Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Aika klo 08:00-08:55 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 170 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Käsittelyjärjestys Sopimus henkilöstön siirrosta Hämeen ammatillisen 303 korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiölle ja Hämeen ammatti-instituutti Osakeyhtiölle 174 Ammattikorkeakoulutoimintojen luovutus Hämeen 308 ammattikorkeakoulu Osakeyhtiölle 175 Taloudellinen tilanne Viranhaltijapäätökset Saapuneet kirjeet Muut asiat Seuraava kokous Ammatti-instituuttitoimintojen luovutus Hämeen 321 ammatti-instituutti Osakeyhtiölle 181 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen kokousedustajan / kokousedustajien nimeäminen 326

2 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Läsnäolijat Nimi Tehtävä Lisätiedot Aaltonen Suvi Jäsen Filatov Tarja Puheenjohtaja Heimonen Kai Varapuheenjohtaja Ilovuori Sari Jäsen Julin Marja-Leena Jäsen Kattainen Jari Jäsen Lassila-Merisalo Maria Jäsen Mäkelä Jouni Jäsen Nokkala Hannu Jäsen Ranne Lulu Jäsen Saapui klo 8.05 :n 173 aikana Setälä Matti Jäsen Söderlund Seppo Jäsen Poissa Karevesi Severi Valtuuston 2. vpj Este Muut läsnäolijat Lepola Kaisa Puusaari Pertti Pöhö Mirja Rautio Sari Miettunen Jyrki Valtuuston 1. vpj Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Valtuuston pj Asiantuntija Pykälät Sivut Allekirjoitukset Puheenjohtaja TARJA FILATOV Tarja Filatov Pöytäkirjanpitäjä MIRJA PÖHÖ Mirja Pöhö Pöytäkirjan tarkastus SUVI AALTONEN Suvi Aaltonen SEPPO SÖDERLUND Seppo Söderlund Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Todistaa KATI ANKKURI Kati Ankkuri, hallintosihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymähallitus 170 Esitys: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Yhtymähallitus 171 Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Suvi Aaltonen ja Seppo Söderlund. Esityksen mukaisesti.

5 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Käsittelyjärjestys Yhtymähallitus 172 Esitys: Päätös: Esityslistan mukaisesti. Kokoukseen tuotiin :t 180 ja 181. Puheenjohtaja tiedusteli yhtymähallitukselta, voidaanko lisäpykälät hyväksyä. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan lisätyillä pykälillä.

6 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Sopimus henkilöstön siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiölle ja Hämeen ammatti-instituutti Osakeyhtiölle Yhtymähallitus 173 Peruste Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän perustajakunnat ovat aiesopimuksessa, osakassopimuksessa ja kuntayhtymän purkusopimuksessa sopineet Hämeen ammattikorkeakoulun ylläpidon muuttamisesta siten, että ammattikorkeakoulutoiminnan järjestäjä on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy lukien. Hämeen ammattikorkeakoulun ylläpitoa koskeva kuntayhtymän perussopimus on päätetty purkaa, niin, että kuntayhtymän purku on loppuun saatettu viimeistään mennessä. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy on rekisteröity Yhtiö on perustanut tytäryhtiön Hämeen ammatti-instituutti Oy:n, mikä on rekisteröity OKM on myöntänyt Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle toisen asteen koulutuksen järjestämisluvan lukien. Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin henkilöstö siirtyvät perustettujen yhtiöitten palvelukseen työsopimuslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti. Henkilöstön siirrossa noudatettavat periaatteet on kirjattu tähän sopimukseen. Sopimuksen hyväksymisestä päättävät Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän valtuusto ja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja Hämeen ammatti-instituutti Oy. Sopimuksen allekirjoittavat myös henkilöstöä edustavien järjestöjen pääluottamusmiehet. Siirtyvä henkilöstö Työsopimuslain mukaisesti luovuttaja ja luovutuksen saaja vastaavat yhteisvastuullisesti henkilöstöön liittyvistä palkoista, vuosilomapalkoista yms. työnantajavelvoitteista, joiden peruste on syntynyt ennen luovutushetkeä. Sovitut velvoitteet yksilöidään lopullisessa sopimuksessa. Tavoite on, että yhtiöitetty ammattikorkeakoulu vastaa ammattikorkeakoulun henkilöstön eläkemenoperusteisista ja ns. varhemaksuista sekä muista mahdollisista henkilöstöön liittyvistä maksuista myös siltä osin, kun ne ovat syntyneet jo ennen yhtiön aloittamista, mutta tulevat maksuperusteisesti maksuun yhtiön aloitettua ammattikorkeakoulutoiminnan järjestämisen. Yhtiöitetty ammattikorkeakoulu vastaa kaikista sille siirtyneen henkilöstöön tai ammattikorkeakoulun aiempaan henkilöstöön liittyvistä maksuista, joista

7 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Kuntayhtymä olisi vastannut toimiessaan vastaavassa asemassa ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä. Näitä ovat mm. taseen ulkopuoliset KUEL vastuut. Nykyiset virka- ja työehtosopimukset tulevat poistumaan (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus ja Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus), sopimuskauden päättyessä tai sitä aikaisempana ajankohtana, jos sopimus irtisanotaan kesken sopimuskauden. Osakeyhtiössä ei ole virkasuhteita, vaan ne muuttuvat työsuhteiksi. Lähtökohtaisesti koko henkilöstö siirtyy Avainta ry:n työehtosopimuksiin alkaen. Perustettava yhtiö on hakenut Avainta ry:n jäsenyyttä alkaen. Jäsenyys on hyväksytty Avainta ry:n hallituksessa Aiesopimuksen mukaisesti yhtiö liittyy Kunnallisen eläkelaitoksen KEVAn jäseneksi Jäsenyys on hyväksytty KEVAn hallituksessa Pitämättömät lomat ja vapaat Pitämättömät vuosilomat ja säästövapaat siirtyvät henkilöstön mukana pidettäväksi uuden työnantajan palveluksessa. Muut kertyneet vapaat (huomiointivapaa ja ylityövapaa jne.) ja liukumasaldo tulee pitää ennen liikkeen luovutusta. Virkojen lakkauttaminen Liikkeenluovutus ja henkilöstön siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen merkitsee virkasuhteisen henkilöstön osalta virkasuhteiden muuttumista työsopimussuhteiksi suoraan kunnallisen viranhaltijalain nojalla. Kunnallisia viranhaltijoita koskevan lain noudattaminen päättyy luovutettavan henkilöstön osalta luovutushetkellä ja palvelussuhteiden normiperustaksi tulee työsopimuslaki. Sellaiset henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat nimenomaan virkasuhteesta ja jotka eivät ole mahdollisia työsuhteessa toteuttaa, väistyvät puolin ja toisin. Työsopimusten valmistelu perustettavaan osakeyhtiöön, siirtyvä henkilöstö Työsopimukset allekirjoitetaan marraskuun 2014 aikana. Ellei liikkeenluovutuksen piiriin kuuluva työntekijä allekirjoita työsopimusta, työnantaja ei tarvitse työsopimukseen allekirjoitusta, vaan voidaan katsoa palvelussuhteen jatkuvan työsuhteen entisin ehdoin. Määräaikainen henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen siirtymishetkellä voimassa olevin palvelussuhteen mukaisin ehdoin.

8 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Luettelo yhteistoimintamenettelyn piirissä olevasta ja siirtyvästä henkilöstöstä nimikkeittäin on liitteenä. Henkilöstöä koskevien paikallisten sopimusten irtisanominen Henkilöstöä koskevat paikalliset sopimukset irtisanotaan; Virkaehtosopimus Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstölle sekä virkaehtosopimus Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän ylläpitämän Hämeen ammatti-instituutin liikenneopetuskeskuksen opetushenkilöstölle. Paikallisia sopimuksia noudatetaan siirtyvien henkilöiden osalta kuitenkin saakka tai sitä aikaisempaan ajankohtaan asti, jos sopimus irtisanotaan kesken sopimuskauden. Henkilöstöedut Henkilöstöedut tulevat uudelleen tarkasteluun perustetussa yhtiössä. Tällä hetkellä henkilöstöetuja on organisaatiossa seuraavasti: lakisääteistä laajempi työterveyshuolto edullinen työpaikkaruokailu henkilökunnan muistaminen puhelinetu asuntoetu liukuva työaika Työterveyshuollon järjestäminen Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän työterveyspalveluita tuottaa neljä eri palveluntuottajaa. Perustetut yhtiöt hankkivat työterveyshuoltopalvelut samoilta palveluntuottajilta. Johtamis- ja organisaatiomalli alkaen Hämeen ammattikorkeakoulun johtosääntö on hyväksytty Hamk Oy:n hallituksessa Yhteistoiminnan toteutuminen Osakeyhtiön suunnittelu aiheuttaa neuvotteluvelvoitteen työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) ja lain yhteistoiminnasta yrityksissä (337/2007) nojalla. Osapuolet sitoutuvat hoitamaan lakien mukaiset neuvotteluvelvoitteet.

9 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Ensimmäinen koko henkilöstölle tarkoitettu kuulemistilaisuus on pidetty ja toinen kuulemistilaisuus on pidetty Edustuksellinen yhteistoimintamenettely Asiaa on käsitelty Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän yhteistoimintaryhmässä seuraavasti: , , , , , , sekä ja luottamusmiespalavereissa , , , , , ja Osapuolet varmentavat allekirjoituksillaan henkilösiirtoon liittyvät yhteistoimintaneuvottelut loppuun saatetuiksi Henkilöstösopimuksen allekirjoittaminen Hämeenlinnassa Työnantajien edustajat Pertti Puusaari Pääjohtaja Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Mirja Pöhö Toimitusjohtaja HAMK OY

10 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Järjestöjen edustajat Sirpa Neuvonen Pääluottamusmies JUKO/OAJ ry Leenakaija Lehto Pääluottamusmies JYTY ry Jussi Toivonen Pääluottamusmies JHL Esitys: Yhtymähallitus päättää 1. osaltaan hyväksyä sopimuksen henkilöstön siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle ja Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle 1. esittää yhtymävaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy sopimuksen henkilöstön siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle ja Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle Päätös: Esityksen mukaisesti.

11 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Ammattikorkeakoulutoimintojen luovutus Hämeen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiölle Yhtymähallitus 174 LUOVUTTAJA LUOVUTUKSEN SAAJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä y-tunnus , jäljempänä myös Luovuttaja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy y-tunnus , jäljempänä myös Luovutuksensaaja TAUSTA vahvistetun ammattikorkeakoululain mukaan lukien ammattikorkeakoulutoimintaa voi harjoittaa vain ko. lain tarkoittama ammattikorkeakouluosakeyhtiö. Tähän liittyen Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä on perustanut Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n, joka on rekisteröity Tarkoituksena on, että Hämeen ammattikorkeakoulu Oy järjestää kuntayhtymän aikaisemmin järjestämät ammattikorkeakouluopinnot lukien. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat sopineet Osakassopimuksessa, että ne sitoutuvat purkamaan Hämeen ammattikorkeakoulun ylläpitoa koskevan Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän perussopimuksen siten, että purkaminen on loppuun saatettu Purkamisesta ja tarvittavasta loppuselvityksestä Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat sopineet Osakassopimuksessa, että purkaminen tehdään erillisellä kuntayhtymän purkamista tarkoittavalla sopimuksella. Tällä sopimuksella sovitaan opetustoiminnan järjestämisvastuun siirtämisestä kuntayhtymältä osakeyhtiölle.

12 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus LUOVUTETTAVA TOIMINTA Luovuttaja siirtää tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus ) Hämeen ammattikorkeakoulun harjoittaman ammattikorkeakoulutoiminnan Luovutuksensaajalle. Vastaavasti Luovutuksensaaja ottaa vastattavakseen kaikki siirtyvään toimintaan liittyvät oikeudet ja vastuut siten, kuin siitä on sovittu osakassopimuksessa ja sopimuksessa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän purkamisesta. Luovutuksensaaja ottaa vastattavakseen myös sellaiset mahdolliset siirtyvään toimintaan liittyvät velvoitteet, jotka eivät ole olleet luovutushetkellä osapuolten tiedossa. Tähän sopimukseen ei sisälly omaisuuden luovutuksia. Luovutuksensaajan opetustoiminnan ylläpitämiseen tarvitseman omaisuuden luovutuksesta ovat kuntayhtymän osakaskunnat ja Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy sopineet erikseen. Valtion kuntayhtymälle luovuttamien kiinteistöjen lahjoittamisesta Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle on tehty erillinen luovutuskirja, jäljennös luovutuskirjasta on tämän sopimuksen liitteenä 1. Henkilöstön siirrosta on laadittu erillinen henkilöstösiirtosopimus, jäljennös henkilöstön siirtosopimuksesta on tämän sopimuksen liitteenä 2. LUOVUTUSHETKI Toiminnan luovutuspäivä on MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS Osapuolet sitoutuvat käytettävissään olevin keinoin myötävaikuttamaan siihen, että toiminnan siirtoon liittyvät toimenpiteet saadaan toteutettua.

13 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus LUOVUTTAJAN VAKUUTUKSET Luovuttaja vakuuttaa, että a) Luovutettavaa toimintaa on harjoitettu ammattikorkeakoulutoiminnan normaalein ehdoin ja että luovutettavassa toiminnassa on noudatettu lakia ja viranomaisten määräyksiä. b) Luovuttaja on oikeutettu luovuttamaan luovutuksen kohteen Yhtiölle ja että kenelläkään ei ole vaatimuksia tai oikeuksia, jotka rajoittavat luovuttajan oikeutta määrätä luovutuksen kohteesta. c) Luovutuksen kohdetta eivät rasita mitkään panttaukset, omistuksenpidätykset, ulosmittaukset tai vastaavat rasitteet. d) Luovutuksen kohteeseen ei liity luovuttajan tiedossa olevia vero-, riita-, rikosoikeudellisia tai muita oikeudellisia tai hallinnollisia riitoja tahi prosesseja, e) Mitään olennaista luovutuksen kohteisiin liittyvää välttämätöntä tai oleellista tietoa ei ole jätetty kertomatta. ERIMIELISYYDET Tämän sopimuksen tulkintaa koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän osakaskuntien ja Luovutuksensaajan keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluteitse ei päädytä yhteisesti hyväksyttyyn lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Luovutuksen saajan kotipaikan alioikeudessa.

14 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus ALLEKIRJOITUKSET Hämeenlinnassa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Tarja Filatov yhtymähallituksen puheenjohtaja Pertti Puusaari johtava rehtori Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Juha Isosuo hallituksen puheenjohtaja Mirja Pöhö toimitusjohtaja LIITTEET Liite 1: Sopimus valtion kuntayhtymälle luovuttaminen kiinteistöjen lahjoittamisesta Hämeen ammattikoreakoulu Oy:lle Liite 2: Sopimus henkilöstön siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle ja Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle

15 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Esitys: Yhtymähallitus päättää 1. osaltaan hyväksyä sopimuksen ammattikorkeakoulutoimintojen siirrosta Hämeen ammattillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle. 2. esittää yhtymävaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy sopimuksen ammattikorkeakoulutoimintojen siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle. Päätös: Esityksen mukaisesti.

16 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Taloudellinen tilanne Yhtymähallitus 175 Kuntayhtymän kokonaistuotot olivat 53,4 miljoonaa euroa. Näistä opetustuottojen osuus oli 40,7 miljoonaa euroa. Toimintamenot olivat yhteensä 49,3 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut 33,6 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 8,9 miljoonaa euroa ja tarvikkeiden ostot 3,7 miljoonaa euroa sekä muut toiminnan kulut 3,1 miljoonaa euroa. Kyseisen jakson kumulatiivinen vuosikate oli 4,2 miljoonaa euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN TULOSLASKELMAOSAVERTAILU 1-10 / 2014 (tuhatta euroa) 10 Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta Tot kum 1-10 / / 2014 kum / 2013 Toimintatulot Opetustulot valtiolta Muut myyntitulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot TOIMINTAKATE Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE

17 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Vuoden 2014 talousarvion mukainen investointiohjelma on 6,6 miljoonaa euroa. Rakennushankkeista mennessä oli toteutunut 2,9 miljoonaa euroa ja opetuksellisista hankkeita 0,6 miljoonaa euroa, yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN INVESTOINTIOSAVERTAILU 1-10 / 2014 (tuhatta euroa) Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-10 / Rakennusinvestoinnit Hankkeittain Hämeenlinna, Visamäen kampus Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, Ohutlevykeskus Menot tulot Netto Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, C-rakennuksen laajennus Menot Tulot Netto Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, muut muutostyöt Menot Tulot Netto Lepaa Jätevesiliitymä Menot Tulot Netto Mustiala Opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetta Menot Tulot Netto Rakennusinvestoinnit yhteensä Menot tulot Netto

18 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Opetukselliset ja muut investoinnit Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-10 / Investointikokonaisuus Menot Tulot Netto Investoinnit yhteensä Menot Tulot Netto

19 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus HÄMEEN AMMATILLISEN RAHOITUSLASKELMAOSAVERTAILU 1-10 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-10 / / 2014 kum Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Varsinainen toiminta ja investoinnit (+/-) Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta (+/-) Vaikutus maksuvalmiuteen Esitys: Päätös: Yhtymähallitus käsittelee taloustilanteen ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

20 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 176 Viranhaltijat ovat tehneet päätöksiä seuraavasti: Viranhaltija Päätökset nrot HAKKY, Pääjohtaja HAKKY, Talousjohtaja HAMK, Rehtori HAMK, Vararehtori Ylempi korkeakoulukeskus, KT-johtaja Biotalous, KT-johtaja Teknologiaosaaminen, KT-johtaja Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, KT-johtaja Luettelo viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 2, 176. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää olla siirtämättä edellä mainittuja päätöksiä yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Esityksen mukaisesti.

21 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Saapuneet kirjeet Yhtymähallitus 177 Saapuneet kirjeet Luettelo saapuneista kirjeistä on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 3, 177. Esitys: Päätös: Merkitään tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

22 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus Kai Heimonen toi Arenen ylläpitäjäseminaarin terveiset 2. Sari Rautio kertoi Lahden tiedepuiston tapahtumasta 3. Pertti Puusaari ja Sari Rautio kertoivat Fuas-päivän terveiset 4. Mirja Pöhö antoi yhtiöittämisen tilannekatsauksen Esitys: Päätös: Merkitään tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

23 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Seuraava kokous Yhtymähallitus 179 Yhtymähallituksen syksyn 2014 kokouksista on sovittu kokouksessa , kokouksessa 7/2014. Esitys: Päätös: Seuraava kokous pidetään maanantaina klo 8:00, HAMK Visamäki, A-rakennus, 3. krs,. valtuustosali, Visamäentie 35, Hämeenlinna. Esityksen mukaisesti.

24 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Ammatti-instituuttitoimintojen luovutus Hämeen ammatti-instituutti Osakeyhtiölle Yhtymähallitus 180 LUOVUTTAJA LUOVUTUKSEN SAAJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä y-tunnus , jäljempänä myös Luovuttaja Hämeen ammatti-instituutti Oy y-tunnus , jäljempänä myös Luovutuksensaaja TAUSTA Opetus- ja kulttuuriminisrteriö on myöntänyt koulutuksen järjestämisluvan Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseksi vahvistetun ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulutoimintaa voi harjoittaa vain lain tarkoittama ammattikorkeakouluosakeyhtiö lukien. Tähän liittyen Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä on perustanut Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n, joka on rekisteröity Hämeen ammatillisen korkeakulutuksen kuntayhtymän osakaskunnat ovat sopineet kuntayhtymän purkamisesta mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on todennut, että ammattikorkeakouluosakeyhtiö ei vo saada ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa. Tästä syystä on perustettu Hämeen ammatti-instituutti Oy, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammatillsen peruskuoulutuksen järjestämisluvan lukien. Tällä sopimuksella sovitaan ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisvastuun siirtämisestä kuntayhtymältä osakeyhtiölle.

25 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus LUOVUTETTAVA TOIMINTA Luovuttaja siirtää tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus ) Hämeen ammatti-instituutin harjoittaman ammatti-instituuttitoiminnan Luovutuksensaajalle. Vastaavasti Luovutuksensaaja ottaa vastattavakseen kaikki siirtyvään toimintaan liittyvät oikeudet ja vastuut. Luovutuksensaaja ottaa vastattavakseen myös sellaiset mahdolliset siirtyvään toimintaan liittyvät velvoitteet, jotka eivät ole olleet luovutushetkellä osapuolten tiedossa. Tähän sopimukseen ei sisälly omaisuuden luovutuksia. Luovutuksensaajan opetustoiminnan ylläpitämiseen tarvitseman omaisuuden luovutuksesta ovat kuntayhtymän osakaskunnat ja Hämeen ammatti-instituutin emoyhtiö Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy sopineet erikseen. Hämeen ammatti-insituutti Oy:n emoyhtiö Hämeen ammattikorkeakoulu Oy on tehnyt valtion kuntayhtymälle luovuttamien kiinteistöjen lahjoittamisesta Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle erillisen luovutuskirjan, jäljennös luovutuskirjasta on tämän sopimuksen liitteenä 1. Henkilöstön siirrosta on laadittu erillinen henkilöstösiirtosopimus, jäljennös henkilöstön siirtosopimuksesta on tämän sopimuksen liitteenä 2. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja Hämeen ammatti-insituutti Oy ovat tehneet puitsopimuksen Hämeen ammatti-insituutti Oy:n ylläpidosta ja johtamisesta. Jäljennös tästä puitesopimuksesta on liitteenä 3. LUOVUTUSHETKI Toiminnan luovutuspäivä on MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS Osapuolet sitoutuvat käytettävissään olevin keinoin myötävaikuttamaan siihen, että toiminnan siirtoon liittyvät toimenpiteet saadaan toteutettua.

26 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus LUOVUTTAJAN VAKUUTUKSET Luovuttaja vakuuttaa, että a) Luovutettavaa toimintaa on harjoitettu ammatti-instituuttitoiminnan normaalein ehdoin ja että luovutettavassa toiminnassa on noudatettu lakia ja viranomaisten määräyksiä. b) Luovuttaja on oikeutettu luovuttamaan luovutuksen kohteen Yhtiölle ja että kenelläkään ei ole vaatimuksia tai oikeuksia, jotka rajoittavat luovuttajan oikeutta määrätä luovutuksen kohteesta. c) Luovutuksen kohdetta eivät rasita mitkään panttaukset, omistuksenpidätykset, ulosmittaukset tai vastaavat rasitteet. d) Luovutuksen kohteeseen ei liity luovuttajan tiedossa olevia vero-, riita-, rikosoikeudellisia tai muita oikeudellisia tai hallinnollisia riitoja tahi prosesseja, e) Mitään olennaista luovutuksen kohteisiin liittyvää välttämätöntä tai oleellista tietoa ei ole jätetty kertomatta. ERIMIELISYYDET Tämän sopimuksen tulkintaa koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän osakaskuntien ja Luovutuksensaajan keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluteitse ei päädytä yhteisesti hyväksyttyyn lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Luovutuksen saajan kotipaikan alioikeudessa.

27 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus ALLEKIRJOITUKSET Hämeenlinnassa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Tarja Filatov yhtymähallituksen puheenjohtaja Pertti Puusaari johtava rehtori Hämeen ammatti-insituutti Oy Juha Isosuo hallituksen puheenjohtaja Mirja Pöhö toimitusjohtaja LIITTEET Liite 1: Sopimus valtion kuntayhtymälle luovuttaminen kiinteistöjen lahjoittamisesta Hämeen ammattikoreakoulu Oy:lle Liite 2: Sopimus henkilöstön siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle ja Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle Liite 3: Puitesopimus Hämeen ammatti-instituutti Oy:n ylläpidosta ja johtamisesta

28 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Esitys: Yhtymähallitus päättää 1. osaltaan hyväksyä sopimuksen ammatti-instiuuttitoimintojen siirrosta Hämeen ammattillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle. 2. esittää yhtymävaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy sopimuksen ammatti-instituuttitoimintojen siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle. Päätös: Esityksen mukaisesti.

29 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen kokousedustajan / kokousedustajien nimeäminen Yhtymähallitus 181 Ammattikorkekoululain 17 :n mukaan ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä. Lain mukaan hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, ja siita toinen kuuluu henkilöstöön, joka valitaan vaalilla ja toinen opiskelijoihin. Ammattikorkeakoululain mukaan opiskelijaedustajan valinnasta määrätään tarkemin opiskelijakunnan säännöisssä. Henkilöstön edustajaksi on vaaleilla valittu Hannu Rossi. Opiskelijakunnan edustaja selviää ylimääräiseen yhtiökokoukseen mennessä. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat osakassopimuksessa sopineet ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallituspaikkojen jaosta seuraavaa: Hämeenlinnan kaupunki: kaksi hallituspaikkaa. Hallituksen puheenjohtaja on Hämeenlinnan kaupungin edustaja. Forssan kaupunki: yksi hallituspaikka Riihimäen kaupunki: yksi hallituspaikka Valkeakosken kaupunki: yksi hallituspaikka Tammelan kunta ja Hattulan kunta: vaihtuva hallituspaikka siten, että hallituspaikan vaihtoväli on kahden vuoden välein. Ensimmäinen vuoro on Tammelan kunnalla. Yksi hallituspaikka työ- ja elinkeinoelämän kokemusta ja asiantuntemusta omaavalle edustajalle. Ohjausryhmä nimesi valitsijalautakunnan tekemään esityksen työ- ja elinkeinoelämän edustajan esittämisestä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen. Valitsijalautakunnassa oli edustus Hämeen yrittäjistä, Pirkanmaan yrittäjistä, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarista, Hämeen kauppakamarista ja Tampereen kauppakamarin, Valkeakosken kauppakamariosastosta. Hallituksella on kaksi varapuheenjohtajaa. Varapuheenjohtajat valitaan Riihimäen ja Valkeakosken edustajista. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään joulukuussa Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraava asia: - Nimetään Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenet lukien

30 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Esitys: Yhtymähallitus nimeää edustajan/edustajat Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Edustaja esittää Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle nimettäväksi Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen seuraavat hallituksen jäsenet: Forssan kaupunki: - Jouni Mäkelä Hämeenlinnan kaupunki: - Tarja Filatov, puheenjohtaja - Maria Lassila-Merisalo Riihimäen kaupunki: - Kai Heimonen Valkeakosken kaupunki - Mikko Nurmo Tammelan kunta: - Minna Nissilä Elinkeinoelämän edustaja: - Mikko Puttonen Opiskelijakunnan edustaja - Opiskelijakunta nimeää edustajansa ennen ylimääräistä yhtiökokousta Henkilöstön edustaja: - Hannu Rossi Päätös: Esityksen mukaisesti.

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna PÖYTÄKIRJA 12/2014 328 Yhtymähallitus Aika 15.12.2014 klo 08:00-08:25 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 182 Laillisuuden

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs., valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs., valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna PÖYTÄKIRJA 2/2014 19 Yhtymähallitus Aika 03.03.2014 klo 08:00-10:00 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs., valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Laillisuuden

Lisätiedot

Kokous- ja kongressihotelli Majvik, Majvikintie 1, 02430 Masala

Kokous- ja kongressihotelli Majvik, Majvikintie 1, 02430 Masala PÖYTÄKIRJA 3/2013 41 Yhtymähallitus Aika 20.03.2013 klo 15:15-16:00 Paikka Kokous- ja kongressihotelli Majvik, Majvikintie 1, 02430 Masala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA SANTASPORT FINLAND OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat

1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat OSAKASSOPIMUS 1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat Forssan kaupunki (myöhemmin myös Forssa) Hämeenlinnan kaupunki (myöhemmin myös Hämeenlinna) Riihimäen kaupunki

Lisätiedot

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, Häme-sali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, Häme-sali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna PÖYTÄKIRJA 10/2014 247 Yhtymähallitus Aika 27.10.2014 klo 08:00-09:45 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, Häme-sali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 156 Laillisuuden ja

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

Kainuun maakunta - kuntayhtymän tehtävät siirtyvät jäsenkuntien vastuulle 1.1.2013 lähtien siten, että

Kainuun maakunta - kuntayhtymän tehtävät siirtyvät jäsenkuntien vastuulle 1.1.2013 lähtien siten, että 8 KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄN PURKUSOPIMUS 1. SOPIMUK SEN TAR KOITUS Kainuun maakunta - kuntayhtymä on huolehtinut maakunnan suunnittelusta, alueiden kehittämisestä, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta

Lisätiedot

SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9.

SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9. SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9.2015 ALKAEN OSAPUOLET Avoin yhtiö Pienkoti Kotionni Ikola & Kylkisalo Y-tunnus

Lisätiedot

Paikka HAMK, Visamäki, rakennus K, 1. krs., neuvotteluhuone, Visakaarre 16, Hämeenlinna

Paikka HAMK, Visamäki, rakennus K, 1. krs., neuvotteluhuone, Visakaarre 16, Hämeenlinna PÖYTÄKIRJA 7/2012 144 Yhtymähallitus Aika 20.06.2012 klo 18:30-19:00 Paikka HAMK, Visamäki, rakennus K, 1. krs., neuvotteluhuone, Visakaarre 16, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 69 Laillisuuden

Lisätiedot

Sopimus osakaskuntien apporttisijoituksesta Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön. Hämeenlinnan kaupunki Y-tunnus: 0146921-4 PL 84 13101 Hämeenlinna

Sopimus osakaskuntien apporttisijoituksesta Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön. Hämeenlinnan kaupunki Y-tunnus: 0146921-4 PL 84 13101 Hämeenlinna Yymähallitus 163 27.10.2014 Sopimus osakaskuntien apporttisijoituksesta Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön Yhtymähallitus 163 Luovuttajat: Forssan kaupunki Y-tunnus: 0145626-1 Turuntie 18 30100 Forssa

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäen kampus, Visamäentie 35 A, kokoushuone Ilves, Hämeenlinna

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäen kampus, Visamäentie 35 A, kokoushuone Ilves, Hämeenlinna HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus Aika 20.02.2014 klo 08:00-10:15 Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäen kampus, Visamäentie 35 A, kokoushuone Ilves, Hämeenlinna KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Paikka HAMK Visamäki, Rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

Paikka HAMK Visamäki, Rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna PÖYTÄKIRJA 3/2014 44 Yhtymähallitus Aika 31.03.2014 klo 08:55-09:55 Paikka HAMK Visamäki, Rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuuden

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Hämeen ammattikorkeakoulu, K-talo, Visakaarre 16, Hämeenlinna

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Hämeen ammattikorkeakoulu, K-talo, Visakaarre 16, Hämeenlinna HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Hallitus Aika 11.02.2013 klo14:00-16:05 Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, K-talo, Visakaarre 16, Hämeenlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuuden ja

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA LUONNOS 21.10.2014 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tällä omaisuuden luovutuskirjalla luovutetaan omaisuutta Toivakan Lämpö Oy:lle seuraavin ehdoin: 1. Luovuttaja Toivakan kunta Y-tunnus: 0177201-0 Toivakantie

Lisätiedot

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 SOPIMUS HUS:N OMISTAMIEN UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ CAREA KUNTAYHTYMÄLLE JA KASTEK OY:N TEKSTIILIHUOLTOTOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ UUDENMAAN

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.9.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.9.2014 1 Yhtymähallitus 16.9.2014 1 AIKA Tiistai 16.9.2014 klo 17.00-18.35 PAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, Suoratie 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.5.2013 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 27. Yhtymävaltuusto. Aika 27.08.2013 klo 10:15-10:35

HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 27. Yhtymävaltuusto. Aika 27.08.2013 klo 10:15-10:35 PÖYTÄKIRJA 2/2013 27 Yhtymävaltuusto Aika 27.08.2013 klo 10:15-10:35 Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, Tuusula Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen avaus 30 15 Läsnäolijoiden, laillisuuden

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 21.8.2012 klo 16.30-17.30 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, auditorio, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

1861/00.04.01.00/2015

1861/00.04.01.00/2015 18.05.2015 Sivu 1 / 1 1861/00.04.01.00/2015 26 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 30.4.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 30.4.2014 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 30.4.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014)

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) Raahen kaupungin ja Raahen Satama Oy:n välillä KH 4.11.2014 KV 10.11.2014 2 SISÄLLYS APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA...3 OSAPUOLET...3 TAUSTA JA TARKOITUS...3

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY

OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS Tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus ) Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat yksimielisesti muuttavat [].[].2013

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 25.3.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Yritystilat Oy:n välillä

LUOVUTUSSOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Yritystilat Oy:n välillä LUOVUTUSSOPIMUS n kaupungin ja n Yritystilat Oy:n välillä 1. Sopijapuolet 1.1. n kaupunki Yritys- ja yhteisötunnus: 0166906-4 Kotipaikka ja osoite:, Olavinkatu 27, 57130 jälj. Luovuttaja 1.2. n Yritystilat

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely

4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely Luonnos 29.10.2013 SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA JOENSUUN KAUPUNGILLE OUTOKUMMUN KAUPUNGIN IRTISANOUTUESSA LIPERIN JA OUTOKUMMUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA 1.1.2014 ALKAEN -henkilöstöhallinnolliset

Lisätiedot

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna PÖYTÄKIRJA 5/2014 97 Yhtymähallitus Aika 26.05.2014 klo 08:00-08:45 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 97 Laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 23. Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 23. Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Hallitus Aika 17.03.2014 klo08:00-09:35 Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Laillisuuden

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 23.4.2013 klo 16.30-18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 20.5.2014 klo 11.30-11.45 Paikka Vanha Värjäri, Kehräämö, Wahreninkatu

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.5.2015 klo 15 Porin

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2012 196. Yhtymähallitus. Aika 20.11.2012 klo 17:00-19:00

HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2012 196. Yhtymähallitus. Aika 20.11.2012 klo 17:00-19:00 PÖYTÄKIRJA 11/2012 196 Yhtymähallitus Aika 20.11.2012 klo 17:00-19:00 Paikka Hotelli Tallink Spa, kokoustila Victoria, Tallinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 100 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 09/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 09/2014 AIKA Tiistai 16.12.2014 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston kokous 7.4.2015. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 2 KOKOUKSEN AVAUS 65

Nuorisovaltuuston kokous 7.4.2015. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 2 KOKOUKSEN AVAUS 65 64 Nuorisovaltuuston kokous 7.4.2015 AIKA 7.4.2015 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 2 KOKOUKSEN AVAUS 65 3

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 KAUPAN KOHDE... 4 1.1 Liiketoiminta...

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Osapuolet ovat tänään tehneet seuraavan kiinteistöjen luovutuksen: b) Ilomantsin kunta, y-tunnus: [ ], osoite: [ ]

Osapuolet ovat tänään tehneet seuraavan kiinteistöjen luovutuksen: b) Ilomantsin kunta, y-tunnus: [ ], osoite: [ ] 1 LUOVUTUSKIRJA Osapuolet ovat tänään tehneet seuraavan kiinteistöjen luovutuksen: 1. Luovuttajat a ) Heinäveden kunta, y-tunnus: [ ], osoite: [ ] b) Ilomantsin kunta, y-tunnus: [ ], osoite: [ ] c) Joensuun

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13.05.2014 AIKA 13.05.2014 klo 16:00-16:50 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 APPORTTI... 4 2 APPORTIN ARVO JA

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 21.03.2012 24 Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko

Lisätiedot

LUOVUTUKSENSAAJA Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, y-tunnus 1056645-4 Hulkonmäentie 130, 54190 Konnunsuo

LUOVUTUKSENSAAJA Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, y-tunnus 1056645-4 Hulkonmäentie 130, 54190 Konnunsuo 1(5) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Lappeenrannan kaupunki, y-tunnus 0162193-3 PL 11, 53101 Lappeenranta LUOVUTUKSENSAAJA Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, y-tunnus 1056645-4 Hulkonmäentie 130, 54190 Konnunsuo

Lisätiedot

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Aika Keskiviikko 1.4.2015 klo 16.17 16.32 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 4/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tällä luovutuskirjalla toteutetaan edellä mainituin tavoin yhtymäkokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kiinteistöjen luovutus peruskunnille.

Tällä luovutuskirjalla toteutetaan edellä mainituin tavoin yhtymäkokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kiinteistöjen luovutus peruskunnille. 1 Luovutuskirja Luovuttaja Raision Naantalin Vesilaitos -kuntayhtymä (Y- 0204419-7) Luovutuksensaajat Raision kaupunki (Y- 0204428-5) Naantalin kaupunki (Y- 0135457-2) Luovutuksen tausta Raision Naantalin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus. Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus. Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN II VAIHE Hallituksen esitys uudeksi ammattikorkeakoululaiksi eduskunnalle

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 18 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 4 Pöytäkirjan tarkastus 20 5

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ]

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ] SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI JA [ ] [ ]. päivänä [ ]kuuta 2016 Sopimus Työterveyspalvelu Viisarin liiketoiminnan siirtämisestä X Oy:lle SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään allekirjoittaneet tämän apporttiomaisuuden luovutuskirjan. Luovutuskirja on laadittu maakaaren (540/1995) 2 luvun 1 :n määrämuodot

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 3.2.2015 14 Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Leino Jukka Outi Leino Lindgren

Lisätiedot