Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs., valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs., valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Aika klo 08:00-10:00 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs., valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Käsittelyjärjestys Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiön perustaminen Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän 31 tilinpäätös Henkilöstökatsaus Taloudellinen tilanne HAMKin osakkuus FIMECC Oy:ssa Viranhaltijapäätökset Saapuneet kirjeet Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n 42 vuosikokous 23 Seuraava kokous 43

2 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Läsnäolijat Nimi Tehtävä Lisätiedot Filatov Tarja Puheenjohtaja Heimonen Kai Varapuheenjohtaja Poistui :n 16 jälkeen klo Aaltonen Suvi Jäsen Ilovuori Sari Jäsen Julin Marja-Leena Jäsen Kattainen Jari Jäsen Lassila-Merisalo Maria Jäsen Mäkelä Jouni Jäsen Nokkala Hannu Jäsen Ranne Lulu Jäsen Setälä Matti Jäsen Söderlund Seppo Jäsen Poissa Muut läsnäolijat Rautio Sari Lepola Kaisa Karevesi Severi Puusaari Pertti Pöhö Mirja Valtuuston pj Valtuuston 1. vpj Valtuuston 2. vpj Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Pykälät Sivut Allekirjoitukset Puheenjohtaja TARJA FILATOV Tarja Filatov Pöytäkirjanpitäjä MIRJA PÖHÖ Mirja Pöhö 12-14, Pöytäkirjanpitäjä JYRKI MIETTUNEN Jyrki Miettunen 15 Pöytäkirjan tarkastus JARI KATTAINEN Jari Kattainen LULU RANNE Lulu Ranne

3 PÖYTÄKIRJA 2/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Todistaa KATI ANKKURI Kati Ankkuri, hallintosihteeri

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymähallitus 12 Esitys: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

5 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Yhtymähallitus 13 Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jari Kattainen ja Lulu Ranne. Esityksen mukaisesti.

6 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Käsittelyjärjestys Yhtymähallitus 14 Esitys: Päätös: Esityslistan mukaisesti. Esityksen mukaisesti.

7 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 15 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän perustajakunnat Hämeenlinnan kaupunki, Forssan kaupunki, Riihimäen kaupunki, Valkeakosken kaupunki, Hattulan kunta ja Tammelan kunta ovat hyväksyneet syyskuussa 2012 aiesopimuksen Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustamisesta. Aiesopimuksessa todetaan muun muassa, että pääministeri Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa on linjattu ammattikorkeakoulujen muuttaminen itsenäisiksi oikeushenkilöiksi muodostamalla ammattikorkeakouluista osakeyhtiöitä. Aiesopimuksessa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän perustajakunnat ovat sopineet, että kuntayhtymä perustaa Hämeen ammattikorkeakoulu Oy nimisen osakeyhtiön. Ensimmäisessä vaiheessa osakeyhtiön osakepääomasta on sovittu, että osakepääoma on Osakepääomaa korotetaan myöhemmin toiminnan vaatimalla ja yhteisesti päätettävällä tavalla. Lähtökohtana on se, että osakepääoman korotus toteutetaan sijoittamalla kuntayhtymän omistuksessa oleva omaisuus apporttina osakeyhtiöön. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustamissopimus: Tällä perustamissopimuksella perustetaan osakeyhtiö, jonka toiminimi on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, aputoiminimet ovat Hämeen ammattikorkeakoulu ja HAMK. Rinnakkaistoiminimi on HAMK University of Applied Sciences. Yhtiön kotipaikka on Hämeenlinna. Perustamissopimuksen allekirjoittamispäivä on Osakeyhtiölain 2 luvun 2 :ssä mainituista seikoista ilmoitamme seuraavaa: 1. Perustaja ja osakkeenomistaja Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä (y-tunnus: ) Osoite: Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

8 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Tämän perustamissopimuksen allekirjoituksella osakkeenomistaja merkitsee yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 10 (kymmenen) osaketta. 2. Osakepääoma ja osakkeen merkintähinta Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle 5 000,00 euroa. Osakkeiden merkintähinta euroa merkitään osakepääomaan. 3. Osakkeiden maksuaika Osakkeiden maksu on suoritettava yhtiön Suomessa olevalle talletuspankin tai talletusten vastaanottamiseen oikeutetun ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin tilille yhden (1) kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. 4. Yhtiön hallituksen jäsenet Yhtiön hallituksen jäsenet ovat Juha Isosuo Jukka Varonen Hannu Tuominen Jäsenet, kaikki Suomen kansalaisia ja ovat antaneet suostumuksensa. 5. Yhtiön toimitusjohtaja Yhtiön toimitusjohtaja on Mirja Pöhö. 6. Yhtiön tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastaja on BDO Oy, KHT-yhteisö.

9 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestys on perustamissopimuksen liitteen mukainen. Hämeenlinnassa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Tarja Filatov hallituksen puheenjohtaja Pertti Puusaari johtava rehtori Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestys: 1 Yhtiön toiminimi on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, aputoiminimet ovat Hämeen ammattikorkeakoulu ja HAMK. Rinnakkaistoiminimi on HAMK University of Applied Sciences. 2 Yhtiön kotipaikka on Hämeenlinna. 3 Yhtiön toimiala on ylläpitää kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä tarkoitettua ammattikorkeakoulua, mikä järjestää ammattikorkeakouluopintoja sille toimiluvassa määrätyn koulutustehtävän mukaisesti. Lisäksi yhtiö järjestää ammatillista opettajankoulutusta ja ammattikorkeakoulutasoista aikuiskoulutusta sekä koulutustaan tukevaa tuotteiden myynti-, palvelu-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, arvopapereita ja osakkeita sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. Toimialaan kuuluu myös kaikki muu laillinen toiminta. Yhtiö voi toimia myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen ylläpitäjänä.

10 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Ammattikorkeakouluosakeyhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu eikä se jaa osakkeenomistajalle osinkoa taikka tuota osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle muuta taloudellista etua. Jaettaessa varoja muulla osakeyhtiölain 13 luvun 1 :n tarkoittamalla tavalla, varoja saadaan palauttaa osakkeenomistajalle enintään tämän yhtiön omaan pääomaan sijoittamaan määrään asti. Varojen palauttaminen osakeyhtiölain 13 luvun 1 :n 1 kohdassa tarkoitetusta vapaan oman pääoman rahastosta taikka mainitun pykälän 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa on mahdollista vasta ammattikorkeakoulutoiminnan loppuessa. Muutoin varat on käytettävä ammattikorkeakoululain 4 :n mukaiseen tarkoitukseen. 5 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta yhdeksään jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 6 Yhtiöllä on toimitusjohtaja. 7 Yhtiötä edustavat paitsi hallitus myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. 8 Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimi jatkuu toistaiseksi. 9 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle.

11 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä: 1 tilinpäätöksen vahvistamisesta; 2 taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 3 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 4 tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta. 5 muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 11 Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Mikäli siirtyvän osakkeen haluaa lunastaa useampi kuin yksi osakkeenomistaja, jaetaan osake halukkaiden kesken omistusosuuksien suhteessa. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistaja ei lunasta siirtyviä osakkeita. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä. 12 Yhtiön hallituksen suostumus osakkeen luovutukseen Yhtiön osakkeen hankkiminen luovutustoimin (kauppa, vaihto, lahja, ym.) vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

12 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Esitys: Yhtymähallitus perustaa Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n. Yhtymähallitus hyväksyy tässä pykälässä esitetyn Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen sekä valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja johtavan rehtorin allekirjoittamaan perustamissopimuksen. Yhtymähallitus valitsee osakeyhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan. Yhtymähallitus valtuuttaa talousjohtajan tekemään tekniset tarkistukset perustamiskirjaan sekä antaa valtuudet avata perustettavalle yhtiölle pankkitili, merkitä osakkeet ja maksaa osakepääoma euroa yhtiön tilille. Seppo Söderlund esitti keskustelun aikana tämän pykälän siirtoa seuraavaan kokoukseen. Esitystä kannattivat Kai Heimonen ja Matti Setälä. Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti siirtää asian jatkokäsittelyä varten seuraavaan kokoukseen. Pöytäkirjanpitäjä Mirja Pöhö oli esteellinen. Hallintopäällikkö Jyrki Miettunen kutsuttiin pöytäkirjanpitäjäksi tähän pykälään.

13 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 16 Vuoden 2013 toiminnasta Ammattikorkeakoulujen laaja valtakunnallinen toimilupaprosessi saatiin po si tii vi seen päätökseen ennen vuodenvaihdetta, Hämeen am mat ti kor keakou lu sai pysyvän toimiluvan. Toimiluvassa velvoitetaan kampusrakenteen ke hit tä mi seen siten, että toimitaan vahvemmissa osaamiskeskittymissä. Tämä tarkoittaa toisen asteen koulutuksen ja paikallisten yritysten ja yh tei söiden kanssa tehtävää tiiviimpää yhteistyötä. Selvitys tulee antaa kevääseen 2016 mennessä. Koulutusvastuut myönnettiin hakemuksen nykytilanteen mu kai ses ti. Toimilupahakemuksen valmistelun yhteydessä v uudistettiin HAM- Kin strategia. Siinä painotetaan opiskelijaa toiminnan keskiössä ja työ elämän pa-rempaa palvelua. Opiskelija keskiössä -ajattelu kiteytyy kolmeen eri lai seen oppimisen malliin, työelämän ja opetuksen parempaan in teg rointiin sekä oh-jauksen kehittämiseen. Työelämän parempi palvelu rakentuu Työ elä män lähipalvelut -toimintamalliksi, työelämälähtöisiin tut ki mus yk siköi hin ja tietysti opiskelijoiden laajempaan osallistumiseen yhteistyöhön. Mukana toimilupa- ja strategiaprosesseissa olivat oman henkilöstön ja opiske li joi den lisäksi laaja joukko luottamushenkilöitä sekä sidosryhmien edusta jia. Uudistetun strategian mukaisen koulutuksen kolmikanavamallin ke hit tä mistyö aloitettiin vuonna 2013 suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2013 tu loksis ta tärkein on 55op suorittaneiden opiskelijoiden määrän suhteellinen kasvu verrattuna muihin ammattikorkeakouluihin. Nuorisokoulutus on jo hiukan keskitason yläpuolella. Myös aikuiskoulutuksessa suoritustaso on paran tu nut. Taloudellisesti kiristyneessä tilanteessa kansainvälistyminen opiskelija- ja hen ki lös tö vaih toi na ei ole kehittynyt suotuisasti. Positiivista on kuitenkin kan sain vä lis ten strategisten kumppanien kanssa alkanut tutkimusryhmien ra ken ta mi nen. Samanaikaisesti kansainvälistymisorganisaatiota on uu dis tettu tehostamaan vaihtoja jatkossa. Työelämän lähipalvelut -yksikköä on kehi tet ty parantamaan palvelujen löydettävyyttä ja vahvistamaan asia kas lähtöi syyt tä. Hämeen ammatti-instituutin ja biotalouden KT-keskuksen vahvistamiseksi teh tiin loppuvuonna 2013 päätökset bio- ja elintarviketekniikan ja in si nööri-kou lu tuk sen liittämisestä osaksi biotalouden KT-keskusta. Tämä vah vistaa elintarvike- ja ympäristöalan osaamista.

14 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus HAMK on saanut vastuulleen FUAS-liittouman yhteisistä palveluista koko-nais ark ki teh tuu rin ja virtuaalikampuksen. Molempien osalta työ alkoi ke vääl lä ja ensimmäisiä tuloksia odotetaan vuoden 2014 kuluessa. Vuoden 2013 taloudesta Vuoden 2013 tuloksiin voidaan olla varsin tyytyväisiä. Rahoituksen ki ris tymi ses tä huolimatta talous on tasapainossa. Tämä johtuu paljolti siitä, että ta lou den sopeutustoimet on aloitettu riittävän ajoissa koskien am mat ti korkea kou lun rakennemuutosta. Kuntayhtymän toimintatuotoiksi vuonna 2013 oli talousarviossa arvioitu 67,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 toteutuneet toimintatuotot ovat 68,6 mil joo naa euroa. Normirahoituksen osuus kokonaistuotoista on 74,9 prosent tia. Kuntayhtymän arvioidut toimintamenot olivat vuodelle 2013 yhteensä 63,0 mil joo naa euroa. Talousarviovuoden toteutuneet toimintamenot ovat 61,6 mil joo naa euroa, josta henkilöstömenot ovat 41,1 miljoonaa euroa eli 66,7 pro sent tia toimintamenoista. Palvelujen ostot ovat 11,7 miljoonaa euroa. Ai neet ja tarvikkeet ovat 5,5 miljoonaa euroa sekä avustukset ja muut toimin ta me not 3,4 miljoonaa euroa. Luvut sisältävät sisäisiä eriä yhteensä 3,9 mil joo naa euroa. Kuntayhtymän vuosikatteeksi on talousarviossa arvioitu 4,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 toteutunut vuosikate on 7,1 miljoonaa euroa. Tilikauden tu los ja ylijäämä on ,52 euroa, joka on 2,6 miljoonaa euroa ar vioitua parempi, joka johtuu tarkasta taloudenpidosta. Kuntayhtymässä on jo vuo des ta 2011 alkaen varauduttu ammattikorkeakoulun rakenteelliseen muu tok seen ja tehty hyvissä ajoin sopeuttavia toimenpiteitä. Kuntayhtymän suunnitelman mukaisiksi poistoiksi oli arvioitu 3,4 mil joonaa euroa. Vuoden 2013 todelliset suunnitelman mukaiset poistot ovat 3,6 mil joo naa euroa. Ero johtuu vuoden 2013 aikana tehdyn pois to suun ni telman muutoksesta. Vuoden 2013 investointiosan sitovuustasoksi yhtymävaltuustoon nähden oli ta lous ar vion mukaan määritelty kuntayhtymän rahoittamien net to in ves tointien määrä 3,9 miljoonaa euroa. Toteutuneet investoinnit olivat 3,0 mil joonaa euroa, joten määräraha alittui 0,9 miljoonalla eurolla. Vuoden 2013 mer kit tä vim mät investoinnit olivat Mustialan opiston peruskorjaus ja Hämeen lin nas sa Visamäen korkeakoulukeskuskampuksen muutostyöt.

15 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Hyvä vuosikate ja tavanomaista pienemmät investoinnit tuottivat toi mintavuo del ta positiivisen rahavarojen muutoksen. Tämä tosin oli ta voit tee nakin, jotta selvitään vuosien velvoitteista, jolloin am mat ti kor keakou lun rahoituksen leikkaukset kipeimmin vaikuttavat. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän tilinpäätös 2013 on liit tee nä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 1. Esitys: 1. Yhtymähallitus päättää jättää vuoden 2013 tilinpäätöksen tilintarkastajille tar kas tet ta vak si. 2. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2013 ylijäämä ,52 euroa liitetään omaan pääomaan. Päätös: Esityksen mukaisesti.

16 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Henkilöstökatsaus / /2014 Yhtymähallitus 17 Hämeen ammattillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän henkilöstöhallinto on valmistellut henkilöstökatsauksen tilinpäätökseen 2013 liittyen. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän henkilöstökatsaus 2013 on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 2. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus käsittelee henkilöstökatsauksen ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

17 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Taloudellinen tilanne Yhtymähallitus 18 Kuntayhtymän kokonaistuotot olivat 5,0 miljoonaa euroa. Näistä opetustuottojen osuus oli 4,1 miljoonaa euroa. Toimintamenot olivat yhteensä 4,9 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut 3,2 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 0,9 miljoonaa euroa ja tarvikkeiden ostot 0,5 miljoonaa euroa sekä muut toiminnan kulut 0,2 miljoonaa euroa. Kyseisen jakson kumulatiivinen vuosikate oli 188 tuhatta euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN TULOSLASKELMAOSAVERTAILU 1-1 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta Tot kum 1-1 / / 2014 kum / 2013 Toimintatulot Opetustulot valtiolta Muut myyntitulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot TOIMINTAKATE Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE

18 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Vuoden 2014 talousarvion mukainen investointiohjelma on 6,6 miljoonaa euroa. Rakennushankkeista mennessä oli toteutunut euroa ja opetuksellisista hankkeita euroa, yhteensä euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN INVESTOINTIOSAVERTAILU 1-1 / 2014 (tuhatta euroa) Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-1 / Rakennusinvestoinnit Hankkeittain Hämeenlinna, Visamäen kampus Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, Ohutlevykeskus Menot tulot Netto Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, C-rakennuksen laajennus Menot Tulot Netto Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, muut muutostyöt Menot Tulot Netto Lepaa Jätevesiliitymä Menot Tulot Netto Mustiala Opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetta Menot Tulot Netto Rakennusinvestoinnit yhteensä Menot tulot Netto

19 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Opetukselliset ja muut investoinnit Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-1 / Investointikokonaisuus Menot Tulot Netto Investoinnit yhteensä Menot Tulot Netto

20 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus HÄMEEN AMMATILLISEN RAHOITUSLASKELMAOSAVERTAILU 1-1 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-1/ / 2014 kum Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Varsinainen toiminta ja investoinnit (+/-) Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta (+/-) Vaikutus maksuvalmiuteen Esitys: Päätös: Yhtymähallitus käsittelee taloustilanteen ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

21 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus HAMKin osakkuus FIMECC Oy:ssa Yhtymähallitus 19 FIMECC Oy (Finlands Metals and Engineering Competence Cluster Ltd) on metalli- ja koneenrakennusalan yritysten ja tutkimuslaitosten perustama SHOK eli strategisen huippuosaamisen keskittymä. FIMECC Oy on voittoa ta voit te le ma ton osakeyhtiö, jonka osakkaina ovat 19 yritystä, 11 yliopistoa ja tutkimuslaitosta sekä viisi ammattikorkeakoulua. Korkeakoulu pääsee FIMECCin osakkaaksi ostamalla 40 osaketta, joiden hin ta on Vuosittaisia jäsenmaksuja ei ole, mutta FIMECC perii tut ki mus oh jel mien hallinnointimaksua 3,5 % korkeakoulun panostuksesta tut ki mus oh jel maan. Pääoma on saatavissa takaisin myymällä osakkeet muille omistajille tai FIMECC:lle. HAMK on kansallisesti tunnettu vahva toimija ohutlevytuotteisiin ja te räsra ken tei siin liittyvässä tutkimus- ja kehitystyössä. FIMECC Oyn osakkuuden myö tä avautuu mahdollisuus päästä tietoiseksi FIMECC:n hallinnoimien tut ki mus oh jel mien suunnittelusta, ja mahdollisti vaikuttaa niiden sisältöön. FI MECC Oyn osakkuus on HAMKille hyödyllinen julkisuuskuvan kannalta. Jä se nyys lisää myös mahdollisuuksia kansainvälisten yhteyksien luomiseen. Osakkuuden taloudellinen riski rajoittuu osakkeiden hintaan. FIMECC -ohjel miin voi osallistua ilman osakkuuttakin, joten osakkuus ei tässä suhteessa ole välttämätön. Realistista on myös olettaa ammattikorkeakoulun vai ku tusmah dol li suuk sien FIMECCin toimintaan olevan rajallisemmat kuin yli opisto jen, VTT:n tai suurten yritysten vaikutusmahdollisuudet. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus hyväksyy HAMKin osakkuuden FIMECC Oy:ssa. Esityksen mukaisesti.

22 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 20 Viranhaltijat ovat tehneet päätöksiä seuraavasti: Viranhaltija Päätökset nrot HAKKY, Pääjohtaja 1-3 HAMK, Rehtori 1-7, 1-4 HAMK, Vararehtori 1 HAMI, Rehtori 7-14 Biotalous, KT-johtaja 4 Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, KT-johtaja 1-4 Teknologiaosaaminen, KT-johtaja 1-3 Ylempi korkeakoulutus, KT-johtaja 3 Luettelo viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 4, 20. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää olla siirtämättä edellä mainittuja päätöksiä yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Esityksen mukaisesti.

23 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Saapuneet kirjeet Yhtymähallitus 21 Saapuneet kirjeet Luettelo saapuneista kirjeistä on liitteenä asiakirjoissa. Asiakirjaliite nro 5, 21. Esitys: Päätös: Merkitään tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

24 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n vuosikokous Yhtymähallitus 22 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n vuosikokous pidetään , klo Arcadassa, Helsingissä. Esitys: Päätös: Yhtymähallituksen puheenjohtaja Tarja Filatov valtuutetaan edustamaan Hämeen ammattikorkeakoulua kokouksessa. Esityksen mukaisesti.

25 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Seuraava kokous Yhtymähallitus 23 Yhtymähallituksen kevään 2014 kokouksista on sovittu kokouksessa , kokouksessa 1/2014. Valtuustoseminaari pidetään Eerikkälän urheiluopistossa Esitys: Päätös: Seuraava kokous pidetään maanantaina klo 8:00, HAMK Visamäki, A-rakennus, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35, Hämeenlinna. Esityksen mukaisesti.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 23. Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 23. Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Hallitus Aika 17.03.2014 klo08:00-09:35 Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Laillisuuden

Lisätiedot

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna PÖYTÄKIRJA 11/2014 298 Yhtymähallitus 170 24.11.2014 Yhtymähallitus Aika 24.11.2014 klo 08:00-08:55 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Hämeen ammattikorkeakoulu, K-talo, Visakaarre 16, Hämeenlinna

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Hämeen ammattikorkeakoulu, K-talo, Visakaarre 16, Hämeenlinna HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Hallitus Aika 11.02.2013 klo14:00-16:05 Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, K-talo, Visakaarre 16, Hämeenlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuuden ja

Lisätiedot

HAMK Visamäki, rakennus A, valtuustosali, Visamäentie 35, Hämeenlinna

HAMK Visamäki, rakennus A, valtuustosali, Visamäentie 35, Hämeenlinna PÖYTÄKIRJA 4/2013 51 Yhtymävaltuusto Aika 10.12.2013 klo 17:35-18:05 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, valtuustosali, Visamäentie 35, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen avaus 54 26

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

25 Teknisen johtajan viran kelpoisuusehdot 60 26 Tekninen korjaus valtuusto 2.3.2015 8 Maanvaihtosopimus Mika ja Seppo Huomo/Luumäen kunta

25 Teknisen johtajan viran kelpoisuusehdot 60 26 Tekninen korjaus valtuusto 2.3.2015 8 Maanvaihtosopimus Mika ja Seppo Huomo/Luumäen kunta LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Kunnanvaltuusto Aika 15.06.2015 klo 18:00-19:40 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 35 10

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257 Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:17-18:58 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 Kortesjärven

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 AIKA 26.08.2013 klo 18:30-20:00 PAIKKA Liminganlahden luontokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 101 15.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 37 koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 37 koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 37 Yhtymäkokous 19.12.2014 Aika Perjantai 19.12.2014 klo 13:00-14:35 Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja 8 kokousedustajaa :n 21 mukaisesti:

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427 Kaupunginhallitus AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PAIKKA Kaupungintalon, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 229 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 23. Otsikko Sivu 8 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS 26 9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 23. Otsikko Sivu 8 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS 26 9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 23 Kunnanvaltuusto 20.06.2012 AIKA 20.06.2012 klo 17:00-19:55 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS 26 9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

Lisätiedot