asukkaat / asunnot (uudet, arvio) riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset NCC, Sato seurakunta yksityiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asukkaat / asunnot (uudet, arvio) riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset NCC, Sato seurakunta yksityiset"

Transkriptio

1 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Kirkkotori, edell. mahdoll. sopimuksia Keskusta, Asemanseutu, 4. vaihe, Keskusta, Munkinniitty (Prisman alue) käsittää torin, kirjaston ja kirkon sekä torin pohjoispuolelle sijoittuvien uusien toimintojen kuten esim. pysäköintilaitos ja kulttuuritalo (kaavan ajantasaisuus) rautatieaseman eteläpuoleisen alueen maankäyttö, lisäksi Munkinmäen kartanonmäen alueen kehittäminen (kaavan ajantasaisuus) sekä tarvittavat aluevaraukset katuverkossa ja kaupunkiradalle kaupunkiradalle tilavaraus, lisäksi Prisman alueen maankäytön kehittäminen liiketoiminnalle taajamakuvallisesti ja liikenteellisesti korkeatasoisena alueena (kaavan ajantasaisuus) Liik.virasto VR-yhtymä Liik.virasto Varuboden Keskusta, Kyrkvalla ja Jokiniitty, käsittää varauksen julkisille palveluille sekä läheiset asuntoalueet (kaavan ajantasaisuus) Keskusta, Gesterby ja pohjoinen Kantohaka, Gesterbyn kerrostalo- ja pientaloalueen sekä Kantohaan rivitaloalueen kehittäminen sekä niiden liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen tutkiminen (kaavan ajantasaisuus), suunnittelu perustuu Gesterbyn ideasuunnitelmaan Keskusta, Abrasinmäki, Keskusta, Sillankulma edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia Keskusta, Vesitorninmäki edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttösopimusta Tolsa, Tolsan asemanseutu Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava (Tammikylä ja sen ympäristö) Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaava hyväksyttyjen asemakaavojen liiketoiminnan kaavamerkintöjen täsmentäminen (kaavan ajantasaisuus) kunnan uuden varikkoalueen yhteyteen Upiniementien varressa tutkitaan mm. sorttiaseman sijoittamista, lisäksi kantatien 51 eteläpuolen maankäyttöä on tarkoitus kehittää kaupallisiin tarpeisiin, lisäksi selvitetään liikennejärjestelyjä uusi kerrostalopainotteinen asuntoalue liikealueen tuntumaan maisemallisesti merkittävälle paikalle (Jolkbyn puistoalue), samalla selvitetään palvelujen (sis. julkiset palvelut) sijoittumista alueelle, joka tukeutuu keskuksen palveluihin käsittää Heikkilän osayleiskaavan länsiosan (mm. nykyisen kunnantalon alue), maankäyttö painottuu rivi- ja pientaloasuntotuotantoon, lisäksi otettava huomioon palvelutarve (sis. nykyisen kunnantalon kehittäminen ja julkiset palvelut) sekä mm. pääkevytliikenneyhteys ja kantatien 51 liikennemelu aseman tuntumaan sijoittuva kerrostalo- ja rivitaloalue, jonka suunnittelussa on otettava huomioon asemajärjestelyt ja joukkoliikenteen liityntäpysäköinti, lisäksi mm. liiketilojen ja huoltoaseman sijoittaminen alueelle sekä pääkevytliikenneyhteys kehityskuvan periaatteiden mukaisesti keskuksen länsi- ja pohjoispuolelle laadittavassa osayleiskaavassa osoitetaan mm. uusia pientaloalueita ja selvitetään julkisten palvelujen tarve, liikennejärjestelyt (esim. keskuksen kehäyhteys) yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa tutkitaan mm. liikennejärjestelmä, asumisen sijoittuminen, virkistysyhteydet, julkisten palvelujen tarve ja vesihuollon järjestäminen, alueen toteuttaminen edellyttänee osittaista asemakaavoitusta Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Kantvik, Meri-Kantvik, Strömsbynranta Kantvik, Meri-Kantvik, Länsi-Hemvik satamatoiminta, pienvenesataman suunnittelu ja em. toimintoihin liittyvät palveluyritykset, myös kunnan omistamien alueiden kaavoitus asumiselle ja mahdoll. siirtolapuutarhatoiminnalle sekä julkisten palvelutarpeiden selvittäminen (esim. päiväkoti ja koulu), lisäksi liikenneturvallisuus ja joukkoliikenneyhteyksien parantaminen käsittää Hemvikin länsipuolen ranta-alueen, jolle toteutetaan pientalovaltainen asuntoalue, kytkeytyy sekä olevaan asuinalueeseen että myöhemmin toteutettavaan Meri-Kantvkin keskusta-alueeseen NCC, Sato seura hyväks. vaiheittain / OAS ja ehdotus OAS, ehdotus ja hyväks , aikais aikais rakentamistapaohjeet, velvoitepysäköinti lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, liityntäpysäköinti, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, liityntäpysäköinti hyväks. vaiheittain aikais. rakentamistapaohjeet sekä liikennejärjestelyt ehdotus hyväks OAS ja ehdotus hyväks / OAS ja luonnos 100 / 40 OAS ja luonnos / ( / ) ( / 400) Helsingin kaupunki / / tark. ehdotus 2010 hyväks. luonnos ehdotus luonnos -13 luonnos Bergstad, Edesholmen, ranta-asemakaava kulkuyhteydet mantereelta saareen, lisäksi mahdoll. poikkeaminen Rannikon ja saariston osayleiskaavasta (kaavan ajantasaisuus) yksityinen Porkkala, Rysshamnen, ranta-asemakaava ranta-asemakaavan uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi (kaavan ajantasaisuus) yksityinen Kantvikin osayleiskaava kehityskuva laaditaan lähtötiedoksi sisältäen strategiset kehittämistavoitteet (mm. asukastavoite), kehityskuva muita suunnitteluhaasteita ovat esim. liikennejärjestelmä (mm. joukkoliikenteen kehittäminen), lisäksi Helsingin OAS ja luonnos 2013 selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tutkitaan luonto-olosuhteet ja virkistysyhteydet sekä kaupunki kytkentä Pikkalanlahden alueeseen -15 Porkkala, Porkkala Merikylän yleissuunnitelma tavoitteena on Merikylän elinvoimaisuuden turvaaminen tutkimalla virkistysmahdollisuuksien ja matkailuelinkeinojen lisäämistä, liikenneyhteyksien kehittämistä ja kyläasutuksen tehostamista (sis. julkiset palvelut) vuosittain aloitettavat uudet kaava- ja suunnitteluhankkeet on osoitettu punasävyllä asuntoalueiden asemakaavat tai niiden kaavat on osoitettu tummennetulla yhdistykset asuntoalueiden, työpaikka-alueiden ja kaupallisten palveluiden alueet tai niiden kaavat on osoitettu vihreällä värillä maankäyttöluonnos ,, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet -15 aikais. osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet , 2014, -13, n yhteydessä vaiheittain aikais. 2013, vaiheitt aikais. 2015, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkitaan mm. asukas- ja lasten liikennepuiston sijoittamista alueelle osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (n. 5 AO) osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet aikais (uusi koulu aikais. 2015), alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen, kunnan tonttitarjonta osin, vesihuollon yleissuunnitelma ja tieverkon kehittäminen, suunnittelualuetta koskee rakennuskielto lukuun ottamatta mia poikkeuksia, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (n. 45 AO) 2013 aikais osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (n. 35 AO) työpaikka-alueiden asemakaavat (käsittää mm. julkiset ja kaupalliset palvelut) tai niiden kaavat sekä ranta-asemakaavat ja muut suunnitelmat on osoitettu vaalealla yleiskaavat, osayleiskaavat tai niihin verrattavat aluesuunnitelmat on osoitettu kellertävällä sävyllä ARA-tuotantoon soveltuvien asuinrakennuskohteiden määrittäminen tehdään erikseen kaavoittain hankekohtaisesti osin, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen, kunnan tonttitarjonta vuorovaikutteisesti laaditun yleissuunnitelman perusteella päätetään alueen kehittämisestä kuten esim. mahdoll. kaavoituksesta 1

2 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Masala, Ratavalli, Masala, Tinanpuisto, Masala, Köpaksenkulma, Masala, Bjönsinmäki, Masala, Masalan koulu ja sen lähialue, Masala, Masalan urheilupuisto, edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttösopimusta Kartanonranta, Sundet I ja II, Jorvas, Jorvaksenmylly, kortteli 3036 ja rataalue, Jorvas, Jorvaksenkolmio, edell. mahdoll. sopimusta Jorvas, Inkilänportti Jorvas, Sorttiasema (poistuu mahdoll.) edell. mahdoll. sopimusta Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava Sundsberg-Sarvvik, MODEL 2020 keskusta-alueelle asumista ja liiketoimintaa tavoitteena taajamakuvan muuttaminen viihtyisämmäksi ja kiinnostavammaksi (kaavan ajantasaisuus) keskusta-alueelle asumista, liike- ja palvelutoimintaa (mm. päivittäistavarakauppa ja julkiset palvelut), lii- ja virkistyspalveluja (mm. urheiluhallit ja nuorisoteatteri), hanke parantaa taajaman ilmettä ja palvelutasoa, lisäksi suunnitellaan liikennejärjestelyt (kaavan ajantasaisuus) taajamakuvallisesti merkittävän rakentamattoman liiketalokorttelin muuttaminen asumiseen ja liiketilojen sijoittamiseen kivijalkaan (kaavan ajantasaisuus) keskusta-alueen ja kirkon lähiympäristön alueen kehittäminen tyhjentyneiden liikerakennusten korvaaminen asuinkerrostaloilla, joiden kivijalassa liiketilaa (kaavan ajantasaisuus) asukasmäärän kasvu edellyttää koulun laajentamista ja uuden päiväkodin rakentamista, samalla tarkistellaan lähialueen kaavallinen tilanne (kaavan ajantasaisuus) Masalantien ja Sundsbergintien risteysjärjestelyt muuttavat nykyisiä tonttiliittymiä (koulukortteli ja Temana), lisäksi turvataan terveysaseman laajentamismahdollisuus ja huonossa kunnossa olevan rivitalokorttelin 2009 maankäytön uudistamisen taajamakuvaa parantaen (kaavan ajantasaisuus) Kartanonmäen palvelukortteleiden ja sen lähialueen maankäyttöä kehitetään mm. sijoittamalla alueelle päivittäistavarakauppa, lisäksi muiden korttelialueiden maankäyttö ja alueen nimistö tarkastetaan (kaavan ajantasaisuus) Jorvaksen liikenneaseman uudet asemajärjestelyt edellyttävät asemakaavan muuttamista, jotta ratasuunnitelman voitaisiin hyväksyä ideasuunnitelma sisältyi kunnan järjestämään tarjouskilpailuun, jonka pohjalta on pantu vireille alueen kehittäminen Jorvaksen kaupalliseksi keskukseksi kytkeytyen asematoimintoihin, lisäksi tutkitaan liikennejärjestelyt kehityskuvan periaatteiden mukaisesti alueelle tulee mm. vähittäiskaupan suuryksiköitä ja toimintaa täydentävää kaupallista toimintaa sekä liikenneasema (huoltamotoimintaa) yksityinen 575 / hyväks. -12, yksityinen 1000 / luonnos , vaiheitt., lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet akais osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta yksityinen 25 / 15 hyväks. aikais. osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet NCC 150 / 75 OAS ja luonnos aikais hyväks. aikais. yksityinen VVO EKE-yhtiöt Lii.virasto Tiehallinto OAS ehdotus osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapa-ohjeet, alueelle sijoitetaan asukaspuisto hyväks., lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet OAS 2010 hyväks. luonnos ja ehdotus luonnos 2013 aikais., , HSY:n ja kunnan yhteishanke sorttiaseman toteuttamiseksi Metsähallitus hyväks , liikenteen solmukohtaan (kantatien 51 ja Kehä III:n risteysalue sekä Jorvaksen asema) toteutetaan merkittävä työpaikka-alue vähittäiskaupan suuryksiköineen, toimitiloineen ja toimistoineen, lisäksi alueelle sijoitetaan asumista, etenkin asemanseudulle suunnittelu perustuu kehityskuvaan (sis. julkiset palvelut) Sundsbergin suunnittelun lähtötiedoksi laadittava Tekesin ja maanomistajien rahoittama tutkimushanke tavoitteena luoda uudentyyppinen virtuaalisuunnittelumalli Tiehallinto / ehdotus valmis Hirsala, Haga II, ranta-asemakaava, ranta-asemakaavan uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi (kaavan ajantasaisuus) yksityinen Hirsala, Bylandsudden, ranta-asemakaava ranta-asemakaavan laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi yksityinen Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Veikkola, Veikkolanportti edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttösopimusta Turunväylän ja suunnitellun Länsiradan välisen alueen maankäytön kehittäminen Veikkolan liittymän ja Napparintien välillä ensisijaisesti kaupan tarpeisiin kiinnittäen huomiota liikennejärjestelyihin, joilla mahdollistetaan liittymän ja Lamminpääntien välinen katuyhteys. Lisäksi tutkitaan Nuuksionportin sijoittamista alueelle. OAS ja ideas. luonn. ja ehd. -13 aikais. aikais osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan yritystonttitarjonta, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan yritystonttitarjonta osin, lähiympäristö ja rakentamistapaohjeet alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, suunnittelualuetta koskee rakennuskielto lukuun ottamatta mia poikkeuksia hanke edellyttää kunnan ohjaavaa osallistumista aikais aikais edellyttää mm. liikenneselvityksen laatimista yhteistyössä liikenneviranomaisten kanssa (edellyttää tiesuunnitelman ta). Yhtenä vaihtoehtona on se, että järjestää tarjouskilpailun, jonka perusteella alueelle valitaan toteuttaja sekä ideasuunnitelma. Veikkola, Suonsyrjä, nykyisen asemakaavan tarkistaminen mm. vesihuollon ja liikenteen järjestämiseksi (kaavan 50 / 15 hyväks Tiehallinto vastaa melusuojauksen rakentamisesta ajantasaisuus) Kylmälä, Sjökullan oppimiskeskus uusi oppimiskeskus käsittää koulun ja päiväkodin toteuttamisen hyväks. Kylmälän osayleiskaava rakentamispaine suuri: ohjattu maankäyttö eheyttää kylärakennetta sekä asumisen ja virkistyksen ohjaamista alueella (mm. ulkoilu- ja hevosreitit), samalla tutkitaan mm. liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdollisuudet sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja mm. vesihuoltojärjestelyt ehdotus hyväks. -12 vesihuollon mahdoll. rakentaminen, suunnittelualuetta koskee rakennuskielto lukuun ottamatta mia poikkeuksia, alueen toteuttaminen saattaa edellyttää osittaista asemakaavoitusta Vols, Kurkgård, ranta-asemakaava, ranta-asemakaavan uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi (kaavan ajantasaisuus) yksityinen hyväks. Muut kohteet, vuoden suunnittelukohteet Asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma vanhentuneiden asemakaavojen uudistamisohjelma (sisältää mm. lainsäädännön ja kaavatavoitteiden tarkistamistarpeet sekä uudistustyön periaatteet ja hankeaikataulut) ja siinä selvitetään esim. toimenpiteet eheän ja taloudellisen yhdysrakenteen saavuttamiseksi, ohjelman toteuttaminen pantaneen vireille ennen v laaditaan ytimekäs ohjelma taajamien, kylien ja eri rakennettujen alueiden paikallisidentiteetin vahvistamiseksi ja rakentamisen ohjaamiseksi mm. ottamalla huomioon kunkin alueen rakennuskanta, luonto ja maiseman ominaispiirteet hyväks. tavoiteasettelu edellyttää käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia, jos asemakaavojen muutoksissa nostetaan rakennusoikeuksia suunnittelu otetaan mahdollisesti kantaa kunnan viheralueverkostoon 2

3 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, 4. vaihe, Keskusta, koulukortteli 105 ja sen lähialue, koulukorttelin ja sen pohjoispuolen alueen kaavoittaminen mahdollisesti osin keskusta-asumiselle ja palveluille (sis. julkiset palvelut), lisäksi liikealueen kehäyhteyden varaaminen kaavassa (kaavan ajantasaisuus) 3 OAS ja luonnos vaiheitt. aikais Keskusta, Gesterby ja pohjoinen Kantohaka,, Keskusta, Myllykylä, Myllytorppa Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk:ssa alue kehittynee pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jonka suunnittelussa OAS ja luonnos , sopimus- aiks edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttösopimustvelut) korostuvat liikennejärjestelyt ja virkistys, lisäksi selvitettävä mm. palvelutarve (sis. julkiset pal- velvoitteet -14 Keskusta, Sillankulma hyväks. -12 edell. mahdoll. maankäyttösopimuksia Keskusta, Vesitorninmäki Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaava Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Kantvik, Meri-Kantvik, Strömsbynranta Kantvik, Meri-Kantvik, Länsi-Hemvik Porkkala, Porkkalan Merikylän yleissuunnitelma Kantvikin osayleiskaava -15 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma Masalanportti, Masala, Tinanpuisto, Masala, Bjönsinmäki, (2022 ja 2023) Masala, Masalan urheilupuisto, Jorvas, Länsi-Jorvas (ent. Keski-Jorvas) laaditaan keskusta-alueelle laatu- ja ympäristösuunnitelma koskien julkisten alueiden, puistojen, pääväylien, katujen ja ulkoilureittien käsittelytapaa, lisäksi keskitytään taajamakuvan parantamiseen mm. ympäristöä rakentamalla keskusta-alueen tuntumassa sijaitsevan alueen tiivistäminen pienkerros-, rivi- ja pientaloalueeksi, jonka suunnittelussa on otettava huomioon mm. palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut), liikennejärjestelyt ja virkistysmahdollisuudet Masalan sisääntulotien, Sundsbergintien pohjoispuolella sijaitsevan alueen maankäytön muuttaminen kaupallisiin tarkoituksiin, lisäksi tutkitaan mm. alueelle soveltuvaa palvelutoimintaa sekä liikennejärjestelyjä pientalovaltaisen asuntoalueen suunnittelu (osin kaavan ajantasaisuus), käsittää myös mm. Pokrovan luostarin alueet ja liikenneturvallisuuden parantamisen, lisäksi selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut) / OAS ja luonnos -15 OAS luonnos / OAS ja luonnos Jorvas, Jorvaksenkolmio, Jorvas, Inkilänportti Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava Masalan osayleiskaava Masalan ja Luoman kehityskuva laaditaan lähtötiedoksi sisältäen strategiset kehittämistavoitteet (mm. OAS ja keh.kuva (käsittäen mm. Pentfallin, Hvittorpin, Majvikin ja asukastavoite), keskeisinä tavoitteina ovat mm. yhdysrakenteen eheyttäminen sekä toimiva yksityinen Kartanonrannan alueet) liikennejärjestelmä (mm. joukkoliikenteen kehittäminen), lisäksi selvitetään mm. palvelutarve (sis. (2500 / 800) luonnos 2013 julkiset palvelut), tutkitaan luonto-olosuhteet ja virkistysyhteydet Keskusmetsän virkistysalueelle Långvikin ja Honskbyn osayleiskaava eheytetään kylärakennetta ohjaamalla asumista ja virkistystä alueella, samalla tutkitaan mm. liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdollisuudet sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja mm. vesihuoltojärjestelmä Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Veikkola, Veikkolanportti Veikkola, Veikkolanpuro, 2. vaihe nykyisen asuntoalueen jatkorakentamiskohde tullee olemaan tiivistä erillispientalojen aluetta kytkeytyen urheilupuiston eteläosaan, jonka maankäyttö on tutkittava (esim. palvelutarve, kevytliikenneyhteydet ja mahdoll. urheiluhallin sijoittaminen alueelle) (500 / 150) ( /50-125) OAS luonnos OAS ja luonnos Kylmälän osayleiskaava Muut kohteet, vuoden suunnittelukohteet Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma aikais. 2016, aikais osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lisäksi mahdollisuus hyödyntää alueen kehittämisessä tontinluovutuskilpailua, mahdollisen uuden koulutontin etsintä kaavan niin vaatiessa lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (n. 100 AO), vireille Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan oltua luonnoksena nähtävillä osin, lähtötietona hyödynnetään mm. Masalantien kehittämisselvitystä, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet 2018 aikais. 2018, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet 2015, 2014, aikais aikais osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta osin lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (n. 40 AO) osin, seudullinen yhteistyöhanke, jossa hyödynnetään mm. Masalantien kehittämisselvitystä, lisäksi alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemaakaavoitusta, kunnan tonttitarjonta alueen toteuttaminen saattaa edellyttää osittaista asemakaavoitusta, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, rakentaminen edellyttää Veikkolan ja Ämmässuon välisen jätevesiviemärin pumppaamojen uusimisen

4 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2013 suunnittelukohteet Keskusta, koulukortteli 105 ja sen lähialue, Keskusta, Myllykylä, Myllytorppa Keskusta, Vesitorninmäki Heikkilä, Tolsanmäki Tolsa, Tolsanjärvi (ent. Drusibacken) Tolsan asemanseudun rakentaminen nostaa alueen merkitystä asuinpaikkana, alue toteutetaan Heikkilän oyk:n periaatteiden mukaisesti, tukee palvelujen muodostumista ja pääkevytliikenneyhteyden toteuttamismahdollisuutta vesihuollon rakentamisen myötä Drusibackenin asuntoalueen täydennysrakentaminen käsittää mahdollisesti myös Peuramaan golfkentän, lisäksi selvitettävä mm. liikennejärjestelyt, luonnonympäristö ja palvelutarve (sis. julkiset palvelut) / OAS ja luonnos 2013 OAS ja luonnos 2013 osin osin lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (n. 30 AO), otetaan huomioon mm. rautatien ja kantatien 51 rajoitukset (mm. melu) , Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2013 suunnittelukohteet Kantvikin osayleiskaava -15 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2013 suunnittelukohteet Masala, Suvimäki ja Majvik, ja laajennus Masalanportti, edell.käynnistämis- ja maankäyttösopimusta Jorvas, Länsi-Jorvas Jorvas, Inkilänranta Finnträsk, Kurkiranta Masalan osayleiskaava (käsittäen mm. Pentfallin ja Hvittorpin alueet) Luoman osayleiskaava Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma Masala, Masalan asemanseutu, aseman tuntumassa sijaitsevien osin rakentamattomien kerrostalokortteleiden kehittäminen, tehokkuuden / OAS ja luonnos 2013 edell. käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia nostaminen ja taajamakuvan parantaminen, (kaavan ajantasaisuus), lisäksi selvitetään palvelu- YIT ehdotus 2014 tarve (sis. julkiset palvelut) asuinalue sijoittuu Espoonlahden Natura-alueen tuntumaan ja Kartanonrannanpohjoispuolelle, liikennejärjestelyt edellyttävät mm. Sundetin ylittävää siltaa, lisäksi Majvikin alueen maankäytön kehittäminen (kaavan ajanmukaisuus) Finnträskin rantamaisemaan ja vähittäiskaupan suuryksiköiden tuntumaan sijoittuva pientaloalue, jonka suunnittelussa otettava huomioon mm. liikennejärjestelyt ja liikennemelu, lisäksi selvitettävä esim. luonnonympäristö ja julkisten palvelujen tarve Finnträskin rantamaisemaan ja Sarvvikin tuntumaan sijoittuva pientaloalue, jonka suunnittelussa otettava huomioon mm. liikennejärjestelyt ja liikennemelu, lisäksi selvitettävä esim. luonnonympäristö ja julkisten palvelujen tarve kylärakenne eheytyy, samalla tutkitaan liikenneturvallisuuden parantamismahdollisuudet, vesihuollon järjestäminen sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut), lisäksi alue-varaukset virkistykselle sekä mm. ulkoilu- ja hevosreiteille Skanska 500 / 200 OAS ja luonnos / 35 OAS ja luonnos 2013 Eke-yhtiöt 100 / 35 OAS ja luonnos 2013 OAS ja luonnos Långvikin ja Honskbyn osayleiskaava Sundsbergin ja Savvikin osayleiskaava uuden aluekeskuksen (ts. liike- ja asuntoalue) suunnittelu, liikennejärjestelyt sekä virkistysjärjestelmä ja merellisyyden hyödyntäminen ovat laadittavan kilpailuohjelman pääteemoja (esim. kutsukilpailu), lisäksi muut lähtötiedot, kehittämistavoitteet (mm. mitoitus ja palvelutarve sis. julkiset palvelut) sekä alueen vaiheittainen toteuttaminen laaditaan yhteistyössä maanomistajien, kilpailutulosten pohjalta laaditaan alueen kehityskuva osayleiskaavoituksen pohjaksi. Aloitetaan Tekes-hankkeen valmistuttua. Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2013 suunnittelukohteet Veikkola, Veikkolanportti Veikkola, Veikkolanpuro, 2. vaihe Veikkola, Laguksenpuisto Veikkolan osayleiskaava parantola-alueen muuttaminen asumiseen, lisäksi tutkitaan lähialueen maankäytön tarkistamistarpeet kehityskuva laaditaan lähtötiedoksi ja siihen vaikuttaa mm. Länsi-radan maankäyttöselvitys muita suunnitteluhaasteita ovat esim. asukastavoite sekä liikennejärjestelmät (mm. joukkoliikenteen kehittäminen), lisäksi selvitetään mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tutkitaan luonto-olosuhteet sekä virkistysyhteydet Nuuksion, Siikajärven ja Histan suuntaan Mielenterveysseura kilpailun järjest kilpailun ratkaisu 2014 kehityskuva 2015 OAS ja luonnos 2016 ehdotus /20 OAS ja luonnos 2013 (3000/ 1000) kehityskuva , 2016, 2016, 2016, vaiheitt. aikais osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (n. 20 AO), otetaan huomioon mm. kantatien 51 rajoitukset (mm. melu), lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet Masalan ja Luoman kehityskuva on suunnittelu lähtötieto, asukasmäärä ratkaistaan laadittavien selvitysten perusteella, lisäksi suunnittelussa otetaan huomioon tutkimushankkeen tulokset ja suunnittelu toteutetaan seudullisena yhteistyöhankkeena mm. Espoon ja HSL:n kanssa, alueen toteuttaminen edellyttää asemakaavoitusta , lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet osin, seudullinen yhteistyöhanke, jolla edistetään esim. vesihuollon rakentamista (mahdoll. siirtoviemäri), alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitus, josta päätetään erikseen, kunnan tonttitarjonta 4

5 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Keskusta, koulukortteli 105 ja sen lähialue, Keskusta, Tallinmäki, Keskusta, Myllykylä, Myllytorppa Heikkilä, Tolsanmäki Tolsanjärvi (ent. Drusibacken) liikealueen keskeisten kortteleiden (110 ja 111), Kirkkotorin ja Kirkkotallintien välisen alueen kehittäminen kauppakeskukseksi ja keskusta-asumiseen, edellyttää liikealueen kehäyhteyden toteuttamista Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Kolsari, Länsi-Kolsari, 2. vaihe Kantvik, Meri-Kantvik, Kantvikinranta, 1. vaihe, Kantvik, Meri-Kantvik, Kasaberget alue liittyy rakenteilla olevaan pientalovaltaiseen asuntoalueeseen sijoittuen luonnonympäristöltään ja maisemaltaan haasteelliseen, mutta erittäin kiinnostavaan paikkaan Kantvikin oyk:n mukaisesti toteutettaneen kerrostalopainotteinen keskusta-alue kanavineen, rantatoreineen ja -raitteineen, lisäksi tutkitaan mm. palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) ja liikennejärjestelmä (joukkoliikenteen kehittäminen) suunnittelu pannaan käyntiin Kantvikin osayleiskaavahankkeen suuntaviivojen mukaisesti: Meri-Kantvikin eteläpuoleiselle toteutettaneen merellisen virkitysalueen yhteyteen korkealaatuista asuntorakentamista, lisäksi tutkitaan mm. julkisten palvelujen tarve sekä liikenne- ja joukkoliikennejärjestelyt / 120 OAS / Kantvikin osayleiskaava -15 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Masala, Masalan asemanseutu, Masala, Suvimäki ja Majvik, ja laajennus, Masalanportti, edell.käynnistämis- ja maankäyttösopimusta Jorvas, Inkilänranta Jorvas, Länsi-Jorvas Finnträsk, Kurkiranta Veklahti, asuntoalue edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia vesihuollon mahdollistama ympärivuotinen asuminen saattaa edellyttää asemakaavan laatimista, samalla tutkitaan mm. liikennejärjestelyt ja julkisen palvelun tarpeet , , osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, edellyttää liikenneselvityksen laatimista osin osin tavoitteita on tarkastettava (esim. pienkerrostalojen rakentamismahdollisuus maasto-olosuhteiden takia) 2017 aikais osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkittava korttelisuunnittelun kilpailuttamista 2017, aikais osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta, mahdoll. kilpailuttamismenettely suunnittelussa (esim. ideakilpailu), lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet vesihuoltolinjan oletetaan valmistuvan v. 2016, kunnan tonttitarjonta (n. 10 AO) Masalan osayleiskaava Luoman osayleiskaava -16 Långvikin ja Honskbyn osayleiskaava Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaava Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Veikkola, Veikkolanpuro, 2. vaihe Veikkola, Laguksenpuisto Veikkola, Eerinkinkartano, 1. vaihe edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia keskustan eteläpuoleisten kunnan omistuksessa olevien alueiden kaavoitus toteutetaan vaiheittain, alueet osoitetaan pääasiassa pientalotuotantoon, lisäksi selvitettävä esim. virkistys- ja palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) sekä mahdoll. siirtoviemärin hyödyntäminen maankäytössä riippuu oyk:n ( / 50-85) OAS 2014 luonnos aikais osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, suunnittelu pannaan käyntiin Veikkolan osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen, kunnan tonttitarjonta (1. vaihe: n. 50 AO), vireille Veikkolan osayleiskaavan oltua luonnoksena nähtävillä Veikkolan osayleiskaava osin 5

6 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2015 suunnittelukohteet Keskusta, Tallinmäki, Heikkilä, Tolsanmäki Tolsanjärvi (ent. Drusibacken) Kuntakeskuksen 3. vaiheen osayleiskaava (Överby ja sen lähiympäristö), käsittää mm. Vuohimäen alueen sekä osin kantatien 51 molemminpuoliset alueet) keskuksen lounaisen Överbyn alueen maankäytön suunnittelu käsittää mm. kehäyhteyden jatkamisen kantatien 51 yli Kolsariin (sis. eritasoristeys) ja keskuksen läntisen sisääntulotien suunnittelun, alueita osoitetaan asumiseen, palveluille (sis. julkiset palvelut), liike- ja yritystoiminnalle sekä virkistykseen Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2015 suunnittelukohteet Kolsari, Länsi-Kolsari, 2. vaihe Kantvik, Meri-Kantvik, Kantvikinranta, 1. vaihe Kantvik, Meri-Kantvik, Kantvikinranta, 2. vaihe Kantvikin oyk:n mukaisesti toteutettaneen alueen eteläosaan pientalopainotteinen asuntoalue, lisäksi tutkitaan mm. joukkoliikenneyhteyden toteuttaminen alueen läpi, tukee Meri-Kantvikin toimintoja (2500 / 800) OAS 2015 luonnos 2016 ehdotus 2017 hyväks / OAS ja luonnos 2015 ehdotus 2016 Kantvik, Kasaberget Kantvikin osayleiskaava -15 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2015 suunnittelukohteet Masala, Masalan asemanseutu, Masalanportti, Masala, Suvimäki ja Majvik, ja laajennus, Masala, läntinen asuntoalue, 1. vaihe suunnittelu pannaan käyntiin Masalan osayleiskaavahankkeen suuntaviivojen mukaisesti: toteutetaan pientalopainotteista asuntorakentamista, lisäksi tutkitaan julkisten palvelujen tarve (mm. virkistys) sekä liikenne- ja joukkoliikennejärjestelyt -15 OAS ja luonnos 2015 ehdotus 2016 osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet,, suunnittelu kytkeytyy kantatien kehittämiseen ja Siuntion maankäyttöön, käsittää mm. alueen vesihuollon suunnittelun aikais aikais osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkittava korttelisuunnittelun kilpailuttamista Veklahti, asuntoalue edell. mahdoll. maankäyttösopimuksia Jorvas, Inkilänranta Finträsk, Kurkiranta Masalan osayleiskaava Luoman osayleiskaava -16 Långvikin ja Honskbyn osayleiskaava Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaava Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2015 suunnittelukohteet Veikkola, Laguksenpuisto Veikkola, Eerinkinkartano, 1. vaihe edell. mahdoll. maankäyttösopimuksia Veikkola, läntinen asuntoalue, 1. vaihe (mm. Kalljärven länsiranta ja Ahvenlampi) Aavaranta, keskustan länsipuoleisten alueiden kaavoitus toteutetaan vaiheittain alueet osoitetaan pääasiassa pientalotuotantoon ja virkistykseen, lisäksi selvitettävä esim. palvelutarve (sis. julkiset palvelut), suunnittelussa otettava huomioon Vihdin maankäyttö raja-alueella sekä mahdoll. siirtoviemärin hyödyntäminen maankäytössä alueen kehittäminen matkailu- ja asuntoalueena, mikä edellyttänee vesihuoltohankkeen toteuttamista, lisäksi selvitetään julkisen palvelun tarpeet yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa (kaavan ajantasaisuus) riippuu oyk:n ( / 50-85) / OAS 2015 luonnos OAS ja luonnos 2015 ehdotus 2016 aikais. 2018, , Veikkolan osayleiskaava osin aikais aikais. 2018, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (1. vaihe: n AO), lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, suunnittelu pannaan käyntiin Veikkolan osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, vesihuoltolinjan oletetaan valmistuvan Veklahteen v. 2016, jonka jälkeen jatkorakentaminen Aavarantaan 6

uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta

uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Keskusta, Munkinmäenpuisto, muutos Keskusta, Munkinniitty, muutos ja laajennus Keskusta, Tallinmäki, muutos (käsittäen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII KAAVAPROSESSIoooooooiiiiiiiiiio ooooooooooooooooo MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII VIREILLETULO KAAVOITUSVAIHE KH päättää osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tavoitteiden asettaminen AIKATAULU 2013-2016

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMIJÄRVEN KUNTA, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION MÄYRÄNKALLI TYÖPAIKKA-ALUEEN ALUEEN ARVIOINTISUUNNITE 24.03.2015 Asianro xx Kaavatunnus 3-336 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos. Tavoitteet

Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos. Tavoitteet Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos Tavoitteet Kate 9.4.2014 Kh 14.4.2014 49 69 Kate om Kh liite 2 Asia 63/10.02.03/2014 Kaavan laatija: Miia Perätalo, kaavasuunnittelija Asemantie 30,

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet HÄRMÄLÄ 930-1, -2, -4 JA 5, KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS- JA VESIALUETTA, VALMETINKATU. ENTISEN LENTOKONETEHTAAN ALUEEN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN, KAAVA NRO 8388. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA 6.10.2014/AL SIIKALATVAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014 YLEISTÄ Siikalatvan kunnan pinta-ala on 2170 km2 ja asukasluku (31.8.2014) 5856. Kunta on pintaalaltaan viidenneksi suurin Pohjois-Pohjanmaalla. Haasteena

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot