asukkaita / asuntoja (arvio) kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asukkaita / asuntoja (arvio) kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset"

Transkriptio

1 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe, Keskusta, Asemanseutu, 3. vaihe, Keskusta, Kirkkotori, edellyttää pysäköimissopimuksia, tukee keskuksen kehittämistä Keskusta, Gesterby ja pohjoinen Kantohaka, Keskusta, Kyrkvalla ja eteläinen Kantohaka, Laajakallio, radanvarsi maankäyttösopimus Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaava tukee keskuksen rautatien pohjoispuolinen alue: terveyskeskuksen korttelialue sekä rautatien alittavan uuden katuyhteyden liikennejärjestelyt ja liityntäliikenteen pysäköinti ( ajantasaisuus) rautatien eteläpuolinen alue: tilaa vievän kaupan sijoittumismahdollisuudet alueelle ja asuntorakentaminen aseman eteläpuolelle ( ajantasaisuus) suunnittelu käsittää torin, kirjaston ja kirkon sekä sen pohjoispuolelle sijoittuvien uusien toimintojen kuten pysäköintilaitoksen, kulttuurikeskuksen (ns. juhlatalo) ja liiketilojen laajentamisen ( ajantasaisuus) Gesterbyn kerrostaloalueen ja Kantohaan rivitaloalueen kehittäminen sekä niiden liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen tutkiminen ( ajantasaisuus), suunnittelu perustuu Gesterbyn ideasuunnitelmaa uuden koulun sijoittaminen Kantohaan eteläiselle aukealle, lisäksi Kantohaan ja Kyrkvallan asuntoalueiden mahdolliset kaavalliset tarkistukset ( ajantasaisuus), suunnittelu perustuu Gesterbyn ideasuunnitelmaan Laajakallion viimeisen vaiheen kaavoitus koskee uuden rautatieaseman kerrostalo- ja rivitaloaluetta, suunnittelussa otettava huomioon Tolsan asemajärjestelyt ja joukkoliikenteen liityntäpysäköinti, lisäksi tutkitaan liiketilojen, julkisten palvelujen ja huoltoaseman sijoittamista alueelle keskuksen koillispuolen tiivistyvän haja-asutuksen ohjaamiseksi laadittava osayleiskaava, jonka suunnittelun tutkitaan mm. julkisten palvelujen tarve ja vesihuollon järjestäminen sekä linjataan uusi ajoneuvoyhteys keskuksesta Masalaan ja pohjoiseen ehdotus ja hyväks velvoitepysäköinti / hyväks , (600 / 300) (300 / 75) Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet Kantvik, Sepänkannas III tukee keskuksen Kantvik, Eteläsatama ja Merikantvik I (satama ja sen lähiympäristö),edellyttää käynnistämis- ja maankäyttösopimusta, tukee keskuksen Sepänkannaksen asuntoalueiden eteläpuolelle sijoittuvalla pienehköllä asuntoalueella on liito-oravan elinympäristöjä, jotka rajoittavat rakentamista, lisäksi joukkoliikenneyhteyksien parantaminen satamatoiminta, pienvenesataman suunnittelu ja em. toimintoihin liittyvät palveluyritykset, myös kunnan omistamien alueiden kaavoitus asumiselle ja siirtolapuutarhatoiminnalle sekä julkisten palvelutarpeiden selvittäminen (esim. päiväkoti- ja koulu), lisäksi liikenneturvallisuus ja joukkoliikenneyhteyksien parantaminen Helsingin kaupunki hyväks aikais (mm. kirjaston laajennus) ehdotus ja hyväks OAS, ehdotus ja hyväks OAS, ehdotus ja hyväks luonnos 2009 ehdotus mahdoll. as.rak. aikais aikais (uusi koulu) asema , muu aikais. 2012, velvoitepysäköinti, kunnan yritystonttitarjonta velvoitepysäköinti lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet vesihuollon rakentaminen, suunnittelualuetta koskee rakennuskielto lukuun ottamatta mia poikkeuksia 450 / 115 hyväks aikais Valtion Asuntorahastolta tukea kunnallistekniikan rakentamiseen, rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (n. 55 AO) / OAS ja luonnos 2009 aikais. 2012, aikais (uusi koulu ), kunnan tonttitarjonta (n. 45 AO) Hirsala, Edesholmen, ranta-asemakaava vesistön ylittävä ajoyhteys mantereelta saareen, lisäksi poikkeaminen Rannikon ja saariston osayleiskaavasta ( ajantasaisuus) ehdotus 2009 hyväks Hirsala, Haga II, ranta-asemakaava, ranta-asema uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi ( ajantasaisuus) luonnos 2009 Hirsala, Bylandsudde, ranta-asemakaava ranta-asema laatiminen nykytarpeiden mukaiseksi OAS ja ehdotus 2009 (uusi, lisäys v ohjelmaan) Porkkala, Rysshamn, ranta-asemakaava, ranta-asema uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi ( ajantasaisuus) OAS ja luonnos 2009 (uusi, lisäys v ohjelmaan) ehdotus vuosittain aloitettavat uudet kaavahankkeet osoitettu punasävyllä asuntoalueiden asemakaavat tai niiden kaavat on osoitettu tummennetulla asuntoalueiden, työpaikka-alueiden ja kaupallisten palveluiden alueet tai niiden kaavat on osoitettu vihreällä värillä työpaikka-alueiden sekä kaupallisten alueiden asemakaavat tai niiden kaavat sekä ranta-asemakaavat ja muut suunnitelmat on osoitettu vaalealla osayleiskaavat tai niihin verrattavat aluesuunnitelmat on osoitettu kellertävällä sävyllä ARA-tuotantoon soveltuvien asuinrakennuskohteiden määrittäminen tehdään erikseen kaavoittain hankekohtaisesti 1

2 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet Masala, Ratavalli, Masala, Tinanpuisto, Masala, kortteli 2020, Masala, korttelit 2022 ja 2023, tukee Masalan keskustan Masala, Masalan koulu ja sen lähialue, Masala, Nissniku, kortteli 2009, jos rakennusoikeuksia, tukee Masalan keskustan Masala, Metsätorpantie tukee Masalan keskustan Masala, Nissnikun palvelukortteli (uusi, lisäys v ohjelmaan) Masalantien yleissuunnitelma (uusi, lisäys v ohjelmaan) Kartanonranta, Sundet I ja II,, jos rakennusoikeuksia Jorvas, Jorvaksenkolmio, edellyttää käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia Jorvas, Sorttiasema (uusi, lisäys v ohjelmaan) edellyttää mahdoll. sopimusmenettelyjä Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava Masalan keskustan keskeisten korttelien maankäytön muuttaminen on tärkeää alue on tarkoitus kaavoittaa vähäisesti liiketilaa ja näin Masalan taajamakuva muuttuu merkittävästi viihtyisämmäksi ja lisää alueen kiinnostavuutta ( ajantasaisuus) maankäyttö muutetaan palvelemaan asumista, elinkeinotoimintaa (mm. päivittäistavarakauppa), liia (urheiluhallit) ja virkistystä (mm. Masalan nuorisoteatteri), hanke parantaa Masalan keskustan ilmettä ja palvelutasoa, alueen liittäminen kunnalliseen vesihuoltojärjestelmään, lisäksi liikennejärjestelyt ja ( ajantasaisuus) rakentamattoman liiketalokorttelin muuttaminen rivitalojen korttelialueeksi (asemakaava uusittaneen laajemmalta alueelta, ajantasaisuus) kirkon lähiympäristön alueen kehittäminen - tyhjentyneiden liikerakennusten korvaaminen kerrostaloasumisella (osin nuorisoasunto, ajantasaisuus) Masalan asukasmäärän kasvu edellyttää koulun laajentamista, samalla tarkistellaan lähialueen kaavallinen tilanne ( ajantasaisuus) huonossa kunnoissa olevan rivitalokorttelin maankäytön ja rakennusten suunnittelu Masalan kaupunkikuvaan parantaen ( ajantasaisuus) keskustan tuntumassa olevan alueen tiivistäminen pienkerrostalo-, rivitalo- ja erillispientaloalueeksi, jonka suunnittelussa on otettava huomioon mm. palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) ja virkistysmahdollisuudet / hyväks / 500 luonnos ja ehdotus , , 25 / 15 ehdotus ja hyväks NCC / OAS ja luonnos 2009 OAS ja ehdotus 2009 VVO OAS ja ehdotus / OAS 2009 luonnos 2010 ehdotus ja hyväks nykyisen tuetun asumisen yksikön laajentaminen OAS, ehdotus ja hyväks Masalantien yleissuunnitelma edesauttaa kehittyvän Masalan asemakaavoitusta ja sitä hyödynnetään mm. alueen laatu- ja ympäristösuunnitelmaa laadittaessa ei merkittäviä muutoksia, tarvittaessa Kartanonmäen palvelukortteleiden ja sen lähialueen maankäytön kehitetään, lisäksi alueen nimistö tarkastetaan ( ajantasaisuus) sisältöperiaatteet nykyvaatimuksien ja moottoritiesuunnitelman mukaisiksi tarkempi tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa ( ajantasaisuus), lisäksi liikenne- EKE-yhtiöt Tiehallinto 2011, aikais. vaiheitt (liiketilojen rak. edistetään) aikais aikais aikais aikais. 2011, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet hyväks. 2009, laaditaan yhteistyössä kunnan, Tiehallinnon, liikennöitsijöiden sekä muiden toimijoiden kanssa OAS ja ehdotus 2009 OAS ja luonnos 2009 järjestelyt ja esim. alueella sijaitsevalle huoltoasemalle uusi paikka YTV:n ja kunnan yhteishanke sorttiaseman toteuttamiseksi YTV OAS ja ehdotus 2009 liikenteen solmukohtaan (kantatien 51ja Kehä III:n risteysalue sekä Jorvaksen asema) toteutetaan kunnan merkittävin työpaikka-alue vähittäiskaupan suuryksiköineen, toimitiloineen ja toimistoineen, lisäksi alueelle sijoitetaan asumista suunnittelu perustuu kehityskuvaan, jossa esim. aseman läheisyyteen sijoittuvan keskustatoimintojen alueen kehittämisen pääpaino on asuntorakentamisessa ja aluetta palvelevissa lähipalveluissa (sis. julkiset palvelut) Tiehallinto / Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet ehdotus ja hyväks aikais. 2012, 2010, aikais asemakaavoituksen Veikkola, Perälänjärvi, nykyisen asema tarkistaminen mm. vesihuollon ja liikenteen järjestämiseksi ( ajantasaisuus) hyväks täydenn.rak Veikkola, Suonsyrjä, nykyisen asema tarkistaminen mm. vesihuollon ja liikenteen järjestämiseksi 50 / 15 ehdotus ja hyväks täydenn.rak. ( ajantasaisuus) Vols, Kurkgård, ranta-asemakaava, ranta-asema uusiminen nykytarpeiden mukaiseksi ( ajantasaisuus) OAS ja luonnos 2009 Kylmälän osayleiskaava rakentamispaine suuri: ohjattu maankäyttö eheyttää kylärakennetta sekä asumisen ja luonnos 2009 erillinen virkistyksen ohjaamista alueella (mm. ulkoilu- ja hevosreitit), samalla tutkitaan mm. ehdotus 2010 liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdollisuudet sekä selvitetään -11 alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja mm. vesihuoltojärjestelyt osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan yritystonttitarjonta 2010 osin, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, suunnittelualuetta koskee rakennuskielto lukuun ottamatta mia poikkeuksia Tiehallinto vastaa melusuojauksen rakentamisesta Tiehallinto vastaa melusuojauksen rakentamisesta vesihuollon mahdoll. rakentaminen, suunnittelualuetta koskee rakennuskielto lukuun ottamatta mia poikkeuksia 2

3 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2010 suunnittelukohteet tukee keskuksen Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava tukee keskuksen uusia kerrostalopainotteinen asuntoalue liikealueen tuntumaan maisemallisesti merkittävälle paikalle, samalla selvitetään palvelujen (sis. julkiset palvelut) sijoittumista alueelle, joka tukeutuu keskuksen palveluihin kehityskuvan periaatteiden mukaisesti keskuksen länsi- ja pohjoispuolelle laadittavassa osayleiskaavassa osoitetaan uusia pientaloalueita ja selvitetään julkisen palvelujen tarve yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa 750 / OAS ja luonnos 2010 ( / ) OAS 2010 luonnos 2011 Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaava Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2010 suunnittelukohteet Kolsari, Länsi-Kolsari, 2. vaihe Kantvik, Eteläsatama ja Merikantvik I Kantvik, Merikantvik II tukee keskuksen Kolsarin pientalovaltaisen asuntoalueen viimeinen suunnittelualue sijoittuu luonnonympäristöltään ja maisemaltaan haasteelliseen, mutta erittäin kiinnostavaan paikkaan rannan tuntumaan suunniteltavan ensimmäinen vaiheen pientalovaltainen asuntoalue kytkeytyy jo olemassa olevaan asuntoalueeseen, seuraavassa vaiheessa (asuinkerrostalot, rantaraitti- ja tori) on tarkoitus toteuttaa julkisia palveluja (mm. päiväkoti), jotka palvelisivat tätä aluetta, lisäksi joukkoliikenneyhteyksien parantaminen 300 / 150 OAS ja ehdotus 2010 hyväks / , vaiheitt asemakaavoituksen aikais.2014 OAS 2010 luonnos 2011, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen osin kosnulttityö, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjonta (n. 35 AO) Hirsala, Haga II, ranta-asemakaava, Hirsala, Bylandsudde, ranta-asemakaava Porkkala, Rysshamn, ranta-asemakaava, -11 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2010 suunnittelukohteet Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma Masala, korttelit 2037, 2038, 2040 ja 2041, edellyttää käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia, tukee Masalan Masala, kortteli 2020, Masala, korttelit 2022 ja 2023, Masalan koulu ja sen lähialue laaditaan Masalan keskustan alueelle laatu- ja ympäristösuunnitelma julkisten alueiden, puistojen, pääväylien, katujen ja ulkoilureittien käsittelytavasta, lisäksi keskitytään kaupunkikuvan parantamiseen mm. ympäristöä rakentamalla rakentamattomien kerrostalokortteleiden mahdollinen tehokkuuden nostaminen rautatieaseman tuntumassa ja olemassa olevan tilanteen todentaminen ( ajantasaisuus), lisäksi selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut) YIT hyväks / 175 OAS ja luonnos 2010 Masala, Nissniku, kortteli 2009,, jos rakennusoikeuksia Masala, Metsätorpantie *) hyväks Kartanonranta, Sundet I ja II,, jos rakennusoikeuksia Jorvas, Jorvaksenkolmio, edellyttää maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia Jorvas, sorttiasema Jorvas, Keski-Jorvas edellyttää käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia kantatien 51 ja Kehä III:n risteysalueen kehittäminen alueen kehityskuvan periaatteiden mukaisesti; alueelle on suunnitteilla mm. vähittäiskaupan suuryksikkö ja toimintaa täydentävää kaupallista toimintaa sekä liikenneasema (huoltamotoimintaa) pientalovaltaisen asuntoalueen suunnittelu käsittää myös Pokrovan luostarin alueet ja liikenneturvallisuuden parantamisen ( ajantasaisuus), lisäksi selvitetään palvelutarve (sis. julkiset palvelut) OAS ja luonnos 2010 hyväks / OAS ja luonnos , aikais , lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan yritystonttitarjonta kunnan tonttitarjonta (n. 40 AO) 3

4 Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2010 suunnittelukohteet Vols, Kurkgård, ranta-asemakaava, Kylmälän osayleiskaava -11 Muut kohteet, vuoden 2010 suunnittelukohteet asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi asemakaavojen uudistamisohjelma (sisältää mm. lainsäädännön ja kaavatavoitteiden tarkistamistarpeet sekä uudistustyön periaatteet ja hankeaikataulut) ja siinä selvitetään esim. toimenpiteet eheän ja taloudellisen yhdysrakenteen saavuttamiseksi, ohjelman toteuttaminen pantaneen vireille ennen v Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2011 suunnittelukohteet edellyttää käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia, jos asemakaavojen rakennusoikeuksia Heikkilä, Juhlakallio Heikkilän osayleis länsipuolella kunnan vuokra-asuntojen ja kunnantalon alueen käsittävä kaavoitus painottuu rivi- ja pientaloasuntotuotantoon, lisäksi otettava 100 / 25 OAS ja luonnos 2011 tukee keskuksen huomioon palvelutarve 8sis. julkiset palvelut) ja liikennemelu ta Drusibacken vesihuollon rakentamisen myötä syntynyt täydennysasuntorakentamisen alue käsittää OAS ja luonnos , edellyttää aie- ja maankäyttösopimuksia, jos mahdollisesti myös Peuramaan golfkentän, alueella on myös kunnan omaa maata, ehdotus ja rakennusoikeuksia, tukee keskuksen lisäksi selvitettävä esim. luonnonympäristö ja palvelutarve (sis. julkiset palvelut) Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2011 suunnittelukohteet Kolsari, Länsi-Kolsari, 2. vaihe hyväks Kantvik, Merikantvik II Porkkala, Rysshamn, ranta-asemakaava, -11 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2011 suunnittelukohteet Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma hyväks Masala, korttelit 2037, 2038, 2040 ja 2041, edellyttää maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia Masala, Metsätorpantie hyväks Jorvas, Keski-Jorvas hyväks.2012 Masala, kortteli 2029, nykyisten kahden erillispientalojen alueen rakennustehokkuuden nostaminen siten, 200 / 100 OAS ja luonnos 2011 tukee Masalan keskusta että alueelle voidaan toteuttaa pienkerrostaloja tai kerrostaloja ( ajantasaisuus) -13 hyväks Långvikin ja Honskbyn osayleiskaava rakentamispaine suuri: ohjattu maankäyttö eheyttää kylärakennetta sekä asumisen ja virkistyksen ohjaamista alueella, samalla tutkitaan mm. liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdollisuudet sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja mm. vesihuoltojärjestelyt (500 / 125) Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2011 suunnittelukohteet Aavaranta, Veikkola, Veikkolanpuro, 2. vaihe tukee Veikkolan keskustan käyttötarkoituksen tarkistaminen asuntotuotantoon ja JTO:n tavoitteiden mukaiseksi, lisäksi maankäyttö edellyttänee Masala-Veklahti-Aavaranta siirtoviemärihankkeen toteuttamista, lisäksi selvitetään julkisen palvelun tarpeet yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun alussa ( ajantasaisuus) nykyisen asuntoalueen jatkorakentamiskohde tullee olemaan tiivistä erillispientalojen aluetta kytkeytyen urheilupuiston eteläosaan, jonka maankäyttö on tutkittava (esim. palvelutarve, kevytliikenneyhteydet ja mahdoll. urheiluhallin sijoittaminen alueelle) / ( / ) OAS 2011 luonnos 2012 OAS ja luonnos 2011 OAS ja luonnos 2011 ehdotus ja Kylmälän osayleiskaava -11 Veikkolan osayleiskaava tukee Veikkolan keskustan Veikkolan kehityskuvan laaditaan kaavoituksen lähtötiedoksi ja siihen vaikuttaa mm. vireillä oleva Länsiradan maankäyttöselvitys muita maankäytön suunnitteluhaasteita ovat esim. alueen asukastavoitteen määrittäminen sekä liikennejärjestelmä (mm. tieverkon kehittäminen joukkoliikenteen ja Länsiradan edellytysten mukaisesti), lisäksi selvitetään mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja tutkitaan virkistysyhteydet myös Nuuksion suuntaan ( / ) OAS ja kehityskuva 2011 luonnos , aikais asemakaavoituksen ideointi nä, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, kunnan tonttitarjon- mahdoll., kunnan tonttitarjonta (n. 20 AO), lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet mahdoll., seudullinen yhteistyöhanke, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen 4

5 Muut kohteet, vuoden 2011 suunnittelukohteet Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma tavoitteena on laatia ytimekäs ohjelma taajamien, kylien ja eri alueiden paikallisidentiteetin vahvistamiseksi ja rakentamisen ohjaamiseksi mm. ottamalla huomioon kunkin alueen rakennuskanta, luonto ja maiseman ominaispiirteet tavoiteasettelu Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2012 suunnittelukohteet Keskusta, kortteli 105 ja sen lähialue, tukee keskuksen nykyisen koulukorttelin kaavoittaminen merkittävältä osalta asumiselle ja palveluille (sis. julkiset palvelut), lisäksi liikealueen kehätieyhteyden varaaminen kaavassa ( ajantasaisuus) (500 / 250) -13 Heikkilä, Juhlakallio Drusibacken edellyttää maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia Keskusta, Myllykylä keskuksen 2. vaiheen oyk:n suunniteltu maankäyttö tähdännee pientalovaltaiseen kaa , sopi- -17 edellyttää mahdoll. aie- ja maankäyttösopimuksia, asuinalueeseen, jonka suunnittelussa korostuvat liikennejärjestelyt ja virkistys, van musvelvoitteet tukee keskuksen lisäksi selvitettävä mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut) Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava -13 Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2012 suunnittelukohteet osin, ideointi sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet kunnan tonttitarjonta (n. 100 AO) Kantvik, Eteläsatama ja Merikantvik I Kantvik, Merikantvik II Kantvik, Merikantvik III Strömsbyvikenin rantamaisemaan toteutettava kerrostalovaltainen alue kaupunkivilloineen, / osin, ideointi sekä lähi- raitteineen ja toreineen toiminta edellyttää palveluja (sis. julkiset palvelut ku ympäristö- ja rakentamistapaohjeet, edellyttää mahdollisia aie- ja maankäyttösopimusta tukee keskuksen ten päiväkodit), lisäksi otettava huomioon luontoarvot, satamatoiminnan vaikutukset ja kunnan tonttitarjonta (n AO) Vuohimäki joukkoliikenteen kehittäminen uusi työpaikka-alue kantatien 51 varrelle, alueen suunnittelussa otettava huomioon mm. vesihuollon järjestäminen sekä ajoneuvoliikenneyhteydet ja liittyminen kantatielle 51 Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2012 suunnittelukohteet Masala, Suvimäki tukee Maslan keskustan Kurkiranta Veklahti edellyttää käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia verraten tehokkaasti toteutettava asuntoalue sijoittuu Espoonlahden Natura-alueen tuntumaan ja Kartanonrannan pohjoispuolelle, ajoneuvoliikenne edellyttää Sundetin ylittävää siltaa kantatien 51 ja Finnträsk-järven väliselle vyöhykkeelle sijoittuva verraten tehokas pientaloalue, jonka lisäksi suunnittelussa otettava huomioon liikennejärjestelyt ja meluntorjunta, lisäksi selvitettävä esim. luonnonympäristö ja julkisten palvelujen tarve vesihuollon rakentamisen myötä syntynyt täydennysasuntorakentamisen alue, jonka suunnittelussa korostuvat liikennejärjestelyt ja virkistysmahdollisuudet, lisäksi selvitettävä esim. luonnonympäristö ja palvelutarve (sis. julkiset palvelut) Skanska Oy Eke-yhtiöt 250 / / 50 osin (esim. markkinaselvitys) kunnan yritystonttitarjonta 2015, 2015, aikais. 2016, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet, lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet kunnan tonttitarjonta (n. 20 AO) Masala, kortteli 2029, -13 Masala, korttelit 2037, 2038, 2040 ja 2041, edellyttää maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia Luoman osayleiskaava tukee kylän omaleimaisuutta ja Masalan keskustan Jorvas, Keski-Jorvas hyväks Långvikin ja Honskbyn osayleiskaava Masalan, Pentfallin ja Hvittorpin osayleiskaava tukee Masalan keskustan suunnittelu aloitetaan laatimalla kehityskuva yhdysrakenne eheytyy (alueella kunnan maanomistusta) sekä Masalan liittäminen ns. Keskusmetsän virkistysalueeseen, lisäksi tutkitaan liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen parantamismahdolli- OAS ja kehityskuva 2012 luonnos 2013 ehdotus 2014 asemakaavoituksen suudet sekä uusien asukkaiden edellyttämät palvelutarpeet (sis. julkiset palvelut) kylärakenne eheytyy, samalla tutkitaan liikenneturvallisuuden parantamismahdollisuudet, vesihuollon järjestämnen sekä selvitetään alueen palvelutarve (sis. julkiset palvelut), lisäksi aluevaraukset virkistykselle sekä mm. ulkoilu- ja hevosreiteille (2500 / 625) hyväks seudullinen yhteistyöhanke, alueen toteuttaminen edellyttää pääosin asemakaavoitusta, josta päätetään erikseen seudullinen yhteistyöhanke 5

6 Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2012 suunnittelukohteet Veikkola, Kalljärven länsiranta jos rakennusoikeuksia, tukee Veikkolan keskustan vesihuollon rakentamisen myötä syntynyt täydennysasuntorakentamisen alue, jonka suunnittelussa korostuvat liikennejärjestelyt ja virkistysmahdollisuudet, lisäksi selvitettävä esim. luonnonympäristö ja julkisten palvelujen tarve, (mahdoll. uudet rak.oikeudet) Aavarannan asemakaava, Veikkola, Veikkolanpuro, 2. vaihe edellyttää maankäyttösopimuksia Veikkolan osayleiskaava Muut kohteet, vuoden 2012 suunnittelukohteet Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma -13 Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2013 suunnittelukohteet Keskusta, kortteli 105, osin Heikkilä, Heikkilä I asemakaava, ja laajennus Heikkilän oyk:n periaatteiden mukaisesti parannetaan alueen lähiympäristöä ja kaavoitetaan kunnan maat asuntotuotantoa varten, samalla selvitetään mm. nykyisten 100 / 50 OAS ja luonnos 2013 ehdotus , aikais kunnan tonttitarjonta (n AO) edellyttää aie- ja maankäyttösopimusta, jos rakennusoikeuksia, tukee keskuksen kerrostalojen pysäköintijärjestelyt, alueen muu liikenneturvallisuus ja julkisten palvelujen tarve ( ajantasaisuus) -15 Heikkilä, Juhlakallio edellyttää aie- ja maankäyttösopimusta Heikkilä, Heikkilä I asemakaava, ja laajennus, jos rakennusoikeuksia Keskusta, Myllykylä edellyttää mahdoll. maankäyttösopimuksia Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava -13 Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2013 suunnittelukohteet Kantvik, Merikantvik II Kantvik, Merikantvik III Vuohimäki Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2013 suunnittelukohteet Masala, Suvimäki Kurkiranta Veklahti edellyttää maankäyttösopimuksia, jos rakennusoikeuksia Masala, kortteli 2029, Långvikin ja Honskbyn osayleiskaava Masalan, Pentfallin ja Hvittorpin osayleiskaava hyväks Luoman osayleiskaava vesihuollon rakentaminen Sundsbergin osayleiskaava suunnittelu aloitetaan kokoamalla lähtötiedot, asettamalla tavoitteet, laatimalla kilpailuohjelma ja järjestämällä esim. kutsukilpailu yhteistyössä maanomistajien kanssa suunnittelun lähtökohtana on raideliikennemahdollisuuden (esim. metron) jatkaminen Espoosta Kirkkonummelle ja Sundsbergin keskusta-alueelle, muita suunnitteluhaasteita ovat mm. omaleimaisen liike- ja asuntoalueen luominen ja sen vaiheittainen rakentamismahdollisuus, liikennejärjestelyt sekä virkistysjärjestelmä ja merellisyyden hyödyntäminen (Espoonlahti), lisäksi selvitetään mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ( / kilpailun järjest kilpailun ratkaisu 2014 OAS ja kehityskuva 2015 luonnos 2016 ehdotus hyväks asemakaavoituksen, seudullinen yhteistyö esim. Espoon ja joukkoliikenteen toimijoiden kanssa, alueen toteuttaminen edellyttää as emakaavoitusta 6

7 Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2013 suunnittelukohteet Veikkola, Kalljärven länsiranta, jos rakennusoikeuksia Aavarannan asemakaava, Veikkola, Veikkolanpuro, 2. vaihe edellyttää maankäyttösopimuksia Veikkolan osayleiskaava Muut kohteet, vuoden 2013 suunnittelukohteet Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma -13 Kirkkonummen strateginen yleiskaava 2040 laaditaan mm. kunnan kehityskuvan, joukkoliikennejärjestelmän ja arkkitehtuuripoliittisen ohjelman sekä seudullisten muiden suunnitelmien tavoiteasettelun pohjalta mahdollinen maankäytön kehityskuva ja strateginen yleiskaava, jonka tarkoituksena on reagoida muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin (alueita kehitetään edelleenkin laatimalla osayleiskaavoja tai muuttamalla niitä), haja-asutusalueiden rakentamisperiaatteita ei muuteta, samalla otetaan kantaa mm. liikennejärjestelmään ja julkisten palvelujen järjestämiseen OAS ja mahdoll. maankäytön kehityskuva luonnos 2014 ehdotus 2015 hyväks osin, laaja seudullinen yhteistyöhanke 7

uusia asukkaita (arvio) kunta RHK VR-Rata Oy yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset

uusia asukkaita (arvio) kunta RHK VR-Rata Oy yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset hyväksyminen Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2007 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, muutos edellyttää maankäyttösopimusta, jos rakennusoikeuksia nostetaan Keskusta,

Lisätiedot

asukkaat / asunnot (uudet, arvio) riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset NCC, Sato seurakunta yksityiset

asukkaat / asunnot (uudet, arvio) riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset NCC, Sato seurakunta yksityiset Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Kirkkotori, edell. mahdoll. sopimuksia Keskusta, Asemanseutu, 4. vaihe, Keskusta, Munkinniitty (Prisman alue)

Lisätiedot

LiVi kunta yksityiset LiVi VR-yhtymä kunta. kunta yksityiset. NCC Sato srk-yhtymä yksityiset yksityiset kunta. yksityiset kunta.

LiVi kunta yksityiset LiVi VR-yhtymä kunta. kunta yksityiset. NCC Sato srk-yhtymä yksityiset yksityiset kunta. yksityiset kunta. Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2016 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseudun 2. vaihe, Keskusta, Munkinmäenpuisto, Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus, Keskusta,Gesterbynkallio,

Lisätiedot

uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta

uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Keskusta, Munkinmäenpuisto, muutos Keskusta, Munkinniitty, muutos ja laajennus Keskusta, Tallinmäki, muutos (käsittäen

Lisätiedot

uudet asukk. / asunn. (arvio) LiVi VR-yhtymä kunta asukk. 200-300 asunn. 100-150 sisällöstä kunta yksityiset riippuu kaavan kunta yksityiset NCC Sato

uudet asukk. / asunn. (arvio) LiVi VR-yhtymä kunta asukk. 200-300 asunn. 100-150 sisällöstä kunta yksityiset riippuu kaavan kunta yksityiset NCC Sato Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Munkinmäenpuisto, muutos Keskusta, Kirkkolaaks kauppakeskus, muutos Keskusta, Tallinmäki, muutos (korttelit 110,

Lisätiedot

Kaavoitusohjelman vuoden 2015 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3)

Kaavoitusohjelman vuoden 2015 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3) Kaavoitusohjelman vuoden 2015 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3) Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueet), vuoden 2015 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe* OAS

Lisätiedot

uudet asukk. / asunn. (arvio) kunta Liik.virasto VR-yhtymä kunta Liik.virasto Varuboden kunta asukk asunn kunta yksityiset

uudet asukk. / asunn. (arvio) kunta Liik.virasto VR-yhtymä kunta Liik.virasto Varuboden kunta asukk asunn kunta yksityiset Kaavoitusohjelma vuosille 2012-2016, Kunnanvaltuust hyväksymä 12.12.2011 113, Kv 3/2011 Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2012 suunnittelukohteet Keskusta, Pitäjäntuvanpuisto,

Lisätiedot

Kaavoitusohjelma vuosille , Kh 1 / , Kaavoitusohjelma , kunnanhallituksen ehdotus valtuustolle 31.8.

Kaavoitusohjelma vuosille , Kh 1 / , Kaavoitusohjelma , kunnanhallituksen ehdotus valtuustolle 31.8. Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2016 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseudun 2. vaihe, Keskusta, Munkinmäenpuisto, Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus, Keskusta,Gesterbynkallio,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta KARTANONRANTA SUNDET I JA II ASEMAKAAVAT, MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta KARTANONRANTA SUNDET I JA II ASEMAKAAVAT, MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.1.2010 1 (7) Kirkkonummen kunta KARTANONRANTA SUNDET I JA II ASEMAKAAVAT, MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Suunnitelman nimi on Kartanonranta Sundet

Lisätiedot

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV)

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 50 12.06.2014 Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV) 691/10.03.01.02/2013

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Pikkalanlahden alueella etenee Strömsbyn teollisuusalueen kaavamuutos. ja Merikantvik IV- alueen kaavoitus aloitetaan 2007.

Pikkalanlahden alueella etenee Strömsbyn teollisuusalueen kaavamuutos. ja Merikantvik IV- alueen kaavoitus aloitetaan 2007. ALKUPUHE Helsingin seudun osana Kirkkonummi kasvaa ja kehittyy voimakkaasti. Kunnan asukasluku kasvoi tilastokeskuksen väkilukuarvion mukaan vuonna 2006 772 hengellä eli 2,3 %. Näin ollen Kirkkonummelaisia

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 )

Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Suunnittelualue Asemakaava-alue sijaitsee eteläisellä Kirkkonummella Upinniementien länsipuolella

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUS. Kuva: havainnekuva Kylänpään alueesta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy)

ASEMAKAAVOITUS. Kuva: havainnekuva Kylänpään alueesta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy) 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille 2016-2020 438/10.00.00/2015. Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.05.2015 41

Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille 2016-2020 438/10.00.00/2015. Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.05.2015 41 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 41 20.05.2015 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 44 10.06.2015 Ehdotus kaavoitusohjelmaksi vuosille 2016-2020 438/10.00.00/2015 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.05.2015 41 Yleistä

Lisätiedot

Laaditut selvitykset ja suunnitelmat

Laaditut selvitykset ja suunnitelmat Yhdyskuntatekniikan lautakunta 51 20.08.2015 Tinanpuiston asemakaavan (asemakaavojen muutos, piir. 3218) hyväksyminen MRL:n 52 :n mukaisesti (kh, kv) 81/10.02.03/2011 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 51

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

Vesihuolto kaavamääräyksissä

Vesihuolto kaavamääräyksissä Vesihuolto kaavamääräyksissä Kommenttipuheenvuoro Seppo Mäkinen Kaavoitusarkkitehti 13.3.2017 Kirkkonummen kunta Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet ( * (* sisältää myös vesiosuuskunnat - Suuri osa kunnan

Lisätiedot

TALSOILA I B ASEMAKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS

TALSOILA I B ASEMAKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TALSOILA I B ASEMAKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS Kaavoitus kohde OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

pidettyjä asukastilaisuuksia / kaavaesittelyjä vahvistettuja haja-asutusalueiden tienimiä

pidettyjä asukastilaisuuksia / kaavaesittelyjä vahvistettuja haja-asutusalueiden tienimiä ALKUPUHE Helsingin seudun osana Kirkkonummi kasvaa ja kehittyy voimakkaasti. Kunnan asukasluku kasvoi 834 hengellä eli 2,4 % tilastokeskuksen väkilukuarvion mukaan vuonna 2007. Näin ollen Kirkkonummelaisia

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Kehittämisjohtaja Olli Isotalo RAKLI: Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen Finlandiatalo 5.3.2015 Espoo toteuttaa Helsingin seudun MAL-sopimusta

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 04.02.2008 53 YLEISKAAVOITUS Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä 2005. Työn tavoitteena

Lisätiedot

V i i a l a n e n t i s e n m u s e o n a l u e e n a s e m a k a a v a n muu tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V i i a l a n e n t i s e n m u s e o n a l u e e n a s e m a k a a v a n muu tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V i i a l a n e n t i s e n m u s e o n a l u e e n a s e m a k a a v a n muu tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 4.11.2015 Diaari nro: AKAA: 645/2015 S i

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto 18.5.2015 Stansvikinnummen alustavat suunnitteluperiaatteet Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Johdanto. - valtuuston päätös kehityskuvan laatimisesta - maankäyttövisio on laadittu kunnan kehityskuvan laadinnan pohjaksi

Johdanto. - valtuuston päätös kehityskuvan laatimisesta - maankäyttövisio on laadittu kunnan kehityskuvan laadinnan pohjaksi Johdanto Jokaisella organisaatiolla tulee olla näkemys siitä, mihin se on menossa, tai ainakin tahtotila haluamastaan suunnasta. Kunnan toimintaympäristö on monella tapaa stabiilimpi kuin yrityksen mutta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2013-2014

Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2013-2014 Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2013-2014 Johdanto Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan Kirkkonummen kunnassa ja Uudenmaan maakunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 ->

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 -> Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue, joka on tällä hetkellä rakentamaton alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin 5 300 asukkaan

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

KYRKVALLA JA JOKINIITTY ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kirkkonummen kunta Kaavoitus

KYRKVALLA JA JOKINIITTY ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kirkkonummen kunta Kaavoitus KYRKVALLA JA JOKINIITTY ASEMAKAAVA GESTERBYN (KORTTELIT 12,13 JA 29), KYRKVALLAN (KORTTELIT 1-6) JA JOLKBYNLAAKSO-PAPPILANMÄKI-RAJAKUMPU (KORTTELI 183) ASEMAKAAVOJEN SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS-, RYHMÄPUUTARHA-,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Kaavoitus ja liikennejärjestelmäpalvelut

Kirkkonummen kunta Kaavoitus ja liikennejärjestelmäpalvelut JORVAKSENMYLLY ASEMAKAAVAN MUUTOS JORVAKSENMYLLYN ASEMAKAAVAN KORTTELEIDEN 3035 JA 3036 SEKÄ LIIKENNE- JA KATUALUEIDEN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus ja

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalassa Ropakkotien eteläpuolella, rajoittuen

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

2014-2015. Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus

2014-2015. Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2014-2015 Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus Johdanto Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan Kirkkonummen kunnassa ja Uudenmaan maakunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Turun seudun kuntien kehittämiskeskustelu MRL 8 5.4.2016 Risto Rauhala, ELY-keskus (voimaan 1.4.2016) ( KARALUSU ) 2 Kaavoituksen ja rakentamisen lupien

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA

KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA Keuruun kaupunki 18.4.2017 Kaavoituspalvelut 1 KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA A S E M A K A A V A N M U U T O S OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta SARVVIK, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta SARVVIK, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (7) Kirkkonummen kunta SARVVIK, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Kaava nimi on Sarvvik, korttelit 2207, 2209 ja 2212-2217 sekä niihin liittyvät

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 2.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta Vanhan urheilukentän alueen asemakaavamuutos

Hämeenkyrön kunta Vanhan urheilukentän alueen asemakaavamuutos n kunta Vanhan urheilukentän alueen asemakaavamuutos 15.4.2009 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Hämeenkyrön keskustaajamassa parin sadan metrin päässä kaupallisesta keskuksesta

Lisätiedot

LAPPEEN ALUERAATI Tekninen toimi / kaavoitus

LAPPEEN ALUERAATI Tekninen toimi / kaavoitus LAPPEEN ALUERAATI 7.3.2017 7.3.2017 Tekninen toimi / kaavoitus YLEISKAAVAT 1. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntinen osa-alue 2. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, keskusta-alue

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA ORTOKUVA ALUEELTA 2011 KAAVA-ALUEEN RAJAUS Kaavoitus kohde Hakija/Aloite Asemakaavan tark. Maakuntakaava Asemakaava ja asemakaavan muutos: Kuhala III D: Keskustan kaupunginosan

Lisätiedot

SEPÄNKANNAS III ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 )

SEPÄNKANNAS III ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) SEPÄNKANNAS III ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Suunnittelualue ja vaikutusalue SUUNNITTELUALUE Asemakaava-alue sijaitsee n. 5 km etäisyydellä Kirkkonummen keskustasta Upinniementien

Lisätiedot

HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS

HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS V I R E I L L E T U L O V A I H E E N Y L E I S Ö T I L A I S U U S C A R E L I C U M I N A U D I T O R I O, T O R I K. 2 1 C, M A A N A N T A I N A

Lisätiedot

Lähtökohdat ja tavoitteet Keran suunnittelulle

Lähtökohdat ja tavoitteet Keran suunnittelulle Lähtökohdat ja tavoitteet Keran suunnittelulle 19.6.2017 Tilaisuuden kulku Alkusanat tilaisuuden puheenjohtaja, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Kai Lintunen Kaupunkisuunnittelulautakunnan asettamat

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2017 Sivu 1 / 1 247/2017 10.02.05 47 Rakennuskieltojen jatkaminen Pohjois-Espoossa rakennuskieltokartan tunnuksilla 113, 114, 115 ja 116 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupunki KAAVOITUSKATSAUS 2011

Pyhäjärven kaupunki KAAVOITUSKATSAUS 2011 Pyhäjärven kaupunki KAAVOITUSKATSAUS 2011 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2011 1.2.2011 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 4462/10.02.03/2014 101 Karakallion keskusta, asemakaavan muutos, kaavan lähtökohdat ja tavoitteet, alue 131609, 57. kaupunginosa Karakallio Valmistelijat

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KORTTELIEN 133, 139, 140 SEKÄ NIIDEN YMPÄRISTÖN ASEMA- KAAVANMUUTOS

PUNKALAITUMEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KORTTELIEN 133, 139, 140 SEKÄ NIIDEN YMPÄRISTÖN ASEMA- KAAVANMUUTOS PUNKALAITUMEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KORTTELIEN 133, 139, 140 SEKÄ NIIDEN YMPÄRISTÖN ASEMA- KAAVANMUUTOS 11.10.2017 KAAVA-ALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI PUNKALAITUMEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOTKAN KAUPUNKI 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 35, TONTTI 7 KORSULANKATU 4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOTKAN KAUPUNKI 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 35, TONTTI 7 KORSULANKATU 4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOTKAN KAUPUNKI 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 35, TONTTI 7 KORSULANKATU 4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJEKTINUMERO 0115 12.4.2015 LARS OLSSON ARKKITEHTI KOTKAN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO / SUNNANVIK ASEMAKAAVA ABC PIKKALA Päiväys 10.6.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Vanhan-Espoon asukasfoorumi Liisa Ikonen p

Vanhan-Espoon asukasfoorumi Liisa Ikonen p Vanhan-Espoon asukasfoorumi 14.3.2017 Liisa Ikonen p. 043-8251183 liisa.ikonen@espoo.fi 14.3.2017 2 14.3.2017 3 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, POKE Asukastilaisuus tulossa 30.3.2017 Vanhan-Espoon

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

Kipparinkatu alue

Kipparinkatu alue Kipparinkatu alue 410309 Espoonlahdenranta/Kipparinkatu/erikarhunkuja asukastilaisuus 3.10.2017, ainingin koulu, Espoonlahti Asemakaavan muutosalue Kivenlahti Espoonlahti Soukka Asialista ja aikataulu

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto Karperö Holmhagen Svedjeback

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto Karperö Holmhagen Svedjeback S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 26.5.2017 Karperö Holmhagen Svedjeback S i v u 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

UUDENMAAN LIITTO ESITYSLISTA 3/ Maakuntahallitus Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05.

UUDENMAAN LIITTO ESITYSLISTA 3/ Maakuntahallitus Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05. UUDENMAAN LIITTO ESITYSLISTA 3/2016 1 Maakuntahallitus 14.03.2016 29 Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05.01/2016 MHS Tiivistelmä Kirkkonummen kunta pyytää lausuntoa Kuntakeskus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot