uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk asunn LIVI VR-yhtymä kunta hyväks , LIVI Varub.-Osla kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta"

Transkriptio

1 Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Keskusta, Munkinmäenpuisto, muutos Keskusta, Munkinniitty, muutos ja laajennus Keskusta, Tallinmäki, muutos (käsittäen liikekorttelit 110, 111, 119 ja 120 sekä koulukorttelin 115) Keskusta, Eteläinen Gesterby, muutos Keskusta, Vesitorninmäki Keskusta, Kuusalanniitty, muutos Heikkilä, Juhlakallio Heikkilä, Tolsanmäki Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava (käsittäen Tammikylän ja Myllykylän) rautatieaseman eteläpuoleisen alueen maankäyttö käsittää kulttuurihistoriallisia arvoja sisältävän ns. kartanmäen alueen sekä tarvittavat aluevaraukset katuverkossa ja kaupunkiradalle (kaavan ajantasaisuus), yksi keskeinen suunnitteluhaaste asuntorakentamisen sijoittaminen alueelle, tukeutuu keskuksen kaupunkiradalle tilavaraus, rautatien ylittävien/alittavien kulkuyhteyksien kehittäminen sekä Prisman alueiden maankäytön kehittäminen taajamakuvallisesti, lisäksi alueen liikenneolojen parantaminen mm. Kirkkummentien eritasoristeyksessä sekä kevytliikenneyhteydet rautatien pohjoispuolitse Tolsaan ja moottoritien yli Peuramaalle (kaavan ajantasaisuus) koulun toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja sen pohjoispuolen alueen, toriympäristön, kaavoittaminen keskusta-asumiselle ja palveluille kuten kauppakeskuksille (sis. julkiset palvelut), lisäksi liikealueen kehäyhteyden varaaminen kaavassa (kaavan ajantasaisuus) ja pysäköintijärjestelyt mahdoll. torin alle, tukeutuu keskuksen eteläisen Gesterbyn kerrostaloalueen ja Kantohaan rivitaloalueen kehittäminen sekä niiden liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen tutkiminen (kaavan ajantasaisuus), suunnittelu perustuu Gesterbyn ideasuunnitelmaan, tukeutuu keskuksen uusi kerrostalopainotteinen asuntoalue liikealueen tuntumaan maisemallisesti merkittävälle paikalle (Jolkbyn puistoalue), samalla selvitetään palvelujen (sis. julkiset palvelut) sijoittumista alueelle, joka tukeutuu keskuksen pientaloalueen täydennysrakentamiskohde, joka tukeutuu liikealueen, liikennejärjestelyt tutkitaan (kaavan ajantasaisuus), tukeutuu keskuksen nykyisen kunnantal ja sen lähialueen alueen maankäytön kehittäminen, lisäksi suunnittelussa otettava huomio palvelutarve (sis. ja julkiset palvelut) sekä mm. pääkevytliikenneyhteydet, tukeutuu keskuksen Tolsan asemanseudun rakentaminen nostaa alueen merkitystä pientalovaltaisena asuntoalueena, tukee palvelujen muodostumista, mahdollistaa keskuksen ja Tolsan välisen pääkevytliikenneyhteyden toteuttamisen keskuksen pohjois- ja luoteispuolelle laadittavassa osayleiskaavassa osoitetaan mm. uusia pientaloalueita ja selvitetään julkisten palvelujen tarve, linjataan maasto liikennejärjestelyt yksityiskohtainen tavoiteasettelu ilmenee päivitetystä Kuntakeskuksen kehityskuvasta LIVI VR-yhtymä LIVI Varub.-Osla NCC, Sato seura Eteläinen Kirkkummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Kantvik, Prikiranta Kantvik, Strömsbyn teollisuusalue, muutos satamatoiminta, pienvenesataman suunnittelu ja em. toimintoihin liittyvät palveluyritykset, kunnan omistamien alueiden kaavoitus asumiselle ja mahdoll. siirtolapuutarhatoiminnalle sekä julkisten palvelutarpeiden selvittäminen (esim. päiväkoti ja koulu), lisäksi liikenneturvallisuus ja joukkoliikenneyhteyksien parantaminen, tukeutuu Kantvikin ja keskuksen teollisuusalueen eteläosan maankäytön tarkistaminen (kaavan ajantasaisuus) asukk asunn asukk. 750 asunn asukk. 50 asunn. 20 asukk. 100 asunn. 40 asukk asunn asukk asunn lunos ja ehdotus , hyväks , OAS ja lunos 2014 OAS ja ehdotus 2014 ehdotus ja hyväks vaiheitt , , hyväks , sopimusvelvotteet hyväks , OAS ja lunos 2014 ehdotus ja ehdotus , hyväks , OAS ja ehdotus osin, hyväksytty OAS päivitetään, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, liikenne ja pysäköintijärjestelyt sekä liikenneturvallisuus ja liityntäpysäköinti , lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, liikennejärjestelyt, liikenneturvallisuus ja liityntäpysäköinti, hulevesien, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, liikenteen toimivuus- ja pysäköintiselvitys (esim. torin alle toteutettava pysäköintilaitos), hulevesien 2019, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien koulu 2015 muu rakent Porkkala, Loman, ranta-asemakaava saaressa sijaitsevan ranta-asemakaavan laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi yksityinen ehdotus ja hyväks Porkkala, Kyrkogårdsö, ranta-asemakaava saaressa sijaitsevan ranta-asemakaavan tarkistaminen KHO:n päätöksestä johtuen. yksityinen ehdotus ja hyväks Porkkala, Mössö, ranta-asemakaava ranta-asemakaavan uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi (kaavan ajantasaisuus) yksityinen OAS ja ehdotus 2014 Kantvikin osayleiskaava kehityskuva laaditaan lähtötiedoksi sisältäen strategiset kehittämistavoitteet (mm. asukastavoite), muita suunnitteluhaasteita ovat esim. liikennejärjestelmä (mm. joukkoliikenteen kehittäminen), lisäksi selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tutkitaan luto-olosuhteet ja virkistysyhteydet sekä kytkentä Pikkalanlahden alueeseen kehityskuva ja lunos 2014, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkitaan mm. liikennemelulta suojaaminen, puistojen mikäyttöisyys ja hulevesien 2017 kunnan tttitarjta (alle 10 AO), vanhat asemakaavat uudistetaan muutosaluetta laajemmalta alueelta 2017 osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, alueen kehittäminen ttinluovutuskilpailun periaatteiden mukaisesti, kunnan tttitarjta 2017 osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, alueen kehittäminen ttinluovutuskilpailun periaatteiden mukaisesti, kunnan tttitarjta osin, kunnan tttitarjta, päivitetty Kuntakeskuksen kehityskuva ja keskuksen liikennejärjestelmäsuunnitelma ohjaavat suunnittelua, hulevesien yleissuunnitelma, tukeutuu keskuksen 2017, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta (n. 45 AO), tutkittava päiväkodin ja koulun sijoittamista alueelle, tulva- ja hulevesien, suunnittelu pannaan käyntiin, mikäli kunnan ja Helsingin kaupungin välinen mahdollinen sopimus niin edellyttää, hulevesien osin, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen, kunnan tttitarjta, tukeutuu Kantvikin ja keskuksen, hulevesien yleissuunnitelma uusi kaava- ja suunnitteluhanke priorisoitu kaava- ja suunnitteluhanke asemakaava tai sen muutos, joka sisältää pääosin asumista asemakaava tai sen muutos, joka sisältää asumisen lisäksi työpaikka-, kaupallisten palveluiden ja virkistyspalvelujen alueita asemakaava tai sen muutos, joka sisältää työpaikka-alueen (sisältää mm. julkiset ja kaupalliset palvelut) ranta-asemakaava tai sen muutos yleiskaava, osayleiskaava tai siihen verrattava muu aluesuunnitelma ARA-tuotanto tai muuhun erityisasumiseen soveltuvien asuinrakennuskohteiden määrittämistä ei ilmaista kaavoitusohjelmassa 1

2 Itäinen Kirkkummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Masala, Tinanpuisto, muutos Masala, Bjönsinmäki, muutos Masala, Masalan urheilupuisto, muutos Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma Jorvas, Inkilänportti Jorvas, Jorvaksenkolmio, muutos Jorvas, Länsi-Jorvas Finnträsk, Kurkiranta keskusta-alueelle asumista, liike- ja palvelutoimintaa (mm. päivittäistavarakauppa ja julkiset palvelut), lii- ja virkistyspalveluja (mm. urheiluhallit ja nuorisoteatteri), hanke parantaa taajaman ilmettä ja palvelutasoa, lisäksi suunnitellaan liikennejärjestelyt (kaavan ajantasaisuus), tukeutuu Masalan keskusta-alueelle, kirk lähiympäristön alueen kehittäminen Masalantien molemmin puolin (korttelit 2022, 2023 ja 2030) käsittäen mm. tyhjentyneiden liikerakennusten korvaaminen asuinkerrostaloilla, joiden kivijalkaan liiketilaa (kaavan ajantasaisuus), tukeutuu Masalan urheilupuist lisäksi kaavoitus käsittää sen lähialueen, keskeisiä suunnitteluhaasteita ovat taajamakuvan parantaminen (mm. korttelin 2009 uusi maankäyttö) muuttuvat liikennejärjestelyt, terveysaseman laajennushanke sekä puist mikäyttöisyys (kaavan ajantasaisuus), tukeutuu Masalan laaditaan keskusta-alueelle laatu- ja ympäristösuunnitelma koskien julkisten alueiden, puistojen, pääväylien, katujen ja ulkoilureittien a, lisäksi keskitytään taajamakuvan parantamiseen mm. ympäristöä rakentamalla kehityskuvan periaatteiden mukaisesti alueelle tulee mm. vähittäiskaupan suuryksiköitä, tilaa vaativaa kauppaa ja toimintaa täydentävää kaupallista toimintaa sekä liikenneasema (huoltamotoimintaa) ideasuunnitelma sisältyi kunnan järjestämään tarjouskilpailuun, jka pohjalta pantu vireille alueen kehittäminen Jorvaksen kaupalliseksi keskukseksi kytkeytyen asematoimintoihin ja lähialueen kehittämiseen asuntoalueena, lisäksi tutkitaan liikennejärjestelyt ja hulevesien käsittely pientalovaltaisen asuntoalueen suunnittelu (osin kaavan ajantasaisuus), käsittää myös mm. Pokrovan luostarin alueet ja liikenneturvallisuuden parantamisen, lisäksi selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tukeutuu Masalan ja keskuksen Finnträskin rantamaisemaan ja Inkilänportin tuntumaan sijoittuva pientaloalue, jka suunnittelussa otettava huomio mm. liikennejärjestelyt ja liikennemelu, lisäksi selvitettävä lunympäristö ja julkisten palvelujen tarve, tukeutuu Masalan ja keskuksen NCC VVO asukk asunn asukk XX asunn. 80+XX hyväks vaiheittain , ehdotus ja hyväks , osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta, suunnittelussa otettava huomio Maslantien kehittämisselvitys ja melusuojaus, hulevesien 2016 osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, suunnittelussa otettava huomio Masalantien kehittämisselvitys ja melusuojaus, hulevesien hyväks osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, suunnittelussa otettava huomio Masalantien kehittämisselvitys, hulevesien, lähtötieta hyödynnetään mm. Masalantien kehittämisselvitystä hyväks , LIVI asukk. 400 asunn OAS ja lunos 2014 aikais , ehdotus ja hyväks , ehdotus sopimusvelvotteet Hirsala, Skälsund, ranta-asemakaava ranta-asemakaavan laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi yksityinen hyväks Masalan osayleiskaava (käsittäen mm. Pentfallin, Hvittorpin, Majvikin ja Kartanrannan) lunos 2014 Masalan ja Luoman kehityskuva suunnittelun lähtö- ja tavoitetieto sisältäen strategiset kehittämistavoitteet (mm. asukastavoite), keskeisinä tavoitteina ovat mm. yhdysrakenteen eheyttäminen sekä toimiva liikennejärjestelmä (mm. joukkoliikenteen kehittäminen), lisäksi selvitetään mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tutkitaan luto-olosuhteet ja virkistysyhteydet Keskusmetsän virkistysalueelle, liikennejärjestelyjä selvitettäessä selvitetään myös vuna 2015 käynnistyvän Suvimäen ja Majvikin asemakaavan liikennejärjestelyt Pohjoinen Kirkkummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Veikkola, Veikkolanportti Veikkola, Laguksenpuisto, muutos Lapinkylä, keskusta Kylmälä, Lugnet Turunväylän ja suunnitellun länsiradan välisen alueen maankäytön kehittäminen Veikkolan liittymän ja Napparintien välillä kaupan ja yritystoiminnan tarpeisiin (perustuu kaupalliseen selvitykseen) kiinnittäen huomiota liikennejärjestelyihin, joilla mm. mahdollistetaan Turunväylän eritasoliittymän ja Lamminpääntien välinen katuyhteys, lisäksi tutkitaan Nuuksiportin sijoittamista alueelle nykyisen asuntoalueen jatkorakentamiskohde tullee olemaan tiivistä erillispientalojen aluetta kytkeytyen urheilupuisto, jka maankäyttö tutkittava (esim. palvelutarve, puistojen mikäyttöisyys, kevytliikenneyhteydet ja mahdoll. urheiluhallin sijoittaminen alueelle), tukeutuu Veikkolan parantola-alueen muuttaminen asumiseen, lisäksi tutkitaan lähialueen maankäytön tarkistamistarpeet, alue tukeutuu Veikkolan kaavahankkeessa tutkitaan mm. kyläkeskuksen julkisten ja kaupallisten palvelujen tarve sekä niiden sijoittaminen alueelle, lisäksi liikenneturvallisuustoimenpiteet, tukeutuu Veikkolan asukk. yli 2500 asunn. yli 800 lunos, ehdotus ja hyväks yksityinen OAS ja lunos 2014 ehdotus 2014 ehdotus ja hyväks jälk ,, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien, kunnan yritystttitarjta, hulevesien osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan yritystttitarjta, hulevesien 2016 osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta (n. 40 AO), hulevesien 2017 jälk., lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, alueen uimarannan turvaaminen yleiseen käyttöön, hulevesien, seudullinen yhteistyöhanke, jossa hyödynnetään mm. Masalantien kehittämisselvitystä, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemaakaavoitusta, kunnan tttitarjta, hulevesien yleissuunnitelma, tukeutuu Masalan ja keskuksen mahdoll., lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien, liikenneselvitykset laaditaan yhteistyössä liikenneviranomaisten kanssa, yksi vaihtoehto alueen maankäytön ratkaisemiseksi kunnan järjestämä ideasuunnitelman sisältävä tarjouskilpailu, jka perusteella valitaan alueen toteuttaja, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, rakentaminen edellyttää Veikkolan ja Ämmässu välisen jätevesiviemärin pumppaamojen uusimisen, alueen suunnittelussa otetaan huomio voimassa oleva vuna 2011 hyväksytty Veikkolan urheilupuist yleissuunnitelma, hulevesien , lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien mahdoll. osin, vesihuoltolinjan oletetaan valmistuvan v. 2015, selvitettävä suunniteltavan alueen laajuus sekä hulevesien kauppapuutarhan ja sen lähialueen suunnittelu (mm. polttoainesuojia) yksityinen ehdotus ja hyväks , selvitetään hankkeen tavoitteiden soveltuvuus ympäristöön sekä niidenvaikutusarvioinnit, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien Vols, Kurkgård, ranta-asemakaava, muutos ranta-asemakaavan laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi (kaavan ajantasaisuus) yksityinen hyväks Veikkola, Hauklampi, ranta-asemakaava ranta-asemakaavan laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi yksityinen OAS ja lunos 2014 ehdotus ja Kylmälän osayleiskaava rakentamispaine suuri: ohjattu maankäyttö eheyttää kylärakennetta sekä asumisen ja virkistyksen ohjaamista alueella (mm. ulkoilu- ja hevosreitit), samalla tutkitaan mm. liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdollis sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja mm. vesihuoltojärjestelyt Muut kohteet, vuoden 2014 suunnittelukohteet Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma laaditaan ytimekäs ohjelma taajamien, kylien ja eri rakennettujen alueiden paikallisidentiteetin vahvistamiseksi ja rakentamisen ohjaamiseksi mm. ottamalla huomio kunkin alueen rakennuskanta, luto ja maiseman ominaispiirteet hyväks vesihuoll mahdoll. rakentaminen, suunnittelualuetta koskee rakennuskielto lukuun ottamatta mia poikkeuksia, alueen toteuttaminen saattaa edellyttää osittaista asemakaavoitusta, tukeutuu Veikkolan ja keskuksen hyväks suunnittelun otetaan mahdollisesti kantaa kunnan viheralueverkosto, laatiminen aloitetaan Kuuma-kuntien laatuasumishankkeen valmistuttua 2

3 Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2015 suunnittelukohteet Keskusta, Eteläinen Gesterby, muutos Keskusta, Tallinmäki, muutos Keskusta, Myllykylä, Myllytorppa Kolsari, Etelä-Kolsari, korttelit 857 ja 858, muutos 2015 Heikkilä, Tolsanmäki Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk:ssa alue kehittynee pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jka suunnittelussa korostuvat liikennejärjestelyt, joukkoliikenteen järjestäminen ja virkistys, lisäksi selvitettävä mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tukeutuu keskuksen rinnemaastossa sijaitsevalle alueelle eri ratkaisuvaihtoehtoja tarkastelemalla etsitään toteuttamiskelpoinen maankäyttö (kaavan ajantasaisuus), tukeutuu keskuksen asukk. 150 asunn. 75 asukk asunn OAS ja ehdotus ja hyväks ,, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, liikenteen toimivuus- ja pysäköintiselvitys (esim. torin alle toteutettava pysäköintilaitos), hulevesien 2019 lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta (n. 100 AO), vireille Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan oltua lunoksena nähtävillä, hulevesien lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta, hulevesien Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava Eteläinen Kirkkummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2015 suunnittelukohteet Kantvik, Strömsbyn teollisuusalue, muutos teollisuusalueen eteläosan maankäytön tarkistaminen (kaavan ajantasaisuus) Porkkala, Mössö, ranta-asemakaava ranta-asemakaavan laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi (kaavan ajantasaisuus) yksityinen Porkkala, Öfvergård, ranta-asemakaava ranta-asemakaavan laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi (kaavan ajantasaisuus) H:gin srkyhtymä ehdotus ja Kantvikin osayleiskaava Itäinen Kirkkummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2015 suunnittelukohteet Masala, Hommaksenmäki, muutos Masala, Masalan asemanseutu, muutos edell. maankäyttösopimuksia Masala, Suvimäki ja Majvik, muutos ja laajennus Aavaranta, muutos ja laajennus Veklahti ja Svartvik, asuntoalue edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia Masalantien varrella, keskusta-alueella sijaitsevan täydennysrakentamiskohde (kortteleiden 2029 ja 2109 kaavan ajantasaisuus), jka suunnittelussa otettava huomio muuttuva lähiympäristö sekä mm. palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) ja liikennejärjestelyt, tukeutuu Masalan keskusta-alueella, aseman tuntumassa sijaitsevien osin rakentamattomien kerrostalokortteleiden kehittäminen, tehokkuuden nostaminen ja taajamakuvan parantaminen, (kaavan ajantasaisuus), lisäksi selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tukeutuu Masalan asuinalue sijoittuu Espolahden Natura-alueen tuntumaan ja Kartanrannanpohjoispuolelle, liikennejärjestelyt edellyttävät mm. Sundetin ylittävää siltaa, lisäksi Majvikin alueen maankäytön kehittäminen (kaavan ajanmukaisuus), tukeutuu Masalan alueen kehittäminen vaiheittain matkailu- ja asuntoalueena, merkittävä lisärakentaminen edellyttää vesihuoltohankkeen toteuttamista, lisäksi selvitetään palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa (kaavan ajantasaisuus), tukeutuu Masalan ja keskuksen vesihuoltolinjan järjestämisen lisäksi tutkitaan liikennejärjestelyt ja julkisen palvelun tarpeet, alueelle muodostuu omarantaisia ttteja, tukeutuu keskuksen ja Masalan YIT Skanska asukk. 650 asunn. 300 asukk. 500 asunn. 200 asukk asunn Masalan osayleiskaava Luoman osayleiskaava kylärakenne eheytyy, samalla tutkitaan liikenneturvallisuuden parantamismahdollis, vesihuoll järjestäminen sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut), lisäksi aluevaraukset virkistykselle sekä mm. ulkoilu- ja hevosreiteille Pohjoinen Kirkkummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2015 suunnittelukohteet Veikkola, Veikkolanportti OAS ja selvitykset 2015 lunos 2016 Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma Jorvas, Jorvaksenkolmio, muutos osin Finnträsk, Kurkiranta Sarvvik, korttelit 2203 ja 2204, muutos maisemallisesti merkittävälle alueelle Espolahdella suunnitellaan nykyisten matkailupalvelujen ja edustustilojen paikalle asumista siten, että ranta-alue varataan virkistykseen asukk asunn , ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien, lisäksi selvitetään liikenne- ja pysäköintijärjestelyt 2019, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, suunnittelussa otettava huomio Maslantien kehittämisselvitys sekä melusuojaus vaiheitt , -2019, , 2019, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, suunnittelussa otettava huomio Maslantien kehittämisselvitys ja melusuojaus, hulevesien 2020 jälk., lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien 2020 jälk., lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, vesihuotolinjan oletetaan valmistuvan Aavarantaan v mennessä mahdollistaen merkittävän lisärakentamisen, hulevesien vesihuoltolinjan oletetaan valmistuvan v. 2019, kunnan tttitarjta (n. 15 AO), omarantaisia ympärivuotisia asuinttteja, tutkittava mahdollinen vaiheittain toteuttaminen ja hulevesien Masalan ja Luoman kehityskuva toimii suunnittelun lähtö- ja tavoitetieta, hulevesien yleissuunnitelma, tukeutuu Masalan mahdoll. Veikkola, Laguksenpuisto, muutos Lapinkylä, keskusta Veikkola, Hauklampi, ranta-asemakaava 3

4 Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2016 suunnittelukohteet Keskusta, Tallinmäki, muutos Keskusta, Myllykylä, Myllytorppa Keskusta, Keskustan urheilupuisto, muutos Keskusta, Lindal, muutos ja laajennus Kolsari, Etelä-Kolsari, korttelit 857 ja 858, muutos Heikkilä, Tolsanmäki Tolsa, Tolsanjärvi urheilupuist lisäksi pappilanmäen maankäyttöä muutetaan siten, että se mahdoll. Kirkkummentien ja Överbyntien risteysalueelle suunniteltu kiertoliittymän toteuttamisen, samalla järjestetään ajoyhteys urheilupuisto sekä tarvittaessa voidaan tehdä muutoksia urheilupuist alueella, tukeutuu keskuksen (kaavan ajantasaisuus) täydennysrakentamiskohde liikealueen välittömässä läheisyydessä, lisäksi tutkitaan palvelutarve (sis. julkiset palvelut), virkistys- ja liikennejärjestelyjä, tukeutuu keskuksen (kaavan ajantasaisuus) vesihuoll rakentamisen myötä Drusibackenin asuntoalueen täydennysrakentaminen käsittää mahdollisesti myös Peuramaan golfkentän, lisäksi selvitettävä mm. liikennejärjestelyt, lunympäristö ja palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tukeutuu keskuksen Eteläinen Kirkkummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2016 suunnittelukohteet Kantvik, Kantvikinranta I edell. mahdoll. maankäyttösopimusta Kantvik, Kasaberget Kantvikinrannan merellinen keskustamainen kerrostaloalue kanavineen, rantatoreineen ja -raitteineen, lisäksi tutkitaan mm. palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) ja liikennejärjestelmä (joukkoliikenteen kehittäminen), tukeutuu Kantvikin ja keskuksen Kantvikinrannan eteläpuolelle toteutettaneen merellisen virkistysalueen yhteyteen korkealaatuista asuntorakentamista, lisäksi tutkitaan mm. julkisten palvelujen tarve sekä liikenne- ja joukkoliikennejärjestelyt, tukeutuu Kantvkin ja keskuksen sisällä ehdotus ja OAS ja OAS ja lunos 2016 OAS ja lunos 2016 OAS ja lunos 2016 OAS ja lunos 2016 Porkkala, Öfvergård, ranta-asemakaava ehdotus ja hyväks Kantvikin osayleiskaava Itäinen Kirkkummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2016 suunnittelukohteet Masala, läntinen asuntoalue I Masala, Hommaksenmäki, muutos Masala, Masalan asemanseutu, muutos edell. maankäyttösopimuksia Masala, Suvimäki ja Majvik, muutos ja laajennus Masala, Masalanportti, muutos Aavaranta, muutos ja laajennus Jorvas, Jorvaksenmylly II, muutos edell. käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia suunnittelu pannaan käyntiin Masalan osayleiskaavan suuntaviivojen mukaisesti: toteutetaan pientalopainotteista asuntorakentamista, lisäksi tutkitaan julkisten palvelujen tarve (mm. virkistys) sekä liikenne- ja joukkoliikennejärjestelyt, tukeutuu Masalan Masalan sisääntulotien, Sundsbergintien pohjoispuolella sijaitsevan alueen maankäytön muuttaminen kaupallisiin tarkoituksiin edellyttäen muutoksia vallitsevan yleiskaavan maankäyttöön, lisäksi tutkitaan mm. alueelle soveltuvaa palvelutoimintaa sekä liikennejärjestelyjä rantaradan ja Masalantien välinen alue suunnitellaan (kaavan ajantasaisuus) asumiseen ottamalla huomio olemassa oleva rakennuskanta ja aluetta palvelevat liikennejärjestelyt, lisäksi selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tukeutuu Masalan ja keskuksen OAS ja lunos 2016 OAS 2016 lunos 2017 asukk. 150 asunn. 60 OAS ja hyväksyminen suunnittelussa otetaan huomio myös jokilaaks länsipuoleisen alueen uusi maankäyttö jälk. osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta, mahdoll. kilpailuttamismenettely suunnittelussa, tukittava melusuojaus ja hulevesien , vaiheitt , mahdoll , osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta (n. 20 AO), otetaan huomio mm. kantatien 51 rajoitukset kuten melusuojaus, tulva- ja hulevesien 2020 jälk. osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkittava korttelisuunnittelun kilpailuttamista, lisäksi maankäytön tulee olla Kantvikin oyk:n mukaista, tulva- ja hulevesien 2020 jälk. osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta, mahdoll. kilpailuttamismenettely suunnittelussa, tulva- ja hulevesien jälk. osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta (1. vaihe: n AO), hulevesien jälk., lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta, otetaan huomio liikennemelu, mahdollinen rautatien aiheuttama tärinä ja hulevesien Jorvas, Jorvaksenkolmio, muutos osin Sarvvik, korttelit 2203 ja 2204, muutos Veklahti ja Svartvik, asuntoalue edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia Masalan osayleiskaava Luoman osayleiskaava lunos 2016 Pohjoinen Kirkkummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2016 suunnittelukohteet Veikkola, Eerinkinkartano I keskustan eteläpuoleisten alueen kaavoitus toteutetaan vaiheittain, alueet osoitetaan pääasiassa pientalotuotanto, lisäksi selvitettävä esim. virkistys- ja palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) sekä mahdoll. siirtoviemärin hyödyntäminen maankäytössä, tukeutuu Veikkolan OAS 2016 lunos 2017 ehdotus ja jälk. osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta (1. vaihe: n. 50 AO), maankäyttöön vaikuttaa laadittava osayleiskaavahanke, hulevesien 4

5 Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2017 suunnittelukohteet Keskusta, pohjoinen Gesterby, muutos Keskusta, Lindal, muutos ja laajennus Keskusta, Louhosrinne I Tolsa, Tolsanjärvi Tolsa, Keijukaislaakso, muutos pohjoisen Gesterbyn kerrostaloalueen kehittäminen sekä niiden liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen tutkiminen sekä etenkin kehäyhteyden toteuttaminen (kaavan ajantasaisuus), suunnittelu perustuu Gesterbyn ideasuunnitelmaan, tukeutuu keskuksen keskuksen koillispuoleisen alueen maankäytön suunnittelu käsittää mm. asuntotuotantoa ja mahdollisia palveluja (sis. julkiset palvelut) sekä keskuksen kehäväylän linjaamista maasto, tukeutuu keskuksen tutkitaan joukkoliikenteen pääväylien, Vanha Rantatien ja Tolsantien äärille sijoittuvaa täydennysrakentamista, lisäksi tutkitaan puistoalueen mikäyttöisyyden parantamista, lisäksi selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tukeutuu keskuksen (kaavan ajantasaisuus) Eteläinen Kirkkummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2017 suunnittelukohteet Kantvik, Kantvikinranta I edell. mahdoll. maankäyttösopimusta Kantvik, Kasaberget OAS ja lunos 2017 OAS ja lunos 2017 vaiheitt , 2020 jälk. osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien osin jälk., lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkittava korttelisuunnittelun kilpailuttamista, hulevesien osin OAS ja lunos 2017 Itäinen Kirkkummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2017 suunnittelukohteet Masala, läntinen asuntoalue I Masala, Metsätorppa Masala, Hommaksenmäki, muutos Masala, Masalan asemanseutu, muutos Masala, Suvimäki ja Majvik, muutos ja laajennus Masala, Masalanportti, muutos keskusta-alueen tuntumassa sijaitsevan alueen tiivistäminen pienkerros-, rivi- ja pientaloalueeksi, jka suunnittelussa otettava huomio mm. palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut), liikennejärjestelyt ja virkistysmahdollis, tukeutuu Masalan OAS ja lunos jälk. osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta, hulevesien , 2020 jälk. osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta, mahdoll. kilpailuttamismenettely suunnittelussa, tulva- ja hulevesien jälk. osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta (1. vaihe: n AO), hulevesien jälk., lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lisäksi maankäytön tulee olla Masalan oyk:n mukaista lunos 2017 Aavaranta, muutos ja laajennus Jorvas, Jorvaksenmylly II, muutos osin edell. käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia Veklahti ja Svartvik, asuntoalue edell. mahdoll. maankäyttösopimuksia Luoman osayleiskaava Långvikin ja Hskbyn osayleiskaava eheytetään kylärakennetta sekä ohjataan liikkumista sekä asumisen ja virkistysalueiden sijoittumista alueella, samalla tutkitaan mm. liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdollis sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja mm. vesihuoltojärjestelmä OAS 2017 lunos Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaava uuden aluekeskuksen suunnittelu, liikennejärjestelyt, virkistysjärjestelmä ja merellisyyden hyödyntäminen ovat kehittämisen pääteemoja, lisäksi muut lähtötiedot, kehittämistavoitteet (mm. mitoitus ja palvelutarve sis. julkiset palvelut) sekä alueen vaiheittainen toteuttaminen laaditaan yhteistyössä maanomistajien kanssa, kehityskuva laaditaan osayleiskaavoituksen pohjaksi EKE YIT Sato Pohjoinen kirkkummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2017 suunnittelukohteet Veikkola, Eerinkinkartano I Veikkola, läntinen asuntoalue I käsittää mm. Kalljärven länsirannan ja Ahvenlammen Muut hankkeet, vuoden 2017 suunnittelukohteet Strateginen yleiskaava Keskuspuist yleissuunnitelma keskustan länsipuoleisen alueen kaavoitus toteutetaan vaiheittain alueet osoitetaan pääasiassa pientalotuotanto ja virkistykseen, lisäksi selvitettävä esim. palvelutarve (sis. julkiset palvelut), suunnittelussa otettava huomio Vihdin maankäyttö raja-alueella sekä mahdoll. siirtoviemärin hyödyntäminen maankäytössä, tukeutuu Veikkolan kunnan strategisten linjaukset, kehittämisen päätavoitteet ja tulevaisuusnäkökulmat kootaan koko kunnan kattavaan strategiseen yleiskaavaan, jossa ilmaistaan pitkän aikavälin tavoitetila kunnan asemasta metropolialueella Laaditaan yleissuunnitelma keskuksen ja Masalan välisen metsäalueen luomiseksi virkistäytymistä palvelevaksi keskuspuistoksi (ns. keskusmetsän alue). OAS ja selvitykset 2017 kehityskuva ja lunos alueen toteuttaminen saattaa edellyttää osittaista asemakaavoitusta, hulevesien yleissuunnitelma, tukeutuu Masalan ja keskuksen lunos 2017 ehdotus ja OAS ja lunos 2017 OAS ja kehityskuvan päivittäminen 2017 lunos jälk., otetaan huomio laaditun Tekes-hankkeen tulokset ja suunnittelu toteutetaan seudullisena yhteistyöhankkeena mm. Espo ja HSL:n kanssa, alueen toteuttaminen edellyttää asemakaavoitusta, hulevesien yleissuunnitelma, tukeutuu Sundsbergin ja keskuksen osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, maankäyttöön vaikuttaa laadittava osayleiskaavahanke, hulevesien, joka laaditaan laajassa vuorovaikutuksessa päättäjien, laisten ja eri intressitahojen kanssa 5

6 Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Louhosrinne I Tolsa, Keijukaislaakso, muutos OAS ja lunos 2017 Eteläinen Kirkkummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Kantvik, Kantvikinranta II Kantvik, Kasaberget Kantvikinrannan kerrostalovaltaisen alueen eteläpuolelle toteutetaan pientalopainotteinen asuntoalue, lisäksi tutkitaan mm. joukkoliikenneyhteyden toteuttaminen alueen läpi, tukee Kantvikinrannan toimintoja, tukeutuu Kantvikin ja keskuksen Itäinen Kirkkummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet asukk. 250 asunn OAS ja lunos osin jälk. osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkittava korttelisuunnittelun kilpailuttamista, tulva- ja hulevesien Masala, läntinen asuntoalue I osin Masala, Metsätorppa Masalanportti, muutos edell.käynnistämis- ja maankäyttösopimusta Masala, Masalanportti, muutos Långvikin ja Hskbyn osayleiskaava lunos Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaava kehityskuva ja lunos 2019 ehdotus 2020 hyväks Pohjoinen Kirkkummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Veikkola, Eerinkinkartano I edell. mahdoll. maankäyttösopimuksia Veikkola, läntinen asuntoalue I käsittää mm. Kalljärven länsirannan ja Ahvenlammen Veikkolan osayleiskaava Veikkolan kehityskuva laaditaan kaavoituksen lähtötiedoksi ja siihen vaikuttaa useat maankäytön suunnitteluhaasteet, joita ovat esim. asukastavoitteen määrittäminen sekä liikennejärjestelmät (mm. joukkoliikenteen kehittäminen), lisäksi selvitetään mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja tutkitaan virkistysyhteydet myös Nuuksi, Siikajärven ja Histan suuntaan (3000 / 1000) ehdotus ja hyväks. OAS ja kehityskuva lunos 2019 ehdotus 2020 hyväks Muut hankkeet, vuoden suunnittelukohteet Strateginen yleiskaava lunos Keskuspuist yleissuunnitelma osin osin, asukasmäärä ratkaistaan laadittavien selvitysten perusteella, joh vaikuttaa mm. vesihuoll parantaminen, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen, kunnan tttitarjta 6

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII KAAVAPROSESSIoooooooiiiiiiiiiio ooooooooooooooooo MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII VIREILLETULO KAAVOITUSVAIHE KH päättää osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tavoitteiden asettaminen AIKATAULU 2013-2016

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 122-AK1502 SÄKYLÄN KUNTA LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet HÄRMÄLÄ 930-1, -2, -4 JA 5, KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS- JA VESIALUETTA, VALMETINKATU. ENTISEN LENTOKONETEHTAAN ALUEEN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN, KAAVA NRO 8388. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 121 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano... 2 122 Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 13.4.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Vahvistettu 15.2.2010 Kansikuva: Sondby, Vessölandet / Seppo Mäkinen Taajamatoimintojen alue Merkinnällä osoitetaan asumiseen, palvelu-, ja ympäristöhäiriötä

Lisätiedot