Toimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuussa"

Transkriptio

1 , joulukuu 2017 Kainuun yritysten liikevaihto kasvaa vahvasti Vuoden 2017 ensimmäisellä puolikkaalla yritysten liikevaihto kasvoi voimakkaasti, mutta henkilöstömäärä maltillisemmin Liikevaihto kasvussa Kainuun maakunnan alueen eri toimialaklustereita tarkasteltaessa ajanjaksolla tammi-kesäkuu 2017 voimakkainta liikevaihdon kehitys oli edellisen vuoden tapaan kaivannaistoiminnassa. Liikevaihto kasvoi 90,5 prosenttia tammi-kesäkuussa 2017 vuotta aiemmasta. Kehitys oli vahvaa myös metalliklusterissa, jossa liikevaihto kohosi kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa 27,2 prosenttia. Elintarvikeklusterissa liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 5,2 prosenttia, ICT - ja elektroniikkaklusterissa 8,4 prosenttia, matkailuklusterissa 4,3 prosenttia, metsä- ja puuklusterissa 1,4 prosenttia ja biotaloudessa 4,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Ainoastaan energia-klusterin liikevaihto supistui hieman (3,5 prosenttia) ja biotalouden pysyi kuta kuinkin samalla tasolla. Kaivos-, metalli- sekä metsä- ja puuklusteri palkkasivat tekijöitä matkailussa henkilöstö väheni Kainuun maakunnan henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2017 tammi-kesäkuussa ICT- ja elektroniikkaklusterissa 3,7 prosenttia, metalliklusterissa 2,0 prosenttia, metsä-ja puuklusterissa 1,1 prosenttia ja kaivannaistoiminnassa 12,2 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Elintarvikeklusterissa henkilöstömäärän kehitys pysyi vuoden 2017 tammi-kesäkuussa samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Energiaklusterissa henkilöstömäärä vähentyi 6,7 prosenttia, matkailuklusterissa 1,4 ja biotaloudessa 1,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuussa Liikevaihdon kehitys oli vuonna 2016 positiivista Kainuun maakunnassa kaikilla toimialaklustereilla. Voimakkainta kehitys oli kaivannaistoiminnassa ja metalliklusterissa (kuva 1). Henkilöstömäärän seurantatiedot ulottuvat vuoden 2017 puoleen väliin. Myös henkilöstömäärä kasvoi vahvimmin kaivannaistoiminnassa, mutta myös metalli-, ICT ja elektroniikka- sekä matkailuklusteri kasvattivat hieman henkilöstömääräänsä vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (kuva 2). 1

2 Kuva 1. Elinkeinoklustereiden liikevaihdon kehitys Kainuussa (euroestimaatit). (Tilastokeskus / Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017). 2

3 Kuva 2. Elinkeinoklustereiden henkilöstömäärän kehitys Kainuussa puolivuosi (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017). Kainuun liitossa on laadittu ja maakuntavaltuusto on hyväksynyt ( ) maakunnan tulevien vuosien kehittämispainotuksia linjaavan Kainuu ohjelman, jossa Kainuun kehittämisen kärjiksi vuosiksi on valittu matkailu, teknologiateollisuus, biotalous sekä kestävä kaivannaistoiminta. Tilastokeskus (Asiakaskohtainen suhdannepalvelu) tuottaa Kainuun liitolle kaksi kertaa vuodessa suhdannetietoja, jotka seuraavat näiden kehittämisen kärkinä olevien toimialojen kehitystä. Tilastoinnissa toimialojen suhdanteita on tarkasteltu liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksen avulla. Tuoreimmat suhdannetiedot ulottuvat kesäkuun 2017 loppuun. Laskennan pääasiallisena lähteenä käytetään Verohallinnon kausiveroaineistoa, joka kattaa kaikki arvonlisäverovelvolliset yritykset ja säännöllisesti palkkaa maksavat työnantajat. Laskennan tietolähteinä käytetään lisäksi Tilastokeskuksen myyntitiedustelua sekä yritysrekisteriä. Suhdannetilastoinnissa käytetty Liikevaihto sisältää sekä kotimaan liikevaihdon että vientiliikevaihdon. Liikevaihtoon ei sisälly arvonlisäveroa. Tilastoinnissa käytetyllä henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää kalenterikuukauden aikana. Esimerkiksi kaksi puolipäiväistä työntekijää vastaa yhtä kokopäivätyöllistä. Henkilöstömäärä kuvaa siis tehtyjä henkilötyövuosia. Henkilöstömäärä ei siis ole sama käsite kuin työpaikka, jossa jokaisen työllisen henkilön on ajateltu 3

4 muodostavan yhden työpaikan. Näin osa-aikaistakin työtä tekevä henkilö muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan. Kärkitoimialoihin sisältyvien klustereiden henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys Biotalous Biotalous on Kainuussa uusi klusteri, jossa on mukana useita toimialoja, kuten maa- ja metsätalous, puutuoteteollisuus ja uusiutuva energia. Näin eri toimialojen liikevaihdon summautuessa biotalouteen se kasvaa muita toimialoja selvästi suuremmaksi. Biotalouden liikevaihto kasvoi vuonna 2016 vahvasti 519 miljoonaan, mutta vuoden miljoonaan on vielä matkaa (kuva 1). Vuositasolla tarkasteltuna biotalouden liikevaihto oli vuonna 2016 yhteensä 4,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2017 tammi-maaliskuussa toimialan liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2017 toinen vuosineljännes osoittaa liikevaihdon laskevan 4,8 prosenttia. Biotalouden henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2016 Kainuun maakunnassa 7,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimialan henkilöstömäärän kehitys pysyi tammi-maaliskuussa 2017 lähes samalla tasolla (+ 0,2 %) kuin vuotta aiemmin. Huhti-kesäkuussa henkilöstömäärä väheni 3,3 prosenttia vuoden takaisesta. Tuoreimmassa tarkastelussa olleena kuukautena heinäkuussa 2017 henkilöstömäärä väheni 3,1 prosenttia. 4

