uudet asukk. / asunn. (arvio) LiVi VR-yhtymä kunta asukk asunn sisällöstä kunta yksityiset riippuu kaavan kunta yksityiset NCC Sato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uudet asukk. / asunn. (arvio) LiVi VR-yhtymä kunta asukk. 200-300 asunn. 100-150 sisällöstä kunta yksityiset riippuu kaavan kunta yksityiset NCC Sato"

Transkriptio

1 Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Munkinmäenpuisto, muutos Keskusta, Kirkkolaaks kauppakeskus, muutos Keskusta, Tallinmäki, muutos (korttelit 110, 111, 119 ja 120 sekä koulukortteli 115) Keskusta, Eteläinen Gesterby, muutos Keskusta, Vesitorninmäki Keskusta, Kuusalanniitty, muutos Heikkilä, Juhlakallio edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttö-sopimusta Heikkilä, Tolsanmäki rautatieaseman eteläpuoleisen alueen maankäyttö käsittää kulttuurihistoriallisia arvoja sisältävän ns. kartanmäen alueen sekä tarvittavat aluevaraukset katuverkossa ja kaupunkiradalle (kaavan ajantasaisuus), yksi keskeinen suunnitteluhaaste asuntorakentamisen sijoittaminen liikennemelun rasittamalle alueelle, tukeutuu keskuksen palveluihin kauppakeskuksen liiketilan kasvattaminen sekä galleriatilan ja Limnellin auki liittäminen osaksi kauppakeskusta, lisäksi tutkitaan kulttuuripalvelujen ja asumisen sijoittamista kauppakeskuksen yhteyteen toteutetaan suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen mukaan; koulun toiminnan jatkuvuus turvataan ja toriympäristöön keskusta-asumista, liiketilaa ja palveluja (sis. julkiset palvelut), lisäksi liikealueen kehäkatuyhteyden varaaminen kaavassa (kaavan ajantasaisuus) ja pysäköinti-järjestelyt mahdollisesti torin alle, tukeutuu keskuksen palveluihin eteläisen Gesterbyn kerrostaloalueen ja Kantohaan rivitaloalueen kehittäminen sekä niiden liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen tutkiminen (kaavan ajantasaisuus), suunnittelu perustuu Gesterbyn ideasuunnitelmaan, tukeutuu keskuksen palveluihin uusi kerrostalopainotteinen asuntoalue liikealueen tuntumaan maisemallisesti merkittävälle paikalle (Jolkbyn puistoalue), alueelta paikka yhtenäiskoululle, lisäksi selvitetään palvelujen (sis. julkiset palvelut) sijoittumista alueelle, joka tukeutuu keskuksen palveluihin pientaloalueen täydennysrakentamiskohde, joka tukeutuu liikealueen palveluihin, liikennejärjestelyt tutkitaan (kaavan ajantasaisuus), tukeutuu keskuksen palveluihin nykyisen kunnantal ja sen lähialueen alueen maankäytön kehittäminen, lisäksi suunnittelussa otettava huomio palvelutarve (sis. ja julkiset palvelut) sekä mm. pääkevytliikenneyhteydet, tukeutuu keskuksen palveluihin Tolsan asemanseudun rakentaminen nostaa alueen merkitystä pientalovaltaisena asuntoalueena, tukee palvelujen muodostumista, mahdollistaa keskuksen ja Tolsan välisen pääkevytliikenneyhteyden toteuttamisen LiVi VR-yhtymä srk-yhtymä NCC Sato srk-yhtymä asukk asunn asukk asunn asukk. 50 asunn. 20 asukk. 100 asunn. 40 asukk asunn ehdotus ja hyvks. -, OAS ja lunos suunn.kilpailu ehdotus 2018 osin, kunnan tttitarjta, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, liikenne- ja pysäköintijärjestelyt (esim. pysäköinnin mahdollinen sijoittaminen uuden rautatiesillan alle) sekä liikenneturvallisuus ja liityntäpysäköinti, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, liikenteen toimivuus- ja pysäköintiselvitys 2019, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, liikenteen toimivuus- ja pysäköintiselvitys, hulevesien -, hyväks. -, ehdotus ja -, OAS ja lunos 2019, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien koulu muu rakent. 2018, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkitaan mm. liikennemelulta suojaaminen, puistojen mikäyttöisyys ja hule-vesien 2018 kunnan tttitarjta (alle 10 AO), vanhat asemakaavat uudistetaan muutosaluetta laajemmalta alueelta 2018 osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, alueen kehittäminen mm. vanhan kunnantal ttinluovutuskilpailun periaatteiden mukaisesti, kunnan tttitarjta 2018 osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, alueen kehittäminen ttinluovutuskilpailun periaatteiden mukaisesti, kunnan tttitarjta Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava (käsittää mm. Tammikylän ja Myllykylän alueet) keskuksen pohjois- ja luoteispuolelle laadittavassa osayleiskaavassa osoitetaan mm. uusia pientaloalueita ja selvitetään julkisten palvelujen tarve (mm. joukkoliikenne), linjataan maasto liikennejärjestelyt tavoiteasettelu ilmenee päivitetystä Kuntakeskuksen kehityskuvasta Eteläinen Kirkkummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Kantvik, Prikiranta Kantvik, Strömsbyn teollisuusalue, muutos satamatoiminta, pienvenesataman suunnittelu ja em. toimintoihin liittyvät palveluyritykset, kunnan omistamien alueiden kaavoitus asumiselle ja mahdoll. siirtolapuutarhatoiminnalle sekä julkisten palvelutarpeiden selvittäminen (esim. päiväkoti ja koulu), lisäksi liikenneturvallisuus ja joukko-liikenneyhteyksien parantaminen, tukeutuu Kantvikin ja keskuksen palveluihin teollisuusalueen eteläosan maankäytön tarkistaminen (kaavan ajantasaisuus) asukk asunn ehdotus hyväks. -, OAS ja lunos Porkkala, Loman, ranta-asemakaava saaressa sijaitsevan ranta-asemakaavan laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi yksityinen hyväks. Porkkala, Mössö, ranta-asemakaava ranta-asemakaavan uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi (kaavan ajantasaisuus) yksityinen hyväks. Porkkala, Öfvergård, ranta-asemakaava ranta-asemakaavan laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi (kaavan ajantasaisuus) H:gin srk-yhtymä OAS ja lunos Kantvikin osayleiskaava kehityskuva laaditaan lähtötiedoksi sisältäen strategiset kehittämistavoitteet (mm. asukastavoite), muita suunnitteluhaasteita ovat esim. liikennejärjestelmä (mm. joukkoliikenteen kehittäminen), lisäksi selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tutkitaan luto-olosuhteet ja virkistysyhteydet sekä kytkentä Pikkalanlahden alueeseen lunos ehdotus osin, kunnan tttitarjta, päivitetty Kuntakeskuksen kehityskuva sekä Kuntakeskuksen ja Kantvikin liikennejärjestelmäsuunnitelma ohjaavat suunnittelua, hulevesien yleissuunnitelma, tukeutuu keskuksen palveluihin 2018, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta (n. 45 AO), tutkittava päiväkodin ja koulun sijoittamista alueelle, tulva- ja hulevesien, suunnittelu pannaan käyntiin, mikäli kunnan ja Helsingin kaupungin välinen mahdollinen sopimus niin edellyttää, hulevesien osin, kehityskuva sekä Kuntakeskuksen ja Kantvikin liikennejärjestelmäsuunnitelma ohjaavat suunnittelua, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen, kunnan tttitarjta, tukeutuu Kantvikin ja keskuksen palveluihin, hulevesien yleissuunnitelma uusi kaava- ja suunnitteluhanke priorisoitu kaava- ja suunnitteluhanke asemakaava tai sen muutos, joka sisältää pääosin asumista asemakaava tai sen muutos, joka sisältää asumisen lisäksi työpaikka-, kaupallisten palveluiden ja virkistyspalvelujen alueita asemakaava tai sen muutos, joka sisältää työpaikka-alueen (sisältää mm. julkiset ja kaupalliset palvelut) ranta-asemakaava tai sen muutos yleiskaava, osayleiskaava tai siihen verrattava muu aluesuunnitelma ARA-tuotanto tai muuhun erityisasumiseen soveltuvien asuinrakennuskohteiden määrittämistä ei ilmaista kaavoitusohjelmassa 1

2 Itäinen Kirkkummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Masala, Tinanpuisto, muutos Masala, Bjönsinmäki, muutos Masala, Masalan urheilupuisto, muutos Jorvas, Inkilänportti Jorvas, Jorvaksenkolmio, muutos Jorvas, Länsi-Jorvas Sundsberg, Sarvvikinportti Långvik, Tanskarla keskusta-alueelle asumista, liike- ja palvelutoimintaa (mm. päivittäistavarakauppa ja julkiset palvelut), lii- ja virkistyspalveluja (mm. urheiluhallit ja nuorisoteatteri), hanke parantaa taajaman ilmettä ja palvelutasoa, lisäksi suunnitellaan liikennejärjestelyt (kaavan ajantasaisuus), tukeutuu Masalan palveluihin keskusta-alueelle, kirk lähiympäristön alueen kehittäminen Masalantien molemmin puolin (korttelit 2022, 2023, 2027 ja 2030) käsittäen mm. asuinkerrostalojen toteuttamista, joiden kivijalkaan liiketilaa (kaavan ajantasaisuus), tukeutuu Masalan palveluihin urheilupuist lisäksi kaavoitus käsittää sen lähialueen, keskeisiä suunnitteluhaasteita ovat taajamakuvan parantaminen, muuttuvat liikennejärjestelyt, terveysaseman laajennushanke sekä puist mikäyttöisyys (kaavan ajantasaisuus), tukeutuu Masalan palveluihin kehityskuvan periaatteiden mukaisesti alueelle tulee mm. vähittäiskaupan suuryksiköitä, tilaa vaativaa kauppaa ja toimintaa täydentävää kaupallista toimintaa sekä liikenneasema (huoltamotoimintaa) maankäyttö perustuu osayleiskaavan maankäyttöön ja kunnan järjestämään tarjouskilpailun voittaneeseen ehdotukseen, lisäksi tutkitaan liikennejärjestelyt ja hulevesien käsittely, tukeutuu Masalan ja keskuksen palveluihin pientalovaltaisen asuntoalueen suunnittelu (osin kaavan ajantasaisuus), käsittää myös mm. Pokrovan luostarin alueet ja liikenneturvallisuuden parantamisen, lisäksi selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tukeutuu Masalan ja keskuksen palveluihin Finnträskin rantamaisemaan osoitetaan asuntoalue ja Länsiväylän (kantatie 51) varrelle yritysalue, suunnittelussa otettava huomio mm. liikennejärjestelyt ja -melu (mm. joukkoliikenne), lisäksi selvitettävä lunympäristö ja julkisten palvelujen tarve (mm. uimapaikka), tukeutuu Masalan ja keskuksen palveluihin nykyisen hotellin ja sen lähialueen laajamittainen kehittäminen tarkoittaa majoituskapasiteetin merkittävää lisäämistä sekä siihen liittyvien virkistys- ja oheispalvelujen sijoittumista alueelle (mm. liipalvelut), toimintojen mipuolistumisen vaikutukset kuten esim. liikenteen järjestämiseen otettava huomio NCC VVO 2 asukk asunn asukk. 400 asunn hyväks. ehdotus ehdotus OAS ja lunos ehdotus ehdotus OAS ja lunos vaiheittain -, osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta, suunnittelussa otettava huomio Maslantien kehittämisselvitys ja melusuojaus, hulevesien osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, suunnittelussa otettava huomio Masalantien kehittämisselvitys ja melusuojaus, hulevesien osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, suunnittelussa otettava huomio Masalantien kehittämisselvitys, hulevesien , sopimusvelvotteet Hirsala, Själsund, ranta-asemakaava ranta-asemakaavan laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi yksityinen hyväks. Masalan osayleiskaava (käsittäen mm. Pentfallin, Hvittorpin, Majvikin ja Kartanrannan) lunos Luoman osayleiskaava laadittava Masalan ja Luoman kehityskuva pohjautuu maankäytön kehityskuvan lähtötietoihin ja strategisiin kehittämistavoitteisiin kuten esim. asukasmäärään, yhdysrakenteen eheyttämistarpeeseen sekä toimivaan liikennejärjestelmään (mm. joukkoliikenteen kehittäminen), lisäksi selvitetään mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tutkitaan luto-olosuhteet ja virkistysyhteydet Keskusmetsän virkistysalueelle, liikennejärjestelyjä selvitettäessä selvitetään myös vuna käynnistyvän Suvimäen ja Majvikin asemakaavan liikennejärjestelyt kylärakenne eheytyy, samalla tutkitaan liikenneturvallisuuden parantamismahdollis, vesihuoll järjestäminen sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut), lisäksi alue-varaukset virkistykselle sekä mm. ulkoilu- ja hevosreiteille Pohjoinen Kirkkummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Veikkola, Veikkolanportti edell. mahdoll. sopimuksia Veikkola, Veikkolanpuro II Veikkola, Laguksenpuisto, muutos Lapinkylä, keskusta edell. mahdoll. sopimuksia Kylmälä, Lugnet Turunväylän ja suunnitellun länsiradan (ESA-rata) välisen alueen maankäytön kehittäminen: Veikkolan eritasoliittymän ja Napparintien yhdistäminen toisiinsa, alue suunnitellaan yritys-toiminnalle, lisäksi tutkitaan Nuuksiportin sijoittamista alueelle nykyisen asuntoalueen jatkorakentamiskohde tullee olemaan tiivistä erillispientalojen aluetta kytkeytyen urheilupuisto, jka maankäyttö tutkittava (esim. palvelutarve, puistojen mikäyttöisyys, kevytliikenneyhteydet ja mahdollinen urheiluhallin sijoittaminen alueelle), tukeutuu Veikkolan palveluihin asukk. yli 2500 asunn. yli 800 OAS ja selvitykset lunos hyväks. - mikäli liikennesuun. sallii lunos ehdotus parantola-alueen muuttaminen asumiseen, lisäksi tutkitaan lähialueen maankäytön tarkistamistarpeet, alue tukeutuu Veikkolan palveluihin ehdotus kaavahankkeessa tutkitaan mm. kyläkeskuksen julkisten ja kaupallisten palvelujen tarve sekä OAS ja ehdotus niiden sijoittaminen alueelle, lisäksi liikenneturvallisuustoimenpiteet, tukeutuu Veikkolan palveluihin yksityinen kauppapuutarhan ja sen lähialueen suunnittelu (mm. polttoainesuojia) yksityinen Veikkola, Hauklampi, ranta-asemakaava ranta-asemakaavan laatimisessa otettava huomio alueen ympäristön erityispiirteet yksityinen Kylmälän osayleiskaava alueen rakentamispaine suuri: ohjattu maankäyttö eheyttää kylärakennetta sekä asumisen ja hyväks. virkistyksen ohjaamista alueella (mm. ulkoilu- ja hevosreitit), samalla tutkitaan mm. liikenne-turvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdollis sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja mm. vesihuoltojärjestelyt Muut hankkeet, vuoden suunnittelukohteet Kuntakeskuksen ja Kantvikin liikenne-järjestelmäsuunnitelma Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma Masalan ja Luoman liikennejärjestelmäsuunnitelma liikennejärjestelmäsuunnitelma palvelee Kuntakeskuksen 2. vaiheen ja Kantvikin osayleiskaavojen laatimista sekä antaa niiden lähialueiden kehittämiselle tarvittavat lähtötiedot laaditaan keskusta-alueelle laatu- ja ympäristösuunnitelma julkisten alueiden, puistojen, pää-väylien, katujen ja ulkoilureittien yhtenäisen toteuttamisen varmistamiseksi, lisäksi keskitytään taajamakuvan parantamiseen mm. ympäristörakentamisella liikennejärjestelmäsuunnitelma palvelee Masalan ja Luoman osayleiskaavojen laatimista sekä antaa niiden lähialueiden kehittämiselle tarvittavat lähtötiedot valmis vireille valmis vireille valmis 2018, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien, kunnan yritystttitarjta, hulevesien osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan yritystttitarjta, hulevesien osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta (n. 40 AO), hulevesien 2018, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, alueen uimarannan turvaaminen yleiseen käyttöön, hulevesien 2018 jälk., lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, alueen uimarannan turvaaminen yleiseen käyttöön, hulevesien, vesihuoll ja liikenteen järjestäminen saattaa edellyttää, että alue toteutettava vaiheittain osin, liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisessa hyödynnetään mm. Masalantien kehittämisselvitystä, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemaakaavoitusta, kunnan tttitarjta, hulevesien yleissuunnitelma, tukeutuu Masalan ja keskuksen palveluihin maankäytön kehityskuva toimii lähtö- ja tavoitetieta, hulevesien yleissuunnitelma, tukeutuu Masalan palveluihin hulevesien, liikenneselvitykset laaditaan yhteistyössä liikenneviranomaisten kanssa (edellyttää tiesuunnitelman muuttamista Turunväylän eritasoliittymän alueella), lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, rakentaminen saattaa edellyttää Veikkolan ja Ämmässu välisen jätevesiviemärin pumppaamojen uusimisen, alueen suunnittelussa otetaan huomio Veikkolan urheilupuist yleissuunnitelma, hulevesien osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien mahdoll. osin, vesihuoltolinjan oletetaan valmistuvan v., selvitettävä suunniteltavan alueen laajuus sekä hulevesien, selvitetään hankkeen tavoitteiden soveltuvuus ympäristöön sekä niidenvaikutusarvioinnit, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien vesihuoll mahdoll. rakentaminen, suunnittelualuetta koskee rakennuskielto lukuun ottamatta mia poikkeuksia, alueen toteuttaminen saattaa edellyttää osittaista asemakaavoitusta, tukeutuu Veikkolan ja keskuksen palveluihin, suunnittelun keskiössä yhteydet kantatieltä 51 (Länsiväylä) sekä keskuksen liikenteenohjaus sekä ns. kehäyhteyden liikennetarpeen analysointi ja johtopäätökset, hanke sisältää toimenpideohjelman kustannusarvioineen, lähtötieta hyödynnetään mm. maankäytön kehityskuvaa ja Masalantien kehittämisselvitystä, lähtötieta hyödynnetään mm. maankäytön kehityskuvaa ja Masalantien kehittämisselvitystä, hanke sisältää toimen-pideohjelman kustannusarvioineen

3 3

4 Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Eteläinen Gesterby, muutos Keskusta, Kirkkolaaks kauppakeskus, muutos Keskusta, Tallinmäki, muutos Keskusta, Myllykylä, Myllytorppa edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttö-sopimuksia Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk:ssa alue kehittynee pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jka suunnittelussa korostuvat liikennejärjestelyt, joukkoliikenteen järjestäminen ja virkistys, lisäksi selvitettävä mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tukeutuu keskuksen palveluihin , lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta (n. 60 AO), vireille Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan oltua lunoksena nähtävillä, hulevesien Heikkilä, Tolsanmäki Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava Eteläinen Kirkkummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Kantvik, Strömsbyn teollisuusalue, muutos Porkkala, Öfvergård, ranta-asemakaava Näse, Rastiranta, ranta-asemakaava nykyisen yrityksen lomakeskuksen maankäytön muuttaminen yhteisölliseksi loma-asuntoalueeksi, jka vetovoimana erilaiset palvelut (mm. lii- ja kiinteistönhuolto) yksityinen Kantvikin osayleiskaava Itäinen Kirkkummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Masala, Bjönsinmäki, muutos Masala, Masalan asemanseutu, muutos Masala, Suvimäki ja Majvik, muutos ja laajennus Jorvas, Jorvaksenkolmio, muutos Sundsberg, Sarvvikinportti Långvik, Tanskarla Sarvvikinranta, muutos Aavaranta, muutos ja laajennus Veklahti ja Svartvik, asuntoalue edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia keskusta-alueella, aseman tuntumassa sijaitsevien osin rakentamattomien kerrostalokortteleiden kehittäminen, tehokkuuden nostaminen ja taajamakuvan parantaminen, (kaavan ajantasaisuus), lisäksi selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tukeutuu Masalan palveluihin asuinalue sijoittuu Espolahden Natura-alueen tuntumaan ja Kartanrannanpohjoispuolelle, liikennejärjestelyt edellyttävät mm. Sundetin ylittävää siltaa, lisäksi Majvikin alueen maankäytön kehittäminen (kaavan ajanmukaisuus), tukeutuu Masalan palveluihin maisemallisesti merkittävälle alueelle Espolahdella suunnitellaan nykyisten matkailupalvelujen ja edustustilojen paikalle (korttelit 2203 ja 2204) asumista siten, että ranta-alue varataan virkistykseen alueen kehittäminen vaiheittain matkailu- ja asuntoalueena, merkittävä lisärakentaminen edellyttää vesihuoltohankkeen toteuttamista, lisäksi selvitetään palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa (kaavan ajantasaisuus), tukeutuu Masalan ja keskuksen palveluihin vesihuoltolinjan järjestämisen lisäksi tutkitaan liikennejärjestelyt ja julkisen palvelun tarpeet, alueelle muodostuu omarantaisia ttteja, tukeutuu keskuksen ja Masalan palveluihin YIT asukk. 650 asunn. 300 asukk. 500 asunn. 200 asukk asunn asukk asunn Porkkala, Kariholmen, ranta-asemakaava ranta-asemakaavan laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi yksityinen Masalan osayleiskaava Luoman osayleiskaava Pohjoinen Kirkkummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Veikkola, Veikkolanpuro II Veikkola, Laguksenpuisto, muutos Lapinkylä, keskusta edell. mahdoll. sopimuksia Muut hankkeet, vuoden suunnittelukohteet hyväks , 2019-, osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, suunnittelussa otettava huomio Maslantien kehittämisselvitys ja melusuojaus, hulevesien 2021, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien osin 2019-, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien, lisäksi selvitetään liikenne- ja pysäköintijärjestelyt 2018-, -, vaiheittainen toteuttaminen, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, vesihuolto-linjan oletetaan valmistuvan Aavarantaan v. mennessä mahdollistaen merkittävän lisärakentamisen, hulevesien vesihuoltolinjan oletetaan valmistuvan v. 2019, kunnan tttitarjta (n. 15 AO), omarantaisia ympärivuotisia asuinttteja, tutkittava mahdollinen vaiheittain toteuttaminen ja hulevesien osin Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma valmis Masalan ja Luoman liikennejärjestelmäsuunnitelma valmis 4

5 Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Tallinmäki, muutos Keskusta, Myllykylä, Myllytorppa Myllytorppa edell. mahdoll. maankäyttösopimusta maankäyttösopimuksia Keskusta, Keskustan urheilupuisto, muutos Keskusta, Lindal, muutos ja laajennus Tolsa, Tolsanjärvi Tolsa, Keijukaislaakso, muutos Kolsari, Bro, kortteli 7, muutos urheilupuist lisäksi pappilanmäen maankäyttöä muutetaan siten, että se mahdollistaa Kirkkummentien ja Överbyntien risteysalueelle suunniteltu kiertoliittymän toteuttamisen, samalla järjestetään ajoyhteys urheilupuisto sekä tarvittaessa voidaan tehdä muutoksia urheilupuist alueella, tukeutuu keskuksen palveluihin (kaavan ajantasaisuus) täydennysrakentamiskohde liikealueen välittömässä läheisyydessä, lisäksi tutkitaan palvelutarve (sis. julkiset palvelut), virkistys- ja liikennejärjestelyjä, tukeutuu keskuksen palveluihin (kaavan ajantasaisuus) vesihuoll rakentamisen myötä Drusibackenin asuntoalueen täydennysrakentaminen käsittää mahdollisesti myös Peuramaan golfkentän, lisäksi selvitettävä mm. liikennejärjestelyt, lunympäristö ja palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tukeutuu keskuksen palveluihin tutkitaan joukkoliikenteen pääväylien, Vanha Rantatien ja Tolsantien äärille sijoittuvaa täydennysrakentamista, lisäksi tutkitaan puistoalueen mikäyttöisyyden parantamista, lisäksi selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tukeutuu keskuksen palveluihin (kaavan ajantasaisuus) mikäli korttelin rakennukset puretaan, tutkitaan alueen maankäytön tehostamista, lisäksi selvitetään lähialueen muutostarpeet (kaavan ajantasaisuus) yksityinen Eteläinen Kirkkummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Kantvik, Kantvikinranta I edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttö-sopimuksia Kantvik, Kasaberget Kantvikinrannan merellinen keskustamainen kerrostaloalue kanavineen, rantatoreineen ja -raitteineen, lisäksi tutkitaan mm. palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) ja liikennejärjestelmä (joukkoliikenteen kehittäminen), tukeutuu Kantvikin ja keskuksen palveluihin Kantvikinrannan eteläpuolelle toteutettaneen merellisen virkistysalueen yhteyteen korkealaatuista asuntorakentamista, lisäksi tutkitaan mm. julkisten palvelujen tarve sekä liikenne- ja joukkoliikennejärjestelyt, tukeutuu Kantvkin ja keskuksen palveluihin sisällä OAS ja OAS ja suunnittelussa otetaan huomio myös jokilaaks länsipuoleisen alueen uusi maankäyttö osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta, mahdollinen kilpailuttamismenettely suunnittelussa, tukittava melusuojaus ja hulevesien -2021, 2019 osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta (n. 20 AO), otetaan huomio mm. kantatien 51 rajoitukset kuten melusuojaus, tulva- ja hulevesien osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta, hulevesien -2021, mahdoll , Näse, Rastiranta Itäinen Kirkkummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Masala, Masalan asemanseutu, muutos Masala, Hommaksenmäki, muutos Masala, läntinen asuntoalue I Masala, Suvimäki ja Majvik, muutos ja laajennus Masala, Masalanportti, muutos Aavaranta, muutos ja laajennus Jorvas, Jorvaksenmylly II, muutos Masalantien varrella, keskusta-alueella sijaitsevan täydennysrakentamiskohde (kortteleiden 2029 ja 2109 kaavan ajantasaisuus), jka suunnittelussa otettava huomio muuttuva lähiympäristö sekä mm. palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) ja liikennejärjestelyt, tukeutuu Masalan palveluihin suunnittelu pannaan käyntiin Masalan osayleiskaavan suuntaviivojen mukaisesti: toteutetaan pientalopainotteista asuntorakentamista, lisäksi tutkitaan julkisten palvelujen tarve (mm. virkistys) sekä liikenne- ja joukkoliikennejärjestelyt, tukeutuu Masalan palveluihin Masalan sisääntulotien, Sundsbergintien äärellä sijaitsevan alueen maankäyttö muutetaan osayleiskaavan mukaiseksi (oletettavasti palvelujen, kaupan ja työpaikkojen alue), lisäksi tutkitaan mm. alueen liikennejärjestelyt rantaradan ja Masalantien välinen alue suunnitellaan (kaavan ajantasaisuus) asumiseen ottamalla huomio olemassa oleva rakennuskanta ja aluetta palvelevat liikennejärjestelyt, lisäksi selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut), tukeutuu Jorvaksenkolmi, Masalan ja keskuksen palveluihin OAS lunos 2018 asukk. 200 asunn. 75 OAS ja Jorvas, Jorvaksenkolmio, muutos Sarvvikinranta, muutos Veklahti ja Svartvik, asuntoalue Porkkala, Kariholmen ranta-asemakaavan laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi Luoman osayleiskaava Pohjoinen Kirkkummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Veikkola, Veikkolanpuro II Veikkola, Eerinkinkartano I edell. mahdoll. käynnistämis- ja maankäyttö-sopimuksia keskustan eteläpuoleisten alueen kaavoitus toteutetaan vaiheittain, alueet osoitetaan pääasiassa pientalotuotanto, lisäksi selvitettävä esim. virkistys- ja palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) sekä mahdollisen siirtoviemärin hyödyntäminen maankäytössä, tukeutuu Veikkolan palveluihin OAS lunos osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta, hulevesien 2022 osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkittava korttelisuunnittelun kilpailuttamista, lisäksi maankäytön tulee olla Kantvikin oyk:n mukaista, tulva- ja hulevesien 2022 osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta, mahdoll. kilpailuttamismenettely suunnittelussa, tulva- ja hulevesien 2021, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, suunnittelussa otettava huomio Masalantien kehittämisselvitys sekä melusuojaus osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta (1. vaihe: n AO), hulevesien , lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta, otetaan huomio liikennemelu, mahdollinen rautatien aiheuttama tärinä ja hulevesien osin osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tttitarjta (1. vaihe: n. 50 AO), maankäyttöön vaikuttaa laadittava osayleiskaavahanke, hulevesien 5

6 Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet Keskusta, pohjoinen Gesterby, muutos Keskusta, Lindal, muutos ja laajennus Keskusta, Louhosrinne I edell. käynnistys- ja maankäyttösopimusta pohjoisen Gesterbyn kerrostaloalueen kehittäminen sekä niiden liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen tutkiminen sekä etenkin kehäyhteyden toteuttaminen (kaavan ajantasaisuus), suunnittelu perustuu Gesterbyn ideasuunnitelmaan, tukeutuu keskuksen palveluihin keskuksen koillispuoleisen alueen maankäytön suunnittelu käsittää mm. asuntotuotantoa ja mahdollisia palveluja (sis. julkiset palvelut) sekä keskuksen kehäväylän linjaamista maasto, tukeutuu keskuksen palveluihin OAS ja lunos 2018 OAS ja lunos , 2021 osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, hulevesien osin , lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkittava korttelisuunnittelun kilpailuttamista, hulevesien Tolsa, Tolsanjärvi osin Tolsa, Keijukaislaakso, muutos osin Kolsari, Bro, kortteli 7, muutos osin Eteläinen Kirkkummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet Kantvik, Kantvikinranta I Kantvik, Kasaberget osin Itäinen Kirkkummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet Masala, läntinen asuntoalue I osin Masala, Masalan asemanseutu, muutos Masala, Hommaksenmäki, muutos Masala, läntinen asuntoalue I osin Masala, Metsätorppa OAS ja lunos 2018 Masala, Suvimäki ja Majvik, muutos ja laajennus Masala, Masalanportti, muutos Masala, Pentfallin asuntoalue keskusta-alueen tuntumassa sijaitsevan alueen tiivistäminen pienkerros-, rivi- ja pientaloalueeksi, jka suunnittelussa otettava huomio mm. palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut), liikennejärjestelyt ja virkistysmahdollis, tukeutuu Masalan palveluihin keskustan länsipuolella ja Keskusmetsän tuntumassa sijaitseva alue suunnitellaan osayleiskaavan maankäytön mukaisesti (oletettavasti pientalovaltainen asuntoalue), selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut), pääväylien kevytliikenneyhteydet ja joukkoliikenteen järjestäminen, tukeutuu Masalan ja keskuksen palveluihin OAS 2018 lunos , lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lisäksi maankäytön tulee olla Masalan oyk:n mukaista , lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkittava korttelisuunnittelun kilpailuttamista, hulevesien Aavaranta, muutos ja laajennus Jorvas, Jorvaksenmylly II, muutos osin Jorvas, Jorvaksenmylly III, muutos rautatien ja Sundetin välisen alueen suunnittelu osayleiskaavan mukaisesti; hyvään joukko-liikenteen solmupisteeseen tulee pääosin keskusta-asumista ja alueelle voidaan sijoittaa myös liike- ja toimistotilaa sekä palveluja (sis. julkiset palvelut), tukeutuu Jorvaksenkolmi, Masalan ja keskuksen palveluihin OAS ja lunos 2018 Sarvvikinranta, muutos Veklahti ja Svartvik, asuntoalue Luoman osayleiskaava Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaava uuden aluekeskuksen suunnittelu, liikennejärjestelyt, virkistysjärjestelmä ja merellisyyden hyödyntäminen ovat kehittämisen pääteemoja, lisäksi muut lähtötiedot, kehittämistavoitteet (mm. EKE mitoitus ja palvelutarve sis. julkiset palvelut) sekä alueen vaiheittainen toteuttaminen laaditaan YIT yhteistyössä maanomistajien kanssa, kehityskuva laaditaan osayleiskaavoituksen pohjaksi Sato Pohjoinen kirkkummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet Veikkola, Eerinkinkartano I Muut hankkeet, vuoden 2018 suunnittelukohteet Keskusmetsän yleissuunnitelma Keskusmetsä, josta käytetään myös keskuspuisto-nimeä, sijaitsee keskuksen, Jorvaksen ja Masalan taajamia yhdistävänä lutoalueena, tavoitteena kehittää alueesta taajamia yhdistävä luto- ja virkistysalue reitteineen ja virkistyspalveluineen OAS ja kehityskuva 2018 lunos 2019 ehdotus vireille 2018 valmis 2019, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkittava korttelisuunnittelun kilpailuttamista, hulevesien osin, otetaan huomio laaditun Tekes-hankkeen tulokset ja suunnittelu toteutetaan seudullisena yhteistyöhankkeena mm. Espo ja HSL:n kanssa, alueen toteuttaminen edellyttää asemakaavoitusta, hulevesien yleissuunnitelma, tukeutuu Sundsbergin ja keskuksen palveluihin osin 6

7 Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2019 suunnittelukohteet Keskusta, Louhosrinne I Keskusta, Louhosrinne II tavoitteena keskuksen kehäväylän toteuttaminen Vanhalta Rantatieltä Gesterbyntielle sekä mahdollistaa tien ja joukkoliikenneyhteyden varrelle asumista ja palveluja (sis. julkiset palvelut), suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kevytliikenneyhteyksiin ns, keskus-metsän kautta Masalaan OAS ja lunos 2019 ehdotus , lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lisäksi maankäytön tulee olla Kuntakeskuksen 1. vaiheen oyk:n mukaista Tolsa, Keijukaislaakso, muutos osin Eteläinen Kirkkummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2019 suunnittelukohteet Kantvik, Kantvikinranta I Kantvik, Kantvikinranta II Kantvik, Kasaberget Kantvikinrannan kerrostalovaltaisen alueen eteläpuolelle toteutetaan pientalopainotteinen asuntoalue kytkeytyen Prikirannan asuntoalueeseen, lisäksi tutkitaan mm. joukkoliikenneyhteyden toteuttaminen alueen läpi, tukee Kantvikinrannan toimintoja, tukeutuu Kantvikin ja keskuksen palveluihin Itäinen Kirkkummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2019 suunnittelukohteet Masala, Hommaksenmäki, muutos asukk. 250 asunn OAS ja lunos 2019 ehdotus osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, tutkittava korttelisuunnittelun kilpailuttamista, tulva- ja hulevesien Masala, läntinen asuntoalue I osin Masala, Metsätorppa Masala, Masalanportti, muutos Masala, Pentfallin asuntoalue Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaava Långvikin ja Hskbyn osayleiskaava eheytetään kylärakennetta sekä ohjataan liikkumista sekä virkistysalueiden sijoittumista alueella, samalla tutkitaan mm. liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdollis sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja mm. vesihuoltojärjestelmä Pohjoinen Kirkkummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2019 suunnittelukohteet Veikkola, Eerinkinkartano I Veikkola, läntinen asuntoalue I käsittää mm. Kalljärven länsirannan ja Ahvenlammen Veikkolan osayleiskaava Muut hankkeet, vuoden 2019 suunnittelukohteet Strateginen yleiskaava keskustan länsipuoleisen alueen kaavoitus toteutetaan vaiheittain alueet osoitetaan pääasiassa pientalotuotanto ja virkistykseen, lisäksi selvitettävä esim. palvelutarve (sis. julkiset palvelut), suunnittelussa otettava huomio Vihdin maankäyttö raja-alueella sekä mahdoll. siirtoviemärin hyödyntäminen maankäytössä, tukeutuu Veikkolan palveluihin Veikkolan kehityskuva laaditaan kaavoituksen lähtötiedoksi ja siihen vaikuttaa useat maankäytön suunnitteluhaasteet, joita ovat esim. asukastavoitteen määrittäminen sekä liikennejärjestelmät (mm. joukkoliikenteen kehittäminen), lisäksi selvitetään mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja tutkitaan virkistysyhteydet myös Nuuksi, Siikajärven ja Histan suuntaan kunnan strategisten linjaukset (mm. maankäytön kehityskuvan mahdollinen päivittäminen), kehittämisen päätavoitteet ja tulevaisuusnäkökulmat kootaan koko kunnan kattavaan strategiseen yleiskaavaan, jossa ilmaistaan pitkän aikavälin tavoitetila kunnan asemasta metropolialueella (3000 / 1000) OAS 2019 lunos ehdotus 2021 hyväks OAS 2019 lunos ja ehdotus OAS ja kehityskuva 2019 lunos ehdotus 2021 hyväks OAS ja kehityskuvan päivittäminen 2019 lunos ehdotus 2021 hyväks Keskusmetsän yleissuunnitelma valmis alueen toteuttaminen saattaa edellyttää osittaista asema-kaavoitusta, hulevesien yleissuunnitelma, tukeutuu Masalan ja keskuksen palveluihin osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, maankäyttöön vaikuttaa laadittava osayleiskaavahanke, hulevesien asukasmäärä ratkaistaan laadittavien selvitysten perusteella, joh vaikuttaa mm. vesihuoll parantaminen, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen, kunnan tttitarjta, joka laaditaan laajassa vuorovaikutuksessa päättäjien, laisten ja eri intressitahojen kanssa, hankkeelle asetetaan tavoitevuosi (esim. v. 2040) 7

uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta

uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Keskusta, Munkinmäenpuisto, muutos Keskusta, Munkinniitty, muutos ja laajennus Keskusta, Tallinmäki, muutos (käsittäen

Lisätiedot

LiVi kunta yksityiset LiVi VR-yhtymä kunta. kunta yksityiset. NCC Sato srk-yhtymä yksityiset yksityiset kunta. yksityiset kunta.

LiVi kunta yksityiset LiVi VR-yhtymä kunta. kunta yksityiset. NCC Sato srk-yhtymä yksityiset yksityiset kunta. yksityiset kunta. Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2016 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseudun 2. vaihe, Keskusta, Munkinmäenpuisto, Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus, Keskusta,Gesterbynkallio,

Lisätiedot

asukkaat / asunnot (uudet, arvio) riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset NCC, Sato seurakunta yksityiset

asukkaat / asunnot (uudet, arvio) riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset NCC, Sato seurakunta yksityiset Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Kirkkotori, edell. mahdoll. sopimuksia Keskusta, Asemanseutu, 4. vaihe, Keskusta, Munkinniitty (Prisman alue)

Lisätiedot

uudet asukk. / asunn. (arvio) kunta Liik.virasto VR-yhtymä kunta Liik.virasto Varuboden kunta asukk asunn kunta yksityiset

uudet asukk. / asunn. (arvio) kunta Liik.virasto VR-yhtymä kunta Liik.virasto Varuboden kunta asukk asunn kunta yksityiset Kaavoitusohjelma vuosille 2012-2016, Kunnanvaltuust hyväksymä 12.12.2011 113, Kv 3/2011 Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2012 suunnittelukohteet Keskusta, Pitäjäntuvanpuisto,

Lisätiedot

asukkaita / asuntoja (arvio) kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset

asukkaita / asuntoja (arvio) kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe, Keskusta, Asemanseutu, 3. vaihe, Keskusta, Kirkkotori, edellyttää pysäköimissopimuksia,

Lisätiedot

Kaavoitusohjelma vuosille , Kh 1 / , Kaavoitusohjelma , kunnanhallituksen ehdotus valtuustolle 31.8.

Kaavoitusohjelma vuosille , Kh 1 / , Kaavoitusohjelma , kunnanhallituksen ehdotus valtuustolle 31.8. Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2016 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseudun 2. vaihe, Keskusta, Munkinmäenpuisto, Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus, Keskusta,Gesterbynkallio,

Lisätiedot

Kaavoitusohjelman vuoden 2015 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3)

Kaavoitusohjelman vuoden 2015 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3) Kaavoitusohjelman vuoden 2015 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3) Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueet), vuoden 2015 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe* OAS

Lisätiedot

uusia asukkaita (arvio) kunta RHK VR-Rata Oy yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset

uusia asukkaita (arvio) kunta RHK VR-Rata Oy yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset hyväksyminen Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2007 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, muutos edellyttää maankäyttösopimusta, jos rakennusoikeuksia nostetaan Keskusta,

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille 2016-2020 438/10.00.00/2015. Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.05.2015 41

Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille 2016-2020 438/10.00.00/2015. Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.05.2015 41 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 41 20.05.2015 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 44 10.06.2015 Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille 2016-2020 438/10.00.00/2015 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.05.2015 41 Yleistä

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Kaavoitusohjelman poliittinen käsittely

Kaavoitusohjelman poliittinen käsittely Yhdyskuntatekniikan lautakunta 68 22.09.2016 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 81 20.10.2016 Kunnanhallitus 373 21.11.2016 Kaavoitusohjelma vuosille 2017-2021 (kv) 700/10.00.00/2016 Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV)

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 50 12.06.2014 Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV) 691/10.03.01.02/2013

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Yhdyskuntatekniikan lautakunta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 70 22.10.2015 Sarvvikinportin asemakaava (hanke 34500), asemakaava-alueen laajentaminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n

Lisätiedot

Vesihuolto kaavamääräyksissä

Vesihuolto kaavamääräyksissä Vesihuolto kaavamääräyksissä Kommenttipuheenvuoro Seppo Mäkinen Kaavoitusarkkitehti 13.3.2017 Kirkkonummen kunta Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet ( * (* sisältää myös vesiosuuskunnat - Suuri osa kunnan

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille / /2015. Yhdyskuntatekniikan lautakunta 41

Yhdyskuntatekniikan lautakunta Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille / /2015. Yhdyskuntatekniikan lautakunta 41 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 41 20.05.2015 Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille 2016-2020 438/10.00.00/2015 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 41 Yleistä Viisivuotinen kaavoitusohjelma ohjaa Kirkkonummen

Lisätiedot

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 ->

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 -> Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue, joka on tällä hetkellä rakentamaton alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin 5 300 asukkaan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2013-2014

Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2013-2014 Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2013-2014 Johdanto Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan Kirkkonummen kunnassa ja Uudenmaan maakunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

2014-2015. Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus

2014-2015. Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2014-2015 Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus Johdanto Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan Kirkkonummen kunnassa ja Uudenmaan maakunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

LAPPEEN ALUERAATI Tekninen toimi / kaavoitus

LAPPEEN ALUERAATI Tekninen toimi / kaavoitus LAPPEEN ALUERAATI 7.3.2017 7.3.2017 Tekninen toimi / kaavoitus YLEISKAAVAT 1. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntinen osa-alue 2. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, keskusta-alue

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Johdanto. - valtuuston päätös kehityskuvan laatimisesta - maankäyttövisio on laadittu kunnan kehityskuvan laadinnan pohjaksi

Johdanto. - valtuuston päätös kehityskuvan laatimisesta - maankäyttövisio on laadittu kunnan kehityskuvan laadinnan pohjaksi Johdanto Jokaisella organisaatiolla tulee olla näkemys siitä, mihin se on menossa, tai ainakin tahtotila haluamastaan suunnasta. Kunnan toimintaympäristö on monella tapaa stabiilimpi kuin yrityksen mutta

Lisätiedot

2015-2016. Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus

2015-2016. Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2015-2016 Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus Johdanto Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan Kirkkonummen kunnassa ja Uudenmaan maakunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 )

Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Suunnittelualue Asemakaava-alue sijaitsee eteläisellä Kirkkonummella Upinniementien länsipuolella

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA Yleiskaavakohteet

KAAVOITUSOHJELMA Yleiskaavakohteet KAAVOITUSOHJELMA 2016 2017 1. keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntinen osa-alue keskustaajamaan ollaan laatimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia oikeusvaikutteisia osayleiskaavoja, joiden tavoitevuosi

Lisätiedot

Långvik Info. Lehdistötilaisuus Tervetuloa! Långvikin kyläyhdistyksen työryhmä

Långvik Info. Lehdistötilaisuus Tervetuloa! Långvikin kyläyhdistyksen työryhmä Långvik Info Lehdistötilaisuus 13.12.2011 Tervetuloa! 1 Långvikin kehittäminen Kirkkonummen kunnan päätöksenteossa Joulukuu 2009 Kunnanvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2009 kaavoitusohjelman, jossa Långvikin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Vanhan-Espoon asukasfoorumi Liisa Ikonen p

Vanhan-Espoon asukasfoorumi Liisa Ikonen p Vanhan-Espoon asukasfoorumi 14.3.2017 Liisa Ikonen p. 043-8251183 liisa.ikonen@espoo.fi 14.3.2017 2 14.3.2017 3 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, POKE Asukastilaisuus tulossa 30.3.2017 Vanhan-Espoon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA

KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA Keuruun kaupunki 18.4.2017 Kaavoituspalvelut 1 KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA A S E M A K A A V A N M U U T O S OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Kehittämisjohtaja Olli Isotalo RAKLI: Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen Finlandiatalo 5.3.2015 Espoo toteuttaa Helsingin seudun MAL-sopimusta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN 1 TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN Tarkastelualueiden sijainti Järvi-Pohjanmaan jokaisesta kunnasta valittiin erikseen tarkasteltava, zoomattava kohdealue Aluetta on tarkasteltu yleispiirteisesti, kuvaamalla

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 1 Liite Yt 3/ 16.2.2017 YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 TULOSYKSIKÖT: Yhdyskuntatekniikan lautakunta Yhdyskuntasuunnittelu ja liikennejärjestelmäpalvelut Tontti- ja paikkatietopalvelut

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Kaavoitusohjelma vuosille (kv) 700/ /2016. Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Kaavoitusohjelma vuosille (kv) 700/ /2016. Yhdyskuntatekniikan lautakunta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 68 22.09.2016 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 81 20.10.2016 Kunnanhallitus 373 21.11.2016 Kunnanhallitus 393 05.12.2016 Kaavoitusohjelma vuosille 2017-2021 (kv) 700/10.00.00/2016

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

Tähän tarvittaessa otsikko. Kirkkonummen maankäytön kehityskuva

Tähän tarvittaessa otsikko. Kirkkonummen maankäytön kehityskuva Tähän tarvittaessa otsikko Kirkkonummen maankäytön kehityskuva Maankäytön kehityskuvassa kunnan maankäytön tavoiteltua kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti ja periaatetasoisesti. Maakäytön kehityskuva

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT Kunnanhallituksen päätös 17.11.0214

MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT Kunnanhallituksen päätös 17.11.0214 MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT Kunnanhallituksen päätös 17.11.0214 Palvelutuotannon lautakunta on 11.6.2014 3 käsitellyt eräiden kirkkonummen kunnan omistamien kiinteistöjen ja rakennusten käyttöä toimenpide-ehdotuksineen.

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2015 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2014 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA. Tulevaisuusmallin kartat 13.1.2014

KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA. Tulevaisuusmallin kartat 13.1.2014 KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA Tulevaisuusmallin kartat 13.1.2014 KAUHAVAN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA TULEVAISUUSMALLI Vt 19 ja sen varren sekä profiililtaan erilaisten

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA KAAVOITUSOHJELMA vv. 2017 2019 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA

ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA Tapahtunut tähän mennessä 2013 lautakunta päätti käynnistää osayleiskaavatyön valmistelun 2014 Lautakunta päätti vision

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos ja laajennus. 4. kaupunginosa, Golfkentän ja hiihtokeskuksen alue KAAVOITUS 2017

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos ja laajennus. 4. kaupunginosa, Golfkentän ja hiihtokeskuksen alue KAAVOITUS 2017 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos ja laajennus 4. kaupunginosa, Golfkentän ja hiihtokeskuksen alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2017 Vaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta Yhdyskuntatekniikan lautakunta Kunnanhallitus

Yhdyskuntatekniikan lautakunta Yhdyskuntatekniikan lautakunta Kunnanhallitus Yhdyskuntatekniikan lautakunta 41 20.05.2015 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 44 10.06.2015 Kunnanhallitus 217 22.06.2015 Kaavoitusohjelma vuosille 2016-2020 (kv) 438/10.00.00/2015 Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Lisätiedot

V i i a l a n e n t i s e n m u s e o n a l u e e n a s e m a k a a v a n muu tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V i i a l a n e n t i s e n m u s e o n a l u e e n a s e m a k a a v a n muu tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V i i a l a n e n t i s e n m u s e o n a l u e e n a s e m a k a a v a n muu tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 4.11.2015 Diaari nro: AKAA: 645/2015 S i

Lisätiedot

HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS

HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS V I R E I L L E T U L O V A I H E E N Y L E I S Ö T I L A I S U U S C A R E L I C U M I N A U D I T O R I O, T O R I K. 2 1 C, M A A N A N T A I N A

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut?

Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut? Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut? Luoman Kyläyhdistyksen vuosikokous 16.3.2016 Hannu Valtanen 16.3.2016 H.Valtanen 1 Kunnanvaltuusto 31.8.2015 Hyväksyi kunnan kaavoitusohjelman vuosiksi

Lisätiedot

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 122-AK1502 SÄKYLÄN KUNTA LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2015 20.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (7) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Kaavoituskatsaus 2012-2013

Kirkkonummen kunta Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Kaavoituskatsaus 2012-2013 irkkonummen kunta aavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut aavoituskatsaus 2012-2013 irkkonummen kaavoituskatsaus 2012 2013 J ohdanto Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan irkkonummen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Kaavoitus ja liikennejärjestelmäpalvelut

Kirkkonummen kunta Kaavoitus ja liikennejärjestelmäpalvelut JORVAKSENMYLLY ASEMAKAAVAN MUUTOS JORVAKSENMYLLYN ASEMAKAAVAN KORTTELEIDEN 3035 JA 3036 SEKÄ LIIKENNE- JA KATUALUEIDEN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus ja

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Yhdyskuntatekniikan lautakunta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 50 15.06.2016 Sarvvikinportin asemakaava, asemakaava-alueen laajentaminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Strategiset kaavat. Strategisen kaavoituksen yhteyshenkilöt: Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Kaupunginarkkitehti Tarja Outila

Strategiset kaavat. Strategisen kaavoituksen yhteyshenkilöt: Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Kaupunginarkkitehti Tarja Outila Strategiset kaavat Strategisen kaavoituksen yhteyshenkilöt: Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 0400-231096 Kaupunginarkkitehti Tarja Outila 040-70124356 Yleiskaavojen hyväksyminen 2015 1. Yliopiston yleiskaava

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Liite Yt 3 / 19.1.2017 YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 - Kehittämis- ja yhteiset palvelut Yhdyskuntatekniikan lautakunta Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Tontti-

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

SMC Supermoto Center Oy:n kaavoitusaloite asemakaavan laatimiseksi Veikkolassa Nevatien varrelle tilalle (kh)

SMC Supermoto Center Oy:n kaavoitusaloite asemakaavan laatimiseksi Veikkolassa Nevatien varrelle tilalle (kh) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 38 11.05.2017 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 43 31.05.2017 SMC Supermoto Center Oy:n kaavoitusaloite asemakaavan laatimiseksi Veikkolassa Nevatien varrelle tilalle 257-488-0001-0397

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI KAAVOITUSOHJELMA 2015-2030

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI KAAVOITUSOHJELMA 2015-2030 Pieksämäen kaupunki - Kaavoitusohjelma 2015-2030 1 Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavoitusohjelma Päiväys ja hyväksymiskäsittelyt 9/12/2015 KH / /201_ KV / /201_ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KYRKVALLA JA JOKINIITTY ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kirkkonummen kunta Kaavoitus

KYRKVALLA JA JOKINIITTY ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kirkkonummen kunta Kaavoitus KYRKVALLA JA JOKINIITTY ASEMAKAAVA GESTERBYN (KORTTELIT 12,13 JA 29), KYRKVALLAN (KORTTELIT 1-6) JA JOLKBYNLAAKSO-PAPPILANMÄKI-RAJAKUMPU (KORTTELI 183) ASEMAKAAVOJEN SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS-, RYHMÄPUUTARHA-,

Lisätiedot

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja 24.2.2013 Yleiskaavoitus 2 Rakennemalli kuvaa Kouvolan kaupunginvaltuuston hyväksymää maankäytön kehittämisen tahtotilaa ei ole juridinen kaava 14.3.2013 Konsernipalvelut,

Lisätiedot

Pikkalanlahden alueella etenee Strömsbyn teollisuusalueen kaavamuutos. ja Merikantvik IV- alueen kaavoitus aloitetaan 2007.

Pikkalanlahden alueella etenee Strömsbyn teollisuusalueen kaavamuutos. ja Merikantvik IV- alueen kaavoitus aloitetaan 2007. ALKUPUHE Helsingin seudun osana Kirkkonummi kasvaa ja kehittyy voimakkaasti. Kunnan asukasluku kasvoi tilastokeskuksen väkilukuarvion mukaan vuonna 2006 772 hengellä eli 2,3 %. Näin ollen Kirkkonummelaisia

Lisätiedot

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan,

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto 18.5.2015 Stansvikinnummen alustavat suunnitteluperiaatteet Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2015 Sivu 1 / 1 3224/10.02.03/2013 83 Otaniemen keskuksen jatkosuunnitelman tavoitteet Valmistelijat / lisätiedot: Ossi Keränen, puh. 050 347 5632 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalassa Ropakkotien eteläpuolella, rajoittuen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Lähtökohdat ja tavoitteet Keran suunnittelulle

Lähtökohdat ja tavoitteet Keran suunnittelulle Lähtökohdat ja tavoitteet Keran suunnittelulle 19.6.2017 Tilaisuuden kulku Alkusanat tilaisuuden puheenjohtaja, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Kai Lintunen Kaupunkisuunnittelulautakunnan asettamat

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA JOUTSENON KOHTEET

KAAVOITUSOHJELMA JOUTSENON KOHTEET KAAVOITUSOHJELMA 2017-2018 JOUTSENON KOHTEET Joutsenon alueen alueraati 26.1.2017 Tekninen toimi / kaavoitus YLEISKAAVAT 5. Korvenkylän taajaman osayleiskaava 2030 7. Masteensaaren osayleiskaava 9. Maaseutualueiden

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot