uudet asukk. / asunn. (arvio) LiVi VR-yhtymä kunta asukk asunn sisällöstä kunta yksityiset riippuu kaavan kunta yksityiset NCC Sato

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uudet asukk. / asunn. (arvio) LiVi VR-yhtymä kunta asukk. 200-300 asunn. 100-150 sisällöstä kunta yksityiset riippuu kaavan kunta yksityiset NCC Sato"

Transkriptio

1 Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Munkinmäenpuisto, muutos Keskusta, Kirkkolaaks kauppakeskus, muutos Keskusta, Tallinmäki, muutos (korttelit 110, 111, 119 ja 120 sekä koulukortteli 115) Keskusta, Eteläinen Gesterby, muutos Keskusta, Vesitorninmäki Keskusta, Kuusalanniitty, muutos Heikkilä, Juhlakallio edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttö-sopimusta Heikkilä, Tolsanmäki rautatieaseman eteläpuoleisen alueen maankäyttö käsittää kulttuurihistoriallisia arvoja sisältävän ns. kartanmäen alueen sekä tarvittavat aluevaraukset katuverkossa ja kaupunkiradalle (kaavan ajantasaisuus), yksi keskeinen suunnitteluhaaste asuntorakentamisen sijoittaminen liikennemelun rasittamalle alueelle, tukeutuu keskuksen palveluihin kauppakeskuksen liiketilan kasvattaminen sekä galleriatilan ja Limnellin auki liittäminen osaksi kauppakeskusta, lisäksi tutkitaan kulttuuripalvelujen ja asumisen sijoittamista kauppakeskuksen yhteyteen toteutetaan suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen mukaan; koulun toiminnan jatkuvuus turvataan ja toriympäristöön keskusta-asumista, liiketilaa ja palveluja (sis. julkiset palvelut), lisäksi liikealueen kehäkatuyhteyden varaaminen kaavassa (kaavan ajantasaisuus) ja pysäköinti-järjestelyt mahdollisesti torin alle, tukeutuu keskuksen palveluihin eteläisen Gesterbyn kerrostaloalueen ja Kantohaan rivitaloalueen kehittäminen sekä niiden liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen tutkiminen (kaavan ajantasaisuus), suunnittelu perustuu Gesterbyn ideasuunnitelmaan, tukeutuu keskuksen palveluihin uusi kerrostalopainotteinen asuntoalue liikealueen tuntumaan maisemallisesti merkittävälle paikalle (Jolkbyn puistoalue), alueelta paikka yhtenäiskoululle, lisäksi selvitetään palvelujen (sis. julkiset palvelut) sijoittumista alueelle, joka tukeutuu keskuksen palveluihin pientaloalueen täydennysrakentamiskohde, joka tukeutuu liikealueen palveluihin, liikennejärjestelyt tutkitaan (kaavan ajantasaisuus), tukeutuu keskuksen palveluihin nykyisen kunnantal ja sen lähialueen alueen maankäytön kehittäminen, lisäksi suunnittelussa otettava huomio palvelutarve (sis. ja julkiset palvelut) sekä mm. pääkevytliikenneyhteydet, tukeutuu keskuksen palveluihin Tolsan asemanseudun rakentaminen nostaa alueen merkitystä pientalovaltaisena asuntoalueena, tukee palvelujen muodostumista, mahdollistaa keskuksen ja Tolsan välisen pääkevytliikenneyhteyden toteuttamisen LiVi VR-yhtymä srk-yhtymä NCC Sato srk-yhtymä asukk asunn asukk asunn asukk. 50 asunn. 20 asukk. 100 asunn. 40 asukk asunn ehdotus ja hyvks. -, OAS ja lunos suunn.kilpailu ehdotus 2018 osin, kunnan tttitarjta, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, liikenne- ja pysäköintijärjestelyt (esim. pysäköinnin mahdollinen sijoittaminen uuden rautatiesillan alle) sekä liikenneturvallisuus ja liityntäpysäköinti, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, liikenteen toimivuus- ja pysäköintiselvitys 2019, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, liikenteen toimivuus- ja pysäköintiselvitys, hulevesien -, hyväks. -, ehdotus ja -, OAS ja lunos 2019, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien koulu muu rakent. 2018, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkitaan mm. liikennemelulta suojaaminen, puistojen mikäyttöisyys ja hule-vesien 2018 kunnan tttitarjta (alle 10 AO), vanhat asemakaavat uudistetaan muutosaluetta laajemmalta alueelta 2018 osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, alueen kehittäminen mm. vanhan kunnantal ttinluovutuskilpailun periaatteiden mukaisesti, kunnan tttitarjta 2018 osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, alueen kehittäminen ttinluovutuskilpailun periaatteiden mukaisesti, kunnan tttitarjta Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava (käsittää mm. Tammikylän ja Myllykylän alueet) keskuksen pohjois- ja luoteispuolelle laadittavassa osayleiskaavassa osoitetaan mm. uusia pientaloalueita ja selvitetään julkisten palvelujen tarve (mm. joukkoliikenne), linjataan maasto liikennejärjestelyt tavoiteasettelu ilmenee päivitetystä Kuntakeskuksen kehityskuvasta Eteläinen Kirkkummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Kantvik, Prikiranta Kantvik, Strömsbyn teollisuusalue, muutos satamatoiminta, pienvenesataman suunnittelu ja em. toimintoihin liittyvät palveluyritykset, kunnan omistamien alueiden kaavoitus asumiselle ja mahdoll. siirtolapuutarhatoiminnalle sekä julkisten palvelutarpeiden selvittäminen (esim. päiväkoti ja koulu), lisäksi liikenneturvallisuus ja joukko-liikenneyhteyksien parantaminen, tukeutuu Kantvikin ja keskuksen palveluihin teollisuusalueen eteläosan maankäytön tarkistaminen (kaavan ajantasaisuus) asukk asunn ehdotus hyväks. -, OAS ja lunos Porkkala, Loman, ranta-asemakaava saaressa sijaitsevan ranta-asemakaavan laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi yksityinen hyväks. Porkkala, Mössö, ranta-asemakaava ranta-asemakaavan uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi (kaavan ajantasaisuus) yksityinen hyväks. Porkkala, Öfvergård, ranta-asemakaava ranta-asemakaavan laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi (kaavan ajantasaisuus) H:gin srk-yhtymä OAS ja lunos Kantvikin osayleiskaava kehityskuva laaditaan lähtötiedoksi sisältäen strategiset kehittämistavoitteet (mm. asukastavoite), muita suunnitteluhaasteita ovat esim. liikennejärjestelmä (mm. joukkoliikenteen kehittäminen), lisäksi selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tutkitaan luto-olosuhteet ja virkistysyhteydet sekä kytkentä Pikkalanlahden alueeseen lunos ehdotus osin, kunnan tttitarjta, päivitetty Kuntakeskuksen kehityskuva sekä Kuntakeskuksen ja Kantvikin liikennejärjestelmäsuunnitelma ohjaavat suunnittelua, hulevesien yleissuunnitelma, tukeutuu keskuksen palveluihin 2018, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta (n. 45 AO), tutkittava päiväkodin ja koulun sijoittamista alueelle, tulva- ja hulevesien, suunnittelu pannaan käyntiin, mikäli kunnan ja Helsingin kaupungin välinen mahdollinen sopimus niin edellyttää, hulevesien osin, kehityskuva sekä Kuntakeskuksen ja Kantvikin liikennejärjestelmäsuunnitelma ohjaavat suunnittelua, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen, kunnan tttitarjta, tukeutuu Kantvikin ja keskuksen palveluihin, hulevesien yleissuunnitelma uusi kaava- ja suunnitteluhanke priorisoitu kaava- ja suunnitteluhanke asemakaava tai sen muutos, joka sisältää pääosin asumista asemakaava tai sen muutos, joka sisältää asumisen lisäksi työpaikka-, kaupallisten palveluiden ja virkistyspalvelujen alueita asemakaava tai sen muutos, joka sisältää työpaikka-alueen (sisältää mm. julkiset ja kaupalliset palvelut) ranta-asemakaava tai sen muutos yleiskaava, osayleiskaava tai siihen verrattava muu aluesuunnitelma ARA-tuotanto tai muuhun erityisasumiseen soveltuvien asuinrakennuskohteiden määrittämistä ei ilmaista kaavoitusohjelmassa 1

2 Itäinen Kirkkummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Masala, Tinanpuisto, muutos Masala, Bjönsinmäki, muutos Masala, Masalan urheilupuisto, muutos Jorvas, Inkilänportti Jorvas, Jorvaksenkolmio, muutos Jorvas, Länsi-Jorvas Sundsberg, Sarvvikinportti Långvik, Tanskarla keskusta-alueelle asumista, liike- ja palvelutoimintaa (mm. päivittäistavarakauppa ja julkiset palvelut), lii- ja virkistyspalveluja (mm. urheiluhallit ja nuorisoteatteri), hanke parantaa taajaman ilmettä ja palvelutasoa, lisäksi suunnitellaan liikennejärjestelyt (kaavan ajantasaisuus), tukeutuu Masalan palveluihin keskusta-alueelle, kirk lähiympäristön alueen kehittäminen Masalantien molemmin puolin (korttelit 2022, 2023, 2027 ja 2030) käsittäen mm. asuinkerrostalojen toteuttamista, joiden kivijalkaan liiketilaa (kaavan ajantasaisuus), tukeutuu Masalan palveluihin urheilupuist lisäksi kaavoitus käsittää sen lähialueen, keskeisiä suunnitteluhaasteita ovat taajamakuvan parantaminen, muuttuvat liikennejärjestelyt, terveysaseman laajennushanke sekä puist mikäyttöisyys (kaavan ajantasaisuus), tukeutuu Masalan palveluihin kehityskuvan periaatteiden mukaisesti alueelle tulee mm. vähittäiskaupan suuryksiköitä, tilaa vaativaa kauppaa ja toimintaa täydentävää kaupallista toimintaa sekä liikenneasema (huoltamotoimintaa) maankäyttö perustuu osayleiskaavan maankäyttöön ja kunnan järjestämään tarjouskilpailun voittaneeseen ehdotukseen, lisäksi tutkitaan liikennejärjestelyt ja hulevesien käsittely, tukeutuu Masalan ja keskuksen palveluihin pientalovaltaisen asuntoalueen suunnittelu (osin kaavan ajantasaisuus), käsittää myös mm. Pokrovan luostarin alueet ja liikenneturvallisuuden parantamisen, lisäksi selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tukeutuu Masalan ja keskuksen palveluihin Finnträskin rantamaisemaan osoitetaan asuntoalue ja Länsiväylän (kantatie 51) varrelle yritysalue, suunnittelussa otettava huomio mm. liikennejärjestelyt ja -melu (mm. joukkoliikenne), lisäksi selvitettävä lunympäristö ja julkisten palvelujen tarve (mm. uimapaikka), tukeutuu Masalan ja keskuksen palveluihin nykyisen hotellin ja sen lähialueen laajamittainen kehittäminen tarkoittaa majoituskapasiteetin merkittävää lisäämistä sekä siihen liittyvien virkistys- ja oheispalvelujen sijoittumista alueelle (mm. liipalvelut), toimintojen mipuolistumisen vaikutukset kuten esim. liikenteen järjestämiseen otettava huomio NCC VVO 2 asukk asunn asukk. 400 asunn hyväks. ehdotus ehdotus OAS ja lunos ehdotus ehdotus OAS ja lunos vaiheittain -, osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta, suunnittelussa otettava huomio Maslantien kehittämisselvitys ja melusuojaus, hulevesien osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, suunnittelussa otettava huomio Masalantien kehittämisselvitys ja melusuojaus, hulevesien osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, suunnittelussa otettava huomio Masalantien kehittämisselvitys, hulevesien , sopimusvelvotteet Hirsala, Själsund, ranta-asemakaava ranta-asemakaavan laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi yksityinen hyväks. Masalan osayleiskaava (käsittäen mm. Pentfallin, Hvittorpin, Majvikin ja Kartanrannan) lunos Luoman osayleiskaava laadittava Masalan ja Luoman kehityskuva pohjautuu maankäytön kehityskuvan lähtötietoihin ja strategisiin kehittämistavoitteisiin kuten esim. asukasmäärään, yhdysrakenteen eheyttämistarpeeseen sekä toimivaan liikennejärjestelmään (mm. joukkoliikenteen kehittäminen), lisäksi selvitetään mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tutkitaan luto-olosuhteet ja virkistysyhteydet Keskusmetsän virkistysalueelle, liikennejärjestelyjä selvitettäessä selvitetään myös vuna käynnistyvän Suvimäen ja Majvikin asemakaavan liikennejärjestelyt kylärakenne eheytyy, samalla tutkitaan liikenneturvallisuuden parantamismahdollis, vesihuoll järjestäminen sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut), lisäksi alue-varaukset virkistykselle sekä mm. ulkoilu- ja hevosreiteille Pohjoinen Kirkkummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Veikkola, Veikkolanportti edell. mahdoll. sopimuksia Veikkola, Veikkolanpuro II Veikkola, Laguksenpuisto, muutos Lapinkylä, keskusta edell. mahdoll. sopimuksia Kylmälä, Lugnet Turunväylän ja suunnitellun länsiradan (ESA-rata) välisen alueen maankäytön kehittäminen: Veikkolan eritasoliittymän ja Napparintien yhdistäminen toisiinsa, alue suunnitellaan yritys-toiminnalle, lisäksi tutkitaan Nuuksiportin sijoittamista alueelle nykyisen asuntoalueen jatkorakentamiskohde tullee olemaan tiivistä erillispientalojen aluetta kytkeytyen urheilupuisto, jka maankäyttö tutkittava (esim. palvelutarve, puistojen mikäyttöisyys, kevytliikenneyhteydet ja mahdollinen urheiluhallin sijoittaminen alueelle), tukeutuu Veikkolan palveluihin asukk. yli 2500 asunn. yli 800 OAS ja selvitykset lunos hyväks. - mikäli liikennesuun. sallii lunos ehdotus parantola-alueen muuttaminen asumiseen, lisäksi tutkitaan lähialueen maankäytön tarkistamistarpeet, alue tukeutuu Veikkolan palveluihin ehdotus kaavahankkeessa tutkitaan mm. kyläkeskuksen julkisten ja kaupallisten palvelujen tarve sekä OAS ja ehdotus niiden sijoittaminen alueelle, lisäksi liikenneturvallisuustoimenpiteet, tukeutuu Veikkolan palveluihin yksityinen kauppapuutarhan ja sen lähialueen suunnittelu (mm. polttoainesuojia) yksityinen Veikkola, Hauklampi, ranta-asemakaava ranta-asemakaavan laatimisessa otettava huomio alueen ympäristön erityispiirteet yksityinen Kylmälän osayleiskaava alueen rakentamispaine suuri: ohjattu maankäyttö eheyttää kylärakennetta sekä asumisen ja hyväks. virkistyksen ohjaamista alueella (mm. ulkoilu- ja hevosreitit), samalla tutkitaan mm. liikenne-turvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdollis sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja mm. vesihuoltojärjestelyt Muut hankkeet, vuoden suunnittelukohteet Kuntakeskuksen ja Kantvikin liikenne-järjestelmäsuunnitelma Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma Masalan ja Luoman liikennejärjestelmäsuunnitelma liikennejärjestelmäsuunnitelma palvelee Kuntakeskuksen 2. vaiheen ja Kantvikin osayleiskaavojen laatimista sekä antaa niiden lähialueiden kehittämiselle tarvittavat lähtötiedot laaditaan keskusta-alueelle laatu- ja ympäristösuunnitelma julkisten alueiden, puistojen, pää-väylien, katujen ja ulkoilureittien yhtenäisen toteuttamisen varmistamiseksi, lisäksi keskitytään taajamakuvan parantamiseen mm. ympäristörakentamisella liikennejärjestelmäsuunnitelma palvelee Masalan ja Luoman osayleiskaavojen laatimista sekä antaa niiden lähialueiden kehittämiselle tarvittavat lähtötiedot valmis vireille valmis vireille valmis 2018, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien, kunnan yritystttitarjta, hulevesien osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan yritystttitarjta, hulevesien osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta (n. 40 AO), hulevesien 2018, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, alueen uimarannan turvaaminen yleiseen käyttöön, hulevesien 2018 jälk., lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, alueen uimarannan turvaaminen yleiseen käyttöön, hulevesien, vesihuoll ja liikenteen järjestäminen saattaa edellyttää, että alue toteutettava vaiheittain osin, liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisessa hyödynnetään mm. Masalantien kehittämisselvitystä, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemaakaavoitusta, kunnan tttitarjta, hulevesien yleissuunnitelma, tukeutuu Masalan ja keskuksen palveluihin maankäytön kehityskuva toimii lähtö- ja tavoitetieta, hulevesien yleissuunnitelma, tukeutuu Masalan palveluihin hulevesien, liikenneselvitykset laaditaan yhteistyössä liikenneviranomaisten kanssa (edellyttää tiesuunnitelman muuttamista Turunväylän eritasoliittymän alueella), lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, rakentaminen saattaa edellyttää Veikkolan ja Ämmässu välisen jätevesiviemärin pumppaamojen uusimisen, alueen suunnittelussa otetaan huomio Veikkolan urheilupuist yleissuunnitelma, hulevesien osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien mahdoll. osin, vesihuoltolinjan oletetaan valmistuvan v., selvitettävä suunniteltavan alueen laajuus sekä hulevesien, selvitetään hankkeen tavoitteiden soveltuvuus ympäristöön sekä niidenvaikutusarvioinnit, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien vesihuoll mahdoll. rakentaminen, suunnittelualuetta koskee rakennuskielto lukuun ottamatta mia poikkeuksia, alueen toteuttaminen saattaa edellyttää osittaista asemakaavoitusta, tukeutuu Veikkolan ja keskuksen palveluihin, suunnittelun keskiössä yhteydet kantatieltä 51 (Länsiväylä) sekä keskuksen liikenteenohjaus sekä ns. kehäyhteyden liikennetarpeen analysointi ja johtopäätökset, hanke sisältää toimenpideohjelman kustannusarvioineen, lähtötieta hyödynnetään mm. maankäytön kehityskuvaa ja Masalantien kehittämisselvitystä, lähtötieta hyödynnetään mm. maankäytön kehityskuvaa ja Masalantien kehittämisselvitystä, hanke sisältää toimen-pideohjelman kustannusarvioineen

3 3

4 Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Eteläinen Gesterby, muutos Keskusta, Kirkkolaaks kauppakeskus, muutos Keskusta, Tallinmäki, muutos Keskusta, Myllykylä, Myllytorppa edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttö-sopimuksia Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk:ssa alue kehittynee pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jka suunnittelussa korostuvat liikennejärjestelyt, joukkoliikenteen järjestäminen ja virkistys, lisäksi selvitettävä mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tukeutuu keskuksen palveluihin , lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta (n. 60 AO), vireille Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan oltua lunoksena nähtävillä, hulevesien Heikkilä, Tolsanmäki Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava Eteläinen Kirkkummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Kantvik, Strömsbyn teollisuusalue, muutos Porkkala, Öfvergård, ranta-asemakaava Näse, Rastiranta, ranta-asemakaava nykyisen yrityksen lomakeskuksen maankäytön muuttaminen yhteisölliseksi loma-asuntoalueeksi, jka vetovoimana erilaiset palvelut (mm. lii- ja kiinteistönhuolto) yksityinen Kantvikin osayleiskaava Itäinen Kirkkummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Masala, Bjönsinmäki, muutos Masala, Masalan asemanseutu, muutos Masala, Suvimäki ja Majvik, muutos ja laajennus Jorvas, Jorvaksenkolmio, muutos Sundsberg, Sarvvikinportti Långvik, Tanskarla Sarvvikinranta, muutos Aavaranta, muutos ja laajennus Veklahti ja Svartvik, asuntoalue edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia keskusta-alueella, aseman tuntumassa sijaitsevien osin rakentamattomien kerrostalokortteleiden kehittäminen, tehokkuuden nostaminen ja taajamakuvan parantaminen, (kaavan ajantasaisuus), lisäksi selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tukeutuu Masalan palveluihin asuinalue sijoittuu Espolahden Natura-alueen tuntumaan ja Kartanrannanpohjoispuolelle, liikennejärjestelyt edellyttävät mm. Sundetin ylittävää siltaa, lisäksi Majvikin alueen maankäytön kehittäminen (kaavan ajanmukaisuus), tukeutuu Masalan palveluihin maisemallisesti merkittävälle alueelle Espolahdella suunnitellaan nykyisten matkailupalvelujen ja edustustilojen paikalle (korttelit 2203 ja 2204) asumista siten, että ranta-alue varataan virkistykseen alueen kehittäminen vaiheittain matkailu- ja asuntoalueena, merkittävä lisärakentaminen edellyttää vesihuoltohankkeen toteuttamista, lisäksi selvitetään palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa (kaavan ajantasaisuus), tukeutuu Masalan ja keskuksen palveluihin vesihuoltolinjan järjestämisen lisäksi tutkitaan liikennejärjestelyt ja julkisen palvelun tarpeet, alueelle muodostuu omarantaisia ttteja, tukeutuu keskuksen ja Masalan palveluihin YIT asukk. 650 asunn. 300 asukk. 500 asunn. 200 asukk asunn asukk asunn Porkkala, Kariholmen, ranta-asemakaava ranta-asemakaavan laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi yksityinen Masalan osayleiskaava Luoman osayleiskaava Pohjoinen Kirkkummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Veikkola, Veikkolanpuro II Veikkola, Laguksenpuisto, muutos Lapinkylä, keskusta edell. mahdoll. sopimuksia Muut hankkeet, vuoden suunnittelukohteet hyväks , 2019-, osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, suunnittelussa otettava huomio Maslantien kehittämisselvitys ja melusuojaus, hulevesien 2021, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien osin 2019-, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien, lisäksi selvitetään liikenne- ja pysäköintijärjestelyt 2018-, -, vaiheittainen toteuttaminen, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, vesihuolto-linjan oletetaan valmistuvan Aavarantaan v. mennessä mahdollistaen merkittävän lisärakentamisen, hulevesien vesihuoltolinjan oletetaan valmistuvan v. 2019, kunnan tttitarjta (n. 15 AO), omarantaisia ympärivuotisia asuinttteja, tutkittava mahdollinen vaiheittain toteuttaminen ja hulevesien osin Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma valmis Masalan ja Luoman liikennejärjestelmäsuunnitelma valmis 4

5 Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Tallinmäki, muutos Keskusta, Myllykylä, Myllytorppa Myllytorppa edell. mahdoll. maankäyttösopimusta maankäyttösopimuksia Keskusta, Keskustan urheilupuisto, muutos Keskusta, Lindal, muutos ja laajennus Tolsa, Tolsanjärvi Tolsa, Keijukaislaakso, muutos Kolsari, Bro, kortteli 7, muutos urheilupuist lisäksi pappilanmäen maankäyttöä muutetaan siten, että se mahdollistaa Kirkkummentien ja Överbyntien risteysalueelle suunniteltu kiertoliittymän toteuttamisen, samalla järjestetään ajoyhteys urheilupuisto sekä tarvittaessa voidaan tehdä muutoksia urheilupuist alueella, tukeutuu keskuksen palveluihin (kaavan ajantasaisuus) täydennysrakentamiskohde liikealueen välittömässä läheisyydessä, lisäksi tutkitaan palvelutarve (sis. julkiset palvelut), virkistys- ja liikennejärjestelyjä, tukeutuu keskuksen palveluihin (kaavan ajantasaisuus) vesihuoll rakentamisen myötä Drusibackenin asuntoalueen täydennysrakentaminen käsittää mahdollisesti myös Peuramaan golfkentän, lisäksi selvitettävä mm. liikennejärjestelyt, lunympäristö ja palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tukeutuu keskuksen palveluihin tutkitaan joukkoliikenteen pääväylien, Vanha Rantatien ja Tolsantien äärille sijoittuvaa täydennysrakentamista, lisäksi tutkitaan puistoalueen mikäyttöisyyden parantamista, lisäksi selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tukeutuu keskuksen palveluihin (kaavan ajantasaisuus) mikäli korttelin rakennukset puretaan, tutkitaan alueen maankäytön tehostamista, lisäksi selvitetään lähialueen muutostarpeet (kaavan ajantasaisuus) yksityinen Eteläinen Kirkkummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Kantvik, Kantvikinranta I edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttö-sopimuksia Kantvik, Kasaberget Kantvikinrannan merellinen keskustamainen kerrostaloalue kanavineen, rantatoreineen ja -raitteineen, lisäksi tutkitaan mm. palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) ja liikennejärjestelmä (joukkoliikenteen kehittäminen), tukeutuu Kantvikin ja keskuksen palveluihin Kantvikinrannan eteläpuolelle toteutettaneen merellisen virkistysalueen yhteyteen korkealaatuista asuntorakentamista, lisäksi tutkitaan mm. julkisten palvelujen tarve sekä liikenne- ja joukkoliikennejärjestelyt, tukeutuu Kantvkin ja keskuksen palveluihin sisällä OAS ja OAS ja suunnittelussa otetaan huomio myös jokilaaks länsipuoleisen alueen uusi maankäyttö osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta, mahdollinen kilpailuttamismenettely suunnittelussa, tukittava melusuojaus ja hulevesien -2021, 2019 osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta (n. 20 AO), otetaan huomio mm. kantatien 51 rajoitukset kuten melusuojaus, tulva- ja hulevesien osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta, hulevesien -2021, mahdoll , Näse, Rastiranta Itäinen Kirkkummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Masala, Masalan asemanseutu, muutos Masala, Hommaksenmäki, muutos Masala, läntinen asuntoalue I Masala, Suvimäki ja Majvik, muutos ja laajennus Masala, Masalanportti, muutos Aavaranta, muutos ja laajennus Jorvas, Jorvaksenmylly II, muutos Masalantien varrella, keskusta-alueella sijaitsevan täydennysrakentamiskohde (kortteleiden 2029 ja 2109 kaavan ajantasaisuus), jka suunnittelussa otettava huomio muuttuva lähiympäristö sekä mm. palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) ja liikennejärjestelyt, tukeutuu Masalan palveluihin suunnittelu pannaan käyntiin Masalan osayleiskaavan suuntaviivojen mukaisesti: toteutetaan pientalopainotteista asuntorakentamista, lisäksi tutkitaan julkisten palvelujen tarve (mm. virkistys) sekä liikenne- ja joukkoliikennejärjestelyt, tukeutuu Masalan palveluihin Masalan sisääntulotien, Sundsbergintien äärellä sijaitsevan alueen maankäyttö muutetaan osayleiskaavan mukaiseksi (oletettavasti palvelujen, kaupan ja työpaikkojen alue), lisäksi tutkitaan mm. alueen liikennejärjestelyt rantaradan ja Masalantien välinen alue suunnitellaan (kaavan ajantasaisuus) asumiseen ottamalla huomio olemassa oleva rakennuskanta ja aluetta palvelevat liikennejärjestelyt, lisäksi selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tukeutuu Jorvaksenkolmi, Masalan ja keskuksen palveluihin OAS lunos 2018 asukk. 200 asunn. 75 OAS ja Jorvas, Jorvaksenkolmio, muutos Sarvvikinranta, muutos Veklahti ja Svartvik, asuntoalue Porkkala, Kariholmen ranta-asemakaavan laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi Luoman osayleiskaava Pohjoinen Kirkkummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Veikkola, Veikkolanpuro II Veikkola, Eerinkinkartano I edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttö-sopimuksia keskustan eteläpuoleisten alueen kaavoitus toteutetaan vaiheittain, alueet osoitetaan pääasiassa pientalotuotanto, lisäksi selvitettävä esim. virkistys- ja palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) sekä mahdollisen siirtoviemärin hyödyntäminen maankäytössä, tukeutuu Veikkolan palveluihin OAS lunos osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta, hulevesien 2022 osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkittava korttelisuunnittelun kilpailuttamista, lisäksi maankäytön tulee olla Kantvikin oyk:n mukaista, tulva- ja hulevesien 2022 osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta, mahdoll. kilpailuttamismenettely suunnittelussa, tulva- ja hulevesien 2021, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, suunnittelussa otettava huomio Masalantien kehittämisselvitys sekä melusuojaus osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta (1. vaihe: n AO), hulevesien , lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta, otetaan huomio liikennemelu, mahdollinen rautatien aiheuttama tärinä ja hulevesien osin osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta (1. vaihe: n. 50 AO), maankäyttöön vaikuttaa laadittava osayleiskaavahanke, hulevesien 5

6 Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet Keskusta, pohjoinen Gesterby, muutos Keskusta, Lindal, muutos ja laajennus Keskusta, Louhosrinne I edell. käynnistys- ja maankäyttösopimusta pohjoisen Gesterbyn kerrostaloalueen kehittäminen sekä niiden liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen tutkiminen sekä etenkin kehäyhteyden toteuttaminen (kaavan ajantasaisuus), suunnittelu perustuu Gesterbyn ideasuunnitelmaan, tukeutuu keskuksen palveluihin keskuksen koillispuoleisen alueen maankäytön suunnittelu käsittää mm. asuntotuotantoa ja mahdollisia palveluja (sis. julkiset palvelut) sekä keskuksen kehäväylän linjaamista maasto, tukeutuu keskuksen palveluihin OAS ja lunos 2018 OAS ja lunos , 2021 osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien osin , lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkittava korttelisuunnittelun kilpailuttamista, hulevesien Tolsa, Tolsanjärvi osin Tolsa, Keijukaislaakso, muutos osin Kolsari, Bro, kortteli 7, muutos osin Eteläinen Kirkkummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet Kantvik, Kantvikinranta I Kantvik, Kasaberget osin Itäinen Kirkkummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet Masala, läntinen asuntoalue I osin Masala, Masalan asemanseutu, muutos Masala, Hommaksenmäki, muutos Masala, läntinen asuntoalue I osin Masala, Metsätorppa OAS ja lunos 2018 Masala, Suvimäki ja Majvik, muutos ja laajennus Masala, Masalanportti, muutos Masala, Pentfallin asuntoalue keskusta-alueen tuntumassa sijaitsevan alueen tiivistäminen pienkerros-, rivi- ja pientaloalueeksi, jka suunnittelussa otettava huomio mm. palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut), liikennejärjestelyt ja virkistysmahdollis, tukeutuu Masalan palveluihin keskustan länsipuolella ja Keskusmetsän tuntumassa sijaitseva alue suunnitellaan osayleiskaavan maankäytön mukaisesti (oletettavasti pientalovaltainen asuntoalue), selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut), pääväylien kevytliikenneyhteydet ja joukkoliikenteen järjestäminen, tukeutuu Masalan ja keskuksen palveluihin OAS 2018 lunos , lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lisäksi maankäytön tulee olla Masalan oyk:n mukaista , lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkittava korttelisuunnittelun kilpailuttamista, hulevesien Aavaranta, muutos ja laajennus Jorvas, Jorvaksenmylly II, muutos osin Jorvas, Jorvaksenmylly III, muutos rautatien ja Sundetin välisen alueen suunnittelu osayleiskaavan mukaisesti; hyvään joukko-liikenteen solmupisteeseen tulee pääosin keskusta-asumista ja alueelle voidaan sijoittaa myös liike- ja toimistotilaa sekä palveluja (sis. julkiset palvelut), tukeutuu Jorvaksenkolmi, Masalan ja keskuksen palveluihin OAS ja lunos 2018 Sarvvikinranta, muutos Veklahti ja Svartvik, asuntoalue Luoman osayleiskaava Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaava uuden aluekeskuksen suunnittelu, liikennejärjestelyt, virkistysjärjestelmä ja merellisyyden hyödyntäminen ovat kehittämisen pääteemoja, lisäksi muut lähtötiedot, kehittämistavoitteet (mm. EKE mitoitus ja palvelutarve sis. julkiset palvelut) sekä alueen vaiheittainen toteuttaminen laaditaan YIT yhteistyössä maanomistajien kanssa, kehityskuva laaditaan osayleiskaavoituksen pohjaksi Sato Pohjoinen kirkkummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet Veikkola, Eerinkinkartano I Muut hankkeet, vuoden 2018 suunnittelukohteet Keskusmetsän yleissuunnitelma Keskusmetsä, josta käytetään myös keskuspuisto-nimeä, sijaitsee keskuksen, Jorvaksen ja Masalan taajamia yhdistävänä lutoalueena, tavoitteena kehittää alueesta taajamia yhdistävä luto- ja virkistysalue reitteineen ja virkistyspalveluineen OAS ja kehityskuva 2018 lunos 2019 ehdotus vireille 2018 valmis 2019, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkittava korttelisuunnittelun kilpailuttamista, hulevesien osin, otetaan huomio laaditun Tekes-hankkeen tulokset ja suunnittelu toteutetaan seudullisena yhteistyöhankkeena mm. Espo ja HSL:n kanssa, alueen toteuttaminen edellyttää asemakaavoitusta, hulevesien yleissuunnitelma, tukeutuu Sundsbergin ja keskuksen palveluihin osin 6

7 Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2019 suunnittelukohteet Keskusta, Louhosrinne I Keskusta, Louhosrinne II tavoitteena keskuksen kehäväylän toteuttaminen Vanhalta Rantatieltä Gesterbyntielle sekä mahdollistaa tien ja joukkoliikenneyhteyden varrelle asumista ja palveluja (sis. julkiset palvelut), suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kevytliikenneyhteyksiin ns, keskus-metsän kautta Masalaan OAS ja lunos 2019 ehdotus , lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lisäksi maankäytön tulee olla Kuntakeskuksen 1. vaiheen oyk:n mukaista Tolsa, Keijukaislaakso, muutos osin Eteläinen Kirkkummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2019 suunnittelukohteet Kantvik, Kantvikinranta I Kantvik, Kantvikinranta II Kantvik, Kasaberget Kantvikinrannan kerrostalovaltaisen alueen eteläpuolelle toteutetaan pientalopainotteinen asuntoalue kytkeytyen Prikirannan asuntoalueeseen, lisäksi tutkitaan mm. joukkoliikenneyhteyden toteuttaminen alueen läpi, tukee Kantvikinrannan toimintoja, tukeutuu Kantvikin ja keskuksen palveluihin Itäinen Kirkkummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2019 suunnittelukohteet Masala, Hommaksenmäki, muutos asukk. 250 asunn OAS ja lunos 2019 ehdotus osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkittava korttelisuunnittelun kilpailuttamista, tulva- ja hulevesien Masala, läntinen asuntoalue I osin Masala, Metsätorppa Masala, Masalanportti, muutos Masala, Pentfallin asuntoalue Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaava Långvikin ja Hskbyn osayleiskaava eheytetään kylärakennetta sekä ohjataan liikkumista sekä virkistysalueiden sijoittumista alueella, samalla tutkitaan mm. liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdollis sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja mm. vesihuoltojärjestelmä Pohjoinen Kirkkummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2019 suunnittelukohteet Veikkola, Eerinkinkartano I Veikkola, läntinen asuntoalue I käsittää mm. Kalljärven länsirannan ja Ahvenlammen Veikkolan osayleiskaava Muut hankkeet, vuoden 2019 suunnittelukohteet Strateginen yleiskaava keskustan länsipuoleisen alueen kaavoitus toteutetaan vaiheittain alueet osoitetaan pääasiassa pientalotuotanto ja virkistykseen, lisäksi selvitettävä esim. palvelutarve (sis. julkiset palvelut), suunnittelussa otettava huomio Vihdin maankäyttö raja-alueella sekä mahdoll. siirtoviemärin hyödyntäminen maankäytössä, tukeutuu Veikkolan palveluihin Veikkolan kehityskuva laaditaan kaavoituksen lähtötiedoksi ja siihen vaikuttaa useat maankäytön suunnitteluhaasteet, joita ovat esim. asukastavoitteen määrittäminen sekä liikennejärjestelmät (mm. joukkoliikenteen kehittäminen), lisäksi selvitetään mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja tutkitaan virkistysyhteydet myös Nuuksi, Siikajärven ja Histan suuntaan kunnan strategisten linjaukset (mm. maankäytön kehityskuvan mahdollinen päivittäminen), kehittämisen päätavoitteet ja tulevaisuusnäkökulmat kootaan koko kunnan kattavaan strategiseen yleiskaavaan, jossa ilmaistaan pitkän aikavälin tavoitetila kunnan asemasta metropolialueella (3000 / 1000) OAS 2019 lunos ehdotus 2021 hyväks OAS 2019 lunos ja ehdotus OAS ja kehityskuva 2019 lunos ehdotus 2021 hyväks OAS ja kehityskuvan päivittäminen 2019 lunos ehdotus 2021 hyväks Keskusmetsän yleissuunnitelma valmis alueen toteuttaminen saattaa edellyttää osittaista asema-kaavoitusta, hulevesien yleissuunnitelma, tukeutuu Masalan ja keskuksen palveluihin osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, maankäyttöön vaikuttaa laadittava osayleiskaavahanke, hulevesien asukasmäärä ratkaistaan laadittavien selvitysten perusteella, joh vaikuttaa mm. vesihuoll parantaminen, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen, kunnan tttitarjta, joka laaditaan laajassa vuorovaikutuksessa päättäjien, laisten ja eri intressitahojen kanssa, hankkeelle asetetaan tavoitevuosi (esim. v. 2040) 7

uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta

uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Keskusta, Munkinmäenpuisto, muutos Keskusta, Munkinniitty, muutos ja laajennus Keskusta, Tallinmäki, muutos (käsittäen

Lisätiedot

asukkaat / asunnot (uudet, arvio) riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset NCC, Sato seurakunta yksityiset

asukkaat / asunnot (uudet, arvio) riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset NCC, Sato seurakunta yksityiset Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Kirkkotori, edell. mahdoll. sopimuksia Keskusta, Asemanseutu, 4. vaihe, Keskusta, Munkinniitty (Prisman alue)

Lisätiedot

asukkaita / asuntoja (arvio) kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset

asukkaita / asuntoja (arvio) kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe, Keskusta, Asemanseutu, 3. vaihe, Keskusta, Kirkkotori, edellyttää pysäköimissopimuksia,

Lisätiedot

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Kirkkonummen kunta Kh 6.11.2006 Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Gesterbyn (korttelit 1-31), Kyrkvallan (korttelit 1-6) ja Gesterbyntien (kortteli 14) asemakaavat

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 )

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) 1 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 TOIMENPIDEOHJELMA 2011-2020 1(16) Tyt / projektit / T.Hokkanen 27.2.2011 ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 ESPOON KAUPUNKI ESPOON KESKUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTI PL 49 02070

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014. Tekninen lautakunta 6.5.2014 41 Kunnanhallitus 12.5.2014 116

KAAVOITUSKATSAUS 2014. Tekninen lautakunta 6.5.2014 41 Kunnanhallitus 12.5.2014 116 KAAVOITUSKATSAUS 2014 Tekninen lautakunta 6.5.2014 41 Kunnanhallitus 12.5.2014 116 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 velvoittaa kunnan laatimaan kaavoituskatsauksen kerran vuodessa.

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII KAAVAPROSESSIoooooooiiiiiiiiiio ooooooooooooooooo MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII VIREILLETULO KAAVOITUSVAIHE KH päättää osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tavoitteiden asettaminen AIKATAULU 2013-2016

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin tavoitteet

Hämeenlinnan kaupungin tavoitteet Hämeenlinnan kaupunki / Tekninen lautakunta Hongiston asemakaavan muutos- kaavanumero-93? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos Osoite

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 121 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano... 2 122 Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen

Lisätiedot