asukkaita / asuntoja (arvio) kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asukkaita / asuntoja (arvio) kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset"

Transkriptio

1 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe, Keskusta, Asemanseutu, 3. vaihe, Keskusta, Kirkkotori, edellyttää pysäköimissopimuksia, tukee keskuksen kehittämistä Keskusta, Gesterby ja pohjoinen Kantohaka, Keskusta, Kyrkvalla ja eteläinen Kantohaka, Laajakallio, radanvarsi maankäyttösopimus Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaava tukee keskuksen rautatien pohjoispuolinen alue: terveyskeskuksen korttelialue sekä rautatien alittavan uuden katuyhteyden liikennejärjestelyt ja liityntäliikenteen pysäköinti ( ajantasaisuus) rautatien eteläpuolinen alue: tilaa vievän kaupan sijoittumismahdollisuudet alueelle ja asuntorakentaminen aseman eteläpuolelle ( ajantasaisuus) suunnittelu käsittää torin, kirjaston ja kirkon sekä sen pohjoispuolelle sijoittuvien uusien toimintojen kuten pysäköintilaitoksen, kulttuurikeskuksen (ns. juhlatalo) ja liiketilojen laajentamisen ( ajantasaisuus) Gesterbyn kerrostaloalueen ja Kantohaan rivitaloalueen kehittäminen sekä niiden liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen tutkiminen ( ajantasaisuus), suunnittelu perustuu Gesterbyn ideasuunnitelmaa uuden koulun sijoittaminen Kantohaan eteläiselle aukealle, lisäksi Kantohaan ja Kyrkvallan asuntoalueiden mahdolliset kaavalliset tarkistukset ( ajantasaisuus), suunnittelu perustuu Gesterbyn ideasuunnitelmaan Laajakallion viimeisen vaiheen kaavoitus koskee uuden rautatieaseman kerrostalo- ja rivitaloaluetta, suunnittelussa otettava huomioon Tolsan asemajärjestelyt ja joukkoliikenteen liityntäpysäköinti, lisäksi tutkitaan liiketilojen, julkisten palvelujen ja huoltoaseman sijoittamista alueelle keskuksen koillispuolen tiivistyvän haja-asutuksen ohjaamiseksi laadittava osayleiskaava, jonka suunnittelun tutkitaan mm. julkisten palvelujen tarve ja vesihuollon järjestäminen sekä linjataan uusi ajoneuvoyhteys keskuksesta Masalaan ja pohjoiseen ehdotus ja hyväks velvoitepysäköinti / hyväks , (600 / 300) (300 / 75) Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet Kantvik, Sepänkannas III tukee keskuksen Kantvik, Eteläsatama ja Merikantvik I (satama ja sen lähiympäristö),edellyttää käynnistämis- ja maankäyttösopimusta, tukee keskuksen Sepänkannaksen asuntoalueiden eteläpuolelle sijoittuvalla pienehköllä asuntoalueella on liito-oravan elinympäristöjä, jotka rajoittavat rakentamista, lisäksi joukkoliikenneyhteyksien parantaminen satamatoiminta, pienvenesataman suunnittelu ja em. toimintoihin liittyvät palveluyritykset, myös kunnan omistamien alueiden kaavoitus asumiselle ja siirtolapuutarhatoiminnalle sekä julkisten palvelutarpeiden selvittäminen (esim. päiväkoti- ja koulu), lisäksi liikenneturvallisuus ja joukkoliikenneyhteyksien parantaminen Helsingin kaupunki hyväks aikais (mm. kirjaston laajennus) ehdotus ja hyväks OAS, ehdotus ja hyväks OAS, ehdotus ja hyväks luonnos 2009 ehdotus mahdoll. as.rak. aikais aikais (uusi koulu) asema , muu aikais. 2012, velvoitepysäköinti, kunnan yritystonttitarjonta velvoitepysäköinti lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet vesihuollon rakentaminen, suunnittelualuetta koskee rakennuskielto lukuun ottamatta mia poikkeuksia 450 / 115 hyväks aikais Valtion Asuntorahastolta tukea kunnallistekniikan rakentamiseen, rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (n. 55 AO) / OAS ja luonnos 2009 aikais. 2012, aikais (uusi koulu ), kunnan tonttitarjonta (n. 45 AO) Hirsala, Edesholmen, ranta-asemakaava vesistön ylittävä ajoyhteys mantereelta saareen, lisäksi poikkeaminen Rannikon ja saariston osayleiskaavasta ( ajantasaisuus) ehdotus 2009 hyväks Hirsala, Haga II, ranta-asemakaava, ranta-asema uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi ( ajantasaisuus) luonnos 2009 Hirsala, Bylandsudde, ranta-asemakaava ranta-asema laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi OAS ja ehdotus 2009 (uusi, lisäys v ohjelmaan) Porkkala, Rysshamn, ranta-asemakaava, ranta-asema uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi ( ajantasaisuus) OAS ja luonnos 2009 (uusi, lisäys v ohjelmaan) ehdotus vuosittain aloitettavat uudet kaavahankkeet osoitettu punasävyllä asuntoalueiden asemakaavat tai niiden kaavat on osoitettu tummennetulla asuntoalueiden, työpaikka-alueiden ja kaupallisten palveluiden alueet tai niiden kaavat on osoitettu vihreällä värillä työpaikka-alueiden sekä kaupallisten alueiden asemakaavat tai niiden kaavat sekä ranta-asemakaavat ja muut suunnitelmat on osoitettu vaalealla osayleiskaavat tai niihin verrattavat aluesuunnitelmat on osoitettu kellertävällä sävyllä ARA-tuotantoon soveltuvien asuinrakennuskohteiden määrittäminen tehdään erikseen kaavoittain hankekohtaisesti 1

2 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet Masala, Ratavalli, Masala, Tinanpuisto, Masala, kortteli 2020, Masala, korttelit 2022 ja 2023, tukee Masalan keskustan Masala, Masalan koulu ja sen lähialue, Masala, Nissniku, kortteli 2009, jos rakennusoikeuksia, tukee Masalan keskustan Masala, Metsätorpantie tukee Masalan keskustan Masala, Nissnikun palvelukortteli (uusi, lisäys v ohjelmaan) Masalantien yleissuunnitelma (uusi, lisäys v ohjelmaan) Kartanonranta, Sundet I ja II,, jos rakennusoikeuksia Jorvas, Jorvaksenkolmio, edellyttää käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia Jorvas, Sorttiasema (uusi, lisäys v ohjelmaan) edellyttää mahdoll. sopimusmenettelyjä Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava Masalan keskustan keskeisten korttelien maankäytön muuttaminen on tärkeää alue on tarkoitus kaavoittaa vähäisesti liiketilaa ja näin Masalan taajamakuva muuttuu merkittävästi viihtyisämmäksi ja lisää alueen kiinnostavuutta ( ajantasaisuus) maankäyttö muutetaan palvelemaan asumista, elinkeinotoimintaa (mm. päivittäistavarakauppa), liia (urheiluhallit) ja virkistystä (mm. Masalan nuorisoteatteri), hanke parantaa Masalan keskustan ilmettä ja palvelutasoa, alueen liittäminen kunnalliseen vesihuoltojärjestelmään, lisäksi liikennejärjestelyt ja ( ajantasaisuus) rakentamattoman liiketalokorttelin muuttaminen rivitalojen korttelialueeksi (asemakaava uusittaneen laajemmalta alueelta, ajantasaisuus) kirkon lähiympäristön alueen kehittäminen - tyhjentyneiden liikerakennusten korvaaminen kerrostaloasumisella (osin nuorisoasunto, ajantasaisuus) Masalan asukasmäärän kasvu edellyttää koulun laajentamista, samalla tarkistellaan lähialueen kaavallinen tilanne ( ajantasaisuus) huonossa kunnoissa olevan rivitalokorttelin maankäytön ja rakennusten suunnittelu Masalan kaupunkikuvaan parantaen ( ajantasaisuus) keskustan tuntumassa olevan alueen tiivistäminen pienkerrostalo-, rivitalo- ja erillispientaloalueeksi, jonka suunnittelussa on otettava huomioon mm. palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) ja virkistysmahdollisuudet / hyväks / 500 luonnos ja ehdotus , , 25 / 15 ehdotus ja hyväks NCC / OAS ja luonnos 2009 OAS ja ehdotus 2009 VVO OAS ja ehdotus / OAS 2009 luonnos 2010 ehdotus ja hyväks nykyisen tuetun asumisen yksikön laajentaminen OAS, ehdotus ja hyväks Masalantien yleissuunnitelma edesauttaa kehittyvän Masalan asemakaavoitusta ja sitä hyödynnetään mm. alueen laatu- ja ympäristösuunnitelmaa laadittaessa ei merkittäviä muutoksia, tarvittaessa Kartanonmäen palvelukortteleiden ja sen lähialueen maankäytön kehitetään, lisäksi alueen nimistö tarkastetaan ( ajantasaisuus) sisältöperiaatteet nykyvaatimuksien ja moottoritiesuunnitelman mukaisiksi tarkempi tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa ( ajantasaisuus), lisäksi liikenne- EKE-yhtiöt Tiehallinto 2011, aikais. vaiheitt (liiketilojen rak. edistetään) aikais aikais aikais aikais. 2011, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet hyväks. 2009, laaditaan yhteistyössä kunnan, Tiehallinnon, liikennöitsijöiden sekä muiden toimijoiden kanssa OAS ja ehdotus 2009 OAS ja luonnos 2009 järjestelyt ja esim. alueella sijaitsevalle huoltoasemalle uusi paikka YTV:n ja kunnan yhteishanke sorttiaseman toteuttamiseksi YTV OAS ja ehdotus 2009 liikenteen solmukohtaan (kantatien 51ja Kehä III:n risteysalue sekä Jorvaksen asema) toteutetaan kunnan merkittävin työpaikka-alue vähittäiskaupan suuryksiköineen, toimitiloineen ja toimistoineen, lisäksi alueelle sijoitetaan asumista suunnittelu perustuu kehityskuvaan, jossa esim. aseman läheisyyteen sijoittuvan keskustatoimintojen alueen kehittämisen pääpaino on asuntorakentamisessa ja aluetta palvelevissa lähipalveluissa (sis. julkiset palvelut) Tiehallinto / Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet ehdotus ja hyväks aikais. 2012, 2010, aikais asemakaavoituksen Veikkola, Perälänjärvi, nykyisen asema tarkistaminen mm. vesihuollon ja liikenteen järjestämiseksi ( ajantasaisuus) hyväks täydenn.rak Veikkola, Suonsyrjä, nykyisen asema tarkistaminen mm. vesihuollon ja liikenteen järjestämiseksi 50 / 15 ehdotus ja hyväks täydenn.rak. ( ajantasaisuus) Vols, Kurkgård, ranta-asemakaava, ranta-asema uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi ( ajantasaisuus) OAS ja luonnos 2009 Kylmälän osayleiskaava rakentamispaine suuri: ohjattu maankäyttö eheyttää kylärakennetta sekä asumisen ja luonnos 2009 erillinen virkistyksen ohjaamista alueella (mm. ulkoilu- ja hevosreitit), samalla tutkitaan mm. ehdotus 2010 liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdollisuudet sekä selvitetään -11 alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja mm. vesihuoltojärjestelyt osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan yritystonttitarjonta 2010 osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, suunnittelualuetta koskee rakennuskielto lukuun ottamatta mia poikkeuksia Tiehallinto vastaa melusuojauksen rakentamisesta Tiehallinto vastaa melusuojauksen rakentamisesta vesihuollon mahdoll. rakentaminen, suunnittelualuetta koskee rakennuskielto lukuun ottamatta mia poikkeuksia 2

3 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2010 suunnittelukohteet tukee keskuksen Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava tukee keskuksen uusia kerrostalopainotteinen asuntoalue liikealueen tuntumaan maisemallisesti merkittävälle paikalle, samalla selvitetään palvelujen (sis. julkiset palvelut) sijoittumista alueelle, joka tukeutuu keskuksen palveluihin kehityskuvan periaatteiden mukaisesti keskuksen länsi- ja pohjoispuolelle laadittavassa osayleiskaavassa osoitetaan uusia pientaloalueita ja selvitetään julkisen palvelujen tarve yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa 750 / OAS ja luonnos 2010 ( / ) OAS 2010 luonnos 2011 Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaava Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2010 suunnittelukohteet Kolsari, Länsi-Kolsari, 2. vaihe Kantvik, Eteläsatama ja Merikantvik I Kantvik, Merikantvik II tukee keskuksen Kolsarin pientalovaltaisen asuntoalueen viimeinen suunnittelualue sijoittuu luonnonympäristöltään ja maisemaltaan haasteelliseen, mutta erittäin kiinnostavaan paikkaan rannan tuntumaan suunniteltavan ensimmäinen vaiheen pientalovaltainen asuntoalue kytkeytyy jo olemassa olevaan asuntoalueeseen, seuraavassa vaiheessa (asuinkerrostalot, rantaraitti- ja tori) on tarkoitus toteuttaa julkisia palveluja (mm. päiväkoti), jotka palvelisivat tätä aluetta, lisäksi joukkoliikenneyhteyksien parantaminen 300 / 150 OAS ja ehdotus 2010 hyväks / , vaiheitt asemakaavoituksen aikais.2014 OAS 2010 luonnos 2011, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen osin kosnulttityö, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (n. 35 AO) Hirsala, Haga II, ranta-asemakaava, Hirsala, Bylandsudde, ranta-asemakaava Porkkala, Rysshamn, ranta-asemakaava, -11 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2010 suunnittelukohteet Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma Masala, korttelit 2037, 2038, 2040 ja 2041, edellyttää käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia, tukee Masalan Masala, kortteli 2020, Masala, korttelit 2022 ja 2023, Masalan koulu ja sen lähialue laaditaan Masalan keskustan alueelle laatu- ja ympäristösuunnitelma julkisten alueiden, puistojen, pääväylien, katujen ja ulkoilureittien käsittelytavasta, lisäksi keskitytään kaupunkikuvan parantamiseen mm. ympäristöä rakentamalla rakentamattomien kerrostalokortteleiden mahdollinen tehokkuuden nostaminen rautatieaseman tuntumassa ja olemassa olevan tilanteen todentaminen ( ajantasaisuus), lisäksi selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut) YIT hyväks / 175 OAS ja luonnos 2010 Masala, Nissniku, kortteli 2009,, jos rakennusoikeuksia Masala, Metsätorpantie *) hyväks Kartanonranta, Sundet I ja II,, jos rakennusoikeuksia Jorvas, Jorvaksenkolmio, edellyttää maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia Jorvas, sorttiasema Jorvas, Keski-Jorvas edellyttää käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia kantatien 51 ja Kehä III:n risteysalueen kehittäminen alueen kehityskuvan periaatteiden mukaisesti; alueelle on suunnitteilla mm. vähittäiskaupan suuryksikkö ja toimintaa täydentävää kaupallista toimintaa sekä liikenneasema (huoltamotoimintaa) pientalovaltaisen asuntoalueen suunnittelu käsittää myös Pokrovan luostarin alueet ja liikenneturvallisuuden parantamisen ( ajantasaisuus), lisäksi selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut) OAS ja luonnos 2010 hyväks / OAS ja luonnos , aikais , lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan yritystonttitarjonta kunnan tonttitarjonta (n. 40 AO) 3

4 Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2010 suunnittelukohteet Vols, Kurkgård, ranta-asemakaava, Kylmälän osayleiskaava -11 Muut kohteet, vuoden 2010 suunnittelukohteet asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi asemakaavojen uudistamisohjelma (sisältää mm. lainsäädännön ja kaavatavoitteiden tarkistamistarpeet sekä uudistustyön periaatteet ja hankeaikataulut) ja siinä selvitetään esim. toimenpiteet eheän ja taloudellisen yhdysrakenteen saavuttamiseksi, ohjelman toteuttaminen pantaneen vireille ennen v Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2011 suunnittelukohteet edellyttää käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia, jos asemakaavojen rakennusoikeuksia Heikkilä, Juhlakallio Heikkilän osayleis länsipuolella kunnan vuokra-asuntojen ja kunnantalon alueen käsittävä kaavoitus painottuu rivi- ja pientaloasuntotuotantoon, lisäksi otettava 100 / 25 OAS ja luonnos 2011 tukee keskuksen huomioon palvelutarve 8sis. julkiset palvelut) ja liikennemelu ta Drusibacken vesihuollon rakentamisen myötä syntynyt täydennysasuntorakentamisen alue käsittää OAS ja luonnos , edellyttää aie- ja maankäyttösopimuksia, jos mahdollisesti myös Peuramaan golfkentän, alueella on myös kunnan omaa maata, ehdotus ja rakennusoikeuksia, tukee keskuksen lisäksi selvitettävä esim. luonnonympäristö ja palvelutarve (sis. julkiset palvelut) Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2011 suunnittelukohteet Kolsari, Länsi-Kolsari, 2. vaihe hyväks Kantvik, Merikantvik II Porkkala, Rysshamn, ranta-asemakaava, -11 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2011 suunnittelukohteet Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma hyväks Masala, korttelit 2037, 2038, 2040 ja 2041, edellyttää maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia Masala, Metsätorpantie hyväks Jorvas, Keski-Jorvas hyväks.2012 Masala, kortteli 2029, nykyisten kahden erillispientalojen alueen rakennustehokkuuden nostaminen siten, 200 / 100 OAS ja luonnos 2011 tukee Masalan keskusta että alueelle voidaan toteuttaa pienkerrostaloja tai kerrostaloja ( ajantasaisuus) -13 hyväks Långvikin ja Honskbyn osayleiskaava rakentamispaine suuri: ohjattu maankäyttö eheyttää kylärakennetta sekä asumisen ja virkistyksen ohjaamista alueella, samalla tutkitaan mm. liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdollisuudet sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja mm. vesihuoltojärjestelyt (500 / 125) Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2011 suunnittelukohteet Aavaranta, Veikkola, Veikkolanpuro, 2. vaihe tukee Veikkolan keskustan käyttötarkoituksen tarkistaminen asuntotuotantoon ja JTO:n tavoitteiden mukaiseksi, lisäksi maankäyttö edellyttänee Masala-Veklahti-Aavaranta siirtoviemärihankkeen toteuttamista, lisäksi selvitetään julkisen palvelun tarpeet yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa ( ajantasaisuus) nykyisen asuntoalueen jatkorakentamiskohde tullee olemaan tiivistä erillispientalojen aluetta kytkeytyen urheilupuiston eteläosaan, jonka maankäyttö on tutkittava (esim. palvelutarve, kevytliikenneyhteydet ja mahdoll. urheiluhallin sijoittaminen alueelle) / ( / ) OAS 2011 luonnos 2012 OAS ja luonnos 2011 OAS ja luonnos 2011 ehdotus ja Kylmälän osayleiskaava -11 Veikkolan osayleiskaava tukee Veikkolan keskustan Veikkolan kehityskuvan laaditaan kaavoituksen lähtötiedoksi ja siihen vaikuttaa mm. vireillä oleva Länsiradan maankäyttöselvitys muita maankäytön suunnitteluhaasteita ovat esim. alueen asukastavoitteen määrittäminen sekä liikennejärjestelmä (mm. tieverkon kehittäminen joukkoliikenteen ja Länsiradan edellytysten mukaisesti), lisäksi selvitetään mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja tutkitaan virkistysyhteydet myös Nuuksion suuntaan ( / ) OAS ja kehityskuva 2011 luonnos , aikais asemakaavoituksen ideointi nä, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjon- mahdoll., kunnan tonttitarjonta (n. 20 AO), lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet mahdoll., seudullinen yhteistyöhanke, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen 4

5 Muut kohteet, vuoden 2011 suunnittelukohteet Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma tavoitteena on laatia ytimekäs ohjelma taajamien, kylien ja eri alueiden paikallisidentiteetin vahvistamiseksi ja rakentamisen ohjaamiseksi mm. ottamalla huomioon kunkin alueen rakennuskanta, luonto ja maiseman ominaispiirteet tavoiteasettelu Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2012 suunnittelukohteet Keskusta, kortteli 105 ja sen lähialue, tukee keskuksen nykyisen koulukorttelin kaavoittaminen merkittävältä osalta asumiselle ja palveluille (sis. julkiset palvelut), lisäksi liikealueen kehätieyhteyden varaaminen kaavassa ( ajantasaisuus) (500 / 250) -13 Heikkilä, Juhlakallio Drusibacken edellyttää maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia Keskusta, Myllykylä keskuksen 2. vaiheen oyk:n suunniteltu maankäyttö tähdännee pientalovaltaiseen kaa , sopi- -17 edellyttää mahdoll. aie- ja maankäyttösopimuksia, asuinalueeseen, jonka suunnittelussa korostuvat liikennejärjestelyt ja virkistys, van musvelvoitteet tukee keskuksen lisäksi selvitettävä mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut) Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava -13 Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2012 suunnittelukohteet osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet kunnan tonttitarjonta (n. 100 AO) Kantvik, Eteläsatama ja Merikantvik I Kantvik, Merikantvik II Kantvik, Merikantvik III Strömsbyvikenin rantamaisemaan toteutettava kerrostalovaltainen alue kaupunkivilloineen, / osin, ideointi sekä lähi- raitteineen ja toreineen toiminta edellyttää palveluja (sis. julkiset palvelut ku ympäristö- ja rakentamistapaohjeet, edellyttää mahdollisia aie- ja maankäyttösopimusta tukee keskuksen ten päiväkodit), lisäksi otettava huomioon luontoarvot, satamatoiminnan vaikutukset ja kunnan tonttitarjonta (n AO) Vuohimäki joukkoliikenteen kehittäminen uusi työpaikka-alue kantatien 51 varrelle, alueen suunnittelussa otettava huomioon mm. vesihuollon järjestäminen sekä ajoneuvoliikenneyhteydet ja liittyminen kantatielle 51 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2012 suunnittelukohteet Masala, Suvimäki tukee Maslan keskustan Kurkiranta Veklahti edellyttää käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia verraten tehokkaasti toteutettava asuntoalue sijoittuu Espoonlahden Natura-alueen tuntumaan ja Kartanonrannan pohjoispuolelle, ajoneuvoliikenne edellyttää Sundetin ylittävää siltaa kantatien 51 ja Finnträsk-järven väliselle vyöhykkeelle sijoittuva verraten tehokas pientaloalue, jonka lisäksi suunnittelussa otettava huomioon liikennejärjestelyt ja meluntorjunta, lisäksi selvitettävä esim. luonnonympäristö ja julkisten palvelujen tarve vesihuollon rakentamisen myötä syntynyt täydennysasuntorakentamisen alue, jonka suunnittelussa korostuvat liikennejärjestelyt ja virkistysmahdollisuudet, lisäksi selvitettävä esim. luonnonympäristö ja palvelutarve (sis. julkiset palvelut) Skanska Oy Eke-yhtiöt 250 / / 50 osin (esim. markkinaselvitys) kunnan yritystonttitarjonta 2015, 2015, aikais. 2016, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet kunnan tonttitarjonta (n. 20 AO) Masala, kortteli 2029, -13 Masala, korttelit 2037, 2038, 2040 ja 2041, edellyttää maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia Luoman osayleiskaava tukee kylän omaleimaisuutta ja Masalan keskustan Jorvas, Keski-Jorvas hyväks Långvikin ja Honskbyn osayleiskaava Masalan, Pentfallin ja Hvittorpin osayleiskaava tukee Masalan keskustan suunnittelu aloitetaan laatimalla kehityskuva yhdysrakenne eheytyy (alueella kunnan maanomistusta) sekä Masalan liittäminen ns. Keskusmetsän virkistysalueeseen, lisäksi tutkitaan liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdolli- OAS ja kehityskuva 2012 luonnos 2013 ehdotus 2014 asemakaavoituksen suudet sekä uusien asukkaiden edellyttämät palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) kylärakenne eheytyy, samalla tutkitaan liikenneturvallisuuden parantamismahdollisuudet, vesihuollon järjestämnen sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut), lisäksi aluevaraukset virkistykselle sekä mm. ulkoilu- ja hevosreiteille (2500 / 625) hyväks seudullinen yhteistyöhanke, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen seudullinen yhteistyöhanke 5

6 Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2012 suunnittelukohteet Veikkola, Kalljärven länsiranta jos rakennusoikeuksia, tukee Veikkolan keskustan vesihuollon rakentamisen myötä syntynyt täydennysasuntorakentamisen alue, jonka suunnittelussa korostuvat liikennejärjestelyt ja virkistysmahdollisuudet, lisäksi selvitettävä esim. luonnonympäristö ja julkisten palvelujen tarve, (mahdoll. uudet rak.oikeudet) Aavarannan asemakaava, Veikkola, Veikkolanpuro, 2. vaihe edellyttää maankäyttösopimuksia Veikkolan osayleiskaava Muut kohteet, vuoden 2012 suunnittelukohteet Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma -13 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2013 suunnittelukohteet Keskusta, kortteli 105, osin Heikkilä, Heikkilä I asemakaava, ja laajennus Heikkilän oyk:n periaatteiden mukaisesti parannetaan alueen lähiympäristöä ja kaavoitetaan kunnan maat asuntotuotantoa varten, samalla selvitetään mm. nykyisten 100 / 50 OAS ja luonnos 2013 ehdotus , aikais kunnan tonttitarjonta (n AO) edellyttää aie- ja maankäyttösopimusta, jos rakennusoikeuksia, tukee keskuksen kerrostalojen pysäköintijärjestelyt, alueen muu liikenneturvallisuus ja julkisten palvelujen tarve ( ajantasaisuus) -15 Heikkilä, Juhlakallio edellyttää aie- ja maankäyttösopimusta Heikkilä, Heikkilä I asemakaava, ja laajennus, jos rakennusoikeuksia Keskusta, Myllykylä edellyttää mahdoll. maankäyttösopimuksia Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava -13 Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2013 suunnittelukohteet Kantvik, Merikantvik II Kantvik, Merikantvik III Vuohimäki Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2013 suunnittelukohteet Masala, Suvimäki Kurkiranta Veklahti edellyttää maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia Masala, kortteli 2029, Långvikin ja Honskbyn osayleiskaava Masalan, Pentfallin ja Hvittorpin osayleiskaava hyväks Luoman osayleiskaava vesihuollon rakentaminen Sundsbergin osayleiskaava suunnittelu aloitetaan kokoamalla lähtötiedot, asettamalla tavoitteet, laatimalla kilpailuohjelma ja järjestämällä esim. kutsukilpailu yhteistyössä maanomistajien kanssa suunnittelun lähtökohtana on raideliikennemahdollisuuden (esim. metron) jatkaminen Espoosta Kirkkonummelle ja Sundsbergin keskusta-alueelle, muita suunnitteluhaasteita ovat mm. omaleimaisen liike- ja asuntoalueen luominen ja sen vaiheittainen rakentamismahdollisuus, liikennejärjestelyt sekä virkistysjärjestelmä ja merellisyyden hyödyntäminen (Espoonlahti), lisäksi selvitetään mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ( / kilpailun järjest kilpailun ratkaisu 2014 OAS ja kehityskuva 2015 luonnos 2016 ehdotus hyväks asemakaavoituksen, seudullinen yhteistyö esim. Espoon ja joukkoliikenteen toimijoiden kanssa, alueen toteuttaminen edellyttää as emakaavoitusta 6

7 Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2013 suunnittelukohteet Veikkola, Kalljärven länsiranta, jos rakennusoikeuksia Aavarannan asemakaava, Veikkola, Veikkolanpuro, 2. vaihe edellyttää maankäyttösopimuksia Veikkolan osayleiskaava Muut kohteet, vuoden 2013 suunnittelukohteet Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma -13 Kirkkonummen strateginen yleiskaava 2040 laaditaan mm. kunnan kehityskuvan, joukkoliikennejärjestelmän ja arkkitehtuuripoliittisen ohjelman sekä seudullisten muiden suunnitelmien tavoiteasettelun pohjalta mahdollinen maankäytön kehityskuva ja strateginen yleiskaava, jonka tarkoituksena on reagoida muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin (alueita kehitetään edelleenkin laatimalla osayleiskaavoja tai muuttamalla niitä), haja-asutusalueiden rakentamisperiaatteita ei muuteta, samalla otetaan kantaa mm. liikennejärjestelmään ja julkisten palvelujen järjestämiseen OAS ja mahdoll. maankäytön kehityskuva luonnos 2014 ehdotus 2015 hyväks osin, laaja seudullinen yhteistyöhanke 7

uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta

uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Keskusta, Munkinmäenpuisto, muutos Keskusta, Munkinniitty, muutos ja laajennus Keskusta, Tallinmäki, muutos (käsittäen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII KAAVAPROSESSIoooooooiiiiiiiiiio ooooooooooooooooo MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII VIREILLETULO KAAVOITUSVAIHE KH päättää osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tavoitteiden asettaminen AIKATAULU 2013-2016

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos. Tavoitteet

Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos. Tavoitteet Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos Tavoitteet Kate 9.4.2014 Kh 14.4.2014 49 69 Kate om Kh liite 2 Asia 63/10.02.03/2014 Kaavan laatija: Miia Perätalo, kaavasuunnittelija Asemantie 30,

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 1.1 Kaavoituskatsaus... 1 1.2 Kaavahierarkia... 1 1.3 Kaavoituksen vaiheet maankäyttö- ja rakennuslain mukaan...

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 2.2.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 13.4.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035

Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035 Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035 (osa) Kehityskuvavaihtoehdot 1.6.2011 Maankäytön kehityskuvan asiakirjat Osa I Lähtökohdat ja tavoitteet (väliraportti 1) 1 Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot