Liiketoimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintasuunnitelma"

Transkriptio

1 Tommi Paloranta Liiketoimintasuunnitelma Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007

2 KESKI-POHJANMAAN TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Työn tekijä: Tommi Paloranta Työn nimi: Liiketoimintasuunnitelma Päivämäärä: Sivumäärä: liitettä Työn ohjaajat: Lehtori Marja-Liisa Kaakko Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi opiskelija itse. Työn tavoitteena oli tutkia kannattavan liiketoiminnan aloittamisen mahdollisuutta Etelä-Suomessa Lahdessa. Kehittämistehtävänä oli selvittää edellytykset kannattavalle ja kasvavalle liiketoiminnalle; mitkä ovat ne tekijät millä toiminta saadaan sujumaan? Suunnittelun pohjana toimi Finnveran kokoama liiketoimintasuunnitelman runko, minkä lisäksi apuna käytettiin eri kirjallisuuden lähteitä sekä internettiä. Myös asiantuntijoiden haastattelut ja neuvot ovat olleet erittäin suuressa roolissa. Käsittelymenetelminä olen tehnyt tiettyjä johtopäätöksiä eri aihealueista mm. taulukoiden ja kaavioiden avulla. Työn tavoitteena oli saada helposti selkeä kokonaiskuva idean toimivuudesta ja se, että opiskelija saisi koulun päätyttyä työllistettyä itsensä.

3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY ABSTRACT OF APPLIED SCIENCES Degree programme of Industrial Management; Global Marketing and Management Author: Tommi Paloranta Name of Thesis: Business Plan Date: 11 March 2008 Pages: Appendix Supervisor: Marja-Liisa Kaakko The principal in this Thesis was a student himself. The subject was to investigate possibilities of making a business in South of Finland Lahti. The development mission was to find out the most important things for a growing and cost-effective business; what are the right figures of making a good business? The framework in Thesis was a Finnvera s business plan frame. I have also used different literatures and internet in searching for valuable information. It is also good to remember the support I ve got from different experts; those instructions have been very important. As a processing method I have made different conclusions using arrays and calculations. The main target was that student will easily get a whole picture about the functionality of this business and will have a place to work after school in the future.

4 Esipuhe Työn tekeminen on ollut kirjoittajalleen pitkä ja haastava projekti. Tahdonkin kiittää kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat päivästä toiseen jaksaneet kuunnella visioitani ja tuoneet esille hyviä kehitysehdotuksia eri osa-alueille. Lisäksi tahdon antaa erityskiitokset paljoa tukea ja neuvoa antaneille vanhemmilleni.

5 Sisällys TIIVISTELMÄ ABSTRACT ESIPUHE SISÄLLYS 1 Lähtökohtatilanne Yritystoiminnan tausta Omistus ja perustajatiimi Toimintaympäristö ja sen kehitysnäkymät Toimialan kehitys Kysyntä, asiakkaat Kilpailu Visio ja päätavoitteet Liikeidea ja strategia Markkinointisuunnitelma Myyntitavoitteet Palvelutuotteiden kehityssuunnitelma Palvelukehityksen organisointi ja kehittäminen Palvelujen tuottaminen Palvelun organisointi...22

6 7.2 Palveluprosessin kehittäminen Investoinnit Palvelun ohjauksen ja seurannan kehittäminen Henkilöstösuunnitelma Organisaatio Henkilöstön kehittäminen Palkkaus ja työmotivaatio Taloussuunnitelma Seuranta Ennusteet Riskien arvionti...28 LÄHTEET LIITTEET

7 7 Liiketoimintasuunnitelma 1 Lähtökohtatilanne 1.1 Yritystoiminnan tausta Olen jo pidemmän aikaa miettinyt yrittäjäksi ryhtymistä mutta lopullisen päätöksen yritystoiminnan aloittamisesta olen tehnyt viimeisen opiskeluvuoteni kuluessa. Olen koko elämäni ajan saanut seurata läheltä yrittäjän arkea ja huomannut yrittäjyyden olevan monipuolista ja antoisaa toimintaa. Yritysideani alkaa myydä desing-huonekaluja sai alkunsa omasta innostuksestani yrittäjyyteen ja sisustamiseen. Aluksi tarkoitus oli myydä kaikkea sisustukseen liittyviä tuotteita mutta eri vaiheiden ja keskusteluiden jälkeen päädyin siihen, että olisi parempi keskittyä aluksi yhteen tuoteryhmään. Miksi päädyin juuri design-oleskelutuoleihin? Huonekaluilla hallitaan suurtenkin tilojen ilmettä ja kilpailun kannalta juuri ilmeikkäät design-oleskelutuolit ovat hinta- ja kokoluokassaan itselleni mielekkäin vaihtoehto. Ensimmäisten kuukausien aikana olen kehitellyt ideaa, käynyt asiaa läpi päivittäin vanhempieni ja ystävieni kanssa, avannut keskustelua liiketoiminnasta ja painanut mieleen muistamisenarvoisia asioita. Mielestäni juuri avoimet keskustelut ovat antaneet eniten suunnitteluvaiheessa. Täytyy tunnustaa, että koko elämänsä yrittäjinä toimineiden vanhempieni tietopääoma on ollut todella suureksi avuksi.

8 8 1.2 Omistus ja perustajatiimi Omistus on alkuvaiheessa täysin yrittäjällä itsellään. Myöhemmin liiketoiminnan sekä kasvaessa että voimistuessa, on tarkoitus koota yritystoiminnan ympärille osaava huipputiimi. Tulevat roolit ovat vielä tässä vaiheessa epäselviä mutta pääomistus säilyy yrittäjällä itsellään erittäin todennäköisesti. Yrityskoko tulee olemaan alkuvaiheessa vain yrittäjä itse. Myöhemmin tarkoituksena on ottaa myymälänhoitaja myymälään ja panostaa täydellä teholla uusiin tuotteisiin ja liiketiloihin. Mikäli markkinat ovat odotusten mukaiset ja toimintaa päästään kehittämään suunnitelulla tavalla, on tarkoitus myös palkata taloudenhoitaja, joka keskittyy täydellisesti talouden hallintaan. Yrittäjän tuotantotalouden koulutustausta antaa hyvän pohjan yrityksen perustamiselle. Opinnot koostuvat useista talouden ja johtamisen kursseista, mitkä tukevat hyvin yrittäjäksi ryhtymistä. Yrittäjän omakohtaiset suhteet ja kokemukset eri opiskelijavaihtopaikoista (Kiina; Shanghai, Puola; Wroclaw sekä Usa; Lock Haven) yhdessä Global Marketing ja Managementkoulutussuuntauman kanssa antavat hyvän ponnistuslaudan tulevalle kansainväliselle liiketoiminnalle myöhemmässä vaiheessa. Yrityksen tulevilta työntekijöiltä vaadittavia ominaisuuksia tullaan tarkasti analysoimaan; tarkoituksena on löytää oikea ihminen oikeaan tehtävään. Mahdollisimman positiivisen kokonaistuloksen kannalta se on hyvin tärkeää. Aloitusvaiheessa yrittäjä luottaa aika pitkälle omiin kykyihinsä markkinoinnin ja taloudenhallinnan hoitamisessa. Lisäksi osaavia asiantuntijoita on lähipiirissä, jotka tarvittaessa auttavat ongemien ilmaantuessa. Yrittäjän omat taloudelliset resurssit eivät ole riittävät. Yritystoiminnan käynnistämistä avustetaan lainan turvin (Finnvera, Rahoituslaitos).

9 9 2 Toimintaympäristö ja sen kehitysnäkymät Yrityksen toimintaympäristössä tapahtuu koko ajan muutoksia. Kaikkia mahdollisia muutostekijöitä ei voida selvittää, vaan yleensä tarkastellaan keskeisimpiä tekijöitä. Internet-sivu: (Opetushallitus 2006.) 2.1 Toimialan kehitys Omien kokemuksien perusteella sekä alalla vuosia toimineiden vanhempieni haastattelusta on selkeästi käynyt ilmi, että toimiala on käynyt kuumana viime vuodet. Sisustaminen on selkeästi ollut suosittua ja tullut yhä suositummaksi koko ajan. Ihmiset ovat alkaneet panostamaan kotiensa ilmeeseen yhä enemmän ja ovat valmiita sijoittamaan siihen aikaisempaa enemmän. Seuraavien vuosien aikana sisustaminen tuskin tulee laskemaan; ihmiset ovat niin muoti- kuin laatutietoisia ja tulevat sijoittamaan kotiensa viihtyvyyteen myös tulevaisuudessa. Alueellisesti on suuria eroja volyymin kannalta tarkasteltuna. Yrityksen tuleva toimipaikka Etelä-Suomessa Lahdessa tulee olemaan volymiltaan vahvempi kuin yrittäjän tämänhetkinen kotipaikka Ylivieska. Kansainvälisen toiminnan aloittamisen myötä ja liiketoiminnan ollessa nykyistä suurempaa tulee ajankohtaiseksi miettiä vielä tarkemmin sitä, miten asiakkaiden muuttuviin mieltymyksiin saadaan vastattua mahdollisimman nopeasti. Tällöin tulee ajankohtaiseksi myös nopea tuotteiden päivittäminen uuteen kiinnostavaan tuotevalikoimaan, jotta pystytään myymään uusinta uutta.

10 Tällä hetkellä toimialan kehitysvaihe elinkaarimallin avulla voidaan sijoittaa kasvun ja kypsymisen välille. 10 KUVIO 1. Elinkaarimalli 2.2 Kysyntä, asiakkaat Tarkoituksena on myydä tuotteita kaikille uutta designia arvostaville asiakkaille. Käytännössä asiakasskaala tulee olemaan laaja. Ainoana rajoittavana tekijänä on tuotteiden laadukkuudesta johtuen korkeaksi nouseva hinta, joka todennäköisesti rajaa tehokkaasti nuoremmat ostajat ja opiskelijat. Kysyntä on tyylikkäillä huonekaluilla varmasti taattua. Markkinat ovat jo olemassa. Tällä hetkellä on olemassa monia huonekaluliikkeitä, jotka myyvät oleskelutuoleja. Erottuminen muista pyritään saavuttamaan keskittymällä pelkästään yhteen osaan tuolivalikoimista. Asiakas on se, joka yritykselle tuo rahaa. Asiakaspalvelu tulee olemaan erittäin ammattitaitoista ja siihen tullaan panostamaan erityisellä huolella. 3/11- sääntö tulee pitää mielessä jokaisena hetkenä.

11 11 Myyntikanavat ovat pääasiassa normaalin liiketilan ja internetin kautta tapahtuva myynti. Ostoskäyttäytyminen voi tulevaisuudessa mennä siihen, että ostokset tehdään internetin kautta yhä enemmissä määrin; internet myyntiin tullaan suuntaamaan paljon voimavaroja. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että nettimyynti on erittäin hyvin organisoitu ja toimivuus huippuluokkaa. Tähän päästään mm. siten, että hankitaan suosiolla ammattilaisten suunnittelemat internet-myyntiin tarkoitetut sivut, eikä pyritä kustannusten pienentämiseksi itse toteuttamaan niitä. Käytetään voimavarat siihen ydinosaamiseen eli kokonaisuuksien hallintaan ja delegoidaan suhteiden kautta eri toimintoja omille ammattilaisille. Täytyy silti muistaa, ettei pelkästään nettimyynnillä voida palvella asiakasta tarpeeksi tehokkaasti, vaan asiakkaalla tulee myös olla mahdollisuus päästä kokeilemaan ostettavaa tuotetta paikan päällä. 2.3 Kilpailu Kilpailu on kovaa huonekalualalla. Viime vuosien hyvän talouden tuloksena ihmiset ovat alkaneet sijoittamaan sisustukseen ja tämä on myös huomattu yrittäjien silmissä. Tuloksena on ollut se, että hienoja sisustusliikkeitä löytyy todella paljon ympäri Suomea. Kilpailijoiden markkinointia voi jokainen seurata tiedotusvälineistä; huomataan, että sisustaminen käy kuumana. Realistisia ollessamme täytyy myöntää se tosiasia, että erottuminen kilpailijoista tulee olemaan haastavaa aloittavalla yrityksellä. Se, miten tähän päästään tulee olemaan yrityksen strategian painopiste. Tarkoitus on saavuttaa asiakkaiden huomio keskittymällä tiettyyn tuoteryhmään (Porterin geneeriset strategiat).

12 12 Pelkästään onnistuneen strategian valinta ei yksin tee yrityksestä toimivaa vaan kriittisenä vaiheena alkavalla yrityksellä on myyntiprosessin luonti. Käytännössä se tarkoittaa usein sitä, että toimitusjohtaja on pääasiassa myyjä. (Pasanen 2007, 33.) Kilpailijana eivät niinkään ole kustannusedun hankkineet suurmyymälät kuten IKEA ja ISKU vaan pienemmät erikoistuneet sisustusliikkeet. Tulevaisuudessa pyritään vastaamaan suurmyymälöiden toimintaan keskittymällä tiukasti tiettyyn tuoteryhmään. Tarkoituksena on luoda kokonaisuus, joka miellyttää asiakasta niin visuaaliseti (liiketilat, nettisivut) kuin sisäisesti (asiakaspainotteinen strategia ). Avainkilpailijat tulevat olemaan paikallisia sisustusliikkeitä, joilla on jo olemassa solmitut asiakassuhteet. Uusien avattavien liiketilojen myötä tulee huomioida aina ensin paikalliset myymälät. Myöhemmin toiminnan ollessa ketjunomaista pystytään haastamaan suurempia myymälöitä ja mahdollisesti saavuttamaan tietyissä paikoissa myös kustannusedun suomaa ensisijaisuutta (suuret kertahankinnat toimittajilta pienempi hankintahinta.) Markkinaosuudet eri asiakasryhmien välillä tulevat sijoittumaan siten, että pääosa yrityksen asiakkaista tulevat olemaan yksityisasiakkaita. Muut pienemmät segmentit ovat julkinen sektori sekä business to business (B2B) -sektori. Vahvuudet (strengths) Käytettävät asiantuntijat Mahdollisuudet (opportunities) Kasvamisen mahdollisuus Heikkoudet (weaknesses) Pieni omapääoma nopeaan hallittuun kasvuun Uhat (threads) Kilpailijoiden reagointi Taulukko1: SWOT-analyysi Avainkilpailijoista liitteenä lyhyet kuvaukset. (LIITE1)

13 13 3 Visio ja päätavoitteet Vision merkitystä ei voida väheksyä. Visio on tila, johon työyhteisön toivotaan pääsevän. Vision tulee olla myös tavoittamisen arvoinen, johon pääsemiseksi on tunnettava omat vahvuudet ja heikkoudet sekä vallitsevat kulttuuritekijät ( Åberg 1997, ) Yrityksen visio on olla 10 vuoden kuluessa paikallisesti muutamassa kaupungissa kilpailuedun saavuttanut huonekalu / sisustusliikeketju Suomessa. Yrityksellä on liiketiloja monella eri paikkakunnalla kotimaassa ja lisäksi toimintaa myös Ruotsissa. Henkilöstö määrä on kasvanut yrittäjä-perustajan lisäksi 20 työntekijään. Ihmisille on syntynyt positiivinen kuva laadukkaasta, hyvin palvelevasta yrityksestä joka huomioi asiakkaansa aina. Yrityksen tuotetarjonta on laajentunut myös muualle sisustuksen pariin; mukana on myös sisustussuunnittelua ammattilaisten tarjoamana. Loppuvaiheessa mukaan on tullut myös oman kalustemalliston tuotantoa. Yrityksen liikevaihto tulee kasvamaan tasaisesti vuosien myötä. Ensimmäisenä vuonna noin ja 10 vuoden päästä

14 14 4 Liikeidea ja strategia Pääliikeideana on myydä laadukkaita, muotoilultaan erittäin miellyttäviä oleskelutuoleja yksityisasiakkaille, yrityksille ja julkiselle sektorille. Yrityksen strategiaa hahmotellessa on pyritty saavuttamaan Porterin kritisoitujen oppimien mukaisesti selvää etu muihin nähden keskittymällä tiettyyn tuotekokonaisuuteen, tässä tapauksessa oleskelutuoleihin. Tällä pyritään siihen, että pystytään horjuttamaan suurtakin toimijaa. Tarkoituksena on saada ihmisille mielikuva nimenomaan laadukkaita tuoleja myyvästä yrityksestä. Tavallisesti strategia sana liitetään vain suuriin yrityksiin. Strategisen ajattelun merkitys on kuitenkin nykyisin ehkä suurempi kuin koskaan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön keskellä ( Poulfelt 2007, 143.) Strategian kehittämisen lähtökohtana on ollut tutkiminen siitä, että lähdetäänkö hankintoja tehtäessä etsimään tuolia kotiin merkin perusteella vai mielikuvan perusteella siitä, missä tuoleja on. Tuloksena on se, että ihmiset lähtevät mieluummin tekemään ostoksia sinne, missä he tietävät tuoleja olevan. Ei sinne, missä tiettyä merkkiä myydään. Totta kai on olemassa erittäin merkkiuskollisia ihmisiäkin mutta suuremmat markkinat tässä vaiheessa ovat muiden asiakkaiden ympärillä. Myöhemmin, kun ollaan luotu brändi ja saatu ihmiset tiedostamaan omat myytävät merkkimme, on mahdollisuus laajentaa asiakassegmenttiä myös merkkiuskollisiin asiakasryhmiin. Tämän hahmottuminen sekä liiketilan koko (50m2) rajasi pois sen, että myytäisiin pelkästään yhtä tiettyä, tyylikästä merkkiä täydellisellä tuotevalikoimalla.

15 15 5 Markkinointisuunnitelma American Marketing Assosiation (AMA) määrittelee markkinoinnin seuraavasti: Markkinointi on prosessi, joka koostuu ideoiden, tuotteiden ja palvelujen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä hinnoittelusta, menekinedistämisestä ja jakelusta siten, että luodaan vaihdantaa, joka tyydyttää sekä henkilökohtaiset että että yrityksen tavoitteet Internet-sivu: (Kuoppa & YKI-projekti 2000.) 5.1 Myyntitavoitteet Markkinointisuunnitelmassa olen jakanut asiakkaat eri segmentteihin ja kullekin segmentille on olemassa olevat myyntitavoitteet. (LIITE 2) 5.2 Markkinoinnin organisointi Tuloksellinen markkinointistrategia synnyttää kilpailuedun. Markkinointiosaamisen strateginen elementti koostuu yrityksen kyvystä nähdä uusia arvonlähteitä ja tuottaa ajassa kehittyvää, kilpailukykyistä arvoa asiakas- ja muissa verkostosuhteissaan (Tikkanen&Vassinen 2007, 202.)

16 16 Markkinoinnin onnistumisesta päästää selville paitsi myyntitilastoja seuraamalla myös asiakkailta saadun palautteen kautta. Pyritään sitouttamaan asiakas yritykseen tarjoamalla kanta-asiakasetuja. Kanta-asiakkaille tarkoitetussa henkilötietokupongeissa pyritään selvittämään kiinnostavia tuotteita, parannusehdotuksia sekä niitä asioita mihin asiakas on kiinnittänyt markkinoinnissa huomiota. 5.3 Markkinoinnin kilpailukeinojen kehittäminen Markkinointimix = Kilpailukeinojen kokonaisuus/yhdistelmä Markkinointimixin avulla saadaan ryhmiteltyä markkinoinnin kilpailukeinoja ja keskittyä tehokkaasti jokaiseen kokonaisuuteen. Markkinointimix on alunperin James Cultonin kehitelmä ajatuksesta, että markkinoinnin päämäärien pitäisi olla jonkin reseptin tulos. Kilpailukeinoja ( tuote, hinta, jakelutie, markkinointiviestintä) ei tule nähdä mekaanisina markkinoinnin parametreinä vaan ne pitää suhteuttaa johdettavien verkostosuhteiden tilaan, luonteeseen, tuloksiin ja kehitysvaiheisiin (Tikkanen&Vassinen 2007, 198.)

17 Tuotteet ja palvelut Tuotteet ja palvelut lukeutuvat liiketoiminnan tärkeimpiin elementteihin. Tuote - liiketoiminnan kohde ja näkyvin puoli, joka voi olla raakaaineista tai puolivalmisteista valmistettava tai koottava tavara tai kuluttajille tai toisille yrityksille tarjottava palvelu, usein näiden yhdistelmä (Laukkanen 2007, 28.) Tuotevalikoimana tulee olemaan erilaiset tyylikkäät design -oleskeluistuimet. Vielä ei ole tietoa siitä mitä merkkejä tai malleja myyntiin tulee. Tarkoituksena on tutustua mm. Kölnin huonekalumessujen tarjontaan ja etsiä sopivalta tuntuisia malleja. Tässä apuna tulen käyttämään ammattilaista ja vielä sellaista, joka on mahdollisimman lähellä asiakasrajapintaa ja tietää tämän hetken kiinnostuksen. Asiantuntijoiden mielipidettä tulen käyttämään apuna myös markkinoinnissa. Yrityksen sisäisen palvelutoiminnan kautta asiakaalle annetaan perustietoa tuotteesta tuotteen vieressä olevassa taulussa. Lisätietoa annetaan jokaisesta tuotteesta myös erilaisten esitteiden avulla sitä tarvittaessa. Palvelun laatu tuodaan selvästi esille markkinoinnissa (internetissä, mainoksissa) mahdollisimman tehokkaasti. Markkinoinin avaintuotteena tulee olemaan tehokas mainonta internetissä, näyteikkunassa sekä paikallislehdissä. Lisäksi, mikäli liiketila saadaan ostoskeskuksen yhteyteen, tulee olemaan mahdollisuus lisätä mainoksia kyseisen ostoskeskuksen omaan markkinointilehteen. On hyvin oletettavaa, että uuden keskuksen avatessa toimintansa uudella paikkakunnalla tulee heidän markkinoida itseään aggressiivisesti. Samalla houkuteltut asiakkaat tulevat katselemaan myös muita pienempiä liikkeitä.

18 18 Tässä tapauksessa tulee myös käyttää hyväksi ihmismassaa mikä liikkuu näyteikkunoiden ohitse. Pyritään vaikuttamaan mielikuviin erilaisia tekniikoilla. (LCD-näytöt ikkunoissa, värikäs flash-ohjelma) Hinnoittelu ja myyntiehdot Hintapolitiikan tarkoituksena ei ole tässä vaiheessa saada kaikkia asiakaryhmiä hallintaan. Tarkoitus on pitää hintapolitiikka sen verran korkeana, että se itsessään rajaa suurimman osan asiakkaista ulkopuolelle. Tulevaisuutta ajatellen, on tarkoitus lisätä strategiaan myös kustannusedun tuomat hyödyt aloittamalla oma maahantuonti ulkomailta, lähinnä Aasian maista. Tällöin on mahdollista alkaa tavoittelemaan suurempia asiakasryhmiä. Tosiasia on se, että pienellä aloittavalla yrityksellä ei ole mahdollisuuksia hintasotaan suurien konsernien kanssa. Asiakkaat on saatava jotain toista kautta; tässä tapauksessa keskittymisen ja erikoistumisen kautta. Julkiselle sektorille sekä b2b-väliseen kaupantekoon on varauduttu siten, että suurempien ( istuinta) tilausten yhteydessä on mahdollisuus laskea hintaa 10-25% verran. Muuten pienemmissä kaupoissa pyritään siihen, että hintaalennuksia ei myönnetä. Neljännesvuosittaiset kampanjat pitävät sisällään tarjouksia myös muille kuin kanta-asiakkaille. Kanta-asiakkaille on tarkoitus tarjota etuja joka kuukausi sähköpostin välityksellä.

19 Myyntikanavat Yrityksen päätoimisena myyntikanavana toimii konkreettinen liiketila. Liiketilan olemassaolo huomioidaan myös markkinoinnissa siten, että näyteikkunan avulla markkinointi tulee olemaan erittäin tehokasta ja huomiotaherättävää. Toisena tärkeänä myyntikanavana toimii internet. Web-sivuilla mainostetaan tuotteita selkeästi. Aluksi toimitaan siten, ettei sivustoilta voida suoraan ostaa mitään vaan annetaan asiakkaille puhelinnumero mistä on mahdollisuus tilata tuote nopeasti ja vaivattomasti. Tällaiset sivut ovat halvemmat toteuttaa ja tämän avulla voidaan kartoittaa se miten paljon kysyntää tulee olemaan. Myöhemmin on tarkoitus lisätä maksukorttipalvelut kysynnän kasvaessa Viestintä Tarkoituksena on lähteä luomaan brändi. Sellainen brändi, joka herättää ihmisessä mielikuvan laadukkaasta, toimivasta, nopeasta, ammattitaitoisesta ja menestyvästä yrityksestä. Toimitilojen visuaaliset ilmeet tulevat olemaan yhtenäiset, avarat ja ennen kaikkea viihtyisät. Asiakkaan tulee kokea olonsa mukavaksi liikkeissä. Tarkoitus on, että yrityksellä on neljä eri kampanjaa vuodessa. Jokaisella kampanjalla yrityksen asettaa muutamia tarjoustuotteita mitä markkinoidaan tehokkaasti lehdissä.

20 20 Messuille, erityisesti sisustus- ja huonekalumessuille, on ehdottoman tärkeää päästä näytteilleasettajaksi. Niiden kautta saadaan erittäin paljon tunnettuvuutta sekä yhteydenottoja; siellä saadaan helposti luotua hyviä kontakteja ja suhteita. Sisäinen markkinointi tulee myöhemmin työntekijöiden lisääntyessä kysymykseen. Periaatteena voidaan käyttää sitä, että yritys on yhtä vahva toiminnassaan kuin sen heikoin lenkki (Lahtinen &Isoviita2004, 4.) Koulutusta työntekijöille järjestetään lähinnä asiakaspalvelusta. Tarkoituksena on hioa asiakasrajapinnassa työskentelevät myynnin ammattilaisiksi. Se, että osataan vaikuttaa ostopäätökseen oikealla hetkellä ja oikealla tavalla, on erittäin tärkeää etenkin kun kyseessä on aloittava yritys.

21 21 6 Palvelutuotteiden kehityssuunnitelma 6.1 Palvelukehityksen organisointi ja kehittäminen Palvelusta puhuttaessa tarkoitetaan tässä tapauksessa asiakaspalvelua. Palvekehityksen päälinjat tulevat olemaan seuraaviksi vuosiksi sellaiset, että asiakaspalvelun tuloksena tulee aina olemaan erittäin tyytyväinen asiakas. Organisoinnin tulee lähteä käyntiin jo työntekijän palkkaamisen vaiheessa. Varmistetaan, että tulevalla työntekijällä on tarvittavat taidot ja kokemus moitteettomaan asiakaspalveluun. Työntekijälle annetaan mahdollisuus kouluttautua uusien kurssien avulla myöhemmässä vaiheessa. Koulutukseen on mahdollisuus päästä ainakin kaksi kertaa vuodessa. Tämän avulla saadaan palvelutoimintaa kehitettyä entistä kilpailukykyisemmäksi.

22 22 7 Palvelujen tuottaminen 7.1 Palvelun organisointi Strategiset peruslinjaukset palveluja tuottaessa ovat seuraavat: Asiakaspalvelu toimii asiakkaan ottaessa yhteyden yritykseen joko asioimalla liikkeessä, soittamalla tai internetsivujen kautta sähköpostilla. Jokaisessa tapauksessa tullaa antamaan ammattimainen kuva asiakaspalvelun toimivuudesta. Liikkeessä henkilökohtaisesti palveltava asiakas on sen suhteen erittäin tärkeä, että asiakaspalvelutoiminnasta saadaan heti välitöntä palautetta sanattoman viestinnän avulla. Asiakkaan eleet, ilmeet kuvastavat yleensä paljon tunteista. Puhelinpalvelussa pyritään mahdollisimman selkeään artikulointiin ja miellyttävään äänenkäyttöön. Sähköpostiviestiin vastataan asiallisesti valmiille pohjalle aina mahdollisimman nopeasti. Mikäli asia vaatii selvittelyä, siitä ilmoitetaan asiakkaalle viipymättä. 7.2 Palveluprosessin kehittäminen Tärkein palveluprosessi on asiakaspalvelu. Asiakaspalvelun tulee olla kohteliasta, tehokasta ja joustavaa. Asiakas on aina oikeassa- periaatteella toimitaan. Palvelutoimintaa lähdetään kehittämään siten, että pyritään saamaan eri yhteisöltä, kumppaneilta sekä asiakkailta rakentavaa palautetta säännöllisin väliajoin ja tätä kautta suunnataan voimavaroja kehitettävään osa-alueeseen.

23 23 Nämä molemmat ovat helppoja toteuttaa kyselylomakkeen avulla. Molemmat vastaustavat pitää saada mahdollisimman vaivattomiksi tehdä, jotta kiireiset ihmiset viitsivät sen täyttää. Parhaiten tähän soveltuu internet-sivujen kautta täytettävä palautelomake. Asiakkaalle annetaan mukaan käyntikortti, jossa pyydetään tutustumaan yrityksen web-sivuihin ja palautelomakkeeseen. Helppouden korostus on tärkeä tekijä palautelomaketta tehtäessä. Palveluprosessin toinen osa on kuljetuspalvelu, joka tulee olemaan täysin ulkoistettu palvelutoiminta. Mikäli ostettava tuote on niin suuri, ettei sen kuljettaminen onnistu asiakkaalta itseltään, on hänen mahdollisuus käyttää kuljetuspalvelua. Yrittäjällä on tarkoitus sopia kuljetusliikkeen kanssa sopimus, millä varmistetaan tuotteiden nopea toimittaminen asiakkaan haluamaan osoitteeseen. Keskimäärin myytävät tuotteet tulevat olemaan suuruudeltaan niin pieniä, ettei erillistä kuljetusta yleensä tarvita. Tietenkin tulee huomioda myös asiakkaat, jotka liikkuvat muuten kuin omalla kulkuneuvoilla. 7.3 Investoinnit Aloittavan yrittäjän tulee välttämättä tehdä joitain tärkeimpiä investointeja liiketoiminnan käynnistämiseksi. Näihin lukeutuvat liiketilan investointi, tarvittavien laitteiden kuten kannettavan, lcd-näytön, videotykin investointi sekä sisustuksen investoinnit (kaikki rekvisiitta). Yrittäjällä itsellään on aikaisempaa kokemusta tekniikan osalta, joten siitä tulee apua teknillisiä laitteita hankittaessa (hinta, laatu, kestävyys, toimivuus, ylläpito).

24 Aluksi toiminnanohjausjärjestelmänä toimii Excel-ohjelman avulla suoritettavat laskelmat. Myöhemmin investoidaan kaupallinen järjestelmä Palvelun ohjauksen ja seurannan kehittäminen Uutta työntekijää perehdyttäessä työtehtäviinsä, seuraa ja opastaa yrittäjä itse työntekijää. Jo työhönottovaiheessa painotetaan asiakaspalvelun tärkeyttä ja työntekijälle on eduksi mikäli aikaisempaa kokemusta asiakaspalvelutyöstä löytyy. Ennen kaikkea on tärkeää yrittää saada työntekijä ymmärtämään asian tärkeyden, sen, että yhtään asiakasta ei ole vara menettää. Yrittäjä antaa myös työntekijälle markkinoinnin kirjan luettavaksi kotona. Tällä pyritään siihen,että työntekijä saisi kokonaiskuvan yrityksen toiminnan päämääristä markkinoinnin osalta ja huomaisi todellakin olevansa erittäin tärkeä osa yrityksen toimintaa. Mittareita valittaessa tulee muistaa, että paras mittari asiakaspalvelun toimivuudesta ja onnistumisesta on kasvanut myynti. Erittäin hyvää palvelua saanut asiakas yleensä ostaa tuotteen. Toinen hyvä mittari on web-sivuilta saatu palaute. Sitä kautta saadaan arviointinumero palvelun eri osa-alueista aina liikeeseen saapumisen ja sieltä poistumisen välillä. Lisäksi lomakkeessa tulee olemaan myös mahdollisuus antaa parannusehdotuksia aloittavalle yrittäjälle. Näiden kaikkien avulla on selkeämpi kohdentaa kehittämistoimenpiteitä.

25 25 8 Henkilöstösuunnitelma 8.1 Organisaatio Yrityksen henkilöstöorganisaatio on aloitusvaiheessa hyvin yksinkertainen. Yrittäjä itse toimii ainona työntekijänä. Lisäksi käytössä on asiantuntijoita lähipiiristä, jotka eivät ole yrityksessä töissä. Tarkoitus on ottaa töihin harjoittelija iltavuoroon, jolloin itselleni jää enemmän aikaa muuhun kuin asiakaspalvelutoimintaan. Tulevaisuudessa toiminnan voimistuessa ja kasvaessa uusille paikkakunnille, tulee käytäntö olemaan se, että liikkettä pyörittää aina osaava tiimi. Tiimi on eri osaamisaloilta koottu ryhmä, jonka perustalla on toive tehokkaammasta yhteistoiminnasta ja asiakastuntemuksen tehokäytöstä (Åberg 1997, 146.) Erilliset sesonkiajat ja suuremmat asiakasmäärät huomioidaan harjoittelijoiden avulla. 8.2 Henkilöstön kehittäminen Tarkoitus on palkata myöhemmin resurssien lisääntyessä myös työntekijä, kuka pystyy toimimaan hallintopuolella ja periaatteessa korvaamaan yrittäjän itsensä äkillisten poissaolojen vuoksi. Tämä tulee olemaan ensimmäinen kiireinen tehtävä, joka tulee ensimmäisten viikkojen aikana hoitaa kuntoon.

26 26 Koulutusmahdollisuus järjestetään jokaiselle työntekijälle asiakaspalvelun parantamiseksi. Pitkäaikaiselle myymälänhoitajalle tarjotaan myös mahdollisuus kouluttautua entisestään siten, että hänellä on myös mahdollisuus päästä paremmin vaikuttamaan myös suurempiin linjauksiin yhteistyössä yrittäjän kanssa. Eli työntekijällä on mahdollisuus kehittyä urallaan, asiakaspalvelusta vaikka myöhemmin toimitusjohtajaksi. 8.3 Palkkaus ja työmotivaatio Mukava ja avoin ilmapiiri yrityksen sisällä on omiaan työmotivaation ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tarkoituksena ei ole muodostaa raskasta ja kankeaa organisaatiota vaan säilyttää myös yrityksen kasvaessa erittäin positiivinen ilmapiiri. Työntekijöiden tulee olla kohteliaita ei pelkästään asiakkaille vaan myös toisilleen. On selvää, että palkkaus kohentaa motivaatiota mutta vain toistaiseksi. Epämukava työ hyvällä palkalla ei ole pitkällä tähtäimellä toimivaa. Työntekijän palkka määräytyy tuntipalkka perusteisesti. Palkkaa voidaan nostaa tarkastelujakson (1kk) jälkeen ja myöhemmin tasaisen väliajoin aina lisää. Toiminnan laajentuessa työntekijöille maksetaan kuukaisperustaista palkkaa. Ikävuosien ja ammattitaidon myötä tulee palkkaus nousemaan progressiivisesti. Tämä auttaa työntekijää sitoutumaan toimintaan.

27 27 9 Taloussuunnitelma 9.1 Seuranta Yritys tarvitsee tulosmittareita ja niihin liittyviä selitysmittareita. Strategiatason tulostavoitteista johdetaan operatiivisen toiminnan tasolle omat mittarinsa pyrkien samalla tasapainoiseen kokonaisuuteen (Neilimo&Uusi-Rauva 2005, 305.) Aluksi taloutta hoitaa täysin yrittäjä itse. Apuvälineenä talouden hoitamisessa ovat Excel-sovelluksella tuotetut taulukot, joilla saadaan selkeä kuva eri yrityksen osa-alueista. Eli alussa käytössä on ainoastaan kannettava tietokone taulukkosovelluksella. Excel-sovelluksella on helppo toteuttaa laskukaavoja, joilla pysytään kokoajan selvillä yrityksen tilanteesta tarpeellisten lukujen avulla (varasto, myynti, kulut.) Kirjanpito ulkoistetaan tilitoimistolle. Tarkoituksena on keskittyä ydinosaamiseen eli strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen sekä liiketoiminnan nopeaan, hallittuun kasvuun. Tulevaisuudessa talousseurantajärjestelmä kehittyy taulukkosovelluksista laajempiin kaupallisiin taloushallintaohjelmiin. 9.2 Ennusteet Käänteisesti ajateltuna on hyvä tarkastella sitä paljonko tuotteita pitäisi myydä kulujen kattamiseksi. Kulujen kattamiseksi tulisi liikevaihdon olla vähintään Liitteenä tulosennuste ensimmäiselle kolmelle vuodelle.(liite 3)

28 28 10 Riskien arvionti Riskien arviomisessa ja hallinnassa on hyvä käydä läpi kolme seuraavaa lausetta: 1. Mitä ovat riskit? Riski on vahingon mahdollisuus. Lähes kaikki riskit ovat ihmisten aiheuttamia ja siksi niihin voidaan vaikuttaa ja varautua ja niiltä voidaan suojautua. Riskeissä ei ole kyse kohtalosta, vaan arkipäivän pienistä asioista. Jos riskeihin ei ole osattu, huomattu tai ehditty ajoissa kiinnittää huomiota, ne pääsevät yllättämään. Pienetkin häiriöt voivat käynnistää tapahtumaketjun, joka uhkaa koko yrityksen toimintaa. Riskejä otetaan usein myös tietoisesti ja harkiten, esimerkiksi ajan ja vaivan säästämiseksi. Riski voi liiketoiminnassa olla myös mahdollisuus. Yritystoiminta edellyttää järkevää riskien ottamista. 2. Mitä riskienhallinta on? Riskienhallinta on työtä yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea yrityksessä tehtävää toimintaa riskien ja niistä aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi. Riskienhallinta on tilanteiden arviointia, suunnittelua ja käytännön tekoja, johon osallistuu kukin henkilöstön jäsen omassa roolissaan. Hyvä riskienhallinta on luonteeltaan ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä. 3. Riskienhallinnan hyödyt Osaavasta riskienhallinnasta hyötyy jokainen yrityksestä elantonsa ansaitseva ihminen. Yhteistyö työnantajan ja työntekijöiden välillä tuo voimaa koko yrityksen toimintaan. Internet-sivu: (VTT , Riskienhallinta.)

29 29 Riskien arviomisessa otin avukseni PK-RH:n suositteleman haavoittuvuusanalyysin, PK-Haavan. Anaalyysi toimii tehokkaana apuvälineenä riskien kartoittamisessa. Siinä on olemassa 3 eri vaihetta: 1. Riskien tunnistaminen 2. Riskien arviointi ja priorisointi 3. Riskien hallinta: kehittämistoimenpiteiden suunnittelu, toteutus ja seuranta. Pk-Haava -analyysin apuvälineenä toimii riskikartta, jonka avulla yritys jaetaan kuuteen eri osa-alueseen ja edelleen moneen eri alakohtaan. 1. Henkilöt 2. Talous 3. Toiminnan organisointi 4. Toimintaedellytykset 5. Sidosryhmät 6. Omaisuuskeskeytykset KUVIO 2: Haavoittuvuuskartta Liitteenä haavoittuvuusanalyysi. (LIITE 4)

30 30 Selitykset: 3/11-sääntö: Markkinoinnin kultainen sääntö; asiakas kertoo hyvästä palvelusta keskimäärin kolmelle henkilölle ja päinvastoin huonosta palvelusta 11- henkilölle. Porterin geneeriset strategiat Michael Porterin näkemykset siitä, millaisia yritysten strategiat tulisi olla. Hänen mielestään yritys menestyy joko: 1. kustannusedulla 2. erikoistumisella 3. keskittymällä Näiden välimaastoon sijoittuminen ei ole kannattavaa B2B: Business to business eli yritysten välistä kaupantekoa. Julkinen sektori: Julkiseen sektoriin luketuvat kaikki julkiset palvelut; valtion ja kaupunkien eri palvelut. Kilpailuetu: Pysyvästi ja toistuvasti paremman tuloksen tekeminen kilpailijoihin verrattuna.

31 31 11 Lähteet Painettu kirja Lahtinen, J., Isoviita, A. Markkinoinnin perusteet. Avaintulos Oy. Tampere 2004 Laukkanen, M. Kasvuyritys. Talentum. Helsinki 2007 Csikszentmihalyi, M. Hyvä Bisnes. Rasalas Kustannus. Helsinki 2003 Englannin kielinen alkuteos: Good Business Varamäki, E., Saarakkala, M., Tornikoski, E. Kasvuyrittäjyyden olemus ja PK-yritysten kasvustrategiat Etelä-Pohjanmaalla. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Seinäjoki 2007 Niskanen, J., Niskanen, M. Yritysrahoitus. Edita. Helsinki 2007 Åberg, L. Viestinnän strategiat. WSOY. Juva 1997 Neilimo, K., Uusi-Rauva, E. Johdon laskentatoimi. EDITA. Helsinki 2005

32 32 Sähköinen julkaisu Liiketoimintasuunnitelman runko. Saatavissa osoitteesta Luettu Takuu-säätiö. Taloussuunnitelman lähtökohdat. Saatavissa osoitteesta Luettu Leea Kuoppa&YKI-projekti Markkinoinnin peruskäsitteet. Saatavissa osoitteesta Luettu VTT Riskienhallinta. Saatavissa osoitteesta Luettu Opetushallitus. Oppimateriaalia toimintaympäristöstä. Saatavissa osoitteesta risto.htm. Luettu

33 12 Liitteet LIITE 1 /1 Avainkilpailijat Avainkilpailijoita analysoitaessa ovat kotimaan markkina-alueet jaettu Etelä- Suomen ja Pohjois-Suomen välille. Sekä etelästä että pohjoisesta on valittu asiantuntijoita haastattelemalla useita design-huonekaluja myyviä yrityksiä. Olen asettanut pääpainon Etelä-Suomen alueella toimiviin yrityksiin. Myöhemmin toiminnan siirtyessä pohjoisemmaksi, tulee tarpeelliseksi päivittää uudelleen myös siellä suunnalla toimivat kilpailijat. Kilpailijoista on pyritty selvittämään mm: 1. Päätiedot yrityksestä a. talous b. toimintavuodet c. tunnettuvuus 2. Kotimaan markkina-alue 3. Kansainvälinen liiketoiminta Etelä-Suomen alueella toimintaa harjoittavat kilpailijat: 1. Modeo Modeo on perustettu vuonna Päätoimipaikka on Helsingissä. Päätoimialana ovat toimistokalusteet, joka viittaa b2b- ja julkisen sektorin tarpeiden huomioimiseen. Päämarkkina alue on pääkaupunkiseutu. Yritys tarjoaa erittäin kattavan palvelun joka osa-alueella; kuljetus- ja asennuspalveluiden lisäksi mm konsultointipalveluja.

34 LIITE 1/ 2 Talous: 2006/12 Yrityksen liikevaihto (TEUR) 804 Liikevaihdon muutos% 0.00 Tilikauden tulos (TEUR) -93 Liikevoitto% Omavaraisuusaste-% -7 Tunnuslukujen perusteella yritys on alkavana yrityksenä saanut paljon myyntiä aikaan liikevaihdon perusteella. Tilikauden tulos taas osoittaa, että päästäkseen markkinoille näkyvimmin on kalusteita todennäköisesti myyty erittäin tiukalla katteella tai on tehty suuria investointeja, jotka ovat syöneet tulosta. Omavaraisuusaste on erittäin heikko; viittaa siihen, että vierasta pääomaa on paljon. 2. Formverk Oy Ab Yritys on perustettu vuonna Toimipiste sijaitsee Helsingissä. Sen palveluihin kuuluvat sisustussuunnittelua moniin eri kohteisiin, tuotteiden kotiinkuljetus ja lisäksi asennuspalvelu. Talous Liikevaihto(TEUR) Tilikauden tulos(teur) Liikevoitto% 2,07 1,09 0,52 2,61 2,06 Omavaraisuusaste- % Yrityksen henkilömäärä

35 LIITE 1/ 3 Liikevaihto on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana. Saatavilla ei ollut kuin vuoden 2005 tulokset joten, aivan tuoreinta tietoa ei internetistä löytynyt. Omavaraisuusaste on laskenut aloitusvuosien jälkeen ja on tällä hetkellä kohtalainen ( yli 40% hyvä). Tilikauden tulos viime vuonna oli 7 tuhatta euroa mikä vaikuttaa aika pieneltä liikevaihtoon nähden. Pohjois-Suomen alueella 3. Sisustusliike Spazio Oy Yritys on perustettu vuonna Toimipiste sijaitsee Oulussa. Yritys tarjoaa kattavan palvelun tuotteiden valinnasta, kuljetuksesta aina sisustussuunnitteluun. Eli tarjonta on aika lailla samantyyppinen kuin edellisissäkin yrityksissä. Lisäksi asiakkaan on myös mahdollista käyttää rahoituspalveluja ostosten maksamiseen. Talous: Yrityksen liikevaihto (TEUR) 2006/ / / / /10 N/A Liikevaihdon muutos% N/A Tilikauden tulos (TEUR) Liikevoitto% N/A Omavaraisuusaste-% Yrityksen henkilöstömäärä

36 LIITE 1/ 4 Vuoden 2006 liikevaihtoa ei ollut saatavilla mutta viime vuosien tietojen puolesta Spazio lukeutuu aikalailla samanlaiseen kokoluokkaan kuin Formverk Oy Ab. 4. Sisustusliike Decora Yritys on oululainen täyden palvelun sisustusliike, joka on perustettu vuonna Tuotevalikoima on erittäin laaja. Tarjolla on myös suunnittelun lisäksi myös ompelupalvelua. Talous 2007/ / / / /06 Yrityksen 794 liikevaihto (TEUR) Liikevaihdon muutos% Tilikauden tulos (TEUR) Liikevoitto% Omavaraisuusaste- 79 % Yrityksen henkilöstömäärä 3 5 N/A N/A N/A Yrityksen henkilöstömäärän N/A N/A N/A kasvu% Talouden tunnusluvuista voidaan nähdä, miten liikevaihto on kasvanut tasaisesti 2003 vuoden pudotuksen jälkeen. Tilikauden tulos näyttää vakiintuneen 70 tuhannen euron lähettyville. Myös tässäkin yrityksessä toimitaan erittäin tehokkaasti pienellä henkilöstömäärällä.

37 Omavaraisuusaste on erittän hyvä eli vieraan pääoman määrä on aika kohtuullinen. LIITE 1/ 5 Tunnuslukujen selitykset: (www.inoa.fi) Liikevaihdon muutos-% (Tuorein liikevaihto - edellinen liikevaihto) edellinen liikevaihto x 100 Viitteelliset tulkinnat: >20%: Hyvä 0-20%: Tyydyttävä < 0%: Heikko Liikevoitto-% liiketoiminnan tulos liikevaihto x 100 Viitteelliset tulkinnat: > 10%: Hyvä 5-10%: Tyydyttävä < 5%: Heikko Omavaraisuusaste-% Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä ja ylipäätään kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Omavaraisuusaste-% lasketaa kaavalla oma pääoma x taseen loppusumma

38 Huom. omavaraisuusaste on laskettu ilman varauksia ja saatuja ennakoita Viitteelliset tulkinnat: > 40%: Hyvä 20-40%: Tyydyttävä < 20%: Heikko LIITE 2 Myyntitavoitteet Asiakassegmentti % Yksityinen 70 Julkinen sektori 20 B2B 10

39 LIITE 3 Tulossuunnitelma 1. vuosi 2.vuosi 3.vuosi LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot LIIKETTOIMINNAN TUOTOT YH- TEENSÄ = Aine- ja tarvikekäyttö Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Valmistevaraston lisäys/vähennys +/ KÄYTTÖKATE = Suunnitelman mukaiset poistot LIIKETULOS = Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut- ja muut rahoituskulut Välittömät verot NETTOTULOS = Satunnaiset tuoto Satunnaiset kulut KOKONAISTULOS = HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 1 2 3

40 LIITE 4/ 1 Haavoittuvuusanalyysi Analyysillä on tarkoitus saada selvä kokonaiskuva riskitekijöistä, jotka liittyvät yrityksen jokapäiväiseen toimintaan. Analyysin avulla riskien todentaminen helpottuu, ennaltaehkäiseminen mahdollistuu sekä analyysin tekijälle muodostuu selkeä kuvaus riskitekijöistä. Tiedostamalla riskit luodaan mahdollisuus niiden eliminoimiseen suuremmalla todennäköisyydellä. 1. Henkilöt Tapaturmat Suurimat tapaturmariskit liittyvät suurien lähetysten varastoimiseen. Suuret paketit tulee sijoittaa varastossa mahdollisimman alas, jotta työntekijälle ei koituisi vaaraa nostaessa pakettia katonrajaan. Kaikki läheltäpiti-tilanteet käsitellään välittömästi ja tehdään tarvittavat toimenpiteet niiden ennalta-ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Työkyky ja sairastuminen Työkykyä pidetään yllä ergonomisilla työvälineillä. Kassan taakse voidaan asettaa satulatuoli, joka mahdollistaa istumisen hetkeksi ja vähentää työntekijän rasitusta

