Toimintasuunnitelma Lukuvuosi Veromäen koulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma Lukuvuosi 2010-2011 Veromäen koulu"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma Lukuvuosi Veromäen koulu 4MS opettajana Minna Sillanpää ja henkilökohtaisena avustajana Jenny Nevala-Hakkarainen 4MM opettajana Maire Määttä ja avustajana Seija Hakulinen 4H opettajana Heli Peltonen-Räty Resurssiopettajana Anneli Seppovaara. 1. NELOSLUOKKIEN KUVAILUA Oppilaat saapuvat kävellen, pyöräillen, bussilla tai taksilla kouluun. Pidämme koulupäivän aikana lyhyiden välituntien lisäksi yhden pidemmän välitunnin ulkoillen klo Ruokailu tapahtuu joka päivä klo tai Tuntiresurssi on 23h/viikko, joista pienluokissa toteutetaan yksi pienryhmätuntina. Tukiopetukseen on varattu 1 h viikossa. Tuntijako on seuraava: äidinkieli ja kirjallisuus 6h, matematiikka 4h, ympäristö- ja luonnontieto 3h, uskonto/elämänkatsomustieto 1h, liikunta 3h, englantia 2h, taito- ja taideaineita 4h eli musiikkia, kuvataidetta ja käsityötä. Opetuksessa käytetään paljon erilaisia menetelmiä mm. esittävä opetus, opetuskeskustelu, ryhmä- ja parityöskentely, oppilaiden esitykset, kyselevä ja vertaileva opetus, tiedeopetus, yhteistoiminnallinen oppiminen unohtamatta draamaa, leikkejä, pelejä, piirtämistä ja mallintamista. Opetusta myös eriytetään tavoitteellisesti, jotta kukin oppilas saisi omien edellytystensä ja tarpeittensa mukaista ohjausta. Oppimisympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva ja erilaiset oppijat hyväksyvä ilmapiiri. Työskentely perustuu lapsen kehitystasosta lähtevään toimintaan, joka edellyttää etenkin lasten kielellisten ja sosiaalisten taitojen kehittämistä. Osana oppimisen ilon säilymistä ja motivaation ylläpitämistä käytetään leikinomaisia työtapoja. Toiminta ja opetus painottuvat vastavuoroisen vuorovaikutuksen ja itseluottamuksen kehittymiseen, toisten huomioonottamiseen ja oppimisen ilon kokemiseen, kielellisten taitojen sekä oppimisvalmiuksien monipuoliseen kehittymiseen. Kuva- ja satukirjoja pyritään lukemaan päivittäin joko opettajan lukemana, äänikirjoina tai oppilaiden itsensä lukemina. Rituaalit mm. syntymäpäiviä voidaan viettää koulussa, jos oppilas haluaa tuoda jotain pientä herkkua muille oppilaille. Projektit, palkkitunnit ym. toiminta: Tiimimme yhteistyöprojekteja ovat mm. yleisurheilupäivä, palkkitunnit ja puuhapajat jouluna ja keväällä. Lisäksi mahdollisesti päiväretkiä. Suomi 2- ryhmistä suurin osa on integraatioryhmiä. - liikunnan lehtori tekee yhteistyötä muiden opettajien kanssa - kriisitilanteissa koko tiimi osallistuu haastaviin oppilastilanteisiin

2 - koulunkäyntiavustajat ja opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä - työpareina työskennellään matematiikassa, musiikissa, kuvaamataidossa, liikunnassa ja muissa projekteissa ja teemapäivissä Varataan mahdollisuus järjestää lukuvuoden aikana yökoulu. Kolmos-nelostiimissä toteutetaan luovuus- ja kulttuurikasvatussuunnitelmaa seuraavalla tavalla - osallistumalla Vantaan kaupungin kulttuuripalveluiden järjestämiin elokuva-, teatteri-, musiikkija tanssiesityksiin resurssien mukaan kuten esim. taidetalo Pessin tarjonta teatteriesityksiä elokuvia nukketeattereita - tutustumalla Pointin kirjastoon ja kirjastoautoon, osallistumalla kirjavinkkaukseen - retkeilemällä koulun lähiseudun kulttuurimaisemassa kuten esim. Backaksen kartano, Helsingin pitäjän kirkonkylä, Haltialan tila, Tuomarinkylän lastenmuseo, Tammiston metsä Luokan vierailukohteina ovat mahdollisuuksien mukaan mm. Kuusijärven ulkoilualue, Tuomarinkylän lastenmuseo, Jumbo ja Backaksen puutarha. Käymme myös retkillä Tammiston ja Ylästön metsissä, Riihipellon alueella sekä Haltialan eläintilalla. Osallistumme myös mahdollisuuksien mukaan Vantaan kulttuurisäpinöiden erilaisiin tapahtumiin mm. nukketeatteriin, Raatikon esityksiin ja muihin tapahtumiin. Joulun tienoilla on myös Pyhän Laurin kirkossa joulukirkko ja keväällä kevätkirkko. Luokassamme vierailee mahdollisuuksien mukaan seurakunnan työntekijä (pappi). Luokassa huomioimme suurimmat juhlapyhät tiimin yhteisinä juhlina sekä lähes kaikki liputuspäivät luokan omina puuhina. 3. LUOKAN SOSIAALISET TAVOITTEET 4MM 4MS 1. Autan kaveria 2. En saa käyttää puhelinta koulussa ilman lupaa 3. Maistan kaikkia ruokia 4. Pysyn välituntialueella 5. Noudatan koulun sääntöjä 6. Kuuntelen mitä opettaja sanoo 7. En häiritse tunnilla 8. En satuta kaveria 9. Muistan olla riitelemättä 4H: Oppilaat ovat laatineet luokalle yhteiset säännöt, joita opetellaan myös noudattamaan. Saa olla kaikkien ystävä, olla rehellinen Opettajaa ja toisia oppilaita kuunnellaan Muistaa hyvät tavat, saa auttaa muita, voi olla kaverina, saa kierrättää, roskat roskiin

3 Saa leikkiä kaikkien kanssa, saa lukea, saa oppia Ei saa kiusata, ei tapella, ei lyödä, ei potkita, ei huudeta, ei kiroilla, ei riehuta Painotamme myös: luokan yhteishengen luomista ja yhteistyökykyjen kehittämistä luokan työrauhan vaalimista toisten huomioonottamista ja oman vuoron odottamista positiivisen minä-kuvan ja terveen itsetunnon kehittymistä oma-aloitteisuuden kehittämistä hyvien käytöstapojen omaksumista 4. OPPIKIRJAT Äidinkieli 4H Kirjakuja ja siihen kuuluva kirjakujan tehtäväkirja sekä kirjoitusvihko 4MM ja 4MS Sanataituri ja siihen kuuluva tehtäväkirja sekä käsialavihkot Matematiikka Uusi matikkamatka syys- ja kevätosa sekä matematiikanvihko Ympäristö- ja luonnontieto 4H Koulun ympäristötieto ja siihen kuuluva tehtäväkirja sekä sekä muut oheiskirjat 4MM ja 4MS Koulun ympäristötieto siihen kuuluva tehtäväkirja (E-materiaali) Musiikki Musiikin mestarit 3-4 ja muut oheismusiikinmateriaalit Uskonto Tähti Elämänkatsomustieto oma oppikirja Englanti What s on 4 tehtävä- ja tekstikirjat sekä oheiscd-levy Wow! Study book ja Busy book sekä oheiscd-levy Läksyt ovat tunnilla opitun kertaavia läksyjä ja niitä annetaan päivittäin vaihteleva määrä. Tehtävät opettavat lasta vähitellen vastuullisuuteen. Samalla myös vanhemmilla on mahdollisuus seurata lapsensa taitoja ja edistymistä. Läksyt merkitään läksylärpäkkeellä eli paperilapulla, tarralapulla tai paperiliittimellä. ARVIOINTI Arviointia suoritetaan jatkuvasti opettajan ja lapsen vuorovaikutuksessa työskentelyn ja oppimisprosessin edetessä. Arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa palautetta tehdystä työstä. Samalla opettaja arvioi oppilasta ja vanhemmat lastaan ja hänen työskentelytaitojaan.

4 Oppilailla on omat kasvun kansiot, joihin kerätään omaan oppimiseen liittyviä dokumentteja vuoden varrelta. Kansio puretaan nipuksi lukuvuoden päätyttyä ja sen saa viedä kotiin. H luokalla on kolmikantakeskustelu (vanhempi-lapsi-opettaja) pidetään kerran lukuvuodessa syyslokakuun tienolla ja tarpeen mukaan useammin. 4MM ja 4 MS luokilla on syksyllä HOJKSin laadinta. HOJKSin tarkiste on kevätkaudella. Sanallinen arviointi annetaan kaksi kertaa lukuvuodessa joulukuussa ja lukuvuoden päättyessä. Arviointiin kuuluu olennaisena osana lapsen itsearviointi ja kodin palaute. 5. YHTEISTYÖ Luokan ulkopuoliset opettajat ja muu henkilökunta - laaja-alaiset erityisopettajat Lea Karumo ja Leena Kaukola - Suomi toisena kielenä Maija-Liisa Halme-Briedis - teknisen työnopettaja Hanna Lempiäinen - liikunnan lehtori Anita Ahlstrand Muut yhteistyötahot - yhteistyö lasten terapeuttien tai tutkivien tahojen kanssa - yhteistyö koulupsykologin, terveydenhoitajan ja koulukuraattorin kanssa, tarvittaessa OHR (oppilashuoltoryhmä) - kolmos-nelostiimi kokoontuu joka viikko tukemaan toistensa työtä niin suunnitellen, arvioiden kuin keskustellen yhteisiä asioita - koulumme muut luokat - Vantaan muut koulut - POINTin kirjasto (tutustumiskäynti ja kirjavinkkaukset) - Tikkurilan seurakunta - perhe- ja kasvatusneuvolat Kodin ja koulun välinen yhteistyö Haluamme toimia avoimesti ja luottamuksellisesti kotien kanssa. Vanhemmilla on läheisin tunnesuhde lapseensa ja he tuntevat lapsensa parhaiten. Opettajalla on taas ammattitaitonsa lisäksi kokemusta monista lapsista. Vanhemmilla on sellaista tietoa lapsestaan, jota opettajalla ei ole, ja päinvastoin. Voimme siis olla suureksi avuksi toinen toisillemme yhteisessä kasvatustehtävässä. Yhteydenpitotavat: reissuvihko päivittäin, puhelinkeskustelut tarvittaessa, sähköposti mahdolliset yhteiset illanvietot, pikkujoulut, teatteriretket jne. vanhempainilta kerran lukuvuodessa HOJKSien laadinta ja tarkiste 4H luokalla oppilaskohtaiset keskustelut (vanhempainvartit) kerran lukuvuodessa ja tarvittaessa useammin vanhemmat ovat aina tervetulleita juhliin, teematapahtumiin, retkille sekä seuraamaan tavallista koulutyöskentelyä Poissaolot: Vanhempien on lasten sairastuttua informoitava mahdollisimman pikaisesti koulua. Lapsen sairastumisen voi ilmoittaa koulun opettajanhuoneen puhelimeen. 4MM ja 4MS luokalla voi ilmoittaa sähköpostilla tai tekstiviestillä lapsensa poissaolon.

5 Huom! Sairauden jälkeen on pidettävä yksi oireeton päivä, ennen kuin oppilas voi palata kouluun! Opettajalla on pätevistä syistä oikeus myöntää lapselle lomaa koulutyöstä. Lupa pyydetään koulun internet-sivuilta löytyvällä lupalomakkeella. Kuitenkin tulee muistaa, että koulu on lapsen työtä, joten turhia poissaoloja tulee välttää. Jos oppilaan poissaolot ovat mittavat, oppilashuoltoryhmä ottaa tapauksen selvitettäväkseen. Poissaolot merkitään Wilmaan. 6. OPPILAS- JA OPINTO-OHJAUKSEN TOTEUTTAMINEN Oppilaanohjaus on oppilaan oppimisvalmiuksien kehittämistä, oppimistaitojen tukemista ja oman oppimistyylin tukemista koulutyön arjessa. Oppilas ottaa vähitellen enemmän ja enemmän vastuuta omasta koulutyöstään ja oppimisestaan. Koulutyössä on tärkeää jokaisen oppilaan saada omalle kehitystasolleen sopivaa haasteellista toimintaa. 7. LUKUVUODEN PAINOPISTEALUEIDEN JA KOKONAISUUKSIEN HUOMIOIMINEN OPETUS- JA KASVATUSTYÖSSÄ TURVALLISUUS JA VIIHTYISYYS Sovittu yhteisiä pelisääntöjä mm. koulun yhteiset ja luokkien omat järjestyssäännöt. Vaara- ja uhkatilanteita varten on oma toimintasuunnitelmansa. Huomioimme toiset sekä koulussa että lähiympäristössä. Vastuu ympäristöstä, kestävän kehityksen huomioiminen ja jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys Päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Oppilaista kasvaa ympäristötietoisia, kestävään kehitykseen sitoutuneita kansalaisia Lisäksi käytännössä luokassa lajitellaan keräyspaperi ja käsipyyhepaperi erilleen sekajätteestä. Koko koulun henkilöstö ja oppilaat osallistuvat kilpailuun ja sitoutuvat noudattamaan yhteisesti sovittuja sähkönsäästötoimenpiteitä. Säästämme sähköä sammuttamalla sekä virrat tietokoneista että valot luokista, toileteista ja muista mahdollisista tiloista. Tarkkailemme luokissa lämpötilaa ja tarvittaessa säädämme pattereita. Luokissa lajittelemme jätteitä seuraavanlaisesti: paperijäte paperinkeräykseen, käsipyyhepaperit biojätteeseen, eloperäinen jäte biojätteeseen, pahvi pahvinkeräykseen ja metallit metallinkeräykseen. Koulun pihan ja lähialueen yhteiset siivoustalkoot. Perinteinen Punaisen Ristin Nälkäpäiväkeräys järjestetään syyskuussa.

6 Ihmisenä kasvaminen, tapakasvatus, lyömätön koulu ja rajaton rakkaus Tapakasvatusta huomioidaan läpi lukuvuoden ajan jokapäiväisissä tilanteissa. Opetellaan koulun työskentelytapoja, tervehtimistä, toisten huomioonottamista, auttamista ja erilaisuuden hyväksymistä. Opettelemme päivittäin hyviä ruokailutapoja ja juhlakäytöstä sekä terveellisiä elämäntapoja. Lyömättömässä koulussa emme hyväksy minkäänlaista kiusaamista tai syrjintää. Opettelemme ratkaisemaan riidat puhumalla. Käytössä on erilaiset ystävyys-teeman soveltuvat leikit ja laulut. Opettelemme terveellisiä elämäntapoja, liikennesääntöjä ja huolehdimme kaiken aikaa ympäristöstämme.

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

POHJAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

POHJAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 POHJAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. POHJAN KOULUN ARVOPERUSTA JA TOIMINTA-AJATUS 3 1.1. POHJAN KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3 1.2. KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TAVOITTEET 3 1.3. POHJAN KOULUN ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Mertalan koulun opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 (päivitetty 20.01.2010))

Mertalan koulun opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 (päivitetty 20.01.2010)) Mertalan koulun opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 (päivitetty 20.01.2010)) 1 Johdanto Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin

Lisätiedot

Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6

Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6 Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6 1 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN Opas ekaluokkalaisen vanhemmille

TERVETULOA KOULUUN Opas ekaluokkalaisen vanhemmille TERVETULOA KOULUUN Opas ekaluokkalaisen vanhemmille 1 TERVETULOA KOULUUN OPAS EKALUOKKALAISEN VANHEMMILLE Tervetuloa kouluun Lapsenne on aloittamassa uuden ja jännittävän vaiheen elämässään - koulu on

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

PAJULUOMAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAJULUOMAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAJULUOMAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 Pajuluoman koulun opetussuunnitelman sisällysluettelo 1. Pajuluoman koulun perusperiaatteet 2. Koulun toiminta-ajatus 3. Oppimisympäristö 4. Tuntijako 5. Esi- ja alkuopetus

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Pohjanlammen koulu. Lukuvuositiedote 2014-2015. Tiedote oppilaiden huoltajille syksyllä 2014. Lukuvuosi 2014-2015

Jyväskylän kaupunki. Pohjanlammen koulu. Lukuvuositiedote 2014-2015. Tiedote oppilaiden huoltajille syksyllä 2014. Lukuvuosi 2014-2015 Jyväskylän kaupunki Pohjanlammen koulu Lukuvuositiedote 2014-2015 Tiedote oppilaiden huoltajille syksyllä 2014 Lukuvuosi 2014-2015 Syyslukukausi alkaa maanantaina 11.8.2014 Syyslukukaudella yksi lauantaityöpäivä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 16.12.2014 1 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 6 1.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS... 6 1.1.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 1.2 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 PÄIVITETTY 2011 SISÄLLYS 1. Esipuhe......5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 2.2 Perusopetuksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Hangon opetussuunnitelma 2005. Perusopetus

Hangon opetussuunnitelma 2005. Perusopetus Hangon opetussuunnitelma 2005 Perusopetus Hangon opetussuunnitelma, sisältö Johdanto 1. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 1.1 Perusopetuksen arvopohja 1.2 Perusopetuksen tehtävä 1.3 Perusopetuksen

Lisätiedot

Pihtiputaan kunta Siv.ltk 24.02.2005/ 4 Sivistystoimi Siv.ltk 10.05.2007/ 56 Siv.ltk 8.12.2009/ 130 Siv.ltk 22.2.2011/ 17

Pihtiputaan kunta Siv.ltk 24.02.2005/ 4 Sivistystoimi Siv.ltk 10.05.2007/ 56 Siv.ltk 8.12.2009/ 130 Siv.ltk 22.2.2011/ 17 1 Pihtiputaan kunta Siv.ltk 24.02.2005/ 4 Sivistystoimi Siv.ltk 10.05.2007/ 56 Siv.ltk 8.12.2009/ 130 Siv.ltk 22.2.2011/ 17 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA, LUOKAT 3-9 1. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

Sisällys 1. Johdanto 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 3. Opetuksen toteuttaminen 4. Opiskelun yleinen tuki

Sisällys 1. Johdanto 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 3. Opetuksen toteuttaminen 4. Opiskelun yleinen tuki PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-6 2007-2008 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat... 1 2.1 Koulun arvot ja toiminta-ajatus... 1 2.2 Kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

HAMINAN KOULU Kouluopas lv. 2014-2015

HAMINAN KOULU Kouluopas lv. 2014-2015 HAMINAN KOULU Kouluopas lv. 2014-2015 Haminan koulun yhteystiedot Pääkoulun osoite: Uuden koulun osoite: Kirkkotie 5 Valtarintie 11 91100 Ii 91100 Ii Puhelinnumerot: Rehtori Jari-Jukka Jokela 050 3950463

Lisätiedot

1 OPETUSSUUNNITELMA... 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 3 2.1.1 SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITTÄMINEN...

1 OPETUSSUUNNITELMA... 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 3 2.1.1 SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITTÄMINEN... 1 OPETUSSUUNNITELMA... 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 3 2.1.1 SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITTÄMINEN... 3 2.1.2 ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN... 4 2.1.3 TERVEEN ITSETUNNON

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

Kaukjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Kaukjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Kaukjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Koulumme toimintakulttuuri muodostuu arjesta, juhlasta ja koulun ulkopuolisesta toiminnasta. Tavoitteenamme on turvallinen

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Tämä opetussuunnitelma on laadittu Salon Ollikkalan koulun perusopetuksen vuosiluokkia 1-6 varten. Opetussuunnitelma perustuu Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA

P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA V U OSILUOKILLE1. 6. 2013 2014 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat... 1 2.1 Koulun arvot ja toiminta-ajatus... 1 2.2 Kasvatus- ja

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu. Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus

Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu. Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus 2013 Sisältää Opetushallituksen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 16.1.2004 ja 24.6.2010 vuosiluokkien 7.-9 osalta

Lisätiedot

SUOMEN KRIS- TILLINEN YHTEISKOULU OPETUSSUUNNITELMA

SUOMEN KRIS- TILLINEN YHTEISKOULU OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KRIS- TILLINEN YHTEISKOULU OPETUSSUUNNITELMA 2010 Sisältö 1 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN TOIMINTA-AJATUS... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot