SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir"

Transkriptio

1 1 SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir

2 2 1. Taloudellinen ympäristö vuonna 2013 Vuosi 2013 alkoi sijoitusmarkkinoilla positiivissa merkeissä kun keskuspankkien tarjoama runsas likviditeetti yhdessä matalalla pysyneen korkotason kanssa ohjasivat sijoitusvirtoja kohti riskillisiä omaisuusluokkia. Varsinaisesti suurin liike nähtiin toukokuun alussa, kun Yhdysvaltojen keskuspankki FED ilmoitti harkitsevansa arvopaperiostojensa asteittaisesta vähentämisestä. Vaikkakin kyse oli vasta ilmoituksesta harkita rahapoliittisten tukitoimien pienentämistä, markkinareaktio oli välitön ja voimakas. Valtionlainojen korkotaso lähti nousuun ja osakemarkkinoillakin kurssit laskivat. Osakemarkkinoilla nähdyn korjausliikkeen eri alueiden tuottoerot olivat huomattavia. Yhdysvaltalaiset ja Japanilaiset osakkeet pitivät arvonsa erittäin hyvin, kun taas kehittyvien maiden osakkeissa nähtiin todella voimakasta laskua. Myös monet kehittyvien maiden valuutat heikkenivät kasvattaen euromääräisten sijoitusten tappioita entisestään. Korjausliikkeen voimakkuutta lisäsi Kiinan valtionjohdon talouspolitiikan uudet linjaukset, missä johto tulee aiempaa enemmän keskittymään rakenteellisten ongelmien poistamiseen lyhyen tähtäimen kasvun kustannuksella. Lisäksi osakemarkkinoilla oli takanaan lähes vuoden yhtäjaksoinen nousu, joten sijoittajat olivat normaalia herkempiä kotiuttamaan voittoja. Osakekursseja nostattivat syksyllä toiveet maailmantalouden kasvun kiihtymisestä ja epävarmuustekijöiden haihtuminen kuin tuhka tuuleen. Markkinoiden riskinottohalukkuus kääntyi jälleen positiivisemmaksi ja Yhdysvalloissa S&P500 -osakeindeksi saavutti jälleen kerran uuden ennätystasonsa. Positiivista markkinakehitystä tuki kolmannen kvartaalin tuloskausi, jonka tuloskasvu ja -yllätys olivat linjassa lähihistorian kanssa. Myös Euroopan osakemarkkinat olivat marraskuun aikana varovaisessa nousussa ilman suurempia markkinauutisia. Raportointikausi jäi Euroopassa vaisuksi tulosten osalta ja liikevaihdot jäivät selvästi odotuksista. Tulosennusteita tuotiin selvästi alaspäin. FEDin likviditeettielvytyksenjatko oli syksyn kuumin puheenaihe ja vuoden lopulla Fed ilmoitti aloittavansa likviditeettielvytyksen hallitun alasajon. Epävarmuuden poistuminen Fedin joukkolainaostojen exit-strategian aloituksesta ja sen määrästä selittää eniten loppuvuoden kurssinousua, sillä yritysten tulosodotuksissa ei tapahtunut mitään mullistavaa. Osakemarkkinoilla vuosi oli hyvä. Osakemarkkinat tuottivat vuoden aikana keskimäärin 20 % lukuun ottamatta kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoita, jotka laskivat 6,81 %. Korkomarkkinoilla tuotot jäivät selvästi huonommiksi, sekä paremman luottoluokituksen (investment grade) yrityslainat että EMU valtionlainat tuottivat keskimäärin 2,40 % ja huonomman luottoluokituksen yrityslainat (high yield) 6,80 %. Korkomarkkinoillakin kehittyvien markkinoiden tuotto oli negatiivinen 6,90 %. 2. Tapahtumat Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahastossa vuonna 2013 Varainhoitajien salkuissa alkuvuonna 2013 reilu osakeylipaino suhteessa vertailuindeksiin, koska tuottoja odotettiin nimenomaisesti osakkeista. Osakepainon pienentäminen keväällä, koska osakemarkkinat kiihtyivät kokonaistalouden kuvaa nopeam-

3 3 min. Yllätys markkinoille oli Yhdysvaltain keskuspankin ilmoitus osto-ohjelman pienentämisestä. Osakepainon kasvattaminen loppukesästä ja syksyllä, koska Fedin aiheuttaman markkinastressin odotettiin helpottavan. Osakeylipainon puolitus loppuvuodesta, koska osakemarkkinat olivat taas nousseet talouden kokonaiskuvaa nopeammin. a) Indeksirahastoja lisätään/ Tuoteportfolio Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahastossa SEB Asset Managementin varainhoitosopimus irtisanottiin Näistä varoista 85 milj. euroa sekä kaupungin omassa hoidossa olevasta 5 milj. eurosta muodostetaan kaupungin omassa hoidossa oleva osittain indeksirahastoilla toteutettava tuoteportfolio, jolla kaupunki toteuttaa taktista allokaationäkemystä koko Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston osalta. Tuoteportfolio kilpailutettiin joulukuussa Tarjouspyyntö lähetettiin 21 toimijalle ja määräaikaan mennessä saimme 15 tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset täyttävää tarjousta. Tarjoukset arvioitiin seuraavin perustein: hinta (40%), tuloksellisuus (10%), henkilöstöresurssit ja kokemus (30%) ja palvelun sisältö (20%). Jatkoneuvotteluihin valittiin viisi parhaimmat pisteet saanutta tarjoajaa; Danske Capital, EQ Varainhoito Oy, SEB Varainhoito Suomi Oy, Evli Pankki Oyj/ Varainhoito ja Nordea Investment Management. Jatkoneuvottelut pidettiin ja jatkoneuvottelujen esitykset arvioitiin seuraavasti, hinta (20%) ja laatu (80%). Jatkoneuvotteluiden ja arvioinnin jälkeen kokonaistaloudellisesti parhaaksi toimijaksi valittiin Danske Capital. Tuoteportfoliossa osakeallokaatio toteutetaan sekä BlackRockin että DI Enhanced indeksirahastoilla ja korkoallokaatio DI korkorahastoilla. DI Yhteisöosakerahasto ja kaikki DI korkorahastot noudattavat Danske Capitalin vastuullista sijoitusprosessia, jossa noudatetaan Ethixin yhtiökohtaisia suosituksia. DI Enhanced rahastoissa ei sijoiteta kohdeindekseissä listattuihin aseteollisuuden yhtiöihin. Myös BlackRockin indeksirahastoissa on poissuljettuna kiistanalaisten aseiden valmistajia (YK:n ja Ottawan sopimuksen perusteella henkilömiinat, rypälepommit ja köyhdytetyt uraaniammukset). Ethix SRI Advisors toimii BlackRockin yhteistyökumppanina ja tekee rahastolle listan poissuljettavista yrityksistä. b) Kaupungin omat suorat ja rahastosijoitukset Kaupungin omassa hoidossa olevan salkkuun tehtiin sijoituksia/sijoitussitoumuksia n. 56 milj. eurolla. Salkkuun haettiin sijoituskohteita, jotka sijoitustyyliltään eroavat varainhoitajien salkuissa olevista sijoitustuotteista. Tällä hetkellä valtaosa Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sijoituksista on välittömästi rahaksi muutettavissa. Sijoitussalkun hyvä likviditeetti tarjoaa mahdollisuuksia epälikvidimpien omaisuuserien lisäämiseen omassa varainhoidossa olevaan salkkuun, kuten mm. suoria kiinteistösijoituksia.

4 4 Poikkeuksellisen alhaisen korkotason vuoksi korkomarkkinoilta saatavia tuottoja korvaamaan tehtiin sijoitussitoumuksia neljään eri kiinteistörahastoon: - Rahastoon, jonka kiinteistöportfolio muodostuu liike-, toimisto- ja varastokiinteistöistä, pääasiallisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Rahasto keskittyy olemassa olevien rakennusten laajentamiseen nykyvuokralaisten käyttöön, eikä harjoita perustajarakennuttamista eikä puhdasta uudisrakentamista. Rahaston kassavirrat muodostuvat liike-, toimisto- ja varastokiinteistöistä saatavista vuokratuotoista ja asuntojen myyntituotoista. - Rahastoon, jonka pääasiallisena sijoitusstrategiana on oma kiinteistökehitys mutta rahaston on mahdollista ostaa myös valmiita hankkeita ja kohteita. Pääasiallisesti kohteita rakennetaan/ hankitaan pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin (yliopistokaupungit). Asuntotyyppeinä suositaan pieniä ja helposti vuokrattavia asuntoja. Rahaston kassavirrat muodostuvat asuntojen vuokratuotoista ja asuntojen myyntituotoista. - Rahastoon, jonka kiinteistöportfolio koostuu pääosin uusista kokonaisista asuinkerros-taloista. Pääasiallisesti kohteita hankintaan pääkaupunkiseudun alueilta. Asuntotyyppeinä suositaan pieniä ja helposti vuokrattavia asuntoja. Rahaston kassavirrat muodostuvat asuntojen vuokratuotoista ja asuntojen myyntituotoista. - Rahastoon, joka sijoittaa uusiin tai lähes uusiin asuntoihin, pääasiallisesti pää-kaupunkiseudulla. Asuntojen keskikoko on n 52 m2. Rahaston kassa-virrat muodostuvat asuntojen vuokratuotoista ja asuntojen myyntituotoista. Kiinteistörahastosijoitusten lisäksi omassa salkussa on mm. Suomalaisten yritysten suora jvk-lainasalkku, Eurooppalaisten suurten yritysten syndikoituja vaihtuvakorkoisia senioripankkilainoja (rahasto), teema osakerahastoja, lyhyen duraation High Yield lainarahasto ja vaihtovelkakirjalainarahasto. c) Raportoinnin ja riskienhallinnan tehostaminen Kevään 2013 aikana kilpailutettiin ulkopuolinen, varainhoitajista riippumaton, toimija vastaamaan rahaston kuukausittaisesta raportoinnista. Toimijaksi valittiin Suomen Sijoitustutkimus Oy. Raportointia on kehitetty siten, että se mahdollistaa varainhoitajien onnistumisen arvioinnin aiempaa tehokkaammin ja kaupungin omassa hoidossa olevan sijoitussalkun monipuolisen seurannan. d) Vastuullisuus Kaupunki allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet kesällä 2013 ja on sen myötä sitoutunut sijoitustoiminnassaan edistämään vastuullista sijoitustoimintaa. Kaupunki ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehtäessä. Syksyllä 2013 kaupunki liittyi myöskin Finsifin (Finland s Sustainable Investment Forum) jäseneksi. Finsif on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista. Finsifiin kuuluu Suomessa toimivia sijoittajia, varainhoitajia ja palveluntarjoajia, joista suuri osa on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

5 5 e) Täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelujen verotuskäytäntö muuttui Täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelujen verotuskäytäntö arvonlisäverotuksessa muuttui EU-tuomioistuimen asiassa C-44/11 (Deutsche Bank AG) antaman tuomion seurauksena. Täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelujen myynnistä suoritetaan jatkossa arvonlisäveroa. 3. Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston tuotto vuonna 2013 Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli euroa ja tuotto vuoden alusta 7,9 %. Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli euroa ja tuotto vuoden alusta 10,7 %. Rahaston peruspääoma kirjanpidossa on ,35 euroa. Rahaston sijoitustoiminnan vuosituotto käyvin arvoin on ollut 3,40 %. 4. Skenaariot vuodelle 2014 Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sijoitussuunnitelmassa lähtökohtana on että sijoitusmarkkinoiden tuotot toteutuvat perusskenaarion mukaisesti. Mahdollisesti toteutuvia riskejä taloudessa on yhä ja ne voivat muuttaa näkemystämme vuoden kuluessa. Perusskenaario: Globaali talouden kasvu jatkuu. Yhdysvalloissa FED vähentää ostoohjelmiaan maltillisesti, myös EKP jatkaa elvyttävää politiikkaa alkuvuoden aikana. Rahapolitiikka kiristyy loppuvuotta kohden kasvuympäristön vahvistuessa. Inflaatio on maltillista päämarkkina-alueilla, paineet laimentuvat myös kehittyvillä markkinoilla. Pitkissä koroissa nousupaineita, riskipitoisten korko-omaisuusluokkien tuotto kohtuullista. Talous- ja tuloskehitys antaa nostetta osakemarkkinoille. Negatiivinen skenaario: Talouden kasvu ei lähde käyntiin vaan jopa heikkenee. Kehittyvien markkinoiden talouskasvu hidastuu ja keskuspankkien elvytystoimet eivät tehoa. Pitkät korot laskevat. Yritysten tulokset heikkenevät ja osakkeissa nähdään merkittävä pudotus. Yhdysvalloissa kasvu jatkuu mutta odotuksia hitaampana. Euroalueella kuluttajien ja teollisuuden luottamus heikkenee, kysyntä pettää ja talous supistuu. Positiivinen skenaario: Globaali kasvu yllättää positiivisesti. Keskuspankkien tuki kuitenkin jatkuu inflaation ollessa maltillista. FED vähentää tukiostoja voimakkaammin mutta talouden vahvuus kompensoi likviditeetin kiristymisen. Sijoittajien riskinottohalukkuus kasvaa kaikissa omaisuusluokissa. Pitkät korot nousevat, riskilisät kaventuvat. Tuloskehitys kiihtyy selvästi odotettua ripeämmin ja osakekurssit nousevat voimakkaasti.

6 6 Omaisuusluokkien tuotto-odotukset vuodelle 2014 Korkoinstrumentit Positiivinen skenaario Perusskenaario Negatiivinen skenaario Rahamarkkinat 0,30 % 0,30 % 0,10 % Valtionlainat -0,40 % -0,20 % 2,00 % Yrityslainat, Investment grade 1,00 % 2,00 % 0,60 % Yrityslainat, High yield 4,30 % 3,80 % -3,50 % Kehittyvät markkinat HC 4,60 % 4,40 % -2,00 % Osakkeet Eurooppa 20,00 % 9,00 % -24,00 % Suomi 28,00 % 9,00 % -33,00 % USA 20,00 % 7,00 % -18,00 % Kehittyvät markkinat 33,00 % 11,00 % -30,00 % Japani 14,00 % 13,00 % -20,00 % 5. Sijoitussalkun rakenne ja toimenpiteet 2014 a) Käytettävät sijoituskohteet Sijoitustoimintaa hoidetaan pääasiassa ennakolta hyväksyttyjä sijoitustuotteita käyttäen. Hyväksyttyjä ratkaisuja tulee olla riittävä määrä vastaamaan erilaisten markkinatilanteiden kirjoa. Ainoastaan EU-lainsäädännön valvomia ja hyväksymiä sijoitusratkaisuja ja sijoitusrahastoja käytetään sijoitustoiminnassa. Sijoitustoiminnassa voidaan käyttää johdannaisia rajoitetusti, ja pääsääntöisesti viranomaisvalvotuissa sijoitusrahastoissa rahastojen sääntöjen puitteissa. Sijoitusrahastojen on täytettävä seuraavat ehdot: -Rahaston minimikoko 20m, rahastojen rahaston kohdalla minikoko lasketaan kohderahasto kohtaisesti. -Rahaston täytyy olla rekisteröity/noteerattu eurooppalaiseen maahan (mm. UCITS-rahasto (-sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto, jolle

7 7 laki asettaa säännöt, miten sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit on hajautettava)) -Rahaston omistusluettelo on saatava jälkikäteen tietoon vastuullisuuden analysointia varten. -Kaupungin osuus yhden sijoitusrahaston markkina-arvosta ei saa ylittää 15 % -Rahastojen valinnassa suositaan yhtiöitä, jotka ovat sitoutuneet samoihin peri-aatteisiin kuin kaupunki, esim. UN PRI -periaatteiden allekirjoittaminen. Valitsemalla hyvämaineinen ja luotettava vastapuoli, voidaan samalla rajoittaa vasta-puoliriskejä. -Rahastolla pitää olla pääsääntöisesti yli kahden vuoden performanssi. -Omaisuudenhoidon pitää olla riittävästi resursoitu b) Varainhoitajat Varainhoitajina toimivat Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy, Danske Capital (Sampo Pankki Oyj) ja Evli Pankki Oyj. Varainhoitajiin pidetään säännöllisesti yhteyttä. Vuodelle 2014 on sovittu kerran kuukaudessa palaverit kunkin varainhoitajan kanssa. Varainhoitajien menestystä seurataan yleisesti käytössä oleviin tuotto- ja riskitunnuslukuihin, joita löytyy sekä varainhoitajien kuukausiraporteista että Suomen Sijoitustutkimus Oy:n kuukausiraporteista. Varainhoitajat pyritään valitsemaan siten, että ne ovat lähtökohtaisesti pitkäaikaisia. Kuitenkin jokin seuraavista seikoista voi johtaa siihen, että varainhoitajasta luovutaan: 1. Sijoitustoiminnan tuotto on selkeästi alhaisempi kuin olisi kohtuullista olettaa huomioiden sijoitustyylin, riskin, vertailuindeksin tuoton ja muiden vastaavien sijoitusten tuotto. 2. Varainhoitajan toiminta on ristiriidassa sijoitussuunnitelman kanssa, varainhoitaja toimii vastoin kirjallista varainhoitosopimusta tai toimii muuten annettujen ohjeiden vastaisesti. 3. Varainhoitajan organisaatiossa tapahtuu merkittäviä henkilöstömuutoksia tai muita muutoksia, jotka voivat vaarantaa sijoitustoiminnan tavoitteiden saavuttamisen.

8 8 c) Organisaatio Sijoituspäällikkö Maarit Vierunen ja Suunnittelija Antti Puranen - varainhoitajien salkkujen seuranta, säännölliset tapaamiset - uusien sijoituskohteiden hakeminen/arviointi - oman sijoitussalkun hoito, suorat sijoitukset - kokonaisallokaation seuranta, muutosten valmistelu ja toteutus - sijoituksiin liittyvien säännösten ja ohjeiden täsmentäminen - sijoitusstrategian arviointi - sijoitusperiaatteiden ja sijoitussuunnitelman valmistelu - kauppojen settlaukset ja rahastojen maksuliikenne - sijoitusten kirjanpito / Finance-järjestelmä - kilpailutukset sijoituksiin liittyen - muut Kyselyt/selvitykset (suomen pankin BOPA-vuosikysely, sijoituskyselyt) - sijoitusten tuotto- ja riskiraportin läpikäynti kuukausittain - vastuullisuus, PRI - sijoitusraportoinnin kehitys ja ylläpito d) Käytettävät indeksit Varainhoitajien onnistumisen mittarina saavutetun absoluuttisen tuoton lisäksi käytetään saavutetun tuoton vertailua kaupungin määrittelemään vertailuindeksiin nähden. Vertailuindeksi muodostuu alla määriteltävistä indekseistä ja salkun neutraaliallokaatiosta. Myös kaupungin omassa hoidossa olevan Tuoteportfolion osakeindeksirahastot ja korkorahastot seuraavat näitä indeksejä mahdollisimman tarkasti. Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahastossa 2014 käytettävät indeksit:

9 9 e) Salkun neutraaliallokaatio vuodelle 2014 & tammikuu 2014 tilanne Sijoitustoiminnan markkinariskien hallitsemiseksi pyritään tehokkaaseen hajautukseen eri omaisuusluokkien ja markkinoiden välillä. Hajautuksen pohjana on vuosittain tehtävä rahastoa koskeva allokaatiopäätös ja siihen liittyvät eri omaisuuslajien vaihteluvälit. Rahaston sijoitusperiaatteiden mukaisesti sijoitustoiminnassa pitkällä aikavälillä varat jaetaan osakkeisiin, korkosijoituksiin sekä muihin sijoituksiin seuraavien enimmäisvaihteluvälien mukaisesti: Osakkeet 0-60 % Korkosijoitukset % Vaihtoehtoiset sijoitukset 0-20 % Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston vuoden 2014 omaisuusluokkakohtainen neutraaliallokaatio, vaihteluvälit ja tilanne :

10 10 Vaihteluvälit Min (%) Neutraaliallokaatio Allokaatio Vaihteluvälit Max (%) Osakkeet ja Osakerahastot 0 % 40,00 % 37,59 % 60 % Suomi 0 % 6,00 % 4,80 % 20 % Eurooppa 0 % 10,00 % 9,76 % 20 % Pohjois-Amerikka 0 % 10,00 % 8,43 % 20 % Maailma 0 % 7,00 % 8,42 % 20 % Japani 0 % 2,00 % 1,83 % 5 % Emerging markets 0 % 5,00 % 4,35 % 15 % Korkosijoitukset 30 % 50,00 % 58,80 % 100 % Rahamarkkinat 3 % 6,00 % 12,24 % 80 % Valtioiden lainat 0 % 20,00 % 18,74 % 60 % Yrityslainat, Investment grade 0 % 10,00 % 9,44 % 35 % Yrityslainat, High Yield 0 % 6,00 % 10,32 % 20 % Yrityslainat, Emerging markets debt0 % 3,00 % 3,33 % 10 % Yrityslainat, muut 0 % 5,00 % 3,60 % 20 % Käteinen 1,15 % Vaihtoehtoiset sijoitukset 0 % 10,00 % 3,62 % 20 % Hedgerahastot+ muut sijoitukset 0 % 2,00 % 1,55 % 10 % Kiinteistö-rahastot 0 % 5,00 % 0,58 % 10 % Private equity 0 % 3,00 % 1,48 % 10 % Kaupunki voi omassa hoidossaan olevalla tuoteportfoliolla toteuttaa tarvittaessa taktista allokaationäkemystä koko Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston osalta. Taktisesta eli lyhyen ajan allokaationäkemyksestä keskustellaan Danske Capitalin asiantuntijoiden kanssa vähintään kerran kuussa ennalta sovituissa tapaamisissa. Tapaamisia voidaan järjestää myös useammin markkinatilanteen niin vaatiessa. Vuoden 2014 alussa tullaan salkun tilanteeseen tekemään seuraavat muutokset: osakkeissa mennään lievään ylipainoon, johtuen mm. korkojen matalasta tuottopotentiaalista ja länsitalouksien toipumisesta. Rahat allokoidaan sekä yrityslainojen High Yield luokasta (HY:n ylipainoa pienennetään) että rahamarkkinasijoituksista. Valtionlainat, jotka ovat herkimpiä korkotason muutoksille, pidetään pienessä alipainossa. Kehittyvien talouksien lainoissa pysytään neutraalissa. Kiinteistörahastojen sijoitussitoumuksiin allokoidaan rahaa rahamarkkinasijoituksista sitä mukaan kun pääomakutsuja tulee ja mahdollisesti myös etsitään uusia kiinteistörahasto sijoituskohteita. USA:ssa talouskasvu ja yritystulosten kehitys ovat vahvoja, investoinnit lisääntyvät ja työllisyys paranee. f) Salkun neutraaliallokaation tuotto-odotus 12 kk

11 11 Sijoitusperiaatteissa sijoitustoiminnan lähtökohtana on pääoman reaaliarvon säilyttäminen pitkällä aikavälillä sekä sijoituksille tavoitellaan myös yli 5%:n tuottoa pitkällä aikavälillä. Asetettu tuottotavoite edellyttää varojen allokoimista myös tavanomaisten korkosijoitusten ulkopuolelle. Sijoitussuunnitelmassa asetetaan tuottotavoite vuoden periodille. Vuoden tuottotavoite voi poiketa olennaisestikin sijoitusperiaatteissa määriteltävästä pitkän aikavälin tuottotavoitteesta. Näkemys 12 kuukautta eteenpäin Kehittyneiden maiden taloudet kasvavat yksityisen kulutuksen sekä yritysten investointien lisääntyessä. Keskuspankkien rahapolitiikka säilyy pääosin elvyttävänä, mutta talouskasvun kiihtyessä tulee tapahtumaan rahapolitiikan eriytymistä, mikä puolestaan voi johtaa merkittäviin suhteellisiin valuuttakurssimuutoksiin sekä korkotason nousuun. Kaiken kaikkiaan odotetaan rahapolitiikka- ja kasvu-ympäristön tukevan osakkeita ja muita riskillisiä omaisuuslajeja, mutta tuotto-oletukset ovat selvästi viime vuotta maltillisemmat. Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston neutraaliallokaation omaisuusluokkakohtainen tuotto-odotus: Tuottoodotus 12 kk Tuottoodotus 10 v. Volatiliteetti 10 v. Osuus salkussa Osakkeet ja Osakerahastot 8,80 % 8,30 % 16,60 % 40 % Suomi 9,00 % 8,50 % 21,80 % 6 % Eurooppa 9,00 % 8,00 % 16,70 % 10 % Pohjois-Amerikka 7,00 % 8,00 % 16,70 % 10 % Maailma 8,20 % 8,00 % 15,90 % 7 % Japani 13,00 % 7,00 % 18,60 % 2 % Emerging markets 11,00 % 10,00 % 22,80 % 5 % Korkosijoitukset 1,60 % 2,50 % 3,60 % 50 % Rahamarkkinat 0,30 % 1,20 % 1,00 % 6 % Valtioiden lainat -0,20 % 1,50 % 3,80 % 20 % Yrityslainat, Investment grade 2,00 % 2,50 % 4,00 % 10 % Yrityslainat, High Yield 3,80 % 5,00 % 12,40 % 6 % Yrityslainat, Emerging markets debt 4,40 % 4,20 % 9,30 % 3 % Yrityslainat, muut 5,40 % 4,50 % 8,80 % 5 % Käteinen Vaihtoehtoiset sijoitukset 6,50 % 6,50 % 9,90 % 10 % Hedgerahastot+ muut sijoitukset 5,00 % 5,00 % 8,00 % 2 % Kiinteistö-rahastot 5,00 % 5,00 % 7,00 % 5 % Private equity 10,00 % 10,00 % 27,20 % 3 % Kaikki yhteensä 5,00 % 5,20 % 8,50 % 100 %

12 12 6. Salkkurakenteeseen liittyviä toimenpiteitä vuoden 2014 aikana a) Suojaava varainhoito salkku Pääoman turvaavuutta korostava varainhoito on osoittautunut tarpeelliseksi nopeasti muuttuvilla pääomamarkkinoilla. Suojaavalla varainhoito salkulla tarkoitetaan varainhoitomallia, jossa sijoitusstrategian taustalla on riskimalli, jonka avulla sijoitussalkun tappioriskiä pyritään rajaamaan. Varainhoidon tavoitteena on pitkällä aikavälillä saavuttaa mahdollisimman vakaa arvonnousu siten, että rahaston tappioriskiä rajataan aktiivisella allokaatio- ja riskienhajautusmallilla. Salkku kilpailutetaan vuoden 2014 aikana. Valittu varainhoitaja ei voi toimia varainhoitajana Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston muissa täyden valtakirjan varainhoitosalkuissa. Salkun koko tulee olemaan milj. euroa. b) Vastuullinen konsultti Kaupunki allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet kesällä 2013 ja on sen myötä sitoutunut sijoitustoiminnassaan edistämään vastuullista sijoitustoimintaa. Kevään 2014 aikana tullaan kilpailuttamaan konsultti, joka tekee Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sijoituksista kerran kaksi kertaa vuodessa vastuullisuusanalyysin ja joka toimii kaupungin yhteistyökumppanina mahdollisissa vaikuttamisprosesseissa. c) Vastuullisen sijoittamisen periaatteet Kaupungin vastuullisen sijoittamisen periaatteet tullaan kirjoittamaan vuoden 2014 aikana. YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin liittyvä Vastuullisuusraportti tehdään 2014 loppuvuonna. d) Rahastojen valinta prosessi Kaupungin rahasto valinta prosessista kirjoitetaan toimintaohje kevään 2014 aikana.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 1313/02.05.05/2015 115 Investointirahaston sijoitusperiaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Maarit Vierunen, puh. 046 877 3296 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 356. Kaupunginhallitus 03.12.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 356. Kaupunginhallitus 03.12.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Sivu 1 / 1 4928/02.05.05/2012 356 Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sijoitusperiaatteiden tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot: Vierunen Maarit, puh.

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET 2 Sisältö 1. SIJOITUSTOIMINNAN MÄÄRITELMÄT... 3 2. SIJOITUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET... 3 3. TOIMIALASIJOITTAMISEN PERUSTEET... 3 4. KASSAVAROJEN SIJOITTAMISEN

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Liite yv 20/1/2015 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Hyväksytty yhtymävaltuustossa 8.9.2015, 20 Sisällysluettelo 1. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä HA LLINTO PALV ELU T SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä Käsitelty: yhtymähallitus 27.5.2016 xx Hyväksytty: yhtymävaltuusto 14.06.2016 xx Tämä ohje on voimassa 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Hyväksytty 29.8.2010 1 (10) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta sijoituspolitiikalle

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 1 (10) Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 Sijoitustyöryhmä 27.5.2014 Kaupunginhallitus 9.6.2014 Kaupunginvaltuusto x.x.2014 2 (10) Sisällysluettelo 1 Tausta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016 Markkinakatsaus Kesäkuu 2016 Talouskehitys Maailmantalous on OECD:n mukaan hitaan kasvun ansassa, tarvetta on kokonaisvaltaisille vero- ja rahapoliittisille sekä rakeenteellisille toimenpiteille Suomen

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010. hyväksyttäväksi 1 (11) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. SIJOITUSPOLITIIKKA 1.1. Sijoitusomaisuus 1.1.2010 1.2. Tuottotavoitteet

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan Matti Kantomaa Tämän päivän haasteet korkosijoittajalle 1 kk Euribor 0,4 % Saksan 2 vuoden obligaatiotuotto 0,17 % Saksan 10 vuoden obligaatiotuotto 1,7 %

Lisätiedot

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa Sijoituspolitiikka Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa 8.11.2017 Sijoitustoiminnan perusperiaatteet 1/4 Lahden Seudun ekonomit ryn sijoitustoiminnan perusperiaatteet ovat yhdistyksen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016 Markkinakatsaus Huhtikuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja mutta Euroopassa pieniä positiivisia signaaleja, kun ostopäällikköindeksit nousivat ja Saksan IFO -indeksi ylitti

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015 Markkinakatsaus Joulukuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo laski lokakuussa 11 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi oli marraskuussa

Lisätiedot

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2015 Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014 Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan yleisistä perusteista.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Sijoitustyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PL 10, IISALMI Puh. (017)

Sijoitustyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PL 10, IISALMI Puh. (017) Sijoitustyöryhmä 24.4.2017 Kaupunginhallitus 21.8.2017 Kaupunginvaltuusto 28.8.2017 PL 10, 74101 IISALMI Puh. (017) 272 31 2 (9) Sisällysluettelo 1 Tausta ja tavoitteet... 3 2 Sijoitusorganisaatio ja valtuudet...

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Markkinaympäristö talouden fundamentit edelleen kunnossa Maailmantalouden kasvu on edelleen vahvaa, joskin hidastunut viime vuodesta

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa

Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa >JXRRQUJRJZYJ[Y ZV[RVR[[ *()) 1 Markkinanäkemys Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa Inflaation nousu on johtanut rahapolitiikan kiristämiseen

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Epävarmuus väistyy sijoitusmarkkinoilla Epävarmuus on vähentynyt tuntuvasti sijoitusmarkkinoilla EKP:n joulukuun alussa tekemien päätösten jälkeen ja vuosi 2012 on alkanut poikkeuksellisen

Lisätiedot

Onko edessä pitkä hitaan kasvun jakso? Globaali toimintaympäristö (5 D:tä):

Onko edessä pitkä hitaan kasvun jakso? Globaali toimintaympäristö (5 D:tä): Talouden näkymät? Jari Järvinen Toukokuu 215 Twitter: @jarvinen_jari YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaja Keskeiset kysymykset: Globaali toimintaympäristö? Kansainvälisen

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Pankkien ja pankkiiriliikkeiden varainhoidon tarkoituksena on tuoda asiakkaan sijoituspäätöksiin ja salkunhoitoon lisäarvoa. Täyden

Lisätiedot

Aamuseminaari 9.4.2008

Aamuseminaari 9.4.2008 Aamuseminaari 9.4.2008 Rahastouutuuksia alkuvuonna Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku Rahastojen rahasto, joka yhdistää Nordean absoluuttisen tuoton strategioita Positiivista tuottoa ja hajautusta salkkuun

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. helmikuu 2017

Markkinakatsaus. helmikuu 2017 Markkinakatsaus helmikuu 2017 Talouskehitys Trumpin ajamien veronkevennysten uskotaan siivittävän USA:n talouskasvua selvästi lähivuosina, mikä vauhdittaisi maailmankaupan kasvua. Talouspoliittisista uudistuksista

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 2 Taantumapelot heiluttaneet markkinoita 3 Osakkeiden nousu tasaantunut Ristiriitaisia viestejä Taloudesta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Edustajisto hyväks. 29112012 1 (11) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Valtion Eläkerahasto sijoittajana

Valtion Eläkerahasto sijoittajana Valtion Eläkerahasto sijoittajana Toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi Valtion Eläkerahasto (VER) 13.11.2007 Valtion omistajapolitiikka -seminaari Valtion Eläkerahasto (VER) Väestön ikääntyminen Suomen osittain

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl.

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl. Varainhoito Rahastot Pääomaturvatut Elina Pankkiiriliike 5. huhtikuuta 2008 Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö Elina toimii Rahoitustarkastuksen myöntämällä toimiluvalla

Lisätiedot

2014 1 Kuukausikatsaus

2014 1 Kuukausikatsaus 2014 1 Kuukausikatsaus Epävarmuustekijöitä väistyi Joulukuun alussa alkanut osakekurssien lasku jäi tilapäiseksi ja kuun jälkipuoliskolla kurssit toipuivat. Markkinoita tuki mm. se, että kahteen epävarmuustekijään

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011 Front Capitalin uudet sijoitusvaihtoehdot kesäkuussa Front Capital siirtyi viime kuussa kokonaan sähköisen markkinointimateriaalin ja tiedottamisen käytäntöön. Tässä Kuukausikatsauksessa keskitymme kertomaan

Lisätiedot

Parempi suunnitelma varoillesi

Parempi suunnitelma varoillesi Parempi suunnitelma varoillesi xx.xx.2014 Presentation name / Author 16.9.2014 2 Tapaamisessa tänään 1. Esittäytyminen 2. Oma tilanteesi 3. Omat tavoitteesi 4. Ratkaisumme sinun tarpeisiisi 5. Päätökset

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Sijoitusstrategia 2017

Sijoitusstrategia 2017 Sijoitusstrategia 2017 LUONNOS 11.1.2017 1 Sisältö 1. Kunnan taustatiedot ja lähtökohdat 1.1. Kunnan sijoitustoiminnan tarkoitus ja määritelmät 1.2. Sijoitustoiminta 1.3. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.4.

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaminen kannattaa. Vastuullinen sijoittaminen 10.6.2010 Anna Hyrske ja Magdalena Lönnroth

Vastuullinen sijoittaminen kannattaa. Vastuullinen sijoittaminen 10.6.2010 Anna Hyrske ja Magdalena Lönnroth Vastuullinen sijoittaminen kannattaa Vastuullinen sijoittaminen 10.6.2010 Anna Hyrske ja Magdalena Lönnroth Kuinka uudesta hypetyksestä vastuullisessa sijoittamisessa on kyse? - Onko vastuullinen sijoittaminen

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Markkina romuna milloin tämä loppuu?

Markkina romuna milloin tämä loppuu? FIM ON PALANNUT! Olemme jälleen henkilöstön omistama, riippumaton, suomalainen varainhoitotalo - jatkamme työtämme aktiivisena ja kantaaottavana sijoittajan pankkina Vesa Engdahl / 18.11.2008 Markkina

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2017

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2017 Markkinakatsaus Maaliskuu 2017 Talouskehitys Talousluvut ovat viime aikoina olleet hyvin vahvoja sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Euroalueella inflaatio nousi kahteen prosenttiin, hälventäen deflaatiopelkoja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2017

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2017 Markkinakatsaus Huhtikuu 2017 Talouskehitys Vuoden ensimmäiset isommat poliittiset Eurooppavaalit Hollannissa menivät markkinoiden kannalta hyvin Vapauspuolueen kannatuksen jäädessä selvästi odotuksia

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

SIJOITUSEHDOTUS 24.6.2014 LUUMÄEN KUNTA. Ehdotuksen johdanto ja tausta-ajatuksia

SIJOITUSEHDOTUS 24.6.2014 LUUMÄEN KUNTA. Ehdotuksen johdanto ja tausta-ajatuksia SIJOITUSEHDOTUS 24.6.2014 LUUMÄEN KUNTA Ehdotuksen johdanto ja tausta-ajatuksia Luumäen kunnan hallintojohtaja on pyytänyt Suomen Pankkiiriliike Oy:ltä ehdotusta 3 miljoonan euron sijoittamiseksi kunnan

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

OSAKEMARKKINAKATSAUS. Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto

OSAKEMARKKINAKATSAUS. Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto OSAKEMARKKINAKATSAUS Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto 15.3.2017 Osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2017 Näkymät vuodelle 2017 haasteelliset erityisesti Yhdysvalloissa Trumpin valinnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA SIJOITUSSTRATEGIA

LUUMÄEN KUNTA SIJOITUSSTRATEGIA LUUMÄEN KUNTA SIJOITUSSTRATEGIA Kh 3.3. 2014 Kv 2014 1. SIJOITUSTOIMINNAN TAUSTAA Luumäen kuntaan on vuosien kuluessa muodostunut sijoitusomaisuus sekä maksuvalmiuden ylittävistä varoista että lahjoituksina

Lisätiedot

Työeläkevakuuttajien vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Työeläkevakuuttajien vastuullisen sijoittamisen periaatteet Työeläkevakuuttajien vastuullisen sijoittamisen periaatteet 1 Muistion tarkoitus Tämän muistion vastuullisen sijoittamisen periaatteet on hyväksytty Työeläkevakuuttajat TELAn hallituksen kokouksessa 28.1.2008.

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä 3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: innovaatiot

Lisätiedot

Säästöpankkien Varainhoito

Säästöpankkien Varainhoito Säästöpankkien Varainhoito Markkinakatsaus Joulukuu 2017 POLTTOPISTEESSÄ Tarkastelumme kohteena Joulukuussa TALOUSTILANNE Positiiviset talouskasvunäkymät vuodenvaihteessa YHDYSVALLAT Yhdysvaltojen talouskasvu

Lisätiedot

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNAN SÄÄNNÖT. Sääntökokoelma C 2 VIII-2014 YKN Mitätöi lehden III

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNAN SÄÄNNÖT. Sääntökokoelma C 2 VIII-2014 YKN Mitätöi lehden III ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNAN SÄÄNNÖT Sääntökokoelma C 2 VIII-2014 YKN 24.8.2014 Mitätöi lehden III - 2010 SISÄLLYSLUETTELO: ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNAN SÄÄNNÖT 3 1. YLEISPERIAATTEET

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Sisältö 1. Miksi hajauttaa sijoituksia? 2. Ajallinen hajauttaminen 3. Hajautus omaisuusluokissa 4. Toimialakohtainen hajauttaminen 5. Hajauttaminen yhtiön koon mukaan 6. Maantieteellinen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot

Kurssinousuja keskuspankkien (FED) tuella

Kurssinousuja keskuspankkien (FED) tuella Kuukausikatsaus marraskuu 2013 6.11.2013 Kurssinousuja keskuspankkien (FED) tuella Taloustilastoinnin yllätykset vähentyneet Yhdysvalloissa korkea talouskasvuodotus Euroalueella odotukset nousussa FED:n

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

ONNISTU SIJOITTAMISESSA! INSTITUTIONAALISEN SIJOITTAJAN NÄKÖKULMA

ONNISTU SIJOITTAMISESSA! INSTITUTIONAALISEN SIJOITTAJAN NÄKÖKULMA ONNISTU SIJOITTAMISESSA! INSTITUTIONAALISEN SIJOITTAJAN NÄKÖKULMA Arvopaperin Rahapäivä 17.9.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ESITYKSEN SISÄLTÖ Ilmarinen lyhyesti Sijoitusmarkkinoiden pitkän aikavälin

Lisätiedot

Markkinakatsaus Marraskuu 2017

Markkinakatsaus Marraskuu 2017 Markkinakatsaus Marraskuu 2017 Talouskehitys Trump nimitti Yhdysvaltojen keskuspankin (FED) tulevaksi pääjohtajaksi Jerome H. Powellin, joka jatkanee FEDin nykyistä rahapoliittista linjaa. Valinta nostaa

Lisätiedot

UB Korkosalkku. Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013

UB Korkosalkku. Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013 UB Korkosalkku Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013 Markkinat Euroopan korkomarkkina on jo pitkään ollut pääosin kahden muuttujan armoilla: euroalueen velkaongelman ja sitä seuranneen pankkikriisin sekä

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

Markkinakatsaus Syyskuu 2017

Markkinakatsaus Syyskuu 2017 Markkinakatsaus Syyskuu 2017 Talouskehitys Yhdysvalloissa velkakattoneuvotteluihin otettiin myrskytuhojen takia 3 kuukauden aikalisä. Trumpin verouudistuksen uskottavuus horjuu, kun Valkoisen talon sisälläkin

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales Markets Academy Sijoitukset Lassi Järvinen Asset Sales Avaus & tavoitteet Tavoitteena luoda yleiskatsaus sijoitusmarkkinoihin ja sijoittamisen perusteisiin Käydään läpi seuraavat aiheet: Sijoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN VUOSI 2012 Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus 23.1.2013 klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 7,4 prosenttia Sijoitusomaisuuden

Lisätiedot

Tervetuloa Aamuseminaarin!

Tervetuloa Aamuseminaarin! Tervetuloa Aamuseminaarin! Klo 8.15 Tervetuliaissanat Seppo Määttänen ja Jari Kivihuhta 8.20 Yhdistä aktiivinen sijoittaminen ja pääomaturva Miia Hukari 8.50 Unohda vertailuindeksi katse absoluuttiseen

Lisätiedot