5 Kuva 3. Kainuun biotalouden trendivertailu liikevaihdon ja henkilöstömäärän osalta puolivuosi (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017). Kaivostoiminta voimakkaaseen kasvuun Kaivannaistoiminnassa on tapahtunut dramaattisen suurta vuosien välistä vaihtelua. Vuonna 2011 kaivannaistoiminnan liikevaihto nousi energiaklusterin tasolle ohi metsän ja puun yli 278 miljoonaan, mutta painui vuonna 2015 alimmilleen alle 74 miljoonaan, mistä se hyppäsi vuonna miljoonaan (kuva 1). Vuoden 2016 aikana liikevaihto kasvoi jokaisella vuosineljänneksellä reippaasti. Vuositasolla tarkasteltuna liikevaihto kasvoi yhteensä 128 prosenttia vuotta aiemmasta. Liikevaihto jatkoi reipasta kasvuaan vuoden 2017 alkupuolella. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa liikevaihto kasvoi 91,1 prosenttia ja huhti-kesäkuussa 90,0 prosenttia edellisen vuoden vastaaviin ajankohtiin verrattuna. Kaivannaistoiminnan kasvuun vaikuttaa erittäin voimakkaasti Terrafame Oy:n kehitys. Kainuun maakunnan kaivannaistoiminnan henkilöstömäärä kasvoi voimakkaasti vuonna Henkilöstömäärä kasvoi vahvasti jokaisella vuoden 2016 vuosineljänneksellä. Vuositasolla tarkasteltuna henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 59,2 prosenttia. Henkilöstömäärä kasvoi edelleen vuoden 2017 alkupuolella. Tammi-kesäkuussa 2017 henkilöstömäärä kohosi 12,2 prosenttia vuoden takaisesta. Kuluvan vuoden heinäkuussa henkilöstömäärä kasvoi 16,7 prosenttia. 5

6 . Kuva 4. Kainuun kaivannaistoiminta-klusterin trendivertailu liikevaihdon ja henkilöstömäärän osalta puolivuosi (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017). Energiaklusteri kasvun kynnyksellä Energiaklusterin liikevaihto Kainuussa on pysynyt reilusti yli 220 miljoonan euron koko 2010-luvun ja on hienoisen notkahduksen jälkeen päätynyt uudelleen kasvu-uralle vuonna 2016 (kuva 1). Kainuun maakunnan energiaklusterin liikevaihto kasvoi yhteensä 2,6 prosenttia vuonna Kuluvan vuoden alkupuolella toimialan liikevaihto kääntyi laskuun. Tammi-maaliskuussa 2017 liikevaihto väheni 4,3 prosenttia ja huhti-kesäkuussa 2,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla energiaklusterin liikevaihto supistui yhteensä 3,5 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. 6

7 Kainuun maakunnan energiaklusterin henkilöstömäärän kehitys oli edellisen vuoden tapaan laskusuuntaista vuonna Toimialan henkilöstömäärä supistui yhteensä 5,1 prosenttia vuonna Henkilöstömäärän kehitys jatkui laskuaan vuoden 2017 alkupuolella. Ensimmäiselle vuosipuolikkaalle 2017 kirjattiin laskua 6,7 prosenttia vuoden takaiseen vertailukauteen nähden. Tuoreimmalla tarkastelussa olleena kuukautena tammikuussa 2017 henkilöstömäärä väheni 5,9 prosenttia vuodentakaisesta. Kuva 5. Kainuun energia-klusterin trendivertailu liikevaihdon ja henkilöstömäärän osalta puolivuosi (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017). Metsä- ja puuklusterin liikevaihto kasvussa Metsä- ja puuklusterin liikevaihto kääntyi kasvuun vuonna 2016, päätyi reiluun 206 miljoonaan ja lähenee vuoden 2016 tasoa (kuva 1). Liikevaihto kasvoi yhteensä 5,1 prosenttia vuoden 2016 aikana. Tammi-maaliskuussa 2017 toimialan liikevaihdon kehitys oli vielä pirteää. Liikevaihto kasvoi tuolloin 12,2 prosenttia vuoden takaisesta. Vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä liikevaihdon kehitys kääntyi laskusuuntaiseksi. Huhti-kesäkuussa liikevaihto supistui 8,3 prosenttia vuoden takaisesta. Pirteän ensimmäisen vuosineljänneksen kasvun takia vuoden ensimmäinen vuosipuolisko osoittaa metsä- ja puuklusterin liikevaihdolle kasvua 1,4 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. 7

8 Kainuun maakunnan metsä- ja puuklusterin henkilöstömäärä jatkoi laskuaan vuonna 2016 laskun ollessa koko vuoden osalta 1,9 prosenttia. Vuoden 2017 tammi-maaliskuussa henkilöstömäärän kehitys kääntyi kasvuun. Henkilöstömäärä kasvoi tuolloin 4,2 prosenttia. Huhti -kesäkuussa 2017 henkilöstömäärä laski 1,7 2,4 prosenttia prosenttia vuoden takaisiin vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuluvan vuoden heinäkuu 2017 osoittaa henkilöstömäärään laskua 2,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.. Kuva 6. Kainuun metsä- ja puu-klusterin trendivertailu liikevaihdon ja henkilöstömäärän osalta puolivuosi (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017). Metalliklusterin kasvu ennennäkemätöntä Kainuun maakunnan metalliklusterin liikevaihdon kehitys kääntyi voimakkaaseen kasvuun vuonna 2016 yltäen yli 143 miljoonaan (kuva 1), joka on 2010-luvun korkein lukema. Koko vuonna 2016 toimialan liikevaihto kasvoi 56,4 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Toimialan liikevaihto jatkoi kasvuaan vuoden 2017 alkupuolella. Tammi-maaliskuussa 2017 liikevaihto kasvoi 39,5 prosenttia ja huhti- 8

9 kesäkuussa 17,9 prosenttia vuoden takaisiin vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Vuoden 2017 ensimmäinen vuosipuolisko osoittaa toimialan liikevaihdolle kasvua 27,2 prosenttia. Kainuun maakunnan metalliklusterin henkilöstömäärä kohosi 7,6 prosenttia vuonna Kasvua vuodentakaiseen nähden kertyi tuolloin jokaisella vuosineljänneksellä. Vuoden 2017 alkupuolella henkilöstömäärän kehittyi vaihtelevasti. Tammi-maaliskuun 2017 aikana henkilöstömäärä kasvoi 5,7 prosenttia. Toisella vuosineljänneksellä metalliklusterin henkilöstö vähentyi 1,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Heinäkuussa 2017 henkilöstömäärä nousi 9,8 prosenttia vuotta aiemmasta.. Kuva 7. Kainuun metalli-klusterin trendivertailu liikevaihdon ja henkilöstömäärän osalta puolivuosi (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017). 9

10 ICT- ja elektroniikkaklusterin henkilöstömäärät kasvussa ICT- ja elektroniikkaklusterin liikevaihto on pysytellyt koko 2010-luvun keskimäärin 133 miljoonassa. Vuonna 2016 liikevaihto kohosi 5,0 prosenttia ollen yli 139 miljoonaa. Kainuun maakunnan ICT- ja elektroniikkaklusterin liikevaihto kohosi 5,1 prosenttia vuonna Vuoden 2017 alkupuolella toimialan liikevaihdon kehitys jatkui myönteisenä. Tammi-maaliskuussa 2017 liikevaihto kohosi 14,2 prosenttia ja huhti-kesäkuussa 3,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla ICT- ja elektroniikkaklusterin toimialaryhmän liikevaihto kasvoi yhteensä 8,4 prosenttia vuoden takaisesta. Kainuun maakunnan ICT- ja elektroniikkaklusterin henkilöstömäärä kasvoi 2,7 prosenttia vuonna Noususuuntainen henkilöstömäärän kehitys jatkui myös vuoden 2017 alkupuolella. Tammi-maaliskuussa 2017 henkilöstömäärä nousi 4,7 prosenttia ja huhti-kesäkuussa 2,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Kuluvan vuoden tammikuussa 2017 toimialan henkilöstömäärä kasvoi 5,6 prosenttia vuotta aiemmasta. Kuva 8. Kainuun ICT- ja elektroniikkaklusterin trendivertailu liikevaihdon ja henkilöstömäärän osalta puolivuosi (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017). Matkailuklusterin liikevaihto rikkoo ennätyksiä Matkailuklusterin liikevaihto vuonna 2016 oli yli 136 miljoonaa, joka oli eniten koko ajanjaksolla (kuva 1). Kainuun maakunnan matkailuklusterin liikevaihdon kehitys oli myönteistä vuoden 2016 aikana. Toimialan liikevaihto kasvoi tuolloin yhteensä 6,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. 10

11 Matkailuklusterin liikevaihto jatkoi myönteistä kehitystään vuoden 2017 alkupuolella. Tammimaaliskuussa 2017 liikevaihto nousi 3,4 prosenttia ja huhti-kesäkuussa 5,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2017 vuosipuoliskon kasvuprosentiksi kirjattiin yhteensä 4,3 prosenttia vuoden takaisesta. Kainuun maakunnan matkailuklusterin henkilöstömäärä jatkoi edellisen vuoden tapaan laskusuuntaista kehitystään vuonna Vuositasolla tarkasteltuna henkilöstömäärä laski yhteensä 3,2 prosenttia vuoden 2016 aikana. Matkailuklusterin henkilöstömäärän kehitys oli tammi-kesäkuussa 2017 edelleen laskusuuntaista. Henkilöstömäärä laski tuolloin 1,4 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Kuluvan vuoden heinäkuussa 2017 toimialan henkilöstömäärä väheni 2,2 prosenttia vuoden takaisesta.. Kuva 9. Kainuun matkailu-klusterin trendivertailu liikevaihdon ja henkilöstömäärän osalta puolivuosi (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017). Elintarvikeklusterissa kasvua Elintarvikeklusterin liikevaihto on ollut kasvussa koko 2010-luvun. Liikevaihto jatkoi kasvuaan vuonna 2016, jolloin se oli korkeimmillaan yli 47 miljoonassa (kuva 1). Elintarvikeklusterin liikevaihdon kehitys jatkoi kasvuaan vuonna 2016 Kainuun maakunnassa. Vuoden 2016 aikana toimialan liikevaihto kasvoi 11

12 yhteensä 12,9 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä toimialan liikevaihto jatkoi voimakasta kasvuaan. Tammi-maaliskuussa liikevaihto kasvoi 16,6 prosenttia verrattuna edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Toisella vuoden 2017 vuosineljänneksellä liikevaihto kääntyi laskuun. Huhti-kesäkuussa 2017 liikevaihto supistui 5,1 prosenttia vuoden takaisesta. Kainuun maakunnan elintarvikeklusterin henkilöstömäärän kehitys oli liikevaihdon tavoin noususuuntaista vuoden 2016 aikana. Henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 12,8 prosenttia vuoden 2016 aikana. Vuoden 2017 ensimmäinen vuosipuoliskon kehitys pysyi samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Tuoreimmalla tarkastelussa olleena kuukautena heinäkuussa 2017 henkilöstömäärä väheni 1,8 prosenttia vuodentakaisesta. Kuva 10. Kainuun elintarvike-klusterin trendivertailu liikevaihdon ja henkilöstömäärän osalta puolivuosi (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017). 12

13 Kainuun suhdannekehitys erittäin myönteistä Kainuun aluetaloudessa jatkuu edelleen vuonna 2015 alkanut myönteinen suhdannekehitys. Kaikkien toimialojen liikevaihdon kehitystrendi on kasvava. Kuva 11. Kaikkien toimialojen liikevaihdon suhdannekehitys Kainuussa puolivuosi (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017). Työpaikka- ja henkilöstömäärän kehitys Kainuussa 2010-luvulla Tilastokeskus tilastoi kaikissa Suomen kunnissa työssäkäyvät henkilöt. Näillä alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia ko. alueella työssäkäyviä henkilöitä riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka määrää voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen määrälle (Tilastokeskus 2016). Oheinen taulukko osoittaa, että työpaikkojen määrä on vähentynyt kaikissa Kainuun kunnissa 2010-luvulla. 13

14 Taulukko 1. Työpaikat Kainuun kunnissa (Alueella työssäkäyvät, Tilastokeskus 2017) Kainuu Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Tilastokeskuksen tietokantoihin kootut työpaikkatiedot ovat saatavilla vuoteen 2015 asti. Tilastokeskus tuottaa Kainuun liitolle kaksi kertaa vuodessa suhdannetietoja Kainuu ohjelman kärkitoimialojen kehityksestä sekä liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksestä Kainuun kuntien alueella ja näistä tuoreimmat tiedot ulottuvat vuoden 2017 heinäkuuhun. Myönteinen suhdannekehitys näkyy Kainuun kaikkien toimialojen henkilöstömäärän kasvuna. Taulukko 2. Yksityisten ja julkisten työnantajien henkilöstömääräestimaatit Kainuun kuntien alueella (heinäkuu) (Tilastokeskus 2017) heinäk. Kainuu Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi

15 Kaikkien toimialojen (TOL A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kuntien alueella Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihdon kehitys kääntyi kasvuun. Vuositasolla tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuoden 2016 aikana yhteensä 5,7 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Kaikkien toimialojen liikevaihdon kehitys jatkoi kasvuaan Hyrynsalmella vuoden 2017 alkupuolella. Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2016 yhteensä 3,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Henkilöstömäärän kehitys kääntyi laskuun vuoden 2017 alkupuolella. Ensimmäinen vuosipuolisko osoittaa henkilöstömäärälle vähennystä 4,1 prosenttia vuotta aiemmasta. Kuluvan vuoden heinäkuussa henkilöstömäärä vähentyi 3,0 prosenttia vuotta aiemmasta. Kuva 12. Kaikkien toimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän suhdannekehitys Hyrynsalmella puoli vuosi (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017). 15

16 Kajaani Kajaanin kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihdon kehitys kääntyi myönteiseen suuntaan vuonna Kehitys vuodentakaiseen verrattuna oli nousevaa jokaiselle vuosineljänneksellä. Vuositasolla tarkasteltuna liikevaihto kasvoi 9,0 prosenttia vuonna 2016 verrattuna edelliseen vuoteen. Myönteinen kehitys jatkui vuonna Kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi Kajaanissa tammi-kesäkuussa 9,3 prosenttia vuodentakaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kaikkien toimialojen henkilöstömäärä kasvoi Kajaanin kunnan alueella 2,2 prosenttia vuonna Henkilöstömäärä kasvoi tuolloin läpi vuoden 2016 jokaisella vuosineljänneksellä. Samansuuntainen kehitys jatkui vuoden 2017 puolella. Tammi-kesäkuussa 2017 henkilöstömäärä kasvoi 3,4 prosenttia Kainuun kunnassa. Kuluvan vuoden 2017 heinäkuussa henkilöstömäärä lisääntyi 3,4 prosenttia vuodentakaisesta. Kuva 13. Kaikkien toimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän suhdannekehitys Kajaanissa puoli vuosi (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017). 16

17 Kuhmo Kuhmon alueen kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuoden 2016 aikana yhteensä 3,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 10,5 prosenttia vuoden takaisesta. Huhti-kesäkuussa 2017 kaikkien toimialojen liikevaihdon kehitys kääntyi laskuun. Laskua kertyi 4,9 prosentti vuodentakaiseen verrattuna. Kuhmon alueen kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2016 yhteensä 0,9 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä nousi 1,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Viimeisen tarkastelussa olleen kuukauden heinäkuun 2017 aikana henkilöstömäärä kasvoi 1,8 prosenttia edellisvuoden heinäkuusta. Kuva 14. Kaikkien toimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän suhdannekehitys Kuhmossa puoli vuosi (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017). 17

18 Paltamo Paltamon kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihdon kehitys oli laskevaa vuoden 2016 jokaisella vuosineljänneksellä. Vuositasolla tarkasteltuna liikevaihto supistui yhteensä 8,4 prosenttia vuonna Kaikkien toimialojen liikevaihdon kehitys piristyi Paltamossa vuoden 2017 puolella. Tammi-kesäkuussa 2017 liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Kaikkien toimialojen henkilöstömäärä jatkoi kasvuaan edellisen vuoden tapaan vuoden 2016 aikana Paltamon kunnassa. Henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 5,8 prosenttia. Kehitys oli nousevaa myös vuoden 2017 alkupuolella. Tammi-kesäkuussa 2017 henkilöstömäärä kasvoi 0,9 prosenttia. Myönteinen kehitys jatkui myös kuluvan vuoden 2017 heinäkuussa, kun henkilöstömäärä nousi 4,9 prosenttia vuoden 2016 heinäkuuhun verrattuna. Kuva 15. Kaikkien toimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän suhdannekehitys Paltamossa puoli vuosi (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017). 18

19 Puolanka Puolangan kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi vuonna 2016 kaikkiaan 1,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2017 alkupuolella liikevaihdon kehitys oli myönteistä. Tammi-maaliskuussa liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia ja huhti-kesäkuussa liikevaihdon kehitys piristyi 10,9 prosentin kasvuvauhtiin vuoden takaiseen verrattuna. Puolangan kunnan alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2016 yhteensä 2,9 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2017 alkupuolella kehitys jatkui nousevana. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2017 henkilöstömäärä kasvoi 4,4 prosenttia. Heinäkuussa 2017 henkilöstömäärä kasvoi 3,1 prosenttia vuotta aiemmasta. Kuva 16. Kaikkien toimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän suhdannekehitys Puolangalla puoli vuosi (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017). 19

20 Ristijärvi Ristijärven alueen kaikkien toimialojen liikevaihdon kehitys oli läpi vuoden 2016 laskusuuntaista. Vuoden 2016 aikana liikevaihto väheni yhteensä 10,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2017 tammikesäkuussa liikevaihto kehittyi edelleen laskusuuntaisena, kun kaikkien toimialojen liikevaihto supistui 1,1 prosenttia vuotta aiemmasta. Ristijärven kunnan alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärä kasvoi 3,8 prosenttia vuonna 2016 verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstömäärän kehitys kääntyi laskuun vuoden 2017 alkupuolella. Tammi-kesäkuussa 2017 henkilöstömäärä väheni 2,6 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös kuluvan vuoden heinäkuussa 2017 kirjattiin laskua 1,4 prosenttia vuodentakaisesta. Kuva 17. Kaikkien toimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän suhdannekehitys Ristijärvellä puoli vuosi (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017). 20

21 Sotkamo Sotkamon kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihdon kehitys kääntyi voimakkaaseen kasvuun vuonna Vuositasolla tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuonna 2016 yhteensä 32,1 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Kaikkien toimialojen liikevaihto jatkoi voimakasta kasvuaan vuonna Tammi-kesäkuussa 2017 liikevaihto kasvoi 33,1 prosenttia vuotta aiemmasta. Sotkamon kunnan alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2016 yhteensä 8,8 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstömäärä kasvoi myös vuoden 2017 alkupuolella. Tammi-kesäkuussa henkilöstömäärä kasvoi 2,9 prosenttia Sotkamossa. Kuva 18. Kaikkien toimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän suhdannekehitys Sotkamossa puoli vuosi (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017). 21

22 Suomussalmi Suomussalmen kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi yhteensä 4,6 prosenttia vuonna 2016 verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon kehitys jatkoi kasvuaan vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, jolloin liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2017 liikevaihto nousi 8,2 prosenttia. Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto supistui 0,8 prosenttia. Suomussalmen kunnan alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärän kehitys oli vaihtelevaista vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 alkupuolella henkilöstömäärä väheni hieman ja loppupuolella hieman kohosi. Vuositasolla tarkasteltuna henkilöstömäärän kehitys jäi lähes samalle tasolle (-0,1 %) vuoteen 2015 verrattuna. Vuoden 2017 alkupuolella henkilöstömäärän kehitys oli alavireistä. Henkilöstömäärä väheni tammi-kesäkuussa 1,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Samansuuntainen kehitys jatkui kuluvan vuoden heinäkuussa 2017 henkilöstömäärän vähentyessä 2,3 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Kuva 19. Kaikkien toimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän suhdannekehitys Suomussalmella puoli vuosi (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017). 22

Kaivokset Kainuun kasvun kärjessä metsäklusterissa selkeää piristymistä

Kaivokset Kainuun kasvun kärjessä metsäklusterissa selkeää piristymistä Kaivokset Kainuun kasvun kärjessä metsäklusterissa selkeää piristymistä Vuoden 2018 alkupuoliskolla yritysten henkilöstömäärät kasvoivat kaikilla ja liikevaihto lähes kaikilla toimialoilla Kaivostoiminnan

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuonna 2014 yhteensä 7,8 prosenttia

Lisätiedot

Suurten toimijoiden kehitys näkyy Kainuun talousluvuissa - Kainuun maakunnan suhdannekehitys vuoden 2014 loppuun

Suurten toimijoiden kehitys näkyy Kainuun talousluvuissa - Kainuun maakunnan suhdannekehitys vuoden 2014 loppuun 1 Suurten toimijoiden kehitys näkyy Kainuun talousluvuissa - Kainuun maakunnan suhdannekehitys vuoden 2014 loppuun Kainuun liitossa on laadittu ja maakuntavaltuusto on hyväksynyt (16.6.2014) maakunnan

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuonna 2014 yhteensä 8,2 prosenttia

Lisätiedot

Suhdannekatsaus-Kainuu 27.11.2015

Suhdannekatsaus-Kainuu 27.11.2015 1 Kainuun kärkitoimialojen tilanne edelleen haastava maakunnan suhdannekehitys vuoden 2015 kesäkuulle Kainuun liitossa on laadittu ja maakuntavaltuusto on hyväksynyt (16.6.2014) maakunnan tulevien vuosien

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Vuonna 2013 Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi 5,1 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Vuonna 2013 Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi 6,8 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

Kainuun suhdannekatsaus kesäkuu 2019

Kainuun suhdannekatsaus kesäkuu 2019 Kainuun suhdannekatsaus kesäkuu 2019 SISÄLLYS 2 Suhdannekehitys 2 Kainuun maakunnan suhdannekehitys toimialaklustereittain 4 Kärkitoimialoihin sisältyvien klustereiden liikevaihdon ja henkilöstömäärän

Lisätiedot

Suhdannekatsaus-Kainuu

Suhdannekatsaus-Kainuu 1 KAINUUN KÄRKITOIMIALOJEN SUHDANNEKEHITYS VUODEN 2015 LOPPUUN Kainuun liitossa on laadittu ja maakuntavaltuusto on hyväksynyt (16.6.2014) maakunnan tulevien vuosien kehittämispainotuksia linjaavan Kainuu

Lisätiedot

VUODEN 2016 ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA KASVOIVAT VOIMAKKAASTI KAIKKIEN TOIMIALOJEN LIIKEVAIHTO SEKÄ

VUODEN 2016 ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA KASVOIVAT VOIMAKKAASTI KAIKKIEN TOIMIALOJEN LIIKEVAIHTO SEKÄ 1 VUODEN 2016 ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA KASVOIVAT VOIMAKKAASTI KAIKKIEN TOIMIALOJEN LIIKEVAIHTO SEKÄ KAIVOS- JA METALLIALAN HENKILÖSTÖMÄÄRÄT - KAINUUN SUHDANNETIEDOT MARRASKUU 2016 Vuoden 2016 ensimmäisellä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Kainuun liitto. Liikevaihto vahvassa myötäisessä

Kainuun liitto. Liikevaihto vahvassa myötäisessä 1 VUODEN 2016 ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA KASVOIVAT VOIMAKKAASTI KAIKKIEN TOIMIALOJEN LIIKEVAIHTO SEKÄ KAIVOS- JA METALLIALAN HENKILÖSTÖMÄÄRÄT - KAINUUN SUHDANNETIEDOT MARRASKUU 2016 Vuoden 2016 ensimmäisellä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT 5/2013 Taitto: Etukannen kuvat: Ari Näpänkangas Pitkospuut, Jarmo Laitinen Matkailualue, Tarja Bäckman Viljakuivuri, Juha Hartikainen 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE JULKAISUVAPAA heti TIEDOTUSVÄLINEILLE KAINUUN KÄRKIALOJEN JA KUNTIEN SUHDANNETIEDOT 06/2011

LEHDISTÖTIEDOTE JULKAISUVAPAA heti TIEDOTUSVÄLINEILLE KAINUUN KÄRKIALOJEN JA KUNTIEN SUHDANNETIEDOT 06/2011 LEHDISTÖTIEDOTE 11.11.2011 JULKAISUVAPAA heti TIEDOTUSVÄLINEILLE KAINUUN KÄRKIALOJEN JA KUNTIEN SUHDANNETIEDOT 06/2011 Aluekehityslainsäädännön (Laki alueiden kehittämisestä 602/2002) perusteella maakuntien

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka - esittelyssä metalli -klusteri Taitto: Etukannen kuva: Ari Näpänkangas Ruka (Ari Näpänkangas) 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016

ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016 1 TRENDIKATSAUS 2/2016 (19.8.2016) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE 2015-2017 ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016 KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ALUETALOUDEN KEHITYKSEEN Etelä-Savon aluetalouskatsauksessa

Lisätiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot Lapin suhdannetiedot Lapin maakunnan suhdannetiedot Kaivostoiminta ja louhinta Kaivostoiminnan ja louhinnan (TOL B) toimialan liikevaihto kasvoi viime vuonna 16,7 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Myönteisintä

Lisätiedot

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S 2 0 1 7 - L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U Lappi avainlukuina Lapin työpaikoista kaikkiaan 63 prosenttia on yksityissektorilla

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2018

Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Tilanne 31.12.2017 #keskisuomi vakaan #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä 2017 vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016 Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016 Rakennetiedot Jämsän matkailukeskus Laskettavan muuttujan vuositaso (YTR) Yritykset YTR:n mukaan Toimipaikat YTR:n mukaan Henkilöstömäärä (2015) 322 69 77

Lisätiedot

Suhdannekatsaus-Kainuu 20.5.2016

Suhdannekatsaus-Kainuu 20.5.2016 1 KAINUUN KÄRKITOIMIALOJEN SUHDANNEKEHITYS VUODEN 2015 LOPPUUN Kainuun liitossa on laadittu ja maakuntavaltuusto on hyväksynyt (16.6.2014) maakunnan tulevien vuosien kehittämispainotuksia linjaavan Kainuu

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT F RAKENTAMINEN ICT-KLUSTERI METALLI-KLUSTERI HYVINVOINTI- KLUSTERI (YKSITYINEN) LAAJA MATKAILU- KLUSTERI LUOVAN TALOUDEN KLUSTERI PUUTUOTE- JA HUONEKALU- TEOLLISUUS POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat

Lisätiedot

Mediatiedote Julkaisuvapaa klo Tiivistelmä katsauksen tuloksista

Mediatiedote Julkaisuvapaa klo Tiivistelmä katsauksen tuloksista Tiivistelmä katsauksen tuloksista Vuoden 2009 loppuun ulottuvat liikevaihtotiedot soittavat, että Lapin teollisuudessa taantuman pohja saavutettiin kesällä 2009. Loppuvuotta kohti liikevaihtotrendin nokka

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2014 Rakennetiedot Henkilöstömäärä Liikevaihto Yritykset (YTR) Toimipaikat (YTR) 2010 2012 2011

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2018

Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Tilanne 31.12.2017 #keskisuomi vakaan #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä 2017 vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto 2010= 125 120 Keski-Suomen

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2017

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2017 Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2017 Rakennetiedot Jämsän matkailukeskus Laskettavan muuttujan vuositaso (YTR) Yritykset YTR:n mukaan Toimipaikat YTR:n mukaan Henkilöstömäärä (2015) 322 69 77

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2018 Tilanne #keskisuomi #kasvunmaakunta Kasvun vauhti tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä alkuvuonna 2018.

Keski-Suomen Aikajana 4/2018 Tilanne #keskisuomi #kasvunmaakunta Kasvun vauhti tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä alkuvuonna 2018. Keski-Suomen Aikajana 4/2018 Tilanne 30.6.2018 #keskisuomi #kasvunmaakunta Kasvun vauhti tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä alkuvuonna 2018. Vienti vetää ja teknologiateollisuus kovin kasvaja Veli-Pekka

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot toukokuulle 2014 saakka. - esittelyssä Pohjois-Pohjanmaan luovat alat

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot toukokuulle 2014 saakka. - esittelyssä Pohjois-Pohjanmaan luovat alat POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot toukokuulle 2014 saakka - esittelyssä Pohjois-Pohjanmaan luovat alat Taitto: Etukannen kuva: Ari Näpänkangas Pixabay 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2017

Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Tilanne 30.6.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui kiivaana vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan

Lisätiedot

Lyhyt kierros Kainuuseen

Lyhyt kierros Kainuuseen Lyhyt kierros Kainuuseen eli mitä meille tänne kuuluu Maakuntatunnukset TILASTOTIETOJA Maakunnan asukasluku v. 2017 lopussa oli 73959 asukasta. Kainuu on pinta-alaltaan suunnilleen Belgian kokoinen. Koko

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2019 Tilanne Menetetty vuosikymmen on kurottu umpeen. Kasvu tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä kesällä 2018.

Keski-Suomen Aikajana 1/2019 Tilanne Menetetty vuosikymmen on kurottu umpeen. Kasvu tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä kesällä 2018. Keski-Suomen Tilanne 30.9.2018 Menetetty vuosikymmen on kurottu umpeen. Kasvu tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä kesällä 2018. Yritysten henkilöstömäärä kasvaa. Vienti vetää ja metsäteollisuus on kovin

Lisätiedot

Rovaniemen seutukunnan suhdanteet

Rovaniemen seutukunnan suhdanteet Rovaniemen seutukunnan suhdanteet Sisältö 1. JOHDANTO... 3 Yleistä laskennasta ja sen tuloksista... 3 2. TOIMIALAKOHTAINEN SUHDANNEKUVAUS ROVANIEMEN SEUDULLA... 4 2.1 Teollisuus (TOL D)... 4 2.2 Rakentaminen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2018

Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Tilanne 30.9.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä heinä-syyskuussa vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet

Lisätiedot

Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015

Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015 Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015 Muutokset tilastoissa Aiempina vuosina Jämsän ja Himoksen matkailukeskuksia on tarkasteltu erikseen. Uusimmassa tilastossa laskenta pohjautuu päivitettyyn

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Rakennetiedot Henkilöstömäärä Liikevaihto Yritykset (YTR) Toimipaikat (YTR) 2012 2013 2012

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuonna 2016 yhdellätoista ELY-alueella. Liikevaihto supistui neljällä ELY-alueella. Voimakkainta kasvu oli ssa, 43

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2019 Tilanne

Keski-Suomen Aikajana 2/2019 Tilanne Keski-Suomen Tilanne 31.12.2018 Kasvu jatkui hyvänä koko vuoden, tosin hieman koko maata pienempänä Kovin kasvu oli Äänekosken seudulla Teollisuuden investoinneilla on iso merkitys Henkilöstömäärä on lisääntynyt

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA, VÄLIRAPORTTI 1/2007

KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA, VÄLIRAPORTTI 1/2007 Erillinen liite nro. 3 / MH II 15.1.2007 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA, VÄLIRAPORTTI 1/2007 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö 10.1.2007 2 Sisällys: 1. Johdanto...3 2. Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Rovaniemi 17.11.2010 Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhtä lukuun ottamatta kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2018 Tilanne #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi talvella 2018 vienti vetää ja teollisuus kovassa kasvussa

Keski-Suomen Aikajana 3/2018 Tilanne #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi talvella 2018 vienti vetää ja teollisuus kovassa kasvussa Keski-Suomen Aikajana 3/2018 Tilanne 31.3.2018 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi talvella 2018 vienti vetää ja teollisuus kovassa kasvussa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan päätoimialojen ja painopisteklustereiden alkuvuoden 2008 kehitys

Pohjois-Pohjanmaan päätoimialojen ja painopisteklustereiden alkuvuoden 2008 kehitys Pohjois-Pohjanmaan päätoimialojen ja painopisteklustereiden alkuvuoden 2008 kehitys Lisätietoja: Suunnittelija Ari Näpänkangas, puh. (08) 321 4033 Lähde: Tilastokeskuksen Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.8. klo 9.00 Työttömyys kasvaa, mutta hitaasti Naisten työttömyys kasvaa, miesten vähenee Työttömyyden kasvu jatkui myös kuussa,

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2018

Lappeenrannan toimialakatsaus 2018 Lappeenrannan toimialakatsaus 2018 24.10.2018 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan. Voimakkainta

Lisätiedot

Koko maan tarkastelussa Pohjois-Suomessa kovin kasvu nykyisellä EUohjelmakaudella. Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Koko maan tarkastelussa Pohjois-Suomessa kovin kasvu nykyisellä EUohjelmakaudella. Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen Tilanne 30.6.2019 Matkailun, kaupan ja palveluiden kasvu on jatkunut kohtuullisena. Suhdannehuippu ohitettu viennissä, teollisuudessa ja rakentamisessa. Kovin kasvu Saarijärven-Viitasaaren

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen Tilanne 31.3.2019 Rakentamisen ja yksityisten palveluiden kasvu on jatkunut. Suhdannehuippu ohitettu viennissä, teollisuudessa ja kaupan alalla. Kovin kasvu oli Äänekosken ja Saarijärven-Viitasaaren

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2017

Lappeenrannan toimialakatsaus 2017 Lappeenrannan toimialakatsaus 2017 10.10.2017 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2019 Tilanne

Keski-Suomen Aikajana 2/2019 Tilanne Keski-Suomen Tilanne 31.12.2018 Kasvu jatkui hyvänä koko vuoden, tosin hieman koko maata pienempänä Kovin kasvu oli Äänekosken seudulla Teollisuuden investoinneilla on iso merkitys Henkilöstömäärä on lisääntynyt

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain Teknologiateollisuuden kehitys alueittain 23.10.2019 Vuonna 2018 teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi a, a ja ttä lukuun ottamatta kaikilla ELY-alueilla. Voimakkainta kasvu oli viime vuonna ssa, 16

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.8. klo 9.00 Uutta työvoimaa tarvitaan Kainuussa niukasti Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kuussa lähes kolmanneksen vuoden takaisesta

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Lokakuu 216 Tässä katsauksessa tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuoden 2016 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kymmenellä ELY-alueella.

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot toukokuulle 2015 saakka - uutena signaaleja Tutkasta ja rakennetiedot - esittelyssä matkailu-klusteri Taitto: Ari Näpänkangas Etukannen kuva: InfoMine

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa 2017 Tässä katsauksessa tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Marraskuu 2017 Tässä katsauksessa tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain Teknologiateollisuuden kehitys alueittain 7.8.2019 Vuonna 2018 teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi a, a ja ttä lukuun ottamatta kaikilla ELY-alueilla. Voimakkainta kasvu oli viime vuonna ssa, 17

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.7. klo 9.00 Uuden työvoiman tarve hiipui selvästi kuussa Kainuussa Lomautukset ja oppilaitoksista valmistuneet kohottivat työttömyyttä

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Pohjanmaa Lokakuu 216 Tässä katsauksessa tarkastellaan Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 2015

Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 2015 Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 215 Tässä tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANTEET. Suhdannetiedot toukokuulle 2018 saakka. - mukana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston katsaus toimialojen näkymiin

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANTEET. Suhdannetiedot toukokuulle 2018 saakka. - mukana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston katsaus toimialojen näkymiin POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANTEET Suhdannetiedot toukokuulle 2018 saakka - mukana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston katsaus toimialojen näkymiin Taitto: Etukannen kuvat: Ari Näpänkangas KEHA-keskus, kuvapankki

Lisätiedot

Talouskatsaus. Henkilöstöpalvelualan hyvä suhdannetilanne ja ennakoivat suhdannenäkymät laimenivat EK:n suhdannebarometrissa.

Talouskatsaus. Henkilöstöpalvelualan hyvä suhdannetilanne ja ennakoivat suhdannenäkymät laimenivat EK:n suhdannebarometrissa. HPL TOP liikevaihtotiedustelu /17 Talouskatsaus Henkilöstöpalvelualan hyvä suhdannetilanne ja ennakoivat suhdannenäkymät laimenivat EK:n suhdannebarometrissa. Yleisissä tilastoissa alan liikevaihto polkee

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain Teknologiateollisuuden kehitys alueittain 26.10.2018 Vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto kasvoi teknologiateollisuudessa kahta ELY-aluetta lukuun ottamatta koko maassa. Voimakkainta kasvu

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin NÄKYMIÄ 2015 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2015 Julkistettavissa 24.2.2015 klo 9.00 Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin Kainuussa työttömyyden kehitys

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 NÄKYMIÄ 2014 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 Julkistettavissa 24.4.2014 klo 9.00 Lomautukset ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu lisäsivät Kainuun työttömyyttä Kainuussa oli maaliskuun

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana I / 2015

Keski-Suomen Aikajana I / 2015 Keski-Suomen Aikajana I / 2015 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Lisäksi tietoja on täydennetty muutamilla muilla Tilastokeskuksen tiedoilla (väestö,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.6. klo 9.00 Työttömyys väheni kuussa, mutta jäi vuoden takaista korkeammalle tasolle Työttömyys väheni Kajaanin seudulla, mutta

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2014

Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain Teknologiateollisuuden kehitys alueittain 9.8.2018 Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi vuonna 2017 kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoteen 2016. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli ssa, 38 %,

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 NÄKYMIÄ 2013 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 Julkistettavissa 23.7.2013 klo 9.00 Kainuussa työttömyys kasvoi kesäkuussa samaa tahtia kuin koko maassa Työttömyys kasvoi sekä Kainuussa

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Koko maa -6 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa -4 % Pirkanmaa -8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi -11 % Pohjois-Savo

Koko maa -6 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa -4 % Pirkanmaa -8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi -11 % Pohjois-Savo TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku näyttäisi taittuneen viime vuoden loppupuolella - Kolmas vuosineljännes monilla alueilla edellistä parempi

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2017

Keski-Suomen Aikajana 2/2017 Keski-Suomen Aikajana 2/2017 Tilanne 31.12.2016 #keskisuomi #kasvunmaakunta on totta, kovat kasvuluvut pöytään vuodelta 2016 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Aikajana 3/2017 julkaistaan elokuun

Lisätiedot

Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, lokakuu 2014

Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, lokakuu 2014 Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, lokakuu 214 Tässä tarkastellaan Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari)

Lisätiedot

tapahtumassa? Keski-Suomen Aikajana 2 / 2015 Kasvun merkkejä vihdoin näkyvissä ja onko käänne parempaan todella

tapahtumassa? Keski-Suomen Aikajana 2 / 2015 Kasvun merkkejä vihdoin näkyvissä ja onko käänne parempaan todella Keski-Suomen Aikajana 2 / 2015 Kasvun merkkejä vihdoin näkyvissä ja onko käänne parempaan todella tapahtumassa? Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 5950005 0400 644367

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna. TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain Teknologiateollisuuden kehitys alueittain 24.1.2018 Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden 2017 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne 30.9.2016 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Aikajana 2/2017 julkaistaan huhtikuun alussa, tilanne 31.12.2016 Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, 2017 Tässä katsauksessa tarkastellaan n maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina n ELY-keskus, n liitto ja n kauppakamari) valikoidulla toimialakohtaisella

Lisätiedot