaikka ajokortti onkin tai että ajokorttia ei ole. Useimmiten ajokortista olivat luopuneet yli 74-vuotiaat, joista 8 prosenttia kertoi luopuneensa ajo-oikeudesta. Olen ,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 64,3 % Nainen 35,7 % Mies (Vastauksia:375) Kuva 1 Vastaajien sukupuoli 2

8 Ikäni... Alle 55 -vuotta 0,0 % vuotta 9,4 % vuotta 70,1 % Yli 74 -vuotta 20,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % (Vastauksia:384) Kuva 2 Vastaajien ikä Onko Sinulla ajokorttia? Kaikki (Vastauksia:388) 81% 3% 4% 12% mies (Vastauksia:134) 96% 1% 2% nainen (Vastauksia:240) 72% 6% 4% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kyllä on Kyllä on, mutta en aja Ei ole, koska olen luopunut siitä Ei ole Kuva 3 Ajokortit miehillä ja naisilla Onko Sinulla ajokorttia? Kaikki (Vastauksia:388) 81% 4% 3% 12% vuotta (Vastauksia:36) 78% 6% 17% vuotta (Vastauksia:267) 82% 2% 5% 11% yli 74 -vuotta (Vastauksia:78) 74% 8% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kyllä on Kyllä on, mutta en aja Ei ole, koska olen luopunut siitä Ei ole Kuva 4 Ajokortit eri-ikäisillä 3

9 Turvalaitteiden käyttö Yli yhdeksän kymmenestä vastaajasta kertoi pyrkivänsä aina käyttämään heijastinta, kun liikkuu ulkona pimeään aikaan (92 %) ja turvayötä henkilöautossa (lähes 100 %). Naisista heijastinta pyrki aina käyttämään 94 prosenttia, miehistä 90 prosenttia. Liukuesteitä pyrki oman arvionsa mukaan käyttämään liukkailla keleillä melkein seitsemän kymmenestä (67 %). Miehistä liukuesteitä pyrki liukkaalla käyttämään 55 prosenttia, naisista 75 prosenttia. Pyöräilykypärää kertoi käyttävänsä yleensä pyöräillessään noin joka toinen vastaaja (52 %). Eri-ikäisten vastaajien turvalaitteiden itseilmoitettu käyttö ei juurikaan vaihdellut. Suurin ero oli pyöräilykypärässä, jota vuotiaat kertoivat käyttävänsä muita harvemmin (42 % käytti, 25 % ei käyttänyt). Turvalaitteiden käyttö 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pyrin käyttämään heijastinta aina liikkuessani ulkona pimeällä 92% 3% 5% Käytän aina turvavyötä henkilöautossa 100% 1% 0% Kun on liukas talvikeli, pyrin käyttämään liukuesteitä jalankulkijana 67% 16% 17% Käytän yleensä pyöräilykypärää pyöräillessäni 52% 13% 35% Jos pyöräilen pimeällä tai hämärässä, käytän pyöränvaloa 57% 1% 42% Kuva 5 Turvalaitteiden käyttö Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa Liikenteen turvallisuuskokemukset ja pelot Suurin osa vastaajista (70 %) kertoi yleensä tuntevansa olonsa turvalliseksi liikkuessaan liikenteessä. Turvattomuutta kuitenkin koki noin joka neljäs vastaaja (29 %). Naiset kertoivat miehiä useammin, että eivät yleensä tunne oloaan turvalliseksi liikenteessä liikkuessaan. Naisista kolmannes (36 %) koki turvattomuutta, miehistä noin kuudennes (17 %). Ikä ei vaikuttanut turvallisuuskokemukseen liikenteessä. 4

10 Koen yleensä oloni turvalliseksi liikenteessä liikkuessani (samaa mieltä / eri mieltä / en osaa sanoa) Kaikki (Vastauksia:387) 70% 29% 1% Miehet (Vastauksia:133) 81% 17% 2% Naiset (Vastauksia:238) 63% 36% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa Kuva 6 Liikenteen turvalliseksi kokeminen miehet vs. naiset Vaikka useimmat vastaajat kokevat olonsa liikenteessä yleisesti ottaen turvalliseksi, myös pelkoja esiintyy, ainakin silloin tällöin. Tavallisimmin liikenteessä liikkuessa pelkoa herättävät hurjastelijat (90 %), rattijuopot (78 %) ja väsyneet kuljettajat (69 %). Yli puolet vastaajista kertoi myös pelkäävänsä huonoa näkyvyyttä ja kaatumista (ks. kuva 7). Ajokortillisuus tai ajokortittomuus ei juurikaan vaikuttanut pelkokokemukseen. Myöskään ikä ei suuresti vaikuttanut siihen, minkä verran tai mitä liikenteessä pelättiin. Poikkeuksena olivat väittämät Sitä, että en huomaa kaikkia asioita, Liikenteen nopeaa rytmiä ja Omaa tunaroimista, joissa nuorimmat vastaajat kertoivat useammin, että nämä asiat eivät pelota. 5

11 Pelot liikenteessä Hurjastelijoita Rattijuoppoja 77,6% 90,0% 3,8% 6,2% 12,3% 10,0% Väsyneitä kuljettajia 69,3% 20,9% 9,8% Pimeää, häikäistymistä tai huonoa näkyvyyttä 64,3% 11,4% 24,3% Liukastumista tai kaatumista 63,7% 11,1% 25,1% Sitä, etten huomaa kaikkia asioita 42,0% 26,8% 31,2% Suuria linja- ja kuorma-autoja 36,0% 17,5% 46,5% Omaa tunaroimista 35,5% 30,8% 33,7% Mopoilijoita 34,6% 22,0% 43,4% Liikenteen nopeaa rytmiä 33,9% 22,3% 43,8% Sairauskohtausta 24,4% 32,9% 42,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kyllä pelkään En osaa sanoa En pelkää Kuva 7 Mitä pelkäät liikenteessä? Sitä, etten huomaa kaikkia asioita Kaikki (Vastauksia:388) 42,0 % 31,2 % 26,8 % vuotta (Vastauksia:36) 19,4 % 55,6 % 25,0 % vuotta (Vastauksia:266) 44,0 % 30,1 % 25,9 % yli 74 -vuotta (Vastauksia:78) 42,3 % 26,9 % 30,8 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kyllä pelkään En pelkää En osaa sanoa Kuva 8 Sitä etten huomaa kaikkia asioita/ ikä 6

12 Liikenteen nopeaa rytmiä Kaikki (Vastauksia:386) 33,9 % 43,8 % 22,3 % vuotta (Vastauksia:36) 16,7 % 63,9 % 19,4 % vuotta (Vastauksia:266) 35,3 % 44,0 % 20,7 % 74 -vuotta (Vastauksia:76) 35,5 % 34,2 % 30,3 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kyllä pelkään En pelkää En osaa sanoa Kuva 9 Liikenteen nopeaa rytmiä / ikä Omaa tunaroimista Kaikki (Vastauksia:386) 35,5 % 33,7 % 30,8 % vuotta (Vastauksia:35) 14,3 % 57,1 % 28,6 % vuotta (Vastauksia:265) 36,6 % 30,6 % 32,8 % yli 74 -vuotta (Vastauksia:78) 41,0 % 34,6 % 24,4 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kyllä pelkään En pelkää En osaa sanoa Kuva 10 Omaa tunaroimista / ikä Naiset pelkäsivät lähes kaikkia kysyttyjä asioita liikenteessä useammin kuin miehet. Taulukko 1 Pelot miehet vs. naiset PELOT Kyllä pelkään NAISET Kyllä pelkään MIEHET Hurjastelijoita 94,1% 82,8% Rattijuoppoja 83,8% 66,2% Pimeää, häikäistymistä tai huonoa näkyvyyttä 71,6% 50,0% Väsyneitä kuljettajia 71,4% 65,4% Liukastumista tai kaatumista 71,3% 52,3% Suuria linja- ja kuorma-autoja 45,8% 18,5% Liikenteen nopeaa rytmiä 40,9% 21,2% Sitä, etten huomaa kaikkia asioita 38,7% 45,9% Mopoilijoita 38,2% 28,8% Omaa tunaroimista 37,7% 31,5% Sairauskohtausta 25,0% 23,5% Erikseen kysyttiin autoilevilta henkilöiltä siitä, mitä he mahdollisesti pelkäävät autoa ajaessaan. Vaikka yleisesti ottaen liikenteessä liikkuvia väsyneitä kuljettajia pelättiin melko usein, harva 7

13 kuljettaja itse pelkää nukahtavansa rattiin (11 %). Eniten itse kuljettajana toimiessa pelätään lähellä perässä ajavia (67 %) ja hirvieläimiä (64 %). Liukasta ja vesiliirtoa pelkää joka toinen kuljettaja. Poliisia liikenteessä ei pelätä. Pelot autoa ajaessa Liian lähellä perässä ajavia 21,1% 12,5% 66,5% Hirviä, peuroja tai poroja 24,0% 12,5% 63,5% Liukasta tai vesiliirtoa 38,8% 11,2% 50,0% Vastaantulevia, varsinkin niiden ohitellessa 38,7% 18,8% 42,5% Vahingon aiheuttamista muille 37,4% 24,5% 38,1% Sitä, etten huomaa kaikkia asioita kuljettajana 32,9% 29,0% 38,1% Pyöräilijöitä ja jalankulkijoita 58,1% 17,9% 24,0% Vieraalla paikkakunnalla ajamista 65,4% 20,3% 14,3% Rattiin nukahtamista 65,4% 23,5% 11,1% Poliisia 96,2% 1,9% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% En pelkää En osaa sanoa Kyllä pelkään Kuva 11 Pelot autoa ajaessa (autoa ajavat vastaajat) 8

14 Kysyttyjen pelkojen lisäksi avoimissa vastauksissa ilmeni, että liikenteessä pelätään mm. Punaista päin ajamista ja kävelijöitä Liikennevalvonnan vähäisyyden seurauksia, liikennesääntöjä rikkovia, epäkohteliaisuutta Autoilijoiden huonoa suojatiekäyttäytymistä Mopoautoilijoiden toimintaa Tilanteita, joissa on paljon liikennemerkkejä ja/tai muuta huomioitavaa Huonoja olosuhteita /huonoja tieolosuhteita Matkapuhelinta käyttäviä kuljettajia Pyöräilijöitä jalankulkijana ollessa (varoittamatta vierestä ajo) Ärtymyksen vaikutusta omaan toimintaan Holtittomia linja-auton kuljettajia linja-autossa matkustettaessa, linja-autossa kaatumista Auton rikkoontumista (rengasrikko tai muu vika) Henkilöitä, jotka eivät tunne liikennesääntöjä Vanhoja kuljettajia / nuoria kuljettajia /koululaisia / raitiovaunuja/ koiria ja koirien ulkoiluttajia Ilman heijastinta kulkevia Huumeita käyttäneitä, aggressiivisia henkilöitä Liikenteen liian kovaa rytmiä. Autoilusta luopuminen Alle puolet (44 %) vastaajista koki, että harrastuksiin pääsee ja palveluita pystyy hyödyntämään helposti myös ilman oman auton käyttöä. Autoilevista vastaajista noin puolet uskoikin, että ajokortista luopuminen olisi vaikeaa, vaikka autoilu ei enää olisikaan turvallista terveysongelmien takia. Yhdeksän kymmenestä autoilevasta vastaajasta kertoi, että ajokortittomuus tai autottomuus vaikeuttaisi liikkumista ja asiointia joko merkittävästi tai ainakin jonkin verran. Tarvitsemani palvelut ja harrastukseni ovat helposti tavoitettavissa myös ilman oman auton käyttöä Samaa mieltä 44,4 % Eri mieltä 53,0 % En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 2,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:383) Kuva 12 Tarvitsemani palvelut ja harrastukseni ovat helposti tavoitettavissa myös ilman oman auton käyttöä 9

15 Uskotko, että Sinulle olisi vaikeaa luopua ajo-oikeudesta (ajokortista), jos autoilu ei enää terveysongelmien takia olisi turvallista? Kyllä olisi 47,8 % En usko että olisi 45,8 % En osaa sanoa 6,4 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:312) Kuva 13 Uskotko, että Sinulle olisi vaikeaa luopua ajo-oikeudesta (ajokortista), jos autoilu ei enää terveysongelmien takia olisi turvallista? Autoilevat vastaajat Autosta tai ajokortista luopuminen vaikeuttaisi liikkumistani ja asiointiani... Merkittävästi 55,8 % Jonkin verran 35,3 % Ei juurikaan Voin yhtä hyvin kävellä, pyöräillä tai hoitaa asiani julkisilla kulkuvälineillä 4,2 % 7,7 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:312) Kuva 14 Autosta tai ajokortista luopuminen vaikeuttaisi liikkumistani ja asiointiani... Autoilevat vastaajat Kolmannes vastaajista kertoi saaneensa lääkäriltään tietoja sairauksien vaikutuksesta autoilun turvallisuuteen. Hieman alle kolmannes kertoi, että tietoa ei ollut saanut ja loput kertoivat, että eivät osaa sanoa, tai sairauksia ei ole ollut. 10

16 Oletko saanut lääkäriltäsi tietoja sairauksiesi vaikutuksesta autoilun turvallisuuteen? Kyllä olen 31,9 % En ole 29,0 % En osaa sanoa tai minulla ei ole ollut sairauksia 39,1 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:307) Kuva 15 Oletko saanut lääkäriltäsi tietoja sairauksiesi vaikutuksesta autoilun turvallisuuteen? Autoilevat vastaajat Ajokortista luopumisen vaikutuksia saattaa olla vaikea mieltää ennen kun tilanne konkretisoituu jollain tavalla. Ne vastaajat, jotka tietoa lääkäriltä olivat saaneet, kertoivat muita useammin, että ajokortista luopuminen olisi vaikeaa (60 %). Vaaratilanteet liikenteessä Noin viidennes vastaajista (19 %) kertoi olleensa joskus nukahtamaisillaan rattiin. Hieman yli joka kymmenes oli autoillut niin sairaana tai huonovointisena, että se oli vaikuttanut ajamiseen (12 %). Noin neljä kymmenestä vastaajasta koki joutuneensa henkilöautossa vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen (43 %). Polkupyöräilijänä vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen oli joutunut yli joka kuudes vastaaja (18 %). Jalankulkijana vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen oli joutunut lähes joka kolmas vastaaja (31 %). Olen ollut lähellä nukahtaa rattiin Ei koskaan 65,6 % Kerran tai muutamia kertoja 18,7 % Useita kertoja 0,3 % En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 15,4 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:390) Kuva 16 Olen ollut lähellä nukahtaa rattiin 11

17 Olen ajanut autolla niin sairaana tai huononvointisena, että olen huomannut sen vaikuttaneen ajamiseen Ei koskaan 71,0 % Kerran tai muutamia kertoja 11,8 % Useita kertoja 0,3 % En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 17,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:389) Kuva 17 Olen ajanut autolla niin sairaana tai huononvointisena, että olen huomannut sen vaikuttaneen ajamiseen Olen joutunut henkilöautolla (kuljettajana tai matkustajana) vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen Ei koskaan Kerran tai muutamia kertoja Useita kertoja En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 0,5 % 6,4 % 42,8 % 50,3 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:390) Kuva 18 Olen joutunut henkilöautolla (kuljettajana tai matkustajana) vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen Olen joutunut polkupyörällä vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen Ei koskaan Kerran tai muutamia kertoja Useita kertoja En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 0,8 % 17,6 % 24,6 % 57,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:386) Kuva 19 Olen joutunut polkupyörällä vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen 12

18 Olen joutunut jalankulkijana vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen Ei koskaan 65,0 % Kerran tai muutamia kertoja 28,2 % Useita kertoja En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 2,6 % 4,1 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:386) Kuva 20 Olen joutunut jalankulkijana vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen Liukastumalla ulkona oli kaatunut noin seitsemän vastaajaa kymmenestä. Olen kaatunut liukastumalla ulkona Ei koskaan 29,1 % Kerran tai muutamia kertoja 63,1 % Useita kertoja En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 6,2 % 1,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:385) Kuva 21 Olen kaatunut liukastumalla ulkona 13

19 Oma terveydentila, neuvot ja opastus Noin neljä vastaajaa kymmenestä (41 %) oli huolissaan siitä, että jokin seikka omassa terveydentilassa saattaa heikentää omaa liikenneturvallisuutta. Oletko huolissasi siitä, että jokin seikka terveydentilassasi saattaa heikentää omaa liikenneturvallisuuttasi? Kyllä olen 41,2 % En ole 42,7 % En osaa sanoa 16,1 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:386) Kuva 22 Oletko huolissasi siitä, että jokin seikka terveydentilassasi saattaa heikentää omaa liikenneturvallisuuttasi? Lääkkeiden vaikutuksista liikenneturvallisuuteen oli vastaajien arvion mukaan saatu tietoa useammin kuin sairauksien vaikutuksesta. Suurin osa (65 %) oli mielestään saanut lääkäriltä tai apteekista riittävästi tietoja siitä, miten eri lääkkeet vaikuttavat liikkumisen turvallisuuteen. Enemmän neuvoja tai tietoa olisi kaivannut joka kahdeksas vastaaja (13 %). Oletko mielestäsi saanut lääkäriltä tai apteekista riittävästi tietoa siitä, miten eri lääkkeet vaikuttavat liikkumisen (esim. autoilun tai pyöräilyn) turvallisuuteen? Kyllä olen 64,6 % En ole 12,9 % En osaa sanoa tai en ole käyttänyt lääkkeitä, jotka vaikuttaisivat liikkumisen turvallisuuteen 22,5 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:387) Kuva 23 Oletko mielestäsi saanut lääkäriltä tai apteekista riittävästi tietoa siitä, miten eri lääkkeet vaikuttavat liikkumisen (esim. autoilun tai pyöräilyn) turvallisuuteen? Vastaajilta kysyttiin myös, mistä liikenneturvallisuusasioista heitä kiinnostaisi saada lisää tietoa. Eniten lisätietoja kaivattiin yleisesti ottaen ikääntymisen vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen ja toivottiin vinkkejä oman liikenneturvallisuuden parantamiseen. Näistä molemmista noin 45 14

20 prosenttia kaipasi lisää tietoa. Kolmannes vastaajista oli kiinnostunut saamaan lisää tietoa lääkkeiden ja sairauksien vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen, liikennesäännöistä, liikennemerkeistä, sekä lähiympäristön vaaranpaikkojen tunnistamisesta. Noin neljännestä vastaajista kiinnosti tieto siitä, milloin ajokortista olisi syytä luopua ja miten liukastumistapaturmia voisi ehkäistä. Vinkit auton hankintaan ja ajokortin uusimiseen kiinnostivat noin joka kuudetta vastaajaa. Vähiten kysytyistä aiheista kiinnosti pyöräilykypärän käyttö, josta vain 5 prosenttia halusi lisätietoja. Kuitenkin niistä, jotka eivät vielä pyöräilykypärää käyttäneet, lisätietoja kypärästä kaipasi 12 prosenttia. Polkupyörällä vaaratilanteeseen joutuneista 10 prosenttia kaipasi lisätietoja kypärän käytöstä. Lisätietojen toive / tarve Ikääntymisen vaikutus liikenneturvallisuuteen 30,6% 24,9% 44,5% Vinkit oman liikenneturvallisuuden parantamiseksi 30,1% 26,7% 43,3% Lääkkeiden ja sairauksien vaikutus liikenneturvallisuuteen 42,3% 24,2% 33,5% Liikennesäännöt 45,7% 21,6% 32,7% Liikennemerkit 49,2% 18,8% 32,0% Miten tunnistaa lähiympäristön vaaranpaikat 42,8% 27,0% 30,2% Milloin ajokortista olisi syytä luopua 44,2% 27,4% 28,4% Liukastumistapaturmien ehkäisy 59,0% 17,0% 24,0% Vinkit auton hankintaan 68,6% 14,4% 17,0% Ajokortin uusiminen 73,8% 9,6% 16,6% Pyöräilykypärän käyttö 80,3% 14,6% 5,1% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 % EI, en tarvitse lisätietoja En osaa sanoa KYLLÄ, haluaisin lisätietoja Kuva 24 Lisätietojen toive / tarve Lähteet, joista lisätietoja liikenteeseen liittyen haluttiin saada, olivat yleisimmin Internet-sivustot (55 %) ja televisio-ohjelmat (64 %). Noin neljä kymmenestä kaipasi paperisia oppaita ja esitteitä. Yhtä moni toivoi tietoa löytyvän lehdistä. Autokoulusta tietoa halusi saada vain 4 prosenttia vastaajista. Kursseille oli valmis tulemaan noin joka viides. Yhtä moni kertoi Internet-testien, lääkärin opastuksen ja radio-ohjelmien olevan hyviä tietolähteitä. 15

21 Miltä tahoilta tai missä muodossa haluaisit saada tietoja liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista? (voit valita useita vaihtoehtoja) Autokoulu Jokin muu Apteekin henkilökunta Kurssit Internet-testit Lääkäri Radio-ohjelmat Paperiset esitteet ja -oppaat Lehdet Internet-sivustot Televisio-ohjelmat 4,4 % 7,0 % 14,8 % 21,3 % 21,6 % 22,9 % 24,2 % 42,3 % 46,8 % 55,3 % 63,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:385) Kuva 25 Miltä tahoilta tai missä muodossa haluaisit saada tietoja liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista? (voit valita useita vaihtoehtoja) Muita, kuin kysyttyjä tahoja, joilta neuvoja toivottiin oli mm. Poliisi Eläkeläisyhdistys/ muut yhdistykset Ammattiautoilijat Joka kotiin jaettavat oppaat Terveyskeskuksiin nastoituspalvelu kenkiin 16

22 Yhteenveto Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteistyössä tekemässä selvityksessä kerättiin tietoja yli 55-vuotiaiden liikennekokemuksia ja mahdollisuuksista liikenneturvallisuuden parantamiseen. Tammikuussa 2015 toteutettuun Internet-kyselyyn vastasi yhteensä 392 henkilöä. Vastaajista kaksi kolmasosaa oli naisia. Suurin osa vastaajista oli iältään vuotta. Miehistä yli 95 prosenttia oli ajokortillisia, naisista 72 prosenttia. Suurin osa vastaajista (70 %) kertoi yleensä tuntevansa olonsa turvalliseksi liikkuessaan liikenteessä. Noin joka neljäs vastaaja kuitenkin kertoi, että ei tunne oloaan turvalliseksi liikenteessä. Naisista kolmannes koki turvattomuutta, miehistä noin kuudennes. Turvalaitteiden käyttö oli melko hyvällä tasolla. Yli yhdeksän kymmenestä vastaajasta kertoi pyrkivänsä aina käyttämään heijastinta liikkuessaan ulkona pimeään aikaan. Turvayötä henkilöautossa kertoi käyttävänsä lähes jokainen. Liukuesteitä pyrki käyttämään liukkailla keleillä melkein seitsemän kymmenestä. Pyöräilykypärää kertoi käyttävänsä yleensä pyöräillessään noin joka toinen vastaaja. Myös pelkoja liikenteessä esiintyy. Tavallisimmin niitä herättivät hurjastelijat, rattijuopot ja väsyneet kuljettajat. Vaikka liikenteessä liikkuvia väsyneitä kuljettajia pelättiin melko usein, harva kuljettaja itse pelkää nukahtavansa rattiin. Eniten itse kuljettajana toimiessa pelätään lähellä perässä ajavia ja hirvieläimiä. Poliisia liikenteessä ei vastaajajoukossa pelätä. Tähän kyselyyn vastanneet kertoivat useammin pelkäävänsä kysyttyjä asioita, kuin mitä Liikenneturvan koko väestölle suunnatuissa pelkokyselyissä on taso ollut. (http://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/tutkittua/tutkimukset/2012_pelot_vaar at_liikenteessa.pdf) Oma auto ja mahdollisuus autoiluun koetaan erittäin tärkeäksi. Alle puolet kyselyyn vastanneista kokee, että harrastuksiin pääsee ja palveluita pystyy hyödyntämään helposti myös ilman oman auton käyttöä. Autoilevista vastaajista noin puolet arvioi, että ajokortista luopuminen olisi itselle vaikeaa, jopa sellaisessa tilanteessa, että autoilu ei enää olisikaan turvallista terveysongelmien takia. Yhdeksän kymmenestä autoilevasta vastaajasta kertoi että ajokortittomuus tai autottomuus vaikeuttaisi liikkumista ja asiointia joko merkittävästi tai ainakin jonkin verran. Noin neljä vastaajaa kymmenestä oli huolissaan siitä, että jokin seikka omassa terveydentilassa saattaa heikentää omaa liikenneturvallisuutta. Kolmannes autoilevista vastaajista oli saanut lääkäriltä tietoja sairauksien vaikutuksesta autoilun turvallisuuteen. Useammin tietoa oli saatu lääkkeiden vaikutuksesta. Suurin osa (65 %) oli mielestään saanut lääkäriltä tai apteekista riittävästi tietoja siitä, miten eri lääkkeet vaikuttavat liikkumisen turvallisuuteen. Enemmän neuvoja lääkkeiden vaikutuksista olisi kaivannut joka kahdeksas vastaaja. Eniten lisätietoja liikenneturvallisuuteen liittyen kaivattiin yleisesti ottaen ikääntymisen vaikutuksesta sekä vinkkejä oman liikenneturvallisuuden parantamiseen. Noin neljännestä vastaajista kiinnosti tieto siitä, milloin ajokortista olisi syytä luopua. Vinkit auton hankintaan ja ajokortin uusimiseen kiinnostivat noin joka kuudetta vastaajaa. Vähiten kysytyistä aiheista kiinnosti pyöräilykypärän käyttö, josta vain 5 prosenttia halusi lisätietoja. Tahot, joista lisätietoja liikenteeseen liittyen haluttiin saada, olivat yleisimmin Internet-sivustot ja televisio-ohjelmat. Noin neljä kymmenestä kaipasi paperisia oppaita ja esitteitä. Vähiten haluttuna kanavana pidettiin autokoulua, josta tietoa halusi 4 prosenttia vastaajista. 17

23 LIITE 1 Tulostaulukko Kaikki 392 vastaajaa % N Olen... Nainen 64,3% 241 Mies 35,7% 134 Ikäni... Alle 55 -vuotta 0,0% vuotta 9,4% vuotta 70,1% 269 Yli 74 -vuotta 20,6% 79 Onko Sinulla ajokorttia? Kyllä on 80,7% 313 Kyllä on, mutta en aja 3,9% 15 Ei ole, koska olen luopunut siitä 3,1% 12 Ei ole 12,4% 48 Pyrin käyttämään heijastinta aina liikkuessani ulkona pimeällä Samaa mieltä 92,3% 360 Eri mieltä 3,1% 12 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 4,6% 18 Käytän aina turvavyötä henkilöautossa Samaa mieltä 99,5% 387 Eri mieltä 0,5% 2 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 0,0% 0 Kun on liukas talvikeli, pyrin käyttämään liukuesteitä jalankulkijana Samaa mieltä 66,9% 261 Eri mieltä 16,2% 63 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 16,9% 66 Käytän yleensä pyöräilykypärää pyöräillessäni Samaa mieltä 51,7% 199 Eri mieltä 13,0% 50 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 35,3% 136 Jos pyöräilen pimeällä tai hämärässä, käytän pyöränvaloa Samaa mieltä 57,3% 221 Eri mieltä 1,3% 5 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 41,5% 160 Koen yleensä oloni turvalliseksi liikenteessä liikkuessani Samaa mieltä 70,0% 271 Eri mieltä 28,7% 111 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 1,3% 5 18

24 Tarvitsemani palvelut ja harrastukseni ovat helposti tavoitettavissa myös ilman oman auton käyttöä Samaa mieltä 44,4% 170 Eri mieltä 53,0% 203 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 2,6% 10 Olen ollut lähellä nukahtaa rattiin Ei koskaan 65,6% 256 Kerran tai muutamia kertoja 18,7% 73 Useita kertoja 0,3% 1 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 15,4% 60 Olen ajanut autolla niin sairaana tai huononvointisena, että olen huomannut sen vaikuttaneen ajamiseen Ei koskaan 71,0% 276 Kerran tai muutamia kertoja 11,8% 46 Useita kertoja 0,3% 1 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 17,0% 66 Olen joutunut henkilöautolla (kuljettajana tai matkustajana) vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen Ei koskaan 50,3% 196 Kerran tai muutamia kertoja 42,8% 167 Useita kertoja 0,5% 2 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 6,4% 25 Olen joutunut polkupyörällä vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen Ei koskaan 57,0% 220 Kerran tai muutamia kertoja 17,6% 68 Useita kertoja 0,8% 3 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 24,6% 95 Olen joutunut jalankulkijana vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen Ei koskaan 65,0% 251 Kerran tai muutamia kertoja 28,2% 109 Useita kertoja 2,6% 10 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 4,1% 16 Olen kaatunut liukastumalla ulkona Ei koskaan 29,1% 112 Kerran tai muutamia kertoja 63,1% 243 Useita kertoja 6,2% 24 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 1,6% 6 Oletko huolissasi siitä, että jokin seikka terveydentilassasi saattaa heikentää omaa liikenneturvallisuuttasi? Kyllä olen 41,2% 159 En ole 42,7% 165 En osaa sanoa 16,1% 62 19

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville?

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Tuula Taskinen, Liikenneturva Aineiston koonnut Leena Pöysti, Liikenneturva Taustatietoa kyselystä Kyselyt tehtiin syksyllä 2015 Liikenneturvan tapahtumissa

Lisätiedot

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturva 2015

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturva 2015 Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturva 2015 Satu-Sofia Rantala ja Leena Pöysti Liikenneturvan selvityksiä 1/2015 ISBN: 978-951-560-215-2 (pdf) ISSN 2341-8052 Johdanto Liikenneturva selvitti jalankulkijoiden

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Mopoilu ja liikenneraittius

Mopoilu ja liikenneraittius Mopoilu ja liikenneraittius Parannamme liikenneturvallisuutta vaikuttamalla ihmisen käyttäytymiseen 2 Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva,

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Näin meillä seminaari 16.9.2014 Leena Pöysti Liikennekäyttäytymisen seuranta Seurantajärjestelmän tietoja kerätään tarkkailemalla ja automaattisilla

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA Rengasfoorumi 1.10.2013 Sales Questor Oy Tutkimuksen taustaa Tutkimuksella selvitettiin autoilijoiden ja/tai rengasasioita tuntevien kokemuksia ja näkemyksiä talven

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri 2014

Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri 2014 Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri Johdanto Tarkoituksena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liikenteestä. Tutkimuksen aineisto kerättiin joulukuussa GallupForumissa,

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä Eduskunnan lakivaliokunnalle Julkinen kuuleminen 16.10.2014 M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

Lisätiedot

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Päihdeseminaari 4.9.2014, Sampola, Tre Matti Joki Yhteyspäällikkö, Liikenneturva, Tampere Käyttäytymistiedejäsen, liikennevahinkojen Tutkijalautakunta, Pirkanmaa,

Lisätiedot

Sirpa Rajalin & Leena Pöysti. Leena Pöysti

Sirpa Rajalin & Leena Pöysti. Leena Pöysti Sirpa Rajalin & Leena Pöysti Leena Pöysti Liikenneturvan tutkijaseminaari 5.5.2011 Taustaa.. Turvavyön käyttö, selvin päin ajaminen ja nopeusrajoitusten noudattaminen ovat niitä käyttäytymistekijöitä,

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI Sirpa Rajalin LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI 6.5.2009 12 edellisen kk:n aikana kuolleet Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja keskustelu Pieksämäen vanhusneuvoston kanssa 9.9.2014 Sisäisen turvallisuuden teematilaisuus

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen kuntien seudullinen liikenneturvallisuusryhmä yhdessä Liikenneturvan ja poliisin kanssa jalkautuivat tarkkailemaan

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus. Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville

Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus. Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville Iäkkäiden liikenneturvallisuus Tieliikenteessä menehtyneistä noin joka neljäs ja loukkaantuneista reilu kymmenes

Lisätiedot

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför.

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Matti Järvinen 29.1.2008 Liikenneturvallisuustavoite 800 12 edellisen kk:n aikana kuolleet 700 600 500 400 Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5 Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys 2011 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet

Lisätiedot

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET Itäuusmaalaiset kunnat, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestivät turvallisuuskyselyn maaliskuussa 2016.

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ. Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1

OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ. Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1 OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1 Ajokorttilainsäädäntö Ennen ajokortin uusimista pitää toimittaa lääkärinlausunto poliisille kevyissä ajokorttiluokissa

Lisätiedot

Mielipiteitä ajonopeuksista 2012

Mielipiteitä ajonopeuksista 2012 Leena Pöysti Liikenneturva 2012 Mielipiteitä ajonopeuksista 2012 Taustaa... 1 Tämän tutkimuksen aineisto... 2 Kaahaaminen... 2 Nopeuteen liittyviä vaaratilanteita ja rikkomuksia... 5 Suhtautuminen ylinopeuteen...

Lisätiedot

Suhtautuminen itseohjautuviin autoihin. Liikenneturva ja Kantar TNS Oy 2016

Suhtautuminen itseohjautuviin autoihin. Liikenneturva ja Kantar TNS Oy 2016 Suhtautuminen itseohjautuviin autoihin Liikenneturva ja Kantar TNS Oy 1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liikenteestä. Kantar

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 80 Kalajoen asukkaista. Tämä on

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8)

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8) 25.1.2016 1(8) Nuoret liikenteessä Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema varusmiesten liikenneturvallisuuskampanja Särmänä liikenteessä on toteutettu varusmieskoulutusta

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Naisten hiustenlähtö Suomessa

Naisten hiustenlähtö Suomessa Kyselytutkimus: Naisten hiustenlähtö Suomessa Mediatilaisuus 25.9.2013 Marko Perälahti 28 35-70-vuotiaista naisista kärsii tai on kärsinyt hiustenlähdöstä. Johdanto Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 35-70-vuotiaat

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Iäkäs autoilija. Ajokortti, liikenteessä selviytyminen ja turvallisuusvinkit

Iäkäs autoilija. Ajokortti, liikenteessä selviytyminen ja turvallisuusvinkit Iäkäs autoilija Ajokortti, liikenteessä selviytyminen ja turvallisuusvinkit Ajokortin voimassaolo (ryhmän 1 ajokortit) Voimassa 15 vuotta kerrallaan enintään siihen asti, kun kuljettaja täyttää 70 vuotta.

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Koulukysely

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Koulukysely LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Koulukysely 9.6.2015 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 4. 22.5.2015 (3 vk) ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä

Lisätiedot

Tieliikenteen ilmapiiri vuonna 2011

Tieliikenteen ilmapiiri vuonna 2011 Oma ja muiden kuljettajien toiminta liikenteessä Tieliikenteen ilmapiiri vuonna 11 LEENA PÖYSTI 12 Sisältö Johdanto... 3 Koko maan liikenteen ilmapiiri... 4 Kielteiset piirteet... 5 Myönteiset piirteet...

Lisätiedot

LIIKENNETURVA TUTKIMUSTULOKSIA KULJETTAJIEN SUHTAUTUMISESTA YLINOPEUDELLA AJAMISEEN LEENA PÖYSTI SIRPA RAJALIN

LIIKENNETURVA TUTKIMUSTULOKSIA KULJETTAJIEN SUHTAUTUMISESTA YLINOPEUDELLA AJAMISEEN LEENA PÖYSTI SIRPA RAJALIN 2008 LIIKENNETURVA TUTKIMUSTULOKSIA KULJETTAJIEN SUHTAUTUMISESTA YLINOPEUDELLA AJAMISEEN LEENA PÖYSTI SIRPA RAJALIN 1 Sisältö NOPEUSRAJOITUKSIA RIKOTAAN USEIN... 4 Nopeusrajoitusten ylittäminen... 4 Kaahataanko

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA Rengasfoorumi 1.10.2013 Sales Questor Oy Tutkimuksen taustaa Tutkimuksella selvitettiin autoilijoiden ja/tai rengasasioita tuntevien kokemuksia ja näkemyksiä talven

Lisätiedot

Liikenne projekti. Tina, Lavina ja Jenna

Liikenne projekti. Tina, Lavina ja Jenna Liikenne projekti Tina, Lavina ja Jenna Tinan liikuntaapäiväkirja 23.03 maanantai. 24.03 tiistai Koulumatka audolla, kesto n. 12 mins. Koulumatka audolla, kesto n. 12 mins Harrastuksiin liittyvää liikuntaa

Lisätiedot

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna 2014-2015 Taustaa: Koulukuljetuksen piiriin kuuluu noin 760 Kajaanin kaupungin peruskoulun oppilasta. Joka lukuvuoden alussa toteutettavan tuntirajakyselyn

Lisätiedot

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014 Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen Tutkimus, huhtikuu 2014 Tutkimuksen lähtökohdat EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan auton omistaja saa vapaasti päättää,

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO 1 TAUSTAA JA VASTAAJAMÄÄRÄ Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen liittyvä asukaskysely järjestettiin 11.4. 22.5.2011 välisenä aikana. Kyselyyn oli mahdollista

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä 1 Kyselyn y sisältö 1. Etusivu, jolla tietoa alueen suunnittelusta ja kyselystä 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA

Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ ONNETTOMUUDET KOULUMATKOJEN TURVALLISUUS AIEMMAT KYSELYT VIISAAN LIIKKUMISEN KYSELY Suunnittelualue Suunnittelualueena olevat Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat 5. Hyväksyminen ja seuranta 1.9.2015 Suunnitelman hyväksyminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen kannalta kunnan päätöksentekijöiden tuki on äärimmäisen

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

ESRA: Suomalaisten tieliikenteen riskikäyttäytyminen ja asenteet kansallisessa ja eurooppalaisessa tarkastelussa

ESRA: Suomalaisten tieliikenteen riskikäyttäytyminen ja asenteet kansallisessa ja eurooppalaisessa tarkastelussa Liikenneturvan selvityksiä 2/2016 ESRA: Suomalaisten tieliikenteen riskikäyttäytyminen ja asenteet kansallisessa ja eurooppalaisessa tarkastelussa Leena Pöysti ja Anja Lohiniva-Parviainen Leena Pöysti

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa. Kyselytutkimus kesäkuu 2009

Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa. Kyselytutkimus kesäkuu 2009 Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa Kyselytutkimus kesäkuu 29 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Sääntötutkimuksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tutkimusmenetelmät ja -aineistot...4 2.1 Haastattelukysymykset...4

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:9 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 9 2 Kohde 2: linja 8 3 Kohde 3: linjat 8, 88, 99 4 Kohde 4: linja 13

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot