Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Aika klo 08:00-08:55 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 170 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Käsittelyjärjestys Sopimus henkilöstön siirrosta Hämeen ammatillisen 303 korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiölle ja Hämeen ammatti-instituutti Osakeyhtiölle 174 Ammattikorkeakoulutoimintojen luovutus Hämeen 308 ammattikorkeakoulu Osakeyhtiölle 175 Taloudellinen tilanne Viranhaltijapäätökset Saapuneet kirjeet Muut asiat Seuraava kokous Ammatti-instituuttitoimintojen luovutus Hämeen 321 ammatti-instituutti Osakeyhtiölle 181 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen kokousedustajan / kokousedustajien nimeäminen 326

2 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Läsnäolijat Nimi Tehtävä Lisätiedot Aaltonen Suvi Jäsen Filatov Tarja Puheenjohtaja Heimonen Kai Varapuheenjohtaja Ilovuori Sari Jäsen Julin Marja-Leena Jäsen Kattainen Jari Jäsen Lassila-Merisalo Maria Jäsen Mäkelä Jouni Jäsen Nokkala Hannu Jäsen Ranne Lulu Jäsen Saapui klo 8.05 :n 173 aikana Setälä Matti Jäsen Söderlund Seppo Jäsen Poissa Karevesi Severi Valtuuston 2. vpj Este Muut läsnäolijat Lepola Kaisa Puusaari Pertti Pöhö Mirja Rautio Sari Miettunen Jyrki Valtuuston 1. vpj Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Valtuuston pj Asiantuntija Pykälät Sivut Allekirjoitukset Puheenjohtaja TARJA FILATOV Tarja Filatov Pöytäkirjanpitäjä MIRJA PÖHÖ Mirja Pöhö Pöytäkirjan tarkastus SUVI AALTONEN Suvi Aaltonen SEPPO SÖDERLUND Seppo Söderlund Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Todistaa KATI ANKKURI Kati Ankkuri, hallintosihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymähallitus 170 Esitys: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Yhtymähallitus 171 Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Suvi Aaltonen ja Seppo Söderlund. Esityksen mukaisesti.

5 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Käsittelyjärjestys Yhtymähallitus 172 Esitys: Päätös: Esityslistan mukaisesti. Kokoukseen tuotiin :t 180 ja 181. Puheenjohtaja tiedusteli yhtymähallitukselta, voidaanko lisäpykälät hyväksyä. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan lisätyillä pykälillä.

6 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Sopimus henkilöstön siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiölle ja Hämeen ammatti-instituutti Osakeyhtiölle Yhtymähallitus 173 Peruste Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän perustajakunnat ovat aiesopimuksessa, osakassopimuksessa ja kuntayhtymän purkusopimuksessa sopineet Hämeen ammattikorkeakoulun ylläpidon muuttamisesta siten, että ammattikorkeakoulutoiminnan järjestäjä on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy lukien. Hämeen ammattikorkeakoulun ylläpitoa koskeva kuntayhtymän perussopimus on päätetty purkaa, niin, että kuntayhtymän purku on loppuun saatettu viimeistään mennessä. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy on rekisteröity Yhtiö on perustanut tytäryhtiön Hämeen ammatti-instituutti Oy:n, mikä on rekisteröity OKM on myöntänyt Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle toisen asteen koulutuksen järjestämisluvan lukien. Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin henkilöstö siirtyvät perustettujen yhtiöitten palvelukseen työsopimuslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti. Henkilöstön siirrossa noudatettavat periaatteet on kirjattu tähän sopimukseen. Sopimuksen hyväksymisestä päättävät Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän valtuusto ja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja Hämeen ammatti-instituutti Oy. Sopimuksen allekirjoittavat myös henkilöstöä edustavien järjestöjen pääluottamusmiehet. Siirtyvä henkilöstö Työsopimuslain mukaisesti luovuttaja ja luovutuksen saaja vastaavat yhteisvastuullisesti henkilöstöön liittyvistä palkoista, vuosilomapalkoista yms. työnantajavelvoitteista, joiden peruste on syntynyt ennen luovutushetkeä. Sovitut velvoitteet yksilöidään lopullisessa sopimuksessa. Tavoite on, että yhtiöitetty ammattikorkeakoulu vastaa ammattikorkeakoulun henkilöstön eläkemenoperusteisista ja ns. varhemaksuista sekä muista mahdollisista henkilöstöön liittyvistä maksuista myös siltä osin, kun ne ovat syntyneet jo ennen yhtiön aloittamista, mutta tulevat maksuperusteisesti maksuun yhtiön aloitettua ammattikorkeakoulutoiminnan järjestämisen. Yhtiöitetty ammattikorkeakoulu vastaa kaikista sille siirtyneen henkilöstöön tai ammattikorkeakoulun aiempaan henkilöstöön liittyvistä maksuista, joista

7 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Kuntayhtymä olisi vastannut toimiessaan vastaavassa asemassa ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä. Näitä ovat mm. taseen ulkopuoliset KUEL vastuut. Nykyiset virka- ja työehtosopimukset tulevat poistumaan (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus ja Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus), sopimuskauden päättyessä tai sitä aikaisempana ajankohtana, jos sopimus irtisanotaan kesken sopimuskauden. Osakeyhtiössä ei ole virkasuhteita, vaan ne muuttuvat työsuhteiksi. Lähtökohtaisesti koko henkilöstö siirtyy Avainta ry:n työehtosopimuksiin alkaen. Perustettava yhtiö on hakenut Avainta ry:n jäsenyyttä alkaen. Jäsenyys on hyväksytty Avainta ry:n hallituksessa Aiesopimuksen mukaisesti yhtiö liittyy Kunnallisen eläkelaitoksen KEVAn jäseneksi Jäsenyys on hyväksytty KEVAn hallituksessa Pitämättömät lomat ja vapaat Pitämättömät vuosilomat ja säästövapaat siirtyvät henkilöstön mukana pidettäväksi uuden työnantajan palveluksessa. Muut kertyneet vapaat (huomiointivapaa ja ylityövapaa jne.) ja liukumasaldo tulee pitää ennen liikkeen luovutusta. Virkojen lakkauttaminen Liikkeenluovutus ja henkilöstön siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen merkitsee virkasuhteisen henkilöstön osalta virkasuhteiden muuttumista työsopimussuhteiksi suoraan kunnallisen viranhaltijalain nojalla. Kunnallisia viranhaltijoita koskevan lain noudattaminen päättyy luovutettavan henkilöstön osalta luovutushetkellä ja palvelussuhteiden normiperustaksi tulee työsopimuslaki. Sellaiset henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat nimenomaan virkasuhteesta ja jotka eivät ole mahdollisia työsuhteessa toteuttaa, väistyvät puolin ja toisin. Työsopimusten valmistelu perustettavaan osakeyhtiöön, siirtyvä henkilöstö Työsopimukset allekirjoitetaan marraskuun 2014 aikana. Ellei liikkeenluovutuksen piiriin kuuluva työntekijä allekirjoita työsopimusta, työnantaja ei tarvitse työsopimukseen allekirjoitusta, vaan voidaan katsoa palvelussuhteen jatkuvan työsuhteen entisin ehdoin. Määräaikainen henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen siirtymishetkellä voimassa olevin palvelussuhteen mukaisin ehdoin.

8 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Luettelo yhteistoimintamenettelyn piirissä olevasta ja siirtyvästä henkilöstöstä nimikkeittäin on liitteenä. Henkilöstöä koskevien paikallisten sopimusten irtisanominen Henkilöstöä koskevat paikalliset sopimukset irtisanotaan; Virkaehtosopimus Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstölle sekä virkaehtosopimus Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän ylläpitämän Hämeen ammatti-instituutin liikenneopetuskeskuksen opetushenkilöstölle. Paikallisia sopimuksia noudatetaan siirtyvien henkilöiden osalta kuitenkin saakka tai sitä aikaisempaan ajankohtaan asti, jos sopimus irtisanotaan kesken sopimuskauden. Henkilöstöedut Henkilöstöedut tulevat uudelleen tarkasteluun perustetussa yhtiössä. Tällä hetkellä henkilöstöetuja on organisaatiossa seuraavasti: lakisääteistä laajempi työterveyshuolto edullinen työpaikkaruokailu henkilökunnan muistaminen puhelinetu asuntoetu liukuva työaika Työterveyshuollon järjestäminen Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän työterveyspalveluita tuottaa neljä eri palveluntuottajaa. Perustetut yhtiöt hankkivat työterveyshuoltopalvelut samoilta palveluntuottajilta. Johtamis- ja organisaatiomalli alkaen Hämeen ammattikorkeakoulun johtosääntö on hyväksytty Hamk Oy:n hallituksessa Yhteistoiminnan toteutuminen Osakeyhtiön suunnittelu aiheuttaa neuvotteluvelvoitteen työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) ja lain yhteistoiminnasta yrityksissä (337/2007) nojalla. Osapuolet sitoutuvat hoitamaan lakien mukaiset neuvotteluvelvoitteet.

9 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Ensimmäinen koko henkilöstölle tarkoitettu kuulemistilaisuus on pidetty ja toinen kuulemistilaisuus on pidetty Edustuksellinen yhteistoimintamenettely Asiaa on käsitelty Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän yhteistoimintaryhmässä seuraavasti: , , , , , , sekä ja luottamusmiespalavereissa , , , , , ja Osapuolet varmentavat allekirjoituksillaan henkilösiirtoon liittyvät yhteistoimintaneuvottelut loppuun saatetuiksi Henkilöstösopimuksen allekirjoittaminen Hämeenlinnassa Työnantajien edustajat Pertti Puusaari Pääjohtaja Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Mirja Pöhö Toimitusjohtaja HAMK OY

10 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Järjestöjen edustajat Sirpa Neuvonen Pääluottamusmies JUKO/OAJ ry Leenakaija Lehto Pääluottamusmies JYTY ry Jussi Toivonen Pääluottamusmies JHL Esitys: Yhtymähallitus päättää 1. osaltaan hyväksyä sopimuksen henkilöstön siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle ja Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle 1. esittää yhtymävaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy sopimuksen henkilöstön siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle ja Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle Päätös: Esityksen mukaisesti.

11 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Ammattikorkeakoulutoimintojen luovutus Hämeen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiölle Yhtymähallitus 174 LUOVUTTAJA LUOVUTUKSEN SAAJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä y-tunnus , jäljempänä myös Luovuttaja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy y-tunnus , jäljempänä myös Luovutuksensaaja TAUSTA vahvistetun ammattikorkeakoululain mukaan lukien ammattikorkeakoulutoimintaa voi harjoittaa vain ko. lain tarkoittama ammattikorkeakouluosakeyhtiö. Tähän liittyen Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä on perustanut Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n, joka on rekisteröity Tarkoituksena on, että Hämeen ammattikorkeakoulu Oy järjestää kuntayhtymän aikaisemmin järjestämät ammattikorkeakouluopinnot lukien. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat sopineet Osakassopimuksessa, että ne sitoutuvat purkamaan Hämeen ammattikorkeakoulun ylläpitoa koskevan Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän perussopimuksen siten, että purkaminen on loppuun saatettu Purkamisesta ja tarvittavasta loppuselvityksestä Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat sopineet Osakassopimuksessa, että purkaminen tehdään erillisellä kuntayhtymän purkamista tarkoittavalla sopimuksella. Tällä sopimuksella sovitaan opetustoiminnan järjestämisvastuun siirtämisestä kuntayhtymältä osakeyhtiölle.

12 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus LUOVUTETTAVA TOIMINTA Luovuttaja siirtää tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus ) Hämeen ammattikorkeakoulun harjoittaman ammattikorkeakoulutoiminnan Luovutuksensaajalle. Vastaavasti Luovutuksensaaja ottaa vastattavakseen kaikki siirtyvään toimintaan liittyvät oikeudet ja vastuut siten, kuin siitä on sovittu osakassopimuksessa ja sopimuksessa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän purkamisesta. Luovutuksensaaja ottaa vastattavakseen myös sellaiset mahdolliset siirtyvään toimintaan liittyvät velvoitteet, jotka eivät ole olleet luovutushetkellä osapuolten tiedossa. Tähän sopimukseen ei sisälly omaisuuden luovutuksia. Luovutuksensaajan opetustoiminnan ylläpitämiseen tarvitseman omaisuuden luovutuksesta ovat kuntayhtymän osakaskunnat ja Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy sopineet erikseen. Valtion kuntayhtymälle luovuttamien kiinteistöjen lahjoittamisesta Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle on tehty erillinen luovutuskirja, jäljennös luovutuskirjasta on tämän sopimuksen liitteenä 1. Henkilöstön siirrosta on laadittu erillinen henkilöstösiirtosopimus, jäljennös henkilöstön siirtosopimuksesta on tämän sopimuksen liitteenä 2. LUOVUTUSHETKI Toiminnan luovutuspäivä on MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS Osapuolet sitoutuvat käytettävissään olevin keinoin myötävaikuttamaan siihen, että toiminnan siirtoon liittyvät toimenpiteet saadaan toteutettua.

13 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus LUOVUTTAJAN VAKUUTUKSET Luovuttaja vakuuttaa, että a) Luovutettavaa toimintaa on harjoitettu ammattikorkeakoulutoiminnan normaalein ehdoin ja että luovutettavassa toiminnassa on noudatettu lakia ja viranomaisten määräyksiä. b) Luovuttaja on oikeutettu luovuttamaan luovutuksen kohteen Yhtiölle ja että kenelläkään ei ole vaatimuksia tai oikeuksia, jotka rajoittavat luovuttajan oikeutta määrätä luovutuksen kohteesta. c) Luovutuksen kohdetta eivät rasita mitkään panttaukset, omistuksenpidätykset, ulosmittaukset tai vastaavat rasitteet. d) Luovutuksen kohteeseen ei liity luovuttajan tiedossa olevia vero-, riita-, rikosoikeudellisia tai muita oikeudellisia tai hallinnollisia riitoja tahi prosesseja, e) Mitään olennaista luovutuksen kohteisiin liittyvää välttämätöntä tai oleellista tietoa ei ole jätetty kertomatta. ERIMIELISYYDET Tämän sopimuksen tulkintaa koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän osakaskuntien ja Luovutuksensaajan keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluteitse ei päädytä yhteisesti hyväksyttyyn lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Luovutuksen saajan kotipaikan alioikeudessa.

14 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus ALLEKIRJOITUKSET Hämeenlinnassa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Tarja Filatov yhtymähallituksen puheenjohtaja Pertti Puusaari johtava rehtori Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Juha Isosuo hallituksen puheenjohtaja Mirja Pöhö toimitusjohtaja LIITTEET Liite 1: Sopimus valtion kuntayhtymälle luovuttaminen kiinteistöjen lahjoittamisesta Hämeen ammattikoreakoulu Oy:lle Liite 2: Sopimus henkilöstön siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle ja Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle

15 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Esitys: Yhtymähallitus päättää 1. osaltaan hyväksyä sopimuksen ammattikorkeakoulutoimintojen siirrosta Hämeen ammattillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle. 2. esittää yhtymävaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy sopimuksen ammattikorkeakoulutoimintojen siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle. Päätös: Esityksen mukaisesti.

16 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Taloudellinen tilanne Yhtymähallitus 175 Kuntayhtymän kokonaistuotot olivat 53,4 miljoonaa euroa. Näistä opetustuottojen osuus oli 40,7 miljoonaa euroa. Toimintamenot olivat yhteensä 49,3 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut 33,6 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 8,9 miljoonaa euroa ja tarvikkeiden ostot 3,7 miljoonaa euroa sekä muut toiminnan kulut 3,1 miljoonaa euroa. Kyseisen jakson kumulatiivinen vuosikate oli 4,2 miljoonaa euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN TULOSLASKELMAOSAVERTAILU 1-10 / 2014 (tuhatta euroa) 10 Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta Tot kum 1-10 / / 2014 kum / 2013 Toimintatulot Opetustulot valtiolta Muut myyntitulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot TOIMINTAKATE Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE

17 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Vuoden 2014 talousarvion mukainen investointiohjelma on 6,6 miljoonaa euroa. Rakennushankkeista mennessä oli toteutunut 2,9 miljoonaa euroa ja opetuksellisista hankkeita 0,6 miljoonaa euroa, yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN INVESTOINTIOSAVERTAILU 1-10 / 2014 (tuhatta euroa) Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-10 / Rakennusinvestoinnit Hankkeittain Hämeenlinna, Visamäen kampus Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, Ohutlevykeskus Menot tulot Netto Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, C-rakennuksen laajennus Menot Tulot Netto Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, muut muutostyöt Menot Tulot Netto Lepaa Jätevesiliitymä Menot Tulot Netto Mustiala Opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetta Menot Tulot Netto Rakennusinvestoinnit yhteensä Menot tulot Netto

18 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Opetukselliset ja muut investoinnit Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-10 / Investointikokonaisuus Menot Tulot Netto Investoinnit yhteensä Menot Tulot Netto

19 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus HÄMEEN AMMATILLISEN RAHOITUSLASKELMAOSAVERTAILU 1-10 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-10 / / 2014 kum Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Varsinainen toiminta ja investoinnit (+/-) Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta (+/-) Vaikutus maksuvalmiuteen Esitys: Päätös: Yhtymähallitus käsittelee taloustilanteen ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

20 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 176 Viranhaltijat ovat tehneet päätöksiä seuraavasti: Viranhaltija Päätökset nrot HAKKY, Pääjohtaja HAKKY, Talousjohtaja HAMK, Rehtori HAMK, Vararehtori Ylempi korkeakoulukeskus, KT-johtaja Biotalous, KT-johtaja Teknologiaosaaminen, KT-johtaja Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, KT-johtaja Luettelo viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 2, 176. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää olla siirtämättä edellä mainittuja päätöksiä yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Esityksen mukaisesti.

21 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Saapuneet kirjeet Yhtymähallitus 177 Saapuneet kirjeet Luettelo saapuneista kirjeistä on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 3, 177. Esitys: Päätös: Merkitään tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

22 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus Kai Heimonen toi Arenen ylläpitäjäseminaarin terveiset 2. Sari Rautio kertoi Lahden tiedepuiston tapahtumasta 3. Pertti Puusaari ja Sari Rautio kertoivat Fuas-päivän terveiset 4. Mirja Pöhö antoi yhtiöittämisen tilannekatsauksen Esitys: Päätös: Merkitään tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

23 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Seuraava kokous Yhtymähallitus 179 Yhtymähallituksen syksyn 2014 kokouksista on sovittu kokouksessa , kokouksessa 7/2014. Esitys: Päätös: Seuraava kokous pidetään maanantaina klo 8:00, HAMK Visamäki, A-rakennus, 3. krs,. valtuustosali, Visamäentie 35, Hämeenlinna. Esityksen mukaisesti.

24 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Ammatti-instituuttitoimintojen luovutus Hämeen ammatti-instituutti Osakeyhtiölle Yhtymähallitus 180 LUOVUTTAJA LUOVUTUKSEN SAAJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä y-tunnus , jäljempänä myös Luovuttaja Hämeen ammatti-instituutti Oy y-tunnus , jäljempänä myös Luovutuksensaaja TAUSTA Opetus- ja kulttuuriminisrteriö on myöntänyt koulutuksen järjestämisluvan Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseksi vahvistetun ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulutoimintaa voi harjoittaa vain lain tarkoittama ammattikorkeakouluosakeyhtiö lukien. Tähän liittyen Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä on perustanut Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n, joka on rekisteröity Hämeen ammatillisen korkeakulutuksen kuntayhtymän osakaskunnat ovat sopineet kuntayhtymän purkamisesta mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on todennut, että ammattikorkeakouluosakeyhtiö ei vo saada ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa. Tästä syystä on perustettu Hämeen ammatti-instituutti Oy, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammatillsen peruskuoulutuksen järjestämisluvan lukien. Tällä sopimuksella sovitaan ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisvastuun siirtämisestä kuntayhtymältä osakeyhtiölle.

25 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus LUOVUTETTAVA TOIMINTA Luovuttaja siirtää tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus ) Hämeen ammatti-instituutin harjoittaman ammatti-instituuttitoiminnan Luovutuksensaajalle. Vastaavasti Luovutuksensaaja ottaa vastattavakseen kaikki siirtyvään toimintaan liittyvät oikeudet ja vastuut. Luovutuksensaaja ottaa vastattavakseen myös sellaiset mahdolliset siirtyvään toimintaan liittyvät velvoitteet, jotka eivät ole olleet luovutushetkellä osapuolten tiedossa. Tähän sopimukseen ei sisälly omaisuuden luovutuksia. Luovutuksensaajan opetustoiminnan ylläpitämiseen tarvitseman omaisuuden luovutuksesta ovat kuntayhtymän osakaskunnat ja Hämeen ammatti-instituutin emoyhtiö Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy sopineet erikseen. Hämeen ammatti-insituutti Oy:n emoyhtiö Hämeen ammattikorkeakoulu Oy on tehnyt valtion kuntayhtymälle luovuttamien kiinteistöjen lahjoittamisesta Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle erillisen luovutuskirjan, jäljennös luovutuskirjasta on tämän sopimuksen liitteenä 1. Henkilöstön siirrosta on laadittu erillinen henkilöstösiirtosopimus, jäljennös henkilöstön siirtosopimuksesta on tämän sopimuksen liitteenä 2. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja Hämeen ammatti-insituutti Oy ovat tehneet puitsopimuksen Hämeen ammatti-insituutti Oy:n ylläpidosta ja johtamisesta. Jäljennös tästä puitesopimuksesta on liitteenä 3. LUOVUTUSHETKI Toiminnan luovutuspäivä on MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS Osapuolet sitoutuvat käytettävissään olevin keinoin myötävaikuttamaan siihen, että toiminnan siirtoon liittyvät toimenpiteet saadaan toteutettua.

26 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus LUOVUTTAJAN VAKUUTUKSET Luovuttaja vakuuttaa, että a) Luovutettavaa toimintaa on harjoitettu ammatti-instituuttitoiminnan normaalein ehdoin ja että luovutettavassa toiminnassa on noudatettu lakia ja viranomaisten määräyksiä. b) Luovuttaja on oikeutettu luovuttamaan luovutuksen kohteen Yhtiölle ja että kenelläkään ei ole vaatimuksia tai oikeuksia, jotka rajoittavat luovuttajan oikeutta määrätä luovutuksen kohteesta. c) Luovutuksen kohdetta eivät rasita mitkään panttaukset, omistuksenpidätykset, ulosmittaukset tai vastaavat rasitteet. d) Luovutuksen kohteeseen ei liity luovuttajan tiedossa olevia vero-, riita-, rikosoikeudellisia tai muita oikeudellisia tai hallinnollisia riitoja tahi prosesseja, e) Mitään olennaista luovutuksen kohteisiin liittyvää välttämätöntä tai oleellista tietoa ei ole jätetty kertomatta. ERIMIELISYYDET Tämän sopimuksen tulkintaa koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän osakaskuntien ja Luovutuksensaajan keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluteitse ei päädytä yhteisesti hyväksyttyyn lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Luovutuksen saajan kotipaikan alioikeudessa.

27 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus ALLEKIRJOITUKSET Hämeenlinnassa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Tarja Filatov yhtymähallituksen puheenjohtaja Pertti Puusaari johtava rehtori Hämeen ammatti-insituutti Oy Juha Isosuo hallituksen puheenjohtaja Mirja Pöhö toimitusjohtaja LIITTEET Liite 1: Sopimus valtion kuntayhtymälle luovuttaminen kiinteistöjen lahjoittamisesta Hämeen ammattikoreakoulu Oy:lle Liite 2: Sopimus henkilöstön siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle ja Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle Liite 3: Puitesopimus Hämeen ammatti-instituutti Oy:n ylläpidosta ja johtamisesta

28 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Esitys: Yhtymähallitus päättää 1. osaltaan hyväksyä sopimuksen ammatti-instiuuttitoimintojen siirrosta Hämeen ammattillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle. 2. esittää yhtymävaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy sopimuksen ammatti-instituuttitoimintojen siirrosta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymältä Hämeen ammatti-instituutti Oy:lle. Päätös: Esityksen mukaisesti.

29 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen kokousedustajan / kokousedustajien nimeäminen Yhtymähallitus 181 Ammattikorkekoululain 17 :n mukaan ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä. Lain mukaan hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, ja siita toinen kuuluu henkilöstöön, joka valitaan vaalilla ja toinen opiskelijoihin. Ammattikorkeakoululain mukaan opiskelijaedustajan valinnasta määrätään tarkemin opiskelijakunnan säännöisssä. Henkilöstön edustajaksi on vaaleilla valittu Hannu Rossi. Opiskelijakunnan edustaja selviää ylimääräiseen yhtiökokoukseen mennessä. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat osakassopimuksessa sopineet ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallituspaikkojen jaosta seuraavaa: Hämeenlinnan kaupunki: kaksi hallituspaikkaa. Hallituksen puheenjohtaja on Hämeenlinnan kaupungin edustaja. Forssan kaupunki: yksi hallituspaikka Riihimäen kaupunki: yksi hallituspaikka Valkeakosken kaupunki: yksi hallituspaikka Tammelan kunta ja Hattulan kunta: vaihtuva hallituspaikka siten, että hallituspaikan vaihtoväli on kahden vuoden välein. Ensimmäinen vuoro on Tammelan kunnalla. Yksi hallituspaikka työ- ja elinkeinoelämän kokemusta ja asiantuntemusta omaavalle edustajalle. Ohjausryhmä nimesi valitsijalautakunnan tekemään esityksen työ- ja elinkeinoelämän edustajan esittämisestä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen. Valitsijalautakunnassa oli edustus Hämeen yrittäjistä, Pirkanmaan yrittäjistä, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarista, Hämeen kauppakamarista ja Tampereen kauppakamarin, Valkeakosken kauppakamariosastosta. Hallituksella on kaksi varapuheenjohtajaa. Varapuheenjohtajat valitaan Riihimäen ja Valkeakosken edustajista. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään joulukuussa Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraava asia: - Nimetään Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenet lukien

30 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Esitys: Yhtymähallitus nimeää edustajan/edustajat Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Edustaja esittää Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle nimettäväksi Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen seuraavat hallituksen jäsenet: Forssan kaupunki: - Jouni Mäkelä Hämeenlinnan kaupunki: - Tarja Filatov, puheenjohtaja - Maria Lassila-Merisalo Riihimäen kaupunki: - Kai Heimonen Valkeakosken kaupunki - Mikko Nurmo Tammelan kunta: - Minna Nissilä Elinkeinoelämän edustaja: - Mikko Puttonen Opiskelijakunnan edustaja - Opiskelijakunta nimeää edustajansa ennen ylimääräistä yhtiökokousta Henkilöstön edustaja: - Hannu Rossi Päätös: Esityksen mukaisesti.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 23. Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 23. Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Hallitus Aika 17.03.2014 klo08:00-09:35 Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Laillisuuden

Lisätiedot

1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat

1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat OSAKASSOPIMUS 1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat Forssan kaupunki (myöhemmin myös Forssa) Hämeenlinnan kaupunki (myöhemmin myös Hämeenlinna) Riihimäen kaupunki

Lisätiedot

1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys

1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys 1 (13) Aiesopimus Lahden Sisällys 1. Osapuolet... 2 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 2 3. Osakeyhtiön perustaminen... 3 4. Lahden ammattikorkeakoulun toimilupa... 4 5. Osakassopimuksen laadintaperiaatteet...

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Hämeen ammattikorkeakoulu, K-talo, Visakaarre 16, Hämeenlinna

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Hämeen ammattikorkeakoulu, K-talo, Visakaarre 16, Hämeenlinna HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Hallitus Aika 11.02.2013 klo14:00-16:05 Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, K-talo, Visakaarre 16, Hämeenlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuuden ja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014]

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014] OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY [pp.kk.2014] 1 OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet jäljempänä mainitulla päivämäärällä: 1.1 Kuopion kaupunki (Y-tunnus:

Lisätiedot

HAMK Visamäki, rakennus A, valtuustosali, Visamäentie 35, Hämeenlinna

HAMK Visamäki, rakennus A, valtuustosali, Visamäentie 35, Hämeenlinna PÖYTÄKIRJA 4/2013 51 Yhtymävaltuusto Aika 10.12.2013 klo 17:35-18:05 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, valtuustosali, Visamäentie 35, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen avaus 54 26

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulun yhtiöittämissuunnitelma, päivitetty versio 14.9.2012. Sisällysluettelo

Turun Ammattikorkeakoulun yhtiöittämissuunnitelma, päivitetty versio 14.9.2012. Sisällysluettelo Turun Ammattikorkeakoulun yhtiöittämissuunnitelma, päivitetty versio 14.9.2012 Sisällysluettelo Turun Ammattikorkeakoulun yhtiöittämissuunnitelma, päivitetty versio 11.9.2012... 1 1 Valmistelun aikataulu...

Lisätiedot

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sivu 1 / 7 Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle 1. OSAPUOLET Luovuttaja Turun kaupunki (Luovuttaja) Y-tunnus 0204819-8 Osoite

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ 31.12.2014 1(7) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja (jäljempänä Luovutuskirja ) on

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2014 AIKA Torstai 23.10.2014 kello 15.00 15.45 PAIKKA Varkauden kampus, 2. kerroksen neuvotteluhuone C-2030 käyntiosoite: Osmajoentie 75, 78210 Varkaus LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen Matti Kartano

Lisätiedot

Selvitys Turun ammattikorkeakoulun ylläpitomuotojen vaihtoehdoista

Selvitys Turun ammattikorkeakoulun ylläpitomuotojen vaihtoehdoista Selvitys Turun ammattikorkeakoulun ylläpitomuotojen vaihtoehdoista 14.4.2011 1. Lähtökohdat selvitystyölle s. 2 2. Kansalliset linjaukset s.2 3. Ammattikorkeakoulun perustehtävät ja strateginen ohjaus

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 194 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 194 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 12/2007 Kokousaika 11.12.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan.

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan. -1, KV 21.10.2010 18:30 Kokousaika 21.10.2010 kello 18.30-21.03. Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä 32, poissa

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen E-R Niinikosken vh. Anne Töllin vh. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen E-R Niinikosken vh. Anne Töllin vh. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja -1, KH 21.6.2010 14:00 Kokousaika 21.6.2010 kello 14.00-16.20. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittämissuunnitelma, versio 22.4.2014

Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittämissuunnitelma, versio 22.4.2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittämissuunnitelma, versio 22.4.2014 Sisällysluettelo Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittämissuunnitelma, versio 24.3.2014... 1 Valmistelun aikataulu... 2 1 Päätöksenteko

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 107. Yhtymähallitus. Aika 27.08.2015 klo 18:00-20:30

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 107. Yhtymähallitus. Aika 27.08.2015 klo 18:00-20:30 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 107 Yhtymähallitus Aika 27.08.2015 klo 18:00-20:30 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Kokouksen

Lisätiedot

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS XXX Oy OSAKASSOPIMUS XX.XX.2009 2(14) OSAKASSOPIMUS (jäljempänä Sopimus ) 1. OSAPUOLET 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Yksityissijoittaja N.N. (jäljempänä Yksityissijoittaja ) 1.5. Aloitusrahasto Vera Oy, y-tunnus

Lisätiedot

perustettavaan vastaanottavaan yhtiöön, Kyamk-kunteistö^ Öäljempänä

perustettavaan vastaanottavaan yhtiöön, Kyamk-kunteistö^ Öäljempänä OSAKASSOPIMUS l SOPIMUKSEN OSAPUOLET Kotkan kaupunld Y-tunnus 0160225-7, (jäljempänä myös "Kotka") Kouvolan kaupunki Y-tunnus 0161075-9, (jäljempänä myös "Kouvola") Iitin kunta Y-tunnus 0158766-7 Oäljempänä

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Kaupunginvaltuusto. Aika 10.11.2014 maanantai klo 18:00-20:10

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Kaupunginvaltuusto. Aika 10.11.2014 maanantai klo 18:00-20:10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-20:10 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET muun päätoimisen henkilöstön edustaja päätoimisten opettajien edustaja, Jarkko Surakan henkilökohtainen varajäsen

LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET muun päätoimisen henkilöstön edustaja päätoimisten opettajien edustaja, Jarkko Surakan henkilökohtainen varajäsen AIKA Tiistai 18.6.2013 kello 15.00 16.47 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ

Lisätiedot

muun päätoimisen henkilöstön edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja

muun päätoimisen henkilöstön edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja AIKA Keskiviikko 30.1.2013 kello 15.00 - PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ

Lisätiedot

LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA. Siikajoen kunnan. Ruukin Yrityspuisto Oy:n. välillä ***.12.2014

LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA. Siikajoen kunnan. Ruukin Yrityspuisto Oy:n. välillä ***.12.2014 LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA Siikajoen kunnan ja Ruukin Yrityspuisto Oy:n välillä ***.12.2014 2 (9) LIITTEET Liite 3.1 Ruukin Yrityspuisto Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 Yhtymähallitus 3.7.2014 1. Mainiementie 25, 16900 LAMMI

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 Yhtymähallitus 3.7.2014 1. Mainiementie 25, 16900 LAMMI Yhtymähallitus 3.7.2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 3.7.2014 klo 12.00 Paikka Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelintalo Mainiementie 25, 16900 LAMMI Asiat 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot