Uusi lupa tai luvan muutos, hakijana hankkeen toteuttaja tai luvan haltija, hankkeen yhteydessä annettavat määräykset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi lupa tai luvan muutos, hakijana hankkeen toteuttaja tai luvan haltija, hankkeen yhteydessä annettavat määräykset"

Transkriptio

1 LIITE 1 Sivu 1 (2) Uusi lupa tai luvan muutos, hakijana hankkeen toteuttaja tai luvan haltija, hankkeen yhteydessä annettavat määräykset Kunta Vesistöaluenu mero Vesistöalue Laki Hiirikoski Vaasa 42 Kyrönjoki LSY VHAO KHO VVL Kissakoski Hirvensalmi 14 Kymijoki ISY VVL Makkarakoski Pori 36 Karvianjoki ESAVI VVL Arrakoski Padasjoki 14 Kymijoki ESAVI 1) VVL Valsverksforsen Raasepori 82 Fiskarsinjoki ESAVI VVL Haapakoski Haapavesi 54 Pyhäjoki PSY VVL Ryöttö Ähtäri 35 Kokemäenjoki Vaasan LH VOL Ryöttö Ähtäri 35 Kokemäenjoki LSY VHAO VVL Pihlajamaa Veteli 49 Perhonjoki LSY VVL Lahankoski Pornainen 19 Mustijoki LSY VHAO KHO VVL Pappilankoski Eura 34 Eurajoki Turun ja Porin läänin MH Pappilankoski Eura 34 Eurajoki LSY Stadsfors Uusikaarlepyy 44 Lapuanjoki LSVEO VVL Stadsfors Uusikaarlepyy 44 Lapuanjoki LSVEO VVL Harjavalta Nakkila 35 Kokemäenjoki AVI VL Djupsjöbacka Kruunupyy 49 Perhonjoki LSY VHAO VVL Asikkala, Heinola, Iitti 14 Kymijoki VTK KHO VOL Asikkala, Heinola, Iitti 14 Kymijoki KHO VVL 1) Luvasta valitettu VHAO:een tai KHO:een. VL Vesilaki (587/2011) VVL Vanha vesilaki (264/1961) VOL Vesioikeuslaki (31/1902) ESAVI ISY LSY PSY LSVEO VTK LH MH VHAO KHO Etelä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen ympäristölupavirasto Länsi-Suomen ympäristölupavirasto Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto Länsi-Suomen vesioikeus Vesistötoimikunta Lääninhallitus, esim. Vaasan lääninhallitus Maaherra, esim. Turun ja Porin läänin maaherra Vaasan hallinto oikeus Korkein hallinto-oikeus

2 LIITE 1 Sivu 2 (2) Uusi lupa tai luvan muutos, hakijana hankkeen toteuttaja tai luvan haltija, hankkeen yhteydessä annettavat määräykset Kalatalousvelvoite tai kalatalousmaksu Ympäristövirtaama Päätöksen sisältö ja perustelut Kalataloushaittojen vähentäminen Ympäristövirtaama, kalataloudellinen kunnostus, istutus, muu hoitotoimenpide (VL 3:14; VVL 2:22) Velvoite suhteessa keskialivirtaamaan Velvoite suhteessa keskivirtaamaan Velvoite Hiirikoski, avoinna n kautta luonnonuomaan virtaamasta riippuen 1 tai 2 m3/s 29 tai 59 % 2 tai 5 % n aukioloaika: Vaellussiaan ja muiden vaelluskalojen nousuhuippu ajoittuu loka-marraskuun vaihteeseen Kissakoski, avoinna hen vedenkorkeudsta riippuen 0,4-0,8 m3/s 4-7 % 2-3 % Laitoksen yhteyteen rakennettava luonnonmukainen kalatie korvaa vanhan teknisen kalatien. Vaihtoehtona ollut luonnonmukainen ohitusuoma katsottiin sisältävän huomattavasti enemmän kalatien toimivuutta koskevia riskejä. Makkarakoski, avoinna hen ,4 m3/s 36 % 3 % Pato on kalojen nousuun ja vaellukseen merkittävästi vaikuttava vaelluseste. n rakentaminen parantaa kalojen elinolosuhteita joessa ja edistää vesienhoitosuunnitelman tavoitteisiin pääsyä. Arrakoski Vähimmäisvirtaama, avoinna ympäri vuoden Sallittava kalatien rakentaminen, jos katsotaan tarpeelliseksi. Luovutettava tarvittava Valsverksforsen Vähimmäisvirtaama kohtuullinen vesimäärä. n kautta luonnonuomaan 0,35 m3/s, lisäksi määräys laitoksen mahdollisimman tasaisesta käytöstä 51 % n kautta luonnonuomaan 0,35 m3/s, lisäksi määräys laitoksen mahdollisimman 24 % tasaisesta käytöstä Voimalaitoksen vedenottokanavaan on sijoitettava välppärakenne estämään kalojen Laitoksen kautta alapuoliseen uomaan 0,1 m3/s joutuminen turpiiniin. 100 % 14 % vrk-keskiarvona Järvitaimenen lisääntyminen ja vaellukset voidaan turvata juoksuttamalla kohtuullinen vesimäärä luonnonuomaan ja rakentamalla kalatie padon yhteyteen. Jatkuvalla vähimmäisvirtaamalla vähennetään lyhytaikaisn haittoja. Vähimmäisvirtaama kalataloudellisten ja maisemallisten haittojen estämiseksi alapuolisessa joessa. Nykytilanteessa kala ei voi nousta padon ohi, mutta kalataloutta on mahdollista kehittää niin, että kalankulun järjestäminen tulee ajankohtaiseksi. Haapakoski, avoinna hen ,35-0,5 m3/s 9-13 % 2-3 % Ryöttö, jos katsotaan tarpeelliseksi Ryöttö Säännöstelyn tarkistaminen suunnitelman laatiminen 5 vuoden kuluessa Säännöstelyn tarkistaminen 5 vuoden kuluessa Pihlajamaa Kalataloudellinen kunnostus Kalan kulun turvaaminen luonnonuomaa pitkin (pohjapatoja, pohjan muotoilua) Luonnonuomaan ,1 m3/s 100 % 3 % Sallittava kalatien rakentaminen, jos katsotaan tarpeelliseksi ja luovutettava siihen vettä. hen ja ,5 m3/s, Lahankoski Vähimmäisvirtaama Rakennettava kalatien lähtö. johon sisältyy ohijuoksutusvelvoite 0,2 m3/s Luonnonuomaan 0,2 m3/s Vanhassa luvassa oli määräys kalatien rakentamisesta, jos katsotaan tarpeelliseksi. Uudessa päätöksessä velvoitettiin rakentamaan kalatie, vaikka uusi voimalaitos ei toteutuisi. Nykyisin vaeltavaa kalakantaa ei ole, sillä vesistössä olevat padot ovat estäneet kalankulun noin sadan vuoden ajan. ei muuttaisi olemassa olevaa tilannetta vesistössä. selvityksen avulla voidaan arvioida kalatien toteutusmahdollisuudet ja ottaa kalatie nopeasti käyttöön, kun sen muut toteutusedellytykset täyttyvät. Patananjoen kalataloudellinen merkitys on vähäinen. Vanhaan uomaan rakennettavat pohjapadot ja niiden rakennemääräykset huomioon ottaen hankkeesta ei aiheudu kalataloudelle ilmeistä vahinkoa. Lahankosken merkitys kalataloudelle on muista esteistä, vedenlaadusta ja ajoittaisesta vedenvähyydestä johtuen verrattain pieni. Rakennettava kalaportaat, jos katsotaan tarpeelliseksi ja ja luovutettava niihin vettä. TE-keskus on vaatinut kalatien rakentamista Pappilankoski, avoinna hen ,3 m3/s 23 % 3 % Hanke on tarpeen vaelluskalojen kulun mahdollistamiseksi Eurajoessa ja se parantaa kalojen lisääntymismahdollisuuksia sekä kalastusmahdollisuuksia alueella. Virtaamien ja veden laadun puolesta Eurajoki soveltuu vaelluskalojen lisääntymis- ja kasvupaikaksi. Kunnostus on jatkoa jo toteutetulle Eurajoen alaosan kalataloudelliselle kunnostukselle. Stadsfors Istutus velvoite Istutus Vuosittain istutettava padon alapuolelle 5000 kpl lohen tai meritaimenen vaelluspoikasta ja kpl saman kesän vaellussiian poikasta tai arvoltaan vastaava määrä muiden lajien poikasia Vuonna 1922 ja 1935 annetuissa voimalaitosta koskevissa päätöksissä on velvoite rakentaa kalatie, jos se katsotaan myöhemmin tarpeelliseksi. Uuden laitoksen lupapäätöksen yhteydessä vanha kalatievelvoite korvattiin istutus- ja ylisiirtovelvoitteilla. Stadsfors Muu hoitotoimenpide velvoite Ylisiirto Padon alapuolelta siirrettävä vuosittain 4000 kpl nahkiaisia (3 vuoden keskiarvona) noin 15 km ylävirtaan sijaitseville Jepuan koskille Vähimmäisvirtaama alapuoliseen uomaan 40 Harjavalta Vähimmäisvirtaama 103 % 17 % m3/s jatkuvana ja mahdollisimman tasaisena Vuonna 1922 ja 1935 annetuissa voimalaitosta koskevissa päätöksissä on velvoite rakentaa kalatie, jos se katsotaan myöhemmin tarpeelliseksi. Uuden laitoksen lupapäätöksen yhteydessä vanha kalatievelvoite korvattiin istutus- ja ylisiirtovelvoitteilla. Vähimmäisjuoksutus vastaa suuruudeltaan keskialivirtaamaa. Erityisesti keskialivirtaamaa pienemmillä tulovirtaamilla pienistä juoksutuksista ja niiden muutoksista johtuvat haittavaikutukset vähenevät laitoksen alapuolella. Kalataloudellinen kunnostus Kalan kulun turvaaminen luonnonuomaa pitkin (pohjapato) Luonnonuomaan ,2 m3/s, ,5 m3/s 250 tai 100 % 7 ta 17 % Vähimmäisjuoksutuksella ja luonnonuomaan rakennettavalla pohjapadolla vähennetään hankkeen haitallisia vaikutuksia kalastoon, virkistyskäyttöön ja maisemaan. Djupsjöbacka Vähimmäisvirtaama Ruotsalainen Ei velvoitetta Säännöstelyluvassa ei määrätty kalatalousvelvoitetta tai -maksua. Ruotsalainen Ei velvoitetta Säännöstelyn muutos. Kun stä vesioikeuslain nojalla annetussa päätöksessä ei luvanhaltijaa oltu velvoitettu kompensoimaan kalataloudellisia vahinkoja, ei velvoitetta vastoin haltijan tahtoa voitu luvan muuttamisen yhteydessä määrätä myöskään koko n osalta.

3 LIITE 2 Sivu 1(2) Lupamääräysten muuttaminen, myös muiden kuin luvan haltijan hakemuksesta Kunta Vesistöalue Vesistöalue Laki Koitere, Ilomantsi 4 Vuoksi ISY VHAO KHO VVL Hiitolanjoen voimalat Rautjärvi 3 Hiitolanjoki ISY VHAO KHO VVL Kaltimo Joensuu 4 Vuoksi ISY VHAO KHO VVL Kuurna Ilomantsi 4 Vuoksi ISY VHAO KHO VVL Haapakoski Haapavesi 54 Pyhäjoki PSY VVL Asikkala, Heinola, Iitti 14 Kymijoki ISY VHAO KHO VVL Alasorsa Leppävirta 4 Vuoksi ISY VVL Harjavalta Nakkila 35 Kokemäenjoki LSY VHAO KHO, vuosikirjaratkaisu VVL Mänttä-Vilppula Mäntänkoski 35 Kokemäenjoki LSY VHAO KHO, vuosikirjaratkaisu VVL Billnäs Raasepori 23 Karjaanjoki ESAVI VVL Peltokoski Raasepori 23 Karjaanjoki ESAVI VVL VL Vesilaki (587/2011) VVL Vanha vesilaki (264/1961) VOL Vesioikeuslaki (31/1902) ESAVI ISY LSY PSY LSVEO VTK LH MH VHAO KHO Etelä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen ympäristölupavirasto Länsi-Suomen ympäristölupavirasto Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto Länsi-Suomen vesioikeus Vesistötoimikunta Lääninhallitus, esim. Vaasan lääninhallitus Maaherra, esim. Turun ja Porin läänin maaherra Vaasan hallinto oikeus Korkein hallinto-oikeus

4 LIITE 2 Sivu 2(2) Lupamääräysten muuttaminen, myös muiden kuin luvan haltijan hakemuksesta Lupamääräysten muuttaminen Säännöstelyn muuttaminen Kalatalousvelvoitteen muuttaminen Kalatalousvelvoitteen muuttaminen Päätöksen sisältö Päätöksen perustelut VL 3:21, 19:5 (VVL 2:28) VL 19:7, (VVL 8:10b) VL 3:22,19 :10, 19:12 (VVL 2:22 ja 2:22c) VL 3:22, 19 :10, 19:12 (VVL 2:22, 2:22c) Koitere, Luvan hakija Kalataloushaittojen vähentäminen Muu hoitotoimenpide Määräysten tarkistaminen ei saa sanottavasti heikentää hankkeesta saatavaa hyöty. Vähäistä suurempi edunmenetys korvattava. Määräysten tarkistaminen ei saa huomattavasti vähentää stä saatavaa hyötyä eikä olennaisesti muuttaa n alkuperäistä tarkoitusta. Vähäistä suurempi edunmenetys korvattava. Ohijuoksutuksen muutos. Tarkkailuvelvoite ja 7 vuoden määräaika, jonka jälkeen tarve arvioidaan uudestaan. Määräyksiä voidaan muuttaa, jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet. Epätarkoituksenmukaiseksi osoittautunutta velvoitetta voidaan tarkistaa, jos tulosta voidaan parantaa sen kustannuksia merkittävästi lisäämättä. Vanha määräys 2 m3/s. Uusi määräys 6 m3/s ( ) tai 4 m3/s ( ) = 8 tai 5 % MQ:sta; Määräaikaista virtaaman lisääminen on välttämätöntä uhanalaisen järvilohen suojelun tehostamismahdollisuuksien arvioimiseksi (merkittävä hyöty yleisen edun kannalta). Lisäjuoksutusvelvoite on määräaikainen ja sen suhteellinen osuus sähköntuotannon kokonaismäärästä pieni (5 %), joten edunmenetyksiä ei määrätty korvattaviksi. Hiitolanjoen voimalat Kaakkois-Suomen TE-keskus Kalatalousmaksu velvoite. Asia ratkaistaan lopullisesti vasta kalatien lupahakemusten käsittelyn yhteydessä. Siihen saakka ovat voimassa nykyiset kalatalousvelvoitteet (ISVEO 2001, VHAO 2002) Laitosten omistajien on tehtävä selvitykset padot ohittavien kalateiden vaihtoehdoista, suunnitelmat kalateistä ja hakemukset kalateiden rakentamisesta. Olosuhteiden olennaiseksi muutokseksi on katsottu joen kalakantoja koskevan tiedon merkittävä lisääntyminen. Muutokselle ei ole vähimmäisaikaa, vaan kalatalousvelvoitetta ja kalatalousmaksua voidaan muuttaa aina, kun olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet. Kaltimo Kalatalousmaksu Kalatalousmaksun tarkistaminen Kalatalousmaksun korottaminen vuodessa Tutkimustieto Saimaan järvilohen kalanviljelyteknisistä vaatimuksista on lisääntynyt oleellisesti. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota saimaanlohen perinnöllisen aineksen säilyttämiseen mahdollisimman monipuolisena, mikä lisää kalanviljelyn kustannuksia. Kuurna Kalatalousmaksu Kalatalousmaksun tarkistaminen Haapakoski Luvan haltija Alasorsa Harjavalta, jos katsotaan tarpeelliseksi velvoite Hämeen ja Kaakkois- Suomen TEkeskukset Ei velvoitetta Ei kalatalousvelvoitetta tai -maksua Hakemus hylättiin. Kalatalousmaksun korottaminen vuodessa 1939 myönnetyssä luvassa ollut määräys "kalatie, jos katsotaan tarpeelliseksi" muutettu kalatien rakentamisvelvoitteeksi Pohjois-Savon TEkeskus Kalatalousmaksu velvoite Kalatalousmaksu Vuosittainen kalatalousmaksu 2500 Vuosittain mk, maksulla katetaan myös toimenpiteiden tuloksellisuuden tarkkailu. Maksun perusteena 70 % kalatien arvioiduista Maa- ja rakennuskustannuksista, koska laitokselle on metsätalousministe aikanaan toteutettu (toimimattomaksi riö Kalatalousmaksu velvoite Kalatalousmaksu osoittautunut) kalahissi. Mänttä-Vilppula Hämeen TE-keskus Kalatalousmaksu velvoite Kalatalousmaksu määräajaksi. Tarkkailuvelvoite ja 6 vuoden määräaika, jonka jälkeen velvoite arvioidaan uudestaan. Vuosittain kalatalousmaksu sekä kalatien alkupään rakentaminen nousevien vaelluskalojen määrän seurantaa varten. Tutkimustieto Saimaan järvilohen kalanviljelyteknisistä vaatimuksista on lisääntynyt oleellisesti. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota saimaanlohen perinnöllisen aineksen säilyttämiseen mahdollisimman monipuolisena, mikä lisää kalanviljelyn kustannuksia. n hakemus jätetty voimalaitoksen uusimisen hakemuksen yhtyedessä. on katsottu tarpeelliseksi, joten olisi voitu velvoittaa rakentamaan jo vanhan lupamääräyksen perusteella. LSY katsoi lisäksi, että kalatievelvoite olisi voitu perustella myös olosuhteiden olennaisella muutoksella annettuun lupaan ei sisältynyt kalatalousvelvoitetta tai -maksua. Kalatalousvelvoitteiden muuttamista ja tarkistamista koskevien vesilain säännösten perusteella ei voida määrätä kokonaan uudesta, vesioikeuslain nojalla annettuun päätökseen aiemmin kuulumattomasta velvoitteesta. Maksun perusteena ei käytetty kalatien kustannuksia (18200 /a). Määrätty maksu on riittävä hankkeesta aiheutuvien kalataloudellisten vahinkojen kompensoimiseksi vallitsevissa olosuhteissa. Päätäksellä ei poistettu ensisijaista velvoitetta kalatien rakentamiseksi, jos rakentaminen tulee olosuhteiden muutoksen seurauksena tarkoituksenmukaiseksi. Kalatalousmaksun perusteena aiemman velvoitteen vuotuiset kustannukset: mk/nousumetri, investoinnin kuoletusaika 50 vuotta, korkotaso 5 %, kalatien virtaama 0,8 m3/s, sähkön hinta 180 mk/mwh, kalatien käyttökustannukset mk/v Kalatalousmaksun perusteena aiemman velvoitteen vuotuiset kustannukset: , investoinnin kuoletusaika 50 vuotta, korkotaso 5 %, kalatien virtaama 8 kk/vuosi 0,8 m3/s, sähkön hinta 35 /MWh, kalatien käyttökulut 1500 /v, vähennetään tarkkailuvelvoitteen kustannukset 1000 /v Billnäs Luvan haltija Kalatalousmaksu Peltokoski Luvan haltija Kalatalousmaksu Velvoite luovuttaa kalatiehen vettä Kalatalousmaksu vuosittain, kunnes kalatie rakennetaan. Velvoite luovuttaa kalatiehen vettä Kalatalousmaksu vuosittain, kunnes kalatie rakennetaan. Alkuperäinen vuoden 1922 päätöksen velvoite on korvauksetta sallia kalaportaan sijoittaminen koskeen sekä korvauksetta luopua sitä varten tarpeellisesta vesimäärästä. Ei kumota Kalatalousmaksun perusteena aiemman lupavelvoitteen vuotuiset kustannukset, eli kalatiehen alkuperäisiä määräyksisä, mutta lisätään vuosittain luovutettavaa virtaamaa vastaavalla vesimäärällä tuotettavan sähkön arvo. vuosittainen kalatalousmaksu 5900 siihen asti Luvanhaltijan esittämällä kalatalousmaksulla voidaan parantaa velvoitteiden kalataloudellista kunnes kalatie on otettu käyttöön. tulosta ennen kalateiden rakentamista ja käyttöön ottoa. Alkuperäinen vuoden 1950 päätöksen velvoite on korvauksetta sallia kalan kulun mahdollistamiseksi tarvittavien laitteiden rakentaminen ja luovuttaa niihin tarpeellinen vesimäärä. Ei kumota alkuperäisiä määräyksiä, Kalatalousmaksun perusteena aiemman lupavelvoitteen vuotuiset kustannukset: hen mutta lisätään vuosittainen kalatalousmaksu vuosittain luovutettavaa virtaamaa vastaavalla vesimäärällä tuotettavan sähkön arvo siihen asti kunnes kalatie on otettu Luvanhaltijan esittämällä kalatalousmaksulla voidaan parantaa velvoitteiden kalataloudellista käyttöön. tulosta ennen kalateiden rakentamista ja käyttöön ottoa.

5 LIITE 3

Kalatalousvelvoitteiden muuttamisen juridiset reunaehdot

Kalatalousvelvoitteiden muuttamisen juridiset reunaehdot Kalatalousvelvoitteiden muuttamisen juridiset reunaehdot Asianajaja Matias Wallgren Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Esityksen rakenne Oikeudellinen lähtökohta: perusoikeudet ja oikeusvoima Lainsäädäntö

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus Vesilupien kalataloudellinen tarkastelu

Suomen ympäristökeskus Vesilupien kalataloudellinen tarkastelu Suomen ympäristökeskus Vesilupien kalataloudellinen tarkastelu 18.2.2014 Oy Vesirakentaja Suomen ympäristökeskus 2(43) Oy Vesirakentaja Suomen ympäristökeskus 3(43) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 2 VESILAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Vesilainsäädännön merkitys kalatien rakentamiselle

Vesilainsäädännön merkitys kalatien rakentamiselle Vesilainsäädännön merkitys kalatien rakentamiselle Kalatieseminaari, EKOenergia ja SLL, 6.10.2017 Helsinki Antti Belinskij, Itä-Suomen yliopisto / SYKE By Maseltov - shot by myself / eigene Aufnahme, CC

Lisätiedot

Luonnonmukaiset kalatiet ja uudet lisääntymisalueet

Luonnonmukaiset kalatiet ja uudet lisääntymisalueet Luonnonmukaiset kalatiet ja uudet lisääntymisalueet Jukka Jormola Maisema-arkkitehti Suomen ympäristökeskus SYKE Maailman vesipäivä seminaari Vesi ja kestävä kehitys 19.3.2015 Säätytalo Näkökulmia Vaelluskalapolitiikan

Lisätiedot

Perustietoa Hiitolanjoesta

Perustietoa Hiitolanjoesta Perustietoa Hiitolanjoesta Pituus noin 45 km, josta Suomen puolella 8 km Alun perin 12 koskea, joista 7 Venäjän puolella Putouskorkeutta noin 70 m Neljä voimalaitosta, kaikki Suomen puolella Alin nousueste

Lisätiedot

Säännöstelyluvan muuttaminen

Säännöstelyluvan muuttaminen Säännöstelyluvan muuttaminen Näkökulmana Pirkanmaan keskeiset järvet Oikeudelliset edellytykset Tarvitaanko säännöstelyluvan muuttamiseen lupa? VL2:2 4 mom Lupa tarvitaan myös luvan saaneen vesitaloushankkeen

Lisätiedot

Peltokosken ja Billnäsin voimalaitosten kalatalousvelvoitteen muuttaminen kalatalousmaksuksi, Raasepori

Peltokosken ja Billnäsin voimalaitosten kalatalousvelvoitteen muuttaminen kalatalousmaksuksi, Raasepori Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2011/4 Dnro ESAVI/72/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2011 ASIA Peltokosken ja Billnäsin voimalaitosten kalatalousvelvoitteen muuttaminen kalatalousmaksuksi, Raasepori

Lisätiedot

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ympäristöoikeuden VII ajankohtaispäivä 10.4.2008 Joensuun yliopisto Hallintosihteeri Sinikka Pärnänen Korkein hallinto-oikeus Tilastoa Vesitalousasiat

Lisätiedot

Ympäristö ja laki - kuinka vesiympäristön rakentamisen sääntely on muuttunut

Ympäristö ja laki - kuinka vesiympäristön rakentamisen sääntely on muuttunut Ympäristö ja laki - kuinka vesiympäristön rakentamisen sääntely on muuttunut Matti Hepola johtaja, OTT Lapin ympäristökeskus / Matti Hepola johtaja, OTT 1 Vesilain muutokset Vesilainsäädäntö on muuttunut

Lisätiedot

VMK/P-K ELY-keskus

VMK/P-K ELY-keskus VMK/P-K ELY-keskus 26.3.2013 Järvilohen elinalueet Ala-Koitajoen-Pielisjoen kalasto Ala-Koitajoen-Pielisjoen kalastoon ovat luontaisesti kuuluneet mm. harjus, jokikutuinen siika, järvitaimen ja järvilohi.

Lisätiedot

c) Kalateiden tulee olla toiminnassa vuosittain välisen ajan.

c) Kalateiden tulee olla toiminnassa vuosittain välisen ajan. 1 (5) 17.3.2017 Esitys kalatalousvelvoitteiksi Kalatalousviranomainen katsoo, että Kemijoen Isohaaran, Taivalkosken, Ossauskosken, Petäjäskosken, Valajaskosken, Vanttauskosken, Pirttikosken ja Seitakorvan

Lisätiedot

Kansallinen kalatiestrategia katkaistujen ekologisten yhteyksien luojana

Kansallinen kalatiestrategia katkaistujen ekologisten yhteyksien luojana Kansallinen kalatiestrategia katkaistujen ekologisten yhteyksien luojana EKOLOGISET YHTEYDET SEMINAARI Tieteiden talo. 9.3.2012 Ilpo Kuronen Johtava asiantuntija Valtioneuvoston päätös Kansalliseksi kalatiestrategiaksi

Lisätiedot

Kalatiehankkeiden kuulumiset OULUJOKI. Anne Laine Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Kalatiehankkeiden kuulumiset OULUJOKI. Anne Laine Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kalatiehankkeiden kuulumiset OULUJOKI Anne Laine Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Oulujoen kalatiet - tausta Merikosken kalatie 2003 (Oulun Energia / Oulun kaupunki) Tutkimukset ja selvitykset sisäänkäynnin

Lisätiedot

Asia: Hiitolanjoen Voima Oy, kalateiden rakentaminen Ritakosken ja Kangaskosken voimalaitosten ohi, Rautjärvi

Asia: Hiitolanjoen Voima Oy, kalateiden rakentaminen Ritakosken ja Kangaskosken voimalaitosten ohi, Rautjärvi HIITOLANJOKI-YHDISTYS RY Puh. 050 4689758 Os. Sorokulmantie 676 59530 Mikkolanniemi 19.11.2014 MUISTUTUS Asia: Hiitolanjoen Voima Oy, kalateiden rakentaminen Ritakosken ja Kangaskosken voimalaitosten ohi,

Lisätiedot

Kalatalousvelvoitteen joustavuus

Kalatalousvelvoitteen joustavuus Kalatalousvelvoitteen joustavuus case-esimerkkejä -------------- Viranomaisen kokemuksia ja näkemyksiä Markus Huolila Lapin ELY-keskus Vaelluskalafoorumin työpaja 4.3.2016, Helsinki Iijoen vesistön joki-

Lisätiedot

Vaellusyhteydet voimalaitosten yhteydessä

Vaellusyhteydet voimalaitosten yhteydessä Vaellusyhteydet voimalaitosten yhteydessä Jukka Jormola Suomen ympäristökeskus SYKE Löyly, Helsinki 2.3.2017 Sisältö Luonnonmukaiset kalatiet Alas vaelluksen järjestäminen Korvaavat lisääntymisalueet Pienvesivoiman

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Inarin kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 126/05/1 lupamääräyksestä poikkeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 29/06/1 Dnro ISY-2005-Y-174 Annettu julkipanon jälkeen HAKIJA. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus PL KOUVOLA

PÄÄTÖS Nro 29/06/1 Dnro ISY-2005-Y-174 Annettu julkipanon jälkeen HAKIJA. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus PL KOUVOLA PÄÄTÖS Nro 29/06/1 Dnro ISY-2005-Y-174 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2006 HAKIJA Kaakkois-Suomen ympäristökeskus PL 1023 45101 KOUVOLA ASIA Kymijoen säännöstelyn 1.5.-6.6. ja 26.-30.9.2003 tapahtuneen

Lisätiedot

Pohjapatohankkeet Vehkajoella ja Vaalimaanjoella. Vesistökunnostuspäivät , Tampere Vesa Vanninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Pohjapatohankkeet Vehkajoella ja Vaalimaanjoella. Vesistökunnostuspäivät , Tampere Vesa Vanninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Pohjapatohankkeet Vehkajoella ja Vaalimaanjoella Vesistökunnostuspäivät 13.-14.6.2017, Tampere Vesa Vanninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Valuma-alue 380 km 2 Pituus n. 40 km Laskee Suomenlahteen Haminassa

Lisätiedot

Miten kalatie saadaan aikaiseksi?

Miten kalatie saadaan aikaiseksi? Miten kalatie saadaan aikaiseksi? Mikko Koivurinta Varsinais-Suomen ELYkeskus/kalatalouspalvelut Helsingin aluetoimisto Valtion alueellinen kalataloushallinto uudistui v. 2015 alusta lähtien 1.1.2020 ->

Lisätiedot

Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa. Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6.

Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa. Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6. 1 16.6.2017 Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6.2017 Esityksen sisältö Vesilaki Luonnonsuojelulaki Vesienhoidon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 87/08/1 ISY-2007-Y-174 ISY-2007-Y-280 Annettu julkipanon jälkeen ) Pohjois-Savon TE-keskus 2) Savon Voima Myynti Oy

PÄÄTÖS Nro 87/08/1 ISY-2007-Y-174 ISY-2007-Y-280 Annettu julkipanon jälkeen ) Pohjois-Savon TE-keskus 2) Savon Voima Myynti Oy PÄÄTÖS Nro 87/08/1 Dnrot ISY-2007-Y-174 ISY-2007-Y-280 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2008 HAKIJAT 1) Pohjois-Savon TE-keskus 2) Savon Voima Myynti Oy ASIAT 1) Sorsakosken Alakosken voimalaitoksen ja padon

Lisätiedot

Vesilain tarjoamat mahdollisuudet modenisoida kalatalousvelvoitetta. Matti Hepola

Vesilain tarjoamat mahdollisuudet modenisoida kalatalousvelvoitetta. Matti Hepola Vesilain tarjoamat mahdollisuudet modenisoida kalatalousvelvoitetta Matti Hepola 4.3.2016 Olosuhteiden muutos Lähtökohta: yleensä ympäristöoikeudessa katsotaan, että luvan tulisi vastata toimintaa Olosuhteiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 78/2008/3 Dnro LSY 2008 Y 96 Helsinki Annettu

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 78/2008/3 Dnro LSY 2008 Y 96 Helsinki Annettu LÄNSI SUOMEN PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 78/2008/3 Dnro LSY 2008 Y 96 Helsinki Annettu 1.9.2008 ASIA HAKIJA Tjusterbykosken voimalaitoksen käytön salliminen vesistön säännöstelemiseksi Mustijoessa

Lisätiedot

Kalatien rakentaminen Kuittilankosken patoon, Hämeenlinna

Kalatien rakentaminen Kuittilankosken patoon, Hämeenlinna PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 22/2014/2 Dnro ESAVI/189/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Kalatien rakentaminen Kuittilankosken patoon, Hämeenlinna HAKIJA Kuittilan osakaskunta HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

Vesien tila ja vesiluvat

Vesien tila ja vesiluvat Vesien tila ja vesiluvat 23.1.2012 Pohjois-Karjalan Karjalan ELY-keskus Paula Mononen Aarne Wahlgren Pohjois-Karjalan ELY-keskus 22.1.2013 1 Vesienhoidon suunnittelu Suomessa Vesienhoidon tavoitteena on

Lisätiedot

49 Perhonjoen vesistöalue

49 Perhonjoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 117(196) 49 Perhonjoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 2 524 km 2 Järvisyys 3,4 % Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) nro 32, Murikinkoski rautatiesilta Vesistönro

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 88/08/1 Dnro ISY-2007-Y-216 Annettu julkipanon jälkeen Hämeen TE-keskus ja Kaakkois-Suomen TE-keskus

PÄÄTÖS Nro 88/08/1 Dnro ISY-2007-Y-216 Annettu julkipanon jälkeen Hämeen TE-keskus ja Kaakkois-Suomen TE-keskus PÄÄTÖS Nro 88/08/1 Dnro ISY-2007-Y-216 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2008 HAKIJAT Hämeen TE-keskus ja Kaakkois-Suomen TE-keskus ASIA Kalatalousvelvoitteen lisäämistä Konniveden ja Ruotsalaisen järven

Lisätiedot

KOKEMUKSIA VEDENOTTOLUPAPROSESSEISTA Jukka Ikäheimo

KOKEMUKSIA VEDENOTTOLUPAPROSESSEISTA Jukka Ikäheimo KOKEMUKSIA VEDENOTTOLUPAPROSESSEISTA 3.11.2016 Jukka Ikäheimo KOME ESIMERKKITAPAUSTA LÄHIVUOSILTA Hakija Kohde Haettu vesimäärä, m 3 /d Ylikunnallinen ELY-keskus AVI Lakeuden Vesi Oy Karvia (6500) >> 4500

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 29.1.2013 Taltionumero 357 Diaarinumero 1608/1/11 1 (38) Asia Valittaja Valitus vesitalousasiassa Vattenfall Sähköntuotanto Oy, Helsinki Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Uusi vesilaki vesistökunnostusten tukena

Uusi vesilaki vesistökunnostusten tukena Uusi vesilaki vesistökunnostusten tukena Pekka Kemppainen, MMM Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari SYKE 26.1.2012 Uusi vesilaki vesistökunnostusten tukena 1. Järvien nostohankkeet

Lisätiedot

Kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä ja monimuotoisuuden ylläpitoa edistävät hankkeet

Kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä ja monimuotoisuuden ylläpitoa edistävät hankkeet Momentti 30.40.31 Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen Kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä ja monimuotoisuuden ylläpitoa edistävät hankkeet Kuuleminen eduskunnan ympäristövaliokunnassa

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Taivallammen kunnostus, Salla Sallan yhteismetsä Tapio Sinkkilä Kuusamontie 25 98900 Salla SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 13/09/1 Dnro ISY-2009-Y-39 Annettu julkipanon jälkeen Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

PÄÄTÖS Nro 13/09/1 Dnro ISY-2009-Y-39 Annettu julkipanon jälkeen Kaakkois-Suomen ympäristökeskus PÄÄTÖS Nro 13/09/1 Dnro ISY-2009-Y-39 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2009 HAKIJA Kaakkois-Suomen ympäristökeskus ASIA Konniveden ja Ruotsalaisen säännöstelyluvan lupaehdon 1) muuttaminen palauttamalla

Lisätiedot

Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen

Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen Yleisötilaisuus 21.3.2013 Siilinjärven kunnantalo Taustaa Järvet on laskettu vuonna1909 Perustuu kuvernöörin päätökseen 30.11.1909

Lisätiedot

Kemijoki Oy Keskustelussa Ruunaan KA x x Pielisen KA Varmistunut x

Kemijoki Oy Keskustelussa Ruunaan KA x x Pielisen KA Varmistunut x Vuosi 2016 AJANKOHTA RAHOITUS LAJIT TOIMENPIDE TYYPPI ALKAA PÄÄTTYY KOHDE KOK.KUSTANNUS KÄRKIHANKE MUU LÄHDE TILANNE TOTEUTTAJAT JL TVI KUVAUS / VAIKUTTAVUUS / HUOMIOITA Valmistelu Koordinointi helmikuu

Lisätiedot

Kalataloudelliset kunnostustyöt Karvianjoen vesistöalueella. Leena Rannikko Varsinais-Suomen ELY-keskus Kalatalouspalvelut-ryhmä

Kalataloudelliset kunnostustyöt Karvianjoen vesistöalueella. Leena Rannikko Varsinais-Suomen ELY-keskus Kalatalouspalvelut-ryhmä Kalataloudelliset kunnostustyöt Karvianjoen vesistöalueella Leena Rannikko Varsinais-Suomen ELY-keskus Kalatalouspalvelut-ryhmä 1 Virtakutuiset vaelluskalalajit kärsineet elinympäristössä tapahtuneista

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus, kalatalousyksikkö

Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus, kalatalousyksikkö PÄÄTÖS Nro 11/09/2 Dnro ISY-2007-Y-12 Annettu julkipanon jälkeen 30.1.2009 HAKIJA Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus, kalatalousyksikkö ASIA Hiitolanjoen Kangaskosken, Ritakosken ja Lahnasenkosken

Lisätiedot

Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012. Risto Vesa Kalatalouden Keskusliitto

Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012. Risto Vesa Kalatalouden Keskusliitto Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012 Risto Vesa Kalatalouden Keskusliitto Kalatiestrategian taustaa ( Vanhasen II) hallitusohjelmaan sisältynyt asia Hanketta valmisteli

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 29.1.2013 Taltionumero 358 Diaarinumerot 1896 ja 1897/1/11 1 (24) Asia Valittajat Vesitalousasiaa koskevat valitukset 1. Hiitolanjoen Voima Oy, Helsinki, ja

Lisätiedot

Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä muuttamista koskeva hakemus, Saarijärvi

Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä muuttamista koskeva hakemus, Saarijärvi PÄÄTÖS Nro 79/06/1 Dnro ISY-2006-Y-125 Annettu julkipanon jälkeen 2.8.2006 HAKIJA Vattenfall Sähköntuotanto Oy ASIA Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä

Lisätiedot

MINIMIVIRTAAMA KALATIEN TOIMINNAN KANNALTA. Esa Laajala Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

MINIMIVIRTAAMA KALATIEN TOIMINNAN KANNALTA. Esa Laajala Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MINIMIVIRTAAMA KALATIEN TOIMINNAN KANNALTA Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus SISÄLTÖ VIRTAAMA Mikä se on ja miten se lasketaan? Virtaamien vaihteleminen Minimivirtaamat luonnon

Lisätiedot

Pielisen vedenkorkeudet ja juoksuttaminen

Pielisen vedenkorkeudet ja juoksuttaminen Pielisen vedenkorkeudet ja juoksuttaminen Vesilain 19:7 ja 19:8 mukainen menettely juoksuttamisen mahdolliseksi muuttamiseksi Aloitusneuvottelu 16.6.2015 Esityksen sisältö Ajankohtaista & kertausta Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Vesienhoidon rahoituslähteet. Tiina Käki Pohjois-Karjalan ELY-keskus Luonto ja alueidenkäyttö yksikkö, vesienhoitotiimi

Vesienhoidon rahoituslähteet. Tiina Käki Pohjois-Karjalan ELY-keskus Luonto ja alueidenkäyttö yksikkö, vesienhoitotiimi Vesienhoidon rahoituslähteet Tiina Käki Pohjois-Karjalan ELY-keskus Luonto ja alueidenkäyttö yksikkö, vesienhoitotiimi 24.2.2017 Pohjois-Karjalan ELY-keskus (Y-vastuualue, Luonto ja alueidenkäyttö yksikkö,

Lisätiedot

Linnunmaa Oy. Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut -yksikkö/linnunmaa Oy

Linnunmaa Oy. Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut -yksikkö/linnunmaa Oy Selvitys Suomen alle 5 MW vesivoimalaitosten sekä niihin välittömästi liittyvien säännöstelyhankkeiden vesilain mukaisten lupien kalatalousvelvoitteista Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut

Lisätiedot

Padot taimenen tiellä Uudellamaalla

Padot taimenen tiellä Uudellamaalla Padot taimenen tiellä Uudellamaalla Ekologiset yhteydetseminaari 9.3.2012 Uudenmaan ELY-keskus Kalatalouspalvelut-ryhmä Ryhmäpäällikkö Markku Marttinen 8.3.2012 1 Lähde: Pedersen, S., Heinimaa, P. & Taparinen,

Lisätiedot

Hakija Koskienergia Oy, Kotakennääntie 31, Äänekoski, puh Ruukin voimalaitoksen rakentaminen Siikajokeen, Siikajoki

Hakija Koskienergia Oy, Kotakennääntie 31, Äänekoski, puh Ruukin voimalaitoksen rakentaminen Siikajokeen, Siikajoki Dnro PSAVI/80/04.09/2012 12.6.2014 KUULUTUS Vesilain mukainen lupahakemus Hakija Koskienergia Oy, Kotakennääntie 31, 44100 Äänekoski, puh. 010 45 11 Asia Ruukin voimalaitoksen rakentaminen Siikajokeen,

Lisätiedot

RAKENNETTUJEN JOKIEN KALATALOUDELLE AIHEUTUNEET ONGELMAT JA NIIDEN KOMPENSOINTI

RAKENNETTUJEN JOKIEN KALATALOUDELLE AIHEUTUNEET ONGELMAT JA NIIDEN KOMPENSOINTI RAKENNETTUJEN JOKIEN KALATALOUDELLE AIHEUTUNEET ONGELMAT JA NIIDEN KOMPENSOINTI Maare Marttila, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Vesistökunnostusten neuvottelupäivä 2014, SYKE 30.10.2014 KOMPENSOINTI:

Lisätiedot

SATAKUNNAN PINTAVESIEN TOIMENPIDEOHJELMAEHDOTUKSESTA Vesistökohtaiset kehittämistarpeet

SATAKUNNAN PINTAVESIEN TOIMENPIDEOHJELMAEHDOTUKSESTA Vesistökohtaiset kehittämistarpeet Yhdistyksen nimi: Lounais-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri ry Yhdistyksen kotikunta: Raisio Puheenjohtaja: Veikko Meskanen Osoite: Vehaksentie 220 23310 Taivassalo Sähköposti: tavemesk@taivassalo.fi Puhelin:

Lisätiedot

Linnunmaa Oy

Linnunmaa Oy Selvitys Suomen alle 5 MW vesivoimalaitosten sekä niihin välittömästi liittyvien säännöstelyhankkeiden vesilain mukaisten lupien kalatalousvelvoitteista Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut

Lisätiedot

Vaelluskalafoorumi , Kauko Poikola. Korkeakosken kalatietilanne

Vaelluskalafoorumi , Kauko Poikola. Korkeakosken kalatietilanne Vaelluskalafoorumi 4.10.2012, Kauko Poikola Korkeakosken kalatietilanne Korkeakosken kalatiesuunnitelma Katseluikkuna vanhaan voimalaitosrakennukseen - Mitoitettu 0,5 m3 virtaamalle - Lisäksi alaosaan

Lisätiedot

Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen - tilannekatsaus

Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen - tilannekatsaus Luontopolitiikka-kärkihanke Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen - tilannekatsaus Sidosryhmäseminaari Kemijoen vesistöalueen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi Rovaniemi 19.9.2017 Jouni

Lisätiedot

2. Virhon mielipide Voikosken kalatien rakennussuunnitelmasta

2. Virhon mielipide Voikosken kalatien rakennussuunnitelmasta Virtavesien hoitoyhdistys ry c/o Esa Lehtinen Kirjastopolku 5 B 13 08500 Lohja www.virtavesi.com VIRTAVESIEN HOITOYHDISTYKSEN MIELIPIDE, 15.1.2015: Asia: Voikosken vesivoimalaitoksen uuden voimalaitosyksikön

Lisätiedot

TIEDOTE ORAVAREITIN MELOJILLE!

TIEDOTE ORAVAREITIN MELOJILLE! TIEDOTE ORAVAREITIN MELOJILLE! KOSKIEN ENNALLISTAMISHANKE ETENEE, TAVOITTEENA PALAUTTAA JÄRVITAIMENEN LUONTAINEN LISÄÄNTYMINEN. KOSKIEN MELOTTAVUUS LÄHES ENNALLAAN MUTTA MELONTAVÄYLÄT OVAT MUUTTUNEET.

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 119/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 33 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 119/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 33 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 119/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 33 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Korpelan voimalaitoksen kalatien rakentamista koskevan lupaehdon muuttaminen

Lisätiedot

Kalatiestrategian toimeenpanon edistyminen

Kalatiestrategian toimeenpanon edistyminen Kalatiestrategian toimeenpanon edistyminen Vesien- ja merenhoidon sidosryhmätilaisuus 12.11.2014 Helsinki Jouni Tammi, kalatalousylitarkastaja MMM/ Luonnonvaraosasto ja Mikko Koivurinta, kalastusbiologi

Lisätiedot

Iijoen OTVA Haapakosken smolttitutkimus 2017

Iijoen OTVA Haapakosken smolttitutkimus 2017 Iijoen OTVA Haapakosken smolttitutkimus 2017 Vaelluskalafoorumi, Muhos 22.9.2017 Riina Huusko Luonnonvarakeskus Taustaa Kalojen alavirtaan vaellus Vesivoimaloiden vaikutukset alavirtaan vaeltaville kaloille

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi Suomen vesioikeuden 17.7.1981 antaman päätöksen nro

Lisätiedot

TOIMIVATKO KALATIET?

TOIMIVATKO KALATIET? Isohaaran uusi kalaporras ei toimi toivotulla tavalla -YLE 3.8.216 TOIMIVATKO KALATIET? Petri Karppinen, tutkija, biologi, FM Kalatiet eivät toimi Kalatiet ovat rahanhaaskausta Kalaportaiden rakentaminen

Lisätiedot

Kemijoen kalanhoitovelvoitteen vaihtoehdot

Kemijoen kalanhoitovelvoitteen vaihtoehdot Kemijoen kalanhoitovelvoitteen vaihtoehdot Pohjolan vaelluskala- ja kalatiesymposio 8.-9.10.2013 Rovaniemi Kalatalouspäällikkö Pentti Pasanen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

Luonnonmukaisten kalateiden mahdollisuudet Paimionjoella

Luonnonmukaisten kalateiden mahdollisuudet Paimionjoella Luonnonmukaisten kalateiden mahdollisuudet Paimionjoella Jukka Jormola Maisema-arkkitehti Suomen ympäristökeskus SYKE Somero 13.11.2014 Lohen elinkierron vaatimukset joessa Smolttien alasvaellus Kutuvallus

Lisätiedot

Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen

Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen Etelä-Suomi Päätös Nro 89/2010/4 Dnro ESAVI/134/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2010 ASIA HAKIJA Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen Porvoon Energia Oy

Lisätiedot

Renkajoki ja padot toiveissa esteettömyys

Renkajoki ja padot toiveissa esteettömyys Renkajoki ja padot toiveissa esteettömyys Suvi Mäkelä Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä Vesistöasiantuntija Renkajärven suojeluyhdistyksen kokous 24.5.2014 Esityksen sisältö: - Renkajoen ja sen valuma-alueen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen Eurajoen Pappilankosken kalatien rakentaminen, Eurajoki

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen Eurajoen Pappilankosken kalatien rakentaminen, Eurajoki LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 47/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2009 ASIA Eurajoen Pappilankosken kalatien rakentaminen, Eurajoki LUVAN HAKIJA Paneliankosken

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2005 HAKIJAT Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus ASIA Lehtolankosken - Muittarinkosken kalataloudellista kunnostamista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen

Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen Hallituksen kärkihanke LUONTOPOLITIIKKAA LUOTTAMUKSELLA JA REILUIN KEINOIN Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen Kalastuslakipäivät 1.- 2.12.2016, Helsinki Jouni Tammi MMM/ Luonnonvaraosasto

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaelluskalakantoja elvyttämään

Yhteistyöllä vaelluskalakantoja elvyttämään Yhteistyöllä vaelluskalakantoja elvyttämään Vaelluskalojen ylisiirtoseminaari 21.4.2016 25.4.2016 1 Laajaa yhteistyötä kala-asioissa Lapin ja Pohjois-Savon ELY-keskukset Maa- ja metsätalousministeriö Vaikutusalueiden

Lisätiedot

HAVAINTOJA KAAKKOIS-SUOMEN KALATALOUDESTA

HAVAINTOJA KAAKKOIS-SUOMEN KALATALOUDESTA HAVAINTOJA KAAKKOIS-SUOMEN KALATALOUDESTA Kalatalousjohtaja Tuomas Oikari tuomas.oikari@te-keskus.fi Kotka 31.10.2007 Kaakkois-Suomen TE-keskus on kauppa- ja teollisuusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016-21

Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016-21 Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016-21 Tornionjoen vesiparlamentti 3.- 4.11.2015 Pekka Räinä/ Lapin ELY-keskus Vesienhoidon yhteistyökuviot Pohjois-Kalotilla Finnmarkin maakuntaliitto

Lisätiedot

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Satu Räsänen, Ympäristöministeriö 16.9.2009 Lappeenranta Kaivannaisalan ympäristöpäivä Satu Räsänen /Ympäristöministeriö /Vesipolitiikan puitedirektiivi 1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Paimion Vähäjoen kunnostustoimenpiteet

Paimion Vähäjoen kunnostustoimenpiteet Paimion Vähäjoen kunnostustoimenpiteet vuonna 2005 Lounais-Suomen kalastusalue 2006 Jussi Aaltonen Lounais-Suomen kalastusalue Valkkimyllynkuja 2 20540 Turku Puh. 02-2623 444 2 Johdanto Vähäjoessa ja sen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 21/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 218 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 21/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 218 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 21/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 218 Annettu julkipanon jälkeen 26.2.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Muutoshakemus Länsi Suomen vesioikeuden 11.3.1985 antamaan päätökseen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 31/11/2 Dnro PSAVI/107/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 31/11/2 Dnro PSAVI/107/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 31/11/2 Dnro PSAVI/107/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Siltajoen kalankasvatuslaitoksen vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen, Paltamo Pasi ja

Lisätiedot

Tutkimusluvan saaminen koekalastusta varten Vähä- ja Iso-Pitkusta järville sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Somero

Tutkimusluvan saaminen koekalastusta varten Vähä- ja Iso-Pitkusta järville sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Somero Etelä-Suomi Päätös Nro 84/2011/4 Dnro ESAVI/19/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011 ASIA HAKIJA Tutkimusluvan saaminen koekalastusta varten Vähä- ja Iso-Pitkusta järville sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa Hammonjoen kalataloudelliseen kunnostukseen Hollolan kunnassa.

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa Hammonjoen kalataloudelliseen kunnostukseen Hollolan kunnassa. PÄÄTÖS Nro 8/06/1 Dnro ISY-2005-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 11.1.2006 HAKIJA Hämeen TE-keskus ASIA Hammonjoen kalataloudellinen kunnostus, Hollola. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon 17.11.2005

Lisätiedot

Hiitolanjoen järvilohikannan elvyttäminen

Hiitolanjoen järvilohikannan elvyttäminen Hiitolanjoen järvilohikannan elvyttäminen MARKKU KAUKORANTA, RKTL & MATTI VAITTINEN, KAS LUOTEIS-VENÄJÄN KALATALOUDEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOSISEMINAARI 2009 10. 11.11.2009 Lomakeskus Huhmari р.волхов Условные

Lisätiedot

44 Lapuanjoen vesistöalue

44 Lapuanjoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 109(196) 44 Lapuanjoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 4 122 km 2 Järvisyys 2,9 % Yleistä Lapuanjoki alkaa Alavudenjärvestä ja virtaa Alavuden, Kuortaneen, Lapuan,

Lisätiedot

KALAN KULKU POHJOIS- SUOMEN RAKENNETUISSA JOISSA: TEKNISET RATKAISUT

KALAN KULKU POHJOIS- SUOMEN RAKENNETUISSA JOISSA: TEKNISET RATKAISUT Vaelluskalat palaavat Iijokeen Oulujoen kalateiden suunnittelu ja tukitoimenpiteet KALAN KULKU POHJOIS- SUOMEN RAKENNETUISSA JOISSA: TEKNISET RATKAISUT Anne Laine Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus RKTL

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Uusi voimalaitos on otettu käyttöön syksyllä 1995. Voimalaitoksen padolla säännöstellään sen yläpuolella sijaitsevia Kolpanjärveä ja Jokijärveä.

Uusi voimalaitos on otettu käyttöön syksyllä 1995. Voimalaitoksen padolla säännöstellään sen yläpuolella sijaitsevia Kolpanjärveä ja Jokijärveä. PÄÄTÖS Nro 2/08/2 Dnro ISY-2007-Y-134 Annettu julkipanon jälkeen 7.1.2008 HAKIJA Joroisten kunta (Joroisten energialaitos) ASIA Liunan voimalaitoksen lupapäätökseen sisältyvien säännöstelymääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

Vesilain 19 luvun 10 ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Vesilain 19 luvun 10 ja 1 luvun 7 :n 1 momentti PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 288/2012/2 Dnro ESAVI/94/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2012 ASIA Kymijoen Myllykosken voimalaitokselle määrätyn ankeriaskourun rakentamisvelvoitetta koskevan lupamääräyksen

Lisätiedot

JUJO THERMAL OY:N BISFENOL A SATUNNAISPÄÄSTÖN VAIKUTUKSET EURAJOEN KALATALOUTEEN VUONNA 2011. Heikki Holsti 2011. Kirje nro 879/HH

JUJO THERMAL OY:N BISFENOL A SATUNNAISPÄÄSTÖN VAIKUTUKSET EURAJOEN KALATALOUTEEN VUONNA 2011. Heikki Holsti 2011. Kirje nro 879/HH JUJO THERMAL OY:N BISFENOL A SATUNNAISPÄÄSTÖN VAIKUTUKSET EURAJOEN KALATALOUTEEN VUONNA 2011 Heikki Holsti 2011 Kirje nro 879/HH SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUALUE... 1 3 SÄHKÖKOEKALASTUS...

Lisätiedot

Kantturakosken vesivoimalaitoksen kalaportaan rakentamisvelvoitteen poistaminen, Virolahti

Kantturakosken vesivoimalaitoksen kalaportaan rakentamisvelvoitteen poistaminen, Virolahti Etelä-Suomi Päätös Nro 138/2011/4 Dnro ESAVI/234/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.7.2011 ASIA HAKIJA Kantturakosken vesivoimalaitoksen kalaportaan rakentamisvelvoitteen poistaminen, Virolahti Kymenlaakson

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2009 ASIA Pohjaveden ottamista koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellään

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 1.1 Ojituksen käsite vesilaissa... 1 1.2 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen rooli ojitusasioissa... 1 2. Päätösasiat...

Lisätiedot

Freshabit LIFE IP Lounais-Suomen joet. Pinja Kasvio, aluekoordinaattori Varsinais-Suomen ELY-keskus

Freshabit LIFE IP Lounais-Suomen joet. Pinja Kasvio, aluekoordinaattori Varsinais-Suomen ELY-keskus Freshabit LIFE IP Lounais-Suomen joet Pinja Kasvio, aluekoordinaattori Varsinais-Suomen ELY-keskus Yhteistyötä vesiperinnön säilyttämiseksi kautta maan Kokonaisbudjetti noin 20 milj LIFE IP EU LIFE IP

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 29.1.2013 Taltionumero 355 Diaarinumero 1606/1/11 1 (21) Asia Valittaja Valitus vesitalousasiassa UPM-Kymmene Oyj, Helsinki Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Myllykoski Paper Oy:lle Itä-suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 122/05/1, 25.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoisuutta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2005 HAKIJA Heinäveden Vesihuolto Oy ASIA Polvijärven vedenottamoa koskevan Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 79/04/2 muuttaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Päätös Nro 139/2015/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/4834/2014

Päätös Nro 139/2015/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/4834/2014 Päätös Nro 139/2015/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/4834/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.11.2015 ASIA HAKIJA Parkkuun Alamyllyn vesivoimalaitoksen uudelleen käyttöönotto ja padon kunnostaminen, Ylöjärvi

Lisätiedot

Pohjapatojen rakentaminen Laajokeen Juvalle ja Salavaisiin, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellään nro 10/0228/1 palauttama asia, Mynämäki

Pohjapatojen rakentaminen Laajokeen Juvalle ja Salavaisiin, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellään nro 10/0228/1 palauttama asia, Mynämäki Etelä-Suomi Päätös Nro 169/2011/4 Dnro ESAVI/539/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.8.2011 ASIA HAKIJAT Pohjapatojen rakentaminen Laajokeen Juvalle ja Salavaisiin, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellään

Lisätiedot

Pielisjoen ranta-asukkaiden haastattelut Yhteenveto tuloksista. Marja Wuori

Pielisjoen ranta-asukkaiden haastattelut Yhteenveto tuloksista. Marja Wuori Pielisjoen ranta-asukkaiden haastattelut Yhteenveto tuloksista Marja Wuori Sisältö Yleistä Haastateltavat Virkistyskäyttö Kokemukset vedenkorkeuksista Yleistä Yläosa: Uimaharju-Kaltimo Keskiosa: Kaltimo-Kuurna

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 69/06/2 Dnro ISY-2006-Y-132 Annettu julkipanon jälkeen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

PÄÄTÖS Nro 69/06/2 Dnro ISY-2006-Y-132 Annettu julkipanon jälkeen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos PÄÄTÖS Nro 69/06/2 Dnro ISY-2006-Y-132 Annettu julkipanon jälkeen 1.9.2006 HAKIJA Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ASIA Ylä-Enonveden ja Saarijärven säännöstelypäätöksessä nro 11/Va/83 määrätyn vedenkorkeuden

Lisätiedot

Lohen- ja meritaimenen palautus Kemijoen vesistöön. Kemijoen alaosan kalatieratkaisut

Lohen- ja meritaimenen palautus Kemijoen vesistöön. Kemijoen alaosan kalatieratkaisut Lohen- ja meritaimenen palautus Kemijoen vesistöön Kemijoen alaosan kalatieratkaisut Lap ELY Jarmo Huhtala 6.5.2014 1 Esitelmän pääasiallinen sisältö Mikä on kalatie, miksi kalateitä tarvitaan Kalatiesuunnitteluprosessi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 129/2009/4 Dnro LSY-2007-Y-232 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 129/2009/4 Dnro LSY-2007-Y-232 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 129/2009/4 Dnro LSY-2007-Y-232 Annettu julkipanon jälkeen 23.12.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Ryötön vesivoimalaitoksen uuden koneaseman rakentaminen

Lisätiedot