Kokous: Eurocodes National Correspondents (ENC) ryhmän kokous Brysselissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokous: Eurocodes National Correspondents (ENC) ryhmän kokous 13.4.2010 Brysselissä"

Transkriptio

1 Matkaraportti Kokous: Eurocodes National Correspondents (ENC) ryhmän kokous Brysselissä Osanottajat: Leoz pj, Fuchs, Pinto JRC, Da Costa CEN, Galgaro ja Heseltine TC 250, UK; NL, Saksa, Irlanti, Belgia, Thekki, Slovakia, Tanska, Norja, Ranska (Galgaro), Espanja, Italia, Sveitsi, Portugal. Lisäksi oli BSI:n projektin edustajat, TC 250/SC 6 ja TC 125:n edustaja Yhteenveto: Kokouksen ajankohta oli huonosti valittu. Tässä kokouksessa piti keskustella CEN TC 250 vastauksesta programming mandaattiin. CEN TC 250 lähettää sen komissiolle ilmeisesti vasta touko-kesäkuussa. Kokouksessa ei käsitelty myöskään maaraportteja eikä niitä ollut pyydetty. Tosin seuraavassa kokouksessa maaraportit käydään läpi lyhyesti. Kokouksessa ei tehty käytännössä juurikaan päätöksiä. Fuchsin ehdottamaa 1-2 työryhmää tuskin kootaan. Osin tilanne johtuu CEN TC 250 asenteesta. CEN TC 250 ei halua, että muut puuttuvat heidän asioihinsa. He haluavat, että muut maksavat heidän työnsä. Kussakin kohdassa on mainittu asiakirjan numero. Tarvittaessa voin lähettää asiakirjan. 1. Kokouksen avaus Leoz avasi kokouksen. Kysyin programming mandaattiin TC 250:lta ehdotusta. Leoz sanoi, että he myös odottavat CEN TC 250:lta ehdotusta. 2. Esityslistan hyväksyminen (ENC 009 rev 2) Esityslista hyväksyttiin. Kysyin viime kokouksen pöytäkirjaa, jota ei ollut tullut. Tiedustelin samalla, saammeko tästä kokouksesta pöytäkirjaa. Fuchs puolusteli viime kokouksen pöytäkirja puuttumista sillä, että kokouksessa oli pääasiassa esitelmiä. Tästä kokouksesta hän lupasi tehdä pöytäkirjan. Leoz totesi, että olisi hyvä joka kokouksesta olla vaikka lyhyt pöytäkirja. Myöskään Circassa ei ole viime eikä tälle kokoukselle avattu omaa sivustoa. 3. Eurokoodien implementointi 3.1 JRC:n yhteenveto (ENC 014) JRC kertoi kansallisesta implementointitilanteesta. Tietoa ei ole saatu Espanjasta, Islannista ja Bulgariasta, Turkista, Unkarista ja osista entisen Jugoslavian maista kuten Kroatiasta. Datatiedostoon syötettyjen kansallisten parametrien kohdalla suositusarvojen hyväksyntäprosentti on noin 70 %. Tämä antaa hieman virheellisen kuvan, koska ei löydy tilastoa, missä näkyisi, kuinka monen kohdalla on yksimielinen hyväksyntä.

2 Suomi on syöttänyt suhteellisen hyvin tietoja datatiedostoon, mutta Jaakko Huuhtasen jälkeen työ tulisi viedä loppuun. Samalla tulisi varmistaa, että kaikki kansalliset liitteet ovat saatavissa englanniksi. Tässä yhteydessä tuli esille erilaiset kansalliset versiot. Sanoin, että olisi hyvä olla kirjallinen dokumentti, jossa tuodaan esille näiden kansallisten versioiden juridiset puolet. Minusta rakennustuoteasetuksen jälkeen tilanne on hyvin selvä. Rakenteellisille tuotteille on paljon harmonisoituja tuotestandardeja, joiden käyttö on pakollista. Näiden normatiivisina viitestandardeina ovat usein eurokoodistandardit. Kuinka voidaan käyttää muuta suunnittelujärjestelmää silloin? Saksa sanoi, että olisi hyödyllistä keskustella näiden kansallisten versioiden lainmukaisuudesta, vaikka ei olekaan täysin samaa mieltä kanssani, mutta ei tässä kokouksessa. Leoz pitkälti myötäili näkemystäni. Kysyin JRC:n help deskin tilannetta. Sinne pitäisi saada esitettyjen kohtien tulkinnoista eurooppalainen vastaus. JRC vastasi, että se on edelleen tekeillä. Kuulemma on ongelmia CEN:n copywright-sääntöjen kanssa. Belgia valitteli korjausten ja muutosten määrää. Heidän pitää tehdä aina kansallinen konsultaatio, joka vie aikaa. Espanjan tilanne on havainnollinen. Espanja on notifioinut yli 600 sivua pitkän teräsrakenteiden kansallisen suunnitteluohjeen. Sen pitäisin olla eurokoodiyhteensopiva. Samaan aikaan Espanja valittaa, että eurokoodien implementointi on hidasta, kun ei ole rahaa käännöstyöhön. 3.2 TC 250 esitys Galgaro kertoi lähinnä pidetyistä kokouksista ja seminaareista, mutta ei kertonut mitään programming mandaatin vastuksesta. Esitystä ei ole Circassa. 3.3 BSI raportti eurokoodien promotoinnista (ENC 015) Komissio oli tilannut konsulttiselvityksen BSI:lta eurokoodien promotoinista kolmansissa maissa. Esitys oli hyvä. Venäjä oli yksi painopistemaista. Intia on toinen, mutta Intian tilanne on epäselvä. Siellä on halua tehdä omat standardit. Saudistandardit perustuvat amerikkalaisiin standardeihin. Saudistandardeista halutaan tehdä koko arabialueen standardit. Muut arabimaat epäröivät. Kerroin, että meillä on luontainen kiinnostus Venäjän tilanteeseen. Olemme luvanneet kääntää kansalliset liitteeksi venäjäksi, jos Venäjä kääntää eurokoodit venäjäksi. Näiden kansallisten ja komission toimenpiteiden pitäisi tukea toisiaan. On välttämätöntä, että tieto kulkee jäsenmaiden ja komission välillä. Tärkeätä olisi tietää, miten CEN etenee, koska eurokoodit ovat CEN:n omaisuutta. Niitä ei voi kääntää toiselle kielelle ilman sopimusta CEN:n kanssa. Viime joulukuussa oli komissiolla 2 päivän seminaari Moskovassa. Komissiolla on seuraava neuvottelu toukokuussa 2011Moskovassa.

3 BSI:n huomio, että eurokoodit eivät yksin riitä, vaan tarvitaan tuotespesifikaatioita sekä työnsuoritusstandardeja, on oikea. BSI kertoi, että ulkopuolisia maita arveluttaa se, että EU:n jäsenmaat omaksuvat eurokoodit hitaasti kuten esim.saksa. Sanoin, että rakennustuoteasetus tuo myös tähän selvyyttä. Leoz oli torjuva ehdotukseeni, että eurokoodien käyttö sidottaisiin kolmansien maiden EU:n investointiavustusrahoihin. 4. Way forward (ENC 008) Fuchs oli kirjoittanut esityksen siitä, kuinka päästään eteenpäin. Hän oli ehdottamassa 2-3 työryhmää, jotka käsittelisivät: -simplification -compatibility of the harmonised product standards with the Eurocodes -training Tällä tavoin voitaisiin nopeuttaa kehitystä. Suhtauduin esitykseen myönteisesti Suomen esitys (ENC 011 rev1 ja ENC 012) Fuchs oli pyytänyt lähettämään esimerkkejä harmonisoitujen tuotestandardein ja eurokoodien ristiriidoista. Esitys on liitteenä. Galgaro oli vastaan uusien työryhmien perustamista. Tämä näkyy TC 250 coordination groupin asiakirjoista. TC 250 ei halua, että kukaan ulkopuolinen puuttuu heidän asioihinsa. Keskustelun lopputulos oli, että esitykseni kohdat 1 ja 2 (ristiriidat Cenelecin ja eurokoodien välillä koskien mm. telemastojen mitoitusta) käsitellään queries ryhmän kokouksessa. Täytyy toimittaa asiakirjat komissiolle varmuuden vuoksi uudestaan. Valitin CEN TC 125 Muuratut rakenteet poikkeavasta käyttäytymisestä. EN 845 standardeissa ominaisarvo arvo on testitulosten keskiarvo, kun se normaalisti määräytyy 75 % luottavuustasolla ja 5 prosentin fraktiililla. Heseltine puolusti CEN TC 125 käyttäytymistä. Sanoin, että jäsenmaille tästä tulee ongelmia. Fuchs lupasi Guidance Paper L:n metodien osalta harkita työryhmää (asia numero 3). Tosin hän sanoi, että komission täytyy miettiä suhtautumisensa Guidance Papereihin rakennustuoteasetuksen valossa. Esitykseni kohdan 4 (kuinka vähentää kansallisia parametrejä) osalta todettiin, ettei nyt perusteta työryhmää. Asiaa saatetaan harkita uudestaan vuoden päästä. Katsotaan, kuinka JRC:n analyysi etenee. 4.2 Tanskan esitys (ENC 010) Prof Jensen piti esityksen Tanskan kokemuksista. Hän valitti sitä, että standardisointipaketti ei ole täydellinen mm. työnsuoritusstandardeja on puuttunut.

4 Tanskalaisia on työllistänyt monet korjaukset (corrigenda). Heidän mielestään betonirakenteiden laajojen laattojen halkeaman leveyden laskemiskaava on virheellinen. Kansallisia lisäyksiä on tarvinnut sileät teräkset. Jensen esitti suhteellisen yksinkertaisen talon suunnittelussa tarvittavan eurokoodiosien sivumäärän. Se oli yli tuhat sivua. Tästä ajauduttiin loputtomaan keskusteluun, mitä simplification tarkoittaa. näkemykseni on, että jos halutaan tehdä yksinkertaistettuja versioita, niitä tekevät kaupalliset tahot ja niiden mahdollinen käyttö on suunnittelijoiden vastuulla. Niitä ei tule sotkea juridisiin versioihin, joita standardit edustavat. 4.3 UK:n esitys (ENC 013) Guy Bampton informoi eri eurokoodiosien hyväksi tehdyistä julkaisuista ja kotisivuista Saksan esitys (ENC 014) Dr. Lars Meyer piti esitelmän siitä, mitä simplification tarkoittaa. Meyer työskentelee projektissa, joka perustettu vuonna Taustalla on paljon insinööritoimistoja ja betoniteollisuutta. He haluavat pienentää eurokoodien sivumäärää ka vähentää vaihtoehtoja ja kansallisia parametrejä. TC 250 kokouksessa saksalaiset olivat pitäneet samanlaisen esityksen. TC 250 ei tue saksalaisten esitystä. Saksalaisilla on 2,4 miljoonaan euroa rahaa käytettävissä tähän työhön. Heseltine sanoi, että simplifikointi tapahtuu normaalin standardien kehittämisen yhteydessä. Seuraavan polven eurokoodistandardit ovat käytössä vuoden 2018 jälkeen. Galgaro totesi, että mandaatti M 466 luo pohjan. Alakomiteat ovat tehneet ehdotukset. Saksa kertoi, että he ovat julkaisseet jo yli 30 kansallista liitettä. Vuoden 2012 keskivaiheilta on pakko käyttää Saksassa eurokoodeja. On mielenkiintoista nähdä, millainen on saksalainen eurokoodi. Noudattaako se samoja sääntöjä kuin muut vai tekevätkö he omat versionsa. 4.5 Training ENC 016) Tästä olisi ollut JRC:n esitys, mutta sitä ei ehditty pitää. Katso ENC 016. Mainittakoon, että betonieurokoodeista on seminaari Brysselissä Katso myös kotisivut eurocodes.jrc.ec.europa.eu 5. Seuraava kokous Seuraava kokous päätettiin pitää alkusyksystä (syyskuu). Silloin pitäisi keskustella TC 250:n ehdotuksesta programming mandaattiin. TC 250 antaa vastauksensa touko-kesäkuussa. Galgaro muistutti, että komissiolla on yksi vuosi aikaa antaa vastauksensa (uuden mandaatin) CEN:lle. 6. Muuta Kahdenkeskisissä keskusteluissa selvisi, että Irlanti on omaksunut meidän kansallisia soveltamisstandardeja muistuttavan tavan toimia. Lähetin joskus aikoinaan infoa NAS:ista.

5 Tanskalaiset ovat tehneet eurokoodistandardeista lyhyempiä versioita pitkällä samalla tavalla kuin me olemme tehneet. Standardin teksti on kopioitu sellainen ja samoin kaavojen numerot. Punaisella värillä on lisätty kansallisen liitteen asiat. Mahdolliset kommentit on kirjattu sinisellä. Puuttuvien osien numerot puuttuvat. He kyllä harkitsivat tätä, että jättivät pois. Prof. Jensen on kirjoittanut lisäksi oppikirjoja. Kun keskusteltiin jäsenmaiden vastuista rakenteiden turvallisuudesta, Galgaro totesi, että kun hän lähtee eläkkeelle, ei ole Ranskassa ketään viranomaista, joka näistä asioista huolehtii. Ranskassa on viranomaissäädöksiä lähinnä paloasioista ja maanjäristysasioista. Matti J. Virtanen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 02.05.2002 KOM(2002) 214 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Kertomus vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan SFS-tiedotus STANDARDISOIMISLIITON ASIANTUNTIJALEHTI 3 2013 Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia CASE: Parma Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Lisätiedot

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET PÖYTÄKIRJA RSKL:N 29. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 6.-7.6.2013 Aika: 6.-7.6.2013 klo 15.00 Paikka: Axevallan Kansankorkeakoulu Läsnä: Osallistujaluettelo

Lisätiedot

ESS 2012 TUTKIMUS SUOMALAISTEN ASENTEISTA (SUOMI EUROOPASSA) TYÖOHJEET VASTUUHENKILÖT:

ESS 2012 TUTKIMUS SUOMALAISTEN ASENTEISTA (SUOMI EUROOPASSA) TYÖOHJEET VASTUUHENKILÖT: 24.8.2012 Haastattelupalvelut Markku Nieminen A3682 ESS 2012 TUTKIMUS SUOMALAISTEN ASENTEISTA (SUOMI EUROOPASSA) TYÖOHJEET VASTUUHENKILÖT: Professori Heikki Ervasti Turun yliopisto, Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS 4.9.2002 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2002 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. Tutkimuksen taustaa ESS (European Social

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS Syyskuu 2004 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2004 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. European Social Surveyn toisen kierroksen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

ESS 2010 SUOMI EUROOPASSA TYÖOHJEET (YHTEYDENOTTOJEN TÄYTTÄMISEEN ON TEHTY OMA OHJEENSA) VASTUUHENKILÖT:

ESS 2010 SUOMI EUROOPASSA TYÖOHJEET (YHTEYDENOTTOJEN TÄYTTÄMISEEN ON TEHTY OMA OHJEENSA) VASTUUHENKILÖT: 1.9.2010 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut Markku Nieminen A3644 ESS 2010 SUOMI EUROOPASSA TYÖOHJEET (YHTEYDENOTTOJEN TÄYTTÄMISEEN ON TEHTY OMA OHJEENSA) VASTUUHENKILÖT: Professori Heikki Ervasti Turun

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Taitto: Taittopalvelu

Lisätiedot

12.4.2014. P. Yliniemi: Onko sinulla valtuuksia alkaa puhumaan tällaisesta Metsähallituksen puolesta?

12.4.2014. P. Yliniemi: Onko sinulla valtuuksia alkaa puhumaan tällaisesta Metsähallituksen puolesta? 1(9) Ylimuonion käyttösuunnittelu KEKSUTELUMUISTIO 12.4.2014 YHTEISTYÖRYHMÄN 3. KOKOUS Aika Perjantai 28.3.2014 klo 8-14 Paikka Muonion kunnan valtuustosali, Puthaanrannantie 15 Läsnä: Riitta Lönnström

Lisätiedot

MUISTELMIA HISSIEN STANDARDISOINNISTA JA HISSIMÄÄRÄYSTEN KEHITYKSESTÄ SUOMESSA JA MAAILMALLA. Ilkka Mäntyvaara

MUISTELMIA HISSIEN STANDARDISOINNISTA JA HISSIMÄÄRÄYSTEN KEHITYKSESTÄ SUOMESSA JA MAAILMALLA. Ilkka Mäntyvaara MUISTELMIA HISSIEN STANDARDISOINNISTA JA HISSIMÄÄRÄYSTEN KEHITYKSESTÄ SUOMESSA JA MAAILMALLA Ilkka Mäntyvaara Tampere 2008 - 1 - SISÄLLYS Esipuhe. 3 1. KANSAINVÄLINEN STANDARDISOINTI... 4 2. CEN/TC10:N

Lisätiedot

Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta

Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta Euroopan parlamentin kuuleminen Bryssel, marraskuu 2011 Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta Euroopan parlamentin kuuleminen Bryssel, marraskuu

Lisätiedot

Palkkakeskustelut Suomessa. vihjeitä ja kokemuksia

Palkkakeskustelut Suomessa. vihjeitä ja kokemuksia Palkkakeskustelut Suomessa vihjeitä ja kokemuksia Palkkakeskustelut Suomessa vihjeitä ja kokemuksia Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 2011 Toimituskunta: Niilo Hakonen

Lisätiedot

Myyntivoimaa.fi. Myynnin koulutusmateriaali. Myyntivoima Partnerit Oy

Myyntivoimaa.fi. Myynnin koulutusmateriaali. Myyntivoima Partnerit Oy Myyntivoimaa.fi Myynnin koulutusmateriaali Myyntivoima Partnerit Oy SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 1.1 Myyntivoimaa.fi myynnin koulutusmateriaalin tarkoitus 3 1.2 B to B myynti 3 1.3 Oppimisen portaat 3 1.4 Aktiivinen

Lisätiedot

Kansalaisen vaikuttamisopas

Kansalaisen vaikuttamisopas Kansalaisen vaikuttamisopas 6 2012 Oma ääni kuuluviin! Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Me Itse ry Kuva Hanna Rajakangas Mihin asioihin sinä haluat vaikuttaa? Tämän lehden teemana on vaikuttaminen. Vaikuttaa

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä lektiot Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä HELI HARRIKARI Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 18. marraskuuta 2000 Tämä väitöstilaisuus on väärässä kontekstissa. Väitöksen

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 3.11.2004 klo 13:10-15:20 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Nanna Hakala (sihteeri) Annu Jauhiainen

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: 25.4.2010, Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Jaakko Hammarsten, Kaisa Teperi, Iivari Savolainen (paikalla kohdat 1 22), Henna

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. Standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. Standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta Standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta Standardisointityön opas asiantuntijalle Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Malminkatu 34 Puh. 09 149 9331 PL 130 Faksi

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot