Luonnos jätetaksaksi alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnos jätetaksaksi alkaen"

Transkriptio

1 Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/ (1) 13 Asianro 6571/ /2016 Luonnos jätetaksaksi alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut Yleistä jätetaksasta Kunnan on perittävä jätelain 78 :n mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille jätehuoltotehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kuntien jäteyhtiön, Jätekukon, järjestämät yhdyskuntajätehuollon palvelut, kuten jätteiden kuljetus ja käsittely, hyödyntäminen, neuvonta ja valistus sekä jätehuollon kehittäminen. Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen. Taksan valmistelu ja päätöksenteko Jätetaksan mukaisten maksujen on vastattava kunnan tarjoamaa jätehuollon palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Jätetaksa koskee kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia jätteitä, kuten asumisen ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteitä. Taksa ei koske saostus- ja umpisäiliölietteitä ja kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvia jätteitä, joille on omat taksat. Laskelmat eri jätehuoltopalvelujen kustannuksista on tehty kunnallisessa jäteyhtiössä, minkä pohjalta taksa on valmisteltu jätelautakunnan viranhaltijoiden toimesta tehden yhteistyötä jäteyhtiön kanssa. Käsittelyssä on nyt taksaluonnos. Kuntalaisille ja muille, joihin asia voi vaikuttaa, varataan vaikutusmahdollisuudet taksaan. Tarpeellisten muutosten jälkeen voimaan tuleva taksa tuodaan hyväksyttäväksi jätelautakuntaan. Jätelautakunta voi jätelain sallimissa puitteissa itsenäisesti määritellä maksupolitiikan ja maksujen nimikkeet, kohteet ja suuruuden. Lautakunta ei voi kuitenkaan hyväksyä laillisesti taksaa, jolla ei katettaisi kunnallisen jäteyhtiön toimintaa jätelain, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen nojalla. Jäteyhtiö toimii tehdyn osakassopimuksen mukaisesti omakustannusperiaatteella, eli kaikki kustannukset katetaan jätemaksuilla. Yhtiö ei jaa osinkoa. Jätelautakunnan alaisuudessa toimiva viranhaltija määrää jätemaksut kiinteistön haltijoille jätetaksan mukaisesti. Tavallisesti määrääminen tehdään hyväksymällä maksuunpanoluettelot. Jätemaksut suoritetaan jäteyhtiölle, joka toimii jätelautakunnan lukuun hoitaen laskutuksen ja maksukertymien seurannan.

2 Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/ (2) Jätetaksan rakenne ja merkittävimmät muutokset Jätetaksan rakenne kotitalouksille pysyy ennallaan: jätemaksu koostuu 1) asuinhuoneisto- ja vapaa-ajan asuntokohtaisesta perusmaksusta ja 2) järjestetyn jätehuollon maksusta. Järjestetyn jätehuollon maksu on maksu jäteastioiden tyhjennyksistä tai aluekeräyspisteen käytöstä. Lisäksi erikseen on määritelty lisäpalvelumaksut ja lajitteluasemien (jäteasemien) vastaanottomaksut. Perusmaksu pysyy suurimmassa osassa kuntia ennallaan ja joissain kunnissa laskee, koska kuntaosat poistuvat kokonaisuudessaan käytöstä. Jäteastioiden tyhjennysmaksuihin tulee muutoksia. Ensinnäkin muutosta aiheuttaa se, että kuljetushintaalueita muutetaan. Toiseksi taksan ohjaavuutta kehitetään. Suurin muutos on se, että biojätteen tyhjennyshintaa lasketaan merkittävästi, kun taas sekajätteen tyhjennyshinta nousee jonkin verran suurimmassa osassa kuntia. Lajitteluasemien (jäteasemien) vastaanottohinnat yhtenäistetään ja muille kuin kotitalouksille otetaan käyttöön korkeammat maksut. Jätelautakunnan hyväksymä jätetaksa tulee voimaan ensimmäistä kertaa myös jätelautakunnan uudessa yhteistoimintakunnassa, Outokummun kaupungissa. Outokummussa muutokset ovat muita kuntia merkittävämmät, mutta on huomioitava, että myös tarjottavassa palvelutasossa ja jätteenkäsittelyratkaisuissa tapahtuu muutoksia entiseen nähden. Outokummussa otetaan käyttöön muiden kuntien tasolla oleva perusmaksu, mitä ei ole aikaisemmin peritty. Jäteastioiden tyhjennyshinnat ja aluekeräyspistemaksut yhtenäistetään muiden kuntien kanssa. Aikaisemmin Outokummussa on ollut voimassa hintaerottelu taajaman ja haja-asutusalueen välillä, mikä poistetaan, sillä kuntalaisten yhdenvertaisuuden vuoksi kunnassa on oltava yhtenäiset hinnat. Perusmaksu Perusmaksu koostuu perusosasta ja jätelautakuntaosasta. Sekä perusosa että jätelautakuntaosa pysyvät ennallaan. Joissakin kunnissa edelleen käytössä olleet kuntaosat poistuvat käytöstä, minkä ansiosta perusmaksut ovat jatkossa samat kaikissa jätelautakunnan toimialueen kunnissa. Perusmaksun perusosalla katetaan kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräys, jäteasemien rakenteet ja ylläpito, kunnallisen jäteyhtiön järjestämät hyötyjätteiden keräyspisteet (Rinki-ekopisteverkostoa täydentävät ekopisteet) sekä tiedotus ja neuvonta. Vaikka kunnallisen jäteyhtiön ekopisteverkosto on supistunut aikaisemmasta, tullaan uutta täydentävää verkostoa rakentamaan siten, että kustannuksia aiheutuu edelleen. Aikaisemmasta poiketen lasin ja metallin kiinteistöittäisesta keräyksestä aiheutuvat kulut on siirretty katettavaksi sekajäteastian tyhjennyshinnalla perusmaksun sijasta. Vastaavasti taas perusmaksulla katettavaksi on siirretty jätehuollon asiakasrekisterin hallinnoinnin ja ylläpidon kuluja. Näin ollen perusosa pidetään ennallaan. Perusmaksun jätelautakuntaosalla katetaan yhteisen jätehuoltoviranomaisen eli jätelautakunnan toiminta. Jätelautakunnan kustannukset ovat vuonna 2017 vuoden 2016 tasolla. Vuonna 2016 jätelautakuntaosaa ei nostettu, vaikka kustannukset nousivat hieman vuodesta Perusteena oli se, että vuonna 2014 jätelautakunnan kustannukset jäivät arvioitua pienemmiksi ja kunnalliselta jäteyhtiöltä laskutettiin tuolloin vähemmän kuin jätelautakuntaosalla kerättiin. On kuitenkin arvioitu, ettei jätelautakuntaosan korotusta tarvitse tehdä nytkään, koska perusmaksua maksavien

3 Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/ (3) Jäteastioiden tyhjennysmaksujen kuljetushinta-alueet Jäteastioiden tyhjennysmaksut asiakkaiden määrä on lisääntynyt niin, että kustannukset saadaan katettua nykyisellä jätelautakuntaosalla. Aikaisemmin osalla kuntia oli käytössä perusmaksun yhteydessä laskutettava kuntaosa. Kuntaosa on ollut tänä vuonna käytössä vielä Juuassa, Kuopiossa, Siilinjärvellä, Suonenjoella ja Tervossa. Koska jätehuollon viranomaistehtävät hoidetaan nykyään jätelautakunnassa, ei näiden tehtävien hoitamisesta aiheudu peruskunnille enää kustannuksia. Kunnat ovatkin kattaneet kuntaosalla lähinnä vanhojen kaatopaikkojen ylläpidon kustannuksia. Ympäristöministeriön jätelakioppaassa (Ympäristöhallinnon ohjeita ) on nyt linjattu, ettei vanhojen kaatopaikkojen jälkihoitokustannuksia tule jätemaksuilla kattaa. Näin ollen kuntaosat poistetaan kokonaan käytöstä. Asiasta on tiedotettu kuntaosaa periviä kuntia jo vuoden 2015 lopussa, kun tietoa uusien tulkintaohjeiden valmistelusta saatiin. Kunnissa, joissa kuntaosaa on tähän saakka peritty, perusmaksut laskevat ensi vuonna 7-14 %. Jätehuollossa yhteistyötä tekeviin kuntiin on tarkoituksenmukaista pyrkiä hyväksymään mahdollisimman pitkälti sama taksa. Jos kuitenkin jätehuollon kustannukset poikkeavat paljon eri kuntien välillä, ovat erot taksassa perusteltuja. Sekajäteastioiden tyhjennyksille on ollut tämän vuoksi Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella kolme eri hinta-aluetta: 1) Kuopio, 2) Siilinjärvi ja 3) muut kunnat. Hyötyjätteillä on ollut kaksi eri hinta-aluetta 1) Kuopio ja 2) muut kunnat. Eri hinta-alueet ovat perustuneet kilpailutettuihin hintoihin, joiden pohjalta on laskennallisesti arvioitu, missä kunnissa kuljetushinnat ovat olleet niin poikkeavat, että on ollut perusteltua päättää erisuuruisista hinnoista. Kuntakentässä ja jätteiden kuljetuksissa tapahtuvien muutosten vuoksi näitä hinta-alueita muutetaan. Juankosken kuntaliitos vaikuttaa Kuopion kuljetuskustannuksiin korottavasti. Juankosken hinta yhtenäistyy muun Kuopion kanssa eli Juankoskella kuljetushinnat laskevat ja muualla Kuopiossa hieman nousevat. Pieksämäellä kuljetuskustannukset pienevät, koska sekajätettä aletaan kuljettaa tältä alueelta suoraan Riinkinvoimalle. Kun huomioidaan Kuopion uuden kuljetushinnan taso, Siilinjärven hinta ja uusi Pieksämäen hinta, ne ovat niin lähellä toisiaan (erot astian tyhjennyshinnoissa parikymmentä senttiä yhtenäiseen hintaan nähden), että näiden kuntien kuljetushinnat yhtenäistetään. Sen sijaan muiden kuntien tyhjennyshintoihin nähden ero on sen verran suuri (astian tyhjennyshinnoissa yli euron hintaero), että näissä kunnissa säilytetään eri tyhjennyshinnat. Jatkossa jätelautakunnan alueella on näin ollen kaksi hinta-aluetta jäteastioiden tyhjennysmaksuissa: 1) Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki ja 2) muut kunnat. Jäteastioiden tyhjennysmaksut muodostuvat kuljetus- ja käsittelyosasta. Kuljetusosalla katetaan jätteiden kuljetusten kustannuksia. Käsittelyosalla katetaan kunkin jätelajin käsittelykustannukset, minkä lisäksi sekajätteen käsittelyosalla katetaan kunnallisen jäteyhtiön hallinnon ja asiakaspalvelun kustannuksia ja jätehuollon kehittämistä. Jatkossa sekajätteen käsittelyosalla katetaan osin myös hyötyjätteiden jätehuoltoa. Näin jätetaksalla kannustetaan entistä enemmän jätelain mukaisesti etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

4 Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/ (4) Ympäristöministeriön jätelakioppaan mukaan eri jätelajien jätehuollosta perittäviä maksuja voidaan porrastaa niin, että kierrätettävistä jätteistä peritään suhteessa pienempää maksua kuin energiana hyödynnettävistä jätteistä. Jätemaksujen on kuitenkin kokonaisuudessaan katettava jätteen tuottajien aiheuttamat kustannukset eli jos kierrätettävien jätteiden hintaa lasketaan, on sekajätteen hintaa vastaavasti nostettava. Nyt, kun sekajäte ohjautuu energiahyötykäyttöön, on sen joukosta saatava pois erityisesti lasi, metalli ja biojäte. Biojätteeseen on kiinnitetty erityistä huomiota valtakunnallisestikin: biojätteen materiaalihyötykäyttöön toimittaminen ja sen osuuden vähentäminen sekajätteestä on otettu laadittavan valtakunnallisen jätesuunnitelman yhdeksi painopisteeksi. Näin ollen taksalla ohjataan ja kannustetaan entistä voimakkaammin näiden jätteiden lajitteluun ja erilliskeräykseen. Jätelautakunnalla on ollut jo aikaisemmin käytössä kotitalouksille veloitukseton lasin ja metallin keräys. Tätä jatketaan edelleen ja laajennetaan vielä siten, että keräys tarjotaan veloituksettomana asuinkiinteistöjen lisäksi myös julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöille. Tämä keräys katetaan jatkossa kokonaisuudessaan sekajätteen käsittelyosalla. Lisäksi sekajätteen käsittelyosalla aletaan kattaa osin biojäteastian tyhjennyskustannuksia. Tyhjennyskustannusta kompensoidaan niin paljon, että tyhjennyshinta tulee 240 litran sekajäteastian tyhjennyshinnan tasolle, mikä tarkoittaa biojäteastian tyhjennyshinnan alenemista vähintään kolmanneksella. Lieksassa käytössä olleet bioboksit on tarkoitus poistaa kuljetuksia hankaloittavina käytöstä ja korvata nyt edullisiksi hinnoitelluilla biojäteastioilla. Kartongin tyhjennyshinta säilytetään ennallaan. Uutena taksaan otetaan muovin tyhjennysmaksu, sillä muovin keräys alkaa suurimmissa taajamissa. Maksu asetetaan jäteastioissa 660 litran sekajäteastian tyhjennyshinnan tasolle, samoin syväkeräyksessä tyhjennyshinta on sekajätteen tasolla. Muovin osalta tyhjennettäviä kohteita on vähän, joten kuljetus on huomattavasti sekajätettä kalliimpaa. Maksussa varaudutaan myös siihen, että lajittelun epäonnistuessa muovikuormia voi olla tarvetta toimittaa materiaalihyötykäytön sijasta energiahyötykäyttöön. Sekajätteen laskennallinen käsittelyhinta nousee hyötyjätteiden kompensoinnin vuoksi. Vuonna 2016 käsittelyhinta oli n. 100 euroa/tonni, mistä se nousee 115 euroon/tonni. Sekajäteastian tyhjennyshinnassa nämä kompensaatiot hyötyjätteiden tyhjennyksiin vaikuttavat astiakoosta riippuen 4 10 %. Sekajätteen syväkeräyksen hintoja on muutettu siten, että kaiken kokoisilla astioilla on samansuuruinen kuljetusosuus, mikä vastaa parhaiten todellisia kuljetuskustannuksia. Tyhjennyshinnan käsittelyosuus muodostuu sen mukaan, miten paljon jätettä kunkin kokoinen säiliö keskimäärin sisältää. Biojätteen syväkeräykselle on otettu hinnat, joita alennetaan entiseen vertailuhintaan nähden noin kolmannes. Syväkeräyksen tyhjennyshinnat on laskettu myös kartongille. Viimeisen kerran taksassa on tyhjennysmaksut myös pikakonteille, jotka on jätehuoltomääräysten mukaan poistettava käytöstä viimeistään Pikakonttien tyhjennyshinnan kuljetusosuutta on nostettu, koska tyhjentäminen on riski jätteenkuljettajan työturvallisuudelle. Sekajätteen käsittelyn osalta on edelleen osin epävarmuutta tulevista kustannuksista. Sekajätettä on vuonna 2016 valmistettu kierrätyspolttoaineeksi (REF) ja varastoi-

5 Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/ (5) tu jätekeskukselle odottamaan Riikinvoiman ekovoimalaitokseen toimittamista. Vasta pieni osa varastoidusta jätteestä on voitu toimittaa energiahyötykäyttöön. Jos jätteiden varastoimisessa tai energiahyötykäyttöön toimittamisessa tulee vielä ennakoimattomia ongelmia, on sitä ohjattava mahdollisesti muihin polttolaitoksiin tai viime kädessä loppusijoitettava kaatopaikalle (edellyttää poikkeamislupaa, joka on myönnetty nyt vuodelle 2016). Jos sekajätettä joudutaan toimittamaan muualle kuin Riikinvoimalle tai jos joudutaan selvittämään joltain osin loppusijoittamisen mahdollisuutta, sekajätteen käsittelykustannukset nousisivat merkittävästi. Tällä olisi vaikutusta jätemaksuihin, ja jätetaksa olisi tuotava uudelleen jätelautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli Riikinvoiman ekovoimalaitos toimii kuitenkin suunnitellun mukaisesti, ja vuoden 2016 aikana varastoidut jätteet sekä jatkossa syntyvät sekajätteet saadaan toimitettua voimalaan, ei sekajätteen käsittelykustannuksissa ole tältä osin korotustarpeita. Aluekeräyspistemaksut Lisämaksut Aluekeräyspisteen käyttöön oikeuttava maksu on jokaisessa osakaskunnassa samansuuruinen. Aluekeräyspistemaksulla katetaan jäteastioiden tyhjennykset (sis. käsittely- ja kuljetuskustannukset) ja keräyspisteiden ylläpito (esim. siivous- ja kunnossapitokustannukset). Aluekeräyspistemaksuja tarkistetaan maksusta riippuen 3 5 % ottaen huomioon sekajätteen käsittelyosassa tapahtunut korotus. Maksuissa on entiseen tapaan kolme luokkaa: vakituisen asunnon maksu, ympärivuotisesti käytettävän vapaa-ajan asunnon maksu ja vain kesäaikana ( ) käytettävän vapaaajan asunnon maksu. Jätehuoltopalveluihin liittyvät lisämaksut pysyvät pääosin ennallaan. Kuljetushintaalueiden yhtenäistämisestä johtuen myös jäteastioiden toimitusmaksuille otetaan vain kaksi eri hintaa. Lisäpalveluista poistetaan kokonaan Rakentajan roskiksen maksu, sillä Jätekukon on mahdollisesti korvattava tämän palvelun tarjoaminen muilla palveluilla. Tällä hetkellä rakentamisen jätteille tarkoitettu jäteastia tyhjennetään sekajätteiden tyhjennysreiteillä. Rakentajien jäteastioissa voi olla mukana energiahyötykäyttöön soveltumattomia jätteitä, ja kun sekajätekuormat ohjataan jatkossa suoraan Riikinvoimalle, tästä voi aiheutua merkittävää haittaa ekovoimalaitoksen toiminnalle. Lajitteluasemien (jäteasemien) pienkuormamaksut Pienkuormamaksuilla katetaan lajitteluasemilla eli jäteasemilla vastaanotettujen jätteiden käsittelyn kustannuksia. Lajitteluasemien rakenteet katetaan sen sijaan perusmaksulla. Lajitteluasemilla vastaanotettujen jätteiden käsittelykustannukset ovat koko ajan ylittäneet vastaanottomaksuista saadut tulot. Pienkuormamaksujen alhaisella tasolla on pyritty siihen, että jäteastiaan kokonsa tai määränsä vuoksi soveltumattomat jätteet ohjautuisivat mahdollisimman tehokkaasti asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Lajitteluasemien vastaanottomaksuja ei korotettu vuodelle 2016, vaikka loppusijoitettavan jätteen jätevero nousi 15 euroa/tonni (ennen 55 euroa/tonni + alv, alkaen 70 euroa/tonni + alv), mikä on korottanut loppusijoitettavan jätteen käsittelykustannuksia noin 15 %. Pienkuormat ovat suurelta osin loppusijoitettavaa jätettä, joten tämä kustannus on huomioitava nyt taksassa.

6 Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/ (6) Taksaa muutetaan siten, että Kuopion jätekeskuksen Pikkukukon ja muiden paikallisten lajitteluasemien vastaanottohinnat yhtenäistetään. Pikkukukossa vastaanoton kustannukset ovat pienemmät, koska se sijaitsee jätekeskuksen yhteydessä, mutta toisaalta tarjottavat palvelut ovat osin muita laajemmat. Kustannusten nousuun vastaaminen hinnan yhtenäistämisellä tarkoittaa vastaanottomaksujen nousua Pikkukukossa, mutta hinnan säilymistä entisellään muilla paikallisilla lajitteluasemilla. Jatkossakin osa kotitalouksien kuormien kustannuksista joudutaan kattamaan sekajätteen käsittelyosalla. Tällä tavalla vastaanottomaksun taso pidetään matalana. Suurin muutos entiseen on, että jatkossa muilta kuin kotitalouksilta peritään lajitteluasemille vastaanotettavista kuormista jätteen käsittelyn aiheuttamat todelliset kustannukset. Tältä osin ei tehdä enää kompensointeja muilla maksuilla. Kotitalouksia korkeampi maksu on perusteltua ottaa käyttöön senkin vuoksi, että muilta kuin kotitalouksilta ei peritä perusmaksua, jolla jäteasemien infran kustannuksia katetaan. On arvioitu, että yhteisöiltä suuret jäte-erät ohjautuvat asianmukaiseen vastaanottoon, vaikka vastaanoton hinta on kotitalouksien hintaa korkeampi. Jätehuollon kokonaiskustannukset asuinhuoneistoilla vuonna 2017 Jätehuollon kokonaiskustannuksiin tulee eri kunnista riippuen erilaisia muutoksia, joihin vaikuttaa keskeisimmin kolme asiaa. Ensinnäkin kuntaosien poistuminen laskee osassa kuntia perusmaksuja. Toiseksi muutoksia tuo kuljetushinta-alueiden uudistus. Kolmanneksi maksuja muuttaa biojätteen tyhjennyshinnan kompensointi sekajäteastian tyhjennyshinnalla. Pääosin jätemaksut joko laskevat hieman tai nousevat maltillisesti (muutokset muutamia prosentteja suuntaan tai toiseen). Jätehuollon vuosikustannusten muutokset kunnittain esimerkkikiinteistöillä on esitetty liitteenä. Kuopiossa jätemaksut muuttuvat näiden laskelmien perusteella kiinteistöillä siten, että jätehuoltopalveluista riippuen jätemaksut laskevat tai nousevat enimmillään noin 5 %. Hyötyjiä ovat ne kiinteistöt, joissa biojätteet erilliskerätään. Kuopion kuntaliitoksen ansiosta Juankosken jätemaksut laskevat esimerkkilaskelmien perusteella vähintään muutamia prosentteja, osin jopa viidenneksen. Eniten laskee nimenomaan niiden kiinteistöjen jätemaksut, joissa biojäte erilliskerätään. Siilinjärvellä ja Pieksämäellä jätemaksut laskevat lähes kaikilla kiinteistöillä. Siilinjärvellä jätemaksut laskevat kiinteistöillä vähintään muutamia prosentteja. Myös Pieksämäellä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvien kiinteistöjen maksut laskevat vähintään muutamia prosentteja. Niillä kiinteistöillä, joilla on biojätteen erilliskeräys, maksut laskevat tätä enemmän, Pieksämäellä jopa yli viidenneksellä. Outokummussa jätemaksut nousevat pääosalla kiinteistöjä noin %, kun huomioidaan perusmaksun käyttöönotto. Muissa kunnissa muutokset jätehuoltokustannuksissa ovat huomattavasti tätä pienempiä, ja maksut nousevat tai laskevat kiinteistön jätehuoltopalveluista riippuen enimmillään muutamia prosentteja.

7 Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/ (7) Uuden hankintalain ja jätelain mahdollisten muutosten vaikutukset Tällä hetkellä on valmisteilla uusi hankintalaki. Uudesta hankintalaista on annettu hallituksen esitys, jossa on tiukennettu huomattavasti EU:n hankintadirektiiveissä asetettuja raja-arvoja sille, miten paljon julkisomisteiset, sidosyksikköasemassa toimivat yhtiöt voivat tarjota palveluja markkinoille. Toteutuessaan esitys vaikuttaa kunnallisten jäteyhtiöiden toimintaan rajaamalla huomattavasti sitä, miten paljon ne voivat tarjota jätehuoltopalveluja elinkeinotoiminnalle. Tällä muutoksella on todennäköisesti korottava vaikutus jätemaksuihin, kun katteellisen yritysmyynnin osuus jäteyhtiön toiminnasta pienenee. Kunnallisen jäteyhtiön toimintaan tulee vaikuttamaan myös jätelain mahdollinen muutos, jolla kunnan vastuu jätehuollossa rajataan vain asumisessa syntyvään jätteeseen. Tämä lainsäädäntö on vasta valmisteilla. Tällä hetkellä selvitetään myös hankintalain ja jätelain yhteensovittamista. Koska tulevan lainsäädännön sisällöstä ei ole vielä varmuutta kummankaan muutoksen osalta, ei jätetaksassa ole huomioitu niiden mukanaan tuomia vaikutuksia. Tarpeen mukaan jätetaksa tuodaan uudelleen käsiteltäväksi, kun muutokset selkiytyvät. Vaikutusten arviointi Taksamuutoksen ympäristövaikutukset ovat lievästi positiiviset, koska taksalla kannustetaan entistä enemmän jätehuollon etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Voimakkaimmin ohjataan biojätteen lajitteluun ja erilliskeräykseen, jotta biojätettä saadaan hyödynnettäväksi entistä enemmän. Taksamuutokset vaikuttavat eri tavoin ihmisiin riippuen asuinkunnasta ja kiinteistön jätehuoltopalveluista. Muutokset ihmisiin ovat erityisen positiiviset Pieksämäellä, Siilinjärvellä ja Kuopioon liittyvällä Juankoskella, joissa maksut kokonaisuudessaan laskevat. Muissa kunnissa muutokset riippuvat kiinteistöstä ja sen jätehuoltopalveluista, joten muutokset koetaan osin positiivisina ja osin negatiivisina. Vaikutuksia arvioitaessa on hyvä ottaa huomioon, että yhtä asuinhuoneistoa kohti jätetaksan aiheuttamat kustannusmuutokset ovat tyypillisesti vain muutamia kymmeniä senttejä kuukaudessa suuntaan tai toiseen. Lisäksi on huomioitava, että asukkaat voivat vaikuttaa omiin jätemaksuihinsa aloittamalla jätteiden lajittelun. Taksa ei koske yritysten jätehuoltoa, joten alueella toimivien yritysten osalta yritysvaikutukset ovat neutraalit. Esitys Jätelautakunta asettaa jätetaksaluonnoksen yleisesti nähtäville. Lautakunta varaa kuntalaisille ja niille, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, mahdollisuuden esittää mielipiteensä asiasta. Lisäksi jätelautakunta varaa alueen toimialueen kunnille ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille tilaisuuden lausunnon antamiseen taksaluonnoksesta. Jätetaksaluonnos sekä kuulutus asian vireillä olosta ja vaikuttamismahdollisuuksista lähetetään nähtävillä pidettäväksi kaikkiin jätelautakunnan toimialueen kuntiin. Asiakirjat pidetään nähtävillä jätelautakunnan internet-sivuilla ja kuntien ilmoitustauluilla Asiasta ilmoitetaan lisäksi kuulutuksella, joka julkaistaan kuntien ilmoituslehdissä seuraavasti:

8 Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/ (8) Koillis-Savo, Outokummun seutu, Uutis-Jousi, Pitäjäläinen, Sisä-Savo, Lieksan lehti, Vaarojen Sanomat, Ylä-Karjala ja Laukaa-Konnevesi Pieksämäen lehti Kuopion kaupunkilehti. Nähtävillä olon ja kuulemisen jälkeen jätetaksa tuodaan jätelautakunnalle päätettäväksi. Liitteet /2016 Luonnos jätetaksaksi alkaen /2016 Jätemaksujen tulot ja palvelujen menot (arvio vuodelle 2017) /2016 Hintaesimerkit jätehuollon vuosikustannusten muutoksesta v /2016 Perusmaksujen vertailu v /2016 Jäteastioiden tyhjennyshintojen vertailu v /2016 Aluekeräyspistemaksujen vertailu /2016 Outokummun nykyinen jätetaksa: jäteastioiden tyhjennyshinnat (tullaan kumoamaan) Valmistelija Saija Pöntinen puh Hanna Kisonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/ (9)

Jätetaksa alkaen

Jätetaksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 23 Asianro 6571/02.05.00.00/2016 Jätetaksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut Yleistä jätetaksasta

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 14 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 19 Asianro 7629/14.06.00/2013 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2014 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 16 Asianro 7006/02.05.00/2014 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen

Lisätiedot

Jätetaksa 1.1.2016 alkaen

Jätetaksa 1.1.2016 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 18 Asianro 6567/02.05.00.00/2015 Jätetaksa 1.1.2016 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut Yleistä jätetaksasta

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa alkaen

Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 25 Asianro 7572/02.05.00.00/2016 Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2017 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet

Lisätiedot

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Kokouskutsu 3/2015 1 (1) 6 Asianro 6855/02.05.00.00/2015 Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet Palvelupäällikkö

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely

Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 26 Asianro 7559/14.06.00.00/2016 Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko. PALVELUHINNASTO Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2017 alkaen Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.fi/ omakukko MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 24 Asianro 6856/14.06.00.00/2015 Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita.

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen Hinnat sis. alv. 24 % Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätekukko Siistiä! www.jatekukko.fi Jätekukko on 16 kunnan

Lisätiedot

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv.

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS TSV-JÄTETAKSA LUONNOS 1.3.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa XX XX SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/ (45) Julkinen. Valtuustotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42, 3 krs.

Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/ (45) Julkinen. Valtuustotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42, 3 krs. Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (45) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:45-16:35 Paikka Valtuustotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42, 3 krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2015 56 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

Jätetaksa. Luonnos Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo

Jätetaksa. Luonnos Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo Jätetaksa Luonnos 19.9.2016 Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo 1.1.2017 1 Yleistä jätetaksasta ja -maksuista 1 Jätetaksa jätemaksujen perusteena Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

22 Kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksa alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Tiitto Hannele. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 Kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksa alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Tiitto Hannele. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2017 1 (7) 22 Kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksa 01.01.2018 alkaen TRE:7343/02.04.03/2017 Valmistelija / lisätiedot: Tiitto Hannele Valmistelijan yhteystiedot

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2013 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2013 alkaen Jätetaksa 1.1.2013 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Hyväksytty

Lisätiedot

Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen hyväksyminen

Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen hyväksyminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2017 1 (1) 5 Asianro 7559/14.06.00.00/2016 Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen hyväksyminen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Tuottajien järjestämän ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutasoluonnos

Tuottajien järjestämän ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutasoluonnos Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 17 Asianro 6856/14.06.00.00/2015 Tuottajien järjestämän ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutasoluonnos Vastuut ekopisteiden

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2016 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2016 alkaen Jätetaksa 1.1.2016 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 28.9.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Taksan perusteet ja soveltamisala Kuntien jätehuoltoviranomainen, Savo-Pielisen

Lisätiedot

Toiminnan suunnittelu ja talousarvion 2016 valmistelutilanne

Toiminnan suunnittelu ja talousarvion 2016 valmistelutilanne Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 12 Asianro 6086/02.02.00/2015 Toiminnan suunnittelu ja talousarvion 2016 valmistelutilanne Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 213 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen Jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatut

Lisätiedot

11 Esitys kuntavastuullisen jätehuoltopalvelujen jätetaksaksi alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Anu Toppila

11 Esitys kuntavastuullisen jätehuoltopalvelujen jätetaksaksi alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Anu Toppila Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (7) 11 Esitys kuntavastuullisen jätehuoltopalvelujen jätetaksaksi 01.01.2017 alkaen TRE:6886/02.04.03/2016 Valmistelija / lisätiedot: Anu Toppila Anu.Toppila@tampere.fi

Lisätiedot

Jätelautakuntasopimuksen tarkoitus

Jätelautakuntasopimuksen tarkoitus Jätelautakuntasopimuksen päivittäminen KUNTIEN NEUVOTTELU SAIJA PÖNTINEN 10.5.2016 Jätelautakuntasopimuksen tarkoitus Jätelaki edellyttää, että alueilla, joilla kunnat hoitavat jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

TSV-jätetaksa alkaen. Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta

TSV-jätetaksa alkaen. Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta TSV-jätetaksa 1.1.2017 alkaen Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta 23.11.2016 24 1 Yleistä TSV-taksasta 1 Jätetaksa jätemaksujen perusteena Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnalle säädetty yhdyskuntajätehuollon tehtäviä Ei ole uutta - jo 1970-luvulta asti samat tehtävät! KUNTA jätelaissa

Lisätiedot

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistaminen Outokummussa ja tarkistaminen muissa kunnissa

Kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistaminen Outokummussa ja tarkistaminen muissa kunnissa Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 15 Asianro 6556/14.06.00.00/2016 Kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistaminen Outokummussa ja tarkistaminen muissa kunnissa Palvelupäällikkö Saija

Lisätiedot

Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perus-

Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perus- 1 LUONNOS MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 x 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset alkaen

Kunnalliset jätehuoltomääräykset alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 22 Asianro 6556/14.06.00.00/2016 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Uuden hankintalain vaikutukset kunnallisen jätehuoltoyhtiön toimintaan; case Jätekukko. Jätekukko Oy, Arto Ryhänen

Uuden hankintalain vaikutukset kunnallisen jätehuoltoyhtiön toimintaan; case Jätekukko. Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Uuden hankintalain vaikutukset kunnallisen jätehuoltoyhtiön toimintaan; case Jätekukko Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Jätekukko Oy 16 kuntaa ja 220 000 as. pinta-ala 21 955 km 2, 10 asukasta/km 2 henkilöstöä

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2015 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.2013 xx. Sivu 1 / 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa sovelletaan Joensuun

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

Ehdotus jätepoliittiseksi ohjelmaksi vuoteen 2022

Ehdotus jätepoliittiseksi ohjelmaksi vuoteen 2022 Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (7) 21 Asianro 2163/14.06.00.00/2015 Ehdotus jätepoliittiseksi ohjelmaksi vuoteen 2022 Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen Sivu 1 / 19 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 22.11.2012 113. - Taulukko 6 korjattu Joensuun alueellisen jätelautakunnan päätöksen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat 1.1.2014 alkaen

Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat 1.1.2014 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 20 Asianro 7649/14.06.00/2013 Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat 1.1.2014 alkaen Yleistä viranhaltijapäätöksistä Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

VASTINE VALTUUSTOALOITTEESEEN / JÄTEKULJETUSTEN REITTIPOIKKEAMAMAKSUN POISTAMINEN SIILINJÄRVEN KUNNAN ALUEELTA

VASTINE VALTUUSTOALOITTEESEEN / JÄTEKULJETUSTEN REITTIPOIKKEAMAMAKSUN POISTAMINEN SIILINJÄRVEN KUNNAN ALUEELTA Tekninen lautakunta 99 25.11.2009 Kunnanhallitus 337 16.12.2009 Kunnanvaltuusto 3 15.02.2010 VASTINE VALTUUSTOALOITTEESEEN / JÄTEKULJETUSTEN REITTIPOIKKEAMAMAKSUN POISTAMINEN SIILINJÄRVEN KUNNAN ALUEELTA

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Luonnos jätepoliittiseksi ohjelmaksi vuoteen 2022

Luonnos jätepoliittiseksi ohjelmaksi vuoteen 2022 Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 2163/14.06.00.00/2015 Luonnos jätepoliittiseksi ohjelmaksi vuoteen 2022 Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5922/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5922/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2016 1 (1) 250 Asianro 5922/00.01.01/2016 Ylimääräinen asia / Savo-Pielisen jätelautakunnan johtosäännön muuttaminen historia (asianumerolta 2388/2016) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Ehdotus 11.11.2014 Yliviivatut osat ovat v.2013-2014 taksasta. Yliviivatut osat poistetaan 1.1.2015 voimaantulevasta taksasta. PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Hyväksytty 11.11.2014

Lisätiedot

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Jätetaksa 2014 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä 1 Johdanto Kunnan on järjestettävä jätelain mukaisesti sille kuuluva jätehuolto. Kunnan vastuu jätehuollon järjestämisessä perustuu

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2015 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksulla

Lisätiedot

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset. Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset. Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri 25.8.2017 Jätehuoltoviranomaisen toiminta Jätehuollon viranomaisyksikkö: o Vs. jätehuoltoinsinööri: Hannele Tiitto,

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä Jätetaksa 2015 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä 1 Yleistä 1 Soveltamisalue ja -ala Oulun yhdyskuntalautakunnan määräämää jätetaksaa sovelletaan Hailuodon, Kempeleen, Limingan,

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (27) 16.12.2014 Julkinen

Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (27) 16.12.2014 Julkinen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (27) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:00 Paikka Hotelli Savonia, Sammakkolammentie 2, Kuopio Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hannu

Lisätiedot

Miehikkälän jätetaksa 2013

Miehikkälän jätetaksa 2013 LIITE 3 Tela 11.9.2013 102 Miehikkälän jätetaksa 2013 1 Yleistä 1 Miehikkälän kunta hoitaa jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen Miehikkälän alueella. Jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2017 Sisältö Yleistä jätehuoltomääräyksistä 3 Jätehuoltoon liittyminen 5 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä 9

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan xx.xx.201x hyväksymä, voimassa x.x.201x lähtien Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kuntien jätehuoltoyksinoikeus jatkuu YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO = julkinen välttämättömyyspalvelu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen Luonnos 30.10.2014. (Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.2014 xx.) Sivu 1 / 7 I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte

Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) kiinteistökohtainen keräys b) usean kiinteistön yhteinen keräysväline (kimppa) a)kiinteistön haltija järjestää

Lisätiedot

SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA

SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA Tällä sopimuksella sovitaan siitä, että Jätekukko Oy:n (jäljempänä jäteyhtiö) osakaskuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Savo-Pielisen jätelautakunta

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2017 Hyväksytty: Pohjanmaan jätelautakunta, 13.12.2016, 22 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

JÄTETAKSA. voimassa alkaen Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä.

JÄTETAKSA. voimassa alkaen Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä. LUONNOS 15.9.2016 JÄTETAKSA voimassa 1.1. 2017 alkaen Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä. Taksa on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa x.x.2016, x.

Lisätiedot

Sydän-Suomen jätelautakunta Jätetaksa 2018 SJÄTELTK 37

Sydän-Suomen jätelautakunta Jätetaksa 2018 SJÄTELTK 37 Jätetaksa 2018 SJÄTELTK 37 Yleistä jätetaksasta Jätetaksa perustuu jätelain 78 :ssä kunnille asetettuihin velvoitteisiin periä jär jes tä mäs tään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan tehtävän hoi

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 jonka kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 2.12.2014 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2015 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki perii jätemaksua

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. Taulukko 1. Perusmaksu. Vakinainen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,27 23,89 9,64 11,95 Kontiolahti * 23,28 28,87

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

Uudistettujen kunnallisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen

Uudistettujen kunnallisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 25 Asianro 5131/14.06.00.00/2015 Uudistettujen kunnallisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset jätehuollon

Lisätiedot

Luonnos 29.10.2015 Sivu 1 / 7 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2016 alkaen

Luonnos 29.10.2015 Sivu 1 / 7 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2016 alkaen Sivu 1 / 7 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2016 alkaen Luonnos 29.10.2015. (Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.201x xx.) I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot