asukkaat / asunnot (uudet, arvio) riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset NCC, Sato seurakunta yksityiset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asukkaat / asunnot (uudet, arvio) riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset NCC, Sato seurakunta yksityiset"

Transkriptio

1 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Kirkkotori, edell. mahdoll. sopimuksia Keskusta, Asemanseutu, 4. vaihe, Keskusta, Munkinniitty (Prisman alue) käsittää torin, kirjaston ja kirkon sekä torin pohjoispuolelle sijoittuvien uusien toimintojen kuten esim. pysäköintilaitos ja kulttuuritalo (kaavan ajantasaisuus) rautatieaseman eteläpuoleisen alueen maankäyttö, lisäksi Munkinmäen kartanonmäen alueen kehittäminen (kaavan ajantasaisuus) sekä tarvittavat aluevaraukset katuverkossa ja kaupunkiradalle kaupunkiradalle tilavaraus, lisäksi Prisman alueen maankäytön kehittäminen liiketoiminnalle taajamakuvallisesti ja liikenteellisesti korkeatasoisena alueena (kaavan ajantasaisuus) Liik.virasto VR-yhtymä Liik.virasto Varuboden Keskusta, Kyrkvalla ja Jokiniitty, käsittää varauksen julkisille palveluille sekä läheiset asuntoalueet (kaavan ajantasaisuus) Keskusta, Gesterby ja pohjoinen Kantohaka, Gesterbyn kerrostalo- ja pientaloalueen sekä Kantohaan rivitaloalueen kehittäminen sekä niiden liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen tutkiminen (kaavan ajantasaisuus), suunnittelu perustuu Gesterbyn ideasuunnitelmaan Keskusta, Abrasinmäki, Keskusta, Sillankulma edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia Keskusta, Vesitorninmäki edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttösopimusta Tolsa, Tolsan asemanseutu Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava (Tammikylä ja sen ympäristö) Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaava hyväksyttyjen asemakaavojen liiketoiminnan kaavamerkintöjen täsmentäminen (kaavan ajantasaisuus) kunnan uuden varikkoalueen yhteyteen Upiniementien varressa tutkitaan mm. sorttiaseman sijoittamista, lisäksi kantatien 51 eteläpuolen maankäyttöä on tarkoitus kehittää kaupallisiin tarpeisiin, lisäksi selvitetään liikennejärjestelyjä uusi kerrostalopainotteinen asuntoalue liikealueen tuntumaan maisemallisesti merkittävälle paikalle (Jolkbyn puistoalue), samalla selvitetään palvelujen (sis. julkiset palvelut) sijoittumista alueelle, joka tukeutuu keskuksen palveluihin käsittää Heikkilän osayleiskaavan länsiosan (mm. nykyisen kunnantalon alue), maankäyttö painottuu rivi- ja pientaloasuntotuotantoon, lisäksi otettava huomioon palvelutarve (sis. nykyisen kunnantalon kehittäminen ja julkiset palvelut) sekä mm. pääkevytliikenneyhteys ja kantatien 51 liikennemelu aseman tuntumaan sijoittuva kerrostalo- ja rivitaloalue, jonka suunnittelussa on otettava huomioon asemajärjestelyt ja joukkoliikenteen liityntäpysäköinti, lisäksi mm. liiketilojen ja huoltoaseman sijoittaminen alueelle sekä pääkevytliikenneyhteys kehityskuvan periaatteiden mukaisesti keskuksen länsi- ja pohjoispuolelle laadittavassa osayleiskaavassa osoitetaan mm. uusia pientaloalueita ja selvitetään julkisten palvelujen tarve, liikennejärjestelyt (esim. keskuksen kehäyhteys) yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa tutkitaan mm. liikennejärjestelmä, asumisen sijoittuminen, virkistysyhteydet, julkisten palvelujen tarve ja vesihuollon järjestäminen, alueen toteuttaminen edellyttänee osittaista asemakaavoitusta Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Kantvik, Meri-Kantvik, Strömsbynranta Kantvik, Meri-Kantvik, Länsi-Hemvik satamatoiminta, pienvenesataman suunnittelu ja em. toimintoihin liittyvät palveluyritykset, myös kunnan omistamien alueiden kaavoitus asumiselle ja mahdoll. siirtolapuutarhatoiminnalle sekä julkisten palvelutarpeiden selvittäminen (esim. päiväkoti ja koulu), lisäksi liikenneturvallisuus ja joukkoliikenneyhteyksien parantaminen käsittää Hemvikin länsipuolen ranta-alueen, jolle toteutetaan pientalovaltainen asuntoalue, kytkeytyy sekä olevaan asuinalueeseen että myöhemmin toteutettavaan Meri-Kantvkin keskusta-alueeseen NCC, Sato seura hyväks. vaiheittain / OAS ja ehdotus OAS, ehdotus ja hyväks , aikais aikais rakentamistapaohjeet, velvoitepysäköinti lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, liityntäpysäköinti, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, liityntäpysäköinti hyväks. vaiheittain aikais. rakentamistapaohjeet sekä liikennejärjestelyt ehdotus hyväks OAS ja ehdotus hyväks / OAS ja luonnos 100 / 40 OAS ja luonnos / ( / ) ( / 400) Helsingin kaupunki / / tark. ehdotus 2010 hyväks. luonnos ehdotus luonnos -13 luonnos Bergstad, Edesholmen, ranta-asemakaava kulkuyhteydet mantereelta saareen, lisäksi mahdoll. poikkeaminen Rannikon ja saariston osayleiskaavasta (kaavan ajantasaisuus) yksityinen Porkkala, Rysshamnen, ranta-asemakaava ranta-asemakaavan uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi (kaavan ajantasaisuus) yksityinen Kantvikin osayleiskaava kehityskuva laaditaan lähtötiedoksi sisältäen strategiset kehittämistavoitteet (mm. asukastavoite), kehityskuva muita suunnitteluhaasteita ovat esim. liikennejärjestelmä (mm. joukkoliikenteen kehittäminen), lisäksi Helsingin OAS ja luonnos 2013 selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tutkitaan luonto-olosuhteet ja virkistysyhteydet sekä kaupunki kytkentä Pikkalanlahden alueeseen -15 Porkkala, Porkkala Merikylän yleissuunnitelma tavoitteena on Merikylän elinvoimaisuuden turvaaminen tutkimalla virkistysmahdollisuuksien ja matkailuelinkeinojen lisäämistä, liikenneyhteyksien kehittämistä ja kyläasutuksen tehostamista (sis. julkiset palvelut) vuosittain aloitettavat uudet kaava- ja suunnitteluhankkeet on osoitettu punasävyllä asuntoalueiden asemakaavat tai niiden kaavat on osoitettu tummennetulla yhdistykset asuntoalueiden, työpaikka-alueiden ja kaupallisten palveluiden alueet tai niiden kaavat on osoitettu vihreällä värillä maankäyttöluonnos ,, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet -15 aikais. osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet , 2014, -13, n yhteydessä vaiheittain aikais. 2013, vaiheitt aikais. 2015, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkitaan mm. asukas- ja lasten liikennepuiston sijoittamista alueelle osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (n. 5 AO) osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet aikais (uusi koulu aikais. 2015), alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen, kunnan tonttitarjonta osin, vesihuollon yleissuunnitelma ja tieverkon kehittäminen, suunnittelualuetta koskee rakennuskielto lukuun ottamatta mia poikkeuksia, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (n. 45 AO) 2013 aikais osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (n. 35 AO) työpaikka-alueiden asemakaavat (käsittää mm. julkiset ja kaupalliset palvelut) tai niiden kaavat sekä ranta-asemakaavat ja muut suunnitelmat on osoitettu vaalealla yleiskaavat, osayleiskaavat tai niihin verrattavat aluesuunnitelmat on osoitettu kellertävällä sävyllä ARA-tuotantoon soveltuvien asuinrakennuskohteiden määrittäminen tehdään erikseen kaavoittain hankekohtaisesti osin, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen, kunnan tonttitarjonta vuorovaikutteisesti laaditun yleissuunnitelman perusteella päätetään alueen kehittämisestä kuten esim. mahdoll. kaavoituksesta 1

2 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Masala, Ratavalli, Masala, Tinanpuisto, Masala, Köpaksenkulma, Masala, Bjönsinmäki, Masala, Masalan koulu ja sen lähialue, Masala, Masalan urheilupuisto, edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttösopimusta Kartanonranta, Sundet I ja II, Jorvas, Jorvaksenmylly, kortteli 3036 ja rataalue, Jorvas, Jorvaksenkolmio, edell. mahdoll. sopimusta Jorvas, Inkilänportti Jorvas, Sorttiasema (poistuu mahdoll.) edell. mahdoll. sopimusta Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava Sundsberg-Sarvvik, MODEL 2020 keskusta-alueelle asumista ja liiketoimintaa tavoitteena taajamakuvan muuttaminen viihtyisämmäksi ja kiinnostavammaksi (kaavan ajantasaisuus) keskusta-alueelle asumista, liike- ja palvelutoimintaa (mm. päivittäistavarakauppa ja julkiset palvelut), lii- ja virkistyspalveluja (mm. urheiluhallit ja nuorisoteatteri), hanke parantaa taajaman ilmettä ja palvelutasoa, lisäksi suunnitellaan liikennejärjestelyt (kaavan ajantasaisuus) taajamakuvallisesti merkittävän rakentamattoman liiketalokorttelin muuttaminen asumiseen ja liiketilojen sijoittamiseen kivijalkaan (kaavan ajantasaisuus) keskusta-alueen ja kirkon lähiympäristön alueen kehittäminen tyhjentyneiden liikerakennusten korvaaminen asuinkerrostaloilla, joiden kivijalassa liiketilaa (kaavan ajantasaisuus) asukasmäärän kasvu edellyttää koulun laajentamista ja uuden päiväkodin rakentamista, samalla tarkistellaan lähialueen kaavallinen tilanne (kaavan ajantasaisuus) Masalantien ja Sundsbergintien risteysjärjestelyt muuttavat nykyisiä tonttiliittymiä (koulukortteli ja Temana), lisäksi turvataan terveysaseman laajentamismahdollisuus ja huonossa kunnossa olevan rivitalokorttelin 2009 maankäytön uudistamisen taajamakuvaa parantaen (kaavan ajantasaisuus) Kartanonmäen palvelukortteleiden ja sen lähialueen maankäyttöä kehitetään mm. sijoittamalla alueelle päivittäistavarakauppa, lisäksi muiden korttelialueiden maankäyttö ja alueen nimistö tarkastetaan (kaavan ajantasaisuus) Jorvaksen liikenneaseman uudet asemajärjestelyt edellyttävät asemakaavan muuttamista, jotta ratasuunnitelman voitaisiin hyväksyä ideasuunnitelma sisältyi kunnan järjestämään tarjouskilpailuun, jonka pohjalta on pantu vireille alueen kehittäminen Jorvaksen kaupalliseksi keskukseksi kytkeytyen asematoimintoihin, lisäksi tutkitaan liikennejärjestelyt kehityskuvan periaatteiden mukaisesti alueelle tulee mm. vähittäiskaupan suuryksiköitä ja toimintaa täydentävää kaupallista toimintaa sekä liikenneasema (huoltamotoimintaa) yksityinen 575 / hyväks. -12, yksityinen 1000 / luonnos , vaiheitt., lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet akais osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta yksityinen 25 / 15 hyväks. aikais. osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet NCC 150 / 75 OAS ja luonnos aikais hyväks. aikais. yksityinen VVO EKE-yhtiöt Lii.virasto Tiehallinto OAS ehdotus osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapa-ohjeet, alueelle sijoitetaan asukaspuisto hyväks., lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet OAS 2010 hyväks. luonnos ja ehdotus luonnos 2013 aikais., , HSY:n ja kunnan yhteishanke sorttiaseman toteuttamiseksi Metsähallitus hyväks , liikenteen solmukohtaan (kantatien 51 ja Kehä III:n risteysalue sekä Jorvaksen asema) toteutetaan merkittävä työpaikka-alue vähittäiskaupan suuryksiköineen, toimitiloineen ja toimistoineen, lisäksi alueelle sijoitetaan asumista, etenkin asemanseudulle suunnittelu perustuu kehityskuvaan (sis. julkiset palvelut) Sundsbergin suunnittelun lähtötiedoksi laadittava Tekesin ja maanomistajien rahoittama tutkimushanke tavoitteena luoda uudentyyppinen virtuaalisuunnittelumalli Tiehallinto / ehdotus valmis Hirsala, Haga II, ranta-asemakaava, ranta-asemakaavan uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi (kaavan ajantasaisuus) yksityinen Hirsala, Bylandsudden, ranta-asemakaava ranta-asemakaavan laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi yksityinen Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Veikkola, Veikkolanportti edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttösopimusta Turunväylän ja suunnitellun Länsiradan välisen alueen maankäytön kehittäminen Veikkolan liittymän ja Napparintien välillä ensisijaisesti kaupan tarpeisiin kiinnittäen huomiota liikennejärjestelyihin, joilla mahdollistetaan liittymän ja Lamminpääntien välinen katuyhteys. Lisäksi tutkitaan Nuuksionportin sijoittamista alueelle. OAS ja ideas. luonn. ja ehd. -13 aikais. aikais osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan yritystonttitarjonta, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan yritystonttitarjonta osin, lähiympäristö ja rakentamistapaohjeet alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, suunnittelualuetta koskee rakennuskielto lukuun ottamatta mia poikkeuksia hanke edellyttää kunnan ohjaavaa osallistumista aikais aikais edellyttää mm. liikenneselvityksen laatimista yhteistyössä liikenneviranomaisten kanssa (edellyttää tiesuunnitelman ta). Yhtenä vaihtoehtona on se, että järjestää tarjouskilpailun, jonka perusteella alueelle valitaan toteuttaja sekä ideasuunnitelma. Veikkola, Suonsyrjä, nykyisen asemakaavan tarkistaminen mm. vesihuollon ja liikenteen järjestämiseksi (kaavan 50 / 15 hyväks Tiehallinto vastaa melusuojauksen rakentamisesta ajantasaisuus) Kylmälä, Sjökullan oppimiskeskus uusi oppimiskeskus käsittää koulun ja päiväkodin toteuttamisen hyväks. Kylmälän osayleiskaava rakentamispaine suuri: ohjattu maankäyttö eheyttää kylärakennetta sekä asumisen ja virkistyksen ohjaamista alueella (mm. ulkoilu- ja hevosreitit), samalla tutkitaan mm. liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdollisuudet sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja mm. vesihuoltojärjestelyt ehdotus hyväks. -12 vesihuollon mahdoll. rakentaminen, suunnittelualuetta koskee rakennuskielto lukuun ottamatta mia poikkeuksia, alueen toteuttaminen saattaa edellyttää osittaista asemakaavoitusta Vols, Kurkgård, ranta-asemakaava, ranta-asemakaavan uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi (kaavan ajantasaisuus) yksityinen hyväks. Muut kohteet, vuoden suunnittelukohteet Asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma vanhentuneiden asemakaavojen uudistamisohjelma (sisältää mm. lainsäädännön ja kaavatavoitteiden tarkistamistarpeet sekä uudistustyön periaatteet ja hankeaikataulut) ja siinä selvitetään esim. toimenpiteet eheän ja taloudellisen yhdysrakenteen saavuttamiseksi, ohjelman toteuttaminen pantaneen vireille ennen v laaditaan ytimekäs ohjelma taajamien, kylien ja eri rakennettujen alueiden paikallisidentiteetin vahvistamiseksi ja rakentamisen ohjaamiseksi mm. ottamalla huomioon kunkin alueen rakennuskanta, luonto ja maiseman ominaispiirteet hyväks. tavoiteasettelu edellyttää käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia, jos asemakaavojen muutoksissa nostetaan rakennusoikeuksia suunnittelu otetaan mahdollisesti kantaa kunnan viheralueverkostoon 2

3 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, 4. vaihe, Keskusta, koulukortteli 105 ja sen lähialue, koulukorttelin ja sen pohjoispuolen alueen kaavoittaminen mahdollisesti osin keskusta-asumiselle ja palveluille (sis. julkiset palvelut), lisäksi liikealueen kehäyhteyden varaaminen kaavassa (kaavan ajantasaisuus) 3 OAS ja luonnos vaiheitt. aikais Keskusta, Gesterby ja pohjoinen Kantohaka,, Keskusta, Myllykylä, Myllytorppa Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk:ssa alue kehittynee pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jonka suunnittelussa OAS ja luonnos , sopimus- aiks edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttösopimustvelut) korostuvat liikennejärjestelyt ja virkistys, lisäksi selvitettävä mm. palvelutarve (sis. julkiset pal- velvoitteet -14 Keskusta, Sillankulma hyväks. -12 edell. mahdoll. maankäyttösopimuksia Keskusta, Vesitorninmäki Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaava Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Kantvik, Meri-Kantvik, Strömsbynranta Kantvik, Meri-Kantvik, Länsi-Hemvik Porkkala, Porkkalan Merikylän yleissuunnitelma Kantvikin osayleiskaava -15 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma Masalanportti, Masala, Tinanpuisto, Masala, Bjönsinmäki, (2022 ja 2023) Masala, Masalan urheilupuisto, Jorvas, Länsi-Jorvas (ent. Keski-Jorvas) laaditaan keskusta-alueelle laatu- ja ympäristösuunnitelma koskien julkisten alueiden, puistojen, pääväylien, katujen ja ulkoilureittien käsittelytapaa, lisäksi keskitytään taajamakuvan parantamiseen mm. ympäristöä rakentamalla keskusta-alueen tuntumassa sijaitsevan alueen tiivistäminen pienkerros-, rivi- ja pientaloalueeksi, jonka suunnittelussa on otettava huomioon mm. palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut), liikennejärjestelyt ja virkistysmahdollisuudet Masalan sisääntulotien, Sundsbergintien pohjoispuolella sijaitsevan alueen maankäytön muuttaminen kaupallisiin tarkoituksiin, lisäksi tutkitaan mm. alueelle soveltuvaa palvelutoimintaa sekä liikennejärjestelyjä pientalovaltaisen asuntoalueen suunnittelu (osin kaavan ajantasaisuus), käsittää myös mm. Pokrovan luostarin alueet ja liikenneturvallisuuden parantamisen, lisäksi selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut) / OAS ja luonnos -15 OAS luonnos / OAS ja luonnos Jorvas, Jorvaksenkolmio, Jorvas, Inkilänportti Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava Masalan osayleiskaava Masalan ja Luoman kehityskuva laaditaan lähtötiedoksi sisältäen strategiset kehittämistavoitteet (mm. OAS ja keh.kuva (käsittäen mm. Pentfallin, Hvittorpin, Majvikin ja asukastavoite), keskeisinä tavoitteina ovat mm. yhdysrakenteen eheyttäminen sekä toimiva yksityinen Kartanonrannan alueet) liikennejärjestelmä (mm. joukkoliikenteen kehittäminen), lisäksi selvitetään mm. palvelutarve (sis. (2500 / 800) luonnos 2013 julkiset palvelut), tutkitaan luonto-olosuhteet ja virkistysyhteydet Keskusmetsän virkistysalueelle Långvikin ja Honskbyn osayleiskaava eheytetään kylärakennetta ohjaamalla asumista ja virkistystä alueella, samalla tutkitaan mm. liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdollisuudet sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja mm. vesihuoltojärjestelmä Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Veikkola, Veikkolanportti Veikkola, Veikkolanpuro, 2. vaihe nykyisen asuntoalueen jatkorakentamiskohde tullee olemaan tiivistä erillispientalojen aluetta kytkeytyen urheilupuiston eteläosaan, jonka maankäyttö on tutkittava (esim. palvelutarve, kevytliikenneyhteydet ja mahdoll. urheiluhallin sijoittaminen alueelle) (500 / 150) ( /50-125) OAS luonnos OAS ja luonnos Kylmälän osayleiskaava Muut kohteet, vuoden suunnittelukohteet Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma aikais. 2016, aikais osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lisäksi mahdollisuus hyödyntää alueen kehittämisessä tontinluovutuskilpailua, mahdollisen uuden koulutontin etsintä kaavan niin vaatiessa lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (n. 100 AO), vireille Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan oltua luonnoksena nähtävillä osin, lähtötietona hyödynnetään mm. Masalantien kehittämisselvitystä, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet 2018 aikais. 2018, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet 2015, 2014, aikais aikais osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta osin lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (n. 40 AO) osin, seudullinen yhteistyöhanke, jossa hyödynnetään mm. Masalantien kehittämisselvitystä, lisäksi alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemaakaavoitusta, kunnan tonttitarjonta alueen toteuttaminen saattaa edellyttää osittaista asemakaavoitusta, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, rakentaminen edellyttää Veikkolan ja Ämmässuon välisen jätevesiviemärin pumppaamojen uusimisen

4 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2013 suunnittelukohteet Keskusta, koulukortteli 105 ja sen lähialue, Keskusta, Myllykylä, Myllytorppa Keskusta, Vesitorninmäki Heikkilä, Tolsanmäki Tolsa, Tolsanjärvi (ent. Drusibacken) Tolsan asemanseudun rakentaminen nostaa alueen merkitystä asuinpaikkana, alue toteutetaan Heikkilän oyk:n periaatteiden mukaisesti, tukee palvelujen muodostumista ja pääkevytliikenneyhteyden toteuttamismahdollisuutta vesihuollon rakentamisen myötä Drusibackenin asuntoalueen täydennysrakentaminen käsittää mahdollisesti myös Peuramaan golfkentän, lisäksi selvitettävä mm. liikennejärjestelyt, luonnonympäristö ja palvelutarve (sis. julkiset palvelut) / OAS ja luonnos 2013 OAS ja luonnos 2013 osin osin lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (n. 30 AO), otetaan huomioon mm. rautatien ja kantatien 51 rajoitukset (mm. melu) , Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2013 suunnittelukohteet Kantvikin osayleiskaava -15 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2013 suunnittelukohteet Masala, Suvimäki ja Majvik, ja laajennus Masalanportti, edell.käynnistämis- ja maankäyttösopimusta Jorvas, Länsi-Jorvas Jorvas, Inkilänranta Finnträsk, Kurkiranta Masalan osayleiskaava (käsittäen mm. Pentfallin ja Hvittorpin alueet) Luoman osayleiskaava Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma Masala, Masalan asemanseutu, aseman tuntumassa sijaitsevien osin rakentamattomien kerrostalokortteleiden kehittäminen, tehokkuuden / OAS ja luonnos 2013 edell. käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia nostaminen ja taajamakuvan parantaminen, (kaavan ajantasaisuus), lisäksi selvitetään palvelu- YIT ehdotus 2014 tarve (sis. julkiset palvelut) asuinalue sijoittuu Espoonlahden Natura-alueen tuntumaan ja Kartanonrannanpohjoispuolelle, liikennejärjestelyt edellyttävät mm. Sundetin ylittävää siltaa, lisäksi Majvikin alueen maankäytön kehittäminen (kaavan ajanmukaisuus) Finnträskin rantamaisemaan ja vähittäiskaupan suuryksiköiden tuntumaan sijoittuva pientaloalue, jonka suunnittelussa otettava huomioon mm. liikennejärjestelyt ja liikennemelu, lisäksi selvitettävä esim. luonnonympäristö ja julkisten palvelujen tarve Finnträskin rantamaisemaan ja Sarvvikin tuntumaan sijoittuva pientaloalue, jonka suunnittelussa otettava huomioon mm. liikennejärjestelyt ja liikennemelu, lisäksi selvitettävä esim. luonnonympäristö ja julkisten palvelujen tarve kylärakenne eheytyy, samalla tutkitaan liikenneturvallisuuden parantamismahdollisuudet, vesihuollon järjestäminen sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut), lisäksi alue-varaukset virkistykselle sekä mm. ulkoilu- ja hevosreiteille Skanska 500 / 200 OAS ja luonnos / 35 OAS ja luonnos 2013 Eke-yhtiöt 100 / 35 OAS ja luonnos 2013 OAS ja luonnos Långvikin ja Honskbyn osayleiskaava Sundsbergin ja Savvikin osayleiskaava uuden aluekeskuksen (ts. liike- ja asuntoalue) suunnittelu, liikennejärjestelyt sekä virkistysjärjestelmä ja merellisyyden hyödyntäminen ovat laadittavan kilpailuohjelman pääteemoja (esim. kutsukilpailu), lisäksi muut lähtötiedot, kehittämistavoitteet (mm. mitoitus ja palvelutarve sis. julkiset palvelut) sekä alueen vaiheittainen toteuttaminen laaditaan yhteistyössä maanomistajien, kilpailutulosten pohjalta laaditaan alueen kehityskuva osayleiskaavoituksen pohjaksi. Aloitetaan Tekes-hankkeen valmistuttua. Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2013 suunnittelukohteet Veikkola, Veikkolanportti Veikkola, Veikkolanpuro, 2. vaihe Veikkola, Laguksenpuisto Veikkolan osayleiskaava parantola-alueen muuttaminen asumiseen, lisäksi tutkitaan lähialueen maankäytön tarkistamistarpeet kehityskuva laaditaan lähtötiedoksi ja siihen vaikuttaa mm. Länsi-radan maankäyttöselvitys muita suunnitteluhaasteita ovat esim. asukastavoite sekä liikennejärjestelmät (mm. joukkoliikenteen kehittäminen), lisäksi selvitetään mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tutkitaan luonto-olosuhteet sekä virkistysyhteydet Nuuksion, Siikajärven ja Histan suuntaan Mielenterveysseura kilpailun järjest kilpailun ratkaisu 2014 kehityskuva 2015 OAS ja luonnos 2016 ehdotus /20 OAS ja luonnos 2013 (3000/ 1000) kehityskuva , 2016, 2016, 2016, vaiheitt. aikais osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (n. 20 AO), otetaan huomioon mm. kantatien 51 rajoitukset (mm. melu), lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet Masalan ja Luoman kehityskuva on suunnittelu lähtötieto, asukasmäärä ratkaistaan laadittavien selvitysten perusteella, lisäksi suunnittelussa otetaan huomioon tutkimushankkeen tulokset ja suunnittelu toteutetaan seudullisena yhteistyöhankkeena mm. Espoon ja HSL:n kanssa, alueen toteuttaminen edellyttää asemakaavoitusta , lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet osin, seudullinen yhteistyöhanke, jolla edistetään esim. vesihuollon rakentamista (mahdoll. siirtoviemäri), alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitus, josta päätetään erikseen, kunnan tonttitarjonta 4

5 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Keskusta, koulukortteli 105 ja sen lähialue, Keskusta, Tallinmäki, Keskusta, Myllykylä, Myllytorppa Heikkilä, Tolsanmäki Tolsanjärvi (ent. Drusibacken) liikealueen keskeisten kortteleiden (110 ja 111), Kirkkotorin ja Kirkkotallintien välisen alueen kehittäminen kauppakeskukseksi ja keskusta-asumiseen, edellyttää liikealueen kehäyhteyden toteuttamista Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Kolsari, Länsi-Kolsari, 2. vaihe Kantvik, Meri-Kantvik, Kantvikinranta, 1. vaihe, Kantvik, Meri-Kantvik, Kasaberget alue liittyy rakenteilla olevaan pientalovaltaiseen asuntoalueeseen sijoittuen luonnonympäristöltään ja maisemaltaan haasteelliseen, mutta erittäin kiinnostavaan paikkaan Kantvikin oyk:n mukaisesti toteutettaneen kerrostalopainotteinen keskusta-alue kanavineen, rantatoreineen ja -raitteineen, lisäksi tutkitaan mm. palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) ja liikennejärjestelmä (joukkoliikenteen kehittäminen) suunnittelu pannaan käyntiin Kantvikin osayleiskaavahankkeen suuntaviivojen mukaisesti: Meri-Kantvikin eteläpuoleiselle toteutettaneen merellisen virkitysalueen yhteyteen korkealaatuista asuntorakentamista, lisäksi tutkitaan mm. julkisten palvelujen tarve sekä liikenne- ja joukkoliikennejärjestelyt / 120 OAS / Kantvikin osayleiskaava -15 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Masala, Masalan asemanseutu, Masala, Suvimäki ja Majvik, ja laajennus, Masalanportti, edell.käynnistämis- ja maankäyttösopimusta Jorvas, Inkilänranta Jorvas, Länsi-Jorvas Finnträsk, Kurkiranta Veklahti, asuntoalue edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia vesihuollon mahdollistama ympärivuotinen asuminen saattaa edellyttää asemakaavan laatimista, samalla tutkitaan mm. liikennejärjestelyt ja julkisen palvelun tarpeet , , osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, edellyttää liikenneselvityksen laatimista osin osin tavoitteita on tarkastettava (esim. pienkerrostalojen rakentamismahdollisuus maasto-olosuhteiden takia) 2017 aikais osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkittava korttelisuunnittelun kilpailuttamista 2017, aikais osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta, mahdoll. kilpailuttamismenettely suunnittelussa (esim. ideakilpailu), lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet vesihuoltolinjan oletetaan valmistuvan v. 2016, kunnan tonttitarjonta (n. 10 AO) Masalan osayleiskaava Luoman osayleiskaava -16 Långvikin ja Honskbyn osayleiskaava Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaava Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Veikkola, Veikkolanpuro, 2. vaihe Veikkola, Laguksenpuisto Veikkola, Eerinkinkartano, 1. vaihe edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia keskustan eteläpuoleisten kunnan omistuksessa olevien alueiden kaavoitus toteutetaan vaiheittain, alueet osoitetaan pääasiassa pientalotuotantoon, lisäksi selvitettävä esim. virkistys- ja palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) sekä mahdoll. siirtoviemärin hyödyntäminen maankäytössä riippuu oyk:n ( / 50-85) OAS 2014 luonnos aikais osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, suunnittelu pannaan käyntiin Veikkolan osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen, kunnan tonttitarjonta (1. vaihe: n. 50 AO), vireille Veikkolan osayleiskaavan oltua luonnoksena nähtävillä Veikkolan osayleiskaava osin 5

6 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2015 suunnittelukohteet Keskusta, Tallinmäki, Heikkilä, Tolsanmäki Tolsanjärvi (ent. Drusibacken) Kuntakeskuksen 3. vaiheen osayleiskaava (Överby ja sen lähiympäristö), käsittää mm. Vuohimäen alueen sekä osin kantatien 51 molemminpuoliset alueet) keskuksen lounaisen Överbyn alueen maankäytön suunnittelu käsittää mm. kehäyhteyden jatkamisen kantatien 51 yli Kolsariin (sis. eritasoristeys) ja keskuksen läntisen sisääntulotien suunnittelun, alueita osoitetaan asumiseen, palveluille (sis. julkiset palvelut), liike- ja yritystoiminnalle sekä virkistykseen Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2015 suunnittelukohteet Kolsari, Länsi-Kolsari, 2. vaihe Kantvik, Meri-Kantvik, Kantvikinranta, 1. vaihe Kantvik, Meri-Kantvik, Kantvikinranta, 2. vaihe Kantvikin oyk:n mukaisesti toteutettaneen alueen eteläosaan pientalopainotteinen asuntoalue, lisäksi tutkitaan mm. joukkoliikenneyhteyden toteuttaminen alueen läpi, tukee Meri-Kantvikin toimintoja (2500 / 800) OAS 2015 luonnos 2016 ehdotus 2017 hyväks / OAS ja luonnos 2015 ehdotus 2016 Kantvik, Kasaberget Kantvikin osayleiskaava -15 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2015 suunnittelukohteet Masala, Masalan asemanseutu, Masalanportti, Masala, Suvimäki ja Majvik, ja laajennus, Masala, läntinen asuntoalue, 1. vaihe suunnittelu pannaan käyntiin Masalan osayleiskaavahankkeen suuntaviivojen mukaisesti: toteutetaan pientalopainotteista asuntorakentamista, lisäksi tutkitaan julkisten palvelujen tarve (mm. virkistys) sekä liikenne- ja joukkoliikennejärjestelyt -15 OAS ja luonnos 2015 ehdotus 2016 osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet,, suunnittelu kytkeytyy kantatien kehittämiseen ja Siuntion maankäyttöön, käsittää mm. alueen vesihuollon suunnittelun aikais aikais osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkittava korttelisuunnittelun kilpailuttamista Veklahti, asuntoalue edell. mahdoll. maankäyttösopimuksia Jorvas, Inkilänranta Finträsk, Kurkiranta Masalan osayleiskaava Luoman osayleiskaava -16 Långvikin ja Honskbyn osayleiskaava Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaava Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2015 suunnittelukohteet Veikkola, Laguksenpuisto Veikkola, Eerinkinkartano, 1. vaihe edell. mahdoll. maankäyttösopimuksia Veikkola, läntinen asuntoalue, 1. vaihe (mm. Kalljärven länsiranta ja Ahvenlampi) Aavaranta, keskustan länsipuoleisten alueiden kaavoitus toteutetaan vaiheittain alueet osoitetaan pääasiassa pientalotuotantoon ja virkistykseen, lisäksi selvitettävä esim. palvelutarve (sis. julkiset palvelut), suunnittelussa otettava huomioon Vihdin maankäyttö raja-alueella sekä mahdoll. siirtoviemärin hyödyntäminen maankäytössä alueen kehittäminen matkailu- ja asuntoalueena, mikä edellyttänee vesihuoltohankkeen toteuttamista, lisäksi selvitetään julkisen palvelun tarpeet yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa (kaavan ajantasaisuus) riippuu oyk:n ( / 50-85) / OAS 2015 luonnos OAS ja luonnos 2015 ehdotus 2016 aikais. 2018, , Veikkolan osayleiskaava osin aikais aikais. 2018, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (1. vaihe: n AO), lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, suunnittelu pannaan käyntiin Veikkolan osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, vesihuoltolinjan oletetaan valmistuvan Veklahteen v. 2016, jonka jälkeen jatkorakentaminen Aavarantaan 6

asukkaita / asuntoja (arvio) kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset

asukkaita / asuntoja (arvio) kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe, Keskusta, Asemanseutu, 3. vaihe, Keskusta, Kirkkotori, edellyttää pysäköimissopimuksia,

Lisätiedot

LiVi kunta yksityiset LiVi VR-yhtymä kunta. kunta yksityiset. NCC Sato srk-yhtymä yksityiset yksityiset kunta. yksityiset kunta.

LiVi kunta yksityiset LiVi VR-yhtymä kunta. kunta yksityiset. NCC Sato srk-yhtymä yksityiset yksityiset kunta. yksityiset kunta. Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2016 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseudun 2. vaihe, Keskusta, Munkinmäenpuisto, Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus, Keskusta,Gesterbynkallio,

Lisätiedot

uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta

uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Keskusta, Munkinmäenpuisto, muutos Keskusta, Munkinniitty, muutos ja laajennus Keskusta, Tallinmäki, muutos (käsittäen

Lisätiedot

uudet asukk. / asunn. (arvio) LiVi VR-yhtymä kunta asukk. 200-300 asunn. 100-150 sisällöstä kunta yksityiset riippuu kaavan kunta yksityiset NCC Sato

uudet asukk. / asunn. (arvio) LiVi VR-yhtymä kunta asukk. 200-300 asunn. 100-150 sisällöstä kunta yksityiset riippuu kaavan kunta yksityiset NCC Sato Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Munkinmäenpuisto, muutos Keskusta, Kirkkolaaks kauppakeskus, muutos Keskusta, Tallinmäki, muutos (korttelit 110,

Lisätiedot

uusia asukkaita (arvio) kunta RHK VR-Rata Oy yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset

uusia asukkaita (arvio) kunta RHK VR-Rata Oy yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset hyväksyminen Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2007 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, muutos edellyttää maankäyttösopimusta, jos rakennusoikeuksia nostetaan Keskusta,

Lisätiedot

Kaavoitusohjelman vuoden 2015 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3)

Kaavoitusohjelman vuoden 2015 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3) Kaavoitusohjelman vuoden 2015 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3) Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueet), vuoden 2015 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe* OAS

Lisätiedot

uudet asukk. / asunn. (arvio) kunta Liik.virasto VR-yhtymä kunta Liik.virasto Varuboden kunta asukk asunn kunta yksityiset

uudet asukk. / asunn. (arvio) kunta Liik.virasto VR-yhtymä kunta Liik.virasto Varuboden kunta asukk asunn kunta yksityiset Kaavoitusohjelma vuosille 2012-2016, Kunnanvaltuust hyväksymä 12.12.2011 113, Kv 3/2011 Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2012 suunnittelukohteet Keskusta, Pitäjäntuvanpuisto,

Lisätiedot

Kaavoitusohjelma vuosille , Kh 1 / , Kaavoitusohjelma , kunnanhallituksen ehdotus valtuustolle 31.8.

Kaavoitusohjelma vuosille , Kh 1 / , Kaavoitusohjelma , kunnanhallituksen ehdotus valtuustolle 31.8. Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2016 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseudun 2. vaihe, Keskusta, Munkinmäenpuisto, Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus, Keskusta,Gesterbynkallio,

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV)

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 50 12.06.2014 Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV) 691/10.03.01.02/2013

Lisätiedot

Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille 2016-2020 438/10.00.00/2015. Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.05.2015 41

Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille 2016-2020 438/10.00.00/2015. Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.05.2015 41 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 41 20.05.2015 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 44 10.06.2015 Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille 2016-2020 438/10.00.00/2015 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.05.2015 41 Yleistä

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

LAPPEEN ALUERAATI Tekninen toimi / kaavoitus

LAPPEEN ALUERAATI Tekninen toimi / kaavoitus LAPPEEN ALUERAATI 7.3.2017 7.3.2017 Tekninen toimi / kaavoitus YLEISKAAVAT 1. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntinen osa-alue 2. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, keskusta-alue

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 )

Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Suunnittelualue Asemakaava-alue sijaitsee eteläisellä Kirkkonummella Upinniementien länsipuolella

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Johdanto. - valtuuston päätös kehityskuvan laatimisesta - maankäyttövisio on laadittu kunnan kehityskuvan laadinnan pohjaksi

Johdanto. - valtuuston päätös kehityskuvan laatimisesta - maankäyttövisio on laadittu kunnan kehityskuvan laadinnan pohjaksi Johdanto Jokaisella organisaatiolla tulee olla näkemys siitä, mihin se on menossa, tai ainakin tahtotila haluamastaan suunnasta. Kunnan toimintaympäristö on monella tapaa stabiilimpi kuin yrityksen mutta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2013-2014

Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2013-2014 Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2013-2014 Johdanto Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan Kirkkonummen kunnassa ja Uudenmaan maakunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

2014-2015. Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus

2014-2015. Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2014-2015 Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus Johdanto Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan Kirkkonummen kunnassa ja Uudenmaan maakunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA

ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA Tapahtunut tähän mennessä 2013 lautakunta päätti käynnistää osayleiskaavatyön valmistelun 2014 Lautakunta päätti vision

Lisätiedot

Vesihuolto kaavamääräyksissä

Vesihuolto kaavamääräyksissä Vesihuolto kaavamääräyksissä Kommenttipuheenvuoro Seppo Mäkinen Kaavoitusarkkitehti 13.3.2017 Kirkkonummen kunta Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet ( * (* sisältää myös vesiosuuskunnat - Suuri osa kunnan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta KARTANONRANTA SUNDET I JA II ASEMAKAAVAT, MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta KARTANONRANTA SUNDET I JA II ASEMAKAAVAT, MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.1.2010 1 (7) Kirkkonummen kunta KARTANONRANTA SUNDET I JA II ASEMAKAAVAT, MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Suunnitelman nimi on Kartanonranta Sundet

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Vanhan-Espoon asukasfoorumi Liisa Ikonen p

Vanhan-Espoon asukasfoorumi Liisa Ikonen p Vanhan-Espoon asukasfoorumi 14.3.2017 Liisa Ikonen p. 043-8251183 liisa.ikonen@espoo.fi 14.3.2017 2 14.3.2017 3 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, POKE Asukastilaisuus tulossa 30.3.2017 Vanhan-Espoon

Lisätiedot

Pikkalanlahden alueella etenee Strömsbyn teollisuusalueen kaavamuutos. ja Merikantvik IV- alueen kaavoitus aloitetaan 2007.

Pikkalanlahden alueella etenee Strömsbyn teollisuusalueen kaavamuutos. ja Merikantvik IV- alueen kaavoitus aloitetaan 2007. ALKUPUHE Helsingin seudun osana Kirkkonummi kasvaa ja kehittyy voimakkaasti. Kunnan asukasluku kasvoi tilastokeskuksen väkilukuarvion mukaan vuonna 2006 772 hengellä eli 2,3 %. Näin ollen Kirkkonummelaisia

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille / /2015. Yhdyskuntatekniikan lautakunta 41

Yhdyskuntatekniikan lautakunta Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille / /2015. Yhdyskuntatekniikan lautakunta 41 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 41 20.05.2015 Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille 2016-2020 438/10.00.00/2015 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 41 Yleistä Viisivuotinen kaavoitusohjelma ohjaa Kirkkonummen

Lisätiedot

2015-2016. Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus

2015-2016. Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2015-2016 Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus Johdanto Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan Kirkkonummen kunnassa ja Uudenmaan maakunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.3.2014 RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 17. KAUPUNGINOSA SUTELA, OSA TILASTA 9:0, KATUALUEET JA LIIKENNEALUE VALMISTELIJA PATRICIA BROAS, KAAVOITUSARKKITEHTI,

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUS. Kuva: havainnekuva Kylänpään alueesta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy)

ASEMAKAAVOITUS. Kuva: havainnekuva Kylänpään alueesta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy) 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1 4031/10.02.02/2014 131 Kivenlahden metrovyöhykkeen osayleiskaavan käynnistäminen, alue 840400 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Anu Ylitalo, puh.

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE BlomDesktop 2011 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 ALOITE TAI ASEMAKAAVAN VIREILLETULON SYY

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut?

Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut? Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut? Luoman Kyläyhdistyksen vuosikokous 16.3.2016 Hannu Valtanen 16.3.2016 H.Valtanen 1 Kunnanvaltuusto 31.8.2015 Hyväksyi kunnan kaavoitusohjelman vuosiksi

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Kaavoituskatsaus 2012-2013

Kirkkonummen kunta Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Kaavoituskatsaus 2012-2013 irkkonummen kunta aavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut aavoituskatsaus 2012-2013 irkkonummen kaavoituskatsaus 2012 2013 J ohdanto Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan irkkonummen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2017 Sivu 1 / 1 247/2017 10.02.05 47 Rakennuskieltojen jatkaminen Pohjois-Espoossa rakennuskieltokartan tunnuksilla 113, 114, 115 ja 116 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1610/2015 VP 44/3.9.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TOEJOKI 52. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 16 TONTTI 1001 (KESKIKATU 26) JA PUISTON RIITAVIIKIN AUKION (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1668 Maankäyttö-

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT Kunnanhallituksen päätös 17.11.0214

MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT Kunnanhallituksen päätös 17.11.0214 MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT Kunnanhallituksen päätös 17.11.0214 Palvelutuotannon lautakunta on 11.6.2014 3 käsitellyt eräiden kirkkonummen kunnan omistamien kiinteistöjen ja rakennusten käyttöä toimenpide-ehdotuksineen.

Lisätiedot

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) SAVITAIPALEEN KUNTA SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Aloite ja suunnittelualue Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA Yleiskaavakohteet

KAAVOITUSOHJELMA Yleiskaavakohteet KAAVOITUSOHJELMA 2016 2017 1. keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntinen osa-alue keskustaajamaan ollaan laatimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia oikeusvaikutteisia osayleiskaavoja, joiden tavoitevuosi

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Strategiset kaavat. Strategisen kaavoituksen yhteyshenkilöt: Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Kaupunginarkkitehti Tarja Outila

Strategiset kaavat. Strategisen kaavoituksen yhteyshenkilöt: Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Kaupunginarkkitehti Tarja Outila Strategiset kaavat Strategisen kaavoituksen yhteyshenkilöt: Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 0400-231096 Kaupunginarkkitehti Tarja Outila 040-70124356 Yleiskaavojen hyväksyminen 2015 1. Yliopiston yleiskaava

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2015

KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2015 VIRTIN KUPUNKI KVOITUSOHJELM VUOSILLE 2011-2015 Tässä kaavoitusohjelma sisältää Virtain kaupungin tulevat kaavoitustarpeet seuraavien viiden vuoden ajalle, kaavojen laatimisaikataulut ja alustavat rajaukset

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 11.6.2013 Perustiedot osayleiskaavasta Kuulutettu vireille 24.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivätty 24.4.2013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kaavoitusohjelma vuosille (kv) 700/ /2016. Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Kaavoitusohjelma vuosille (kv) 700/ /2016. Yhdyskuntatekniikan lautakunta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 68 22.09.2016 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 81 20.10.2016 Kunnanhallitus 373 21.11.2016 Kunnanhallitus 393 05.12.2016 Kaavoitusohjelma vuosille 2017-2021 (kv) 700/10.00.00/2016

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA

KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA Keuruun kaupunki 18.4.2017 Kaavoituspalvelut 1 KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA A S E M A K A A V A N M U U T O S OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto Karperö Holmhagen Svedjeback

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto Karperö Holmhagen Svedjeback S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 26.5.2017 Karperö Holmhagen Svedjeback S i v u 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 240 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos ja laajennus. 4. kaupunginosa, Golfkentän ja hiihtokeskuksen alue KAAVOITUS 2017

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos ja laajennus. 4. kaupunginosa, Golfkentän ja hiihtokeskuksen alue KAAVOITUS 2017 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos ja laajennus 4. kaupunginosa, Golfkentän ja hiihtokeskuksen alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2017 Vaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis-

Lisätiedot

K A A V O I T U S K A T S A U S 2014

K A A V O I T U S K A T S A U S 2014 1 PYHTÄÄN KUNTA Kunnaninsinööri 27.05.2014 K A A V O I T U S K A T S A U S 2014 YLEISTÄ Maankäyttö ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vuosittain laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA

KAAVOITUSOHJELMA KAAVOITUSOHJELMA 2017-2018 KAUPUNGINARKKITEHTI MAARIT PIMIÄ 17.2.2017 Tekla30.11.2016 Tekninen toimi / kaavoitus KAAVOITUSOHJELMA M A A N K ÄY T TÖ - JA 2017-2018 R A K E N N U S L A K I M u u t o s e

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2463/2016 10.03.00 121 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen osalle Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan aluetta Valmistelijat /

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja 24.2.2013 Yleiskaavoitus 2 Rakennemalli kuvaa Kouvolan kaupunginvaltuuston hyväksymää maankäytön kehittämisen tahtotilaa ei ole juridinen kaava 14.3.2013 Konsernipalvelut,

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

KYRKVALLA JA JOKINIITTY ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kirkkonummen kunta Kaavoitus

KYRKVALLA JA JOKINIITTY ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kirkkonummen kunta Kaavoitus KYRKVALLA JA JOKINIITTY ASEMAKAAVA GESTERBYN (KORTTELIT 12,13 JA 29), KYRKVALLAN (KORTTELIT 1-6) JA JOLKBYNLAAKSO-PAPPILANMÄKI-RAJAKUMPU (KORTTELI 183) ASEMAKAAVOJEN SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS-, RYHMÄPUUTARHA-,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSULAN KUNTA STENBACKA asemakaava ja asemakaavamuutos, sitova tonttijako laatijat Luonnosvaihe: Ympäristösuunnittelu OK / arkkitehti Anneli Lyytikkä puh. (09) 460

Lisätiedot

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kemiönsaaren kunta KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16107 1 (10) Perttula Sampo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Kaavaratkaisu... 2

Lisätiedot