Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/ :n mukaista jätteen haltijaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa."

Transkriptio

1 JÄTETAKSA ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät Sammakkokangas Oy:n hoidettavaksi alkaen. Uuraisten kunta on liittynyt yhtiön osakkaaksi Uuraisten osalta muutokset tapahtuvat vaiheittain. Tämä taksa ei koske Uuraisten kuntaa vaan alueella on oma taksa vuodelle 2015, jonka Uuraisten tekninen lautakunta on hyväksynyt. Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jäteneuvonta-, jätteenkäsittely-, kuljetus-, hyötykäyttö- ja vaarallisten jätteiden käsittelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi Sammakkokangas Oy perii jätemaksua Saarijärven seudun jätelautakunnan alueelta tämän taksan mukaisesti. Jätemaksua on velvollinen maksamaan sellaisen kiinteistön haltija, jonka jätteiden kuljetus ja/tai käsittely kuuluu jätelain mukaan kunnalle ja jonka järjestämisestä huolehtii Sammakkokangas Oy. Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/ :n mukaista jätteen haltijaa. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on jaettu kolmeen kuljetusalueeseen: Alue 1. Saarijärvi, Alue 2. Karstula Pylkönmäki, Alue 3. Kannonkoski Kinnula Kivijärvi. Kuljetusalueet kilpailutetaan 3 5 vuoden välein. Järjestetyssä jätehuollossa siirrytään ns. tasataksaan vuoden 2015 alusta koskemaan myös kuljetusta. Käsittelytaksan ja perusmaksun kohdalla se on ollut käytössä jo aiemmin. Tasataksa tarkoittaa siis, että kuljetusalueesta riippumatta kaikilla on käytössä samat astiatyhjennyshinnat. 2. Kunnan jätemaksut 2 Sekajätemaksu Astiakohtainen jätemaksu (Taulukko 1a) koostuu astian tyhjennyksestä ja jätteen kuljetuksesta käsittelypaikkaan (kuljetus) sekä jätteen käsittelystä. Käsittelymaksu sisältää myös jäteveron osuuden niiltä osin kuin jäte kuuluu jäteveron piiriin. Vuonna 2015 jätevero on 55,00 euroa/jätetonni. Oma kiinteistökohtainen sekajäteastia on ensisijainen vaihtoehto sekajätteen keräykseen. Astioiden tyhjennyshinnat, joita ei voida tyhjentää pakkaavalla jäteautolla on jätetty taulukosta pois. Nämä keräysvälineet ovat puhtosäiliö, puristin ja vaihtolava. Näiden keräysvälineiden osalta tyhjennyshinta määräytyy urakoitsijan taksan mukaisesti. Näitä astiatyyppejä ei ole käytössä kotitalouksissa. Näiden säiliöiden käsittelytaksa määräytyy jätekeskuksen taksan mukaisesti. Sekajätteen jäteverollinen vastanottomaksu vuonna 2015 on 106,47 /t (alv 0 %) ja 132,02 /t (alv 24 %). Kiinteistö voi liittyä myös yleisen aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttäjäksi (Taulukko 1b). Sivu 1 / 10

2 Sekajätteen jätemaksu laskutetaan kotitalouksilta neljästi vuodessa, tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa. Vapaa-ajankiinteistöjen osalta laskutus tapahtuu kerran vuodessa, marraskuussa. Liikekiinteistöjä sekä rivi- ja kerrostalokiinteistöjä voidaan laskuttaa 1-2 kuukauden välein. Mikäli kiinteistö ei kehotuksesta huolimatta liity vapaa-ehtoisesti jätehuoltoon, siirtyy asia ympäristöviranomaisen käsiteltäväksi. Mikäli käyttäjällä ei ole ekopisteen sekajäteastian käyttölupaa, ja hän todistettavasti vie ekopisteeseen ko. sekajätettä, tai kuka tahansa käyttäjä vie pisteeseen sinne kuulumatonta jätettä (esim. huonekaluja, sähkö- ja elektroniikkaromua, ongelmajätteitä), peritään ko. jätteen poiskuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kulut (irtojätteen taksa + siivous 35 /h). 3 Biojätteen maksut Biojätteet kompostoidaan jätehuoltomääräysten mukaisesti kiinteistöllä. Keskustaajama-alueella kiinteistö voi liittyä biojätteen erilliskeräykseen omalla astialla. Astiakohtainen biojätemaksu koostuu Taulukon 2 mukaisesti astian tyhjennyksestä ja jätteen kuljetuksesta käsittelypaikkaan sekä jätteen käsittelystä. Käsittelymaksu sisältää myös jäteveron. Biojäte laskutetaan samanaikaisesti sekajätteen kanssa. 4 Perusmaksu Perusmaksuilla (Taulukko 3) katetaan ekopisteverkoston ylläpidosta, kuntien pienjäteasemista, hyöty- ja pakkausjätteiden ja vaarallisen jätteen käsittelystä, neuvonnasta ja kehitystyöstä aiheutuvat kustannukset. Perusmaksulla katetaan myös jätelautakunnan kulut. Perusmaksu laskutetaan asuinkiinteistöiltä kahdessa erässä, puolet heinä- ja puolet tammikuun laskutuksen yhteydessä, vapaa-ajanasunnoilta marraskuussa. Vapaa-ajanasuntojen perusmaksussa on otettu huomioon vakituisia kiinteistöjä vähäisempi käyttöaste. 5 Hyöty- ja pakkausjätteiden maksut Ekopisteitä käyttävien kotitalouksien osalta hyöty- ja pakkausjätteen pahvi, lasi ja pienmetalli kuljetus- ja käsittelymaksut katetaan perusmaksuilla. Asuinkiinteistöjen kiinteistökohtaisten keräysastioiden osalta hyöty- ja pakkausjätteiden käsittely katetaan perusmaksuilla, mutta kuljetusmaksut kultakin noutokerralta jätteen ja keräysvälineen mukaan ovat Taulukoissa 4a, b ja c. Mikäli rivi- tai kerrostalo ei kehotuksesta huolimatta hanki kaikkia hyöty- tai pakkausjäteastioita, voidaan kiinteistöä laskuttaa omakotitalon perusmaksun mukaisesti rivi- ja kerrostalojen maksun sijaan, kunnes kaikki astiat on hankittu. 6 Muut maksut Edellä 4-6 :ssä mainittuihin maksuihin voidaan lisätä maksuja seuraavasti: Irtojäte, joka on säkissä tai keräysvälineen välittömässä läheisyydessä ja se voidaan kuormata jäteautoon normaalin tyhjennyksen yhteydessä (Taulukko 1c.). Mikäli kiinteistön keräysvälineet sijaitsevat muualla kuin kunnan vahvistaman jätteenkuljetusreitin varrella, peritään niiden tyhjentämisestä lisämaksu (Taulukko 5a). Reittiteiksi katsotaan kaavaalueen tiet sekä haja-asutusalueen yleiset ja yksityiset tiet, joiden varrella on vähintään neljä Sivu 2 / 10

3 vakituista, tyhjennettävän jäteastian omaavaa asuinkiinteistöä kilometrin matkalla. Alle kilometrin teillä tulee olla vähintään kaksi kiinteistöä/500 m ja siitä eteenpäin yksi kiinteistö/alkava 250m. Tien on oltava myös jäteautolla ajokelpoinen ja autolle on oltava sen painon kestävä kääntöpaikka. Lisämaksu on jaettu kahteen luokkaan, reitiltä poikkeamiseen ja pihanoutoon, riippuen tien tai väylän luonteesta. Astian tyhjentäminen katsotaan reitiltä poikkeamiseksi silloin, kun astia sijaitsee vahvistetulta jätteenkuljetusreitiltä poikkeavan ja ajokelpoisen varsinaisen tien (yleinen tai yksityinen) varrella vähintään 10 metrin etäisyydellä. Tie on ns. osoitetie, jolla on nimi ja jonka varrella olevat kiinteistöt on numeroitu. Pihanoudoksi (Taulukko 5b) puolestaan katsotaan astian tyhjentäminen pihaan johtavan yksityisen tien varrelta yli 10 metrin etäisyydeltä yleisestä tai yksityisestä (varsinaisesta) tiestä. Pihanouto tapahtuu joko jalkaisin tai kiinteistön omistajan luvalla jäteautolla. Tien tulee kuitenkin olla ajettavissa ja kestää pakkaavan jäteauton paino ja astian välittömässä läheisyydessä tulee olla jäteautolle sovelias kääntöpaikka. Sekä reitiltä poikkeaman että pihanoudon hinta määräytyy astian etäisyytenä tiestä. Lisämatkaa ei jaeta kiinteistöjen kesken. Yksi joulukuusi kuljetetaan ilmaiseksi, seuraavilta kuusilta maksu on 1,38 euroa/kpl (verollinen 1,71 euroa). Maksamattomasta jätemaksusta peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jätemaksu on ilman oikeuden päätöstä ulosottokelpoinen Mikäli kiinteistölle joudutaan lähettämään muistutus maksamattomasta jätemaksusta, peritään ensimmäisestä maksuhuomautuksesta viivästyskoron lisäksi lisämaksuna 5,00 euroa. Mikäli kiinteistön jäteastiat ovat jätteitä noudettaessa tyhjät, eikä kiinteistön haltija ole tästä ilmoittanut vähintään viikkoa aikaisemmin, käynnistä peritään täysi jätemaksu. Mikäli kiinteistöllä on pyörätön, rikkinäinen tai muuten asiaton astia peritään kiinteistöltä jokaisen tyhjennysmaksun lisäksi 8,00 (verollinen 9,92 ), kunnes astia on korjattu tai vaihdettu. 7 Muista palveluista perittävät maksut Asumisessa syntyneet vaaralliset jätteet otetaan vastaan maksutta. Liiketoiminnassa muodostuneita asumisessa syntyviin verrattavia vaarallisia jätteitä voidaan ottaa pieniä määriä vastaan erillisen hinnaston mukaisesti. Epäselvissä tapauksissa yli 100 kg:n kertaerät katsotaan syntyneiksi yritystoiminnassa ja niistä peritään maksu. Seka- ja biojäteastioiden pesu ja desifiointi kuuluvat jätemaksuun. Sekajäteastiat pestään kerran ja biojäteastiat kahdesti vuodessa. Muiden jätteiden osalta jäteastiat pestään tarvittaessa ja siitä sekä muista ylimääräisistä pesuista voi sopia jäteyhtiön kanssa. Astioiden vuokraus ja myynti ovat jäteyhtiön tarjoamia ylimääräisiä palveluita. Vuokraushinnasto on Taulukossa 6. Myytävistä astioista ja niiden hinnoista voi tiedustella jäteyhtiöltä. Sivu 3 / 10

4 TAULUKKO 1a. Sekajätteen jätetaksa SEKAJÄTE Kuljetus Käsittely Yht alv 0 % Yht alv 24 % Jäteastia 140 l 2,87 2,12 5,00 6,20 Jäteastia 240 l 3,14 3,62 6,76 8,38 Jäteastia 240 l säkillä 3,62 3,62 7,23 8,97 Jäteastia l 3,67 5,45 9,12 11,31 Jäteastia l 4,36 9,93 14,29 17,72 Jäteastiaryhmä l 2-4kpl 4,26 9,90 14,16 17,56 Pikakontti 4 m3 27,34 33,81 61,15 75,83 Pikakontti 6m3 27,34 44,31 71,65 88,84 Pikakontti 8 m3 27,34 67,63 94,97 117,76 Pikakontti 10 m3 27,34 83,95 111,29 138,00 lajittelematon kaatopaikkajäte Sekajätteen käsittelymaksu * 5 TAULUKKO 1b Sekajätteen jätetaksa aluekeräyspisteen sekajäteastian käytöstä AK-PISTEEN SEKAJÄTEASTIAN VUOSIMAKSU ( /Vuosi) Maksu alv 0 % Maksu alv 24 % 1 2 henkeä 94,46 117, henkeä 142,10 176,20 yli 5 henkeä 189,26 234,68 kesäasunnot 33,05 40,98 TAULUKKO 1c. Sekajätteen normaalityhjennyksen yhteydessä vietävä lisäsäkki tai irtojäte ( /m3) Kuljetus Käsittely Yht alv 0 % Yht alv 24 % Lisäsäkki/säkki 3,24 2,97 6,21 7,70 Irtojäte /m3 9,96 7,70 17,66 21,89 Sivu 4 / 10

5 TAULUKKO 2. Biojätteen jätetaksa BIOJÄTE Kuljetus Käsittely Yht alv 0 % Yht alv 24 % 140 l 3,05 1,55 4,60 5, kpl 140 l + säkki 4,04 1,71 5,75 7, l 3,42 2,66 6,08 7, kpl 240 l + säkki 4,53 2,66 7,19 8,91 TAULUKKO 3. Kiinteistöittäin laskutettava perusmaksu PERUSMAKSU Maksu /vuosi (alv 0 %) Maksu /vuosi (alv 24 %) Omakotitalot 24,22 30,03 Rivi- Ja kerrostalot/huoneisto 18,17 22,53 Kesäasunnot/vapaa-ajanasunnot 12,11 15,02 TAULUKKO 4a. Hyöty- pakkausjätteet Pahvin tyhjennystaksa. Käsittelytaksa on 0, joten kustannus koostuu vain kuljetuksesta. PAHVI Kuljetus Yht alv 0 % Yht alv 24 % Jäteastia 140 l 5,10 5,10 6,32 Jäteastia 240 l 5,10 5,10 6,32 Jäteastia l 5,10 5,10 6,32 Jäteastia l 5,10 5,10 6,32 Pikakontti 4 m3 27,24 27,24 33,78 Pikakontti 6m3 27,24 27,24 33,78 Pikakontti 8 m3 27,24 27,24 33,78 Pikakontti 10 m3 27,24 27,24 33,78 Syväkeräyssäiliö i 1,3 m3 42,75 42,75 53,00 Syväkeräyssäiliö 3 m3 42,75 42,75 53,00 Syväkeräyssäiliö 5,0 m3 42,75 42,75 53,00 Pahvinkeräyskehikko 5,49 5,49 6,81 Pahvipaali 5,49 5,49 6,81 Sivu 5 / 10

6 TAULUKKO 4b. Hyöty- pakkausjätteet Lasin tyhjennystaksa. Käsittelytaksa on 0, joten kustannus koostuu vain kuljetuksesta. LASI Kuljetus Yht alv 0 % Yht alv 24 % Jäteastia 140 l 7,70 7,70 9,54 Jäteastia 240 l 7,70 7,70 9,54 Jäteastia l 8,15 8,15 10,11 Jäteastia l 8,15 8,15 10,11 Pikakontti 4 m3 26,20 26,20 32,48 Pikakontti 6m3 26,20 26,20 32,48 Pikakontti 8 m3 26,20 26,20 32,48 Pikakontti 10 m3 26,20 26,20 32,48 Syväkeräyssäiliö 1,3 m3 46,01 46,01 57,05 Syväkeräyssäiliö 3,0 m3 46,01 46,01 57,05 Syväkeräyssäiliö 5,0 m3 46,01 46,01 57,05 TAULUKKO 4c. Hyöty- pakkausjätteet Metallin tyhjennystaksa. Käsittelytaksa on 0, joten kustannus koostuu vain kuljetuksesta. METALLI Kuljetus Yht alv 0 % Yht alv 24 % Jäteastia 140 l 7,40 7,40 9,17 Jäteastia 240 l 7,40 7,40 9,17 Jäteastia l 7,40 7,40 9,17 Jäteastia l 7,40 7,40 9,17 Pikakontti 4 m3 26,20 26,20 32,48 Pikakontti 6m3 26,20 26,20 32,48 Pikakontti 8 m3 26,20 26,20 32,48 Pikakontti 10 m3 26,20 26,20 32,48 Syväkeräyssäiliö 1,3 m3 46,01 46,01 57,05 Syväkeräyssäiliö 3,0 m3 46,01 46,01 57,05 Syväkeräyssäiliö 5,0 m3 46,01 46,01 57,05 Sivu 6 / 10

7 TAULUKKO 5a. Reitiltä poikkeamasta perittävä maksu etäisyyden mukaan/tyhjennys. Reitiltä poikkeama (m) Maksu /tyhj. Alv 0 % Maksu /tyhj. Alv 24 % ,20 2, ,76 3, ,03 3, ( /km) 3,03 3,76 TAULUKKO 5b. Pihanoudoista astiatyhjennyksen lisäksi perittävä maksu/tyhjennys. Pihanoudot (m) Maksu ( /tyhjennys, alv 0 %) Maksu ( /tyhjennys, alv 24 %) ,68 3, ,09 3, ,61 4, ,12 5, ,67 7,03 TAULUKKO 6. Astioiden vuokrahinnat kotitalouksille ASTIAN VUOKRAUS Astia koko Maksu /kk (alv 0 %) Maksu /kk (alv 24 %) 140 l 1,05 1, l 1,05 1, l 1,90 2, l 3,65 4,53 Sivu 7 / 10

8 Osa II Jätetaksa asumisessa syntyville lietteille 3. Yleistä Jätelain mukaan asumisessa syntyvät lietteet luokitellaan jätteeksi ja kuuluvat ne jätehuoltoviranomaisen vastuualueelle. Asumisessa syntyvät lietteet käsittävät sekä saostus- ja umpikaivolietteet että pienpuhdistamoiden ylijäämälietteet ja niihin rinnastettavat lietteet. Nämä tulisi VnA 209/2011 mukaan tyhjentää vuosittain. 8 Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus Asumisessa syntyvien lietteiden kuljetus on kiinteistön haltijan järjestämä, eli asiakas tilaa itse tyhjennyksen valitsemaltaan yrittäjältä. Sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennykset tulee hoitaa jätelain, -asetuksen ja jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lietteiden laskutus on tyypillisesti koostunut kahdesta osasta: kunnan käsittelymaksusta ja kuljetusmaksusta. Käsittelymaksun laskutuksen hoitaa Sammakkokangas Oy. Käsittelymaksun suuruus määräytyy kunkin kunnan määrittelemän käsittelyhinnan mukaan. Käsittelyhinnat eivät ole samat kaikissa kunnissa, koska hinnat määritellään kunnissa itsenäisesti kunkin puhdistamon tarpeen mukaisesti. Pyrimme jatkossa tasa-arvoistamaan käsittelymaksuja kuntien välillä. Käsittelymaksu laskutetaan keikkalaskuina. Käsittelymaksun suuruus määräytyy todellisen puhdistamolle toimitetun lietteen määrän mukaisesti. Tiedot tyhjennysmääristä kiinteistöittäin toimitetaan jätelautakunnalle sovitusti. Jätelain mukaisesti kaikki jätehuollon kustannukset tulee kattaa jätemaksuilla. Lietehuollon viranomaistoiminnan, laskutuksen, ohjelmien ym. kulujen kattamiseksi laskutetaan lietehuollon palvelujen käyttäjiltä vuosittainen lieteperusmaksu. 4. Asumisessa syntyvien lietteiden maksut 9 Käsittelymaksu Käsittelymaksu laskutetaan puhdistamolle toimitetun lietteen määrän ja laadun perusteella Taulukon 7 mukaisesti. Lietteen käsittelykustannukset vaihtelevat riippuen lietteen laadusta. Lisäksi maksu vaihtelee puhdistamoittain. Käsittelymaksut laskutetaan keikkalaskuina kunnittain sovitusti. 10 Lieteperusmaksu Lieteperusmaksu (Taulukko 8) laskutetaan lietteistä aiheutuvien viranomaistoiminnan, laskutuksen, asiakasrekisterin ylläpidon ym. kulujen kattamiseksi. Lieteperusmaksu laskutetaan kerran vuodessa vuoden kolmannen laskutuksen yhteydessä. Mikäli kaivon tyhjennystä ei tilata kehotuksesta huolimatta, siirtyy asia ympäristöviranomaisen käsiteltäväksi. 11 Kuljetusmaksu Asumisessa syntyvien lietteiden kuljetus on jätelain 37 mukaisesti kiinteistön haltijan järjestämää ja kuljetuksen kustannuksen määrittelee asiakkaan valitsema kuljettaja. Kuljettaja myös vastaa kuljetuksen laskuttamisesta, ellei toisin sovita. Kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta perittävä maksu tulee olla jätelain 85 mukaisesti tasapuolista ja kohtuullista. Sivu 10 / 10

9 TAULUKKO 7. Asumisessa syntyvien lietteiden käsittelymaksut puhdistamoittain. SAOSTUSKAIVOLIETE Kunnan vesihuoltolaitoksen hinta /m3 (alv 0 %) Kunnan vesihuoltolaitoksen hinta /m3 (alv 24 %) Kannonkoski 5,89 7,30 Karstula 7,91 9,80 Kinnula 20,00 24,80 Kivijärvi 7,87 9,76 Saarijärvi 11,97 14,82 UMPIKAIVOLIETE Kunnan vesihuoltolaitoksen hinta /m3 (alv 0 %) Kunnan vesihuoltolaitoksen hinta /m3 (alv 24 %) Kannonkoski 0,67 0,83 Karstula 3,72 4,61 Kinnula 12,00 14,88 Kivijärvi 3,94 (vain wc vedet) 7,87 4,88 (vain wc vedet) 9,76 Saarijärvi 5,98 7,42 TAULUKKO 8. Asumisessa syntyvien lietteiden perusmaksu, lieteperusmaksu. LIETEPERUSMAKSU KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, SAARIJÄRVI Maksu/vuosi (alv 0 %) Maksu/vuosi (alv 24 %) Vakituinen kiinteistö 9,40 11,66 Vapaa-ajankiinteistö 8,20 10,17 5. Taksamuutokset ja voimaantulo 12 Taksamuutokset Tätä taksaa voidaan muuttaa jätelautakunnan päätöksellä. Arvonlisäveroa, jäteveroa tai muuta vastaavaa maksua ei voida muuttaa (astuvat voimaan ilman erillistä päätöstä). Jätelautakunnan päätöksellä voidaan yksittäistä maksua erityistapauksissa korottaa, kohtuullistaa tai poistaa. 13 Taksan voimaantulo Tämä taksa tulee voimaan alkaen ja kumoaa samalla jätelautakunnan vahvistaman edellisen jätetaksan. 6. Jätekeskuksen ja pienjäteasemien hinnasto Jätekeskuksessa ja pienjäteasemilla on kotitalouksien ym. jäte-erien vastaanotto oheisen hinnaston mukaisesti. Jätteenvastaanotto jätekeskuksessa ja pienjäteasemilla on Sammakkokankaan omaa toimintaa. Yhtiö määrittelee jätteidenvastaanottohinnan kulujen kattamiseksi mahdollisimman tasapuolisesti. Jäteverollisten jätteiden vastaanottohinnat sisältävät jäteveron 55 /tn. Sammakkokankaan jätekeskus sijaitsee osoitteessa Kannonkoskentie 1134, Saarijärvi ja sinne toimitettavista jäte-eristä peritään maksut seuraavan hinnaston mukaisesti: Sivu 11 / 10

10 Kaatopaikkamaksut vuonna 2015 Suoraan Sammakkokankaan jätekeskukseen tuotavista jätteistä peritään käsittelymaksuja erillisen hinnaston mukaisesti. Hinnasto on saatavilla sammakkokangas Oy:n nettisivuilla. Lisäksi jokaisessa jäsenkunnassa on pienjäteasema: Kannonkoski: Mannilantie, avoinna torstaisin klo Karstula: Lampisuon vanha kaatopaikka, avoinna maanantaisin ja torstaisin klo Kinnula: Muholan vanha kaatopaikka, avoinna keskiviikkoisin klo Kivijärvi: Puuniemen teollisuusalue, avoinna tiistaisin klo Pylkönmäki: Timpersuntin teollisuusalue, avoinna tiistaisin klo Pienjäteasemilla tuotavista jäte-eristä peritään maksut erillisen hinnaston mukaisesti. Hinnasto on saatavilla sammakkokangas Oy:n nettisivuilla. JÄTEHUOLLON YHTEYSTIETOJA VIRANOMAISTEHTÄVÄT Saarijärven Seudun jätelautakunta PL Saarijärvi JÄTEHUOLLON VALVONTA: Karstulan kunta/ Kinnulan kunta ympäristötoimi Tekninen toimi/rakennus ja ympäristö Virastotie Keskustie Karstula Kinnula puh puh Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi/viitasaaren kaupunki (Kannonkoski, Kivijärvi) Ympäristösihteeri PL Saarijärvi Saarijärven kaupunki Ympäristönsuojelutoimi/ ympäristönsuojelusihteeri PL Saarijärvi puh JÄTEHUOLLON PALVELUTEHTÄVÄT: Sammakkokangas Oy Paavonaukio 3 B Saarijärvi puh JÄTTEENKULJETUS: Alue 1. Alue 2. ja 3. L&T Oyj Kivijärven jätehuolto Kari Kotilainen Sepelitie 6 Martintie Jyväskylä Kivijärvi Puh puh Sivu 12 / 10

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2014 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 14.2.2013 4 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 4.12.2014 42 I YLEISTÄ

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Hyväksytty 19.12.2013 77 Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2014 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2014 JÄTETAKSAA VARTEN Jätetaksa 1.1.2014 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto

Lisätiedot

Pyhtään jätetaksa 2015

Pyhtään jätetaksa 2015 LIITE 2 1 Pyhtään jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Pyhtään kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä taksassa.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI)

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) Kunnanhallitus 9.3.2009 95 LIITE NRO 17 Valtuusto 16.3.2009 29 LIITE NRO 6 MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1 / 9 Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistöittäinen keräys tarjotaan kuiva- ja biojätteille erikseen määritellyillä

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 10 Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 4 JÄTTEENKULJETUSSOPIMUSMALLI Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Sisältö Sopijapuolet Noudatettavat asiakirjat Sopimusehdot Sopimusalue Kuljetettavat

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 22.1. 2007, astuvat voimaan 22.2. 2007 Uuraisten kunta 1 Jätehuoltomääräykset I YLEISET

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot