TYKSILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYKSILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TYKSILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 TYKSILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Sivu 1. Alueen, yksikön, hoitomuodon sekä toiminta- ja oppimisympäristön erityispiirteet ja painotukset 3 2. Toiminta-ajatus ja arvot 4 3. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen yksikössä Kasvatuspäämäärät Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus Lapselle ominainen tapa toimia Orientaatiot Toimintakulttuuri Varhaiskasvatusympäristö / toimintaympäristö Kasvattajaympäristön toimintaperiaatteet 9 4. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Tuki varhaiskasvatuksessa Maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen yksikössä Kasvatuskumppanuuden toteuttaminen yksikössä Alueellinen pedagoginen yhteistyö varhaiskasvatuksen. esiopetuksen ja perusopetuksen välillä Yksikön turvallisuussuunnitelma Tyksilän päiväkodin palo- ja pelastussuunnitelma Rakennuksen palo- ja muu turvallisuus Päiväkodin henkilöstö ja päiväkotipaikat Päiväkodissa huomioitavat vaaratilanteet Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja suojautumismahdollisuudet Suojeluhenkilöstö Suojelumateriaali Suunnitelma toiminnasta erilaisissa onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa Viranomaistarkastukset Turvallisuussäännöt ja turvallisuuteen ohjaaminen Suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi Toiminnan seuranta, arviointi ja kehittäminen 19 2

3 1. ALUEEN, YKSIKÖN, HOITOMUODON SEKÄ TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖN ERITYISPIIRTEET JA PAINOTUKSET Tyksilän päiväkoti kuuluu Turun varhaiskasvatuspalveluiden Itäiseen palvelualueeseen. Toimintaa ylläpitää päiväkotiyhdistys Tyksilä ry. Päiväkoti on yksityinen päiväkoti, mutta toimii palvelusetelituottajana niin, että niissä kunnissa asuvat lapset, joissa on käytössä palvelusetelijärjestelmä, voivat tulla hoitoon oman kotikuntansa myöntämällä palvelusetelillä. Muiden kuntien kanssa tehdään tarpeen mukaan ostopalvelusopimuksia tai lapset voivat tulla hoitoon oman asuinkuntansa myöntämällä yksityisenhoidontuella. Myös turkulaiset lapset voivat tulla hoitoon yksityisenhoidontuella ilman palveluseteliä. Yleisinä loma-aikoina päiväkodin ollessa suljettuna sijaishoitopaikat ostetaan muista yksityisistä auki olevista päiväkodeista (jouluna 1-2 viikkoa, kesällä 4-5 viikkoa). Päiväkodin ympäristö on kaupunkimainen ja tiheästi rakennettu. Perheet tulevat meille eri puolilta Turkua. Suurin osa lasten vanhemmista käy töissä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa, joten perheet tuntevat toisiaan myös vanhempien työn kautta. Painotamme toiminnassamme monipuolisesti kädentaitoja, musiikkia, liikuntaa ja kirjallisuutta. Kielen omaksumiseen, kehittämiseen ja rikastuttamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Kasvatushenkilöstö käy säännöllisesti kirjastoissa hankkimassa monipuolista lastenkirjallisuutta ja lapsille luetaan paljon. Päiväkodissa käy toimintakauden aikana säännöllisesti kerran viikossa ulkopuolinen musiikkipedagogi pitämässä musiikkileikkikoulua 1-5-vuotiaille ja soitinvalmennusta esikoululaisille. Lapset osallistuvat toimintaan vanhempien niin halutessa. Vanhemmat maksavat opettajan palkkakustannukset. Turun kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat lähellä ja käytämme niitä monipuolisesti toimintateemojen, lasten kiinnostuksen ja mahdollisuuksien mukaan. 3

4 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Tyksilän päiväkodissa hoidetaan pääasiassa Turun yliopistollisen keskussairaalan henkilökunnan lapsia. Päiväkotimme tarjoaa lapsille hellyyttä ja hyvää hoivaa huumorilla höystettynä, unohtamatta laadukasta opetusta ja varhaiskasvatusta. Pienenä päiväkotina pystymme aikaansaamaan vahvan me-hengen. Turvallisuus Toimintamme perustana on turvallisen ilmapiirin ja ympäristön aikaansaaminen. Pysyvä, koulutettu henkilökunta edistää perusturvallisuuden syntymistä lapsille ja heidän vanhemmilleen. Niin sisä- kuin ulkotilojen turvallisuuteen kiinnitetään huomiota esim. tavaroiden ja tilojen kunnossapidolla, porrasesteillä ja ovien lukitsemisella. Leikki Leikkiä arvostetaan ja kunnioitetaan. Lasten omaehtoiselle leikille annetaan päivittäin aikaa ja leikin rikastuttamiseen on tarjolla monipuolisia välineitä. Myös kasvatus- ja opetustilanteissa leikkiä käytetään monipuolisesti apuna uusien asioiden opettamisessa ja sisäistämisessä. Inhimillisyys Hoito- ja opetustyöstämme välittyy aito ja sydämellinen lasten kohtelu. Huomioimme kaikki lapset tasa-arvoisesti. Opetamme heille toisten ihmisten kunnioittamista ja huomioonottamista. Sujuva ja joustava yhteistyö luo luottamukselliset suhteet lasten, vanhempien ja henkilökunnan välille. 4

5 3. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN YKSIKÖSSÄ 3.1 Kasvatuspäämäärät Huomioimme jokaisen lapsen yksilöllisesti ja tasa-arvoisesti. Koska päiväkotimme on pieni, yhteistyö ryhmien välillä on tiivistä. Kannustamme lapsia omatoimisuuteen ja toisten huomioonottamiseen sääntöjä ja rajoja noudattamalla Hoidon, kasvatuksen- ja opetuksen kokonaisuus Lapselle ominainen tapa toimia Leikkiä arvostetaan ja kunnioitetaan. Leikkiä rikastutetaan monipuolisilla välineillä. Tilanahtaus asettaa jonkin verran rajoituksia leikille. Muutaman kerran vuodessa pidetään leluviikko, jolloin lapsi voi tuoda oman lelun päiväkotiin. Aikuinen ohjaa leikin aloituksessa ja tarvittaessa puuttuu leikin kulkuun. Leikeille ja peleille varataan päivittäin reilusti aikaa. Sinisiivissä ja Nopsasiivissä on ohjattua liikuntaa kerran viikossa. Lasten omaehtoinen liikkuminen toteutuu ulkoiltaessa kahdesti päivässä sään salliessa. Esiopetusikäiset tutkivat vuoden mittaan monenlaisia luonnonilmiöitä. Vuodenaikojen ja tapahtumien mukaan tutkitaan luontoa ja ympäristöä (esim. pääsiäisruohon istutus). Ryhmät pitävät säännöllisesti lauluhetkiä kerran viikossa. Lapset harjoittelevat toisinaan esityksiä ja näytelmiä omaksi ilokseen tai yhteisiin juhliin. Viikoittain ryhmissä harjoitetaan kädentaitoja ohjatusti. Muuna aikana lapset saavat vapaasti piirtää, maalata ja askarrella. Päiväkodissamme toimii ulkopuolisen musiikkipedagogin vetämä musiikkileikkikoulu viikoittain. Jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua musiikkileikkikoulun toimintaan. Esiopetusikäisten musiikkileikkikoulutoiminta on soitinvalmennusta joko kanteleen tai nokkahuilun kanssa. Erilaisia teatteriesityksiä järjestetään päiväkodin lapsille 2-3 kertaa vuodessa. Nopsasiivet vierailevat vuoden mittaan eri kulttuurikohteissa (elokuvateatterit, taidemuseot, teatterit ym.). Koko päiväkodin yhteinen kevätretki järjestetään perheille vuosittain. 5

6 3.2.2 Orientaatiot Teemme jokaiselle ryhmälle viikkosuunnitelman, joka perustuu pitempiaikaiseen toimintasuunnitelmaan. Toimimme mahdollisuuksiemme mukaan joustavasti, esim. hyvää leikkiä ei keskeytetä. Käytämme hyväksi aikuisten eri vahvuuksia. Arkipäivän tilanteita hyödynnetään ja oppiminen tapahtuu huomaamatta, esim. pukeutuminen/ värit. Orientaatio ei tarkoita oppiaineen opiskelua vaan kasvattajan tekemiä valintoja siten, että lapsella on mahdollisuus tutustua ikä- ja kehitystasolleen sopivalla tavalla eri sisältöalueisiin. Lapselle ei aseteta suoriutumisvaatimuksia. Sisällölliset lähestymistavat eli orientaatiot: Matematiikka ja looginen ajattelu Päiväkodissamme on matemaattisia taitoja kehittäviä pelejä ja monenlaista oppimismateriaalia orientaation käsittelyyn. Aloitamme yksinkertaisista ja lasta kiinnostavista asioista ja etenemme kehitystason mukaan eteenpäin. Huomioimme jokaisen lapsen yksilölliset taidot. Tutustumme matemaattisiin peruskäsitteisiin arkipäivän eri perushoitotilanteissa sekä leikki- ja oppimistilanteissa. Luonto ja ympäristö Lapset oppivat uusia asioita ympäristöstä tutkimalla ja tekemällä. Teemme erilaisia kokeita luonnon tapahtumista: lumen sulattaminen, luonnon tutkiminen suurennuslasipurkin avulla, lehtien kompostointi ym. Opetamme luonnonsuojelua. Käytämme kierrätysmateriaalia askartelussa. Teemme retkiä maaseudulle ja luontoon. Historia ja yhteiskunta Tutustumme historialliseen kotikaupunkiimme tekemällä retkiä museoihin ja kirkkoihin. Tutustumme historiaan myös kirjallisuuden avulla. Huomioimme toiminnassamme kansalliset juhla- ja merkkipäivät. Taide ja kulttuuri Annamme lapsille musiikin, kuvataiteen, teatterin, draaman, kirjallisuuden ja luonnon välityksellä kokemuksia ja tuntemuksia esteettisyydestä. Hyödynnämme Turussa olevia näyttelyitä, teatteria, konsertteja ja ympärillä olevaa luontoa. Opetamme lasta arvostamaan sekä omaa että toisten tekemää taidetta Etiikka Lähtökohtanamme on, että lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja hyväksi. Lapsi oppii erottamaan oikean ja väärän, mitä saa tehdä ja mitä ei. Etiikka tulee esille jokapäiväisissä toiminnoissa. Ristiriitatilanteissa keskustelemme lasten kanssa miten ja miksi toimitaan oikealla tavalla. 6

7 Uskonto ja elämänkatsomus Uskontokasvatuksemme on arjen kristillisyyttä, joka tarkoittaa esim. anteeksi antamista ja saamista sekä toisten huomioimista arjen tilanteissa. Kulttuuriperinteen mukaisesti huomioimme evankelisluterilaisen kirkon juhlia ja tapahtumia, esim. joulukirkko, yhteistyössä paikallisseurakunnan kanssa. Muihin uskontokuntiin kuuluvilta perheiltä kysymme voivatko heidän lapsensa osallistua ko. tapahtumiin. Kunnioitamme kaikkien perheiden omaa vakaumusta ja huomioimme sen toiminnassamme. Mediakasvatus Luomme yhdessä lapsen kanssa ikätasoa vastaavasti säännöt mediakasvatukselle päiväkodissa. Käytämme sadutusta ja retkillä lapset saavat dokumentoida valokuvaten. Käytämme MLL:n reilusti ryhmässä-materiaalia mediakasvatuksen tukena. Pohdimme lapsen kanssa mikä on tarua ja mikä on totta. Nopsasiivillä on mahdollisuus käyttää tietokonetta oppimispelien pelaamiseen Toimintakulttuuri Päiväkotimme varhaiskasvatuksellinen toimintakulttuuri perustuu arkipäivän perushoitotilanteiden ohella leikkiin sekä ohjattuihin toimintatuokioihin. Selkeän ja pysyvän päivärytmin avulla pyrimme luomaan lapsille turvallisuuden tunteen sekä kannustamaan heitä omatoimisuuteen. Perushoitotilanteet ja ohjatut tuokiot näemme jo itsessään tärkeinä oppimistilanteina. Aikuisen esimerkillinen toiminta korostuu oppimisen lähtökohtana lapsella. Näissä tilanteissa myös aikuisen tarkkailun ja avoimen suhtautumisen avulla aikuinen oppii paljon lapsen tiedoista, taidoista ja mielenkiinnon kohteista. Leikkiä arvostamme suuresti myös tärkeänä opetustilanteena. Siinä lapsi saa harjoitella vuorovaikutustilanteita toisten kanssa. Leikki rikastuttaa lapsen mielikuvitusta ja se kuuluu oleellisena osana lapsen päivään. Leikinomaisuus korostuu päivittäisissä hoito- ja opetustilanteissa. Aikuisten joustavalla, lapsilähtöisellä sekä ikä- ja kehitystason huomioivalla toiminnalla luomme lapsille mielekkäitä ja heitä kiinnostavia opetustilanteita. Toimimme pienryhmissä tilojen mahdollistamalla tavalla Varhaiskasvatusympäristö Fyysinen kasvuympäristö: Päiväkotimme on sisätiloiltaan pieni ja kodinomainen. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tilat, mutta ulkoilua vuorottelemalla saamme yhden ryhmän käyttöön enemmän sisätiloja. Sisäleikkivälineitä on runsaasti ja ne ovat monipuolisia ja laadukkaita. Leikkivälineet ovat hyvin lasten ulottuvilla. Ulkotilat ovat toimivat ja riittävän suuret. Alle 3-vuotiaat ulkoilevat omalla pihalla. Pihan leikkivälineet ovat turvalliset ja asianmukaiset. Ulkoleikkivälineitä on riittävästi ja ne tarjoavat lapsille mahdollisuuden monipuoliseen toimintaan. 7

8 Päiväkodin lähellä on käytössämme Ruukin urheilukenttä, jossa urheilemme, pelaamme ja leikimme kesällä ja luistelemme talvella. Päiväkodin viereisessä puistossa hiihdämme talvella. Kupittaan puisto sijaitsee myös lähellä. Käymme siellä urheiluhallissa ja Seikkailupuistossa. Käytämme lähellä olevia kaupungin kulttuuripalveluja mahdollisuuksien mukaan. Psyykkinen ympäristö: Päiväkodin ilmapiiri on lämmin ja avoin. Ryhmät toimivat tiiviissä yhteistyössä, joten lapset oppivat helposti tuntemaan toisensa. Henkilökunnan vaihtuvuus on vähäistä, mikä luo lapsille kiinteän ja turvallisen suhteen hoitajiin. Sosiaalinen ympäristö: Päiväkodissa on kolme lapsiryhmää. Kultasiivissä on 0-2-vuotiaat lapset, Sinisiivissä 3-4-vuotiaat lapset ja Nopsasiivissä 5-6-vuotiaat lapset. Ryhmien jakaminen ikäkausittain edesauttaa vertaissuhteiden muodostumista ja helpottaa toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Kultasiivissä ja Sinisiivissä toimii 1 lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa. Nopsasiivissä toimii 2 lastentarhanopettajaa ja 1 lastenhoitaja. Keittiössä toimii keittäjä ja Kultasiivissä harjoittelija. Alan opiskelijoita ja työkokeilijoita on päiväkodissa ajoittain. Emotionaalinen ympäristö: Lämmin ilmapiiri ja tutut ihmissuhteet luovat turvallisen emotionaalisen kasvuympäristön. Toimintaympäristö on tehty lapselle turvalliseksi. Lapselle annetaan mahdollisuus toimia omatoimisesti. Lelut, pelit ja askarteluvälineet ovat lasten ulottuvilla. Isompia tiloja voidaan jakaa pienemmiksi, pienryhmätyöskentelyyn paremmin sopiviksi tiloiksi. 8

9 3.4 Kasvattajayhteisön toimintaperiaatteet Päiväkodissamme työskentelee neljä lastentarhanopettajaa/kasvatustieteiden kandidaattia, viisi lastenhoitajaa/lähihoitajaa, keittiössä toimiva keittäjä, harjoittelija ja työkokeilijoita. Lapset on jaettu kolmeen iänmukaiseen ryhmään. Jokaisessa ryhmässä työskentelevät aikuiset laativat toimintasuunnitelman suunnittelupäivinä/-iltoina ja viikko-ohjelman viikoittaisissa palavereissa. Suunnitelmia toteutetaan joustavasti maalaisjärkeä käyttäen. Henkilökunnalle pidetään vuosittain henkilökohtaiset kehityskeskustelut. Vanhemmilta saatu palaute käsitellään niiden henkilöiden kanssa, joita se koskee ja toimintaa muutetaan vanhempien toivomalla tavalla, mikäli mahdollista. Lapsilta saatua palautetta ja toiveita kuunnellaan ja otetaan huomioon toiminnan toteuttamisessa. Teemme toimintakauden alussa jokaisessa ryhmässä ryhmäkartoituksen, jonka toimitamme konsultoivalle erityislastentarhanopettajalle. Hän käy myös jokaisessa ryhmässä tutustumassa ja tekee oman arvionsa ryhmien tilanteesta ja tuen tarpeesta. Käytämme sitten hänen palvelujaan toimintavuoden aikana tarvittaessa. 9

10 4. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hoidon alkaessa vanhemmat täyttävät alkukeskustelulomakkeen, josta keskustellaan ryhmän hoito-ja kasvatushenkilöstön ja vanhempien kesken. Vuosittain vanhempien kanssa käytävässä kasvatuskeskustelussa lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. 5. TUKI VARHAISKASVATUKSESSA Varhaiskasvatuskeskustelussa jokaiselle lapselle määritellään annettavan tuen taso. Tuki on kolmiportainen ja jaetaan yleiseen-, tehostettuun- ja erityiseen tukeen. 6. MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN LASTEN VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMINEN Maahanmuuttajaperhe tutustutetaan päiväkotiin huolellisesti. Tarvittaessa käytetään tulkkiapua. Tuetaan lapsen sopeutumista suomalaiseen kulttuuriin, kieleen ja varhaiskasvatukseen. Vanhempien tehtävänä on huolehtia heidän oman kielensä ja kulttuurinsa säilymisestä perheen lapsilla. Luodaan vuorovaikutussuhde, jossa kunnioitetaan molempien maiden kulttuureja. Erilaisuuden hyväksymistä opetellaan lapsiryhmässä keskustelemalla sekä kirjallisuuden ja musiikin avulla. 7. KASVATUSKUMPPANUUDEN TOTEUTTAMINEN YKSIKÖSSÄ Luomme lämpimän, avoimen ja luotettavan asiakassuhteen perheisiin. Se mahdollistaa molemminpuolisen, turvallisen ja asiallisen keskusteluilmapiirin kasvatuskeskusteluihin niin arjen iloissa, suruissa kuin myös tuen tarpeessa. Perhe saa tulla tutustumaan päiväkotiin etukäteen ennen kuin lapsi aloittaa päiväkodissamme. Silloin heille kerrotaan päiväkodin kasvatus- ja toimintaperiaatteista. Myös päiväkodin nettisivuilla kerrotaan jokaisen ryhmän toiminnasta. Tyksilän päiväkodin yhteistyömuotoja vanhempien kanssa: päiväkotiyhdistys (vanhemmat voivat vaikuttaa päiväkodin toimintaan) kasvatuskeskustelut päivittäiset kuulumisten vaihtamiset vanhempainillat juhlat (kevät- ja joulujuhlat) syystalkoot päiväkodin pihalla retket muut tapahtumat (esim. äitienpäivän ja isänpäivän muistaminen) kevät- ja joulukirkkoon osallistuminen kuukausitiedotteet koteihin päiväkodin ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista 10

11 Vanhempien ja lasten mielipiteitä tiedustellaan kasvatuskeskusteluissa, erilaisten kyselyjen avulla ja päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään perheiden antaman palautteen pohjalta aina mahdollisuuksien mukaan. 11

12 8. ALUEELLINEN PEDAGOGINEN YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSEN, ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN VÄLILLÄ Tyksilän päiväkoti kuuluu Itäiseen palvelualueeseen. Päiväkodin johtaja osallistuu yksityisten päiväkotien johtajille järjestettäviin kokouksiin. Esiopetuksesta vastaavat lastentarhanopettajat osallistuvat oman alueen esiopetushenkilöstölle järjestettäviin kokouksiin. Esiopetuksesta vastaavat lastentarhanopettajat osallistuvat lähialueen peruskoulun oppilashuoltoryhmään. Lapset tulevat päiväkotiin hyvin laajalta alueelta, joten päiväkodin lähialueen kouluihin menee yleensä pieni osa Tyksilän esiopetusikäisistä. Muualle kuin lähialueen kouluihin menevien lasten asioista ollaan yhteydessä puhelimitse tulevaan kouluun. Osallistumme myös alueemme varhaiskasvatustyöryhmän kokouksiin. Palvelualueen henkilöstölle järjestetään toisinaan yhteisiä koulutustilaisuuksia Turun kaupungin tai alueen päiväkodinjohtajien toimesta. Lähialueen päiväkotien lapsiryhmät tapaavat toisiaan mm. ryhmävierailuissa, yhteisissä urheilukilpailuissa tai yhteisesti järjestetyissä teatteriesityksissä. Tyksilässä jokaisella lapsella on kasvun kansio, johon kerätään lapsen piirustuksia, tehtäviä ja valokuvia päivähoidossa. Kansion tarkoituksena on kuvata lapsen kasvua ja kehitystä. Kansio seuraa lasta ryhmästä toiseen, sekä mahdollisesti päivähoitopaikasta toiseen vanhempien niin halutessa. 12

13 9. YKSIKÖN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 9.1 TYKSILÄN PÄIVÄKODIN PALO- JA PELASTUSSUUNNITELMA TYKSILÄN PÄIVÄKOTI PALJETIE TURKU RAKENNUKSEN PALO- JA MUU TURVALLISUUS Päiväkoti toimii kahdessa kerroksessa. Alakerrassa toimii kaksi isompien lasten ryhmää ja lisäksi siellä on henkilökunnan sosiaalitilat. Yläkerrassa toimii alle 3- vuotiaiden ryhmä. Yläkerrassa on myös jakelukeittiö ja toimistotiloja. Yläkerran pinta-ala on huomattavasti alakertaa pienempi. Rakennuksessa on lämpökeskus, joka sijaitsee omassa palo-osastossa. rakennus on kytketty kaukolämpöön. Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto (ilmanpoisto ja korvausilma) sekä sarjaan kytketty palovaroitinjärjestelmä, josta hälytys menee automaattisesti vartiointiliikkeeseen. Teknilliset laitteet huolletaan toimintakunnon varmistamiseksi säännöllisesti. Rakennuksesta on kolme erillistä poistumistietä ja lisäksi ikkunan kautta poistuminen on mahdollista, myös yläkerrasta yhtä ikkunaa lukuun ottamatta. Poistumisteiden valaistus on varmistettu akuilla. Päiväkodin piha-alue on aidattu ja porteissa on salpa. Pihakalusteiden ja -laitteiden kuntoa tarkkaillaan niitä käytettäessä ja tarvittavat kunnostustoimet toteutetaan viivyttelemättä. Pihalla ei kasva puita tai pensaita, joiden marjat ovat myrkyllisiä PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖ JA PÄIVÄKOTIPAIKAT Päiväkodissa on 10 henkilökuntaan kuuluvaa aikuista ja päiväkodin rakenteellinen paikkaluku on 54. Käytännössä päiväkodissa olevien lasten lukumäärä vaihtelee päivittäin lasten vapaapäivien ja lomien takia paljon. Paikalla olevien aikuisten määrä seuraa lasten määrää ja näin varmistetaan se, että pelastaminen saadaan toteutettua. Päiväkoti toimii arkipäivisin kello välisenä aikana. Kesällä päiväkoti pidetään suljettuna noin neljä viikkoa ja joulun aikaan n. 1-2-viikkoa. 13

14 9.1.3 PÄIVÄKODISSA HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET Tulipalon aiheuttama vaara voi aiheuttaa toteutuessaan vakavat seuraukset kuten uhata ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä tuhota koko rakennuksen. Todennäköisin tulipalo aiheutuu sähkölaitteen häiriöstä ja aiheuttaa käryä tms. vähäisiä seurauksia. Murto ja ilkivalta kohdistuvat omaisuuteen ja sen todennäköisin seuraus on omaisuusvahinko/-menetys. Ilkivallan vakavimpana seurauksena voi olla päiväkodin toiminta-ajan ulkopuolella toteutettu tuhopoltto. Päiväkodin toiminta-aikana murto ei ole todennäköinen ja ilkivallankin todennäköisyys päiväkodin toiminta-aikana on vähäinen. Onnettomuus / Tapaturma, jonka seurauksena päiväkodissa oleva lapsi loukkaa itsensä aiheuttaa todennäköisimmin lieviä ja ohimeneviä seurauksia, kuten mustelmia. Esimerkiksi kaatumisen seuraus voi olla vakava, mutta sen laatuisen kaatumisen todennäköisyys on kuitenkin pieni. Sairaskohtaukset. Lapsilla saattaa olla perussairauksia, joista henkilökunnan tulee olla tietoisia. Tällaisia ovat esimerkiksi epilepsia, diabetes ja erityisesti sellaiset yliherkkyydet, joista saattaa seurata vakava allerginen reaktio. Henkilökunnalla on ensiapuvalmius tällaisten tilanteiden varalle TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI JA SUOJAUTUMISMAHDOLLISUUDET Tulen käsittelyssä toimitaan huolellisesti. Kynttilöitä poltetaan vain lasten syntymäpäivinä aikuisen valvonnassa. Kaikki tulentekovälineet pidetään poissa lasten ulottuvilta. Palovaroittimen hälytysääni ja sen merkitys on selvitetty henkilökunnalle ja niistä on kerrottu myös lapsille. Palovaroittimien toimintakuntoa tarkkaillaan painamalla testausnappuloita. Poistumisteiden valo-opasteissa on akkuvarmistus. Mikäli rakennuksesta joudutaan poistumaan esimerkiksi tulipalon vuoksi, poistutaan kokoontumispaikkaan, joka sijaitsee leikkipihan talosta kauimmaisessa nurkassa. Poistumiskäskyn antaa ryhmän toiminnasta vastaava aikuinen. Ilmastoinnin ja sähkön pääkatkaisimet sijaitsevat sähköpääkeskuksessa alakerrassa Nopsasiipi-ryhmän leikkihuoneessa. Kaappi on lukittu salvoilla, johon vain aikuiset ylettyvät. Kaapin avaamiseen ei tarvita avaimia. Veden katkaisu on pannuhuoneessa. Erityisesti päiväkotitoimintojen ulkopuolisena aikana on tärkeää, että palohälytys ja murtojen sekä ilkivallan suojana olevan liikeilmaisimen hälytys menee suoraan vartiointiliikkeeseen. Myös liikeilmaisimien kytkemättä jättäminen hälyttää vartiointiliikkeeseen. 14

15 Työtapaturmien ja lasten tapaturmien ehkäisemiseksi: portit pidetään suljettuna aina talvisin liukkauden torjuntaan kiinnitetään huomiota pihaleikkivälineiden kuntoa tarkkaillaan ja ne pidetään vähintään määräysten mukaisessa kunnossa sisäleikkivälineiden kuntoa tarkkaillaan ja vaarallisiksi rikkoutuneet korjataan tai poistetaan myrkytystapaturmien ehkäisemiseksi myrkyllisiä kasveja ei ole lasten leikkipaikoilla Koko väestöä koskevassa hälytystapauksessa lähin väestönsuoja on Turun yliopistollisen keskussairaalan tiloissa SUOJELUHENKILÖSTÖ Päiväkodin suojelutoiminnasta vastaa päiväkodin johtaja ja suojelutehtäviin osallistuvat kaikki päiväkodin työntekijät. Päiväkodin henkilöstö saa säännöllisesti koulutusta palosammuttimien käytöstä. Myös ensiapukoulutusta järjestetään koko henkilökunnalle SUOJELUMATERIAALI Palosammuttimet (3kpl) Sammutuspeitteet (2kpl) Ensiapuvälineet Palosammuttimet tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti. Esiapuvälineitten täydentäminen toteutetaan viivytyksettä niiden käyttämisen jälkeen ja niiden kunto tarkistetaan säännöllisin väliajoin. 15

16 9.1.7 SUUNNITELMA TOIMINNASTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA Onnettomuus ja sairauskohtaus: selvitä mitä on tapahtunut pelasta hengenvaarassa olevat ja estä lisäonnettomuudet anna hätäensiapu turvaa hengitys ja verenkierto ehkäise sokki ja tyrehdytä verenvuoto * HÄLYTÄ APUA YLEISESTÄ HÄTÄNUMEROSTA 112 Yleinen hälytysmerkki: Yleinen hälytysmerkki on nouseva ja laskeva sireeniääni tai lyhyitä äänimerkkejä annettuna torvi- tai pillityyppisellä hälyttimellä. mene sisälle ja huolehdi että kaikki lapset tulevat välittömästi sisälle katkaise ilmastointi, sulje ovet, ikkunat ja tuuletusaukot kuuntele ohjeita radiosta ja noudata niitä vältä puhelimen käyttöä älä lähde ulos ilman viranomaisten kehotusta Hälyttimen ääni kuuluu selvästi myös päiväkodin sisätiloihin. Joditabletteja on varattuna sekä lapsille että henkilökunnalle VIRANOMAISTARKASTUKSET Päiväkodissa tehdään palotarkastus vuosittain ja kaikki palotarkastuksen yhteydessä esille tulevat paloturvallisuutta lisäävät asiat otetaan huomioon kehittämisessä. Tämä suunnitelma tarkistetaan viiden vuoden välein tai tarvittaessa. Turussa Heli Pyy Päiväkodin johtaja 16

17 9.2 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA TURVALLISUUTEEN OHJAAMINEN Vain aikuinen avaa portin. Ilman aikuista ei saa mennä ulos. Sisällä ei saa juosta. Kultasiivet saatetaan ulos ja sisälle kädestä pitäen. Sisällä oleva portti kerrosten välillä pidetään suljettuna. Lapset eivät poistu päiväkodin alueelta ilman aikuisen lupaa ja valvontaa. Mäen laskeminen pulkalla, pyörällä tms. tapahtuu ainoastaan viistoon, ei talon seinää päin. Keinujen läheisyydessä pysytään turva-alueen ulkopuolella vuoroa odottamassa. Kiipeilytelineeseen tai liukumäkeen ei viedä mitään tavaroita, jotta lapsella on molemmat kädet käytettävissä. Puissa ei saa kiipeillä. Piha-alueella kuljetaan ainoastaan porteista. Paljetien puoleiset ovet lukitaan iltapäivisin. Näin estetään ulkopuolisten kulku päiväkodin tiloihin. Lapset eivät yksinään saa mennä keittiön puolelle. Kiusaamiseen puututaan asianmukaisesti (ks. Suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi). Päiväkodissa tarjotaan terveellistä ruokaa, joka on valmistettu ja kuljetettu asianmukaisesti. Allergikoille tarjotaan heille sopivaa ruokaa. Aikuinen jakaa ruoan lapsille ja valvoo hyvien tapojen toteutumista ruokailussa. Päiväkodin tavaroilla on omat paikkansa. Lapsia ohjataan korjaamaan leikeissä käyttämänsä lelut ja pelit paikoilleen. Lelujen pesusta huolehditaan säännöllisesti. Leluja ryhmille valittaessa otetaan huomioon ikäsuositukset. Puhtaanapidosta vastaa päivittäin yksityinen siivousalan yritys päiväkodin sulkemisajan jälkeen. Saksia, neuloja, puukkoja ja muita vaarallisia työvälineitä käytetään vain aikuisen valvonnassa ja lapsen ikä huomioon ottaen. Materiaalit ovat myrkyttömiä ja turvallisia. Liikennekasvatusta annetaan ryhmittäin ikätason mukaisesti. Paloturvallisuusasiat käsitellään tarkemmin yksikön palo- ja pelastussuunnitelmassa. Päiväkodilla on kriisisuunnitelma erilaisten ongelma- ja kriisitilanteiden varalle. Turvataitokasvatuksen materiaali (Stakes) on hankittu päiväkotiin ja sitä käytetään erityisesti 5-6-vuotiaiden ryhmässä. 17

18 9.3 SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Liitteenä on erillinen kiusaamisen ehkäisysuunnitelma. 18

19 10. TOIMINNAN SEURANTA, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Vuosittain keväällä päiväkodin koko henkilökunta arvioi päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaa ja sen toteutumista. Kehitettävät kohdat varhaiskasvatussuunnitelmasta kirjataan ylös ja niitä muutetaan ja parannetaan tarpeen mukaan. 19

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA .... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA PORIN PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa

Lisätiedot

LASTENTALO ONNIMANNIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2014

LASTENTALO ONNIMANNIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2014 LASTENTALO ONNIMANNIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2014 1 SISÄLLYS 2 ONNIMANNIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA PERIAATTEET 3 PERUSTEHTÄVÄ 3.1Toiminta 3.2 Kasvatustavoitteet 3.3 Oppimiskäsitys 3.4 Kiusaaminen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Sisällys 1 Omavalvonnan toteuttaminen 1.1 Toimintayksikön perustiedot 1.2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 1.3 Omavalvonnan organisointi,

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA

SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA KOULUTIE 7 AS. 1-3 04500 KELLOKOSKI Sisällys Johdanto Meidän päiväkodin toiminta-ajatus...1 Perustehtävä...1 Meidän päiväkodin arvot...2 Oikeudenmukaisuus...2

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

PEITSARIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PEITSARIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PEITSARIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PEITSARIN PÄIVÄKOTI 4 1.1 Päivähoidon visio 6 1.2 Tavoitteet lasten kanssa työskentelyyn 6 1.3 Tavoitteet aikuisten väliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Saatteeksi KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.1 YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.2 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI Loikkeliinin

PÄIVÄKOTI Loikkeliinin PÄIVÄKOTI Loikkeliinin KÄSIKIRJA Yrityksen nimi: Päiväkoti Tipitii Oy Yksikön nimi: Loikkeliini Kanervaraitti 1 90900 KIIMINKI www.loikkeliini.com Loikkeliini@gmail.com P.040 5866965/Nina Tapio/tapionina@hotmail.com

Lisätiedot

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Johdanto Varhaiskasvatussuunnitelma on sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline. Stakesin (nyk. THL) muiden asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä

Lisätiedot

Päiväkoti Satumaa. Riihimäki. Varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkoti Satumaa. Riihimäki. Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Satumaa Riihimäki Varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Päiväkoti Satumaa... 4 2 Toiminta-ajatus... 5 2.1 Lapselle hyvä arki... 5 2.2 Toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Tulkkilan päiväkoti 1. Toimintayksikön kuvaus Tulkkilan päiväkoti sijaitsee kaupungintalon yhteydessä Kokemäen keskustassa. Rakennuksen toisessa kerroksessa olevissa tiloissa

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS 1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS Pikkulinnan päiväkodissa 20 hoitopaikkaa. Toimimme yhtenä suurena sisarusryhmänä. Kasvatushenkilökuntaa Pikkulinnassa on kolme, joista yksi toimii lastentarhanopettajan

Lisätiedot

1. TOIMINTAYKSIKÖN YLEINEN KUVAUS

1. TOIMINTAYKSIKÖN YLEINEN KUVAUS 1. TOIMINTAYKSIKÖN YLEINEN KUVAUS Vekaralinnan päiväkodissa on 42 hoitopaikkaa ja lapsiryhmiä on kaksi. Molemmissa ryhmissä on lapsia kahdestakymmenestä kahteenkymmeneenkolmeen, riippuen ryhmän rakenteesta.

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen SISÄLLYS 1 LUKIJALLE... 3 2 MEIDÄN TALO... 4 2.1 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA... 4 2.2 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 5

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KAIVOLINNAN PÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KAIVOLINNAN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KAIVOLINNAN PÄIVÄKOTI KAIVOLINNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaivolinnan päiväkoti - päiväkodin kuvaus - ylläpitäjä - vuoropäiväkoti - henkilökunta

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot