TYKSILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYKSILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TYKSILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 TYKSILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Sivu 1. Alueen, yksikön, hoitomuodon sekä toiminta- ja oppimisympäristön erityispiirteet ja painotukset 3 2. Toiminta-ajatus ja arvot 4 3. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen yksikössä Kasvatuspäämäärät Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus Lapselle ominainen tapa toimia Orientaatiot Toimintakulttuuri Varhaiskasvatusympäristö / toimintaympäristö Kasvattajaympäristön toimintaperiaatteet 9 4. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Tuki varhaiskasvatuksessa Maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen yksikössä Kasvatuskumppanuuden toteuttaminen yksikössä Alueellinen pedagoginen yhteistyö varhaiskasvatuksen. esiopetuksen ja perusopetuksen välillä Yksikön turvallisuussuunnitelma Tyksilän päiväkodin palo- ja pelastussuunnitelma Rakennuksen palo- ja muu turvallisuus Päiväkodin henkilöstö ja päiväkotipaikat Päiväkodissa huomioitavat vaaratilanteet Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja suojautumismahdollisuudet Suojeluhenkilöstö Suojelumateriaali Suunnitelma toiminnasta erilaisissa onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa Viranomaistarkastukset Turvallisuussäännöt ja turvallisuuteen ohjaaminen Suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi Toiminnan seuranta, arviointi ja kehittäminen 19 2

3 1. ALUEEN, YKSIKÖN, HOITOMUODON SEKÄ TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖN ERITYISPIIRTEET JA PAINOTUKSET Tyksilän päiväkoti kuuluu Turun varhaiskasvatuspalveluiden Itäiseen palvelualueeseen. Toimintaa ylläpitää päiväkotiyhdistys Tyksilä ry. Päiväkoti on yksityinen päiväkoti, mutta toimii palvelusetelituottajana niin, että niissä kunnissa asuvat lapset, joissa on käytössä palvelusetelijärjestelmä, voivat tulla hoitoon oman kotikuntansa myöntämällä palvelusetelillä. Muiden kuntien kanssa tehdään tarpeen mukaan ostopalvelusopimuksia tai lapset voivat tulla hoitoon oman asuinkuntansa myöntämällä yksityisenhoidontuella. Myös turkulaiset lapset voivat tulla hoitoon yksityisenhoidontuella ilman palveluseteliä. Yleisinä loma-aikoina päiväkodin ollessa suljettuna sijaishoitopaikat ostetaan muista yksityisistä auki olevista päiväkodeista (jouluna 1-2 viikkoa, kesällä 4-5 viikkoa). Päiväkodin ympäristö on kaupunkimainen ja tiheästi rakennettu. Perheet tulevat meille eri puolilta Turkua. Suurin osa lasten vanhemmista käy töissä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa, joten perheet tuntevat toisiaan myös vanhempien työn kautta. Painotamme toiminnassamme monipuolisesti kädentaitoja, musiikkia, liikuntaa ja kirjallisuutta. Kielen omaksumiseen, kehittämiseen ja rikastuttamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Kasvatushenkilöstö käy säännöllisesti kirjastoissa hankkimassa monipuolista lastenkirjallisuutta ja lapsille luetaan paljon. Päiväkodissa käy toimintakauden aikana säännöllisesti kerran viikossa ulkopuolinen musiikkipedagogi pitämässä musiikkileikkikoulua 1-5-vuotiaille ja soitinvalmennusta esikoululaisille. Lapset osallistuvat toimintaan vanhempien niin halutessa. Vanhemmat maksavat opettajan palkkakustannukset. Turun kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat lähellä ja käytämme niitä monipuolisesti toimintateemojen, lasten kiinnostuksen ja mahdollisuuksien mukaan. 3

4 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Tyksilän päiväkodissa hoidetaan pääasiassa Turun yliopistollisen keskussairaalan henkilökunnan lapsia. Päiväkotimme tarjoaa lapsille hellyyttä ja hyvää hoivaa huumorilla höystettynä, unohtamatta laadukasta opetusta ja varhaiskasvatusta. Pienenä päiväkotina pystymme aikaansaamaan vahvan me-hengen. Turvallisuus Toimintamme perustana on turvallisen ilmapiirin ja ympäristön aikaansaaminen. Pysyvä, koulutettu henkilökunta edistää perusturvallisuuden syntymistä lapsille ja heidän vanhemmilleen. Niin sisä- kuin ulkotilojen turvallisuuteen kiinnitetään huomiota esim. tavaroiden ja tilojen kunnossapidolla, porrasesteillä ja ovien lukitsemisella. Leikki Leikkiä arvostetaan ja kunnioitetaan. Lasten omaehtoiselle leikille annetaan päivittäin aikaa ja leikin rikastuttamiseen on tarjolla monipuolisia välineitä. Myös kasvatus- ja opetustilanteissa leikkiä käytetään monipuolisesti apuna uusien asioiden opettamisessa ja sisäistämisessä. Inhimillisyys Hoito- ja opetustyöstämme välittyy aito ja sydämellinen lasten kohtelu. Huomioimme kaikki lapset tasa-arvoisesti. Opetamme heille toisten ihmisten kunnioittamista ja huomioonottamista. Sujuva ja joustava yhteistyö luo luottamukselliset suhteet lasten, vanhempien ja henkilökunnan välille. 4

5 3. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN YKSIKÖSSÄ 3.1 Kasvatuspäämäärät Huomioimme jokaisen lapsen yksilöllisesti ja tasa-arvoisesti. Koska päiväkotimme on pieni, yhteistyö ryhmien välillä on tiivistä. Kannustamme lapsia omatoimisuuteen ja toisten huomioonottamiseen sääntöjä ja rajoja noudattamalla Hoidon, kasvatuksen- ja opetuksen kokonaisuus Lapselle ominainen tapa toimia Leikkiä arvostetaan ja kunnioitetaan. Leikkiä rikastutetaan monipuolisilla välineillä. Tilanahtaus asettaa jonkin verran rajoituksia leikille. Muutaman kerran vuodessa pidetään leluviikko, jolloin lapsi voi tuoda oman lelun päiväkotiin. Aikuinen ohjaa leikin aloituksessa ja tarvittaessa puuttuu leikin kulkuun. Leikeille ja peleille varataan päivittäin reilusti aikaa. Sinisiivissä ja Nopsasiivissä on ohjattua liikuntaa kerran viikossa. Lasten omaehtoinen liikkuminen toteutuu ulkoiltaessa kahdesti päivässä sään salliessa. Esiopetusikäiset tutkivat vuoden mittaan monenlaisia luonnonilmiöitä. Vuodenaikojen ja tapahtumien mukaan tutkitaan luontoa ja ympäristöä (esim. pääsiäisruohon istutus). Ryhmät pitävät säännöllisesti lauluhetkiä kerran viikossa. Lapset harjoittelevat toisinaan esityksiä ja näytelmiä omaksi ilokseen tai yhteisiin juhliin. Viikoittain ryhmissä harjoitetaan kädentaitoja ohjatusti. Muuna aikana lapset saavat vapaasti piirtää, maalata ja askarrella. Päiväkodissamme toimii ulkopuolisen musiikkipedagogin vetämä musiikkileikkikoulu viikoittain. Jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua musiikkileikkikoulun toimintaan. Esiopetusikäisten musiikkileikkikoulutoiminta on soitinvalmennusta joko kanteleen tai nokkahuilun kanssa. Erilaisia teatteriesityksiä järjestetään päiväkodin lapsille 2-3 kertaa vuodessa. Nopsasiivet vierailevat vuoden mittaan eri kulttuurikohteissa (elokuvateatterit, taidemuseot, teatterit ym.). Koko päiväkodin yhteinen kevätretki järjestetään perheille vuosittain. 5

6 3.2.2 Orientaatiot Teemme jokaiselle ryhmälle viikkosuunnitelman, joka perustuu pitempiaikaiseen toimintasuunnitelmaan. Toimimme mahdollisuuksiemme mukaan joustavasti, esim. hyvää leikkiä ei keskeytetä. Käytämme hyväksi aikuisten eri vahvuuksia. Arkipäivän tilanteita hyödynnetään ja oppiminen tapahtuu huomaamatta, esim. pukeutuminen/ värit. Orientaatio ei tarkoita oppiaineen opiskelua vaan kasvattajan tekemiä valintoja siten, että lapsella on mahdollisuus tutustua ikä- ja kehitystasolleen sopivalla tavalla eri sisältöalueisiin. Lapselle ei aseteta suoriutumisvaatimuksia. Sisällölliset lähestymistavat eli orientaatiot: Matematiikka ja looginen ajattelu Päiväkodissamme on matemaattisia taitoja kehittäviä pelejä ja monenlaista oppimismateriaalia orientaation käsittelyyn. Aloitamme yksinkertaisista ja lasta kiinnostavista asioista ja etenemme kehitystason mukaan eteenpäin. Huomioimme jokaisen lapsen yksilölliset taidot. Tutustumme matemaattisiin peruskäsitteisiin arkipäivän eri perushoitotilanteissa sekä leikki- ja oppimistilanteissa. Luonto ja ympäristö Lapset oppivat uusia asioita ympäristöstä tutkimalla ja tekemällä. Teemme erilaisia kokeita luonnon tapahtumista: lumen sulattaminen, luonnon tutkiminen suurennuslasipurkin avulla, lehtien kompostointi ym. Opetamme luonnonsuojelua. Käytämme kierrätysmateriaalia askartelussa. Teemme retkiä maaseudulle ja luontoon. Historia ja yhteiskunta Tutustumme historialliseen kotikaupunkiimme tekemällä retkiä museoihin ja kirkkoihin. Tutustumme historiaan myös kirjallisuuden avulla. Huomioimme toiminnassamme kansalliset juhla- ja merkkipäivät. Taide ja kulttuuri Annamme lapsille musiikin, kuvataiteen, teatterin, draaman, kirjallisuuden ja luonnon välityksellä kokemuksia ja tuntemuksia esteettisyydestä. Hyödynnämme Turussa olevia näyttelyitä, teatteria, konsertteja ja ympärillä olevaa luontoa. Opetamme lasta arvostamaan sekä omaa että toisten tekemää taidetta Etiikka Lähtökohtanamme on, että lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja hyväksi. Lapsi oppii erottamaan oikean ja väärän, mitä saa tehdä ja mitä ei. Etiikka tulee esille jokapäiväisissä toiminnoissa. Ristiriitatilanteissa keskustelemme lasten kanssa miten ja miksi toimitaan oikealla tavalla. 6

7 Uskonto ja elämänkatsomus Uskontokasvatuksemme on arjen kristillisyyttä, joka tarkoittaa esim. anteeksi antamista ja saamista sekä toisten huomioimista arjen tilanteissa. Kulttuuriperinteen mukaisesti huomioimme evankelisluterilaisen kirkon juhlia ja tapahtumia, esim. joulukirkko, yhteistyössä paikallisseurakunnan kanssa. Muihin uskontokuntiin kuuluvilta perheiltä kysymme voivatko heidän lapsensa osallistua ko. tapahtumiin. Kunnioitamme kaikkien perheiden omaa vakaumusta ja huomioimme sen toiminnassamme. Mediakasvatus Luomme yhdessä lapsen kanssa ikätasoa vastaavasti säännöt mediakasvatukselle päiväkodissa. Käytämme sadutusta ja retkillä lapset saavat dokumentoida valokuvaten. Käytämme MLL:n reilusti ryhmässä-materiaalia mediakasvatuksen tukena. Pohdimme lapsen kanssa mikä on tarua ja mikä on totta. Nopsasiivillä on mahdollisuus käyttää tietokonetta oppimispelien pelaamiseen Toimintakulttuuri Päiväkotimme varhaiskasvatuksellinen toimintakulttuuri perustuu arkipäivän perushoitotilanteiden ohella leikkiin sekä ohjattuihin toimintatuokioihin. Selkeän ja pysyvän päivärytmin avulla pyrimme luomaan lapsille turvallisuuden tunteen sekä kannustamaan heitä omatoimisuuteen. Perushoitotilanteet ja ohjatut tuokiot näemme jo itsessään tärkeinä oppimistilanteina. Aikuisen esimerkillinen toiminta korostuu oppimisen lähtökohtana lapsella. Näissä tilanteissa myös aikuisen tarkkailun ja avoimen suhtautumisen avulla aikuinen oppii paljon lapsen tiedoista, taidoista ja mielenkiinnon kohteista. Leikkiä arvostamme suuresti myös tärkeänä opetustilanteena. Siinä lapsi saa harjoitella vuorovaikutustilanteita toisten kanssa. Leikki rikastuttaa lapsen mielikuvitusta ja se kuuluu oleellisena osana lapsen päivään. Leikinomaisuus korostuu päivittäisissä hoito- ja opetustilanteissa. Aikuisten joustavalla, lapsilähtöisellä sekä ikä- ja kehitystason huomioivalla toiminnalla luomme lapsille mielekkäitä ja heitä kiinnostavia opetustilanteita. Toimimme pienryhmissä tilojen mahdollistamalla tavalla Varhaiskasvatusympäristö Fyysinen kasvuympäristö: Päiväkotimme on sisätiloiltaan pieni ja kodinomainen. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tilat, mutta ulkoilua vuorottelemalla saamme yhden ryhmän käyttöön enemmän sisätiloja. Sisäleikkivälineitä on runsaasti ja ne ovat monipuolisia ja laadukkaita. Leikkivälineet ovat hyvin lasten ulottuvilla. Ulkotilat ovat toimivat ja riittävän suuret. Alle 3-vuotiaat ulkoilevat omalla pihalla. Pihan leikkivälineet ovat turvalliset ja asianmukaiset. Ulkoleikkivälineitä on riittävästi ja ne tarjoavat lapsille mahdollisuuden monipuoliseen toimintaan. 7

8 Päiväkodin lähellä on käytössämme Ruukin urheilukenttä, jossa urheilemme, pelaamme ja leikimme kesällä ja luistelemme talvella. Päiväkodin viereisessä puistossa hiihdämme talvella. Kupittaan puisto sijaitsee myös lähellä. Käymme siellä urheiluhallissa ja Seikkailupuistossa. Käytämme lähellä olevia kaupungin kulttuuripalveluja mahdollisuuksien mukaan. Psyykkinen ympäristö: Päiväkodin ilmapiiri on lämmin ja avoin. Ryhmät toimivat tiiviissä yhteistyössä, joten lapset oppivat helposti tuntemaan toisensa. Henkilökunnan vaihtuvuus on vähäistä, mikä luo lapsille kiinteän ja turvallisen suhteen hoitajiin. Sosiaalinen ympäristö: Päiväkodissa on kolme lapsiryhmää. Kultasiivissä on 0-2-vuotiaat lapset, Sinisiivissä 3-4-vuotiaat lapset ja Nopsasiivissä 5-6-vuotiaat lapset. Ryhmien jakaminen ikäkausittain edesauttaa vertaissuhteiden muodostumista ja helpottaa toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Kultasiivissä ja Sinisiivissä toimii 1 lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa. Nopsasiivissä toimii 2 lastentarhanopettajaa ja 1 lastenhoitaja. Keittiössä toimii keittäjä ja Kultasiivissä harjoittelija. Alan opiskelijoita ja työkokeilijoita on päiväkodissa ajoittain. Emotionaalinen ympäristö: Lämmin ilmapiiri ja tutut ihmissuhteet luovat turvallisen emotionaalisen kasvuympäristön. Toimintaympäristö on tehty lapselle turvalliseksi. Lapselle annetaan mahdollisuus toimia omatoimisesti. Lelut, pelit ja askarteluvälineet ovat lasten ulottuvilla. Isompia tiloja voidaan jakaa pienemmiksi, pienryhmätyöskentelyyn paremmin sopiviksi tiloiksi. 8

9 3.4 Kasvattajayhteisön toimintaperiaatteet Päiväkodissamme työskentelee neljä lastentarhanopettajaa/kasvatustieteiden kandidaattia, viisi lastenhoitajaa/lähihoitajaa, keittiössä toimiva keittäjä, harjoittelija ja työkokeilijoita. Lapset on jaettu kolmeen iänmukaiseen ryhmään. Jokaisessa ryhmässä työskentelevät aikuiset laativat toimintasuunnitelman suunnittelupäivinä/-iltoina ja viikko-ohjelman viikoittaisissa palavereissa. Suunnitelmia toteutetaan joustavasti maalaisjärkeä käyttäen. Henkilökunnalle pidetään vuosittain henkilökohtaiset kehityskeskustelut. Vanhemmilta saatu palaute käsitellään niiden henkilöiden kanssa, joita se koskee ja toimintaa muutetaan vanhempien toivomalla tavalla, mikäli mahdollista. Lapsilta saatua palautetta ja toiveita kuunnellaan ja otetaan huomioon toiminnan toteuttamisessa. Teemme toimintakauden alussa jokaisessa ryhmässä ryhmäkartoituksen, jonka toimitamme konsultoivalle erityislastentarhanopettajalle. Hän käy myös jokaisessa ryhmässä tutustumassa ja tekee oman arvionsa ryhmien tilanteesta ja tuen tarpeesta. Käytämme sitten hänen palvelujaan toimintavuoden aikana tarvittaessa. 9

10 4. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hoidon alkaessa vanhemmat täyttävät alkukeskustelulomakkeen, josta keskustellaan ryhmän hoito-ja kasvatushenkilöstön ja vanhempien kesken. Vuosittain vanhempien kanssa käytävässä kasvatuskeskustelussa lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. 5. TUKI VARHAISKASVATUKSESSA Varhaiskasvatuskeskustelussa jokaiselle lapselle määritellään annettavan tuen taso. Tuki on kolmiportainen ja jaetaan yleiseen-, tehostettuun- ja erityiseen tukeen. 6. MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN LASTEN VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMINEN Maahanmuuttajaperhe tutustutetaan päiväkotiin huolellisesti. Tarvittaessa käytetään tulkkiapua. Tuetaan lapsen sopeutumista suomalaiseen kulttuuriin, kieleen ja varhaiskasvatukseen. Vanhempien tehtävänä on huolehtia heidän oman kielensä ja kulttuurinsa säilymisestä perheen lapsilla. Luodaan vuorovaikutussuhde, jossa kunnioitetaan molempien maiden kulttuureja. Erilaisuuden hyväksymistä opetellaan lapsiryhmässä keskustelemalla sekä kirjallisuuden ja musiikin avulla. 7. KASVATUSKUMPPANUUDEN TOTEUTTAMINEN YKSIKÖSSÄ Luomme lämpimän, avoimen ja luotettavan asiakassuhteen perheisiin. Se mahdollistaa molemminpuolisen, turvallisen ja asiallisen keskusteluilmapiirin kasvatuskeskusteluihin niin arjen iloissa, suruissa kuin myös tuen tarpeessa. Perhe saa tulla tutustumaan päiväkotiin etukäteen ennen kuin lapsi aloittaa päiväkodissamme. Silloin heille kerrotaan päiväkodin kasvatus- ja toimintaperiaatteista. Myös päiväkodin nettisivuilla kerrotaan jokaisen ryhmän toiminnasta. Tyksilän päiväkodin yhteistyömuotoja vanhempien kanssa: päiväkotiyhdistys (vanhemmat voivat vaikuttaa päiväkodin toimintaan) kasvatuskeskustelut päivittäiset kuulumisten vaihtamiset vanhempainillat juhlat (kevät- ja joulujuhlat) syystalkoot päiväkodin pihalla retket muut tapahtumat (esim. äitienpäivän ja isänpäivän muistaminen) kevät- ja joulukirkkoon osallistuminen kuukausitiedotteet koteihin päiväkodin ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista 10

11 Vanhempien ja lasten mielipiteitä tiedustellaan kasvatuskeskusteluissa, erilaisten kyselyjen avulla ja päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään perheiden antaman palautteen pohjalta aina mahdollisuuksien mukaan. 11

12 8. ALUEELLINEN PEDAGOGINEN YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSEN, ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN VÄLILLÄ Tyksilän päiväkoti kuuluu Itäiseen palvelualueeseen. Päiväkodin johtaja osallistuu yksityisten päiväkotien johtajille järjestettäviin kokouksiin. Esiopetuksesta vastaavat lastentarhanopettajat osallistuvat oman alueen esiopetushenkilöstölle järjestettäviin kokouksiin. Esiopetuksesta vastaavat lastentarhanopettajat osallistuvat lähialueen peruskoulun oppilashuoltoryhmään. Lapset tulevat päiväkotiin hyvin laajalta alueelta, joten päiväkodin lähialueen kouluihin menee yleensä pieni osa Tyksilän esiopetusikäisistä. Muualle kuin lähialueen kouluihin menevien lasten asioista ollaan yhteydessä puhelimitse tulevaan kouluun. Osallistumme myös alueemme varhaiskasvatustyöryhmän kokouksiin. Palvelualueen henkilöstölle järjestetään toisinaan yhteisiä koulutustilaisuuksia Turun kaupungin tai alueen päiväkodinjohtajien toimesta. Lähialueen päiväkotien lapsiryhmät tapaavat toisiaan mm. ryhmävierailuissa, yhteisissä urheilukilpailuissa tai yhteisesti järjestetyissä teatteriesityksissä. Tyksilässä jokaisella lapsella on kasvun kansio, johon kerätään lapsen piirustuksia, tehtäviä ja valokuvia päivähoidossa. Kansion tarkoituksena on kuvata lapsen kasvua ja kehitystä. Kansio seuraa lasta ryhmästä toiseen, sekä mahdollisesti päivähoitopaikasta toiseen vanhempien niin halutessa. 12

13 9. YKSIKÖN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 9.1 TYKSILÄN PÄIVÄKODIN PALO- JA PELASTUSSUUNNITELMA TYKSILÄN PÄIVÄKOTI PALJETIE TURKU RAKENNUKSEN PALO- JA MUU TURVALLISUUS Päiväkoti toimii kahdessa kerroksessa. Alakerrassa toimii kaksi isompien lasten ryhmää ja lisäksi siellä on henkilökunnan sosiaalitilat. Yläkerrassa toimii alle 3- vuotiaiden ryhmä. Yläkerrassa on myös jakelukeittiö ja toimistotiloja. Yläkerran pinta-ala on huomattavasti alakertaa pienempi. Rakennuksessa on lämpökeskus, joka sijaitsee omassa palo-osastossa. rakennus on kytketty kaukolämpöön. Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto (ilmanpoisto ja korvausilma) sekä sarjaan kytketty palovaroitinjärjestelmä, josta hälytys menee automaattisesti vartiointiliikkeeseen. Teknilliset laitteet huolletaan toimintakunnon varmistamiseksi säännöllisesti. Rakennuksesta on kolme erillistä poistumistietä ja lisäksi ikkunan kautta poistuminen on mahdollista, myös yläkerrasta yhtä ikkunaa lukuun ottamatta. Poistumisteiden valaistus on varmistettu akuilla. Päiväkodin piha-alue on aidattu ja porteissa on salpa. Pihakalusteiden ja -laitteiden kuntoa tarkkaillaan niitä käytettäessä ja tarvittavat kunnostustoimet toteutetaan viivyttelemättä. Pihalla ei kasva puita tai pensaita, joiden marjat ovat myrkyllisiä PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖ JA PÄIVÄKOTIPAIKAT Päiväkodissa on 10 henkilökuntaan kuuluvaa aikuista ja päiväkodin rakenteellinen paikkaluku on 54. Käytännössä päiväkodissa olevien lasten lukumäärä vaihtelee päivittäin lasten vapaapäivien ja lomien takia paljon. Paikalla olevien aikuisten määrä seuraa lasten määrää ja näin varmistetaan se, että pelastaminen saadaan toteutettua. Päiväkoti toimii arkipäivisin kello välisenä aikana. Kesällä päiväkoti pidetään suljettuna noin neljä viikkoa ja joulun aikaan n. 1-2-viikkoa. 13

14 9.1.3 PÄIVÄKODISSA HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET Tulipalon aiheuttama vaara voi aiheuttaa toteutuessaan vakavat seuraukset kuten uhata ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä tuhota koko rakennuksen. Todennäköisin tulipalo aiheutuu sähkölaitteen häiriöstä ja aiheuttaa käryä tms. vähäisiä seurauksia. Murto ja ilkivalta kohdistuvat omaisuuteen ja sen todennäköisin seuraus on omaisuusvahinko/-menetys. Ilkivallan vakavimpana seurauksena voi olla päiväkodin toiminta-ajan ulkopuolella toteutettu tuhopoltto. Päiväkodin toiminta-aikana murto ei ole todennäköinen ja ilkivallankin todennäköisyys päiväkodin toiminta-aikana on vähäinen. Onnettomuus / Tapaturma, jonka seurauksena päiväkodissa oleva lapsi loukkaa itsensä aiheuttaa todennäköisimmin lieviä ja ohimeneviä seurauksia, kuten mustelmia. Esimerkiksi kaatumisen seuraus voi olla vakava, mutta sen laatuisen kaatumisen todennäköisyys on kuitenkin pieni. Sairaskohtaukset. Lapsilla saattaa olla perussairauksia, joista henkilökunnan tulee olla tietoisia. Tällaisia ovat esimerkiksi epilepsia, diabetes ja erityisesti sellaiset yliherkkyydet, joista saattaa seurata vakava allerginen reaktio. Henkilökunnalla on ensiapuvalmius tällaisten tilanteiden varalle TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI JA SUOJAUTUMISMAHDOLLISUUDET Tulen käsittelyssä toimitaan huolellisesti. Kynttilöitä poltetaan vain lasten syntymäpäivinä aikuisen valvonnassa. Kaikki tulentekovälineet pidetään poissa lasten ulottuvilta. Palovaroittimen hälytysääni ja sen merkitys on selvitetty henkilökunnalle ja niistä on kerrottu myös lapsille. Palovaroittimien toimintakuntoa tarkkaillaan painamalla testausnappuloita. Poistumisteiden valo-opasteissa on akkuvarmistus. Mikäli rakennuksesta joudutaan poistumaan esimerkiksi tulipalon vuoksi, poistutaan kokoontumispaikkaan, joka sijaitsee leikkipihan talosta kauimmaisessa nurkassa. Poistumiskäskyn antaa ryhmän toiminnasta vastaava aikuinen. Ilmastoinnin ja sähkön pääkatkaisimet sijaitsevat sähköpääkeskuksessa alakerrassa Nopsasiipi-ryhmän leikkihuoneessa. Kaappi on lukittu salvoilla, johon vain aikuiset ylettyvät. Kaapin avaamiseen ei tarvita avaimia. Veden katkaisu on pannuhuoneessa. Erityisesti päiväkotitoimintojen ulkopuolisena aikana on tärkeää, että palohälytys ja murtojen sekä ilkivallan suojana olevan liikeilmaisimen hälytys menee suoraan vartiointiliikkeeseen. Myös liikeilmaisimien kytkemättä jättäminen hälyttää vartiointiliikkeeseen. 14

15 Työtapaturmien ja lasten tapaturmien ehkäisemiseksi: portit pidetään suljettuna aina talvisin liukkauden torjuntaan kiinnitetään huomiota pihaleikkivälineiden kuntoa tarkkaillaan ja ne pidetään vähintään määräysten mukaisessa kunnossa sisäleikkivälineiden kuntoa tarkkaillaan ja vaarallisiksi rikkoutuneet korjataan tai poistetaan myrkytystapaturmien ehkäisemiseksi myrkyllisiä kasveja ei ole lasten leikkipaikoilla Koko väestöä koskevassa hälytystapauksessa lähin väestönsuoja on Turun yliopistollisen keskussairaalan tiloissa SUOJELUHENKILÖSTÖ Päiväkodin suojelutoiminnasta vastaa päiväkodin johtaja ja suojelutehtäviin osallistuvat kaikki päiväkodin työntekijät. Päiväkodin henkilöstö saa säännöllisesti koulutusta palosammuttimien käytöstä. Myös ensiapukoulutusta järjestetään koko henkilökunnalle SUOJELUMATERIAALI Palosammuttimet (3kpl) Sammutuspeitteet (2kpl) Ensiapuvälineet Palosammuttimet tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti. Esiapuvälineitten täydentäminen toteutetaan viivytyksettä niiden käyttämisen jälkeen ja niiden kunto tarkistetaan säännöllisin väliajoin. 15

16 9.1.7 SUUNNITELMA TOIMINNASTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA Onnettomuus ja sairauskohtaus: selvitä mitä on tapahtunut pelasta hengenvaarassa olevat ja estä lisäonnettomuudet anna hätäensiapu turvaa hengitys ja verenkierto ehkäise sokki ja tyrehdytä verenvuoto * HÄLYTÄ APUA YLEISESTÄ HÄTÄNUMEROSTA 112 Yleinen hälytysmerkki: Yleinen hälytysmerkki on nouseva ja laskeva sireeniääni tai lyhyitä äänimerkkejä annettuna torvi- tai pillityyppisellä hälyttimellä. mene sisälle ja huolehdi että kaikki lapset tulevat välittömästi sisälle katkaise ilmastointi, sulje ovet, ikkunat ja tuuletusaukot kuuntele ohjeita radiosta ja noudata niitä vältä puhelimen käyttöä älä lähde ulos ilman viranomaisten kehotusta Hälyttimen ääni kuuluu selvästi myös päiväkodin sisätiloihin. Joditabletteja on varattuna sekä lapsille että henkilökunnalle VIRANOMAISTARKASTUKSET Päiväkodissa tehdään palotarkastus vuosittain ja kaikki palotarkastuksen yhteydessä esille tulevat paloturvallisuutta lisäävät asiat otetaan huomioon kehittämisessä. Tämä suunnitelma tarkistetaan viiden vuoden välein tai tarvittaessa. Turussa Heli Pyy Päiväkodin johtaja 16

17 9.2 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA TURVALLISUUTEEN OHJAAMINEN Vain aikuinen avaa portin. Ilman aikuista ei saa mennä ulos. Sisällä ei saa juosta. Kultasiivet saatetaan ulos ja sisälle kädestä pitäen. Sisällä oleva portti kerrosten välillä pidetään suljettuna. Lapset eivät poistu päiväkodin alueelta ilman aikuisen lupaa ja valvontaa. Mäen laskeminen pulkalla, pyörällä tms. tapahtuu ainoastaan viistoon, ei talon seinää päin. Keinujen läheisyydessä pysytään turva-alueen ulkopuolella vuoroa odottamassa. Kiipeilytelineeseen tai liukumäkeen ei viedä mitään tavaroita, jotta lapsella on molemmat kädet käytettävissä. Puissa ei saa kiipeillä. Piha-alueella kuljetaan ainoastaan porteista. Paljetien puoleiset ovet lukitaan iltapäivisin. Näin estetään ulkopuolisten kulku päiväkodin tiloihin. Lapset eivät yksinään saa mennä keittiön puolelle. Kiusaamiseen puututaan asianmukaisesti (ks. Suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi). Päiväkodissa tarjotaan terveellistä ruokaa, joka on valmistettu ja kuljetettu asianmukaisesti. Allergikoille tarjotaan heille sopivaa ruokaa. Aikuinen jakaa ruoan lapsille ja valvoo hyvien tapojen toteutumista ruokailussa. Päiväkodin tavaroilla on omat paikkansa. Lapsia ohjataan korjaamaan leikeissä käyttämänsä lelut ja pelit paikoilleen. Lelujen pesusta huolehditaan säännöllisesti. Leluja ryhmille valittaessa otetaan huomioon ikäsuositukset. Puhtaanapidosta vastaa päivittäin yksityinen siivousalan yritys päiväkodin sulkemisajan jälkeen. Saksia, neuloja, puukkoja ja muita vaarallisia työvälineitä käytetään vain aikuisen valvonnassa ja lapsen ikä huomioon ottaen. Materiaalit ovat myrkyttömiä ja turvallisia. Liikennekasvatusta annetaan ryhmittäin ikätason mukaisesti. Paloturvallisuusasiat käsitellään tarkemmin yksikön palo- ja pelastussuunnitelmassa. Päiväkodilla on kriisisuunnitelma erilaisten ongelma- ja kriisitilanteiden varalle. Turvataitokasvatuksen materiaali (Stakes) on hankittu päiväkotiin ja sitä käytetään erityisesti 5-6-vuotiaiden ryhmässä. 17

18 9.3 SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Liitteenä on erillinen kiusaamisen ehkäisysuunnitelma. 18

19 10. TOIMINNAN SEURANTA, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Vuosittain keväällä päiväkodin koko henkilökunta arvioi päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaa ja sen toteutumista. Kehitettävät kohdat varhaiskasvatussuunnitelmasta kirjataan ylös ja niitä muutetaan ja parannetaan tarpeen mukaan. 19

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Työyhteisöllämme on yhteiset tavoitteet. Asettamamme tavoitteet pyrimme saavuttamaan yhteisillä toimintamalleilla ja käytännöillä.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 21.8.2012 Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämän mukaan meillä toimitaan: Haluamme kasvattaa yhdessä vanhempien kanssa tasapainoisia, toiset huomioonottavia, suvaitsevaisia ja ristiriitojakin

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Vaahteramäen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014-2015

Vaahteramäen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014-2015 Vaahteramäen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014-2015 SISÄLLYS 1. Vaahteramäen päiväkoti... 3 2. Yksikön toiminta-ajatus ja arvot... 3 3. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen... 4 3.1 Toimintakulttuuri...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA Ryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Pajulantie 9 as 3 51420 Harjumaa P.044-7944973 PAJUNKISSA Pajunkissa sijaitsee Harjumaassa haja-asutusalueella. Toimimme rivitaloasunnossa.

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Sastamalan kaupunki Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Marjut Vuokko Tampere 24.3.2017 4.4.2017 2 Vasu työ Ensin Ohjausryhmä - varhaiskasvatuksen päällikkö - varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna 2017-2018 Sisältö Toimintakausi 2017-2018 3 Toimintakulttuuri 4 Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 5 Leikkiin ja vuorovaikutukseen

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Yleistä Päiväkotimme sijaitsee Nurmijärvellä Klaukkalan keskustassa aivan Natura luonnonsuojelusuon vieressä. Vuonna 1996 avatussa talossamme toimii kolme

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ARVOT SUHTEESSA LAPSIIN - turvallisuus o rajat - rakkaus, lämpö ja välittäminen - oikeus lapsuuteen - mahdollisuus uuden oppimiseen o oikeus esiopetukseen o oikeus

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityssä toimii 2 montessoriryhmää, joiden ikäjakauma on noin 2,5-5 v. Ryhminen nimet ovat Peilivuori ja Salasaari. Molemmissa ryhmissä

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 (Suunnitelma pohjautuu Länsi-Saimaan kuntien Seudulliseen Varhaiskasvatussuunnitelmaan (SeutuVasuun) PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Osoite: Kanavakuja 7,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

VÄESTÖN VAROITTAMINEN

VÄESTÖN VAROITTAMINEN TURVALLISUUSOHJE Liite 2 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 1. Yleinen vaaramerkki Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Haikara-Ruuti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Haikara-Ruuti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Haikara-Ruuti 2017-18 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Haikara- Ruudissa pedagogisesti käytännössä toteutetaan.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Lappi

Toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Lappi Toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Lappi TOIMINTAKULTTUURI YKSIKÖSSÄMME Tarjoamme lapsille hoivaa ja huolenpitoa maanantaista sunnuntaihin 24/7 Varhaiskasvatusta toteutetaan huomioiden lapsen hoitovuorot

Lisätiedot