Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 19 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta Taulukko 6 korjattu Joensuun alueellisen jätelautakunnan päätöksen mukaisesti. - Sekajätteen 2,8 m 3 :n ja 5 m 3 :n etukuormaussäiliöiden sekä biojätteen 0,3 m 3 :n syväkeräyssäiliön tyhjennyshinnat täydennetty Joensuun alueellisen jätelautakunnan päätöksen mukaisesti. I YLEISTÄ Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Joensuun alueellisen jätelautakunnan osakaskunnissa Ilomantsissa, Joensuussa, Kontiolahdella, Liperissä ja Polvijärvellä. Jätelautakunta toimii edellä mainittujen kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena niiden tekemän sopimuksen mukaisesti. Kunnan vastuulle kuuluvien jätehuoltopalveluiden toteuttamisesta vastaa edellä mainittujen kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Puhas Oy. Taksan lukua II sovelletaan ainoastaan Joensuussa, Kontiolahdella, Liperissä ja Polvijärvellä, joissa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Taksan lukua III sovelletaan ainoastaan Ilomantsissa, jossa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Muilta osin taksaa sovelletaan kaikissa jätelautakunnan kunnissa. Taksaa sovelletaan jätelain (646/2011) 32 :n mukaisesti kunnan järjestämisvastuulle kuuluvan jätehuollon kustannusten kattamiseen ja maksujen määräämiseen, pl. sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto. Kunnan järjestämisvastuulle kuuluvia jätteitä ovat: - vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte - valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte (pl. vaarallinen jäte) - liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä em. kohdissa tarkoitetun jätteen kanssa (pl. vaarallinen jäte). Kunnan toissijaisen vastuun perusteella järjestettävän jätehuollon maksuja käsitellään luvussa V. Maksujen määräämisperusteet ja maksun suorittamisvelvollisuus Kunnan on jätelain 78 :n mukaisesti perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätehuollon toteutuksen kustannukset muodostuvat mm. jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta, jätteenkäsittelystä ja hyötykäytöstä, neuvonnasta ja tiedotuksesta, jätehuollon hallinnosta ja kehittämisestä sekä varautumisesta kaatopaikan käytöstä poistamiseen ja tuleviin investointeihin. Jätemaksun on jätelain 80 :n mukaisesti velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää. Määritelmät Tässä taksassa tarkoitetaan Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, pois lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä. Sekajätteellä yhdyskuntajätettä, josta mahdollisuuksien mukaan on lajiteltu erilliskeräykseen toimitettavaksi hyötyjakeet (lasi, pienmetalli, kartonki, paperi ja biojäte).

2 Biojätteellä asumisessa sekä hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää elintarvike- ja keittiöjätettä, joka on biologisesti hajoavaa. Sivu 2 / 19 Asuinkiinteistöllä kiinteistörekisteriin merkittyä maanomistusyksikköä, jolla sijaitsee vakituiseen tai vapaa-ajan asumiseen tarkoitettu rakennus tai rakennuksia. Asunnolla eli asuinhuoneistolla asumiseen tarkoitettua yhden tai useamman huoneen muodostamaa kokonaisuutta, joka sisältää keittiön tai muun keittotilan ja johon on oma erillinen sisäänkäynti. Asunto voi olla tarkoitettu vakituiseen tai vapaa-ajan asumiseen. Aluekeräyspisteellä jätehuoltoyhtiön ylläpitämää kotitalouksien käyttöön tarkoitettua sekajätteen keräyspistettä, jonka käyttöoikeus on aluekeräyspisteen käyttömaksun maksaneilla kotitalouksilla. Ekopisteellä jätehuoltoyhtiön ylläpitämää hyötyjakeiden (lasi, pienmetalli, kartonki, paperi) keräyspistettä. Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella sitä, että jäteauto tyhjentää asuinkiinteistöllä tai muussa sovitussa paikassa sijaitsevan jäteastian tai muun keräysvälineen ja toimittaa jätteen käsittelypaikkaan. Kiinteistöittäinen kuljetus voi olla kunnan järjestämä (Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Polvijärvi) tai kiinteistön haltijan järjestämä (Ilomantsi). II JÄTEMAKSUT JOENSUUSSA, KONTIOLAHDELLA, LIPERISSÄ JA POLVIJÄRVELLÄ Jätemaksun rakenne perusmaksu ja järjestetyn jätteenkuljetuksen maksu Jätemaksu muodostuu perusmaksusta ja järjestetyn jätteenkuljetuksen maksusta. Perusmaksulla katetaan kotitalouksille tarjottavien käyttöhetkellä ilmaisten (tai todellisia kustannuksia edullisemmin hinnoiteltujen) palveluiden kustannuksia. Näitä palveluita ovat mm. ekopisteiden ylläpito, vaarallisen jätteen vastaanotto, jäteneuvonta ja viranomaispalvelut. Järjestetyn jätteenkuljetuksen maksulla katetaan seka- ja biojätteen keräyksestä ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. II A PERUSMAKSU (JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, POLVIJÄRVI) Perusmaksut, ks. taulukko 1. Perusmaksun määräämisperusteet Perusmaksu on asuntokohtainen maksu. Se määrätään asunnon käyttötarkoituksen perusteella. Maksuvelvollisuus on sillä, jonka hallinnassa asunto on ollut vuoden ensimmäisenä päivänä. Asuntoosakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden asuntojen perusmaksut laskutetaan em. yhtiöiltä. Kesken vuoden valmistuneista asunnoista ei laskuteta perusmaksua. Perusmaksua ei laskuteta kunnan järjestämisvastuulle kuuluvan muussa kuin asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen tuottajilta. Perusmaksu on porrastettu kahteen maksuluokkaan: - vakituisen asunnon tai ympärivuotisesti käytettävän vapaa-ajan asunnon maksu - kesäaikaan ( ) käytettävän vapaa-ajan asunnon maksu. Perusmaksun muodostuminen ja sillä katettavat kustannukset Perusmaksu muodostuu kolmesta osasta: 1) perusosasta, 2) jätelautakuntaosasta ja 3) kuntaosasta. 1) Perusosalla jätehuoltoyhtiö kattaa tuottamiensa kaikkien asuinkiinteistöjen käytettäväksi tarkoitettujen yhteisten palveluiden kustannukset. Näitä palveluita ovat ekopisteiden ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto sekä jäteneuvonta ja -valistus. Perusosa on samansuuruinen kaikissa kunnissa.

3 Sivu 3 / 19 2) Jätelautakuntaosalla katetaan jätelautakunnan toiminnan kustannukset eli jätelain mukaisten jätehuollon järjestämiseen liittyvien viranomaistehtävien kustannukset. Jätelautakunta mm. valmistelee ja hyväksyy jätehuoltomääräykset, päättää jätetaksasta, käsittelee jätehuoltomääräyksiin ja jätemaksuihin liittyvät hakemukset sekä valvoo jätehuoltoon liittymisvelvollisuuden toteutumista. Jätelautakuntaosa on samansuuruinen kaikissa jätelautakunnan alueen kunnissa. Perusmaksun asuntokohtaisesta laskutusmallista poiketen jätelautakuntaosa laskutetaan kultakin asunto-osakeyhtiöltä ja kiinteistöosakeyhtiöltä vain yhden kerran. Asioidessaan jätehuoltoviranomaisen eli jätelautakunnan kanssa asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiöt edustavat yhtiön osakkeiden haltijoita, ja ko. yhtiöiden jätehuoltoa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena eikä asuntokohtaisesti. 3) Kuntaosalla kunnat kattavat jätehuollon järjestämisestä niille aiheutuvia muita kustannuksia. Näitä syntyy mm. risujen ja/tai puutarhajätteen vastaanotosta, käytöstä poistettujen kaatopaikkojen jälkihoidosta ja tarkkailusta sekä roskaantuneiden alueiden siivoamisesta silloin, kun roskaajaa ei saada vastuuseen. Kuntaosan suuruus perustuu kuntien tekemiin esityksiin ja vaihtelee jätelautakunnan kuntien kesken. II B JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT (JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, POLVIJÄRVI) Tyhjennysmaksut, ks. taulukot 2 5. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on kuntien toimesta järjestetty sekajätteelle sekä asemakaava-alueilla biojätteelle. Sekajätteen keräys ja kuljetus on lisäksi järjestetty aluekeräyspisteiltä. Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on jätelain 41 :n mukaan luovutettava kunnan vastuulle kuuluva jäte järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai alueelliseen vastaanottopaikkaan. Kiinteistön haltija voi valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista jätehuollon järjestämiseksi: - oma jäteastia tai muu keräysväline yhden kiinteistön käyttöön - yhteinen jäteastia tai muu keräysväline usean lähikiinteistön käyttöön (ns. kimppa-astia) - sekajätteen toimittaminen aluekeräyspisteeseen. Joensuun kaupungin alueella vakituisen asuinkiinteistön haltija ei kuitenkaan voi valita aluekeräyspistevaihtoehtoa. Yhteisen keräysvälineen käytöstä annetaan tarkempia määräyksiä jätehuoltomääräysten 4 :ssä. Järjestetyn jätteenkuljetuksen maksuilla katetaan jätteenkuljetuksen ja -käsittelyn kustannukset. Asiakkaan maksu muodostuu valitun järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehdon mukaan, joko jäteastian tai muun keräysvälineen tyhjennyksiin perustuen, tai aluekeräyspisteen käyttömahdollisuuteen perustuen. Mikäli kiinteistön tai asunnon haltija liittyy aluekeräyspisteen käyttäjäksi kesken vuoden, laskutetaan aluekeräyspisteen käyttömaksu ilmoituskuukauden alusta alkaen. Mikäli aluekeräyspistettä käyttävän asunnon haltija ilmoittaa siirtymisestä oman tai yhteisen jäteastian käyttäjäksi, palautetaan jo maksettua aluekeräyspisteen käyttömaksua ilmoituspäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen. Mikäli kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija ei jätehuoltoviranomaisen tai ympäristöviranomaisen kehotuksesta huolimatta liity järjestettyyn jätteenkuljetukseen, määrätään tälle maksettavaksi aluekeräyspisteen käyttömaksu. Energiajätteen käsittelyhinta on 88,71 e/t eli 110 e/t. Energiajätettä ei kerätä kotitalouksista.

4 Sivu 4 / 19 Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen maksujen perusteet Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen maksut muodostuvat käytettävien keräysvälineiden, tyhjennyskertojen, kerättävän jätelajin ja mahdollisten lisäpalveluiden perusteella. Keräysvälineen tyhjennysmaksu muodostuu kuljetusmaksusta ja käsittelymaksusta. Kuljetusmaksu perustuu kunnittain kilpailutettuun jätteenkuljetukseen, minkä vuoksi kuljetushinnat eroavat kuntien kesken. Käsittelymaksu sisältää jätteen käsittelykustannukset keräysvälineen kokoon, laskennalliseen täyttöasteeseen ja jätelajin tilavuuspainoon perustuen. Lisäksi käsittelymaksu sisältää tyhjennyksiin liittyvät hallinnolliset kustannukset sekä sekajätteen yhteydessä jäteveron. Erikseen punnittavien keräysvälineiden (esim. puristimet) jätteenkäsittelymaksu laskutetaan todellisen painon perusteella. Käsittelymaksu on sama kaikissa jätelautakunnan kunnissa kullekin keräysvälineen tyyppi/tilavuus - yhdistelmälle. Määräyksiä sallituista keräysvälineistä ja niiden sijoittamisesta kiinteistöllä sekä jätteen keräyspaikan kunnossapidosta annetaan Joensuun alueellisen jätelautakunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä. Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut Lisämaksut, ks. taulukko 6. Jäteastian tai muun keräysvälineen tyhjennykseen liittyvistä lisäpalveluista voidaan veloittaa erillisiä maksuja. Mikäli tyhjennys estyy kuljetusurakoitsijasta tai jätehuoltoyhtiöstä riippumattomasta syystä, tyhjennysyrityksestä voidaan veloittaa maksu. Lisämaksut perustuvat osin kuljetusmaksuihin, minkä vuosi niiden suuruus vaihtelee kunnittain. Tilauskuljetusmaksu on lisämaksu epäsäännöllisestä, soiton perusteella tapahtuvasta tyhjennyksestä. Maksua ei veloiteta säännöllisessä tyhjennyksessä olevalle keräysvälineelle tilatusta yksittäisestä lisätyhjennyksestä, jos se sopii kuljetusurakoitsijan normaalille ajoreitille. Siirtomaksu veloitetaan silloin, jos jäteastiaa, -säkkiä tai irtojätettä siirretään käsin yli 10 metriä keräyspaikasta jäteautoon. Siirtomaksua veloitetaan jokaiselta alkavalta 10 metriltä. Jätehuoltomääräyksistä poikkeava keräysväline tai keräyspaikka -maksu veloitetaan, jos keräysväline tai -paikka ei ole jätehuoltomääräysten mukainen. Lisämaksu voidaan veloittaa mm. pyörättömästä jäteastiasta, ylipainavasta jäteastiasta, koneelliseen kuormaukseen soveltumattomasta astiasta tai sarjoittamattoman jätehuoltoavaimen käytöstä. Hukkanouto-maksu veloitetaan, jos keräysvälineen tyhjennys estyy jätehuoltoyhtiöstä tai kuljetusurakoitsijasta riippumattomasta syystä. Maksu voi aiheutua pääsyn estyessä tyhjennyspaikalle esimerkiksi lukitun portin, kulkureitille pysäköidyn ajoneuvon, kulkuväylän puutteellisen puhtaanapidon tai hiekoituksen, vihaisen koiran tai muun vastaavan syyn takia. Maksu voi aiheutua myös jätehuoltomääräysten vastaisesti täytetystä keräysvälineestä, jota ei voida tyhjentää jäteautoon, esimerkiksi jos keräysvälineeseen on laitettu sinne kuulumatonta jätettä tai keräysväline on liian raskas tyhjennettäväksi. Perumattomasta tyhjennyksestä veloitetaan normaali tyhjennysmaksu, mikäli keräysväline on tyhjä, eikä tyhjennystä ole peruttu etukäteen jätehuoltoyhtiöön ilmoittamalla. Jos kyseessä on astiaryhmä, jonka kaikki astiat ovat tyhjiä, laskutetaan normaali tyhjennysmaksu ensimmäisestä astiasta. Mikäli jäteastia ei ole säännöllisen tyhjennysrytmin mukaisena tyhjennyspäivänä (± 1 päivä) sovitussa keräyspaikassa, veloitetaan normaali tyhjennysmaksu. Aluekeräyspisteen käyttömaksujen perusteet Aluekeräyspisteet ovat sekajätteen keräyspisteitä, joiden käyttöoikeus on vain aluekeräyspisteen käyttömaksun maksaneilla kotitalouksilla. Pisteisiin saa toimittaa asumisessa syntyvää tavanomaista jätettä kohtuullisissa kertaerissä. Aluekeräyspisteen käyttömaksu on kiinteä vuosimaksu. Käyttömaksuilla katetaan jätteiden kuljetuksen ja käsittelyn sekä keräyspisteverkoston perustamisen ja

5 Sivu 5 / 19 ylläpidon kustannukset. Käyttömaksut perustuvat aluekeräyspisteverkoston kokonaiskustannuksiin. Maksuihin sisältyy jätteenkäsittelyn osalta jäteveroa sekä keräyspisteiden tyhjennyksiin liittyvät hallintokustannukset. Aluekeräyspisteen käyttömaksu on asuntokohtainen. Aluekeräyspisteen käyttömaksu määrätään asunnon käyttötarkoituksen perusteella. Maksuluokat ovat: - vakituinen asunto - vapaa-ajan asunto. Aluekeräyspisteen käyttömaksu laskutetaan vakituisen asunnon haltijoilta kahdessa erässä ja vapaaajan asunnon haltijoilta kertamaksuna. Laskutus toteutetaan vuoden ensimmäisen päivän tilanteen perusteella, ellei jätehuoltoyhtiöön ole ilmoitettu muutoksista. Maksuvelvollisuus on sillä, jonka hallinnassa asunto on ollut vuoden ensimmäisenä päivänä. Myös maksuluokka määräytyy sen mukaan, mikä asunnon käyttötarkoitus on ollut vuoden ensimmäisenä päivänä. Asunto, jossa ei ole vakituista asukasta, tulkitaan vapaa-ajan asunnoksi. Asunnon käyttötarkoituksen muutoksesta tai asunnon haltijan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava jätehuoltoyhtiöön. Muutoksen tapahtuessa kesken kalenterivuoden, kun jätemaksu on jo laskutettu, laskutus voidaan oikaista ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta lukien. Mikäli kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu vapaa-ajan asunnosta vakituiseksi asunnoksi, astuu muutos voimaan ilmoituskuukauden alusta alkaen. Mikäli ilmoitusta muutoksesta ei ole tehty viipymättä, jätelautakunta voi kiinteistön haltijan hakemuksen perusteella kohtuullistaa maksua takautuvasti. Jätelautakunta voi myös määrätä laskutettavaksi takautuvasti lisämaksun asunnon muuttuneen käyttötarkoituksen tai asunnon muuttuneen hallinnan perusteella. Aluekeräyspisteen käyttömaksut Vakituinen asunto 128,61 e eli 159,48 e. Vapaa-ajan asunto 53,58 e eli 66,44 e. III JÄTEMAKSUT ILOMANTSISSA Jätemaksujen muodostuminen eroaa Ilomantsissa muista jätelautakunnan kunnista. Tämä luku sisältää Ilomantsia koskevat maksut perusteineen. Jätemaksu muodostuu perusmaksusta ja järjestetyn jätteenkuljetuksen maksusta. Perusmaksulla katetaan kotitalouksille tarjottavien käyttöhetkellä ilmaisten (tai todellisia kustannuksia edullisemmin hinnoiteltujen) palveluiden kustannuksia. Näitä palveluita ovat mm. ekopisteiden ylläpito, vaarallisen jätteen vastaanotto, jäteneuvonta ja viranomaispalvelut. Järjestetyn jätteenkuljetuksen maksulla katetaan sekajätteen keräyksestä ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Ilomantsin kunnan keskustassa lähialueineen on käytössä kiinteistöittäinen jätteenkuljetus. Hajaasutusalueella sijaitsevan kiinteistön haltija voi valita em. vaihtoehdon tai toimittaa sekajätteen aluekeräyspisteeseen eli yhteiskäytössä olevaan jätekonttiin. III A PERUSMAKSU (ILOMANTSI) Perusmaksu on asuntokohtainen maksu. Se määrätään vakituisessa asuinkäytössä olevalle asunnolle. Maksuvelvollisuus on sillä, jonka hallinnassa asunto on ollut vuoden ensimmäisenä päivänä. Kesken vuoden valmistuneista asunnoista ei laskuteta perusmaksua. Perusmaksua ei laskuteta kunnan järjestämisvastuulle kuuluvan muussa kuin asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen tuottajilta. Perusmaksulla katetaan kotitalouksien käytettäväksi tarkoitettujen yhteisten palveluiden kustannukset. Näitä palveluita ovat ekopisteiden ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto sekä jäteneuvonta ja - valistus. Perusmaksun suuruus perustuu kunnan tekemään esitykseen.

6 Sivu 6 / 19 Perusmaksu sisältää kaikkien jätelautakunnan kuntien alueella laskutettavan jätelautakuntaosan. Jätelautakuntaosalla katetaan jätelautakunnan toiminnan kustannukset eli jätelain mukaisten jätehuollon järjestämiseen liittyvien viranomaistehtävien kustannukset. Jätelautakunta mm. valmistelee ja hyväksyy jätehuoltomääräykset, päättää jätetaksasta, käsittelee jätehuoltomääräyksiin ja jätemaksuihin liittyvät hakemukset sekä valvoo jätehuoltoon liittymisvelvollisuuden toteutumista. Perusmaksu on 16,72 e eli 20,73 e. III B JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSU (ILOMANTSI) Ilomantsissa kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestetty sekajätteelle. Lisäksi sekajätteen keräys ja kuljetus on järjestetty aluekeräyspisteiltä (kunnan jätekontit). Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on jätelain 41 :n mukaan luovutettava kunnan vastuulle kuuluva jäte järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai alueelliseen vastaanottopaikkaan. Kiinteistön haltija voi valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista jätehuollon järjestämiseksi: - oma jäteastia tai muu keräysväline yhden kiinteistön käyttöön - yhteinen jäteastia tai muu keräysväline usean lähikiinteistön käyttöön (ns. kimppa-astia) - sekajätteen toimittaminen aluekeräyspisteeseen. Keskustassa lähialueineen suositellaan oman tai lähikiinteistön kanssa yhteisen keräysvälineen käyttöä. Yhteisen keräysvälineen käytöstä annetaan tarkempia määräyksiä jätehuoltomääräysten 4 :ssä. Valitessaan oman tai lähikiinteistön kanssa yhteisastian käytön tulee kiinteistön haltijan sopia jätteenkuljetuksen järjestämisestä kuljetusurakoitsijan kanssa. Järjestetyn jätteenkuljetuksen maksuilla katetaan jätteenkuljetuksen ja -käsittelyn kustannukset. Asiakkaan maksu muodostuu valitun järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehdon mukaan, joko jäteastian tai muun keräysvälineen tyhjennyksiin perustuen, tai aluekeräyspisteen käyttömahdollisuuteen perustuen. Mikäli kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija ei jätehuoltoviranomaisen tai ympäristöviranomaisen kehotuksesta huolimatta liity järjestettyyn jätteenkuljetukseen, määrätään tälle maksettavaksi aluekeräyspisteen käyttömaksu. Kiinteistökohtaisen keräyksen maksujen perusteet (Ilomantsi) Kuljetusurakoitsija veloittaa kiinteistökohtaiseen keräykseen kuuluvalta kiinteistöltä sopimansa tyhjennyshinnan. Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen maksut muodostuvat käytettävien keräysvälineiden, tyhjennyskertojen, kerättävän jätelajin ja mahdollisten lisäpalveluiden perusteella. Keräysvälineen tyhjennysmaksu sisältää jätteen kuljetuksen ja käsittelyn kustannukset. Kuljetuksen osuus on jätteenkuljetusyrityksen määrittelemä. Käsittelyn osuus kattaa jätteen käsittelystä kaatopaikalla aiheutuvat kustannukset hallinnollisine kustannuksineen sekä jäteveron. Sekajätteen käsittelyhinta lasketaan jätekeskuksen jätteenkäsittelyhinnan 96,78 e/t perusteella. Käsittelyhinta sisältää jäteveroa 50 e/t. Määräyksiä sallituista keräysvälineistä ja niiden sijoittamisesta kiinteistöllä sekä jätteen keräyspaikan kunnossapidosta annetaan Joensuun alueellisen jätelautakunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä. Aluekeräyspisteen käyttömaksujen perusteet (Ilomantsi) Aluekeräyspisteet ovat sekajätteen keräyspisteitä, joiden käyttöoikeus on vain aluekeräyspisteen käyttömaksun maksaneilla kotitalouksilla. Pisteisiin saa toimittaa asumisessa syntyvää tavanomaista jätettä kohtuullisissa kertaerissä. Aluekeräyspisteen käyttömaksu on kiinteä vuosimaksu.

7 Sivu 7 / 19 Käyttömaksuilla katetaan jätteiden kuljetuksen ja käsittelyn sekä keräyspisteverkoston perustamisen ja ylläpidon kustannukset. Käyttömaksut perustuvat aluekeräyspisteverkoston kokonaiskustannuksiin. Maksuihin sisältyy jätteenkäsittelyn osalta jäteveroa sekä keräyspisteiden tyhjennyksiin liittyvät hallintokustannukset. Aluekeräyspisteen käyttömaksu on asuntokohtainen. Aluekeräyspisteen käyttömaksu määrätään asunnon käyttötarkoituksen ja henkilöluvun (vakituiset asunnot) perusteella. Maksuluokat ovat: - vakituinen asunto, 1 hengen talous - vakituinen asunto, 2 hengen talous - vakituinen asunto, 3 4 hengen talous - vakituinen asunto, yli 4 hengen talous - vapaa-ajan asunto. Vapaa-ajan asunnon aluekeräyspisteen käyttömaksu sisältää asuntokohtaisen perusmaksun. Vakituisilta asunnoilta veloitetaan aluekeräyspisteen käyttömaksun lisäksi perusmaksu. Aluekeräyspisteen käyttömaksu laskutetaan kertamaksuna. Maksuvelvollisuus on sillä, jonka hallinnassa asunto on ollut vuoden ensimmäisenä päivänä. Myös maksuluokka määräytyy sen mukaan, mikä asunnon käyttötarkoitus ja henkilöluku (vakituiset asunnot) on ollut vuoden ensimmäisenä päivänä. Asunto, jossa ei ole vakituista asukasta, tulkitaan vapaa-ajan asunnoksi. Asunnon käyttötarkoituksen muutoksesta tai asunnon haltijan vaihtumisesta on ilmoitettava kuntaan. Muutokset huomioidaan seuraavan vuoden laskutuksen yhteydessä. Jätelautakunta voi kiinteistön haltijan hakemuksen perusteella kohtuullistaa maksua takautuvasti. Jätelautakunta voi myös määrätä laskutettavaksi takautuvasti lisämaksun asunnon muuttuneen käyttötarkoituksen tai asunnon muuttuneen hallinnan perusteella. Aluekeräyspisteen käyttömaksut vakituinen asunto alv 0 % alv 24 % 1 hengen talous 43,38 53,80 2 hengen talous 68,93 85, hengen talous 101,09 125,35 yli 4 hengen talous 125,11 155,13 vapaa-ajan asunto 43,19 53,55 Mikäli biojätettä ei kompostoida, korotetaan maksua 25 %:lla. Vapaa-ajan asunnon maksu sisältää jätelautakuntaosuuden 1,79 e. IV JÄTEKESKUKSEN VASTAANOTTOMAKSUT ks. Taulukko 7. V MAKSUT KUNNAN TOISSIJAISEN VASTUUN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVÄSSÄ JÄTEHUOLLOSSA Kunnan on järjestettävä muun kuin jätelain 32 :n mukaisen jätteen jätehuolto toissijaisen vastuun mukaisesti silloin, jos jätteen haltija sitä muun palveluntarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte sopii kunnan jätehuoltojärjestelmään. Kunnan tulee toissijaisen vastuun perusteella tarjota sekä jätteen kuljetus- että käsittelypalvelua. Kunnan toissijaiseen vastuuseen perustuvan palvelun maksujen on katettava vähintään palvelusta aiheutuvat kustannukset. Mikäli palveluntarve on jatkuvaa ja säännöllistä, kunnan on tehtävä jätteen haltijan kanssa sopimus, jonka kesto on maksimissaan kolme vuotta. Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien palveluiden hinnat, ks. taulukot 8 9.

8 Sivu 8 / 19 VI TAKSAN VOIMAANTULO JA MAHDOLLISET MUUTOKSET Tämä jätetaksa tulee voimaan Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa kumoaa voimaantullessaan aiemmat Ilomantsin, Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien jätetaksat. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi. Tässä taksassa jätevero kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä on 50 euroa tonnilta. Arvonlisävero on 24 %. Mikäli verot muuttuvat tai käyttöön otetaan muu vastaava maksu, huomioidaan niiden vaikutus maksuihin voimaantulopäivästä lukien. YHTEYSTIEDOT Puhas Oy - jätehuollon asiakaspalvelu, mm. muuttuneiden tietojen ilmoitukset Joensuu, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi Asiakaspalvelu, puh. (013) sähköposti: Ilomantsin kunta - muuttuneiden tietojen ilmoitukset, Ilomantsi Veijo Kurki, puh sähköposti: Joensuun alueellinen jätelautakunta - jätehuollon järjestämisen viranomaisasiat, esim. maksujen kohtuullistamisen hakeminen ja maksuista tehtävät muistutukset jätehuoltosuunnittelija jätehuoltoneuvoja sähköposti:

9 Sivu 9 / 19 Taulukko 1. Perusmaksu Joensuu, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi. PERUSMAKSU (alv 24 %) Perusosa vakituinen asunto tai ympärivuotisesti käytettävä vapaa-ajan asunto 11,03 13,68 kesäisin käytettävä vapaa-ajan asunto 5,52 6,84 Kuntaosa vakituinen asunto tai ympärivuotisesti käytettävä vapaa-ajan asunto JOENSUU 1,33 1,65 kesäisin käytettävä vapaa-ajan asunto JOENSUU 0,66 0,82 vakituinen asunto tai ympärivuotisesti käytettävä vapaa-ajan asunto KONTIOLAHTI 5,56 6,90 kesäisin käytettävä vapaa-ajan asunto KONTIOLAHTI 2,78 3,45 vakituinen asunto tai ympärivuotisesti käytettävä vapaa-ajan asunto LIPERI 7,75 9,62 kesäisin käytettävä vapaa-ajan asunto LIPERI 3,88 4,81 vakituinen asunto tai ympärivuotisesti käytettävä vapaa-ajan asunto POLVIJÄRVI 1,09 1,35 kesäisin käytettävä vapaa-ajan asunto POLVIJÄRVI 0,54 0,67 Jätelautakuntaosa vakituinen asunto tai ympärivuotisesti käytettävä vapaa-ajan asunto 3,59 4,45 kesäisin käytettävä vapaa-ajan asunto 1,79 2,22 PERUSMAKSU YHTEENSÄ vakituinen asunto tai ympärivuotisesti käytettävä vapaa-ajan asunto JOENSUU 15,95 19,78 kesäisin käytettävä vapaa-ajan asunto JOENSUU 7,97 9,89 vakituinen asunto tai ympärivuotisesti käytettävä vapaa-ajan asunto KONTIOLAHTI 20,18 25,02 kesäisin käytettävä vapaa-ajan asunto KONTIOLAHTI 10,09 12,51 vakituinen asunto tai ympärivuotisesti käytettävä vapaa-ajan asunto LIPERI 22,37 27,74 kesäisin käytettävä vapaa-ajan asunto LIPERI 11,19 13,87 vakituinen asunto tai ympärivuotisesti käytettävä vapaa-ajan asunto POLVIJÄRVI 15,71 19,48 kesäisin käytettävä vapaa-ajan asunto POLVIJÄRVI 7,85 9,74 Kesäisin käytettävällä vapaa-ajan asunnolla tarkoitetaan välillä käytettävää vapaa-ajan asuntoa.

10 Sivu 10 / 19 Taulukko 2. Tyhjennyshinnat Joensuu. JOENSUU Sekajäte irtojäte /m3 4,20 33,92 38,12 47,27 jätesäkki max. 200 l 2,19 1,97 4,16 5,15 astia 140 l 2,23 1,38 3,62 4,49 astia 240 l 2,23 2,35 4,59 5,69 astia 360 l 2,23 3,51 5,75 7,13 astia 660 l 2,23 6,44 8,67 10,75 astia l 2,23 7,79 10,03 12,43 pikakontti 4 m3 10,84 35,39 46,23 57,33 pikakontti 6 m3 10,84 52,81 63,66 78,93 pikakontti 8 m3 10,84 70,23 81,08 100,53 syväkeräys 0,3 m3 21,87 3,16 25,03 31,04 syväkeräys 0,5 m3 21,87 4,91 26,77 33,20 syväkeräys 0,8 m3 21,87 7,52 29,39 36,44 syväkeräys 1,3 m3 21,87 11,87 33,74 41,84 syväkeräys 3,0 m3 21,87 26,68 48,55 60,20 syväkeräys 5,0 m3 21,87 44,10 65,97 81,80 siirtolavasäiliö 4 m3 48,64 35,39 84,03 104,20 siirtolavasäiliö 5 m3 48,64 44,10 92,75 115,00 siirtolavasäiliö 6 m3 48,64 52,81 101,46 125,80 siirtolavasäiliö 7 m3 48,64 61,52 110,17 136,61 siirtolavasäiliö 8 m3 48,64 70,23 118,88 147,41 siirtolavasäiliö 9 m3 48,64 78,94 127,59 158,21 siirtolavasäiliö 10 m3 48,64 87,65 136,30 169,01 siirtolavasäiliö 12 m3 48,64 105,07 153,72 190,61 etukuormaussäiliö 2,8 m3 17,14 24,94 42,08 52,18 etukuormaussäiliö 4 m3 17,14 35,39 52,53 65,14 etukuormaussäiliö 5 m3 17,14 44,10 61,24 75,94 etukuormaussäiliö 6 m3 17,14 52,81 69,96 86,74 etukuormaussäiliö 8 m3 17,14 70,23 87,38 108,35 pakkaava jätekontti 4 m3 48,64 96,78 / t pakkaava jätekontti 6 m3 48,64 96,78 / t pakkaava jätekontti 8 m3 48,64 96,78 / t pakkaava jätekontti 10 m3 48,64 96,78 / t joulukuusi / kpl 1,58 1,97 3,54 4,39 Biojäte astia 140 l 2,23 3,25 5,48 6,80 astia 240 l 2,23 5,55 7,78 9,65 astia 360 l 2,23 8,30 10,54 13,07 astia 660 l 2,23 15,20 17,43 21,62 syväkeräys 0,3 m3 21,87 6,93 28,80 35,71 syväkeräys 0,8 m3 21,87 18,42 40,29 49,96 syväkeräys 1,3 m3 21,87 29,91 51,78 64,21 Keräysvälineen koon poiketessa hinnastossa esitetyistä, hinta määräytyy seuraavin perustein: - jos keräysväline on yli 10 % hinnaston nimellistilavuutta suurempi, noudatetaan seuraavaksi suuremman keräysvälineen hintaa - aina vähintään pienimmän keräysvälineen tyhjennyshinta Mikäli keräysväline punnitaan, eikä sitä tyhjennetä esim. pakkaavaan jäteautoon ennen toimittamista käsittelyyn, käsittelyhinta määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan.

11 Sivu 11 / 19 Taulukko 3. Tyhjennyshinnat Kontiolahti. KONTIOLAHTI Sekajäte irtojäte /m3 4,73 33,92 38,65 47,92 jätesäkki max. 200 l 2,72 1,97 4,68 5,80 astia 140 l 2,76 1,38 4,14 5,14 astia 240 l 2,76 2,35 5,11 6,34 astia 360 l 2,76 3,51 6,27 7,78 astia 660 l 2,76 6,44 9,20 11,40 astia l 2,76 7,79 10,55 13,08 pikakontti 4 m3 17,14 35,39 52,53 65,14 pikakontti 6 m3 17,14 52,81 69,96 86,74 pikakontti 8 m3 17,14 70,23 87,38 108,35 syväkeräys 0,3 m3 26,59 3,16 29,76 36,90 syväkeräys 0,5 m3 26,59 4,91 31,50 39,06 syväkeräys 0,8 m3 26,59 7,52 34,11 42,30 syväkeräys 1,3 m3 26,59 11,87 38,47 47,70 syväkeräys 3,0 m3 26,59 26,68 53,27 66,06 syväkeräys 5,0 m3 26,59 44,10 70,70 87,66 siirtolavasäiliö 4 m3 100,09 35,39 135,48 168,00 siirtolavasäiliö 5 m3 100,09 44,10 144,20 178,80 siirtolavasäiliö 6 m3 100,09 52,81 152,91 189,60 siirtolavasäiliö 7 m3 100,09 61,52 161,62 200,40 siirtolavasäiliö 8 m3 100,09 70,23 170,33 211,20 siirtolavasäiliö 9 m3 100,09 78,94 179,04 222,00 siirtolavasäiliö 10 m3 100,09 87,65 187,75 232,81 siirtolavasäiliö 12 m3 100,09 105,07 205,17 254,41 etukuormaussäiliö 2,8 m3 17,14 24,94 42,08 52,18 etukuormaussäiliö 4 m3 17,14 35,39 52,53 65,14 etukuormaussäiliö 5 m3 17,14 44,10 61,24 75,94 etukuormaussäiliö 6 m3 17,14 52,81 69,96 86,74 etukuormaussäiliö 8 m3 17,14 70,23 87,38 108,35 pakkaava jätekontti 4 m3 100,09 96,78 /t pakkaava jätekontti 6 m3 100,09 96,78 /t pakkaava jätekontti 8 m3 100,09 96,78 /t pakkaava jätekontti 10 m3 100,09 96,78 /t joulukuusi 1,58 1,97 3,54 4,39 Biojäte astia 140 l 2,76 3,25 6,01 7,45 astia 240 l 2,76 5,55 8,31 10,30 astia 360 l 2,76 8,30 11,06 13,72 astia 660 l 2,76 15,20 17,96 22,27 syväkeräys 0,3 m3 26,95 6,93 33,88 42,01 syväkeräys 0,8 m3 26,59 18,42 45,01 55,81 syväkeräys 1,3 m3 26,59 29,91 56,50 70,07 Keräysvälineen koon poiketessa hinnastossa esitetyistä, hinta määräytyy seuraavin perustein: - jos keräysväline on yli 10 % hinnaston nimellistilavuutta suurempi, noudatetaan seuraavaksi suuremman keräysvälineen hintaa - aina vähintään pienimmän keräysvälineen tyhjennyshinta Mikäli keräysväline punnitaan, eikä sitä tyhjennetä esim. pakkaavaan jäteautoon ennen toimittamista käsittelyyn, käsittelyhinta määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan.

12 Sivu 12 / 19 Taulukko 4. Tyhjennyshinnat Liperi. LIPERI Sekajäte irtojäte /m3 4,73 33,92 38,65 47,92 jätesäkki max. 200 l 2,72 1,97 4,68 5,80 astia 140 l 3,31 1,38 4,69 5,82 astia 240 l 3,31 2,35 5,66 7,02 astia 360 l 3,31 3,51 6,82 8,46 astia 660 l 3,31 6,44 9,75 12,09 astia l 3,31 7,79 11,10 13,77 pikakontti 4 m3 17,69 35,39 53,08 65,83 pikakontti 6 m3 17,69 52,81 70,51 87,43 pikakontti 8 m3 17,69 70,23 87,93 109,03 syväkeräys 0,3 m3 27,14 3,16 30,31 37,58 syväkeräys 0,5 m3 27,14 4,91 32,05 39,74 syväkeräys 0,8 m3 27,14 7,52 34,66 42,98 syväkeräys 1,3 m3 27,14 11,87 39,02 48,38 syväkeräys 3,0 m3 27,14 26,68 53,82 66,74 syväkeräys 5,0 m3 27,14 44,10 71,25 88,34 siirtolavasäiliö 4 m3 100,64 35,39 136,03 168,68 siirtolavasäiliö 5 m3 100,64 44,10 144,75 179,48 siirtolavasäiliö 6 m3 100,64 52,81 153,46 190,28 siirtolavasäiliö 7 m3 100,64 61,52 162,17 201,09 siirtolavasäiliö 8 m3 100,64 70,23 170,88 211,89 siirtolavasäiliö 9 m3 100,64 78,94 179,59 222,69 siirtolavasäiliö 10 m3 100,64 87,65 188,30 233,49 siirtolavasäiliö 12 m3 100,64 105,07 205,72 255,09 etukuormaussäiliö 2,8 m3 17,69 24,94 42,63 52,86 etukuormaussäiliö 4 m3 17,69 35,39 53,08 65,83 etukuormaussäiliö 5 m3 17,69 44,10 61,79 76,62 etukuormaussäiliö 6 m3 17,69 52,81 70,51 87,43 etukuormaussäiliö 8 m3 17,69 70,23 87,93 109,03 pakkaava jätekontti 4 m3 100,64 96,78 /t pakkaava jätekontti 6 m3 100,64 96,78 /t pakkaava jätekontti 8 m3 100,64 96,78 /t pakkaava jätekontti 10 m3 100,64 96,78 /t joulukuusi /kpl 1,58 1,97 3,54 4,39 Biojäte astia 140 l 3,31 3,25 6,56 8,13 astia 240 l 3,31 5,55 8,86 10,98 astia 360 l 3,31 8,30 11,61 14,40 astia 660 l 3,31 15,20 18,51 22,95 syväkeräys 0,3 m3 27,14 6,93 34,07 42,25 syväkeräys 0,8 m3 27,14 18,42 45,56 56,50 syväkeräys 1,3 m3 27,14 29,91 57,05 70,75 Keräysvälineen koon poiketessa hinnastossa esitetyistä, hinta määräytyy seuraavin perustein: - jos keräysväline on yli 10 % hinnaston nimellistilavuutta suurempi, noudatetaan seuraavaksi suuremman keräysvälineen hintaa - aina vähintään pienimmän keräysvälineen tyhjennyshinta Mikäli keräysväline punnitaan, eikä sitä tyhjennetä esim. pakkaavaan jäteautoon ennen toimittamista käsittelyyn, käsittelyhinta määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan.

13 Sivu 13 / 19 Taulukko 5. Tyhjennyshinnat Polvijärvi. POLVIJÄRVI Sekajäte irtojäte /m3 10,50 33,92 44,42 55,08 jätesäkki max. 200 l 3,92 1,97 5,89 7,30 astia 140 l 3,97 1,38 5,35 6,64 astia 240 l 3,97 2,35 6,32 7,84 astia 360 l 3,97 3,51 7,48 9,28 astia 660 l 3,97 6,44 10,40 12,90 astia l 3,97 7,79 11,76 14,58 pikakontti 4 m3 19,51 35,39 54,90 68,07 pikakontti 6 m3 19,51 52,81 72,32 89,67 pikakontti 8 m3 19,51 70,23 89,74 111,28 syväkeräys 0,3 m3 42,34 3,16 45,51 56,43 syväkeräys 0,5 m3 42,34 4,91 47,25 58,59 syväkeräys 0,8 m3 42,34 7,52 49,86 61,83 syväkeräys 1,3 m3 42,34 11,87 54,22 67,23 syväkeräys 3,0 m3 42,34 26,68 69,02 85,59 syväkeräys 5,0 m3 42,34 44,10 86,45 107,19 siirtolavasäiliö 4 m3 73,84 35,39 109,23 135,45 siirtolavasäiliö 5 m3 73,84 44,10 117,95 146,25 siirtolavasäiliö 6 m3 73,84 52,81 126,66 157,05 siirtolavasäiliö 7 m3 73,84 61,52 135,37 167,85 siirtolavasäiliö 8 m3 73,84 70,23 144,08 178,65 siirtolavasäiliö 9 m3 73,84 78,94 152,79 189,45 siirtolavasäiliö 10 m3 73,84 87,65 161,50 200,26 siirtolavasäiliö 12 m3 73,84 105,07 178,92 221,86 pakkaava jätekontti 4 m3 51,79 96,78 /t pakkaava jätekontti 6 m3 51,79 96,78 /t pakkaava jätekontti 8 m3 51,79 96,78 /t pakkaava jätekontti 10 m3 51,79 96,78 /t joulukuusi / kpl 2,10 1,97 4,07 5,04 Biojäte astia 140 l 3,97 3,25 7,21 8,95 astia 240 l 3,97 5,55 9,51 11,80 astia 360 l 3,97 8,30 12,27 15,22 astia 660 l 3,97 15,20 19,17 23,77 syväkeräys 0,3 m3 41,50 6,93 48,43 60,05 syväkeräys 0,8 m3 41,50 18,42 59,92 74,30 syväkeräys 1,3 m3 41,50 29,91 71,41 88,55 Keräysvälineen koon poiketessa hinnastossa esitetyistä, hinta määräytyy seuraavin perustein: - jos keräysväline on yli 10 % hinnaston nimellistilavuutta suurempi, noudatetaan seuraavaksi suuremman keräysvälineen hintaa - aina vähintään pienimmän keräysvälineen tyhjennyshinta Mikäli keräysväline punnitaan, eikä sitä tyhjennetä esim. pakkaavaan jäteautoon ennen toimittamista käsittelyyn, käsittelyhinta määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan.

14 Sivu 14 / 19 Taulukko 6. Lisäpalveluiden hinnat. Lisäpalvelut Tilauskuljetusmaksu, /tilaus jäteastiat alle 1000 l 4,07 5,04 pikakontit 6,00 7,44 puristimet ja siirtolavat 18,00 22,32 syväkeräyssäiliöt 18,00 22,32 Muut lisämaksut ovat kuntakohtaisia: JOENSUU KONTIOLAHTI LIPERI POLVIJÄRVI Siirtomaksu / alkava 10 metriä 0,26 0,33 0,26 0,33 0,26 0,33 1,05 1,30 Jätehuoltomääräyksistä poikkeava keräysväline tai keräyspaikka, / tyhjennys 4,07 5,04 4,07 5,04 4,07 5,04 4,07 5,04 Hukkanouto, / käyntikerta jäteastiat alle 1000 l 2,23 2,77 2,76 3,42 3,31 4,10 3,97 4,92 syväkeräyssäiliöt 21,87 27,12 26,59 32,97 27,14 33,65 42,34 52,50 siirtolavavasäiliöt 48,64 60,31 100,09 124,11 100,64 124,79 73,84 91,56 pakkaavat jätekontit 48,64 60,31 100,09 124,11 100,64 124,79 51,79 64,22 pikakontit 10,84 13,44 17,14 21,25 17,69 21,94 19,51 24,19 Taulukko 7. Kotitalouksien pienkuormien vastaanottohinnat jätekeskuksessa. PIENKUORMIEN VASTAANOTTOHINNAT Kuorman koko ja sisältö Yksikkö Sekajäte, henkilöauto - lajitteluvelvoite krm 14,11 17,50 Sekajäte, henkilöauto + peräkärri - lajitteluvelvoite krm 24,19 30,00 Hyödyntämiskelpoinen jäte/puutarhajäte, henkilöauto - lajitteluvelvoite krm 4,03 5,00 Hyödyntämiskelpoinen jäte/puutarhajäte, henkilöauto + peräkärri sekä puutarhajäte, pakettiauto - lajitteluvelvoite krm 8,06 10,00 Lisämaksu lajittelemattomasta kuormasta krm 16,13 20,00 Punnitusmaksu, yli 2m3 henkilöauto + peräkärri ja pakettiauto krm 9,68 12,00 - Pienkuorman enimmäispaino 300 kg ja enimmäistilavuus 2 m3, sitä suuremmat kuormat punnitaan. - Pakettiautot punnitaan aina lukuun ottamatta puutarhajätekuormia. - Vähimmäismaksu henkilöautolta seka- tai rakennusjäte 17,50 /kuorma ja peräkärrin (max 2m3) kanssa 30 /kuorma. - Pienkuormien vastaanottohinnat perustuvat Kontiosuon jätekeskuksen jätteenkäsittelymaksuihin 2013.

15 Sivu 15 / 19 Taulukko 8. Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätehuollon tyhjennyshinnat. KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE KUULUVA JÄTEHUOLTO Jätelain 33 :n mukaisesti kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätehuollon hinnat JÄRJESTETTY JÄTTEENKULJETUS Tyhjennyshinnat säännöllisessä tyhjennyksessä Keräysvälineen koon poiketessa hinnastossa esitetyistä, hinta määräytyy seuraavin perustein: - jos keräysväline on yli 10 % hinnaston nimellistilavuutta suurempi, noudatetaan seuraavaksi suuremman keräysvälineen hintaa - aina vähintään pienimmän keräysvälineen tyhjennyshinta Mikäli jäteastia menee punnituksen kautta, eikä sitä tyhjennetä esim. pakkaavaan jäteautoon ennen toimittamista käsittelyyn, käsittelyhinta määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan. Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan luvun II B Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti. JOENSUU Sekajäte irtojäte /m3 4,20 39,00 43,20 53,57 jätesäkki max. 200 l 2,19 2,26 4,45 5,51 astia 140 l 2,19 1,59 3,78 4,68 astia 240 l 2,19 2,70 4,89 6,06 astia 360 l 2,19 4,04 6,23 7,72 astia 660 l 2,19 7,40 9,59 11,89 astia l 2,19 8,95 11,14 13,82 pikakontti 4 m3 10,80 40,61 51,41 63,75 pikakontti 6 m3 10,80 60,65 71,45 88,59 pikakontti 8 m3 10,80 80,68 91,48 113,43 syväkeräys 0,3 m3 21,83 3,55 25,38 31,47 syväkeräys 0,5 m3 21,83 5,56 27,38 33,95 syväkeräys 0,8 m3 21,83 8,56 30,39 37,68 syväkeräys 1,3 m3 21,83 13,57 35,40 43,89 syväkeräys 3,0 m3 21,83 30,60 52,42 65,00 syväkeräys 5,0 m3 21,83 50,63 72,46 89,84 siirtolavasäiliö 4 m3 48,60 40,61 89,21 110,63 siirtolavasäiliö 5 m3 48,60 50,63 99,23 123,05 siirtolavasäiliö 6 m3 48,60 60,65 109,25 135,47 siirtolavasäiliö 7 m3 48,60 70,66 119,26 147,89 siirtolavasäiliö 8 m3 48,60 80,68 129,28 160,31 siirtolavasäiliö 9 m3 48,60 90,69 139,29 172,73 siirtolavasäiliö 10 m3 48,60 100,71 149,31 185,15 siirtolavasäiliö 12 m3 48,60 120,74 169,34 209,99 etukuormaussäiliö 4 m3 17,10 40,61 57,71 71,57 etukuormaussäiliö 6 m3 17,10 60,65 77,75 96,41 etukuormaussäiliö 8 m3 17,10 80,68 97,78 121,25 pakkaava jätekontti 4 m3 48,60 111,29 / t pakkaava jätekontti 6 m3 48,60 111,29 / t pakkaava jätekontti 8 m3 48,60 111,29 / t pakkaava jätekontti 10 m3 48,60 111,29 / t

16 Sivu 16 / 19 Biojäte astia 140 l 2,19 3,73 5,92 7,34 astia 240 l 2,19 6,37 8,56 10,61 astia 360 l 2,19 9,54 11,73 14,54 astia 660 l 2,19 17,46 19,65 24,37 syväkeräys 0,8 m3 21,83 21,16 42,99 53,30 syväkeräys 1,3 m3 21,83 34,37 56,19 69,68 KONTIOLAHTI Sekajäte irtojäte /m3 4,73 39,00 43,73 54,22 jätesäkki max. 200 l 2,72 2,26 4,97 6,16 astia 140 l 2,72 1,59 4,30 5,34 astia 240 l 2,72 2,70 5,42 6,72 astia 360 l 2,72 4,04 6,75 8,37 astia 660 l 2,72 7,40 10,11 12,54 astia l 2,72 8,95 11,67 14,47 pikakontti 4 m3 17,10 40,61 57,71 71,57 pikakontti 6 m3 17,10 60,65 77,75 96,41 pikakontti 8 m3 17,10 80,68 97,78 121,25 syväkeräys 0,3 m3 26,55 3,55 30,10 37,33 syväkeräys 0,5 m3 26,55 5,56 32,11 39,81 syväkeräys 0,8 m3 26,55 8,56 35,11 43,54 syväkeräys 1,3 m3 26,55 13,57 40,12 49,75 syväkeräys 3,0 m3 26,55 30,60 57,15 70,86 syväkeräys 5,0 m3 26,55 50,63 77,18 95,70 siirtolavasäiliö 4 m3 100,05 40,61 140,66 174,42 siirtolavasäiliö 5 m3 100,05 50,63 150,68 186,84 siirtolavasäiliö 6 m3 100,05 60,65 160,70 199,26 siirtolavasäiliö 7 m3 100,05 70,66 170,71 211,68 siirtolavasäiliö 8 m3 100,05 80,68 180,73 224,10 siirtolavasäiliö 9 m3 100,05 90,69 190,74 236,52 siirtolavasäiliö 10 m3 100,05 100,71 200,76 248,94 siirtolavasäiliö 12 m3 100,05 120,74 220,79 273,78 pakkaava jätekontti 4 m3 100,05 111,29 /t pakkaava jätekontti 6 m3 100,05 111,29 /t pakkaava jätekontti 8 m3 100,05 111,29 /t pakkaava jätekontti 10 m3 100,05 111,29 /t Biojäte astia 140 l 2,72 3,73 6,44 7,99 astia 240 l 2,72 6,37 9,08 11,26 astia 360 l 2,72 9,54 12,25 15,19 astia 660 l 2,72 17,46 20,18 25,02 syväkeräys 0,8 m3 26,55 21,16 47,71 59,16 syväkeräys 1,3 m3 26,55 34,37 60,92 75,54

17 Sivu 17 / 19 LIPERI Sekajäte irtojäte /m3 4,73 39,00 43,73 54,22 jätesäkki max. 200 l 2,72 2,26 4,68 5,80 astia 140 l 2,72 1,59 4,30 5,34 astia 240 l 2,72 2,70 5,42 6,72 astia 360 l 2,72 4,04 6,75 8,37 astia 660 l 2,72 7,40 10,11 12,54 astia l 2,72 8,95 11,67 14,47 pikakontti 4 m3 17,10 40,61 57,71 71,57 pikakontti 6 m3 17,10 60,65 77,75 96,41 pikakontti 8 m3 17,10 80,68 97,78 121,25 syväkeräys 0,3 m3 26,55 3,55 30,10 37,33 syväkeräys 0,5 m3 26,55 5,56 32,11 39,81 syväkeräys 0,8 m3 26,55 8,56 35,11 43,54 syväkeräys 1,3 m3 26,55 13,57 40,12 49,75 syväkeräys 3,0 m3 26,55 30,60 57,15 70,86 syväkeräys 5,0 m3 26,55 50,63 77,18 95,70 siirtolavasäiliö 4 m3 100,05 40,61 140,66 174,42 siirtolavasäiliö 5 m3 100,05 50,63 150,68 186,84 siirtolavasäiliö 6 m3 100,05 60,65 160,70 199,26 siirtolavasäiliö 7 m3 100,05 70,66 170,71 211,68 siirtolavasäiliö 8 m3 100,05 80,68 180,73 224,10 siirtolavasäiliö 9 m3 100,05 90,69 190,74 236,52 siirtolavasäiliö 10 m3 100,05 100,71 200,76 248,94 siirtolavasäiliö 12 m3 100,05 120,74 220,79 273,78 etukuormaussäiliö 4 m3 17,10 40,61 57,71 71,57 etukuormaussäiliö 6 m3 17,10 60,65 77,75 96,41 etukuormaussäiliö 8 m3 17,10 80,68 97,78 121,25 pakkaava jätekontti 4 m3 100,05 111,29 /t pakkaava jätekontti 6 m3 100,05 111,29 /t pakkaava jätekontti 8 m3 100,05 111,29 /t pakkaava jätekontti 10 m3 100,05 111,29 /t Biojäte astia 140 l 2,72 3,73 6,44 7,99 astia 240 l 2,72 6,37 9,08 11,26 astia 360 l 2,72 9,54 12,25 15,19 astia 660 l 2,72 17,46 20,18 25,02 syväkeräys 0,8 m3 26,55 21,16 47,71 59,16 syväkeräys 1,3 m3 26,55 34,37 60,92 75,54

18 Sivu 18 / 19 POLVIJÄRVI Sekajäte irtojäte /m3 10,50 39,00 49,50 61,38 jätesäkki max. 200 l 3,92 2,26 6,18 7,66 astia 140 l 3,92 1,59 5,51 6,83 astia 240 l 3,92 2,70 6,62 8,21 astia 360 l 3,92 4,04 7,96 9,87 astia 660 l 3,92 7,40 11,32 14,03 astia l 3,92 8,95 12,88 15,97 pikakontti 4 m3 19,46 40,61 60,08 74,50 pikakontti 6 m3 19,46 60,65 80,11 99,34 pikakontti 8 m3 19,46 80,68 100,14 124,18 syväkeräys 0,3 m3 42,30 3,55 45,85 56,86 syväkeräys 0,5 m3 42,30 5,56 47,86 59,34 syväkeräys 0,8 m3 42,30 8,56 50,86 63,07 syväkeräys 1,3 m3 42,30 13,57 55,87 69,28 syväkeräys 3,0 m3 42,30 30,60 72,90 90,39 syväkeräys 5,0 m3 42,30 50,63 92,93 115,23 siirtolavasäiliö 4 m3 73,80 40,61 114,41 141,87 siirtolavasäiliö 5 m3 73,80 50,63 124,43 154,29 siirtolavasäiliö 6 m3 73,80 60,65 134,45 166,71 siirtolavasäiliö 7 m3 73,80 70,66 144,46 179,13 siirtolavasäiliö 8 m3 73,80 80,68 154,48 191,55 siirtolavasäiliö 9 m3 73,80 90,69 164,49 203,97 siirtolavasäiliö 10 m3 73,80 100,71 174,51 216,39 siirtolavasäiliö 12 m3 73,80 120,74 194,54 241,23 pakkaava jätekontti 4 m3 51,75 111,29 /t pakkaava jätekontti 6 m3 51,75 111,29 /t pakkaava jätekontti 8 m3 51,75 111,29 /t pakkaava jätekontti 10 m3 51,75 111,29 /t Biojäte astia 140 l 3,92 3,73 7,65 9,49 astia 240 l 3,92 6,37 10,29 12,76 astia 360 l 3,92 9,54 13,46 16,69 astia 660 l 3,92 17,46 21,38 26,52 syväkeräys 0,8 m3 41,50 21,16 62,66 77,70 syväkeräys 1,3 m3 41,50 34,37 75,87 94,07

19 Taulukko 9. Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätehuollon vastaanottohinnat Kontiosuon jätekeskuksella. Sivu 19 / 19 JÄTTEENKÄSITTELYHINNAT JÄTEKESKUKSELLA Jätelain 33 :n mukaisesti kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätehuollon hinnat Yksikkö, alv 0%, alv 24% Arina- ja lentotuhka t 111,29 138,00 Asbesti t 152,42 189,00 Asfaltti krm 4,03 5,00 Betoni murskattu, alle 150mm, ilman rautoja krm 4,03 5,00 Betoni, murskaamaton, koko yli 150mm t 111,29 138,00 Biojäte t 105,65 131,00 Energiajäte t 101,61 126,00 Erityisjäte t 152,42 189,00 Kannot t 111,29 138,00 Kannot hyödynnettävät t 41,13 51,00 Kivet, läpimitta alle 300mm (myös ylijäämämaan seassa) t 8,87 11,00 Kyllästetty puu t 149,20 185,00 Käsitelty puu t 41,13 51,00 Käsittelemätön puu t 22,58 28,00 Lasi t 95,18 118,00 Liete t 111,29 138,00 Metallijäte veloituksetta Punnitusmaksu kpl 9,68 12,00 Puutarhajäte t 18,55 23,00 Rakennusjäte t 111,29 138,00 Rakennusjäte lajittelematon t 222,58 276,00 Sadevesikaivojen hiekka t 10,48 13,00 Sekajäte t 111,29 138,00 Teollisuusjäte t 111,29 138,00 Tiili krm 4,03 5,00 Ylijäämämaa t 4,03 5,00 Öljyiset maat, öljypitoisuus > 2500 mg/kg t 233,07 289,00 Öljyiset maat, öljypitoisuus mg/kg t 33,10 41,00 PIENKUORMAT - LAJITTELUVELVOITE Yksikkö, alv 0%, alv 24% Hyödynnettäväksi kelpaamaton jäte, henkilöauto krm 16,10 20,00 Hyödynnettäväksi kelpaamaton jäte, henkilöauto + peräkärri krm 32,25 40,00 Hyödyntämiskelpoinen jäte, puutarhajäte, henkilöauto krm 4,40 5,50 Hyödyntämiskelpoinen jäte, puutarhajäte, henkilöauto + peräkärri krm 8,87 11,00 Lisämaksu lajittelemattomasta kuormasta krm 18,55 23,00 - Vähimmäismaksu henkilöautolta seka- tai rakennusjäte 20 /auto ja normaalin peräkärrin (max 2m3) kanssa 40 /auto+kuorma. Peräkärri yli 2 m3 menee punnituksen kautta. - Mikäli hyödynnettäväksi kelpaava jäte ja sekajäte ovat sekaisin, niin maksu peritään kaksinkertaisena. - Jos muun jätteen joukossa on vaarallista jätettä, peritään lajittelu ym. kustannukset kaksintertaisena. - Hinnasto koskee yhtiön osakaskuntien aluetta.

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. Taulukko 1. Perusmaksu. Vakinainen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,27 23,89 9,64 11,95 Kontiolahti * 23,28 28,87

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Perusosa vakituinen asunto 11,99 14,87 vapaa-ajan asunto 6,00 7,44 Kuntaosa vakituinen asunto ILOMANTSI 0,00 0,00 vapaa-ajan asunto ILOMANTSI 0,00 0,00 vakituinen asunto JOENSUU

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2013 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2013 alkaen Jätetaksa 1.1.2013 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Hyväksytty

Lisätiedot

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti.

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti. Tyhjennyshinnat Joensuu (toissijaisen velvollisuuden palvelut). lisätään punnitusmaksu 9,68. irtojäte /m3 4,20 40,95 45,15 55,99 jätesäkki max. 200 l 2,19 2,37 4,56 5,65 astia 140 l 2,24 1,67 3,91 4,85

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan. Kuljetus- ja käsittelymaksuun lisätään punnitusmaksu 9,68 (alv 0 %). Kuljetus

Lisätiedot

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti.

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti. Tyhjennyshinnat Joensuu (toissijaisen velvollisuuden palvelut). lisätään punnitusmaksu 9,68. irtojäte /m3 4,20 40,95 45,15 55,99 jätesäkki max. 200 l 2,19 2,37 4,56 5,65 astia 140 l 2,24 1,67 3,91 4,85

Lisätiedot

Taulukko 1. Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi

Taulukko 1. Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. Taulukko 1. t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi punnitusmaksu 9,97 (alv 0 %). Mahdolliset tyhjennyksen lisämaksut

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.2013 xx. Sivu 1 / 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa sovelletaan Joensuun

Lisätiedot

Tyhjennysmaksulla kiinteistöltä kerättävän jätteen jäteastiakohtaista tyhjennysmaksua

Tyhjennysmaksulla kiinteistöltä kerättävän jätteen jäteastiakohtaista tyhjennysmaksua Mäntyharjun jätetaksa 2013 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen. Jätemaksut suoritetaan Kymenlaakson Jäte

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA. 1.1.2016 alkaen

Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA. 1.1.2016 alkaen Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LUKU 1 YLEISTÄ... 1 1 JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN JA JÄTEYHTIÖ... 1 2 KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS... 1 3 JÄTEMAKSUT JA MAKSUN SUORITTAMISVELVOITE...

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen Luonnos 30.10.2014. (Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.2014 xx.) Sivu 1 / 7 I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa

Lisätiedot

Luonnos 29.10.2015 Sivu 1 / 7 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2016 alkaen

Luonnos 29.10.2015 Sivu 1 / 7 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2016 alkaen Sivu 1 / 7 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2016 alkaen Luonnos 29.10.2015. (Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.201x xx.) I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA VOIMASSA 1.1.2013 alkaen, ellei muuta mainita. Saukkola ja Pusulan Lohjan Sammatin Siuntio ja Inkoo kaupunginosa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 11.2.2016 2 ja 3 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 11.2.2016 2 ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2016 jätetaksan 15.12.2015 sekä määrännyt sen tulemaan voimaan 1.1.2016 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1/ 13 JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Käsittely: Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Hyväksyminen: Voimaantulo: 1.1.2013 1 YLEISTÄ 1 Soveltamisalue Tätä taksaa sovelletaan Lappeenrannan kaupungissa

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija.

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija. Mäntyharjun jätetaksa 2016 LIITE 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Jätemaksutaksa 1.4.2015 alkaen

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Jätemaksutaksa 1.4.2015 alkaen Hallitus 11.11.2014; 55 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Jätemaksutaksa 1.4.2015 alkaen Inarin, Sodankylän, Kemijärven, Kittilän, Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen, Enontekiön ja Muonion jätemaksutaksa Hyväksytty

Lisätiedot

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita.

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen Hinnat sis. alv. 24 % Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätekukko Siistiä! www.jatekukko.fi Jätekukko on 16 kunnan

Lisätiedot

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat 2 1. Johdanto Alueellisena jätehuoltoviranomaisena toimiva Tampereen kaupungin

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv.

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 EKOMAKSUT Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Taksan perusteet ja soveltamisala Kuntien jätehuoltoviranomainen, Savo-Pielisen

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan xx.xx.201x hyväksymä, voimassa x.x.201x lähtien Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

LIITE 5 B. Yhteensä. käsittely Alv 24% kuljetus 30,83 44,90 58,63 21,11 29,03 36,95 398,84** 40,93 62,76 1004,96 50,75 77,82

LIITE 5 B. Yhteensä. käsittely Alv 24% kuljetus 30,83 44,90 58,63 21,11 29,03 36,95 398,84** 40,93 62,76 1004,96 50,75 77,82 2 1 LIIT 5 B Astiatyhjennysmaksut 1.1.2014 alkaen Mäntyharju JÄTMAKSUTAULUKKO 1 Loppujätteen astiakohtaiset LOPPUJÄT Astiakoko tyhjennysmaksut 120 litraa 140 litraa 240 litraa 300 litraa 340 litraa 360

Lisätiedot

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 1. JOHDANTO Tässä palvelutasomäärittelyssä esitetään Lakeuden Etappi Oy:n tarjoamat palvelut kuntalaisille. Tarkoituksena on määrittää ne yleiset periaatteet

Lisätiedot

Miehikkälän jätetaksa 2013

Miehikkälän jätetaksa 2013 LIITE 3 Tela 11.9.2013 102 Miehikkälän jätetaksa 2013 1 Yleistä 1 Miehikkälän kunta hoitaa jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen Miehikkälän alueella. Jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Tietoa kuntien jätehuollosta 2013. Kiinteistöittäisen ja aluekeräyksen jätemaksut sekä jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kuntien jätehuollosta 2013. Kiinteistöittäisen ja aluekeräyksen jätemaksut sekä jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kuntien jätehuollosta 2013 Kiinteistöittäisen ja aluekeräyksen jätemaksut sekä jätelajien vastaanottohinnat Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kyselyn toteutus 2 3. Jätemaksut kiinteistöittäisessä keräyksessä

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS TSV-JÄTETAKSA LUONNOS 1.3.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa XX XX SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015 Saarijärven seudun jätelautakunta 26 02.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 43 17.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 17 03.03.2015 JÄTETAKSA 2015 107/5/2014 JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n

Lisätiedot

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä Jätetaksa 2015 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä 1 Yleistä 1 Soveltamisalue ja -ala Oulun yhdyskuntalautakunnan määräämää jätetaksaa sovelletaan Hailuodon, Kempeleen, Limingan,

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

HANKO INKOO KARKKILA LOHJA HANKO INKOO KARKKILA LOHJA RAASEPORI

HANKO INKOO KARKKILA LOHJA HANKO INKOO KARKKILA LOHJA RAASEPORI JÄTEMAKSUTAULUKKO Maksut 1.1.2017 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 1. Perusmaksu /asunto/kk /asunto/kk

Lisätiedot

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätemaksutaksa 1.1.2015, johon on lisätty LHJ:n muutosehdotukset vuodelle 2016 Korotus- ja muutosehdotukset korostettu keltaisella Uudet jätejakeet vihreällä kirjoitusvirheet korjattu violetillä A.Loimi-Hämeen

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perus-

Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perus- 1 LUONNOS MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 x 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta

Lisätiedot

23 JÄTEMAKSUTAULUKKO 1 Loppujätteen astiatyhjennysmaksut alkaen, Kouvola-Iitti LOPPUJÄTE

23 JÄTEMAKSUTAULUKKO 1 Loppujätteen astiatyhjennysmaksut alkaen, Kouvola-Iitti LOPPUJÄTE 23 LIITE 2 JÄTEMAKSUTAULUKKO 1 Loppujätteen astiatyhjennysmaksut 1.7.2017 alkaen, Kouvola-Iitti LOPPUJÄTE Astiakoko kuljetus käsittely lautakuntamaksu kunnalle tilitettävä Alv 24% Yhteensä Muutos-% ed.

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätelautakunta hyväksynyt 26.1.2016 1. Yleistä 1 Kunnalla on vastuu yhdyskuntajätteistä, jotka ovat syntyneet vakinaisessa tai vapaa-ajan

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2015 56 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

23 Astiatyhjennysmaksut alkaen Kouvola, Iitti LIITE 1 JÄTEMAKSUTAULUKKO 1. Loppujätteen astiakohtaiset tyhjennysmaksut TAKSA 1.7.

23 Astiatyhjennysmaksut alkaen Kouvola, Iitti LIITE 1 JÄTEMAKSUTAULUKKO 1. Loppujätteen astiakohtaiset tyhjennysmaksut TAKSA 1.7. 23 Astiatyhjennysmaksut 1.7.2016 alkaen Kouvola, Iitti LIITE 1 JÄTEMAKSUTAULUKKO 1 Loppujätteen astiakohtaiset tyhjennysmaksut LOPPUJÄTE Astiakoko kuljetus TAKSA 1.7.2016 ALKAEN käsittely lautakuntamaksu

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus Avoinna

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen.

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Kaupunginhallitus 17.12.20 12 59 Liite 3 Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013 Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Yleistä 1 Jätelain ja asetuksen perusteella

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa alkaen Sivu 1 / 10 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2017 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa sovelletaan Joensuun

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko. PALVELUHINNASTO Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2017 alkaen Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.fi/ omakukko MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Keravan kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Keravan kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2016 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2016 alkaen Jätetaksa 1.1.2016 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 28.9.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASKOLA LOVIISA PORNAINEN PORVOO SIPOO

ASKOLA LOVIISA PORNAINEN PORVOO SIPOO JÄTEMAKSUTAULUKKO Maksut 1.1.2017 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 1. Perusmaksu /asunto/kk /asunto/kk

Lisätiedot

Jätehuollon palvelutaso 2014 2015. Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 19.12.2013 108

Jätehuollon palvelutaso 2014 2015. Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 19.12.2013 108 Jätehuollon palvelutaso 2014 2015 Hyväksynyt 19.12.2013 108 Jätehuollon palvelutaso 2014 2015 2 Tiivistelmä Jätehuollon palvelutasossa kuvataan Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella kuntalaisille

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

HINNASTO. HSY:n jätehuollon palveluhinnat. 1.1.2015 alkaen

HINNASTO. HSY:n jätehuollon palveluhinnat. 1.1.2015 alkaen HINNASTO HSY:n jätehuollon palveluhinnat 1.1.2015 alkaen Sisältö Kiinteistöjen sekajätemaksut... 3 Pienkiinteistöt... 3 Jätesäkki tai 140 660 litran astia... 3 Vähän jätettä tuottavat kiinteistöt... 4

Lisätiedot

Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa. Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007

Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa. Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007 Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007 Kuntatoimijoita Jätelaissa KUNTA Viranomaistehtävissä esim. Valtuusto (taksa, jh-määräykset) tekninen lautakunta, kuntayhtymä,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2015 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksulla

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA: KUNNALLISEN JÄTTEENKULJETUKSEN JÄTEMAKSUT 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA: KUNNALLISEN JÄTTEENKULJETUKSEN JÄTEMAKSUT 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA: KUNNALLISEN JÄTTEENKULJETUKSEN JÄTEMAKSUT 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT VOIMASSA 1.6.2011 lähtien Jäteastia 0 % alv 23 % alv 0 % alv 23 % alv 0 % alv 23 % alv 0 % alv 23 % alv 0 %

Lisätiedot

Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 5.11.2013 41

Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 5.11.2013 41 Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 5.11.2013 41 Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien JÄTEMAKSUTAKSA 1. YLEISTÄ 1.1 Tässä taksassa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2015 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Ehdotus 11.11.2014 Yliviivatut osat ovat v.2013-2014 taksasta. Yliviivatut osat poistetaan 1.1.2015 voimaantulevasta taksasta. PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Hyväksytty 11.11.2014

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

II Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen astiatyhjennysmaksut

II Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen astiatyhjennysmaksut I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun niin sanotun kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen. Kunta on määrännyt jätemaksut suoritettavaksi Kymenlaakson Jäte Oy:lle tämän taksan mukaisesti.

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

Maksuluokkaan III kuuluvat asunnot taloyhtiössä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai joissa on vähintään 10 asuntoa.

Maksuluokkaan III kuuluvat asunnot taloyhtiössä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai joissa on vähintään 10 asuntoa. V Perusmaksu/ LTE 1 12 Perusmaksun/n perusteet Tässä taksan luvussa määrätään jätelain 78 :n tarkoittamasta jätehuollon perusmaksusta. Kotkassa maksusta käytetään nimikettä perusmaksu ja muissa kunnissa

Lisätiedot

Lohjan Sammatin. Lohjan maksut

Lohjan Sammatin. Lohjan maksut LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA VOIMASSA 1.1.2013 alkaen, ellei muuta mainita. Kaikki maksut on esitetty euroina. Siuntio ja Inkoo kaupunginosa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU Teijo Myllylä Syväsuontie 10 46800 Myllykoski Kymen jätelautakunta Valtakatu 33 45700 Kuusankoski OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

Lisätiedot

Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä lueteltuja maksuja.

Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä lueteltuja maksuja. KAUHAVAN VESI OY 1 Vesihuollon maksut Kauhavan Vesi Oy:n hallitus 26.11.2012 7 Voimaantulo 01.01.2013 Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2017 Hyväksytty: Pohjanmaan jätelautakunta, 13.12.2016, 22 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä.

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. JÄTEMAKSUTAKSA 2014 1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan 19.12.2008 vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. Jätemaksut veloitetaan samanaikaisesti ja samalla laskulla

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2016 www.iuj.fi 1.1.2016 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot