asukkaita / asuntoja (arvio) kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asukkaita / asuntoja (arvio) kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset"

Transkriptio

1 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe, Keskusta, Asemanseutu, 3. vaihe, Keskusta, Kirkkotori, edellyttää pysäköimissopimuksia, tukee keskuksen kehittämistä Keskusta, Gesterby ja pohjoinen Kantohaka, Keskusta, Kyrkvalla ja eteläinen Kantohaka, Laajakallio, radanvarsi maankäyttösopimus Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaava tukee keskuksen rautatien pohjoispuolinen alue: terveyskeskuksen korttelialue sekä rautatien alittavan uuden katuyhteyden liikennejärjestelyt ja liityntäliikenteen pysäköinti ( ajantasaisuus) rautatien eteläpuolinen alue: tilaa vievän kaupan sijoittumismahdollisuudet alueelle ja asuntorakentaminen aseman eteläpuolelle ( ajantasaisuus) suunnittelu käsittää torin, kirjaston ja kirkon sekä sen pohjoispuolelle sijoittuvien uusien toimintojen kuten pysäköintilaitoksen, kulttuurikeskuksen (ns. juhlatalo) ja liiketilojen laajentamisen ( ajantasaisuus) Gesterbyn kerrostaloalueen ja Kantohaan rivitaloalueen kehittäminen sekä niiden liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen tutkiminen ( ajantasaisuus), suunnittelu perustuu Gesterbyn ideasuunnitelmaa uuden koulun sijoittaminen Kantohaan eteläiselle aukealle, lisäksi Kantohaan ja Kyrkvallan asuntoalueiden mahdolliset kaavalliset tarkistukset ( ajantasaisuus), suunnittelu perustuu Gesterbyn ideasuunnitelmaan Laajakallion viimeisen vaiheen kaavoitus koskee uuden rautatieaseman kerrostalo- ja rivitaloaluetta, suunnittelussa otettava huomioon Tolsan asemajärjestelyt ja joukkoliikenteen liityntäpysäköinti, lisäksi tutkitaan liiketilojen, julkisten palvelujen ja huoltoaseman sijoittamista alueelle keskuksen koillispuolen tiivistyvän haja-asutuksen ohjaamiseksi laadittava osayleiskaava, jonka suunnittelun tutkitaan mm. julkisten palvelujen tarve ja vesihuollon järjestäminen sekä linjataan uusi ajoneuvoyhteys keskuksesta Masalaan ja pohjoiseen ehdotus ja hyväks velvoitepysäköinti / hyväks , (600 / 300) (300 / 75) Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet Kantvik, Sepänkannas III tukee keskuksen Kantvik, Eteläsatama ja Merikantvik I (satama ja sen lähiympäristö),edellyttää käynnistämis- ja maankäyttösopimusta, tukee keskuksen Sepänkannaksen asuntoalueiden eteläpuolelle sijoittuvalla pienehköllä asuntoalueella on liito-oravan elinympäristöjä, jotka rajoittavat rakentamista, lisäksi joukkoliikenneyhteyksien parantaminen satamatoiminta, pienvenesataman suunnittelu ja em. toimintoihin liittyvät palveluyritykset, myös kunnan omistamien alueiden kaavoitus asumiselle ja siirtolapuutarhatoiminnalle sekä julkisten palvelutarpeiden selvittäminen (esim. päiväkoti- ja koulu), lisäksi liikenneturvallisuus ja joukkoliikenneyhteyksien parantaminen Helsingin kaupunki hyväks aikais (mm. kirjaston laajennus) ehdotus ja hyväks OAS, ehdotus ja hyväks OAS, ehdotus ja hyväks luonnos 2009 ehdotus mahdoll. as.rak. aikais aikais (uusi koulu) asema , muu aikais. 2012, velvoitepysäköinti, kunnan yritystonttitarjonta velvoitepysäköinti lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet vesihuollon rakentaminen, suunnittelualuetta koskee rakennuskielto lukuun ottamatta mia poikkeuksia 450 / 115 hyväks aikais Valtion Asuntorahastolta tukea kunnallistekniikan rakentamiseen, rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (n. 55 AO) / OAS ja luonnos 2009 aikais. 2012, aikais (uusi koulu ), kunnan tonttitarjonta (n. 45 AO) Hirsala, Edesholmen, ranta-asemakaava vesistön ylittävä ajoyhteys mantereelta saareen, lisäksi poikkeaminen Rannikon ja saariston osayleiskaavasta ( ajantasaisuus) ehdotus 2009 hyväks Hirsala, Haga II, ranta-asemakaava, ranta-asema uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi ( ajantasaisuus) luonnos 2009 Hirsala, Bylandsudde, ranta-asemakaava ranta-asema laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi OAS ja ehdotus 2009 (uusi, lisäys v ohjelmaan) Porkkala, Rysshamn, ranta-asemakaava, ranta-asema uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi ( ajantasaisuus) OAS ja luonnos 2009 (uusi, lisäys v ohjelmaan) ehdotus vuosittain aloitettavat uudet kaavahankkeet osoitettu punasävyllä asuntoalueiden asemakaavat tai niiden kaavat on osoitettu tummennetulla asuntoalueiden, työpaikka-alueiden ja kaupallisten palveluiden alueet tai niiden kaavat on osoitettu vihreällä värillä työpaikka-alueiden sekä kaupallisten alueiden asemakaavat tai niiden kaavat sekä ranta-asemakaavat ja muut suunnitelmat on osoitettu vaalealla osayleiskaavat tai niihin verrattavat aluesuunnitelmat on osoitettu kellertävällä sävyllä ARA-tuotantoon soveltuvien asuinrakennuskohteiden määrittäminen tehdään erikseen kaavoittain hankekohtaisesti 1

2 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet Masala, Ratavalli, Masala, Tinanpuisto, Masala, kortteli 2020, Masala, korttelit 2022 ja 2023, tukee Masalan keskustan Masala, Masalan koulu ja sen lähialue, Masala, Nissniku, kortteli 2009, jos rakennusoikeuksia, tukee Masalan keskustan Masala, Metsätorpantie tukee Masalan keskustan Masala, Nissnikun palvelukortteli (uusi, lisäys v ohjelmaan) Masalantien yleissuunnitelma (uusi, lisäys v ohjelmaan) Kartanonranta, Sundet I ja II,, jos rakennusoikeuksia Jorvas, Jorvaksenkolmio, edellyttää käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia Jorvas, Sorttiasema (uusi, lisäys v ohjelmaan) edellyttää mahdoll. sopimusmenettelyjä Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava Masalan keskustan keskeisten korttelien maankäytön muuttaminen on tärkeää alue on tarkoitus kaavoittaa vähäisesti liiketilaa ja näin Masalan taajamakuva muuttuu merkittävästi viihtyisämmäksi ja lisää alueen kiinnostavuutta ( ajantasaisuus) maankäyttö muutetaan palvelemaan asumista, elinkeinotoimintaa (mm. päivittäistavarakauppa), liia (urheiluhallit) ja virkistystä (mm. Masalan nuorisoteatteri), hanke parantaa Masalan keskustan ilmettä ja palvelutasoa, alueen liittäminen kunnalliseen vesihuoltojärjestelmään, lisäksi liikennejärjestelyt ja ( ajantasaisuus) rakentamattoman liiketalokorttelin muuttaminen rivitalojen korttelialueeksi (asemakaava uusittaneen laajemmalta alueelta, ajantasaisuus) kirkon lähiympäristön alueen kehittäminen - tyhjentyneiden liikerakennusten korvaaminen kerrostaloasumisella (osin nuorisoasunto, ajantasaisuus) Masalan asukasmäärän kasvu edellyttää koulun laajentamista, samalla tarkistellaan lähialueen kaavallinen tilanne ( ajantasaisuus) huonossa kunnoissa olevan rivitalokorttelin maankäytön ja rakennusten suunnittelu Masalan kaupunkikuvaan parantaen ( ajantasaisuus) keskustan tuntumassa olevan alueen tiivistäminen pienkerrostalo-, rivitalo- ja erillispientaloalueeksi, jonka suunnittelussa on otettava huomioon mm. palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) ja virkistysmahdollisuudet / hyväks / 500 luonnos ja ehdotus , , 25 / 15 ehdotus ja hyväks NCC / OAS ja luonnos 2009 OAS ja ehdotus 2009 VVO OAS ja ehdotus / OAS 2009 luonnos 2010 ehdotus ja hyväks nykyisen tuetun asumisen yksikön laajentaminen OAS, ehdotus ja hyväks Masalantien yleissuunnitelma edesauttaa kehittyvän Masalan asemakaavoitusta ja sitä hyödynnetään mm. alueen laatu- ja ympäristösuunnitelmaa laadittaessa ei merkittäviä muutoksia, tarvittaessa Kartanonmäen palvelukortteleiden ja sen lähialueen maankäytön kehitetään, lisäksi alueen nimistö tarkastetaan ( ajantasaisuus) sisältöperiaatteet nykyvaatimuksien ja moottoritiesuunnitelman mukaisiksi tarkempi tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa ( ajantasaisuus), lisäksi liikenne- EKE-yhtiöt Tiehallinto 2011, aikais. vaiheitt (liiketilojen rak. edistetään) aikais aikais aikais aikais. 2011, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet hyväks. 2009, laaditaan yhteistyössä kunnan, Tiehallinnon, liikennöitsijöiden sekä muiden toimijoiden kanssa OAS ja ehdotus 2009 OAS ja luonnos 2009 järjestelyt ja esim. alueella sijaitsevalle huoltoasemalle uusi paikka YTV:n ja kunnan yhteishanke sorttiaseman toteuttamiseksi YTV OAS ja ehdotus 2009 liikenteen solmukohtaan (kantatien 51ja Kehä III:n risteysalue sekä Jorvaksen asema) toteutetaan kunnan merkittävin työpaikka-alue vähittäiskaupan suuryksiköineen, toimitiloineen ja toimistoineen, lisäksi alueelle sijoitetaan asumista suunnittelu perustuu kehityskuvaan, jossa esim. aseman läheisyyteen sijoittuvan keskustatoimintojen alueen kehittämisen pääpaino on asuntorakentamisessa ja aluetta palvelevissa lähipalveluissa (sis. julkiset palvelut) Tiehallinto / Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet ehdotus ja hyväks aikais. 2012, 2010, aikais asemakaavoituksen Veikkola, Perälänjärvi, nykyisen asema tarkistaminen mm. vesihuollon ja liikenteen järjestämiseksi ( ajantasaisuus) hyväks täydenn.rak Veikkola, Suonsyrjä, nykyisen asema tarkistaminen mm. vesihuollon ja liikenteen järjestämiseksi 50 / 15 ehdotus ja hyväks täydenn.rak. ( ajantasaisuus) Vols, Kurkgård, ranta-asemakaava, ranta-asema uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi ( ajantasaisuus) OAS ja luonnos 2009 Kylmälän osayleiskaava rakentamispaine suuri: ohjattu maankäyttö eheyttää kylärakennetta sekä asumisen ja luonnos 2009 erillinen virkistyksen ohjaamista alueella (mm. ulkoilu- ja hevosreitit), samalla tutkitaan mm. ehdotus 2010 liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdollisuudet sekä selvitetään -11 alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja mm. vesihuoltojärjestelyt osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan yritystonttitarjonta 2010 osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, suunnittelualuetta koskee rakennuskielto lukuun ottamatta mia poikkeuksia Tiehallinto vastaa melusuojauksen rakentamisesta Tiehallinto vastaa melusuojauksen rakentamisesta vesihuollon mahdoll. rakentaminen, suunnittelualuetta koskee rakennuskielto lukuun ottamatta mia poikkeuksia 2

3 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2010 suunnittelukohteet tukee keskuksen Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava tukee keskuksen uusia kerrostalopainotteinen asuntoalue liikealueen tuntumaan maisemallisesti merkittävälle paikalle, samalla selvitetään palvelujen (sis. julkiset palvelut) sijoittumista alueelle, joka tukeutuu keskuksen palveluihin kehityskuvan periaatteiden mukaisesti keskuksen länsi- ja pohjoispuolelle laadittavassa osayleiskaavassa osoitetaan uusia pientaloalueita ja selvitetään julkisen palvelujen tarve yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa 750 / OAS ja luonnos 2010 ( / ) OAS 2010 luonnos 2011 Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaava Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2010 suunnittelukohteet Kolsari, Länsi-Kolsari, 2. vaihe Kantvik, Eteläsatama ja Merikantvik I Kantvik, Merikantvik II tukee keskuksen Kolsarin pientalovaltaisen asuntoalueen viimeinen suunnittelualue sijoittuu luonnonympäristöltään ja maisemaltaan haasteelliseen, mutta erittäin kiinnostavaan paikkaan rannan tuntumaan suunniteltavan ensimmäinen vaiheen pientalovaltainen asuntoalue kytkeytyy jo olemassa olevaan asuntoalueeseen, seuraavassa vaiheessa (asuinkerrostalot, rantaraitti- ja tori) on tarkoitus toteuttaa julkisia palveluja (mm. päiväkoti), jotka palvelisivat tätä aluetta, lisäksi joukkoliikenneyhteyksien parantaminen 300 / 150 OAS ja ehdotus 2010 hyväks / , vaiheitt asemakaavoituksen aikais.2014 OAS 2010 luonnos 2011, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen osin kosnulttityö, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (n. 35 AO) Hirsala, Haga II, ranta-asemakaava, Hirsala, Bylandsudde, ranta-asemakaava Porkkala, Rysshamn, ranta-asemakaava, -11 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2010 suunnittelukohteet Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma Masala, korttelit 2037, 2038, 2040 ja 2041, edellyttää käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia, tukee Masalan Masala, kortteli 2020, Masala, korttelit 2022 ja 2023, Masalan koulu ja sen lähialue laaditaan Masalan keskustan alueelle laatu- ja ympäristösuunnitelma julkisten alueiden, puistojen, pääväylien, katujen ja ulkoilureittien käsittelytavasta, lisäksi keskitytään kaupunkikuvan parantamiseen mm. ympäristöä rakentamalla rakentamattomien kerrostalokortteleiden mahdollinen tehokkuuden nostaminen rautatieaseman tuntumassa ja olemassa olevan tilanteen todentaminen ( ajantasaisuus), lisäksi selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut) YIT hyväks / 175 OAS ja luonnos 2010 Masala, Nissniku, kortteli 2009,, jos rakennusoikeuksia Masala, Metsätorpantie *) hyväks Kartanonranta, Sundet I ja II,, jos rakennusoikeuksia Jorvas, Jorvaksenkolmio, edellyttää maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia Jorvas, sorttiasema Jorvas, Keski-Jorvas edellyttää käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia kantatien 51 ja Kehä III:n risteysalueen kehittäminen alueen kehityskuvan periaatteiden mukaisesti; alueelle on suunnitteilla mm. vähittäiskaupan suuryksikkö ja toimintaa täydentävää kaupallista toimintaa sekä liikenneasema (huoltamotoimintaa) pientalovaltaisen asuntoalueen suunnittelu käsittää myös Pokrovan luostarin alueet ja liikenneturvallisuuden parantamisen ( ajantasaisuus), lisäksi selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut) OAS ja luonnos 2010 hyväks / OAS ja luonnos , aikais , lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan yritystonttitarjonta kunnan tonttitarjonta (n. 40 AO) 3

4 Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2010 suunnittelukohteet Vols, Kurkgård, ranta-asemakaava, Kylmälän osayleiskaava -11 Muut kohteet, vuoden 2010 suunnittelukohteet asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi asemakaavojen uudistamisohjelma (sisältää mm. lainsäädännön ja kaavatavoitteiden tarkistamistarpeet sekä uudistustyön periaatteet ja hankeaikataulut) ja siinä selvitetään esim. toimenpiteet eheän ja taloudellisen yhdysrakenteen saavuttamiseksi, ohjelman toteuttaminen pantaneen vireille ennen v Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2011 suunnittelukohteet edellyttää käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia, jos asemakaavojen rakennusoikeuksia Heikkilä, Juhlakallio Heikkilän osayleis länsipuolella kunnan vuokra-asuntojen ja kunnantalon alueen käsittävä kaavoitus painottuu rivi- ja pientaloasuntotuotantoon, lisäksi otettava 100 / 25 OAS ja luonnos 2011 tukee keskuksen huomioon palvelutarve 8sis. julkiset palvelut) ja liikennemelu ta Drusibacken vesihuollon rakentamisen myötä syntynyt täydennysasuntorakentamisen alue käsittää OAS ja luonnos , edellyttää aie- ja maankäyttösopimuksia, jos mahdollisesti myös Peuramaan golfkentän, alueella on myös kunnan omaa maata, ehdotus ja rakennusoikeuksia, tukee keskuksen lisäksi selvitettävä esim. luonnonympäristö ja palvelutarve (sis. julkiset palvelut) Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2011 suunnittelukohteet Kolsari, Länsi-Kolsari, 2. vaihe hyväks Kantvik, Merikantvik II Porkkala, Rysshamn, ranta-asemakaava, -11 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2011 suunnittelukohteet Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma hyväks Masala, korttelit 2037, 2038, 2040 ja 2041, edellyttää maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia Masala, Metsätorpantie hyväks Jorvas, Keski-Jorvas hyväks.2012 Masala, kortteli 2029, nykyisten kahden erillispientalojen alueen rakennustehokkuuden nostaminen siten, 200 / 100 OAS ja luonnos 2011 tukee Masalan keskusta että alueelle voidaan toteuttaa pienkerrostaloja tai kerrostaloja ( ajantasaisuus) -13 hyväks Långvikin ja Honskbyn osayleiskaava rakentamispaine suuri: ohjattu maankäyttö eheyttää kylärakennetta sekä asumisen ja virkistyksen ohjaamista alueella, samalla tutkitaan mm. liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdollisuudet sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja mm. vesihuoltojärjestelyt (500 / 125) Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2011 suunnittelukohteet Aavaranta, Veikkola, Veikkolanpuro, 2. vaihe tukee Veikkolan keskustan käyttötarkoituksen tarkistaminen asuntotuotantoon ja JTO:n tavoitteiden mukaiseksi, lisäksi maankäyttö edellyttänee Masala-Veklahti-Aavaranta siirtoviemärihankkeen toteuttamista, lisäksi selvitetään julkisen palvelun tarpeet yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa ( ajantasaisuus) nykyisen asuntoalueen jatkorakentamiskohde tullee olemaan tiivistä erillispientalojen aluetta kytkeytyen urheilupuiston eteläosaan, jonka maankäyttö on tutkittava (esim. palvelutarve, kevytliikenneyhteydet ja mahdoll. urheiluhallin sijoittaminen alueelle) / ( / ) OAS 2011 luonnos 2012 OAS ja luonnos 2011 OAS ja luonnos 2011 ehdotus ja Kylmälän osayleiskaava -11 Veikkolan osayleiskaava tukee Veikkolan keskustan Veikkolan kehityskuvan laaditaan kaavoituksen lähtötiedoksi ja siihen vaikuttaa mm. vireillä oleva Länsiradan maankäyttöselvitys muita maankäytön suunnitteluhaasteita ovat esim. alueen asukastavoitteen määrittäminen sekä liikennejärjestelmä (mm. tieverkon kehittäminen joukkoliikenteen ja Länsiradan edellytysten mukaisesti), lisäksi selvitetään mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja tutkitaan virkistysyhteydet myös Nuuksion suuntaan ( / ) OAS ja kehityskuva 2011 luonnos , aikais asemakaavoituksen ideointi nä, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjon- mahdoll., kunnan tonttitarjonta (n. 20 AO), lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet mahdoll., seudullinen yhteistyöhanke, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen 4

5 Muut kohteet, vuoden 2011 suunnittelukohteet Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma tavoitteena on laatia ytimekäs ohjelma taajamien, kylien ja eri alueiden paikallisidentiteetin vahvistamiseksi ja rakentamisen ohjaamiseksi mm. ottamalla huomioon kunkin alueen rakennuskanta, luonto ja maiseman ominaispiirteet tavoiteasettelu Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2012 suunnittelukohteet Keskusta, kortteli 105 ja sen lähialue, tukee keskuksen nykyisen koulukorttelin kaavoittaminen merkittävältä osalta asumiselle ja palveluille (sis. julkiset palvelut), lisäksi liikealueen kehätieyhteyden varaaminen kaavassa ( ajantasaisuus) (500 / 250) -13 Heikkilä, Juhlakallio Drusibacken edellyttää maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia Keskusta, Myllykylä keskuksen 2. vaiheen oyk:n suunniteltu maankäyttö tähdännee pientalovaltaiseen kaa , sopi- -17 edellyttää mahdoll. aie- ja maankäyttösopimuksia, asuinalueeseen, jonka suunnittelussa korostuvat liikennejärjestelyt ja virkistys, van musvelvoitteet tukee keskuksen lisäksi selvitettävä mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut) Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava -13 Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2012 suunnittelukohteet osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet kunnan tonttitarjonta (n. 100 AO) Kantvik, Eteläsatama ja Merikantvik I Kantvik, Merikantvik II Kantvik, Merikantvik III Strömsbyvikenin rantamaisemaan toteutettava kerrostalovaltainen alue kaupunkivilloineen, / osin, ideointi sekä lähi- raitteineen ja toreineen toiminta edellyttää palveluja (sis. julkiset palvelut ku ympäristö- ja rakentamistapaohjeet, edellyttää mahdollisia aie- ja maankäyttösopimusta tukee keskuksen ten päiväkodit), lisäksi otettava huomioon luontoarvot, satamatoiminnan vaikutukset ja kunnan tonttitarjonta (n AO) Vuohimäki joukkoliikenteen kehittäminen uusi työpaikka-alue kantatien 51 varrelle, alueen suunnittelussa otettava huomioon mm. vesihuollon järjestäminen sekä ajoneuvoliikenneyhteydet ja liittyminen kantatielle 51 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2012 suunnittelukohteet Masala, Suvimäki tukee Maslan keskustan Kurkiranta Veklahti edellyttää käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia verraten tehokkaasti toteutettava asuntoalue sijoittuu Espoonlahden Natura-alueen tuntumaan ja Kartanonrannan pohjoispuolelle, ajoneuvoliikenne edellyttää Sundetin ylittävää siltaa kantatien 51 ja Finnträsk-järven väliselle vyöhykkeelle sijoittuva verraten tehokas pientaloalue, jonka lisäksi suunnittelussa otettava huomioon liikennejärjestelyt ja meluntorjunta, lisäksi selvitettävä esim. luonnonympäristö ja julkisten palvelujen tarve vesihuollon rakentamisen myötä syntynyt täydennysasuntorakentamisen alue, jonka suunnittelussa korostuvat liikennejärjestelyt ja virkistysmahdollisuudet, lisäksi selvitettävä esim. luonnonympäristö ja palvelutarve (sis. julkiset palvelut) Skanska Oy Eke-yhtiöt 250 / / 50 osin (esim. markkinaselvitys) kunnan yritystonttitarjonta 2015, 2015, aikais. 2016, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet kunnan tonttitarjonta (n. 20 AO) Masala, kortteli 2029, -13 Masala, korttelit 2037, 2038, 2040 ja 2041, edellyttää maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia Luoman osayleiskaava tukee kylän omaleimaisuutta ja Masalan keskustan Jorvas, Keski-Jorvas hyväks Långvikin ja Honskbyn osayleiskaava Masalan, Pentfallin ja Hvittorpin osayleiskaava tukee Masalan keskustan suunnittelu aloitetaan laatimalla kehityskuva yhdysrakenne eheytyy (alueella kunnan maanomistusta) sekä Masalan liittäminen ns. Keskusmetsän virkistysalueeseen, lisäksi tutkitaan liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdolli- OAS ja kehityskuva 2012 luonnos 2013 ehdotus 2014 asemakaavoituksen suudet sekä uusien asukkaiden edellyttämät palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) kylärakenne eheytyy, samalla tutkitaan liikenneturvallisuuden parantamismahdollisuudet, vesihuollon järjestämnen sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut), lisäksi aluevaraukset virkistykselle sekä mm. ulkoilu- ja hevosreiteille (2500 / 625) hyväks seudullinen yhteistyöhanke, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen seudullinen yhteistyöhanke 5

6 Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2012 suunnittelukohteet Veikkola, Kalljärven länsiranta jos rakennusoikeuksia, tukee Veikkolan keskustan vesihuollon rakentamisen myötä syntynyt täydennysasuntorakentamisen alue, jonka suunnittelussa korostuvat liikennejärjestelyt ja virkistysmahdollisuudet, lisäksi selvitettävä esim. luonnonympäristö ja julkisten palvelujen tarve, (mahdoll. uudet rak.oikeudet) Aavarannan asemakaava, Veikkola, Veikkolanpuro, 2. vaihe edellyttää maankäyttösopimuksia Veikkolan osayleiskaava Muut kohteet, vuoden 2012 suunnittelukohteet Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma -13 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2013 suunnittelukohteet Keskusta, kortteli 105, osin Heikkilä, Heikkilä I asemakaava, ja laajennus Heikkilän oyk:n periaatteiden mukaisesti parannetaan alueen lähiympäristöä ja kaavoitetaan kunnan maat asuntotuotantoa varten, samalla selvitetään mm. nykyisten 100 / 50 OAS ja luonnos 2013 ehdotus , aikais kunnan tonttitarjonta (n AO) edellyttää aie- ja maankäyttösopimusta, jos rakennusoikeuksia, tukee keskuksen kerrostalojen pysäköintijärjestelyt, alueen muu liikenneturvallisuus ja julkisten palvelujen tarve ( ajantasaisuus) -15 Heikkilä, Juhlakallio edellyttää aie- ja maankäyttösopimusta Heikkilä, Heikkilä I asemakaava, ja laajennus, jos rakennusoikeuksia Keskusta, Myllykylä edellyttää mahdoll. maankäyttösopimuksia Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava -13 Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2013 suunnittelukohteet Kantvik, Merikantvik II Kantvik, Merikantvik III Vuohimäki Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2013 suunnittelukohteet Masala, Suvimäki Kurkiranta Veklahti edellyttää maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia Masala, kortteli 2029, Långvikin ja Honskbyn osayleiskaava Masalan, Pentfallin ja Hvittorpin osayleiskaava hyväks Luoman osayleiskaava vesihuollon rakentaminen Sundsbergin osayleiskaava suunnittelu aloitetaan kokoamalla lähtötiedot, asettamalla tavoitteet, laatimalla kilpailuohjelma ja järjestämällä esim. kutsukilpailu yhteistyössä maanomistajien kanssa suunnittelun lähtökohtana on raideliikennemahdollisuuden (esim. metron) jatkaminen Espoosta Kirkkonummelle ja Sundsbergin keskusta-alueelle, muita suunnitteluhaasteita ovat mm. omaleimaisen liike- ja asuntoalueen luominen ja sen vaiheittainen rakentamismahdollisuus, liikennejärjestelyt sekä virkistysjärjestelmä ja merellisyyden hyödyntäminen (Espoonlahti), lisäksi selvitetään mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ( / kilpailun järjest kilpailun ratkaisu 2014 OAS ja kehityskuva 2015 luonnos 2016 ehdotus hyväks asemakaavoituksen, seudullinen yhteistyö esim. Espoon ja joukkoliikenteen toimijoiden kanssa, alueen toteuttaminen edellyttää as emakaavoitusta 6

7 Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2013 suunnittelukohteet Veikkola, Kalljärven länsiranta, jos rakennusoikeuksia Aavarannan asemakaava, Veikkola, Veikkolanpuro, 2. vaihe edellyttää maankäyttösopimuksia Veikkolan osayleiskaava Muut kohteet, vuoden 2013 suunnittelukohteet Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma -13 Kirkkonummen strateginen yleiskaava 2040 laaditaan mm. kunnan kehityskuvan, joukkoliikennejärjestelmän ja arkkitehtuuripoliittisen ohjelman sekä seudullisten muiden suunnitelmien tavoiteasettelun pohjalta mahdollinen maankäytön kehityskuva ja strateginen yleiskaava, jonka tarkoituksena on reagoida muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin (alueita kehitetään edelleenkin laatimalla osayleiskaavoja tai muuttamalla niitä), haja-asutusalueiden rakentamisperiaatteita ei muuteta, samalla otetaan kantaa mm. liikennejärjestelmään ja julkisten palvelujen järjestämiseen OAS ja mahdoll. maankäytön kehityskuva luonnos 2014 ehdotus 2015 hyväks osin, laaja seudullinen yhteistyöhanke 7

uusia asukkaita (arvio) kunta RHK VR-Rata Oy yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset

uusia asukkaita (arvio) kunta RHK VR-Rata Oy yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset hyväksyminen Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2007 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, muutos edellyttää maankäyttösopimusta, jos rakennusoikeuksia nostetaan Keskusta,

Lisätiedot

asukkaat / asunnot (uudet, arvio) riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset NCC, Sato seurakunta yksityiset

asukkaat / asunnot (uudet, arvio) riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset NCC, Sato seurakunta yksityiset Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Kirkkotori, edell. mahdoll. sopimuksia Keskusta, Asemanseutu, 4. vaihe, Keskusta, Munkinniitty (Prisman alue)

Lisätiedot

LiVi kunta yksityiset LiVi VR-yhtymä kunta. kunta yksityiset. NCC Sato srk-yhtymä yksityiset yksityiset kunta. yksityiset kunta.

LiVi kunta yksityiset LiVi VR-yhtymä kunta. kunta yksityiset. NCC Sato srk-yhtymä yksityiset yksityiset kunta. yksityiset kunta. Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2016 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseudun 2. vaihe, Keskusta, Munkinmäenpuisto, Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus, Keskusta,Gesterbynkallio,

Lisätiedot

uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta

uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Keskusta, Munkinmäenpuisto, muutos Keskusta, Munkinniitty, muutos ja laajennus Keskusta, Tallinmäki, muutos (käsittäen

Lisätiedot

uudet asukk. / asunn. (arvio) LiVi VR-yhtymä kunta asukk. 200-300 asunn. 100-150 sisällöstä kunta yksityiset riippuu kaavan kunta yksityiset NCC Sato

uudet asukk. / asunn. (arvio) LiVi VR-yhtymä kunta asukk. 200-300 asunn. 100-150 sisällöstä kunta yksityiset riippuu kaavan kunta yksityiset NCC Sato Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Munkinmäenpuisto, muutos Keskusta, Kirkkolaaks kauppakeskus, muutos Keskusta, Tallinmäki, muutos (korttelit 110,

Lisätiedot

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV)

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 50 12.06.2014 Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV) 691/10.03.01.02/2013

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Pikkalanlahden alueella etenee Strömsbyn teollisuusalueen kaavamuutos. ja Merikantvik IV- alueen kaavoitus aloitetaan 2007.

Pikkalanlahden alueella etenee Strömsbyn teollisuusalueen kaavamuutos. ja Merikantvik IV- alueen kaavoitus aloitetaan 2007. ALKUPUHE Helsingin seudun osana Kirkkonummi kasvaa ja kehittyy voimakkaasti. Kunnan asukasluku kasvoi tilastokeskuksen väkilukuarvion mukaan vuonna 2006 772 hengellä eli 2,3 %. Näin ollen Kirkkonummelaisia

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUS. Kuva: havainnekuva Kylänpään alueesta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy)

ASEMAKAAVOITUS. Kuva: havainnekuva Kylänpään alueesta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy) 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 )

Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Suunnittelualue Asemakaava-alue sijaitsee eteläisellä Kirkkonummella Upinniementien länsipuolella

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille 2016-2020 438/10.00.00/2015. Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.05.2015 41

Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille 2016-2020 438/10.00.00/2015. Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.05.2015 41 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 41 20.05.2015 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 44 10.06.2015 Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille 2016-2020 438/10.00.00/2015 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.05.2015 41 Yleistä

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Kehittämisjohtaja Olli Isotalo RAKLI: Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen Finlandiatalo 5.3.2015 Espoo toteuttaa Helsingin seudun MAL-sopimusta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Johdanto. - valtuuston päätös kehityskuvan laatimisesta - maankäyttövisio on laadittu kunnan kehityskuvan laadinnan pohjaksi

Johdanto. - valtuuston päätös kehityskuvan laatimisesta - maankäyttövisio on laadittu kunnan kehityskuvan laadinnan pohjaksi Johdanto Jokaisella organisaatiolla tulee olla näkemys siitä, mihin se on menossa, tai ainakin tahtotila haluamastaan suunnasta. Kunnan toimintaympäristö on monella tapaa stabiilimpi kuin yrityksen mutta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2013-2014

Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2013-2014 Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2013-2014 Johdanto Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan Kirkkonummen kunnassa ja Uudenmaan maakunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

KYRKVALLA JA JOKINIITTY ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kirkkonummen kunta Kaavoitus

KYRKVALLA JA JOKINIITTY ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kirkkonummen kunta Kaavoitus KYRKVALLA JA JOKINIITTY ASEMAKAAVA GESTERBYN (KORTTELIT 12,13 JA 29), KYRKVALLAN (KORTTELIT 1-6) JA JOLKBYNLAAKSO-PAPPILANMÄKI-RAJAKUMPU (KORTTELI 183) ASEMAKAAVOJEN SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS-, RYHMÄPUUTARHA-,

Lisätiedot

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalassa Ropakkotien eteläpuolella, rajoittuen

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta SARVVIK, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta SARVVIK, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (7) Kirkkonummen kunta SARVVIK, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Kaava nimi on Sarvvik, korttelit 2207, 2209 ja 2212-2217 sekä niihin liittyvät

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 ->

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 -> Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue, joka on tällä hetkellä rakentamaton alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin 5 300 asukkaan

Lisätiedot

2014-2015. Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus

2014-2015. Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2014-2015 Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus Johdanto Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan Kirkkonummen kunnassa ja Uudenmaan maakunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 2.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 4462/10.02.03/2014 101 Karakallion keskusta, asemakaavan muutos, kaavan lähtökohdat ja tavoitteet, alue 131609, 57. kaupunginosa Karakallio Valmistelijat

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOTKAN KAUPUNKI 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 35, TONTTI 7 KORSULANKATU 4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOTKAN KAUPUNKI 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 35, TONTTI 7 KORSULANKATU 4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOTKAN KAUPUNKI 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 35, TONTTI 7 KORSULANKATU 4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJEKTINUMERO 0115 12.4.2015 LARS OLSSON ARKKITEHTI KOTKAN KAUPUNKI

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupunki KAAVOITUSKATSAUS 2011

Pyhäjärven kaupunki KAAVOITUSKATSAUS 2011 Pyhäjärven kaupunki KAAVOITUSKATSAUS 2011 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2011 1.2.2011 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0932 LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET

Lisätiedot

2015-2016. Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus

2015-2016. Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2015-2016 Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus Johdanto Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan Kirkkonummen kunnassa ja Uudenmaan maakunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2014 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO / SUNNANVIK ASEMAKAAVA ABC PIKKALA Päiväys 10.6.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT Kunnanhallituksen päätös 17.11.0214

MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT Kunnanhallituksen päätös 17.11.0214 MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT Kunnanhallituksen päätös 17.11.0214 Palvelutuotannon lautakunta on 11.6.2014 3 käsitellyt eräiden kirkkonummen kunnan omistamien kiinteistöjen ja rakennusten käyttöä toimenpide-ehdotuksineen.

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2016. 06.11.2015 Matti Nikupeteri

Kaavoituskatsaus 2016. 06.11.2015 Matti Nikupeteri Kaavoituskatsaus 2016 06.11.2015 Matti Nikupeteri Maakuntakaavoitus Neljäs vaihemaakuntakaava (4. VMK) päivittää kaupan palveluverkon ja taajamat. Kaavassa osoitetaan myös puolustusvoimien melu- ja suojaalueita

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

AHOLANPELLON, TEILIMÄEN JA HOLSTILAN ALUE

AHOLANPELLON, TEILIMÄEN JA HOLSTILAN ALUE IITTI/ KAUSALA AHOLANPELLON, TEILIMÄEN JA HOLSTILAN ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN Päiväys 12.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 8. KASARMINMÄKI KAUPUNGINOSAN PUOLUSTUSVOIMIEN ALUETTA (EP) SEKÄ URHEILUALUEEN OSAA.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 8. KASARMINMÄKI KAUPUNGINOSAN PUOLUSTUSVOIMIEN ALUETTA (EP) SEKÄ URHEILUALUEEN OSAA. OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 8. KASARMINMÄKI KAUPUNGINOSAN PUOLUSTUSVOIMIEN ALUETTA (EP) SEKÄ URHEILUALUEEN OSAA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2015 Suunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE Asemakaava ja asemakaavan muutos 0313 Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu ilmakuva asemakaava-alueesta ALOITE Pekka Kierikka, Kotkan

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2016-2020 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Pietarinmäki, Teollisuustie

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Pietarinmäki, Teollisuustie Kaavatunnus: 3-329 Asianumero: 578/10.02.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Pietarinmäki, Teollisuustie Asemakaavan muutos koskee tilaa Pikku-Pietarin Piha R:No 1:427. Asemakaavamuutoksella

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 72 20.11.2014. Haapiorinne - asemakaavan hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti 27/10.02.03/2010

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 72 20.11.2014. Haapiorinne - asemakaavan hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti 27/10.02.03/2010 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 72 20.11.2014 Haapiorinne - asemakaavan hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti 27/10.02.03/2010 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 72 Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Espoonlahti-Kivenlahti keskustavyöhykkeen kehitysvisio 2025. Projektinjohtaja Kimmo Leivo

Espoonlahti-Kivenlahti keskustavyöhykkeen kehitysvisio 2025. Projektinjohtaja Kimmo Leivo Espoonlahti-Kivenlahti keskustavyöhykkeen kehitysvisio 2025 Projektinjohtaja Kimmo Leivo Espoonlahti-Kivenlahti keskustavyöhyke M Metroliikenne ja metron liityntäliikenne 2020 Kirkkonummen itäreunan kehittyminen

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2015

KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2015 VIRTIN KUPUNKI KVOITUSOHJELM VUOSILLE 2011-2015 Tässä kaavoitusohjelma sisältää Virtain kaupungin tulevat kaavoitustarpeet seuraavien viiden vuoden ajalle, kaavojen laatimisaikataulut ja alustavat rajaukset

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava Kuvaile Kauhavan keskustan unelmatilaa Miten kuvailisit Kauhavan nykyistä keskustaa Väljyys Viihtyisyys TurvallisuusMissä asumisen alueita kehittäisit Kauhavan keskustassa ja miten? Missä olisi hyvä sijainti

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI FCG Planeko Oy JÄMSÄN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI 9.4.2008, TARK. 27.6.2008, TARK 17.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 36. KAUPUNGINOSAN (OLLINSAARI) KORTTELIN 3629 ASEMAKAAVAN MUUTOS (Nikolantie 3)

RAAHEN KAUPUNGIN 36. KAUPUNGINOSAN (OLLINSAARI) KORTTELIN 3629 ASEMAKAAVAN MUUTOS (Nikolantie 3) Akm 227 RAAHEN KAUPUNGIN 36. KAUPUNGINOSAN (OLLINSAARI) KORTTELIN 3629 ASEMAKAAVAN MUUTOS (Nikolantie 3) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.10.2013 Suunnittelualue on rajattu opaskarttaan punaisella.

Lisätiedot

Mäntsälä kaavoitus syksy 2015

Mäntsälä kaavoitus syksy 2015 Mäntsälä kaavoitus syksy 2015 1) ASUMINEN 1a) Valmiit toteutettavat asumisen kaavat 174_Tiimari_asemakaava / AK 200 asukasta INFRA VALMIS 206_Taruma_asemakaava / AO 200 asukasta INFRA PUUTTUU 209_Mannikko_pohjoinen_asemakaava

Lisätiedot