Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/ :n mukaista jätteen haltijaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa."

Transkriptio

1 JÄTETAKSA ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät Sammakkokangas Oy:n hoidettavaksi alkaen. Uuraisten kunta on liittynyt yhtiön osakkaaksi Uuraisten osalta muutokset tapahtuvat vaiheittain. Tämä taksa ei koske Uuraisten kuntaa vaan alueella on oma taksa vuodelle 2015, jonka Uuraisten tekninen lautakunta on hyväksynyt. Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jäteneuvonta-, jätteenkäsittely-, kuljetus-, hyötykäyttö- ja vaarallisten jätteiden käsittelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi Sammakkokangas Oy perii jätemaksua Saarijärven seudun jätelautakunnan alueelta tämän taksan mukaisesti. Jätemaksua on velvollinen maksamaan sellaisen kiinteistön haltija, jonka jätteiden kuljetus ja/tai käsittely kuuluu jätelain mukaan kunnalle ja jonka järjestämisestä huolehtii Sammakkokangas Oy. Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/ :n mukaista jätteen haltijaa. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on jaettu kolmeen kuljetusalueeseen: Alue 1. Saarijärvi, Alue 2. Karstula Pylkönmäki, Alue 3. Kannonkoski Kinnula Kivijärvi. Kuljetusalueet kilpailutetaan 3 5 vuoden välein. Järjestetyssä jätehuollossa siirrytään ns. tasataksaan vuoden 2015 alusta koskemaan myös kuljetusta. Käsittelytaksan ja perusmaksun kohdalla se on ollut käytössä jo aiemmin. Tasataksa tarkoittaa siis, että kuljetusalueesta riippumatta kaikilla on käytössä samat astiatyhjennyshinnat. 2. Kunnan jätemaksut 2 Sekajätemaksu Astiakohtainen jätemaksu (Taulukko 1a) koostuu astian tyhjennyksestä ja jätteen kuljetuksesta käsittelypaikkaan (kuljetus) sekä jätteen käsittelystä. Käsittelymaksu sisältää myös jäteveron osuuden niiltä osin kuin jäte kuuluu jäteveron piiriin. Vuonna 2015 jätevero on 55,00 euroa/jätetonni. Oma kiinteistökohtainen sekajäteastia on ensisijainen vaihtoehto sekajätteen keräykseen. Astioiden tyhjennyshinnat, joita ei voida tyhjentää pakkaavalla jäteautolla on jätetty taulukosta pois. Nämä keräysvälineet ovat puhtosäiliö, puristin ja vaihtolava. Näiden keräysvälineiden osalta tyhjennyshinta määräytyy urakoitsijan taksan mukaisesti. Näitä astiatyyppejä ei ole käytössä kotitalouksissa. Näiden säiliöiden käsittelytaksa määräytyy jätekeskuksen taksan mukaisesti. Sekajätteen jäteverollinen vastanottomaksu vuonna 2015 on 106,47 /t (alv 0 %) ja 132,02 /t (alv 24 %). Kiinteistö voi liittyä myös yleisen aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttäjäksi (Taulukko 1b). Sivu 1 / 10

2 Sekajätteen jätemaksu laskutetaan kotitalouksilta neljästi vuodessa, tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa. Vapaa-ajankiinteistöjen osalta laskutus tapahtuu kerran vuodessa, marraskuussa. Liikekiinteistöjä sekä rivi- ja kerrostalokiinteistöjä voidaan laskuttaa 1-2 kuukauden välein. Mikäli kiinteistö ei kehotuksesta huolimatta liity vapaa-ehtoisesti jätehuoltoon, siirtyy asia ympäristöviranomaisen käsiteltäväksi. Mikäli käyttäjällä ei ole ekopisteen sekajäteastian käyttölupaa, ja hän todistettavasti vie ekopisteeseen ko. sekajätettä, tai kuka tahansa käyttäjä vie pisteeseen sinne kuulumatonta jätettä (esim. huonekaluja, sähkö- ja elektroniikkaromua, ongelmajätteitä), peritään ko. jätteen poiskuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kulut (irtojätteen taksa + siivous 35 /h). 3 Biojätteen maksut Biojätteet kompostoidaan jätehuoltomääräysten mukaisesti kiinteistöllä. Keskustaajama-alueella kiinteistö voi liittyä biojätteen erilliskeräykseen omalla astialla. Astiakohtainen biojätemaksu koostuu Taulukon 2 mukaisesti astian tyhjennyksestä ja jätteen kuljetuksesta käsittelypaikkaan sekä jätteen käsittelystä. Käsittelymaksu sisältää myös jäteveron. Biojäte laskutetaan samanaikaisesti sekajätteen kanssa. 4 Perusmaksu Perusmaksuilla (Taulukko 3) katetaan ekopisteverkoston ylläpidosta, kuntien pienjäteasemista, hyöty- ja pakkausjätteiden ja vaarallisen jätteen käsittelystä, neuvonnasta ja kehitystyöstä aiheutuvat kustannukset. Perusmaksulla katetaan myös jätelautakunnan kulut. Perusmaksu laskutetaan asuinkiinteistöiltä kahdessa erässä, puolet heinä- ja puolet tammikuun laskutuksen yhteydessä, vapaa-ajanasunnoilta marraskuussa. Vapaa-ajanasuntojen perusmaksussa on otettu huomioon vakituisia kiinteistöjä vähäisempi käyttöaste. 5 Hyöty- ja pakkausjätteiden maksut Ekopisteitä käyttävien kotitalouksien osalta hyöty- ja pakkausjätteen pahvi, lasi ja pienmetalli kuljetus- ja käsittelymaksut katetaan perusmaksuilla. Asuinkiinteistöjen kiinteistökohtaisten keräysastioiden osalta hyöty- ja pakkausjätteiden käsittely katetaan perusmaksuilla, mutta kuljetusmaksut kultakin noutokerralta jätteen ja keräysvälineen mukaan ovat Taulukoissa 4a, b ja c. Mikäli rivi- tai kerrostalo ei kehotuksesta huolimatta hanki kaikkia hyöty- tai pakkausjäteastioita, voidaan kiinteistöä laskuttaa omakotitalon perusmaksun mukaisesti rivi- ja kerrostalojen maksun sijaan, kunnes kaikki astiat on hankittu. 6 Muut maksut Edellä 4-6 :ssä mainittuihin maksuihin voidaan lisätä maksuja seuraavasti: Irtojäte, joka on säkissä tai keräysvälineen välittömässä läheisyydessä ja se voidaan kuormata jäteautoon normaalin tyhjennyksen yhteydessä (Taulukko 1c.). Mikäli kiinteistön keräysvälineet sijaitsevat muualla kuin kunnan vahvistaman jätteenkuljetusreitin varrella, peritään niiden tyhjentämisestä lisämaksu (Taulukko 5a). Reittiteiksi katsotaan kaavaalueen tiet sekä haja-asutusalueen yleiset ja yksityiset tiet, joiden varrella on vähintään neljä Sivu 2 / 10

3 vakituista, tyhjennettävän jäteastian omaavaa asuinkiinteistöä kilometrin matkalla. Alle kilometrin teillä tulee olla vähintään kaksi kiinteistöä/500 m ja siitä eteenpäin yksi kiinteistö/alkava 250m. Tien on oltava myös jäteautolla ajokelpoinen ja autolle on oltava sen painon kestävä kääntöpaikka. Lisämaksu on jaettu kahteen luokkaan, reitiltä poikkeamiseen ja pihanoutoon, riippuen tien tai väylän luonteesta. Astian tyhjentäminen katsotaan reitiltä poikkeamiseksi silloin, kun astia sijaitsee vahvistetulta jätteenkuljetusreitiltä poikkeavan ja ajokelpoisen varsinaisen tien (yleinen tai yksityinen) varrella vähintään 10 metrin etäisyydellä. Tie on ns. osoitetie, jolla on nimi ja jonka varrella olevat kiinteistöt on numeroitu. Pihanoudoksi (Taulukko 5b) puolestaan katsotaan astian tyhjentäminen pihaan johtavan yksityisen tien varrelta yli 10 metrin etäisyydeltä yleisestä tai yksityisestä (varsinaisesta) tiestä. Pihanouto tapahtuu joko jalkaisin tai kiinteistön omistajan luvalla jäteautolla. Tien tulee kuitenkin olla ajettavissa ja kestää pakkaavan jäteauton paino ja astian välittömässä läheisyydessä tulee olla jäteautolle sovelias kääntöpaikka. Sekä reitiltä poikkeaman että pihanoudon hinta määräytyy astian etäisyytenä tiestä. Lisämatkaa ei jaeta kiinteistöjen kesken. Yksi joulukuusi kuljetetaan ilmaiseksi, seuraavilta kuusilta maksu on 1,38 euroa/kpl (verollinen 1,71 euroa). Maksamattomasta jätemaksusta peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jätemaksu on ilman oikeuden päätöstä ulosottokelpoinen Mikäli kiinteistölle joudutaan lähettämään muistutus maksamattomasta jätemaksusta, peritään ensimmäisestä maksuhuomautuksesta viivästyskoron lisäksi lisämaksuna 5,00 euroa. Mikäli kiinteistön jäteastiat ovat jätteitä noudettaessa tyhjät, eikä kiinteistön haltija ole tästä ilmoittanut vähintään viikkoa aikaisemmin, käynnistä peritään täysi jätemaksu. Mikäli kiinteistöllä on pyörätön, rikkinäinen tai muuten asiaton astia peritään kiinteistöltä jokaisen tyhjennysmaksun lisäksi 8,00 (verollinen 9,92 ), kunnes astia on korjattu tai vaihdettu. 7 Muista palveluista perittävät maksut Asumisessa syntyneet vaaralliset jätteet otetaan vastaan maksutta. Liiketoiminnassa muodostuneita asumisessa syntyviin verrattavia vaarallisia jätteitä voidaan ottaa pieniä määriä vastaan erillisen hinnaston mukaisesti. Epäselvissä tapauksissa yli 100 kg:n kertaerät katsotaan syntyneiksi yritystoiminnassa ja niistä peritään maksu. Seka- ja biojäteastioiden pesu ja desifiointi kuuluvat jätemaksuun. Sekajäteastiat pestään kerran ja biojäteastiat kahdesti vuodessa. Muiden jätteiden osalta jäteastiat pestään tarvittaessa ja siitä sekä muista ylimääräisistä pesuista voi sopia jäteyhtiön kanssa. Astioiden vuokraus ja myynti ovat jäteyhtiön tarjoamia ylimääräisiä palveluita. Vuokraushinnasto on Taulukossa 6. Myytävistä astioista ja niiden hinnoista voi tiedustella jäteyhtiöltä. Sivu 3 / 10

4 TAULUKKO 1a. Sekajätteen jätetaksa SEKAJÄTE Kuljetus Käsittely Yht alv 0 % Yht alv 24 % Jäteastia 140 l 2,87 2,12 5,00 6,20 Jäteastia 240 l 3,14 3,62 6,76 8,38 Jäteastia 240 l säkillä 3,62 3,62 7,23 8,97 Jäteastia l 3,67 5,45 9,12 11,31 Jäteastia l 4,36 9,93 14,29 17,72 Jäteastiaryhmä l 2-4kpl 4,26 9,90 14,16 17,56 Pikakontti 4 m3 27,34 33,81 61,15 75,83 Pikakontti 6m3 27,34 44,31 71,65 88,84 Pikakontti 8 m3 27,34 67,63 94,97 117,76 Pikakontti 10 m3 27,34 83,95 111,29 138,00 lajittelematon kaatopaikkajäte Sekajätteen käsittelymaksu * 5 TAULUKKO 1b Sekajätteen jätetaksa aluekeräyspisteen sekajäteastian käytöstä AK-PISTEEN SEKAJÄTEASTIAN VUOSIMAKSU ( /Vuosi) Maksu alv 0 % Maksu alv 24 % 1 2 henkeä 94,46 117, henkeä 142,10 176,20 yli 5 henkeä 189,26 234,68 kesäasunnot 33,05 40,98 TAULUKKO 1c. Sekajätteen normaalityhjennyksen yhteydessä vietävä lisäsäkki tai irtojäte ( /m3) Kuljetus Käsittely Yht alv 0 % Yht alv 24 % Lisäsäkki/säkki 3,24 2,97 6,21 7,70 Irtojäte /m3 9,96 7,70 17,66 21,89 Sivu 4 / 10

5 TAULUKKO 2. Biojätteen jätetaksa BIOJÄTE Kuljetus Käsittely Yht alv 0 % Yht alv 24 % 140 l 3,05 1,55 4,60 5, kpl 140 l + säkki 4,04 1,71 5,75 7, l 3,42 2,66 6,08 7, kpl 240 l + säkki 4,53 2,66 7,19 8,91 TAULUKKO 3. Kiinteistöittäin laskutettava perusmaksu PERUSMAKSU Maksu /vuosi (alv 0 %) Maksu /vuosi (alv 24 %) Omakotitalot 24,22 30,03 Rivi- Ja kerrostalot/huoneisto 18,17 22,53 Kesäasunnot/vapaa-ajanasunnot 12,11 15,02 TAULUKKO 4a. Hyöty- pakkausjätteet Pahvin tyhjennystaksa. Käsittelytaksa on 0, joten kustannus koostuu vain kuljetuksesta. PAHVI Kuljetus Yht alv 0 % Yht alv 24 % Jäteastia 140 l 5,10 5,10 6,32 Jäteastia 240 l 5,10 5,10 6,32 Jäteastia l 5,10 5,10 6,32 Jäteastia l 5,10 5,10 6,32 Pikakontti 4 m3 27,24 27,24 33,78 Pikakontti 6m3 27,24 27,24 33,78 Pikakontti 8 m3 27,24 27,24 33,78 Pikakontti 10 m3 27,24 27,24 33,78 Syväkeräyssäiliö i 1,3 m3 42,75 42,75 53,00 Syväkeräyssäiliö 3 m3 42,75 42,75 53,00 Syväkeräyssäiliö 5,0 m3 42,75 42,75 53,00 Pahvinkeräyskehikko 5,49 5,49 6,81 Pahvipaali 5,49 5,49 6,81 Sivu 5 / 10

6 TAULUKKO 4b. Hyöty- pakkausjätteet Lasin tyhjennystaksa. Käsittelytaksa on 0, joten kustannus koostuu vain kuljetuksesta. LASI Kuljetus Yht alv 0 % Yht alv 24 % Jäteastia 140 l 7,70 7,70 9,54 Jäteastia 240 l 7,70 7,70 9,54 Jäteastia l 8,15 8,15 10,11 Jäteastia l 8,15 8,15 10,11 Pikakontti 4 m3 26,20 26,20 32,48 Pikakontti 6m3 26,20 26,20 32,48 Pikakontti 8 m3 26,20 26,20 32,48 Pikakontti 10 m3 26,20 26,20 32,48 Syväkeräyssäiliö 1,3 m3 46,01 46,01 57,05 Syväkeräyssäiliö 3,0 m3 46,01 46,01 57,05 Syväkeräyssäiliö 5,0 m3 46,01 46,01 57,05 TAULUKKO 4c. Hyöty- pakkausjätteet Metallin tyhjennystaksa. Käsittelytaksa on 0, joten kustannus koostuu vain kuljetuksesta. METALLI Kuljetus Yht alv 0 % Yht alv 24 % Jäteastia 140 l 7,40 7,40 9,17 Jäteastia 240 l 7,40 7,40 9,17 Jäteastia l 7,40 7,40 9,17 Jäteastia l 7,40 7,40 9,17 Pikakontti 4 m3 26,20 26,20 32,48 Pikakontti 6m3 26,20 26,20 32,48 Pikakontti 8 m3 26,20 26,20 32,48 Pikakontti 10 m3 26,20 26,20 32,48 Syväkeräyssäiliö 1,3 m3 46,01 46,01 57,05 Syväkeräyssäiliö 3,0 m3 46,01 46,01 57,05 Syväkeräyssäiliö 5,0 m3 46,01 46,01 57,05 Sivu 6 / 10

7 TAULUKKO 5a. Reitiltä poikkeamasta perittävä maksu etäisyyden mukaan/tyhjennys. Reitiltä poikkeama (m) Maksu /tyhj. Alv 0 % Maksu /tyhj. Alv 24 % ,20 2, ,76 3, ,03 3, ( /km) 3,03 3,76 TAULUKKO 5b. Pihanoudoista astiatyhjennyksen lisäksi perittävä maksu/tyhjennys. Pihanoudot (m) Maksu ( /tyhjennys, alv 0 %) Maksu ( /tyhjennys, alv 24 %) ,68 3, ,09 3, ,61 4, ,12 5, ,67 7,03 TAULUKKO 6. Astioiden vuokrahinnat kotitalouksille ASTIAN VUOKRAUS Astia koko Maksu /kk (alv 0 %) Maksu /kk (alv 24 %) 140 l 1,05 1, l 1,05 1, l 1,90 2, l 3,65 4,53 Sivu 7 / 10

8 Osa II Jätetaksa asumisessa syntyville lietteille 3. Yleistä Jätelain mukaan asumisessa syntyvät lietteet luokitellaan jätteeksi ja kuuluvat ne jätehuoltoviranomaisen vastuualueelle. Asumisessa syntyvät lietteet käsittävät sekä saostus- ja umpikaivolietteet että pienpuhdistamoiden ylijäämälietteet ja niihin rinnastettavat lietteet. Nämä tulisi VnA 209/2011 mukaan tyhjentää vuosittain. 8 Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus Asumisessa syntyvien lietteiden kuljetus on kiinteistön haltijan järjestämä, eli asiakas tilaa itse tyhjennyksen valitsemaltaan yrittäjältä. Sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennykset tulee hoitaa jätelain, -asetuksen ja jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lietteiden laskutus on tyypillisesti koostunut kahdesta osasta: kunnan käsittelymaksusta ja kuljetusmaksusta. Käsittelymaksun laskutuksen hoitaa Sammakkokangas Oy. Käsittelymaksun suuruus määräytyy kunkin kunnan määrittelemän käsittelyhinnan mukaan. Käsittelyhinnat eivät ole samat kaikissa kunnissa, koska hinnat määritellään kunnissa itsenäisesti kunkin puhdistamon tarpeen mukaisesti. Pyrimme jatkossa tasa-arvoistamaan käsittelymaksuja kuntien välillä. Käsittelymaksu laskutetaan keikkalaskuina. Käsittelymaksun suuruus määräytyy todellisen puhdistamolle toimitetun lietteen määrän mukaisesti. Tiedot tyhjennysmääristä kiinteistöittäin toimitetaan jätelautakunnalle sovitusti. Jätelain mukaisesti kaikki jätehuollon kustannukset tulee kattaa jätemaksuilla. Lietehuollon viranomaistoiminnan, laskutuksen, ohjelmien ym. kulujen kattamiseksi laskutetaan lietehuollon palvelujen käyttäjiltä vuosittainen lieteperusmaksu. 4. Asumisessa syntyvien lietteiden maksut 9 Käsittelymaksu Käsittelymaksu laskutetaan puhdistamolle toimitetun lietteen määrän ja laadun perusteella Taulukon 7 mukaisesti. Lietteen käsittelykustannukset vaihtelevat riippuen lietteen laadusta. Lisäksi maksu vaihtelee puhdistamoittain. Käsittelymaksut laskutetaan keikkalaskuina kunnittain sovitusti. 10 Lieteperusmaksu Lieteperusmaksu (Taulukko 8) laskutetaan lietteistä aiheutuvien viranomaistoiminnan, laskutuksen, asiakasrekisterin ylläpidon ym. kulujen kattamiseksi. Lieteperusmaksu laskutetaan kerran vuodessa vuoden kolmannen laskutuksen yhteydessä. Mikäli kaivon tyhjennystä ei tilata kehotuksesta huolimatta, siirtyy asia ympäristöviranomaisen käsiteltäväksi. 11 Kuljetusmaksu Asumisessa syntyvien lietteiden kuljetus on jätelain 37 mukaisesti kiinteistön haltijan järjestämää ja kuljetuksen kustannuksen määrittelee asiakkaan valitsema kuljettaja. Kuljettaja myös vastaa kuljetuksen laskuttamisesta, ellei toisin sovita. Kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta perittävä maksu tulee olla jätelain 85 mukaisesti tasapuolista ja kohtuullista. Sivu 10 / 10

9 TAULUKKO 7. Asumisessa syntyvien lietteiden käsittelymaksut puhdistamoittain. SAOSTUSKAIVOLIETE Kunnan vesihuoltolaitoksen hinta /m3 (alv 0 %) Kunnan vesihuoltolaitoksen hinta /m3 (alv 24 %) Kannonkoski 5,89 7,30 Karstula 7,91 9,80 Kinnula 20,00 24,80 Kivijärvi 7,87 9,76 Saarijärvi 11,97 14,82 UMPIKAIVOLIETE Kunnan vesihuoltolaitoksen hinta /m3 (alv 0 %) Kunnan vesihuoltolaitoksen hinta /m3 (alv 24 %) Kannonkoski 0,67 0,83 Karstula 3,72 4,61 Kinnula 12,00 14,88 Kivijärvi 3,94 (vain wc vedet) 7,87 4,88 (vain wc vedet) 9,76 Saarijärvi 5,98 7,42 TAULUKKO 8. Asumisessa syntyvien lietteiden perusmaksu, lieteperusmaksu. LIETEPERUSMAKSU KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, SAARIJÄRVI Maksu/vuosi (alv 0 %) Maksu/vuosi (alv 24 %) Vakituinen kiinteistö 9,40 11,66 Vapaa-ajankiinteistö 8,20 10,17 5. Taksamuutokset ja voimaantulo 12 Taksamuutokset Tätä taksaa voidaan muuttaa jätelautakunnan päätöksellä. Arvonlisäveroa, jäteveroa tai muuta vastaavaa maksua ei voida muuttaa (astuvat voimaan ilman erillistä päätöstä). Jätelautakunnan päätöksellä voidaan yksittäistä maksua erityistapauksissa korottaa, kohtuullistaa tai poistaa. 13 Taksan voimaantulo Tämä taksa tulee voimaan alkaen ja kumoaa samalla jätelautakunnan vahvistaman edellisen jätetaksan. 6. Jätekeskuksen ja pienjäteasemien hinnasto Jätekeskuksessa ja pienjäteasemilla on kotitalouksien ym. jäte-erien vastaanotto oheisen hinnaston mukaisesti. Jätteenvastaanotto jätekeskuksessa ja pienjäteasemilla on Sammakkokankaan omaa toimintaa. Yhtiö määrittelee jätteidenvastaanottohinnan kulujen kattamiseksi mahdollisimman tasapuolisesti. Jäteverollisten jätteiden vastaanottohinnat sisältävät jäteveron 55 /tn. Sammakkokankaan jätekeskus sijaitsee osoitteessa Kannonkoskentie 1134, Saarijärvi ja sinne toimitettavista jäte-eristä peritään maksut seuraavan hinnaston mukaisesti: Sivu 11 / 10

10 Kaatopaikkamaksut vuonna 2015 Suoraan Sammakkokankaan jätekeskukseen tuotavista jätteistä peritään käsittelymaksuja erillisen hinnaston mukaisesti. Hinnasto on saatavilla sammakkokangas Oy:n nettisivuilla. Lisäksi jokaisessa jäsenkunnassa on pienjäteasema: Kannonkoski: Mannilantie, avoinna torstaisin klo Karstula: Lampisuon vanha kaatopaikka, avoinna maanantaisin ja torstaisin klo Kinnula: Muholan vanha kaatopaikka, avoinna keskiviikkoisin klo Kivijärvi: Puuniemen teollisuusalue, avoinna tiistaisin klo Pylkönmäki: Timpersuntin teollisuusalue, avoinna tiistaisin klo Pienjäteasemilla tuotavista jäte-eristä peritään maksut erillisen hinnaston mukaisesti. Hinnasto on saatavilla sammakkokangas Oy:n nettisivuilla. JÄTEHUOLLON YHTEYSTIETOJA VIRANOMAISTEHTÄVÄT Saarijärven Seudun jätelautakunta PL Saarijärvi JÄTEHUOLLON VALVONTA: Karstulan kunta/ Kinnulan kunta ympäristötoimi Tekninen toimi/rakennus ja ympäristö Virastotie Keskustie Karstula Kinnula puh puh Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi/viitasaaren kaupunki (Kannonkoski, Kivijärvi) Ympäristösihteeri PL Saarijärvi Saarijärven kaupunki Ympäristönsuojelutoimi/ ympäristönsuojelusihteeri PL Saarijärvi puh JÄTEHUOLLON PALVELUTEHTÄVÄT: Sammakkokangas Oy Paavonaukio 3 B Saarijärvi puh JÄTTEENKULJETUS: Alue 1. Alue 2. ja 3. L&T Oyj Kivijärven jätehuolto Kari Kotilainen Sepelitie 6 Martintie Jyväskylä Kivijärvi Puh puh Sivu 12 / 10

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2016 jätetaksan 15.12.2015 sekä määrännyt sen tulemaan voimaan 1.1.2016 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko. PALVELUHINNASTO Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2017 alkaen Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.fi/ omakukko MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2013 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2013 alkaen Jätetaksa 1.1.2013 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Hyväksytty

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Maksuluokkaan III kuuluvat asunnot taloyhtiössä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai joissa on vähintään 10 asuntoa.

Maksuluokkaan III kuuluvat asunnot taloyhtiössä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai joissa on vähintään 10 asuntoa. V Perusmaksu/ LTE 1 12 Perusmaksun/n perusteet Tässä taksan luvussa määrätään jätelain 78 :n tarkoittamasta jätehuollon perusmaksusta. Kotkassa maksusta käytetään nimikettä perusmaksu ja muissa kunnissa

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen Sivu 1 / 19 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 22.11.2012 113. - Taulukko 6 korjattu Joensuun alueellisen jätelautakunnan päätöksen

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015 Saarijärven seudun jätelautakunta 26 02.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 43 17.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 17 03.03.2015 JÄTETAKSA 2015 107/5/2014 JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.10.2015, Koli Itä-Suomen jätelogistiikka Jätekukko Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät tilanne 2015,

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Liite 8/Jätela 1.12.2016 57 JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 1.12.2016 Voimaantulo 1.1.2017 I YLEISTÄ

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2017 Hyväksytty: Pohjanmaan jätelautakunta, 13.12.2016, 22 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA. 1.1.2016 alkaen

Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA. 1.1.2016 alkaen Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LUKU 1 YLEISTÄ... 1 1 JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN JA JÄTEYHTIÖ... 1 2 KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS... 1 3 JÄTEMAKSUT JA MAKSUN SUORITTAMISVELVOITE...

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

JÄTETAKSA. voimassa alkaen Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä.

JÄTETAKSA. voimassa alkaen Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä. LUONNOS 15.9.2016 JÄTETAKSA voimassa 1.1. 2017 alkaen Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä. Taksa on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa x.x.2016, x.

Lisätiedot

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä.

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. JÄTEMAKSUTAKSA 2014 1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan 19.12.2008 vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. Jätemaksut veloitetaan samanaikaisesti ja samalla laskulla

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hausjärven kunta

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hausjärven kunta JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Hausjärven kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Hausjärven kunnan jätehuolto

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla.

HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla. LIITE 1 HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla. JÄTEMAKSUTAKSA 1.4.2011 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätetaksa Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätetaksa on voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa,

Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätetaksa Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätetaksa on voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa, Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2017 Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätetaksa on voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa Sisältö 1 Määritelmät... 2 2 Jätemaksun

Lisätiedot

ASKOLA LOVIISA PORNAINEN PORVOO SIPOO

ASKOLA LOVIISA PORNAINEN PORVOO SIPOO JÄTEMAKSUTAULUKKO Maksut 1.1.2017 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 1. Perusmaksu /asunto/kk /asunto/kk

Lisätiedot

Jätetaksa. Luonnos Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo

Jätetaksa. Luonnos Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo Jätetaksa Luonnos 19.9.2016 Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo 1.1.2017 1 Yleistä jätetaksasta ja -maksuista 1 Jätetaksa jätemaksujen perusteena Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Liite 6/Jätela 1.12.2016 55 JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Järvenpään kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 1.12.2016 Voimaantulo 1.2.2017 I YLEISTÄ

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO

JÄTEHUOLTOHINNASTO KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 9/23.11.2006 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1.2007 31.03.2008 Jätetaksa V u o s i 2007/1 2008/3 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991, jossa kunnan järjestämän

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Liite 9/Jätela 1.12.2016 58 JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Riihimäen kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 1.12.2016 Voimaantulo 1.1.2017 I YLEISTÄ

Lisätiedot

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Jätetaksa 2014 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä 1 Johdanto Kunnan on järjestettävä jätelain mukaisesti sille kuuluva jätehuolto. Kunnan vastuu jätehuollon järjestämisessä perustuu

Lisätiedot

Jätetaksa alkaen

Jätetaksa alkaen Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Jätetaksa 1.1.2015 alkaen LUONNOS Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä 2015 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto Oy hoitaa omistajakuntiensa

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA alkaen Luonnosehdotus

Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA alkaen Luonnosehdotus Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA 1.1.2016 alkaen Luonnosehdotus 29.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO LUKU 1 YLEISTÄ... 3 1 JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN JA JÄTEYHTIÖ... 3 2 KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS... 3 3 JÄTEMAKSUT

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA VOIMASSA 1.1.2013 alkaen, ellei muuta mainita. Saukkola ja Pusulan Lohjan Sammatin Siuntio ja Inkoo kaupunginosa

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 1. JOHDANTO Tässä palvelutasomäärittelyssä esitetään Lakeuden Etappi Oy:n tarjoamat palvelut kuntalaisille. Tarkoituksena on määrittää ne yleiset periaatteet

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

TSV-jätetaksa alkaen. Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta

TSV-jätetaksa alkaen. Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta TSV-jätetaksa 1.1.2017 alkaen Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta 23.11.2016 24 1 Yleistä TSV-taksasta 1 Jätetaksa jätemaksujen perusteena Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu Tyrnävä. Jätetaksa 2017

Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu Tyrnävä. Jätetaksa 2017 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu Tyrnävä Jätetaksa 2017 20.12.2016 1 Jätetaksa ja jätemaksut Jätemaksuista ja niiden perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut

Lisätiedot

12 Esitys kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteiden jätehuoltopalvelujen taksaksi alkaen

12 Esitys kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteiden jätehuoltopalvelujen taksaksi alkaen Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (8) 12 Esitys kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteiden jätehuoltopalvelujen taksaksi 01.01.2017 alkaen TRE:6885/02.04.03/2016 Valmistelija / lisätiedot: Anu Toppila

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 11.2.2016 2 ja 3 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 11.2.2016 2 ja

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1/ 13 JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Käsittely: Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Hyväksyminen: Voimaantulo: 1.1.2013 1 YLEISTÄ 1 Soveltamisalue Tätä taksaa sovelletaan Lappeenrannan kaupungissa

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Inarin kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Inarin kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

PALVELUTASOMÄÄRITYS 2016

PALVELUTASOMÄÄRITYS 2016 Lakeuden Etappi Oy:n ja Lakeuden jätelautakunnan yhteistoiminta-alueen PALVELUTASOMÄÄRITYS 2016 etapp lakeuden i etappi.com Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. POLTETTAVAN JÄTTEEN HYÖDYNTÄMINEN ENERGIANA... 3

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

JÄTETAKSA. - järjestetty jätteenkuljetus alkaen

JÄTETAKSA. - järjestetty jätteenkuljetus alkaen JÄTETAKSA Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti, Virrat,

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat 2 1. Johdanto Alueellisena jätehuoltoviranomaisena toimiva Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

Tietoa kuntien jätehuollosta 2013. Kiinteistöittäisen ja aluekeräyksen jätemaksut sekä jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kuntien jätehuollosta 2013. Kiinteistöittäisen ja aluekeräyksen jätemaksut sekä jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kuntien jätehuollosta 2013 Kiinteistöittäisen ja aluekeräyksen jätemaksut sekä jätelajien vastaanottohinnat Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kyselyn toteutus 2 3. Jätemaksut kiinteistöittäisessä keräyksessä

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

OHEISMATERIAALI 1. Sivu 1

OHEISMATERIAALI 1. Sivu 1 Sivu 1 Lausuntojen ja kannanottojen huomiointi Vapaa-ajanasuntojen jätehuollon järjestäminen Kymen jätelautakunnan alueella Dno 10133/14.06.02/2016 Nähtävillä oloaika 23.5.-22.6.2016 OHEISMATERIAALI 1

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa alkaen Sivu 1 / 10 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2017 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa sovelletaan Joensuun

Lisätiedot

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 HINNASTO 1.1.2017 KÄYTTÖMAKSUT Vesimaksu /m 3 1,25 1,55 Jätevesimaksu /m 3 2,67 3,31 PERUSMAKSUT Veden perusmaksut Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 Rivi- ja kerrostalot

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun):

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun): HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Kaikki tässä hinnastossa esiintyvät maksut ovat arvonlisäverottomia. Hintoihin lisätään voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero, joka hinnaston käyttöönottohetkellä on 24

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(44) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 5/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(44) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 5/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(44) KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.10.2010 kello 13.00 14.25 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liedon kunta Liedon Vesi LIEDON VEDEN TAKSA Liedon Vesi, jäljempänä vesihuoltolaitos, perii tässä taksassa lueteltuja liittymis- ja käyttömaksuja sekä perusmaksuja soveltaen vesihuoltolakia (119/2001),

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema ti klo 9-13 ja to klo 14-18 puh. 050 597 0254 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus ma

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

23 Astiatyhjennysmaksut alkaen Kouvola, Iitti LIITE 1 JÄTEMAKSUTAULUKKO 1. Loppujätteen astiakohtaiset tyhjennysmaksut TAKSA 1.7.

23 Astiatyhjennysmaksut alkaen Kouvola, Iitti LIITE 1 JÄTEMAKSUTAULUKKO 1. Loppujätteen astiakohtaiset tyhjennysmaksut TAKSA 1.7. 23 Astiatyhjennysmaksut 1.7.2016 alkaen Kouvola, Iitti LIITE 1 JÄTEMAKSUTAULUKKO 1 Loppujätteen astiakohtaiset tyhjennysmaksut LOPPUJÄTE Astiakoko kuljetus TAKSA 1.7.2016 ALKAEN käsittely lautakuntamaksu

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

Tietoa kotitalouksien jätehuollosta Kiinteistöittäinen keräys ja jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kotitalouksien jätehuollosta Kiinteistöittäinen keräys ja jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kotitalouksien jätehuollosta 2016 Kiinteistöittäinen keräys ja jätelajien vastaanottohinnat 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Kyselyn toteutus... 4 3. Jätemaksut kiinteistöittäisessä keräyksessä ja

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 19 Asianro 7629/14.06.00/2013 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2014 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Luonnos jätetaksaksi alkaen

Luonnos jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 13 Asianro 6571/02.05.00.00/2016 Luonnos jätetaksaksi 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut Yleistä

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8. Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Paineviemärijärjestelmät Paineviemärijärjestelmässä viemäri

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2011 Maanmittauslaitos, lupa nro 804/MML/08 JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2011 ALKAEN 2(8) I YLEISTÄ 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (myöhemmin kuntayhtymä) on

Lisätiedot

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti.

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti. Tyhjennyshinnat Joensuu (toissijaisen velvollisuuden palvelut). lisätään punnitusmaksu 9,68. irtojäte /m3 4,20 40,95 45,15 55,99 jätesäkki max. 200 l 2,19 2,37 4,56 5,65 astia 140 l 2,24 1,67 3,91 4,85

Lisätiedot

11 Esitys kuntavastuullisen jätehuoltopalvelujen jätetaksaksi alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Anu Toppila

11 Esitys kuntavastuullisen jätehuoltopalvelujen jätetaksaksi alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Anu Toppila Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (7) 11 Esitys kuntavastuullisen jätehuoltopalvelujen jätetaksaksi 01.01.2017 alkaen TRE:6886/02.04.03/2016 Valmistelija / lisätiedot: Anu Toppila Anu.Toppila@tampere.fi

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA Luonnos 11.11.2011 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA Tämä sopimus pohjautuu Hangon, Tammisaaren ja Karjaan kaupunkien sekä Pohjan, Inkoon, Siuntion, Sammatin, Nummi-Pusulan ja Vihdin kuntien sopimukseen

Lisätiedot

i SISÄLLYSLUETTELO JATEHJAO, 4.10.2016 16:00, Pöytäkirja 8 Jätemaksutaksan hintaliitteen muutokset 1.1.2017... 1 Pykälän liite: Liite 1 Napapiirin Residuum Oy:n strategia 2017 2021... 2 Pykälän liite:

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 16 Asianro 7006/02.05.00/2014 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen

Lisätiedot

Raportti PHJ:n kilpailuttamista kiinteistökeräysurakoista

Raportti PHJ:n kilpailuttamista kiinteistökeräysurakoista PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY Raportti PHJ:n kilpailuttamista kiinteistökeräysurakoista raportointikaudelta 1.1. - 31.12.2015 26.4.2015 Jakelu: Hallitus Jätelautakunta Kuntien ympäristönsuojelusihteerit

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen Taksa, sako- ja umpikaivoliete 2017 1 (12) Sako- ja umpikaivolietetaksa 1.1.2017 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun

Lisätiedot

Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA

Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO HOITAA JÄTEHUOLTOSI Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on kunnallinen jätehuoltoyhtiö, joka järjestää

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnan teknisen lautakunnan vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.01.2017 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta

Lisätiedot

Yhtiön hallitus pitää osakeyhtiölain mukaisesti osake- ja osakasluetteloa. Yhtiön hallitus ei anna osakkeista osakekirjoja.

Yhtiön hallitus pitää osakeyhtiölain mukaisesti osake- ja osakasluetteloa. Yhtiön hallitus ei anna osakkeista osakekirjoja. 11.5.2016 OSAKASSOPIMUS Mustankorkea Oy 1. Osapuolet Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Jäljempänä kaikki yhdessä ovat osapuolet tai osakkaat. Mustankorkea Oy:n osakkaaksi myöhemmin tuleva

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

TEUVAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1/2015 Suupohjan jätelautakunta sivu 1 Kokousaika keskiviikko 18.2.2015 klo 18.30 19.50 Kokouspaikka Otto Syreenin talo, kokoushuone Tähti Saapuvilla olleet jäsenet Tapani Laitamäki,

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2015 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen Pöytyä Raisio Rusko Turku

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Jätemaksutaksa 1.4.2015 alkaen

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Jätemaksutaksa 1.4.2015 alkaen Hallitus 11.11.2014; 55 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Jätemaksutaksa 1.4.2015 alkaen Inarin, Sodankylän, Kemijärven, Kittilän, Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen, Enontekiön ja Muonion jätemaksutaksa Hyväksytty

Lisätiedot

PUUMALAN KUNNAN JÄTEMAKSUTAKSA ALKAEN

PUUMALAN KUNNAN JÄTEMAKSUTAKSA ALKAEN Kunnanhallitus 30.1.2017 11 liite 1 PUUMALAN KUNNAN JÄTEMAKSUTAKSA 1.2.2017 ALKAEN LUKU 1 YLEISTÄ 1 Jätehuoltoviranomainen Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 1.2.2016 2 Sisällys Yleistä... 3 Jätehuoltoon liittyminen... 4 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä... 5 Jäteastioihin soveltumattomat jätteet...

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.1.2016 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.4.2015 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut Hollolan ja Hämeenkosken alueilla alv 0 % alv 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3

Lisätiedot