41 jaloille. Työntekijjöille annetaan myös mahdollisuus käyttää liikuntakeskuksen palveluja työnantajan kustannuksella. Avainasemassa työskentelevän työntekijän, esimerkiksi taloudenhoitajan mahdollinen poissaolo pyritään korvaamaan yrittäjän itsensä turvin. LIITE 4/ 2 Työpaikan vaihto Työpaikan vaihtuvuutta pyritään pitämään erittäin matalana. Monesti palvelualalla työskentelevillä työpaikan vaihtuvuus on suuri; tässä tapauksessa pyritään työntekijä sitouttamaan toimintaan ja luomaan erilaisia työtehtäviä yrityksen sisällä mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Henkilövalinnat Henkilövalinnoissa panostetaan siihen, että selvitetään mahdollisimman tarkasti työntekijän osaaminen, erityistaidot ja selvennetään työntekijälle, että yhtiö on halukas tarjoamaan työpaikan koko loppuelämäksi. Osaaminen Koulutusta järjestetään myyntitaitojen ylläpitämiseksi vähintään kerran vuodessa. Työntekijöiltä haastatellaan omia mielipiteitä siitä, onko tietyllä osa-alueella parannettavaa ja pyritään järjestämään lisää koulutusta aiheesta. Pääasiassa koulutus tulee olemaan myyntityöhön, taloudenhoitamiseen ja varastoinnin liittyvää koulutusta.

42 Asiantuntijoiden käyttö Asiantuntijoita on mahdollisuus käyttää tuotteiden valinnassa, ilmaiseksi. Myöhemmin toiminnan kasvaessa voidaan miettiä ulkopuolisen konsultin näkemyksiä strategiavalinnoissa ja -linjauksissa. LIITE 4/ 3 2. Talous Kannattavuus (tulot menot = voitto / tappio) Ensimmäisen tilikauden odotettu liikevaihto ja tilikauden tulos tulee esille ennustetussa tuloslaskelmassa. Tulevaisuudessa talouden tunnuslukujen seuraaminen ja tarkka analysointi eri mittareiden avulla tulee olemaan avainasemassa. Yhtiölle tullaan kerryttämään mahdollisimman paljon tuottoja eikä jaeta osinkoja heti osakkeenomistajille. Näin ollen yhtiön on helpompi ja varmempi suunnitella tulevaisuutta kun tiedetään tarkalleen omat mahdollisuudet ja pystytään heti laskemaan vieraan pääoman tarpeellisuus ja määrä. 3. Toiminnan organisointi Toiminnan kehittäminen

43 Toiminnan kehittämiselle laitteiden kannalta ei muutamaan vuoteen ole tarvetta. Yritys investoi alkuun monelle vuodelle toimivat laitteet, joten seuraavat suuremmat investoinnit tulevat ajankohtaiseksi vasta kolmen vuoden kuluttua. Erilaisten hallintaohjelmien uusimiselle tulee varmasti tarvetta parin ensimmmäisen vuoden aikana. LIITE 4/ 4 4. Toimintaedellytykset Koneet ja laitteet Alusssa investoitavat laitteet riittävät pitkälle aikaan. Ainostaan uusia ohjelmia tulee päivittää tasaisin väliajoin. Kaupallisten toiminnanohjausjärjestelmien asentaminen tulee jossain vaiheessa ajankohtaiseksi. Jätteet Ostoskeskuksen yhteydessä on pienemmille yrityksille järjestetyt jätepisteet. Pääasiassa yrityksessä ei synny muuta kuin kierrätettävää pahvijätettä, joka kuljetetaan pahvinkeräyspisteelle. Tuotteiden ja palveluiden laatu Tuotteiden laatua seurataan kokoajan. Mahdollisista epätarkkuuksista informoidaan välittömästi valmistajaa. Palvelujen laatua seurataan erittäin tarkasti. Parhaiten laatua ylläpidetään kouluttamalla työntekijät näkemään hyvän

44 asiakaspalvelun pitkän kantaman; tyytyväinen asiakas palaa takaisin helpoimmin ja on parasta markkinointia yritykselle. LIITE 4/ 5 5. Sidosryhmät Asiakkaat Yrityksen asiakkaina ovat pääasiassa yksityiset ihmiset. Myyntitavoitteet ovat asetettu siten, että yksityiset asiakkaat varaavat asiakassegmentistä 70 prosenttia, julkinen sektori 20 prosenttia ja b2b-toiminta 10 prosenttia. Suhteita voidaan paikkakuntakohtaisesti hieman muuttaa mutta alustavasti suunnitelma on tällainen. Rahoittajat Rahoittajana toimii rahoituslaitos sekä oma pääoma. 6. Omaisuus ja keskeytykset Tulipalo Tulipaloon varaudutaan siten, että joka tilanteessa varmistetaan esteetön kulku liiketilasta ulos. Työntekijöille annetaan alkusammutustoiminnan vaiheet ja käydään läpi sammutusvälineiden käyttökoneiden sijoituksella. Työntekijöille

45 varataan koulutusaika missä käydään läpi ennaltaehkäisemisen kannalta tärkeät asiat. Mikäli joudutaan käsittelemään paloherkkiä materiaaleja, niille varataan erikseen määrätty paloturvallinen säilytystila. LIITE 4/ 6 Laiterikot Tarvittavat laitteet ovat pääasiassa kassakone, kannettava tietokone ja muita tietotekniikkaan liittyviä välineitä. Näiden toimintakunnosta vastaa yrittäjä itse omalla osaamisellaan. Rikollinen toiminta Toimitilan sijainti kauppakeskuksessa tuo keskuksen oman vartiopalvelun käyttöön. Kassan läheisyyteen sijoitetaan painike, jolla hätätapauksissa voidaan kutsua vartija paikalle. Varastot sijaitsevat keskuksen sisällä, joten turvallisuudesta huolehtii kauppakeskuksen palkkaama vartiointiliike. Varastaminen ehkäistään siten, että jos tulee olemaan pienempiä tuotteita, ne tullaan sijoittamaan lähemmäksi kassaa ja työntekijää. Tarvittaessa voidaan myös asentaa langaton videokamera katonrajaan. Kuljetusvahingot Mikäli yritys joutuu kuljettamaan suuren paketin asiakkaan kotiin, tullaan siinä käyttämään ulkoista logistiikkapalvelua. Kuljetusvahinkojen korvaamisesta

46 sovitaan sopimustekovaiheessa logiistiikkapalveluja tarjoavan yrityksen (esim. postin) sekä asiakkaan kanssa.

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Korjuuyritykset

Korjuuyritykset Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Korjuuyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät Hannu Tuuri 1. JOHDANTO Tutkimus on osa Palvelevat puuyritykset hanketta, jota on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Kyseessä on Suomen

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 PROJEKTISUUNNITELMA 2010 Yleistä Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Projekti on saavuttanut ja ylittänytkin joka vuosi sille asetetut

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos KORJATTU TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO _ +/- valmistevaraston muutos _ + liiketoiminnan muut tuotot _ - ainekäyttö _ (huomioi varastojen muutos ja oma käyttö) - ulkopuoliset palvelut _ - liiketoiminnan muut

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen 7.2.2017 Pyry Huhtanen Pienet yritykset tarvitsevat suuria yrityksiä enemmän käteistä, sillä niiden kyky tuottaa liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot