uusia asukkaita (arvio) kunta RHK VR-Rata Oy yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uusia asukkaita (arvio) kunta RHK VR-Rata Oy yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset"

Transkriptio

1 hyväksyminen Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2007 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, muutos edellyttää maankäyttösopimusta, jos rakennusoikeuksia nostetaan Keskusta, Finnsbacka, muutos edellyttää maankäyttösopimusta, jos rakennusoikeuksia nostetaan Keskusta, Ervastintie, muutos edellyttää maankäyttö- ja pysäköintisopimuksia Keskusta, Kirkkolaakso edellyttää maankäyttö- ja pysäköintisopimuksia Keskusta, Kirkkotori edellyttää pysäköintisopimuksia Keskusta, Gesterby ja Kyrkvalla, muutos Laajakallio, radanvarsi edellyttää maankäyttösopimusta Laajakallio, kortteli 601, muutos suunnittelu perustuu Kirkkonummen aseman yleissuunnitelmaan, lisäksi asemakaava mahdollistaa terveyskeskuksen laajentamisen, lisäksi selvitetään tilaavievän kaupan sijoittumismahdollisuudet alueelle sekä kartanoalueen soveltuvuus asuntotuotantoon ( ajantasaisuus) suunnittelu käsittää päiväkodin pysäköinti- ja liikennejärjestelyt sekä omakotialueen maankäytön tehostamisen ( ajantasaisuus) uusi pääkatu ja ns. Spar-korttelin muuttaminen liike- ja asuinkäyttöön, liikennejärjestelyt ja muun toiminnan liittäminen osaksi vetovoimaista keskusta ( ajantasaisuus) alueelle sijoittuu päivittäistavarakaupan suuryksikkö ja liiketilaa sekä kerrostalovaltainen asuntoalue - suunnittelussa otettava huomioon kaupan suuryksikön aiheuttamat liikennejärjestelyt (edellyttävät neuvotteluja Tiehallinnon kanssa) sekä lisäksi Jolkbynjokivarren puiston suunnittelu suunnittelu käsittää torin, kirjaston ja kirkon alueen sekä sen pohjoispuolelle sijoittuvien uusien toimintojen, kuten pysäköintilaitoksen, kulttuurikeskuksen (ns. juhlatalo) ja liiketilojen mahdollisen laajentamisen ( ajantasaisuus) asuntoalueiden nykyisten kaavojen ajantasaisuuden tarkistaminen ja Gesterbyn ja Kantohaan asuntoalueiden liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen tutkiminen, samalla osoitetaan suunnittelualueelta uusi paikka koululle ( ajantasaisuus), keskuksen 1. vaiheen osayleiskaavaehdotusta tarkistetaan mahdollisten tässä hankkeessa syntyvien muutosten perusteella Laajakallion viimeinen asemakaava-alue rautatien tuntumassa, kaava mahdollistaa Tolsan rautatiepysäkin rakentamisen uuteen paikkaan. korttelin 601 liiketontin korttelialue muutetaan asuinkerrostalorakentamiselle, samalla tehdään mahdolliset muut vähäiset tarkistukset kaavaan RHK VR-Rata Oy K-nummen seurayhtymä Ratahallintokeskus edellyttää suuria investointeja kaava valmis, odottaa hyväks.käsittelyä edellyttää suuria investointeja , maankäyttösopimuksen ehdotus ehdotus OAS ja ehdot , mahdoll. maankäyttösopimuksen talo terveyskeskuksen laajennus, muu vaiheittain keskustan uusi päiväkoti, muu kirjaston laajentaminen mahdollinen koulu, mahdollinen asunto aikais. asunto käynnistyy v konsulttityö, linja-autoliikenteen vaikutusselvitys, velvoitepysäköinti Finnsbackan puiston kunnostaminen (suunnittelu) liikennejärjestelyt sekä ympäristö- ja velvoitepysäköinti lisäksi tutkitaan toteuttamisen rahoitusmahdollisuudet Kolsari, Länsi-Kolsari edellyttää maankäyttösopimusta, tukee keskuksen Heikkilän osayleiskaava tukee keskuksen Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaava tukee keskuksen Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava tukee keskuksen Kolsarin pientalovaltaisen asuntoalueen viimeinen vaiheen sijoittuu luonnonympäristöltään ja maisemaltaan haasteelliseen, mutta erittäin kiinnostavaan paikkaan perinteisen pääosaltaan pientalovaltaisen alueen kaavoitus tavoitteena asukasluvun kasvattaminen niin, että alueen perinteikkyys, rakennuskannan omaleimaisuus ja luontoarvot säilyvät, lisäksi kaavassa määritellään alueen liikennejärjestelmä ja asemakaavoitettavat alueet kehityskuvan ja tavoiteasettelun perusteella laadittavassa osayleiskaavassa osoitetaan keskuksen liikennejärjestelmä ja joukkoliikenne, palvelurakenne, virkistysyhteydet, maisema- ja ympäristöarvot, uudet asuntoalueet rakennusoikeuksineen ja suunnitelma alueen vaiheittaisesta asemakaavoituksesta kehityskuvan ja tavoiteasettelun perusteella laadittavassa osayleiskaavassa osoitetaan uutta rakentamista nykyisen taajaman pohjois- ja länsipuolelle, pääpaino tulee olemaan asuntotuotantomahdollisuuksien lisäämisessä yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa NCC-Sato Hgin kaup , maankäyttösopimuksen päiväkoti, muutoin erillinen päätös Kolsarin koulu ja päiväkoti, muu aikais erillinen päätös Valtion Asuntorahastolta tukea rakentamiseen, kunnan tonttitarjonta alueen toteuttaminen edellyttää asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen erillinen päätös erillinen päätös konsulttityö, alueen toteuttaminen edellyttää asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen (2500) OAS 2007 luonnos 2008 ehdotus erillinen päätös erillinen päätös konsulttityö, alueen toteuttaminen edellyttää ainakin osittain asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen vuosittain aloitettavat uudet kaavahankkeet osoitettu punasävyllä asuntoalueiden asemakaavat tai niiden muutoskaavat on osoitettu tummennetulla asuntoalueiden, työpaikka-alueiden ja kaupallisten palveluiden alueet tai niiden muutoskaavat on osoitettu vihreällä värillä työpaikka-alueiden sekä kaupallisten alueiden asemakaavat tai niiden muutoskaavat sekä ranta-asemakaavat ja muut suunnitelmat on osoitettu vaalealla osayleiskaavat tai niihin verrattavat aluesuunnitelmat on osoitettu kellertävällä sävyllä 1

2 Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2007 suunnittelukohteet Kantvik, Liikealue, muutos (Kantvik II A) edellyttää maankäyttösopimusta, tukee keskuksen Kantvik, Sepänkannas II tukee keskuksen Kantvik, Sepänkannas III tukee keskuksen Kantvik, Eteläsatama ja Merikantvik IV (satama ja sen lähiympäristö), edellyttää aieja maankäyttösopimusta, tukee keskuksen Edesholmen, ranta-asemakaava, muutos uusien liikennejärjestelyjen ansiosta päiväkodin liikenne selkeytyy ja uuden päivittäistavarakaupan toteutumisen ansiosta palvelutaso Kantvikissa turvattu ( ajantasaisuus) pientalovaltaisen asuntoalueen suunnitteluun liittyy mm. Upiniementien liikenneturvallisuus edellyttää neuvotteluja Tiehallinnon kanssa, lisäksi liikennemelu ja joukkoliikenneyhteyksien parantaminen Sepänkannaksen asuntoalueiden eteläpuolelle sijoittuvalla pienehköllä asuntoalueella on liito-oravan elinympäristöjä, jotka rajoittavat rakentamista, lisäksi joukkoliikenneyhteyksien parantaminen satamatoiminta, pienvenesataman suunnittelu ja em. toimintoihin liittyvät palveluyritykset ( ajantasaisuus), myös kunnan omistamien alueiden kaavoitus asumiselle ja siirtolapuutarhatoiminnalle (käsittää Merikantvikin ideasuunnitelman viimeisimmän vaiheen eli Merikantvik IV:n toteuttamisen), lisäksi liikenneturvallisuus ja joukkoliikenneyhteyksien parantaminen vesistön ylittävä ajoyhteys mantereelta saareen, lisäksi poikkeaminen Rannikon ja saariston osayleiskaavasta ( ajantasaisuus) Varuboden hyväksyminen kaava valmis, odottaa hyväks.käsittelyä ehdotus Helsingin kaupunki OAS ja ehdotus yksityinen luonnos ja ehdotus , maankäyttösopimuksen talo 2008, maankäyttösopimuksen päivittäistavarakauppa ja asunto , Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2007 suunnittelukohteet Masala, kortteli 2030, muutos (ns. Terramaren alue),, Masala, Tinanpuisto, korttelit , muutos (ns. Siemensin ja areenan alueet),, Masala, kortteli 2020, muutos, Masala, Kartanonranta, Sundet III maankäyttösopimus Eke-yhtiöiden kanssa, edellyttää maankäyttösopimusta Hgin seurayhtymän kanssa Masala, Kartanonranta Sundet II, muutos Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava Masalan keskustan keskeisten korttelien maankäytön muuttaminen on tärkeää alue on tarkoitus kaavoittaa liiketilaa (uusi päivittäistavarakauppa) ja asuntoja näin Masalan taajamakuva muuttuu merkittävästi viihtyisämmäksi ja lisää alueen kiinnostavuutta ( ajantasaisuus) maankäyttö muutetaan palvelemaan asumista, elinkeinotoimintaa, liia (urheiluhallit) ja virkistystä (mm. Masalan nuorisoteatterin tarpeita), hanke parantaa Masalan keskustan ilmettä ja palvelutasoa, alueen liittäminen kunnalliseen vesihuoltojärjestelmään, lisäksi liikennejärjestelyt ja melu ( ajantasaisuus) rakentamattoman liiketalokorttelin muuttaminen rivitalojen korttelialueeksi (asemakaava uusittaneen laajemmalta alueelta, ajantasaisuus) Kartannonrannan viimeinen vaihe rajoittuu Espoonlahden luonnonsuojelullisesti arvokkaaseen alueeseen, yleisesti Kartanonrannan edellyttää Sundsbergintien liikenneturvallisuuden parantamista ja neuvotteluja Tiehallinnon kanssa OAS 2007 ehdotus OAS 2007 ehdotus ja Sato 25 OAS ja ehdotus 2007 hyväksy Eke-yhtiöt Hgin seurayhtymä ei merkittäviä sisältömuutoksia kaavaan, lähinnä nimistön tarkistaminen ( ajantasaisuus) uudelle merkittävälle työpaikka-alueelle sijoittuu vähittäiskaupan suuryksiköitä, toimitilaa ja toimistoja - edellyttää selkeää tavoiteasettelua ja Länsiväylän (kantatie 51) jatkamista moottoritienä Kirkkonummelle, työ käynnistyy alueen kehityskuvan laatimisella , maankäyttösopimuksen kunnall.tekn, rak , maankäyttösopimuksen, kunnan tonttitarjonta maankäyttösopimuksen kunnall.tekn. toteutus vaiheittain , maankäyttösopimuksen Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2007 suunnittelukohteet kehityskuva 2007 ehdotus Veikkola, kortteli 212, muutos Turunväylän melusuojaus ja yritystoiminnan edellytysten parantaminen, lisäksi käytävän varaaminen Espoo-Lohja rautatielle ( ajantasaisuus) hyväks.käsittelyä kaava valmis, odottaa edellyttää maankäyttösopimusta Veikkola, uusi koulu, muutos paikka uudelle koululle ( ajantasaisuus) ehdotus 2007 Veikkola, Perälänjärvi, muutos nykyisen kaava ajantasaisuuden tarkistaminen mm. vesihuollon järjestämiseksi sekä liikennejärjestelyt, lisäksi käytävän varaaminen Espoo-Lohja rautatielle ( ajantasaisuus) Veikkola, Suonsyrjä, muutos nykyisen kaava ajantasaisuuden tarkistaminen mm. vesihuollon ja liikenteen järjestämiseksi ( ajantasaisuus) ehdotus ja kunnall.tekn. toteutus OAS 2007 ehdotus vaiheittain aikais. liike 2009, asunto Kartanonrannan koulu ja päiväkoti, muu erillinen päätös erillinen päätös konsulttityö, alueen toteuttaminen edellyttää asemakaavoitusta kunnall.tekn. toteutus 2009 koulu täydenn täydenn. -11 Muut kohteet, vuoden 2007 suunnittelukohteet Yleis muutokset (EO/M alueet) koskee louhimoita koskevan kaavamerkinnän poistamista ehdotus ja kv:n päätös Tiehallinto vastaa melusuojauksen rakentamisesta 2

3 hyväksyminen Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2008 suunnittelukohteet Keskusta, Gesterby ja Kyrkvalla, muutos Laajakallio, radanvarsi edellyttää maankäyttösopimusta talo konsulttityö Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava konsulttityö Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaava erillinen päätös erillinen päätös vesihuollon tukee keskuksen keskuksen koillispuolen tiivistyvän haja-asutuksen ohjaamiseksi laadittava osayleiskaava, jonka suunnittelun yhteydessä tutkitaan mm. kunnallisteknisten verkoston laajentamistarpeet sekä linjataan uusi ajoneuvoyhteys keskuksesta Masalaan ja pohjoiseen 500 OAS 2008 luonnos ehdotus 2009 hyväks. Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2008 suunnittelukohteet Kantvik, Eteläsatama ja Merikantvik IV -09 konsulttityö (satama ja sen lähiympäristö), edellyttää aieja maankäyttösopimusta Kantvik, Sepänkannas III Edesholmen, ranta-asemakaava, muutos konsulttityö Haga II, ranta-asemakaava, muutos nykyisen ranta-asema uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi ( ajantasaisuus) yksityinen OAS ja ehdotus ja Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2008 suunnittelukohteet Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma Masala, kortteli 2030, muutos (ns. Terramaren alue), Masala, Tinanpuisto, korttelit , muutos (ns. Siemensin ja areenan alueet), Masala, kortteli 2020, muutos Masala, korttelit 2022 ja 2023, muutos, Masala, kortteli 2009, muutos, jos Jorvas, Jorvaksenkolmio, muutos Jorvas, vähittäiskaupan suuryksikkö (kantatien 51 ja Kehä III:n risteysalue) laaditaan Masalan keskustan alueelle laatu- ja ympäristösuunnitelma julkisten alueiden, pääväylien, katujen ja ulkoilureittien käsittelyssä, lisäksi keskitytään kaupunkikuvan parantamiseen mm. ympäristöä rakentamalla kirkon lähiympäristön alueen kehittäminen tyhjentyneiden liikerakennusten korvaaminen kerrostaloasumisella (osin nuorisoasuntoja, ajantasaisuus) nykyisen huonossa kunnoissa olevan rivitalokorttelin maankäytön ja rakennusten suunnittelu Masalan kaupunkikuvaan parantaen ( ajantasaisuus) kantatien 51 ja Finnträsk-järven väliselle vyöhykkeelle sijoittuva pientaloalue, jonka yhteyteen sijoittuu mahdollinen leirikeskus ja muu yleishyödyllinen toiminta, lisäksi suunnittelussa otettava liikennejärjestelyt ja melu sisältöperiaatteet nykyvaatimuksien ja moottoritiesuunnitelman mukaisiksi tarkempi tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa ( ajantasaisuus), lisäksi liikennejärjestelyt ja esim. huoltoasemalle uusi paikka hankkeen suunnittelu voidaan käynnistää aikaisintaan, kun osayleiskaavaluonnoksen palaute on käsitelty ja Kirkkonummen liikenneverkko- ja liikenneturvallisuusselvityksen päivittäminen on edennyt riittävän pitkälle hyväks. konsulttityö -09 konsulttityö konsulttityö -08 NCC OAS ja luonnos 2008 ehdotus ja hyväks VVO OAS ja ehdotus 2008 hyväks Eke-yhtiöt Tiehallinto 100 OAS ja luonnos 2008 ehdotus 2009 OAS ja luonnos 2008 ehdotus ja hyväks.2009 OAS ja luonnos 2008 ehdotus 2009 vaiheitain -11, maankäyttösopimuksen 2009, maankäyttösopimuksen, maankäyttösopimuksen 2011 muu 2011, asunto aikais konsulttityö Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava hyväks konsulttityö Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2008 suunnittelukohteet Veikkola, Suonsyrjä, muutos Kurkgård, ranta-asemakaava, muutos nykyisen ranta-asema uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi ( ajantasaisuus) yksityinen OAS ja luonnos 2008 ehdotus ja hyväks. Kylmälän osayleiskaava rakentamispaine suuri: ohjattu maankäyttö eheyttää kylärakennetta sekä asumisen ja virkistyksen ohjaamista alueella (mm. ulkoilu- ja hevosreitit), samalla tutkitaan mm. liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdollisuudet sekä selvitetään alueen palvelutarve (mm. vesihuolto) 2009 OAS 2008 luonnos 2009 kunnan yritystonttitarjonta, kunnan yritystonttitarjonta konsulttityö erillinen päätös erillinen päätös vesihuollon 3

4 hyväksyminen( arvio) Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialue), vuoden 2009 suunnittelukohteet Keskusta, Vesitorninmäki Keskusta, kortteli 105 muutos (koulukeskuksen alue) Vols, muutos, tukee keskuksen Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava tukee keskuksen asemakaava on tärkeä keskuksen asukasluvun kasvattamiseksi, tutkitaan mahdollisen uuden koulun sijoittamista alueelle ja keskustatoimintoihin tukeutuvaa asuinrakentamista, joka perustuu sekä kerrostalorakentamiseen että tiivis-matala periaatteeseen kunnan koulupäätöksistä keskusta-alueella; koulukorttelin kaavoittaminen merkittävältä osalta asumiselle, lisäksi kehätieyhteyden varaaminen kaavassa ( ajantasaisuus) luonnonläheisen asuntoalueen suunnittelu (asema ajantasaisuus) tarkka tavoiteasettelu (esim. vesihuollon järjestäminen keskuksen 2. vaiheen osayleis järjestelyjen kautta), lisäksi joukkoliikenneyhteyksien parantaminen NCC-Sato K-nummen srk-yhtymä OAS 2009 luonnos hyväks OAS ja luonnos OAS ja luonnos 2009 Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaava hyväks. Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet Kantvik, eteläsatama ja Merikantvik IV (satama ja sen lähiympäristö) edellyttää aieja maankäyttösopimusta Kantvik, Merikantvik I tukee keskuksen ranta-alueelle suunniteltavan ensimmäinen vaiheen pientalovaltainen asuntoalue kytkeytyy jo olemassa olevaan asuntoalueeseen, toisessa vaiheessa (asuinkerrostalot, tori ja rantaraitti) on tarkoitus toteuttaa päiväkoti, joka palvelisi myös ensimmäisen vaiheen aluetta, lisäksi joukkoliikenneyhteyksien parantaminen OAS 2009 luonnos ehdotus , maankäyttösopimuksen aikais. 2014, maankäyttösopimuksen tai muut talo mahdoll. koulu ja päiväkoti, asunto tutkitaan kunnan maiden maankäyttöä kunnan tonttitarjonta -09 konsulttityö Haga II, ranta-asemakaava, muutos -09 konsulttityö Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet ympäristö- ja, uusi Merkikantvikin asuntoalue kaavoitetaan neljässä vaiheessa Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma hyväks. konsulttityö Masala, korttelit 2037, 2038, 2040 ja 2041, muutos edellyttää aie- ja maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia nostetaan, tukee Masalan rakentamattomien kerrostalokortteleiden mahdollinen tehokkuuden nostaminen rautatieaseman tuntumassa ja olemassa olevan tilanteen todentaminen ( ajantasaisuus) YIT 100 OAS ja luonnos Masala, kortteli 2009, muutos, jos Masala, kortteli 2030, muutos (ns. Terramaren alue), Masala, korttelit 2022 ja 2023, muutos Jorvas, Jorvaksenkolmio, muutos Jorvas, Keski-Jorvas edellyttää aie- ja maankäyttösopimuksia Vähittäiskaupan suuryksikkö (kantatien 51 ja Kehä III:n risteysalue), nykyisen huonossa kunnoissa olevan rivitalokorttelin maankäytön ja rakennusten suunnittelu Masalan kaupunkikuvaan parantaen ( ajantasaisuus) pientalovaltaisen asuntoalueen suunnittelu käsittää myös Pokrovan luostarin alueet ja liikenneturvallisuuden parantamisen ( ajantasaisuus) VVO hyväks konsulttityö hyväks OAS 2009 luonnos konsulttityö konsulttityö Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava hyväks konsulttityö Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet Veikkola Suonsyrjä, muutos Kurkgård, ranta-asemakaava, muutos hyväks Kylmälän osayleiskaava 4

5 hyväksyminen Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialue), vuoden suunnittelukohteet talo Keskusta, Vesitorninmäki hyväks konsulttityö Keskusta, kortteli 105, muutos (koulukeskuksen alue) Heikkilä, Degerberget, tukee keskuksen Heikkilän osayleis länsipuolella kunnan vuokra-asuntojen ja kunnantalon alueen käsittävä kaavoitus painottuu rivi- ja pientaloasuntotuotantoon, lisäksi otettava huomioon liikennemelu 100 OAS ja luonnos ehdotus , maankäyttösopimuksen asunto aikais Vols, muutos, tukee keskuksen asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi kaavojen uudistaminen laaditaan vaiheittain: kiireellisimpiä ovat kadunnimimuutoksen edellyttävät asema muutokset, asemakaavoja uusitaan vastaamaan nykyisiä jos säännöstöjä, samalla selvitetään maankäytön ajantasaisuus Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava konsulttityö Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaava hyväks. Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Kantvik, Merikantvik I tukee keskuksen asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi jos kaavojen uudistaminen laaditaan vaiheittain: kiireellisimpiä ovat kadunnimimuutoksen edellyttävät asema muutokset, asemakaavoja uusitaan vastaamaan nykyisiä säännöstöjä, samalla selvitetään maankäytön ajantasaisuus Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet ympäristö- ja Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma hyväks. konsulttityö Masala, korttelit 2037, 2038, 2040 ja 2041, muutos edellyttää aie- ja maankäyttösopimuksia, jos -09 konsulttityö Keski-Jorvas hyväks. Jorvas, vähittäiskaupan suuryksikkö (kantatien 51 ja Kehä III:n risteysalue) konsulttityö Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Aavaranta, muutos muutos käyttötarkoituksen tarkistaminen asuntotuotantoon ja JTO:n tavoitteiden mukaiseksi, lisäksi maankäyttö edellyttänee keskus-veckalahti-aavaranta siirtoviemärihankkeen toteuttamista yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa ( ajantasaisuus) OAS ja luonnos 2009 ehdotus Kylmälän osayleiskaava Veikkolan osayleiskaava tukee Veikkolan keskustan suunnittelu aloitetaan laatimalla Veikkolalle kehityskuva maankäytön suunnitteluhaasteita ovat alueen kytkeminen Histan alueeseen, mikä synnyttää tarpeita kehittää ajoneuvoyhteyksiä ja parantaa nykyisiä liikennejärjestelyjä, varata käytävä mahdolliselle Espoo-Lohja radalle ja osoittaa mahdollisen uuden aseman välittömään läheisyyteen asumista ja palveluja, samalla tutkitaan virkistysyhteydet myös Nuuksion suuntaan OAS kehityskuva luonnos 2011 hyväks , maankäyttösopimuksen alueen toteuttaminen edellyttää ainakin osittain asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen 5

6 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskus ja sen lähialue), vuoden 2011 suunnittelukohteet Keskusta, Vesitorninmäki Keskusta, kortteli 105, muutos (koulukeskuksen alue) Heikkilä, Degerberget, tukee keskuksen Heikkilä, Heikkilä I asemakaava, muutos ja laajennus, jos, tukee keskuksen Vols, muutos, tukee keskuksen asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi jos laaditaan Heikkilän oyk:n periaatteiden mukaisesti tavoitteena parantaa alueen lähiympäristöä ja kaavoittaa kunnan maat asuntotuotantoa varten, samalla selvitetään nykyisten kerrostalojen pysäköintijärjestelyt ja alueen muu liikenneturvallisuus ( ajantasaisuus) hyväksyminen talo hyväks konsulttityö 100 OAS ja luonnos ehdotus 2011 Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2011 suunnittelukohteet Kantvik, Merikantvik I alue suunnitellaan neljässä vaiheessa, tukee keskuksen Kantvik, Merikantvik II alue suunnitellaan neljässä vaiheessa, tukee keskuksen asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi jos Pikkalan alueen maankäytön ideasuunnitelma rantavyöhykkeelle suunniteltavan pienkerrostalovaltainen alue kaupunkivilloineen, kytkeytyy vesiaiheeseen rantaraitteineen ja toreineen tarvitaan palveluja (mm. päiväkoti ja pienvenetoiminta), lisäksi otettava huomioon satamien vaikutukset ja parannetaan joukkoliikenneyhteyksiä tutkitaan yleis maankäytöstä poikkeavia ratkaisuja (mm. asuminen, virkistys ja uudentyyppisiä työpaikka-alueita sekä joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia) sekä satamatoimintojen monipuolistamista 1000 OAS ja luonnos 2011 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2011 suunnittelukohteet Masala, Suvimäki Masala, kortteli 2055, muutos (Astra Zenica), edellyttää aie- ja maakäyttösopimusta, tukee Masalan Masala, korttelit 2037, 2038, 2040 ja 2041, muutos edellyttää aie- ja maankäyttösopimuksia, jos Masala, kortteli 2009, muutos Masalan, Pentfallin ja Hvittorpin osayleiskaava Luoman osayleiskaava tukee kylän omaleimaisuutta ja Masalan keskustan uusi asuntoalue sijoittuu Espoonlahden Natura-alueen tuntumaan ja Kartanonrannan pohjoispuolelle, ajoneuvoliikenne edellyttää Sundetin ylittävää siltaa Masalan ja sen läntisten alueiden kehittäminen (työ aloitetaan laatimalla kehityskuva) yhdysrakenne eheytyy (alueella kunnan maanomistusta) sekä Masalan liittäminen ns. Keskusmetsän virkistysalueeseen, lisäksi tutkitaan liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdollisuudet sekä uusien asukkaiden edellyttämät palvelutarpeet kylärakenne eheytyy, samalla tutkitaan liikenneturvallisuuden parantamismahdollisuudet sekä selvitetään alueen palvelutarve (mm. vesihuolto), lisäksi aluevaraukset virkistykselle sekä mm. ulkoilu- ja hevosreiteille Skanska Oy yksityinen aloitus valmis OAS 2011 luonnos (n. 2500) hyväks. OAS 2011 kehityskuva 2011 luonnos 2012 ehdotus 2013 hyväks OAS ja luonnos 2011 hyväks kunnall.tek.rak edellyttää suuria investointeja ympäristö- ja erillinen päätös erillinen päätös 2013, maankäyttösopimuksen asunto aikais erillinen päätös erillinen päätös alueen toteuttaminen edellyttää ainakin osittain asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen erillinen päätös erillinen päätös Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2011 suunnittelukohteet Aavarannan asemakaava, muutos konsulttityö Kylmälän osayleiskaava Veikkolan osayleiskaava hyväks tukee Veikkolan keskustan 6

asukkaita / asuntoja (arvio) kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset

asukkaita / asuntoja (arvio) kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe, Keskusta, Asemanseutu, 3. vaihe, Keskusta, Kirkkotori, edellyttää pysäköimissopimuksia,

Lisätiedot

asukkaat / asunnot (uudet, arvio) riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset NCC, Sato seurakunta yksityiset

asukkaat / asunnot (uudet, arvio) riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset NCC, Sato seurakunta yksityiset Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Kirkkotori, edell. mahdoll. sopimuksia Keskusta, Asemanseutu, 4. vaihe, Keskusta, Munkinniitty (Prisman alue)

Lisätiedot

LiVi kunta yksityiset LiVi VR-yhtymä kunta. kunta yksityiset. NCC Sato srk-yhtymä yksityiset yksityiset kunta. yksityiset kunta.

LiVi kunta yksityiset LiVi VR-yhtymä kunta. kunta yksityiset. NCC Sato srk-yhtymä yksityiset yksityiset kunta. yksityiset kunta. Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2016 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseudun 2. vaihe, Keskusta, Munkinmäenpuisto, Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus, Keskusta,Gesterbynkallio,

Lisätiedot

uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta

uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Keskusta, Munkinmäenpuisto, muutos Keskusta, Munkinniitty, muutos ja laajennus Keskusta, Tallinmäki, muutos (käsittäen

Lisätiedot

uudet asukk. / asunn. (arvio) LiVi VR-yhtymä kunta asukk. 200-300 asunn. 100-150 sisällöstä kunta yksityiset riippuu kaavan kunta yksityiset NCC Sato

uudet asukk. / asunn. (arvio) LiVi VR-yhtymä kunta asukk. 200-300 asunn. 100-150 sisällöstä kunta yksityiset riippuu kaavan kunta yksityiset NCC Sato Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Munkinmäenpuisto, muutos Keskusta, Kirkkolaaks kauppakeskus, muutos Keskusta, Tallinmäki, muutos (korttelit 110,

Lisätiedot

Kaavoitusohjelman vuoden 2015 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3)

Kaavoitusohjelman vuoden 2015 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3) Kaavoitusohjelman vuoden 2015 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3) Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueet), vuoden 2015 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe* OAS

Lisätiedot

Kaavoitusohjelma vuosille , Kh 1 / , Kaavoitusohjelma , kunnanhallituksen ehdotus valtuustolle 31.8.

Kaavoitusohjelma vuosille , Kh 1 / , Kaavoitusohjelma , kunnanhallituksen ehdotus valtuustolle 31.8. Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2016 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseudun 2. vaihe, Keskusta, Munkinmäenpuisto, Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus, Keskusta,Gesterbynkallio,

Lisätiedot

uudet asukk. / asunn. (arvio) kunta Liik.virasto VR-yhtymä kunta Liik.virasto Varuboden kunta asukk asunn kunta yksityiset

uudet asukk. / asunn. (arvio) kunta Liik.virasto VR-yhtymä kunta Liik.virasto Varuboden kunta asukk asunn kunta yksityiset Kaavoitusohjelma vuosille 2012-2016, Kunnanvaltuust hyväksymä 12.12.2011 113, Kv 3/2011 Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2012 suunnittelukohteet Keskusta, Pitäjäntuvanpuisto,

Lisätiedot

Pikkalanlahden alueella etenee Strömsbyn teollisuusalueen kaavamuutos. ja Merikantvik IV- alueen kaavoitus aloitetaan 2007.

Pikkalanlahden alueella etenee Strömsbyn teollisuusalueen kaavamuutos. ja Merikantvik IV- alueen kaavoitus aloitetaan 2007. ALKUPUHE Helsingin seudun osana Kirkkonummi kasvaa ja kehittyy voimakkaasti. Kunnan asukasluku kasvoi tilastokeskuksen väkilukuarvion mukaan vuonna 2006 772 hengellä eli 2,3 %. Näin ollen Kirkkonummelaisia

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV)

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 50 12.06.2014 Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV) 691/10.03.01.02/2013

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta KARTANONRANTA SUNDET I JA II ASEMAKAAVAT, MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta KARTANONRANTA SUNDET I JA II ASEMAKAAVAT, MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.1.2010 1 (7) Kirkkonummen kunta KARTANONRANTA SUNDET I JA II ASEMAKAAVAT, MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Suunnitelman nimi on Kartanonranta Sundet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

Vesihuolto kaavamääräyksissä

Vesihuolto kaavamääräyksissä Vesihuolto kaavamääräyksissä Kommenttipuheenvuoro Seppo Mäkinen Kaavoitusarkkitehti 13.3.2017 Kirkkonummen kunta Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet ( * (* sisältää myös vesiosuuskunnat - Suuri osa kunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 04.02.2008 53 YLEISKAAVOITUS Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä 2005. Työn tavoitteena

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

pidettyjä asukastilaisuuksia / kaavaesittelyjä vahvistettuja haja-asutusalueiden tienimiä

pidettyjä asukastilaisuuksia / kaavaesittelyjä vahvistettuja haja-asutusalueiden tienimiä ALKUPUHE Helsingin seudun osana Kirkkonummi kasvaa ja kehittyy voimakkaasti. Kunnan asukasluku kasvoi 834 hengellä eli 2,4 % tilastokeskuksen väkilukuarvion mukaan vuonna 2007. Näin ollen Kirkkonummelaisia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto 18.5.2015 Stansvikinnummen alustavat suunnitteluperiaatteet Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Strategiset kaavat. Strategisen kaavoituksen yhteyshenkilöt: Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Kaupunginarkkitehti Tarja Outila

Strategiset kaavat. Strategisen kaavoituksen yhteyshenkilöt: Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Kaupunginarkkitehti Tarja Outila Strategiset kaavat Strategisen kaavoituksen yhteyshenkilöt: Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 0400-231096 Kaupunginarkkitehti Tarja Outila 040-70124356 Yleiskaavojen hyväksyminen 2015 1. Yliopiston yleiskaava

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA ORTOKUVA ALUEELTA 2011 KAAVA-ALUEEN RAJAUS Kaavoitus kohde Hakija/Aloite Asemakaavan tark. Maakuntakaava Asemakaava ja asemakaavan muutos: Kuhala III D: Keskustan kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Yhdyskuntatekniikan lautakunta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 70 22.10.2015 Sarvvikinportin asemakaava (hanke 34500), asemakaava-alueen laajentaminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Oas /18 1 (5) Hankenro 2121_9 HEL

Oas /18 1 (5) Hankenro 2121_9 HEL Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus Oas 1335-00/18 1 (5) Hankenro 2121_9 HEL 2017-008788 8.1.2018 ISO ROOBERTINKATU 4, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

Oas /18 1 (5) Hankenro 0740_53 HEL

Oas /18 1 (5) Hankenro 0740_53 HEL Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus Oas 1340-00/18 1 (5) Hankenro 0740_53 HEL 2017-013231 24.1.2018 HAAGA, NÄYTTELIJÄNTIE 15 17, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 )

Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Suunnittelualue Asemakaava-alue sijaitsee eteläisellä Kirkkonummella Upinniementien länsipuolella

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2015 2019

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2015 2019 KH 23.3.2015 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2015 2019 TEKNINEN TOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 1 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki ja tiivis

Lisätiedot

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja 24.2.2013 Yleiskaavoitus 2 Rakennemalli kuvaa Kouvolan kaupunginvaltuuston hyväksymää maankäytön kehittämisen tahtotilaa ei ole juridinen kaava 14.3.2013 Konsernipalvelut,

Lisätiedot

Laaditut selvitykset ja suunnitelmat

Laaditut selvitykset ja suunnitelmat Yhdyskuntatekniikan lautakunta 51 20.08.2015 Tinanpuiston asemakaavan (asemakaavojen muutos, piir. 3218) hyväksyminen MRL:n 52 :n mukaisesti (kh, kv) 81/10.02.03/2011 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 51

Lisätiedot

Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut?

Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut? Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut? Luoman Kyläyhdistyksen vuosikokous 16.3.2016 Hannu Valtanen 16.3.2016 H.Valtanen 1 Kunnanvaltuusto 31.8.2015 Hyväksyi kunnan kaavoitusohjelman vuosiksi

Lisätiedot

1 (5) Ksv:n hankenro 0740_44 HEL Oas /16 HAAGA, KAUPPALANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS

1 (5) Ksv:n hankenro 0740_44 HEL Oas /16 HAAGA, KAUPPALANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 (5) Ksv:n hankenro 0740_44 HEL 2015-011519 13.4.2016 Oas 1241-00/16 HAAGA, KAUPPALANTIE 27 29 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet ja alue Osallistuminen ja

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2015

KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2015 VIRTIN KUPUNKI KVOITUSOHJELM VUOSILLE 2011-2015 Tässä kaavoitusohjelma sisältää Virtain kaupungin tulevat kaavoitustarpeet seuraavien viiden vuoden ajalle, kaavojen laatimisaikataulut ja alustavat rajaukset

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille 2016-2020 438/10.00.00/2015. Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.05.2015 41

Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille 2016-2020 438/10.00.00/2015. Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.05.2015 41 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 41 20.05.2015 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 44 10.06.2015 Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille 2016-2020 438/10.00.00/2015 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.05.2015 41 Yleistä

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUS. Kuva: havainnekuva Kylänpään alueesta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy)

ASEMAKAAVOITUS. Kuva: havainnekuva Kylänpään alueesta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy) 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2016. 06.11.2015 Matti Nikupeteri

Kaavoituskatsaus 2016. 06.11.2015 Matti Nikupeteri Kaavoituskatsaus 2016 06.11.2015 Matti Nikupeteri Maakuntakaavoitus Neljäs vaihemaakuntakaava (4. VMK) päivittää kaupan palveluverkon ja taajamat. Kaavassa osoitetaan myös puolustusvoimien melu- ja suojaalueita

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 22. KIVIRANNAN KAUPUNGINOSASSA METSOLAN ALU- EELLA 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD

ASEMAKAAVA 22. KIVIRANNAN KAUPUNGINOSASSA METSOLAN ALU- EELLA 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 15.1.2003 1(6) ASEMAKAAVA 22. KIVIRANNAN KAUPUNGINOSASSA METSOLAN ALU- EELLA 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD.DDYRLWXNVHQNRKGH Asemakaava koskee Tornion

Lisätiedot

SMC Supermoto Center Oy:n kaavoitusaloite asemakaavan laatimiseksi Veikkolassa Nevatien varrelle tilalle (kh)

SMC Supermoto Center Oy:n kaavoitusaloite asemakaavan laatimiseksi Veikkolassa Nevatien varrelle tilalle (kh) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 38 11.05.2017 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 43 31.05.2017 SMC Supermoto Center Oy:n kaavoitusaloite asemakaavan laatimiseksi Veikkolassa Nevatien varrelle tilalle 257-488-0001-0397

Lisätiedot

LAPPEEN ALUERAATI Tekninen toimi / kaavoitus

LAPPEEN ALUERAATI Tekninen toimi / kaavoitus LAPPEEN ALUERAATI 7.3.2017 7.3.2017 Tekninen toimi / kaavoitus YLEISKAAVAT 1. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntinen osa-alue 2. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, keskusta-alue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta SARVVIK, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta SARVVIK, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (7) Kirkkonummen kunta SARVVIK, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Kaava nimi on Sarvvik, korttelit 2207, 2209 ja 2212-2217 sekä niihin liittyvät

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0838_6 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0838_6 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1257-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0838_6 HEL 2016-005915 14.6.2016 PANAMANRANTA JA SAUKONPAADEN VENESATAMA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.2.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

2014-2015. Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus

2014-2015. Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2014-2015 Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus Johdanto Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan Kirkkonummen kunnassa ja Uudenmaan maakunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 240 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

TALSOILA I B ASEMAKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS

TALSOILA I B ASEMAKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TALSOILA I B ASEMAKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS Kaavoitus kohde OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KYRKVALLA JA JOKINIITTY ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kirkkonummen kunta Kaavoitus

KYRKVALLA JA JOKINIITTY ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kirkkonummen kunta Kaavoitus KYRKVALLA JA JOKINIITTY ASEMAKAAVA GESTERBYN (KORTTELIT 12,13 JA 29), KYRKVALLAN (KORTTELIT 1-6) JA JOLKBYNLAAKSO-PAPPILANMÄKI-RAJAKUMPU (KORTTELI 183) ASEMAKAAVOJEN SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS-, RYHMÄPUUTARHA-,

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO / SUNNANVIK ASEMAKAAVA ABC PIKKALA Päiväys 10.6.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Kurvolan asemakaava. Asemakaavan vaiheittainen muutos. Ehdotus

Kurvolan asemakaava. Asemakaavan vaiheittainen muutos. Ehdotus Kurvolan asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Kurvolan vaiheittainen asemakaavan muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot

Mäntsälä kaavoitus syksy 2015

Mäntsälä kaavoitus syksy 2015 Mäntsälä kaavoitus syksy 2015 1) ASUMINEN 1a) Valmiit toteutettavat asumisen kaavat 174_Tiimari_asemakaava / AK 200 asukasta INFRA VALMIS 206_Taruma_asemakaava / AO 200 asukasta INFRA PUUTTUU 209_Mannikko_pohjoinen_asemakaava

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot