TYKSILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYKSILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TYKSILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 TYKSILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Sivu 1. Alueen, yksikön, hoitomuodon sekä toiminta- ja oppimisympäristön erityispiirteet ja painotukset 3 2. Toiminta-ajatus ja arvot 4 3. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen yksikössä Kasvatuspäämäärät Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus Lapselle ominainen tapa toimia Orientaatiot Toimintakulttuuri Varhaiskasvatusympäristö / toimintaympäristö Kasvattajaympäristön toimintaperiaatteet 9 4. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Tuki varhaiskasvatuksessa Maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen yksikössä Kasvatuskumppanuuden toteuttaminen yksikössä Alueellinen pedagoginen yhteistyö varhaiskasvatuksen. esiopetuksen ja perusopetuksen välillä Yksikön turvallisuussuunnitelma Tyksilän päiväkodin palo- ja pelastussuunnitelma Rakennuksen palo- ja muu turvallisuus Päiväkodin henkilöstö ja päiväkotipaikat Päiväkodissa huomioitavat vaaratilanteet Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja suojautumismahdollisuudet Suojeluhenkilöstö Suojelumateriaali Suunnitelma toiminnasta erilaisissa onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa Viranomaistarkastukset Turvallisuussäännöt ja turvallisuuteen ohjaaminen Suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi Toiminnan seuranta, arviointi ja kehittäminen 19 2

3 1. ALUEEN, YKSIKÖN, HOITOMUODON SEKÄ TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖN ERITYISPIIRTEET JA PAINOTUKSET Tyksilän päiväkoti kuuluu Turun varhaiskasvatuspalveluiden Itäiseen palvelualueeseen. Toimintaa ylläpitää päiväkotiyhdistys Tyksilä ry. Päiväkoti on yksityinen päiväkoti, mutta toimii palvelusetelituottajana niin, että niissä kunnissa asuvat lapset, joissa on käytössä palvelusetelijärjestelmä, voivat tulla hoitoon oman kotikuntansa myöntämällä palvelusetelillä. Muiden kuntien kanssa tehdään tarpeen mukaan ostopalvelusopimuksia tai lapset voivat tulla hoitoon oman asuinkuntansa myöntämällä yksityisenhoidontuella. Myös turkulaiset lapset voivat tulla hoitoon yksityisenhoidontuella ilman palveluseteliä. Yleisinä loma-aikoina päiväkodin ollessa suljettuna sijaishoitopaikat ostetaan muista yksityisistä auki olevista päiväkodeista (jouluna 1-2 viikkoa, kesällä 4-5 viikkoa). Päiväkodin ympäristö on kaupunkimainen ja tiheästi rakennettu. Perheet tulevat meille eri puolilta Turkua. Suurin osa lasten vanhemmista käy töissä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa, joten perheet tuntevat toisiaan myös vanhempien työn kautta. Painotamme toiminnassamme monipuolisesti kädentaitoja, musiikkia, liikuntaa ja kirjallisuutta. Kielen omaksumiseen, kehittämiseen ja rikastuttamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Kasvatushenkilöstö käy säännöllisesti kirjastoissa hankkimassa monipuolista lastenkirjallisuutta ja lapsille luetaan paljon. Päiväkodissa käy toimintakauden aikana säännöllisesti kerran viikossa ulkopuolinen musiikkipedagogi pitämässä musiikkileikkikoulua 1-5-vuotiaille ja soitinvalmennusta esikoululaisille. Lapset osallistuvat toimintaan vanhempien niin halutessa. Vanhemmat maksavat opettajan palkkakustannukset. Turun kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat lähellä ja käytämme niitä monipuolisesti toimintateemojen, lasten kiinnostuksen ja mahdollisuuksien mukaan. 3

4 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Tyksilän päiväkodissa hoidetaan pääasiassa Turun yliopistollisen keskussairaalan henkilökunnan lapsia. Päiväkotimme tarjoaa lapsille hellyyttä ja hyvää hoivaa huumorilla höystettynä, unohtamatta laadukasta opetusta ja varhaiskasvatusta. Pienenä päiväkotina pystymme aikaansaamaan vahvan me-hengen. Turvallisuus Toimintamme perustana on turvallisen ilmapiirin ja ympäristön aikaansaaminen. Pysyvä, koulutettu henkilökunta edistää perusturvallisuuden syntymistä lapsille ja heidän vanhemmilleen. Niin sisä- kuin ulkotilojen turvallisuuteen kiinnitetään huomiota esim. tavaroiden ja tilojen kunnossapidolla, porrasesteillä ja ovien lukitsemisella. Leikki Leikkiä arvostetaan ja kunnioitetaan. Lasten omaehtoiselle leikille annetaan päivittäin aikaa ja leikin rikastuttamiseen on tarjolla monipuolisia välineitä. Myös kasvatus- ja opetustilanteissa leikkiä käytetään monipuolisesti apuna uusien asioiden opettamisessa ja sisäistämisessä. Inhimillisyys Hoito- ja opetustyöstämme välittyy aito ja sydämellinen lasten kohtelu. Huomioimme kaikki lapset tasa-arvoisesti. Opetamme heille toisten ihmisten kunnioittamista ja huomioonottamista. Sujuva ja joustava yhteistyö luo luottamukselliset suhteet lasten, vanhempien ja henkilökunnan välille. 4

5 3. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN YKSIKÖSSÄ 3.1 Kasvatuspäämäärät Huomioimme jokaisen lapsen yksilöllisesti ja tasa-arvoisesti. Koska päiväkotimme on pieni, yhteistyö ryhmien välillä on tiivistä. Kannustamme lapsia omatoimisuuteen ja toisten huomioonottamiseen sääntöjä ja rajoja noudattamalla Hoidon, kasvatuksen- ja opetuksen kokonaisuus Lapselle ominainen tapa toimia Leikkiä arvostetaan ja kunnioitetaan. Leikkiä rikastutetaan monipuolisilla välineillä. Tilanahtaus asettaa jonkin verran rajoituksia leikille. Muutaman kerran vuodessa pidetään leluviikko, jolloin lapsi voi tuoda oman lelun päiväkotiin. Aikuinen ohjaa leikin aloituksessa ja tarvittaessa puuttuu leikin kulkuun. Leikeille ja peleille varataan päivittäin reilusti aikaa. Sinisiivissä ja Nopsasiivissä on ohjattua liikuntaa kerran viikossa. Lasten omaehtoinen liikkuminen toteutuu ulkoiltaessa kahdesti päivässä sään salliessa. Esiopetusikäiset tutkivat vuoden mittaan monenlaisia luonnonilmiöitä. Vuodenaikojen ja tapahtumien mukaan tutkitaan luontoa ja ympäristöä (esim. pääsiäisruohon istutus). Ryhmät pitävät säännöllisesti lauluhetkiä kerran viikossa. Lapset harjoittelevat toisinaan esityksiä ja näytelmiä omaksi ilokseen tai yhteisiin juhliin. Viikoittain ryhmissä harjoitetaan kädentaitoja ohjatusti. Muuna aikana lapset saavat vapaasti piirtää, maalata ja askarrella. Päiväkodissamme toimii ulkopuolisen musiikkipedagogin vetämä musiikkileikkikoulu viikoittain. Jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua musiikkileikkikoulun toimintaan. Esiopetusikäisten musiikkileikkikoulutoiminta on soitinvalmennusta joko kanteleen tai nokkahuilun kanssa. Erilaisia teatteriesityksiä järjestetään päiväkodin lapsille 2-3 kertaa vuodessa. Nopsasiivet vierailevat vuoden mittaan eri kulttuurikohteissa (elokuvateatterit, taidemuseot, teatterit ym.). Koko päiväkodin yhteinen kevätretki järjestetään perheille vuosittain. 5

6 3.2.2 Orientaatiot Teemme jokaiselle ryhmälle viikkosuunnitelman, joka perustuu pitempiaikaiseen toimintasuunnitelmaan. Toimimme mahdollisuuksiemme mukaan joustavasti, esim. hyvää leikkiä ei keskeytetä. Käytämme hyväksi aikuisten eri vahvuuksia. Arkipäivän tilanteita hyödynnetään ja oppiminen tapahtuu huomaamatta, esim. pukeutuminen/ värit. Orientaatio ei tarkoita oppiaineen opiskelua vaan kasvattajan tekemiä valintoja siten, että lapsella on mahdollisuus tutustua ikä- ja kehitystasolleen sopivalla tavalla eri sisältöalueisiin. Lapselle ei aseteta suoriutumisvaatimuksia. Sisällölliset lähestymistavat eli orientaatiot: Matematiikka ja looginen ajattelu Päiväkodissamme on matemaattisia taitoja kehittäviä pelejä ja monenlaista oppimismateriaalia orientaation käsittelyyn. Aloitamme yksinkertaisista ja lasta kiinnostavista asioista ja etenemme kehitystason mukaan eteenpäin. Huomioimme jokaisen lapsen yksilölliset taidot. Tutustumme matemaattisiin peruskäsitteisiin arkipäivän eri perushoitotilanteissa sekä leikki- ja oppimistilanteissa. Luonto ja ympäristö Lapset oppivat uusia asioita ympäristöstä tutkimalla ja tekemällä. Teemme erilaisia kokeita luonnon tapahtumista: lumen sulattaminen, luonnon tutkiminen suurennuslasipurkin avulla, lehtien kompostointi ym. Opetamme luonnonsuojelua. Käytämme kierrätysmateriaalia askartelussa. Teemme retkiä maaseudulle ja luontoon. Historia ja yhteiskunta Tutustumme historialliseen kotikaupunkiimme tekemällä retkiä museoihin ja kirkkoihin. Tutustumme historiaan myös kirjallisuuden avulla. Huomioimme toiminnassamme kansalliset juhla- ja merkkipäivät. Taide ja kulttuuri Annamme lapsille musiikin, kuvataiteen, teatterin, draaman, kirjallisuuden ja luonnon välityksellä kokemuksia ja tuntemuksia esteettisyydestä. Hyödynnämme Turussa olevia näyttelyitä, teatteria, konsertteja ja ympärillä olevaa luontoa. Opetamme lasta arvostamaan sekä omaa että toisten tekemää taidetta Etiikka Lähtökohtanamme on, että lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja hyväksi. Lapsi oppii erottamaan oikean ja väärän, mitä saa tehdä ja mitä ei. Etiikka tulee esille jokapäiväisissä toiminnoissa. Ristiriitatilanteissa keskustelemme lasten kanssa miten ja miksi toimitaan oikealla tavalla. 6

7 Uskonto ja elämänkatsomus Uskontokasvatuksemme on arjen kristillisyyttä, joka tarkoittaa esim. anteeksi antamista ja saamista sekä toisten huomioimista arjen tilanteissa. Kulttuuriperinteen mukaisesti huomioimme evankelisluterilaisen kirkon juhlia ja tapahtumia, esim. joulukirkko, yhteistyössä paikallisseurakunnan kanssa. Muihin uskontokuntiin kuuluvilta perheiltä kysymme voivatko heidän lapsensa osallistua ko. tapahtumiin. Kunnioitamme kaikkien perheiden omaa vakaumusta ja huomioimme sen toiminnassamme. Mediakasvatus Luomme yhdessä lapsen kanssa ikätasoa vastaavasti säännöt mediakasvatukselle päiväkodissa. Käytämme sadutusta ja retkillä lapset saavat dokumentoida valokuvaten. Käytämme MLL:n reilusti ryhmässä-materiaalia mediakasvatuksen tukena. Pohdimme lapsen kanssa mikä on tarua ja mikä on totta. Nopsasiivillä on mahdollisuus käyttää tietokonetta oppimispelien pelaamiseen Toimintakulttuuri Päiväkotimme varhaiskasvatuksellinen toimintakulttuuri perustuu arkipäivän perushoitotilanteiden ohella leikkiin sekä ohjattuihin toimintatuokioihin. Selkeän ja pysyvän päivärytmin avulla pyrimme luomaan lapsille turvallisuuden tunteen sekä kannustamaan heitä omatoimisuuteen. Perushoitotilanteet ja ohjatut tuokiot näemme jo itsessään tärkeinä oppimistilanteina. Aikuisen esimerkillinen toiminta korostuu oppimisen lähtökohtana lapsella. Näissä tilanteissa myös aikuisen tarkkailun ja avoimen suhtautumisen avulla aikuinen oppii paljon lapsen tiedoista, taidoista ja mielenkiinnon kohteista. Leikkiä arvostamme suuresti myös tärkeänä opetustilanteena. Siinä lapsi saa harjoitella vuorovaikutustilanteita toisten kanssa. Leikki rikastuttaa lapsen mielikuvitusta ja se kuuluu oleellisena osana lapsen päivään. Leikinomaisuus korostuu päivittäisissä hoito- ja opetustilanteissa. Aikuisten joustavalla, lapsilähtöisellä sekä ikä- ja kehitystason huomioivalla toiminnalla luomme lapsille mielekkäitä ja heitä kiinnostavia opetustilanteita. Toimimme pienryhmissä tilojen mahdollistamalla tavalla Varhaiskasvatusympäristö Fyysinen kasvuympäristö: Päiväkotimme on sisätiloiltaan pieni ja kodinomainen. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tilat, mutta ulkoilua vuorottelemalla saamme yhden ryhmän käyttöön enemmän sisätiloja. Sisäleikkivälineitä on runsaasti ja ne ovat monipuolisia ja laadukkaita. Leikkivälineet ovat hyvin lasten ulottuvilla. Ulkotilat ovat toimivat ja riittävän suuret. Alle 3-vuotiaat ulkoilevat omalla pihalla. Pihan leikkivälineet ovat turvalliset ja asianmukaiset. Ulkoleikkivälineitä on riittävästi ja ne tarjoavat lapsille mahdollisuuden monipuoliseen toimintaan. 7

8 Päiväkodin lähellä on käytössämme Ruukin urheilukenttä, jossa urheilemme, pelaamme ja leikimme kesällä ja luistelemme talvella. Päiväkodin viereisessä puistossa hiihdämme talvella. Kupittaan puisto sijaitsee myös lähellä. Käymme siellä urheiluhallissa ja Seikkailupuistossa. Käytämme lähellä olevia kaupungin kulttuuripalveluja mahdollisuuksien mukaan. Psyykkinen ympäristö: Päiväkodin ilmapiiri on lämmin ja avoin. Ryhmät toimivat tiiviissä yhteistyössä, joten lapset oppivat helposti tuntemaan toisensa. Henkilökunnan vaihtuvuus on vähäistä, mikä luo lapsille kiinteän ja turvallisen suhteen hoitajiin. Sosiaalinen ympäristö: Päiväkodissa on kolme lapsiryhmää. Kultasiivissä on 0-2-vuotiaat lapset, Sinisiivissä 3-4-vuotiaat lapset ja Nopsasiivissä 5-6-vuotiaat lapset. Ryhmien jakaminen ikäkausittain edesauttaa vertaissuhteiden muodostumista ja helpottaa toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Kultasiivissä ja Sinisiivissä toimii 1 lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa. Nopsasiivissä toimii 2 lastentarhanopettajaa ja 1 lastenhoitaja. Keittiössä toimii keittäjä ja Kultasiivissä harjoittelija. Alan opiskelijoita ja työkokeilijoita on päiväkodissa ajoittain. Emotionaalinen ympäristö: Lämmin ilmapiiri ja tutut ihmissuhteet luovat turvallisen emotionaalisen kasvuympäristön. Toimintaympäristö on tehty lapselle turvalliseksi. Lapselle annetaan mahdollisuus toimia omatoimisesti. Lelut, pelit ja askarteluvälineet ovat lasten ulottuvilla. Isompia tiloja voidaan jakaa pienemmiksi, pienryhmätyöskentelyyn paremmin sopiviksi tiloiksi. 8

9 3.4 Kasvattajayhteisön toimintaperiaatteet Päiväkodissamme työskentelee neljä lastentarhanopettajaa/kasvatustieteiden kandidaattia, viisi lastenhoitajaa/lähihoitajaa, keittiössä toimiva keittäjä, harjoittelija ja työkokeilijoita. Lapset on jaettu kolmeen iänmukaiseen ryhmään. Jokaisessa ryhmässä työskentelevät aikuiset laativat toimintasuunnitelman suunnittelupäivinä/-iltoina ja viikko-ohjelman viikoittaisissa palavereissa. Suunnitelmia toteutetaan joustavasti maalaisjärkeä käyttäen. Henkilökunnalle pidetään vuosittain henkilökohtaiset kehityskeskustelut. Vanhemmilta saatu palaute käsitellään niiden henkilöiden kanssa, joita se koskee ja toimintaa muutetaan vanhempien toivomalla tavalla, mikäli mahdollista. Lapsilta saatua palautetta ja toiveita kuunnellaan ja otetaan huomioon toiminnan toteuttamisessa. Teemme toimintakauden alussa jokaisessa ryhmässä ryhmäkartoituksen, jonka toimitamme konsultoivalle erityislastentarhanopettajalle. Hän käy myös jokaisessa ryhmässä tutustumassa ja tekee oman arvionsa ryhmien tilanteesta ja tuen tarpeesta. Käytämme sitten hänen palvelujaan toimintavuoden aikana tarvittaessa. 9

10 4. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hoidon alkaessa vanhemmat täyttävät alkukeskustelulomakkeen, josta keskustellaan ryhmän hoito-ja kasvatushenkilöstön ja vanhempien kesken. Vuosittain vanhempien kanssa käytävässä kasvatuskeskustelussa lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. 5. TUKI VARHAISKASVATUKSESSA Varhaiskasvatuskeskustelussa jokaiselle lapselle määritellään annettavan tuen taso. Tuki on kolmiportainen ja jaetaan yleiseen-, tehostettuun- ja erityiseen tukeen. 6. MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN LASTEN VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMINEN Maahanmuuttajaperhe tutustutetaan päiväkotiin huolellisesti. Tarvittaessa käytetään tulkkiapua. Tuetaan lapsen sopeutumista suomalaiseen kulttuuriin, kieleen ja varhaiskasvatukseen. Vanhempien tehtävänä on huolehtia heidän oman kielensä ja kulttuurinsa säilymisestä perheen lapsilla. Luodaan vuorovaikutussuhde, jossa kunnioitetaan molempien maiden kulttuureja. Erilaisuuden hyväksymistä opetellaan lapsiryhmässä keskustelemalla sekä kirjallisuuden ja musiikin avulla. 7. KASVATUSKUMPPANUUDEN TOTEUTTAMINEN YKSIKÖSSÄ Luomme lämpimän, avoimen ja luotettavan asiakassuhteen perheisiin. Se mahdollistaa molemminpuolisen, turvallisen ja asiallisen keskusteluilmapiirin kasvatuskeskusteluihin niin arjen iloissa, suruissa kuin myös tuen tarpeessa. Perhe saa tulla tutustumaan päiväkotiin etukäteen ennen kuin lapsi aloittaa päiväkodissamme. Silloin heille kerrotaan päiväkodin kasvatus- ja toimintaperiaatteista. Myös päiväkodin nettisivuilla kerrotaan jokaisen ryhmän toiminnasta. Tyksilän päiväkodin yhteistyömuotoja vanhempien kanssa: päiväkotiyhdistys (vanhemmat voivat vaikuttaa päiväkodin toimintaan) kasvatuskeskustelut päivittäiset kuulumisten vaihtamiset vanhempainillat juhlat (kevät- ja joulujuhlat) syystalkoot päiväkodin pihalla retket muut tapahtumat (esim. äitienpäivän ja isänpäivän muistaminen) kevät- ja joulukirkkoon osallistuminen kuukausitiedotteet koteihin päiväkodin ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista 10

11 Vanhempien ja lasten mielipiteitä tiedustellaan kasvatuskeskusteluissa, erilaisten kyselyjen avulla ja päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään perheiden antaman palautteen pohjalta aina mahdollisuuksien mukaan. 11

12 8. ALUEELLINEN PEDAGOGINEN YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSEN, ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN VÄLILLÄ Tyksilän päiväkoti kuuluu Itäiseen palvelualueeseen. Päiväkodin johtaja osallistuu yksityisten päiväkotien johtajille järjestettäviin kokouksiin. Esiopetuksesta vastaavat lastentarhanopettajat osallistuvat oman alueen esiopetushenkilöstölle järjestettäviin kokouksiin. Esiopetuksesta vastaavat lastentarhanopettajat osallistuvat lähialueen peruskoulun oppilashuoltoryhmään. Lapset tulevat päiväkotiin hyvin laajalta alueelta, joten päiväkodin lähialueen kouluihin menee yleensä pieni osa Tyksilän esiopetusikäisistä. Muualle kuin lähialueen kouluihin menevien lasten asioista ollaan yhteydessä puhelimitse tulevaan kouluun. Osallistumme myös alueemme varhaiskasvatustyöryhmän kokouksiin. Palvelualueen henkilöstölle järjestetään toisinaan yhteisiä koulutustilaisuuksia Turun kaupungin tai alueen päiväkodinjohtajien toimesta. Lähialueen päiväkotien lapsiryhmät tapaavat toisiaan mm. ryhmävierailuissa, yhteisissä urheilukilpailuissa tai yhteisesti järjestetyissä teatteriesityksissä. Tyksilässä jokaisella lapsella on kasvun kansio, johon kerätään lapsen piirustuksia, tehtäviä ja valokuvia päivähoidossa. Kansion tarkoituksena on kuvata lapsen kasvua ja kehitystä. Kansio seuraa lasta ryhmästä toiseen, sekä mahdollisesti päivähoitopaikasta toiseen vanhempien niin halutessa. 12

13 9. YKSIKÖN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 9.1 TYKSILÄN PÄIVÄKODIN PALO- JA PELASTUSSUUNNITELMA TYKSILÄN PÄIVÄKOTI PALJETIE TURKU RAKENNUKSEN PALO- JA MUU TURVALLISUUS Päiväkoti toimii kahdessa kerroksessa. Alakerrassa toimii kaksi isompien lasten ryhmää ja lisäksi siellä on henkilökunnan sosiaalitilat. Yläkerrassa toimii alle 3- vuotiaiden ryhmä. Yläkerrassa on myös jakelukeittiö ja toimistotiloja. Yläkerran pinta-ala on huomattavasti alakertaa pienempi. Rakennuksessa on lämpökeskus, joka sijaitsee omassa palo-osastossa. rakennus on kytketty kaukolämpöön. Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto (ilmanpoisto ja korvausilma) sekä sarjaan kytketty palovaroitinjärjestelmä, josta hälytys menee automaattisesti vartiointiliikkeeseen. Teknilliset laitteet huolletaan toimintakunnon varmistamiseksi säännöllisesti. Rakennuksesta on kolme erillistä poistumistietä ja lisäksi ikkunan kautta poistuminen on mahdollista, myös yläkerrasta yhtä ikkunaa lukuun ottamatta. Poistumisteiden valaistus on varmistettu akuilla. Päiväkodin piha-alue on aidattu ja porteissa on salpa. Pihakalusteiden ja -laitteiden kuntoa tarkkaillaan niitä käytettäessä ja tarvittavat kunnostustoimet toteutetaan viivyttelemättä. Pihalla ei kasva puita tai pensaita, joiden marjat ovat myrkyllisiä PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖ JA PÄIVÄKOTIPAIKAT Päiväkodissa on 10 henkilökuntaan kuuluvaa aikuista ja päiväkodin rakenteellinen paikkaluku on 54. Käytännössä päiväkodissa olevien lasten lukumäärä vaihtelee päivittäin lasten vapaapäivien ja lomien takia paljon. Paikalla olevien aikuisten määrä seuraa lasten määrää ja näin varmistetaan se, että pelastaminen saadaan toteutettua. Päiväkoti toimii arkipäivisin kello välisenä aikana. Kesällä päiväkoti pidetään suljettuna noin neljä viikkoa ja joulun aikaan n. 1-2-viikkoa. 13

14 9.1.3 PÄIVÄKODISSA HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET Tulipalon aiheuttama vaara voi aiheuttaa toteutuessaan vakavat seuraukset kuten uhata ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä tuhota koko rakennuksen. Todennäköisin tulipalo aiheutuu sähkölaitteen häiriöstä ja aiheuttaa käryä tms. vähäisiä seurauksia. Murto ja ilkivalta kohdistuvat omaisuuteen ja sen todennäköisin seuraus on omaisuusvahinko/-menetys. Ilkivallan vakavimpana seurauksena voi olla päiväkodin toiminta-ajan ulkopuolella toteutettu tuhopoltto. Päiväkodin toiminta-aikana murto ei ole todennäköinen ja ilkivallankin todennäköisyys päiväkodin toiminta-aikana on vähäinen. Onnettomuus / Tapaturma, jonka seurauksena päiväkodissa oleva lapsi loukkaa itsensä aiheuttaa todennäköisimmin lieviä ja ohimeneviä seurauksia, kuten mustelmia. Esimerkiksi kaatumisen seuraus voi olla vakava, mutta sen laatuisen kaatumisen todennäköisyys on kuitenkin pieni. Sairaskohtaukset. Lapsilla saattaa olla perussairauksia, joista henkilökunnan tulee olla tietoisia. Tällaisia ovat esimerkiksi epilepsia, diabetes ja erityisesti sellaiset yliherkkyydet, joista saattaa seurata vakava allerginen reaktio. Henkilökunnalla on ensiapuvalmius tällaisten tilanteiden varalle TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI JA SUOJAUTUMISMAHDOLLISUUDET Tulen käsittelyssä toimitaan huolellisesti. Kynttilöitä poltetaan vain lasten syntymäpäivinä aikuisen valvonnassa. Kaikki tulentekovälineet pidetään poissa lasten ulottuvilta. Palovaroittimen hälytysääni ja sen merkitys on selvitetty henkilökunnalle ja niistä on kerrottu myös lapsille. Palovaroittimien toimintakuntoa tarkkaillaan painamalla testausnappuloita. Poistumisteiden valo-opasteissa on akkuvarmistus. Mikäli rakennuksesta joudutaan poistumaan esimerkiksi tulipalon vuoksi, poistutaan kokoontumispaikkaan, joka sijaitsee leikkipihan talosta kauimmaisessa nurkassa. Poistumiskäskyn antaa ryhmän toiminnasta vastaava aikuinen. Ilmastoinnin ja sähkön pääkatkaisimet sijaitsevat sähköpääkeskuksessa alakerrassa Nopsasiipi-ryhmän leikkihuoneessa. Kaappi on lukittu salvoilla, johon vain aikuiset ylettyvät. Kaapin avaamiseen ei tarvita avaimia. Veden katkaisu on pannuhuoneessa. Erityisesti päiväkotitoimintojen ulkopuolisena aikana on tärkeää, että palohälytys ja murtojen sekä ilkivallan suojana olevan liikeilmaisimen hälytys menee suoraan vartiointiliikkeeseen. Myös liikeilmaisimien kytkemättä jättäminen hälyttää vartiointiliikkeeseen. 14

15 Työtapaturmien ja lasten tapaturmien ehkäisemiseksi: portit pidetään suljettuna aina talvisin liukkauden torjuntaan kiinnitetään huomiota pihaleikkivälineiden kuntoa tarkkaillaan ja ne pidetään vähintään määräysten mukaisessa kunnossa sisäleikkivälineiden kuntoa tarkkaillaan ja vaarallisiksi rikkoutuneet korjataan tai poistetaan myrkytystapaturmien ehkäisemiseksi myrkyllisiä kasveja ei ole lasten leikkipaikoilla Koko väestöä koskevassa hälytystapauksessa lähin väestönsuoja on Turun yliopistollisen keskussairaalan tiloissa SUOJELUHENKILÖSTÖ Päiväkodin suojelutoiminnasta vastaa päiväkodin johtaja ja suojelutehtäviin osallistuvat kaikki päiväkodin työntekijät. Päiväkodin henkilöstö saa säännöllisesti koulutusta palosammuttimien käytöstä. Myös ensiapukoulutusta järjestetään koko henkilökunnalle SUOJELUMATERIAALI Palosammuttimet (3kpl) Sammutuspeitteet (2kpl) Ensiapuvälineet Palosammuttimet tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti. Esiapuvälineitten täydentäminen toteutetaan viivytyksettä niiden käyttämisen jälkeen ja niiden kunto tarkistetaan säännöllisin väliajoin. 15

16 9.1.7 SUUNNITELMA TOIMINNASTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA Onnettomuus ja sairauskohtaus: selvitä mitä on tapahtunut pelasta hengenvaarassa olevat ja estä lisäonnettomuudet anna hätäensiapu turvaa hengitys ja verenkierto ehkäise sokki ja tyrehdytä verenvuoto * HÄLYTÄ APUA YLEISESTÄ HÄTÄNUMEROSTA 112 Yleinen hälytysmerkki: Yleinen hälytysmerkki on nouseva ja laskeva sireeniääni tai lyhyitä äänimerkkejä annettuna torvi- tai pillityyppisellä hälyttimellä. mene sisälle ja huolehdi että kaikki lapset tulevat välittömästi sisälle katkaise ilmastointi, sulje ovet, ikkunat ja tuuletusaukot kuuntele ohjeita radiosta ja noudata niitä vältä puhelimen käyttöä älä lähde ulos ilman viranomaisten kehotusta Hälyttimen ääni kuuluu selvästi myös päiväkodin sisätiloihin. Joditabletteja on varattuna sekä lapsille että henkilökunnalle VIRANOMAISTARKASTUKSET Päiväkodissa tehdään palotarkastus vuosittain ja kaikki palotarkastuksen yhteydessä esille tulevat paloturvallisuutta lisäävät asiat otetaan huomioon kehittämisessä. Tämä suunnitelma tarkistetaan viiden vuoden välein tai tarvittaessa. Turussa Heli Pyy Päiväkodin johtaja 16

17 9.2 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA TURVALLISUUTEEN OHJAAMINEN Vain aikuinen avaa portin. Ilman aikuista ei saa mennä ulos. Sisällä ei saa juosta. Kultasiivet saatetaan ulos ja sisälle kädestä pitäen. Sisällä oleva portti kerrosten välillä pidetään suljettuna. Lapset eivät poistu päiväkodin alueelta ilman aikuisen lupaa ja valvontaa. Mäen laskeminen pulkalla, pyörällä tms. tapahtuu ainoastaan viistoon, ei talon seinää päin. Keinujen läheisyydessä pysytään turva-alueen ulkopuolella vuoroa odottamassa. Kiipeilytelineeseen tai liukumäkeen ei viedä mitään tavaroita, jotta lapsella on molemmat kädet käytettävissä. Puissa ei saa kiipeillä. Piha-alueella kuljetaan ainoastaan porteista. Paljetien puoleiset ovet lukitaan iltapäivisin. Näin estetään ulkopuolisten kulku päiväkodin tiloihin. Lapset eivät yksinään saa mennä keittiön puolelle. Kiusaamiseen puututaan asianmukaisesti (ks. Suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi). Päiväkodissa tarjotaan terveellistä ruokaa, joka on valmistettu ja kuljetettu asianmukaisesti. Allergikoille tarjotaan heille sopivaa ruokaa. Aikuinen jakaa ruoan lapsille ja valvoo hyvien tapojen toteutumista ruokailussa. Päiväkodin tavaroilla on omat paikkansa. Lapsia ohjataan korjaamaan leikeissä käyttämänsä lelut ja pelit paikoilleen. Lelujen pesusta huolehditaan säännöllisesti. Leluja ryhmille valittaessa otetaan huomioon ikäsuositukset. Puhtaanapidosta vastaa päivittäin yksityinen siivousalan yritys päiväkodin sulkemisajan jälkeen. Saksia, neuloja, puukkoja ja muita vaarallisia työvälineitä käytetään vain aikuisen valvonnassa ja lapsen ikä huomioon ottaen. Materiaalit ovat myrkyttömiä ja turvallisia. Liikennekasvatusta annetaan ryhmittäin ikätason mukaisesti. Paloturvallisuusasiat käsitellään tarkemmin yksikön palo- ja pelastussuunnitelmassa. Päiväkodilla on kriisisuunnitelma erilaisten ongelma- ja kriisitilanteiden varalle. Turvataitokasvatuksen materiaali (Stakes) on hankittu päiväkotiin ja sitä käytetään erityisesti 5-6-vuotiaiden ryhmässä. 17

18 9.3 SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Liitteenä on erillinen kiusaamisen ehkäisysuunnitelma. 18

19 10. TOIMINNAN SEURANTA, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Vuosittain keväällä päiväkodin koko henkilökunta arvioi päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaa ja sen toteutumista. Kehitettävät kohdat varhaiskasvatussuunnitelmasta kirjataan ylös ja niitä muutetaan ja parannetaan tarpeen mukaan. 19

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

ULLANMÄEN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE

ULLANMÄEN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE ULLANMÄEN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE - Monipuolista varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti kaikille lapsille Tervetuloa Ullanmäen päiväkotiin. Tässä esitteessä on sinulle tärkeää ja tarpeellista tietoa varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Talossamme toimii viisi ympärivuorokautista ryhmää (Kiiltomadot

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. YKSIKKÖ Mäkituvan päiväkoti Toreenintie 4 01900 NURMIJÄRVI 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetuksessa noudatetaan koulun toiminta-aikoja. Esiopetusta

Lisätiedot

MYLLYOJAN PÄIVÄKODIN KIUSAAMISELTA SUOJAAMISEN TOIMINTAMALLI

MYLLYOJAN PÄIVÄKODIN KIUSAAMISELTA SUOJAAMISEN TOIMINTAMALLI MYLLYOJAN PÄIVÄKODIN KIUSAAMISELTA SUOJAAMISEN TOIMINTAMALLI MIKÄ OHJAA MEITÄ SUOJAAMAAN LAPSIA KIUSAAMISELTA? YK:n lasten oikeuksien sopimus Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Päivähoitoa

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Henkilökunta ja päiväkodin lapsiryhmät YKSIKÖN KUVAUS Atalan päiväkoti sijaitsee itä-tampereella, Atalan liikekeskuksen ja Halimasjärven luonnonpuiston läheisyydessä.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma 2014 2015 hyväksytty:. 2014 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Jere Lindroos Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

YMMERSTAN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE

YMMERSTAN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE YMMERSTAN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE - Monipuolista varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti kaikille lapsille Tervetuloa Ymmerstan päiväkotiin. Tässä esitteessä on sinulle tärkeää ja tarpeellista tietoa varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012

Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012 Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012 Jyrki Reunamo Orientaatiokonferenssi 23.5.12 Orientaatioprojektin kotisivut: http://blogs.helsinki.fi/reunamo/ Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu Jokilaakojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto/ sosiaali- ja terveysala Jukka Tervola Sisällysluettelo 1. Yhteenveto.. 3 2. Taustatiedot

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

Haikalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Haikalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Haikalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2012-2013 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Lapsella on oikeus oppia lapsen lailla. Lapsi oppii tavallaan ystävien kanssa: Kyselee, koskettelee, kuuntelee, katselee, tutkii, leikkii,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

MIKKELÄN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE

MIKKELÄN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE MIKKELÄN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE - Monipuolista lapsilähtöistä varhaiskasvatusta kaikille lapsille Tervetuloa Mikkelän päiväkotiin. Tässä esitteessä on sinulle tärkeää ja tarpeellista tietoa varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA YPÄJÄN KUNTA VARHAISKASVATUS 2016 KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA 1. KOKO HENKILÖKUNTA ON SAANUT KOULUTUSTA VARHAISLAPSUUDESSA TAPAHTUVASTA KIUSAAMISESTA sekä sen havainnoimisesta: pedagoginen palaveri

Lisätiedot

TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN

TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN Lastentalo Kuusipiha Lastentalo on valmistunut vuonna 2006. Se sijaitsee Frosteruksen koulun läheisyydessä, Kärsämäen keskustassa. Päiväkodin piha-alueeseen kuuluu aidattu

Lisätiedot

esiopetuksen vuosisuunnitelma

esiopetuksen vuosisuunnitelma 22.3.2016 Heinolan esiopetuksen vuosisuunnitelma [Tiedoston alaotsikko] HEINOLAN KAUPUNKI 1. Yleistä Yksikön perustiedot Johtaja ja varajohtaja Varhaiserityisopettaja Lastentarhanopettajat Päivähoitajat

Lisätiedot

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt Naistenmatkan koulun toiminta-ajatus Elinikäistä oppimista, kasvua, hyvinvointia, iloa, arvostamista, turvallisuutta ja yhdessä tekemistä. Aikaansa seuraava ja tulevaisuuteen tähtäävä Naistenmatkan koulu

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Sorilan päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 1990 Aitolahden kaupungin osassa kauniin maaseudun keskellä. Lapsiryhmiä on kolme, joista esiopetusryhmä

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

NAAVASTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Mitä on esiopetus

NAAVASTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Mitä on esiopetus NAAVASTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 Mitä ihmettä, mitä kummaa: Tuli vaaleaa, kun maalasin tummaa. Tuli katto, kun maalasin seinää. Tuli metsä, kun maalasin heinää. tuli kissa, kun maalasin kalaa.

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot