Terveyspalveluverkon uudistamisen muutokset ja hyödyt tulevaisuudessa Lohjalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyspalveluverkon uudistamisen muutokset ja hyödyt tulevaisuudessa Lohjalla"

Transkriptio

1 Terveyspalveluverkon uudistamisen muutokset ja hyödyt tulevaisuudessa Lohjalla pyydetty lisäselvitys päättäjille Haja-asutusalueen palvelut nyt ja jatkossa ajatellen palveluverkko-esityksen mukaisesti lakkautettavien Sammatin, Karjalohjan, Mäntynummen ja Virkkalan alueilla: Nyt pienillä terveysasemilla 1-4 lääkäriä ja 1-4 sairaanhoitajan vastaanottoa; tehdään perustyötä, jonkin verran akuuttitoimintaa (kävelevät potilaat; ambulanssit menevät aina suoraan Tynninharjulle), ei potilasseurantamahdollisuuksia laboratorio käy kerran viikossa aamuisin näytteenotossa, ei mahdollisuuksia kokopäiväiseen/ jokapäiväiseen laboratorioon; jos muina päivinä tarvitaan laboratoriokokeita, täytyy lähteä Tynninharjulle tai Keskustaan erikseen ei röntgeniä (ainoastaan Tynninharjulla) ei fysioterapiaa (Sammatti-K-lohjalla ollut vähäistä ohjantaa, mutta kunnon tilat puuttuneet) Jos lääkäreitä/hoitajia on puuttunut sairauden/lomien vuoksi, jonot ovat kasvaneet, toimintaa on jouduttu supistamaan äkillisesti/pitkäaikaisemminkin, potilaiden aikoja on jouduttu perumaan/ siirtämään, koska joustoa ei ole (tämä tilanne ei ole kovin paljon parempi Keskustankaan terveysasemalla, mutta siellä kuitenkin jo 8 lääkäriä) Pienillä terveysasemilla ei ole resursseja ja mahdollisuuksia hoitaa tällä hetkellä kaikkia perusterveydenhuollon asioita, jotka jo tällä hetkellä hoidetaan keskitetysti joko Keskustan (mm. Diabetes, jalkahoitajan vastaanotto, psykiatriset sairaanhoitajat pääsääntöisesti, keuhkoahtaumataudin ja uniapnean (hengityskatkos) seuranta, astmaohjaus, työttömien terveystarkastukset, veteraanilääkäri, muistipkl) tai Tynninharjun terveysasemilla (murtumaepäilyt) Jos asemalla on pysyvät lääkärit ja hoitajat, niin hoitosuhde on useinkin hyvin antoisa ja lämmin; mutta tälle ei voida taata ajallisesti jatkuvuutta, vaikka asemat jäisivät olemaankin; ja toki on toisinkin päin, jos henkilökemiat eivät toimi ja on vain yksi lääkäri, niin vaihdon mahdollisuutta ei ole sillä asemalla Sammatti-Karjalohjan lääkäritoiminta on ulkoistettu ja siten kalliimpaa kuin oma toiminta (n /v. tämän aseman osalta); omana toimintana emme kykene rekrytoimaan lääkäriä samalla palkalla kuin omia lääkäreitä alueelle (eikä palkkausmuotomme mahdollista korkeampaa palkanmaksua), toiminta osin vanhanaikaista ja lääkäripainotteista ja kehittäminen hankalaa, kun kaksi ohjantaa (kaupunki ja Mediverkko); tämä asema ei ole mahdollinen omassa toiminnassa muutoin kuin vanhemman lääkärin toimipaikkana, nuorta lääkäriä ei voi yksin sijoittaa yliopiston ohjeiden mukaan ja meillä ei ole mahdollista sijoittaa

2 rajallisesta vanhempien lääkärimäärästä pieneen asemaan (jos voisimme siis maksaa ylipäätään isompaa palkkaa) -> ainoa mahdollisuus olisi siis jatkossa aseman aukipitäminen kokonaisulkoistuksella, mikä taasen vaatii rahaa enemmän kuin samanlaisen toimintamäärän tuottaminen muun toiminnan osana keskitettynä. Tämä lisää kunnan veroäyrin nostopainetta. Tulevaisuus uudessa palveluverkossa hajaseudulla/alueilla Marevan-lääkitykseen aina vedotaan; tämä on väistyvä lääkitysmuoto, joten laboratoriokäyntien tarve tähän vähenee; Marevanille korvaava lääkitysmuoto ei tarvitse laboratoriokontrollia, on nyt vielä kalliimpi lääke, osin kelakorvattava (mutta halvemmat vaihtokelpoiset lääkkeet tulevat 3-5 vuoden sisällä, jolloin Marevan viimeistään loppuu), mutta on turvallisempi lääke; siten yhteiskunnallisesti kokonaistaloudellisesti ei niin kallis Alueiden kotihoitoa on tehostettu, palveluohjaus toimii, huonosti liikkuvien vanhusten ei tarvitse mennä lääkärin luo, kun lääkäri voi tulla vanhuksen luo kotiin tai vastaanotto järjestyy esim. asumispalveluyksikön yhteydessä olevassa monitoimivastaanottotilassa, mikä on alueella, ensi vuonna aloittaa kotihoidon vastuulääkäri ja myöhemmin toinen Alueille järjestetään tarpeenmukaista sairaanhoitajan vastaanottoa, ennaltaehkäisevää ohjausta, omahoidon ohjausta, ryhmätoimintaa. Sairaanhoitajan välityksellä voidaan olla yhteydessä lääkäriin etäyhteytenä videoteitse (jo nykyisin on mahdollista sydämen ja keuhkojen kuuntelu tätä kautta, korvien tutkiminen; mitä mahdollisuuksia onkaan viiden vuoden päästä teknologian avulla) teknologian avulla lisääntyvästi voidaan antaa ohjausta omahoitoon, ohjata suoraan esim. kysymysten avulla eteenpäin järjestelmässä, jolloin pompottelu vähenee ja löytyy todennäköisemmin suoraan oikea hoitopaikka (hoitaja/lääkäri/fysioterapeutti/resepti suoraan apteekkiin/puhelinyhteys lääkäriin/ videoyhteys lääkäriin esim.) Terveyskeskusavustajien vakanssimäärä on nyt 8,5, mutta keskitetyssä mallissa näiden tarve olisi 2-3 vähemmän, jolloin näitä tehtäviä voitaisiin muuttaa sairaanhoitajien tehtäviksi ja siten lisätä laatua ja vaikuttavuutta lähes samalla rahalla Asumispalveluyksiköiden lääkärityö ratkaistaan esim. ostopalveluetälääkärityönä, jolloin hoitajilla on 24/7 tuki ja säännölliset lääkärikierrot sekä säännölliset konsultaatiot; tämä vähentää tarvetta akuuteille lääkärikäynneille ja sairaalajaksoille ja maksaa siten itsensä takaisin Keskittämisen avaamat mahdollisuudet

3 Samalla rahalla pystymme tuottamaan enemmän, kun kysyntä kasvaa 10 vuoden aikana arvioidut 8% Osa henkilökunnasta (sekä hoitaja että lääkäri) pystyy erikoistumaan/eriytymään eri lääketieteen suurille aloille kuten diabetes, keuhkotaudit, reuma, lastentaudit, naistentaudit, psykiatria, fysiatria, jolloin potilas saa paremmin avun jo täällä perustasolla, eikä tarvita niin paljoa lähettämistä erikoissairaanhoitoon; potilaan juoksutus että rahaa säästyy; suurin osa kuitenkin pysyy yleislääkäreinä ja hoitajina sähköinen asiointi lisääntyy suuresti, emmekä pysty edes vielä ennakoimaan mitä kaikkea sillä saralla pystytään viiden vuoden kuluttua tekemään; kun henkilökuntaa on yhdessä paikassa enemmän, pystymme kuitenkin heistä löytämään ne kiinnostuneet, jotka käyttävät tätä sektoria hyvin ja hyödyntävät sitä potilaiden hyväksi; moni asia tulee hoitumaan nopeasti/joutuisasti sitä kautta antaen aikaa muille, jotka tarvitsevat suoraan kasvokkain tapahtuvalle asiointia iltavastaanotot mahdollistuvat, kun on enemmän henkilökuntaa yhdessä yksittäiset henkilöstön poissaolot eivät jumiuta vastaanottoa - antaa joustoa Uusia toimintatapoja voidaan ottaa käyttöön uusissa tiloissa, jotka rakennetaan muunneltaviksi ja ns. monihuonemallisiksi, mikä mahdollistaa henkilökunnan joustavan paremman yhteistyön potilaan parhaaksi Keskitetystä henkilöstöstä on helpompi irrottaa ns. iskuryhmiä alueille tekemään esim.omatoiminnan ohjausryhmiä, influenssarokotuskamppanjoita, neuvoloissa avoneuvoloita, tarpeenmukaisia kotikäyntejä tulevaisuudessa soten aikakaudella myös ensihoito tullee olemaan yhteinen voimavara, joka liikkuu alueilla hoitaen kotiinkin; tällä hetkellä osin hyödyntämätön kokonaisuus (johon nyt emme vielä tosin voi vaikuttaa, mutta tiedostettava) pystymme tukemaan asukasta ottamaan itse haltuunsa omasta terveydestä huolehtimisen (antamaan tietoa ryhmissä, kasvokkain, digitalisaation keinoin) Jos pysytään vanhassa palveluverkossa Nykyisissä puitteissa/tiloissa toiminnan kehittäminen alkaa olla tiensä päässä, tarvitsemme lisää henkilöstöä lisääntyvää tarvetta (8%/10v.) vastaamaan eli lisää rahaa (verkonkorotuksen uhka) tai sitten joudumme heikentämään laatua tai palvelutasoa Jos rahaa jostain löytyisi lisähenkilöstölle, niin sitten olisi edessä pienissä terveysasemissa tilanahtaus, mihin henkilöstö sijoitettaisiin? ja remonttitarve ainakin Virkkalan asemalla hyvinkin pian-> taas lisärahan tarve enemmän Sammatti/Karjalohjan terveysaseman toiminta pitäisi ulkoistaa, koska sinne ei löydy lääkäriä meidän palkkausmallilla tai sitä tulisi muokata-> lisärahan tarve Toimintojen kehittäminen ja laadun parantaminen vaikeutuisi asemilla/neuvoloissa/hammashoitoloissa ja auttamatta jäisimme jälkeen muista kunnista,

4 mikä alkaisi vaikeuttaa kaikenlaista rekrytointia, joka nyt on ollut viimeinkin parempaa jopa hammaslääkäreillä -> maine työnantajana heikkenee, laatu heikkenee erikoissairaanhoidon kulut nousisivat entisestään -> verojen nousun uhka Muita huomioita Terveysasemat/neuvolat/hammashoitolat ovat pääsääntöisesti auki virka-aikana klo 8-16 arkisin, niiden olemassa olo naapurissa ei voi olla elinehto paikalle tai elämälle; henkeä uhkaavissa tilanteissa ambulanssi aina vie ihmisen sairaalaan Paikalliselle apteekille toki on tärkeää viereinen terveysasema, mutta kyllä sen tärkein ylläpitäjä on paikalliset asukkaat, jotka sitä käyttävät; jo nyt tehdään sähköisiä reseptejä, joita uusitaan ilman käyntiä terveysasemalla, reseptit ovat jatkossa voimassa kaksi vuotta, joten asemalla ei välttämättä hyväkuntoisena käydä edes vuosittain, mutta lääkkeet on haettava kerran kolmessa kuukaudessa apteekista Ohessa liite samankaltaisista kunnista/kaupungeista, miten siellä on terveysasemia, neuvoloita, hammashoitoloita; jokaisen on toki määriteltävä omansa Ohessa on liite lakkautettavaksi ehdotettujen asemien osalta tieto, kuinka paljon näiden alueiden asukkaita asuu 500m säteellä terveysasemasta, osa asukkaista näilläkin alueilla asuu jo asumispalveluissa, joihin lääkäri tulee kotiin. Tämä 500m on käytännössä se maksimimatka, jonka sairas ihminen voi kävellä maksimissaan itse asemalle, sitä pidempi matka täytyy tehdä moottoria apuna käyttäen Ohessa on liite viime vuoden lääkäri- ja hoitajakäynneistä jaettuna eri ikäkausille; merkillepantavaa on, että sekä hoitajien että varsinkin lääkärikäyntien osuudesta noin puolet käynneistä on asukkaita, jotka ovat käyneet vain kerran vuodessa vastaanotolla; alueittain tämä hieman vaihtelee, lapsia etenkin on hyvin vähän Sammatti-Karjalohjan alueella (tämä liitetiedosto vielä vajavainen ja voi sisältää virheitä, ollut hankala työstettävä, mutta suuntaa antava, pyritään parantamaan ennen suurempaa jakelua) kuka oikeasti kärsisi terveydellisesti/lääketieteellisesti, jos lähiterveysasema lakkaa olemasta 1-10km säteellä vieressä näiden neljän osalta; kaikista sairaimmat menevät jo nyt ambulanssilla suoraan hoitoon huonosti liikkuvat vanhukset yleensä jo hoidetaan kotona ja muutenkin kotihoitoa ollaan tehostamassa monisairaiden osalta mallia kehitetään ja heille on tulossa asiakasvastaava (tms.), jonka kanssa suunnitellaan heille paras hoitomalli, tässä mietitään eri vaihtoehdot yksilöllisesti ja voidaan minimoida liikkuminen, jos se on potilaalle hankalaa lapset useimmiten tulevat vastaanotoille äkillisissä sairastumistilanteissa (korvatulehdukset, haavat), nämä ovat yksittäisiä tilanteita ja usein vielä virka-ajan ulkopuolelle (miksiköhän aina on niin ), joten näihin on vaikea vaikuttaa, voivat olla vähäisessä määrin niitä, jotka joutuvat kulkemaan pidemmälle, mutta yleensä/ usein lapsiperheillä on aina haja-asutusalueella auto käytössä. Jos ei ole autoa, on

5 saatavissa taksikuljetusta varten korvauslappu, jolloin jää vain omavastuu. Mutta hieman pidempi kulkeminen ei vaikuta toipumiseen, on tietysti perheen hyvinvointia hankaloittava tekijä. kuten jo alussa listattu, monia asioita jo nyt hoidetaan keskitetysti laboratorionäytteitä pystyy ottamaan kotihoito Tämä kaikki selvitys on tehty sisällöltään enimmäkseen terveysasemapainotteisena, mutta se on ajatuksiltaan laajennettavissa neuvola- ja hammashoitolaverkostoon, kiireellisen lisävalmistelupyynnön vuoksi näin. Tarvittaessa voidaan vielä ennen valtuustokäsittelyä tehdä käyntimäärityksiä yms. muita lisäselvityksiä näistä osuuksista Mira Uunimäki

7.2.2014. Illan juontaja Jukka Laukkanen toivotti runsaslukuisen osallistujajoukon tervetulleeksi asukastilaisuuteen.

7.2.2014. Illan juontaja Jukka Laukkanen toivotti runsaslukuisen osallistujajoukon tervetulleeksi asukastilaisuuteen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio 7.2.2014 Monipalvelupisteiden valmistelu, Säynätsalon asukastilaisuus Aika: 5.2.2014 klo 18 20 Paikka: Säynätsalon kunnantalo Osallistujat: noin 120 asukasta ja 15 monipalvelupisteiden

Lisätiedot

Ratamo palveluverkko. Perustiedot. Gallup. Tila: Päättynyt Hankkeen aikataulu (29.4 18.5.2015):

Ratamo palveluverkko. Perustiedot. Gallup. Tila: Päättynyt Hankkeen aikataulu (29.4 18.5.2015): Ratamo palveluverkko Tila: Päättynyt Hankkeen aikataulu (29.4 18.5.2015): Perustiedot Tavoitteena on saada kuntalaisilta näkemys tulevaisuuden terveyspalveluista. Diaarinumero Tehtävä eli hankkeen luonne

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Mistä palveluista karsia, miten kehittää toimintaa -kyselyn tulokset

Mistä palveluista karsia, miten kehittää toimintaa -kyselyn tulokset Ylöjärven kaupunki 21.9.2015 Mistä palveluista karsia, miten kehittää toimintaa -kyselyn tulokset Kyselyaika 1.-15.9.2015 Mitä veroja ja/tai palvelumaksuja olisit valmis korottamaan tulojen lisäämiseksi?

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä sisältö johdanto johdanto... 3 kotihoito tänään... 4 kotihoidon määrittely... 4 kotihoito

Lisätiedot

Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute

Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute - Miten Pallivahan kouluun mahdutetaan tuplamäärä oppilaita Runosmäen koulun väistöoperaation ajaksi? - Olen kahden lapsen yh-äiti,

Lisätiedot

Kansalaisten palveluseteli

Kansalaisten palveluseteli Kansalaisten palveluseteli Selvitys kansalaisten osallistumisesta palvelusetelin kehittämiseen syksystä 2009 kesään 2010 Eija Seppänen, Fountain Park Oy Päiväys 11.8.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Taustatiedot. 2. Veroprosentti. 3. Tuusulan keskustojen kehittäminen ja liikenneratkaisut. 5. Saman katon alla sijaitsevat palvelut

SISÄLLYS. 1. Taustatiedot. 2. Veroprosentti. 3. Tuusulan keskustojen kehittäminen ja liikenneratkaisut. 5. Saman katon alla sijaitsevat palvelut KYSELY TUUSULAN PALVELUISTA SISÄLLYS 1. Taustatiedot 2. Veroprosentti 3. Tuusulan keskustojen kehittäminen ja liikenneratkaisut 4. Kunnan palveluiden kehittäminen 5. Saman katon alla sijaitsevat palvelut

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ EKSOTEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

HELSINGIN TERVEYDENHUOLLON ORGANISOINNIN UUSI EKUMENIA

HELSINGIN TERVEYDENHUOLLON ORGANISOINNIN UUSI EKUMENIA 1 HELSINGIN TERVEYDENHUOLLON ORGANISOINNIN UUSI EKUMENIA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA tehty pohjatyöksi Helsingin kaupungin avosairaanhoidon kehittämistyöryhmälle 18.3.2004 2 Sisällysluettelo Sivu Helsingin

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

Lohjan Aluetoimikunnat Kannanotto esityksiin Hammashoitolaverkosta Sivu 1 / 7 SosTer Vaikuttajaraati 2015-02-27 Reijo Perkiömäki

Lohjan Aluetoimikunnat Kannanotto esityksiin Hammashoitolaverkosta Sivu 1 / 7 SosTer Vaikuttajaraati 2015-02-27 Reijo Perkiömäki Lohjan Aluetoimikunnat Kannanotto esityksiin Hammashoitolaverkosta Sivu 1 / 7 Yhteenveto Vaikuttajaraati on tutustunut palveluverkkotyöryhmän asiakirjoihin ja niissä esitettyihin hammashoitolaverkon muutoksiin.

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa Raporttikooste 2010 Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 10 Palvelusetelit Esiselvitys käyttäjätarpeista Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 10 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Aluksi 4 Palvelusetelijärjestelmän

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Visio uudistuvasta terveyskeskuksesta - Case Rovaniemen kaupunki Matti Anttila, Hannu

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Varhaiskasvatus 2011

Hämeenlinna. - Varhaiskasvatus 2011 1 Hämeenlinna - Varhaiskasvatus 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen palveluita?. 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan varhaiskasvatuspalveluita tulevaisuudessa?...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto.. 3 2. Äänekosken kaupunki tänään ja lähitulevaisuudessa.. 7 3. Elinympäristö ja asuminen 10 3.1 Ikääntyvien asuin- ja elinympäristö 11

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

Kuntien säästöt ja sote

Kuntien säästöt ja sote Kuntien säästöt ja sote 1. Voidaanko kuntalaisten kustannusvastuuta nostaa ja joissakin palveluissa siirtyä kokonaan kustannukset kattaviin asiakasmaksuihin? (VM:n ehdotus) Vastaajien määrä: 1240 Minkä

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN TELELÄÄKETIEDETTÄ

KÄYTÄNNÖN TELELÄÄKETIEDETTÄ KÄYTÄNNÖN TELELÄÄKETIEDETTÄ Nro 2/2010 Professori Lauri Toivonen: Kardiologit terveyskeskuksiin etänä! s. 4 Kiuruveden terveyskeskus aluehoitajamallilla verenpaineen kimppuun s. 8 Telelääketieteen ja e-health

Lisätiedot