WORKSHOP: Sisäisen ja ulkoisen laskennan yhdistäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WORKSHOP: Sisäisen ja ulkoisen laskennan yhdistäminen"

Transkriptio

1 A Basware Presentation WORKSHOP: Sisäisen ja ulkoisen laskennan yhdistäminen Basware Käyttäjäpäivät Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti

2 Agenda Osallistujien lyhyt esittäytyminen Ennakkotehtävien purku Alustus ja tehtävänanto Jakautuminen ryhmiin ja ryhmätyöskentelyä Loppuyhteenveto Workshopin vetäjät: Ilkka Mehtonen, Team Manager, Basware Anne-Mari Kela-Seppänen Team Manager, Basware

3 Workshop: Sisäisen ja ulkoisen laskennan yhdistäminen Ennakkotehtävän purku

4 Käytössä olevat järjestelmät Sisäinen laskenta Basware Business Planning Basware FPM tulossa käyttöön Fakta/QlikVew/BP/Excel Kirjanpitoon integroitu kustannuspaikkalaskenta ja laskennalliset tositesarjat Oracle Financials - Fina Visma econet Emce Status Omaan käyttöön räätälöity järjestelmä Vuoden 2011 loppuun asti AdeEko, alkaen SAP Excel Basware Group Consolidation Ulkoinen laskenta Group Consolidation Aditron Wintime V10/GC/Navision Visma, vaihtuu Dynamics AX + GC7 PRoEconomica, Lociga Econet Pro ja Hyperion Hyperion ja Business Objects Visma econet Emce Logican AdeEko Oracle Sonet Digia Enterprice Wintime Status SAP Excel Confidential -

5 Saadaanko yrityksenne sisäisen ja ulkoisen laskennan raportit samasta järjestelmästä? Puolet vastaajista, joiden raportteja ei kokonaan saada samasta järjestelmästä, kertoi kuitenkin että yhdistämisestä on keskusteltu Kyllä Ei Osittain Confidential -

6 Minkä tyyppisistä järjestelmistä tietoa tuodaan Sisäiseen laskentaan 6 Kirjanpito (V10, Raindance, Navision, myynti, tuotantoerp) HR Basware IP Palkkahallinto CRM Tuntikirjausjärjestelmä Myyntijärjestelmä Kirjanpito ja hankehallinnon Reportronic (työajan seuranta) Oppilashallintojärjestelmät (suunnitteilla) Laskutusjärjestelmät, Hermes-järjestelmä Erilaiset perustietojärjestelmät Ulkoiseen laskentaan - Confidential - Kirjanpito Palkanlaskenta Toiminnanohjausjärjestelmä Käyttöomaisuuskirjanpito Ostolaskujen kierrätysjärjestelmä Matkalaskujärjestelmä Maksuliikenne Opus Capita Myyntijärjestelmät Pankki Basware IP AM Kassa Reskontrat Katelaskentajärjestelmä Asiakasjärjestelmät

7 Onko sisäisen ja ulkoisen laskennan järjestelmienne välillä liittymä? Liittymiä on seuraavien järjestelmien välillä: Ei 26 % Kyllä 74 % Kirjanpitojärjestelmä => FPM / BP ERP => Fakta ja Qlikview IP => BP Kirjanpito => GC7 BP => GC7 ERP => BP Sisäinen ja ulkoinen järjestelmä on yksi järjestelmä Confidential -

8 Käyttävätkö sisäinen ja ulkoinen laskenta samaa tilikarttaa? Ei 32 % Kyllä 68 % Confidential - Miksi ei ole sama tilikartta? Useita ulkoisen laskennan järjestelmiä. Ainakin vähittäismyynnin osalta tuotetiedot erilaisia kuin konsernilaskennassa. Ulkoisessa laskennassa tarvitsemme joitakin tilejä, joille ei ole tarvetta sisäisen laskennan puolella. Mm. myynti kirjautuu arvonlisäverokannoittain eri tileille, sisäisessä laskennassa yhdistetään. GC:ssä oli valmiina kuntamallin tilikartta, jota siellä käytetään, se ei ollut tarpeeksi laaja muuhun erittelyyn. Sisäisessä laskennassa osa tileistä yhdistetty tiliryhmätasolle. Tilinumerot eivät ole samat, mutta suuria sisällöllisiä eroja ei ole. Kaikki ulkoisenlaskennan tilit ovat sisäisesä laskennassa. Lisäksi sisäisessä laskennassa on sisäisiä veloituksia varten omia tilejä.

9 Seurantatasot Sisäinen laskenta Palvelualue Kustannuspaikka Henkilö Liiketoiminta Asiakas Tuote, tuoteryhmä Tehdas, tuotantolinja Yhtiö Konserni Segmentit Projektit Kaupunki, toimialue, lautakunta tulosyksikkö Toiminto Produktio jne. Ulkoinen laskenta Yhtiö Konserni Kustannuspaikka Projekti Yhdistelty kaupunki, peruskaupunki/taseyksikkö, tulosyksikkö, kumppani, kohde, littera, hanke Osasto Produktio Segementti Tuoteryhmä jne. 9

10 Täsmäytetäänkö sisäisen ja ulkoisen laskennan tuottamat luvut keskenään? Kuka on vastuussa täsmäytyksestä? % 16 % 34 % 24 % Sisäinen laskenta Ulkoinen laskenta % 22 % 22 % 28 % Sisäinen ja ulkoinen laskenta yhdessä Kirjanpito 0 Kyllä Ei EOS Confidential -

11 Missä tuloslaskelman, taseen ja rahavirran erissä on merkittävimmät erot sisäisen ja ulkoisen laskennan välillä? Tuloslaskelmassa ei eroja. Tase ja rahoituslaskelma tehdään vain ulkoisesta laskennasta. Tuloslaskenta täsmää tasolla tulos ennen satunnaisia eriä. Tase ja rahavirta: käyttöpääomaerissä. Periaatteissa ei eroja, mutta sisäisessä laskennan avulla pystytään tekemään vyörytyksiä sekä laatimaan ennustuksia tiedossa olevien erien avulla. Saatavissa ja lyhytaikaisissa veloissa. Ei eroja Konsernitasolla näissä ei ole eroja Tuloslaskelma Tällä hetkellä teemme hyvin pieniä oikaisuja sisäisen laskennan tarkoituksiin. Tuloslaskelmassa oikaisemme realisoitumattomat johdannaiset. Muut maksuvalmiuden muutokset Jonkin verran eroa käyttöpääomatasolla. Sisäisessä laskennassa ei rahoituksen ja oman pääoman rahavirtaa. Kurssierot ovat merkittävät (eri kurssausmetodit), sekä luottotappiovarauksissa eri laskentatavat eri mailla. Koko viraston tasolla eroja ei ole. Sen sijaan eri yksiköiden toteumissa on eroja. Merkittäviä eriä ovat mm. sisäiset vuokrat ja eri yksiköiden väliiset palvelujen ostot ja myynnit (esim. kaupunginsairaala myy lääkäripalveluja kotihoito-osastolle) Confidential -

12 Tehdäänkö sisäinen ja ulkoinen raportointi samojen henkilöiden toimesta? Ei 43% Kyllä 57% Confidential -

13 Kuka/mikä taho teillä vastaa sisäisestä vs. ulkoisesta laskennasta? Sisäinen laskenta Talouspäällikkö ja controller 13 Business controlling (osa finance departmentia) Taloustiimi + Group controller Talousihteerit Business Control -ryhmä Johto Taloussuunnitteluyksikkö Laskentapäällikkö CFO Suunnittelu- ja rahoitusyksikkö Confidential - Ulkoinen laskenta Kirjanpitopäällikkö Finance department Taloustiimi + Accounting manager Taloussihteerit Controller Corporate Accounting ja eri liiketoimintayksiköiden kehitysyksiköt Johto Taseyksikkö (talouspalvelut) Suunnittelu- ja rahoitusyksikkö (yhteistoiminnassa talouspalvelujen kanssa) Kirjanpitoryhmä CFO Financial controller Palvelukeskus

14 Miten realistisena itse näet ja koet sisäisen ja ulkoisen laskennan yhdistämisen? Meillä on jo nyt tuloslaskelmatiedot samat. Tavoitteena on saada myös tase sisäisen laskennan puolelle. Tulevaisuudessa olisi hyvä saada myös ulkoisen laskennan tulos ja tase FPM:stä. Hyvin realistisena Meillä nämä yhdistyvät hyvin jouhevasti. Näin on menetelty viimeiset 10v. Lähtötiedot samat, mutta ulkoisen on noudatettava ohjeita ja säädöksiä, sisäisen avulla voi tehdä suuntaa antamia apulaskelmia jne... Lopputuloksen on kuitenkin oltava sama. Erittäin realistisena, koska vain näiden yhdistelmällä johdolla on mahdollisuus relevanttiin ja oikeaan tietoon johtamisen välineenä. Tiedon yhdenmukaistaminen jo iso haaste Näillä näkymin yhdistämistä ei olla toteuttamassa lähitulevaisuudessa Kunnat tekevät tällä tavalla Täydellistä yhdistämistä en näe realistisena tai tarpeellisena, mutta läheinen synkronointi on tarpeen. En usko, että olemme yhdistämässä näitä tapahtuvaksi samasta järjestelmästä. Tämä ei ole meille ongelma eikä aiheuta lisätyötä kovinkaan paljon. Melko realistista ja suotavaa Tietyiltä osin järkevää Meidän ympäristössä en näe kovin realistisena, koska eri liiketoiminnoilla on erilaiset tarpeet. Joiden liiketoimintojen sisällä voisi onnistua, mutta konsernitasolla ei. En näe realistisena, koska niiden pääasiallinen tarkoitus on tuottaa informaatiota erilaisille sidosryhmille, joiden tietotarve eroaa merkittävästi toisistaan. Täydellinen yhdistäminen tuskin ikinä mahdollista ja/tai kannattavaa, mutta liittymien avulla voisi raportointia nopeuttaa ja yhdenmukaistaa. Tällä hetkellä manuaalinen työmäärä on varsin mittava. Kirjanpidon osalta yhdistäminen on riittävää Confidential -

15 Ryhmätyön alustus

16 Ulkoinen ja sisäinen raportointi tiedonsiirtoineen TOT ENN Business Planning BUD # # # ERP/ ERP/ ERP/ # Kirjanpito Kirjanpito Kirjanpito # # # # TOT ENN Group Consolidation BUD Konsernieliminoinnit sisältävä ennuste/budjetti?

17 Tiedonsiirtojen lukumäärä ja täsmäytys Mitä ongelmia käytännössä voi aiheutua Kuinka monessa paikassa dataa joudutaan täsmäyttämään Perustietojen ylläpito monessa paikassa Perustietojen konversion ylläpito ( tilikartta, ulottuvuudet) Riskinä kaksi eri toteumaa (esim. tekniset ongelmat, laskentaperiaate-erot, termierot) Analysointi ulkoisesta laskennasta liiketoimintalähtöisesti (esim. CF -analyysi NWC:n muutos) Johdon ennusteet vs. ulkoisesti julkistettavat ennusteet (esim. tulosvaroitus, strategia) Confidential -

18 Ryhmätyökysymykset: Yhteiset/erilaiset perusrakenteet sisäisessä/ulkoisessa laskennassa Perusrakenteet Tilikartta Organisaatiohierarkia Muut ulottuvuudet Mitä hyötyä yhteisistä rakenteista? Mitä esteitä yhteisten rakenteiden käyttämiselle/miksi erilaiset rakenteet? Mitkä perusrakenteet yhdistäisit? Confidential -

19 Vaihe 1 5 min Ryhmä 1 Vaihe 2 5 min Ryhmä 1 Ryhmä 2 Vaihe 3 5 min Ryhmä 3 Ryhmä 4 Vaihe 4 Ryhmät 1 ja 3 yhteenveto 5 min Ryhmät 2 ja 4 yhteenveto 5 min Confidential -

20 Loppuyhteenveto Millainen voisi olla yhtenäinen järjestelmä?

21 Ulkoinen ja sisäinen raportointi samassa järjestelmässä Yksi tilikartta TOT ENN FPM BUD # # # Kirjanpito/ERP Kirjanpito/ERP Kirjanpito/ERP Confidential -

22 Erilaiset perusrakenteet mahdolliset samassa kannassa Sisäinen tilikartta Ulkoinen tilikartta Tiedonsiirto tilikonversiolla Tiedonsiirto TOT 1 Täsmäytys TOT Confidential -

23 Samanlaiset perusrakenteet yksi toteumatietotyyppi Täsmäytys TOT Confidential -

24 Kiitos! Kahvit kello 15:05 15:20 Metsähallissa

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008 Segmenttiraportointi käytännössä Syyskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin uusimpia IFRS-julkaisuja IFRS taskuopas 2009 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Illustrative corporate consolidated financial

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet Basware lyhyesti Basware Oyj on johtava kansainvälinen ohjelmistotalo, joka kehittää ratkaisuja organisaatioiden talousprosessien automatisoimiseksi hankinnasta maksuun. Baswaren ohjelmistoratkaisut automatisoivat

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Neea Salo 25.4.2014 2 Tiivistelmä Tänä päivänä organisaatiot

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Jakelun kehittämisryhmän raportti 28.11.2006 Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA JA TAVOITE...

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Kuninkaantien matkailutie: yritysverkoston yhteistyö

Kuninkaantien matkailutie: yritysverkoston yhteistyö Uudenmaan liiton julkaisuja E 83-2005 Uudenmaan liitto Kuninkaantien matkailutie: yritysverkoston yhteistyö Uudenmaan liiton julkaisuja E 83-2005 Kuninkaantien matkailutie: Yritysverkoston yhteistyö LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Kohti yhteisbrändiä ja sen yli - Yhteisbrändäyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä jäätelöalalla

Kohti yhteisbrändiä ja sen yli - Yhteisbrändäyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä jäätelöalalla Kohti yhteisbrändiä ja sen yli - Yhteisbrändäyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä jäätelöalalla Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Jenni Nikkanen 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Eri toimijaryhmien näkemyksiä kokonaisarkkitehtuurityöstä

Eri toimijaryhmien näkemyksiä kokonaisarkkitehtuurityöstä Eri toimijaryhmien näkemyksiä kokonaisarkkitehtuurityöstä VARKIT-osaprojekti Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin käsitystutkimus FEAR-projekti 45/2008 Hallinnon kehittäminen Eri toimijaryhmien näkemyksiä

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot