uusia asukkaita (arvio) kunta RHK VR-Rata Oy yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uusia asukkaita (arvio) kunta RHK VR-Rata Oy yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset"

Transkriptio

1 hyväksyminen Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2007 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, muutos edellyttää maankäyttösopimusta, jos rakennusoikeuksia nostetaan Keskusta, Finnsbacka, muutos edellyttää maankäyttösopimusta, jos rakennusoikeuksia nostetaan Keskusta, Ervastintie, muutos edellyttää maankäyttö- ja pysäköintisopimuksia Keskusta, Kirkkolaakso edellyttää maankäyttö- ja pysäköintisopimuksia Keskusta, Kirkkotori edellyttää pysäköintisopimuksia Keskusta, Gesterby ja Kyrkvalla, muutos Laajakallio, radanvarsi edellyttää maankäyttösopimusta Laajakallio, kortteli 601, muutos suunnittelu perustuu Kirkkonummen aseman yleissuunnitelmaan, lisäksi asemakaava mahdollistaa terveyskeskuksen laajentamisen, lisäksi selvitetään tilaavievän kaupan sijoittumismahdollisuudet alueelle sekä kartanoalueen soveltuvuus asuntotuotantoon ( ajantasaisuus) suunnittelu käsittää päiväkodin pysäköinti- ja liikennejärjestelyt sekä omakotialueen maankäytön tehostamisen ( ajantasaisuus) uusi pääkatu ja ns. Spar-korttelin muuttaminen liike- ja asuinkäyttöön, liikennejärjestelyt ja muun toiminnan liittäminen osaksi vetovoimaista keskusta ( ajantasaisuus) alueelle sijoittuu päivittäistavarakaupan suuryksikkö ja liiketilaa sekä kerrostalovaltainen asuntoalue - suunnittelussa otettava huomioon kaupan suuryksikön aiheuttamat liikennejärjestelyt (edellyttävät neuvotteluja Tiehallinnon kanssa) sekä lisäksi Jolkbynjokivarren puiston suunnittelu suunnittelu käsittää torin, kirjaston ja kirkon alueen sekä sen pohjoispuolelle sijoittuvien uusien toimintojen, kuten pysäköintilaitoksen, kulttuurikeskuksen (ns. juhlatalo) ja liiketilojen mahdollisen laajentamisen ( ajantasaisuus) asuntoalueiden nykyisten kaavojen ajantasaisuuden tarkistaminen ja Gesterbyn ja Kantohaan asuntoalueiden liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen tutkiminen, samalla osoitetaan suunnittelualueelta uusi paikka koululle ( ajantasaisuus), keskuksen 1. vaiheen osayleiskaavaehdotusta tarkistetaan mahdollisten tässä hankkeessa syntyvien muutosten perusteella Laajakallion viimeinen asemakaava-alue rautatien tuntumassa, kaava mahdollistaa Tolsan rautatiepysäkin rakentamisen uuteen paikkaan. korttelin 601 liiketontin korttelialue muutetaan asuinkerrostalorakentamiselle, samalla tehdään mahdolliset muut vähäiset tarkistukset kaavaan RHK VR-Rata Oy K-nummen seurayhtymä Ratahallintokeskus edellyttää suuria investointeja kaava valmis, odottaa hyväks.käsittelyä edellyttää suuria investointeja , maankäyttösopimuksen ehdotus ehdotus OAS ja ehdot , mahdoll. maankäyttösopimuksen talo terveyskeskuksen laajennus, muu vaiheittain keskustan uusi päiväkoti, muu kirjaston laajentaminen mahdollinen koulu, mahdollinen asunto aikais. asunto käynnistyy v konsulttityö, linja-autoliikenteen vaikutusselvitys, velvoitepysäköinti Finnsbackan puiston kunnostaminen (suunnittelu) liikennejärjestelyt sekä ympäristö- ja velvoitepysäköinti lisäksi tutkitaan toteuttamisen rahoitusmahdollisuudet Kolsari, Länsi-Kolsari edellyttää maankäyttösopimusta, tukee keskuksen Heikkilän osayleiskaava tukee keskuksen Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaava tukee keskuksen Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava tukee keskuksen Kolsarin pientalovaltaisen asuntoalueen viimeinen vaiheen sijoittuu luonnonympäristöltään ja maisemaltaan haasteelliseen, mutta erittäin kiinnostavaan paikkaan perinteisen pääosaltaan pientalovaltaisen alueen kaavoitus tavoitteena asukasluvun kasvattaminen niin, että alueen perinteikkyys, rakennuskannan omaleimaisuus ja luontoarvot säilyvät, lisäksi kaavassa määritellään alueen liikennejärjestelmä ja asemakaavoitettavat alueet kehityskuvan ja tavoiteasettelun perusteella laadittavassa osayleiskaavassa osoitetaan keskuksen liikennejärjestelmä ja joukkoliikenne, palvelurakenne, virkistysyhteydet, maisema- ja ympäristöarvot, uudet asuntoalueet rakennusoikeuksineen ja suunnitelma alueen vaiheittaisesta asemakaavoituksesta kehityskuvan ja tavoiteasettelun perusteella laadittavassa osayleiskaavassa osoitetaan uutta rakentamista nykyisen taajaman pohjois- ja länsipuolelle, pääpaino tulee olemaan asuntotuotantomahdollisuuksien lisäämisessä yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa NCC-Sato Hgin kaup , maankäyttösopimuksen päiväkoti, muutoin erillinen päätös Kolsarin koulu ja päiväkoti, muu aikais erillinen päätös Valtion Asuntorahastolta tukea rakentamiseen, kunnan tonttitarjonta alueen toteuttaminen edellyttää asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen erillinen päätös erillinen päätös konsulttityö, alueen toteuttaminen edellyttää asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen (2500) OAS 2007 luonnos 2008 ehdotus erillinen päätös erillinen päätös konsulttityö, alueen toteuttaminen edellyttää ainakin osittain asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen vuosittain aloitettavat uudet kaavahankkeet osoitettu punasävyllä asuntoalueiden asemakaavat tai niiden muutoskaavat on osoitettu tummennetulla asuntoalueiden, työpaikka-alueiden ja kaupallisten palveluiden alueet tai niiden muutoskaavat on osoitettu vihreällä värillä työpaikka-alueiden sekä kaupallisten alueiden asemakaavat tai niiden muutoskaavat sekä ranta-asemakaavat ja muut suunnitelmat on osoitettu vaalealla osayleiskaavat tai niihin verrattavat aluesuunnitelmat on osoitettu kellertävällä sävyllä 1

2 Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2007 suunnittelukohteet Kantvik, Liikealue, muutos (Kantvik II A) edellyttää maankäyttösopimusta, tukee keskuksen Kantvik, Sepänkannas II tukee keskuksen Kantvik, Sepänkannas III tukee keskuksen Kantvik, Eteläsatama ja Merikantvik IV (satama ja sen lähiympäristö), edellyttää aieja maankäyttösopimusta, tukee keskuksen Edesholmen, ranta-asemakaava, muutos uusien liikennejärjestelyjen ansiosta päiväkodin liikenne selkeytyy ja uuden päivittäistavarakaupan toteutumisen ansiosta palvelutaso Kantvikissa turvattu ( ajantasaisuus) pientalovaltaisen asuntoalueen suunnitteluun liittyy mm. Upiniementien liikenneturvallisuus edellyttää neuvotteluja Tiehallinnon kanssa, lisäksi liikennemelu ja joukkoliikenneyhteyksien parantaminen Sepänkannaksen asuntoalueiden eteläpuolelle sijoittuvalla pienehköllä asuntoalueella on liito-oravan elinympäristöjä, jotka rajoittavat rakentamista, lisäksi joukkoliikenneyhteyksien parantaminen satamatoiminta, pienvenesataman suunnittelu ja em. toimintoihin liittyvät palveluyritykset ( ajantasaisuus), myös kunnan omistamien alueiden kaavoitus asumiselle ja siirtolapuutarhatoiminnalle (käsittää Merikantvikin ideasuunnitelman viimeisimmän vaiheen eli Merikantvik IV:n toteuttamisen), lisäksi liikenneturvallisuus ja joukkoliikenneyhteyksien parantaminen vesistön ylittävä ajoyhteys mantereelta saareen, lisäksi poikkeaminen Rannikon ja saariston osayleiskaavasta ( ajantasaisuus) Varuboden hyväksyminen kaava valmis, odottaa hyväks.käsittelyä ehdotus Helsingin kaupunki OAS ja ehdotus yksityinen luonnos ja ehdotus , maankäyttösopimuksen talo 2008, maankäyttösopimuksen päivittäistavarakauppa ja asunto , Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2007 suunnittelukohteet Masala, kortteli 2030, muutos (ns. Terramaren alue),, Masala, Tinanpuisto, korttelit , muutos (ns. Siemensin ja areenan alueet),, Masala, kortteli 2020, muutos, Masala, Kartanonranta, Sundet III maankäyttösopimus Eke-yhtiöiden kanssa, edellyttää maankäyttösopimusta Hgin seurayhtymän kanssa Masala, Kartanonranta Sundet II, muutos Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava Masalan keskustan keskeisten korttelien maankäytön muuttaminen on tärkeää alue on tarkoitus kaavoittaa liiketilaa (uusi päivittäistavarakauppa) ja asuntoja näin Masalan taajamakuva muuttuu merkittävästi viihtyisämmäksi ja lisää alueen kiinnostavuutta ( ajantasaisuus) maankäyttö muutetaan palvelemaan asumista, elinkeinotoimintaa, liia (urheiluhallit) ja virkistystä (mm. Masalan nuorisoteatterin tarpeita), hanke parantaa Masalan keskustan ilmettä ja palvelutasoa, alueen liittäminen kunnalliseen vesihuoltojärjestelmään, lisäksi liikennejärjestelyt ja melu ( ajantasaisuus) rakentamattoman liiketalokorttelin muuttaminen rivitalojen korttelialueeksi (asemakaava uusittaneen laajemmalta alueelta, ajantasaisuus) Kartannonrannan viimeinen vaihe rajoittuu Espoonlahden luonnonsuojelullisesti arvokkaaseen alueeseen, yleisesti Kartanonrannan edellyttää Sundsbergintien liikenneturvallisuuden parantamista ja neuvotteluja Tiehallinnon kanssa OAS 2007 ehdotus OAS 2007 ehdotus ja Sato 25 OAS ja ehdotus 2007 hyväksy Eke-yhtiöt Hgin seurayhtymä ei merkittäviä sisältömuutoksia kaavaan, lähinnä nimistön tarkistaminen ( ajantasaisuus) uudelle merkittävälle työpaikka-alueelle sijoittuu vähittäiskaupan suuryksiköitä, toimitilaa ja toimistoja - edellyttää selkeää tavoiteasettelua ja Länsiväylän (kantatie 51) jatkamista moottoritienä Kirkkonummelle, työ käynnistyy alueen kehityskuvan laatimisella , maankäyttösopimuksen kunnall.tekn, rak , maankäyttösopimuksen, kunnan tonttitarjonta maankäyttösopimuksen kunnall.tekn. toteutus vaiheittain , maankäyttösopimuksen Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2007 suunnittelukohteet kehityskuva 2007 ehdotus Veikkola, kortteli 212, muutos Turunväylän melusuojaus ja yritystoiminnan edellytysten parantaminen, lisäksi käytävän varaaminen Espoo-Lohja rautatielle ( ajantasaisuus) hyväks.käsittelyä kaava valmis, odottaa edellyttää maankäyttösopimusta Veikkola, uusi koulu, muutos paikka uudelle koululle ( ajantasaisuus) ehdotus 2007 Veikkola, Perälänjärvi, muutos nykyisen kaava ajantasaisuuden tarkistaminen mm. vesihuollon järjestämiseksi sekä liikennejärjestelyt, lisäksi käytävän varaaminen Espoo-Lohja rautatielle ( ajantasaisuus) Veikkola, Suonsyrjä, muutos nykyisen kaava ajantasaisuuden tarkistaminen mm. vesihuollon ja liikenteen järjestämiseksi ( ajantasaisuus) ehdotus ja kunnall.tekn. toteutus OAS 2007 ehdotus vaiheittain aikais. liike 2009, asunto Kartanonrannan koulu ja päiväkoti, muu erillinen päätös erillinen päätös konsulttityö, alueen toteuttaminen edellyttää asemakaavoitusta kunnall.tekn. toteutus 2009 koulu täydenn täydenn. -11 Muut kohteet, vuoden 2007 suunnittelukohteet Yleis muutokset (EO/M alueet) koskee louhimoita koskevan kaavamerkinnän poistamista ehdotus ja kv:n päätös Tiehallinto vastaa melusuojauksen rakentamisesta 2

3 hyväksyminen Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2008 suunnittelukohteet Keskusta, Gesterby ja Kyrkvalla, muutos Laajakallio, radanvarsi edellyttää maankäyttösopimusta talo konsulttityö Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava konsulttityö Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaava erillinen päätös erillinen päätös vesihuollon tukee keskuksen keskuksen koillispuolen tiivistyvän haja-asutuksen ohjaamiseksi laadittava osayleiskaava, jonka suunnittelun yhteydessä tutkitaan mm. kunnallisteknisten verkoston laajentamistarpeet sekä linjataan uusi ajoneuvoyhteys keskuksesta Masalaan ja pohjoiseen 500 OAS 2008 luonnos ehdotus 2009 hyväks. Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2008 suunnittelukohteet Kantvik, Eteläsatama ja Merikantvik IV -09 konsulttityö (satama ja sen lähiympäristö), edellyttää aieja maankäyttösopimusta Kantvik, Sepänkannas III Edesholmen, ranta-asemakaava, muutos konsulttityö Haga II, ranta-asemakaava, muutos nykyisen ranta-asema uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi ( ajantasaisuus) yksityinen OAS ja ehdotus ja Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2008 suunnittelukohteet Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma Masala, kortteli 2030, muutos (ns. Terramaren alue), Masala, Tinanpuisto, korttelit , muutos (ns. Siemensin ja areenan alueet), Masala, kortteli 2020, muutos Masala, korttelit 2022 ja 2023, muutos, Masala, kortteli 2009, muutos, jos Jorvas, Jorvaksenkolmio, muutos Jorvas, vähittäiskaupan suuryksikkö (kantatien 51 ja Kehä III:n risteysalue) laaditaan Masalan keskustan alueelle laatu- ja ympäristösuunnitelma julkisten alueiden, pääväylien, katujen ja ulkoilureittien käsittelyssä, lisäksi keskitytään kaupunkikuvan parantamiseen mm. ympäristöä rakentamalla kirkon lähiympäristön alueen kehittäminen tyhjentyneiden liikerakennusten korvaaminen kerrostaloasumisella (osin nuorisoasuntoja, ajantasaisuus) nykyisen huonossa kunnoissa olevan rivitalokorttelin maankäytön ja rakennusten suunnittelu Masalan kaupunkikuvaan parantaen ( ajantasaisuus) kantatien 51 ja Finnträsk-järven väliselle vyöhykkeelle sijoittuva pientaloalue, jonka yhteyteen sijoittuu mahdollinen leirikeskus ja muu yleishyödyllinen toiminta, lisäksi suunnittelussa otettava liikennejärjestelyt ja melu sisältöperiaatteet nykyvaatimuksien ja moottoritiesuunnitelman mukaisiksi tarkempi tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa ( ajantasaisuus), lisäksi liikennejärjestelyt ja esim. huoltoasemalle uusi paikka hankkeen suunnittelu voidaan käynnistää aikaisintaan, kun osayleiskaavaluonnoksen palaute on käsitelty ja Kirkkonummen liikenneverkko- ja liikenneturvallisuusselvityksen päivittäminen on edennyt riittävän pitkälle hyväks. konsulttityö -09 konsulttityö konsulttityö -08 NCC OAS ja luonnos 2008 ehdotus ja hyväks VVO OAS ja ehdotus 2008 hyväks Eke-yhtiöt Tiehallinto 100 OAS ja luonnos 2008 ehdotus 2009 OAS ja luonnos 2008 ehdotus ja hyväks.2009 OAS ja luonnos 2008 ehdotus 2009 vaiheitain -11, maankäyttösopimuksen 2009, maankäyttösopimuksen, maankäyttösopimuksen 2011 muu 2011, asunto aikais konsulttityö Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava hyväks konsulttityö Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2008 suunnittelukohteet Veikkola, Suonsyrjä, muutos Kurkgård, ranta-asemakaava, muutos nykyisen ranta-asema uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi ( ajantasaisuus) yksityinen OAS ja luonnos 2008 ehdotus ja hyväks. Kylmälän osayleiskaava rakentamispaine suuri: ohjattu maankäyttö eheyttää kylärakennetta sekä asumisen ja virkistyksen ohjaamista alueella (mm. ulkoilu- ja hevosreitit), samalla tutkitaan mm. liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdollisuudet sekä selvitetään alueen palvelutarve (mm. vesihuolto) 2009 OAS 2008 luonnos 2009 kunnan yritystonttitarjonta, kunnan yritystonttitarjonta konsulttityö erillinen päätös erillinen päätös vesihuollon 3

4 hyväksyminen( arvio) Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialue), vuoden 2009 suunnittelukohteet Keskusta, Vesitorninmäki Keskusta, kortteli 105 muutos (koulukeskuksen alue) Vols, muutos, tukee keskuksen Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava tukee keskuksen asemakaava on tärkeä keskuksen asukasluvun kasvattamiseksi, tutkitaan mahdollisen uuden koulun sijoittamista alueelle ja keskustatoimintoihin tukeutuvaa asuinrakentamista, joka perustuu sekä kerrostalorakentamiseen että tiivis-matala periaatteeseen kunnan koulupäätöksistä keskusta-alueella; koulukorttelin kaavoittaminen merkittävältä osalta asumiselle, lisäksi kehätieyhteyden varaaminen kaavassa ( ajantasaisuus) luonnonläheisen asuntoalueen suunnittelu (asema ajantasaisuus) tarkka tavoiteasettelu (esim. vesihuollon järjestäminen keskuksen 2. vaiheen osayleis järjestelyjen kautta), lisäksi joukkoliikenneyhteyksien parantaminen NCC-Sato K-nummen srk-yhtymä OAS 2009 luonnos hyväks OAS ja luonnos OAS ja luonnos 2009 Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaava hyväks. Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet Kantvik, eteläsatama ja Merikantvik IV (satama ja sen lähiympäristö) edellyttää aieja maankäyttösopimusta Kantvik, Merikantvik I tukee keskuksen ranta-alueelle suunniteltavan ensimmäinen vaiheen pientalovaltainen asuntoalue kytkeytyy jo olemassa olevaan asuntoalueeseen, toisessa vaiheessa (asuinkerrostalot, tori ja rantaraitti) on tarkoitus toteuttaa päiväkoti, joka palvelisi myös ensimmäisen vaiheen aluetta, lisäksi joukkoliikenneyhteyksien parantaminen OAS 2009 luonnos ehdotus , maankäyttösopimuksen aikais. 2014, maankäyttösopimuksen tai muut talo mahdoll. koulu ja päiväkoti, asunto tutkitaan kunnan maiden maankäyttöä kunnan tonttitarjonta -09 konsulttityö Haga II, ranta-asemakaava, muutos -09 konsulttityö Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet ympäristö- ja, uusi Merkikantvikin asuntoalue kaavoitetaan neljässä vaiheessa Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma hyväks. konsulttityö Masala, korttelit 2037, 2038, 2040 ja 2041, muutos edellyttää aie- ja maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia nostetaan, tukee Masalan rakentamattomien kerrostalokortteleiden mahdollinen tehokkuuden nostaminen rautatieaseman tuntumassa ja olemassa olevan tilanteen todentaminen ( ajantasaisuus) YIT 100 OAS ja luonnos Masala, kortteli 2009, muutos, jos Masala, kortteli 2030, muutos (ns. Terramaren alue), Masala, korttelit 2022 ja 2023, muutos Jorvas, Jorvaksenkolmio, muutos Jorvas, Keski-Jorvas edellyttää aie- ja maankäyttösopimuksia Vähittäiskaupan suuryksikkö (kantatien 51 ja Kehä III:n risteysalue), nykyisen huonossa kunnoissa olevan rivitalokorttelin maankäytön ja rakennusten suunnittelu Masalan kaupunkikuvaan parantaen ( ajantasaisuus) pientalovaltaisen asuntoalueen suunnittelu käsittää myös Pokrovan luostarin alueet ja liikenneturvallisuuden parantamisen ( ajantasaisuus) VVO hyväks konsulttityö hyväks OAS 2009 luonnos konsulttityö konsulttityö Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava hyväks konsulttityö Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet Veikkola Suonsyrjä, muutos Kurkgård, ranta-asemakaava, muutos hyväks Kylmälän osayleiskaava 4

5 hyväksyminen Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialue), vuoden suunnittelukohteet talo Keskusta, Vesitorninmäki hyväks konsulttityö Keskusta, kortteli 105, muutos (koulukeskuksen alue) Heikkilä, Degerberget, tukee keskuksen Heikkilän osayleis länsipuolella kunnan vuokra-asuntojen ja kunnantalon alueen käsittävä kaavoitus painottuu rivi- ja pientaloasuntotuotantoon, lisäksi otettava huomioon liikennemelu 100 OAS ja luonnos ehdotus , maankäyttösopimuksen asunto aikais Vols, muutos, tukee keskuksen asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi kaavojen uudistaminen laaditaan vaiheittain: kiireellisimpiä ovat kadunnimimuutoksen edellyttävät asema muutokset, asemakaavoja uusitaan vastaamaan nykyisiä jos säännöstöjä, samalla selvitetään maankäytön ajantasaisuus Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava konsulttityö Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaava hyväks. Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Kantvik, Merikantvik I tukee keskuksen asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi jos kaavojen uudistaminen laaditaan vaiheittain: kiireellisimpiä ovat kadunnimimuutoksen edellyttävät asema muutokset, asemakaavoja uusitaan vastaamaan nykyisiä säännöstöjä, samalla selvitetään maankäytön ajantasaisuus Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet ympäristö- ja Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma hyväks. konsulttityö Masala, korttelit 2037, 2038, 2040 ja 2041, muutos edellyttää aie- ja maankäyttösopimuksia, jos -09 konsulttityö Keski-Jorvas hyväks. Jorvas, vähittäiskaupan suuryksikkö (kantatien 51 ja Kehä III:n risteysalue) konsulttityö Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Aavaranta, muutos muutos käyttötarkoituksen tarkistaminen asuntotuotantoon ja JTO:n tavoitteiden mukaiseksi, lisäksi maankäyttö edellyttänee keskus-veckalahti-aavaranta siirtoviemärihankkeen toteuttamista yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa ( ajantasaisuus) OAS ja luonnos 2009 ehdotus Kylmälän osayleiskaava Veikkolan osayleiskaava tukee Veikkolan keskustan suunnittelu aloitetaan laatimalla Veikkolalle kehityskuva maankäytön suunnitteluhaasteita ovat alueen kytkeminen Histan alueeseen, mikä synnyttää tarpeita kehittää ajoneuvoyhteyksiä ja parantaa nykyisiä liikennejärjestelyjä, varata käytävä mahdolliselle Espoo-Lohja radalle ja osoittaa mahdollisen uuden aseman välittömään läheisyyteen asumista ja palveluja, samalla tutkitaan virkistysyhteydet myös Nuuksion suuntaan OAS kehityskuva luonnos 2011 hyväks , maankäyttösopimuksen alueen toteuttaminen edellyttää ainakin osittain asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen 5

6 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskus ja sen lähialue), vuoden 2011 suunnittelukohteet Keskusta, Vesitorninmäki Keskusta, kortteli 105, muutos (koulukeskuksen alue) Heikkilä, Degerberget, tukee keskuksen Heikkilä, Heikkilä I asemakaava, muutos ja laajennus, jos, tukee keskuksen Vols, muutos, tukee keskuksen asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi jos laaditaan Heikkilän oyk:n periaatteiden mukaisesti tavoitteena parantaa alueen lähiympäristöä ja kaavoittaa kunnan maat asuntotuotantoa varten, samalla selvitetään nykyisten kerrostalojen pysäköintijärjestelyt ja alueen muu liikenneturvallisuus ( ajantasaisuus) hyväksyminen talo hyväks konsulttityö 100 OAS ja luonnos ehdotus 2011 Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2011 suunnittelukohteet Kantvik, Merikantvik I alue suunnitellaan neljässä vaiheessa, tukee keskuksen Kantvik, Merikantvik II alue suunnitellaan neljässä vaiheessa, tukee keskuksen asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi jos Pikkalan alueen maankäytön ideasuunnitelma rantavyöhykkeelle suunniteltavan pienkerrostalovaltainen alue kaupunkivilloineen, kytkeytyy vesiaiheeseen rantaraitteineen ja toreineen tarvitaan palveluja (mm. päiväkoti ja pienvenetoiminta), lisäksi otettava huomioon satamien vaikutukset ja parannetaan joukkoliikenneyhteyksiä tutkitaan yleis maankäytöstä poikkeavia ratkaisuja (mm. asuminen, virkistys ja uudentyyppisiä työpaikka-alueita sekä joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia) sekä satamatoimintojen monipuolistamista 1000 OAS ja luonnos 2011 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2011 suunnittelukohteet Masala, Suvimäki Masala, kortteli 2055, muutos (Astra Zenica), edellyttää aie- ja maakäyttösopimusta, tukee Masalan Masala, korttelit 2037, 2038, 2040 ja 2041, muutos edellyttää aie- ja maankäyttösopimuksia, jos Masala, kortteli 2009, muutos Masalan, Pentfallin ja Hvittorpin osayleiskaava Luoman osayleiskaava tukee kylän omaleimaisuutta ja Masalan keskustan uusi asuntoalue sijoittuu Espoonlahden Natura-alueen tuntumaan ja Kartanonrannan pohjoispuolelle, ajoneuvoliikenne edellyttää Sundetin ylittävää siltaa Masalan ja sen läntisten alueiden kehittäminen (työ aloitetaan laatimalla kehityskuva) yhdysrakenne eheytyy (alueella kunnan maanomistusta) sekä Masalan liittäminen ns. Keskusmetsän virkistysalueeseen, lisäksi tutkitaan liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdollisuudet sekä uusien asukkaiden edellyttämät palvelutarpeet kylärakenne eheytyy, samalla tutkitaan liikenneturvallisuuden parantamismahdollisuudet sekä selvitetään alueen palvelutarve (mm. vesihuolto), lisäksi aluevaraukset virkistykselle sekä mm. ulkoilu- ja hevosreiteille Skanska Oy yksityinen aloitus valmis OAS 2011 luonnos (n. 2500) hyväks. OAS 2011 kehityskuva 2011 luonnos 2012 ehdotus 2013 hyväks OAS ja luonnos 2011 hyväks kunnall.tek.rak edellyttää suuria investointeja ympäristö- ja erillinen päätös erillinen päätös 2013, maankäyttösopimuksen asunto aikais erillinen päätös erillinen päätös alueen toteuttaminen edellyttää ainakin osittain asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen erillinen päätös erillinen päätös Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2011 suunnittelukohteet Aavarannan asemakaava, muutos konsulttityö Kylmälän osayleiskaava Veikkolan osayleiskaava hyväks tukee Veikkolan keskustan 6

asukkaita / asuntoja (arvio) kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset

asukkaita / asuntoja (arvio) kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe, Keskusta, Asemanseutu, 3. vaihe, Keskusta, Kirkkotori, edellyttää pysäköimissopimuksia,

Lisätiedot

asukkaat / asunnot (uudet, arvio) riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset NCC, Sato seurakunta yksityiset

asukkaat / asunnot (uudet, arvio) riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset NCC, Sato seurakunta yksityiset Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Kirkkotori, edell. mahdoll. sopimuksia Keskusta, Asemanseutu, 4. vaihe, Keskusta, Munkinniitty (Prisman alue)

Lisätiedot

uudet asukk. / asunn. (arvio) LiVi VR-yhtymä kunta asukk. 200-300 asunn. 100-150 sisällöstä kunta yksityiset riippuu kaavan kunta yksityiset NCC Sato

uudet asukk. / asunn. (arvio) LiVi VR-yhtymä kunta asukk. 200-300 asunn. 100-150 sisällöstä kunta yksityiset riippuu kaavan kunta yksityiset NCC Sato Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Munkinmäenpuisto, muutos Keskusta, Kirkkolaaks kauppakeskus, muutos Keskusta, Tallinmäki, muutos (korttelit 110,

Lisätiedot

uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta

uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Keskusta, Munkinmäenpuisto, muutos Keskusta, Munkinniitty, muutos ja laajennus Keskusta, Tallinmäki, muutos (käsittäen

Lisätiedot

Johdanto. - valtuuston päätös kehityskuvan laatimisesta - maankäyttövisio on laadittu kunnan kehityskuvan laadinnan pohjaksi

Johdanto. - valtuuston päätös kehityskuvan laatimisesta - maankäyttövisio on laadittu kunnan kehityskuvan laadinnan pohjaksi Johdanto Jokaisella organisaatiolla tulee olla näkemys siitä, mihin se on menossa, tai ainakin tahtotila haluamastaan suunnasta. Kunnan toimintaympäristö on monella tapaa stabiilimpi kuin yrityksen mutta

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Dnr 000/000/2012 Kh nro 0/00.0.2000 00 I Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi INKILÄNPORTTI Asemakaavalla muodostuvat korttelit 3070-3073 sekä niihin rajautuvat tie-, katu-, virkistys-

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSTAN KAAVARUNKO 2030 SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.12.2013 P21608P001 TIIVISTELMÄ Ylivieskan kaupungin Keskustan kaavarunko 2030

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 TOIMENPIDEOHJELMA 2011-2020 1(16) Tyt / projektit / T.Hokkanen 27.2.2011 ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 ESPOON KAUPUNKI ESPOON KESKUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTI PL 49 02070

Lisätiedot

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Kirkkonummen kunta Kh 6.11.2006 Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Gesterbyn (korttelit 1-31), Kyrkvallan (korttelit 1-6) ja Gesterbyntien (kortteli 14) asemakaavat

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014. Tekninen lautakunta 6.5.2014 41 Kunnanhallitus 12.5.2014 116

KAAVOITUSKATSAUS 2014. Tekninen lautakunta 6.5.2014 41 Kunnanhallitus 12.5.2014 116 KAAVOITUSKATSAUS 2014 Tekninen lautakunta 6.5.2014 41 Kunnanhallitus 12.5.2014 116 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 velvoittaa kunnan laatimaan kaavoituskatsauksen kerran vuodessa.

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 )

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) 1 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie Kaavatunnus: 2-223 Asianumero: xx-xx-20xx Kaav.ltk: 17.04.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie Asemakaavanmuutos koskee kortteleita 2406, 2417 sekä virkistys-, puisto-

Lisätiedot

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012 KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAAN MUUTOS JA LAAJENNUS 00 LUONNOS.5.0 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 7 A 9000 OULU Puhelin 00 600 Telefax 00 60 Y-tunnus 05680-5 ireilletulokuulutus.8.0 Hyväksytty kunnanhallituksessa..0

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII KAAVAPROSESSIoooooooiiiiiiiiiio ooooooooooooooooo MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII VIREILLETULO KAAVOITUSVAIHE KH päättää osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tavoitteiden asettaminen AIKATAULU 2013-2016

Lisätiedot