Kokousraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousraportti 10.6.2014"

Transkriptio

1 Kokousraportti Kokous: CEN TC 250 eli eurokoodeja käsittelevä kokous Lontoossa. Osanottajat: Denton pj, sihteeri Tracey Wilkins, SC puheenjohtajat: Malakatas, Mancini, Kuhlman, Couchman, Winter, Bond, Carvalho, Mazzolani, Bin Zhao HG Fire ja WG puheenjohtajat: Formichi, Moore, Luchinger, Feldtman ja Ascione sekä ainakin seuraavat maat ja henkilöt: UK: Haseltine, Nethercot, Norja: Leivestad, Saegrov, Saksa: Breitschaft, Schleifer, Schuppener, Jäger, Sveitsi: Ganz, Ranska: Frank, Osmani, Tshekki: Markova, Itävalta: Muncke, Italia: Croce, Ruotsi: Anderson-Stenmark, Rosell, Puola: Zobel, JRC: Dimova, Kypros: Chrysostomou, Belgia: Debruyckere, Slovakia: Halvonik, Hollanti: Lurvink, Romania: Bontea, Portugali: Pipa, Kreikka: Fardis, Irlanti: Wylde, Malta, CEN: Ascensao, Suomesta Timo Tikanoja. Esityslistan asiat kohdittain, joissa on raportoitavaa (asiat esitetty kokouksen etenemisen mukaisesti) 1. Opening of meeting Denton avasi kokouksen Follow-up to the forty-third meeting of CEN/TC250 (Kööpenhamina) Delftin kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin CEN/TC250 decisions agreed in Delft Denton totesi, että lukukohtainen kaavojen, kuvien ja taulukoiden numerointi on todennäköisesti mahdollista. Tämä edellyttänee kuitenkin CEN/BT päätöstä ja osanottajia pyydettiin varmistamaan, että päätökselle saadaan mahdollisimman laaja kansallinen tuki. 6.3 Matters arising that are not included elsewhere on the agenda SC4 sihteeristö säilyy toistaiseksi BSI:llä. WG7 sihteeristö on Norjassa (SN) WG3 Lasirakenteet: TC129 on tehnyt standardiehdotuksen, joka sisältää eurokoodin kanssa ristiriitaisia suunnittelusääntöjä. Ko. standardiehdotus on ollut enquiryssä. Kansalliset standardointijärjestöt ovat antaneet ristiriitaisuuksista kriittisiä kommentteja. Denton ja Ascensao olivat pitäneet juuri ennen kokousta palaverin TC129 edustajien kanssa ja ongelmien poistamiseen on lähdetty positiivisessa hengessä. Denton totesi, että keskustelussa oli suuri hyöty uudesta CEN/BT päätöksestä, jossa todetaan, että TC250 on johtava rooli suunnittelusääntöjen osalta. 7. Follow-up to the 46 th meeting of CEN/TC250Co-Ordination Group Keskeisiä asiat kokouksessa ovat olleet: projektiryhmien (PT) valintakriteerit 5-kyselyn ajoitus ja esitettävät kysymykset alaryhmien organisointi (TC250/SC ja TC250/WG alla) teknisten yhteistyötä vaativien asioiden tunnistaminen CAPin laatima ohjeistus ease of use termin merkityksestä käytännössä N1250 dokumentin päivitys

2 Keskustelujen perusteella on laadittu konsensusperiaatteella päätösehdotuksia, joista keskustellaan TC250 kokouksessa. 8.1 Chairman s introduction Tavoitteena on noin 10m rahoitus. Rahoituksen saamiseksi on hyväksyttävä tietyt muodollisuudet/byrokratia. 8.2 Review of CEN/BT derogations CEN/BT C36/2014 on hyväksytty äänestyksessä. Denton totesi, että päätös antaa vahvan aseman TC250 koskien suunnittelusääntöjä. Seuraavaksi tulee luoda jonkinlainen kampanja, jolla lähestytään muita teknisiä komiteoita, joiden kanssa on tarvetta suunnittelusääntöjen koordinointiin. Käytiin keskustelua siitä millaiset valtuudet TC250 tulisi olla ristiriitatapauksissa tai tapauksissa, joissa yhteistyö ei toimi. Breitschaft piti juridisesti ongelmallisena sitä, että tuotestandardit ylipäätänsä sisältävät suunnittelusääntöjä. Ascensao totesi, että päätöksen perusteella huonosti toimivasta yhteistyöstä voidaan raportoida CEN/BT:lle. Tehtiin päätös, jossa hyväksyttiin CEN/BT:ssä esitetyt asiat ja pyydetään TC250 puheenjohtajaa ottamaan yhteyttä muihin relevantteihin teknisiin komiteoihin ja lähettää tiedoksi TC250 työohjelman ja pyytää teknisiä komiteoita tehokkaaseen yhteistyöhön (mikäli tuotestandardeissa on suunnittelusääntöjä). 8.3 Update on CEN/TC250 organisation structure SC2 uusi puheenjohtajaksi valittiin Hans Rudolf Ganz Sveitsistä (päätös) ja väistyvälle puheenjohtajalle Mancinille esitettiin kiitokset (päätös) WG5 Membrane structures sihteeristön hoitaa Afnor (päätös) SC5 uusi puheenjohtaja Stefan Winter (Saksa) esittäytyi Käytiin läpi dokumentti N1098 samalla kun keskusteltiin alaryhmien käytöstä. TC/SC ja TC/WG alapuolelle voidaan perustaa tarvittaessa Task Groupeja (TG). TG ovat tehtävään sidottuja. Kommenttien perusteella todettiin, että TG:lle tulee laatia Terms of Reference (määrittelee tehtävänkuvan) ja TG puheenjohtajat on ilmoitettava TC250 sihteeristölle. Samalla todettiin, että PT:t työskentelevät TC/SC tai TC/WG alaisuudessa ja TG:t eivät voi antaa tehtäviä projektiryhmille. Asiasta tehtiin päätös. Kuhlman ja Bond olivat hieman huolissaan miten nykyisten EG-ryhmien asiantuntijat suhtautuvat siihen, että työ siirtyy PT-ryhmille. Pelkona on, että asiantuntijat lopettavat työskentelynsä eurokoodityön osalta. Ascensao totesi, että kaikkien jatkokehitystyöhön osallistuvien on rekisteröidyttävä. Denton totesi, että siitä miten rekisteröityminen hoidetaan, keskustellaan myöhemmin. Keskusteltiin siitä miten HG-ryhmien puheenjohtajat tulisi valita. Tällä hetkellä kyseessä on suljettu ryhmä, jonka puheenjohtajan TC250 nimeää. Keskustelun jälkeen todettiin, että HG ehdottaa ryhmän sisältä puheenjohtajaa ja tämän jälkeen TC250 tekee päätöksen (HG-Bridges ryhmän puheenjohtaja valitaan komitean sisäisellä postiäänestyksellä). Menettelytapa kirjataan N1250 dokumenttiin (valintamenettelystä tehtiin päätös). Denton totesi, että HG-ryhmien toimintaa voidaan tehdä läpinäkyvämmäksi keskeisten dokumenttien jakelulla. 8.4 Update on N1250 Policy guidelines and procedures Keskusteltiin N1250 dokumentin sisällöstä ja laadinnan tilanteesta. Dokumenttia ei voi vielä viimeistellä keskeneräisten asioiden takia (mm. projektiryhmien muodostaminen, ease of use ohjeistus, sopimusasiat). Jäger kritisoi nykyistä versiota mm. siitä, että jokaisen eurokoodin alussa toistetaan edelleen samat yleiset asiat. Denton totesi, että dokumentti on vielä työn alla ja sitä voi kom-

3 mentoida myöhemmin. Kyseessä on siis alkuvaiheen luonnos, mutta siihen voi lähettää halutessaan isoja linjoja koskevia kommentteja. 8.5 Update on amendments Muutossivut osiin EN ja EN on julkaistu. EN /A1 päätettiin lähettää loppuäänestykseen (FV). 8.6 Update of CEN/TC250 Business Plan Business plan hyväksyttiin komitean sisäisessä äänestyksessä. Dokumentti on toimitettu edelleen CCMC:hen. 9.1 Update on CEN/TC250 response to Mandate M/515 TC250 laatima rahoituspyyntö on valmistunut ja toimitettu CCMC:lle tammikuun lopussa. Rahoitusneuvotteluita hidastaa komission ja CENin välisen FPA-sopimuksen uusiminen, joka on vielä kesken. Denton uskoi, että FPA-sopimus allekirjoitetaan parin kuukauden sisällä. Rahoituspyyntö on mennyt komissiolle 5. maaliskuuta ja komissio on perustanut ryhmän arvioimaan pyyntöä. Komissio on pyytänyt pieniä tarkennuksia pyyntöön 13. toukokuuta (mm. mikä on kokonaisrahoitustarve (nykyinen pyyntö koskee vain 1. vaihetta), voidaanko 1. vaiheen rahoituksella tehty työ hyödyntää, mikäli muut vaiheet eivät saa rahoitusta). Tarkennuspyyntöön ollaan valmistelemassa vastausta. Denton kertoi, että Fuchs komissiosta on todennut, että mikäli vastaukset ovat tyydyttäviä, niin mahdollisuudet rahoitukseen ovat hyvät. Komissio edellyttää, että muutoksia/uusia asioita koskevat tausta-asiakirjat ovat julkisia. Keskusteltiin miten em. dokumentit tulisi julkaista, koska asiaan liittyy myös tekijäinoikeuksia. Denton ehdotti, että tehdään N-dokumentteja, jotka löytyvät TC250 Livelinkistä. 9.2 Establishment of Project Teams Projektiryhmien muodostamisessa tulee noudattaa FPA-sopimusta. Valinta tehdään avoimella tarjouskilpailulla. Tarjouspyynnössä kuvataan tehtävä ja käytössä oleva maksimirahoitus. Tarjouspyynnöt julkaistaan elokuun puolivälissä ja tarjousaika päättyy lokakuun puolivälissä. Sopimukset voidaan allekirjoittaa joulu-tammikuussa. Sopimusten tekeminen on NENin vastuulla. Denton totesi em. aikataulun olevan best case scenario. Malakatas epäili, että aikatauluun saa lisätä 3-6 kuukautta. Keskusteltiin ryhmän valintakriteereistä. Ohjeet kriteereistä ovat tekeillä. Tavoitteena on saada kokonaisuutena paras ryhmä (eri ryhmät edustettuna). Yhtenä kriteerinä on myös hinta, joskin painoarvo pidetään vähäisenä (kattohinta on siis ilmoitettu tarjouspyynnössä). Kriteerit tulevat aikanaan N-dokumenttina jakeluun. 9.3 EN systematic reviews 5-vuotiskysely on käynnistetty vaiheen 1 osalta. Dokumentissa N1118 esitetään kokonaiskuva kaikkien osien 5-vuotiskyselyistä. Denton informoi muita teknisiä komiteoita meneillään olevasta kyselystä ja samalla kaikkia osallistuja pyydettiin levittämään tietoa kyselyistä kansallisesti, jotta saataisiin mahdollisimman kattava palaute (päätös). Kreikka oli huolissaan EC6 muita lyhyemmästä kyselyajasta ja halusi lisää vastausaikaa. Denton pyysi Malakatasta ottamaan asiasta suoraan yhteyttä SC6 puheenjohtajaan. 9.4 Progress report of CAP on Ease of Use and reducing NDPs Breitschaft raportoi ease of use ohjeistuksen tämän hetkisestä tilanteesta (N1128). Ohjeistus perustuu viiteen pilariin :

4 Käyttäjät ja käyttäjien tarpeet määritellään eurokoodin pääasiallisimmat käyttäjät (kohderyhmä, jolle kirjoitetaan) Periaatteet ja priorisointi määritellään tärkeimmät periaatteet ease of use kannalta ja niiden tärkeysjärjestys Ohjeet/esimerkit- eurokoodia kirjoittaville annetaan ohjeistusta yksinkertaisemmasta esitystavasta esimerkkien kautta Johtaminen, hallinto ja tuki- esitetään toimenpiteet, miten esitetyt periaatteet otetaan käyttöön sekä miten ohjeistuksen noudattamista valvotaan/mitataan Tulosten mittaaminen suhteessa asetettuun tavoitteeseen määritellään tavat miten ease of use tavoitteeseen on päästy (esim. kokeneiden suunnittelijoiden tekemillä vertailulaskelmilla). Irlanti ehdotti, että eri osilla olisi yhteinen editointiryhmä. Malakatas pyysi, että ease of use ohje tulisi jakeluun. Ohjeistus valmistuu ennen seuraavaa TC250 kokousta ja tulee hyvissä ajoissa ennen kokousta jakeluun. Denton totesi, että CAP vain laatii suositukset asiasta ja TC250 joko hylkää tai hyväksyy ne. Kansallisten liitteiden pyynnöt jatkokehitystyötä varten Denton totesi, että jotkut työryhmät ovat pyytäneet kansallisia liitteitä suoraan kansallisilta standardisointilaitoksilta. Tämä ei ole oikea menettely vaan pyynnöt on tehtävä aina TC250 kautta. Lasirakenteita koskeva JRC.n julkaisema raportti Raportti on ollut kommentoitavana 3 kk ajan. Ainut kommentti raporttiin on tullut Portugalista. Raportti hyväksyttiin ja tehtiin päätös, että avataan työaihe teknisille spesifikaatioille (CEN/TS) ja TS-laadintatyö voi käynnistyä em. raportin pohjalta. 10 CCMC Ascensao raportoi CEN/BT:n tekemistä päätöksistä, yhteistyösopimuksista eri järjestöjen kanssa sekä uudesta CEN dokumentin laadinnan käynnistymisestä CWA 64 Design and Construction Code for mechanical and civil engineering for Gen II to IV nuclear facilities (ks. N1129). 11 Liaisons with CEN/TCs and organisations Todettiin, että tarvitaan tarkka ajantasainen lista. Tällä hetkellä on olemassa excel-taulukko, johon on listattu kaikki TC:t, joilla voi olla tarve yhteistyöhön TC250 kanssa. TC:t on luokiteltu statukseltaan yhteistyön osalta luokkiin aktiivinen, ei-aktiivinen (dormant) ja tarve yhteistyöhön. 12 Progress reports from Chairmen and Convenors Matkaraporttiin on kirjattu vain sellaiset asiat, joita puheenjohtajat korostivat kirjallisen raportin lisäksi: SC1: EN /A1 on lähetetty CCMC:lle julkaistavaksi. EN /A1 viimeinen versio on tulossa SC1 jakeluun ennen loppuäänestykseen lähettämistä. SC2: Jatkokehitystyötä tekevistä TG-ryhmistä vain TG Bridges vielä käynnistämättä. SC3: Osia voidaan ohentaa esim. siirtämällä testausohjeet muihin dokumentteihin/standardeihin. Keskusteltiin lyhyesti reikäuumapalkkeja koskevasta ohjeesta. Nyt asiat on esitetty yhdessä dokumentissa, mutta siirrettäessä asiat eurokoodiin, joudutaan asiat paloittelemaan eri kohtiin. Kuhlman kysyi voisiko CEN/TS olla tähän hyvä ratkaisu. Todettiin, että TS ei ole hyvä ratkaisu, koska dokumenttia ei ole pakko hyväksyä eri jäsenvaltioissa ja harmonisointi ei tällöin toimi. SC4: Couchman totesi, että reikäuumapalkkien ongelma koskee myös SC:ää.

5 SC5: Winter totesi, että EG:t muutetaan WG-ryhmiksi. Uudet asiat kuten CLT, betoni-puuliittorakenteet ja liimatut terästangot tulevat mukaan eurokoodiin. Winter totesi, että työ on toteutusstandardin osalta käynnissä, mutta standardilla ei ole kotia (mille TC:lle kuuluu, osaaminen kuitenkin parasta SC5:ssä). Denton pyysi Winteriä tekemään asiasta yksilöidyn ehdotuksen TC250:lle ja asiasta päätetään myöhemmin. SC6: Ei raporttia. SC7: Kalliorakentamisen (tunneling) kohtalo on edelleen auki. Suunnittelijat ihmettelevät, miksi aihe ei ole mukana. SC7 tekee yksilöidyn ehdotuksen, siitä miten asiassa edetään. Ascensao totesi, että tunneling ei kuulu CPR:n piiriin (not a construction work). EG:t katoavat ja niiden jäseniä pyydetään osallitumaan TG-ryhmiin, jotka arvioivat projektiryhmien työtä. SC8: SC8 on päättänyt koota uudelleen kansallisista kontaktihenkilöistä koostuvan verkon. Muuratuille rakenteille on perustettu WG. SC9: SC9 on perustanut kaksi WG:tä jatkokehitystyötä varten WG1(Puitteetja ohjeet): N1250 on vielä viimeistelyssä, ease of use asiat otettava huomioon. WG2(Olemassa olevat rakenteet): Tekninen raportti on viimeistelyvaiheessa. Sisältö koostuu kolmesta osasta: Osa A: Puitteet (Policy Framework, CEN/TC250-initiative/ programming mandate 515 with regard to existing structures, organisation of work) Osa B: Olemassa olevat määräykset/ohjeet (kansainväliset ja kansalliset määräykset/ohjeet), Lähdedokumentit Osa C: Näkymät CEN oheistukselle: Luonnos CEN ohjeen suuntaviivoiksi (WG2/N2032). Keskeiset tekniset asiat, joista on päätettävä seuraavassa vaiheessa. Raportille pyydetään hyväksyntää seuraavassa TC250 kokouksessa. WG3 (Lasi): TC129/WG8 kanssa ollaan saavuttamassa sopu siten, että TC250 käsittelee jatkossa suunnittelusääntöjä koskevat asiat. WG4(FRP): Ei raporttia. WG5(Kalvorakenteet): Ei raporttia. WG6(Vaurionsietokyky): Ei raporttia. WG7(Suunnitteluperusteet): Formichi kertoi, että sekä Länsi- ja Itä-Euroopan edustus puuttuu ryhmästä. Kuormien osavarmuuslukujen kalibrointiselvitykset ovat käynnissä. CENELECin komitean kanssa on vielä ristiriitoja (mm. mallin epävarmuus puuttuu CENELECin standardista). 13 JRC Dimova kertoi, että 40% NDP-arvoista ja 20% kansallisista liitteistä on ladattu JRC:n tietokantaan. Co-Ordination Groupissa on sovittu, että SC:n puheenjohtaja tai PT:n puheenjohtaja voivat pyytää JRC:ltä raporttia tietyn osan NDP-arvoista. JRC järjestää koulutustilaisuuden EC3:sta Brysselissä Palomitoituksesta pidetyn koulutustilaisuuden koulutusaineistoa koskeva raportti on viimeistelyvaiheessa.

6 15 Arrangements for future meeting Seuraava kokous pidetään Wienissä. Sitä seuraava kokous pidetään Timo Tikanoja

Kokous: CEN TC 250 eli eurokoodeja käsittelevä kokous 15-16.10.2007 Limassolissa Kyproksella

Kokous: CEN TC 250 eli eurokoodeja käsittelevä kokous 15-16.10.2007 Limassolissa Kyproksella Matkaraportti Kokous: CEN TC 250 eli eurokoodeja käsittelevä kokous 15-16.10.2007 Limassolissa Kyproksella Osanottajat: Galgaro pj, Haseltine, Moore, Sedlacek, Gulvanessian ja muiden SC:jen puheenjohtajat,

Lisätiedot

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2013 (Montreal, Canada)

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2013 (Montreal, Canada) MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2013 (Montreal, Canada) Kokous: 27. ISO/IEC JTC1 SC7 Plenary (Software and Systems Engineering) Aika: 25 31.5.2013 Paikka: Montreal, Canada, École de

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. Standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. Standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta Standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta Standardisointityön opas asiantuntijalle Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Malminkatu 34 Puh. 09 149 9331 PL 130 Faksi

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 22.10.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 Aika Keskiviikkona 2.10.2013

Lisätiedot

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2006

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2006 MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2006 Kokous: Aika: 14 19.5.2006 Paikka: Osanottajat: Työryhmät: Jakelu: 17. ISO/IEC JTC1 SC7 Plenary (Software and Systems Engineering) Thaimaa, Bangkok,

Lisätiedot

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2009

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2009 MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2009 Kokous: Aika: 23 29.5.2009 22. ISO/IEC JTC1 SC7 Plenary (Software and Systems Engineering) Paikka: Hyderabad (Intia), hotelli Marriott Osanottajat:

Lisätiedot

Kokous: Eurocodes National Correspondents (ENC) ryhmän kokous 13.4.2010 Brysselissä

Kokous: Eurocodes National Correspondents (ENC) ryhmän kokous 13.4.2010 Brysselissä 4.5.2011 Matkaraportti Kokous: Eurocodes National Correspondents (ENC) ryhmän kokous 13.4.2010 Brysselissä Osanottajat: Leoz pj, Fuchs, Pinto JRC, Da Costa CEN, Galgaro ja Heseltine TC 250, UK; NL, Saksa,

Lisätiedot

pwc Audit Committee Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi

pwc Audit Committee Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi pwc Audit Committee Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi 2 Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi pwc Esipuhe Yhtiön hallitus

Lisätiedot

Eurokoodien tilanne. Eurokoodi 2014 seminaari Rakennusteollisuus RT ry Timo Tikanoja 9.12.2014

Eurokoodien tilanne. Eurokoodi 2014 seminaari Rakennusteollisuus RT ry Timo Tikanoja 9.12.2014 Eurokoodien tilanne Eurokoodi 2014 seminaari 9.12.2014 Eurokoodien tilanne Käyttäjälle päin eurokoodien tilanne tulee jatkossa olemaan stabiili, kunnes seuraavan sukupolven eurokoodit julkaistaan n. 2020

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 02.05.2002 KOM(2002) 214 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Kertomus vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 5/2013

Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Muistio 1(5) Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Aika: Maanantaina 4.10.2013 kello 9.15 12.00 Paikka: Helsingin Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Heli Manninen Niko Jauhiainen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 7 2012 Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa YVA-lain toimivuus kansainvälistä kuulemista koskevien velvoitteiden näkökulmasta Timo Koivurova,

Lisätiedot

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2007

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2007 MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2007 Kokous: Aika: 19 25.5.2007 Paikka: Osanottajat: Jakelu: 20. ISO/IEC JTC1 SC7 Plenary (Software and s Engineering) Moskova, International Centre for

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.9.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 Aika Keskiviikkona 5.9.2013

Lisätiedot

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 INTERIM KOKOUKSESTA 2007

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 INTERIM KOKOUKSESTA 2007 MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 INTERIM KOKOUKSESTA 2007 Aika: Paikka: Osanottajat: Jakelu ja käsittely: 3.11 7.11.2008, ISO/IEC JTC1 SC7 several interim WG meetings Kiina, Nanning, hotelli Nanning Noin

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan SFS-tiedotus STANDARDISOIMISLIITON ASIANTUNTIJALEHTI 3 2013 Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia CASE: Parma Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Lisätiedot

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 INTERIM KOKOUKSESTA 2006 (WG2, WG4, WG7, WG10, WG22, WG23, WG25)

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 INTERIM KOKOUKSESTA 2006 (WG2, WG4, WG7, WG10, WG22, WG23, WG25) MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 INTERIM KOKOUKSESTA 2006 (WG2, WG4, WG7, WG10, WG22, WG23, WG25) Aika: Paikka: Osanottajat: Jakelu: 29.10 3.11.2006, ISO/IEC JTC1 SC7 several interim WG meetings Hotelli

Lisätiedot

MUISTELMIA HISSIEN STANDARDISOINNISTA JA HISSIMÄÄRÄYSTEN KEHITYKSESTÄ SUOMESSA JA MAAILMALLA. Ilkka Mäntyvaara

MUISTELMIA HISSIEN STANDARDISOINNISTA JA HISSIMÄÄRÄYSTEN KEHITYKSESTÄ SUOMESSA JA MAAILMALLA. Ilkka Mäntyvaara MUISTELMIA HISSIEN STANDARDISOINNISTA JA HISSIMÄÄRÄYSTEN KEHITYKSESTÄ SUOMESSA JA MAAILMALLA Ilkka Mäntyvaara Tampere 2008 - 1 - SISÄLLYS Esipuhe. 3 1. KANSAINVÄLINEN STANDARDISOINTI... 4 2. CEN/TC10:N

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2012

Teknisen ryhmän kokous 2/2012 KOKOUSKUTSU 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2/2012 Aika: Maanantaina 28.5.2012 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Heli Anttila

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien uusi työjärjestys Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien työjärjestys SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MÄÄRITELMIÄ I LUKU KONGRESSI JA SEN KAMARIT Kongressi

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:15. Oikeusministeriön EU-valmistelun opas

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:15. Oikeusministeriön EU-valmistelun opas TOIMINTA JA HALLINTO 2008:15 Oikeusministeriön EU-valmistelun opas OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:15 Oikeusministeriön EU-valmistelun opas OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

Oikeusministeriön EU-valmistelun opas

Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 79/2010 Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Opas päivitetty 5.11.2010 79/2010 Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Opas päivitetty 5.11.2010 Oikeusministeriö,

Lisätiedot

FI 2014. Kokemukset toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä Euroopan komissiossa. Erityiskertomus

FI 2014. Kokemukset toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä Euroopan komissiossa. Erityiskertomus FI 2014 NRO 03 Erityiskertomus Kokemukset toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä Euroopan komissiossa EUROOPAN TILINTARKASTUS- TUOMIOISTUIN EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

D2-uusintatarveselvitys

D2-uusintatarveselvitys D2-uusintatarveselvitys Loppuraportti 26.11.2014 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Olli Seppänen Jorma Railio Tiina Strand Sisällysluettelo Esipuhe...3 1. Tausta...3 2. Työmenetelmät...4 3. Tulokset...5 3.1.

Lisätiedot

RAKENNUSPROJEKTIN TOIMIJOIDEN VALINNAN JA YLEISTEN

RAKENNUSPROJEKTIN TOIMIJOIDEN VALINNAN JA YLEISTEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO TOMI JOKIRANTA RAKENNUSPROJEKTIN TOIMIJOIDEN VALINNAN JA YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN VERTAILU Diplomityö, joka on jätetty tarkistettavaksi opinnäytteenä

Lisätiedot