Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys"

Transkriptio

1 Liikenneturvan selvityksiä 2/2015 Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Leena Pöysti

2

3 Leena Pöysti Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Liikenneturvan selvityksiä 2/2015 Liikenneturva Helsinki 2015

4 Kannen kuva: Aleksi Makkonen Verkkojulkaisu pdf (www.liikenneturva.fi) ISSN ISBN

5 Yli 55-vuotiaat;-tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Avainsanat: Iäkkäät, eläkeläiset, pelot, ajokortista luopuminen, ajoterveys, turvattomuus TIIVISTELMÄ Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteistyössä tekemässä kyselyssä kerättiin tietoja yli 55- vuotiaiden liikenneturvallisuuskokemuksista ja mahdollisuuksista liikenneturvallisuuden parantamiseen. Kyselyyn vastasi yhteensä 392 henkilöä. Vastaajista kaksi kolmasosaa oli naisia. Suurin osa vastaajista oli iältään vuotta. Miehistä yli 95 % oli ajokortillisia, naisista 72 %. Suurin osa vastaajista (70 %) kertoi yleensä tuntevansa olonsa turvalliseksi liikkuessaan liikenteessä. Naisista kolmannes (36 %) koki liikenteessä turvattomuutta, miehistä noin kuudennes (17 %). Turvalaitteita vastaajat käyttivät melko ahkerasti. Yli yhdeksän kymmenestä vastaajasta kertoi pyrkivänsä aina käyttämään heijastinta liikkuessaan ulkona pimeään aikaan. Turvayötä henkilöautossa käytti lähes 100 %. Jalankulkijana ollessaan liukuesteitä kengissä pyrki käyttämään liukkailla keleillä melkein seitsemän kymmenestä. Pyöräilykypärää kertoi käyttävänsä yleensä pyöräillessään noin joka toinen vastaaja. Myös pelkoja liikenteessä esiintyy, ainakin ajoittain. Tavallisimmin pelkoa herättävät hurjastelijat, rattijuopot ja väsyneet kuljettajat. Vaikka yleisesti ottaen liikenteessä liikkuvia väsyneitä kuljettajia pelätään melko usein, harva kuljettaja itse pelkää nukahtavansa rattiin. Eniten itse kuljettajana toimiessa pelätään lähellä perässä ajavia ja hirvieläimiä. Poliisia liikenteessä ei vastaajajoukossa pelätä. Iän karttuminen kasvattaa kenties aiheellisesti huolta siitä, että liikenteessä ei enää huomaa kaikkea. Samalla liikenteen nopea rytmi alkaa useammin huolestuttaa ja pelätään useammin omaa tunaroimista Oma auto ja mahdollisuus autoiluun koetaan erittäin tärkeäksi. Alle puolet kyselyyn vastanneista koki, että harrastuksiin pääsee ja palveluita pystyy hyödyntämään helposti myös ilman oman auton käyttöä. Autoilevista vastaajista noin puolet uskookin, että ajokortista luopuminen tulisi olemaan vaikeaa, jopa sellaisessa tilanteessa, että autoilu ei enää olisikaan turvallista terveysongelmien takia. Yhdeksän kymmenestä autoilevasta vastaajasta kertoo, että ajokortittomuus tai autottomuus vaikeuttaisi liikkumista ja asiointia joko merkittävästi tai ainakin jonkin verran. Noin neljä vastaajaa kymmenestä oli huolissaan siitä, että jokin seikka omassa terveydentilassa saattaa heikentää omaa liikenneturvallisuutta. Kolmannes autoilevista vastaajista kertoi jo saaneensa lääkäriltään tietoja sairauksien vaikutuksesta autoilun turvallisuuteen. Hieman alle kolmannes (29 %) ei tietoa ollut saanut, vaikka sairauksia olikin. Paremmin tietoa oli saatu lääkkeiden vaikutuksesta. Suurin osa (65 %) oli mielestään saanut lääkäriltä tai apteekista riittävästi tietoja siitä, miten eri lääkkeet vaikuttavat liikkumisen turvallisuuteen. Enemmän neuvoja tästä olisi kaivannut 13 %. Eniten lisätietoja liikenneturvallisuuteen liittyen kaivattiin yleisesti ottaen ikääntymisen vaikutuksesta sekä vinkkejä oman liikenneturvallisuuden parantamiseen. Noin neljännestä vastaajista kiinnosti tieto siitä, milloin ajokortista olisi syytä luopua. Vinkit auton hankintaan ja ajokortin uusimiseen kiinnostivat noin joka kuudetta vastaajaa. Vähiten kiinnosti pyöräilykypärän käyttö, josta vain 5 prosenttia halusi lisätietoja. Keinot, joista lisätietoja liikenteeseen liittyen haluttiin saada, olivat yleisimmin Internet-sivustot ja televisio-ohjelmat. Noin neljä kymmenestä kaipasi paperisia oppaita ja esitteitä. Internetin suosiota lisännee se, että kyselykin toteutettiin Internetissä, joten kaikille tähän kyselyyn vastanneille se on jo nyt käytössä oleva tietolähde.

6 Sisältö Johdanto... 2 Vastaajien taustatiedot... 2 Turvalaitteiden käyttö... 4 Liikenteen turvallisuuskokemukset ja pelot... 4 Autoilusta luopuminen... 9 Vaaratilanteet liikenteessä Oma terveydentila, neuvot ja opastus Yhteenveto LIITE 1 Tulostaulukko LIITE 1 Kysymykset

7 Johdanto Tämä on Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteistyössä tekemä selvitys, jolla kartoitettiin yli 55-vuotiaiden liikennekokemuksia ja mahdollisuuksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja tiedon lisäämiseksi. Liikenneturvasta mukana olivat Leena Pöysti, Nina Hedberg ja Aulikki Schrey. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:stä Margit Granberg osallistui kyselyn laadintaan ja toteutukseen. Tiedot kerättiin tammikuussa 2015 Internet-kyselyllä. Kyselyn toteutustavan takia sen tulosten ei voida katsoa edustavan kattavasti kohteena ollutta ikäryhmää. Iäkkäiden (yli 64-vuotiaiden) liikennekuolemien määrä on vähentynyt yli 40 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeisen kolmen vuoden aikana ( ) on kuollut vuosittain keskimäärin 60 ja loukkaantunut 870 iäkästä tienkäyttäjää. Ajankohtaista tietoa iäkkäiden liikenneonnettomuuksista löytyy Liikenneturvan verkkosivuilta. (http://www.liikenneturva.fi/fi/tutkittua/tilastot/ajankohtaiset-tilastot) Vastaajien taustatiedot Surveypal -ohjelmistolla toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 392 henkilöä. Kaikki vastaajat eivät halunneet tai osanneet vastata kaikkiin kysymyksiin, joten vastaajamäärä yksittäisten kysymysten osalta vaihtelee. Vastaajista kaksi kolmasosaa oli naisia. Suurin osa oli iältään vuotta. Alle 55 - vuotiaita vastaajia ei ollut yhtään. Naisten ja miesten ikäjakaumissa ei ollut eroa. Kahdeksalla vastaajasta kymmenestä oli ajokortti. Miehistä yli 95 prosenttia oli ajokortillisia, naisista 72 prosenttia. Naiset kertoivat miehiä useammin, että ovat luopuneet ajokortista, eivät aja vaikka ajokortti onkin tai että ajokorttia ei ole. Useimmiten ajokortista olivat luopuneet yli 74-vuotiaat, joista 8 prosenttia kertoi luopuneensa ajo-oikeudesta. Olen ,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 64,3 % Nainen 35,7 % Mies (Vastauksia:375) Kuva 1 Vastaajien sukupuoli 2

8 Ikäni... Alle 55 -vuotta 0,0 % vuotta 9,4 % vuotta 70,1 % Yli 74 -vuotta 20,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % (Vastauksia:384) Kuva 2 Vastaajien ikä Onko Sinulla ajokorttia? Kaikki (Vastauksia:388) 81% 3% 4% 12% mies (Vastauksia:134) 96% 1% 2% nainen (Vastauksia:240) 72% 6% 4% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kyllä on Kyllä on, mutta en aja Ei ole, koska olen luopunut siitä Ei ole Kuva 3 Ajokortit miehillä ja naisilla Onko Sinulla ajokorttia? Kaikki (Vastauksia:388) 81% 4% 3% 12% vuotta (Vastauksia:36) 78% 6% 17% vuotta (Vastauksia:267) 82% 2% 5% 11% yli 74 -vuotta (Vastauksia:78) 74% 8% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kyllä on Kyllä on, mutta en aja Ei ole, koska olen luopunut siitä Ei ole Kuva 4 Ajokortit eri-ikäisillä 3

9 Turvalaitteiden käyttö Yli yhdeksän kymmenestä vastaajasta kertoi pyrkivänsä aina käyttämään heijastinta, kun liikkuu ulkona pimeään aikaan (92 %) ja turvayötä henkilöautossa (lähes 100 %). Naisista heijastinta pyrki aina käyttämään 94 prosenttia, miehistä 90 prosenttia. Liukuesteitä pyrki oman arvionsa mukaan käyttämään liukkailla keleillä melkein seitsemän kymmenestä (67 %). Miehistä liukuesteitä pyrki liukkaalla käyttämään 55 prosenttia, naisista 75 prosenttia. Pyöräilykypärää kertoi käyttävänsä yleensä pyöräillessään noin joka toinen vastaaja (52 %). Eri-ikäisten vastaajien turvalaitteiden itseilmoitettu käyttö ei juurikaan vaihdellut. Suurin ero oli pyöräilykypärässä, jota vuotiaat kertoivat käyttävänsä muita harvemmin (42 % käytti, 25 % ei käyttänyt). Turvalaitteiden käyttö 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pyrin käyttämään heijastinta aina liikkuessani ulkona pimeällä 92% 3% 5% Käytän aina turvavyötä henkilöautossa 100% 1% 0% Kun on liukas talvikeli, pyrin käyttämään liukuesteitä jalankulkijana 67% 16% 17% Käytän yleensä pyöräilykypärää pyöräillessäni 52% 13% 35% Jos pyöräilen pimeällä tai hämärässä, käytän pyöränvaloa 57% 1% 42% Kuva 5 Turvalaitteiden käyttö Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa Liikenteen turvallisuuskokemukset ja pelot Suurin osa vastaajista (70 %) kertoi yleensä tuntevansa olonsa turvalliseksi liikkuessaan liikenteessä. Turvattomuutta kuitenkin koki noin joka neljäs vastaaja (29 %). Naiset kertoivat miehiä useammin, että eivät yleensä tunne oloaan turvalliseksi liikenteessä liikkuessaan. Naisista kolmannes (36 %) koki turvattomuutta, miehistä noin kuudennes (17 %). Ikä ei vaikuttanut turvallisuuskokemukseen liikenteessä. 4

10 Koen yleensä oloni turvalliseksi liikenteessä liikkuessani (samaa mieltä / eri mieltä / en osaa sanoa) Kaikki (Vastauksia:387) 70% 29% 1% Miehet (Vastauksia:133) 81% 17% 2% Naiset (Vastauksia:238) 63% 36% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa Kuva 6 Liikenteen turvalliseksi kokeminen miehet vs. naiset Vaikka useimmat vastaajat kokevat olonsa liikenteessä yleisesti ottaen turvalliseksi, myös pelkoja esiintyy, ainakin silloin tällöin. Tavallisimmin liikenteessä liikkuessa pelkoa herättävät hurjastelijat (90 %), rattijuopot (78 %) ja väsyneet kuljettajat (69 %). Yli puolet vastaajista kertoi myös pelkäävänsä huonoa näkyvyyttä ja kaatumista (ks. kuva 7). Ajokortillisuus tai ajokortittomuus ei juurikaan vaikuttanut pelkokokemukseen. Myöskään ikä ei suuresti vaikuttanut siihen, minkä verran tai mitä liikenteessä pelättiin. Poikkeuksena olivat väittämät Sitä, että en huomaa kaikkia asioita, Liikenteen nopeaa rytmiä ja Omaa tunaroimista, joissa nuorimmat vastaajat kertoivat useammin, että nämä asiat eivät pelota. 5

11 Pelot liikenteessä Hurjastelijoita Rattijuoppoja 77,6% 90,0% 3,8% 6,2% 12,3% 10,0% Väsyneitä kuljettajia 69,3% 20,9% 9,8% Pimeää, häikäistymistä tai huonoa näkyvyyttä 64,3% 11,4% 24,3% Liukastumista tai kaatumista 63,7% 11,1% 25,1% Sitä, etten huomaa kaikkia asioita 42,0% 26,8% 31,2% Suuria linja- ja kuorma-autoja 36,0% 17,5% 46,5% Omaa tunaroimista 35,5% 30,8% 33,7% Mopoilijoita 34,6% 22,0% 43,4% Liikenteen nopeaa rytmiä 33,9% 22,3% 43,8% Sairauskohtausta 24,4% 32,9% 42,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kyllä pelkään En osaa sanoa En pelkää Kuva 7 Mitä pelkäät liikenteessä? Sitä, etten huomaa kaikkia asioita Kaikki (Vastauksia:388) 42,0 % 31,2 % 26,8 % vuotta (Vastauksia:36) 19,4 % 55,6 % 25,0 % vuotta (Vastauksia:266) 44,0 % 30,1 % 25,9 % yli 74 -vuotta (Vastauksia:78) 42,3 % 26,9 % 30,8 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kyllä pelkään En pelkää En osaa sanoa Kuva 8 Sitä etten huomaa kaikkia asioita/ ikä 6

12 Liikenteen nopeaa rytmiä Kaikki (Vastauksia:386) 33,9 % 43,8 % 22,3 % vuotta (Vastauksia:36) 16,7 % 63,9 % 19,4 % vuotta (Vastauksia:266) 35,3 % 44,0 % 20,7 % 74 -vuotta (Vastauksia:76) 35,5 % 34,2 % 30,3 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kyllä pelkään En pelkää En osaa sanoa Kuva 9 Liikenteen nopeaa rytmiä / ikä Omaa tunaroimista Kaikki (Vastauksia:386) 35,5 % 33,7 % 30,8 % vuotta (Vastauksia:35) 14,3 % 57,1 % 28,6 % vuotta (Vastauksia:265) 36,6 % 30,6 % 32,8 % yli 74 -vuotta (Vastauksia:78) 41,0 % 34,6 % 24,4 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kyllä pelkään En pelkää En osaa sanoa Kuva 10 Omaa tunaroimista / ikä Naiset pelkäsivät lähes kaikkia kysyttyjä asioita liikenteessä useammin kuin miehet. Taulukko 1 Pelot miehet vs. naiset PELOT Kyllä pelkään NAISET Kyllä pelkään MIEHET Hurjastelijoita 94,1% 82,8% Rattijuoppoja 83,8% 66,2% Pimeää, häikäistymistä tai huonoa näkyvyyttä 71,6% 50,0% Väsyneitä kuljettajia 71,4% 65,4% Liukastumista tai kaatumista 71,3% 52,3% Suuria linja- ja kuorma-autoja 45,8% 18,5% Liikenteen nopeaa rytmiä 40,9% 21,2% Sitä, etten huomaa kaikkia asioita 38,7% 45,9% Mopoilijoita 38,2% 28,8% Omaa tunaroimista 37,7% 31,5% Sairauskohtausta 25,0% 23,5% Erikseen kysyttiin autoilevilta henkilöiltä siitä, mitä he mahdollisesti pelkäävät autoa ajaessaan. Vaikka yleisesti ottaen liikenteessä liikkuvia väsyneitä kuljettajia pelättiin melko usein, harva 7

13 kuljettaja itse pelkää nukahtavansa rattiin (11 %). Eniten itse kuljettajana toimiessa pelätään lähellä perässä ajavia (67 %) ja hirvieläimiä (64 %). Liukasta ja vesiliirtoa pelkää joka toinen kuljettaja. Poliisia liikenteessä ei pelätä. Pelot autoa ajaessa Liian lähellä perässä ajavia 21,1% 12,5% 66,5% Hirviä, peuroja tai poroja 24,0% 12,5% 63,5% Liukasta tai vesiliirtoa 38,8% 11,2% 50,0% Vastaantulevia, varsinkin niiden ohitellessa 38,7% 18,8% 42,5% Vahingon aiheuttamista muille 37,4% 24,5% 38,1% Sitä, etten huomaa kaikkia asioita kuljettajana 32,9% 29,0% 38,1% Pyöräilijöitä ja jalankulkijoita 58,1% 17,9% 24,0% Vieraalla paikkakunnalla ajamista 65,4% 20,3% 14,3% Rattiin nukahtamista 65,4% 23,5% 11,1% Poliisia 96,2% 1,9% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% En pelkää En osaa sanoa Kyllä pelkään Kuva 11 Pelot autoa ajaessa (autoa ajavat vastaajat) 8

14 Kysyttyjen pelkojen lisäksi avoimissa vastauksissa ilmeni, että liikenteessä pelätään mm. Punaista päin ajamista ja kävelijöitä Liikennevalvonnan vähäisyyden seurauksia, liikennesääntöjä rikkovia, epäkohteliaisuutta Autoilijoiden huonoa suojatiekäyttäytymistä Mopoautoilijoiden toimintaa Tilanteita, joissa on paljon liikennemerkkejä ja/tai muuta huomioitavaa Huonoja olosuhteita /huonoja tieolosuhteita Matkapuhelinta käyttäviä kuljettajia Pyöräilijöitä jalankulkijana ollessa (varoittamatta vierestä ajo) Ärtymyksen vaikutusta omaan toimintaan Holtittomia linja-auton kuljettajia linja-autossa matkustettaessa, linja-autossa kaatumista Auton rikkoontumista (rengasrikko tai muu vika) Henkilöitä, jotka eivät tunne liikennesääntöjä Vanhoja kuljettajia / nuoria kuljettajia /koululaisia / raitiovaunuja/ koiria ja koirien ulkoiluttajia Ilman heijastinta kulkevia Huumeita käyttäneitä, aggressiivisia henkilöitä Liikenteen liian kovaa rytmiä. Autoilusta luopuminen Alle puolet (44 %) vastaajista koki, että harrastuksiin pääsee ja palveluita pystyy hyödyntämään helposti myös ilman oman auton käyttöä. Autoilevista vastaajista noin puolet uskoikin, että ajokortista luopuminen olisi vaikeaa, vaikka autoilu ei enää olisikaan turvallista terveysongelmien takia. Yhdeksän kymmenestä autoilevasta vastaajasta kertoi, että ajokortittomuus tai autottomuus vaikeuttaisi liikkumista ja asiointia joko merkittävästi tai ainakin jonkin verran. Tarvitsemani palvelut ja harrastukseni ovat helposti tavoitettavissa myös ilman oman auton käyttöä Samaa mieltä 44,4 % Eri mieltä 53,0 % En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 2,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:383) Kuva 12 Tarvitsemani palvelut ja harrastukseni ovat helposti tavoitettavissa myös ilman oman auton käyttöä 9

15 Uskotko, että Sinulle olisi vaikeaa luopua ajo-oikeudesta (ajokortista), jos autoilu ei enää terveysongelmien takia olisi turvallista? Kyllä olisi 47,8 % En usko että olisi 45,8 % En osaa sanoa 6,4 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:312) Kuva 13 Uskotko, että Sinulle olisi vaikeaa luopua ajo-oikeudesta (ajokortista), jos autoilu ei enää terveysongelmien takia olisi turvallista? Autoilevat vastaajat Autosta tai ajokortista luopuminen vaikeuttaisi liikkumistani ja asiointiani... Merkittävästi 55,8 % Jonkin verran 35,3 % Ei juurikaan Voin yhtä hyvin kävellä, pyöräillä tai hoitaa asiani julkisilla kulkuvälineillä 4,2 % 7,7 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:312) Kuva 14 Autosta tai ajokortista luopuminen vaikeuttaisi liikkumistani ja asiointiani... Autoilevat vastaajat Kolmannes vastaajista kertoi saaneensa lääkäriltään tietoja sairauksien vaikutuksesta autoilun turvallisuuteen. Hieman alle kolmannes kertoi, että tietoa ei ollut saanut ja loput kertoivat, että eivät osaa sanoa, tai sairauksia ei ole ollut. 10

16 Oletko saanut lääkäriltäsi tietoja sairauksiesi vaikutuksesta autoilun turvallisuuteen? Kyllä olen 31,9 % En ole 29,0 % En osaa sanoa tai minulla ei ole ollut sairauksia 39,1 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:307) Kuva 15 Oletko saanut lääkäriltäsi tietoja sairauksiesi vaikutuksesta autoilun turvallisuuteen? Autoilevat vastaajat Ajokortista luopumisen vaikutuksia saattaa olla vaikea mieltää ennen kun tilanne konkretisoituu jollain tavalla. Ne vastaajat, jotka tietoa lääkäriltä olivat saaneet, kertoivat muita useammin, että ajokortista luopuminen olisi vaikeaa (60 %). Vaaratilanteet liikenteessä Noin viidennes vastaajista (19 %) kertoi olleensa joskus nukahtamaisillaan rattiin. Hieman yli joka kymmenes oli autoillut niin sairaana tai huonovointisena, että se oli vaikuttanut ajamiseen (12 %). Noin neljä kymmenestä vastaajasta koki joutuneensa henkilöautossa vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen (43 %). Polkupyöräilijänä vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen oli joutunut yli joka kuudes vastaaja (18 %). Jalankulkijana vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen oli joutunut lähes joka kolmas vastaaja (31 %). Olen ollut lähellä nukahtaa rattiin Ei koskaan 65,6 % Kerran tai muutamia kertoja 18,7 % Useita kertoja 0,3 % En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 15,4 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:390) Kuva 16 Olen ollut lähellä nukahtaa rattiin 11

17 Olen ajanut autolla niin sairaana tai huononvointisena, että olen huomannut sen vaikuttaneen ajamiseen Ei koskaan 71,0 % Kerran tai muutamia kertoja 11,8 % Useita kertoja 0,3 % En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 17,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:389) Kuva 17 Olen ajanut autolla niin sairaana tai huononvointisena, että olen huomannut sen vaikuttaneen ajamiseen Olen joutunut henkilöautolla (kuljettajana tai matkustajana) vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen Ei koskaan Kerran tai muutamia kertoja Useita kertoja En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 0,5 % 6,4 % 42,8 % 50,3 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:390) Kuva 18 Olen joutunut henkilöautolla (kuljettajana tai matkustajana) vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen Olen joutunut polkupyörällä vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen Ei koskaan Kerran tai muutamia kertoja Useita kertoja En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 0,8 % 17,6 % 24,6 % 57,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:386) Kuva 19 Olen joutunut polkupyörällä vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen 12

18 Olen joutunut jalankulkijana vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen Ei koskaan 65,0 % Kerran tai muutamia kertoja 28,2 % Useita kertoja En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 2,6 % 4,1 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:386) Kuva 20 Olen joutunut jalankulkijana vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen Liukastumalla ulkona oli kaatunut noin seitsemän vastaajaa kymmenestä. Olen kaatunut liukastumalla ulkona Ei koskaan 29,1 % Kerran tai muutamia kertoja 63,1 % Useita kertoja En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 6,2 % 1,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:385) Kuva 21 Olen kaatunut liukastumalla ulkona 13

19 Oma terveydentila, neuvot ja opastus Noin neljä vastaajaa kymmenestä (41 %) oli huolissaan siitä, että jokin seikka omassa terveydentilassa saattaa heikentää omaa liikenneturvallisuutta. Oletko huolissasi siitä, että jokin seikka terveydentilassasi saattaa heikentää omaa liikenneturvallisuuttasi? Kyllä olen 41,2 % En ole 42,7 % En osaa sanoa 16,1 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:386) Kuva 22 Oletko huolissasi siitä, että jokin seikka terveydentilassasi saattaa heikentää omaa liikenneturvallisuuttasi? Lääkkeiden vaikutuksista liikenneturvallisuuteen oli vastaajien arvion mukaan saatu tietoa useammin kuin sairauksien vaikutuksesta. Suurin osa (65 %) oli mielestään saanut lääkäriltä tai apteekista riittävästi tietoja siitä, miten eri lääkkeet vaikuttavat liikkumisen turvallisuuteen. Enemmän neuvoja tai tietoa olisi kaivannut joka kahdeksas vastaaja (13 %). Oletko mielestäsi saanut lääkäriltä tai apteekista riittävästi tietoa siitä, miten eri lääkkeet vaikuttavat liikkumisen (esim. autoilun tai pyöräilyn) turvallisuuteen? Kyllä olen 64,6 % En ole 12,9 % En osaa sanoa tai en ole käyttänyt lääkkeitä, jotka vaikuttaisivat liikkumisen turvallisuuteen 22,5 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:387) Kuva 23 Oletko mielestäsi saanut lääkäriltä tai apteekista riittävästi tietoa siitä, miten eri lääkkeet vaikuttavat liikkumisen (esim. autoilun tai pyöräilyn) turvallisuuteen? Vastaajilta kysyttiin myös, mistä liikenneturvallisuusasioista heitä kiinnostaisi saada lisää tietoa. Eniten lisätietoja kaivattiin yleisesti ottaen ikääntymisen vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen ja toivottiin vinkkejä oman liikenneturvallisuuden parantamiseen. Näistä molemmista noin 45 14

20 prosenttia kaipasi lisää tietoa. Kolmannes vastaajista oli kiinnostunut saamaan lisää tietoa lääkkeiden ja sairauksien vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen, liikennesäännöistä, liikennemerkeistä, sekä lähiympäristön vaaranpaikkojen tunnistamisesta. Noin neljännestä vastaajista kiinnosti tieto siitä, milloin ajokortista olisi syytä luopua ja miten liukastumistapaturmia voisi ehkäistä. Vinkit auton hankintaan ja ajokortin uusimiseen kiinnostivat noin joka kuudetta vastaajaa. Vähiten kysytyistä aiheista kiinnosti pyöräilykypärän käyttö, josta vain 5 prosenttia halusi lisätietoja. Kuitenkin niistä, jotka eivät vielä pyöräilykypärää käyttäneet, lisätietoja kypärästä kaipasi 12 prosenttia. Polkupyörällä vaaratilanteeseen joutuneista 10 prosenttia kaipasi lisätietoja kypärän käytöstä. Lisätietojen toive / tarve Ikääntymisen vaikutus liikenneturvallisuuteen 30,6% 24,9% 44,5% Vinkit oman liikenneturvallisuuden parantamiseksi 30,1% 26,7% 43,3% Lääkkeiden ja sairauksien vaikutus liikenneturvallisuuteen 42,3% 24,2% 33,5% Liikennesäännöt 45,7% 21,6% 32,7% Liikennemerkit 49,2% 18,8% 32,0% Miten tunnistaa lähiympäristön vaaranpaikat 42,8% 27,0% 30,2% Milloin ajokortista olisi syytä luopua 44,2% 27,4% 28,4% Liukastumistapaturmien ehkäisy 59,0% 17,0% 24,0% Vinkit auton hankintaan 68,6% 14,4% 17,0% Ajokortin uusiminen 73,8% 9,6% 16,6% Pyöräilykypärän käyttö 80,3% 14,6% 5,1% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 % EI, en tarvitse lisätietoja En osaa sanoa KYLLÄ, haluaisin lisätietoja Kuva 24 Lisätietojen toive / tarve Lähteet, joista lisätietoja liikenteeseen liittyen haluttiin saada, olivat yleisimmin Internet-sivustot (55 %) ja televisio-ohjelmat (64 %). Noin neljä kymmenestä kaipasi paperisia oppaita ja esitteitä. Yhtä moni toivoi tietoa löytyvän lehdistä. Autokoulusta tietoa halusi saada vain 4 prosenttia vastaajista. Kursseille oli valmis tulemaan noin joka viides. Yhtä moni kertoi Internet-testien, lääkärin opastuksen ja radio-ohjelmien olevan hyviä tietolähteitä. 15

21 Miltä tahoilta tai missä muodossa haluaisit saada tietoja liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista? (voit valita useita vaihtoehtoja) Autokoulu Jokin muu Apteekin henkilökunta Kurssit Internet-testit Lääkäri Radio-ohjelmat Paperiset esitteet ja -oppaat Lehdet Internet-sivustot Televisio-ohjelmat 4,4 % 7,0 % 14,8 % 21,3 % 21,6 % 22,9 % 24,2 % 42,3 % 46,8 % 55,3 % 63,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (Vastauksia:385) Kuva 25 Miltä tahoilta tai missä muodossa haluaisit saada tietoja liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista? (voit valita useita vaihtoehtoja) Muita, kuin kysyttyjä tahoja, joilta neuvoja toivottiin oli mm. Poliisi Eläkeläisyhdistys/ muut yhdistykset Ammattiautoilijat Joka kotiin jaettavat oppaat Terveyskeskuksiin nastoituspalvelu kenkiin 16

22 Yhteenveto Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteistyössä tekemässä selvityksessä kerättiin tietoja yli 55-vuotiaiden liikennekokemuksia ja mahdollisuuksista liikenneturvallisuuden parantamiseen. Tammikuussa 2015 toteutettuun Internet-kyselyyn vastasi yhteensä 392 henkilöä. Vastaajista kaksi kolmasosaa oli naisia. Suurin osa vastaajista oli iältään vuotta. Miehistä yli 95 prosenttia oli ajokortillisia, naisista 72 prosenttia. Suurin osa vastaajista (70 %) kertoi yleensä tuntevansa olonsa turvalliseksi liikkuessaan liikenteessä. Noin joka neljäs vastaaja kuitenkin kertoi, että ei tunne oloaan turvalliseksi liikenteessä. Naisista kolmannes koki turvattomuutta, miehistä noin kuudennes. Turvalaitteiden käyttö oli melko hyvällä tasolla. Yli yhdeksän kymmenestä vastaajasta kertoi pyrkivänsä aina käyttämään heijastinta liikkuessaan ulkona pimeään aikaan. Turvayötä henkilöautossa kertoi käyttävänsä lähes jokainen. Liukuesteitä pyrki käyttämään liukkailla keleillä melkein seitsemän kymmenestä. Pyöräilykypärää kertoi käyttävänsä yleensä pyöräillessään noin joka toinen vastaaja. Myös pelkoja liikenteessä esiintyy. Tavallisimmin niitä herättivät hurjastelijat, rattijuopot ja väsyneet kuljettajat. Vaikka liikenteessä liikkuvia väsyneitä kuljettajia pelättiin melko usein, harva kuljettaja itse pelkää nukahtavansa rattiin. Eniten itse kuljettajana toimiessa pelätään lähellä perässä ajavia ja hirvieläimiä. Poliisia liikenteessä ei vastaajajoukossa pelätä. Tähän kyselyyn vastanneet kertoivat useammin pelkäävänsä kysyttyjä asioita, kuin mitä Liikenneturvan koko väestölle suunnatuissa pelkokyselyissä on taso ollut. (http://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/tutkittua/tutkimukset/2012_pelot_vaar at_liikenteessa.pdf) Oma auto ja mahdollisuus autoiluun koetaan erittäin tärkeäksi. Alle puolet kyselyyn vastanneista kokee, että harrastuksiin pääsee ja palveluita pystyy hyödyntämään helposti myös ilman oman auton käyttöä. Autoilevista vastaajista noin puolet arvioi, että ajokortista luopuminen olisi itselle vaikeaa, jopa sellaisessa tilanteessa, että autoilu ei enää olisikaan turvallista terveysongelmien takia. Yhdeksän kymmenestä autoilevasta vastaajasta kertoi että ajokortittomuus tai autottomuus vaikeuttaisi liikkumista ja asiointia joko merkittävästi tai ainakin jonkin verran. Noin neljä vastaajaa kymmenestä oli huolissaan siitä, että jokin seikka omassa terveydentilassa saattaa heikentää omaa liikenneturvallisuutta. Kolmannes autoilevista vastaajista oli saanut lääkäriltä tietoja sairauksien vaikutuksesta autoilun turvallisuuteen. Useammin tietoa oli saatu lääkkeiden vaikutuksesta. Suurin osa (65 %) oli mielestään saanut lääkäriltä tai apteekista riittävästi tietoja siitä, miten eri lääkkeet vaikuttavat liikkumisen turvallisuuteen. Enemmän neuvoja lääkkeiden vaikutuksista olisi kaivannut joka kahdeksas vastaaja. Eniten lisätietoja liikenneturvallisuuteen liittyen kaivattiin yleisesti ottaen ikääntymisen vaikutuksesta sekä vinkkejä oman liikenneturvallisuuden parantamiseen. Noin neljännestä vastaajista kiinnosti tieto siitä, milloin ajokortista olisi syytä luopua. Vinkit auton hankintaan ja ajokortin uusimiseen kiinnostivat noin joka kuudetta vastaajaa. Vähiten kysytyistä aiheista kiinnosti pyöräilykypärän käyttö, josta vain 5 prosenttia halusi lisätietoja. Tahot, joista lisätietoja liikenteeseen liittyen haluttiin saada, olivat yleisimmin Internet-sivustot ja televisio-ohjelmat. Noin neljä kymmenestä kaipasi paperisia oppaita ja esitteitä. Vähiten haluttuna kanavana pidettiin autokoulua, josta tietoa halusi 4 prosenttia vastaajista. 17

23 LIITE 1 Tulostaulukko Kaikki 392 vastaajaa % N Olen... Nainen 64,3% 241 Mies 35,7% 134 Ikäni... Alle 55 -vuotta 0,0% vuotta 9,4% vuotta 70,1% 269 Yli 74 -vuotta 20,6% 79 Onko Sinulla ajokorttia? Kyllä on 80,7% 313 Kyllä on, mutta en aja 3,9% 15 Ei ole, koska olen luopunut siitä 3,1% 12 Ei ole 12,4% 48 Pyrin käyttämään heijastinta aina liikkuessani ulkona pimeällä Samaa mieltä 92,3% 360 Eri mieltä 3,1% 12 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 4,6% 18 Käytän aina turvavyötä henkilöautossa Samaa mieltä 99,5% 387 Eri mieltä 0,5% 2 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 0,0% 0 Kun on liukas talvikeli, pyrin käyttämään liukuesteitä jalankulkijana Samaa mieltä 66,9% 261 Eri mieltä 16,2% 63 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 16,9% 66 Käytän yleensä pyöräilykypärää pyöräillessäni Samaa mieltä 51,7% 199 Eri mieltä 13,0% 50 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 35,3% 136 Jos pyöräilen pimeällä tai hämärässä, käytän pyöränvaloa Samaa mieltä 57,3% 221 Eri mieltä 1,3% 5 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 41,5% 160 Koen yleensä oloni turvalliseksi liikenteessä liikkuessani Samaa mieltä 70,0% 271 Eri mieltä 28,7% 111 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 1,3% 5 18

24 Tarvitsemani palvelut ja harrastukseni ovat helposti tavoitettavissa myös ilman oman auton käyttöä Samaa mieltä 44,4% 170 Eri mieltä 53,0% 203 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 2,6% 10 Olen ollut lähellä nukahtaa rattiin Ei koskaan 65,6% 256 Kerran tai muutamia kertoja 18,7% 73 Useita kertoja 0,3% 1 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 15,4% 60 Olen ajanut autolla niin sairaana tai huononvointisena, että olen huomannut sen vaikuttaneen ajamiseen Ei koskaan 71,0% 276 Kerran tai muutamia kertoja 11,8% 46 Useita kertoja 0,3% 1 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 17,0% 66 Olen joutunut henkilöautolla (kuljettajana tai matkustajana) vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen Ei koskaan 50,3% 196 Kerran tai muutamia kertoja 42,8% 167 Useita kertoja 0,5% 2 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 6,4% 25 Olen joutunut polkupyörällä vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen Ei koskaan 57,0% 220 Kerran tai muutamia kertoja 17,6% 68 Useita kertoja 0,8% 3 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 24,6% 95 Olen joutunut jalankulkijana vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen Ei koskaan 65,0% 251 Kerran tai muutamia kertoja 28,2% 109 Useita kertoja 2,6% 10 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 4,1% 16 Olen kaatunut liukastumalla ulkona Ei koskaan 29,1% 112 Kerran tai muutamia kertoja 63,1% 243 Useita kertoja 6,2% 24 En osaa sanoa tai en käytä tätä kulkutapaa 1,6% 6 Oletko huolissasi siitä, että jokin seikka terveydentilassasi saattaa heikentää omaa liikenneturvallisuuttasi? Kyllä olen 41,2% 159 En ole 42,7% 165 En osaa sanoa 16,1% 62 19

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville?

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Tuula Taskinen, Liikenneturva Aineiston koonnut Leena Pöysti, Liikenneturva Taustatietoa kyselystä Kyselyt tehtiin syksyllä 2015 Liikenneturvan tapahtumissa

Lisätiedot

Jalankulkijoiden liukastumiset

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Leena Pöysti Leena Pöysti Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Liikenneturva

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta. Alakoululaisten kyselyyn saatiin yhteensä 393 vastausta

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturva 2015

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturva 2015 Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturva 2015 Satu-Sofia Rantala ja Leena Pöysti Liikenneturvan selvityksiä 1/2015 ISBN: 978-951-560-215-2 (pdf) ISSN 2341-8052 Johdanto Liikenneturva selvitti jalankulkijoiden

Lisätiedot

85,2 % 80,0 % (Vastauksia:2546)

85,2 % 80,0 % (Vastauksia:2546) Sukupuolesi 100,0 % 85,2 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 14,8 % 0,0 % Nainen (Vastauksia:2546) Mies Ikäsi Alle 18 vuotta 1,7 % 18-24 vuotta 3,4 % 25-35 vuotta 14,8 % 36-50 vuotta 41,4 % 51-65 vuotta 35,8

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT 1. Lähtökohdat Päivämäärä 06/06/2013 Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Mopoilu ja liikenneraittius

Mopoilu ja liikenneraittius Mopoilu ja liikenneraittius Parannamme liikenneturvallisuutta vaikuttamalla ihmisen käyttäytymiseen 2 Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva,

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Näin meillä seminaari 16.9.2014 Leena Pöysti Liikennekäyttäytymisen seuranta Seurantajärjestelmän tietoja kerätään tarkkailemalla ja automaattisilla

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kysely kuntalaisille 1. Ikä o Alle 7 o 7-16 o 17-18 o 19-25 o 26 65 o Yli 65 2. Kotikunta o Kemijärvi o Pelkosenniemi

Lisätiedot

Place client logo here in Slide Master

Place client logo here in Slide Master Place client logo here in Slide Master kampanjaviikko Tutkimus suomalaisten asenteista RIF- Tammikuu 0 Mari Keränen Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tausta: Zeeland haluaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa

Lisätiedot

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI Sirpa Rajalin LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI 6.5.2009 12 edellisen kk:n aikana kuolleet Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri 2014

Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri 2014 Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri Johdanto Tarkoituksena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liikenteestä. Tutkimuksen aineisto kerättiin joulukuussa GallupForumissa,

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Sirpa Rajalin & Leena Pöysti. Leena Pöysti

Sirpa Rajalin & Leena Pöysti. Leena Pöysti Sirpa Rajalin & Leena Pöysti Leena Pöysti Liikenneturvan tutkijaseminaari 5.5.2011 Taustaa.. Turvavyön käyttö, selvin päin ajaminen ja nopeusrajoitusten noudattaminen ovat niitä käyttäytymistekijöitä,

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Taustatiedot 700 600 N 6, M 32% Vastaajien määrä kunnittain Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä

Lisätiedot

TERVEYS 2006 -TUTKIMUS

TERVEYS 2006 -TUTKIMUS TAUSTAA TERVEYS 2006 -TUTKIMUS Kirjekysely Valittujen Palojen tilaajille kesäkuussa 2006 Suomessa vastaajia 1 522 Näytteet kiintiöity iän (18+ v.) ja sukupuolen mukaan valtakunnallisesti edustaviksi Aineiston

Lisätiedot

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Päihdeseminaari 4.9.2014, Sampola, Tre Matti Joki Yhteyspäällikkö, Liikenneturva, Tampere Käyttäytymistiedejäsen, liikennevahinkojen Tutkijalautakunta, Pirkanmaa,

Lisätiedot

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä Eduskunnan lakivaliokunnalle Julkinen kuuleminen 16.10.2014 M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA Rengasfoorumi 1.10.2013 Sales Questor Oy Tutkimuksen taustaa Tutkimuksella selvitettiin autoilijoiden ja/tai rengasasioita tuntevien kokemuksia ja näkemyksiä talven

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö Joulukuu 2016 Asukaskyselyn tulokset Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

Mielipiteitä ajonopeuksista 2012

Mielipiteitä ajonopeuksista 2012 Leena Pöysti Liikenneturva 2012 Mielipiteitä ajonopeuksista 2012 Taustaa... 1 Tämän tutkimuksen aineisto... 2 Kaahaaminen... 2 Nopeuteen liittyviä vaaratilanteita ja rikkomuksia... 5 Suhtautuminen ylinopeuteen...

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Aktiivinen turvatekniikka ja suhtautuminen automaattiautoihin. Liikenneturvan kyselytutkimusten tuloksia

Aktiivinen turvatekniikka ja suhtautuminen automaattiautoihin. Liikenneturvan kyselytutkimusten tuloksia Aktiivinen turvatekniikka ja suhtautuminen automaattiautoihin Liikenneturvan kyselytutkimusten tuloksia 1-1 Kysely osa 1 Ensimmäinen kyselytutkimus toteutettiin joulukuussa 1. Tutkimuksen toteutti Kantar

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus. Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville

Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus. Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville Iäkkäiden liikenneturvallisuus Tieliikenteessä menehtyneistä noin joka neljäs ja loukkaantuneista reilu kymmenes

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Suhtautuminen itseohjautuviin autoihin. Liikenneturva ja Kantar TNS Oy 2016

Suhtautuminen itseohjautuviin autoihin. Liikenneturva ja Kantar TNS Oy 2016 Suhtautuminen itseohjautuviin autoihin Liikenneturva ja Kantar TNS Oy 1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liikenteestä. Kantar

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 30.11.2017 Koulumatkakyselyn päätulokset Koulumatkojen pituudet ovat kasvaneet

Lisätiedot

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen kuntien seudullinen liikenneturvallisuusryhmä yhdessä Liikenneturvan ja poliisin kanssa jalkautuivat tarkkailemaan

Lisätiedot

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja keskustelu Pieksämäen vanhusneuvoston kanssa 9.9.2014 Sisäisen turvallisuuden teematilaisuus

Lisätiedot

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför.

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Matti Järvinen 29.1.2008 Liikenneturvallisuustavoite 800 12 edellisen kk:n aikana kuolleet 700 600 500 400 Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ. Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1

OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ. Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1 OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1 Ajokorttilainsäädäntö Ennen ajokortin uusimista pitää toimittaa lääkärinlausunto poliisille kevyissä ajokorttiluokissa

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5 Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys 2011 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 1 Draaman keinoin liikenteessä Ammattioppilaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (9) 2000 nuorta (74% M) 2/3 oli 17-18 v 95% ei ota jos ajaa 83% käyttää

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 167 asukkaista. Tämä on 2,1 % kunnan

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 Asialista 1. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö 2. Liikenneturvallisuustyön haasteet ja tavoitteet 3. Kävelyn

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta ja sen seuranta Riikka Rajamäki 14.11.2017 Tampere Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA LIIKENNEKASVATUS Koulun liikennekasvatuksen tavoitteena on liikenteen sääntöjen opettaminen ja turvallisten toimintatapojen oppiminen. Lisäksi tuetaan turvallista

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

Aivovammaliitto Liikenneturva Autokoululiitto

Aivovammaliitto Liikenneturva Autokoululiitto Aivovammaliitto Liikenneturva Autokoululiitto Olenko riskikäyttäytyjä? Nautinko vaaratilanteista? Miten otan arjessa vaaratilanteet huomioon liikenteessä, kotona, liikunnan parissa tai muuten vapaaajalla?

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. A. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? B. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO on.

HÄTÄTILANTEET. A. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? B. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO on. HÄTÄTILANTEET A. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO on. C. Kuka auttaa hätänumerossa? 1. 2. 3. 4.

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuudesta ajankohtaisia ajatuksia. Ylivieskassa 11.11.2014 Toimitusjohtaja Anna Liisa Tarvainen LIIKENNETURVA

Tieliikenteen turvallisuudesta ajankohtaisia ajatuksia. Ylivieskassa 11.11.2014 Toimitusjohtaja Anna Liisa Tarvainen LIIKENNETURVA Tieliikenteen turvallisuudesta ajankohtaisia ajatuksia Ylivieskassa 11.11.2014 Toimitusjohtaja Anna Liisa Tarvainen LIIKENNETURVA Hyvä suunta Katse taakse pitkiä kehityskaaria hyviä tuloksia tukeva pohja

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen. Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen. Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012 Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012 Esityksen rakenne 1. Johdanto Tapaturmaisesti kuolleiden yli 65 vuotiaiden kuolemansyyt

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI /terveyskeskus ja vastaanotto

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI /terveyskeskus ja vastaanotto HALLINTO/SEKTORI: TERVEYSTOIMI /terveyskeskus ja vastaanotto Terveydenhoitajat Lääkärit llisuustietämyksen Henkilökunnan koulutus (terveydentilan vaikutus liikenneturvallisuuteen, lääkkeiden vaikutus toimintakykyyn),

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8)

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8) 25.1.2016 1(8) Nuoret liikenteessä Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema varusmiesten liikenneturvallisuuskampanja Särmänä liikenteessä on toteutettu varusmieskoulutusta

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Koulukysely

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Koulukysely LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Koulukysely 9.6.2015 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 4. 22.5.2015 (3 vk) ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä

Lisätiedot

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä?

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? 1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? A Puolesta B Jonkin verran puolesta C Jonkin verran vastaan D Vastaan 2) Liikutteko

Lisätiedot

Suhtautuminen liikennekasvatukseen

Suhtautuminen liikennekasvatukseen Liikenneturvan selvityksiä 4/2014 Suhtautuminen liikennekasvatukseen - Tuloksia aikuisväestölle ja koululaisten vanhemmille suunnatuista kyselyistä Leena Pöysti Leena Pöysti Suhtautuminen liikennekasvatukseen

Lisätiedot

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin Raportti Helmikuu 2012 Vastauksia huomisen kysymyksiin Turvallisuus joukkoliikenteessä 2011 -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisena matkustajat ja henkilökunta kokevat turvallisuustilanteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET Itäuusmaalaiset kunnat, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestivät turvallisuuskyselyn maaliskuussa 2016.

Lisätiedot

Iäkäs autoilija. Ajokortti, liikenteessä selviytyminen ja turvallisuusvinkit

Iäkäs autoilija. Ajokortti, liikenteessä selviytyminen ja turvallisuusvinkit Iäkäs autoilija Ajokortti, liikenteessä selviytyminen ja turvallisuusvinkit Ajokortin voimassaolo (ryhmän 1 ajokortit) Voimassa 15 vuotta kerrallaan enintään siihen asti, kun kuljettaja täyttää 70 vuotta.

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 80 Kalajoen asukkaista. Tämä on

Lisätiedot

TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI

TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI Ylämyllyn koulun liikenneturvallisuussuunnitelma TURVALLISTA KOULUMATKAA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Vinkkejä vanhemmille 4 Liikennekasvatuksen teemat 5 Jalankulkijana

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Pohjois-Savossa

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Pohjois-Savossa Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Pohjois-Savossa Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja keskustelu Iisalmen ikäihmistenneuvoston kanssa 22.9.2014 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

LIIKENNETURVA TUTKIMUSTULOKSIA KULJETTAJIEN SUHTAUTUMISESTA YLINOPEUDELLA AJAMISEEN LEENA PÖYSTI SIRPA RAJALIN

LIIKENNETURVA TUTKIMUSTULOKSIA KULJETTAJIEN SUHTAUTUMISESTA YLINOPEUDELLA AJAMISEEN LEENA PÖYSTI SIRPA RAJALIN 2008 LIIKENNETURVA TUTKIMUSTULOKSIA KULJETTAJIEN SUHTAUTUMISESTA YLINOPEUDELLA AJAMISEEN LEENA PÖYSTI SIRPA RAJALIN 1 Sisältö NOPEUSRAJOITUKSIA RIKOTAAN USEIN... 4 Nopeusrajoitusten ylittäminen... 4 Kaahataanko

Lisätiedot

Jalankulkija liikenteessä

Jalankulkija liikenteessä Jalankulkija liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7, PL 29 00421 Helsinki

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

liikenneviikko Tehtäväpaketti 3. 6.-luokkalaisille päivitämme puheenaiheesi

liikenneviikko Tehtäväpaketti 3. 6.-luokkalaisille päivitämme puheenaiheesi L sten liikenneviikko Tehtäväpaketti 3. 6.-luokkalaisille päivitämme puheenaiheesi Tänään sukellamme liikennemerkkien runsaaseen maailmaan. Aivan aluksi sinun kannattaa etsiä päivän lehdestä liikennemerkkiaukeama.

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot