SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir"

Transkriptio

1 1 SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir

2 2 1. Taloudellinen ympäristö vuonna 2013 Vuosi 2013 alkoi sijoitusmarkkinoilla positiivissa merkeissä kun keskuspankkien tarjoama runsas likviditeetti yhdessä matalalla pysyneen korkotason kanssa ohjasivat sijoitusvirtoja kohti riskillisiä omaisuusluokkia. Varsinaisesti suurin liike nähtiin toukokuun alussa, kun Yhdysvaltojen keskuspankki FED ilmoitti harkitsevansa arvopaperiostojensa asteittaisesta vähentämisestä. Vaikkakin kyse oli vasta ilmoituksesta harkita rahapoliittisten tukitoimien pienentämistä, markkinareaktio oli välitön ja voimakas. Valtionlainojen korkotaso lähti nousuun ja osakemarkkinoillakin kurssit laskivat. Osakemarkkinoilla nähdyn korjausliikkeen eri alueiden tuottoerot olivat huomattavia. Yhdysvaltalaiset ja Japanilaiset osakkeet pitivät arvonsa erittäin hyvin, kun taas kehittyvien maiden osakkeissa nähtiin todella voimakasta laskua. Myös monet kehittyvien maiden valuutat heikkenivät kasvattaen euromääräisten sijoitusten tappioita entisestään. Korjausliikkeen voimakkuutta lisäsi Kiinan valtionjohdon talouspolitiikan uudet linjaukset, missä johto tulee aiempaa enemmän keskittymään rakenteellisten ongelmien poistamiseen lyhyen tähtäimen kasvun kustannuksella. Lisäksi osakemarkkinoilla oli takanaan lähes vuoden yhtäjaksoinen nousu, joten sijoittajat olivat normaalia herkempiä kotiuttamaan voittoja. Osakekursseja nostattivat syksyllä toiveet maailmantalouden kasvun kiihtymisestä ja epävarmuustekijöiden haihtuminen kuin tuhka tuuleen. Markkinoiden riskinottohalukkuus kääntyi jälleen positiivisemmaksi ja Yhdysvalloissa S&P500 -osakeindeksi saavutti jälleen kerran uuden ennätystasonsa. Positiivista markkinakehitystä tuki kolmannen kvartaalin tuloskausi, jonka tuloskasvu ja -yllätys olivat linjassa lähihistorian kanssa. Myös Euroopan osakemarkkinat olivat marraskuun aikana varovaisessa nousussa ilman suurempia markkinauutisia. Raportointikausi jäi Euroopassa vaisuksi tulosten osalta ja liikevaihdot jäivät selvästi odotuksista. Tulosennusteita tuotiin selvästi alaspäin. FEDin likviditeettielvytyksenjatko oli syksyn kuumin puheenaihe ja vuoden lopulla Fed ilmoitti aloittavansa likviditeettielvytyksen hallitun alasajon. Epävarmuuden poistuminen Fedin joukkolainaostojen exit-strategian aloituksesta ja sen määrästä selittää eniten loppuvuoden kurssinousua, sillä yritysten tulosodotuksissa ei tapahtunut mitään mullistavaa. Osakemarkkinoilla vuosi oli hyvä. Osakemarkkinat tuottivat vuoden aikana keskimäärin 20 % lukuun ottamatta kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoita, jotka laskivat 6,81 %. Korkomarkkinoilla tuotot jäivät selvästi huonommiksi, sekä paremman luottoluokituksen (investment grade) yrityslainat että EMU valtionlainat tuottivat keskimäärin 2,40 % ja huonomman luottoluokituksen yrityslainat (high yield) 6,80 %. Korkomarkkinoillakin kehittyvien markkinoiden tuotto oli negatiivinen 6,90 %. 2. Tapahtumat Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahastossa vuonna 2013 Varainhoitajien salkuissa alkuvuonna 2013 reilu osakeylipaino suhteessa vertailuindeksiin, koska tuottoja odotettiin nimenomaisesti osakkeista. Osakepainon pienentäminen keväällä, koska osakemarkkinat kiihtyivät kokonaistalouden kuvaa nopeam-

3 3 min. Yllätys markkinoille oli Yhdysvaltain keskuspankin ilmoitus osto-ohjelman pienentämisestä. Osakepainon kasvattaminen loppukesästä ja syksyllä, koska Fedin aiheuttaman markkinastressin odotettiin helpottavan. Osakeylipainon puolitus loppuvuodesta, koska osakemarkkinat olivat taas nousseet talouden kokonaiskuvaa nopeammin. a) Indeksirahastoja lisätään/ Tuoteportfolio Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahastossa SEB Asset Managementin varainhoitosopimus irtisanottiin Näistä varoista 85 milj. euroa sekä kaupungin omassa hoidossa olevasta 5 milj. eurosta muodostetaan kaupungin omassa hoidossa oleva osittain indeksirahastoilla toteutettava tuoteportfolio, jolla kaupunki toteuttaa taktista allokaationäkemystä koko Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston osalta. Tuoteportfolio kilpailutettiin joulukuussa Tarjouspyyntö lähetettiin 21 toimijalle ja määräaikaan mennessä saimme 15 tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset täyttävää tarjousta. Tarjoukset arvioitiin seuraavin perustein: hinta (40%), tuloksellisuus (10%), henkilöstöresurssit ja kokemus (30%) ja palvelun sisältö (20%). Jatkoneuvotteluihin valittiin viisi parhaimmat pisteet saanutta tarjoajaa; Danske Capital, EQ Varainhoito Oy, SEB Varainhoito Suomi Oy, Evli Pankki Oyj/ Varainhoito ja Nordea Investment Management. Jatkoneuvottelut pidettiin ja jatkoneuvottelujen esitykset arvioitiin seuraavasti, hinta (20%) ja laatu (80%). Jatkoneuvotteluiden ja arvioinnin jälkeen kokonaistaloudellisesti parhaaksi toimijaksi valittiin Danske Capital. Tuoteportfoliossa osakeallokaatio toteutetaan sekä BlackRockin että DI Enhanced indeksirahastoilla ja korkoallokaatio DI korkorahastoilla. DI Yhteisöosakerahasto ja kaikki DI korkorahastot noudattavat Danske Capitalin vastuullista sijoitusprosessia, jossa noudatetaan Ethixin yhtiökohtaisia suosituksia. DI Enhanced rahastoissa ei sijoiteta kohdeindekseissä listattuihin aseteollisuuden yhtiöihin. Myös BlackRockin indeksirahastoissa on poissuljettuna kiistanalaisten aseiden valmistajia (YK:n ja Ottawan sopimuksen perusteella henkilömiinat, rypälepommit ja köyhdytetyt uraaniammukset). Ethix SRI Advisors toimii BlackRockin yhteistyökumppanina ja tekee rahastolle listan poissuljettavista yrityksistä. b) Kaupungin omat suorat ja rahastosijoitukset Kaupungin omassa hoidossa olevan salkkuun tehtiin sijoituksia/sijoitussitoumuksia n. 56 milj. eurolla. Salkkuun haettiin sijoituskohteita, jotka sijoitustyyliltään eroavat varainhoitajien salkuissa olevista sijoitustuotteista. Tällä hetkellä valtaosa Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sijoituksista on välittömästi rahaksi muutettavissa. Sijoitussalkun hyvä likviditeetti tarjoaa mahdollisuuksia epälikvidimpien omaisuuserien lisäämiseen omassa varainhoidossa olevaan salkkuun, kuten mm. suoria kiinteistösijoituksia.

4 4 Poikkeuksellisen alhaisen korkotason vuoksi korkomarkkinoilta saatavia tuottoja korvaamaan tehtiin sijoitussitoumuksia neljään eri kiinteistörahastoon: - Rahastoon, jonka kiinteistöportfolio muodostuu liike-, toimisto- ja varastokiinteistöistä, pääasiallisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Rahasto keskittyy olemassa olevien rakennusten laajentamiseen nykyvuokralaisten käyttöön, eikä harjoita perustajarakennuttamista eikä puhdasta uudisrakentamista. Rahaston kassavirrat muodostuvat liike-, toimisto- ja varastokiinteistöistä saatavista vuokratuotoista ja asuntojen myyntituotoista. - Rahastoon, jonka pääasiallisena sijoitusstrategiana on oma kiinteistökehitys mutta rahaston on mahdollista ostaa myös valmiita hankkeita ja kohteita. Pääasiallisesti kohteita rakennetaan/ hankitaan pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin (yliopistokaupungit). Asuntotyyppeinä suositaan pieniä ja helposti vuokrattavia asuntoja. Rahaston kassavirrat muodostuvat asuntojen vuokratuotoista ja asuntojen myyntituotoista. - Rahastoon, jonka kiinteistöportfolio koostuu pääosin uusista kokonaisista asuinkerros-taloista. Pääasiallisesti kohteita hankintaan pääkaupunkiseudun alueilta. Asuntotyyppeinä suositaan pieniä ja helposti vuokrattavia asuntoja. Rahaston kassavirrat muodostuvat asuntojen vuokratuotoista ja asuntojen myyntituotoista. - Rahastoon, joka sijoittaa uusiin tai lähes uusiin asuntoihin, pääasiallisesti pää-kaupunkiseudulla. Asuntojen keskikoko on n 52 m2. Rahaston kassa-virrat muodostuvat asuntojen vuokratuotoista ja asuntojen myyntituotoista. Kiinteistörahastosijoitusten lisäksi omassa salkussa on mm. Suomalaisten yritysten suora jvk-lainasalkku, Eurooppalaisten suurten yritysten syndikoituja vaihtuvakorkoisia senioripankkilainoja (rahasto), teema osakerahastoja, lyhyen duraation High Yield lainarahasto ja vaihtovelkakirjalainarahasto. c) Raportoinnin ja riskienhallinnan tehostaminen Kevään 2013 aikana kilpailutettiin ulkopuolinen, varainhoitajista riippumaton, toimija vastaamaan rahaston kuukausittaisesta raportoinnista. Toimijaksi valittiin Suomen Sijoitustutkimus Oy. Raportointia on kehitetty siten, että se mahdollistaa varainhoitajien onnistumisen arvioinnin aiempaa tehokkaammin ja kaupungin omassa hoidossa olevan sijoitussalkun monipuolisen seurannan. d) Vastuullisuus Kaupunki allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet kesällä 2013 ja on sen myötä sitoutunut sijoitustoiminnassaan edistämään vastuullista sijoitustoimintaa. Kaupunki ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehtäessä. Syksyllä 2013 kaupunki liittyi myöskin Finsifin (Finland s Sustainable Investment Forum) jäseneksi. Finsif on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista. Finsifiin kuuluu Suomessa toimivia sijoittajia, varainhoitajia ja palveluntarjoajia, joista suuri osa on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

5 5 e) Täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelujen verotuskäytäntö muuttui Täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelujen verotuskäytäntö arvonlisäverotuksessa muuttui EU-tuomioistuimen asiassa C-44/11 (Deutsche Bank AG) antaman tuomion seurauksena. Täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelujen myynnistä suoritetaan jatkossa arvonlisäveroa. 3. Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston tuotto vuonna 2013 Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli euroa ja tuotto vuoden alusta 7,9 %. Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli euroa ja tuotto vuoden alusta 10,7 %. Rahaston peruspääoma kirjanpidossa on ,35 euroa. Rahaston sijoitustoiminnan vuosituotto käyvin arvoin on ollut 3,40 %. 4. Skenaariot vuodelle 2014 Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sijoitussuunnitelmassa lähtökohtana on että sijoitusmarkkinoiden tuotot toteutuvat perusskenaarion mukaisesti. Mahdollisesti toteutuvia riskejä taloudessa on yhä ja ne voivat muuttaa näkemystämme vuoden kuluessa. Perusskenaario: Globaali talouden kasvu jatkuu. Yhdysvalloissa FED vähentää ostoohjelmiaan maltillisesti, myös EKP jatkaa elvyttävää politiikkaa alkuvuoden aikana. Rahapolitiikka kiristyy loppuvuotta kohden kasvuympäristön vahvistuessa. Inflaatio on maltillista päämarkkina-alueilla, paineet laimentuvat myös kehittyvillä markkinoilla. Pitkissä koroissa nousupaineita, riskipitoisten korko-omaisuusluokkien tuotto kohtuullista. Talous- ja tuloskehitys antaa nostetta osakemarkkinoille. Negatiivinen skenaario: Talouden kasvu ei lähde käyntiin vaan jopa heikkenee. Kehittyvien markkinoiden talouskasvu hidastuu ja keskuspankkien elvytystoimet eivät tehoa. Pitkät korot laskevat. Yritysten tulokset heikkenevät ja osakkeissa nähdään merkittävä pudotus. Yhdysvalloissa kasvu jatkuu mutta odotuksia hitaampana. Euroalueella kuluttajien ja teollisuuden luottamus heikkenee, kysyntä pettää ja talous supistuu. Positiivinen skenaario: Globaali kasvu yllättää positiivisesti. Keskuspankkien tuki kuitenkin jatkuu inflaation ollessa maltillista. FED vähentää tukiostoja voimakkaammin mutta talouden vahvuus kompensoi likviditeetin kiristymisen. Sijoittajien riskinottohalukkuus kasvaa kaikissa omaisuusluokissa. Pitkät korot nousevat, riskilisät kaventuvat. Tuloskehitys kiihtyy selvästi odotettua ripeämmin ja osakekurssit nousevat voimakkaasti.

6 6 Omaisuusluokkien tuotto-odotukset vuodelle 2014 Korkoinstrumentit Positiivinen skenaario Perusskenaario Negatiivinen skenaario Rahamarkkinat 0,30 % 0,30 % 0,10 % Valtionlainat -0,40 % -0,20 % 2,00 % Yrityslainat, Investment grade 1,00 % 2,00 % 0,60 % Yrityslainat, High yield 4,30 % 3,80 % -3,50 % Kehittyvät markkinat HC 4,60 % 4,40 % -2,00 % Osakkeet Eurooppa 20,00 % 9,00 % -24,00 % Suomi 28,00 % 9,00 % -33,00 % USA 20,00 % 7,00 % -18,00 % Kehittyvät markkinat 33,00 % 11,00 % -30,00 % Japani 14,00 % 13,00 % -20,00 % 5. Sijoitussalkun rakenne ja toimenpiteet 2014 a) Käytettävät sijoituskohteet Sijoitustoimintaa hoidetaan pääasiassa ennakolta hyväksyttyjä sijoitustuotteita käyttäen. Hyväksyttyjä ratkaisuja tulee olla riittävä määrä vastaamaan erilaisten markkinatilanteiden kirjoa. Ainoastaan EU-lainsäädännön valvomia ja hyväksymiä sijoitusratkaisuja ja sijoitusrahastoja käytetään sijoitustoiminnassa. Sijoitustoiminnassa voidaan käyttää johdannaisia rajoitetusti, ja pääsääntöisesti viranomaisvalvotuissa sijoitusrahastoissa rahastojen sääntöjen puitteissa. Sijoitusrahastojen on täytettävä seuraavat ehdot: -Rahaston minimikoko 20m, rahastojen rahaston kohdalla minikoko lasketaan kohderahasto kohtaisesti. -Rahaston täytyy olla rekisteröity/noteerattu eurooppalaiseen maahan (mm. UCITS-rahasto (-sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto, jolle

7 7 laki asettaa säännöt, miten sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit on hajautettava)) -Rahaston omistusluettelo on saatava jälkikäteen tietoon vastuullisuuden analysointia varten. -Kaupungin osuus yhden sijoitusrahaston markkina-arvosta ei saa ylittää 15 % -Rahastojen valinnassa suositaan yhtiöitä, jotka ovat sitoutuneet samoihin peri-aatteisiin kuin kaupunki, esim. UN PRI -periaatteiden allekirjoittaminen. Valitsemalla hyvämaineinen ja luotettava vastapuoli, voidaan samalla rajoittaa vasta-puoliriskejä. -Rahastolla pitää olla pääsääntöisesti yli kahden vuoden performanssi. -Omaisuudenhoidon pitää olla riittävästi resursoitu b) Varainhoitajat Varainhoitajina toimivat Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy, Danske Capital (Sampo Pankki Oyj) ja Evli Pankki Oyj. Varainhoitajiin pidetään säännöllisesti yhteyttä. Vuodelle 2014 on sovittu kerran kuukaudessa palaverit kunkin varainhoitajan kanssa. Varainhoitajien menestystä seurataan yleisesti käytössä oleviin tuotto- ja riskitunnuslukuihin, joita löytyy sekä varainhoitajien kuukausiraporteista että Suomen Sijoitustutkimus Oy:n kuukausiraporteista. Varainhoitajat pyritään valitsemaan siten, että ne ovat lähtökohtaisesti pitkäaikaisia. Kuitenkin jokin seuraavista seikoista voi johtaa siihen, että varainhoitajasta luovutaan: 1. Sijoitustoiminnan tuotto on selkeästi alhaisempi kuin olisi kohtuullista olettaa huomioiden sijoitustyylin, riskin, vertailuindeksin tuoton ja muiden vastaavien sijoitusten tuotto. 2. Varainhoitajan toiminta on ristiriidassa sijoitussuunnitelman kanssa, varainhoitaja toimii vastoin kirjallista varainhoitosopimusta tai toimii muuten annettujen ohjeiden vastaisesti. 3. Varainhoitajan organisaatiossa tapahtuu merkittäviä henkilöstömuutoksia tai muita muutoksia, jotka voivat vaarantaa sijoitustoiminnan tavoitteiden saavuttamisen.

8 8 c) Organisaatio Sijoituspäällikkö Maarit Vierunen ja Suunnittelija Antti Puranen - varainhoitajien salkkujen seuranta, säännölliset tapaamiset - uusien sijoituskohteiden hakeminen/arviointi - oman sijoitussalkun hoito, suorat sijoitukset - kokonaisallokaation seuranta, muutosten valmistelu ja toteutus - sijoituksiin liittyvien säännösten ja ohjeiden täsmentäminen - sijoitusstrategian arviointi - sijoitusperiaatteiden ja sijoitussuunnitelman valmistelu - kauppojen settlaukset ja rahastojen maksuliikenne - sijoitusten kirjanpito / Finance-järjestelmä - kilpailutukset sijoituksiin liittyen - muut Kyselyt/selvitykset (suomen pankin BOPA-vuosikysely, sijoituskyselyt) - sijoitusten tuotto- ja riskiraportin läpikäynti kuukausittain - vastuullisuus, PRI - sijoitusraportoinnin kehitys ja ylläpito d) Käytettävät indeksit Varainhoitajien onnistumisen mittarina saavutetun absoluuttisen tuoton lisäksi käytetään saavutetun tuoton vertailua kaupungin määrittelemään vertailuindeksiin nähden. Vertailuindeksi muodostuu alla määriteltävistä indekseistä ja salkun neutraaliallokaatiosta. Myös kaupungin omassa hoidossa olevan Tuoteportfolion osakeindeksirahastot ja korkorahastot seuraavat näitä indeksejä mahdollisimman tarkasti. Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahastossa 2014 käytettävät indeksit:

9 9 e) Salkun neutraaliallokaatio vuodelle 2014 & tammikuu 2014 tilanne Sijoitustoiminnan markkinariskien hallitsemiseksi pyritään tehokkaaseen hajautukseen eri omaisuusluokkien ja markkinoiden välillä. Hajautuksen pohjana on vuosittain tehtävä rahastoa koskeva allokaatiopäätös ja siihen liittyvät eri omaisuuslajien vaihteluvälit. Rahaston sijoitusperiaatteiden mukaisesti sijoitustoiminnassa pitkällä aikavälillä varat jaetaan osakkeisiin, korkosijoituksiin sekä muihin sijoituksiin seuraavien enimmäisvaihteluvälien mukaisesti: Osakkeet 0-60 % Korkosijoitukset % Vaihtoehtoiset sijoitukset 0-20 % Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston vuoden 2014 omaisuusluokkakohtainen neutraaliallokaatio, vaihteluvälit ja tilanne :

10 10 Vaihteluvälit Min (%) Neutraaliallokaatio Allokaatio Vaihteluvälit Max (%) Osakkeet ja Osakerahastot 0 % 40,00 % 37,59 % 60 % Suomi 0 % 6,00 % 4,80 % 20 % Eurooppa 0 % 10,00 % 9,76 % 20 % Pohjois-Amerikka 0 % 10,00 % 8,43 % 20 % Maailma 0 % 7,00 % 8,42 % 20 % Japani 0 % 2,00 % 1,83 % 5 % Emerging markets 0 % 5,00 % 4,35 % 15 % Korkosijoitukset 30 % 50,00 % 58,80 % 100 % Rahamarkkinat 3 % 6,00 % 12,24 % 80 % Valtioiden lainat 0 % 20,00 % 18,74 % 60 % Yrityslainat, Investment grade 0 % 10,00 % 9,44 % 35 % Yrityslainat, High Yield 0 % 6,00 % 10,32 % 20 % Yrityslainat, Emerging markets debt0 % 3,00 % 3,33 % 10 % Yrityslainat, muut 0 % 5,00 % 3,60 % 20 % Käteinen 1,15 % Vaihtoehtoiset sijoitukset 0 % 10,00 % 3,62 % 20 % Hedgerahastot+ muut sijoitukset 0 % 2,00 % 1,55 % 10 % Kiinteistö-rahastot 0 % 5,00 % 0,58 % 10 % Private equity 0 % 3,00 % 1,48 % 10 % Kaupunki voi omassa hoidossaan olevalla tuoteportfoliolla toteuttaa tarvittaessa taktista allokaationäkemystä koko Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston osalta. Taktisesta eli lyhyen ajan allokaationäkemyksestä keskustellaan Danske Capitalin asiantuntijoiden kanssa vähintään kerran kuussa ennalta sovituissa tapaamisissa. Tapaamisia voidaan järjestää myös useammin markkinatilanteen niin vaatiessa. Vuoden 2014 alussa tullaan salkun tilanteeseen tekemään seuraavat muutokset: osakkeissa mennään lievään ylipainoon, johtuen mm. korkojen matalasta tuottopotentiaalista ja länsitalouksien toipumisesta. Rahat allokoidaan sekä yrityslainojen High Yield luokasta (HY:n ylipainoa pienennetään) että rahamarkkinasijoituksista. Valtionlainat, jotka ovat herkimpiä korkotason muutoksille, pidetään pienessä alipainossa. Kehittyvien talouksien lainoissa pysytään neutraalissa. Kiinteistörahastojen sijoitussitoumuksiin allokoidaan rahaa rahamarkkinasijoituksista sitä mukaan kun pääomakutsuja tulee ja mahdollisesti myös etsitään uusia kiinteistörahasto sijoituskohteita. USA:ssa talouskasvu ja yritystulosten kehitys ovat vahvoja, investoinnit lisääntyvät ja työllisyys paranee. f) Salkun neutraaliallokaation tuotto-odotus 12 kk

11 11 Sijoitusperiaatteissa sijoitustoiminnan lähtökohtana on pääoman reaaliarvon säilyttäminen pitkällä aikavälillä sekä sijoituksille tavoitellaan myös yli 5%:n tuottoa pitkällä aikavälillä. Asetettu tuottotavoite edellyttää varojen allokoimista myös tavanomaisten korkosijoitusten ulkopuolelle. Sijoitussuunnitelmassa asetetaan tuottotavoite vuoden periodille. Vuoden tuottotavoite voi poiketa olennaisestikin sijoitusperiaatteissa määriteltävästä pitkän aikavälin tuottotavoitteesta. Näkemys 12 kuukautta eteenpäin Kehittyneiden maiden taloudet kasvavat yksityisen kulutuksen sekä yritysten investointien lisääntyessä. Keskuspankkien rahapolitiikka säilyy pääosin elvyttävänä, mutta talouskasvun kiihtyessä tulee tapahtumaan rahapolitiikan eriytymistä, mikä puolestaan voi johtaa merkittäviin suhteellisiin valuuttakurssimuutoksiin sekä korkotason nousuun. Kaiken kaikkiaan odotetaan rahapolitiikka- ja kasvu-ympäristön tukevan osakkeita ja muita riskillisiä omaisuuslajeja, mutta tuotto-oletukset ovat selvästi viime vuotta maltillisemmat. Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston neutraaliallokaation omaisuusluokkakohtainen tuotto-odotus: Tuottoodotus 12 kk Tuottoodotus 10 v. Volatiliteetti 10 v. Osuus salkussa Osakkeet ja Osakerahastot 8,80 % 8,30 % 16,60 % 40 % Suomi 9,00 % 8,50 % 21,80 % 6 % Eurooppa 9,00 % 8,00 % 16,70 % 10 % Pohjois-Amerikka 7,00 % 8,00 % 16,70 % 10 % Maailma 8,20 % 8,00 % 15,90 % 7 % Japani 13,00 % 7,00 % 18,60 % 2 % Emerging markets 11,00 % 10,00 % 22,80 % 5 % Korkosijoitukset 1,60 % 2,50 % 3,60 % 50 % Rahamarkkinat 0,30 % 1,20 % 1,00 % 6 % Valtioiden lainat -0,20 % 1,50 % 3,80 % 20 % Yrityslainat, Investment grade 2,00 % 2,50 % 4,00 % 10 % Yrityslainat, High Yield 3,80 % 5,00 % 12,40 % 6 % Yrityslainat, Emerging markets debt 4,40 % 4,20 % 9,30 % 3 % Yrityslainat, muut 5,40 % 4,50 % 8,80 % 5 % Käteinen Vaihtoehtoiset sijoitukset 6,50 % 6,50 % 9,90 % 10 % Hedgerahastot+ muut sijoitukset 5,00 % 5,00 % 8,00 % 2 % Kiinteistö-rahastot 5,00 % 5,00 % 7,00 % 5 % Private equity 10,00 % 10,00 % 27,20 % 3 % Kaikki yhteensä 5,00 % 5,20 % 8,50 % 100 %

12 12 6. Salkkurakenteeseen liittyviä toimenpiteitä vuoden 2014 aikana a) Suojaava varainhoito salkku Pääoman turvaavuutta korostava varainhoito on osoittautunut tarpeelliseksi nopeasti muuttuvilla pääomamarkkinoilla. Suojaavalla varainhoito salkulla tarkoitetaan varainhoitomallia, jossa sijoitusstrategian taustalla on riskimalli, jonka avulla sijoitussalkun tappioriskiä pyritään rajaamaan. Varainhoidon tavoitteena on pitkällä aikavälillä saavuttaa mahdollisimman vakaa arvonnousu siten, että rahaston tappioriskiä rajataan aktiivisella allokaatio- ja riskienhajautusmallilla. Salkku kilpailutetaan vuoden 2014 aikana. Valittu varainhoitaja ei voi toimia varainhoitajana Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston muissa täyden valtakirjan varainhoitosalkuissa. Salkun koko tulee olemaan milj. euroa. b) Vastuullinen konsultti Kaupunki allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet kesällä 2013 ja on sen myötä sitoutunut sijoitustoiminnassaan edistämään vastuullista sijoitustoimintaa. Kevään 2014 aikana tullaan kilpailuttamaan konsultti, joka tekee Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sijoituksista kerran kaksi kertaa vuodessa vastuullisuusanalyysin ja joka toimii kaupungin yhteistyökumppanina mahdollisissa vaikuttamisprosesseissa. c) Vastuullisen sijoittamisen periaatteet Kaupungin vastuullisen sijoittamisen periaatteet tullaan kirjoittamaan vuoden 2014 aikana. YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin liittyvä Vastuullisuusraportti tehdään 2014 loppuvuonna. d) Rahastojen valinta prosessi Kaupungin rahasto valinta prosessista kirjoitetaan toimintaohje kevään 2014 aikana.

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä HA LLINTO PALV ELU T SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä Käsitelty: yhtymähallitus 27.5.2016 xx Hyväksytty: yhtymävaltuusto 14.06.2016 xx Tämä ohje on voimassa 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 1 (10) Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 Sijoitustyöryhmä 27.5.2014 Kaupunginhallitus 9.6.2014 Kaupunginvaltuusto x.x.2014 2 (10) Sisällysluettelo 1 Tausta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Epävarmuus väistyy sijoitusmarkkinoilla Epävarmuus on vähentynyt tuntuvasti sijoitusmarkkinoilla EKP:n joulukuun alussa tekemien päätösten jälkeen ja vuosi 2012 on alkanut poikkeuksellisen

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Pankkien ja pankkiiriliikkeiden varainhoidon tarkoituksena on tuoda asiakkaan sijoituspäätöksiin ja salkunhoitoon lisäarvoa. Täyden

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

2014 1 Kuukausikatsaus

2014 1 Kuukausikatsaus 2014 1 Kuukausikatsaus Epävarmuustekijöitä väistyi Joulukuun alussa alkanut osakekurssien lasku jäi tilapäiseksi ja kuun jälkipuoliskolla kurssit toipuivat. Markkinoita tuki mm. se, että kahteen epävarmuustekijään

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales Markets Academy Sijoitukset Lassi Järvinen Asset Sales Avaus & tavoitteet Tavoitteena luoda yleiskatsaus sijoitusmarkkinoihin ja sijoittamisen perusteisiin Käydään läpi seuraavat aiheet: Sijoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

Kurssinousuja keskuspankkien (FED) tuella

Kurssinousuja keskuspankkien (FED) tuella Kuukausikatsaus marraskuu 2013 6.11.2013 Kurssinousuja keskuspankkien (FED) tuella Taloustilastoinnin yllätykset vähentyneet Yhdysvalloissa korkea talouskasvuodotus Euroalueella odotukset nousussa FED:n

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden korjausliikkeen tarjoamat tuottomahdollisuudet Mandatumin ja Danske Capitalin näkemys

Osakemarkkinoiden korjausliikkeen tarjoamat tuottomahdollisuudet Mandatumin ja Danske Capitalin näkemys Osakemarkkinoiden korjausliikkeen tarjoamat tuottomahdollisuudet Mandatumin ja Danske Capitalin näkemys Tuomas Virtala, salkunhoitaja Mandatum Omaisuudenhoito Oy Sampo Pankin liiketoiminta-alueet Sampo

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,6 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 18,6 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino Sijoituskohteet

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016 Markkinakatsaus Tammikuu 2016 Talouskehitys Maailmanpankki laski globaalia kasvuennustetta, kuluvan vuoden kasvuvauhti 2,9 prosenttia Yhdysvalloista edelleen vahvoja työllisyyslukuja, työttömyysaste viisi

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

Yksilöllistä varallisuudenhoitopalvelua. OP-Pohjola

Yksilöllistä varallisuudenhoitopalvelua. OP-Pohjola Yksilöllistä varallisuudenhoitopalvelua OP-Private paras kumppani OP-Private palvelulla saat kaiken yhdestä paikasta ja sinua palkitaan keskittämisestä. Oma varainhoitajasi ja asiantuntijatiimimme huolehtii

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016 Makrokatsaus Kesäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti ei EU:lle 2 Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EUkansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. kesäkuuta

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Kuukausikatsaus marraskuu 2014 6.11.2014 Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Yhdysvaltain hyvä vire jatkuu, FED lopetti tukiostot Euroopassa laimeutta, Saksan aktiviteetti hidastunut Kiina: epäselviä talouden

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa Kuukausikatsaus Tammikuu 2016 Taloustilastot ennallaan joulukuussa Yhdysvalloissa asuntomarkkinoilta hyviä uutisia Euroopassa teollisuudessa hyvä vire Kiinan taloustilastot yhä laimeita EKP lisäsi tukitoimia,

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016 Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016 Markkinakatsaus KESKEISET TAPAHTUMAT TALOUS- JA SIJOITUSYMPÄRISTÖSSÄ Suhdannekehitys on kesän aikana osoittanut talouskasvun hiipumista,

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

2012 6 Kuukausikatsaus

2012 6 Kuukausikatsaus 2012 6 Kuukausikatsaus Epävarmuus palasi rahoitusmarkkinoille Epävarmuus palasi rahoitusmarkkinoille toukokuussa ja markkinatunnelma alkoi synkkyydessään muistuttaa jo viime syksyn tilannetta. Erityisesti

Lisätiedot

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto Markkinanäkymät 2012 AnttiKatajisto 2011 Globaali BKT United States 22 % China 10 % Japan 8 % Germany 5 % France 4 % Brazil 4 % United Kingdom 3 % Italy 3 % Russia 3 % Canada 2 % India 2 % Spain 2 % Korea

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Erikoissijoitusrahasto UB Smart älykäs varainhoitorahasto UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2016 26.4.2016 Vahva vakavaraisuus suojasi markkinoiden heilunnalta 9,1 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 41,1 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, -1,4 % Sijoitusten tuotto 860 000 Suomalaisen

Lisätiedot

2015 11 Kuukausikatsaus

2015 11 Kuukausikatsaus 2015 11 Kuukausikatsaus Kiinapelot väistyivät, EU:n kaaos syvenee Elo- ja syyskuun markkinaturbulenssin jälkeen osakemarkkinat kääntyivät nousuun lokakuussa. Nousu koski sekä DM- että EM-maiden pörssejä,

Lisätiedot

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Sijoituskorin keskeiset ehdot Sijoituskorin nimi: Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena. Matti Honkanen 6.3.2014

Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena. Matti Honkanen 6.3.2014 Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena Matti Honkanen 6.3.2014 Valuuttapalvelut Venäjä-kaupan tukena Mitä ruplalle kuuluu? Kilpailuetua oikealla valuutan valinnalla Tunne ja hallitse valuuttariskisi 2

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä?

Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä? Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä? Pääjohtaja Erkki Liikanen Talousvaliokunnan seminaari 17.10.2007 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Kolme pääkysymystä rahamarkkinoiden

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Tulevaa Yhdysvallat: Haukkamaisempi Fed Euroalue: Luottamus palailee hieman Suomi: Inflaatio hidastuu Mennyttä Euroalue: TLTRO

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013 Fed kertoo taaperostaan Pasi Sorjonen 16/12/2013 Alkaako Fed taapertaa nyt vai kuukauden kuluttua? Viime viikon antia: Yhdysvalloissa sopu budjetista Tulevaa: Tavallista tärkeämpi keskuspankkien viikko

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015 Kari Stadigh Konsernijohtaja Tulos ennen veroja kasvoi kautta linjan milj. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 929 931 Sampo-konsernin tulos

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta sijoitustoiminnan raportointipalvelun hankinnasta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta sijoitustoiminnan raportointipalvelun hankinnasta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Espoon kaupungin sijoitustoiminnan raportointi Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta sijoitustoiminnan raportointipalvelun hankinnasta. Espoon kaupungilla on viisi

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A Rahaston minimimerkintä (A-sarja) on 5 000 euroa. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alla olevaan

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

TEOSTO-RAHASTON SIJOITUSPOLITIIKKA

TEOSTO-RAHASTON SIJOITUSPOLITIIKKA TEOSTO-RAHASTON SIJOITUSPOLITIIKKA Tähän dokumenttiin on kirjattu Teosto-rahaston johtokunnan* näkemys Teosto-rahaston sijoituspolitiikan periaatteista ja varojen allokoinnista eri sijoitusluokkiin. Sijoituspolitiikka

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

Sijoitusten hoitopalvelu

Sijoitusten hoitopalvelu Sijoitusten hoitopalvelu Vaurastuminen kuuluu kaikille, oma salkunhoitaja jokaiselle. Aktiivista huolenpitoa sijoituksillesi Sijoitusten hoitopalvelu tarjoaa sinulle uudenlaista varojen hoitoa, olitpa

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Putin uhoaa, mutta mikä on muuttunut? Mikä on muuttunut? Investointiympäristö on entistä kehnompi Luottolaman uhka on todellinen Putinin suosio

Lisätiedot

Lokakuun taloustilastot olivat globaalisti tarkasteltuna

Lokakuun taloustilastot olivat globaalisti tarkasteltuna Kuukausikatsaus Marraskuu 2016 Yhdysvaltain talouskasvu piristymässä, presidentinvaalit sotkevat kuvaa Euroopassa ostopäällikköindeksit nousivat, Brexitin vaikutukset jäämässä pelättyä laimeammiksi Yhdysvaltain

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Portfolio 360. Sijoittaminen on yksinkertaista- mutta ei aina helppoa. Thomas Lindholm Advisory& Solutions. Lassi Järvinen Asset Sales

Portfolio 360. Sijoittaminen on yksinkertaista- mutta ei aina helppoa. Thomas Lindholm Advisory& Solutions. Lassi Järvinen Asset Sales Portfolio 360 Sijoittaminen on yksinkertaista- mutta ei aina helppoa Thomas Lindholm Advisory& Solutions Lassi Järvinen Asset Sales Tehtävä Esimerkkitapaus Portfolio 360 -palvelu Liitteet Tehtävä Yrityksellänne

Lisätiedot

eq Varainhoito Oy Vastuullisen sijoittamisen politiikka

eq Varainhoito Oy Vastuullisen sijoittamisen politiikka eq Varainhoito Oy Vastuullisen sijoittamisen politiikka voimassa 27.9.2016 alkaen Sisältö 1. Johdanto vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja päämäärät eq:ssa... 3 2. Vastuullinen sijoittaminen Vastuut

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 VUOSIKERTOMUS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 VUOSIKERTOMUS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 VUOSIKERTOMUS Sisällys Valtion Eläkerahasto 1 VER 2002 2006 2 Tapahtumia vuonna 2006 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Sijoitustoiminta 6 Korkosijoitukset 8 Osakesijoitukset

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan?

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Hämeen Osakesäästäjät Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu yritysten tulosodotukset kasvun riskit markkinoiden

Lisätiedot