Tarjous Maisemasta Peruspalveluliikelaitos JYTAlle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjous Maisemasta Peruspalveluliikelaitos JYTAlle 3.2.2012"

Transkriptio

1 Tarjous Maisemasta Peruspalveluliikelaitos JYTAlle Sari Kujala

2 Tarjouksen vastaanottaja Palveluliikelaitos JYTA Tilaajajohtaja Eija Kellokoski-Kari Mäntöläntie Tunkkari Tarjouksen antaja Kuntamaisema Oy Kehitysjohtaja Sari Kujala p Tarjouksen kohde Peruspalveluliikelaitos JYTA (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholammi, Veteli, Kannus) on päättänyt tehostaa kustannusseurantaansa ja palveluiden toiminnanohjausta ja on pyytänyt tarjousta koskien sosiaalija terveyspalveluiden Maisema -toiminnanohjausjärjestelmää. Tarjouksen sisältö A. Tausta B. Benchmarking-palveluiden kuvaus C. Maisema-työkalu: toiminnanohjausvälineen kuvaus ja käyttöönoton vaiheet D. Vuosimaksu E. Hankintahinta (käyttöönottovuosi) F. Vuosimaksu G. Aikataulu H. Tarjouksen ja sopimuksen voimassaolo I. Force Majeur J. Liitteet

3 A. TAUSTA Tässä dokumentissa ja sen liitteissä esitetään Kuntamaisema Oy:n tarjous Peruspalveluliikelaitos JYTAlle koskien benchmarking-palvelua sekä Maisema-työkalun, toiminnanohjauksen käyttöönottoa jatkuvana palveluna sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. Maiseman mukainen tuoteryhmäjako palveluittain on eritelty alla. Kaikkia tuoteryhmän palveluita ei Peruspalveluliikelaitos JYTAlla todennäköisesti ole käytössä ja tarkoituksena onkin ottaa käyttöön Peruspalveluliikelaitos JYTAn oman organisaation mukaiset toimintakokonaisuudet. Maisema ei ole sidottu hallinnolliseen malliin ja sopii siten hyvin kaikkien kuntien palvelurakenteen toiminnanohjaukseen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuoteryhmäjako Aikuisten psykososiaaliset palvelut Erikoissairaanhoito Hallinto Hoito- ja hoivapalvelut Kuntoutuspalvelut Perhepalvelut Suun terveydenhuolto Vammaispalvelut Vastaanottopalvelut Aikuissosiaalityö Työterveyspalvelut B. BENCHMARKING-PALVELUN KUVAUS Benchmarking -palvelulla selvitetään kunnan eri palveluiden nykytila. Vertailu tuo tietoa sekä kunnan sisäisestä toiminnasta että erityisesti siitä, miten kunta sijoittuu palvelujen kustannustehokkuuden vertailussa muihin verrokkikuntiin nähden, sekä kuinka paljon optimointivaraa palveluissa on. Benchmarkingin avulla löydetään kunnan palvelutuotannon heikkoudet ja vahvuudet, ja tämän avulla selvitetään suunta tuleville kehitysaskelille. Benchmarkingin suurtuotekohtaisista analyyseista johdetaan suositukset siihen, miten kunnan suurtuotteet tulee järjestää tulevaisuudessa. Benchmarkingin tarkoituksena on mahdollistaa kunnan punaisella palavien suurtuotteiden löytäminen. Benchmarking suoritetaan aina kuluneen tilinpäätösvuoden tiedoista ja ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä sekä jatkossa vuosittain. Maiseman sitovuustaso on ns. suursuoritetaso (moduulitaso), joka sisältää yhteneväiset toiminnot tai palvelukokonaisuudet. Yhteneväisyys varmistetaan jokaisessa kunnassa käyttöönoton yhteydessä. Maiseman mukaisista tuoteryhmistä on olemassa kirjalliset ohjeet, joissa suursuoritetasojen yhteneväiset sisällöt ja toimintatavat kuvataan. Benchmarking-palvelu tiivistettynä Tehdään tilinpäätöstiedoista Benchmarking-tiedot syntyvät Maiseman pohjalta tilinpäätöksen jälkeen nopeasti (kuntavertailuraportti on valmis yhdessä kuukaudesta tilinpäätöksen jälkeen) Tarkastelussa mukana mm. eurot, suoritteet, peittävyys, toimintakyky

4 Vertailu muihin kuntiin Analyysi vahvuuksista ja heikkouksista Suositukset palveluiden, palveluprosessien ja palvelukokonaisuuksien parantamiseksi Benchmarking-palvelu on valmis tuote Palvelu sisältää yhden (1) asiantuntijapäivän - Lisäpäivät laskutetaan alv. / h C. MAISEMA: TOIMINNANOHJAUSVÄLINEEN KUVAUS JA KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET Maisemalla tarkoitetaan toimintamallia, jolla kunnat voivat resurssitaulukoiden pohjalta tehdä talousarviot ja johtaa kunnan palveluiden toimintaa. Maiseman toiminnanohjaustyökalut ovat Excel- ja tietokantapohjaisia. Peruspalveluliikelaitos JYTAn taloushallintajärjestelmästä kirjanpidon eurot voidaan siirtää eräajoina Maisema-taulukoihin. Maiseman käyttöliittymän alustana toimii Excel ja Maisema-taulujen tallennus ja käsittely tapahtuu Kuntamaiseman järjestelmäpalvelimella. Kuntamaisema huolehtii palvelimen ja Maisema-tietokannan ylläpidosta. Jatkossa Maiseman uudet kehitysversiot ovat asiakkaan käytettävissä vuosimaksulla. Lainsäädännön ja säädösten vaatimat muutokset kuuluvat Maiseman kehitykseen. Maiseman hankkimiseen sisältyy myös sen käytön koulutus. Palveluun sisältyy myös puhelimen ja Internetin kautta toimiva helpdesk-palvelu. Maiseman mahdollistama toiminnanohjaus tiivistettynä Toiminnanohjausvälineet tuottavalle organisaatiolle ja järjestämisvastuussa olevalle taholle Tukee mahdollista siirtymistä tilaaja-tuottaja-malliin Työkalut talousarvion, toteuman seurannan ja tilinpäätöksen tekemiseen Toimii kustannusten kohdentajana (tarvittaessa läpinäkyvä kuntalaskutus) Ajantasainen tuotteistaminen syntyy samalla työkalulla ilman erillistä tuotteistamistyötä Benchmarking-tiedot syntyvät Maiseman kautta Peruspalveluliikelaitos JYTAn taloushallintajärjestelmästä toiminnan eurot siirtää eräajoja Maisema-taulukoihin. - Käyttäjämäärityksiä ovat lukuoikeus, muokkausoikeus ja superkäyttäjä - Toiminnanohjauskäyttäjien määrä on rajoittamaton - Vuosimaksuun kuuluu tietokannan ylläpito - Raportointinäkymä generoituu automaattisesti resurssitaulukoiden pohjalta Toiminnanohjausväline on valmis tuote ja kattaa kaikki kunnan palvelut Työvälineeseen on tallennettavissa tuotteisiin liittyvää kustannustietoa, sekä määrä- ja laatumittareiden tietoja. Järjestelmän käyttöliittymä on suomenkielinen Yhteys Maisemaan on ssl-suojattu

5 Help desk- tuki Asiantuntija- konsultointi-, koulutus-, ja kehittämistuki verrokkikuntien hyvien käytäntöjen kautta Käyttöönotto sisältää kaksi (2) koulutuspäivää - Lisäpäivät laskutetaan alv. / h D. VUOSIMAKSU Vuosimaksu sisältää käyttöönottovuotta vastaavaan benchmarking-raportin edellisen vuoden toteutuneisiin tilinpäätöslukuihin perustuen, jolla mahdollistetaan kunnan toiminnan kehittymisen sisäinen seuranta sekä kehitys suhteessa muihin vertailukuntiin. Vuosimaksu sisältää myös Maiseman käyttöoikeuden, siihen liittyvät uudet kehitysversiot ja tietokantaratkaisut, sekä asiakkaat kirjanpitoeurojen eräsiirrot taloushallintajärjestelmästä Maisema-taulukoihin. Vuosimaksuun sisältyy yksi Peruspalveluliikelaitos JYTAn johtoryhmälle suunnattu benchmarking raportin avaus ja samalle päivälle kuntayhtymän valtuusto tms. esitys (1 asiantuntijapäivä). E. HANKINTAHINTA JA VUOSIMAKSU Peruspalveluliikelaitos JYTAn sosiaali- ja terveyspalveluiden (7 erillistä kuntaa, asukkaita yhteensä ) benchmarking-palvelun sekä Maisema-toiminnanohjaustyökalujen hankintahinta muodostuu seuraavasti Hankintahinta: Vuosimaksu: ,60 (käyttöönottovuosi, perusmaksu ,30 / asukas) ,40 / vuosi Hinnoissa ei ole huomioitu voimassa olevaa arvonlisäveroa. Asiakas vastaa omalta osaltaan tämän palvelun suorittamiseksi tarvittavien tietojen keräämisestä aiheutuvista kustannuksista sekä mahdollisista oman henkilökuntansa muista kustannuksista kuten työ, matka- ja majoituskustannuksista. Asiakas vastaa myös Kuntamaisema Oy:n sopimuksen velvoitteiden täyttämisestä syntyvien matka-, majoitus- ja muista kustannuksista, joista veloitetaan toteuman mukaisesti (matkakulujen osalta Verohallituksen viimeksi vahvistamien suositusten mukaisesti). G. AIKATAULU Työ voidaan aloittaa välittömästi tilaajan aikataulun mukaisesti sen jälkeen kun sopimus on voimassa ja tarvittavat pohjatiedot on toimitettu. Benchmarking-osio ja raportti on valmis viimeistään 4 kuukautta sopimuksen voimaantulon jälkeen, mikäli tietojen keruu tapahtuu aikataulun mukaisesti. H. TARJOUKSEN JA SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Tarjous on voimassa 2 kk päiväyksestä. Mikäli tarjous hyväksytään, on syntyvä sopimus benchmarkingpalvelun ja Maiseman osalta jatkuva, ellei jompikumpi osapuoli sitä irtisano 3 kk ennen kalenterivuoden päättymistä. Asiakas saa pysyvän käyttöoikeuden käyttää omassa toiminnassaan Kuntamaiseman mittauksilla sopimuskauden aikana syntyviä asiakasta koskevia tuloksia. Salassapitovelvollisuuden osalta sopimuksen voimassaolo jatkuu vielä 3 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen.

6 I. FORCE MAJEUR Tässä tarjouksessa esitetyt kustannukset ja muut ehdot eivät ole ylivoimaisen esteen sattuessa sitovia, vaan ylivoimaisen esteen sattuessa tarjoajat neuvottelevat tarvittaessa sopimusehdoista. J. LIITTEET 1) Käyttöönotto Palveluliikelaitos JYTAssa 2) Maiseman yleisesittely Ystävällisin terveisin, Sari Kujala kehitysjohtaja

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000 YLEISET EHDOT Yleistä 1.1 Sopimuksen soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Tmi Suncomet (jäljempänä palveluntarjoaja) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Näitä ehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot